The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by salsally7, 2021-03-21 01:06:58

RPT Matematik 2021

PK 5A

Keywords: RPT MATE T5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MATEMATIK TINGKATAN 5

MINGGU TAJUK/ TEMA STANDARD STANDARD KBAT BBM TRANSISI KE KERJAYA EMK
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN

1 – 3 Bentuk Bentuk-bentuk pepejal Murid boleh: Mengenalpasti Slaid 7.5.1.1 MBK menerima EMK : Bahasa,
tiga dimensi (3D). Memahami gambar, sokongan daripada Kemahiran
1.1.1 Menamakan Penimbang
i) Kuboid bentuk-bentuk tiga Menyatakan kumpulan sokongan Berfikir, Sains
ii) Kubus dimensi 3D. Membezakan keluarga atau ‘Parent dan teknologi
iii) Sfera Memberi contoh Support Group’ melalui
iv) Piramid kolaborasi di antara Ibu
v) Kon bapa, ahli keluarga, guru
vi) Prisma dan agensi / syarikat kerja

4-6 Bentuk Bentuk-bentuk pepejal Murid boleh: Mengenalpasti Lembaran 7.5.1.1 MBK menerima EMK : Bahasa,
7-10 Bentuk tiga dimensi (3D). kerja, bentuk sokongan daripada Kemahiran
1.1.1 Menamakan dua dimensi kumpulan sokongan Berfikir, Sains
bentuk-bentuk tiga keluarga atau ‘Parent dan teknologi
dimensi 3D. Lembaran Support Group’ melalui
kerja, kolaborasi di antara Ibu EMK : Bahasa,
Bentuk-bentuk pepejal Murid boleh: Menentukan, Kertas grid bapa, ahli keluarga, guru Kemahiran
tiga dimensi (3D). membezakan, dan agensi / syarikat kerja Berfikir, Sains
1.1.1 Menamakan memberi contoh dan teknologi
i) Kuboid bentuk-bentuk tiga 7.5.1.1 MBK menerima
ii) Kubus dimensi sokongan daripada
iii) Sfera kumpulan sokongan
iv) Piramid 1.1.2 Melukis bentuk- keluarga atau ‘Parent
v) Kon bentuk 3D Support Group’ melalui
vi) Prisma menggunakan alatan kolaborasi di antara Ibu
yang sesuai bapa, ahli keluarga, guru
dan agensi / syarikat kerja

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

MATEMATIK TINGKATAN 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

MINGGU TAJUK/ STANDARD STANDARD KBAT BBM TRANSISI KE KERJAYA EMK
TARIKH TEMA KANDUNGAN PEMBELAJARAN Menunjuk cara
Lembaran 7.5.1.1 MBK menerima EMK : Bahasa,
11-13 Bentuk Bentuk-bentuk pepejal Murid boleh: Melaksana kerja sokongan daripada Kemahiran Berfikir,
tiga dimensi (3D). kumpulan sokongan Sains dan teknologi
1.1.1 Menamakan Menunjuk cara keluarga atau ‘Parent
i) Kuboid bentuk-bentuk tiga Melaksana
ii) Kubus dimensi Support Group’ melalui
iii) Sfera Mengenal pasti kolaborasi di antara Ibu
iv) Piramid 1.1.2 Melukis bentuk- Memahami bapa, ahli keluarga, guru
v) Kon bentuk 3D dan agensi / syarikat kerja
vi) Prisma menggunakan alatan
yang sesuai

14-15 Bentuk Bentuk-bentuk pepejal Murid boleh: 7.5.1.1 MBK menerima EMK : Bahasa,
tiga dimensi (3D). sokongan daripada Kemahiran Berfikir,
1.1.1 Menamakan Lembaran kumpulan sokongan Sains dan teknologi
i) Kuboid bentuk-bentuk tiga kerja keluarga atau ‘Parent
ii) Kubus dimensi Support Group’ melalui
iii) Sfera
iv) Piramid 1.1.2 Melukis bentuk- kolaborasi di antara Ibu
v) Kon bentuk 3D bapa, ahli keluarga, guru
vi) Prisma menggunakan alatan dan agensi / syarikat kerja
yang sesuai

