The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Daniel Esnider
Gilbert
Desmond

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mohks Ee, 2021-04-11 23:12:31

Field Study

Daniel Esnider
Gilbert
Desmond

Keywords: Field Study

FIELD STUDY
TAB 3214 ADVANCED PAINT REFINISHING

SESI JAN - JUN 2020

Bil Nama No IC Program
1. Daniel Esnaider Anak Jackie 980213-13-5635 STB 3
2. Gilbert Jenahang Aju 000421-13-0111 STB 3
3. Desmond anak Joseph 010114-13-1543 STB 3

NAMA PENGAJAR : ENCIK KHUSYAIRI BIN SEDEK

ISI KANDUNGAN 2
3
ABSTRAK / SINOPSIS 4
PENGENALAN 5
6
OBJEKTIF KAJIAN
7
KAEDAH KAJIAN 8
PERBINCANGAN DAN HASIL 9
10 - 11
KAJIAN 12 -13
CARTA ORGANISASI BENGKEL
14
PELAN BENGKEL 15-25
KOS MENGECAT
SIKAP-SIKAP PENIAGA
CARA MEMPROMOSIKAN

PERUSAHAAN

BAHAN UNTUK MENGECAT

LANGKAH-LANGKAH MENGECAT
BADAN KENDERAAN

PENUTUP 26

ABSTRAK/SINOPSIS

 Job coasting adalah satu pengetahuan yang wajib di
ketahui oleh perniaga- perniaga atau bakal-bakal
perniaga .Tanpa pengetahuan Job Coasting banyak
masalah-masalah yang akan di hadapi oleh perniaga.

 Sebelum mempertimbangkan bagaimana hendak
membuat sebut harga dalam proses membaikpulih
sesebuah kenderaan,kita haruslah faham dengan
sebut harga itu sendiri dan berpatutan bagi
memastikan keberkesanan operasi sesebuah bengkel
membaik pulih badan kenderaan .

 Perkara penting dalam mana-mana proses anggaran
adalah pembayaran. Ia mesti dinyatakan dan
ditandatangani dalam borang anggaran.

2

PENGENALAN

Kajian lapangan ini dibawah tajuk pembelajaran TAB 3214
Advanced Paint Refinishing dibawah topic unit 4: Costing
merangkumi Job costing and Estimating, Insurance repair
manakala unit 5: Plan shop Layoat merangkumi Shop
arrangement, Shop Capacity dan Workshop Management.
Kajian lapangan ini menerangkan proses permulaan untuk
membuka bengkel mengecat kenderaan dari segi jumlah
peralatan dan bahan,harga yang dikenakan sesuatu
projek mengecat kenderaan iaitu pengetahuan untuk
membuat anggaran harga contohnya mengecat sebuah
kenderaan,baikpulih setempat, polishing dan cuci
kenderaan.

3

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian lapangan adalah memberi peluang dan
pendedahan kepada kami untuk mendapatkan maklumat
dengan lebih tepat di bengkel mengecat. Kami sebagai
pelajar akan membuat kajian lapangan tentang
bagaimana untuk membuka sebuah bengkel mengecat
kenderaan dan cara untuk membuat anggaran harga
sesuatu projek. Selain itu, kami membuat kajian tentang
teknologi baru yang boleh diperkembang dalam bidang cat
automotif. Kajian ini juga membina kerja berpasukan
dalam menyiapkan kajian lapangan,meningkatkan
kemahiran insaniah kami dengan lebih intensif dan
berkesan melalui komunikasi,penyelesaian masalah dan
kepimpinan. Dengan adanya kajian lapangan ini dapat
memberi semangat kerjasama dan perkongsian idea.
Perlaksanaan kajian ini mendedahkan kami kepada situasi
sebenar tentang keadaan dibengkel mengecat ini dapat
gambaran dengan lebih tepat lagi. Selain itu juga kajian
lapangan ini dapat melatih pelajar membina keyakinan diri
semasa mengadakan lawatan dan perbentangan.

