The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by corolaron, 2018-12-24 17:31:00

Buku Pengurusan 2019 24 12 2018

Buku Pengurusan 2019 24 12 2018

Nama :

Alamat Pejabat / Sekolah :

No. Tel :

Alamat Rumah :

No. Tel :

No Kad Pengenalan : (Baru) (Lama)

Tarikh Lahir : No. Pasport :

No. Lesen Memandu : Tarikh Tamat :
No. Akaun Bank : (ii) Akaun Semasa :
(i) Akaun Simpanan :
No. Pendaftaran Kereta / Motosikal :
Nama Skim Perkhidmatan Sekarang :

Tarikh Mula Berkhidmat :

Tarikh Disahkan Dalam Jawatan :

Tarikh Memasuki Skim Perkhidmatan Berpencen :

Tarikh Dimasukkan Ke Dalam Perkhidmatan Berpencen :

Tarikh Kenaikan Gaji : Kod Gaji :

Taraf Perkhidmatan :

Kumpulan & Kategori : No. Fail Diri Jabatan Pendidikan :
No. KWSP :

No. Cukai Pendapatan : No. Polisi Insurans :

Kumpulan Darah :

1

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

BIL PERKARA 1
2
1 PERKARA-PERKARA AM 3
1.1 - PERUTUSAN 2019 Pegawai Pendidikan Daerah Kluang 4
1.2 - Sekapur Sireh Guru Besar SK Seri Kampung Tengah 5
1.3 - Prinsip Kerja Pengarah Pendidikan Negeri Johor 6
1.4 - Prinsip Kerja Guru Besar SKSKT 7
1.5 - Ciri-ciri Guru Abad ke-21 8
1.6 - Visi, Misi, Matlamat, Moto & Slogan Sekolah 9
1.7 - Sejarah Sekolah 10
1.8 - Guru Besar SK Seri Kampung Tengah & Lagu Sekolah 11
1.9 - Pelan Kebakaran / Kecemasan SK Seri Kampung Tengah 12
1.10 - Penggal Persekolahan Tahun 2019 13 -17
1.11 - Hari Kelepasan Am Negeri Johor 2019
1.12 - Pencapaian Calon UPSR 2018
1.13 - Panduan Am Profesionalisme Perguruan

2 PENTADBIRAN 18
2.1 - Carta Organisasi Pentadbir 2019 19
2.2 - Carta Organisasi Pengurusan Sekolah 2019 20
2.3 - Carta Organisasi Anggota Kumpulan Pelaksana 2019 21
2.4 - BKS, Kedai Buku & AJK PIBG 22 - 24
2.5 - Senarai Guru dan AKP 25 - 31
2.6 - JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2019 32 - 44
2.7 - Takwim Persekolahan
45
3 DOKUMEN PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2019 46
3.1 - Carta Organisasi Majlis Kurikulum Tahun 2019 47
3.2 - Senarai Guru Kelas Tahun 2019 48 - 49
3.3 - Carta Organisasi Pengurusan Panitia 201 9 50
3.4 - AJK Matapelajaran 2019 51
3.5 - Carta Organisasi Induk Sistem Pengurusan Sekolah 2019 52
3.6 - Carta Organisasi Penilaian dan Pentaksiran 2019 53
3.7 - Carta Organisasi Penarafan Bilik Darjah 2019
3.8 - JK Jadual Waktu, Kajian Tindakan, Program Transisi, Pusat 54
Akses 201 9 55
3.9 - JK Makmal Bestari, Program Jawi & Khatam dan Nilam 2019 56
3.10 - JK Pusat Sumber Sekolah 2019 57
3.11 - Jadual Waktu Peperiksaan 2019 58
3.12 - Jadual Penyeliaan Bukut Tulis & Buku Kerja 2019
3.13 - Jadual Pencerapan Guru 2019 59
60
4 HAL EHWAL MURID (HEM) 61
4.1 - Visi Misi , Matlamat & Objektif Unit Hem 2019 62
4.2 - Carta Organisasi Hal Ehwal Murid 2019 63
4.3 - Carta Onganisasi Pengurusan Unit Hal Ehwal Murid 2019 64
4.4 - Carta Organisasi Pengurusan HEM AJK Bantuan 2019 65
4.5 - Carta Organisasi Pengurusan HEM AJK 3K 2019 66
4.6 - Jawatankuasa Penyiasat Murid Cicir (JPMC) 2019 67 - 68
4.7 - Jawatankuasa Gerak Payung 2019 69
4.8 - Jawatankuasa Peratalan Memasak 2019
4.9 - Senarai Semak Pengurusan Unit HEM Tahun 2019
4.10 - Jadual Mesyuarat Unit-unit HEM Tahun 2019

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT

5 UNIT KOKURIKULUM 70
5.1 - Visi Unit Kokurukulum 71
5.2 - Dasar Kokurikulum 72
5.3 - Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum 2019 73
5.4 - Carta Organisasi Pasukan Badan Beruniform Tahun 2019 74
5.5 - Carta Organisasi Kelab dan Persatuan Tahun 2019 75
5.6 - Carta Organisasi Sukan dan Permainan & 1M1S 2019 76
5.7 - Carta Organisasi Rumah Sukan Tahun 2016 77
5.8 - Carta Organisasi Task Force Perlaksana Dasar 1M1S 2019 78
5.9 - Carta Organisasi Program Khas Sekolah Tahun 2019 79
5.10 - Carta Organisasi Panel Penilai Kokurikulum Tahun 2019 80
5.11 - Carta Organisasi JK Pembangunan Sukan Sekolah Tahun
2019 81
5.12 - Carta Organisasi Panel Pemantuan Aktiviti Kokurikulum Tahun
2019 82
5.13 - Jadual Pemantuan Aktiviti Kokurikulum SKSKT 2019 83
5.14 - Jadual Perhimpunan Kokurikulum SKSKT 2019 84 - 85
5.15 - Takwim Sukan dan Permainan Daerah 2019

6 PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI MASALAH PEM-

BELAJARAN 2019

6.1 - Falsafah , Visi & Misi Pendidikan Khas 86

6.2 - Matlamat Pendidikan & Moto Pendidikan Khas 87

6.3 - Senarai Nama Guru & Pembantu Pendidikan Khas 88

6.4 - Carta Organisasi Program Pendidikan Khas Integrasi 89

6.5 - Ketua Guru Pembimbing Rumah Sukan , Badan Beruniform/ 90

Kelab/ Permainan PKI

6.6 - Carta Organisasi Permuafakatan Guru & Ibu Bapa , (RPI) , 91

Peperiksaan Dalaman PKI

6.7 - JK RPI , Peperiksaan Dalaman , JK Inklusif & JK PAJSK PKI 92

6.8 - JK Jadual , Relif, Elaun & RMT PKI 93

6.9 - JK E-Kehadiran , Kebajikan , Keusahawanan & Lawatan PKI 94

6.10 - Murid Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah 95

Pembelajaran

6.11 - Nama Guru Rancangan Pendidikan Individu ( RPI ) 96

6.12 - Giliran Guru Penyelaras Bertugas Hari Selasa 1M1S Program 97 - 98

Pendidikan Khas Integrasi 2019 99 - 100

6.13 - Senarai Tugas Pembantu Pengurusan Murid 101 - 106

7 PRA SEKOLAH 107
7.1 - Konsep Pra Sek, Matlamat , Objektif , Moto , Visi & Misi Pra
Sekolah 108
7.2 - Nama Guru & PPM Prasekolah 109
7.3 - Carta Organisasi Pendidikan Prasekolah 2019 110
7.4 - Carta Organisasi Panitia , Permuafakatan Prasekolah 2019 111
7.5 - Carta Organisasi Lawatan , Pemilihan Murid, Data & Sebut
Harga Prasekolah 2019 112
7.6 - Senarai Guru Kelas dan Bil Murid Prasekolah 2019 113
7.7 - Senarai Nama Murid Prasekolah & Pra Pendidikan Khas 20191

2

PRINSIP KERJA PENGARAH PENDIDIKAN JOHOR

TN.HJ.SHAHARUDIN BIN SHARIF

“KERJA BERKUALITI IBADAH DIHAYATI”

3

4

5

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah Melastarikan Sistem Pendidikan

Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT
1. Mencapai prestasi UPSR dengan mencapai kelulusan 80% dan peratus 6A

melebihi 15 % serta GPS 2.0
2. Mencapai prestasi kokurikulum dengan memenangi pertandingan peringkat

Daerah dan Negeri
3. Mencapai sifar masalah disiplin murid
4. Menjadi sekolah yang indah, bersih, ceria dan bermaklumat.

