The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

WM:RM5.30/EM:RM5.60
-Selaras dengan KSSR
-150 Soalan KBAT pelbagai bentuk
-Terdapat penerapan i-THINK
-Jawapan yang lengkap
Total no.of Pages:86

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by E Sample 电子样本, 2020-08-09 22:41:15

SIRI KBAT UPSR BM 高思维系列国文

WM:RM5.30/EM:RM5.60
-Selaras dengan KSSR
-150 Soalan KBAT pelbagai bentuk
-Terdapat penerapan i-THINK
-Jawapan yang lengkap
Total no.of Pages:86

PEMAHAMAN PENULISAN
高层次思维 KBAT
BAHAGIAN A BAHAGIAN A TTB209017
BAHAGIAN B BAHAGIAN B 高层次思维 KBATSelaras dengan KSSR Mengaplikasi Menganalisis
150 soalan KBAT pelbagai bentuk
Menilai Mencipta
Terdapat penerapan i-THINK
Jawapan yang lengkap
U
P
S 所有 UPSR 考生必备!

EKSTRA R

Info Bahasa yang 一书在手,胜券在握!
Kamus Mini yang INFORMATIF

Petunjuk yang BAHAGIAN C
Kata Kunci yang EFEKTIF Abdul Karim Jaafar
UPSR


Siri ini sangat sesuai sebagai latih tubi yang
efektif untuk meningkatkan pemahaman murid

dalam menggunakan Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (KBAT) seperti mengaplikasi, menganalisis, 文
menilai dan mencipta dalam menyelesaikan
sesuatu soalan. Koleksi soalan KBAT yang
dihasilkan sejajar dengan tahap murid UPSR. Bahasa Melayu

www.PelangiBooks.com

• Kedai Buku Online • Perpustakaan Online •WM:RM5.30 / EM:RM5.60
NETT PRICE
TTB209017
ISBN 978-967-413-776-2
Siri KBAT UPSR Bahasa MelayuMelayu
,!7IJ6H4-bdhhgc! Si ri KBAT UPSR Bahasa

KANDUNGAN
PEMAHAMAN BAHAGIAN A

LATIHAN 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1
LATIHAN 2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4
UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究
LATIHAN 3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7

LATIHAN 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10
LATIHAN 5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13

LATIHAN 6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 16
LATIHAN 7 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 19
LATIHAN 8 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 22PEMAHAMAN BAHAGIAN B

LATIHAN 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 25

LATIHAN 2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 29
LATIHAN 3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 33
LATIHAN 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 37

LATIHAN 5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 41
LATIHAN 6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 45PENULISAN BAHAGIAN A, B dan C

LATIHAN 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 49
LATIHAN 2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 53

LATIHAN 3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 57
LATIHAN 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 61
LATIHAN 5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 65

LATIHAN 6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 69

JAWAPAN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 73

iv

Pengenalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)


Kemahiran Berf kir Aras Tinggi (KBAT) ialah keupayaan untuk mengaplikasikan
pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan
ref eksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merujuk kepada kemahiran mengaplikasi,
menganalisis, menilai dan mencipta. Jadual di bawah menunjukkan huraian
ringkas tentang KBAT.KBAT Penerangan Kata Kunci

 Mengaplikasi ✦ Menggunakan pengetahuan, ✓ Melaksanakan
kemahiran dan nilai dalam ✓ Menunjukkan

situasi berlainan untuk ✓ Menjalankan
melaksanakan sesuatu perkara ✓ Menggambarkan


 Menganalisis ✦ Mencerakinkan maklumat ✓ Membandingkan
kepada bahagian kecil untuk ✓ Sebaliknya
memahami dengan lebih ✓ Mengklasif kasikan
mendalam serta hubung kait ✓ Menyusun

antara bahagian berkenaan

 Menilai ✦ Membuat pertimbangan dan ✓ Menyemak

keputusan menggunakan ✓ Mempertimbangkan
pengetahuan, pengalaman, ✓ Menguji
kemahiran dan nilai serta ✓ Membuat keputusan

memberi justif kasi ✓ Membuat hipotesis

 Mencipta ✦ Menghasilkan idea, produk ✓ Mereka bentuk

atau kaedah yang kreatif dan ✓ Mencipta
inovatif ✓ Merancang
✓ Membina
✓ Menghasilkanii

Contoh soalan KBAT

 Peringkat ✦ Menilai


 Konstruk ✦ Peribahasa


 Konteks ✦ Simpulan bahasa
UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究

 Aras kesukaran ✦ Tinggi Jenis item ✦ Aneka pilihan – respons terhad


 Jenis keterangan ✦ Keupayaan menilai

Berdasarkan gambar di atas, simpulan bahasa yang manakah
paling sesuai digunakan?

