The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by drebyna, 2018-12-22 19:30:18

Bahagian Pengurusan SMKDB 2019

Bahagian Pengurusan SMKDB 2019

Keywords: smdb,smkdb,smkdb2019,smdb2019

Buku Pengurusan SMKDB 2019

SMK DOKTOR BURHANUDDIN, 34000 TAIPING
BIODATA GURU

Nama Penuh
No. Kad Pengenalan

Alamat Pejabat SMK Doktor Burhanuddin, 34000 Taiping, Perak.

Alamat Rumah Tel. Bimbit
Telefon Rumah
E-mel Peribadi [email protected] Tel.Pejabat 05-8072213 No. 05-8072842
E-mel Sekolah Faks

Kod Skim Jawatan MAKLUMAT PERJAWATAN
No.Insurans
No. Cukai No. Fail No. Gaji
Pendapatan Peribadi No. KWSP

No. Pasport

No.Akaun
Bank

TARIKH PENTING

Tarikh Lantikan Pertama Tarikh Lantikan
Perkhidmatan Awam
Tarikh Pengesahan Dalam Ke Jawatan Sekarang:
Jawatan
Tarikh Pergerakan Gaji Tarikh Masuk Skim Pen-
cen
Nama Penuh Tarikh Kelulusan
Alamat Pengisytihar Harta

KECEMASAN SILA HUBUNGI

Nama Penuh

Alamat

No. Telefon No. Telefon
1

ISI KANDUNGAN Buku Pengurusan SMKDB 2019

Bil Kandungan Mukasurat

1 Surat Aku Janji 4
2 Surat Pelantikan Menjalankan Tugas 5
3 Hala Tuju 6-10
4 No Telefon Jabatan-Jabatan Kerajaan Daerah Taiping 11
5 Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) 12
6 Visi, Misi, Piagam Pelanggan, Matlamat, Moto dan Warna Sekolah 13
7 Takwim Persekolahan 2019 14
8 Hari Cuti Umum dan Pelepasan Am 15
9 Takwim Pengurusan 16-28
10 Senarai Nama Guru Mengikut Opsyen 29-34
11 Senarai Nama Anggota Pelaksana 35
12 Senarai Nama Guru Sesi Pagi / Petang 36-38
13 Jadual Masa Sesi Pagi / Petang 39-42
14 Pakej Mata Pelajaran 43-45

Dasar-dasar 46-50

 Pentadbiran 51
 Kurikulum 52
15  Hal Ehwal Murid 53-63
 Kokurikulum 64-78
 Pra-U 79-84
 Pendidikan Khas 85
86
16 Pengurusan Pentadbiran 87
17 Carta Organisasi Pentadbiran 88-98
18 Jawatankuasa Pengurusan Sekolah 99-102
19 Jadual Perhimpunan Rasmi Pagi / Petang 103
20 Pencerapan 104-108
21 Pencatat Minit Mesyuarat 109
22 Kurikulum 110
23 Carta Organisasi Kurikulum 111
24 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum 112
25 Jenis Buku 113-126
26 Pencerapan Gerak Kerja Bertulis
27 Semakan Gerak Kerja Bertulis
28 Jadual Pengoperasian Pentaksiran
29 Hal Ehwal Murid
30 Carta Ogranisasi Hal Ehwal Murid
31 Takwim Program Unit Hal Ehwal Murid
32 Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid

2

Buku Pengurusan SMKDB 2019

Bil Kandungan Mukasurat

33. Jadual Guru Bertugas Di Pintu Pagar 127
32. Senarai Guru Kelas Pagi / Petang / Pra-U 128-129
33. Senarai Guru dan Program Khas Unit Hal Ehwal Murid
34. Jadual Bacaan Yasin dan Tazkirah Mingguan 130
35. Asrama 131-134
36. Carta Organisasi Asrama
37. Jawatankuasa Pengurusan Asrama 135
38. Senarai Guru Home Room 136
39. Takwim Balik Kampung 137
40. Jadual Tugas Ahli Jawatankuasa Pemantauan Asrama 138-139
41. Jadual Bertugas Asrama 140-142
42. Jadual Harian Pelajar Asrama 143-144
43. Kokurikulum 145-153
44. Carta Organisasi Kurikulum 154-155
45. Senarai Nama Guru Penasihat Persatuan / Kelab / PBB 156
46. Carta Organisasi Jawatankuasa Majlis Sukan 157
47. Takwim Majlis Sukan 158-161
48. Senarai Nama Guru Penasihat Sukan dan Permainan / Rumah Sukan 162
49. Pra - U 163
50. Carta Organisasi Pengurusan Pra-U 164-171
51. Jawatankuasa Pengurusan Pra-U 172
52. Pakej Matapelajaran Pra-U 173
53. Takwim Kerja Kursus STPM 174-176
54. Bilangan Gerak Kerja Bertulis Pra-U 177
55. Pendidikan Khas 178
56. Jawatankuasa Pengurusan Pendidikan Khas 179
180
Lampiran-Lampiran 181-184

 Pengurusan 185-213
57.  Kurikulum
214
 Hal Ehwal Murid 215-235
 Kokurikulum

58. Pelan Sekolah
59. Ruang Catatan

3

Buku Pengurusan SMKDB 2019

4

Buku Pengurusan SMKDB 2019

5

Buku Pengurusan SMKDB 2019

HALA TUJU BIDANG KURIKULUM
PEPERIKSAAN AWAM

SPM

TOV OTI PAT OTI UJ 1 OTI PPT OTI TRIAL
PPT 1 2 3 4
Bilangan Calon

199 199 198 199 199 199

Bil. Lulus
semua
m/pelajaran

Peratus (%)

SPM Bil. Lulus BM/ 160 167 167 175 182 190
Sejarah 80.40 83.92 84.34 87.94 95.48
91.4
Peratus (%) 02 4 6 9

Bil. Semua A 7

Peratus (%) 0 1.01 2.01 3.52 4.52

Bil. 5A Ke atas 0

Peratus (%) 0

GPS 5.93 5.43 5.62 4.92 4.42 3.91

Penggal 1 STPM Penggal 3

Penggal 2

Bil. % SEBENAR Bil. % SEBENAR Bil. % SEBENAR
52 0
PRA U Bilangan 46 88.5
ATAS Calon 00
Bilangan 4 7.69
PRA U Lulus 2.03
BAWAH semua
subjek 6
Bilangan
Semua A

BiL. Pen-
capaian 3.0
Ke Atas

PNGK

Bilangan
Calon
Bilangan
Lulus
semua
subjek
Bilangan
Semua A

Bil. Pen-
capaian 3.0
Ke Atas

PNGK

Buku Pengurusan SMKDB 2019

PT3

TOV OTI UJ 1 OTI 2 OTI 3 TRIAL
PAT 165 165 165
Bilangan Calon 165 65 90 100
Bilangan menguasai 39.4 54 60.6
PT3 Peratus menguasai 40 3
Bilangan Kualiti A 1 1.82 5
Peratus (%) 24.2 0.61 3.05

0

0

PEPERIKSAAN DALAMAN

TOV TARGET 2019 ETR

OTI OTI3 PAT
PPT PAT ETR

TING.1 Bilangan Calon 140 90 96 106
TING.2 Bilangan menguasai 86 64.28% 68.57%
Peratus menguasai 61.43% 3
TING.4 Bilangan Kualiti A 0 1 2 2.14%
Peratus (%) 0% 0.71% 1.43%
Bilangan Calon
Bilangan menguasai
Peratus menguasai
Bilangan Kualiti A
Peratus (%)
Bilangan Calon
Bil. Lulus semua
m/pelajaran
Peratus (%)
Bil. Lulus BM/Sejarah
Peratus (%)
Bil. Semua A
Peratus (%)
Bil. 5A Ke atas
Peratus (%)
GPS

7

Buku Pengurusan SMKDB 2019
HALA TUJU BIDANG HAL EHWAL MURID

Bil KPI HEM 2018 TOV 2018 Sasaran 2019
94% 96%
1 Peningkatan Peratus Kehadiran 97% 100%
94% 96%
2 Kehadiran Murid Asrama ke sekolah 0.01%
70% Kurang 0.01%
2 Kehadiran Awal Sebelum 7.20 pagi 0% 100 %
100% 0%
3 Penurunan Salah laku Disiplin 82% 100%
86% 90%
4 Keceriaan kelas PAK 21 92%
Band 2
5 Kes-kes Buli Band 1
14 kes
6 Memastikan Semua Murid Yang Layak 32 kes 10 kes dan kebawah
Dapat Bantuan Yang Diperlukan 25 kes dan kebawah

7 Memastikan Tahap Cemerlang Dalam
Penilaian Sekolah Selamat

8 Memastikan Penarafan Kantin Sekolah Pada
Tahap Cemerlang

9 Memastikan Penarafan Asrama Pada tahap
Cemerlang

KES DISIPLIN

10 i ) Berat

ii) Ringan

*Mengikut Standard Penilaian yang Ditetapkan

“Kerana Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Qs Asy-Syarh,94:5-6)

8

Buku Pengurusan SMKDB 2019

HALA TUJU BIDANG KOKURIKULUM

BIL. KPI KOKURIKULUM TOV 2018 SASARAN CATATAN
2019 2019

DATA SEGAK : BMI T2 L 11/59 (PENGGAL 2)
(OBES) (T1 : P
2018) JUM 8/81 < 14 / 140
1 L 19/140 (< 10.00 %)
T3 P (13.57 %)
(T2 : JUM < 8 / 165
2018) L 5/70 (< 4.85 %)
P
T4 JUM 8/95 < 14 / 177
(T3 : L 13/165 (< 7.91 %)
2018) P (7.88 %)
15 /199
T5 JUM 9/79 (< 7.54 %)
(T4 :
2018) 10/98 > 170 / 926
19/177 (> 18.36 %)
(10.73 %) > 446 / 926
(> 48.16 %)
9/72 < 300 /926
(< 32.40 %)
11/127 < 10 / 926
(< 1.08 %)
20/199
(10.05 %)

Cer- 155 / 926
gasTinggi (16.74 %)

DATA SEGAK : Cergas 409 / 926
(TAHAP KECERDASAN) (44.17 %)
Kurang 305 / 926
Cergas (32.94 %)
26 / 926
Tidak (2.81 %)
Cergas

