The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by HAFZAMLIZA BINTI RAMLI Moe, 2021-03-26 03:46:49

RISALAH NISFU SYA'BAN 2021

NISFU SYA'BAN

RISALAH
NISFU SYA’BAN

TAHUN 2021

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SMK PUTRAJAYA PRESINT 18(1)
DENGAN KERJASAMA SURAU AL HIJRAH SMK PUTRAJAYA PRESINT 18(1)

nisfu ❑ REJAB, SYAA’BAN DAN RAMADHAN ADALAH TIGA
❑ BREUJLAABN, SDYAALAA’BMANKADLAENNDARRAMAHDIJHRAANH AYDAANLAGH ATMIAGAT

DBUIALAGUNNGDKAALNAMSERKTAALENDDAIMRULIHAIKJRAANH OYLEAHNG ALALMAAHT

DIAGUNGKAN SERTA DIMULIAKAN OLEH ALLAH S.W.T

SSE.WBA.TGAISEBPAELGUAAINGPELKUEAPANDGA KEUPMAADTA IUSLMAAMT UISNLTAUMK
UMNENTGUGKANMDENAKGAGANNADMAAKLAIBNADAAMHA.L IBADAH.

PENDAHULUAN ❑❑ RRAASSUULLUULLLLAAHH SASWAWMEMMPEEMRPBEARNBYAANKKYAANKKIABANDAIHBAPDAADHA
PBAUDLAANBIUNLI.AN INI.

❑❑ DDIISSUUNNAATTKKAANN BAGI KIBTAAGIUNTUK KMIETMAPERTINGKUANTTKUAKN
MAMEMAPLAERNT INDGAKNATIKBAADNAHAMAKILTAAN SDEABANGAIBIMAADNAAH YKAITNAG
SDEISBEABGUATIDMIADNAALAYMAHNAGDIDTHISYEABNUGT SDAHI IHD.ALAM HADITH

YANG SAHIH.

nisfu PERKATAAN BAHASA ARAB MAKSUD = SETENGAH, SEPARUH

MAKSUD SETENGAH BULAN SYAA’BAN

MALAM 15 SYAABAN; SIANGNYA 14 SYAABAN 1442 HIJRAH

nisfu Sebahagian umat Islam memperingati malam
Nisfu Sya’ban sebagai malam diubahnya arah kiblat dari
SEJARAH
Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram

“Sering Kami melihat kamu (wahai Muhammad) berulang
kali menadah ke langit, maka Kami benarkan kamu
berpaling menghadap kiblat yang kamu sukai, oleh itu
halakan mukamu ke arah Masjidil Haram (tempat letaknya
Kaabah); dan di mana saja kamu berada, maka hadaplah
mukamu ke arahnya.

Sesungguhnya orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan al
Kitab (Taurat dan Injil), mereka mengetahui bahawa
perkara (berkiblat ke Kaabah) itu adalah perintah yang
benar daripada Tuhan mereka dan Allah tidak sekali-kali
lalai akan apa yang mereka lakukan.”

-Ayat 144 Surah al Baqarah-

nisfu Menurut para ulama, pada malam Nisfu Sya’banlah para malaikat
melaporkan catatan amal umat manusia selama setahun kepada
SEJARAH
Allah SWT

Usman bin Zaid menceritakan :
“Saya telah bertanya kepada Rasulullah ‫ﷺ‬, Wahai Rasulullah,
saya tidak pernah menyaksikan banyaknya puasa tuan pada
bulan lain seperti di bulan Sya’ban; lalu Baginda menjawab,

Itulah bulan (Sya’ban) di mana ramai manusia lalai
mengenainya iaitu di antara bulan Rejab dan Ramadhan.

Ini adalah bulan di mana segala amalan diangkat kepada Tuhan
pemilik sekalian alam. Oleh itu saya (Baginda) amat suka
kiranya amalan saya diangkat ketika saya sedang berpuasa.

