The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PENGURUSAN HEM SKTBM 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mohamed Rasul, 2018-12-26 16:04:16

PENGURUSAN HEM SKTBM

BUKU PENGURUSAN HEM SKTBM 2019

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

PENGURUSAN
HAL EHWAL
MURID

1

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

KONSEP ASAS

Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah satu-satunya perkara penting dalam pengurusan dan
pentadbiran sekolah. Program Hal Ehwal Murid disusun melibatkan semua murid merangkumi
keselamatan kebajikan dan sahsiah murid.

RASIONAL

Pelajar merupakan faktor utama dalam kemajuan sesebuah sekolah. Dengan adanya pelajar
yang cemerlang dan berakhlak mulia akan menjadikan sesebuah sekolah itu mudah dikenali
dan diminati ramai.

MATLAMAT

1. Membantu perkembangan diri murid agar berfungsi sebagai individu yang seimbang
dengan memupuk semangat berdikari dalam kalangan mereka dengan cara
bekerjasama dan setia kawan.

2. Memperkembangkan potensi dan kebolehan murid dan guru pada tahap maksimum.
3. Memperkembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam kalangan guru dan

murid.
4. Menyedarkan murid tentang pentingnya hidup bermasyarakat.
5. Menyuburkan potensi kepimpinan dalam kalangan murid .

OBJEKTIF

1. Membantu guru besar dalam pengurusan dan pentadbiran sebagai pemaju ,pembina,
pembantu,perancang,pemudah cara,penyelaras,pengawal dan kaunselor serta
menguruskan program hal ehwal murid untuk keselesaan pengajaran dan
pembelajaran.

2. Mempertingkatkan disiplin murid agar semua murid berdisiplin dan berbudi pekerti
tinggi.

3. Membentuk individu supaya seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
4. Mempertingkatkan kebajikan murid dan menerapkan nilai-nilai murni kepada murid
5. Mewujudkan hubungan yang akrab dan ikram dalam kalangan murid di dalam sekolah

dan persekitaran.

2

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID 2019
SK TAMAN BUKIT MALURI

GURU BESAR
PN MAZNON B HAJI MOHD SIDIN

GPK TADBIR DAN KURIKULUM GPK HEM GPK KOKURIKULUM
PN SHARIFAH ZAMZAMI BT SYED MOHAMED RASUL B. EN. NAJIB BIN JAMRI

KAMAL KHALID SALLEHUDIN

SETIAUSAHA HEM
PN ROHANA BT YAACOB

PENYELARAS DISIPLIN DAN PENYELARAS KANTIN/KEDAI BUKU
PENGAWAS PN NORLAILI BT MD SHAWAL

EN MOHAMAD NAJIB B. ABD PENYELARAS BIMBINGAN DAN
RAHIM KAUNSELING

PENYELARAS SPBT PN MANJULA A/P
PN NURUL FALAH BT MISNAN THIRUVENGADAM

PENYELARAS KEBAJIKAN PENYELARAS PPDa
/BANTUAN EN SIVA DASS A/L MEENA SOME

PN SHANTA A/P MUTHUSAMY PENYELARAS KEBERSIHAN DAN
KECERIAAN
PENYELARAS KESIHATAN(PBSS)
PN ENNIE AZIRA BT MAMAT PN SARASWATHY A/P MANIAM

PENYELARAS KESELAMATAN PENYELARAS MPM/APDM
DAN KECEMASAN EN BAIHAQI BIN ISHAK

EN BAIHAQI BIN ISHAK

3

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT MALURI
JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID TAHUN 2019

PENGERUSI : PUAN MAZNON BT HAJI MOHD SIDIN GURU BESAR
TIMBALAN PENGERUSI : ENCIK MOHAMED RASUL B SALLEHUDIN GPK HEM
NAIB PENGERUSI (1) : PUAN SHARIFAH ZAMZAMI BT SYED GPK T&K
KAMAL KHALID
NAIB PENGERUSI (2) : ENCIK NAJIB BIN JAMRI GPK KOKO
SETIAUSAHA : PUAN ROHANA YAACOB

LEMBAGA DISIPLIN DAN PENGAWAS : EN MOHAMAD NAJIB B. ABD RAHIM
BIMBINGAN DAN KAUNSELING : PN MANJULA A/P THIRUVENGADAM
KEBAJIKAN/BANTUAN : PN SHANTA A/P MUTHUSAMY
PENDIDIKAN PENEGAHAN DADAH(PPDa) : EN SIVA DASS A/L MEENA SOME
KESELAMATAN DAN KECEMASAN : EN BAIHAQI BIN ISHAK
KANTIN / KEDAI BUKU : PN NORLAILI BT MD SHAWAL
KEBERSIHAN DAN KECERIAAN : PN SARASWATHY A/P MANIAM
KESIHATAN (PBSS) : PN ENNIE AZIRA BT MAMAT
SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) : PN NURUL FALAH BT MISNAN
DATA MPM/APDM : EN BAIHAQI BIN ISHAK

JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN DAN PENGAWAS SEKOLAH

Ketua/Penyelaras : En Mohamad Najib b. Abd Rahim SSDM/Disiplin
Setiausaha : Pn. Norlaili bt Md Shawal Pengawas
Bendahari : Pn. Sim Soo Poy Buku Kawalan Kelas (T1)
AJK
: Pn. Nur’Arsyikin Bt Abd Rahman Pengawas
: Pn. Wong Siew Chin Murid Lewat/kehadiran/ponteng
: Cik Mogana a/p Neelautaman Kelab Pencegahan Jenayah
: En. Hospi Yazid B Md Zahid Pemeriksaan Mengejut
: En. Burhanuddin b Ahmad Perhimpunan
: Pn. Khairul Bariah bt Abd Hamid Buku Peraturan 5 minit
: Cik Nor Aina bt Agus Salim Buku Kawalan Kelas (T2)
: Pn. Shanta a/p Muthusamy Ketua/Penolong Ketua Kelas

4

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

Tahap Tindakan
i. Menyebarluaskan peraturan sekolah
ii. Menguatkuasakan peraturan sekolah
iii. Menganalisis data disiplin
iv. Merancang dan melaksanakan program pendidikan disiplin