BIL BIDANG TING. PENCAPAIAN SASARAN PEN- CATATAN
MARKAH CAPAIAN MARKAH

TOV 2018 2019

GPS % GPS %

T1 2.14 71.50 < 2.00 > 76.00

T2 2.36 66.00 < 2.00 > 71.00

2 PEMARKAHAN PAJSK T3 2.27 68.25 < 2.00 > 75.00
T4 2.41 64.75 < 2.00 > 70.00

T5 2.26 68.50 < 2.00 > 75.00
SEMUA 2.25 68.75 < 2.00 > 75.00

9

Buku Pengurusan SMKDB 2019

BIL BIDANG TOV SASARAN PENCAPAIAN CATATAN
“ DB JUARA 2019 ”

Peringkat Daerah LMS 1) HOKI (L18)

1) Hoki L18 : Johan, 2) HOKI (P18)

2) Hoki P18 : Naib Sekurang-kurangnya 5 jenis 3) BOLA JARING

Johan, permainan Layak ke Per- 4) BOLA BALING
tandingan AKHIR Peringkat (L18)
3) Bola baling L18 : Daerah LMS 5) BOLA BALING
Ketiga,

4) Bola Sepak L15: (P18)

3 SUKAN PER- Naib Johan Sekurang-kurangnya 3 jenis 6) BOLA SEPAK
MAINAN 7) RAGBI
1) Bola Baling L18 : permainan menduduki seku- 8) SEPAKTAKRAW
(MELEPASI Naib Johan Negeri rang-kurangnya tempat KE- 9) BOLA TAMPAR
PENCAPAIAN Perak
TAHUN 2018) TIGA
10) BADMINTON
Peringkat Negeri Perak

Tiada wakil peringkat Sekurang-kurangnya 2 jenis
kebangsaan permainan menduduki seku-
rang-kurangnya tempat KE-
TIGA

Peringkat Kebangsaan

1) Ihtifal : Naib Johan Menduduki sekurang-kurang IHTIFAL
Kebangsaan NAIB JOHAN/TEMPAT
4 KOAKADEMIK MTQ
2) MTQ : Naib Johan KEDUA peringkat Daerah DEBAT BM
Hafazan Daerah PUISI DAN LAGU
LMS @ peringkat Tertinggi
3) Debat BM : Naib (Kebangsaan)

Johan Daerah

4) Puisi dan Lagu :

Naib Johan Kebang-
saan

1) FUTSAL (L)

Karnival Sukan Ting. 6 JOHAN KESELURUHAN 2) BADMINTON (L/
2018 P)

5 TINGKATAN 1) Bola Jaring : Naib Menyertai Karnival Sukan 3) BOLA JARING
ENAM Tingkatan 6 dan (P)
4) BOLA TAMPAR
Johan MENJUARAI sekurang- (L/P)
kurangnya TIGA kategori 5) SEPAKTAKRAW
2) Futsal : Ketiga
yang disertai.

(L)

1. Membuat persembahan

Pasukan Angklung untuk jemputan luar.
Sekolah terikat mem-
6 Kebitaraan 2. Menyertai pertandingan Pelajar-pelajar
buat persembahan asrama SMKDB
peringkat tertinggi (negeri/
dalaman sekolah. kebangsaan)

10

Buku Pengurusan SMKDB 2019
SENARAI TALIAN TELEFON JABATAN-JABATAN KERJAAN DAERAH TAIPING

JABATAN NO TELEFON JABATAN NO TELEFON

AGAMA 05-8073958 MARA 05-8072240
ALAM SEKITAR 05-8092000
AGENSI ANTI DADAH 05-8060858 MARKAS STAFF 05-8080777
AUDIT SEKOLAH 05-8083916 MPT 05-8072057
BELIA DAN SUKAN 05-8073022
BOMBA 05-8074548 MUZIUM 05-8072411
BPR 05-8836003 MRSM 05-8084119
BAITULMAL 05-8084444 PENDAFTARAN 05-8072882
BUKIT LARUT 05-8072344
BIRO GUAMAN 05-8081982 PENDIDIKAN 05-8072177
DAERAH & TANAH 05-8066564 PENERANGAN 05-8071315
HAIWAN 05-8072005
HOSPITAL 05-8077241 PENILAIAN 05-8098800
LHDN 05-8082710 PENJARA 05-8075311
HUTAN 05-8081963 PERANGKAAN 05-8057050
IMIGRESEN 05-8074042
INDAH WATER 05-8072703 PERTANIAN 05-8088014
INSOLVENSI 05-8083333 PERDAGANGAN 05-8041555
JPJ 05-8072828 PERIKANAN 05-8072655
JEMAAH NAZIR SEKOLAH 05-8291222
JKR 05-8072762 PERKESO 05-8077555
JKR ELEKTRIK 05-8081631 PERPADUAN 05-8082182
JPS 05-8098801
KASTAM 05-8072762 PERPUSTAKAAN 05-8073215
KEMAS 05-8054351 PERGIGIAN 05-8075522
KEMTA 05-8072011
KESIHATAN 05-8483366 PEJ. TENAGA KERJA 05-8083020
KWSP 05-8084610 POLIS 05-8076588
KEBAJIKAN 05-8084040 POS MALAYSIA 05-8068867
TNB 05-8085077
UKUR DAN PEMETAAN 05-8072803 PULAPEN 05-8073316
ZOO 05-8073694 PENGGUNA 05-8292558

05-8073966 PERTAHANAN AWAM
05-8085770 RELA
05-8837836 RISDA

05-8072027 SERATAS
05-8085889 TAKAFUL MALAYSIA
05-8073304 KLINIK 1 M’SIA AULONG

05-8082020 LAP
05-8072749 MAHKAMAH
05-8086577 9 RENJER
11

Buku Pengurusan SMKDB 2019

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 TS25

Pengenalan

Program TransformasiSekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian
Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.
Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam
pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025
TS25 adalah satu usaha kearah melahirkan modal insan unggul melalui

 Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
 Disokong kepimpinan yang berkualiti / berwawasan
 Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi
 Komitmen komuniti yang padu

Objektif
 Mengaplikasi konsep dan AMALAN PdPC TERBAIK
 MEMBANGUNKAN KEPAKARAN DALAMAN melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur

kepada pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan

 Membangunkan PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG BERKESANdengan mengutamakan

kemenjadian murid

Matlamat

Konsep TS25

12

Buku Pengurusan SMKDB 2019

VISI SEKOLAH , JPN DAN KPM

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA

MISI SEKOLAH , JPN DAN KPM

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

MELALUI USAHA YANG INOVATIF, KREATIF DAN BERTERUSAN KOMITMEN KAMI ADALAH :
MEMBERI PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI DENGAN IKHLAS, JUJUR, CEKAP, AMANAH
DAN MESRA KEPADA INDIIVIDU DAN SEMUA AGENSI YANG BERURUSAN DENGAN SEKOLAH

INI.
MEMBERI PENDIDIKAN YANG BERKUALITI KEPADA PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH INI DALAM

ASPEK
KURIKULUM , KOKURIKULUM DAN SAHSIAH:
SUPAYA MEREKA MENJADI INDIVIDU YANG SEIMBANG DAN HARMONIS SELARAS DENGAN
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA, WAWASAN PENDIDIKAN DAN HASRAT 2020.

MATLAMAT SEKOLAH

WARGA SMK DOKTOR BURHANUDDIN BERUSAHA MENCAPAI HASRAT
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA DALAM MELAHIRKAN INSAN

CEMERLANG DARI SEGI JASMANI, EMOSI, ROHANI DAN INTELEK.

MOTO SEKOLAH

BERIMAN, BERILMU, BERAMAL

WARNA SEKOLAH
KUNING MERAH

Warna kuning – melambangkan Kesetiaan.
Warna merah – Melambangkan semangat waja, bersungguh-sungguh dan
mempunyai keazaman yang kuat dalam segala hal demi memajukan diri.

13

Buku Pengurusan SMKDB 2019

PERINCIAN TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan,
Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN AKHIR PERSEKOLAHAN JUMLAH JUMLAH
1 HARI MINGGU
02.01.2019 31.01.2019 23
2 20 12
01.02.2019 28.02.2019 16
59 1
01.03.2019 22.03.2019 8
9 2
JUMLAH HARI 22
18 9
Cuti Pertengahan Penggal 1 40 1

23.03.2019 31.03.2019 16 14
15 5
01.04.2019 30.04.2019 23
7
01.05.2019 24.05.2019 45

JUMLAH HARI 9
10
Cuti Pertengahan Tahun 21
23
25.05.2019 09.06.2019 16
70
10.06.2019 30.06.2019
39
01.07.2019 31.07.2019

01.08.2019 09.08.2019

JUMLAH HARI

Cuti Pertengahan Penggal 2

10.08.2019 18.08.2019

19.08.2019 31.08.2019

01.09.2019 30.09.2019

01.10.2019 31.10.2019

01.11.2019 22.11.2019

JUMLAH HARI

Cuti Akhir Tahun

23.11.2019 31.12.2019

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 214

Jumlah Minggu Persekolahan Termasuk Cuti Sekolah = 47 ( Tidak Termasuk Cuti Akhir Tahun )

Hari Ganti adalah Hari Persekolahan bagi menggantikan Cuti Berganti Sempena hari Perayaan

Utama.

14

Buku Pengurusan SMKDB 2019
HARI CUTI UMUM / KELEPASAN AM

TAHUN 2019

BIL HARI KELEPASAN TARIKH HARI

1 Tahun Baru 2019 01 Januari 2019 Selasa
2 Hari Thaipusam 21 Januari 2019 Isnin

3 Tahun Baru Cina 05 Feb 2019 Selasa
06 Feb 2019 Rabu
4 Hari Pekerja
5 Hari Wesak 01 Mei 2019 Rabu
6 Hari Nuzul Al-Quran 19 Mei 2019 Ahad
20 Mei 2019 Isnin
7 Hari Raya Aidil Fitri** 22 Mei 2019 Rabu

8 Hari Raya Haji ** 05 Jun 2019 Rabu
19 Hari Kebangsaan 06 Jun 2019 Khamis
10 Awal Muharram (Maal Hijrah)
11 Hari Keputeraan YDP Agong 11 Ogos 2019 Ahad
12 Hari Malaysia 31 Ogos 2019 Sabtu
13 Hari Deepavali 02 Sept 2019 Isnin
09 Sept 2019 Isnin
14 Hari Keputeraan Sultan Perak 16 Sept 2019 Isnin
27 Okt 2019 Ahad
15 Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW ( Maulidur 28 Otk 2019 Isnin
Rasul) 01 Nov 2019 Jumaat

16 Hari Krismas 09 Nov 2019 Maulidur Rasul

25 Dis 2019 Rabu

Peringatan:

Jika mana-mana Hari Kelepasan Am jatuh pada Hari Cuti Mingguan maka hari yang berikutnya hendaklah
menjadi Hari Kelepasan Am. Jika Hari Kelepasan Am itu jatuh pada Hari Sabtu maka Hari Sabtu itu juga
adalah merupakan Hari Kelepasan Am dan tidak akan diganti pada hari yang lain.