MOTO

Berjaya Tetap Berjaya

SLOGAN
BERJAYA TETAP BERJAYA,
BERSAMA KITA BUKTIKAN.

6

Sejarah Dan Latarbelakang
SK Seri Kampung Tengah
 Kedudukan di tengah-tengah Perkampungan Melayu dan jaraknya 5 kilometer dari
BKtDBbaaeenainbrlnauddihgnaianuaskrdnaepKniasnanel1gdulakauaEsarnta,unagl3hh.bmauRunnelrud41uha9pEn-5ab203ku7alRoun.l4he&bhPyaa3npdn0geign.ua4dntdauPaisbnd. etusalkeapmhak,kaebmnteatparnboraaunhmgdgibTpeureeagrnnbkguaa2anh7t1asd2teaacrdpaiaprdnaaadb2uae7nr3tngi1aoinptdgoaehnnkggda-ayarnnuoykbboeeunlrlulgaaat.n,staani-

 kBS1b1b1da9aaa9i9inllng5n77ilkga4egt48anhu,u,dnbt,nRnbiaaasaaarIdhennnDjne.amggRnAhsuuaeg,unsnma(3maaMannebnman2Aish2lteeiabRkGnmtruiAjanusaaeet)wgrhne,utktolabm.aaartarht.eajn(amdgJywiKuabrannaeRtasrgaimnn1db4i2isakb5entai5bitnnn)uaaggapteksnaaleaidauctPahna(er2JtdnuaKiMokbbRliemoanr1ncage6g,o1m9mt9P2ob5ee)na0ngigykaeo-amwirlnoesapgeyhiakomDtAonkelalgaalnenahtgrheaPailyhnnaeaihjdKr,auhddblnauiaamrgantoinGbmY6gou.eMbhrnuukaaaUBmhnnebbdgsaiaaklhrniu,k24
 d1a9r8j4ahbdaanngu6nbanilipkasseatnogr.siap dibina melalui “Projek Kilat”, mengandungi 2 bilik darjah
(Ab1sb2bJ2Ayi9uK0pa0luk9iaw0r0kRaih7h46lari,sa1rh1bmembt99i2t,abloe2e8i0Mnlnkrn97o0g.ee),ka7duBr.rkb,ainiBammmarbanjn,anaaaagdgnhluk4kuag.Snenenutmaa(miantMninnianuugnnksud3dkg,alaaakPatPnhhtiarnteadaatdirgnninispPgbkaMujPueiatunsunnutgatadasa(bkakaJikmlmdKttaoauienAakakRrnnlauk1Dy,1nKts9eB.9ed9oKds9ie9mib.h3an)ia)kpgnsaukdantdei.eblikrbiKne(inbame,aamumnddagaehaunnhinrgamaaannnnuBHdluaiubilddnaikhuiggpiMsu,1unuB2aaziikb)ilkiaitkln,eikrBGpleidaultdairakurakjaMdtdahaihendt-uia6nnngk4at
 20ODN0gkio0ostv8esoem.b2me0brb1e2e0rr02m12000e11n0p1eabrdBiamanangangugbnusaeannknagonu4lanSthaiunnrdgaSikubuaaLrtiakadumipsBuaialadpirhikur.a.onbomheknagnadnatinkapnembabningauannanbaknagnutinnan
 pJJJHauraanunnsusue2saake0rroii1inl22-a,0hDRb1aaid2snziejgbaamkualannb&ngaekunrMan2pna0ar.na1h3aksteahbkniaortni.lngaPuhdenamtaenanlapsshaeenndkgtioaagdlnuabnhpiarotakennaldansoheukddnimitanueabknmeutruanokjgpuageanrunassbPeiamD.suPulnasetBupkleonkkuehRgnuaynhaam.aannm, urid


 -Jpmmaanegunuargairdrhdi.ui-bpDuoninsgdekomaknbmeBrel2on0ku1nM4ggapuheanbtuhaksira. rPdaeennmbgbuainmnaBbaulnonklgaRlluaalauznaakpn.epjPaeeljananlgaaknnatkkiaaiknbie,prpabpeumamna-bspuaannpggaann besi
kenyataan.

7

SENARAI GURU BESAR SK SERI KAMPUNG TENGAH

BIL NAMA TEMPOH BERKHIDMAT

1 Tn. Hj. Mahmood bin Imam 12.03.1950 - 02.02.1955

2 Tn. Hj. Saad bin Hassan 03.02.1955 - 31.12.1955

3 Tn. Hj. Sidek bin Sehat 01.01.1956 - 04.01.1965

4 Tn. Hj. Saad bin Hassan 05.01.1965 - 10.05.1979

5 En. Abu Bakar bin Hj. Nawawi 01.01.1980 - 31.03.1982

6 Tn. Hj. Jusoh @ Yusof bin Yaakub 01.01.1983 - 31.08.1988

7 Tn. Hj. Kassim bin Ahmad 01.04.1989 - 12.09.1989

8 Tn. Hj. Samion bin Sikor 01.11.1989 - 21.07.1992

9 Tn. Hj. Gapar bin Gurrohu 01.08.1992 - 31.12.1995

10 Pn. Hjh. Jamilah bt. Hj. Abdullah 01.04.1998 - 04.12.1999

11 Tn. Hj. Md. Zain bin Salamal 31.12.1999 - 30.09.2003

12 Tn. Hj. Johari bin Hj. Hassan 01.10.2003 - 14.04.2012

13 En. Md Hatta bin Samian 16.04.2012 - 05.01.2015

14 PN. Hjh Noriah binti Mohd Yusof 06.01.2015 – 15.02.2017

15 PN. HASNAH BINTI ABD GHANI 16.02.2017 - HINGGA KINI

LAGU SEKOLAH

Lagu : En A. Rahim Bin Mohd Salim
Lirik : En A. Molok Bin Abdullah

Di desa yang permai, tenteram, aman damai
Kau berkhidmat dan menabur baktimu

Mendidik dan memimpin anak-anak pertiwi
Supaya hidup penuh erti

Telah banyak jasa dan pengorbanan mu
Kau telah mencurahkan berbagai ilmu
Akan ku abadikan, tetap dalam ingatan

Kau menjadi sanjungan

Pada Mu oh Tuhan kami pohonkan
Berikanlah kami perlindungan

Restu Mu diharapkan, berilah kejayaan
Segala bencana dijauhkan.

Oh sekolah ku kau sungguh berjasa
Kibarkanlah lambing mu sepanjang masa
Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah

Berjaya Tetap Berjaya

8

9

10

11

12

PANDUAN AM

PROFESIONALISME PERGURUAN

I. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR

1. Lebih mengutamakan kebajikan pelajar dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.
2. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik

ekonomi, sosial keturunan dan agama.
3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada pelajar mereka yang berhak

mengetahuinya.
4. Menbimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam matapelajaran-

matapelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan satu cara pakaian, peraturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik

kepada rakyat.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan dan

menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang
tinggi-tingginya.

II. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBUBAPA

1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara institusi pendidikan dan komuniti.
3. Mengganggap bahawa semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga

atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada
mereka yang berhak mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan
maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial atau ekonomi ibu bapa
pelajar.
6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan
kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

III. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar,
masyarakat atau negara ataupun yang bertentangan dengan rukun negara.

2. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing
mereka menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati
adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.

3. Menghormati masyarakat tempat kita berkhidmat dan memenuhi segala tanggungungjawab sebagai
seorang warganegara yang sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.

4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa institusi pendidikan dengan
masyarakat.

5. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalin kehidupan kita
sehari-hari dengan baik

IV. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN

1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan ulasan yang boleh mencemarkan nama baik
seorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan
maruah seseorang guru.

2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.
3. Berusaha dengan sepenuh rasa tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh sejajar

dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.
6. Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru, Catatan: Guru yang dimaksudkan dalam konteks tatasusila

ini ialah seseorang yang menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan peringkat
rendah, menengah dan tinggi, termasuk guru terlatih yang bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan
penyeliaan pendidikan.

13

BAB 1 PANDUAN AM
1. PERINTAH AM Selaku kakitangan kerajaan, guru-guru dan kakitangan sekolah adalah tertakluk dengan

arahan yang terdapat di dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua guru dan kakitangan dikehendaki
memahami dan juga mematuhi Perintah Am tersebut serta pekeliling-pekeliling berkaitan

2. ASAS PENGURUSAN SEKOLAH

2.1 Guru dan staf sokongan hendaklah membaca, memahami dan menghayati Rukun Negara, Falsafah Pen
didikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan dan Matlamat Pendidikan, Etika Kerja, Teras Perkhidmatan dan
Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia

2.2 Bersama memahami, berkongsi dan menghayati Visi dan Misi Sekolah.
2.3 Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi, Misi, Matlamat dan Objektif Sekolah.
2.4 Bertekad dan beriltizam melaksana Piagam Pelanggan Sekolah.
2.5 Dalam menjalankan tugas, meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah melebihi kepentingan peribadi.
2.6 Semua guru adalah guru disiplin.
2.7 Semua guru adalah guru kaunseling.

3. KEDATANGAN

3.1 Jadual waktu persekolahan/waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan. 7.20 pagi
3.2 Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah 5 minit sebelum waktu persekolahan dan merekod

waktu semasa sampai dan sebelum balik sekolah dan pejabat.
3.3 Guru hendaklah memberitahu Guru Besar sekolah secepat mungkin, kiranya tidak dapat hadir atau

terpaksa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang munasabah.
3.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali dalam keadaan

kecemasan.
3.5 Waktu bekerja semua staf sokongan mengikut waktu bekerja perkhidmatan awam yang sedang

berkuatkuasa.

4. KELUAR WAKTU BERTUGAS

4.1 Pada waktu persekolahan/kerja guru dan staf sokongan tidak dibenarkan meninggalkan
Kawasan sekolah kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan dengansyarat
mendapat kebenaran daripada Guru Besar atau Guru Penolong Kanan jika ketiadaan Guru Besar.

4.2 Guru dikehendaki mengisi dua salinan Borang Kebenaran Keluar dan dapatkan tandatangan
Guru Besar/Penolong Kanan. Satu salinan disimpan dalam fail di pejabat manakala satu salinan lagi
diserahkan kepada jaga bertugas di pondok jaga untuk direkodkan.

4.3 Kerja bertulis/tugasan hendaklah disediakan untuk pelajar sebelum meninggalkan sekolah.
4.4 Staf sokongan dikehendaki mendapatkan kebenaran keluar daripada Guru Besar atau wakilnya dan

mengisi buku kebenaran keluar serta dapatkan tandatangan sebagai tanda kebenaran.
4.5 Guru dan staf sokongan hendaklah merekod waktu semasa keluar dan masuk semula dalam buku

kebenaran keluar/kad perakam waktu

5. MELAKUKAN KERJA LUAR

Penjawat awam (termasuk guru) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi Perintah Am Bab
‟D‟ seperti berikut:-
5.1 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan.
5.2 Dibenarkan dengan syarat:-
5.2.1 Tidak dilakukan semasa waktu bekerja/pejabat.
5.2.2 Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam.
5.2.3 Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan kepentingan jabatan.

14

6. DISIPLIN GURU

6.1 Menghayati tatasusila profesion perguruan sebagai satu profesion dan bukan sebagai satu kerja
6.1.1 Membaca, memahami serta boleh mentafsirkan dengan tepat akan kandungan

”Perintah Am” dan lain arahan perkhidmatan.
6.1.2 Bertanggungjawab bagi menentukan pencapaian akademik dan pendidikan semua

pelajar dengan memuaskan.
6.1.3 Menjalankan tugas-tugas kokurikulum seperti mana yang ditetapkan dan ditugaskan. Setiap

kegiatan yang melibatkan pelajar perempuan mestilah dihadiri bersama oleh guru perempuan.
6.1.4 Batasan pergaulan antara sesama kakitangan dan pelajar hendaklah sentiasa dijaga.
6.2 Menghayati prinsip-prinsip perkhidmatan cemerlang.
6.2.1 Menepati masa.
6.2.2 Mencatat nama waktu tiba dan balik.
6.2.3 Sentiasa berpakaian kemas dan sesuai.
6.2.4 Semua projek yang dirancangkan di peringkat sekolah hendaklah dilaksanakan dengan sempurna
6.2.5 Guru ganti mestilah memasuki dan mengajar kelas-kelas yang telah ditetapkan.
6.2.6 Hadir ke sekolah bila-bila masa diperlukan apabila diarahkan oleh Guru Besar
6.2.7 Tidak dibenarkan membuat kenyataan akhbar.
6.2.8 Segala masalah pelajaran dan pembelajaran hendaklah dirundingkan.
6.2.9 Tidak dibenarkan keluar dari bilik darjah untuk hal-hal yang tidak penting.
6.3 Mengutamakan kepentingan setiap pelajar di sekolah.
6.3.1 Adalah menjadi tanggungjawab bersama guru-guru terhadap masalah disiplin dan akhlak.
6.3.2 Guru-guru bertanggungjawab mengatasi dan mengawasi masalah ponteng, kesihatan, kebajikan,

kebersihan pelajar, bilik darjah dan sekolah.
6.3.3 Bersikap tegas terhadap pelajar tetapi elakkan dari melakukan deraan.

7. CUTI

7.1 Cuti Rehat/Cuti Penggal Mengikut Surat Perkeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A(30)
bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk mengantikan
cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar tidak melebihi separuh daripada
jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar biasa

7.2 Cuti Rehat Khas (CRK)

7.2.1 CRK perlu dipohon lebih awal.Selewat-lewatnya 10 hari sebelum tiba tarikh yang dipohon.
7.2.2 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya tetapi boleh

dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Rehat bagi pegawai yang layak.
7.2.3 Kelulusan diberikan oleh Guru Besar dengan syarat tidak menjejaskan keberkesanan pengurusan

pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
7.2.4 Bilangan hari CRK yang diambil adalah berdasarkan tempoh perkhidmatan yang melayakkan

dalam tahun berkenaan.
7.2.5 Bagi guru sandaran dan guru berelaun mereka boleh memohon Cuti Sambilan sebanyak 3 hari setahun

7.3 Cuti Sakit

7.3.1 Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi dua hari berturut-turut hendaklah
disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

7.3.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 15 hari dalam setahun.
7.3.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan

Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran.
7.3.4 Hanya Guru Besar sahaja yang layak meluluskan cuti sakit yang diberikan oleh doktor

7.4 Cuti Keluar Negara
Semua guru yang bercuti keluar negara mesti mendapat kelulusan. Sila isikan borang permohonan yang
ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu (30 hari bekerja) sebelum tarikh bercuti.

7.5 Cuti Khas-Isteri Bersalin Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota
perkhidmatan awam lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan pelepasan am.
Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali dan tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

15

7.6 Cuti Tanpa Rekod Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih
masa, cuti latihan pasukan sukarela, menghadiri latihan atau khemah tahunan
pertubuhan/persatuan, latihan syarikat kerjasama, menduduki peperiksaan, mesyuarat persatuan
ikhtisas, mengambil bahagian sukan, tugas khas perubatan.

7.7 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat. Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga
terdekat selama tiga (3) hari sebagai cuti tanpa rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah: suami
atau isteri, anak-anak, ibu dan bapa kandung. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan pelepasan
am. Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

7.8 Cuti UMRAH (7 hari) diberikan .Pelepasan diberikan sekiranya tidak menganggu PdPc.

8. PAKAIAN

8.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan masyarakat. Semua
jenis pakaian `jeans` tidak dibenarkan.

