The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MULTIMEDIA-converted

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tinazaidi93, 2019-01-07 08:07:27

DSKP KBSM MULTIMEDIA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MULTIMEDIA-converted

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

KOMPONEN MULTIMEDIA

PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH
72500 JUASSEH
NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN- KOMPONEN MULTIMEDIA

MINGGU TAJUK/ BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF/ KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
1-5
6-10 1. LITERASI KOMPUTER

Menarik perhatian murid melalui :

1.1.1 Menyentuh komputer Membolehkan murid : a. Menonoton tayangan VCD
1.1.2 1.1 menunjukkan minat terhadap komputer b. mendengar lagu
Menerokai komputer melalui
deria

1.1.3 Memberi peluang
menggunakan komputer

Komponen utama : Membolehkan murid : a. Menamakan komponen-
1.2.1 Punca kuasa 1.2 mengenai bahagian-bahagian komputer komponen pada computer
1.2.2 Tetikus
1.2.3 Papan kekunci b. Mengecam nama komponen
1.2.4 CPU utama
1.2.6 Pemacu Cakera
c. mengetahui kedudukan
komponen dalam satu set
komputer

1.3.1 Peraturan penjagaan komputer Membolehkan murid : a. Menjaga kebersihan
komputer
7-15 1.3.2 Organisasi makmal/ bilik komputer 1.3 Mengetahui penjagaan komputer
b. Menjaga kebersihan
1.3.3 Keselamatan diri dan alatan makmal/ bilik komputer

c. Menjaga keselamatan diri
dan makmal

a. meyambung kabel computer
dengan betul dan selamat

b. mengikut langkah/

peraturan membuka

komputer/ menutup computer

1.4.1 Menentukan penyambung punca c. Membuka/ menutup
kuasa dengan sempurna program

1.4.2 Prosedur membuka komputer d. Menggunakan program
1.4.3 Prosedur memahami arahan asas
16-20 1.4.4 Prosedur menutup komputer Membolehkan murid : Microsoft office
21-25 1.4.5 prosedur membuka program 1.4 mengoperasi komputer ➢ Microsoft word
1.4.6 Prosedur mencetak ➢ Microsoft power

point
➢ Microsoft excel
➢ Microsoft Access
➢ Print Artist
➢ Print Shop Duluxe
➢ Paint II
➢ Gane lain-laim

program yang

sesuai

e. menyimpan datadalam hard

disk

2. TEKNOLOGI MAKLUMAT Membolehkan murid : f. Mencetak data
2.1.1 Penggunaan perisian pendidikan a. membuka/ menutup
2.2.2 Penggunaan perisian pendidikan 2.2 menggunakan computer untuk program
memperolehi maklumat pendidikan
b. membuat latihan
Membolehkan murid : menjawab soalan

2.1 membolehkan pembelajaran kendiri c. menggunakan
maklumat untuk

2.3.1 Penggunaan perisian pendidikan Membolehkan murid : berbagai situasi yang
2.3 berinteraksi dengan komputer berbeza
2.4.1 Penggunaan daya kreativiti dan
26-30 imaginasi murid d. menghasilakan bahan
31-34 yang terancang

Membolehkan murid : e. mencipta sesuatu

melalui daya

2.4 menggunakan komputer bagi kreativiti dengan
memperkayakan
pembelajaran pengalaman perisian komputer

3. MULTIMEDIA Membolehkan murid :
3.1.1 Pengendalian rangkaian
3.2.1 Melayari internet 3.1 menggunakan computer sebagai alat, a. melayari internet
capaian sumber maklumat

3.2.1 penghantaran dan penerimaan email Membolehkan murid : a. menghantar email

35-40 3.2.2 Etika 3.2 menggunakan komputer sebagai alat b. menerima email
41-43 pemudah komunikasi

3.3.1 Pencarian dan mengaksesan Membolehkan murid : a. mencari bahan
maklumat daripada CD Rom , internet, 3.3 pembelajaran penerokaan pembelajaran melaui internet
Portal Maklumat Membolehkan murid :
3.4 penghasilan berasaskan multimedia b. Menggunakan internet
dengan cara yang beretika


Click to View FlipBook Version