The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SING YEE, 2019-12-18 20:59:13

Pentaksiran Psikometrik Tingkatan 3

smks3 ubk pentaksiran psiko t3

Keywords: Inventori Minat Kerjaya ,Inventori Kecerdasan Pelbagai,PT3,Unit Bimbingan dan Kaunseling

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
TINGKATAN 3

DISEDIAKAN OLEH,
PN ONG SING YEE
KAUNSELOR SEKOLAH
SMK SEREMBAN 3 SEREMBAN

TUJUAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
TINGKATAN 3

MENGUKUR KEBOLEHAN DESKRIPSI TEPAT PROFIL MEMAHAMI KEKUATAN &
SEMULA JADI (INNATE PSIKOLOGI INDIVIDU POTENSI MURID
ABILITY) & KEBOLEHAN
YANG DIPEROLEHI
(ACQUIRED ABILITY)

PANDUAN PEMILIHAN MENINGKATKAN PERSEDIAAN MAKLUMAT
KERJAYA KRITIKAL & PEMAHAMAN SIFAT & PERSONALITI KERJAYA
PERUBAHAN INDIVIDU REALISTIK, MELUASKAN
REALISTIK ASPIRASI MURID

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3

PENTAKSIRAN
PSIKOMTERIK
TINGKATAN 3

UJIAN APTITUD – UJIAN PERSONALITI
– INVENTORI MINAT

KERJAYA

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

REALISTIK • Mempunyai kemahiran elektik atau
mekanikal
(Minat)
• Kegiatan yang melibatkan manipulasi objek.

• Alat-alat, mesin-mesin, binatang-binatang
secara terang dan bersistem.

• Minat bekerja di luar bangunan daripada di
dalam bangunan

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

REALISTIK • Sukakan pekerjaan yang realistik dan mengelak daripada
aktiviti sosial.
(Personaliti)
• Menggunakan kebolehan kekuatan fizikal dalam
menyelesaikan masalah.

• Menghargai perkara-perkara yang konkrit atau ciri-ciri peribadi
yang terbukti kebenarannya seperti wang, kuasa dan status.

• Mempunyai kecekapan dalam bidang sains dan matematik.

• Kurang kebolehan dalam hubungan sosial.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

REALISTIK • Mekanik, jurugegas jentera, juruelektrik,
jurufoto, jurutaip, jurutera, juruukur am, pakar
(Kerjaya) cap jari, ahli kaji logam, ahli optik,ahli
penternak ikan, juru kamera wayang
gambar, juru teknik makmal, akauntan,
perangkawan, operator mesin, mekanik
kapalterbang, ahli ilmu perkebunan, tukang
kayu, dan lain lain

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

INVESTIGATIF • Suka membuat pemerhatian, mempelajari, menyelidik,
(Minat) menganalisis,menilai dana menyelesaikan masalah melalui
penyelidikan

• Mepuyai kemahiran saintifik dana matematik dan beberapa
kerjaya bercorak teknikal

• Kajian-kajian secara pemerhatian, perlembagaan, bersistem.

• Kreatif mengenai fenomena-fenomena fizikal, biologi, dan
budaya untuk memahami dan mengawal fenomena-
fenomena tersebut.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

INVESTIGATIF • Sukakan suasana pekerjaan investigatif.
(Personaliti)
• Suka kepada aktiviti-aktiviti simbolik, sistematik,
dan penyelidikan berhubung dengan sains fizikal dan
biologikal tetapi tidak suka aktiviti sosial, pemujukan,
dan berulang-ulang.

• Mempunyai tingkahlaku yang cenderung kepada
kebolehan saintifik dan matematik, sebaliknya
kurang kebolehan memujuk.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

INVESTIGATIF • Ahli kajicuaca, ahli biologi, ahli botani, ahli
(Kerjaya) agronomi, ahli fizik, ahli kajibintang, ahli kimia,
ahli kajibumi, penyelidik sains, antropologis,
ahli arkilogi, ahli geografi, ahli geofizik, ahli
teknologi makanan, pakar pengajaran
pandang dengar, aktuari, ahli fisiologi
perubatan, doktor, guru sains, doktor haiwan,
pakar makanan dll.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

ARTISTIK • Kegiatan-kegiatan yang bebas, tidak bersistem dan
melibatkan manipulasi bahan-bahan fizikal, bahasa,
(Minat) dan kemanusiaan untuk mencipta bentuk-bentuk
dan hasil seni.