4

KAEDAH KAJIAN

Data kajian ini telah dikumpulkan melalui tiga cara,iaitu
melalui soal selidik,rakaman, melayari laman sesawang:

 Soal Selidik yang kami jalan merangkumi soalan
yang telah kami sediakan sebelum pergi membuat
lawatan ke bengkel-bengkel mengecat kenderaan.
Kami sediakan 20 soalan yang berkaitan yang perlu
ditanya kepada pemilik bengkel supaya kami dapat
maklumat lebih tepat dan sepenuhnya

 Kaedah Rakaman juga kami buat untuk
memudahkan kami membuat laporan dan
pembentangan. Dengan adanya rakaman ini kami
boleh membuat penilaian tentang alatan dan bahan
yang ada dibengkel mengecat.

 Melayari Laman Sesawang kami juga melayari
laman web untuk mencari maklumat lebih terperinci.
Antara maklumat kami adalah nama alatan dan
bahan untuk mengecat serta bancuhan cat.

5

PERBINCANGAN DAN HASIL KAJIAN
Bagaimana pengusaha bengkel mengecat
kenderaan menguruskan bengkel mereka.
Apakah masalah yang sering dihadapi mereka.
Bagaimanakah mereka mengatasi masalah
tersebut.

6

CARTA ORGANISASI BENGKEL

NAMA KETUA BENGKEL:
En. Shahrul

PENOLONG KANAN:
En. Khusyairi Bin Sedek

PAKAR PAKAR PAKAR PAKAR
MENGECAT: KIMPAL: DEMPOL: GOSOK
DEMPOL:
Daniel Desmond Gilbert
Gilbert

7

PELAN BENGKEL

PEJABAT RUANG REHAT

RUANG BEKERJA STOR
SPRAY BOOTH

8

KOS MENGECAT UNTUK SEBUAH KERETA

1.Saiz kereta
 Besar, sederhana dan kecil

2.Jenis cat
 Cat terdapat banyak jenis iaitu metallic, solid
slow dry, special effect, 2K, dan lain-lain

3.Jumlah bahan yang digunakan
 Sekiranya penggunaan bahan banyak maka
kos mengecat juga akan meningkat.

9

SIKAP-SIKAP PENIAGA YANG BERJAYA

1. Rajin
 Seseorang pengusaha haruslah sentisa bekerja
keras untuk mencapai kejayaan tujuannya ialah
supaya sesuatu perusahaan yang dijalankan
sentiasa maju.

2. Penyabar
 Seorang pengusaha yang berjaya haruslah
bersikap penyabar kerana sikap tersebut supaya
dapat melakukan sesuatu kerja dengan cermat
dan kemas.

3. Berdisiplin
 Sikap disiplin amat penting seperti menepati
masa semasa bekerja adalah sangat penting
bagi memajukan sesebuah bengkel.

10

4. Peramah
 Ia adalah salah satu teknik untuk menarik
pelanggan datang ke perusahaan dan membuat
pelanggan lebih yakin dengan hasil kerja kita.

5.Berani menghadapi cabaran
 Seseorang pengusaha mestilah berani dalam
menempuhi cabaran yang di hadapi agar
perusahaan mampu bersaing dengan lebih
hebat.

6.Layanan
 Layanan seseorang peniaga perlulah baik kerana
pelanggan merupakan salah satu faktor
kemajuan sesebuah perusahaan.

11

CARA MEMPROMOSIKAN PERUSAHAAN

1. Premis
 Premis merupakan salah satu faktor yang amat
penting untuk menarik minat pelanggan .
 Contohnya premis haruslah sentiasa
bersih,selamat dan cantik.

2. Papan tanda
 Premis mestilah mempunyai papan tanda agar
orang ramai mudah untuk mengenali perusahaan
anda serta menarik perhatian mereka.

3. Kualiti
 Sesebuah hasil kerja haruslah berkualiti dan
setanding dengan harga yang dikenakan. agar
pelanggan berpuas hati dan inigin mengulang
semula perkhidmatan tersebut.