A Titik peluh

B Mandi kerbau
C Banting tulang

D Ambil angin
iii

Bahasa Melayu Pemahaman Bahagian A

PEMAHAMAN LATIHAN 5

Isi tempat kosong dengan jawapan yang 3 Mereka saling idea untuk
paling sesuai. menyiapkan projek yang diberikan B
oleh guru. A
Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. A berteman B bertukar H
A
C berubah D bertanya G
UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究
I
A
4 Carmen berasa kerana N

keputusan temu duganya untuk masuk A
ke asrama penuh belum diumumkan
lagi.
1 Setiap hari, ayah terpaksa
IB lautan yang bergelora itu demi mencari A bimbang B keliru
rezeki yang halal. C celaru D kecewa
A melalui 5 Gavin telah membayar
B menjalani ketika membuat tempahan untuk
C mengharungi membeli sebuah rumah baharu.
D menyeberangi A wang belanja

B wang muka
2 Segala nasihat dan C wang pecah
yang diberikan kepada saya untuk D wang kopi
berjaya dalam pengajian di universiti
amat dihargai. 6 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat
A pandangan tanya yang diberi.
B dorongan Bagaimanakah kamu boleh tersesat di
C belaian dalam hutan itu?
D bayangan A Sudah enam kali saya tersesat di
dalam hutan itu.
Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah.
B Saya tersesat apabila kompas
yang saya bawa hilang.
C Hampir tiga jam saya tersesat di
dalam hutan itu.
D Habis badan saya calar-balar
semasa sesat di dalam hutan.
INFO BAHASA


IB Kata berimbuhan apitan – kata dasar yang diberi imbuhan di bahagian hadapan dan
belakang.
➧ Contoh: mendampingi, berlumuran


13 © Tunas Pelangi Sdn. Bhd.

Bahasa Melayu Pemahaman Bahagian A
Baca sajak di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.


Ibuku
Engkau permata jiwaku

Susah senang aku di sisimu.

UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究
Ibuku

Ketikaku sedih

Kaulah penawar kepada duka laraku
Menceria dan menghakis perasaan

Yang meluntur semangatku
Ketika aku gembira

Engkau juga turut berkongsi

Kegembiraan yang menyinari saat
Aku hidup di muka bumi ini

Sebagai manusia.


Ibuku

Aku sanggup lakukan apa sahaja untukmu

Hanya engkau yang aku sayang
Dirimu sentiasa dalam ingatanku

Kini kautiada lagi di sisiku buat selama-lamanya
Kenangan bersama tetap dalam ingatanku

Sampai bila-bila.

KAMUS MINI


✶ menghakis – mengikis 消去
✶ menyinari – menerangi, menyuluhi 照亮
✶ kenangan – hal mengingati sesuatu 回忆


© Tunas Pelangi Sdn. Bhd. 14

Bahasa Melayu Pemahaman Bahagian A
7 Apakah yang dilakukan oleh ibu penyajak ketika penyajak dalam kesedihan?


A Memberikan ubat kepadanya

B Memberikan nasihat

C Menggembirakan penyajak

D Bersedih bersama-sama

UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究

8 Di manakah ibu penyajak berada sekarang?

A Ibu penyajak telah meninggal dunia.

B Ibu penyajak tinggal bersama dengan penyajak.

C Ibu penyajak berada di sisinya.


D Ibu penyajak berada dalam ingatan penyajak.
9 Rangkai kata permata jiwaku dalam sajak bermaksud

A kekasih hati.

B orang yang dikasihi.

C ibu bapa.

D adik-beradik.
10 Pernyataan berikut adalah benar tentang penyajak, kecuali

A penyajak dan ibunya sangat akrab.

B penyajak sangat menyayangi ibunya.


C penyajak selalu berada dalam kesedihan.

