The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tinazaidi93, 2019-01-22 03:54:21

RPT KBSM MULTIMEDIA

RPT KBSM MULTIMEDIA

JUASSEH
72500 JUASSEH, NEGERI SEMBILAN

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH

72500 JUASSEH, NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

(MULTIMEDIA)

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN – KOMPONEN MULTIMEDIA

MINGGU TAJUK/BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF/KEMAHIRAN HASIL YANG DIHASRATKAN CATATAN

1. LITERASI KOMPUTER a. Menonton tayangan VCD
b. Mendengar lagu
Menarik perhatian murid melalui: Membolehkan murid :

1.1.1 Menyentuh komputer 1.1 menunjukkan minat terhadap komputer

1–5 1.1.2 Menerokai komputer
melalui deria

1.1.3 memberi peluang

menggunakan
komputer

Komponen utama : Membolehkan murid : a. Menamakan komponen-komponen pada
1..2.1 Punca kuasa (plug) 1.2 mengenal bahagian-bahagian komputer komputer

6 – 10 1.2.2 Tetikus b. Mengecam nama komponen utama
1.2.3 Papan kekunci
1.2.4 Kabel c. Mengetahui kedudukan komponen dalam satu set
1.2.5 CPU komputer
1.2.6 Pemacu cakera

1.3.1 Peraturan penjagaan Membolehkan murid : a. Menjaga kebersihan komputer
1.3.2 b. Menjaga kebersihan makmal/bilik komputer
1.3.3 komputer 1.3 mengetahui penjagaan komputer c. Menjaga keselamatan diri dan komputer

11 – 15 Organisasi
makmal/bilik komputer

Keselamatan diri dan
alatan

1.4.1 Menentukan Membolehkan murid : a. Menyambung kabel komputer dengan betul dan
penyambung punca 1.4 mengoperasi komputer selamat
1.4.2 kuasa dengan
1.4.3 sempurna b. Mengikut langkah/peraturan membuka
1.4.4
1.4.5 Prosedur membuka komputer/menutup komputer
1.4.6 komputer
16 – 20 c. Membuka/menutup program
21 – 30 Prosedur memahami
arahan asas d. Mengguna Program Microsoft Office :

Prosedur menutup Microsoft Word
komputer
Microsoft Power Point
Prosedur membuka Microsoft Excel
program
Microsoft Access
Prosedur mencetak Print Artist

Print Shop Duluxe

Paint II
Game lain-lain program yang sesuai

e. Menyimpan data dalam hard disk/disket

f. Mencetak data

2. TEKNOLOGI MAKLUMAT Membolehkan murid : a. Membuka/menutup program
2.1.1 Penggunaan perisian
2.1 menggunakan komputer untuk memperolehi Membuat latihan menjawab soalan
pendidikan
maklumat pendidikan b. Mengguna maklumat untuk berbagai situasi yang
2.2.1 Penggunaan perisian berbeza
pendidikan Membolehkan murid : c.
2.2 membolehkan pembelajaran kendiri Menghasilkan bahan yang terancang
2.3.1 Penggunaan perisian
pendidikan d. Mencipta sesuatu melalui daya kreativiti dengan
perisian komputer
e.

Membolehkan murid :
2.3 berinteraksi dengan komputer

2.4.1 Penggunaan daya Membolehkan murid :

kreativiti dan imiginasi 2.4 menggunakan komputer bagi
murid memperkayakan pengalaman pembelajaran

3. MULTIMEDIA

3.1.1 Pengendalian rangkaian Membolehkan murid : a. Menghantar e-mail
3.1.2 Melayari internet b. Menerima e-mail
3.1 menggunakan komputer sebagai alat, c. Melayari internet
capaian sumber maklumat d. Mencari bahan pembelajaran melalui internet
e. Menggunakan internet dengan cara yang beretika

31 – 40

3.2.1 Penghantaran dan Membolehkan murid : sebagai alat Murid akan dapat :
penerimaan e-mail
3.2 menggunakan komputer a. mempelajari cara-cara membuat e-mail sendiri
3.2.2 Etika pemudah komunikasi b. menghantar e-mail kepada kawan, keluarga dan

guru

3.3.1 Pencarian dan Membolehkan murid :
mengaksesan 3.3 pembelajaran penerokaan

maklumat daripada CD
Rom, Internet, Portal

Maklumat

3.4.1 Menghasilkan pelbagai Membolehkan murid :
bahan dengan 3.4 penghasilan berasaskan multimedia

menggunakan

kemahiran multimedia


Click to View FlipBook Version