8.2 Baju tanpa lengan, skirt, pakaian nipis, ketat, menampakkan bentuk adalah tidak dibenarkan.
8.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai.
8.4 Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut/sepatu, guru perempuan juga dikehendaki memakai

sepatu (kasut sarung kecuali ada sebab-sebab tertentu) supaya kelihatan lebih kemas dan rasmi.
8.5 Semua guru /Staf sokongan hendaklah memakai baju KORPORAT setiap hari Ahad manakala Baju

Melayu/batik pada Khamis
8.6 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani/Aktiviti Kokurikulum dikehendaki memakai pakaian yang

sesuai:
8.7 Perkara yang perlu difokuskan adalah kesan penampilan secara kemas dan konsisten terhadap

karisma seorang guru.
8.8 Pelajar melihat guru yang berkarisma sebagai idola yang dapat memotivasi untuk tampil bergaya

secara professional setiap hari.Bagi guru perempuan biarlah tampak berseri dengan mekap yang
ringan

9. TANDA NAMA

9.1 Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari
persekolahan, majlis rasmi di sekolah atau apabila ada urusan rasmi di luar sekolah.

10. INISIATIF GURU

10.1 Guru-guru adalah sentiasa digalakkan untuk mengambil inisiatif bagi melaksanakan tugas mereka
dengan lebih berkesan.

10.2 Walaubagaimanapun guru-guru adalah dikehendaki merundingkan dan membincangkan serta
memaklumkan mengenainya terlebih dahulu kepada Guru Besar

11. MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN

11.1 Sekiranya guru menghadapi masalah dalam bidang perjawatan, beliau bolehlah berurusan dengan
Ketua Pembantu Tadbir atau Guru Besar.

11.2 Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran pula bolehlah berurusan dengan Ketua
Panitia, Guru Cemerlang atau Guru Penolong Kanan/SISC+

12. TUGAS GURU

12.1 Tugas guru diberikan dalam bidang kurikulum, kokurikulum, HEM dan juga pentadbiran. Tugas
tersebut hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan bertanggungjawab.

12.2 Sekiranya guru dikehendaki menghadiri mesyuarat, di Jabatan Pelajaran Negeri atau sekolah lain
hendaklah dipatuhi. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain melaksanakannya
tanpa keizinan Guru Besar

12.3 Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, minit curai
hendaklah dikemukakan kepada Guru Besar .

12.4 Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, seminar atau seumpamanya, apabila balik ke
sekolah hendaklah menjalankan ”In House Training” kepada guru dan dimaklumkan kepada Guru
Penolong Kanan/Guru Besar tarikh dan masa pelaksanaannya.

12.5 Guru yang melakukan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan tugasan untuk pelajar .

16

13. BUKU REKOD MENGAJAR/FAIL REKOD MENGAJAR
13.1 Setiap guru bertanggungjawab terhadap keselamatan buku rekod mengajar/fail. Semua butiran

hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap. Buku ini hendaklah diserahkan
kepada Guru Besar/Guru Penolong Kanan setiap hujung minggu mengikut jadual untuk disemak
dan ditandatangani.
13.2 Guru yang bercuti, buku rekod/failnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong Kanan untuk
urusan guru pengganti.
13.3 Buku persediaan adalah wajib dibawa bersama-sama setiap kali guru masuk ke kelas.
13.3 Setiap akhir tahun persekolahan Buku Rekod Mengajar/Fail hendaklah diserahkan ke pejabat
13.4 Jika menggunakan fail mestilak semua maklumat lengkap sebagaimana Buku Rekod Pengajaran.

14. JADUAL WAKTU MENGAJAR
14.1 Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan dan berada dikelas tepat pada masanya.
14.2 Guru tidak dibenarkan mengubahkan jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran.
14.3 Guru Kelas hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas .

15. TELEFON PEJABAT

15..1 Penggunaan telefon oleh guru-guru hanya dibenarkan untuk urusan rasmi berkaitan sekolah. Penggunaan untuk
urusan peribadi adalah tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan kecemasan. Semua penggunaan hendaklah
dicatatkan dalam buku rekod penggunaan telefon.

16. KUNCI
16.1 Semua kunci mesti disimpan di pejabat/serah kepada kakitangan pejabat.

16.2 Guru yang ingin menyimpan kunci bilik-bilik tertentu dalam tempoh yang lama, dimestikan mendapat kebenaran Guru
Besar tersebut betanggungjawab sepenuhnya terhadap keadaan bilik tersebut dan harta benda yang ada di dalamnya.

16.3 Semua kunci bilik khas yang dipinjam hendaklah direkodkan tarikh pinjam dan tarikh pulang.

17. ACARA ATAU MAJLIS SEKOLAH
17.1 Guru dan staf sokongan dikehendaki hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah mengikut ketetapan yang telah

dibuat.

18. MENJAGA NAMA BAIK SEKOLAH DAN PROFESION
18.1 Guru/ Staf sokongan hendaklah pada bila-bila masa menjaga nama baik sekolah dan profesion perguruan yang mulia.

Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang. ~
William J. Siegel

1718

19

20

BADAN KEBAJIKAN STAF 2019 JAWATANKUASA
KEDAI BUKU SEKOLAH
PENASIHAT
PN. HASNAH BINTI ABD GHANI PENGERUSI
PN. HASNAH BINTI ABD GHANI
PENGERUSI
PN. NORHASIDAH BINTI PARDI NAIB PENGERUSI
EN. YUSRI BIN JAAFAR SHAH
NAIB PENGERUSI
EN. KHAIRUL ANWAR BIN MOHD SALIM PENGURUS
EN. ISKANDAR NAZARULLAHI
SETIAUSAHA
PN. NORDIANA BINTI IBRAHIM SETIAUSAHA
CIK FARAH SYAZWANI BINTI ISMAIL
PENOLONG SETIAUSAHA
PN. NOOR HIDAYAH BINTI GHAZALI BENDAHARI

BENDAHARI PN. ATHIRAH BINTI MD YUNUS
PN. HJH. SITI ZALENA BINTI ISMAIL
AJK
NAIB BENDAHARI
PN. ROHANA BINTI TAUFIK PN. HJH. AZIZAH BINTI KAMSON
EN. ROSLY BIN MOKHTAR
AJK
PN. SALEHA BINTI ABU BAKAR EN. ABDUL RAZAK BIN RAPIE
PN. ROSMAWATI BINTI MARZUKI
JURU AUDIT
PN. ARIESIAH BINTI FATHIL
PN. FAUZIAH BINTI HASSAN EN. SUHAIMI BIN SUPANI

TN. HJ. ALI BIN SAGIR CARTA ORGANISASI SKPMG2

CARTA ORGANISASI PIBG SKSKT PENGERUSI
PN. HASNAH BINTI ABD GHANI
EX OFFICE
PN. HASNAH BINTI ABD GHANI TIMBALAN PENGERUSI
PN. HJH. AZIZAH BINTI KAMSON
YDP PIBG
EN. ABD. WAHID BIN MAHMUD NAIB PENGERUSI
EN. ROSLY BIN MOKHTAR
NAIB YDP PIBG EN. YUSRI BN JAAFAR SHAH
EN. ZUHIRWAN BIN HASSAN EN. ABD. RAZAK BIN RAPIEI

SETIAUSAHA AJK SKPMG2
EN. MOHD. HAKIMI BIN HUSSIN KETUA-KETUA UNIT KURIKULUM

BENDAHARI KETUA-KETUA UNIT HEM
PN. NORILYANA BINTI ISHAK KETUA-KETUA UNIT KOKURIKULUM
PN. NOORAINI BT. MOHMMAD
KETUA-KETUA UNIT PKIMP
PENYELARAS PIBK
PN. SITI RUSMAYA BT. RUSMAN 21

