The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

With fast and flexible financing, the renewal of lighting is painless without a one-time investment. Pre-agreed rents facilitate budgeting and financial planning by allocating the company’s own funds to a profitable business.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Finlight Group Oy, 2019-12-17 09:04:12

Finlight-Leasing

With fast and flexible financing, the renewal of lighting is painless without a one-time investment. Pre-agreed rents facilitate budgeting and financial planning by allocating the company’s own funds to a profitable business.

Keywords: Leasing

Finlight-Leasing

Edullinen ja joustava rahoitussopimus

Rahoituskumppanina toimii Tukirahoitus Oy, jonka toiminta
on alkanut vuonna 1987. Nordea Rahoitus Suomi Oy:n
tytäryhtiö kuuluu Nordea-konserniin.

7. 1.

Mitä vuokra- Valaisimien valinta

kauden jälkeen? & toimitusehdot 2.

1. Asiakas voi ostaa laitteet Asiakas valitsee tuotteet ja/
Finlight Group Oy:lta pienellä, tai palvelut (esim. asennukset)
sovitulla jälkilunastusosuudella sekä neuvottelee
toimituksen ehdot
2. Laitteet voidaan vaihtaa uusiin, jolloin Finlightin kanssa
vanhat laitteet palautuvat myyjälle

3. Asiakas voi palauttaa Kuinka Rahoituspäätös
omalla kustannuksellaan
laitteet myyjälle Finlight hakee asiakkaan
puolesta rahoituspäätöksen
4. Laitteet voidaan
jatkovuokrata

Vuokrien maksu Finlight-Leasing Laitteiden toimitus

Asiakas maksaa vuokria toimii?

6. sopimuksen mukaisesti Finlight toimittaa laitteet 3.
Tukirahoitukselle asiakkaalle

Valaisinten osto Allekirjoitus

Tukirahoitus ostaa valaisi- Asiakas allekirjoittaa
met Finlightilta. Leasing- Finlight-Leasingsopimuksen

sopimus on asiakkaan 4.
ja Tukirahoituksen
välinen

5.

Lighting Engineering [email protected] Finlight Group Oy
040 668 5048 Finlight Group Oy
www.finlight.fi Finlight Group Oy

Lighting Engineering Finlight-Leasing

Valaisimien ostaminen ei ole
välttämätöntä – niiden käyttäminen on

Nopeasti ja joustavasti järjestyvällä rahoituksella niin valaistuksen uusiminen kuin uusien valaisimien
hankkiminenkin käy kivuttomasti ilman kertainvestointia. Ennalta sovitut vuokrat helpottavat budjetointia
ja rahoituksen suunnittelua kohdistaen yrityksen omat varat tuottoisaan liiketoimintaan.

Rahoitettu kohde toimii vakuutena Finlight-Leasingin
edut pähkinänkuoressa
Hankittavat valaisimet toimivat rahoituksen vakuutena, eikä muita
vakuuksia pääsääntöisesti tarvita. Vakuudet vapautuvat muuhun käyttöön. Leasingrahoituksella saatte valaisimet ja
rahoituksen samalla kertaa kauttamme
Kokonaispalvelua asiakkaalle
Nopeuttaa ja helpottaa laitehankintaprosessia
Hoidamme rahoitusneuvottelut asiakkaamme puolesta, kun
valaistuksen hankinta on ajankohtaista. Haemme asiakkaallemme Kohde toimii vakuutena, yleensä ei tarvita muita vakuuksia
rahoituspäätöksen rahoitusyhtiöstä. Näin asiakkaanamme sinun ei
tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa rahoitusasioiden hoitoon, vaan saat Yrityksen ei tarvitse sitoa pääomaa käyttöomaisuuteen
valaistuksen ja rahoituksen samalla kertaa kauttamme.
Rahoitussuunnittelu ja budjetointi helpottuvat
Laiteturva takaa riittävän vakuutusturvan laitteillesi koko sopimus-
kauden ajaksi. Rahoitusyhtiö hoitaa vakuuttamisen ja vahingon sattuessa Vuokrat ovat verotuksessa vähennyskelpoisia
myös korvausprosessin puolestasi.
ALV-vähennysoikeus vuokrista
Vaihtoehdot vuokrakauden päättyessä
Vakuuttaminen hoidetaan Tukirahoituksen Laiteturvalla
Rahoitusaika vaihtelee asiakkaamme tarpeen mukaan. Vuokrakauden
päättyessä asiakas ei ole sitoutunut tiettyyn ratkaisuun, vaan voi vaihtaa Laitekanta pysyy ajan tasalla, mm. lisähankinnat ja
uusiin ja sen hetkiseen tilanteeseen paremmin soveltuviin LED-valaisimiin. laitevaihdot mahdollisia
Valaisimien vaihtaminen on mahdollista myös kesken vuokrakauden.
Toimintamalli

