The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nada nadirah, 2019-12-23 22:55:52

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SMK TAMAN SELAYANG

Jalan Sungai Tua, 68100 Batu Caves, Selangor.

TEL: 03-61896028 FAKS: 03-61875303

EMEL: [email protected]

NAMA
GURU

VISI

“PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA”

MISI

“MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG
BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI
INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA”

“TAMAN SELAYANG MELONJAK KEHADAPAN”
(TASMEK)

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

TINTA BICARA

Untuk Semua Warga SEMENTAS
Assalamualaikum wbt dan Salam Pendidikan untuk semua.
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya, kita dapat lagi
meneruskan perjuangan yang diamanahkan kepada kita sebagai pendidik dan pembentuk
bangsa. Ucapan setinggi-tinggi tahniah dan jutaan terima kasih kepada Jawatankuasa Manual
Pengurusan dan Pentadbir SEMENTAS 2020 yang bertungkus lumus untuk menyiapkan buku ini.
Manual Pengurusan Sekolah ini penting sebagai rujukan dan garis panduan kepada guru-guru
untuk melaksanakan tanggungjawab dan tugas dengan lebih terarah dan berkesan.

InshaAllah, kita yang berkhidmat sebagai warga pendidik mesti berpegang kepada prinsip kerja
berpasukan (teamwork) dan berkolaboratif sama ada di peringkat panitia, sekolah, daerah,
negeri mahupun kebangsaan. Kita perlu bergerak serentak dan senada untuk merealisasikan
kecemerlangan sekolah dan kemenjadian murid.

Bertepatan dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mentranformasikan sistem
pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, seluruh warga
pendidik wajar memahami hasrat tersebut dengan memberikan pendidikan berkualiti kepada
semua anak didik. Selari dengan matlamat tersebut juga, guru-guru dituntut memberikan
komitmen jitu dengan melakukan tranformasi minda guru bertaraf dunia.

Akhir kata, saya yakin dengan keupayaan dan iltizam guru-guru SEMENTAS untuk melonjakkan
nama sekolah kita sebaris dengan sekolah elit yang lain. Semoga semua guru tidak c epat
berputus asa dan tetap meneruskan kerja buat kita hingga berjaya melahirkan modal insan yang
diingini oleh bangsa dan negara tercinta.

Sekian. Terima kasih dan selamat bertugas.

“DISIPLIN, AKADEMIK, KEBERSIHAN”

EN. ZANZURI BIN MOHAMAD
Penolong Kanan Pentadbiran
SMK Taman Selayang.

MANUAL PENGURUSAN 1
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

SENARAI KANDUNGAN MUKA
SURAT
BIL PERKARA
3
1. Maklumat Asas Sekolah 4
2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 5
3. Visi, Misi dan Piagam SMK Taman Selayang 6
4. Piagam dan Tagline SMK Taman Selayang 7
5. Lencana sekolah 8
6. Lagu Sekolah 9
7. Budaya Guru dalam Bilik Darjah dan Budaya Murid di Sekolah 10
8. Carta Organisasi Sekolah 11
9. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 12
10. Naratif Baharu Amalan Pendidikan 13
11. Pembelajaran Abad ke-21 14
12. Pendidikan Sivik dalam Bilik Darjah 15
13. Slogan JPN Selangor dan 10 Hasrat KPPD Gombak 16
14. Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam 17
15. Ikrar Perkhidmatan Awam 18
16. Ikrar Intergriti Perkhidmatan Awam 19
17. Ikrar Guru / Lagu Guru Malaysia 20
18. Perincian Persekolahan Mengikut Penggal 21
19. Hari Kelepasan Am Tahun 2020 / Bilangan Kelas Tahun 2020 22
20. Pelan Kedudukan Blok Dan Kelas 23 - 24
21. Bilangan Kelas dan Mata Pelajaran Elektif 25 - 26
22. Senarai Nama Guru Sesi Pagi dan Petang 27
23. Senarai Nama Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) 28 - 29
24. Senarai Nama Guru Tingkatan Sesi Pagi dan Sesi Petang 30 - 31
25. Jadual Guru Bertugas Mingguan Sesi Pagi dan Sesi Petang 32
26. Jadual Program Cahaya Iman (Tazkirah) / Nilai Insan dan Usrah Muslimah 33 - 34
27. Jadual Penggiliran Perjumpaan PLC 35
28. Senarai nama Pengawas SPM Tahun 2020 36
29. Jadual Rondaan Pentadbir dan Guru DG52/48 (Sesi Pagi) 37
30. Jadual Rondaan Pentadbir dan Guru DG48/44 (Sesi Petang) 38 - 39
31. Jadual Penghantaran BRM Guru 40 - 41
32. Jadual Pencerapan Guru 42 - 43
33. Jadual Semakan Hasil Kerja Murid 44 - 80
34. Takwim 2020 81 - 96
35. Bahagian A : Pengurusan dan Pentadbiran/Ketetapan/Jawatankuasa 97 - 108
36. Bahagian B : Pengurusan Kurikulum/Ketetapan/Jawatankuasa 109 - 124
37. Bahagian C : Pengurusan Hal Ehwal Murid/Ketetapan/Jawatankuasa 125 - 147
38. Bahagian D : Pengurusan Kokurikulum/Ketetapan/Jawatankuasa 148 - 150
39. Bahagian E : Tugas-tugas Khas 151 - 199
40. Bahagian F : Agihan Tugas Guru Sesi Pagi dan Sesi Petang Tahun 2020