PENYELARAS BIRO MAKLUMAT
PN. IDA NURANI BT. JAMIL

AJK PIBG
TN. HJ. ALI BIN SAGIR
EN. MUHAMAD FAIZUL BIN KELIWON
EN. ISKANDAR NAZARULLAH B. HAMZAH

PN. ROSNINA BT.
PN. SAKINAH BT. ABDULLAH

PN. NORIZAN BT. HASSAN

SENARAI GURU

BIL. NAMA GURU JAWATAN GRED JPNJ/FP
75939
1 HASNAH BINTI ABD. GHANI GURU BESAR DG38 (KUP) 75183
DG34 (KUP) 84897
2 AZIZAH BINTI KAMSON GPK PENTADBIRAN DG42 (KUP) A-50641
DG42 (KUP) 82273
3 ROSLY BIN MOKHTAR GPK HAL EHWAL DG44 (KUP) 97097
MURID DG32 (KUP) A-66209
DG42 (KUP) 78380
4 YUSRI BIN JAAFAR SHAH GPK KOKURIKU- DG44 (KUP) A-25568
LUM DG44 (KUP) 96560
DG44 (KUP) A-63057
5 ABD. RAZAK BIN RAPIEI GPK PEND. KHAS 98645
INTEG. DG41 A-39828
DG34 (KUP) A-63056
6 ABDUL SIDDIK BIN MOHAMED GURU AKADEMIK DG44 (KUP) 96479
BIASA A-39310
DG41 95311
7 ALI BIN SAGIR GURU PENDIDIKAN DG34 (KUP) A-25557
ISLAM DG44 (KUP) 96480
DG44 (KUP) A-29718
8 AMINAH BINTI MOHAMED SADIQUE GURU PERPUSTA- DG44 (KUP) A-31482
KAAN & MEDIA DG44 (KUP) A-53280
DG44 (KUP) A-37877
9 ARIESIAH BINTI FATHIL GURU AKADEMIK DG44 (KUP) A-38804
BIASA A-65541
DG41
10 ARYADI BIN KATIMAN GURU PENYE- DG44 (KUP)
LARAS BESTARI DG44 (KUP)

11 ATHIRAH BINTI MD. YUNUS GURU AKADEMIK DG41
BIASA

12 EMIK @ EVELYN BINTI DIARIN @ V. GURU AKADEMIK
DAIRIN BIASA

13 ERA MAYUZA BINTI ENDUT GURU PEMULIHAN

14 FARAH SYAZWANI BINTI ISMAIL GURU AKADEMIK
BIASA

15 FARIDAH BINTI MD. YUSOF GURU AKADEMIK
BIASA

16 FATIMAH BINTI MASHURI GURU AKADEMIK
BIASA

17 FAUZIAH BINTI HASSAN GURU AKADEMIK
BIASA

18 HARTINIE BINTI AHMAD ZAINUDIN GURU AKADEMIK
BIASA

19 HASNI BINTI AHMAD GURU PENDIDIKAN
ISLAM

20 HATTA BIN KASPIN GURU PENDIDIKAN
ISLAM

21 IDA NURANI BINTI JAMIL GURU PENDIDIKAN
ISLAM

22 IDAZAILIZA BINTI YAHAYA GURU AKADEMIK
BIASA

23 ISKANDAR NAZARULLAH BIN HAMZAH GURU BIMBINGAN
& KAUNSELING

24 KHAIRUL ANWAR BIN MOHD. SALIM GURU PENDIDIKAN
ISLAM

25 MAHFUZAH BINTI SAMSURI GURU PENDIDIKAN
ISLAM

22

SENARAI GURU

BIL. NAMA GURU JAWATAN GRED JPNJ/FP
26 MARIAM BINTI SARIMAN A-26903
27 MARYATI BINTI MARSAN GURU PENDIDI- DG44 (KUP) 98681
28 MASLINA BINTI MUHAMMAD KAN ISLAM DG34 (KUP) 96392
29 MOHD. HAKIMI BIN HUSSIN DG44 (KUP) A-34374
30 MUHAMAD FAIZUL BIN KELIWON GURU AKADEMIK DG44 (KUP) A-37893
31 NABIILAH BINTI BORHANUDIN BIASA DG44 (KUP) A-66028
32 NADIA BINTI ISHAK A-47830
33 NOOR HIDAYAH BINTI GHAZALI GURU PENDIDI- DG41 A-65752
34 NOORAINI BINTI MOHMMAD KAN ISLAM DG44 (KUP) A-40121
35 NOR DIANA BINTI IBRAHIM A-57747
36 NORAIZAH BINTI MD AMAN GURU PENDIDI- DG41 A-42820
37 NORASHIDAH BINTI HASSAN KAN ISLAM DG41 74639
38 NORASHIKIN BINTI KHAIRUDIN DG41 A-45430
39 NORAYATI BINTI KASMANI GURU PRASEKO- DG41 A-53896
40 NORDIN BIN NASIMAN LAH DG38 (KUP) 77209
41 NORHASIDAH BINTI PARDI DG41 95061
42 NORILYANA BINTI ISHAK GURU PENDIDI- DG32 (KUP) A-28749
43 NUR AFIQAH BINTI MAHAT KAN ISLAM DG38 (KUP) A-44196
44 NURUL AIN BINTI RIPIN DG42 (KUP) A-57360
45 NURUL AQILAH BINTI AHMAD GURU AKADEMIK DG44 (KUP) A-61083
46 NURUL HIDAYAH BINTI HUSIN BIASA DG41
47 RAFIDAH BINTI SAPIEE DG41 A-43481
48 RASIDAH BINTI SALKAM GURU AKADEMIK DG41 A-25068
49 ROHANA BINTI JAINI BIASA DG41 A-22484
50 ROZANA BINTI AB RAHMAN DG41 98504
GURU PEND. DG44 (KUP)
KHAS INTEGRASI DG44 (KUP) 23
DG32 (KUP)
GURU PENDIDI-
KAN ISLAM

GURU PEND.
KHAS INTEGRASI

GURU AKADEMIK
BIASA

GURU PEND.
KHAS INTEGRASI

GURU PEND.
KHAS INTEGRASI

GURU AKADEMIK
BIASA

GURU PEND.
KHAS INTEGRASI

GURU AKADEMIK
BIASA

GURU PENGU-
RUSAN DATA

GURU PENDIDI-
KAN ISLAM

GURU PENDIDI-
KAN ISLAM

GURU AKADEMIK
BIASA

GURU PEND.
KHAS INTEGRASI

GURU AKADEMIK
BIASA

GURU AKADEMIK
BIASA

GURU PRASEKO-
LAH

SENARAI GURU

BIL. NAMA GURU JAWATAN GRED JPNJ/FP
DG44 (KUP) 85869
51 ROZE BINTI PUASA GURU AKADEMIK DG32 (KUP) A-53380
BIASA DG44 (KUP) 95561
DG44 (KUP) A-38805
52 ROZI BINTI SABRI GURU PRASEKO- DG32 (KUP) 99008
LAH DG34 (KUP) 89534
DG44 (KUP) 81483
53 SAZALITA BINTI MOHD SAHUDI GURU AKADEMIK DG42 (KUP) 97253
BIASA DG42 (KUP) A-54845
A-40761
54 SHARIFFAH NOOR JANNAH BT GURU PENDIDI- DG41 A-26904
SAYED UMOR KAN ISLAM DG44 (KUP)

55 SITI RUSMAYA BINTI RUSMAN GURU AKADEMIK
BIASA

56 SITI ZALENA BINTI ISMAIL GURU AKADEMIK
BIASA

57 WAN YUNUS BIN WAN HARON GURU AKADEMIK
BIASA

58 YUSNITA BINTI HAMDAN GURU PEND.
KHAS INTEGRASI

59 ZAINAB BINTI BUANG GURU AKADEMIK
BIASA

60 ZALEHA BINTI TUKIAU @ GURU PEND.
TUGIYO KHAS INTEGRASI

61 ZARINA BINTI ABDULLAH GURU PENDIDI-
KAN ISLAM

SENARAI AKP

BIL. NAMA AKP JAWATAN GRED JPNJ/FP
N22 C/3-3174
1 MOHD. ADI AKMAL BIN MD. PEMBANTU N19 D/4-1867
DAIMON TADBIR (P/O) FA29 C/10-1146
N19 C/11-1522
2 SUHAIMI BIN SUPANI PEMBANTU N19 C/11-1684
TADBIR (P/O) N19 C/11-1105
N19 C/11-1965
3 HUMAIRAH BINTI JAILANI PEN. PEG. N19 C/11-1915
TEKNOLOGI N19 C/11-1678
N11 D/9-2512
4 LIZA BINTI ABDUL RAHMAN PEMBANTU
PENGURUSAN 24