• Punya kebolehan artistik dan inovatif

• Tidak selesa dengan kerja rutin atau berulang-ulang.

• Menggunakan imaginasi dan kreativiti

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

ARTISTIK •Sukakan suasana dan pekerjaan artistik (bebas, tidak
bersistematik, dan kabur).
(Personaliti)
•Melepaskan perasaan atau menyelesaikan masalahnya
dengan cara melahirkan menerusi ciptaan ataupun karyanya.

•Tingkahlaku cenderung kepada kebolehan dalam bahasa, seni,
muzik, drama dan penulisan.

•Sangat benci kepada pekerjaan perkeranian dan perniagaan.

•Sensitif kepada persekitaran.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

ARTISTIK • Pengarang, kartunis, pelukis papan iklan, penyanyi,
dramatis,penerbit radio & TV, pencipta muzik, penulis
(Kerjaya) lirik, pereka bentuknfesyen, guru seni halus, artis
persolekan, konduktor orkestra,juruhebah muzik,
penjual toko muzik, arkitek, juru gambar,pelukis batik,
juru hias dalam, pelukis, penjual bunga,
pemberita,penulis skrip, penggubah lagu, pelukis
potret, wartawan,pelukis kartun, dan lain lain

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

SOSIAL • Manipulasi orang lain dengan tujuan
untuk memberitahu, melatih,
(Minat) mengembang, menyembuh, atau
memberi ilham dan membuat
kebajikan.

• Suka berinteraksi dan bekerja dengan
manusia.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

SOSIAL •Mengutamakan aktiviti-aktiviti mempengaruhi orang lain
seperti memberitahu, latihan, perkembangan dan pemulihan.
(Personaliti) Sukakan kegiatan sosial.

•Suka dirinya dilantik sebagai ketua.

•Pandai mewujudkan hubungan antara individu tetapi kurang dalam
bidang teknikal dan kerja tangan.

•Suka mendapat perhatian.

•Mengelak diri daripada aktiviti yang sistematik yang
melibatkan benda, pekakas, atau mesin.

•Mahir berkomunikasi

•Matlamat utama ialah membuat kebajikan.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

SOSIAL • Guru, Kaunselor, ahli psikologi klinikal, pegawai
kebajikan masyarakat, jururawat, diplomat,
(Kerjaya) pustakawan, pengulas berita, pegawai personal,
penasihat penanaman, Pegawai Perhubungan
Industri, pemandu pelancong, Penasihat Bimbingan
Vokasional, pegawai kesihatan, pegawai polis,
peguam, pendakwah, ahli politik, penjual insuran,
pendakwaraya dll.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

ENTERPRISING • Manipulasi orang lain untuk mencapai
matlamat organisasi dan keuntungan
(MINAT) ekonomi.

• Suka bekerja dan berinteraksi dengan
manusia.

• Mempengaruhi, mengarah, memimpin
dan mengurus individu lain.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

ENTERPRISING • Suka kepada aktiviti yang boleh mendapat keuntungan.
(PERSONALITI)
• Mempunyai kebolehan memimpin, interpersonal, dan
memujuk tetapi kurang dalam perkara-perkara saintifik
(lemah kecekapan sains).

• Menerima dirinya sebagai agresif, popular, mempunyai
keyakinan diri, sosial, dan ada kecekapan bercakap.

• Ambil berat dalam soal-soal kekuasaan.

• Mempunyai kemahiran dalam bidang penjualan.

• Sukakan status dan kepimpinan.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

ENTERPRISING • Peguamcara dan peguambela, pegawai
(KERJAYA) pendakwaan, polis,tentera, jurujual, pengurus
pengeluaran, pengurus kelab,penyelia penjualan,
penganjur sukan, pegawai penilai,pengurus
restoran, mandur estet, renjer hutan, pegawai
pemasaran, perunding, akauntan, guru
matematik, ahli audit,juru ukur, navigator terbang,
ahli politik, penulis skrip iklan,pegawai
perhubungan, speculator, aktuaris,dan lain lain

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

KONVENSIONAL •Kegiatan-kegiatan yang melibatkan
(Minat) manipulasi data secara terang,
teratur, dan konsisten.