D penyajak akan melakukan apa-apa sahaja untuk ibunya.
15 © Tunas Pelangi Sdn. Bhd.

Bahasa Melayu Pemahaman Bahagian A

PEMAHAMAN LATIHAN 6

Isi tempat kosong dengan jawapan yang Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.
paling sesuai.
B
A
H 1 “Sultan Melaka sangat adil.
A sering membantu rakyatnya yang
G
UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究
I miskin,” kata Laksamana Hang Tuah.
A A Patik
N
B Hamba 4 Koh Jian Ting sedang tali
A C Baginda yang telah digunakan untuk membuat
D Beta ampaian di belakang rumahnya.
A menggulung B menggelung
2 Pihak polis berjaya C mengikat D mengungkai
sebuah rumah yang menjadi tempat
persembunyian penjenayah yang 5 “Saya ingin memaklumkan bahawa
sangat berbahaya itu. IB kamu ditempatkan di
A menangkap Kedah bermula minggu depan,” kata
B menyekat Encik Karim kepada Jing Wen, iaitu
C merampas pekerja baharunya.
D menyerbu A masih B akan
C belum D sedang
Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah.
6 Pilih ayat yang menggunakan perkataan
bergaris dengan betul.
I Abang marah kerana pembarisnya
patah selepas dipinjam oleh adik.
II Rumah-rumah di situ patah dalam
kejadian ribut yang berlaku semalam.
3 Kai Ling memberhentikan keretanya di III Budak itu patah bertutur bahasa
bahu jalan kerana minyak. Melayu walaupun dia orang asing.
A kepupusan IV Ketua kampung telah menyampaikan
B kekurangan beberapa patah kata dalam majlis itu.
C keputusan A I dan II B I dan IV
D kehabisan C II dan III D III dan IV

INFO BAHASA

IB Kata bantu – kata tugas yang membantu predikat ayat. Hadir sebelum frasa kerja,
frasa adjektif dan frasa sendi nama.
Terbahagi kepada dua: (i) Kata bantu aspek – berkaitan masa
➧ Contoh: telah, sedang, akan
(ii) Kata bantu ragam – berkaitan perasaan atau perbuatan
➧ Contoh: mesti, harus, boleh


© Tunas Pelangi Sdn. Bhd. 16

Bahasa Melayu Pemahaman Bahagian A
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Bercakap tentang makanan kegemaran, membuat saya terbuka selera seketika.

Makanan kegemaran saya ialah lontong. Walaupun saya bukan berketurunan Jawa,
namun makanan ini sangat menyelerakan.


Lontong ialah beras yang telah ditanak, sama
UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究
seperti memasak ketupat atau nasi himpit. Lontong boleh
dibungkus dengan daun pisang atau plastik. Setelah lontong

yang telah siap dimasak itu sejuk, lontong akan dipotong

mengikut saiz tertentu. Lontong sedap dimakan dengan
kuah lodeh atau gulai nangka, berlaukkan ayam goreng dan sambal sotong, sambal

kacang atau sambal ikan bilis.


Untuk membuat gulai nangka, nangka perlu direbus hingga lembut. Bawang
merah dan cili yang telah dikisar serta serai hendaklah ditumis, kemudian masukkan

nangka yang telah direbus tadi. Selepas itu, masukkan santan, garam dan serbuk

perasa secukup rasa.


Lontong sedap dimakan tidak mengira masa, asalkan kuah lodeh atau gulai
nangka masih panas. Kerisik, kelapa kukur goreng atau serunding boleh dimakan

bersama lontong sebagai penambah selera mengikut kuantiti yang dikehendaki.


Lontong menjadi makanan kegemaran saya dan makanan sesetengah
penduduk di Johor, Melaka, Klang, Sekinchan, Kuala Selangor dan Perak malah

lontong juga digemari di seluruh negara.
KAMUS MINI


✶ kegemaran – kesukaan 喜爱
✶ selera – cita rasa, yang menjadi pilihan 食欲,有胃口
✶ secukup rasa – sesuatu makanan yang lengkap rasanya 够味的


17 © Tunas Pelangi Sdn. Bhd.

Bahasa Melayu Pemahaman Bahagian A
7 Lontong ialah makanan yang dibuat daripada


A ketupat yang telah dimasak.

