The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pulautambisan08, 2018-12-17 11:47:57

BP 19-Last Drop

BP 19-Last Drop

Biodata Guru

Nama:………………………………………………………………………………………………….……….
Jawatan:……………………………………………… Angka Pejabat:……………….……….….…...
Alamat Rasmi:……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….……..…….
No. Telefon (R):……………….….. (H/P):…………….……… Emel:…………………...……...………
No. K/P Baru:………………………..….………… No. K/P Lama:………………………..…….…
Tarikh Lahir:…………………………….…………… No. Cukai Pendapatan:…………….……….
Tarikh Lantikan Pertama: ……………….……….. Tarikh Pergerakan Gaji: ……….……………
Tarikh Disahkan Jawatan: ……………….……… No. Gaji:………………………………………..
Tarikh Jawatan Berpencen:……………….…….. No. KWSP: …………………………………….
Tarikh Isytihar Harta: ……………………….……. No. Passport: ………………………………….
Bank: ………………………………………………... No. Akaun:……………………………………..
Koperasi: …………………………………............. No. Ahli: ………………………………………..
No. Ahli YGMB: …………………………………... No. Ahli Tabung Haji: ………………………..
No. Ahli Kesatuan Guru: ………………….…….. Kumpulan Darah: ……………………………..
Tarikh Tamat Lesen Memandu: ……….………… No. Kenderaan: ……………………………….

ORANG YANG BOLEH DIHUBUNGI APABILA BERLAKU KECEMASAN

Nama:……………………………………………………………………………..…………………………….

No. Telefon (R):……………….….. (H/P):…………….……… Hubungan:………………...….………

Alamat: …………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………….……..…….

Buku Pengurusan Organisasi Sekolah 2019

Senarai Tugas Guru Bagi Sesi Persekolahan 2019

Tugas 1: Kurikulum Kelas & Minit Seminggu Bil. Murid

Bil Matapelajaran

Tugas 2: Tugas-tugas Khas / Pentadbiran Jawatan Catatan

Bil Nama Organisasi

Tugas 3: Hal Ehwal Murid Jawatan Catatan

Bil Nama Organisasi

Tugas 4: Kokurikulum Jawatan Catatan

Bil Nama Organisasi

Kegiatan & Sumbangan Luar (Aktiviti Luar) Jawatan Catatan

Bil Nama Organisasi

Buku Pengurusan Organisasi Sekolah 2019

SEULAS KATA SEJAMBAK BICARA

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera

Alhamdulillah bersyukur kehadrat Ilahi dengan rahmatNya, pihak perancang sekolah telah
dapat merancang dan menyusun Buku Pengurusan tahun 2019 dengan jayanya. Tahniah
diucapkan.

Buku Pengurusan ini adalah satu dokumentasi yang sangat penting kepada sesebuah
sekolah. Buku ini merupakan sumber rujukan untuk melaksanakan semua aktiviti yang
dirancang oleh pihak sekolah. Dokumen ini dapat menjadi landasan kepada semua
program yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2019.

Buku Pengurusan ini menjadi lambang komitmen kita warga SK Nik Daud dengan Profesion
Keguruan. Ianya diharapkan dapat membudayakan seluruh warga ke arah budaya kerja
yang berkualiti dan berwawasan.

Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bertugas pada semua guru
dan kakitangan SKND tahun 2019, mudah-mudahan pada tahun ini kita dapat membaharui
dan meningkatkan azam untuk terus mendidik dan melaksanakan kerja - kerja yang
diamanahkan dengan penuh intergriti. Sesuai dengan pesanan Nabi Muhamad S.A.W.
“Jadikan kerja hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok lebih baik dari hari ini”.

Bagi menjana kejayaan dan kecemerlangan sesebuah sekolah perancangan yang teliti dan
releven perlu diberi perhatian. Matlamat dan objektif akan dapat dicapai hasil daripada
perancangan yang bijak dan teratur.

Akhir kata, jadikan setiap apa yang kita lakukan sebagi satu amal ibadat yang mendapat
ganjaran pahala di sisi Allah s.w.t. Bekerjalah dengan penuh keiklasan tanpa
mengharapkan pujian serta sanjungan manusia. Hakikat ini sekiranya kita dapat hayati
dan realisasikan in sya allah akan lahirlah murabbi yang cemerlang.

Sekian Terima Kasih,

*SKND TERBAIK”

Selamat Menjalankan Amanah.

..............................................................
( PN. HJH. RAJ YAH BT. RAJ MOHAMED )
Guru Besar,
SK Nik Daud.

1

Buku Pengurusan Sekolah 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN

“ Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu
bagi Memenuhi Aspirasi Negara “

PIAGAM PELANGGAN

Sekolah Kebangsaan Nik Daud komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang
baik kepada semua pelanggan kami.

KEPADA MURID

Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual
bermula.
Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 5 hari selepas latihan
diserahkan.

KEPADA GURU DAN KAKITANGAN

Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari
selepas diserahkan.
Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada
pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

2

Buku Pengurusan Sekolah 2019

KEPADA WARIS (Ibu bapa / penjaga)

Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2
minggu selepas dilaksanakan.

LAGU SEKOLAH

MOTTO SEKOLAH “ Ilmu Suluh Hidup
Teras Lambang Sekolahku

Marilah Tuntut Ilmu
Tak Kira Penat Dan Jemu

Hidup Mesti Berjasa
Pada Agama Dan Bangsa

Semangat Terus Dijaga
Cintai Sekolah Kita “

‘ SKND TERBAIK ‘

3

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Sejarah Penubuhan SK Nik Daud

Sekolah Kebangsaan Nik Daud yang dahulunya dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Dato’ Aria
DiRaja adalah percantuman antara dua buah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Nibong dan
Sekolah Kebangsaan Bukit Bunga.

Percantuman ini berlaku pada 4 Oktober 1961. Bagaimanapun, pembukaan rasmi sekolah ini
dengan nama Sekolah Kebangsaan Dato’ Aria DiRaja, Nibong adalah pada 21 September 1963
oleh Yang Berhormat Menteri Pelajaran ketika itu, Tuan Kapten Abdul Hamid Khan Bin Sakhwat
Ali Khan.

Pada peringkat awal penubuhannya, kedua-dua buah sekolah ini tidak mempunyai
bangunan yang sempurna seperti yang ada pada hari ini. Malahan, murid-muridnya yang seramai
20 orang dengan seorang guru pada masa itu (1938) dan hanya menumpang belajar di Madrasah
dan rumah orang kampung. Pada sekitar tahun 1950-an, barulah bangunan sekolah yang formal
didirikan. Keadaan ini bertambah baik bermula tahun 1963 sehingga 1975 apabila sekolah ini
ditukarkan namanya kepada Sekolah Kebangsaan Nik Daud. Nama Sekolah Kebangsaan Nik Daud
adalah sempena nama Pegawai Jajahan Pasir Mas ketika itu, iaitu Tan Sri Hj. Nik Daud B. Hj. Nik
Mat yang gelarannya Dato’ Aria DiRaja.

Sekolah Kebangsaan Nik Daud telah melalui pelbagai perubahan dari segi fizikal dan
corak pentadbirannya. Ramai bekas pelajarnya telah berjaya dalam pelbagai bidang yang
diceburi. Walau siapapun tenaga pengajar atau pentadbirnya, matlamatnya hanya satu iaitu untuk
memberikan komitmen kerja yang terbaik untuk memastikan kecemerlangan Sekolah
Kebangsaan Nik Daud.

4

Buku Pengurusan Sekolah 2019

PROFIL SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN NIK DAUD

17700 AYER LANAS,

KELANTAN.

TEL: 09-9468673 FAKS: 09-9467673

Guru Besar Pn. Hjh. Raj Yah Binti Raj Mohamed

Penolong Kanan Pentadbiran Tn. Hj. Zahari Bin Yas

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid En. Amran Bin Jaafar

Penolong Kanan Kokurikulum En. Mohammad Rozani Pawan Chek

Kod Sekolah DBA 5302

Gred A

Sesi Pagi

Jenis bantuan Sekolah Kerajaan

Jenis Pelajar Lelaki dan Perempuan

Lokasi Pendaftaran Luar Bandar

No. Telefon 09 9468673

No. Fax 09 9467673

Tarikh Ditubuhkan 1963 SK Dato Aria Di Raja

1975 SK Nik Daud

Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kelantan

Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tanah Merah

Kawasan Pusat Kegiatan Guru PKG Ayer Lanas

Daerah Pentadbiran Tanah Merah

Kawasan Parlimen Jeli

Dewan Undangan Negeri Bukit Bunga

Bandar / Pekan Terdekat Jeli / Ayer Lanas

Bilangan Guru 44

Bilangan Kakitangan Sokongan 5

Bilangan Murid 562

INFRASTRUKTUR UTAMA

Blok Bangunan Utama 4 Blok (Blok A - Blok D)