Perincian Bidang Tugas
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun
2. Menyediakan pelan strategik Unit Disiplin & Pengawas
3. Bertanggungjawab terhadap pelantikan pengawas sekolah, ketua pengawas dan

penolong pengawas mengikut SOP.
4. Merancang dan menentukan jadual tugasan pengawas
5. Merancang mengadakan kursus/bengkel bagi memantapkan jati diri dan bidang tugasan

pengawas.
6. Mengadakan perjumpaan pengawas bagi memberi taklimat semasa /nasihat ke arah

peningkatan sahsiah dan pemantauan pengawas sekurang-kurangnya sebulan sekali.
7. Membantu pihak pentadbir dalam menguatkuasakan peraturan sekolah.
8. Mengenalpasti murid-murid yang bermasalah disiplin dan membawa kes-kes tersebut

kepada Jawatankuasa Bimbingan dan kaunseling untuk tindakan selanjutnya.
9. Bekerjasama dengan guru kelas bagi mengenalpasti murid-murid yang kerap tidak hadir

ke sekolah dan mengambil tindakan susulan, termasuk murid yang datang lewat ke
sekolah.
10. Bertanggungjawab terhadap pelaksanan pas kebenaran keluar kelas.
11. Membuat pemeriksaan disiplin dari semasa ke semasa (rambut, lencana, tali leher dll)
dan menjalankan pemeriksaan mengejut
12. Mendapatkan bantuan pihak polis sekiranya terdapat murid yang terlibat atau
melakukan kes jenyah.
13. Menghubungi ibu bapa/penjaga menerusi surat menyurat atau panggilan telefon bagi
murid-murid yang bermasalah disiplin.
14. Bertanggungjawab terhadap penghantaran data
15. Mengambil tindakan segera bagi keslahan-keselahan ringan yang dilakukan oleh murid
dan membuat catatan
16. Bekerjasama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran untuk mendapatkan maklumat
mengenai murid yang bermasalah disiplin di dalam kelas.
17. Mengenalpasti punca-punca pelanggaran disiplin di sekolah
18. Mengawasi murid-murid pada waktu rehat terutamanya di kantin dan di kawasan
larangan
19. Membuat rondaan bagi memastikan disiplin murid terkawal
20. Mengambil tindakan yang bersesuaian mengikut SOP yang ditetapkan
21. Bertindak tegas terhadap murid yang melakukan kesalahan disiplin
22. Menjadi rujukan dan menyelesaikan masalah disiplin sebelum sesuatu kes dibawa ke
tindakan pihak pentadbir.
23. KPJ merancang program ceramah dan motivasi mencegah jenayah bersama polis
24. KPJ merancang lawatan sambil belajar

5

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Ketua/Penyelaras : Pn. Manjula A/P Thiruvengadam Psikometrik
Setiausaha : Pn. Ooi Siau Ting Program SUIT
AJK : Pn. Putri Zuleika Fereizya bt Syed Mahadzir Program Guru Penyayang
: Pn. Ennie Azira bt Mamat Program Guru Penyayang
: Cik Nor Aina bt Agus Salim Amalan Terbaik
: Pn. Nurul Falah bt Misnan Amalan Terbaik
: Pn. Nirmala Devi A/L Balasubramaniam Karnival Kerjaya
: Cik Mogana a/p Neelautaman Program SUIT
: En. Mohamad Asyraf b M.Nawawi Lawatan
: Cik Fatin Bahirah bt Shahabudin Lawatan
: En. Siva Dass a/l Meena Some Karnival Kerjaya
: En. Ahmad Zulhairi bin Asli DWEN

Tahap Tindakan
i. Merancang pentaksiran
ii. Melaksanakan pentaksiran
iii. Menganalisis data dan maklumat pentaksiran
iv. Mengambil tindakan susulan/intervensi/konsultasi
v. Merancang dan melaksanakan sesi bimbingan/kaunseling
vi. Merancang dan melaksanakan program bimbingan dan kaunseling

Perincian Bidang Tugas
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun
2. Menyediakan pelan strategik unit B&K
3. Merancang program, projek dan aktiviti bimbingan dan kaunseling selaras dengan
perancangan sekolah
4. Memberi khidmat nasihat kepada murid yang bermasalah
5. Membantu pembinaan sahsiah murid
6. Menjemput pihak tertentu untuk memberikan ceramah motivasi
7. Menyimpan rekod murid-murid yang mendapatkan kaunselor
8. Menghubungi ibu bapa/penjaga murid yang mempunyai masalah disiplin dan
memaklumkan kepada pihak-pihak berkenaan mengenai hal tersebut dengan
kebenaran Guru Besar
9. Menyelaras program guru penyayang
10. Menyelaras program SUIT
11. Menjalankan pentaksiran psikometrik
12. Menjalankan program peningkatan kehadiran (PILL)dan murid lewat
13. Menjalankan program intervensi berdasarkan pentaksiran psikometrik
14. Mengurus kaunseling individu/kelompok/berfokus

6

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

JAWATANKUASA KEBAJIKAN/BANTUAN

Ketua/Penyelaras : Pn. Shanta A/P V. Muthusamy Hari Kanak-kanak
Setiausaha : Cik Nor Aina bt Agus Salim Hari Kanak-kanak
AJK : Pn. Ennie Azira bt Mamat Insurans Takaful/Spad/AIA dll
: Pn. Manjula A/P Thiruvengadam KWAPM/E-Kasih/RMT
: Pn Tan Jit Na Bencana Alam (Banjir, kebakaran
dll)
: En Muhammad Ariffin b Ahmad Kutipan Derma ( kematian,
kemalangan dll)
: En Siva Dass a/l Meena Some Simpanan BSN/SSPN-i
: Pn. Norlaili bt Md Shawal Baitulmal
: Cik Fatin Bahirah bt Shahabudin Bantuan EMK/ Awal Persekolahan
: Pn Cheong Oi Lai Insurans Takaful/Spad/AIA dll

Tahap Tindakan
i. Mengenalpasti jenis bantuan
ii. Mengenal pasti murid layak
iii. Merekodkan maklumat murid yang layak
iv. Memantau prestasi/kemajuan murid yang menerima bantuan

Perincian Bidang Tugas
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun
2. Menyediakan pelan strategik unit Kebajikan
3. Mengenal pasti murid-murid yang memerlukan bantuan menerusi data pendapatan di
dalam system APDM
4. Mengagihkan borang bantuan kepada murid yang layak dan proses
5. Memastikan semua permohonan bantuan dihantar kepada pihak yang berkenaan
mengikut tarikah yang ditetapkan
6. Menyediakan laporan prestasi dan kehadiran murid yang menerima bantuan dan
7. Menyediakan data murid miskin, yatim dll
8. Mengambil tahu murid-murid baru yang menerima bantuan dari sekolah lama
9. Mengambil tahu semua SOP bantuan
10. Merancang projek untuk membantu murid-murid dalam waktu kecemasan
11. Mengurus derma, sumbangan, dan bantuan dalam/luar dari semasa ke semasa
12. Mengurus kebajikan murid-murid yang memerlukan bantuan seperti pelajar miskin,
kemalangan, rawatan, kematian, bencana/kecemasan dll.
13. Mengurus majlis penyampaian bantuan awal persekolahan, kwapm