5 NIK ZURAIDA BINTI ABDUL PEMBANTU
WAHAB PENGURUSAN

6 NORLEHA BINTI BARI PEMBANTU
PENGURUSAN

7 ROHAYU BINTI ZAINAL PEMBANTU
PENGURUSAN

8 ROSMAWATI BINTI MARZUKI PEMBANTU
PENGURUSAN

9 SALEHA BINTI ABU BAKAR PEMBANTU
PENGURUSAN

10 ROHANA BINTI TAUFIK PEMBANTU OP-
ERASI

SK SERI KAMPUNG TENGAH
JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2019

MINGGU TARIKH NAMA GURU TINDAKAN
K1(1)
TN. HJ ALI BIN SAGIR(1) K2(1)
PN. NADIA BINTI ISHAK (1) K3(1)
PN. ERA MAYUZA BINTI ENDUT (1) K4(1)
( 1 – 3 JAN ) PN. IDAZAILIZA BINTI YAHAYA (2) K5(1)
1 TN. HJ NORDIN BIN NASIMAN (2) K6(1)
PN. NORHASIDAH BINTI PARDI (2)
PN. RASIDAH BINTI SALKAM (3)

PN. PN. HJH SITI ZALENA BINTI ISMAIL (3)

EN. ABD. SIDDIK BIN MOHAMED (1)
PN. NOOR HIDAYAH BINTI GHAZALI (1)
CIK FARAH SYAZWANI BINTI ISMAIL (1)
( 6 – 10 JAN ) PN. FATIMAH BINTI MASHURI (2)
2 EN. MUHAMAD FAIZUL BIN KELIWON (2)
PN. NORILYANA BINTI ISHAK (2)
PN. ROHANA BINTI JAINI (3)
PN. YUSNITA BINTI HAMDAN(3)

EN. ARYADI BIN KATIMAN (1)
PN. NOORAINI BINTI MOHAMMAD (1)
PN. FARIDAH BINTI MD YUSOF (1)
( 13 – 17 JAN) PN. MAHFUZAH BINTI SAMSURI (2)
3 EN. WAN YUNUS BINTI WAN HARON (2)
PN. NORASHIKIN BIN KHAIRUDIN (2)
PN. ROZANA BINTI AB RAHMAN (3)
PN. ZAINAB BINTI BUANG3)

PN. ARIESIAH BINTI FATHIL(1)
PN. FAUZIAH BINTI HASSAN (1)
PN. MARIAM BINTI SARIMAN (1)

(20 – 24 JAN) PN. NORAIZAH BIMTI MD AMAN(2)
4 EN. HATTA BIN KASPIN (2)

PN. NUR AFIQAH BINTI MAHAT (2)
PN. HJH ROZE BINTI PUASA (3)
PN. ZALEHA BINTI TUKIAU @ TUGIYO (3)

EN. ISKANDAR NAZARULLAH BIN HAMZAH (1)
CIK AMINAH BINTI MOHAMED SADIQUE (1)
PN. HARTINIE BINTI AHMAD ZAINUDIN 1)
(27– 31 JAN) PN. MARYATI BINTI MARSAN (2)
5 PN. NORASHIDAH BINTI HASSAN (2)
PN. NURUL AIN BINTI RIPIN (2)
PN. ROZI BINTI SABRI (3)
PN. ZARINA BINTI ABDULLAH (3)

EN. KHAIRUL ANWAR BIN MOHD SALIM (1)

PN. ATHIRAH BINTI MD YUNUS (1)

PN. HASNI BINTI AHMAD (1)

(3 – 7 FEB) PN. HJH MASLINA BINTI MUHAMMAD (2)
PN. NORAYATI BINTI KASMANI (2)
6 PN. NURUL AQILAH BT AHAMAD ZAMAN HURI (3)

PN. SAZALITA BINTI MOHD SAHUDI (3)

………………………………………..

25

EN. MOHD HAKIMI BIN USSIN (1)

PN. EMIK @ EVELYN BINTI DIARIN (1)

PN. IDA NURANI BINTI JAMIL (1)

(10 – 14 FEB) PN. NABIILAH BINTI BORHANUDIN (2)

7 PN. NORDIANA BINTI IBRAHIM (2) K7(1)
K1(2)
PN. RAFIDAH BINTI SAPIEE (3) K2(2)
K3(2)
PN. SHARIFFAH NOOR JANNAH BT SAYED UMOR (3) K4(2)
K5(2)
………………………………………………………. K6(2)

PN. NADIA BINTI ISHAK (1) 26

PN. ERA MAYUZA BINTI ENDUT (1)

PN. IDAZAILIZA BINTI YAHAYA (1)

(17 – 21 FEB) TN. HJ NORDIN BIN NASIMAN (2)

8 PN. NORHASIDAH BINTI PARDI (2)

PN. RASIDAH BINTI SALKAM (2)

PN. PN. HJH SITI ZALENA BINTI ISMAIL (3)

TN. HJ ALI BIN SAGIR(3)

PN. NOOR HIDAYAH BINTI GHAZALI (1)

CIK FARAH SYAZWANI BINTI ISMAIL (1)

PN. FATIMAH BINTI MASHURI (1)

(24 – 28 FEB ) EN. MUHAMAD FAIZUL BIN KELIWON (2)

9 PN. NORILYANA BINTI ISHAK (2)

PN. ROHANA BINTI JAINI (2)

PN. YUSNITA BINTI HAMDAN(3)

EN. ABD. SIDDIK BIN MOHAMED (3)

PN. NOORAINI BINTI MOHAMMAD (1)

PN. FARIDAH BINTI MD YUSOF (1)

PN. MAHFUZAH BINTI SAMSURI (1)

(3 – 7 MAC) EN. WAN YUNUS BINTI WAN HARON (2)

10 PN. NORASHIKIN BIN KHAIRUDIN (2)

PN. ROZANA BINTI AB RAHMAN (2)

PN. ZAINAB BINTI BUANG3)

EN. ARYADI BIN KATIMAN (3)

PN. FAUZIAH BINTI HASSAN (1)

PN. MARIAM BINTI SARIMAN (1)

PN. NORAIZAH BIMTI MD AMAN(1)

(10 – 14 MAC) EN. HATTA BIN KASPIN (2)

11 PN. NUR AFIQAH BINTI MAHAT (2)

PN. HJH ROZE BINTI PUASA (2)

PN. ZALEHA BINTI TUKIAU @ TUGIYO (3)

PN. ARIESIAH BINTI FATHIL(3)

CIK AMINAH BINTI MOHAMED SADIQUE (1)

PN. HARTINIE BINTI AHMAD ZAINUDIN 1)

PN. MARYATI BINTI MARSAN (1)

(17 – 21 MAC) PN. NORASHIDAH BINTI HASSAN (2)

12 PN. NURUL AIN BINTI RIPIN (2)

PN. ROZI BINTI SABRI (3)

PN. ZARINA BINTI ABDULLAH (3)

EN. ISKANDAR NAZARULLAH BIN HAMZAH (3)

PN. ATHIRAH BINTI MD YUNUS (1)
PN. HASNI BINTI AHMAD (1)
PN. HJH MASLINA BINTI MUHAMMAD (1)
PN. NORAYATI BINTI KASMANI (2)
13 (31 MAC – 4 APRIL) PN. NURUL AQILAH BT AHAMAD ZAMAN HURI (2)
PN. SAZALITA BINTI MOHD SAHUDI (3)
………………………………………..

