The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shuhara9985, 2021-01-11 01:15:28

MANUAL PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2021 SMK PENGKALAN LEBAI MAN

MANUAL PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2021 SMKPLM

ISI KANDUNGAN

BIL BUTIRAN MUKA SURAT

1 Ikrar Perkhidmatan Awam 4

2 Maklumat Peribadi 5

3 Sekapur Sireh Seulas Pinang / Kata Aluan Pengetua 6

4 Pengurusan dan Pentadbiran 2021

- Maklumat Asas Sekolah 8-10

- Pelan Kedudukan Kelas 11

- Misi / Visi / Motto / Slogan Sekolah 12

- Piagam Pelanggan Sekolah 13

- Fokus Sekolah 14

- Ikrar Guru SMKPLM 15

- Data Staf Akademik & AKP Sekolah 16

- Senarai Staf Akademik & AKP Sekolah 17-18

- AJK PIBG SMKPLM 19

- Takwim Persekolahan 2021 20-23

- Jadual Bertugas Pentadbir 24-35

- Takwim Aktiviti Kurikulum, HEM dan Kokurikulum 2021 36-47

- Panduan Am Pelaksanaan Dasar Organisasi Sekolah 48-56

- Jadual Guru Ganti & Pemantauan Perhimpunan Kecil 57

- Guru Bertugas Mingguan 58-61

- Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) 62-64

5 Pengurusan Induk Sekolah

- Carta Organisasi 66

- Jawatankuasa Induk Sekolah 67 – 77

6 Pengurusan Kurikulum 2021

- Carta Organisasi JK Kurikulum Sekolah 79

- KPI Kurikulum 80

- Program Peningkatan Prestasi SPM / PT3 81

- Jawatankuasa Kurikulum 82-87

- Pakej Mata Pelajaran Mengikut Tingkatan 88-90

- Jadual Waktu Persekolahan 91

- Semakan e-Buku Rekod Mengajar 92-94

2|Pandua n Penguru san & Pentadb iran SMKPLM 2021

- Jadual Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran & 95-96
Semakan Buku Latihan Murid
97-102
- SKPMg2 (Standard 4) 103
- Jadual Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah 104
- Jadual Pemantauan Prestasi Murid 105
- Takwim Peperiksaan
7 Pengurusan HEM 2020 107108
- Fokus HEM 109
- Carta Organisasi HEM
- Jawatankuasa HEM 110-120
- Penyelia dan Guru Tingkatan 121
8 Pengurusan Kokurikulum 2020
- KPI Kokurikulum 123-124
- Carta Organisasi 125
- Fokus Kokurikulum 126
- Perancangan Tahunan 127
- Jawatankuasa Kokurikulum
- Guru Penasihat Unit Beruniform 128-130
- Guru Penasihat Kelab dan Persatuan 131
- Jurulatih dan Guru Pengiring Pertandingan Ko Akademik 132
- Lembaga Koperasi SMKPLM Berhad 133
- Sidang Redaksi Majalah SINERGI 134
- Fokus Sukan dan Permainan 135
- Guru Penasihat/Guru Pengiring/Jurulatih Kelab Sukan 136
137
dan Permainan
- Guru Rumah Sukan 138-139
- Takwim Sukan dan Permainan 1M1S /2021 140
- Latihan Rumah Sukan 140
- Jadual Perjumpaan Unit Kokurikulum
9 Tarikh-Tarikh Mesyuarat Utama 141-144
- Mesyuarat Pengurusan
- Mesyuarat Guru 146
- Mesyuarat Jawatankuasa Induk 147
10 Guru Bertugas Versi PKP 147
148 - 150

3|Pandua n Penguru san & Pentadb iran SMKPLM 2021

4|Pandua n Penguru san & Pentadb iran SMKPLM 2021

Nama MAKLUMAT PERIBADI
: _______________________________

Jawatan : _______________________________

Alamat Rumah : _______________________________

No Tel (Rumah) : _______________ No Tel (h/p) : ____________________

No Tel(Pejabat) : _______________

E-mail : ____________________________

Tarikh Lahir : _______________

No K/Pengenalan : ______________________ No Pasport : ____________________
No. KWSP : ______________________ No Cukai : ____________________
Akaun Bank : ______________________ Pendapatan : ____________________
No Akaun

No. Fail Perkhidmatan Pendidikan : ______________

Tarikh Mula Berkhidmat : ______________

Tarikh Disahkan Dalam Jawatan : ______________

Tarikh Masuk Jawatan Berpencen : ______________

Kelulusan Akademik :

____________________________________________________ Tahun : _________________

____________________________________________________ Tahun : _________________

____________________________________________________ Tahun : _________________

Ikhtisas : _________________________________________ Tahun : _________________

5|Pandua n Penguru san & Pentadb iran SMKPLM 2021

Sekapor Sirih Seulas Pinang
Assalamualaikum & Salam Sejahtera

AZMI BIN OTHMAN
PENGETUA

6|Pandua n Penguru san & Pentadb iran SMKPLM 2021

7|P a nd u a n P e n gu r u sa n & P e nt a d b ir a n SM KP LM 2 0 2 1

1.0 MAKLUMAT SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENGKALAN LEBAI MAN
1.1 PROFIL SEKOLAH

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1 Pengetua Tuan Haji Azmi bin Othman
2 Penolong Kanan Pentadbiran Sofiah binti Ishak
3 Penolong Kanan HEM Azfa Fizarina binti Mohd Azli
4 Penolong Kanan Kokurikulum Chong Boon Kiong
5 Kod Sekolah KEA3115
6 Gred Sekolah Gred B
7 Sesi / Jenis Bantuan Sesi Pagi
8 Jenis Murid / Kaum Lelaki & Perempuan (Melayu/India/Cina dll)
9 Bahasa Pengantar Bahasa Melayu
10 Lokasi Pendaftaran Bandar
11 No. Telefon 04-4239828
12 No. Faksimili 04-4229950
13 E-mail Sekolah [email protected]
[email protected]
14 Telegram rasmi sekolah SMKPLM RASMI
15 E-Mail 1Bestarinet [email protected]
16 Luas Kawasan Sekolah 4.045 Hektar
17 Status Sekolah Sekolah Harian Biasa
18 Tarikh Ditubuhkan 01.01.2000
19 Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah
20 Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kuala Muda / Yan
21 Kawasan PKG PKG Sungai Petani
22 Kawasan Parlimen Parlimen Sungai Petani

23 Dewan Undangan Negeri Sidam

24 Daerah Pentadbiran Pejabat Daerah Kuala Muda

25 Bilangan Guru 66 Orang

26 Bilangan Staf Bukan Guru 8 Orang

27 No. Lot / P.T PT 98760

28 Jenis / No. Hakmilik HSM 24756

8|P a nd u a n P e n gu r u sa n & P e nt a d b ir a n SM KP LM 2 0 2 1

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1 Blok Bangunan Utama 6 (Blok A – Blok F)

2 Bilangan Bilik Darjah 40

3 Makmal Sains 6

4 Bengkel RBT 3

5 Bengkel Automatif ILP 1

6 Bengkel Asas Kelestarian 1

7 Bengkel Grafik Komunikasi Teknikal 1

8 Dewan Penyayang 1

9 Kafetaria 1

10 Surau 1

11 Bilik Bestari 1

12 Bilik Frog Vle 1

13 Bilik Bahasa 1

14 Bilik Seri Wawasan 1

15 Pusat Sumber Sekolah 1

16 Bilik Media 2

17 Studio Seni 2

18 Bilik Peperiksaan 1

19 Bilik Operasi Disiplin 1

20 Bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling 1

21 Bilik Rawatan dan Kesihatan 1

22 Bilik BOSS 1

23 Depot Buku Teks 1

24 Koperasi SMKPLM Berhad 1

25 Bilik Sukan 1

26 Stor Peralatan Sukan 1

27 Bilik Guru 2

28 Bilik Siaraya 1

29 Kamar Utiliti 1

30 Digital Classroom 2

9|Pandua n Penguru san & Pentadb iran SMKPLM 2021

31 Bilik Frog Vle 1
32 Bilik Rekod dan Data (R&D) 1
33 Bilik Pengawas 1
34 Bilik Pendidikan Khas 1
35 Studio PLM Buskers 1

10 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

1.2 PELAN KEDUDUKAN KELAS DAN BILIK-BILIK KHAS

BLOK A

TANDAS (P) KELAS DEWAN PEPERIKSAAN BILIK TANDAS (L)
MORAL UTILITI TANDAS (L)
TANDAS (P) 3 UTM 1 UTM 4 UTM 2 UTM 5 USM
5 UTM 3 UUM 3 USM
TANDAS (P)
STOR KANTIN STUDIO 1 UUM 2 UUM 4 UUM 1 USM TANDAS (L) BLOK A
(P) MUZIK TANDAS (L)
PERALATAN BILIK IS Bilik KOPERASI BILIK
SUKAN BILIK BILIK KAUNSELING OL BAHASA
SUKAN GURU AS
I Rawatan TANGGA
A B
TANGGA A

5 UPM 2 UIA BILIK BOSS 3 UIA BILIK 2 USM 4 UKM BLOK D
3 UPM 4 UPM DEPO BUKU 1 UIA GURU B 4 USM 1 UKM
BLOK C 1 UPM 2 UPM 4 UIA ELIT
TEKS
2 UKM
BILIK DELIMa

BILIK SAL BILIK MEDIA 3 UKM 5 UKM TANDAS (P)
TANGGA C PUSAT SUMBER SEKOLAH
BILIK PEPERIKSAAN TANDAS (P) BLOK B

PEJABAT TANDAS (G)

DEWAN PENYAYANG TANDAS (L)

BLOK B TANGGA
D

BILIK BESTARI BILIK 5 UIA
SERI
MAKMAL
WAWASAN KOMPUTER

DATARAN MUHIBAH PENTAS BILIK SIARAYA MAKMAL
DATARAN BILIK PENDIDIKAN SAINS 2
MAKMAL BLOK F
MUHIBAH KHAS BIOLOGI

STUDIO SENI 2 MAKMAL
SAINS 1
BENGKEL TEKNIK
PEMBUATAN

TANGGA F TANGGA E
STUDIO SENI 1
BENGKEL GKT Bengkel RBT 3 BENGKEL AUTOMATIF BENGKEL RBT TANDAS (L)
MAKMAL KIMIA (Pertanian) (ILP) (Elektrik / Elektronik)

BLOK F STUDIO RBT1 STUDIO RBT 2 MAKMAL MASAKAN RBT TANDAS (L) BLOK E

MAKMAL FIZIK MAKMAL SAINS 3 TANDAS (L)

11 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

1.3 VISI DAN MISI SEKOLAH

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik
Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan
Yang Berkualiti Untuk

Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Asprasi Negara

1.4 MOTTO DAN SLOGAN SEKOLAH

MOTTO SEKOLAH

Disiplin Usaha Azam

SLOGAN SEKOLAH

Now, We Are Different

12 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

1.5 PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH
Kami guru-guru dan kakitangan Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Lebai Man dengan
penuh tekad dan iltizam berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :

13 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

1.6 FOKUS SEKOLAH
1. Meningkatkan pencapaian dari segi kuantiti dan kualiti dalam semua
peperiksaan dalaman, Pentaksiran Berasaskan Sekolah dan SPM.