MANUAL PENGURUSAN 2
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1. Nama Sekolah : SMK Taman Selayang
2. Kod Sekolah : BEA7602
3. Alamat Sekolah : Jalan Sungai Tua, 68100 Batu Caves, Selangor
4. Lokasi : Bandar
5. PPD : Gombak
6. Jenis Bantuan : PCG (Per Capita Grant)
7. Gred :A
8. Keluasan Tanah : 14 ekar (5.67 hektar)
9. Nama Pengetua :
10. Sesi Persekolahan : 2 (pagi dan petang)
11. Bilangan guru : 98 orang
12. Enrolmen Murid : 1469
13. Tingkatan tertinggi : Tingkatan 5
14. No. Telefon : 03-61896028
15. No. Faks : 03-61875303
16. E-mail Sekolah : [email protected]

MANUAL PENGURUSAN 3
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

FALSAFAH SMK TAMAN SELAYANG

MANUAL PENGURUSAN 4
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

VISI SMK TAMAN SELAYANG

MISI SMK TAMAN SELAYANG

MANUAL PENGURUSAN 5
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

PIAGAM SMK TAMAN SELAYANG

1. Memastikan semua guru mengajar dan murid
belajar.

2. Memberikan pendidikan dan layanan secara adil
tanpa mengira tahap potensi murid, bangsa dan
agama.

3. Memastikan keselamatan dan kebajikan murid
diutamakan sepanjang waktu persekolahan.

4. Memastikan permuafakatan warga sekolah menjadi
komitmen utama.

5. Memastikan murid berdisiplin dan mempunyai
sahsiah yang baik.

6. Menjawab atau memberi maklum balas kepada
pegawai PPD, JPN dan KPM dalam tempoh selewat-
lewatnya 5 hari dari tarikh surat atau arahan diterima.

7. Menyediakan kemudahan prasarana persekolahan
yang lengkap.

TAGLINE SMK TAMAN SELAYANG

“TAMAN SELAYANG
MELONJAK KE HADAPAN”

(TASMEK)

MANUAL PENGURUSAN 6
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG

(BEA 7602)

LENCANA SMK TAMAN SELAYANG

RODA BENTUK BULAT AKADEMIK
Menggunakan Sains Melambangkan Menjadi insan
dan Teknologi dari yang cemerlang
segi pendidikan dan kehidupan masyarakat
pentadbiran sekolah yang harmoni TOPI MOTAR
Menggalakkan dan
KEBERSIHAN memimpin pelajar
Mementingkan ke arah kejayaan
kebersihan rohani
dan jasmani

OBOR HIJAU
Melambangkan Harmoni
semangat yang
membara untuk MERAH
Berani
mencapai menegakkan
kejayaan kebenaran

DISIPLIN KUNING
Teras kehidupan Bersih, Cekap,

manusia Amanah

JANGKA, PEN, BUKU
Melaksanakan pendidikan

berasaskan 3M

MANUAL PENGURUSAN 7
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

LAGU SEKOLAH

Sekolah Menengah Taman Selayang,
Sekolah yang kita cinta,

Guru mendidik penuh disiplin,
Jadi rakyat berguna.

Prestasi sekolah terus meningkat,
Dari masa ke semasa,
Keceriaan mesti dijaga,
Minda cerdas sentiasa.

Wawasan negara memandu kita,
Menuju ke era jaya,

Rukun Negara dipatuh setia,
Sebagai warga Malaysia.

Hormati gurumu,
Amalkan selalu,
Taati ibu bapamu,

Rajin belajar,
Asas berjaya,
Mencapai cita mulia

MANUAL PENGURUSAN 8
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

BUDAYA GURU DALAM BILIK DARJAH

SMART

SENYUM, SALAM, SELAMAT
MENGHITUNG, MENYEMAK, MENANDA
AKADEMIK, AMBIL TAHU
RASIONAL, RAHMAT, REFLEKSI
TERANGSANG, TERINSPIRASI

BUDAYA MURID DI SEKOLAH

SMART

SENYUM, SALAM, SEGAK
MENGHARGAI, MENGURUS, MENDAHULUI
MASA
AMANAH, AKADEMIK, AMBIL TAHU
RASIONAL, RAMAH, RAHMAH
TERDIDIK, TERPELIHARA, TERUJA (SEKOLAHKU

SYURGAKU)

MANUAL PENGURUSAN 9
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SEL
(BEA 7602

CARTA ORGANISASI SMK

PENGE

PIBG PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN HEM
PENTADBIRAN PN. ANITA BINTI TAJUDDIN
KAUNSELO
EN. ZANZURI BIN
MOHAMAD EN. DEVA
PON

