The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zhen_0817, 2018-12-17 00:00:00

Ebook Liew Siaw Zhen

TEOREM

PYTHAGORAS

Muka Isi Kandungan

Surat


SEJARAH TOKOH MATEMATIKMAKSUD TEOREM PYTHAGORAS


TEOREM PYTHAGORAS

SEJARAH TEOREM PYTHAGORAS


(i) TRIPLE PYTHAGORAS(ii) HUBUNGAN ANTARA SISI-SISI SEGITIGA(iii) BUKTI PYTHAGORAS(iv) BUKTI PENYUSUNAN SEMULAAKTIVITI TEOREM PYTHAGORAS9 RUJUKAN

1


SEJARAH TOKOH


MATEMATIK
Pythagoras


Membuktikan
Ahli fikir
Hidup dalam Ahli Greek. Teorem
zaman 500's matematik Pythagoras.

BC. Yunani

Kuno.

2


MAKSUD TEOREMPYTHAGORAS
Kuadrat panjang sisi miring suatu

segitiga siku-siku adalah sama
dengan jumlah kuadrat panjang

sisi-sisi yang lain.
Sisi Miring
PYTHAGORASSisi Siku-siku


Sumber: id.wikipedia.org

3

TEOREM PYTHAGORAS

Nama “Teorem Pythagoras” diambil
dari nama seorang ahli metematika
tersohor bernama Pythagoras.


Persamaan Pythagoras2
2
+ = 2


Jumlah kawasan daripada dua kuasa dua pada

kaki ( a dan b ) sama dengan bidang persegi
pada hipotenus ( c ).

4
SEJARAH TEOREMPYTHAGORAS


(I) TRIPLE PHYTAGORAS
Sekitar 4000 tahun yang lalu, orang Babilonia dan orang
Cina telah menyedari fakta bahawa sebuah segitiga dengan
panjang sisi 3, 4, dan 5 harus merupakan segitiga siku-siku.

Pembangunan Sudut Siku-siku
Mereka membahagi panjang tali ke dalam 12 bahagian
dengan panjang yang sama, seperti berikut.

 Sisi pertama: 3

 Sisi kedua: 4


 Sisi ketiga: 5
Bukti visual untuk (3,4,5) dari
Chou Pei Suan Ching
500-300 BC


Sumber: id.wikipedia.org

5(II) HUBUNGAN ANTARASISI-SISI SEGITIGA
TRIPLE PYTHAGORAS jika memenuhi hubungan :
2
c 2 = a + b 22
b 2 = c - a 22
a 2 = c - b 2

(III) BUKTI PYTHAGORAS 6


Kedua-dua dataran besar yang ditunjukkan dalam rajah setiap

mengandungi empat segi tiga sama, namun segi tiga disusun

berbeza. Kawasan ruang putih menghasilkan TEOREM

PYTHAGORAS.

7
(IV) Bukti

Penyusunan Semula

Sumber: id.wikipedia.org

CADANGAN
AKTIVITI-AKTIVITITEOREMPYTHAGORAS

9
AKTIVITI 1:MENERBITKAN RUMUS


Setiap pasangan diberikan satu alat timbang dan sejumlah batang
“Cuisenaire” yang mempunyai berbagai saiz panjangnya.


Pelajar membina segiempat sama dengan menggunakan batang-
batang “Cuisenaire”. Hanya pertimbangkan batang-batang yang
mempunyai panjang 5, 10, 13, 15,17 dan 20 unit sahaja.Pelajar meletakkan segiempat sama yang telah dibentuk di atas
bekas pada alat timbang sebelah kanan dan rekodkan panjang
sisinya dan juga keluasannya.

10

Pelajar membina 2 buah segiempat sama yang lebih kecil dan
letakkan di atas bekas pada alat timbang sebelah kiri supaya ia
menjadi seimbang.
Pelajar merekodkan panjang sisi dan keluasan kedua-dua segiempat
sama dalam jadual.

11


Pelajar susunkan segiempat-segiempat sama di atas kedua-dua
bekas pada alat timbang supaya membentuk sebuah segitiga
bersudut tegak seperti rajah di bawah.

Pelajar membuat rumusan tentang teorem Pythagoras berdasarkan

hubungan nilai-nilai yang terdapat dalam jadual di atas.

12
AKTIVITI 2:


MENGAPLIKASIKAN TEOREMPYTHAGORAS
Dalam pasangan, murid
berbincang tentang kehidupan

seharian yang berkaitan dengan
Teorem Pythagoras.
Murid memilih suatu kawasan
yang boleh mengaplikasikan
Teorem Pythagoras. (rujuk

contoh m/s 13)


Murid mengukur sisi-sisi dan

hipotenus bagi kawasan tersebut
dengan menggunakan pita
pengukur.

Murid mencari hubungan antara
kedua-dua sisi dan hipotenus

bagi kawasan tersebut.

Murid merumuskan bahawa

2
2
+ = boleh diaplikasikan
2
dalam kehidupan seharian.

13

CONTOH
APLIKASI

14

RUJUKAN


Kailani, Ismail and Kumarasamy, Komala. 2011. Penerapan unsur
sejarah dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik bagi topik
Teorem Pythagoras. Journal of Science & Mathematics Education . pp.
1-10. (Unpublished)

Komala A/P Kumarasamy. 2008. Penerapan Unsur Sejarah Dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Bagi Topik Teorem
Pythagoras. Universiti Teknologi Malaysia, Johor.
Ooi, Soo Huat, Yong, Kuan Yeoh & Ng, Seng How. 2016. Buku Teks
Matematik Tingkatan 1. Johor: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Tanpa pengarang. Isi Pythagoras. http://cdn.rimanews.com/ebook-
data/80.pdf [20 November 2018]

Disediakan Oleh:


LIEW SIAW ZHEN

(GP06843)


Laman Web: http://online.anyflip.com/fajw/olpc/


Click to View FlipBook Version