EN. KHAIRUL ANWAR BIN MOHD SALIM (3)

PN. EMIK @ EVELYN BINTI DIARIN (1)

PN. IDA NURANI BINTI JAMIL (1)

PN. NABIILAH BINTI BORHANUDIN (1)

(7 – 11 APR) PN. NORDIANA BINTI IBRAHIM (2)

14 PN. RAFIDAH BINTI SAPIEE (2) K7(2)
PN. SHARIFFAH NOOR JANNAH BT SAYED UMOR (3) K1(3)
K2(3)
………………………………………………………. K3(3)
EN. MOHD HAKIMI BIN HUSSIN (3) K4(3)
K5(3)
PN. ERA MAYUZA BINTI ENDUT (1) K6(3)

PN. IDAZAILIZA BINTI YAHAYA (1)
TN. HJ NORDIN BIN NASIMAN (1)

(14 – 18 APR) PN. NORHASIDAH BINTI PARDI (2)
15 PN. RASIDAH BINTI SALKAM (2)

PN. PN. HJH SITI ZALENA BINTI ISMAIL (2)

TN. HJ ALI BIN SAGIR(3)

PN. NADIA BINTI ISHAK (3)

CIK FARAH SYAZWANI BINTI ISMAIL (1)
PN. FATIMAH BINTI MASHURI (1)
EN. MUHAMAD FAIZUL BIN KELIWON (1)
PN. NORILYANA BINTI ISHAK (2)
16 (21 – 25 APR) PN. ROHANA BINTI JAINI (2)
PN. YUSNITA BINTI HAMDAN(2)
EN. ABD. SIDDIK BIN MOHAMED (3)
PN. NOOR HIDAYAH BINTI GHAZALI (3)

PN. FARIDAH BINTI MD YUSOF (1)

PN. MAHFUZAH BINTI SAMSURI (1)

(28 APR – 2 EN. WAN YUNUS BINTI WAN HARON (1)
PN. NORASHIKIN BIN KHAIRUDIN (2)
MEI)
17 PN. ROZANA BINTI AB RAHMAN (2)

PN. ZAINAB BINTI BUANG (2)

EN. ARYADI BIN KATIMAN (3)

PN. NOORAINI BINTI MOHAMMAD (3)

PN. MARIAM BINTI SARIMAN (1)

PN. NORAIZAH BIMTI MD AMAN(1)
EN. HATTA BIN KASPIN (1)

(5 – 9 MEI) PN. NUR AFIQAH BINTI MAHAT (2)
18 PN. HJH ROZE BINTI PUASA (2)

PN. ZALEHA BINTI TUKIAU @ TUGIYO (2)

PN. ARIESIAH BINTI FATHIL(3)

PN. FAUZIAH BINTI HASSAN (3)

PN. HARTINIE BINTI AHMAD ZAINUDIN (1)
PN. MARYATI BINTI MARSAN (1)
PN. NORASHIDAH BINTI HASSAN (1)
PN. NURUL AIN BINTI RIPIN (2)
19 (12 – 16 MEI) PN. ROZI BINTI SABRI (2)
PN. ZARINA BINTI ABDULLAH (2)
EN. ISKANDAR NAZARULLAH BIN HAMZAH (3)

CIK AMINAH BINTI MOHAMED SADIQUE (3)

PN. HASNI BINTI AHMAD (1)
PN. HJH MASLINA BINTI MUHAMMAD (1)
PN. NORAYATI BINTI KASMANI (1)
PN. NURUL AQILAH BT AHAMAD ZAMAN HURI (2)
20 (19 – 23 MEI) PN. SAZALITA BINTI MOHD SAHUDI (2)

……………………………………….. 27
EN. KHAIRUL ANWAR BIN MOHD SALIM (3)

PN. ATHIRAH BINTI MD YUNUS (3)

PN. IDA NURANI BINTI JAMIL (1)

PN. NABIILAH BINTI BORHANUDIN (1)

PN. NORDIANA BINTI IBRAHIM (1)

(9 – 13 JUN) PN. RAFIDAH BINTI SAPIEE (2)
PN. SHARIFFAH NOOR JANNAH BT SAYED UMOR (2)
21 K7(3)
K1(4)
………………………………………………………. K2(4)
EN. MOHD HAKIMI BIN HUSSIN (3) K3(4)
PN. EMIK @ EVELYN BINTI DIARIN (3) K4(4)
K5(4)
PN. IDAZAILIZA BINTI YAHAYA (1) K6(4)
TN. HJ NORDIN BIN NASIMAN (1)
PN. NORHASIDAH BINTI PARDI (1)
(16 – 20 JUN) PN. RASIDAH BINTI SALKAM (2)
22 PN. PN. HJH SITI ZALENA BINTI ISMAIL (2)
TN. HJ ALI BIN SAGIR(2)
PN. NADIA BINTI ISHAK (3)
PN. ERA MAYUZA BINTI ENDUT (3)

PN. FATIMAH BINTI MASHURI (1)
EN. MUHAMAD FAIZUL BIN KELIWON (1)
PN. NORILYANA BINTI ISHAK (1)
(23 – 27 JUN) PN. ROHANA BINTI JAINI (2)
23 PN. YUSNITA BINTI HAMDAN(2)
EN. ABD. SIDDIK BIN MOHAMED (2)
PN. NOOR HIDAYAH BINTI GHAZALI (3)
CIK FARAH SYAZWANI BINTI ISMAIL (3)

PN. MAHFUZAH BINTI SAMSURI (1)

EN. WAN YUNUS BINTI WAN HARON (1)

(30 JUN – 4 PN. NORASHIKIN BIN KHAIRUDIN (1)
PN. ROZANA BINTI AB RAHMAN (2)
JULAI)
24 PN. ZAINAB BINTI BUANG (2)

EN. ARYADI BIN KATIMAN (2)

PN. NOORAINI BINTI MOHAMMAD (3)

PN. FARIDAH BINTI MD YUSOF (3)

PN. NORAIZAH BIMTI MD AMAN(1)
EN. HATTA BIN KASPIN (1)
PN. NUR AFIQAH BINTI MAHAT (1)
(7 – 11 JULAI) PN. HJH ROZE BINTI PUASA (2)
25 PN. ZALEHA BINTI TUKIAU @ TUGIYO (2)
PN. ARIESIAH BINTI FATHIL(2)
PN. FAUZIAH BINTI HASSAN (3)
PN. MARIAM BINTI SARIMAN (3)

PN. MARYATI BINTI MARSAN (1)
PN. NORASHIDAH BINTI HASSAN (1)
(14 – 18 JU- PN. NURUL AIN BINTI RIPIN (1)
PN. ROZI BINTI SABRI (2)
26 LAI) PN. ZARINA BINTI ABDULLAH (2)
EN. ISKANDAR NAZARULLAH BIN HAMZAH (2)
CIK AMINAH BINTI MOHAMED SADIQUE (3)
PN. HARTINIE BINTI AHMAD ZAINUDIN (3)

(21 – 25 JU- PN. HJH MASLINA BINTI MUHAMMAD (1)
PN. NORAYATI BINTI KASMANI (1)
PN. NURUL AQILAH BT AHAMAD ZAMAN HURI (1)
PN. SAZALITA BINTI MOHD SAHUDI (2)

27 LAI)
………………………………………..

EN. KHAIRUL ANWAR BIN MOHD SALIM (2)

PN. ATHIRAH BINTI MD YUNUS (3)

PN. HASNI BINTI AHMAD (3)

28

(28 JULAI – 1 PN. NABIILAH BINTI BORHANUDIN (1)
PN. NORDIANA BINTI IBRAHIM (1)
PN. RAFIDAH BINTI SAPIEE (1)
PN. SHARIFFAH NOOR JANNAH BT SAYED UMOR (2)

28 OGOS) ………………………………………………………. K7(4)
K1(5)
EN. MOHD HAKIMI BIN HUSSIN (2) K2(5)
K3(6)
PN. EMIK @ EVELYN BINTI DIARIN (3) K4(5)
K5(5)
PN. IDA NURANI BINTI JAMIL (3) K6(5)

TN. HJ NORDIN BIN NASIMAN (1)
PN. NORHASIDAH BINTI PARDI (1)
PN. RASIDAH BINTI SALKAM (1)

(4 – 8 OGOS) PN. PN. HJH SITI ZALENA BINTI ISMAIL (2)
29 TN. HJ ALI BIN SAGIR(2)