16-17 Ruang 2.1 Isi padu prisma Murid boleh: 7.5.1.1 MBK menerima EMK : Bahasa,
tegak. 2.1.1 Menamakan sokongan daripada Kemahiran Berfikir,
(i) Segi empat Sama prisma tegak. Slaid/kad kumpulan sokongan Sains dan teknologi
2.1.2 Menentukan isi bergambar, keluarga atau ‘Parent
padu prisma tegak. Kertas grid Support Group’ melalui

kolaborasi di antara Ibu
bapa, ahli keluarga, guru
dan agensi / syarikat kerja

MATEMATIK TINGKATAN 5

MINGGU TAJUK/ STANDARD STANDARD KBAT BBM TRANSISI KE EMK
TMAINRGIKGHU TTAEJMUAK/ KASNTDAUNNDGARADN PEMSBTEALNADJAARRDAN KBAT BBM TRAKNESRISJIAKYEAKERJAYA EMK
TARIKH TEMA KANDUNGAN PEMBELAJARAN
Mengenal pasti
18-19 Ruang 2.1 Isi padu prisma Murid boleh: Kertas grid 7.5.1.1 MBK menerima EMK : Bahasa,
tegak. 2.1.3 Menyelesaikan sokongan daripada Kemahiran Berfikir,
(i) Segi empat Sama masalah yang Kertas grid kumpulan sokongan Sains dan teknologi
melibatkan isi padu keluarga atau ‘Parent
prisma tegak. Lembaran Support Group’ melalui EMK : Bahasa,
kerja, kolaborasi di antara Ibu Kemahiran Berfikir,
20 Ruang 2.1 Isi padu prisma Murid boleh: Menunjuk cara bapa, ahli keluarga, guru Sains dan teknologi
Kertas grid dan agensi / syarikat kerja
tegak 2.1.1 Menamakan EMK : Bahasa,
(ii) Segi empat tepat prisma tegak. 7.5.1.1 MBK menerima Kemahiran Berfikir,
sokongan daripada Sains dan teknologi
2.1.2 Menentukan isi kumpulan sokongan
keluarga atau ‘Parent
padu prisma tegak. Support Group’ melalui
kolaborasi di antara Ibu
21-23 Ruang 2.1 Isi padu prisma Murid boleh: Merancang bapa, ahli keluarga, guru
tegak 2.1.3 Menyelesaikan Menyelesaikan dan agensi / syarikat kerja
(ii) Segi empat tepat masalah yang
melibatkan isi padu masalah 7.5.1.1 MBK menerima
prisma tegak. sokongan daripada
kumpulan sokongan
keluarga atau ‘Parent
Support Group’ melalui
kolaborasi di antara Ibu
bapa, ahli keluarga, guru
dan agensi / syarikat kerja

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MATEMATIK TINGKATAN 5

18-19 Ruang 2.1 Isi padu prisma Murid boleh: Mengenal pasti Kertas grid 7.5.1.1 MBK menerima EMK : Bahasa,
tegak. 2.1.3 Menyelesaikan KBAT BBM sokongan daripada Kemahiran Berfikir, Sains
MINGGU (i) Segi empat Sama masalah yang
TARIKH melibatkan isi padu Kertas grid kumpulan sokongan dan teknologi
prisma tSeTgaAkN.DARD
Lembaran keluarga atau ‘Parent
PEMBELAJARAN kerja,
TAJUK/ STANDARD SupTpRoArtNGSroISuIpK’ mEeKlaEluRiJAYA EMK
TEMA KANDUNGAN Kertas grid kolaborasi di antara

Ibu bapa, ahli
keluarga, guru dan

agensi / syarikat kerja

20 Ruang 2.1 Isi padu prisma Murid boleh: Menunjuk cara 7.5.1.1 MBK menerima EMK : Bahasa,
tegak 2.1.1 Menamakan sokongan daripada Kemahiran Berfikir, Sains

(ii) Segi empat tepat prisma tegak. kumpulan sokongan dan teknologi

2.1.2 Menentukan isi keluarga atau ‘Parent

padu prisma tegak. Support Group’ melalui

kolaborasi di antara

Ibu bapa, ahli

keluarga, guru dan
agensi / syarikat kerja

21-23 Ruang 2.1 Isi padu prisma Murid boleh: Merancang 7.5.1.1 MBK menerima EMK : Bahasa,
tegak 2.1.3 Menyelesaikan Menyelesaikan
(ii) Segi empat tepat masalah yang sokongan daripada Kemahiran Berfikir, Sains
melibatkan isi padu masalah kumpulan sokongan dan teknologi
prisma tegak.
keluarga atau ‘Parent