Makmal Komputer 1

Bilangan Bilik Darjah 18

Pra Sekolah 2

Kuarters Guru 1 Blok Apartmen

2 Rumah Berkembar

Musalla 1

Dewan Tiada Dewan Khusus

Kantin 1

5

Buku Pengurusan Sekolah 2019

SENARAI NAMA GURU

BIL NAMA JAWATAN/ ANGKA NO. TELEFON
GRED PEJABAT
1. PN. HJH. RAJ YAH BINTI RAJ D19888 0179878170
MOHAMED GB/DG44
D26653 0199107221
2. TN. HJ. ZAHARI BIN YAS PKP/DG44 D22940 0139571581
PKHEM/DG42 D36287 0145457382
3. EN. AMRAN BIN JAAFAR
PPP/DG42 D39279 01119962170
4. EN. MOHAMMAD ROZANI
PAWAN CHEK PPP/DG34 D22238 0148063881
D65300 0195646499
5. EN. AHMAD BUKHARI BIN PPP/DG34 D58145 0135572456
YAACOB PPP/DG44 D63456 0139519743
PPP/DG41
6. EN. AZMAN BIN MUSTAFA PPPS/DG44 D41139 0199775685
D30203 0199831871
7. EN. ANUAR BIN ABDULLAH PPP/DG32
PPP/DG32 D48151 0129534165
8. EN. MARZUKI BIN MAMAT D57691 0179713511
PPP/DG44
9. EN. MOHD RAMIZI BIN MAT PPP/DG41 D44436 0199232180
YASIN
PPP/DG32 D31616 0148120963
10. EN. MOHD ROSLY BIN ISMAIL D63425 0197559977
PPP/DG44
11. EN. MOHD ZAID BIN MAT PPP/DG32 D57752 0192392339
DAHAN D62189 0179097611
PPP/DG44
12. EN. MOHD ZAIDI BIN MUSA PPP/DG41 D28949 0139875864
D52154 0199767035
13. EN. MUHAMMAD SAMIZI BIN PPP/DG41 D48553 0139102941
AB RAHMAN PPPS/DG41
PPPS/DG44 D53155 0139382462
14. EN. NAZRI BIN CHE ABD. D22028 01114931822
RAHMAN PPP/DG41
PPP/DG32 D27865 0199199213
15. TN. HJ. RAMLE BIN MOHAMED
PPP/DG44 D65301 0197527499
16. EN. RUS AMIN BIN ABDUL D17642 0139595831
RAZAK PPP/DG44
PPP/DG44 D21888 0142149081
17. EN. SAZALI BIN HASSAN
PPP/DG34 6
18. EN. WAN M. SAKIMAN B WAN
AHMAD

19. EN. ZARISHAM BIN ZAKARIA

20. EN. ZULKIFLY BIN ABDULLAH

21. PN. ASMAWATI BINTI
ABDULLAH

22. PN. HABIBAH BINTI HASSAN

23. PN. HJH. CHE HAPSAH BT. CHE
AWANG

24. PN. HJH. NOREHA BINTI
ABDULLAH

25. PN. ANIZA BINTI MUHAMMAD

26. PN. HJH. ROHIMAH BINTI
HANAFI

27. PN. HJH. ZANAB BINTI DIN

Buku Pengurusan Sekolah 2019

28. PN. MAIZAN BINTI MOHAMED PPP/DG42 D32150 0129887659
29. PN. NOOR HAYATI BINTI ISHAK PPPS/DG44 D41038 0139997080
D53734 0129506649
30. PN. NOR FADHILAH BT. HARUN PPPS/DG44 D57096 01139148806
PPP/DG41
31. PN. NORFARHANA BT. ABD. D56144 0199895669
AZIZ PPPS/DG41
D61419 0129887829
32. PN. NORULASIKIM BINTI ABDUL PPP/DG41 D32354 0199634651
RAHMAN D62707 0133736439

33. PN. NUR AIN BINTI ARIFIN D51463 0129651160
D32801 0133645346
34. PN. RAHAYA BINTI MOHD NOR PPPS/DG44 D53795 0139132513
PPP/DG44
35. MUHAMAD HAFIZIN BIN D34480 01110760055
YUSOFF PPP/DG29 D30019 0139580911
D18659 0133630620
36. PN. RUSMAWATI BINTI RUSLI

37. PN. SALINA BT MOHD HASSAN PPP/DG41

38. PN. SITI KHALIJAH BINTI PPP/DG41
HASSAN PPP/DG32

39. PN. ZAITON BT YAHYA

40. PN. ZALEHA BINTI AB. KADIR PPP/DG34
PPP/DG44
41. TN. HJ JAAFAR BIN MAMAT PPP/DG42

42. EN. MOHD HANUSI B. ABD. PPP/DG44
GHANI

43. PN. NIK HALIATON AZIAM BT.
NIK OMAR

SENARAI NAMA STAF SOKONGAN

BIL NAMA JAWATAN ANGKA NO. TELEFON
PEJABAT
1. PN. AINUM BT MAT YA KPT/N22 D37140 017-9377120
2. NARIZAN BT CHE AHMAD PT/N19 D20562 0126369746
3. EN. MOHAMMAD SUHAIMI B. M PT/N11 D40085 0199772297

HUSIN PPM/N19 D64677 0145307084
4. NURUL FATIHAH BINTI HASAN PPM/N19 D64341 01117890492
5. WAN NORSALIHAH BINTI SHUKRI

7

Buku Pengurusan Sekolah 2019

SENARAI NAMA STAF SYARIKAT PEMBERSIHAN KAWASAN

BIL NAMA NO. TELEFON
1. CHE MOOD BIN CHE NGAH 010-5767164
3. JULAHAFID BIN AHMAD 01110943583
4. SITI SUHANA BT AB KADIR 014-8368708
5. RUSNI BT MOHAMAD 019-4431916
6. RAHIMAH BT OMAR 014-8138876

SENARAI NAMA PENGAWAL KESELAMATAN

BIL NAMA NO. TELEFON
1. CHE PA BIN SAMAT 019-9015006
2. MOHD YUSRI BIN MOHD YUSOF 019-9522301
3. NORHISHAM BIN MOHD YUSOF 019-9528601

4. ROSLAN BIN SAAD 019-9531089

Do not always say “there is still time” or” later”. Do it right away , use your time
‘Learn from rain sacrifice, who would fall many times in order to create a rainbow’

8

Buku Pengurusan Sekolah 2019

GURU KELAS BAGI SESI 2019

BIL NAMA KELAS NAMA GURU KELAS NO. KP
791231-03-5248
1. PRA BESTARI PN. ASMAWATI BT ABDULLAH

2. PRA ELIT PN. RUSMAWATI BT RUSLI 841204-03-5974

3. PN. ROHIMAH BT HANAFI 621003-02-5468
1 AL BIRUNI PN. NOOR HAYATI BT ISHAK 720116-03-5340
PN. NORFARHANA BT. ABD. AZIZ 820716-03-5836
4. PN. ANIZA. BT MUHAMMAD
1 AL FARABI PN. SALINA BT. MOHD HASSAN 730523-03-5144
PN. NORULASIKIM BT. ABDUL RAHMAN
5. 720224-03-5540
1 AL KINDI PN. HABIBAH BT. HASSAN
EN. RUS AMIN B. ABDUL RAZAK 810911-03-5330
6. SITI KHALIJAH BT. HASSAN
2 AL BIRUNI EN.WAN MOHD SAKIMAN WAN AHMAD 720301-71-5196
PN.CHE HAPSAH CHE AWANG 830723-03-5649
7. EN.JAAFAR BIN MAMAT 810324-03-5846
2 AL FARABI PN. NORFADHILAH HARUN 701019-03-5599
PN. RAHAYA BT. MOHD NOR 621014-03-5450
8. EN. ZULKIFLY B ABDULLAH 621014-03-5450
2 AL KINDI EN. SAZALI BIN HASSAN 621014-03-5450
PN. ZAITON BT. YAHYA 650320-03-5304
9. EN. AHMAD BUKHARI YAACOB 770708-03-6545
3 AL BIRUNI 740128-03-5303
690701-03-5582
10. 670807-03-5769
3 AL FARABI

11.
3 AL KINDI

12.
4 AL BIRUNI

13.
4 AL FARABI

14.
4 AL KINDI

15.
5 AL BIRUNI

16. 5 AL FARABI
17. 5 AL KINDI
18. 6 AL BIRUNI
19 6 AL FARABI
20 6 AL KINDI

9

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN SESI 2019

KUMPULAN A :
Sekolah - Sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN
HARI MINGGU

01.01.2019 31.01.2019 23 12
01.02.2019 28.02.2019 20 1
01.03.2019 21.03.2019 15
58
JUMLAH HARI
9
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

22.03.2019 30.03.2019

1 31.03.2019 31.03.2019 1

01.04.2019 30.04.2019 22

01.05.2019 31.05.2019 17 8

JUMLAH HARI 40
16
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2
9
24.05.2019 08.06.2019 1
14
09.06.2019 30.06.2019 16 5
01.07.2019 31.07.2019 23 52
01.08.2019 08.08.2019 6

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

2 09.08.2019 17.08.2019 9

18.08.2019 31.08.2019 10
01.09.2019 30.09.2019 22
01.10.2019 31.10.2019 23
01.11.2019 21.11.2019 15
70
JUMLAH HARI
40
CUTI AKHIR TAHUN

22.11.2019 31.12.2019

287

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 290

Jumlah Hari Cuti penggal = 74

10

Buku Pengurusan Sekolah 2019

HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN 2019

Bil Hari Kelepasan Tarikh Hari
Selasa / Rabu
1 Tahun Baru Cina 5, 6 Febuari Rabu
Ahad
2 Hari Pekerja 1 Mei Rabu / Khamis
Ahad / Isnin
3 Hari Wesak 19 Mei Sabtu
Ahad
4 Hari Raya Puasa* 5, 6 Jun Isnin

5 Hari Raya Qurban* 11,12 Ogos Isnin
Ahad
6 Hari Kebangsaan 31 Ogos Sabtu

7 Awal Muharam (Maal Hijrah) 1 September Rabu

8 Hari Keputeraan SPBY di-Pertuan 9 September

Agong

9 Hari Malaysia 16 September

10 Hari Deepavali* 27 Oktober

11 Hari Keputeraan Nabi Muhammad 9 November

S.A.W (Maulidur Rasul)

12 Hari Krismas 25 Disember

HARI KELEPASAN AM DALAM NEGERI KELANTAN 2019

Hari Kelepasan AM Kelantan

6 Febuari Tahun Baru 22 Mei Hari Nuzul 11, 12 Hari
(Rabu) Cina (Hari (Rabu) Al-Quran Disember Keputeraan
Kedua) Sultan
(Isnin / Selasa) Kelantan

Catatan :* Tertakluk kepada perubahan.