B beras yang ditanak.

C nasi himpit.

D nasi daun pisang.

UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究

8 Apakah bahan yang boleh ditambah untuk menyedapkan lagi lontong tersebut?

A Daun pisang muda

B Buah nangka dan bawang merah

C Kerisik atau kelapa kukur


D Santan dan serbuk perasa
9 Perkataan menyelerakan dalam petikan bermaksud

A enak.

B pahit.

C pekat.

D lembut.
10 Pilih pernyataan yang benar tentang petikan.

A Penulis ialah keturunan Jawa.

B Lontong kini tidak digemari di seluruh negara.


C Kuah lodeh sangat enak jika dimakan dengan lontong.

D Lontong hanya dimakan mengikut masa-masa tertentu sahaja.
© Tunas Pelangi Sdn. Bhd. 18

Bahasa Melayu Pemahaman Bahagian A

PEMAHAMAN LATIHAN 7

Isi tempat kosong dengan jawapan yang Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.
paling sesuai.
B
A
H
1 Walaupun baju kebaya itu baru A
dibelinya semalam, namun jahitannya G
UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究
I
sudah . A
N
A regang B rentas 4 rambut pengantin A
C retak D retas IB perempuan itu telah mendapat
sentuhan daripada mak andam yang
2 Adik bersembunyi di terkenal.
pintu bilik agar tidak dapat dilihat oleh A Tatacara
kakak. B Mahaguru
A dalam B sudut C Tatarias
C tengah D belakang D Maharaja


Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah. 5 Setelah mengamalkan senaman dan
mengawal pemakanannya, perut
Amran tidak buncit lagi.
Pilih perkataan antonim bagi buncit.

A leper B kurus
C kempis D kembung
3 para tetamu ke majlis
perkahwinan abang menyerikan lagi 6 Mereka menuju ke ruang tamu
majlis tersebut.
untuk menikmati juadah yang sudah
A Kehadiran terhidang.
B Kemunculan Pilih perkataan sinonim bagi juadah.

C Kebetulan A minuman B santapan
D Kelewatan C makanan D penganan
INFO BAHASA


IB Imbuhan pinjaman – imbuhan yang diambil atau dipinjamkan daripada bahasa-bahasa
lain seperti imbuhan pinjaman bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Sanskrit.
➧ Contoh: proaktif – imbuhan pinjaman bahasa Inggeris
duniawi – imbuhan pinjaman bahasa Arab
prasyarat – imbuhan pinjaman bahasa Sanskrit


19 © Tunas Pelangi Sdn. Bhd.

Bahasa Melayu Pemahaman Bahagian A
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Sabtu, 28 Mei 2016

5.00 petang
Aku dan kakak sampai di rumah datuk setelah dua jam perjalanan menaiki bas.
Kami disambut oleh datuk dan nenek dengan hati yang riang.
UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究
Ahad, 29 Mei 2016

8.00 pagi
Selepas bersarapan, aku dan kakak mengikut datuk ke
dusun. Kami menolong datuk mengutip buah durian. Aku

berjaya mengumpul sebanyak 27 biji buah durian manakala
kakak pula dapat mengutip sebanyak 21 biji buah durian.
11.00 pagi

Aku menolong datuk menjual buah durian di tepi jalan di hadapan rumah datuk.
Kakak pula menolong nenek memasak makanan tengah hari. Dalam tempoh dua
jam, kesemua buah durian habis dijual.

3.00 petang
Kami pergi lagi ke dusun datuk. Kali ini, kami mengait buah rambutan. Aku juga
sempat makan buah rambutan hingga kekenyangan.


Isnin, 30 Mei 2016

10.00 pagi
Selepas menolong datuk mengutip buah durian, aku dan
kakak meminta izin daripada datuk dan nenek untuk pulang

ke rumah. Datuk membekalkan buah rambutan dan durian
sebagai buah tangan kepada kami.
KAMUS MINI


✶ mengutip – memungut 捡
✶ kekenyangan – perihal kenyang, kepuasan 饱足,满足
✶ buah tangan – oleh-oleh 手信,礼物


© Tunas Pelangi Sdn. Bhd. 20

Bahasa Melayu Pemahaman Bahagian A
7 Pada pukul berapakah penulis sampai di dusun datuknya pada 29 Mei 2016?