Support Group’ melalui

kolaborasi di antara

Ibu bapa, ahli

keluarga, guru dan

agensi / syarikat kerja

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MATEMATIK TINGKATAN 5

24-28 Ruang 2.1 Isi padu prisma Murid boleh: Lembaran 7.5.1.1 MBK menerima EMK : Bahasa,
tegak 2.1.1 Menamakan Mengenal pasti kerja sokongan daripada Kemahiran Berfikir,
(i) Segi tiga prisma tegak. KBAT
2.1.2 Menentukan isi BBM kumpulan sokongan Sains dan
padu pSrisTmAaNDteAgRakD.
Lembaran keluarga atau ‘Parent teknologi
PEMBELAJARAN kerja,
MINGGU TAJUK/ STANDARD SuTpRpoArNt GSIrSouI pK’EmKeElaRluJi AYA EMK
TARIKH TEMA KANDUNGAN kalkulator kolaborasi di antara Ibu

Lembaran bapa, ahli keluarga, guru
kerja, dan agensi / syarikat kerja

29-31 Ruang 2.1 Isi padu prisma Murid boleh: Merancang kalkulator 7.5.1.1 MBK menerima EMK : Bahasa,
tegak 2.1.3 Menyelesaikan Menyelesaikan
(i) Segi tiga masalah yang sokongan daripada Kemahiran Berfikir,
masalah kumpulan sokongan Sains dan
melibatkan isi padu
prisma tegak. keluarga atau ‘Parent teknologi

Support Group’ melalui

kolaborasi di antara Ibu

bapa, ahli keluarga, guru

dan agensi / syarikat kerja

32-34 Statistik Mod Murid boleh: Mengenalpasti 7.5.1.1 MBK menerima EMK : Bahasa,

3.1.1 Menentukan Menyelesaikan sokongan daripada Kemahiran Berfikir,
mod bagi suatu set masalah
data. kumpulan sokongan Sains dan
3.1.3 Menyelesaikan
masalah yang keluarga atau ‘Parent teknologi
melibatkan mod dan Support Group’ melalui

min bagi suatu set kolaborasi di antara Ibu
data
bapa, ahli keluarga, guru

dan agensi / syarikat kerja

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MATEMATIK TINGKATAN 5

35-37 Statistik Min Murid boleh : Mengenal pasti Lembaran 7.5.1.1 MBK menerima EMK : Bahasa,
3.1.2 Mengira min Merancang kerja, sokongan daripada Kemahiran
MINGGU TAJUK/ STANDARD bagi suatu set data kumpulan sokongan Berfikir, Sains
TARIKH TEMA KANDUNGAN berdasarkan rumus Menyelesaikan kalkulator keluarga atau ‘Parent dan teknologi
dengSanTANDARD masalah STuRpApNorSt IGSrIoKuEp’KmEeRlaJluAiYA
3.2 Perwakilan Data. (i) mPenEgMgBunEaLkAaJnARAN KBAT BBM kolaborasi di antara Ibu EMK
Piktograf kalkulator.
(ii) Carta Palang 3.1.3 Menyelesaikan Mengenal pasti, bapa, ahli keluarga, guru
masalah yang Merancang dan agensi / syarikat kerja
melibatkan mod dan
38-39 Statistik min bagi suatu set 7.5.1.1 MBK menerima EMK : Bahasa,
data sokongan daripada Kemahiran
Lembaran kumpulan sokongan Berfikir, Sains
Murid boleh: kerja keluarga atau ‘Parent dan teknologi
3.2.1 Menyatakan Support Group’ melalui
perwakilan data yang kolaborasi di antara Ibu
sesuai berdasarkan bapa, ahli keluarga, guru
suatu set data. dan agensi / syarikat kerja
3.2.2 Mentafsir suatu
perwakilan data.
3.2.3 Menggunakan
perwakilan data yang
sesuai untuk
merumuskan
maklumat.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MATEMATIK TINGKATAN 5

40 - 41 Statistik 3.2 Perwakilan Data. Murid boleh: Menunjuk cara, Lembaran 7.5.1.1 MBK menerima EMK : Bahasa,
(i) Carta Pai 3.2.1 Menyatakan Melaksana kerja sokongan daripada Kemahiran
(ii) Graf Garis perwakilan data yang kumpulan sokongan Berfikir, Sains
sesuai berdasarkan keluarga atau ‘Parent dan teknologi
suatu set data. Support Group’ melalui
3.2.2 Mentafsir suatu kolaborasi di antara Ibu

perwakilan data. bapa, ahli keluarga, guru
3.2.3 Menggunakan dan agensi / syarikat kerja
perwakilan data yang
sesuai untuk
merumuskan
maklumat.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
t1 b2 2.1
Next Book
10. Round Blue Bench