SPANM BIL. 9/ 2018 TARIKH PEMBAYARAN GAJI BULANAN BAGI TAHUN 2019

Bulan Tarikh Hari Catatan

Januari 24.01.2019 Khamis

Febuari 25.02.2019 Isnin Tahun Baru Cina

5 & 6 Febuari (Selasa & Rabu)

Mac 25.03.2019 Isnin

April 25.04.2019 Khamis

Mei 23.05.2019 Khamis Pesta Kaamatan

30 & 31 Mei (Khamis & Jumaat)

Jun 25.06.2019 Selasa Hari Gawai

1& 2 Jun (Sabtu & Ahad)

Hari Raya Puasa

5 & 6 Jun (Rabu & Khamis)

Julai 25.07.2019 Khamis

Ogos 22.08.2019 Khamis Hari Raya Haji

11 Ogos (Ahad)

September 25.09.2019 Rabu

Oktober 17.10.2019 Khamis Hari Deepavali

27 Oktober (Ahad)

November 25.11.2019 Isnin

Disember 18.12.2019 Rabu Hari Krismas

25 Disember (Rabu)

11

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAKWIM
PENGURUSAN
SEKOLAH

‘Jadilah Cikgu Yang Berjiwa Guru, Hati Bersih Sentiasa Pemaaf Rela Bekerja Bila-Bila
Masa Kerana Sedar Kerja Itu Ibadah Kita

“ Sebaik-Baik Manusia Ialah Manusia Yang Paling Banyak Membuat Kebaikan Untuk
Manusia Lain “

12

Buku Pengurusan Sekolah 2019

TAKWIM SK NIK DAUD TAHUN 2019

JANUARI 2019

Bil Hari Aktiviti / Perkara Catatan
1 Selasa Persekolahan Sesi 2019 Bermula
2 Rabu Mesyuarat JK RMTS Bil 1/19 P. Transisi & G.Penyayang Th.1
3 Khamis
4 Jumaat Mesyuarat Panitia BM/BI/BA/PAI Bil
5 Sabtu 1/19
6 Ahad Mesyuarat Panitia Sains/Mate Bil 1/19
Mesyuarat Sejarah/RBT/TMK Bil 1/19
7 Isnin Mesyuarat Kecemerlangan UPSR Bil
8 Selasa 1/19 / Perjumpaan Unit Beruniform
9 Rabu
Mesyuarat Kesenian Muzik/ PJPK Bil
10 Khamis 1/19
11 Jumaat Perjumpaan Guru Kelas 2019 Bil 1/19
12 Sabtu Mesyuarat Kaunseling
13 Ahad Displin/Pengawas/ Kaunseling Bil 1/19

14 Isnin
15 Selasa

16 Rabu Perjumpaan Kelab & Persatuan
17 Khamis Penutupan Minggu Transisi
18 Jumaat
19 Sabtu Mesyuarat Induk PSS Bil 1/19
20 Ahad Perjumpaan Sukan & Permainan
21 Isnin
22 Selasa Mesyuarat SPBT/ Pelancaran Nilam Bil
23 Rabu 1/19
24 Khamis Mesyuarat Pengurusan Pra Sekolah Bil
25 Jumaat 1/19
26 Sabtu
27 Ahad

28 Isnin

29 Selasa
30 Rabu
31 Khamis

13

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Bil Hari Aktiviti / Perkara FEBRUARI 2019
1 Jumaat Catatan
2 Sabtu CUTI PERAYAAN
3 Ahad CUTI PERAYAAN
4 Isnin TAHUN BARU CINA
5 Selasa TAHUN BARU CINA
6 Rabu CUTI PERAYAAN
7 Khamis
8 Jumaat Perjumpaan Kelab dan Persatuan
9 Sabtu
10 Ahad Perjumpaan Kelab Sukan dan
11 Isnin Permainan
12 Selasa
13 Rabu Perjumpaan Unit Beruniform
14 Khamis
15 Jumaat
16 Sabtu
17 Ahad
18 Isnin
19 Selasa
20 Rabu

21 Khamis
22 Jumaat
23 Sabtu
24 Ahad
25 Isnin
26 Selasa
27 Rabu
28 Khamis

14

Buku Pengurusan Sekolah 2019

MAC 2019

Bil Hari Aktiviti / Perkara Catatan
1 Jumaat
2 Sabtu LK 1 (Tahap 2)
3 Ahad LK 1 (Tahap 2)
4 Isnin LK 1 (Tahap 2)
5 Selasa LK 1( Tahap 2)
6 Rabu
7 Khamis Perjumpaan Kelab Sukan dan
8 Jumaat Permainan
9 Sabtu Perkhemahan Agung Unit Beruniform
10 Ahad Perkhemahan Agung Unit Beruniform
11 Isnin Perkhemahan Agung Unit Beruniform
12 Selasa
13 Rabu Perjumpaan Unit Beruniform

14 Khamis CUTI PENGGAL 1
15 Jumaat CUTI PENGGAL 1
16 Sabtu CUTI PENGGAL 1
17 Ahad CUTI PENGGAL 1
18 Isnin CUTI PENGGAL 1
19 Selasa CUTI PENGGAL 1
20 Rabu CUTI PENGGAL 1
21 Khamis CUTI PENGGAL 1
22 Jumaat CUTI PENGGAL 1
23 Sabtu
24 Ahad
25 Isnin
26 Selasa
27 Rabu
28 Khamis
29 Jumaat
30 Sabtu
31 Ahad

15

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Bil Hari Aktiviti / Perkara APRIL 2019
1 Isnin Perjumpaan Kelab dan Persatuan Catatan
2 Selasa
3 Rabu Perjumpaan Kelab Sukan dan
4 Khamis Permainan
5 Jumaat
6 Sabtu Perjumpaan Unit Beruniform
7 Ahad
8 Isnin Perjumpaan Kelab dan Persatuan
9 Selasa
10 Rabu

11 Khamis
12 Jumaat
13 Sabtu
14 Ahad
15 Isnin
16 Selasa
17 Rabu
18 Khamis
19 Jumaat
20 Sabtu
21 Ahad
22 Isnin
23 Selasa
24 Rabu
25 Khamis
26 Jumaat
27 Sabtu
28 Ahad
29 Isnin
30 Selasa

16

Buku Pengurusan Sekolah 2019

MEI 2019

Bil Hari Aktiviti / Perkara Catatan
1 Rabu Hari Pekerja
2 Khamis
3 Jumaat LK 2 (Tahap 2) * Awal Ramadhan
4 Sabtu LK 2 (Tahap 2)
5 Ahad LK 2 (Tahap 2)
6 Isnin LK 2 (Tahap 2)
7 Selasa
8 Rabu Hari Wesak
9 Khamis
10 Jumaat NUZUL AL-QURAN
11 Sabtu CUTI PERTENGAHAN TAHUN
12 Ahad BERMULA
13 Isnin
14 Selasa
15 Rabu
16 Khamis
17 Jumaat
18 Sabtu
19 Ahad
20 Isnin
21 Selasa
22 Rabu
23 Khamis
24 Jumaat

25 Sabtu
26 Ahad
27 Isnin
28 Selasa
29 Rabu
30 Khamis
31 Jumaat

17

Buku Pengurusan Sekolah 2019

JUN 2019

Bil Hari Aktiviti / Perkara Catatan
1 Sabtu
2 Ahad HARI RAYA PUASA
3 Isnin HARI RAYA PUASA
4 Selasa CUTI PERTENGAHAN TAHUN
5 Rabu BERAKHIR
6 Khamis CUTI RAYA PUASA
7 Jumaat Perjumpaan Kelab Sukan dan
8 Sabtu Permainan

9 Ahad Perjumpaan Unit Beruniform
10 Isnin
11 Selasa Perjumpaan Kelab dan Persatuan
12 Rabu

13 Khamis
14 Jumaat
15 Sabtu
16 Ahad
17 Isnin
18 Selasa
19 Rabu
20 Khamis
21 Jumaat
22 Sabtu
23 Ahad
24 Isnin
25 Selasa
26 Rabu
27 Khamis
28 Jumaat
29 Sabtu
30 Ahad

18

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Bil Hari Aktiviti / Perkara JULAI 2019
1 Isnin Catatan
2 Selasa Perjumpaan Kelab Sukan dan
3 Rabu Permainan

4 Khamis LK 3- Percubaan (Tahap 2)
5 Jumaat LK 3- Percubaan (Tahap 2)
6 Sabtu LK 3- Percubaan (Tahap 2)
7 Ahad LK 3- Percubaan (Tahap 2)
8 Isnin
9 Selasa Perjumpaan Kelab dan Persatuan
10 Rabu
11 Khamis Perjumpaan Kelab Sukan dan
12 Jumaat Permainan
13 Sabtu
14 Ahad Perjumpaan Unit Beruniform
15 Isnin
16 Selasa
17 Rabu
18 Khamis
19 Jumaat
20 Sabtu
21 Ahad
22 Isnin
23 Selasa
24 Rabu

25 Khamis
26 Jumaat
27 Sabtu
28 Ahad
29 Isnin
30 Selasa
31 Rabu

19

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Bil Hari Aktiviti / Perkara OGOS 2019
1 Khamis Catatan
2 Jumaat Pra UPSR 2019
3 Sabtu Pra UPSR 2019
4 Ahad Pra UPSR 2019
5 Isnin Pra UPSR 2019
6 Selasa CUTI PENGGAL 2
7 Rabu HARI RAYA Qurban
8 Khamis HARI RAYA Qurban
9 Jumaat
10 Sabtu CUTI PENGGAL 2 BERAKHIR
11 Ahad
12 Isnin Perjumpaan Sukan & Permainan
13 Selasa
14 Rabu Perjumpaan Unit Beruniform
15 Khamis HARI KEBANGSAAN
16 Jumaat
17 Sabtu
18 Ahad
19 Isnin
20 Selasa
21 Rabu
22 Khamis
23 Jumaat
24 Sabtu
25 Ahad
26 Isnin
27 Selasa
28 Rabu
29 Khamis
30 Jumaat
31 Sabtu