15

Buku Pengurusan SMKDB 2019

TAKWIM
PENGURUSAN

16

Buku Pengurusan SMKDB 2019

JANUARI
MODUL SUMUR (BERBUDI BAHASA)

H ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
M 1 2 5 6
34
CUTI AWAL
TAHUN MESYUARAT MESYUARAT

KEWANGAN AGUNG RU-

BIL.4 MAH

SUKAN 1M1S

(1)

MINGGU ORENTASI PPKI / T1 /T4

7 8 9 10 11 12 13
20
MESYUARAT MESYUARAT KEJOHANAN LADAP(1) 27

AGUNG SP (1) PSS/PBS MERENTAS (Pengurusan

DESA HEM & Koko)

1M1S

LATIHAN RUMAH SUKAN / 1M1S
MINGGU KECERIAAN KELAS UNTUK SEMUA

14 15 16 17 18 19

MAJLIS MESYUARAT MESYUARAT
AGUNG SP (1) JK 3K
PERLANTIKAN
(1)
WATIKAH
PENGAWAS PBB(1)

1M1S (3)

PERHIM-
PUNAN PBB

KASPA

LATIHAN RUMAH SUKAN (2) / 1M1S(4)

21 22 23 24 25 26

HARI THAI- MESYUARAT MESYUARAT MESYUARAT KAWAD
PUSAM
AGUNG KP(1) ISLAH SKPMg JK KETUA PBB

(1) TINGKATAN PBB2

PBB3

LATIHAN RUMAH SUKAN(3) / 1M1S(5)

28 29 30 31

SUKAN TARA SP (2) SUKAN TARA
(1) (2)

1M1S (5)

1M1S(6) 1M1S(6)

17

Buku Pengurusan SMKDB 2019

FEBRUARI
MODUL SUMUR (BERBUDI BAHASA)

H ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
M 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

TAHUN BARU TAHUN BARU TAHUN BARU TAHUN BARU TAHUN BARU
CINA CINA CINA CINA
CINA

11 12 13 14 15 16 17
24
PERHIMPUNAN PBB(4) DIALOG
PBB KADET
POLIS PRESTASI PT3

MESYUARAT LATIHAN RUMAH SUKAN(4) /1M1S (7)
KOKO & MAJLIS
19 20 21 22 23
SUKAN 2

TAKLIMAT JK
PENGELOLA &
TEKNIKAL BALA-
PAN & PADANG

18

KP(2) MAJLIS DERMA LADAP (2)
DARAH
PELANCARAN (PERTINAM) (PdPc

PROGRAM Standard 4 dan
KECEMER- PBL)

LANGAN

AKADEMIK
SPM/STPM

PRA SUKAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG / 1M1S (8)

25 26 27 28

KURSUS ICT SP(3) MESYURAT

PPKI LEMBAGA

PLC (1) DISPLIN
MESYUARAT (Bidang Baha- (2)

JPICT (1) sa & Kemanu-

siaan)

18

Buku Pengurusan SMKDB 2019

MAC
MODUL SUMUR (BERBUDI BAHASA)

H ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
M 2 3
1
MESYUARAT
AGUNG PIBG

2019

4 5 6 7 8 9 10

MESYUARAT PBB(5) MESYUARAT KEJOHANAN
PPKI(3) ISLAH SKPMg BALAPAN

(2) DAN PADANG

KE 44

(ELIT)

PERBARISAN DAN RAPTAI 1M1S(9)
PENUH KEJOHANAN
OLAHRAGA

11 12 13 14 15 16 17

PERKHEMA-
HAN

PENGAKAP
PPKI

UJIAN 1 TING 1—TING 5

PENCERAPAN GERAK KERJA BERTULIS TINGKATAN 6 ATAS / SEM 2 23 24

18 19 20 21 22
MESYUARAT
KEWANGAN
BIL.1

CUTI CUTI
SEKOLAH SEKOLAH

UJIAN 1 TING 1—TING 5
25 26 27 28 29 30 31

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH

19

Buku Pengurusan SMKDB 2019

APRIL
MODUL SUMUR (BERBUDI BAHASA)

H ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
M 1 2 6 7
3 45
PBB(6)
MESYUARAT HARI

GURU (2) ANUGERAH

CEMERLANG
(APRESIASI)

8 9 10 11 12 13 14
21
MESYUARAT KP (3) POST POST LADAP(3) 28
INKLUSIF(2) MORTEM MORTEM SPM (Team
HARI Building)
KEUSAHA- PT3 BIDANG
BAHASA DAN
WANAN KEMANUSI-
(1)
AAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM SEM 2

PENCERAPAN GERAK KERJA BERTULIS TING 3

15 16 17 18 19 20

PERHIM- SP (4) MESYUARAT KAWAD
PUNAN PBB /
KURIKULUM KESELELA-
KRS
KEWANGAN MATAN
POS MORTEM PBS (2) (1)
SPM BIDANG
SAINS DAN

VOTEK

22 23 24 25 26 27
KARNIVAL
PLC(2) (Bidang PBB (7) MESYUARAT
Sains & INDUK HEM KELAB
VOTEK) PERSATUAN
(2)
KP (4)
MINGGU KECERIAAN KELAS UNTUK SEMUA
KP (5)

29 30

MINGGU
SAINS PPKI

MESYUARAT
JPICT (2) /
PSS

20

Buku Pengurusan SMKDB 2019

MEI
MODUL SUMUR (MUTADAYYIH)

H ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
M 4 5
1 2 3
HARI
PEKERJA MESYUARAT MESYUARAT
JK 3K KETUA
(2)
TINGKATAN
(2)

MINGGU ORENTASI PRA-U
BAWAH

6 7 8 9 10 11 12

MESYUARAT SP(5) MESYUARAT LADAP(4)
KOKO PPKI ISLAH (Data Driven
dan Eksplorasi
SKPMg2 (3) Alatan dalam
Talian untuk
PEPERIKSAAN STPM
SEM2 PdPc)

MINGGU ORENTASI PRA-U BAWAH 18 19
HARI WESAK
PPT TING 4 DAN TING 5

13 14 15 16 17
HARI GURU MESYUARAT
PPKI (1)

PEPERIKSAAN STPM PPT TING 1
SEM2 - TING 5
PPT TING 1 - TING 5

20 21 22 23 24 25 26

CUTI HARI HARI NUZUL PPT TING 1 - TING 5 CUTI CUTI
WESAK AL-QURAN SEKOLAH SEKOLAH

PENCERAPAN GERAK KERJA BERTULIS TING 5
27 28 29 30 31

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH

21

Buku Pengurusan SMKDB 2019

JUN
MODUL SUMUR (JATI DIRI)

H ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
M 1 2

CUTI CUTI
SEKOLAH SEKOLAH

3456789

CUTI CUTI HARI RAYA HARI RAYA HARI RAYA HARI RAYA HARI RAYA
SEKOLAH SEKOLAH AIDILFITRI AIDILFITRI AIDILFITRI AIDILFITRI AIDILFITRI

10 11 12 13 14 15 16

HARI RAYA SP(6) POST MOR- LADAP(5)
AIDILFITRI
TEM TING 3 (Pemuafakatan

PROGAM Warga
MOBILITI PPKI Sekolah)

(1)

17 18 19 20 21 22 23
PBB(8) 29 30
POST MOR- POST MOR- POST MOR-
TEM TING 5 TEM TING 5 TEM TING 1,2
BIDANG BA-
HASA DAN BIDANG DAN 4
KEMANUSI- SAINS &
VOTEK
AAN

UJIAN LISAN MUET

24 25 26 27 28
MESYUARAT KP (6)
PLC (3) KEWANGAN MESYURAT MESYUARAT
(Bidang Baha- HARI INDUK HEM MAJLIS KET-
sa & Kemanu- BIL.2 KEUSAHA- UA TING-
WANAN (2) (3)
siaan) MESYUARAT KATAN (3)
JPICT (3) DERMA
DARAH

(PERTINAM)

UJIAN LISAN MUET

PENCERAPAN GERAK KERJA BERTULIS TING 2

22

Buku Pengurusan SMKDB 2019

JULAI
MODUL SUMUR (JATI DIRI)

H ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
M 1 5 6 7
2 3 4
13 14
HARI MESYUARAT MESYUARAT PROGRAM
KOMUNIKASI KOKU & GURU PERDANA
MAJLIS (3)
PBB
SUKAN (3) PBB(10) &
PBB(11)
TAKLIMAT
PERTAND-
INGAN ANTA-
RA RUMAH

SUKAN

8 9 10 11 12
PBB (9)
PLC(4) MESYUARAT KEM
(Bidang Sains HARI JK 3K PERDANA
KELUARGA (3)
& VOTEK) PBB
PPKI

PENCERAPAN GERAK KERJA BERTULIS TING 4

15 16 17 18 19 20 21
1M1S (9) KP(7) 1M1S (10) 28
PERHIM- MESYUARAT 27
PUNAN PBB MESYUARAT KURIKULUM LADAP(6)
PENGAKAP INKLUSIF(3) KEWANGAN (Coaching &
Mentoring)
PSS/PBS
(3)

PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN / 1M1S(10)
PENCERAPAN GERAK KERJA BERTULIS TING 1

22 23 24 25 26

1M1S (11) SP (8) MESYURAT 1M1S (12)

LEMBAGA

DISPLIN

(3)

1M1S (12)

PERTANDINGAN ANTARA RUMAH SUKAN / 1M1S(11)

29 30 31
KP (8)