A 8.00 pagi

B 10.00 pagi

C 3.00 petang

D 5.00 petang

UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究

8 Berapakah jumlah buah durian yang berjaya dikumpul oleh penulis dan kakaknya?

A 21 biji

B 27 biji

C 48 biji


D 60 biji
9 Pada pukul berapakah penulis dan datuknya selesai menjual buah durian?

A 8.00 pagi

B 11.00 pagi

C 11.30 pagi

D 1.00 tengah hari
10 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan.

A Penulis dan kakaknya bertolak ke rumah datuk mereka pada pukul 3.00 petang.

B Kakak penulis berjaya mengutip 21 biji buah durian.


C Jualan buah durian laris dan habis dijual dalam tempoh dua jam.

D Datuk membekalkan buah duku dan rambai sebagai buah tangan.
21 © Tunas Pelangi Sdn. Bhd.

Bahasa Melayu Pemahaman Bahagian A

PEMAHAMAN LATIHAN 8

Isi tempat kosong dengan jawapan yang A Mengapakah pameran itu diadakan
paling sesuai. pada minggu depan?
B
A B Bilakah pameran itu akan diadakan?
H Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah. C Bagaimanakah keadaan pameran
A
G di Muzium Negeri?
UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究
I D Siapakah yang akan merasmikan
A
N pameran itu pada minggu depan?

A 5 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat
tanya yang diberi.
Sudah berapa lamakah Encik Jaafar
1 Pak Din menggunakan cangkul untuk
lubang itu. membuka kedai runcit di kampung ini?
A Encik Jaafar membuka kedai runcit di
A mengisi B menutup kampung ini sejak umurnya 27 tahun.
C mengambus D membubuh B Encik Jaafar orang pertama yang
membuka kedai runcit di kampung ini.
2 Bahagian yang C Sudah hampir 18 tahun Encik Jaafar
IB menyokong bumbung rumah itu telah membuka kedai runcit di kampung ini.
reput akibat dimakan anai-anai. D Sejak 18 tahun yang lalu, kedai runcit
A bebola B tetupai Encik Jaafar di kampung ini dibuka.
C kekuda D tetambak
Pilih ayat yang betul.
3 Amalan antara jiran 6 A Ibu terkejut benar bila mendengar
dapat mengeratkan hubungan dan berita kemalangan yang menimpa
memupuk perpaduan. jirannya itu.
A nasihat-menasihati B Kilang ubi kerepek di kampung itu
B tunjuk-menunjuki telah dirasmikan daripada Ketua
Menteri Pulau Pinang.
C percaya-mempercayai C Semua murid digalakkan menyertai
D ziarah-menziarahi aktiviti kokurikulum di sekolah
masing-masing.
4 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi D Kulit mukanya menjadi semakin
jawapan yang diberi. empuk semenjak menggunakan
Pameran itu akan diadakan pada krim muka yang dijual oleh syarikat
minggu depan di Muzium Negeri. kosmetik itu.

INFO BAHASA

IB Kata ganda separa – kata ganda yang melibatkan pengulangan suku kata pertama
pada kata dasar.
➧ Contoh: daun-daun ➤ dedaun
paru-paru ➤ peparu


© Tunas Pelangi Sdn. Bhd. 22

Bahasa Melayu Pemahaman Bahagian A
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Mengapakah kita memerlukan rehat dan tidur yang
cukup? Rehat dan tidur yang secukupnya amat penting

untuk memulihkan semula tenaga yang sudah digunakan
sepanjang hari. Hal ini amat penting bagi mereka yang
UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究
aktif dan mempunyai jadual yang padat.

Tidur yang cukup akan memberikan kesegaran badan. Waktu tidur membantu

mengumpulkan semula lebih banyak tenaga, tidak mengantuk selepas bangun dan
sentiasa segar untuk menjalankan aktiviti seharian. Kesannya, kita akan berasa lebih

bersemangat pada waktu pagi.

Apabila kita kurang rehat dan tidur menjelang hari peperiksaan, badan kita

akan menjadi letih dan lemah. Keletihan ini akan menyebabkan kita tidak bersemangat
dan berasa tertekan untuk menghadapi peperiksaan seolah-olah tidak bersedia

menghadapinya. Masalah ini menyebabkan tekanan darah kita meningkat dan
seterusnya menyebabkan kadar denyutan jantung terlalu cepat dan tidak sekata.