20

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Bil Hari Aktiviti / Perkara SEPTEMBER 2019
1 Ahad Awal Muharam (Maal Hijrah) Catatan
2 Isnin
3 Selasa Perjumpaan Kelab & Persatuan
4 Rabu
5 Khamis Hari Keputeraan S.P.B.Y Di-pertuan
6 Jumaat Agong
7 Sabtu Perjumpaan Sukan & Permainan
8 Ahad
9 Isnin HARI MALAYSIA
Perjumpaan Unit Beruniform
10 Selasa UPSR 19
11 Rabu
12 Khamis UPSR 19
13 Jumaat UPSR 19
14 Sabtu UPSR 19
15 Ahad UPSR 19
16 Isnin
17 Selasa
18 Rabu
19 Khamis
20 Jumaat
21 Sabtu
22 Ahad
23 Isnin
24 Selasa
25 Rabu
26 Khamis
27 Jumaat
28 Sabtu
29 Ahad
30 Isnin

21

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Bil Hari Aktiviti / Perkara OKTOBER 2019
1 Selasa Perjumpaan Kelab & Persatuan Catatan
2 Rabu
3 Khamis Perjumpaan Sukan & Permainan
4 Jumaat
5 Sabtu Perjumpaan Unit Beruniform
6 Ahad
7 Isnin Sukan Tahunan Sekolah
8 Selasa Sukan Tahunan Sekolah
9 Rabu Sukan Tahunan Sekolah
10 Khamis
11 Jumaat Deepavali
12 Sabtu CUTI PERAYAAN
13 Ahad CUTI PERAYAAN
14 Isnin Perjumpaan Sukan & Permainan
15 Selasa
16 Rabu
17 Khamis
18 Jumaat
19 Sabtu
20 Ahad
21 Isnin
22 Selasa
23 Rabu
24 Khamis
25 Jumaat
26 Sabtu
27 Ahad
28 Isnin
29 Selasa
30 Rabu
31 Khamis

22

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Bil Hari Aktiviti / Perkara NOVEMBER 2019
1 Jumaat Catatan
2 Sabtu
3 Ahad Perjumpaan Unit Beruniform
4 Isnin
5 Selasa Hari Keputeraan Nabi Muhammad
6 Rabu S.A.W (Maulidur Rasul)
7 Khamis
8 Jumaat Hari Keputeraan Sultan Kelantan
9 Sabtu Hari Keputeraan Sultan Kelantan
Perjumpaan Kelab & Persatuan
10 Ahad
11 Isnin Perjumpaan Sukan & Permainan
12 Selasa ‘CUTI AKHIR TAHUN 2019’
13 Rabu
14 Khamis
15 Jumaat
16 Sabtu
17 Ahad
18 Isnin
19 Selasa
20 Rabu
21 Khamis
22 Jumaat
23 Sabtu
24 Ahad
25 Isnin
26 Selasa
27 Rabu
28 Khamis
29 Jumaat
30 Sabtu

23

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Bil Hari Aktiviti / Perkara DISEMBER 2019
1 Ahad KRISMAS Catatan
2 Isnin
3 Selasa
4 Rabu
5 Khamis
6 Jumaat
7 Sabtu
8 Ahad
9 Isnin
10 Selasa
11 Rabu
12 Khamis
13 Jumaat
14 Sabtu
15 Ahad
16 Isnin
17 Selasa
18 Rabu
19 Khamis
20 Jumaat
21 Sabtu
22 Ahad
23 Isnin
24 Selasa
25 Rabu
26 Khamis
27 Jumaat
28 Sabtu
29 Ahad
30 Isnin
31 Selasa

24

Buku Pengurusan Sekolah 2019

PELAN SEKOLAH

25

Buku Pengurusan Sekolah 2019

SENARAI TUGAS

1. GURU BESAR

A. Pentadbiran:
Dalam bidang pentadbiran, Guru Besar adalah bertanggungjawab secara
langsung dalam segala pengurusan perjawatan dan perkhidmatan guru dan
kakitangan bukan guru di sekolah sebagaimana berikut:

1. Melaksanakan segala prosedur perlantikan dan pengesahan
dalam jawatan semua kakitangan di bawah kelolaan dan bidang
kuasanya.
2. Melaksanakan segala prosedur perlantikan ke jawatan yang
lebih tinggi bagi semua kakitangan di bawah jagaannya.
3. Melaksanakan prosedur bagi menamatkan perkhidmatan
perletakan, persaraan, penggantungan, pelepasan guru-guru dan
kakitangan.
4. Memastikan pelaksanaan dan langkah-langkah pengambilan
perkhidmatan dan kursus dalam jawatan.
5. Mengambil langkah-langkah tertentu yang berhubung kait dengan
soal percutian kakitangan di sekolahnya.
6. Mewujudkan struktur organisasi sekolah bagi menentukan
pembahagian kerja dan tugas kakitangan sekolahnya.
7. Menyediakan senarai tugas dan tanggungjawab guru dan
kakitangan sokongan.
8. Menyimpan dan menyelenggarakan rekod-rekod peribadi guru
dan kakitangan bukan guru.
9. Menyediakan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan, Berkala, Laporan
Sulit Khas, dan Laporan Nilaian Prestasi Khas bagi semua
kakitangan di bawahnya.
10. Meluluskan permohonan penggunaan bangunan dan
kemudahan yang ada di sekolah mengikut syarat-syarat yang
dibenarkan oleh pihak yang berkuasa.
11. Menentukan sistem penyelenggaraan fail dilaksanakan dengan
cara yang teratur dan sempurna.
12. Merancang dan memastikan pelaksanaan takwin sekolah yang
telah disusun dan ditetapkan itu berjalan dengan lancar.
13. Memastikan bahawa segala retan-retan yang disediakan itu
dilakukan dengan sempurna dan dilaksanakan mengikut jadual
yang telah ditetapkan.
14. Menjadi pengerusi Lembaga Tatatertib Sekolah.
15. Menjadi Penasihat Persatuan Ibu Bapa Guru dan memastikan
bahawa segala keputusan dilaksanakan dengan teratur dan berkesan.
16. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat yang diadakan di peringkat
sekolah yang melibatkan guru dan kakitangan.

26

Buku Pengurusan Sekolah 2019

17. Menghadiri mesyuarat di Pejabat Pendidikan Daerah, Zon
Sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri, Kementerian Pendidikan Malaysia
atau jabatan-jabatan kerajaan yang lain.

B. Kewangan:
1. Menyediakan anggaran belanjawan sekolah seperti
perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan.
2. Mengurus dan menyempurnakan segala tuntutan perkapita dan
lain-lain geran yang dikemukakan oleh pihak yang berkaitan dari
semasa ke semasa.
3. Menentukan segala kutipan atau yuran, sewa, asrama dan lain-
lain sumber pendapatan dilaksanakan dengan sempurna.
4. Merancang dan menguruskan segala bentuk pembelian dan
pembayaran yang dilakukan oleh pihak sekolah.
5. Mengurus dan menyempurnakan segala urusan yang berkaitan
dengan gaji, elaun dan lain-lain bagi guru dan kakitangan.
6. Mengurus dan menyelenggarakan buku tunai untuk Akaun Wang
Kerajaan, Wang Suwa dan Asrama serta Panjar Wang Runcit.
7. Melakukan dan menyempurnakan segala persediaan yang
diperlukan untuk audit akaun sekolah secara teratur dan kemas.
8. Menyempurnakan segala urusan yang berkaitan dengan biasiswa
pelajar-pelajar sekolah yang diberi oleh Kementerian Pendidikan dan
lain-lain badan penaja.
9. Menjadi Pengerusi Lembaga Tender dan Sebut Harga Sekolah
mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Pendidikan.
10. Menentukan buku stok yang disimpan dan disediakan di sekolah
disediakan dengan teratur dan kemas kini.
11. Memperakukan segala tuntutan perjalanan, peperiksaan, elaun
lebih masa, wang runcit dan sebagainya.
12. Memastikan bahawa tatacara hapus kira dan hapus stok dilakukan
dengan sempurna mengikut peraturan yang ada.
13. Menjadi Setiausaha Lembaga Kewangan Sekolah dan pengelola
sekolah dan menentukan bahwa semuanya itu berjalan lancar.

C. Pembangunan Fizikal Sekolah:
1. Melaksanakan pengawasan fizikal sekolah dan menentukan
perjalanannya dilakukan dengan cara yang baik dan teratur.
2. Mengambil langkah-langkah penyelenggaraan bangunan sekolah
dan kawasan sekolah dari semasa ke semasa.
3. Merancang dan menguruskan pelaksanaan projek-projek
pembangunan kecil yang diadakan di sekolah.
4. Merancang pertambahan fizikal sekolah jika ada dan jika perlu
seperti pembinaan dan pembaikian, memerlukan bangunan tambahan
dan sebagainya.
27

Buku Pengurusan Sekolah 2019

D. Pembangunan Kakitangan:
1. Merancang dan melaksanakan program dan kursus bagi kemajuan
guru dan bukan guru untuk pengayaan dirinya.
2. Mengadakan 'in house training', kolokium, mengambil kursus di
luar, kursus dalam perkhidmatan ataupun mengadakan kursus- kursus
untuk kakitangan di sekolahnya.
3. Memberi segala galakan kepada guru dan kakitangan agar
melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi.

E. Mengajar:
1. Mengajar sekurang-kurangnya sembilan waktu seminggu dan
mengikut peraturan yang telah ditetapkan bagi Guru Besar.