23

Buku Pengurusan SMKDB 2019

OGOS
MODUL SUMUR (PENAMPILAN DIRI)

H ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
M 2 3 4
1
MESYUARAT

PPKI (5)

PERCUBAAN SPM
5 6 7 8 9 10 11

PERCUBAAN SPM DAN PT3 CUTI HARI RAYA
UJIAN 2 TING 1 DAN TING 2 SEKOLAH HAJI

12 13 14 15 16 17 18

HARI RAYA CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
HAJI KE2 SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH

19 20 21 22 23 24 25

PLC (5) SP(9) MESYUARAT LADAP (7)
(Muhasabah
(Bidang Bahasa JPICT (4)
Diri)
dan

Kemanusiaan)

PERCUBAAN SPM 31
26 27 28 29 30
HARI
POST MOR- POST MOR- KEBANGSAAN
TEM TING 1 TEM PT3

DAN 2
KP(9)

PENCERAPAN GERAK KERJA BERTULIS PRA-U BAWAH

24

Buku Pengurusan SMKDB 2019

SEPTEMBER
MODUL SUMUR (PENAMPILAN DIRI)

H ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
M 30 1

AWAL
MUHARRAM

2345678

PBB(12) MESYUARAT

ISLAH

TAKLIMAT SKPMg2
HARI ANUGE- (4)

CUTI AWAL RAH KOKU &
MUHARRAM HEM

9 10 11 12 13 14 15
SP(10) 22
HARI KE- POST MOR- POST MOR- 29
PUTERAAN
YDP AGONG TEM PER- TEM PER-

CUBAAN SPM CUBAAN SPM

BIDANG BIDANG BA-
SAINS DAN HASA DAN

VOTEK KEMANUSI-

AAN

16 17 18 19 20 21
PLC(6) KP (10) 28
MESYURAT
(Bidang Sains INDUK HEM
& VOTEK)
(4)
HARI
MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM SEM 1 DAN SEM 3

23 24 25 26 27

HARI MESYURAT

ANUGERAH JK 3K

KOKU & HEM (4)

KP (11)

25

Buku Pengurusan SMKDB 2019

OKTOBER
MODUL SUMUR (PENAMPILAN DIRI)

H ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
M 1 5 6
2 3 4
SP(11)
MESYUARAT MESYURAT
KURIKULUM JK KETUA
KEWANGAN TINGKATAN
(3) PSS/PBS
(4)
(4)

7 8 9 10 11 12 13

KP(12) MESYUARAT HARI SUKAN

INDUK JK NEGARA

HARI KEUSA- DISPLIN SP (12)
HAWANAN (3) (4)

14 15 16 17 18 19 20
TAKLIMAT
PENGURU-

SAN KAD KO-
KURIKULUM

PBB(3) SP(13)
KP(13)

PPT TING 4

21 22 23 24 25 26 27
MESYUARAT
GURU
(4)

HARI HARI HARI

DEEPAVALI DEEPAVALI DEEPAVALI

PPT TING 1, TING 2 DAN TING 4 31
28 29 30

CUTI HARI CUTI HARI
DEEPAVALI DEEPAVALI

26

Buku Pengurusan SMKDB 2019

NOVEMBER
MODUL SUMUR (DOKUMENTASI / LAPORAN SUMUR)

H ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
3
M 12

HARI KE-
PUTERAAN

SULTAN PE-
RAK

45678 9 10
MAURIDUL 17
POST MOR- 24
TEM TING 1 RASUL
DAN TING 2 16

PEPERIKSAAN STPM SEM 3 15 23
PROGRAM PEMBANGUNAN / 1M1S(12) 22

11 12 13 14
POST MOR-
TEM TING 4

PEPERIK-
SAAN STPM

SEM 3

SUKAN DAN PERMAINAN / 1M1S(13)

18 19 20 21

CUTI CUTI
SEKOLAH SEKOLAH

PEPERIKSAAN STPM SEM 1 DAN ULANGAN SEM 1 29 30
25 26 27 28
PEPERIKSAAN STPM ULANGAN SEM 2

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH

27

Buku Pengurusan SMKDB 2019

DISEMBER

H ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
M 30 31 1

CUTI CUTI CUTI
SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH

2345678

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH

9 10 11 12 13 14 15

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH

16 17 18 19 20 21 22

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH

23 24 25 26 27 28 29
MESYUARAT
CUTI CUTI HARI CUTI CUTI CUTI
SEKOLAH SEKOLAH KRISMAS SEKOLAH KO- SEKOLAH SEKOLAH
KO&MAJLIS

SUKAN 1
(2020)

CUTI
SEKOLAH

28

Buku Pengurusan SMKDB 2019

SENARAI NAMA GURU MENGIKUT OPSYEN SEBENAR (IKTISAS)

BIL NAMA GRED JAWATAN OPSYEN
SEBENAR
MINOR
(IKHTISAS)

1 HJH MARIAM BINTI ABU BAKAR DG54 PENGETUA GEOGRAFI B.MELAYU

2 HJH NUROLIZAM BT BIDIN DG52 PK FIZIK MATEMATIK
PENTADBIRAN

3 MOHD POUZI BIN ZAKARIA DG52 PK TING.6 B.MELAYU KES.MELAYU

4 FAUZIAH BT YAKOB DG52(KUP) GATE B.MELAYU B.MELAYU

5 HJ ABDUL RAZAK BIN SALEH DG52(KUP) GAB B.MELAYU B.MELAYU
6 NOR HASNI BINTI ISMAIL DG52(KUP)
7 HJH NORBE BINTI BAKER DG52(KUP) GK SAINS & MATEMATIK SAINS
MATE KOMPUTER

GK VOK & TEK GEOGRAFI P.MELAYU

8 KHAIRUL BARIAH BT YAHYA DG52(KUP) GATE PERAKAUNAN PERAKUNAN

9 LAM YEAN PING DG52(KUP) GATE B.INGGERIS B.MELAYU
10 HJH NORMADIAH BT ABDULLAH DG52(KUP) GAB
11 PEH KIM HOCK, PJK DG52(KUP) GAB PEND.ISLAM TAMADDUN
ISLAM /

B.INGGERIS TESL

12 HJH ROSLINA BT ABU BAKAR DG52(KUP) GAB B.MELAYU SASTERA
13 RASIDAH BT CHE YAHYA DG52(KUP) GATE
14 ROSE HAYATI BT HAJI AHMAD DG52(KUP) GATE P.MELAYU & -
SASTERA

PENG.MELAYU -

15 HJH ROSIDAH BT ABDUL HALIM DG52(KUP) GAB MATEMATIK FIZIK

16 SALBIAH BT ABU BAKAR DG52(KUP) GAB BIOLOGI SAINS

17 SITI RAMLAH BT SUFENO DG52(KUP) GATE LINGUISTIK GEOGRAFI

18 SUMATHRI DEVI A/P RAMANATHAN DG52(KUP) GAB GEOGRAFI SEJARAH
19 HJH NOORZAEIMAH BT HARUN DG52(KUP)
20 MOHD NOOR BIN RAMLI GAB PEND.ISLAM BAHASA
21 ABD RAZAK BIN YUSOF DG48 ARAB
22 ALEXANDER A/L SAMY PILLAI DG48
DG48 PK HEM SENI HALUS KOMUNIKASI

PK MATEMATIK -
KOKURIKULUM TAMBAHAN

PK PEND.KHAS PEND. KHAS PEND. KHAS

23 HJH NOOR ASHIKIN BT AHMAT DG48 PK PETANG SASTERA B.MELAYU
24 NORASIAH BINTI HUSSEIN DG48
GK MATEMATIK SEJARAH
29 KEMANUSIAAN

Buku Pengurusan SMKDB 2019

BIL NAMA GRED JAWATAN OPSYEN
GK BAHASA SEBENAR
MINOR
(IKHTISAS)

25 JUNAIDAH BT BAKAR DG48 B.ARAB PEND.ISLAM

26 HJH FADZILAH BINTI HUSSIN DG48 GAB PEND.ISLAM B.ARAB

27 ABDUL RAHIM BIN OMAR DG48(KUP) GAB SASTERA SOSIOLOGI
GAB
28 ANITA BINTI MOHD ALI DG48(KUP) GAB B.MELAYU SASTERA
MELAYU

29 ANNIE THOMAS A/P M.K.THOMAS DG48(KUP) TESL MATH

30 ASLINA BT HAMZAH DG48(KUP) KP GEOGRAFI SEJARAH
PEND.KHAS GEOGRAFI
31 APIZAH BINTI TAIB DG48(KUP) GURU GEOGRAFI KES.MELAYU
PEND.KHAS
32 HJ BAHANIZAM BIN ABU BAKAR DG48(KUP)
GATE

33 BOH SIEW KUIM DG48(KUP) GATE GEOGRAFI EKONOMI

34 HONG MEI LING DG48(KUP) GAB B.INGGERIS -

35 HJH MARDUATI BT MOHD AMIN DG48(KUP) GAB ENGLISH -
GAB
36 HJ MOHD SHAHID B ZAKARIA DG48(KUP) GURU P.KHAS B.MELAYU KESUSASTE
RAAN

37 HJ MOHD AYOB BIN HAMZAH DG48(KUP) PAI PAI

38 MANJIT SINGH A/L PREM SINGH, PPT DG48(KUP) GAB B.INGGERIS -

39 NORA BINTI MOHD ALI DG48(KUP) GAB TESL TESL
GAB
40 ROSMINA BT CHE HAT DG48(KUP) GA T6 EKONOMI PERAKAUNAN
GATE ASAS
GAB
41 SURAYA BT SABUDIN DG48(KUP) PERAKAUNAN PERAKAUNAN

42 TOH GUAT CHENG DG48(KUP) ENGLISH & LIT -
STUDIES

43 TAN AI CHEW DG48(KUP) MATEMATIK -

44 HJH ZARINA BT ZAKARIA DG48(KUP) GAB KIMIA FIZIK
GAB ART &
45 ZAWIYAH BT DEMANIS DG48(KUP) GAB SENI HALUS DESIGN
GAB MULTIMEDIA TIADA
46 ABDUL KAHAR BIN ZAKARIA DG44(KUP) INTERAKTIF
MATEMATIK KIMIA
47 ASMIZA BT ZAMRI DG44(KUP)