PN. AZRIN

GKMP BAHASA GKMP GKMP SAINS & GKMP TEKNIK & KESELAMA
KEMANUSIAAN MATEMATIK VOKASIONAL KEBERSIHA
EN. HASSANUL KECERIAAN
ABIDDIN BIN YUSOF EN. MOHD EZUAN BIN PN. ROZANA BINTI PN. ASIAH BINTI
ABD KADIR ABDUL RAHMAN OTHMAN KEBAJI
BIASISIWA
PANITIA PANITIA PANITIA PANITIA
MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN DISIPLIN
DAN PERSATUAN DAN PERSATUAN DAN PERSATUAN DAN PERSATUAN
KANTIN
AKADEMIK AKADEMIK AKADEMIK AKADEMIK
SPBT
PUSAT SUMBER SEKOLAH SETIAUSAHAN PEPERIKSAAN JADUAL WAKTU
NOOR RUZZUWANA PN. SALWATI BINTI MOHD YUSOFF PN. SYAMIZA BINTI SAMAT KPJ
BINTI RAHLAN
PN. NAZLI BINTI KASSIM PN. ZURIAHANIM BINTI ASET
PN. SITI ZAHARAH ABDUL MANAN SEKOLAH
KESIHATAN

MANUAL PENGURUSAN
SEKOLAH 2020

LAYANG
2)

K TAMAN SELAYANG 2020

ETUA

OR SEKOLAH PENOLONG KANAN KOKURIKLUM PENOLONG KANAN PETANG
PN. ROSZAINA BINTI RODZI PN. AZRIN AZRINA BINTI NASIR
ARAJOO A/L
NNAN MHD ARIFF BIN MHD SHARIFF
NDA OTHMAN
BADAN KELAB DAN SUKAN DAN PENOLONG PK
ATAN, BERUNIFORM PERSATUAN PERMAINAN PETANG
AN DAN
N (3K) PN. NOR FAZILAH
BINTI OTHMAN
IKAN /
A /KWAMP KOPERASI MAJALAH SEMUA HAL
SEKOLAH SEKOLAH EHWAL SESI

PETANG

KETUA PEMBANTU TADBIR PEMBANTU AKAUN W29
N26 PN. SITI NURUL HUDA BINTI MD DAI

PEMBANTU MAKMAL PEMB. TADBIR (PERKHIDMATAN) N19
PN. ZUNAITA BINTI AHMAD PN. SITI FARIDAH BINTI ANUAR
CIK AZLINA BINTI IBERAHIM
PEMB. TADBIR (GAJI) N19
PN. MONICA UNGAN PN. SITI SALBIAH BINTI NORDIN
CIK NURUL AZRIN BINTI ROSLAN
PEMBANTU OPERASI
PN. ROHANIZAH BINTI OTHMAN CIK NURHAMIZAH BINTI NAZALI
N

10

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

11 ANJAKAN
PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM)

2013 – 2025

ASPIRASI SITSEM PENDIDIKAN MALAYSIA
DAN ASPIRASI MURID

MANUAL PENGURUSAN 11
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

NARATIF BAHARU AMALAN PENDIDIKAN

MANUAL PENGURUSAN 12
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

PEMBELAJARAN ABAD KE-21

MANUAL PENGURUSAN 13
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

PENDIDIKAN SIVIK DALAM BILIK DARJAH

MANUAL PENGURUSAN 14
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

SLOGAN JPN SELANGOR

10 HASRAT KPPD GOMBAK

MANUAL PENGURUSAN 15
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

NILAI DAN ETIKA
DALAM PERKHDMATAN AWAM

MANUAL PENGURUSAN 16
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan
Kerajaan Malaysia, membuat ikrar di sini

bahawa, semasa dan selagi kami berkhidmat
dengan Kerajaan Malaysia, kami patuh dan
mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa

menjalankan tugas-tugas ke arah ini.

Kami :

MANUAL PENGURUSAN 17
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

IKRAR INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM

MANUAL PENGURUSAN 18
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

IKRAR GURU

LAGU GURU MALAYSIA

MANUAL PENGURUSAN 19
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

PERINCIAN PERSEKOLAHAN
MENGIKUT PENGGAL

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1 PERSEKOLAHAN MINGGU
PERSEKOLAHAN HARI
11
02.01.2020 31.01.2020 19
01.02.2020 29.02.2020 20 1
01.03.2020 13.03.2020 10

JUMLAH HARI 49

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

14.03.2020 22.03.2020 9

23.03.2020 31.03.2020 7 9
01.04.2020 30.04.2020 22 2
01.05.2020 22.05.2020 11

JUMLAH HARI 40
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 16

23.05.2020 07.06.2020

08.06.2020 30.06.2020 17 7
01.07.2020 24.07.2020 18

JUMLAH HARI 35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

21

25.07.2020 02.08.2020 9

03.08.2020 31.08.2020 19 16
01.09.2020 30.09.2020 21 6
01.10.2020 31.10.2020 21
01.11.2020 20.11.2020 13