F. Kurikulum:
1. Menentukan pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan berjalan
dengan teratur, berkesan dan mengikut perancangan.
2. Memastikan pelaksanaan sukatan pelajaran atau kurikulum yang
ditentukan oleh Kementerian Pendidikan berjalan mengikut
peraturan.
3. Merancang dan memastikan pelaksanaan sukatan pelajaran
atau kurikulum di sekolah berjalan dengan sempurna.
4. Menentukan mata pelajaran pilihan untuk pengajaran di
sekolahnya dengan menetapkan guru-guru yang mengajar mata
pelajaran yang berkenaan.
5. Menubuhkan panitia mata pelajaran atau Lembaga Kurikulum
Sekolah untuk memastikan keberkesanan pelaksanaannya.
6. Mempengerusikan mesyuarat panitia mata pelajaran jika difikirkan
perlu.
7. Menubuhkan beberapa buah jawatankuasa dan majlis lain yang
difikirkan perlu sebagai usaha untuk memastikan keberkesanan
pengurusan sekolah.
8. Menentukan kewujudan Pusat Sumber sekolah dan Guru Besar
bertanggung-jawab terhadap perkembangan dan kemajuannya.
9. Membina 'Blue Print' sekolah untuk meningkatkan pencapaian
pelajar dan bidang akademik.

G. Ko-Kurikulum:
1. Memastikan penubuhan persatuan, dan kelab sukan dan
permainan dan pasukan-pasukan unit pakaian seragam.
2. Menentukan bahawa unit-unit ko-kurikulum itu berjalan dengan
cergas, baik, teratur dan sempurna dengan susunan program yang
lengkap, sesuai & praktikal.

28

Buku Pengurusan Sekolah 2019

3. Menentukan perkembangan bakat dan potensi para pelajar
dalam kegiatan ko-kurikulum seperti persatuan dan kelab, sukan
dan permainan dan juga pasukan unit berunifom.

H. Hal Ehwal Pelajar:

1. Menubuhkan Lembaga Disiplin Pelajar di sekolahnya dan

memastikan bahawa pelaksanaannya berjalan dengan berkesan.

2. Menetap dan menggariskan satu peraturan dan undang-undang

sekolah yang praktikal untuk dipatuhi sepenuhnya oleh semua pelajar.

3. Menubuhkan sebuah Lembaga Pengawas Sekolah yang terdiri

daripada pelajar yang cergas, baik dari segi tingkah laku, berbudi

pekerti dan bagus dalam akademik dan sukan.

4. Menentukan perjalanan Lembaga Disiplin Pelajar, peraturan dan

undang-undang dan Lembaga Pengawas dilaksanakan dengan

baik, sempurna dan adil.

5. Untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan dan kebajikan para

pelajar, perkhidmatan yang berikut perlu diwujud dan dilaksanakan di

sekolah dengan baik, iaitu:- (Bimbingan dan kaunseling, kesihatan,

biasiswa dan dermasiswa, keselamatan, riadah dan sistem mentor

menti).

I. Pengawasan Dan Penyeliaan:

1. Menjadi tugas dan tanggungjawab Guru Besar untuk membuat

penyelidikan terhadap perjalanan pengajaran dan pembelajaran di

sekolahnya.

2. Menjadi tugas Guru Besar untuk mengawasi dan melaksanakan

tugas-tugas pentadbiran, pengurusan, kewangan, pembangunan

fizikal, kemajuan kakitangan pengajaran pembelajaran, kurikulum,

ko-kurikulum dan dalam hal ehwal pelajar.

3. Bertanggungjawab dalam memberi bimbingan kepada Penolong

Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan

KO serta Penyelia Petang dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka.

4. Guru Besar memberi bimbingan yang diperlukan kepada

kakitangan bukan guru dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

5. Memberi bimbingan kepada guru-guru dalam semua bidang

tugas dan pengajaran mereka agar ianya menjadi lebih berkesan

dan menyeronokkan.

6. Pengawasan dan penyeliaan ini adalah untuk penilaian prestasi

mereka yang akan dibuat pada setiap hujung tahun.

29

Buku Pengurusan Sekolah 2019

1.0 PENGURUS "LEARNING EXPERIENCES" – KERJA IKHTISAS

1.1 Penyelia dan pengawal polisi dan objektif sekolah yang telah
diasaskan dan diselaraskan kepada polisi Kementerian Pendidikan
dan objektif Pendidikan Negeri dan negara.
1.2 Menentukan sasaran sekolah, merancang dan melaksanakan
proses pengajaran dan pembelajaran sukatan pelajaran,
rancangan pelajaran, jadual waktu, penugasan guru dan
sebagainya.
1.3 Menentukan kualiti volume kerja pelajar-pelajar dan
pemeriksaan buku-buku pelajar.
1.4 Menentukan polisi-polisi mengenai ujian dan peperiksaan serta
menggunakan data-data untuk perancangan dan tindakan susulan.
1.5 Menyelia poses pendidikan sama ada dalam bilik darjah,
pemeriksaan buku rekod guru atau perbincangan dengan guru /
JKS / PMP.
1.6 Memeriksa buku kemajuan pelajar, buku profil, buku
kedatangan dan buku kegiatan kurikulum dari masa ke semasa.
1.7 Menentukan polisi untuk aktiviti ko-kurikulum.
1.8 Membaca dan meneliti laporan kegiatan ko-kurikulum serta
memberi nasihat dan bimbingan kepada guru dan pelajar.
1.9 Mengajar sebilangan waktu.

2.0 PEMBANGUNAN MAJU DIRI MURID

2.1 Menentukan polisi-polisi mengenai pelaksanaan disiplin secara
menyeluruh. Mengendalikan kes-kes disiplin yang dirujukkan oleh
Badan Disiplin, berjumpa dengan ibubapa dan penjaga, PRS. K & K,
guru ko-kurikulum dan sebagainya.
2.2 Melaksanakan projek-projek khas seperti PMP, menyelia dan
menilai keberkesanannya.

3.0 PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN (MANAGEMENT AND
DEVELOPMENT)
3.1 MURID-MURID

3.1.1 Menyelia pendaftaran kemasukan dan pertukaran murid.
3.1.2 Menyelia buku jadual kedatangan murid.
3.1.3 Menyelia pemberian bantuan kepada murid-murid.
3.1.4 Menyelia Skim Pinjaman Buku Teks serta menentukan polisi
dan senarai pelajar yang layak dan tidak layak.
3.1.5 Menentukan polisi berkaitan dengan peperiksaan awam seperti
menentukan mata pelajaran yang akan diambil oleh murid.
3.1.6 Menyemak dan menandatangani sijil berhenti sekolah dan
surat akuan.

30

Buku Pengurusan Sekolah 2019

3.1.7 Memastikan program-program kesihatan dijalankan dengan
sempurna supaya wujud tahap kesihatan yang tinggi di kalangan
murid.
3.1.8 Bertanggungjawab ke atas pembuangan dan penggantungan
murid-murid.
3.1.9 Bertanggungjawab ke atas keselamatan murid di sekolah.

3.2 PENGURUSAN PERSONEL
3.2.1 Menentukan pendaftaran, pengesahan dalam jawatan,
penempatan ke dalam jawatan berpencen dan jenis cuti kakitangan
sekolah.
3.2.3 Menolong kakitangan menentukan sasaran kerja dan
berbincang dari masa ke semasa mengenai sasaran dan mutu kerja.
3.2.3 Menentukan tugasan dan bidang kerja (development of staff)
dan menjalankan penyeliaan sepanjang tahun.
3.2.4 Mengambil tindakan / laporan tatatertib ke atas pegawai di
bawah bidang kuasanya.
3.2.5 Menjaga kebajikan kakitangan.

3.3 KEWANGAN
3.3.1 Mengawal dan menyemak pemberian perkapita, gaji
kakitangan, rekod akaun, laporan kewangan dan punca-punca
kewangan suwa dan kerajaan.
3.3.2 Mengemas kini penyata akaun sekolah yang belum diaudit
dan membuat tindakan susulan ke atas laporan audit.
3.3.3 Mengawal stok-stok dan harta benda sekolah.
3.3.4 Mengawal perbelanjaan yang dibuat oleh semua bidang dan
membuat anggaran perbelanjaan tahunan yang kos efektif.

3.4 KEMUDAHAN FIZIKAL
3.4.1 Memastikan keadaan fizikal bangunan, padang dan
persekitaran sekolah berada dalam keadaan baik.
3.4.2 Mempertingkatkan keceriaan dan kecantikan sekolah.
3.4.3 Menyelia dan menjaga kemudahan dan keselamatan bangunan
sekolah.
3.4.4 Memastikan perabot sentiasa berada dalam keadaan baik
dan membuat pengagihan yang berkesan.
3.4.5 Menyelia dan mengawal sistem pencegahan kebakaran.
3.4.6 Bertanggungjawab ke atas harta benda sekolah.

31

Buku Pengurusan Sekolah 2019

4.0 PEMBANGUNAN ORGANISASI DAN DIRI (SYNERGY)
4.1 Merancang dan menyelia aktiviti perkembangan staf seperti
kursus dalaman, perbincangan, berkongsi maklumat, merangsang
budaya, mencari maklumat dan pengetahuan serta memberi peluang
kepada guru memperkembangkan diri.
4.2 Mengawal `learning experiences' dengan berdasarkan
pemerhatian, data dan salinan serta menggunakan maklumat yang
diperolehi untuk pembangunan `learning experiences' murid.
4.3 Melaksanakan kursus kesedaran dan pengunggulan kendiri
guru.
4.4 Penglibatan dalam aktiviti-aktiviti pendidikan komuniti.