48 AZMIZAN BIN MOHAMED ISA DG44(KUP) GBK BIM & KAUN -

49 CHEW LEI PENG DG44(KUP) GAB TESL -
30

Buku Pengurusan SMKDB 2019

BIL NAMA GRED JAWATAN OPSYEN
DG44(KUP) SEBENAR
MINOR
(IKHTISAS)

50 FAHMI BIN AHMAD SUBRI GATE PERDAGANGAN K.HIDUP

51 AIFAA BT ZULKIFLI DG44(KUP) GAB KIMIA TIADA

52 FAUZI BIN NISAB DG44(KUP) GAB FIZIK -
DG44(KUP) GAB
53 HANI SUTINA BT HANAPIAH DG44(KUP) GAB PRINSIP PRINSIP
DG44(KUP) GAB AKAUN AKAUN
54 HASLINDA BT ALI @ MAN
PENGAJIAM -
AM

55 INAMAZIRA BINTI SIDEK SAINS -

56 IRNAIDA BINTI MUHAMMAD DG44(KUP) GAB FIZIK MATEMATIK

57 JALALUDDIN BIN SALLEH DG44(KUP) GAB PEND. SENI PEND.SENI
DG44(KUP) GAB
58 KHAIRON BT SHEIKH MOHAMED DG44(KUP) GBK PENDIDIKAN ICT
NOOR DG44(KUP) GAB ISLAM -

59 KHAIRUL BARIYAH BT MOHAMAD BIM.KAUNSELI
RAFDZI NG

60 KRISHNAVENI A/P KRISHNAN PENG.B.TAMIL -

61 KAMARUL HADI BIN JAHAYA DG44(KUP) GAB PEND.KHAS PEND.KHAS -

62 KOPPERUNDEVI A/P TARMALINGAM DG44(KUP) GAB B.INGGERIS -
DG44(KUP) GPK1
63 LOH POH YOON DG44(KUP) GAB CACAT
DG44(KUP) B.INGGERIS PENGLIHAT
DG44(KUP)
DG44(KUP) AN

64 LOW SIEW ENG B.CINA -

65 MOHAMMAD TARMIZI BIN NOORDIN GURU P.KHAS PEND.KHAS LINGUISTIK
GAB B.MELAYU

66 MOHD UZAINI BIN MAHMOOD B.ARAB PENGAJIAN
ISLAM

67 MOHD SYAIFUL AZMI BIN ISMAIL GURU P.KHAS PEND.KHAS -

68 MOHD HILMI BIN HASAN DG44(KUP) GAB MATEMATIK BIOLOGI

69 MOHD AZLY BIN IBRAHIM DG44(KUP) GAB TMK REKACIPTA

70 MOHAMAD AMIN BIN ARIFFIN DG44(KUP) GAB PEND ISLAM -

71 MOHD YAZID BIN IDRIS DG44(KUP) GAB PEND.ISLAM -
DG44(KUP) GAB
72 MOHD RADI BIN AB RADZAK DG44(KUP) GAB PEND.JASMANI SAINS
DG44(KUP) GAB
KESIHATAN SUKAN
31
73 MUHAMMAD ZULHUSNI BIN SAINS SUKAN PEND.KESI
MUHAMMAD AZIZUDDIN HATAN

74 NOR AZAH BT MD ARSHAD PERAKAUNAN -

Buku Pengurusan SMKDB 2019

BIL NAMA GRED JAWATAN OPSYEN
SEBENAR
DG44(KUP)
DG44(KUP) (IKHTISAS) MINOR
DG44(KUP)
75 NOR HASLINDA BT MOHD SHAH DG44(KUP) GAB SRT KEM.HIDU
DG44(KUP) P
DG44(KUP)
76 NOR KAMILAH BT KHALIL DG44(KUP) GAB PEND.MATHS SAINS
DG44(KUP)
77 NURULHUDA BT NORDIN DG44(KUP) GAB PERDAGANGA P.PERNIA
GAB N GAAN
DG44(KUP) GAB
78 NOR FAEZAH BT MOHTAR EKONOMI PERDAGA
DG44(KUP) NGAN
DG44(KUP)
79 NORASIAH BT SAMSUDIN DG44(KUP) TEK.MAKLUM MATEMATI
DG44(KUP) AT K
DG44(KUP)
80 NUR HAYATI BT YUSOF DG44(KUP) GAB KIMIA SAINS
DG44(KUP)
81 NOR SUHAINIZA BINTI ABDULLAH DG44(KUP) GAB SASTERA SEJARAH
DG44(KUP) MELAYU
DG44(KUP)
82 PERABAVATHY A/P PARUMEL @ DG44(KUP) GAB B.INGGERIS -
PERUMAL DG44(KUP)
DG44(KUP)
83 RODZIATI BT ABU BAKAR GAB B.MELAYU SASTERA

84 ROMIZAH BT MOHD DANI GATE TESOL MULTIME
DIA
GAB
GURU INTERAKT
KAUNSELING IF

85 ROHAYA BT HAMID PEND.JASMA PEND.KES
86 ROSNI BT ARIFFIN NI IHATAN
87 RAZITA BT ABDULLAH
88 SALBIAH BT BUDIN BIMB.KAUNS -
89 SAPIAH BT SAFIE ELING
90 SAZNIZURA BT ARIFFIN
91 SITI HAJAR BT BASIRON GURU PEND.AWAL SAINS
92 SURAIMI BIN IBRAHIM PEND.KHAS KANAK-
93 SHALHIAH BT HJ YAHAYA
94 SITI RAFIDAH BT TAHA GAB SAINS KEM.
95 HJ TUAN AZMAN BIN TUAN AZIZ
96 TUAN MOHD SHAROU BIN TUAN ZALI GURU RUMAHTANG HIDUP
97 TEH AMINAH BT ISMAIL PEND.KHAS
PENG.PERNIAG EKONOMI
AAN

GAB MATEMATIK MATE
TAMBAHA

GAB PENGAJIAN SAINS
ISLAM KOMPUTE

GAB FIZIK SAINS

GAB MATEMATIK SAINS
GAB
GAB ERT KEM.HIDU
GAB P
GAB BAHASA
ARAB PENG
ISLAM

MATEMATIK BIOLOGI

BIOLOGI MATEMATI
K

32

Buku Pengurusan SMKDB 2019

BIL NAMA GRED JAWATAN OPSYEN
SEBENAR
MINOR
(IKHTISAS)

98 VASUGI A/P K MUNIANDY DG44(KUP) GURU P.KHAS PEND.KHAS -
DG44(KUP) K.H
99 ZARINA BT MOHD ZAINAL DG44 (KUP) GAB SAINS
RUMAHTANGGA -

100 ZAITON BINTI MOHAMED SAAD GAB BIOLOGI

101 FAIROS BT MASNAN @ MOHD DG42(KUP) GAB KEM.HIDUP KEM.HIDUP
ZAINUDDIN

102 MOHD SYAHIDAN BIN MOHD DG42(KUP) GAB P.JASMANI PSV

103 NORABRIZAH BT JAMALI DG42(KUP) GAB MATEMATIK -
DG41 GAB
104 YUSLIN AZRINI BT MOHD YUSOF DG41 GAB KOMUNIKASI PEND.SENI
VISUAL VISUAL

(ANIMASI)

105 AHMAD RIDHWAN BIN IDRIS PERDAGANGAN -

106 E’ZURIA IRDAWATY BT ABDUL DG41 GAB PENGAJIAN AM B. MELAYU
RAHMAN DG41 GAB
DG41 GAB
107 HANIS DURANI BINTI SHAMSUDIN DG41 GAB BAHASA -
JERMAN
108 KAMSIAH BT MOHAMED SASTERA
GEOGRAFI MELAYU

109 LAILATUL RAHIMAH BT MOHD IDRIS KIMIA -

110 NOR SALLIZA BT ZAKARIA DG41 G.PEND KHAS PEND.KHAS -

111 NOR ATIQAH BT ABDUL RAHMAN DG41 GAB PERAKAUNAN -

112 NUR AZIZAH BT JAAFAR DG41 G.PEND KHAS PEND.KHAS -

113 NORISHAH BT MOHAMAD DAUD DG41 GAB KEM.HIDUP MPV

114 NUR ATIKAH BT BAHARUDDIN DG41 GAB EKONOMI B.MELAYU

115 NOOR FAIRUZ BT MOHD NASIR DG41 GAB FIZIK MATEMATIK
DG41
DG41 PEND.KHAS
DG41
116 NOOR ARIZATUN NAJWA BT ROSLI GURU.PEND.K MASALAH GEOGRAFI
HAS PEMBELAJARA

N

117 ROSIDAH BT MD DAUD GURU PEND.KHAS SASTERA
PEND.KHAS MASALAH
118 TNEW POH LIN
119 NORFAZRINA BT ISMAIL PEMBELAJARA
120 FITRIAH BINTI MOHD ZABIDI
N

GAB TESOL -

DG41 GAB SEJARAH -

DG41 GAB PEND.ISLAM -

33

Buku Pengurusan SMKDB 2019

BIL NAMA GRED JAWATAN OPSYEN
SEBENAR
121 WAN AZIMAH BT WAN AHMAD DG41 MINOR
122 ZAHARAH BT YUSOF DG38(KUP) (IKHTISAS)
123 CHAI TEIK HON DG38(KUP)
124 MOHAMAD SAID BIN MASTOR DG38(KUP) GAB SEJARAH -
125 NOR HASIMAH BT HASSAN DG34(KUP) GAB
GAB KH/KT KEM.
HIDUP

B.INGGERIS SEJARAH

GAB PEND.ISLAM -

GAB PENG.ILAM -

“ Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulNya serta orang-orang
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembali-
kan kepada Allah lalu biberitakan kepadaNya apa yang telah kamu

kerjakan “

QS At - Taubah : 105

34

Buku Pengurusan SMKDB 2019

SENARAI NAMA ANGGOTA PELAKSANA

BIL NAMA JAWATAN

1. NOOR RUSNIDA BT AHMAD KETUA PEM. TADBIR N22
2. NORMAH BT JELANI PEMBANTU AKAUNTAN W29(KUP)
3. MARZALELA BT MD NOR PEN.TEKNOLOGI MAKLUMAT FA29
4. HARYATIE BT RAJULI PEMBANTU TADBIR N19
5. NOOR SUZANA NIZA BT MOHD SHAHIDAN PEMBANTU TADBIR N19
6. MOHAMAD HARIFF BIN MOHAMAD TERIDI PENYELIA ASRAMA N19
7. NOR HASLINDA BT MOHD ALI PEM.PENG MURID N19
8. HARTINI BT MOHD TAIB AZMI PEM.PENG NURID N19
9. NOR AISAH BT MAT YUSOP PEM.PENG MURID N19
10. NUR IZZIATI MUNIRAH BT MOHD ZULKIFLI PEM. PENG MURID N19
11. AIZAN BT AHMAD PEM.MAKMAL C22
12. FUZIAH BT MAMAT PEM.MAKMAL C22(KUP)
13. MOHD KHAIRI BIN ABDUL RAZAK PEM.MAKMAL C22(KUP)
14. IDAWATI BT ALIAS PEM.MAKMAL C22(KUP)
15. FAZLINA BT ABDUL RAHIM PEM.MAKMAL C22
16. SYAZANA BT AHMAD KHARIRI PEM.MAKMAL C22
17. JAMALIAH BT KASAH PEMBANTU OPERASI N14
18. NOOR AZMAN B ABD HAMID PEMBANTU OPERASI N11

“ Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar,
iaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan.

Sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepadaNyalah
kita kembali“

QS Al - Baqarah : 155 - 156

35

Buku Pengurusan SMKDB 2019

SENARAI NAMA GURU SESI PAGI

BIL NAMA BIL NAMA

1. HJH MARIAM BINTI ABU BAKAR 31. IRNAIDA BINTI MUHAMMAD
(Pengetua)
32. JALALUDDIN BIN SALLEH
2. HJH NUROLIZAM BINTI BIDIN 33. KAMARUL HADI BIN JAHAYA
( PK Pentadbiran) 34. KHAIRUL BARIAH BINTI YAHYA
35. KHAIRUL BARIYAH BT MOHAMAD RAFDZI
3. MOHD NOOR BIN RAMLI ( PK HEM) 36. LAILATUL RAHIMAH BINTI MOHD IDRIS
37. LAM YEAN PING
4. ABD RAZAK BIN YUSOF 38. LOH POH YOON
(PK Kokurikulum)

5. MOHD POUZI BIN ZAKARIA (PK Pra-U)

6. ALEXANDER A/L SAMY PILLAI
(PK Pend.Khas)

7. NORASIAH BINTI HUSSEIN
(GK Kemanusiaan)

8. JUNAIDAH BINTI BAKAR (GK Bahasa)

9. NOR HASNI BINTI ISMAIL (GK Sains) 39. MANJIT SINGH A/L PREM SINGH

10. NORBE BINTI BAKER ( GK Vok & Tek) 40. MARDUATI BINTI MOHD AMIN

11. ABDUL RAHIM BIN OMAR 41. MOHAMAD SAID BIN HJ MASTOR

12. ABDUL RAZAK BIN SALLEH 42. MOHAMMAD TARMIZI BIN NOORDIN

13. AIFAA BINTI ZULKIFLI 43. MOHD AYOB BIN HAMZAH
14. ANITA BINTI MOHD ALI 44. MOHD HILMI BIN HASAN
15. ANNIE THOMAS A/P M.K THOMAS 45. MOHD SHAHID BIN ZAKARIA
16. APIZAH BINTI TAIB 46. MOHD UZAINI BIN MAHMOOD

17. ASLINA BINTI HAMZAH 47. MOHD SYAIFUL AZMI BIN ISMAIL

18. ASMIZA BINTI ZAMRI 48. NOOR ARIZATUN NAJWA BINTI ROSLY

19. AZMIZAN BIN MOHAMED ISA (Kaunselor) 49. NOOR FAIRUZ BINTI MOHD NASIR

20. BAHANIZAM BIN ABU BAKAR 50. NOOR ZAIEMAH BINTI HARUN

21. BOH SIEW KUIM 51. NOR AZAH BINTI MD ARSHAD

22. CHAI TEIK HON 52. NOR HASLINDA BINTI MOHD SHAH

23. PN HJH FADZILAH BINTI HUSSIN 53. NOR KAMILAH BINTI KHALIL
24. FAHMI BIN AHMAD SUBRI 54. NOR SALLIZA BINTI ZAKARIA
25. FAUZI BIN NISAB 55. NORISHAH BINTI MOHAMAD DAUD
26. FAUZIAH BINTI YAKOB 56. NORMADIAH BINTI ABDDULLAH
27. FITRIAH BINTI MOHD ZABIDI 57. NOR ATIQAH BINTI ABDUL RAHMAN
28. HANI SUTINA BINTI HANAPIAH 58. NUR ATIKAH BINTI BAHARUDDIN
29. HASLINDA BINTI ALI @ MAN 59 NOR SUHAINIZA BINTI ABDULLAH
30. HONG MEI LING 60. NUR AZIZAH BINTI JAAFAR
36

Buku Pengurusan SMKDB 2019

BIL NAMA BIL NAMA
93. ZURIDAH BINTI AHMAD
61. NORA BINTI MOHD ALI

62. PEH KIM HOCK

63. PERABAVATHY A/P PARUMAL@
PERUMAL

64. RASIDAH BINTI CHE YAHYA

65. RAZITA BINTI ABDULLAH

66. RODZIATI BINTI ABU BAKAR

67. ROHAYA BINTI HAMID
68. ROMIZAH BINTI MOHD DANI
69. ROSE HAYATI BINTI HAJI AHMAD
70. ROSIDAH BINTI MD DAUD
71. ROSLINA BINTI ABU BAKAR
72. ROSMINA BINTI CHE HAT

73. SALBIAH BINTI ABU BAKAR

74. SALBIAH BINTI BUDIN
75. SAPIAH BINTI SAFIE
76. SAZNIZURA BINTI AFIFFIN
77. SITI HAJAR BINTI BASIRON

78. SITI RAMLAH BINTI SUFENO
79. SUMATHRI DEVI A/P RAMANATHAN

80. SURAIMI BIN IBRAHIM
81. SURAYA BINTI SABUDIN
82. TNEW POH LIN
83. TOH GUAT CHENG
84. TUAN MOHD SHAROU BIN TUAN ZALI
85. TUAN AZMAN BIN TUAN AZIZ
86. WAN AZIMAH BT WAN AHMAD
87. VASUGI A/P K.MUNIANDY
88. ZAWIYAH BINTI DEMANIS
89. ZAHARAH BINTI YUSOF
90. ZARINA BINTI MOHD ZAINAL
91. ZARINA BINTI ZAKARIA
92. ZAITON BINTI MOHAMED SAAD

37

Buku Pengurusan SMKDB 2019

SENARAI NAMA GURU SESI PETANG

BIL NAMA BIL NAMA

1. NOOR ASHIKIN BINTI AHMAT ( PK Petang) 30. SITI RAFIDAH BINTI TAHA
2. ABDUL KAHAR BIN ZAKARIA 31. TAN AI CHEW
3. AHMAD RIDHWAN BIN IDRIS 32. TEH AMINAH BINTI ISMAIL

4. ROSNI BINTI ARIFFIN (Kaunselor) 33. YUSLIN AZRINI BINTI MOHD YUSOF

5. CHEW LEI PENG

6. E'ZURIA IRDAWATY BINTI ABDUL RAHMAN

7. FAIROS BINTI MASNAN @ MOHD
ZAINUDIN

8. HANIS DURANI BINTI SHAMSUDIN

9. KAMSIAH BINTI MOHAMED

10. KHAIRON BINTI SHEIKH MOHAMED NOOR
11. KOPPERUNDEVI A/P TARMALINGAM
12. KRISHNAVENI A/P KRISHNAN
13. INAMAZIRA BINTI SIDEK
14. LOW SIEW ENG

15. MOHD SYAHIDAN BIN MOHD ALI

16. MOHAMAD AMIN BIN ARIFFIN

17. MOHAMAD YAZID BIN IDRIS

18. MOHD AZLY BIN IBRAHIM

19. MOHD RADI BIN AB RADZAK

20. MUHAMMAD ZULHUSNI BIN MUHAMAD
AZIZUDDIN

21. NORABRIZAH BINTI JAMALI

22. NORFAZRINA BT ISMAIL
23. NOR FAEZAH BINTI MOHTAR
24. NORASIAH BINTI SAMSUDIN
25. NORHASIMAH BINTI HASAN
26. NUR HAYATI MOHD YUSOF
27. NURULHUDA BINTI NORDIN
28. ROSIDAH BINTI ABDUL HALIM
29. SHALHIAH BINTI YAHAYA

38

Buku Pengurusan SMKDB 2019

JADUAL MASA BAGI SESI PAGI 2019

Blok Waktu Hari Isnin

TINGKATAN 3, 6R DAN 6A TINGKATAN 4 DAN 5

Bil Masa Catatan Bil Masa Catatan

1 7.30 – 8.00 PERHIMPUNAN 1 7.30 – 8.00 PERHIMPUNAN

2 8.00 – 8.50 2 8.00 – 8.50

3 8.50 – 9.40 3 8.50 – 9.40

4 9.40 – 10.00 REHAT 1 4 9.40 – 10.30

5 10.00 – 10.50 5 10.30 – 10.50 REHAT 2

6 10.50 – 11.40 6 10.50 – 11.40

7 11.40 – 12.30 7 11.40 – 12.30

8 12.30 – 1.20 8 12.30 – 1.20

9 1.20 – 2.10 301 & 302 9 1.20 – 2.10

10 10 2.10 – 3.00 401 & 501

Blok Waktu Hari Selasa dan Khamis

TINGKATAN 3, 6R DAN 6A TINGKATAN 4 DAN 5

Bil Masa Catatan Bil Masa Catatan

1 7.30 – 8.25 1 7.30 – 8.25

2 8.25 – 9.20 2 8.25 – 9.20

3 9.20 – 9.40 REHAT 1 3 9.20 – 10.15

4 9.40 – 10.35 4 10.15 – 10.35 REHAT 2

5 10.35 – 11.30 5 10.35 – 11.30

6 11.30 – 12.25 6 11.30 – 12.25

7 12.25 – 1.20 7 12.25 – 1.20

8 1.20 – 2.15 301 & 302 8 1.20 – 2.15

9 9 2.15 – 3.10 401 & 501

Blok Waktu Hari Jumaat

TINGKATAN 3, 6R DAN 6A TINGKATAN 4 DAN 5

Bil Masa Catatan Bil Masa Catatan

1 7.30 – 8.00 Bacaan Yassin 1 7.30 – 8.00 Bacaan Yassin

2 8.00 – 8.55 2 8.00 – 8.55

3 8.55 – 9.15 REHAT 1 3 8.55 – 9.50

4 9.15 – 10.10 4 9.50 – 10.10 REHAT 2

5 10.10 – 11.05 5 10.10 – 11.05

6 11.05 – 12.00 6 11.05 – 12.00

39

Buku Pengurusan SMKDB 2019
BLOK WAKTU HARI RABU PAGI (M1 & M3)