PN. NADIA BINTI ISHAK (2)
PN. ERA MAYUZA BINTI ENDUT (3)
PN. IDAZAILIZA BINTI YAHAYA (3)

EN. MUHAMAD FAIZUL BIN KELIWON (1)

PN. NORILYANA BINTI ISHAK (1)

PN. ROHANA BINTI JAINI (1)

PN. YUSNITA BINTI HAMDAN(2)

30 (18 -22 EN. ABD. SIDDIK BIN MOHAMED (2)
OGOS) PN. NOOR HIDAYAH BINTI GHAZALI (2)

CIK FARAH SYAZWANI BINTI ISMAIL (3)

PN. FATIMAH BINTI MASHURI (3)

EN. WAN YUNUS BINTI WAN HARON (1)

PN. NORASHIKIN BIN KHAIRUDIN (1)

PN. ROZANA BINTI AB RAHMAN (1)

31 (25 – 29 PN. ZAINAB BINTI BUANG (2)
OGOS) EN. ARYADI BIN KATIMAN (2)
PN. NOORAINI BINTI MOHAMMAD (2)

PN. FARIDAH BINTI MD YUSOF (3)

PN. MAHFUZAH BINTI SAMSURI (3)

EN. HATTA BIN KASPIN (1)
PN. NUR AFIQAH BINTI MAHAT (1)
PN. HJH ROZE BINTI PUASA (1)
PN. ZALEHA BINTI TUKIAU @ TUGIYO (2)
32 (1 - 5 SEP) PN. ARIESIAH BINTI FATHIL(2)
PN. FAUZIAH BINTI HASSAN (2)
PN. MARIAM BINTI SARIMAN (3)
PN. NORAIZAH BIMTI MD AMAN (3)

PN. NORASHIDAH BINTI HASSAN (1)
PN. NURUL AIN BINTI RIPIN (1)
PN. ROZI BINTI SABRI (1)
(8 – 12 SEP) PN. ZARINA BINTI ABDULLAH (2)
33 EN. ISKANDAR NAZARULLAH BIN HAMZAH (2)
CIK AMINAH BINTI MOHAMED SADIQUE (2)
PN. HARTINIE BINTI AHMAD ZAINUDIN (3)
PN. MARYATI BINTI MARSAN (3)

PN. NORAYATI BINTI KASMANI (1)
PN. NURUL AQILAH BT AHAMAD ZAMAN HURI (1)
PN. SAZALITA BINTI MOHD SAHUDI (1)

34 (15 – 19 SEP) ………………………………………..
EN. KHAIRUL ANWAR BIN MOHD SALIM (2)

PN. ATHIRAH BINTI MD YUNUS (2)

PN. HASNI BINTI AHMAD (3)

PN. HJH MASLINA BINTI MUHAMMAD (3) 29

PN. NORDIANA BINTI IBRAHIM (1)

PN. RAFIDAH BINTI SAPIEE (1)
PN. SHARIFFAH NOOR JANNAH BT SAYED UMOR (1)

35 (22 – 26 SEP) ………………………………………………………. K7(5)
EN. MOHD HAKIMI BIN HUSSIN (2) K1(6)
K2(6)
PN. EMIK @ EVELYN BINTI DIARIN (2) K3(7)
K4(6)
PN. IDA NURANI BINTI JAMIL (3) K5(6)
K6(6)
PN. NABIILAH BINTI BORHANUDIN (3)
30
PN. NORHASIDAH BINTI PARDI (1)

PN. RASIDAH BINTI SALKAM (1)

(29 SEP – 3 PN. PN. HJH SITI ZALENA BINTI ISMAIL (1)
TN. HJ ALI BIN SAGIR(2)
OKT)
36 PN. NADIA BINTI ISHAK (2)

PN. ERA MAYUZA BINTI ENDUT (2)

PN. IDAZAILIZA BINTI YAHAYA (3)

TN. HJ NORDIN BIN NASIMAN (3)

PN. NORILYANA BINTI ISHAK (1)
PN. ROHANA BINTI JAINI (1)
PN. YUSNITA BINTI HAMDAN(1)
EN. ABD. SIDDIK BIN MOHAMED (2)
37 (6 – 10 OKT) PN. NOOR HIDAYAH BINTI GHAZALI (2)
CIK FARAH SYAZWANI BINTI ISMAIL (2)
PN. FATIMAH BINTI MASHURI (3)
EN. MUHAMAD FAIZUL BIN KELIWON (3)

PN. NORASHIKIN BIN KHAIRUDIN (1)
PN. ROZANA BINTI AB RAHMAN (1)
PN. ZAINAB BINTI BUANG (1)
(13 – 17 OKT) EN. ARYADI BIN KATIMAN (2)
38 PN. NOORAINI BINTI MOHAMMAD (2)
PN. FARIDAH BINTI MD YUSOF (2)
PN. MAHFUZAH BINTI SAMSURI (3)
EN. WAN YUNUS BINTI WAN HARON (3)

PN. NUR AFIQAH BINTI MAHAT (1)
PN. HJH ROZE BINTI PUASA (1)
PN. ZALEHA BINTI TUKIAU @ TUGIYO (1)
(20 – 24 OKT) PN. ARIESIAH BINTI FATHIL(2)
39 PN. FAUZIAH BINTI HASSAN (2)
PN. MARIAM BINTI SARIMAN (2)
PN. NORAIZAH BIMTI MD AMAN (3)
EN. HATTA BIN KASPIN (3)

PN. NURUL AIN BINTI RIPIN (1)
PN. ROZI BINTI SABRI (1)
PN. ZARINA BINTI ABDULLAH (1)
EN. ISKANDAR NAZARULLAH BIN HAMZAH (2)
40 (27 - 31 OKT) CIK AMINAH BINTI MOHAMED SADIQUE (2)
PN. HARTINIE BINTI AHMAD ZAINUDIN (2)
PN. MARYATI BINTI MARSAN (3)
PN. NORASHIDAH BINTI HASSAN (3)

PN. NURUL AQILAH BT AHMAD ZAMAN HURI (1)
PN. SAZALITA BINTI MOHD SAHUDI (1)

………………………………………..

41 (3 – 7 NOV) EN. KHAIRUL ANWAR BIN MOHD SALIM (2)
PN. ATHIRAH BINTI MD YUNUS (2)

PN. HASNI BINTI AHMAD (2)

PN. HJH MASLINA BINTI MUHAMMAD (3)

PN. NORAYATI BINTI KASMANI (3)

PN. RAFIDAH BINTI SAPIEE (1)
PN. SHARIFFAH NOOR JANNAH BT SAYED UMOR (1)

……………………………………………………….

42 (10 – 14 NOV) EN. MOHD HAKIMI BIN HUSSIN (2) K7(6)
PN. EMIK @ EVELYN BINTI DIARIN (2) K1(7)

PN. IDA NURANI BINTI JAMIL (2)

PN. NABIILAH BINTI BORHANUDIN (3)

PN. NORDIANA BINTI IBRAHIM (3)

PN. RASIDAH BINTI SALKAM (1)

PN. PN. HJH SITI ZALENA BINTI ISMAIL (1)

TN. HJ ALI BIN SAGIR(1)

PN. NADIA BINTI ISHAK (2)

43 (17 – 21 NOV) PN. ERA MAYUZA BINTI ENDUT (2)
PN. IDAZAILIZA BINTI YAHAYA (2)

TN. HJ NORDIN BIN NASIMAN (3)

PN. NORHASIDAH BINTI PARDI (3)

Pengagihan tugas:
Guru 1;

* Mengurus perhimpunan pagi
* Mengurus perjalanan murid masuk ke kelas setiap pagi dan laporan harian
* Mengawal pagar utama sebelum pukul 7.00 pagi

Guru 2;

* Menulis ucapan semasa bertugas
* Menulis laporan harian
* Menyambut kehadiran murid di pagar kantin sebelum pukul 7.00 pagi

Guru 3;

* Menulis laporan kebersihan Tahap 1 dan menyediakan sijil
* Menulis laporan kebersihan Tahap 2 dan menyediakan sijil
* Menjaga pagar belakang

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44


Click to View FlipBook Version