5.0 PEMBANGUNAN DIRI (PERSONEL DEVELOPMENT)
5.1 Membaca makalah, buku-buku ikhtisas, pengurusan dan filosofi,
menghadiri kursus, seminar, bengkel bertukar-tukar fikiran dengan
rakan-rakan sekerja.
5.2 Menjalankan kajian. Mengumpul data dan menghasilkan kaedah
yang baru yang lebih berkesan.
5.3 Menerbit artikel-artikel yang berkaitan dengan bidang ikhtisas

<===================================>
2. GPK PENTADBIRAN

A. Bidang Tugas:
1. Melaksana dan menjalankan segala tugas dan tanggungjawab Guru
Besar semasa ketiadaannya di sekolah.
2. Mengajar sebilangan daripada waktu mengikut arahan Guru Besar
yang ditetapkan dari semasa ke semasa.
3. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal yang
berhubungkait dengan kurikulum, pentadbiran dan pengurusan sekolah,
hubungan dengan masyarakat dan juga keselamatan.
4. Membantu Guru Besar dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah
yang mempunyai sidang petang.
5. Memberi segala bantuan kepada Guru Besar dalam tugas menyelia dan
menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
6. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan, pengurusan
dan pelaksanaan program dan projek sekolah.

B. Senarai Tugas:
1. Memastikan pelaksanaan semua kursus pengajian yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.
2. Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, semester dan lain-
lainnya berjalan dengan lancar dan berkesan.
3. Memastikan perjalanan panitia-panitia mata pelajaran itu dilaksanakan
secara teratur dan baik.

32

Buku Pengurusan Sekolah 2019

4. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi
pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel.
5. Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber
pendidikan itu dilakukan dengan baik.
6. Membantu dan membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru
praktikum dan guru-guru yang baru mengajar dalam menjalankan tugas-
tugas harian mereka.
7. Membuat kajian terhadap segala jenis laporan yang berkaitan dengan
kurikulum dan mencadangkan tindakan susulan.
8. Membantu dalam merancang dan menyelaraskan hal-hal yang
berkaitan dengan ujian, peperiksaan, penilaian dan menyarankan
tindakan susulan.
9. Menyelaraskan pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan
bimbingan dan pemulihan yang ada di sekolah.
10. Menyelaraskan segala program kurikulum yang dianjurkan oleh
sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan
Kementerian Pendidikan Malaysia.
11. Membantu dalam menentukan buku-buku teks, bahan Pusat Sumber
dan lain-lain buku bacaan di samping menentukan kesesuaiannya.
12. Menyusun jadual waktu kelas dan guru dan menyediakan jadual
waktu gantian bagi guru yang sakit dan mereka yang ditimpa kemalangan
dan mengalami kecemasan.

C. Pentadbiran:
1. Membantu bagi menentukan beban tugas guru dan kakitangan bukan
guru sekolah adalah adil dan saksama.
2. Membantu dan menyelaraskan hal ehwal peperiksaan, kursus dan
latihan untuk guru dan kakitangan bukan guru sekolahnya.
3. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data, maklumat
dan juga perangkaan yang diperlukan dari semasa ke semasa.
4. Membantu merancang takwin sekolah dan dalam menentukan program
aktiviti sepanjang tahun.
5. Membantu menyelia kerja-kerja semua guru dan kakitangan bukan
guru.
6. Membantu dan menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah
dalam menentukan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan
pembangunan.
7. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk audit tahunan yang
teratur bagi sekolahnya.
8. Menyelaras bagi semua pungutan yuran seperti wang runcit, sewa,
asrama, sukan dan permainan dan sebagainya.
9. Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah dengan memberi pandangan
terhadap salah laku pelajar dengan mengambil bahagian cergas dalam
mesyuaat dan juga perbincangan.
10. Menandatangani semua cek sekolah bersama-sama dengan Guru
Besar dan juga Pengerusi Persatuan Ibu Bapa Guru.

33

Buku Pengurusan Sekolah 2019

D. Kebersihan Dan Keindahan Sekolah:
1. Membantu dalam merancang dan menyedia program bagi kebersihan
dan keindahan sekolah.
2. Memastikan bahawa program keceriaan sekolah dilaksanakan dengan
jayanya oleh mereka yang diberi tanggungjawab untuk
melaksanakannya.

E. Keselamatan:
1. Merancang segala langkah keselamatan sekolah bersama-sama
dengan Guru Besar.
2. Merancang dan melaksanakan bersama-sama dengan Guru Besar,
latihan mencegah kebakaran dan kegiatan-kegiatan seumpamanya.

F. Kantin:
1 Membuat penyeliaan kantin sekolah bersama-sama dengan Penolong
Kanan Hal Ehwal Murid.

G. Buku Teks:
1 Menentukan pemilihan dan penggunaan semua buku teks dan juga buku
rujukan sekolah.

H. Tugas-Tugas Lain:
1. Menjadi ahli jawatankuasa mana-mana persatuan/kelab di sekolah
sebagaimana yang ditentukan oleh Guru Besar sekolah dari semasa ke
semasa.
2. Mewakili Guru Besar dalam berbagai-bagai upacara dan majlis rasmi
yang diadakan di luar sekolah sama ada oleh PPD, JPN, Kenterian
Pendidikan ataupun yang dianjurkan oleh masyarakat setempat.
Melaksanakan segala arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Guru Besar dari semasa ke semasa.

1. KURIKULUM
1.1 Menyedia dan menyusun jadual waktu kelas, jadual waktu guru serta
jadual waktu gantian.
1.2 Pengajaran dan pembelajaran.
1.3 Penyeliaan dan penilaian.
1.4 Perlaksanaan kursus pengajian.
1.5 Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan dan penggalan.
1.6 Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran.
1.7 Bimbingan dan latihan kepada guru-guru baru.
1.8 Kajian laporan kurikulum.
1.9 Perancangan dan penyelarasan berkaitan dengan ujian / penilaian.
1.10 Menyelaras program kurikulum anjuran sekolah / PPD / JPN – UPSR.

34

Buku Pengurusan Sekolah 2019

2. PENGURUSAN
2.1 Membantu dalam penentuan tugas guru / kakitangan sokongan.
2.2 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan / kursus / latihan untuk
guru / kakitangan.
2.3 Membantu menyelenggara dan penyelaras kutipan data / maklumat
dan perangkaan.
2.4 Membantu merancang takwim sekolah.
2.5 Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan sokongan.
2.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.
2.7 Menyelaras semua jenis kutipan yuran.
2.8 Menjadi ahli jawatankuasa pelaporan tatatertib sekolah.

3. PEMBANGUNAN MAJU DIRI MURID (PMD)
3.1 Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah –
keceriaan / keindahan / kebersihan sekolah.
3.2 Merancang langkah-langkah keselamatan – mencegah kebakaran.
3.3 Mengadakan kursus motivasi murid.

4. PEMBANGUNAN KENDIRI (PERSONEL DEVELOPMENT)
4.1 Menganggotai jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari
masa ke semasa.
4.2 Menghadiri kursus, seminar, bengkel dan lain-lain.

5. PEMBANGUNAN ORGANISASI (SYNERGY) latihan untuk personel.
5.1 Hubungan ibu bapa / masyarakat.
5.2 Mengadakan kursus /

<===================================>
3. GPK HAL EHWAL MURID

A. Bidang Tugas:
1. Menjalankan segala tugas dan tanggungjawab pentadbiran sekolah
jika ketiadaan Guru Besar dan GPK Pentadbiran.
2. Mengajar sebilangan waktu bagi mata pelajaran yang tertentu atau
bidang pengkhususan mengikut arahan Guru Besar dari semasa ke
semasa.
3. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal kurikulum,
kokurikulum, disiplin, bimbingan dan kaunseling.
4. Memastikan bahawa segala keselamatan para pelajar adalah terjamin
dan diatur mengikut prosedur dan peraturan.
5. Menentukan bahawa kebajikan, Skim Pinjaman Buku Teks, biasiswa dan
bantuan kewangan berjalan dengan lancar.
6. Menentukan kelancaran kerja-kerja penerbitan dan percetakan
majalah, perayaan dan kantin sekolah berjalan dengan baik.
7. Membantu Guru Besar dalam menyelia dan menilai prestasi
perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru.

35

Buku Pengurusan Sekolah 2019

8. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan
pengurusan sekolah agar perjalanannya menjadi lebih berkesan.

B. Senarai Tugas:
Pentadbiran

1. Mengurus dan mengemas kini semua buku rekod pendaftaran murid di
sekolahnya.
2. Menyemak semua buku kedatangan harian pelajar sidang pagi dan
memastikan bahawa butirannya adalah kemas kini.
3. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar-pelajar baru ke
kelas tertentu dengan kerjasama guru-guru kelas berkaitan.
4. Menguruskan pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah lain dengan
mengisi dokumen dan borang-borang yang tertentu.
5. Menentukan bahawa butiran peribadi pelajar yang berhenti sekolah
dan bertukar ke sekolah lain adalah lengkap dan kemas kini.
6. Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan
pengedaran sijil berhenti sekolah.
7. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah
dengan kerjasama Guru Besar, PK Pentadbiran, Penyelia Petang dan
Pembantu Tadbir sekolah.
8. Membantu dalam merancang dan penyediaan takwin sekolah dan
dalam menentukan pelaksanaan segala program aktiviti di sepanjang
tahun.

C. Disiplin:
1. Menentukan bahawa penerapan amalan-amalan dan nilai murni di
peringkat sekolah dilaksanakan dengan sempurna.
2. Memastikan segala peraturan dan undang-undang sekolah dikuat
kuasakan oleh guru, kakitangan dan para pelajar.
3. Bertindak sebagai guru penasihat Lembaga Pengawas Sekolah dan
bertanggungjawab terhadap perlantikan pengawas.
4. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes para pelajar yang
melanggar peraturan tatatertib dan salah laku.
5. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan membuat laporan
lengkap mengenai pelajar terlibat.

D. Bimbingan dan Disiplin:
1. Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program bimbingan dan
kaunseling.
2. Bekerjasama erat dengan guru pembimbing dan kaunseling dalam
pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.
3. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling para
pelajar yang menghadapi masalah dari segi pelajaran akademik, sosial,
kesihatan, kerjaya dan sebagainya.

36

Buku Pengurusan Sekolah 2019

4. Menyediakan laporan lengkap mengenai pelajar yang mendapat
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling jikalau diperlukan oleh pihak
yang berkaitan.
5. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orentasi atau
suaikenal bagi pelajar-pelajar baru.

