The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

RPT P.MUZIK THN 6 2022-2023 by Rozayus Academy

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Adriana Wilson, 2022-05-16 09:16:36

RPT P.MUZIK THN 6 2022-2023 by Rozayus Academy

RPT P.MUZIK THN 6 2022-2023 by Rozayus Academy

Lencana NAMA SEKOLAH : ……………………………………………………………………………
sekolah ALAMAT SEKOLAH : ……………………………………………………………………………
NAMA GURU : ……………………………………………………………………………

RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN
STANDARD PEMBELAJARAN

1-3 MINGGU TRANSISI TAHUN 1

UNIT 1 SENI BERMULA DI 1.0 Modul Bahasa Muzik Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat EMK:
SINI 1.1 Elemen Muzik menyanyikan lagu ”Salam Sejahtera” pada pic yang -kelestarain alam sekitar
tepat sambil membezakan bunyi sekeliling sama ada
LAGU: Salam Sejahtera 1.1.1 Mengenal, memahami, dan pic tinggi atau rendah. KBAT:
4 membezakan pic -mengaplikasi

tinggi dan pic rendah. BBM
ELEMEN SENI MUZIK
Audio 1, 2, 3
-PIC BT m/s 4

UNIT 1 SENI BERMULA DI 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat EMK
SINI 2.1 Nyanyian menyanyikan lagu ”Ca Ca Capan” pada pic dan -kreativiti dan inovasi
tempo yang tepat.
2.1.3 Bernyanyi mengikut tempo KBAT
5 LAGU: Ca Ca Capan -mengaplikasi

KEMAHIRAN SENI MUZIK BBM
-NYANYIAN Audio 4, 5, 6, 7, 8
BT m/s 5

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 1

RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / STANDARD OBJEKTIF CATATAN
6 PEMBELAJARAN
7 UNIT 2 JARI MENARI, WARNA Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat EMK
8 BERSERI 2.0 Modul Kemahiran Muzik menyanyikan lagu ”Bilang Jariku” pada pic yang -nilai murni
tepat sambil membuat pergerakan jari mengikut
9 LAGU: Bilang Jariku 2.1 Nyanyian lirik lagu. KBAT
2.1.2 Bernyanyi dengan pic yang betul. -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI MUZIK
-NYANYIAN 2.3 Bergerak Mengikut Muzik BBM
2.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan Audio 9, 10,11,12
lirik lagu. BT m/s 10

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

KUMPULAN A- 02.05.2022 (Isnin)- 05.05.2022 (Khamis), KUMPULAN B- 03.05.2022 (Selasa)- 06.05.2022 (Jumaat)

UNIT 2 JARI MENARI, WARNA 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
BERSERI menyanyikan lagu “Negaraku” dengan postur dan -patriotisme
2.1 Nyanyian sebutan yang betul.
LAGU: Negaraku 2.1.1 Bernyanyi dengan sebutan yang KBAT
betul. -mengaplikasi

KEMAHIRAN SENI MUZIK 1.0 Modul Bahasa Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat BBM
-NYANYIAN membezakan dinamik kuat dan lembut dengan Audio 13, 14
1.1 Elemen Muzik tepat. BT m/s 11
UNIT 3 LA LA LA BONEKAKU EMK
BERNYANYI 1.1.2 Mengenal, memahami, dan -kreativiti dan
membezakan dinamik inovasi
Permainan Dekatiku kuat dan dinamik lembut.
KBAT
ELEMEN SENI MUZIK -mengaplikasi
-DINAMIK
BBM
Audio 15- 22
BT m/s 16-17

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 1

RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / STANDARD OBJEKTIF CATATAN
10 PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran, murid dapat
11 UNIT 3 LA LA LA BONEKAKU menyanyikan lagu ”Aku Mimpi” dengan susunan EMK
BERNYANYI 1.0 Modul Bahasa Muzik dinamik. -kreativiti dan
12 Aku Mimpi inovasi
1.1 Elemen Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat memainkan
ELEMEN SENI MUZIK 2 jenis corak irama dan dapat membezakan bunyi KBAT
-DINAMIK 1.1.2 Mengenal, memahami, dan perkusi yang didengari. -mengaplikasi
membezakan dinamik
UNIT 4 CANTIK BATIK kuat dan dinamik lembut. BBM
Bunyi Audio 23-26, BT m/s
3.0 Modul Kreativiti Muzik 18-19
PELBAGAI BUNYI EMK
3.1 Pengkaryaan Muzik
-kreativiti dan
3.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi. inovasi