JUMLAH HARI 74
CUTI AKHIR TAHUN
41
21.11.2020 31.12.2020

MANUAL PENGURUSAN 20
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

HARI KELEPASAN AM SELANGOR
TAHUN 2020

PERKARA TARIKH HARI

Tahun Baharu 01.01.2020 Rabu
Tahun Baru Cina 25.01.2020 – 27.01.2020 Sabtu – Isnin
Hari Thaipusam
Hari Pekerja 08.02.2020 Sabtu
Hari Wesak 01.05.2020 Jumaat
Hari Nuzul Al-Quran 07.05.2020 Khamis
Cuti Nuzul Al-Quran 10.05.2020
Hari Raya Aidilfitri 11.05.2020 Ahad
Hari Keputeraan YDP Agong 24.05.2020 - 26.05.2020 Isnin
Hari Raya Qurban 06.06.2020 Ahad – Selasa
Awal Muharam 31.07.2020 Sabtu
Hari Kebangsaan 20.08 2020 Jumaat
Hari Malaysia 31.08.2020 Khamis
Maulidur Rasul 16.09.2020 Isnin
Hari Deepavali 29.10.2020 Rabu
Hari Keputeraan Sultan Selangor 14.11.2022 Khamis
Hari Krismas 11.12.2020 Sabtu
25.12.2020 Jumaat
Jumaat

MANUAL PENGURUSAN 21
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SEL
(BEA 7602

PELAN KEDUDUKAN BLOK

BLOK SALLAHUDDIN AL-AYYUBI (D)

BAWAH TENGAH ATAS

BILIK 3E 3A

PENGAKAP SURAU AN-NUR

TANDAS 2I 2H

BILIK 3G 3B

PENGAWAS 2A 2G

BILIK 3H 3C

PJPK 2B 2E

3KAA 3I 3D BLOK KHALID AL-WALID (B)

BILIK SPBT 2C 2D BAWAH TENGAH ATAS

BILIK REKA BILIK KAMAR
BENTUK UBK KHALID
MAKANAN AL-WALID

BLOK ABDUL RAHMAN AUF (A) 5WJ KAMAR BILIK

BAWAH TENGAH ATAS 2J KOLOKIUM KOMPUTER

5W KELAS M
M
TANDAS PRIHATIN PE
2KAA M
MURID (P) 1A (PAGI)

MAKMAL 5ST KELAS PUSAT
FIZIK SUMBER
INTELEK SEKOLAH
KEDAI BUKU BILIK

MAKMAL 5PT 1B DISIPLIN BILIK
BIOLOGI 1I 5Z KOPERASI GURU

BILIK 5P 1C SEKOLAH
PERSEDIAAN 5MA
1H BILIK BILIK PSS
MAKMAL 1D
KIMIA 1KAA 5M ELEKTRIK BILIK PT3

1E TANDAS TANDAS

MURID (L) GURU

MANUAL PENGURUSAN
SEKOLAH 2020

LAYANG
2)

K DAN KELAS TAHUN 2020

PADANG SEKOLAH

BLOK MUHAMMAD AL-FATEH (F)

BAWAH TENGAH ATAS

BILIK TANDAS TANDAS

ELEKTRIK TANDAS STOR
TANDAS STOR SENI

BILIK KRS STOR
4W KOKU
BLOK ABU BAKAR AS-SIDDIQ (C) K
A 4M
BAWAH TENGAH ATAS N
MAKMAL T
TANDAS BILIK I
GURU (P) INTERVENSI

SAINS 3 TANDAS N DEWAN

GURU (L) 5N BILIK PSV 4N
BILIK BILIK GKT

CETAK

MAKMAL 4ST 4MA
SAINS 2 P 2KAA 4P 4Z
E
J (Petang)
A 4PT
B
PP

BILIK A (Petang)

ERSEDIAAN T 4WJ BILIK EVIDENS

MAKMAL BILIK SEJ 4SA 1G BENGKEL PEMBUATAN
SAINS 1 1J
BILIK BENGKELREKA BENTUK
GEO ELEKTRIK

BILIK BILIK BBM
REKAAN
FESYEN BENGKEL REKA BENTUK
PERTANIAN
STUDIO RBT

22

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

BILANGAN KELAS TAHUN 2020

SESI TINGKATAN BILANGAN KELAS
Petang
Peralihan 1
Pagi Satu dan Satu KAA 10
Dua dan Dua KAA 10
21
Jumlah 9
Tiga dan Tiga KAA 10
9
Empat 28
Lima
Jumlah 49

JUMLAH KESELURUHAN

MATA PELAJARAN ELEKTIF

Semua kelas TINGKATAN 1, 2 DAN 3

KOMBINASI MATA PELAJARAN ELEKTIF

Rekabentuk Teknologi

TINGKATAN 4

BIL KELAS MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN
1. TERAS WAJIB ELEKTIF