Asiakas valitsee tuotteet ja/tai palvelut (esim. asennukset)
sekä neuvottelee toimituksen ehdot Finlightin kanssa

Finlight hakee asiakkaan puolesta rahoituspäätöksen

Finlight toimittaa laitteet asiakkaalle

Asiakas allekirjoittaa Finlight-Leasingsopimuksen

Tukirahoitus ostaa valaisimet Finlightilta

Leasingsopimus on asiakkaan ja Tukirahoituksen välinen

Asiakas maksaa vuokria sopimuksen
mukaisesti Tukirahoitukselle

Vuokrakauden jälkeen seuraavat vaihtoehdot ovat mahdollisia:
a. Asiakas voi ostaa laitteet Finlight Group Oy:lta

pienellä, sovitulla jälkilunastusosuudella
b. Laitteet voidaan vaihtaa uusiin, jolloin vanhat

laitteet palautuvat myyjälle
c. Asiakas voi palauttaa omalla

kustannuksellaan laitteet myyjälle
d. Laitteet voidaan jatkovuokrata

Lighting Engineering Laiteturva

Laiteturva rahoituksen yhteydessä

Tukirahoitus vakuuttaa koneet ja laitteet edullisesti ja vaivattomasti Finlight-Leasingrahoituksen
yhteydessä yhteistyössä If Vahinkovakuutuksen kanssa.

Laiteturvan edut Vakuutuksen laajuus

Rahoitus ja vakuutus kerralla kuntoon Laiteturva on täysturvavakuutus, josta korvataan rahoitetulle laitteelle
tapahtuvia äkillisiä ja ennaltaarvaamattomia vahinkoja, kuten palo-,
Asiakkaalta ei vaadita toimenpiteitä vakuutuksen hoitamiseksi myrsky-, murto-, vuoto- ja rikkoutumisvahinkoja. Laiteturva suojaa
äkillisen vahinkotapahtuman aiheuttamilta taloudellisilta menetyksil-
Laajin mahdollinen vakuutusturva, joka kattaa myös tä ja varmistaa häiriöttömän toiminnan jatkuvuuden.
laitteen rikkoutumisen
Vakuutuksen tarpeellisuus asiakkaalle
Rahoitetuilla laitteilla yksi 400 €:n omavastuu vahinkotilanteissa
Laiteturva on suunniteltu leasingrahoituksella hankittujen
Vahinkotilanteessa riittää, että asiakas tekee vahinkoilmoi- laitteiden vakuuttamiseen. Tukirahoitus omistaa leasingkohteen ja
tuksen ja mahdollisen rikosilmoituksen. Tukirahoitus hoitaa asiakas on velvollinen pitämään sen moitteettomassa kunnossa
korvausprosessin muilta osin. omalla kustannuksellaan.

Laitteet on vakuutettu aina oikeasta määrästä ja
oikealla vakuutusturvalla

Alle 48 kk vanhoihin laitteisiin ei ikävähennystä

Vahingon sattuessa
1. Asiakas täyttää vahinkoilmoituksen ja liittää siihen mahdolliset

liitetiedot tukirahoitus.fi -sivustolta löytyvän linkin kautta.

2. Tarvittaessa vahinkoilmoitukseen liitetään jäljennös rikosilmoi-

tuksesta tai poliisitutkintapöytäkirjasta.