KBAT
-mengaplikasi

CUTI PENGGAL 1, SESI 2022/2023 BBM
(KUMPULAN A: 03.06.2022 - 11.06.2022, KUMPULAN B: 04.06.2022 - 12.06.2022) Audio 27-28 , BT m/s
24-25
UNIT 4 CANTIK BATIK 1.0 Modul Bahasa Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat
Warna Ton Suara menerangkan warna ton suara dengan betul. EMK
1.1 Elemen Muzik -kreativiti dan
ELEMEN SENI MUZIK inovasi
-WARNA TON 1.1.3 Mengenal, memahami, dan
membezakan warna KBAT
ton suara dan alat muzik -menilai

BBM
Audio 29-34, BT
m/s 26

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 1

RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN
13 BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
UNIT 5 TIK TOK TIK, menyanyikan lagu ”Dandan Diri” pada -kreativiti dan inovasi
LUKIS DI UDARA 2.3 Bergerak Mengikut Muzik pic yang tepat sambil melakukan
gerakan asas mengikut lirik lagu. KBAT
Lagu: Dandan diri 2.3.1 Membuat pergerakan -mengaplikasi
berdasarkan lirik lagu.
KEMAHIRAN SENI BBM
MUZIK – GERAKAN
Audio 37-40, BT m/s 32-33

2.0 Modul Kemahiran Muzik

UNIT 5 TIK TOK TIK, Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-kreativiti dan inovasi
14 LUKIS DI UDARA 2.2 Permainan Alat Perkusi memainkan alat perkusi mengikut skor KBAT
Ikut Rentak ikon mengiringi lagu ”Ikut Rentak”

2.2.1 Memainkan alat perkusi dengan tempo yang betul. -mengaplikasi

KEMAHIRAN SENI mengikut tempo.

MUZIK – PERKUSI 2.2.4 Memainkan alat perkusi BBM

berdasarkan skor ikon. Audio 41-43, BT m/s 34-35

2.0 Modul Kemahiran Muzik

UNIT 6 SATU, DUA, Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
TIGA DAYUNG! -nilai murni
2.3 Bergerak Mengikut Muzik menyanyikan lagu ”Badan Sihat Otak

15 Cerdas” sambil melakukan pergerakan KBAT
Lagu: Badan Sihat Otak 2.3.2 Membuat pergerakan
asas berdasarkan detik lagu. -mengaplikasi

Cerdas berdasarkan detik lagu. BBM
KEMAHIRAN SENI 2.3.1 Membuat pergerakan Audio 47-49, BT m/s 40-41
berdasarkan lirik lagu.

MUZIK – GERAKAN

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 1

RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN
16 BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
17 UNIT 6 SATU, DUA, akan dapat menyanyikan lagu ”Dayung -kreativiti dan inovasi
18-19 TIGA DAYUNG! 2.2 Permainan Alat Perkusi Sampan” pada pic yang tepat sambil
20-21 memainkan alat perkusi dengan detik KBAT
Lagu: Dayung Sampan 2.2.2 Memainkan alat perkusi yang betul. -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI mengikut detik lagu.
MUZIK – PERKUSI Pada akhir pembelajaran, murid-murid BBM
5.0 Projek Seni Muzik akan dapat membuat perancangan
Projek Seni Muzik 1 projek seni muzik bersama guru dan Audio 50-52, BT m/s 42-43
5.1 Persembahan Murid rakan-rakan.
Projek Seni Muzik 1 5.1.1 Merancang persembahan Perancangan
muzik.
Projek Seni Muzik 1 5.0 Projek Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid-murid Persediaan
akan dapat membuat persediaan projek
5.1.2 Membuat persembahan seni muzik bersama guru dan rakan-
muzik. rakan.
5.1.3 Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik. Pada akhir pembelajaran, murid-murid Persembahan
5.0 Projek Seni Muzik akan dapat membuat perasembahan
projek seni muzik bersama guru dan
5.1.2 Membuat persembahan rakan-rakan.
muzik.
5.1.3 Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 1

RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN
22 UNIT 7 DETEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN
23 Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
JALINAN MENYIASAT 2.0 Modul Kemahiran Muzik menyanyi lagu ”a, e, i, u, o” dengan -bahasa
24 2.1 Nyanyian bunyi vokal dengan betul
Lagu: a, e, i, o, u KBAT
-mengaplikasi
2.1.1 Bernyanyi dengan
KEMAHIRAN SENI sebutan yang betul. BBM:
MUZIK Audio 54-57, BT m/s 50-51

-NYANYIAN

UNIT 7 DETEKTIF 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
JALINAN MENYIASAT 2.1 Nyanyian menyanyikan pic mendatar, menaik -bahasa
dan menurun.
Lagu: a, e, i, o, u 2.1.2 Bernyanyi dengan pic KBAT
yang betul. -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI
MUZIK BBM
Audio 58-60, BT m/s 52-53
-NYANYIAN