7

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KECEMASAN

Ketua/Penyelaras : En. Baihaqi B Ishak Program

Setiausaha : Pn. Siti Maridah bt Mujad Program

AJK : En. Burhanuddin b Ahmad Pemadam api
: Pn. Manjula A/P Thiruvengadam Blok A
: En. Mohamad Najib b. Abd Rahim Blok B
: Pn. Khairul Bariah bt Abd Hamid Blok C
: En. Mohd Ashraf B Mohd Nazir Blok D
: Pn. Cheong Oi Lai Kantin
: Pn. Nurul Fatimah bt Nor Shafari Taman
: Pn. Puspa a/p Ramiah Pintu masuk

Tahap Tindakan
i. Menyebarluaskan peraturan dan prosedur operasi standard keselamatan
ii. Menguatkuasakan peraturan dan prosedur operasi standard keselamatan
iii. Merancang program pencegahan dan kesedaran keselamatan
iv. Melaksanakan program pencegahan dan kesedaran keselamatan

Perincian Bidang Tugas
1. Mengadakan mesyuarat JK Keselamatan sekurang-kurangnya 3 kali setahun
2. Menyediakan pelan strategik Unit Keselamatan dan Kecemasan
3. Memastikan alat pemadam api berfungsi dan berada di tempat yang strategik
4. Mempamerkan pelan laluan kecemasan di dalam setiap kelas dan bilik-bilik khas
5. Menjalankan kawad kebakaran dalaman dan bersama pihak bomba
6. Meletakkan papan tanda keselamatan’BAHAYA‘ di tempat-tempat yang berbahaya
7. Mengedarkan arahan-arahan keselamatan kebakaran/ polisi keselamatan/ manual-
manual keselamatan
8. Menyelia kawasan sekolah supaya sentiasa berada di dalam keadaan selamat
9. Memastikan peraturan keselamatan di bilik khas seperti makmal sains, bengkel, bilik
darjah dipamerkan di dalam bilik bekenaan.
10. Memastikan keselamatan murid semasa sesuatu program dan di dalam kawasan
sekolah
11. Membuat penegasan kepada murid tentang keselamatan pergi dan balik sekolah dan
memastikan lalulintas di kawasan sekolah dan kawasan berhampiran selamat
12. Menetapkan laluan tertentu untuk murid bagi mengelakkan kesesakan

8

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

JAWATANKUASA KANTIN DAN KEDAI BUKU

Ketua/Penyelaras : Pn. Norlaili bt Md Shawal Kendiri Kantin
Kualiti makanan/Kempen
Setiausaha : Pn. Hajar bt Mohamad Zudin Pemakanan Sihat
Keceriaan
AJK : Pn Nurul Fatimah bt Nor Shafari Keceriaan
: Pn Saraswathy A/P Maniam Kebersihan
: Pn. Normaliyana bt Mohd RMT
: Pn. Nurul Falah bt Misnan Kualiti pekerja
: Pn. Puspa a/p Ramiah Disiplin murid/Program Makan Tak
: Cik Fatin Bahirah bt Shahabudin Tumpah
Kedai buku
: Pn. Cheong Oi Lai KSIB
: Cik Umi Kelsum bt Mohamad Sudut bacaan
: Pn. Siti Azidah Bt Anuar

Tahap Tindakan
i. Menyelaras pengurusan kantin
ii. Merancang dan melakasanakan program amalan terbaik
iii. Mewujudkan persekitaran yang bermaklumat

Perincian Bidang Tugas
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun
2. Menyediakan pelan strategik Unit Kantin & Kedai Buku
3. Memastikan pengusaha kantin mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan
4. Memastikan kebersihan dan mutu makanan serta kebersihan umum kantin diberi
perhatian
5. Mengawasi murid makan mengikut tertib dan peraturan
6. Memastikan murid beratur ketika membeli makanan
7. Menyediakan tugasan pengawasan di kantin
8. Menceriakan kantin
9. Memaklumkan kepada penguaha kantin mengenai hari persekolahan, cuti dan
perubahan-perubahan semasa
10. Menerima maklumbalas daripada murid, guru dan ibu bapa berkaitan harga serta
perkhidmatan kantin serta mencatatkannya dalam buku laporan kantin
11. Memastikan pekerja kantin mempunyai sijil kesihatan dan sijil tersebut hendaklah
dipamerkan
12. Menyediakan laporan kendiri kantin yang diisi oleh pihak kantin dan menyemak
sebelum menghantar ke PPW/JPN
13. Mengadakan program amalan terbaik kantin
14. Mengawasi murid RMT dan menandakan kedatangan murid
15. Mengambil berat dan tinggi murid pada awal tahun dan akhir tahun
16. Menyediakan menu makanan yang bersesuaian

9

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

17. Menyediakan laporan lengkap RMT pada pertengahan dan akhir tahun dan dihantar ke
PPW/JPN

18. Memastikan pengusaha kedai buku menjual peralatan seperti yang terkandung di
dalam perjanjian kedai buku,

19. Sentiasa memantau dan memberi teguran kepada pengusaha kedai buku sekiranya
terdapat perkara-perkara yang menyalahi peraturan.

JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

Ketua/Penyelaras : En. Siva Dass a/l Meena Some Laluan PPDa

Setiausaha : Pn. Nur Arshikin Bt Abd Rahman Program 5 Minit
AJK : Pn. Normaliyana bt Mohd Program 5 Minit
: En. Muhammad Izhan Syafiq b Mohd Aziz Program 5 Minit
: En. Hospi Yazid B Md Zahid Laluan PPDa
: En. Mohd Ashraf b Md Nazir Laluan PPDa
: Pn. Siti Azidah bt Anuar Papan Kenyataan/
: Pn. Wong Siew Chin Pameran
: Pn. Siti Hajar bt Istamar Ceramah

Tahap Tindakan
i. Menyelaras Pengurusan PPDa
ii. Merancang dan melakasankan program
iii. Mewujudkan persekitaran yang bermaklumat

Perincian Bidang Tugas
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun
2. Menyediakan pelan strategik unit PPDa
3. Mengadakan program 5 minit setiap minggu untuk menerangkan kepada murid-murid
berkaitan dengan dadah, rokok dll
4. Mengadakan kuiz pencegahan dadah
5. Menggalakkan murid menyertai aktiviti pencegahan dadah peringkat sekolah, zon
negeri dan kebangsaan
6. Mengadakan minggu PPda
7. Menyertai karnival yang dianjurkan oleh PPW/JPN/KPM
8. Menghantar data PPDa ke PPW/JPN

10

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Ketua/Penyelaras : Pn. Nurul Falah bt Misnan Pengurusan SPBT
Setiausaha : Pn. Sim Soo Poy Pemeriksaan Buku Teks
AJK : En. Mohd Ashraf b Nawawi Tahun 1
: Pn. Siti Maridah bt Mujad Tahun 2
: Pn. Rohana bt Yacob Tahun 3
: Pn. Nurul Fatimah bt Nor Shafari Tahun 4
: Pn. Nirmala Dewi a/p Subramaniam Tahun 5
: Pn. Ruhana Bt Ahmad Tahun 6
: Pn. Saraswathy A/P Maniam Pemeriksaan Buku Teks
: En. Mohd Ariffin B Ahmad Rahim Pengambilan Buku Teks
: En Mohamad Najib b. Abd Rahim Pengambilan Buku Teks

Tahap Tindakan
1. Menyelaras Pengurusan SPBT
2. Menyebarluaskan maklumat
3. Menguatkuasakan peraturan SPBT

Perincian Bidang Tugas
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun
2. Menyediakan pelan strategik unit SPBT
3. Memastikan hanya murid warganegara Malaysia sahaja yang layak menerima SPBT
4. Mengumpul dan mengagih buku pada tarikh-tarikh yang ditetapkan pada setiap
hujung tahun
5. Menyemak penerimaan dan penghantaran buku teks dan memproses untuk urusan stok
6. Memastikan semua buku teks yang diterima dicap terlebih dahulu.
7. Memastikan semua guru kelas menerima borang penerimaan buku dan borang G
untuk dikemaskini
8. Guru-guru kelas dipertanggungjawabkan tentang pengagihan buku teks kepada mrid
dan disimpan di tempat yang selamat
9. Memastikan bilik BOSS kemas dan berfungsi
10. Mengurus surat-menyurat SPBT
11. Mengurus borang pesanan/ permohonan buku teks bagi tahun berikutnya
12. Menyelenggara buku stok SPBT dan sentiasa di kemaskini
13. Membuat hapuskira
14. Membuat pemantauan buku teks dan pastikan buku teks murid berbalut
15. Menguruskan stok SPBT sentiasa mencukupi untuk kegunaan tahun berikutnya

11

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

JAWATANKUASA KESIHATAN /PBSS

Ketua/Penyelaras : Pn. Ennie Azira Bt Mamat Klinik/Pemeriksaan
Kesihatan
Setiausaha : Pn. Wong Siew Chin Bilik Rawatan
AJK : Pn. Puspa a/p Ramiah Program Gaya Hidup Sihat
: Pn. Tan Jit Na Papan kenyataan
: Pn. Hajar bt Mohamad Zudin Program Obesiti Dalam
Kalangan Murid
: Cik Umi Kelsum Bt Mohammad Combi
: Pn. Ooi Siau Ting PS1M
: En. Baihaqi b Ishak Data BMI
: En. Ahmad Zulhairi bin Asli Combi
: Pn. Siti Hajar bt Istamar Combi
: En. Mohamad Izhan Syafiq b Mohd Aziz Program Gaya Hidup Sihat

Tahap Tindakan
i. Menyelaras pemeriksaan kesihatan/rawatan/imunisasi
ii. Merancang program pencegahan dan kesedaran kesihatan
iii. Melaksanakan program pencegahan kesedaran kesihatan
iv. Mewujudkan persekitaran yang bermaklumat tentang kesihatan

Perincian Bidang Tugas
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun
2. Menyediakan pelan strategik Unit PBSS
3. Mengurus aktiviti /minggu kesihatan yang berkaitan dengan kesihatan
4. Mengadakan sudut/papan kenyataan kesihatan
5. Menjalankan kempen/program kesihatan yang berterusan sepanjang tahun
6. Mengedarkan risalah untuk mengingatkan kesedaran tentang penjagaan kesihatan
kepada seluruh warga sekolah
7. Memastikan program combi dilaksanakan dengan berkesan
8. Memastikan klinik dan bilik rawatan diselenggara dengan baik
9. Memastikan Program Susu 1 Malaysia dilaksanakan mengikut SOP yang ditetapkan
10. Jadual dan surat menyurat kepada ibu bapa tentang imunsasi /rawatan

12

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

Ketua/Penyelaras : Pn. Saraswathy A/P Maniam Kamar Selesa/Syarikat
Setiausaha Pembersihan
AJK : Pn. Siti Hajar bt Istamar Kamar Selesa/Syarikat
pembersihan
: Pn. Siti Azidah bt Anuar Blok A/Taman
: En. Hospi Yazid b Md Zahid Persekitaran/mural/lanskap
: Pn. Ruhana Bt Ahmad Kelas
: En. Muhamad Ariffin b Ahmad Blok B/Taman
: En. Mohd Ashraf b Mohd Nazir Blok D/Inovasi
: Cik Umi Kelsum Bt Mohammad Blok C/ Taman
: En. Burhanuddin b Ahmad Gotong royong
: Pn. Putri Zuleika Fereizya bt Syed Mahadzir Gotong royong

Tahap Tindakan
i Membersihkan kawasan, bangunan dan kemudahan sekolah
ii Menceriakan kawasan, bangunan dan kemudahan sekolah
iii Memulihkan kawasan, bangunan dan kemudahan sekolah
iv Mewujudkan ciri-ciri keselesaan

Perincian Bidang Tugas
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun
2. Menyediakan pelan strategik Unit 3K
3. Merancang program keceriaan sekolah
4. Mendapatkan kerjasama dari unit fizikal sekolah bagi mencapai matlamat kebersihan
dan keselesaan persekitaran
5. Merancang dan melaksanakan program gotong-royong secara berterusan melalui
penglibatan PIBG/Swasta/Jabatan lain dan masyarakat umum.
6. Bekerjasama dengan pihak syarikat dan pekerja pembersihan bagi memastikan
persekitaran bersih dan ceria