TING 3 & PRA U TING 4 & TING 5

Bil Masa Catatan Bil Masa Catatan

1 7.30 -8.20 1 7.30- 8.20

2 8.20 -9.10 2 8.20 -9.10

3 9.10- 9.30 REHAT 1 3 9.10- 10.00

4 9.30 -10.20 4 10.00- 10.20 REHAT 2

5 10.20 – 11.10 5 10.20- 11.10

6 11.10- 12.00 6 11.10- 12.00

7 12.00- 12.50 7 12.00- 12.50

8 12.50 -1.50 KOKURIKULUM 8 12.50 – 1.50 KOKURIKULUM

9 1.50 -2.40 301 & 304 9 1.50 -2.40 Kelas yang terlibat

10 2.40 -3.30 401 & 501

BLOK WAKTU HARI RABU (M2)

TING 3 & PRA U TING 4 & TING 5

Bil Masa Catatan Bil Masa Catatan
1 7.30 -8.30
1 7.30 -8.30 KELAB SUKAN & 2 8.30 -9.20 KELAB SUKAN &
PERMAINAN PERMAINAN

2 8.30 -9.20

3 9.20- 9.40 REHAT 1 3 9.20– 10.10

4 9.40 -10.30 4 10.10 -10.30 REHAT 2

5 10.30 – 11.20 5 10.30 – 11.20

6 11.20- 12.10 6 11.20- 12.10

7 12.10– 1.00 7 12.10– 1.00

8 1.00 -1.50

8 1.00 -1.50 9 1.50 -2.40

9 1.50 -2.40 301 & 302 10 2.40 -3.30 401 & 501

40

Buku Pengurusan SMKDB 2019

JADUAL MASA BAGI SESI PETANG 2019

Blok Waktu Hari Isnin

Bil Masa Catatan

1 11.40 – 12.30 Untuk Kelas 101, 102, 201 dan

2 12.30 – 1.20 202 sahaja

3 1.20 – 2.10

4 2.10 – 2.30 SOLAT ZOHOR

5 2.30 – 2.50 REHAT

6 2.50 – 3.45

7 3.45 – 4.40

8 4.40 – 5.35

9 5.35 – 5.55 SOLAT ASAR
10 5.55 - 6.30 PERHIMPUNAN

Blok Waktu Hari Selasa / Khamis Blok Waktu Hari Jumaat

Bil Masa Catatan Bil Masa Catatan
1 11.30 - 12.25 Untuk Kelas 101, 102, 1 2.30 - 3.20
2 3.20 - 4.10 REHAT
2 12.25 - 1.20 201 dan 3 4.10 - 4.30
3 1.20 – 2.15 202 sahaja 4 4.30 - 5.20 SOLAT DAN
4 2.15 – 2.35 BACAAN
5 2.35 – 2.55 SOLAT ZOHOR 5 5.20 - 5.50
6 2.55 – 3.45 REHAT YASSIN / BINA IN-
7 3.45 – 4.35 6 5.50 - 6.40 SAN
8 4.35 – 5.25 SOLAT ASAR
9 5.25 - 5.45
10 5.45 - 6.35

41

Buku Pengurusan SMKDB 2019
BLOK WAKTU HARI RABU PETANG (M1 & M3)

Bil Masa Catatan
1 11.10 – 12.00
2 12.00 – 12.50 KOKU
3 12.50 – 1.50 REHAT
4 1.50 – 2.45 SOLAT ZOHOR
5 2.45 – 3.05
6 3.05 – 3.25 SOLAT ASAR
7 3.25 – 4.20
8 4.20 – 5..15

9 5.15 – 5.35

10 5.35 - 6.30

BLOK WAKTU HARI RABU PETANG (M2)

Bil Masa Catatan
1 11.20 - 12.10

2 12.10 – 1.00

3 1.00 – 1.50

4 1.50 – 2.40

5 2.40 – 3.00 SOLAT ZOHOR

6 3.00 – 3.20 REHAT
7 3.20 – 4.15
8 4.15 – 5.10

9 5.10 – 5.30 SOLAT ASAR

10 5.30 - 6.30 KELAB SUKAN & PERMAINAN

42

Buku Pengurusan SMKDB 2019
PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN 1,2 DAN 3

TAHUN 2019

BIL MATA PELAJARAN 101/102 103/104 105 -108
TERAS 201/202 203/204 205 - 208
301/302 303/304 305 - 308
1. BAHASA MELAYU
2. BAHASA INGGERIS / / /
3. SEJARAH / / /
4. MATEMATIK / / /
5. PEND. ISLAM / / /
6. PEND MORAL / / /
7. SAINS / / /
8. PJK / / /
9. PEND SIVIK KEWARGANEGARAAN / / /

10 GEOGRAFI / / /
12 BAHASA ARAB / / /
/
13 BAHASA TAMIL / 106/107
/
14 BAHASA CINA / 106/107
/ 208
15 BAHASA JERMAN /
16 PEND SENI VISUAL / / 306/308
17 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
18 ASAS SAINS KOMPUTER / /

/

43

Buku Pengurusan SMKDB 2019

PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 DAN 5
TAHUN 2019

BIL MATA PELAJARAN 401 402 403-404 505-507 508 405 407
TERAS 501 502 503-504 509 406 409
408
/
1. BAHASA MELAYU // / / // /
2. BAHASA INGGERIS
// / / // /

3. SEJARAH // / / // /
/
4. MATEMATIK // / / // -
-/ / / // /
5. PENDIDIKAN ISLAM -- / / -/ /
/ //
6. PENDIDIKAN MORAL -- - / // /
// /
7. SAINS

8. PJK

9 PENDIDIKAN SIVIK / // / / //
KEWARGANEGARAAN

BIL MATA PELAJARAN 401 402 403 404 405 406 407 408 409
ELEKTIF

1. BIOLOGI / / / ------

2. FIZIK / / / /-----

3. KIMIA / / / /-----

4. MATEMATIK TAMBAHAN / / / / /----

5. PRINSIP PERAKAUNAN - - - / /----

6. EKONOMI - - - -/ /---

7. PERNIAGAAN - - - --/-/-

8. SAINS RUMAH TANGGA - - -- / /--

9 PEND. SENI VISUAL - - - ---///

10. TASAWWUR - - - -----/

11. PEND. SYARIAH ISLAMIAH / - - ------

12. PEND. AL-QURAN DAN / - - ------
ASSUNNAH

14. BAHASA ARAB / - - ------
- - / ///-/-
15. BAHASA CINA - - / ///-/-
- - - ---/--
16. BAHASA TAMIL

17. KESUSASTERAAN MELAYU

44

Buku Pengurusan SMKDB 2019

BIL MATA PELAJARAN 501 502 503 504 505 506 507 508 509
ELEKTIF

1. BIOLOGI / / / ------

2. FIZIK / / / /-----

3. KIMIA / / / /-----

4. MATEMATIK TAMBAHAN / / / / /----

5. PRINSIP PERAKAUNAN - - - / /----

6. EKONOMI - - - -/ /---

7. PERNIAGAAN - - - --/ /--

8. SAINS RUMAH TANGGA - - -- / /--

9 PEND. SENI VISUAL - - - ---///

10. TASAWWUR - - - ----//

11. PEND. SYARIAH ISLAMIAH / - - ------

12. PEND. AL-QURAN DAN / - - ------
ASSUNNAH

14. BAHASA ARAB / - - ------
- - / / / / /--
15. BAHASA CINA - - / / / / /--
- - - ----/-
16. BAHASA TAMIL

17. KESUSASTERAAN MELAYU

“ Success is no accident, it is hard work, perseverance learning, sacrifice
and most of all love what you do”

“Kejayaan bukanlah kebetulan, Kejayaan adalah hasil kerja keras, tekun
belajar, berkorban dan yang terpenting mencintai pekerjaan anda”

PELE

45

Buku Pengurusan SMKDB 2019
DASAR-DASAR SEKOLAH
( PENGURUSAN, KURIKULUM, HAL EHWAL MURID, KOKURIKULUM )

1. 0 PENGURUSAN

1.1 Semua Dasar KPM, JPN dan PPD merupakan dasar sekolah.
1.2 Mematuhi semua pekeliling, Arahan Perkhidmatan dan Perbendaharaan dan Perintah

Am yang berkaitan dengan perkhidmatan dan kewangan.
1.3 Semua guru bertanggungjawab tentang keselamatan murid pada waktu persekolahan dan

menyertai aktiviti luar kawasan sekolah.
1.4 Semua guru dan anggota pelaksana perlu menepati masa : kehadiran waktu bertugas,

waktu PdPc,mesyuarat ( peringkat sekolah PPD, JPN dan KPM ), program dan
penghantaran maklumat dan bahan sama ada secara kiriman pos, on line atau
penghantaran tangan.
1.5 Semua guru dan anggota pelaksana tidak dibenarkan keluar kawasan sekolah semasa
waktu bertugas kecuali perkara kecemasan (peribadi) dengan kebenaran pengetua dan
penolong-penolong Kanan ( sekiranya tiada Pengetua).
1.6 Semua guru dan AKP mesti mempamerkan penampilan diri berwibawa
1.7 Semua guru dan AKP mesti berusaha melaksanakan tugas dengan berkualiti secara
bersungguh-sungguh
1.8 Semua guru dan AKP haruslah mengikut saluran yang betul jika berhadapan dengan
sesuatu isu
1.9 Semua guru dan AKP berhak diberi pengiktirafan sesuai dengan prestasi kerja yang
ditunjukkan
1.10 Semua guru dan AKP mesti dapat menyelesaikan 7 kali Kursus Dalam Perkhidmatan

Rahsia Kejayaan Hidup Adalah Persediaan Manusia Untuk
Menyambut Kesempatan yang Menjelma

46

Buku Pengurusan SMKDB 2019

2.0 KURIKULUM

2.1 Panitia Mata Pelajaran bertanggungjawab meningkatkan kualiti PdPc guru untuk
2.2 peningkatan kemenjadian pelajar.
2.3 Guru mengajar mengikut Sukatan Pendidikan Pelajaran terkini dengan menyediakan.
2.4 Rancangan Pengajaran Tahunan dan Rancangan Pengajaran Harian.
2.5 Guru mengajar dan murid belajar sepanjang waktu PdPc mengikut jadual waktu guru.
2.6 Guru hendaklah mempelbagaikan kaedah pengajaran dengan menyatupadukan
2.7 penggunaan teknologi maklumat mengikut tahap keupayaan murid.
2.8 Bilangan latihan, buku latihan dan modul mestilah selari dengan kontrak latihan minimum
2.9 yang telah diputuskan oleh panitia.
2.10 Peruntukan PCG Matapelajaran mestilah digunakan untuk pembangunan matapelajaran
2.11 berpotensi dan haruslah dirancang dengan teliti.
Guru mesti menyemak buku latihan murid secara berkala dengan kaedah penyemakan
2.12 yang betul.
2.13
Guru relief mestilah melaksanakan PdPc.
2.14
Guru mestilah mengaplikasikan PAK 21 dalam PdPc.