-Hadis Riwayat Imam Ahmad dan an Nasai-

nisfu 15 SYAA’BAN 1442 HIJRAH

TARIKH 28 MAC 2021 - AHAD

(SEBAIK SAHAJA MASUK WAKTU SOLAT MAGHRIB)

nisfu DARIPADA ABU MUSA AL-ASY’ARI RA, BAHAWA NABI SAW
BERSABDA :
DALIL NAKLI
DARI ‫ِإ َّن إََّّلَل لَ َي َّط ِل ُع ِِف لَي ََ ِل إل ِنص ِف ِمن َشع َبا َن‬
‫فَيَغ ِف ُر ِل َج ِميعِ َخل ِق ِه ِإ َّّل ِل ُمِ ِر أ ْو ُم َاا ِن أن‬
HADITH
“Sesungguhnya Allah SWT melihat pada malam Nisfu Sya’ban
kemudian mengampunkan semua makhluk-Nya kecuali orang

yang syirik dan juga orang yang bermusuhan”.
[Riwayat Ibn Majah, no. hadith 1380]

Imam al Zahabi mengatakan hadith ini dhaif disebabkan
terdapat pada sanadnya Ibn Lahi’ah.

[Lihat : Talkhis al-‘ilal al-Mutanihiyah, 184]

DARIPADA ABDULLAH BIN AMR RA, BAHAWA NABI SAW
BERSABDA :

nisfu ،‫يَ َّط ِل ُع اللُه ع َّز ج َّل إلى َخل ِق ِه لي ََ َل إل ِنص ِف ِمن َشع َبا َن‬

DALIL NAKLI ‫ قَا ِت ِل نَف أس‬، ‫فيَغ ِف ُر ِلعبا ِد ِه ِإ َّّل ِّلثنَ ِي ُم َاا ِن أن‬
DARI
“Allah SWT melihat pada malam Nisfu Sya’ban kemudian mengampunkan
HADITH hamba-Nya kecuali dua (golongan) iaitu

orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh diri”.
[Riwayat Ahmad, no. Hadith 6353]

Ibn Hajar mengatakan sanadnya layyin (salah satu daripada ciri hadith dhaif).

[Lihat: al Zawajir ‘an Iqtiraf al Kabair, 2:43]

Manakala Ahmad Syakir mengatakan sanadnya adalah sahih.

nisfu DARIPADA MU’AZ BIN JABAL RA, BAHAWA NABI SAW
BERSABDA :
DALIL NAKLI
DARI ‫ِإ َّن إََّّلَل لَ َي َّط ِل ُع ِِف لَي ََ ِل إل ِنص ِف ِمن َشع َبا َن‬
‫فَيَغ ِف ُر ِل َج ِميعِ َخل ِق ِه ِإ َّّل ِل ُمِ ِر أ ْو ُم َاا ِن أن‬
HADITH
“Allah SWT melihat makhluk-Nya pada malam Nisfu Sya’ban
kemudian mengampunkan semua makhluk-Nya kecuali orang

yang syirik dan juga orang yang bermusuhan”.

[Sahih Ibn Hibban, no. Hadith 5665]

nisfu DARIPADA ABU HURAIRAH RA, BAHAWA NABI SAW
BERSABDA :
DALIL NAKLI
DARI ‫إ َذإ ََك َن لَي ََ ُل إل ِنص ِف ِمن َشع َبا َن يَغ ِف ُر اللُه ِل ِع َبا ِد ِه‬
‫ِإ َّّل لمُِ ِر أ ْو ُم َاا ِن أن‬
HADITH
“Apabila tiba malam Nisfu Sya’ban, Allah SWT mengampunkan
hamba-nya kecuali orang yang syirik dan juga
orang yang bermusuhan”.
[Majma’ al Zawaid, 8:68]
Imam al Sakhawi menyatakan bahawa
perawi-perawinya tidak ada dipertikaikan.
[Lihat : al Ajwibah al Mardhiyyah, 1:325]

nisfu ❑ SETELAH MELIHAT HADITH-HADITH BERKAITAN KELEBIHAN MALAM
NISFU SYA’BAN, TELAH BERLAKU PERSELISIHAN ANTARA PARA
TARJIH ULAMA’ DALAM MENYATAKAN HUKUM BERKENAAN HADITH INI.
HUKUM
HADITH ❑ SEBAHAGIAN MEREKA MENGSAHIHKAN HADITH INI DAN
SEBAHAGIAN LAGI SEBALIKNYA.