13

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

JAWATANKUASA MPM/APDM

Ketua/Penyelaras : En. Baihaqi bin Ishak

AJK : Semua Guru Kelas
1. Pn. Khairul Bariah bt Abd Hamid
2. En. Ahmad Zulhairi b. Asli
3. En. Mohd Ashraf b M. Nawawi
4. Pn. Putri Zuleika Fereizya bt Syed Mahadzir
5. Pn. Tan Jit Na
6. Pn. Siti Maridah bt Mujad
7. Pn. Nur’Arsyikin bt Abd Rahman
8. Pn. Rohana bt Yacob
9. En. Muhammad Izhan Syafiq bt Mohd Aziz
10. Cik Mogana a/p Neeautaman
11. Pn. Hajar bt Mohamad Zudin
12. Pn. Sim Soo Poy
13. Pn. Nirmala Devi a/p Balasubramaniam
14. Pn. Oii Siau Ting
15. Pn. Ruhana bt Ahmad
16. Pn. Shanta a/p Muthusamy
17. Pn. Normaliyana bt Mohd

Tahap Tindakan
i Menyelaras Pengurusan APDM
ii Mengemaskini data murid

Perincian Bidang Tugas
1. Mengedarkan dan mengumpulkan borang APDM
2. Mengumpul maklumat dari borang APDM
3. Mengemaskini maklumat dan data murid di dalam sisitem APDM
4. Menghantar data PPW/JPN

14

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

SENARAI SEMAK JAWATAN 2019
BIL
DISIPLIN
NAMA GURU B&K
PPDa
PBSS

KANTIN/KEDAI BUKU
KEBERSIHAN DAN

KECERIAAN
MPM/APDM/
GURU KELAS
KESREILMAUMPATAN
KEKBEAEJILKAANM/ABTAANTNUAN
KEBAJIKAN

SPBT
SPBT
JUMLAH

1 EN. MD HOSPI YAZID B MD ZAHID // / 3

2 PN. NORMALIYANA BT MOHD /// 3

3 PN. SHANTA A/P V. MUTHUSAMY / / K3

4 PN. SIM SOO POY / / S/U 3

5 PN. NURUL FATIMAH BT NOR SHAFARI / / /3

6 PN. NIRMALA DEVI A/P BALASUBRAMANIAM / / /3

7 PN. NUR ASYIKIN BT ABD RAHMAN / S/U / 3

8 PN. ROHANA BT YACOB (S/U HEM) / /3

9 PN. TAN JIT NA / / /3

10 PN. CHEONG OI LAI / // 3

11 EN. MOHD BAIHAQI B ISHAK / KK 3

12 PN. MANJULA A/P THIRUVENGADAM K // 3

13 EN. MOHAMAD NAJIB B. ABD RAHIM K / /3

14 PN. SITI AZIDAH BT ANUAR / // 3

15 PN. NORLAILI BT MD SHAWAL S/U K /3

16 PN. NURUL FALAH BT MISNAN // K3

17 EN. MOHD ARIFFIN B AHMAD RAHIM / / /3

18 PN. ENNIE AZIRA BT MAMAT /K /3

19 PN. SARASWATHY A/P MANIAM /K /3

20 EN. MOHD ASHRAF B MOHAMAD NAZIR / // 3

21 PN. RUHANA BT AHMAD // /3

22 EN. BURHANUDDIN B AHMAD / // 3

23 EN. MUHAMMAD IZHAN SYAFIQ B MOHD AZIZ // / 3

24 CIK NUR AINA BT AGUS SALIM // S/U 3

25 PN. PUTRI ZULEIKA FEREIZYA BT SYED MAHADZIR / // 3

26 PN. SITI MARIDAH BT MUJAD / S/U /3

27 PN. HAJAR BT MOHAMAD ZUDIN / S/U / 3

28 PN. KHAIRUL BARIAH BT ABD HAMID / // 3

29 CIK MOGANA A/P NEELAUTAMAN // /3

30 EN. MOHAMAD ASYRAF B M. NAWAWI / / /3

31 CIK UMI KELSUM BT MOHAMAD /// 3

32 CIK FATIN BAHIRAH BT SHAHABUDIN // /3

33 PN. PUSPA A/P RAMIAH // /3

34 PN. SITI HAJAR BT ISTAMAR // S/U 3

35 PN. OII SIAU TING S/U / / 3

36 PN. WONG SIEW CHIN / / S/U 3

37 EN. SIVA DASS A/L MEENA SOME /K /3

38 EN. AHMAD ZULHAIRI BIN ASLI // / 3

JUMLAH 12 12 9 11 11 10 18 10 10 11

15

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

CARTA GANTT
UNIT HEL EHWAL MURID 2019
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT MALURI

BIL AKTIVITI DIS DIS
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV
2018 2019

1 Mesyuarat JK Induk HEM

2 Mesyuarat setiap unit

3 Pendaftaran murid

4 Orientasi Tahun 1

5 Kem Kepimpinan Jati Diri

6 Pelantikan Pemimpin sekolah

7 Semakan jadual kedatangan

8 Pertandingan kebersihan dan

keceriaan kelas

9 Sport Check –Disiplin

10 Sport Check-SPBT

12 Pemeriksaan Kesihatan Tahun
1 dan 6

12 Pemeriksaan Gigi Tahun 1 dan
6

13 Pemulangan Buku Teks
14 Agihan Buku teks
15 Minggu PPDa
16 Karnival PPDa Zon
17 Minggu Kesihatan
18 Sambutan Hari kanak-kanak
19 Minggu Keselamatan/Latihan

kawad kebakaran
20 Lawatan
21 Kemaskini APDM
22 Program Guru Penyayang
23 Minggu Kerjaya
24 Program Sekolahku Sayang

Kehadiran Murid
25 Program Makan Tak Tumpah-

Kantin

16

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

26 Program Cepat ke Sekolah –
Murid Datang Lewat

27 Program Sekolahku Ceria -
Kebersihan

28 Program Sekolah Selamat -
Keselamatan

29 Minggu Kerjaya
30 Program Pembangunan

Sahsiah -Disiplin
31 Anugerah kehadiran penuh
32 Anugerah % kehadiran kelas

tertinggi

17

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

TAKWIM AKTIVITI UNIT HEM 2019
DISEMBER 2018/JANUARI 2019

B TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

IL Semua Guru

1 26.12.2018 RABU Mesyuarat Guru kali-1/ Mesyuarat JKS Bil Semua Guru

1/ 2019/Taklimat Hari Orientasi Tahun 1 Semua Guru
AJK SPBT
2 27.12.2018 KHAMIS Mesyuarat HEM / KOKO Bil 1/2019 AJK SPBT
Guru Kelas
Persiapan Kelas Guru Kelas
Guru Kelas
3 28.12.2018 JUMAAT Orientasi Tahun 1 Guru Kelas