Hal ini akan memudaratkan kesihatan kita lebih-lebih lagi ketika peperiksaan semakin
hampir.


Sewaktu tidur, kadangkala kita akan bermimpi. Namun begitu, tahukah
anda bahawa mimpi tersebut dapat membantu menguatkan daya ingatan? Hal

ini demikian kerana waktu tidur ialah masa badan berehat, sementara otak pula
sibuk memproses segala pengalaman dan peristiwa yang kita lalui sepanjang hari

serta mengaitkannya dengan perasaan dan ingatan. Sehubungan dengan itu, daya
ingatan kita akan menjadi lebih baik.
KAMUS MINI


✶ aktif – giat (bekerja, berusaha) 活跃
✶ kesegaran – kecergasan 灵活
✶ tertekan – tertindas 压力


23 © Tunas Pelangi Sdn. Bhd.

Bahasa Melayu Pemahaman Bahagian A
7 Mengapakah kita memerlukan rehat yang cukup?


A Supaya tenaga yang sudah digunakan dipulihkan semula

B Supaya kita lulus peperiksaan

C Supaya kita dapat bermain sepanjang masa

D Supaya kita menjadi lebih pandai

UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究

8 Apakah yang berlaku seandainya murid-murid kurang masa untuk berehat?

A Badan kita menjadi cergas.

B Kita dapat menjawab peperiksaan dengan baik.

C Kita tidak aktif sepanjang hari.


D Kita akan bermimpi sewaktu tidur.
9 Perkataan memulihkan dalam petikan bermaksud

A mendapatkan.

B melalaikan.

C mendamaikan.

D mengembalikan.
10 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan.

A Rehat yang cukup menyebabkan kita berasa lebih bersemangat.

B Mimpi sewaktu tidur boleh menguatkan daya ingatan kita.


C Jantung akan berdenyut pantas jika kita berasa tertekan.

D Kita akan bermimpi setiap malam sekiranya kurang tidur.
© Tunas Pelangi Sdn. Bhd. 24

Siri KBAT UPSR Bahasa Melayu Jawapan

JAWAPAN
PEMAHAMAN BAHAGIAN A LATIHAN 5 .......................................m.s. 13


1 C. 2. B
LATIHAN 1 .........................................m.s. 1 3 B. 4. A
1 B. 2. B 5 B. 6. B

3 D. 4. D 7 C. 8. A
5 A. 6. D 9 B. 10. C
7 B. 8. A
9 D. 10. C
LATIHAN 6 .......................................m.s. 16

LATIHAN 2 ........................................m.s. 4 1 C. 2. D
3 D. 4. A
1 B. 2. B
5 B. 6. B
3 A. 4. D
7 B.
8. C
6. A
5 A. UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究
7 A. 8. C 9 A. 10. C
9 C. 10. A
LATIHAN 7 .......................................m.s. 19
LATIHAN 3 ........................................m.s. 7
1 D. 2. D
1 D. 2. C 3 A. 4. C
3 B. 4. B 5 C. 6. D

5 D. 6. A
7 A. 8. C
7 B. 8. B
9 D. 10. D
9 C. 10. D


LATIHAN 8 ......................................m.s. 22
LATIHAN 4 .......................................m.s. 10
1 B. 2. A 1 B. 2. C
3 B. 4. A 3 D. 4. B