4 Musytari B.Melayu Pendidikan Jasmani & Fizik
B.Inggeris Pendidikan Kesihatan Kimia
2. Matematik Biologi
4 Neptune Sejarah Pendidikan Jasmani & Matematik Tambahan
Pend.Islam/P.Moral Pendidikan Kesihatan
3. B.Melayu Fizik
4 Marikh B.Inggeris Pendidikan Kimia
Matematik Jasmani & Pendidikan Matematik Tambahan
4. Sejarah Kesihatan Grafik Komunikasi Teknikal
4 Zuhal Pend.Islam/P.Moral
Pendidikan Jasmani & Biologi
B.Melayu Pendidikan Kesihatan Kimia
B.Inggeris Matematik Tambahan
Matematik Pertanian
Sejarah
Pend.Islam/P.Moral Prinsip Akaun
Matematik Tambahan
B.Melayu Ekonomi
B.Inggeris
Sains
Matematik
Sejarah
Pend.Islam/P.Moral

MANUAL PENGURUSAN 23
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

5. B.Melayu Pendidikan Jasmani & Ekonomi
4 Perdana B.Inggeris Pendidikan Kesihatan Perniagaan
Sains
6. Matematik Pendidikan Jasmani & Kesusasteraan Melayu
4 Wira Sejarah Pendidikan Kesihatan Perniagaan
Pend.Islam/P.Moral
7. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Seni Visual
4 Satria B.Melayu Pendidikan Kesihatan Tassawur Islam
B.Inggeris
8. Sains Pendidikan Jasmani & Pendidikan Seni Visual
4 Putra Matematik Pendidikan Kesihatan
Sejarah
9. Pend.Islam/P.Moral Pendidikan Jasmani & Pendidikan Seni Visual
4 Waja Pendidikan Kesihatan
B.Melayu
10. B.Inggeris Pendidikan Jasmani & Tiada Elektif
4 Saga Sains Pendidikan Kesihatan
Matematik
Sejarah
Pend.Islam/P.Moral

B.Melayu
B.Inggeris
Sains
Matematik
Sejarah
Pend.Islam/P.Moral

B.Melayu
B.Inggeris
Sains
Matematik
Sejarah
Pend.Islam/P.Moral

B.Melayu
B.Inggeris
Sains
Matematik
Sejarah
Pend.Islam/P.Moral

BIL KELAS TINGKATAN 5
1. 5 Musytari
2. 5 Neptune KOMBINASI MATA PELAJARAN ELEKTIF
3. 5 Marikh Fizik, Kimia, Biologi, Matematik Tambahan
4. 5 Zuhal Fizik, Kimia, Matematik Tambahan, Grafik Komunikasi Teknikal
5. 5 Perdana Biologi, Kimia, Matematik Tambahan, Pertanian
6. 5 Wira Perakaunan, Matematik Tambahan, Ekonomi
7. 5 Satria Perniagaan, Ekonomi, Pendidikan Seni Visual
8. 5 Putra Kesusateraan Melayu, Tasawwur Islam, Perniagaan
9. 5 Waja Pendidikan Seni Visual
Pendidikan Seni Visual
Pendidikan Seni Visual