2. Membentuk sahsiah mulia dalam kalangan murid dengan pemantapan
pengurusan disiplin melalui pengurangan kes-kes salah laku.

3. Meningkatkan peratus kehadiran murid.

4. Meningkatkan penglibatan, penyertaan dan pencapaian murid dalam
bidang kokurikulum.

5. Mencapai kegemilangan dalam bidang kokurikulum melalui pemantapan
pengurusan dan aktiviti kokurikulum.

6. Meningkatkan pengurusan sumber manusia yang cekap dan berkesan serta
secara berterusan bagi meningkatkan tahap profesional guru-guru untuk
kemajuan sekolah.

7. Mengurus sistem kewangan yang betul, kemas dan teratur mengikut
prosedur yang ditetapkan supaya kekal pada tahap cemerlang.

8. Memantapkan pengurusan persekitaran dan fizikal sekolah secara
berkesan bagi mewujudkan iklim yang kondusif.

9. Meningkatkan sistem pentadbiran pejabat yang cekap ke arah pengurusan
pendidikan yang mantap dan berkesan.

10. Memantapkan sarana ibu bapa / penjaga / pihak luar yang melibatkan
komuniti dan PIBK bagi meningkatkan prestasi murid.

14 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

1.7 IKRAR GURU

IKRAR GURU
SMK PENGKALAN LEBAI MAN

Bahawasanya kami,
Guru-guru

Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Lebai Man,
Berikrar dan berjanji,

Akan berusaha mendidik dan memimpin murid-murid,
Dengan penuh semangat dan komitmen yang jitu,
Dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan sahsiah,
Selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

15 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

1.8 DATA STAF AKADEMIK TAHUN 2021

KUMPULAN MELAYU CINA INDIA JUMLAH JUMLAH
BESAR
Siswazah LP LP LP LP
Bukan Siswazah 20 37 13 13 22 43 65
10 00 00 10 1
Jumlah 21 37 13 13 23 43 66

1.9 DATA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP) TAHUN 2021

KUMPULAN MELAYU CINA INDIA JUMLAH JUMLAH
LP LP LP LP BESAR
00 00 00
Ketua Pem. Tadbir 0 1 00 00 00 1
0 0 00 00 00 0
Pembantu Tadbir 0 1 00 00 00 1
Kewangan 0 1 00 00 00 1
Pembantu Tadbir 1 2 00 00 00 3
Perkeranian / Operasi 00 00 00 2
Pembantu 00 00 00 1
Pengurusan Murid 9

Pembantu Makmal

Pembantu Operasi 02

Juruteknik Komputer 0 1

JUMLAH 18

16 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

1.10 SENARAI STAF AKADEMIK

BIL NAMA GURU GRED Mengajar / Opsyen
DG52 (Hakiki) Bahasa Melayu
1 Azmi bin Othman – Pengetua DG52 (KUP) Bahasa Melayu / Sejarah
DG48 (KUP) Sejarah / Bahasa Melayu
2 Sofiah binti Ishak – PK Pentadbiran DG48 (Hakiki) Kemahiran Hidup / Ekonomi
DG52 (KUP) Bahasa Melayu
3 Azfa Fizarina binti Mohd Azli – PK HEM DG48 (KUP) Biologi / Sains
DG48 (KUP) Perakaunan
4 Chong Boon Kiong – PK Kokurikulum DG48 (KUP) Seni Halus / Pengajian Islam
DG44 (KUP) Bimbingan & Kaunseling
5 Norismani binti Ismail – GK Bahasa DG44 (KUP) Bimbingan & Kaunseling
DG44 (KUP) Pendidikan Khas
6 Hasliza binti Mat Kasa – GK Sains & Mat DG42 (KUP) Kejuruteraan Mekanikal
DG44 (KUP) IT / Pengurusan Perniagaan
7 Norhayati binti Abdullah – GK Tek & Vok DG52 (KUP) Pendidikan Seni
DG44 (KUP) Bahasa Inggeris
8 Roslin bin A.Bakar – GK Kemanusiaan DG48 (KUP) Biologi / Sains
DG48 (KUP) Bahasa Melayu
9 Siti Khadijah binti Mohamed – Kaunselor DG48 (KUP) Biologi
DG48 (KUP) Bahasa Inggeris
10 Nor Fai’zah binti Ridzuan – Kaunselor DG48 (KUP) Matematik / Sains
DG44 (KUP) Geografi
11 Ahmad Firdauz bin Mohamed Zin DG48 (KUP) Pendidikan Jasmani
DG41 (KUP) Pendidikan Muzik
12 Ahmad Hariri bin Abdul Rahman DG48 (KUP) Matematik
DG48 (KUP) Lukisan Kejuruteraan
13 Anis Malini Rohati binti Mokhtar DG48 (KUP) Bahasa Melayu
DG48 (KUP) Matematik/Kimia
14 Azlina binti Suleiman DG48 (KUP) Bahasa Melayu
DG44 (KUP) Pendidikan Islam
15 Azreen Dalila binti Ahmad DG44 (KUP) Teknologi Kejuruteraan
DG48 (KUP) Geografi
16 Chow Su Khim DG44 (KUP) Teknologi Maklumat / Rekacipta
DG41 (KUP) Pendidikan Moral
17 Fazilah binti Omar DG48 (KUP) Pendidikan Islam
DG44 (KUP) Perdagangan
18 Haizura binti Hasan DG44 (KUP) Kemahiran Hidup

19 Izzurina binti Ishak

20 Jamizam binti Sha’ari

21 Khairul Azhar bin Ishak

22 Khairur Rijal bin Abdul Wahid

23 Khairunnisa binti Johari

24 Lee Li Li

25 Low Xin Xin

26 Mahaletcmy a/p Govindasamy

27 Mazian binti Che Mustapa

28 Mazlan bin Hamid

29 Mohd Asqalani bin Abdullah Nawawi

30 Mohd Hafizan bin Jamaludin

31 Mohd Nazri Nazar @ Azizan bin Hamid

32 Mohd Norman Nazar bin Ab Ghani

33 Mohd Shafiq Sharbini bin Abu Talib

34 Mohd Zahir bin Ibrahim

35 Monazirah binti Bakar

36 Muhammad Niezam bin Mukhtar

17 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

BIL NAMA GURU GRED Mengajar / Opsyen
37 Muhammad Taufiq Aqmal bin Hedzir DG44 (KUP) Biologi
38 Najmiah binti Yusof DG48 (KUP) Pendidikan Islam
39 Nazriyah binti Ishak DG48 (KUP) Matematik
40 Nor Azimy bin Abdullah DG44 (KUP) Perniagaan
41 Noor Afiza binti Fauzi DG44 (KUP) Sains Sukan
42 Noor Asmawi bin Abdullah DG44 (KUP) Pendidikan Seni
43 Noor Azhaniaton binti Junus DG48 (KUP) Pendidikan Islam
44 Nor Hana binti Md Isa DG48 (KUP) Bahasa Melayu / Perdagangan
45 Nur Hidayah binti Amin DG44 (KUP) Pendidikan Khas
46 Noraziah binti Othman DG48 (KUP) Matematik
47 Normiza binti Ismail DG48 (KUP) Sains / PJK
48 Norsyaifariza binti Ismail DG44 (KUP) Bahasa Inggeris
49 Nuraini binti Mahmud DG52 (KUP) Pendidikan Islam
50 Nur Aziha binti Zainal Abidin DG44 (KUP) Pendidikan Moral
51 Roshidi bin Samsudin DG38 (KUP) Kemahiran Hidup
52 Rosila binti Abd Razak DG42 (KUP) Pendidikan Moral
53 Roslan bin Ahmad DG52 (KUP) Geografi / Sejarah
54 Sam Azilah binti Saad DG48 (KUP) Matematik
55 Shajaratuddur binti Kamaruddin DG48 (KUP) Bahasa Inggeris
56 Shobiroh binti Muhamad Isa DG48 (KUP) Bahasa Melayu
57 Shuhara binti Ab Kadir DG44 (KUP) Fizik
58 Siti Hajar binti Mohd Zain DG48 (KUP) Biologi / Sejarah
59 Siti Nor Haslina binti Seroji DG44 (KUP) Perakaunan
60 Siti Zakiah binti Ishak DG48 (KUP) Bahasa Melayu
61 Subramanie a/l Ramasamy DG48 (KUP) Bahasa Tamil
62 Vanaja a/p Sathivel DG48 (KUP) Sejarah
63 Vijaya a/p Muthukrishnan DG44 (KUP) Matematik
64 Wan Mahani binti Wan Abdul Rahman DG48 (KUP) Sains / Matematik
65 Yusmaini bin Amir DG44 (KUP) Pendidikan Khas
66 Zahari bin Khalid DG52 (KUP) Sains / Matematik