•Suka bekerja dengan data dan
nombor

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

KONVENSIONAL •Persekitaran pekerjaan: Berstruktur &
(Personaliti) teratur melibatkan data, nombor,
dan kerja-kerja perkeranian.

•Melakukan kerja secara terperinci,
mengikut peraturan dan arahan.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI MINAT KERJAYA

KONVENSIONAL •Suka kepada aktiviti yang melibatkan usaha mempengaruhi data-
(Kerjaya) data dengan sistematik.

•Mementingkan aktiviti yang menggunakan nombor, memberatkan
kepada aspek-aspek perbualan ataupun topik-topik yang
dirancang.

•Tingkahlaku cenderung kepada bidang perkeranian, perniagaan
dan komputer.

•Lemah dalam kecekapan seni.

•Melakukan sesuatu secara terperinci, bersifat akur dan mengikut
arahan.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
UJIAN KECERDASAN PELBAGAI (IKP)

INVENTORI KECERDASAN
PELBAGAI (IKP)

AM KHUSUS

Kebolehan/ bakat semulajadi, Kenal pasti/ menilai kesediaan,
untuk belajar/ melakukan potensi, kesesuaian bidang/
sesuatu dengan mudah & aliran sesuai dipelajari murid
cepat.

INTERPRETASI SKOR UJIAN KECERDASAN
PELBAGAI (IKP)

INTERPRETASI SKOR SKOR DALAM PERATUS
TINGGI 75% HINGGA 100%
50% HINGGA 74%
SEDERHANA O% HINGGA 49%
RENDAH

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI KEPELBAGAIAN KECERGASAN
(Komponen Khusus)

VERBAL Keupayaan seseorang LOGIK Keupayaan seseorang
LINGUISTIK individu menggunakan MATEMATIK individu menggunakan
bahasa, memahami nombor dalam
maklumat dan kehidupan seharian
memberi respons untuk membuat
dalam pelbagai penyelesaian secara
bentuk set komunikasi. logikal.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI KEPELBAGAIAN KECERGASAN
(Komponen Khusus)

KECERDASAN Bukan Verbal (pintar KECERDASAN
VISUAL visual dan ruang): MUZIK
RUANG keupayaan seseorang
individu mengguna,
menganggar dan Keupayaan seseorang
mengintepretasi ruang. individu menghargai,
menghayati dan
menggubah muzik.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI KEPELBAGAIAN KECERGASAN
(Komponen Khusus)

KECERDASAN Keupayaan KECERDASAN Keupayaan
NATURALIS seseorang individu INTRAPEERSONAL seseorang individu
mengenalpasti, memahami dan
menghargai alam menilai kekuatan,
semulajadi. kelemahan, bakat
dan minat kendiri.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI KEPELBAGAIAN KECERGASAN
(Komponen Khusus)

KECERDASAN Keupayaan KECERDASAN Jasmani (pintar
INTERPERSONAL seseorang individu KENESTATIK jasmani): keupayaan
berkomunikasi, seseorang individu
berinteraksi dan mengawal dan
bekerjasama memahami
dengan orang lain. pergerakan tubuh.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 –
INVENTORI KEPELBAGAIAN KECERGASAN
(Komponen Khusus)

KECERDSASAN Peka dan
EXISTENTIAL berkebolehan
membincangkan hal-
hal kewujudan seperti
mencari makna
dalam kehidupan

SEBARANG KEMUSYKILAN BOLEH
BERBINCANG DENGAN GURU KAUNSELING
ANDA

PERKHIDMATAN DITAWARKAN :
 KAUNSELING INDIVIDU/ KELOMPOK
 BIMBINGAN INDIVIDU/ KELOMPOK
 KONSULTASI IBUBAPA/ PENJAGA

TERIMA KASIH

RUJUKAN
 BUKU PANDUAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (KPM)
 http://pelangilove.blogspot.com/2011/03/analisis-minat-kerjaya-hollandujian.html


Click to View FlipBook Version