E. Program Perlindungan:
1. Menguruskan kemudahan perubatan dan rawatan di kalangan para
pelajar di sekolahnya agar berjalan dengan baik.
2. Memastikan segala program kesihatan pelajar dijalankan dengan
sempurna seperti menguruskan kad 001 dan kad 002.
3. Menyelaras dan mengadakan menyeliaan yang berkaitan dengan
kantin sekolah untuk menentukan kebersihan dan makanan yang
berkhasiat.
4. Menyelaraskan segala perancangan berkaitan dengan kesihatan dan
kebersihan di kalangan pelajar.

F. Skim Pinjaman Buku Teks:
1. Menguruskan segala kutipan, pengumpulan data dan butiran peribadi
para pelajar yang bakal menerima buku teks.
2. Menyelaraskan hal-hal yang bersabit dengan pengeluaran,
pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku-buku teks di sekolahnya.
3. Mengawal semua buku stok dan mengawal bilik skim pinjaman buku
teks.
4. Menyediakan anggaran belanjawan menguruskan SPBT di sekolahnya.

G. Biasiswa Dan Bantuan:
1. Menyelenggara dan membuat perakuan-perakuan biasiswa dan
bantuan kewangan pelajar yang mencapai akademik yang tinggi dari
golongan yang kurang berada.
2. Mengemaskinikan segala rekod biasiswa dan bantuan kewangan
kepada para pelajar di sekolah.
3. Menguruskan segala tuntutan dan bayaran biasiswa dan bantuan
kewangan pelajar yang layak menerimanya.

H. Kokurikulum:
Sukan Dan Permainan:

1. Membantu, merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan
permainan di semua peringkat.

Persatuan Dan Kelab:
1. Menyelaras dan menyelia segala program aktiviti persatuan dan kelab
yang bercorak akademik.

37

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Pasukan Pakaian Seragam:
1. Merancang strategi penglibatan para pelajar dalam program kegiatan
pasukan pakaian seragam.
2. Menyelaras pelaksanaan, program kegiatan pasukan pakaian seragam
yang disediakan di sekolahnya.

Koperasi Dan Simpanan Pelajar:
1. Menyelaraskan segala kegiatan yang berkaitan dengan program
koperasi di peringkat sekolah.
2. Menganjurkan bersama dengan Amanah Saham Nasional dan Bank
Simpanan Nasional atau lain-lain bank yang sesuai dengan tujuan
menggalakkan penabungan di kalangan pelajar.

Tugas Dan Tanggungjawab Lain:
1. Membantu dan mengenal pasti guru-guru yang berbakat dalam
kegiatan ko-kurikulum.
2. Merancang dan mengadakan program latihan untuk guru-guru yang
berpotensi dalam bidang itu.
3. Merancang dan menentukan pelaksanaan program kegiatan ko-
kurikulum untuk para pelajar.
Melaksanakan arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Guru
Besar dari semasa ke semasa.

1. PEMBANGUNAN MAJU DIRI (PMD)

1. DISIPLIN

1.1.1 Tahap kuatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah.
1.1.2 Menyelia rekod dan laporan disiplin.
1.1.3 Perjumpaan dengan ibu bapa / penjaga murid.

2. BIMBINGAN DAN KAUNSELING

1.2.1 Melaksana dan menguruskan projek-projek khas.
1.2.2 Merancang dan menyelaras program khas seperti kempen anti-
dadah.
1.2.3 Memastikan langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah
dilaksanakan.

3. KESIHATAN

1.3.1 Menguruskan kemudahan rawatan murid.
1.3.2 Merancang dan menyelaras program-program kesihatan murid dan
kad tenaga asas.

38

Buku Pengurusan Sekolah 2019

4. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)
1.4.1 Menguruskan kutipan data, mengawal buku-buku stok.
1.4.2 Mengawal pengagihan dan hapus kira.

5. BIASISWA DAN BANTUAN
1.5.1 Menyelenggarakan peraturan-peraturan biasiswa atau bantuan.
1.5.2 Mengemas kini rekod-rekod biasiswa dan bantuan.

6. PENGURUSAN BANTUAN PEMAKANAN
1.6.1 Projek Susu Sekolah.
1.6.2 Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

2. PENTADBIRAN.

2.1 Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaran murid
2.2 Mengurus kemasukan dan penempatan murid.
2.3 Menyemak buku jadual kedatangan murid.
2.4 Mengurus surat akuan, sijil berhenti sekolah dan lain-lain.
2.5 Menyemak buku laporan / rekod prestasi.
2.6 Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.
2.7 Membantu merancang takwim sekolah.

3. KURIKULUM.
3.1 Pengajaran dan pembelajaran.
3.2 Merancang dan menyelia kursus motivasi dan kemahiran belajar.

4. KOKURIKULUM

4.1 Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan
permainan / kelab serta pasukan unit beruniform.
4.2 Membantu merancang takwim ko-kurikulum.
4.3 Menyelaras kegiatan BSN, Tabung Haji dll.
4.4 Merancang dan melaksanakan program perkhemahan tahunan.

5. PERKEMBANGAN ORGANISASI DAN KENDIRI (SYNERGY)

5.1 Menghadiri kursus.
5.2 Mengadakan kursus dalaman (HEM)
5.3 Memperkayakan pengetahuan ikhtisas.
5.4 Mengadakan hubungan dengan ibubapa / penjaga, masyarakat dan
agensi luar.
5.5 Penglibatan dalam PIBG.

39

Buku Pengurusan Sekolah 2019

<===================================>
4. GPK KOKURIKULUM

1. PENGURUSAN KURIKULUM:
1.1 Merancang pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang
diajarnya.
1.2 Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan
sebagai contoh dengan kemahiran yang ada padanya.
1.3 Menggunakan ABM dengan cara yang betul dan bersistematik.
1.4 Menentukan pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani dan
kesihatan dengan lancar.
1.5 Merancang program unjuran keluar bilik darjah.

2. KURIKULUM (SUKAN, PERMAINAN, PASUKAN BERUNIFOM, PERSATUAN
DAN KELAB):

2.1 Merancang takwim kegiatan setiap bidang.
2.2 Mengurus pemilihan peserta kumpulan elit sekolah.
2.3 Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program dan aktiviti.
2.4 Mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya.
2.5 Menyesuaikan program yang dirancang mengikut kesesuaian pelajar.

3. PENGURUSAN:
3.1 Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum.
3.2 Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum.
3.3 Menentukan langkah keselamatan dalam setiap aktiviti kokurikulum
telah diambil penjelasan.
3.4 Membantu dan mengurus segala penerbitan sekolah.
3.5 Menyelaras hari perayaan dan upacara sekolah.
3.6 Menyelaras pembahagian murid dalam kumpulan/rumah dan
meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah.
3.7 Mengurus dan menyelia peralatan dan kemudahan kokurikulum.
3.8 Memastikan rekod-rekod dan data koko disenggarakan dengan baik.
3.9 Mengenalpasti guru/murid yang berpotensi untuk maju dengan
mengadakan program khas untuk mereka.

4. PEMBANGUNAN DIRI STAF:
4.1 Bertindak sebagai pegawai perkembangan sekolah.
4.2 Menganggotai JK Kurikulum/kokurikulum yang dibentuk oleh pihak
sekolah bagi kemudahan pelajar.
4.3 Bertindak sebagai setiausaha perayaan di peringkat sekolah.
4.4 Menyelaras kurikulum/kokurikulum bersepadu.

40

Buku Pengurusan Sekolah 2019

5. PEMBANGUNAN DIRI PELAJAR:
5.1 Menyertai kursus kokurikulum.
5.2 Menyertai kempen/perkhemahan tahunan yang diadakan oleh badan
luar.
5.3 Menjadi jurulatih dalam bidang-bidang bertentu.

6. SUKAN DAN PERMAINAN: kegiatan
6.1 Membantu merancang, melaksana dan menyelia
sukan/permainan di semua peringkat.
6.2 Merancang takwim sukan dan permainan sekolah.

7. KELAB/PERSATUAN:
7.1 Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang
bercorak akademik.

8. PASUKAN PAKAIAN SERAGAM:
8.1 Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan pasukan
pakaian seragam.
8.2 Menyelaras pelaksanaan kegiatan pasukan pakaian seragam sekolah.

9. SETIAUSAHA SUKAN SEKOLAH:
9.1 Merancang kegiatan sukan untuk dua tahun ke hadapan.
9.2 Menjaga dan membina kemudahan / kelengkapan peralatan sukan,
mengadakan stor, buku stok, menyimpan rekod kejohanan dan piala
pusingan.
9.3 Mengadakan tabung sukan, kutipan yuran sukan sekolah, MSS serta
menentukan anggaran perbelanjaan bagi tiap-tiap sesi persekolahan.
9.4 Kegiatan tabung anugerah MSSM dari Tahun 1 serta kutipan yang
diarahkan oleh jabatan atau kementerian.
9.5 Menyertai pertandingan MSS daerah atau negeri.
9.6 Mengadakan jadual latihan sukan / olahraga/ permainan untuk murid
sekolah.
9.7 Menjalankan tugas lain yang berkaitan dengan sukan sekolah/
MSSD/ MSST/ MSSM.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari
semasa ke semasa.

1. PENGURUSAN KURIKULUM

1.1 Merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang
diajarnya.
1.2 Melaksanakan pengajaran- pembelajaran yang berkesan sebagai
contoh dengan kemahiran yang ada padanya.
1.3 Menggunakan ABM dengan betul dan sistematik.

41

Buku Pengurusan Sekolah 2019

1.4 Menentukan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani
berjalan lancar.
1.5 Merancang program aunjuran keluar bilik darjah.