MANUAL PENGURUSAN 24
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

SENARAI NAMA GURU SESI PAGI

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED OPSYEN
1. PENGETUA
2. EN. ZANZURI BIN MOHAMAD PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DG48 B. MELAYU
3. PN. ANITA BINTI TAJUDDIN PENOLONG KANAN HEM DG52 PERAKAUNAN/PERNIGAAN
4. PN. ROSZAINA BINTI RODZI PENOLONG KANAN KOKURIKULUM DG48 MATEMATIK
5. EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF GURU KANAN BAHASA DG44 BAHASA INGGERIS
6. PN. ASIAH BINTI OTHMAN GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL DG48 PRINSIP PERAKAUNAN
7. PN. ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN GURU KANAN SAINS & MATEMATIK DG48 MATEMATIK
8. EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR GURU KANAN KEMANUSIAAN DG44 PENDIDIKAN ISLAM
9. EN. DEVARAJOO A/L PONNAN GURU KAUNSELING DG48 GURU KAUNSELING
10. EN. AHMAD MOKHLIS BIN INNGAM PPP DG41 BAHASA INGGERIS
11. PN. AZIRA BINTI AZMAN PPP DG41 MATEMATIK
12. PN. FAZIDAH BINTI AMAN PPP DG48 PERNIAGAAN
13. PN. HAMIMI BINTI AB MANAF PPP DG52 PENGAJIAN KEJ. AWAM
14. PN. HAZLINA BINTI HASAN PPP DG48 SEJARAH
15. EN. KAMARULEZAD BIN AHMAD PPP DG44 AL-QURAN
16. PN. KHATIJAH BINTI JUNOH PPP DG48 MATEMATIK
17. CIK LIM SIN CHEN PPP DG44 SAINS KOMPUTER
18. EN. MOHD IKHWAN HAFIZ BIN ISMAIL PPP DG41 SAINS SUKAN
19. EN. MOHD SARIFFUDIN BIN ABDUL RAOF PPP DG44 MATEMATIK
20. CIK NADA NADIRAH BINTI AB RAHIM PPP DG44 LUKISAN KEJURUTERAAN
21. PN. NAZLI BINTI KASSIM PPP DG52 BAHASA MELAYU
22. PN. NIRMALA DEVI A/P PERIASAMY PPP DG44 BAHASA TAMIL
23. PN. NOOR NAIMATUL AKHMAR BINTI MOHD GHAZALI PPP DG44 MATEMATIK
24. PN. NOOR RUZZUWANA BINTI RAHLAN PPP DG41 MATEMATIK/FIZIK
25. PN. NOR HASLIZA BINTI HASSAN PPP DG48 BAHASA MELAYU
26. PN. NOR KHAFIDAH BINTI SAMIDIN PPP DG52 BIOLOGI
27. PN. NOR MARINA BINTI YAACOB PPP DG44 PERNIAGAAN
28. PN. NORAINI BINTI ABDULLAH PPP DG44 SEJARAH
29. PN. NORIMAH BINTI MISRI PPP DG48 BAHASA MELAYU
30. PN. NORIZZAH BINTI ABD MANAN PPP DG41 PENDIDIKAN MORAL
31. PN. NORMAH BINTI HUSSEIN PPP DG48 PERNIAGAAN
32. PN. NORUFIZA BINTI RUZULAN PPP DG44 SAINS KOMPUTER
33. PN. NORZILA BINTI AHMAD PPP DG48 MUZIK
34. PN. NURMASTURA BINTI ABDUL RASHID PPP DG48 BAHASA INGGERIS
35. PN. NUR AMIRAH BINTI CHE ADNAN PPP DG41 FIZIK
36. PN. NURUL HAFIZAH BINTI SAMAD PPP DG44 PRINSIP PERAKAUNAN
37. PN. NURUL IZDIHAR BINTI SUPIAN PPP DG44 TESL
38. PN. RAESHAH BINTI CHE ALI PPP DG48 BAHASA MELAYU
39. PN. RAHAYU BINTI YASIN PPP DG44 KESUSASTERAAN MELAYU
40. PN. ROSILA BINTI ABDULLAH PPP DG41 SEJARAH
41. PN. ROSLINA BINTI MOHAMAD DAMANHORI PPP DG44 BAHASA INGGERIS
42. PN. ROZITA BINTI ZAINAL PPP DG44 SAINS PERTANIAN
43. EN. S.RAMIS A/L S. SAMYKANNU PPP DG48 BAHASA INGGERIS
44. PN. SALWATI BINTI MOHD NOR PPP DG48 PENDIDIKAN ISLAM
45. PN. SALWATI BINTI MOHD YUSOFF PPP DG52 BIOLOGI
46. PN. SITI ZAHARAH BINTI LATIB PPP DG48 PENDIDIKAN ISLAM
47. PN. SUEZANA BINTI ABD RAHMAN PPP DG44 SAINS/KIMIA
48. PN. SUHAILA BINTI MOHD SHUKOR PPP DG44 PENDIDIKAN SENI VISUAL
49. PN. SUZIANAH BINTI DAHLAN PPP DG44 BAHASA INGGERIS
50. PN. SYAMIZA BINTI SAMAT PPP DG44 PENDIDIKAN SENI VISUAL
51. PN. SYARIFAH NORZIANA BINTI SYED OSMAN PPP DG44 FIZIK
52. EN. TEW LEE GUAN PPP DG44 EKONOMI RUMAH TANGGA
53. PN. TINA HADZIMAH SAYATI BINTI AHMAD PPP DG48 BAHASA MELAYU
54. EN. TUAN AIDIL KHAIRUDDIN BIN TUAN ABDULLAH PPP DG44 KEMAHIRAN TEKNIKAL
55. EN. UMAR BIN MOHAMAD PPP DG52 PENDIDIKAN ISLAM
56. PN. WALRUHANARIZA BINTI HARUN PPP DG41 KIMIA
57. PN. WAN KHADIJAH BINTI WAN MOHAMAD PPP DG44 PRINSIP PERAKAUNAN
58. PN. WAN SALWANI BINTI WAN ABDULLAH PPP DG52 PENDIDIKAN ISLAM
59. PN. ZETTY RUZAIREEN BINTI MOHAMED ZIN PPP DG44 MATEMATIK