5 A. 6. D 5 C. 6. C
7 B. 8. C 7 A. 8. C
9 C. 10. A 9 D. 10. D
;
73 © Tunas Pelangi Sdn. Bhd.

Siri KBAT UPSR Bahasa Melayu Jawapan
Selepas. diberikan. taklimat. ringkas,. dan. berharap. lawatan. seperti. ini. akan.
kami.diarahkan.untuk.menaiki.bas.dan. diadakan.lagi.pada.masa.akan.datang.
mengambil.tempat.duduk.masing-masing..
Kami. bertolak. pada. jam. 7.00. pagi.. Disediakan.oleh,. 20.SEPTEMBER.2016
Ng Hui Min
Perjalanan. tersebut. mengambil. masa. (NG.HUI.MIN)
hampir.enam.jam.setelah.berhenti.rehat. Setiausaha,
sebanyak.dua.kali.
Kelab.Sejarah,.
. Tujuan.lawatan.ini.diadakan.adalah. SJKC.Huat.Ming.
UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究
untuk. meningkatkan. pengetahuan. dan.
memberikan.pengalaman.baharu.kepada.
murid-murid.. Kami. dibawa. melawat. ke. LATIHAN 6 ......................................m.s. 69
tempat-tempat.bersejarah.dan.menarik.
di.negeri.Melaka..Sebaik.sahaja.sampai.di. Bahagian A
bumi.Melaka,.kami.dibawa.makan.tengah.
hari. di. sebuah. Restoran. Asam. Pedas. 1 Kita. hendaklah. memanfaatkan. masa.
terluang. dengan. membaca. buku. di.
Melaka. berhampiran. dengan. Dataran. perpustakaan.
Pahlawan.
2 Kita. hendaklah. rajin. mengulang. kaji.
. Kemudian,.kami.dibawa.melawat. pelajaran.
Kota.A’.Famosa,.iaitu.kota.peninggalan. 3 Kita.hendaklah.menghormati.ibu.bapa.dan.
sejarah. Portugis.. Guru. pengiring,. Cikgu. orang.yang.lebih.tua.daripada.kita.
Hai.Zhi.memberikan.beberapa.maklumat. 4 Kita.hendaklah.rajin.bertanya.kepada.guru.
penting.kepada.kami.berkenaan.tempat. di.dalam.kelas.
tersebut..Selepas.itu,.kami.dibawa.pula.
melihat. model. kapal. perang. Portugis. 5 Kita.boleh.melakukan.perbincangan.secara.
berkumpulan.dengan.kawan-kawan.
yang.pernah.menyerang.Melaka.suatu.
masa.dahulu..Kami.sangat.teruja.dengan. Bahagian B
pengalaman. baharu. ini.. Kami. juga.
diberikan.masa.untuk.mengambil.gambar. . Komputer. riba. sangat. penting.
dan.membeli.cenderamata.yang.dijual.di. dalam. kehidupan. kita.. Komputer. riba.
gerai-gerai.berhampiran.
merupakan.alat.elektronik.yang.memberi.
. Pada. hari. kedua,. kami. dibawa. kemudahan. kepada. kita.. Kita. boleh.
melawat.ke.Zoo.Melaka..Kami.berpeluang. menyimpan.maklumat.dengan.selamat.
melihat.pelbagai.jenis.hidupan.liar.seperti. di.dalam.komputer.riba.ataupun.di.dalam.
harimau.dan.gajah.yang.terdapat.di.situ. pemacu.pena..Masalah.keciciran.kertas.
selama. dua. jam.. Rombongan. bertolak. yang. mengandungi. maklumat. dapat.
pulang. ke. Kedah. sekitar. jam. 12.00. kita. elakkan.. Di. samping. itu,. dengan.
tengah. hari.. Kami. sangat. berpuas. hati. menggunakan. komputer. riba. kerja. ;