Pentaksiran PBD mesti mencapai tidak kurang daripada Tahap Penguasaan 4

Bagi melindungi MMI, Konsep Jual Beli Masa hendaklah dipraktikkan bagi guru-guru yang
akan meninggalkan sekolah untuk berkursus, Cuti Rehat Khas dan terlibat dengan

Program luar.

Guru-guru yang terlibat dengan kes-kes kecemasan haruslah memastikan ada tugasan
ditinggalkan kepada para pelajar.

Semua pelajar wajib menduduki peperiksaan. Pengecualian hanya diberi kepada pelajar
yang mewakili sekolah sahaja (pelajar yang mewakili sekolah dibenarkan menduduki
peperiksaan dan markah diambil kira).

Pelajar yang sengaja tidak hadir peperiksaan dianggap ingkar arahan sekolah dan boleh
dikenakan tindakan.

Kegagalan adalah asas kemenangan
- Lao Tze

47

Buku Pengurusan SMKDB 2019

3.0 HAL EHWAL MURID

3.1 Semua guru adalah Guru Disiplin dan semua guru mestilah memiliki Buku Peraturan
3.2 Disiplin agar tindakan dapat diselaraskan.
3.3
3.4 Semua guru bertanggungjawab atas keselamatan pelajar sepanjang pelajar berada di
3.5 sekolah dan sepanjang pelajar terlibat dalam aktiviti /program.

3.6 Pelajar dan guru berhak menerima perkhidmatan / bekalan makanan yang bekhasiat
3.7 dan seimbang dengan harga yang berpatutan.
3.8
3.9 Persekitaran sekolah dan Bilik Darjah harus dalam suasana yang kondusif bagi
3.10 memboleh PdPc berjalan dengan lancar.
3.11
3.12 Maklumat-maklumat berkaitan kesihatan, keselamatan harus dapat disebarkan
kepada warga sekolah dalam pelbagai wahana dari semasa kesemasa mengikut
3.13 situasi.
3.14
Semua murid yang berkelayakan harus mendapat bantuan pelajaran mengikut
kemudahan-kemudahan bantuan pelajar yang ada di sekolah.

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling harus diberi kepada pelajar-pelajar sebelum
sesuatu tindakan yang lebih keras diberi kepada pelajar.

Semua warga sekolah yang menunjukkan sahsiah terpuji, berketerampilan dan
berwibawa berhak diberi penghargaan selaras dengan pencapaian yang ditunjukkan.

Semua murid mesti mendapat Buku Teks di bawah Skim Bantuan Buku Teks KPM
pada awal persekolahan kecuali pelajar Pra-U

Semua murid mesti mematuhi peraturan sekolah yang digariskan oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia

Guru mesti melengkapkan butiran yang terdapat dalam buku Kedatangan Murid dan
merekod kehadiran.

Murid yang melakukan salah laku disiplin hanya boleh dirotan oleh Pengetua di telapak
tangan atau punggung yang berlapik. Murid perempuan TIDAK BOLEH dirotan.
pengetua boleh menurunkan kuasa merotan kepada guru lain melalui Surat Turun
Kuasa Merotan. Hukuman berbentuk deraan tidak dibenarkan sama sekali. Hukuman
atau denda mesti berbentuk memberikan pengajaran.

Seseorang murid hanya boleh DIBUANG SEKOLAH melalui surat buang sekolah
yang hanya boleh ditandatangani oleh Pengetua sahaja.

Pelajar WAJIB HADIR ke sekolah setiap hari dan sekiranya pelajar TIDAK HADIR Sijil
Cuti Sakit atau Surat Ibu bapa perlu dibawa oleh ibu bapa ke sekolah.

Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding
kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran.
- Flower A. Newhouse

48

Buku Pengurusan SMKDB 2019

4.0 KOKURIKULUM

4.1 Sekolah mewajibkan semua murid terlibat dengan kokurikulum selaras dengan (Seksyen 18
Akta Pendidikan 1996.

4.2 Kegiatan kokurikulum hendaklah tidak mengganggu waktu MMI. Kelonggaran diberi kepada
guru-guru dan murid yang terlibat untuk mengadakan latihan dan persiapan 3 hari
sebelum pertandingan.

4.3 Penyertaan, Kehadiran dan Pencapaian murid dalam kokurikulum hendaklah direkod dan
diberi Penilaian ({Perkara 8.2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/1985 dan Perkara 2.1 Surat
Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1986)}.

4.4 Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau perkhidmatan awam dalam mengurus,
menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib. “ Penyertaan semua
guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja

kokurikulum di sekolah” (Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/1985)

4.5 Pelaksanan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan
beramai-ramai tanpa unsur-unsur diskriminasi atau paksaan tetapi menfokus kepada
peningkatan perpaduan dan integrasi dalam kalangan murid. (Surat Pekeliling Ikhtisas

Bil. 17/2000 Bth 16.11.2000)

4.6 Murid-murid berpakaian seragam pada hari Rabu setiap minggu (Uniform lengkap atau
sebahagian daripadanya seperti Baju –T berkolar).Sekiranya aktiviti sukan dan permainan
(Pelajar berpakaian sukan yang lengkap ) (Jadual minggu ke-2) Perhimpunan kokurikulum
adalah pada hari pertama minggu ketiga setiap bulan (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/2007)

4.7 Guru-guru digalakkan berpakaian baju Unit Uniform pada hari rabu.

4.8 Semua permohonan dan penutupan unit kokurikulum mesti dimaklumkan secara Surat
Rasmi kepada pengetua sebagai pendaftaran baru

4.9 Semua unit yang melibatkan hubungan dengan NGO @ GO luar hendaklah dibuat
pendaftaran secara rasmi.

4.10 Pelajar diwajbkan mendaftar dan terlibat dengan ketiga-tiga unit iaitu PBB, Kelab Sukan
Permainan dan Kelab Persatuan

4.11 Semua guru penasihat dan pelajar mesti mematuhi tarikh, tempat dan masa perjumpaan
yang telah ditetapkan

4.12 Semua guru penasihat dan pelajar yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam
mengharumkan nama sekolah di peringkat tertinggi layak diberi pengikhtirafan semasa Hari
Anugerah Kokurikulum

4.13 Taklimat keselamatan haruslah diberi dengan teliti sebelum sesuatu program dilaksanakan

4.14 Guru dan pelajar harus mematuhi peraturan dan tatacara penggunaan padang.

4.15 Sebarang aktiviti yang melibatkan pelajar perempuan wajib diiringi oleh sekurang- ku-
rangnya seorang guru perempuan begitu juga dengan pelajar lelaki

Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata
selaras dengan tindakannya.
- Confucius

49

Buku Pengurusan SMKDB 2019

5.0 PRA - UNIVERSITI

5.1 KURIKULUM

5.1.1 Semua pelajar PRA-U mesti mendapat sekurang-kurangnya Band 2 dalam MUET.
5.1.2 Semua pelajar PRA-U wajib lulus dalam semua mata pelajaran yang diambil.
5.1.3 Semua pelajar wajib mengambil 4 mata pelajaran termasuk Pengajian AM.
5.1.4 Semua pelajar mesti mencapai sekurang-kurangnya Gred C dalam Pengajian AM.

5.2 HAL EHWAL MURID

5.2.1 Pelajar Pra-U dibenarkan memakai pakaian kasual atau tradisional ke sekolah
5.2.2 Pelajar Pra-U masih tertakluk kepada peraturan dan disiplin sekolah
5.2.3 Disiplin pelajar Pra-U perlu dilaksanakan secara berhemah sesuai dengan

kedewasaannya
5.2.4 Pelajar Pra-U dibenarkan membawa Komputer Riba / Tablet

(Rujuk Surat Siaran KPM Bil.11/2016 KPMSP.100-1/7/2(97)

5.3 KOKURIKULUM

5.3.1 Semua pelajar PRA-U wajib mencapai sekurang-kurangnya Gred B dalam kokurikulum
5.3.2 Masa pelaksanaan aktiviti kokurikulum PRA-U berbeza daripada aliran perdana iaitu pada

hari Isnin dan Rabu

Isnin Kelab dan Persatuan 1.30 ptg - 2.30 ptg
Rabu Sukan dan Permainan 7.30 pg - 8.20 pg

5.3.3 Pelajar Pra-U mempunyai pakaian kokurikulum tersendiri yang melambangkan identiti
pelajar Pra-U

4.3.4 Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan berbentuk khidmat masyarakat

4.3.5 Semua pelajar Pra-U merupakan Pelatih PISPA dan aktiviti dijalankan pada hari Sabtu dan
Ahad

4.3.6 Majlis Perwakilan pelajar Pra-U (MPPP) merupakan wadah utama dalam menjaga
Kebajikan pelajar

Kegagalan dalam kemuliaan lebih baik daripada kejayaan dalam
kehinaan

50


Click to View FlipBook Version