1.11 SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)

BIL NAMA STAF GRED JAWATAN

1 Nor Fauziah binti Mohd Kamal N22 Ketua Pembantu Tadbir
2 Ku Rohani binti Ku Yusoff N22 Pembantu Tadbir
3 Hanan binti Zainuddin C22 Pembantu Makmal
4 Noor Azlan bin Mohd Noor C22 Pembantu Makmal

18 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

5 Nor Aini binti Abd Hamid C22 Pembantu Makmal
6 Yusparita binti Yaakub FT19 Juruteknik Komputer
7 Siti Syafiqah binti Adnan N19 Pembantu Pengurusan Murid
8 Noryana binti Baharudin N14 Pembantu Operasi
9 Rozalita binti Ismail N11 Pembantu Operasi

1.12 AHLI JAWATANKUASA PIBG 2019-2021
BIL SMK PENGKALAN LEBAI MAN, 08000 SG PETANI, KEDAH

JAWATAN NAMA NO. TELEFON PEKERJAAN
Bekerja
1 Yang Dipertua (Waris) En. Amir bin Ahmad 019-5900464 sendiri
En. Shahidan bin Leng 019-4588738 Pesara
2 Naib Yang Dipertua En. Zahari bin Khalid 019-4788204 Guru
(Waris) Pn Siti Nor Haslina binti Seroji 019-4325303 Guru
Pn. Monazirah binti Bakar 019-7125414 Guru
3 Setiausaha (Guru) Guru
Guru
4 Penolong Setiausaha Guru
(Guru) Guru
Guru
5 Bendahari Guru

6 Naib Bendahari Pn. Lee Li Li 012-5833066 Sendiri
Sendiri
7 AJK (Guru) Pn Siti Zakiah bt Ishak 0195190514 Sendiri
Berniaga
8 AJK (Guru) Pn Nur Aziha bt Zainal Abidin 0124666253 Sendiri

9 AJK (Guru) En.Subramanie a/l Ramasamy 0165536771 Sendiri

10 AJK (Guru) En Ahmad Hariri bin Abd Rahman 0194972698

11 AJK (Guru) En Mohd Zahir bin Ibrahim 0194349870

12 AJK (Waris) Pn. Nurul Huda binti Ismail 018-7916552

13 AJK (Waris) Pn. Lim Phe Wei 01111702628

14 AJK (Waris) Pn. Hairina binti Abu Hassan 017-4901953

15 AJK (Waris) En. Abd Rahman bin Ahmad 016-9153214

16 AJK (Waris) En. Abd Halim bin Mahyudin 012-4840708

17 AJK (Waris) En. Kamarul Arifin bin Yusof 016-4008589

18 AJK (Waris) En. Asri bin Makri 011-26385630

19 AJK (Waris) En. Zainuddin bin Ahmad 012-4962196

20 Pemeriksa Kira-KIra Pn Magesuari a/p Tharumalingam 019-3827303 -
(Waris)

19 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

21 Pemeriksa Kira-KIra Pn Nor Hana bt Md Isa 0164569454 Guru
(Guru)

1.13 TAKWIM PERSEKOLAHAN 2021
KUMPULAN A: Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu
TAHUN 2021

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH HARI JUMLAH
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN MINGGU

CUTI AWAL TAHUN

01.01.2021 - 19.01.2021 19 3

20.01.2021 31.01.2021 8

01.02.2021 28.02.2021 17
01.03.2021 25.03.2021 10

19

JUMLAH HARI 44

1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

26.03.2021 - 03.04.2021 91

04.04.2021 30.04.2021 20

01.05.2021 27.05.2021 16 9

JUMLAH HARI 36

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 16 2
28.05.2021 - 12.06.2021

13.06.2021 30.06.2021 14

01.07.2021 15.07.2021 11
25 7
JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 9 1
16.07.2021 - 24.07.2021

25.07.2021 31.07.2021 5

01.08.2021 31.08.2021 21

01.09.2021 09.09.2021 7

JUMLAH HARI 33 12
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

10.09.2021 - 18.09.2021 9

19.09.2021 30.09.2021 10

01.10.2021 31.10.2021 20

01.11.2021 30.11.2021 19

01.12.2021 09.12.2021 7

JUMLAH HARI 56

10.12.2021 CUTI AKHIR TAHUN 22 3
31.12.2021

20 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

1.14 HARI-HARI KELEPASAN AM DALAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN
TAHUN 2021 (1442H H - 1443H )

Adalah diumumkan bahawa hari-hari yang tersebut di bawah ini menjadi Hari-Hari Kelepasan Am di dalam

Negeri Kedah Darul Aman bagi Tahun 2021:

BIL HARI KELEPASAN AM HARI TARIKH

MASIHI HIJRAH

1. Thaipusam Khamis 28 Januari 2021 15 Jamadilakhir 1442H

2. Tahun Baru Cina Jumaat & 12 Februari 2021 & 30 Jamadilakhir 1442H
Sabtu 13 Februari 2021 1 Rejab 1442H
3. Israk dan Mikraj (*) Khamis 27 Rejab 1442H
4. Awal Ramadhan ( * + ) Selasa 11 Mac 2021
5. Hari Pekerja Sabtu 13 April 2021 01 Ramadhan 1442H
01 Mei 2021 19 Ramadhan 1442H
6. Hari Raya Puasa ( + ) Khamis & 13 Mei dan
Jumaat 14 Mei 2021 01 Syawal 1442H
7. Hari Wesak Rabu 26 Mei 2021 02 Syawal 1442H
Hari Keputeraan 14 Syawal 1442H
Isnin 07 Jun 2021
8. Seri Paduka Baginda Yang 25 Syawal 1442H
di-Pertuan Agong Ahad
20 Jun 2021 09 Zulkaedah 1442H
Ulang Tahun Hari Keputeraan Selasa & Rabu
9. Ke bawah Duli Yang Maha 20 Julai dan 10-11 Zulhijjah 1442H
21 Julai 2021
Mulia Tuanku Sultan Kedah (*) 10 Ogos 2021 01 Muharam 1443H
31 Ogos 2021 22 Muharam 1443H
11. Hari Raya Qurban ( * + ) 16 September 2021
09 Safar 1443H
12. Awal Muharam (Maal Hijrah) Selasa 20 Oktober 2021 12 Rabiulawal 1443H
Selasa 28 Rabiulawal 1443H
13. Hari Kebangsaan Khamis 04 November 2021 20 Jamadilawal 1443H
25 Disember 2021
14. Hari Malaysia Rabu
Hari Keputeraan Nabi
Khamis
15. Muhammad S.A.W. [Maulidur Sabtu
Rasul]

16. Hari Deepavali

17. Hari Krismas

*Hari Kelepasan Am Negeri
+Tertakluk Kepada Perubahan
NOTA:
i) Apabila hari Kelepasan jatuh pada hari JUMAAT atau hari Kelepasan yang lain, maka hari itu diganti dengan hari bekerja

berikutnya dan jika hari kemudiannya itu juga merupakan hari kelepasan, maka hari berikutnya dijadikan hari kelepasan.
ii) Jika hari kelepasan Am jatuh pada Hari SABTU, tidak diganti dengan hari berikutnya

21 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

CUTI PERAYAAN CUTI PERAYAAN 2021
CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
TAHUN BARU CINA
12.02.2021 (Jumaat) dan KUMPULAN A KUMPULAN B Dua(2) hari cuti
13.02.2021 (Sabtu) tambahan KPM
10.02.2021 10.02.2021
HARI RAYA AIDIL FITRI (Rabu) (Rabu) Dua(2) hari cuti
13.05.2021 (Khamis) dan tambahan KPM
14.05.2021 (Jumaat) 11.02.2021 11.02.2021
(Khamis) (Khamis)

11.05.2021 (Selasa) 11.05.2021 (Selasa)

12.05.2021 (Rabu) 12.05.2021 (Rabu)

HARI DEEPAVALI 03.11.2021 (Rabu) 03.11.2021 (Rabu) Dua(2) hari cuti
04.11.2021 (Khamis) 07.11.2021 (Ahad) 05.11.2021 (Jumaat) tambahan KPM

Kumpulan A:
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu
Kumpulan B:
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka,
Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

Catatan: 24 & 25 Mei 2021
Perayaan Hari Raya Aidilfitri (Dalam Cuti Pertengahan Penggal Tahun 2021)
Perayaan Hari Kaamatan 30 & 31 Mei 2021
Perayaan Hari Gawai Dayak (Dalam Cuti Pertengahan Tahun 2021)
Perayaan Hari Raya Qurban 01 & 02 Jun 2021
(Dalam Cuti Pertengahan Tahun 2021)
Perayaan Hari Krismas 20 Julai & 21 Julai 2021
(Dalam Cuti Pertengahan Penggal Tahun 2021)

25 Disember 2021
(Dalam Cuti Akhir Tahun 2021)

22 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

1.15 CUTI PERISTIWA YANG DICADANGKAN

HARI TARIKH PERISTIWA
Khamis
Ahad 08 April 2021 Kejohanan Olahraga Kali Ke-22
Ahad
Khamis 16 Mei 2021 Sambutan Hari Guru dan Jamuan Raya

04 Julai 2021 Hari Anugerah Cemerlang

12 Ogos 2021 Karnival Kokurikulum

*Tertakluk kepada perubahan

AKSES ASPIRASI SISTEM

KUALITI •100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada
EKUITI prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020
PERPADUAN
KECEKAPAN •Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun

•50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar,
sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020

•Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan
nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian

•Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada

ASPIRASI MURID

23 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

JADUAL BERTUGAS PENTADBIR 2021

BULAN JANUARI

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIR BERTUGAS
1 03/01/2021 AHAD PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
04/01/2021 ISNIN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
2 05/01/2021 SELASA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
06/01/2021 RABU GURU KANAN BAHASA
3 07/01/2021 KHAMIS GURU KANAN KEMANUSIAAN
10/01/2021 AHAD GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
4 11/01/2021 ISNIN GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
12/01/2021 SELASA PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
5 13/01/2021 RABU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
14/01/2021 KHAMIS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
17/01/2021 AHAD GURU KANAN BAHASA
18/01/2021 ISNIN GURU KANAN KEMANUSIAAN
19/01/2021 SELASA GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
20/01/2021 RABU GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
21/01/2021 KHAMIS PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
24/01/2021 AHAD PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
25/01/2021 ISNIN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
26/01/2021 SELASA GURU KANAN BAHASA
2701/2021 RABU GURU KANAN KEMANUSIAAN
28/01/2021 KHAMIS
31/01/2021 AHAD HARI THAIPUSAM
GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

24 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

BULAN FEBRUARI

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIR BERTUGAS
5 01/02/2021 ISNIN GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
6 02/02/2021 SELASA PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
03/02/2021 RABU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
7 04/02/2021 KHAMIS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
07/02/2021 AHAD GURU KANAN BAHASA
8 08/02/2021 ISNIN GURU KANAN KEMANUSIAAN
09/02/2021 SELASA GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
9 10/02/2021 RABU CUTI PERUNTUKAN KPM TAHUN BARU CINA
11/02/2021 KHAMIS CUTI PERUNTUKAN KPM TAHUN BARU CINA
14/02/2021 AHAD GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
15/02/2021 ISNIN PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
16/02/2021 SELASA PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
17/02/2021 RABU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
18/02/2021 KHAMIS GURU KANAN BAHASA
21/02/2021 AHAD GURU KANAN KEMANUSIAAN
22/02/2021 ISNIN GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
23/02/2021 SELASA GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
24/02/2021 RABU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
25/02/2021 KHAMIS PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
28/02/2021 AHAD PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

25 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

BULAN MAC

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIR BERTUGAS
9 01/03/2021 ISNIN GURU KANAN BAHASA
10 02/03/2021 SELASA GURU KANAN KEMANUSIAAN
03/03/2021 RABU GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
11 04/03/2021 KHAMIS GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
07/03/2021 AHAD PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
12 08/03/2021 ISNIN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
09/03/2021 SELASA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
13 10/03/2021 RABU GURU KANAN BAHASA
11/03/2021 KHAMIS CUTI ISRAK & MIKRAJ
14/03/2021 AHAD GURU KANAN KEMANUSIAAN
15/03/2021 ISNIN GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
16/03/2021 SELASA GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
17/03/2021 RABU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
18/03/2021 KHAMIS PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
21/03/2021 AHAD PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
22/03/2021 ISNIN GURU KANAN BAHASA
23/03/2021 SELASA GURU KANAN KEMANUSIAAN
24/03/2021 RABU GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
25/03/2021 KHAMIS GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
28/03/2021 AHAD PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
29/03/2021 ISNIN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
30/03/2021 SELASA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
31/03/2021 RABU GURU KANAN BAHASA

26 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

BULAN APRIL

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIR BERTUGAS
13 01/04/2021 KHAMIS GURU KANAN KEMANUSIAAN
14 04/04/2021 AHAD GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
05/04/2021 ISNIN GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
15 06/04/2021 SELASA CUTI AWAL RAMADHAN 1442H
07/04/2021 RABU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
16 08/04/2021 KHAMIS PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
11/04/2021 AHAD PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
17 12/04/2021 ISNIN GURU KANAN BAHASA
13/04/2021 SELASA GURU KANAN KEMANUSIAAN
14/04/2021 RABU GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
15/04/2021 KHAMIS GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
18/04/2021 AHAD PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
19/04/2021 ISNIN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
20/04/2021 SELASA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
21/04/2021 RABU GURU KANAN BAHASA
22/04/2021 KHAMIS GURU KANAN KEMANUSIAAN
25/04/2021 AHAD GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
26/04/2021 ISNIN GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
27/04/2021 SELASA PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
28/04/2021 RABU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

29/04/2021 KHAMIS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

27 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

BULAN MEI

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIR BERTUGAS
18 02/05/2021 AHAD GURU KANAN BAHASA
03/05/2021 ISNIN GURU KANAN KEMANUSIAAN
19 04/05/2021 SELASA GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
05/05/2021 RABU GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
20 06/05/2021 KHAMIS PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
09/05/2021 AHAD PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
21 10/05/2021 ISNIN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
11/05/2021 SELASA CUTI PERUNTUKAN KPM HARI RAYA PUASA
22 12/05/2021 RABU CUTI PERUNTUKAN KPM HARI RAYA PUASA
13/05/2021 KHAMIS CUTI HARI RAYA PUASA 1442H
16/05/2021 AHAD GURU KANAN BAHASA
17/05/2021 ISNIN GURU KANAN KEMANUSIAAN
18/05/2021 SELASA GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
19/05/2021 RABU GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
20/05/2021 KHAMIS PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
23/05/2021 AHAD PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
24/05/2021 ISNIN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
25/05/2021 SELASA GURU KANAN BAHASA
26/05/2021 RABU CUTI HARI WESAK
27/05/2021 KHAMIS GURU KANAN KEMANUSIAAN
30/05/2021 AHAD GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
31/05/2021 ISNIN GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

28 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

BULAN JUN

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIR BERTUGAS
22 01/06/2021
23 02/06/2021 SELASA PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
03/06/2021
24 06/06/2021 RABU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
07/06/2021
25 08/06/2021 KHAMIS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
09/06/2021
26 10/06/2021 AHAD GURU KANAN BAHASA
13/06/2021
14/06/2021 ISNIN GURU KANAN KEMANUSIAAN
15/06/2021
16/06/2021 SELASA GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
17/06/2021
20/06/2021 RABU GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
21/06/2021
22/06/2021 KHAMIS PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
23/06/2021
24/06/2021 AHAD PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
27/06/2021
28/06/2021 ISNIN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
29/06/2021
30/06/2021 SELASA GURU KANAN BAHASA

RABU GURU KANAN KEMANUSIAAN

KHAMIS GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

AHAD CUTI HARI KEPUTERAAN DYMM SULTAN KEDAH

ISNIN GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

SELASA PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

RABU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

KHAMIS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

AHAD GURU KANAN BAHASA

ISNIN GURU KANAN KEMANUSIAAN

SELASA GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

RABU GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

29 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

BULAN JULAI

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIR BERTUGAS
26 01/07/2021
27 04/07/2021 KHAMIS PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
05/07/2021
28 06/07/2021 AHAD PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
07/07/2021
29 08/07/2021 ISNIN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
11/07/2021
30 12/07/2021 SELASA GURU KANAN BAHASA
13/07/2021
14/07/2021 RABU GURU KANAN KEMANUSIAAN
15/07/2021
18/07/2021 KHAMIS GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
19/07/2021
20/07/2021 AHAD GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
21/07/2021
22/07/2021 ISNIN PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
25/07/2021
26/07/2021 SELASA PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
27/07/2021
28/07/2021 RABU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
29/07/2021
KHAMIS GURU KANAN BAHASA

AHAD GURU KANAN KEMANUSIAAN

ISNIN GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

SELASA GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

RABU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

KHAMIS PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

AHAD PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

ISNIN GURU KANAN BAHASA

SELASA GURU KANAN KEMANUSIAAN

RABU GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

KHAMIS GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

30 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

BULAN OGOS

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIR BERTUGAS
31 01/08/2021 AHAD PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
02/08/2021
32 03/08/2021 ISNIN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
04/08/2021
33 05/08/2021 SELASA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
08/08/2021
34 09/08/2021 RABU GURU KANAN BAHASA
10/08/2021
35 11/08/2021 KHAMIS GURU KANAN KEMANUSIAAN
12/08/2021
15/08/2021 AHAD GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
16/08/2021
17/08/2021 ISNIN GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
18/08/2021
19/08/2021 SELASA CUTI AWAL MUHARAM 1443H
22/08/2021
23/08/2021 RABU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
24/08/2021
25/08/2021 KHAMIS PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
26/08/2021
29/08/2021 AHAD PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
30/08/2021
31/08/2021 ISNIN GURU KANAN BAHASA

SELASA GURU KANAN KEMANUSIAAN

RABU GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

KHAMIS GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

AHAD PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

ISNIN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

SELASA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

RABU GURU KANAN BAHASA

KHAMIS GURU KANAN KEMANUSIAAN

AHAD GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

ISNIN GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

SELASA CUTI HARI KEBANGSAAN

31 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

BULAN SEPTEMBER

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIR BERTUGAS
35 01/09/2021 RABU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
36 02/09/2021
05/09/2021 KHAMIS PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
37 06/09/2021
07/09/2021 AHAD PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
38 08/09/2021
09/09/2021 ISNIN GURU KANAN BAHASA
39 12/09/2021
13/09/2021 SELASA GURU KANAN KEMANUSIAAN
14/09/2021
15/09/2021 RABU GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
16/09/2021
19/09/2021 KHAMIS GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
20/09/2021
21/09/2021 AHAD PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
22/09/2021
23/09/2021 ISNIN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
26/09/2021
27/09/2021 SELASA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
28/09/2021
29/09/2021 RABU GURU KANAN BAHASA
30/09/2021
KHAMIS CUTI HARI MALAYSIA