2. KOKURIKULUM : SUKAN, PERMAINAN, UNIT BERUNIFORM, PERSATUAN &
KELAB.

2.1 Merancang takwim permainan setiap bidang.
2.2 Memilih kumpulan peserta elit sekolah.
2.3 Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program dan aktiviti.
2.4 Mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya.
2.5 Menyesuaikan program yang dirancang mengikut kesesuaian murid.

3. PENGURUSAN

3.1 Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum.
3.2 Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum sekolah.
3.3 Menentukan langkah keselamatan setiap aktiviti kokurikulum yang
dirancang telah diambil.
3.4 Membantu dan menguruskan segala penerbitan sekolah.
3.5 Menyelaras Hari Ucapan dan Perayaan sekolah.
3.6 Menyelaras pembahagian murid dalam rumah dan meningkatkan
pencapaian prestasi rumah.
3.7 Mengurus dan menyelia setiap peralatan kokurikulum.
3.8 Memastikan rekod-rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan
baik.
3.9 Mengenalpasti guru/murid berpotensi untuk maju - mengadakan
program khas untuk mereka.

4. PEMBANGUNAN DIRI MURID

4.1 Bertindak sebagai pegawai perkembangan sekolah.
4.2 Menganggotai Jawatankuasa Kokurikulum / Kurikulum yang dibentuk
oleh sekolah bagi kemudahan murid.
4.3 Bertindak sebagai setiausaha perayaan di peringkat sekolah.
4.4 Menyelaras Kurikulum / Kokurikulum bersepadu.

5. PERKEMBANGAN KENDIRI (PERSONEL SYNERGY)

5.1 Menyertai kursus kokurikulum.
5.2 Menyertai kempen / perkhemahan tahunan yang diadakan oleh
badan luar.
5.3 Menjadi jurulatih dalam bidang-bidang tertentu.

42

Buku Pengurusan Sekolah 2019

<===================================>
5. GURU PENYELARAS BESTARI

Peringkat : Sekolah Menengah / Rendah
Jawatan : Guru Penyelaras Bestari (DG41 / DGA29)
Waktu Bertugas : Mengikut waktu persekolahan. Bagi sekolah dua sesi,Waktu
bertugas boleh disesuaikan merangkumi kedua-dua sesi.

1. Merancang dan mengajar matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu
seminggu.

2. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak
sekolah.

2.1. Guru Penyelaras Bestari menjadi sumber penting penyalur
semua maklumat dan maklumbalas kepada semua perlakuan
perisian yang dibekalkan.

3. Mengurus dan menyenggara kemudahan ICT dan perisian-perisian
aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang
mungkin timbul.

3.1. Memastikan kemudahan infrastruktur teknologi yang diterima
daripada pembekal atau kontraktor memenuhi speksifikasi seperti
ditentukan oleh KPM.
3.2. Mengurus dan memastikan rangkaian LAN dan WAN
berjalan dengan baik setiap hari termasuk peralatan rangkaian
seperti pelayan, modem,router, hub dan sebagainya.
3.3. Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam
keadaan baik.
3.4. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi
bilik-bilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan.

4. Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta
membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan
pembelajaran.

4.1. Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi
seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna.
4.2. Mengurus keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan
warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu
menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah.
4.3. Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk
kegunaan guru seperti sidang video, penggunaan LCD projector,
TV connector dan sebagainya.

43

Buku Pengurusan Sekolah 2019

5. Melatih guru menggunkan kemudahan ICT secara efektif di samping
menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.

5.1. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru, pelajar-
pelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan system
aplikasi seperti bahan pengajaran dan pembelajaran.
5.2. Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan
untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.

6. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping
menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan
pentadbiran.

6.1. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk
meningkatkan kemahiran mengurus sisstem komputer (hardware &
software) dan aplikasi perisian.
6.2. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dan
kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi Sistem
Pengurusan Sekolah Bestari.
6.3. Memastikan penggunaan Sistem Pengurusan Sekolah Bestari
(Smart School Management System atau SSMS) dalam
pengurusan sekolah beroperasi dengan baik.

7. Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria
penilaian yang telah ditentukan oleh KPM.

7.1. Menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan lain-
lain perisian yang dibekalkan.

8. Sebagai pengurus emel.
8.1. Menguruskan akaun dan emel warga sekolah.

9. Memastikan integriti dan keselamatan data.
9.1. Memastikan supaya ciri-ciri polisi keselamatan (security
policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan
9.2. Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi
dengan langkah-langkah seperti berikut:
9.2.1. Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang
ditempatkan banyak komputer.
9.2.2. Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak
yang diberi kuasa sahaja.
9.2.3. Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi
dengan baik.
9.2.4. Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan
baik dan berada di tempat- tempat yang telah dikenal pasti.
9.3. Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah
berikut:

44

Buku Pengurusan Sekolah 2019

9.3.1. Memastikan konfigurasi system beroperasi dengan
baik dan lancar.
9.3.2. Memastikan komputer bebas dari virus.

10. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT
sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa.

10.1. Memainkan peranan sebagai pakar rujuk lepada pengguna
yang menghadapi masalah dengan sistem pengoperasian,
perkakasan dan perisian seperti Windows, SSMS, MS Office, E-
mail, Internet, Printer dan lain-lain lagi.
10.2. Mengenal pasti masalah yang timbal sama ada masalah
yang berkaitan perkakasan, sistem pengoperasian, sistem
rangkaian atau perisian-perisian seperti Sistem Pengurusan
Sekolah Bestari dan Bahan Pengajaran&Pembelajaran dan
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.
10.3. Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara
keseluruhan dan sentiasa memastikan bahawa pengguna
(enduser) dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara
optimum.

11. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah
bestari kepada pihak yang berkenaan.

11.1. Menjalankan Configuration Management Audit mengikut
jadual yang ditetapkan.
11.2. Menjalankan pemantauan dan menyediakan laporan
terhadap kecekapan rangkaian, tahap penggunaan komponen
Penyelesaian Bersepadu Sekolah Bestari supaya membantu
perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah.
11.3. Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk
sekolah.
12. Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah.
12.1. Menyediakan garis panduan/peraturan/tatacara
penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi.
12.2. Merancang, mengurus dan menyelaras laman web sekolah.

13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan
sekolah dari masa ke semasa.

13.1. Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada
dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu
Sekolah Bestari.

45

Buku Pengurusan Sekolah 2019

<===================================>
6. GURU DATA

Peringkat : Sekolah Menengah/Rendah
Jawatan : Guru Data Sekolah DG41/DGA32/DGA29
Waktu Bertugas : Mengikut waktu persekolahan (bagi sekolah dua sesi waktu
bertugas boleh disesuaikan merangkumi kedua-dua sesi).
Jawatan guru data di sekolah rendah dan menengah diperuntukkan tujuh jam
seminggu untuk pengurusan data sekolah berdasarkan fungsi dan tugas seperti
yang berikut:

6.1 menjadi setiausaha kepada Jawatankuasa Pengurusan Maklumat
Sekolah (JPMS);
6.2 merancang pengurusan data dan maklumat pendidikan peringkat
sekolah yang diarahkan oleh bahagian KPM, JPN, PPD dan sekolah
selaras dengan pelaksanaan Prosedur Operasi Standard Sistem
Pengurusan Sekolah (SPS);
6.3 melaksanakan pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan,
pengeluaran, pelaporan, pembekalan dan penyebaran data dan
maklumat Modul Pengurusan Sekolah (MPS), mengikut kaedah dan
jadual yang ditetapkan yang berkaitan dengan profil sekolah termasuk
fizikal dan maklumat am sekolah;
6.4 membantu pengurusan data aplikasi SKPMg2 Online;
6.5 membantu pihak pengurusan sekolah menganalisis data dan
maklumat peringkat sekolah bagi Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013-2025;
6.6 memberi khidmat nasihat kepada guru berkenaan pengurusan data
dan maklumat peringkat sekolah; dan
6.7 melaksanakan tugas-tugas yang diperuntukkan dalam Fail Meja Guru
Data.

<===================================>
7. GURU MEDIA

Memandangkan perkembangan pesat dunia informasi dan pengurusan Pusat
Sumber semakin mendapat tempat di dalam dunia pendidikan, Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil . 3 /2005 telah dikeluarkan bertarikh yang 18 Julai 2005. Di dalam
Surat Pekeliling tersebut telah disertakan senarai tugas Guru Perpustakaan dan
Media seperti di bawah :

Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media (Guru Penyelaras Pusat Sumber
Sekolah)
Peringkat : Sekolah Menengah dan Rendah
Jawatan : Guru Perpustakaan dan Media (Guru Penyelaras Pusat Sumber
sekolah) DG41 / DG 29

46

Buku Pengurusan Sekolah 2019

Waktu Bertugas : Mengikut waktu persekolahan. Bagi Sekolah dua sesi, waktu
bertugas boleh disesuaikan merangkumi kedua-dua sesi.

1. Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu
seminggu.
2. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat
Sumber Sekolah bersama-sama pengetua, kakitangan Pusat Sumber
Sekolah , guru dan pelajar sekolah.
3. Merancangan dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber
Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah.
4. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif
dan kemas kini.
5. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Makumat dan
perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan
pengajaran dan pembelajaran.
6. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan
pembudayaan ilmu.
7. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf
dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah.
8. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah.
9. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran berasaskan sumber.
10. Berhubung dan bekerjasama dengan Pusat Sumber Pendidikan
Negeri, PKG / Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan
dan program Pusat Sumber Sekolah.
11. Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.
12. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat AJK Induk / Kerja Pusat
Sumber Sekolah.
13. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber
Sekolah.
14. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori pertalatan Pusat
Sumber Sekolah.
15. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan / Pusat Sumber
Sekolah Negeri.
16. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan
perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah.
17. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan
pengurusan program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah.
18. Menghantar data dan laporan pelaksanaan program Pusat Sumber
Sekolah khasnya laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP
melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun.
19. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan
sekolah dari semasa ke semasa.

47

Buku Pengurusan Sekolah 2019


Click to View FlipBook Version