❑ BERDASARKAN HADITH-HADITH YANG DINYATAKAN, IA
MENUNJUKKAN AKAN SABITNYA HADITH-HADITH YANG
MENCERITAKAN AKAN KELEBIHAN MALAM NISFU SYA’BAN
SEHINGGAKAN IBN HIBBAN MENGSAHIHKAN SATU RIWAYAT
DARIPADA MU’AZ BIN JABAL TANPA MEMERLUKAN SOKONGAN
DARIPADA JALUR YANG LAIN.

nisfu ❑ UNTUK ITU, CENDERUNG UNTUK DIKATAKAN BAHAWA HUKUM
HADITH INI SAHIH DENGAN KESEMUA JALUR-JALURNYA YANG
TARJIH LAIN DAN INI MENUNJUKKAN BAHAWA HADITH INI
HUKUM MEMPUNYAI ASAL.
HADITH
❑ WALAUBAGAIMANAPUN, KELEBIHAN MALAM NISFU SYA’BAN
ADALAH SABIT NAMUN AMALAN TERTENTU PADA MALAM
TERSEBUT ADALAH TIDAK ADA SAMA SEKALI MELAINKAN
AMALAN YANG BERSIFAT UMUM SEPERTI MEMPERBANYAKKAN
ZIKIR, ISTIGHFAR KEPADA ALLAH SWT, SOLAT-SOLAT SUNAT,
BERDOA, BERSEDEKAH DAN LAIN-LAIN LAGI AMAL SOLEH.

nisfu TELAH BERKATA IMAM AL SYAFI’E RA :

“DOA MUSTAJAB ADALAH PADA 5 MALAM ;
MALAM JUMAAT, MALAM AL ADHA, MALAM AL FITRI,
MALAM AWAL BULAN REJAB DAN MALAM NISFU SYA’BAN”.

PENDAPAT IBNU RAJAB RA MENGATAKAN :
ULAMA’
“BERKAITAN MALAM NISFU SYA’BAN, PADA ZAMAN DAHULU PARA
TABI’IN DARIPADA PENDUDUK SYAM SEPERTI KHALID BIN MA’DAN,
MAKHUL, LUQMAN BIN AMIR DAN BEBERAPA PARA TABI’IN YANG

LAIN MEMULIAKANNYA (MALAM TERSEBUT)
DAN MEREKA BERSUNGGUH-SUNGGUH BERIBADAH

PADA MALAM ITU”.

TERBUKANYA PINTU LANGIT DAN DIMAKBULKAN DOA

nisfu • LAILATUL MUBARAKAH • LAILATUL BARAAH
(malam keberkatan) (malam pelepasan)
KELEBIHAN
• LAILATUL SYAFA’AH • LAILATUL IJABAH
(malam syafaat) (malam diperkenankan doa)
• LAILATUL IDIL MALAIKAH
• LAILATUL TAKFIR
(malam mengkifaratkan (malam raya malaikat)

dosa)

• LAILATUL HAYAT
(malam hidup) iaitu malam yang tidak dimatikan apabila

seseorang menghidupkan malamnya

SOLAT SUNAT

PUASA SUNAT

BERZIKIR

nisfu MEMBACA AL QURAN

AMALAN BERDOA

BERSELAWAT

MENGHADIRI MAJLIS ILMU

BERIST IGHFAR BERTASBIH

nisfu Semoga perkongsian ini dapat memberi
manfaat kepada pembaca untuk
PENUTUP
melonjakkan lagi momentum ibadah kita
semua untuk ‘dipersembahkan’ kepada

Allah SWT

Juga, sebagai persediaan untuk melalui
bulan Ramadhan; bulan yang terkandung
di dalamnya pelbagai keistimewaan dan
ganjaran buat hamba-Nya yang beriman

dan beramal soleh.

nisfu ❑ LAMAN WEB RASMI
PEJABAT MUFT I WILAYAH PERSEKUTUAN

IRSYAD AL-HADITH SIRI KE-70 :
KELEBIHAN MALAM NISFU SYA’BAN

SUMBER ❑ RISALAH AMALAN BULAN SYA‘BAN
RUJUKAN USTAZ MUHADIR BIN HAJI JOLL

❑ DISKUSI DHUHA BERSAMA
HABIB ALI ZAENAL ABIDIN

nisfu

RENUNGAN

nisfu

RENUNGAN

nisfu

RENUNGAN

nisfu

RENUNGAN

nisfu

RENUNGAN

memakan

nisfu

RENUNGAN

nisfu

RENUNGAN

SEKIAN,
TERIMA KASIH

BERSAMA MENGHIDUPKAN MALAM NISFU SYAA’BAN

-HBR-


Click to View FlipBook Version
Previous Book
CN_6721
Next Book
A1 The Town Mouse and The Country Mouse