CUTI PENGGAL 2, SESI 2022/2023

(KUMPULAN A: 02.09.2022 - 10.09.2022, KUMPULAN B: 03.09.2022 - 11.09.2022)

UNIT 7 DETEKTIF 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
JALINAN MENYIASAT 2.1 Nyanyian -bahasa

menyanyikan pic mendatar, menaik

Lagu: a, e, i, o, u dan menurun. KBAT
-mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI 2.1.2 Bernyanyi dengan pic
MUZIK yang betul. BBM
Audio 58-60, T m/s 52-53
-NYANYIAN

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 1

RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN
25 STANDARD PEMBELAJARAN
UNIT 8 LARI SANG Pada akhir pembelajaran, murid EMK
TIKUS, LARI! 2.0 Modul Kemahiran Muzik dapat mengaplikasikan nyanyian -nilai murni
2.1 Nyanyian lagu ”Tikus dan Helang” dan gerakan
Lagu: Tikus dan Helang mengikut tempo. KBAT
2.1.3 Bernyanyi mengikut -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI tempo.
MUZIK
BBM
-NYANYIAN
Audio 61-63. BT m/s 58

UNIT 8 LARI SANG

TIKUS, LARI! 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir pembelajaran, murid EMK
dapat mengaplikasikan nyanyian dan -nilai murni
Lagu:Tikus dan Helang 2.1 Nyanyian gerakan mengikut tempo.
KBAT
26 2.1.3 Bernyanyi mengikut -mengaplikasi

KEMAHIRAN SENI tempo.
MUZIK
BBM
-NYANYIAN Audio 64-65, BT m/s 59

UNIT 8 LARI SANG

TIKUS, LARI! 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir pembelajaran, murid EMK
dapat mengaplikasikan nyanyian dan -nilai murni
2.3 Bergerak Mengikut Muzik gerakan mengikut tempo.
Lagu: Tikus dan Helang KBAT
-mengaplikasi
27 KEMAHIRAN SENI 2.3.3 Membuat pergerakan
mengikut tempo.
MUZIK

-GERAKAN BBM
Audio 62-63, BT m/s 60

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 1

RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN
STANDARD PEMBELAJARAN

UNIT 8 LARI SANG TIKUS, 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir pembelajaran, murid EMK
dapat mengaplikasikan nyanyian dan -nilai murni
LARI! 2.3 Bergerak Mengikut Muzik

Permainan Tikus dan 2.3.3 Membuat pergerakan gerakan mengikut tempo. KBAT
-mengaplikasi
28 Helang mengikut tempo.
BBM
KEMAHIRAN SENI MUZIK Audio 61-63, BT m/s 61

-GERAKAN

UNIT 9 SERUPA TAPI TIDAK 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir pembelajaran, murid EMK
SAMA 2.2 Permainan Alat Perkusi dapat menyanyi lagu ”Suasana -kreativiti dan inovasi

Hutan” sambil membuat gerakan. KBAT
-menilai
29 Lagu: Suasana Hutan 2.2.3 Memainkan alat perkusi
mengikut corak irama melodi. BBM

KEMAHIRAN SENI MUZIK Audio 66-68, BT m/s 66

-PERKUSI

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 1

RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN
STANDARD PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran, murid EMK
UNIT 9 SERUPA TAPI TIDAK 2.0 Modul Kemahiran Muzik dapat menyanyi lagu sambil -kreativiti dan inovasi
memainkan perkusi improvisasi.
SAMA 2.2 Permainan Alat Perkusi KBAT
Pada akhir pembelajaran, murid -menilai
30 Suasana Hutan 2.2.3 Memainkan alat perkusi dapat menyanyi lagu sambil
memainkan perkusi mengikut BBM
mengikut corak irama melodi. corak irama.
Audio 66-68, BT m/s 67
KEMAHIRAN SENI MUZIK
-PERKUSI EMK
-kreativiti dan inovasi
UNIT 9 SERUPA TAPI TIDAK 2.0 Modul Kemahiran Muzik
KBAT
SAMA 2.2 Permainan Alat Perkusi -menilai

31 Suasana Hutan 2.2.3 Memainkan alat perkusi BBM

mengikut corak irama melodi. Audio 69, BT m/s 68

KEMAHIRAN SENI MUZIK

-PERKUSI

EMK

UNIT 9 SERUPA TAPI TIDAK 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir pembelajaran, murid -kreativiti dan inovasi