MANUAL PENGURUSAN 25
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

SENARAI NAMA GURU SESI PETANG

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED OPSYEN
PENOLONG KANAN PETANG DG48
1. PN. AZRIN AZRINA BINTI NASIR PENOLONG PK PETANG DG41 BAHASA INGGERIS
2. PN. NOR FAZILAH BINTI OTHMAN GURU KAUNSELING DG44 BAHASA MELAYU
3. PN. AZRINDA BINTI OTHMAN PPP DG41 KAUNSELING
4. CIK FAREHAN BINTI FAUZI PPP DG44 PERTANIAN
5. PN. HASMAH BINTI HALIL PPP DG41 MATEMATIK
6. PN. HASMILINI BINTI SULAIMAN PPP DG41 BAHASA MELAYU
7. EN. HISBULLAH BIN ABD WAHAB PPP DG44 PENDIDIKAN JASMANI
8. PN. KHOLILAH BINTI BASRI PPP DG44 PENDIDIKAN ISLAM
9. PN. LIM SEOK CHING PPP DG41 TESL
10. PN. MARINA NAZURAH BINTI MOHSIN PPP DG41 BAHASA INGGERIS
11. EN. MOHD FAIZAL BIN MD TAHIR PPP DG41 PENDIDIKAN ISLAM
12. EN. MOHD IFAN BIN RAZAZ PPP DG41 PENGAJIAN MALAYSIA
13. EN. MOHD NAIM BIN HASSAN PPP DG41 BIOLOGI
14. EN. MOHD SHAHRIR BIN MOHD TAHIR PPP DG41 PENDIDIKAN MORAL
15. EN. MOHD ZULHELMY BIN JAYA PPP DG44 PENDIDIKAN JASMANI
16. EN. MUHAMAD HAFIZAL BIN ISHAK PPP DG41 MPV, LANDSKAP & NURSERI
17. EN. MUHAMMAD KHAIRUL BIN MOHAMED PPP DG44 SAINS PERTANIAN
18. PN. MOTAZA NOOR BINTI LASIMAN PPP DG44 BAHASA INGGERIS
19. PN. NOOR AZRINA BINTI ABDULLAH PPP DG44 KIMIA
20. EN. NOR AZAM BIN JAMALUDIN PPP DG41 REKA BENTUK & TEKNOLOGI
21. PN. NOR FARHANA BINTI MOHD ABD KADZAR PPP DG41 PERTANIAN
22. PN. NOR HAFIZAH BINTI MOHD SHAFIE PPP DG41 PEND. JASMANI & KESIHATAN
23. PN. NOR HASLINA BINTI ROSLI PPP DG44 PERNIAGAAN
24. PN. NOR YATI BINTI MOHAMAD PPP DG41 PRINSIP PERAKAUNAN
25. CIK NORAINI BINTI MAT SUDIN PPP DG44 BAHASA MELAYU
26. PN. NUR AZIZAH BINTI ABDUL AZIZ PPP DG41 MATEMATIK
27. PN. NURUL NASIHA BINTI NORDIN PPP DG44 PEND. AL-QURAN & ALSUNNAH
28. PN. PAMILA BINTI SALLEH PPP DG48 FIZIK
29. PN. PEH ENG HONG PPP DG41 GEOGRAFI
30. PN. RABIATUL AL-ADAWIYAH BINTI JORI ROSLAN PPP DG41 PERTANIAN
31. CIK ROHAYATI BINTI OMAR PPP DG44 PEND. JASMANI & KESIHATAN
32. PN. ROSLINA BINTI AB RASHID PPP DG44 SAINS
33. PN. ROSLINA BINTI AZAMUDDIN PPP DG41 MATEMATIK
34. PN. SITI FATIMAH BINTI ALI PPP DG41 SAINS
35. PN. SUDILAH BINTI SULAIMAN PPP DG41 PERNIAGAAN
36. CIK TINARENU A/P MUNISVIRAN PPP DG44 BAHASA MELAYU
37. PN. WAN AZAMMA BINTI MAMAT PPP DG44 PENDIDIKAN ISLAM
38. PN. ZURIAHANIM BINTI ABDUL MANAN SAINS

MANUAL PENGURUSAN 26
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

SENARAI NAMA
ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED
KETUA PEMBANTU TADBIR
1. PEMBANTU AKAUN W29
2. PN. SITI NURUL HUDA BINTI MD DAIM PEMBANTU TADBIR (GAJI) N19
3. PN. SITI SALBIAH BINTI NORDIN PEMBANTU TADBIR PERKHIDMATAN N19
4. PN. SITI FARIDAH BINTI ANUAR PEMBANTU MAKMAL C22
5. PN. ZUNAITA BINTI AHMAD PEMBANTU MAKMAL C22
6. CIK AZLINA BINTI IBERAHIM PEMBANTU MAKMAL C19
7. PN. MONICA UNGAN PEMBANTU MAKMAL C19
8. CIK NURUL AZRIN BINTI ROSLAN PEMBANTU MAKMAL C19
9. PN. ROHANIZAH BINTI OTHMAN PEMBANTU OPERASI N11
10. CIK NURHAMIZAH BINTI NAZALI

MANUAL PENGURUSAN 27
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

SENARAI NAMA GURU TINGKATAN SESI PAGI

BIL NAMA GURU TINGKATAN 3
1. EN. KAMARULEZAD BIN AHMAD 3 KAA
2. PN. ROSILA BINTI ABDULLAH 3 ARIF
3. PN. SUZIANAH BINTI DAHLAN 3 BESTARI
4. PN. SUEZANA BINTI ABD RAHMAN 3 CEMERLANG
5. PN. WAN KHADIJAH BINTI WAN MOHAMAD 3 DINAMIK
6. PN. NOOR NAIMATUL AKHMAR BINTI MOHD GHAZALI 3 ETIKA
7. PN. NORIZZAH BINTI ABD MANAN 3 GEMILANG
8. PN. NURUL HAFIZAH BINTI SAMAD 3 HARMONI
9. PN. KHATIJAH BINTI JUNOH 3 INOVATIF