Agihan Buku Teks Tahun 1 AJK Terlibat

Agihan buku teks kepada murid yang AJK Terlibat
Guru Kelas
4 02.1.2019 RABU belum dapat AJK Terlibat
AJK Terlibat
Hantar enrolmen murid

Pelantikan ketua dan penolong kelas

5 04.1.2019 JUMAAT Program JUARA - 1

Hantar Tempahan Tanda Nama

6 14.1.2019 ISNIN Mesyuarat JK Disiplin /Pengawas /JK B&K

dan JK Keselamatan-1

7 15.1.2019 SELASA Mesyuarat, JK Kantin & Kedai Buku dan

JK PBSS-1

8 17.1.2019 KHAMIS Mesyuarat JK 3K / JK Kebajikan -1

9 22.1.2019 SELASA Mesyuarat JK SPBT/ Mesyuarat PPDa -1

1 28.1.2019 ISNIN Pelantikan Para Pemimpin Kecil Sekolah AJK Terlibat
2 Guru Kelas
Hantar Borang Pemeriksaan Kesihatan
1 29.1.2019 SELASA Tahun 1 dan 6 serta Borang Pemeriksaan
3 Gigi Tahun 1 hingga 6

Hantar Jadual Kedatangan Murid Guru Kelas
1 31.1.2019 KHAMIS Lengkap ke Pejabat
4 Tutup Jadual Kedatangan Januari Guru Kelas
Penyelaras Kantin
Hantar Laporan Kendiri Kantin Penyelaras PBSS
Hantar Laporan Denggi
Hantar Laporan Kebersihan / GPK HEM
Keselamatan / Peratus Kehadiran
Bulanan Murid

18

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

FEBRUARI 2019 AKTIVITI TINDAKAN
BIL TARIKH HARI -Penyampaian Hadiah % Kehadiran Kelas S/U Hem
1 11.2.2019 ISNIN Tertinggi Januari Guru Bertugas
-Penyampaian Hadiah Kelas Terbersih
2 11.2.2019 ISNIN Januari JK PBSS
Pemeriksaan Kesihatan Tahun 1 Guru Kelas

3 12.2.2019 SELASA Pemeriksaan Kesihatan Tahun 1 dan JK PBSS
Tahun 6 Guru Kelas

4 13.2.2019 RABU Program JUARA - 2 JK PBSS
Pemeriksaan Kesihatan Tahun 6 Guru Kelas
Ceramah Kesihatan Remaja – Thn 6
JK B&K
5 15.2.2019 RABU Motivasi Tahun 6 JK B&K
6 18.2.2019 ISNIN Perasmian Program JUARA JK B&K
7 27.2.2019 RABU Lawatan Tahap 2 Guru Kelas
Penyelaras Kantin
Tutup Jadual Kedatangan Januari Penyelaras PBSS
8 28.2.2019 KHAMIS Hantar Laporan Kendiri Kantin
GPK HEM
Hantar Laporan Denggi

Hantar Laporan Kebersihan / Keselamatan /

Peratus Kehadiran Bulanan Murid

MAC 2019 HARI AKTIVITI TINDAKAN
BIL TARIKH S/U Hem
1 4.3.2019 - Penyampaian Anugerah Kelas Terbersih Guru Bertugas

2 4 hingga ISNIN Bulan Februari JK PBSS
8.3.2019 JK B&K
- Penyampaian Anugerah Kehadiran Penuh JK Disiplin / JK B&K
Semua Guru
Murid Bulan Februari

- Penyampaian Anugerah % Kehadiran Kelas

Tertinggi Bulan Februari

ISNIN- Minggu Kesihatan

JUMAAT

3 6.3.2019 RABU Program JUARA – 3

4 8 hingga JUMAAT Kem Kepimpinan Pengawas / PRS / Ketua
9.3.2019 - SABTU Kelas/ Pen. Ketua Kelas

5 14.3.2019 KHAMIS Mesyuarat Induk HEM – 2

6 18.3.2019 ISNIN Program Guru Penyayang (Modul) Semua Guru

Hantar Borang BMI Guru Kelas
Tutup Jadual Kedatangan Murid Guru Kelas
7 22.3.2019 JUMAAT Hantar Laporan Kantin Penyelaras Kantin
Hantar Laporan Denggi Penyelaras PBSS
Hantar Laporan Kebersihan / Keselamatan / GPK HEM
Peratus Kehadiran Bulanan Murid

19

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

APRIL 2019

BIL TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN
-Penyampaian Anugerah Kelas Terbersih S/U Hem
1 1.4.2019 ISNIN Bulan Mac Guru Bertugas
-Penyampaian Anugerah Kehadiran Penuh
2 3.4.2019 RABU Murid Bulan Mac JK B&K
3 8 hingga ISNIN- -Penyampaian Anugerah % Kehadiran JK PPDa
JUMAAT
12.4.2019 ISNIN Kelas Tertinggi Bulan Mac JK Keselamatan
4 15.4.2019 ISNIN – Program JUARA - 4 JK PBSS
5 15 Hingga SELASA Minggu PPDa
JUMAAT JK Keselamatan
16 .4.2019 Minggu Keselamatan Guru Kelas
6 19.4.2019 SELASA Pemeriksaan Gigi Tahun 1 hingga 6
Penyelaras Kantin
7 30.4.2019 Latihan Keselamatan Bersama Bomba Penyelaras PBSS
Tutup Jadual Kedatangan Murid
Hantar Laporan Kantin GPK HEM
Hantar Laporan Denggi
Hantar Laporan Kebersihan / Keselamatan
/ Peratus Kehadiran Bulanan Murid