3. Myyjäliike toimittaa korjausarvion hintatietoineen Tukirahoituk-

selle. Mikäli laitetta ei voi korjata, toimitetaan lisäksi lausunto
korjauskelvottomuudesta sekä tarjous vastaavasta laitteesta.

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus alkaa, kun laite on asennettuna sille
tarkoitetussa käyttöpaikassa
Tukirahoitus huolehtii vakuutuksen voimaansaattamisesta
Vakuutus on voimassa Suomessa
Vakuutus päättyy sopimuskauden päättyessä
Vakuutusmaksut veloitetaan vuokralaskutuksen yhteydessä

Lighting Engineering Yleiset ehdot

Finlight-Leasing pala palalta

Haluamme tehdä Finlight-Leasingsopimukset rehellisiksi ja läpinäkyviksi. Käymme aina
asiakkaamme kanssa läpi rahoituksen toimintamallit ja yleiset ehdot, jolloin yllättäviä piilokuluja
tai kiemuroita ei sopimuksissamme ole.

Rahoituksen yleiset ehdot Sähköinen allekirjoituspalvelu

Rahoituksen kohde uusi tai käytetty Leasingrahoituksen edelläkävijänä Tukirahoitus on ottanut käyttöön
sähköisen allekirjoituksen palvelun. Asiakas voi sähköisen allekirjoituk-
Pääsääntöisesti tasaerin, mutta mahdollisuus ensimmäiseen sen avulla allekirjoittaa sopimuksen milloin ja mistä käsin tahansa,
suurempaan vuokraerään esimerkiksi 30 % arvonlisäverotto- eikä aikaa kulu postitukseen. Myyjä ja asiakas voivat tulostaa tai
masta hankintahinnasta arkistoida palvelusta saatavan allekirjoitetun sopimuksen.

Vuokrat laskutetaan pääsääntöisesti kuukauden välein Rahoitushakemus ja -sopimus tehdään Tukirahoituksen Portaalissa
etukäteen olevan Verkkopalvelun kautta, jolloin rahoitusprosessi on erittäin nopea,
vaivaton ja ympäristöystävällinen.
Rahoituksen kohteesta riippuen, voidaan sopia myös osan tai
kaikkien kohteiden vaihdosta tai lunastamisesta sekä Tietoturvallisuutta suojatulla sähköpostilla
sopimuksen täydentämisestä. Vuokrasopimus on myös
mahdollista siirtää kesken vuokrakauden Tukirahoituksen Kun sinulle on lähetetty luottamuksellinen, SSL-salauksella suojattu
hyväksymälle uudelle vuokralleottajalle. sähköpostiviesti Tukirahoituksesta, saat siitä tiedon sähköpostiisi
ilmoitusviestillä. Ilmoitusviesti sisältää linkin, jonka avulla voit lukea
Rahoitetuilla kohteilla tulee olla vakuutus. Tukirahoitus varsinaisen suojatun viestin. Viestin vastaanottaminen ja sen lukeminen
vakuuttaa kohteet edullisesti ja vaivattomasti leasingrahoituk- ei edellytä viestin vastaanottajalta asennettavia ohjelmia.
sen yhteydessä, yhteistyössä IF Vahinkovakuutuksen kanssa.
Laiteturva on leasinglaitteille suunniteltu täysturvavakuutus,
joka korvaa laitteelle tapahtuvia äkillisiä ja ennalta-arvaamat-
tomia vahinkoja vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuuttamis-
maksu peritään laitevuokrien yhteydessä.

Myyjäliike vastaa tuotteen teknisistä ominaisuuksista ja
kaupanvastuusta

Tukirahoitus vastaa rahoituksen toimivuudesta

Katso aina viimeisimmät
tiedot osoitteesta:

www.tukirahoitus.fi

Finlight Group Oy Samuli Sainio Sami Ahola

Valtatie 10 040 668 5048 Toimitusjohtaja Tekninen myyjä
37800 Akaa [email protected]
040 039 2243 045 665 2153
[email protected] [email protected]


Click to View FlipBook Version