AHAD GURU KANAN KEMANUSIAAN

ISNIN GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

SELASA GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

RABU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

KHAMIS PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

AHAD PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

ISNIN GURU KANAN BAHASA

SELASA GURU KANAN KEMANUSIAAN

RABU GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

KHAMIS GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

32 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

BULAN OKTOBER

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIR BERTUGAS
40 03/10/2021 AHAD PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
04/10/2021
41 05/10/2021 ISNIN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
06/10/2021
42 07/10/2021 SELASA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
10/10/2021
43 11/10/2021 RABU GURU KANAN BAHASA
12/10/2021
44 13/10/2021 KHAMIS GURU KANAN KEMANUSIAAN
14/10/2021
17/10/2021 AHAD GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
18/10/2021
19/10/2021 ISNIN GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
20/10/2021
21/10/2021 SELASA PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
24/10/2021
25/10/2021 RABU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
26/10/2021
27/10/2021 KHAMIS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
28/10/2021
01/11/2021 AHAD GURU KANAN BAHASA

ISNIN GURU KANAN KEMANUSIAAN

SELASA CUTI MALIDUR RASUL 1443H

RABU GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

KHAMIS GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

AHAD PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

ISNIN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

SELASA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

RABU GURU KANAN BAHASA

KHAMIS GURU KANAN KEMANUSIAAN

AHAD GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

33 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

BULAN NOVEMBER

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIR BERTUGAS
44 01/11/2021 ISNIN GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
45 02/11/2021
03/11/2021 SELASA PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
46 04/11/2021
07/11/2021 RABU CUTI PERUNTUKAN KPM DEEPAVALI
47 08/11/2021
09/11/2021 KHAMIS CUTI HARI DEEPAVALI
48 10/11/2021
11/11/2021 AHAD PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
14/11/2021
15/11/2021 ISNIN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
16/11/2021
17/11/2021 SELASA GURU KANAN BAHASA
18/11/2021
21/11/2021 RABU GURU KANAN KEMANUSIAAN
22/11/2021
23/11/2021 KHAMIS GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
24/11/2021
25/11/2021 AHAD GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
28/11/2021
29/11/2021 ISNIN PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
30/11/2021
SELASA PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

RABU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

KHAMIS GURU KANAN BAHASA

AHAD GURU KANAN KEMANUSIAAN

ISNIN GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

SELASA GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

RABU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

KHAMIS PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

AHAD PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

ISNIN GURU KANAN BAHASA

SELASA GURU KANAN KEMANUSIAAN

34 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

BULAN DISEMBER

MINGGU TARIKH HARI PENTADBIR BERTUGAS
48 01/12/2021 RABU GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
49 02/12/2021
05/12/2021 KHAMIS GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
50 06/12/2021
07/12/2021 AHAD PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
51 08/12/2021
09/12/2021 ISNIN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
52 12/12/2021
13/12/2021 SELASA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
14/12/2021
15/12/2021 RABU GURU KANAN BAHASA
16/12/2021
19/12/2021 KHAMIS GURU KANAN KEMANUSIAAN
20/12/2021
21/12/2021 AHAD GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
22/12/2021
23/12/2021 ISNIN GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
26/12/2021
27/12/2021 SELASA PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
28/12/2021
29/12/2021 RABU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
30/12/2021
KHAMIS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

AHAD GURU KANAN BAHASA

ISNIN GURU KANAN KEMANUSIAAN

SELASA GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

RABU GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL

KHAMIS PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

AHAD PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

ISNIN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SELASA GURU KANAN BAHASA

RABU GURU KANAN KEMANUSIAAN

KHAMIS GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

35 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

1.17 TAKWIM AKTIVITI KURIKULUM, HEM & KOKURIKULUM 2021

JANUARI 2021

M TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 JUMAAT
SABTU CUTI AWAL TAHUN 2021
1 AHAD
2 Mesy Pengurusan Bil 1/2021
3 ISNIN
4 SELASA CUTI AWAL TAHUN
5 RABU
6 KHAMIS Penjualan Buku T2
JUMAAT
27 SABTU Penjualan Buku T4
8 AHAD Penjualan Buku T5
9 ISNIN
10 SELASA Mesy Guru / Kurikulum Bil 1/2021 Pendaftaran Semula Penjualan Buku T3
11 RABU Peralihan – T5/2021 Mesy JK Ko Kurikulum Bil 1/2021
12 KHAMIS
13 JUMAAT Mesy JK HEM Bil 1/2021
SABTU Taklimat Selamat Datang
3 14 AHAD
15 ISNIN Murid T1
16 SELASA Pemugaran Emosi Murid
RABU
17 T1, T4 dan T5
18 KHAMIS
19 JUMAAT Mesy . Panitia Bil 1/2021 Orientasi T4
SABTU Mesy . Panitia Bil 1/2021
20 Mesy . Panitia Bil 1/2021 Orientasi Peralihan & T1
4 21 AHAD Program I SEE (Gempur Kehadiran /
ISNIN Mesy. Pengurusan Bil 2/2021 Mesy Unit HEM - Disiplin / Pengawas /
22 SELASA Perhimpunan Rasmi Sekolah Bil 1/2021
23
24 CUTI THAIPUSAM
25
26

27 RABU

5 28 KHAMIS Mesy Data / Maklumat Bil 1/2021 Pelancaran Sekolah Penyayang & Jom Pi
29 JUMAAT Sekolah
30 SABTU

31 AHAD

36 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

FEBRUARI 2021

M TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 ISNIN Mesy Kewangan / Pengurusan Aset
Program Celik Al Quran
2 SELASA Alih Bil 1/2021 Mesy Unit HEM - Pendaftaran /

3 RABU Mesy Pengurusan Bil 3/2021 Guru Tingkatan / Keceriaan
6 Mesy PSS / NILAM Bil 1/2021 Bil 1/2021

4 KHAMIS Ceramah Teknik Belajar
5 JUMAAT Siri 1-T5 / Mesy Unit HEM - Kafeteria
6 SABTU
7 AHAD / SPBT / Kebajikan
Bil 1/2021
8 ISNIN
Program Celik Al Quran
9 SELASA
10 RABU Mesy Majis Sukan Sekolah
7
11 KHAMIS Mesy JK Penilaian / Peperiksaan Program Celik Al Quran
12 JUMAAT Headcount & Peningkatan Prestasi
13 SABTU
14 AHAD Bil 1/2021

15 ISNIN CUTI PERAYAAN PERUNTUKAN KPM

16 SELASA CUTI TAHUN BARU CINA
17 RABU
8 18 KHAMIS Mesy JK PBS/KSSM Bil 1/2021 Pentaksiran Psikometrik T1
19 JUMAAT Mesy Pengurusan Bil 4/2021 Ziarah Cakna /
20 SABTU
21 AHAD Program Celik Al Quran
22 ISNIN Pentaksiran Psikometrik T4
23 SELASA
24 RABU Ceramah Kemahiran Kerjaya
9 25 KHAMIS Pentaksiran PsikometrikT4 / Program
26 JUMAAT
27 SABTU Celik Al Quran
28 AHAD
PEPERIKSAAN SPM 2020 Pelancaran Kempen Adab &
PEPERIKSAAN SPM 2020 Peningkatan Sahsiah
PEPERIKSAAN SPM 2020 Program Celik Al Quran
PEPERIKSAAN SPM 2020
Program I SEE
(Gempur Kehadiran)
Program Celik Al Quran

Bengkel Pengurusan Kelas

37 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

MAC 2021

M TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 ISNIN PEPERIKSAAN SPM 2020 Program Celik Al Quran
2 SELASA PEPERIKSAAN SPM 2020
3 RABU PEPERIKSAAN SPM 2020 Program Grooming Image Murid T1 /
4 KHAMIS PEPERIKSAAN SPM 2020 Program Celik Al Quran
JUMAAT
10 SABTU PEPERIKSAAN SPM 2020 Program I REWARD Mesyuarat Agung R.Sukan
5 AHAD PEPERIKSAAN SPM 2020 Program Celik Al Quran Mesyuarat Agong Unit Ko
6 ISNIN PEPERIKSAAN SPM 2020 Ceramah Israk & MIkraj
7 SELASA Ceramah Minda Sihat
8 RABU CUTI ISRAK DAN MIKRAJ
9 KHAMIS
10 JUMAAT PEPERIKSAAN SPM 2020 Pelancaran Anti Dadah Taklimat Merentas Desa
SABTU PEPERIKSAAN SPM 2020 Program Celik Al Quran Latihan Rumah Sukan
11 11 AHAD PEPERIKSAAN SPM 2020 Latihan Rumah Sukan
12 ISNIN PEPERIKSAAN SPM 2020 Program I SEE Latihan Rumah Sukan
13 SELASA (Gempur Kehadiran) Latihan Rumah Sukan
14 RABU
15 KHAMIS Program Celik Al Quran
16 JUMAAT
17 SABTU PENILAIAN AWAL TAHUN Taklimat Karnival 1M1S
AHAD Latihan Rumah Sukan
12 18 PEPERIKSAAN SPM 2020/ PENILAIAN Latihan Rumah Sukan
19 AWAL TAHUN Karnival 1M1S (Sukantara1)
20
21 PENILAIAN AWAL TAHUN Karnival 1M1S
(Sukantara 2)
22 ISNIN PENILAIAN AWAL TAHUN

23 SELASA Mesy. Pengurusan Bil 5/2021

24 RABU PEPERIKSAAN SPM 2020/ PENILAIAN Smart Solat 1
13 AWAL TAHUN Dialog Kehadiran (Perjumpaan Waris
KHAMIS
25 Murid Ponteng Tegar)
JUMAAT Ziarah Cakna
26 SABTU
AHAD Program Celik Al Quran
27 ISNIN
SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2021
28 RABU

29

30
14

31

38 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

APRIL 2021

M TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
KHAMIS
1 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2021
14 SABTU