MEI 2019

BIL TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN

1 2.5.2019 KHAMIS Mesyuarat JK Disiplin/Pengawas / JK B&K AJK Terlibat

dan JK Keselamatan -2

- Penyampaian Anugerah Kelas Terbersih S/U Hem

2 6.5.2019 ISNIN April Guru Bertugas

-Penyampaian Anugerah Kehadiran Penuh

Murid Bulan April

-Penyampaian Anugerah % kehadiran Kelas

Tertinggi April

3 6.5.2019 ISNIN Program JUARA - 5 JK B&K

Mesyuarat JK Kantin & Kedai Buku dan JK AJK Terlibat

PBSS-2

4 7.5.2019 SELASA Mesyuarat JK 3K / JK Kebajikan -2 AJK Terlibat

5 8.5.2019 RABU Mesyuarat JK SPBT / PPDa -2 AJK Terlibat

Tutup Jadual Kedatangan Murid Guru Kelas

6 24.5.2019 JUMAAT Hantar Laporan Kantin Penyelaras Kantin

Hantar Laporan Kebersihan/Denggi Penyelaras PBSS

Hantar Laporan Kebersihan / Keselamatan GPK HEM

/ Peratus Kehadiran Bulanan Murid

20

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

JUN 2019

BIL TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN
1 10.6.2019 ISNIN - Penyampaian Anugerah Kelas Terbersih S/U Hem
Mei Guru Bertugas
-Penyampaian Anugerah Kehadiran Penuh
Murid Bulan Mei
-Penyampaian Anugerah % Kehadiran Kelas
Tertinggi Mei

2 10.6.2019 ISNIN Program JUARA - 6 JK B&K

Tutup Jadual Kedatangan Murid Guru Kelas

3 28.6.2019 JUMAAT Hantar Laporan Kantin Penyelaras Kantin

Hantar Laporan Denggi Penyelaras PBSS

Hantar Laporan Kebersihan / Keselamatan GPK HEM

/ Peratus Kehadiran Bulanan Murid

JULAI 2019

BIL TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN
1 1.7.2019 ISNIN - Penyampaian Anugerah Kelas Terbersih S/U Hem
Jun Guru Bertugas
-Penyampaian Anugerah Kehadiran Penuh
Murid Bulan Jun
-Penyampaian Anugerah % Kehadiran
Kelas Tertinggi Jun

2 4.7.2019 KHAMIS Mesyuarat Induk HEM -3 Semua Guru

3 5.7.2019 JUMAAT Program JUARA - 7 JK B&K

4 13.7.2019 SABTU Program Pembangunan Sahsiah -1 JK Disiplin
JK B&K
5 29.7.2019 ISNIN Mesyuarat JK Disiplin/Pengawas / JK B&K
dan JK Keselamatan -3 AJK Terlibat
AJK Terlibat
6 30.7.2019 SELASA Mesyuarat JK Kantin & Kedai Buku/PBSS -3

7 31.7.2019 RABU Tutup Jadual Kedatangan Murid Guru Kelas

Hantar Laporan Kantin Penyelaras Kantin
Hantar Laporan Denggi Penyelaras PBSS
Hantar Laporan Kebersihan / Keselamatan
/ Peratus Kehadiran Bulanan Murid GPK HEM

21

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

OGOS 2019

BIL TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN
AJK Terlibat
1 1.8.2019 KHAMIS Mesyuarat JK 3K / JK Kebajikan - 3
JK PBSS
2 5 hingga ISNIN - Pemeriksaan Gigi Th 1-6
S/U Hem
9.8.2019 JUMAAT Guru Bertugas

- Penyampaian Anugerah Kelas Terbersih

3 5.8.2019 ISNIN Julai

- Penyampaian Anugerah Kehadiran

Penuh Murid Bulan Julai

- Penyampaian Anugerah % Kehadiran

Kelas Tertinggi Julai

4 5.8.2019 ISNIN Mesyuarat JK SPBT / JK PPDa - 3 AJK Terlibat

5 7.8.2019 RABU Program JUARA - 8 JK B&K

6 24.8.2019 SABTU Program Gotong Royong Perdana JK Kebersihan dan

Keceriaan

Tutup Jadual Kedatangan Murid Guru Kelas

7 30.8.2019 JUMAAT Hantar laporan Kantin Penyelaras Kantin

Hantar laporan Denggi Penyelaras PBSS

Hantar Laporan Kebersihan / Keselamatan GPK HEM

/ Peratus Kehadiran Bulanan Murid

SEPTEMBER 2019

BIL TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN
JK PBSS
1 3 Hingga 3 Minggu Rawatan Gigi Tahun 1-6
Semua Guru
20 .9.2019
JK B&K
2 10.9.2019 SELASA Mesyuarat Induk HEM - 4 Guru Tahun 6

3 27 Hingga JUMAAT- Lawatan Tahun 6 S/U Hem
Guru Bertugas
29.9.2019 AHAD

- Penyampaian Anugerah Kelas Terbersih

4 30.9.2019 ISNIN Ogos

-Penyampaian Anugerah Kehadiran Penuh

Murid Bulan Ogos

-Penyampaian Anugerah % kehadiran

Kelas Tertinggi Ogos

5 30.9.2019 ISNIN Tutup Jadual Kedatangan Murid Guru Kelas
Hantar Laporan Kantin Penyelaras Kantin
Penyelaras PBSS
Hantar Laporan Denggi
GPK HEM
Hantar Laporan Kebersihan / Keselamatan
/ Peratus Kehadiran Bulanan Murid

22

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

OKTOBER 2019 HARI AKTIVITI TINDAKAN
BIL TARIKH ISNIN Penyampaian Anugerah S/U Hem
1 07.10.2019 - Kelas Terbersih September Guru Bertugas
ISNIN - Kehadiran Penuh Murid Bulan Sept
2 7.10.2019 SELASA - % kehadiran Kelas Tertinggi Sept AJK Terlibat
3 8.10.2019 Mesyuarat JK Disiplin/Pengawas / JK B&K
dan JK Keselamatan - 4 AJK Terlibat
Mesyuarat JK Kantin & Kedai Buku/PBSS -4

4 9.10.2019 RABU Mesyuarat JK 3K / JK Kebajikan – 4 AJK Terlibat

5 10.10.2019 KHAMIS Mesyuarat JK SPBT / JK PPDa - 4 AJK Terlibat

6 21 hingga ISNIN - Karnival Kerjaya / PPDa JK B&K
25.10.2019 JUMAAT JK PPDa
JK Kebajikan
7 30.10.2019 RABU Raptai Hari Kanak-kanak

8 31.10.2019 KHAMIS Sambutan Hari Kanak-kanak JK Kebajikan

9 31.10.2019 KHAMIS Tutup Jadual Kedatangan Murid Guru Kelas

Hantar Laporan Kantin Penyelaras Kantin

Hantar Laporan Denggi Penyelaras PBSS

Hantar Laporan Kebersihan / Keselamatan GPK HEM
/ Peratus Kehadiran Bulanan Murid

NOVEMBER 2019

BIL TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN
S/U Hem
1 4.11.1019 ISNIN Penyampaian Anugerah Guru Bertugas