SAMA 2.2 Permainan Alat Perkusi dapat memainkan perkusi KBAT

32 mengikut corak irama dengan -menilai
tempo.
Suasana Hutan 2.2.3 Memainkan alat perkusi

mengikut corak irama melodi.. BBM

KEMAHIRAN SENI MUZIK Audio 69, BT m/s 69

-PERKUSI

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 1

RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / STANDARD OBJEKTIF CATATAN
PEMBELAJARAN
EMK
UNIT 10 RENJIS, PERCIK, 3.0 Modul Kreativiti Muzik Pada akhir pembelajaran, murid -kreativiti dan
inovasi
IKUT RENTAK 3.1 Pengkaryaan Muzik dapat menyanyikan lagu ”Sang
KBAT
33 Irama Sang Kancil Kancil” dan membina irama -mencipta

3.1.2 Mencipta corak irama mudah mudah dengan menutup suku BBM
Audio 70-73
CORAK IRAMA mengunakan ikon mewakili nilai krocet. kata berdasarkan lirik lagu ”Sang BT m/s 74-75

Kancil”. EMK
-nilai murni
UNIT 10 RENJIS, PERCIK, 2.0 Modul Kemahiran Muzik Pada akhir pembelajaran, murid
dapat memainkan perkusi KBAT
IKUT RENTAK 2.2 Permainan Alat Perkusi mengikut corak irama dengan -mengaplikasi
tempo.
34 Irama Sang Kancil BBM
2.2.4 Memainkan alat perkusi Audio 74-77
BT m/s 76-77
KEMAHIRAN SENI MUZIK berdasarkan skor ikon.
EMK
-PERKUSI -patriotisme

4.0 Modul Apresiasi Muzik KBAT
-menganalisis
UNIT 11 HIAS DIRI, IKUT Pada akhir pembelajaran, murid
BBM
MENARI 4.1 Penghayatan Karya Muzik dapat menerangkan Muzik Audio 78-79
BT m/s 82-83
Muzik Tradisional Malaysia 4.1.1 Mengenalpasti Muzik Tradisional tradisional Malaysia.

35 Malaysia yang didengar dari aspek:

MUZIK TRADISIONAL (i) jenis muzik

MALAYSIA (ii) masyarakat yang mengamalkan

muzik tersebut

(iii) aspek penting dalam muzik tersebut.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 1

RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN
UNIT 11 HIAS DIRI, IKUT Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
36 MENARI 2.0 Modul Kemahiran Muzik melakukan tarian mengikut rentak inang. -nilai murni
2.3 Bergerak Mengikut Muzik
Muzik Tradisional Malaysia KBAT
2.3.2 Membuat pergerakan -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI MUZIK berdasarkan detik lagu.
-GERAKAN, MUZIK BBM
Audio 80-82
TRADISIONAL MALAYSIA BT m/s 88

CUTI PENGGAL 3, SESI 2022/2023
(KUMPULAN A: 09.12.2022 - 31.12.2022, KUMPULAN B: 10.12.2022 - 31.12.2022)

Projek Seni Muzik 2 5.0 Projek Seni Muzik

Pada akhir pembelajaran, murid-murid

5.1 Persembahan Murid akan dapat membuat perancangan projek

37 5.1.1 Merancang persembahan seni muzik bersama guru dan rakan-rakan.

muzik.

Projek Seni Muzik 2 5.0 Projek Seni Muzik

38-39 5.1.2 Membuat persembahan Pada akhir pembelajaran, murid-murid
muzik. akan dapat membuat persediaann projek
5.1.3 Mengamalkan nilai murni seni muzik bersama guru dan rakan-rakan.
dalam aktiviti muzik.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 1

RPT PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2022/2023

MINGGU UNIT / TAJUK / BIDANG STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN
TARIKH Projek Seni Muzik 2 STANDARD PEMBELAJARAN
5.0 Projek Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid-murid
40-41 akan dapat membuat perasembahan
5.1.2 Membuat persembahan projek seni muzik bersama guru dan
42 muzik. rakan-rakan.
5.1.3 Mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik.

MINGGU PENTAKSIRAN

43 PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023
(KUMPULAN A: 17.02.2023 - 11.03.2023, KUMPULAN B: 18.02.2023 - 12.03.2023)

*TEMA PERSEMBAHAN KESENIAN UNTUK PROJEK KESENIAN SEMESTER 1&2 MENGIKUT KREATIVITI GURU

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?

Sila order melalui website (Autosent by EMAIL): https://rphsekolahrendah.com
@ PM: 017- 4991 336 (WhatsApp link: https://wa.me/60174991336 )

FREE RPT & DSKP: https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah

FB Group: https://www.facebook.com/groups/freerpt/

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 1


Click to View FlipBook Version