2

3

4 AHAD Program Smart Remaja T2 Mesy Kejohanan Olahraga
Bil 2/2021
5 ISNIN Mesy Guru / Kurikulum Bil 2/2021 Ceramah Motivasi T5 Siri 1
6 SELASA Mesy Panitia Bil 2/2021 Separuh Akhir Olahraga 1
Mesy Panitia Bil 2/2021
7 RABU Separuh Akhir Olahraga 2
Raptai Sukan Olahraga
8 KHAMIS CUTI PERISTIWA 1
15 9 JUMAAT Kali Ke 22
SABTU KEJOHANAN OLAHRAGA
10
KALI KE 22

11 AHAD PROGRAM JAYA WARIS Pelancaran Program Ihya ‘Ramadhan
T3 & T5 Ceramah Ihya’ Ramadhan
12 ISNIN Program Soutul Ramadhan
Mesy Panitia Bil 2 /2021 Program Celik Al Quran
13 SELASA
Mesy Pengurusan Bil 6/2021 CUTI AWAL RAMADHAN
14 RABU Mesy Kewangan / Pengurusan Perjumpaan Kelab Persatuan
Program Soutul Ramadhan
16 15 KHAMIS Aset Alih Bil 2/2021 Program Soutul Ramadhan
16 JUMAAT
17 SABTU Program Celik Al Quran
18
AHAD DIALOG PRESTASI T3 Program Soutul Ramadhan
DIALOG PRESTASI T5 Mesyuarat JK HEM Bil 2 /2021
19 ISNIN Mesy JK PSS Bil 2/2021 Mesyuarat JK
Program Soutul Ramadhan Ko Kurikulum Bil 2/2021
20 SELASA Program Soutul Ramadhan Perjumpaan Unit Uniform
21 RABU
Program Soutul Ramadhan
22 KHAMIS Program Soutul Ramadhan
17 JUMAAT
SABTU Program Celik Al Quran
23

24

25 AHAD Program Soutul Ramadhan / Mesy Unit HEM -
Disiplin / Pengawas / Perhimpunan Rasmi Bil
26 ISNIN Mesy JK Penilaian/ Peperiksaan Perjumpaan Sukan Permainan
Headcount & Peningkatan Prestasi 2/2021
27 SELASA Program Soutul Ramadhan
18 28 RABU Bil 2/2021
KHAMIS Mesy JK PBS/NILAM Bil 2/2021 Program Celik AL Quran
29 JUMAAT
30 Mesy Data /Maklumat Bil 2/2021 Program Soutul Ramadhan
Program Soutul Ramadhan / Mesy Unit HEM

Kafeteria/ SPBT/ Kebajikan Bil 2/2021
Program Soutul Ramadhan
Program Celik Al Quran

39 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

MEI 2021

M TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 SABTU Perjumpaan Kelab Persatuan
2 AHAD Top Up Class T5 Siri 1/2021 CUTI HARI PEKERJA
Top Up Class T5 Siri 1/2021
3 ISNIN Top Up Class T5 Siri 1/2021 Program Soutul Ramadhan / Mesy Unit
Mesy Pengurusan Bil 7/2021 HEM - Pendaftaran/ Guru Tingkatan /
19 4 SELASA Top Up Class T5 Siri 1/2021
5 RABU Keceriaan Bil 2/2021
Program Soutul Ramadhan
6 KHAMIS
Program Celik Al Quran
Program Soutul Ramadhan

Program Soutul Ramadhan
Program Soutul Ramadhan

Program Celik Al Quran

7 JUMAAT

8 SABTU

9 AHAD Program Soutul Ramadhan
Ceramah Ambang Aidil Fitri
10 ISNIN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
TAHUN 2021 T4-T5
20 11
SELASA

12 RABU CUTI PERAYAAN PERUNTUKAN KPM

13 KHAMIS

14 JUMAAT CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI

15 SABTU

16 AHAD CUTI PERISTIWA 2
Program Celik Al Quran
17 ISNIN
Program Celik Al Quran
18 SELASA Perjumpaan Unit Uniform

19 RABU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
21 20 KHAMIS TAHUN 2021 T1-T5

21 JUMAAT

22 SABTU

23 AHAD

24 ISNIN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Program Celik Al Quran
TAHUN 2021 T 1-5 CUTI HARI WESAK
25 SELASA
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
26 RABU TAHUN 2021 T 1-5
22 27 KHAMIS

28 JUMAAT

29 SABTU

30 AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2021

23 31 ISNIN

40 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

JUN 2021

M TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1 SELASA

23 2 RABU

3 KHAMIS

4 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2021
CUTI HARI KEPUTERAAN YANG DI PERTUAN AGONG
5 SABTU

6 AHAD

7 ISNIN

8 SELASA

9 RABU

24 10 KHAMIS

11 JUMAAT

12 SABTU

13 AHAD Pentaksiran Minda Sihat T3 Program Seni Budaya
Program Celik Al Quran/ Pentaksiran Perjumpaan Sukan
14 ISNIN Mesy JK Hari Anugerah Cemerlang Permainan
Bil 1/2021 Minda Sihat T4

15 SELASA Mesy Pengurusan Bil 8/2021 Program Kemahiran Belajar
25 16 RABU T3 Siri 1

17 KHAMIS Program Celik Al Quran
18 JUMAAT
19 SABTU CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN KEDAH
20 AHAD
21 ISNIN Program Celik Al Quran
26 22 SELASA
DIALOG PRESTASI 2 T3 Ceramah Pengurusan
Stress T5

23 RABU Perjumpaan Unit uniform
24 KHAMIS
Mesy JK Data & Maklumat Program Celik Al Quran
Bil 3/2021 Program I SEE (Gempur Kehadiran)

25 JUMAAT PROGRAM JAYA WARIS T1 – T5 Program I-REWARD
26 SABTU Mesy JK HAC Bil 2/2021 Program Celik Al Quran
27 AHAD
DIALOG PRESTASI 2 T5 Ziarah Cakna
28 ISNIN
27 29 SELASA

30 RABU Perjumpaan Sukan
Permainan

41 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

JULAI 2021

M TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 KHAMIS
JUMAAT Program Celik Al Quran
27 2 SABTU
3 AHAD Mesyuarat Guru/Kurikulum Bil 3/2021 HARI ANUGERAH CEMERLANG Perjumpaan Kelab Persatuan
4 ISNIN Mesy Pengurusan Bil 9/2021 CUTI PERISTIWA 3
5 SELASA Program Celik Al Quran
6 RABU
KHAMIS Pemantauan
28 7 JUMAAT Mentor Mentee Sahsiah
8 SABTU Program Celik Al Quran
9 AHAD Pentaksiran Minda Sihat T5
10 ISNIN
11 SELASA Mesyuarat Panitia Bil 3/2021 Pemantauan Perjumpaan Unit Uniform
12 RABU Mesyuarat Panitia Bil 3/2021 Mentor Mentee Akademik
13 KHAMIS Mesyuarat Panitia Bil 3/2021 Program Celik Al Quran

29 14 JUMAAT Mesy JK Penilaian/Peperiksaan/ Program I SEE
15 SABTU Headcount dan Peningkatan Prestasi Bil (Gempur Kehadiran)
AHAD Program Celik Al Quran/ Bengkel
16 ISNIN 3/2021 Pemantapan Sahsiah
17 SELASA
18 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2021
19 KHAMIS
20 JUMAAT CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA
21 SABTU
30 22 AHAD Mesy PSS/ NILAM Bil 3/2021 Mesyuarat JK HEM Bil 3/2021 Mesyuarat JK Koko
23 ISNIN Program Celik Al Quran Bil 3/2021
24 SELASA Mesy Pengurusan Bil 10/2021
25 RABU Mesy JK PBS/KSSM Bil 3/2021 Mesy Unit HEM - Disiplin / Pengawas / Perjumpaan Sukan Permainan
26 Perhimpunan Rasmi Bil 3/2021
27 KHAMIS Program Soutul Ramadhan
31 28 JUMAAT
SABTU Mesy Unit HEM - Kafeteria / SPBT /
29 Kebajikan Bil 3/2021
30
31 Program Celik Al Quran/
Ziarah Cakna /

42 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

OGOS 2021

M TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 AHAD Mesy Unit HEM - Pendaftaran / Guru Perjumpaan Kelab Persatuan
UJIAN BERTUTUR BM T3
32 2 ISNIN UJIAN BERTUTUR BM T3 Tingkatan / Keceriaan
3 SELASA UJIAN BERTUTUR BM T3 Bil 3/2021
4 RABU
5 KHAMIS Program Celik Al Quran
6 JUMAAT
7 SABTU Program Celik Al Quran
8 AHAD
9 UJIAN BERTUTUR BI T3 Ceramah Ma’al Hijrah Perjumpaan Unit Uniform
ISNIN UJIAN BERTUTUR BI T3 Program Celik Al Quran
33 10 SELASA CUTI MAAL HIJRAH
UJIAN BERTUTUR BI T3
11 RABU Kem Akademik T5
12 KHAMIS KARNIVAL HARI KO KURIKULUM
JUMAAT
13 SABTU CUTI PERISTIWA 4
14 AHAD
15 Mesy JK Kewangan & Pengurusan Aset Program Celik Al Quran/ Ceramah Perjumpaan Sukan Permainan
ISNIN Alih Bil 3/2021 Kerjaya - T5
16 SELASA
34 RABU Mesyuarat Pengurusan Kem Akademik T5
Bil 11/2021
17 KHAMIS Program Celik Al Quran/ Program I
18 JUMAAT SEE (Gempur Kehadiran)
SABTU
19 Mesy JK Penialaian / Peperiksaan/ Program Celik Al Quran
AHAD Headcount dan Peningkatan Prestasi Bil
20 ISNIN
21 4/2021
22 SELASA TOP UP CLASS T3 SIRI 2
23 RABU
35 KHAMIS TOP UP CLASS T5 SIRI 2 Ziarah Cakna Perjumpaan Kelab Persatuan
24 JUMAAT
25 SABTU TOP UP CLASS T3 SIRI 2 Program Celik Al Quran Perkhemahan Perdana Uniform
26 AHAD
27 ISNIN Perkhemahan Perdana Uniform
28
29 SELASA Perkhemahan Perdana Uniform
36 30
TOP UP CLASS T5 SIRI 2 I REWARD
31
TOP UP CLASS T3 SIRI 2 Program Celik Al Quran SAMBUTAN HARI
KEBANGSAAN