12

4. Alatan
 Alatan yang digunakan haruslah berkualiti agar
pelanggan menaruh kepercayaan kepada
perusahaan anda.

5. Keselamatan
 Keselamatan merupakan faktor penting dalam
sesebuah perusahaan.
 Perusahaan yang selamat dapat menarik
pelanggan dengan lebih mudah.

6. Harga
 Harga yang ditawarkan haruslah berpatutan
dengan hasil kerja agar pelanggan berpuas hati

7. Perwatakan
 Sikap pekerja haruslah peramah dan senang
untuk berkomunikasi dengan pelanggan agar
pelanggan tertarik dengan layanan yang
diberikan. Ianya juga dapat meningkatkan mutu
perusahaan tersebut.

13

BAHAN UNTUK MENGECAT

Bahan yang terdapat dalam gambar adalah :

- Thinner 1k & 2k - Kertas pasir pelbagai gred -Surat khabar

- Masking tape - Clear coat -Tag rack

- Respirator 3M - Cat - Silicone remover

- Spray Gun - Measuring ruler -Primer coat

- Polyster putty - Scraper

- Hardener - Applicator

14

LANGKAH-LANGKAH MENGECAT BADAN
KENDERAAN

1. GAMBAR KERETA SEBELUM DI CAT

15

2. MENGESAN KEROSAKAN PADA KERETA

- Gambar pelajar sedang mengesan kerosakan pada

kereta.
- Semua kerosakan telah ditanda untuk memudahkan
kerja-kerja menampal putty pada kerosakan.

16

3. GAMBAR KERETA SEDANG DI PUTTY

- Gambar pelajar sedang membancuh putty sebelum

menampal pada kerosakan.

- Pelajar sedang menampal putty pada bahagian

kerosakan kereta.

17

4. PELAJAR SEDANG MENGGOSOK PUTTY YANG
TELAH DITAMPAL MENGGUNAKAN KERTAS PASIR
GRED P80 SEHINGGA GRED P200 BERGANTUNG
DENGAN KETEBALAN PUTTY.

-Pelajar sedang menggosok putty yang telah
ditampal dengan teknik gosok basah.

18

5. GAMBAR KERETA SEDANG DI MASKING DENGAN

MENGGUNAKAN SURAT KHABAR SEBELUM DI
PRIMER

-Gambar pelajar sedang masking kereta.

19

5. GAMBAR KERETA YANG SEDANG DI TOUCH UP
DENGAN PRIMER UNTUK MENUTUP BAHAGI
BAHAGIAN YANG TELAH DI PUTTY

20

6. GAMBAR PELAJAR MEMBUKA MASKING
SELEPAS KERJA-KERJA PRIMER SELASAI

21

7. SELEPAS KERJA-KERJA PRIMER, PRIMER MESTI
DI GOSOK MENGGUNAKAN KERTAS PASIR GRED
P400

-Pelajar sedang menggosok
primer menggunakan rubber
block.

-Pelajar sedang menggosok
primer dengan cara free hand.

22

8. GAMBAR KERETA SEDANG DI MASKING UNTUK
MEMBUAT PENSEDIAAN MENYEMBUR CAT

- Pelajar sedang masking

kereta untuk mengelakkan cat
terkena bahagian yang tidak
diingini.

dimasking. - Kereta yang sudahsiap

23

9. GAMBAR SELURUH BADAN KENDERAAN TELAH
HAMPIR SIAP DI SEMBUR

24

10. HASIL KERJA PELAJAR SELEPAS KERETA
SELESAI DIBUKA MASKING DAN DI SEMBUR
DENGAN CLEAR

25

PENUTUP

Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada
pengajar kami iaitu Encik Khusairy Bin Sedek yang
telah banyak mengajar dan memberi tunjuk ajar
bagaimana melakukan langkah-langkah kerja dari
awal folio ‘field study’ dibuat sehinggalah penutup.
Segala ilmu yang telah Encik Khusairy Bin Sedek
berikan telah banyak membantu kami menyiapkan
tugasan ini. Tidak dapat kami balas jasanya, hanya
dengan kata terima kasih dan doa sahaja agar
beliau dapat dilindungi Tuhan.

26

27


Click to View FlipBook Version