- Kelas Terbersih Oktober JK SPBT
Guru Kelas
- Kehadiran Penuh Murid Bulan Okt
JK SPBT
- % kehadiran Kelas Tertinggi Okt Guru Kelas
JK Keselamatan
2 4 hingga ISNIN - Pemulangan Buku Teks

8.11.2019 JUMAAT

3 11 hingga ISNIN - Agihan Buku Teks 2020

13.11.2019 RABU

4 15.11.2019 JUMAAT Latihan Keselamatan Bersama BOMBA

5 20.11.2019 RABU Kenaikan kelas 2020 Guru Kelas dan
6 22.11.2019 JUMAAT Tutup Jadual Kedatangan Murid Guru Pembantu

Guru Kelas

Hantar Laporan Kantin Penyelaras Kantin
Hantar Laporan Denggi Penyelaras PBSS

Hantar Laporan Kebersihan / Keselamatan GPK HEM
/ Peratus Kehadiran Bulanan Murid Semua Guru
Gotong Royong Kelas / Majlis Perpisahan

23

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

DISEMBER 2019

BIL TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN
Semua Guru
1 27.12.2019 JUMAAT Mesyuarat Induk HEM Kali -1 2020 Semua Guru

2 28.12.2019 SABTU Orientasi Tahun 1 AJK SPBT

Agihan Buku Teks Tahun 1

24

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

AKTIVITI SEPANJANG TAHUN TINDAKAN
JANUARI HINGGA NOVEMBER 2019 JK Disiplin/Pengawas
BIL AKTIVITI
1 Kempen Program Sekolahku Sayang –Kehadiran Murid JK B&K
Semua guru
2 Kempen Program Makan Tak Tumpah – Kantin Bersih,
Sihat dan Ceria JK Kantin
JK PBSS
3 Pemantauan pengurusan dan kebersihan kantin dan kedai JK B&K
buku Semua guru
JK Kantin/kedai buku
4 Program 5 minit Dadah (1 kali seminggu)
JK PPDa
5 Kempen Kebersihan dan Kekemasan diri Kurikulum

7 Kempen Bebas Denggi JK PBSS
8 Program Guru Penyayang Semua guru
8 Program Cepat ke Sekolah –Murid datang lewat
JK PBSS
9 Program Sekolah Selamat –Keselamatan JK B&K
JK Disiplin/Pengawas
JK B&K
Semua guru
JK Keselamatan

10 Program Sekolahku Ceria –Kebersihan dan Keceriaan. JK Kebersihan dan
11 Program Amalan Terbaik Kamar Selesa. Keceriaan

JK B&K
JK Kebersihan dan

Keceriaan

12 Program 5 minit Membaca buku peraturan sekolah JK Disiplin & Pengawas
13 Sport Check –Disiplin
14 Sport Check – SPBT JK Disiplin /Pengawas
15 Pertandingan Kebersihan Kelas Semua guru
JK SPBT
16 Anugerah kehadiran penuh murid setiap bulan Semua guru

16 Anugerah % tertinggi kehadiran setiap bulan J/K Kebersihan dan
keceriaan
Guru Kelas

Guru mata pelajaran
S/U HEM

Naib S/U HEM
Guru Kelas
S/U HEM

Naib S/U HEM

25

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

AKTIVITI BERKALA SEPANJANG TAHUN
JANUARI HINGGA NOVEMBER 2019

BIL AKTIVITI TINDAKAN

1 Pendaftaran Tingkatan 1 Penyelaras Tahun 6
Sekolah Kawalan Guru Kelas Tahun 6
Penyelaras MPM
2 Pendaftaran dan Pengesahan Tahun 1
Guru B&K
PT/PO

GPK HEM

3 Orientasi Tahun 1 Penyelaras
4 Kemasukan Murid baru Guru Tahun 1
5 Pertukaran Keluar Semua Guru
6 Kehadiran Murid
PT/PO
Guru Kelas
GPK Hem

PT/PO
Guru Kelas
GPK Hem

PT/PO
Guru Data
GPK Hem

26

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

FOKUS PENGURUSAN HAL EHWAL MURID SKTBM 2019

FOKUS PROGRAM

Pengurusan Disiplin • Menangani ponteng sekolah
Sekolah
(Memantapkan Sahsiah, • Menangani masalah salahlaku
Jati Diri Pelajar serta
Menangani Masalah Sosial • Menangani masalah datang lewat
Pelajar )
 Kuatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah
 Mantapkan peranan JK Disipilin Sekolah
 Aktiviti-aktiviti peningkatan disipilin

- Ceramah Jemputan
- Ceramah Pendidikan Agama
- Kem Motivasi/ Jati Diri/ Bina Insan
- Perjumpaan waris
- Kempen di perhimpunan
- Surat peringatan kepada waris
- Sijil Galakan Kedatangan Penuh
- Data Analisis Kehadiran
- Sijil kehadiran tertinggi setiap bulan
- Program Pembangunan Sahsiah
- Kad Keluar/masuk kelas

- Rekod salahlaku

- SSDM sentiasa dikemaskini

Bimbingan Dan Kaunseling  Menguruskan pengumpulan data murid
 Motivasi pembinaan sahsiah dan jatidiri
 Mengenali kecenderungan dan bakat murid dan keperluan

murid
 Mentor mentee
 Pertandingan Buku Skrap
 Program Sekolah Penyayang
 Program SUIT

Kebajikan/bantuan  Semua murid yang layak dapat bantuan
 Bantuan diurus secara sistematik

Kesihatan  Program Gaya Hidup Sihat
Keselamatan Sekolah  Murid mendapat info berkaitan kesihatan
 Ceramah
 kempen


 Program Keselamatan
 Menandakan kawasan selamat/larangan
 Memastikan kawasan sekolah selamat
 Kawad Kebakaran

27

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

KPI UNIT HEM

BIL PERINCIAN SASARAN/PENCAPAIAN

1 Kehadiran 95%
2 % ponteng 0.01%
3 % kes SSDM 0.01%
4 Sekolah Selamat (SPKS) 93%
5 Kesihatan 98%
6 Kebersihan dan Keceriaan 5 bintang
7 Kekemasan murid 95%
8 Kantin Sekolah 5 bintang
9 Bantuan ( Buku Teks,Kwapm dll) 100%
10 APDM 100%
11 Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 100%
12 PPDa 100%

SEMOGA DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS YANG DIAMANAHKAN DENGAN SEMPURNA PADA SESI 2019

28

SK TAMAN BUKIT MALURI KEPONG [MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2019]

PELAN KECEMASAN DAN KEBAKARAN SKTBM

29


Click to View FlipBook Version