© Tunas Pelangi Sdn. Bhd. 82

Siri KBAT UPSR Bahasa Melayu Jawapan
dapat.disiapkan.dengan.lebih.cepat.dan. ketika.musim.perayaan.dan.majlis-majlis.
kemas..Kesalahan.ketika.menaip.dapat. keraian.seperti.majlis.perkahwinan.dan.
dipadam.dan.ditaip.semula.tanpa.perlu. sambutan.hari.lahir.dapat.mengeratkan.
memadam. menggunakan. pemadam. hubungan..Ibu.bapa.berperanan.besar.
cecair..Komputer.riba.juga.membolehkan. untuk.menerapkan.nilai-nilai.perpaduan.
kita.membuat.ulang.kaji.pelajaran.secara. dalam.kehidupan.seharian.kepada.anak-
dalam.talian.dengan.mengakses.laman. anak.
sesawang. tertentu. yang. menyediakan.
UPSR高思维系列国文, 版权所有·侵权必究
pelbagai.jenis.latihan.untuk.semua.mata. . Sikap.suka.menolong.juga.banyak.
pelajaran.. Kesimpulannya,. kita. perlu. memberi. kesan. ke. atas. kemakmuran.
menggunakan. komputer. riba. untuk. sesebuah. negara.. Kita. haruslah.
memudahkan.tugas-tugas.harian.seiring. menghulurkan.bantuan.kepada.sesiapa.
dengan.perkembangan.teknologi. sahaja. tidak. kira. bangsa. atau. agama.
yang. dianuti. oleh. mereka.. Pertolongan.
ikhlas.yang.diberi.akan.melahirkan.rasa.
kasih.dan.hormat.antara.satu.sama.lain..
Bahagian C
Hubungan. pula. akan. menjadi. semakin.
erat. dan. isu. perkauman. dapat. kita.
Kemakmuran. sesebuah. negara. dapat. elakkan.
dikekalkan. dengan. kerjasama. setiap.
rakyat.. Kita. patut. sedar. bahawa. . Kita.semua.perlu.mempelajari.mata.
kemakmuran.yang.kita.nikmati.sekarang. pelajaran. Sejarah. dengan. mendalam.
bukanlah. mudah. untuk. dicapai. oleh. supaya. kita. sedar. akan. kesannya. jika.
pejuang. kemerdekaan. pada. zaman. perpaduan. antara. kaum. diabaikan..
dahulu. Segala.tugasan.dan.projek-projek.sekolah.
yang.diberikan.eloklah.dilakukan.secara.
. Cara. terbaik. untuk. mengekalkan. berkumpulan.dengan.melibatkan.murid.
kemakmuran. sesebuah. negara. adalah. pelbagai.kaum..Selain.dapat.mengenali.
dengan. menjaga. perpaduan. sesama. adat. dan. budaya. masing-masing,.
rakyat..Apatah.lagi.negara.kita.merupakan. perbezaan. pendapat. juga. dapat. kita.
sebuah.negara.yang.dihuni.oleh.rakyat. elakkan.
yang. berbilang. kaum,. agama. dan.
kepercayaan..Perpaduan.sesama.rakyat. . Kesimpulannya,.kita.sebagai.rakyat.
menjadi.faktor.yang.sangat.penting.agar. Malaysia.haruslah.sentiasa.bekerjasama.
kita.semua.dapat.hidup.dalam.suasana. untuk. mengekalkan. kemakmuran.
yang.aman.dan.harmoni. negara. demi. sebuah. kehidupan. yang.
aman.dan.harmoni..Oleh.itu,.sentiasalah.
. Pergaulan.dan.komunikasi.yang.baik. mengekalkan. semangat. kekitaan. demi.
dapat. memupuk. persefahaman. antara. kesejahteraan.hidup.kita.bersama.
kaum..Saling.menziarahi.sesama.kaum.
;
83 © Tunas Pelangi Sdn. Bhd.

PEMAHAMAN PENULISAN
高层次思维 KBAT
BAHAGIAN A BAHAGIAN A TTB209017
BAHAGIAN B BAHAGIAN B 高层次思维 KBATSelaras dengan KSSR Mengaplikasi Menganalisis
150 soalan KBAT pelbagai bentuk
Menilai Mencipta
Terdapat penerapan i-THINK
Jawapan yang lengkap
U
P
S 所有 UPSR 考生必备!

EKSTRA R

Info Bahasa yang 一书在手,胜券在握!
Kamus Mini yang INFORMATIF

Petunjuk yang BAHAGIAN C
Kata Kunci yang EFEKTIF Abdul Karim Jaafar
UPSR


Siri ini sangat sesuai sebagai latih tubi yang
efektif untuk meningkatkan pemahaman murid

dalam menggunakan Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (KBAT) seperti mengaplikasi, menganalisis, 文
menilai dan mencipta dalam menyelesaikan
sesuatu soalan. Koleksi soalan KBAT yang
dihasilkan sejajar dengan tahap murid UPSR. Bahasa Melayu

www.PelangiBooks.com

• Kedai Buku Online • Perpustakaan Online •WM:RM5.30 / EM:RM5.60
NETT PRICE
TTB209017
ISBN 978-967-413-776-2
Siri KBAT UPSR Bahasa MelayuMelayu
,!7IJ6H4-bdhhgc! Si ri KBAT UPSR Bahasa


Click to View FlipBook Version