CUTI HARI KEBANGSAAN TAHUN 2021

43 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

SEPTEMBER 2021

M TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
Perjumpaan Unit Uniform
1 RABU UJIAN BERTULIS T3 Pentaksiran Psikometrik T3
UJIAN BERTULIS T3 (Minat Kerjaya)
2 KHAMIS
36 JUMAAT Program Celik Al Quran/ Pentaksiran
SABTU Psikometrik T3 (Minat Kerjaya)
3

4

5 AHAD UJIAN BERTULIS T3 Ceramah Motivasi Pelajar T5
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Program Celik Al Quran
6 ISNIN
UJIAN BERTULIS T3 Program Celik Al Quran/ Tazkiyyatun
7 SELASA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Nafsi PT3 & SPM/ Dialog Kehadiran

37 8 RABU UJIAN BERTULIS T3 Perjumpaan Sukan
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Permainan

9 KHAMIS UJIAN BERTULIS T3
10 JUMAAT PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
11 SABTU Mesyuarat Pengurusan Bil12/2021
12
13 AHAD UJIAN BERTULIS T3
14 ISNIN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
38 15 SELASA
16 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KETIGA 2021
17 KHAMIS
18 JUMAAT CUTI HARI MALAYSIA
19 SABTU
20 AHAD PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Program Celik Al Quran Perjumpaan Kelab
21 ISNIN Program Celik Al Quran/ Program Persatuan
39 22 SELASA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
23 RABU I SEE (Gempur Kehadiran) MALAM APRESIASI
24 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM KOKO
25 KHAMIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
26 JUMAAT
27 SABTU Mesy Pengurusan Bil 13/2021
28 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
40 AHAD
29 ISNIN PROGRAM JAYA WARIS T3 I REWARD Perjumpaan Unit Uniform
SELASA Program Celik Al Quran PROGRAM GOTONG
RABU PECUTAN AKHIR T3
PECUTAN AKHIR T3 Program Celik Al Quran ROYONG
30 KHAMIS Mesy JK Data & Maklumat Bil 4/2021 Ziarah Cakna
PECUTAN AKHIR T3
PECUTAN AKHIR T3
Mesy Kewangan & Pengurusan Aset Alih

Bil 4/2020

44 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

OKTOBER 2021

M TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
Perjumpaan Sukan Permainan
1 JUMAAT UJIAN BERTULIS T3 Program Celik Al Quran
40 SABTU KEM ILMU T1 Program Celik Al Quran Perjumpaan Kelab Persatuan
AHAD
2 ISNIN UJIAN BERTULIS T3 Mesy JK Ko Kurikulum
3 SELASA KEM ILMU T1 Bil 4/2021
4 RABU
5 UJIAN BERTULIS T3 Perjumpaan Sukan Permainan
41 6 KHAMIS KEM ILMU T1
JUMAAT
7 UJIAN BERTULIS T3
8 KEM ILMU T2

Mesyuarat Pengurusan Bil 14/2021
UJIAN BERTULIS T3
KEM ILMU T2

9 SABTU UJIAN BERTULIS T3 Program Celik Al Quran
10 AHAD PROGRAM JAYA WARIS T5 Program Celik Al Quran

11 ISNIN KEM ILMU T2
12 SELASA UJIAN BERTULIS T3
42
13 RABU KEM ILMU T4
14 KHAMIS
UJIAN BERTULIS T3
UJIAN MENDENGAR BM T3

KEM ILMU T4
UJIAN MENDENGAR BI T3

KEM ILMU T4
KEM ILMU T4

15 JUMAAT

16 SABTU

17 AHAD Mesyuarat Kurikulum Bil 4/2021 Ceramah Maulidur Rasul

18 ISNIN Mesyuarat Panitia Bil 4/2021 Program Celik Al Quran
19 SELASA Mesyuarat Panitia Bil 4/2021 Lawatan ke Kolej Vokasional

43 20 RABU Mesyuarat Panitia Bil 4/2021 CUTI MAULIDUR RASUL
21 KHAMIS Program Celik Al Quran
22 JUMAAT
I SEE ( Gempur Kehadiran)

23 SABTU

24 AHAD DIALOG PRESTASI T5 I REWARD
25 ISNIN Mesy JK PSS / NILAM Bil 4/2021 Program Pasca PT3
26 SELASA Program Celik Al Quran
27 RABU PECUTAN AKHIR SPM
44 PECUTAN AKHIR SPM Mesyuarat JK HEM Bil 4/2021
28 KHAMIS PECUTAN AKHIR SPM
Mesyuarat Pengurusan Bil 15 Ziarah Cakna / Mesy Unit HEM -
29 JUMAAT Pendaftaran / Guru Tingkatan / Keceriaan
/2021
Bil 4/2021
PECUTAN AKHIR SPM Program Celik Al Quran/ Lawatan Sambil

Belajar Pelajar T3/
Mesy Unit HEM - Disiplin / Pengawas /
Perhimpunan Rasmi Sekolah Bil 4/2021

30 SABTU

45 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

31 AHAD PECUTAN AKHIR SPM Program Pasca PT3/ Mesy Unit HEM -
Kafeteria/ SPBT/Kebajikan Bil 4 /2021

NOVEMBER 2021

M TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1 ISNIN Mesy JK PBS/KSSM Bil 4 /2021 Program Celik Al Quran
2 SELASA PECUTAN AKHIR SPM Kem Smart Solat 2
PECUTAN AKHIR SPM

3 RABU CUTI PERAYAAN PERUNTUKAN KPM
45 KHAMIS CUTI HARI DEEPAVALI
JUMAAT
4

5

6 SABTU CUTI PERAYAAN PERUNTUKAN KPM
7 AHAD
8 ISNIN PENILAIAN AKHIR TAHUN T4 Program Celik Al Quran
9 SELASA PEPERIKSAAN SPM 2021

10 RABU PENILAIAN AKHIR TAHUN T4 Taklimat Pengisian PAJSK
46 KHAMIS PEPERIKSAAN SPM 2021
PECUTAN AKHIR SPM Program Celik Al Quran
11
PENILAIAN AKHIR TAHUN T4
PEPERIKSAAN SPM 2021
PECUTAN AKHIR SPM

PENILAIAN AKHIR TAHUN T4
PEPERIKSAAN SPM 2021
PECUTAN AKHIR SPM

Mesy Pengurusan Bil 16/2021

12 JUMAAT

13 SABTU PENILAIAN AKHIR TAHUN T4 Program Celik Al Quran Program Pembangunan Sukan
14 AHAD PECUTAN AKHIR SPM Program Pembangunan Sukan
15 ISNIN
PENILAIAN AKHIR TAHUN T4 Program Pembangunan Sukan
16 SELASA PEPERIKSAAN SPM 2021
PECUTAN AKHIR SPM
47 17 RABU
PENILAIAN AKHIR TAHUN T4
18 KHAMIS PEPERIKSAAN SPM 2021 Program Celik Al Quran Program Pembangunan Sukan
PECUTAN AKHIR SPM

PENILAIAN AKHIR TAHUN T4
PEPERIKSAAN SPM 2021
PECUTAN AKHIR SPM

PENILAIAN AKHIR TAHUN T4
PEPERIKSAAN SPM 2021
PECUTAN AKHIR SPM

19 JUMAAT

20 SABTU

21 AHAD Mesy Guru Bil 4/2021 Program Celik Al Quran
ISNIN PENILAIAN AKHIR TAHUN T1 & T2
22 SELASA Program Pembangunan Sukan
48 RABU PECUTAN AKHIR SPM Program Pembangunan Sukan
PENILAIAN AKHIR TAHUN T1 & T2
23
PEPERIKSAAN SPM 2021
24 PECUTAN AKHIR SPM

PENILAIAN AKHIR TAHUN T1 & T2
PEPERIKSAAN SPM 2021
PECUTAN AKHIR SPM

PENILAIAN AKHIR TAHUN T1 & T2
PEPERIKSAAN SPM 2021
PECUTAN AKHIR SPM

46 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

25 KHAMIS Mesy Pengurusan Bil 17/2021 Program Celik Al Quran Program Pembangunan Sukan
PENILAIAN AKHIR TAHUN T1 & T2 Program Celik Al Quran
26 JUMAAT Program Pembangunan Sukan
27 SABTU PEPERIKSAAN SPM 2021 Program Pembangunan Sukan
28 AHAD PECUTAN AKHIR SPM Program Pembangunan Sukan
29 ISNIN
49 PENILAIAN AKHIR TAHUN T1 & T2
30 SELASA PECUTAN AKHIR SPM

PENILAIAN AKHIR TAHUN PER, T1 &
T2 PEPERIKSAAN SPM 2021
PECUTAN AKHIR SPM

PENILAIAN AKHIR TAHUN PER, T1 &
T2 PEPERIKSAAN SPM 2021
PECUTAN AKHIR SPM

DISEMBER 2021

M TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
49 1 RABU SEMAKAN MARKAH PAJSK
PEPERIKSAAN SPM 2021 SEMAKAN MARKAH PAJSK
2 KHAMIS PECUTAN AKHIR SPM
Mesy Pengurusan Bil 18/2021
3 JUMAAT PEPERIKSAAN SPM 2021
4 SABTU PECUTAN AKHIR SPM
5 AHAD
6 ISNIN PECUTAN AKHIR SPM
50 7
SELASA PEPERIKSAAN SPM 2021
8 PECUTAN AKHIR SPM
RABU PEPERIKSAAN SPM 2021
9 PECUTAN AKHIR SPM
KHAMIS PEPERIKSAAN SPM 2021
10 PECUTAN AKHIR SPM
11 JUMAAT PEPERIKSAAN SPM 2021
12 SABTU PECUTAN AKHIR SPM
13 AHAD
51 14 ISNIN CUTI AKHIR TAHUN 2021
15 SELASA CUTI HARI KRISMAS
16 RABU
17 KHAMIS
18 JUMAAT
19 SABTU
20 AHAD
21 ISNIN
52 22 SELASA
23 RABU
24 KHAMIS
25 JUMAAT
SABTU

47 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

26 AHAD
27 ISNIN
53 28 SELASA
29 RABU
30 KHAMIS
31 JUMAAT

2.0 PANDUAN AM PELAKSANAAN DASAR ORGANISASI SEKOLAH 2021

Berikut diperturunkan beberapa perkara penting dalam bidang Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Kokurikulum, Pentadbiran
dan Kewangan. Kerjasama dan tindakan daripada semua pihak adalah amat mustahak bagi memastikan jentera
pentadbiran sekolah ini berjalan dengan cemerlang. Guru-guru dan staf sokongan hendaklah menjadikan pekeliling ini
sebagai panduan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan .

2.1 PERINTAH AM DAN PEKELILING PERKHIDMATAN
2.1.1 Selaku kakitangan kerajaan, guru-guru dan staf sokongan adalah tertakluk kepada segala arahan yang

terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Pekeliling-pekeliling Perkhidmatan, Surat-surat Pekeliling Ikhtisas dan
arahan-arahan dari semasa ke semasa. Oleh itu, guru-guru dan staf sokongan digesa membaca, memahami
dan mematuhinya.

2.2 WAKTU PERSEKOLAHAN

2.2.1 Waktu persekolahan tahun 2021 adalah seperti berikut:

SESI PERSEKOLAHAN HARI MASA
07.30 pagi hingga 02.00 Petang
PAGI Ahad – Khamis

2.2.2 Jadual merakam waktu datang dan pulang

SESI DATANG PULANG
Selepas 02.30 petang
PAGI Guru-guru Sebelum 07.20 pagi
Guru bertugas Sebelum 07.00 pagi

2.2.3 Guru-guru dan Staf Sokongan dikehendaki mengetik waktu datang dan waktu pulang di mesin
Perakam Waktu pada kad masing-masing sahaja bukan bagi pihak lain.

2.2.4 Guru-guru/ Staf Sokongan yang terpaksa datang lewat atau tidak dapat hadir kerana sebab-
sebab tertentu mesti memaklumkan kepada Pengetua melalui panggilan telefon / pesanan
ringkas sebelum jam 7.00 pagi

48 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

2.3 JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN

WAKTU TING PER, TING 1, 2, 3 TING 4 – TING 5
MASA (JAM) MASA (JAM)
1 07.30 - 08.00 07.30 - 08.00
2 08.00 - 08.30 08.00 - 08.30
3 08.30 - 09.00 08.30 - 09.00
REHAT 1 09.00 - 09.30
4 09.30 -10.00 09.30 - 10.00
REHAT 2 10.00 - 10.30
5 10.30 – 11.00 10.30 – 11.00
6 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30
7 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00
8 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30
9 12.30 - 01.00 12.30 - 01.00

PERHIMPUNAN RASMI : AHAD - 07.30 PAGI – 08.00 PAGI

2.4. KEBENARAN KELUAR
2.4.1 Guru-guru / Staf Sokongan yang keluar untuk menjalankan tugas rasmi dikehendaki mencatatkan dalam

Buku Keluar Masuk Sekolah setelah mendapat kebenaran Pengetua atau Penolong Kanan.
2.4.2 Guru-guru / Staf Sokongan yang diberi kebenaran meninggalkan sekolah atas urusan peribadi, hendaklah

mencatatkan dalam Buku Keluar Masuk Sekolah dan ditandatangani oleh Pengetua.

2.5. CUTI DAN KEBENARAN KELUAR NEGARA
2.5.1 Semua guru / Staf Sokongan diminta meneliti/membaca kandungan Perintah Am Bab C dan juga beberapa
2.5.2. siaran / arahan Pengetua / PPD / JPN dan KPM / JPA mengenai cuti. Cuti Tanpa Rekod, Cuti Sambilan, Cuti
Tanpa Gaji, Cuti Separuh Gaji dan lain-lain.
2.5.3 Semua permohonan perlu dibuat dengan mengisi Borang Permohonan Cuti yang boleh didapati dari pejabat
sekolah dan disediakan sekurang-kurang 3 hari bekerja sebelum tarikh cuti yang diminta melainkan Kes
2.5.4 Kecemasan. Kenyataan mengenai Cuti Sakit (Sijil MC) hendaklah diserahkan sendiri kepada Pengetua
2.5.5 sebaik sahaja hadir bertugas. Sijil Cuti Sakit hendaklah ditampal di atas borang yang disediakan di pejabat.
Permohonan Kebenaran Keluar Negara untuk sebarang tujuan perlu mematuhi Pekeliling Am Bilangan 3
2012. Guru-guru / Staf Sokongan yang hendak meninggalkan negeri / melancong dalam negeri ketika cuti,
hendaklah mengisi borang berkaitan dan mengesahkannya ke pejabat sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum
tarikh yang dikehendaki.
Pengetua berhak menarik balik Cuti Rehat Khas Guru / Staf Sokongan, yang telah diluluskan, di atas sebab
perkhidmatan, melainkan Cuti Kecemasan. Cuti Kecemasan perlu disertakan dokumen sokongan yang
bersesuaian seperti Sijil Kematian, Kad Jemputan atau ‘time-slip’.
Guru-guru dan Staf sokongan hanya boleh bercuti selepas mendapat kelulusan pengetua.

2.6 KETRAMPILAN GURU
2.6.1. Semua guru hendaklah mematuhi kehendak Pekeliling Ikhtisas Bil.6./85 bertarikh 09.05.1975 dan Surat

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2013 mengenai pakaian di sekolah. Pakaian guru perlulah kemas
dan sesuai.
2.6.2 Pada hari Khamis, semua guru dikehendaki memakai baju batik. Guru lelaki dikehendaki memakai baju batik
berlengan panjang.

49 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1

2.6.3 Potongan rambut guru lelaki hendaklah sesuai.
2.6.4 Guru yang mengajar PJK hendaklah memakai pakaian sukan yang sesuai untuk menyelaraskan perjalanan

mata pelajaran tersebut.
2.6.5 Guru yang mengajar PJK diberi kelonggaran untuk memakai pakaian sukan sepanjang hari berkenaan,

seperti yang diputuskan dalam Surat Siaran yang bertarikh 26 Julai 2010.
2.6.6 Semua guru lelaki hendaklah memakai tali leher dengan baju kemeja lengan panjang / ‘lounge suit’ / baju

kebangsaan ketika acara-acara rasmi termasuk perhimpunan mingguan.
2.6.7 Pemakaian tudung guru-guru perempuan hendaklah bersesuaian.

2.7. PERHUBUNGAN SESAMA GURU
2.7.1. Guru-guru / Staf Sokongan sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat
sesama guru / staf sokongan dan sentiasa dapat mengawal pertuturan / kelakuan / tingkah laku. Adalah
2.7.2. diharapkan akan wujud rasa ‘kesepunyaan’ dan semangat tolong menolong dalam kalangan kita semua
2.7.3. warga SMK Pengkalan Lebai Man, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman.
Guru-guru / Staf Sokongan tidak seharusnya mempengaruhi atau memaksa pandangan, fahaman atau
pendapat dan kepercayaan ke atas guru / staf sokongan lain dan murid sekola
Perhubungan yang berlandaskan kepada kumpulan, etnik, klik, status, sosial, sosio ekonomi,
kelulusan akademik dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di SMK
Pengkalan Lebai Man, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman.

2.8. KELAB GURU DAN STAF SEKOLAH
2.8.1.
2.8.2. Sebuah jawatankuasa hendaklah dibentuk untuk menguruskan segala hal yang berkaitan dengan kebajikan

2.8.3. guru / staf sokongan. Semua guru / staf sokongan secara automatik adalah ahli.
2.8.4.
2.8.5. Jawatankuasa KELAB GURU DAN STAF SEKOLAH adalah seperti berikut :

Penaung : Pengetua

Pengerusi : Guru

Setiausaha : Guru

Bendahari : Guru / Staf Sokongan

AJK : Guru / Staf Sokongan

Keselamatan dan kebersihan / keceriaan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru untuk

menjaganya. Ini termasuklah keselamatan harta benda yang terdapat dalam bilik guru.

Semua guru yang berada dalam bilik guru hendaklah bersama-sama menjaga dan bertanggungjawab untuk

memastikan suasana yang sesuai dan tenang supaya tidak mengganggu mana-mana pihak.

Semua guru digesa bersikap proaktif bagi melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik, cepat dan

berkesan lagi.

2.9. PERJAWATAN / PERKHIDMATAN
2.9.1. Semua guru / staf sokongan, jika menghadapi masalah perjawatan seperti pelantikan, pengesahan dalam
jawatan, pengesahan dalam pencen dan lain-lain hendaklah memberitahu Pembantu Tadbir / Ketua
2.9.2. Pembantu Tadbir supaya tindakan dapat diambil segera.
Guru-guru / Staf Sokongan yang menghadapi masalah dan memerlukan bantuan di bidang pengajaran / kerja
2.9.3 hendaklah memberitahu / memaklumkan kepada Ketua Panitia / Guru Kanan / Penolong-penolong Kanan /
Pengetua).
Guru-guru / Staf Sokongan dikehendaki sentiasa menyemak maklumat melalui sistem e-pangkat, e-operasi,
HRMIS, e-SPLG dan sebarang data berkaitan.

50 | P a n d u a n P e n g u r u s a n & P e n t a d b i r a n S M K P L M 2 0 2 1


Click to View FlipBook Version