BIL NAMA GURU TINGKATAN 4
1. PN. NOR KHAFIDAH BINTI SAMIDIN 4 MUSYTARI
2. CIK LIM SIN CHEN 4 NEPTUNE
3. CIK NADA NADIRAH BINTI AB RAHIM 4 MARIKH
4. EN. AHMAD MOKHLIS BIN INNGAM 4 ZUHAL
5. PN. ZETTY RUZAIREEN BINTI MOHAMED ZIN 4 PERDANA
6. PN. TINA HADZIMAH SAYATI BINTI AHMAD 4 WIRA
7. PN. NORUFIZA BINTI RUZULAN 4 SATRIA
8. PN. NORMAH BINTI HUSSEIN 4 PUTRA
9. PN. NUR AMIRAH BINTI CHE ADNAN 4 WAJA
10. PN. ROSLINA BINTI MOHAMAD DAMANHORI 4 SAGA

BIL NAMA GURU TINGKATAN 5
1. PN. AZIRA BINTI AZMAN 5 MUSYTARI
2. PN. WALRUHANARIZA BINTI HARUN 5 NEPTUNE
3. PN. ROZITA BINTI ZAINAL 5 MARIKH
4. PN. NOR MARINA BINTI YAACOB 5 ZUHAL
5. PN. HAMIMI BINTI AB MANAF 5 PERDANA
6. PN. NORMAH BINTI HUSSEIN 5 WIRA
7. PN. NORZILA BINTI AHMAD 5 SATRIA
8. EN. TUAN AIDIL KHAIRUDDIN BIN TUAN ABDULLAH 5 PUTRA
9. PN. NORAINI BINTI ABDULLAH 5 WAJA

PENYELARAS NAMA GURU
TINGKATAN 3 1. PN. SALWATI BINTI MOHD NOR
TINGKATAN 4 2. PN. NIRMALA DEVI A/P PERIASAMY
TINGKATAN 5 1. PN. SYARIFAH NORZIANA BINTI SYED OSMAN
2. PN. HAZLINA BINTI HASAN
1. PN. NOR HASLIZA BINTI HASSAN
2. EN. S.RAMIS A/L S. SAMYKANNU

MANUAL PENGURUSAN 28
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

SENARAI NAMA GURU TINGKATAN SESI PETANG

BIL NAMA GURU KELAS PERALIHAN
1. PN. HASMAH BINTI HALIL PERALIHAN PINTAR

BIL NAMA GURU TINGKATAN 1
1. EN. MOHD FAIZAL BIN MD TAHIR 1 KAA
2. CIK ROHAYATI BINTI OMAR 1 ARIF
3. EN. MOHD NAIM BIN HASSAN 1 BESTARI
4. PN. NOOR AZRINA BT ABDULLAH 1 CEMERLANG
5. EN. HISBULLAH BIN ABD WAHAB 1 DINAMIK
6. PN. HASMILINI BINTI SULAIMAN 1 ETIKA
7. CIK NORAINI BINTI MAT SUDIN 1 GEMILANG
8. PN. MOTAZA NOOR BINTI LASIMAN 1 HARMONI
9. EN. MOHD IFAN BIN RAZAZ 1 INOVATIF
10. EN. MUHAMMAD KHAIRUL BIN MOHAMED 1 JAUHARI

BIL NAMA GURU TINGKATAN 2
1. PN. WAN AZAMMA BINTI MAMAT 2 KAA
2. PN. NOR FARHANA BINTI MOHD ABD KADZAR 2 ARIF
3. PN. NUR AZIZAH BINTI ABDUL AZIZ 2 BESTARI
4. PN. SITI FATIMAH BINTI ALI 2 CEMERLANG
5. PN. NOR HAFIZAH BINTI MOHD SHAFIE 2 DINAMIK
6. PN. NOR HASLINA BINTI ROSLI 2 ETIKA
7. PN. LIM SEOK CHING 2 GEMILANG
8. EN. NOR AZAM BIN JAMALUDIN 2 HARMONI
9. EN. MUHAMAD HAFIZAL BIN ISHAK 2 INOVATIF
10. EN. MOHD ZULHELMY BIN JAYA 2 JAUHARI

PENYELARAS NAMA GURU
PERALIHAN PN. HASMAH BINTI HALIL
TINGKATAN 1 CIK TINARENU A/P MUNISVIRAN
PN PEH ENG HONG
TINGKATAN 2 CIK FAREHAN BINTI FAUZI
PN. SUDILAH BINTI SULAIMAN

MANUAL PENGURUSAN 29
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

MINGGU TARIKH GURU SESI PAGI GURU SESI PETANG

1 01.01.2020 EN. DEVARAJOO A/L PONNAN PN. NOR FAZILAH BINTI OTHMAN
03.01.2020 EN. MOHD IKHWAN HAFIZ BIN ISMAIL PN. ZURIAHANIM BINTI ABDUL MANAN

2 06.01.2020 PN. HAMIMI BINTI AB MANAF CIK FAREHAN BINTI FAUZI
10.01.2020 EN. KAMARULEZAD BIN AHMAD PN. WAN AZAMMA BINTI MAMAT

3 13.01.2020 PN. ROSILA BINTI ABDULLAH PN. HASMAH BINTI HALIL
17.01.2020 PN. TINA HADZIMAH SAYATI BINTI AHMAD CIK TINARENU A/P MUNISVIRAN

4 20.01.2020 PN. SYAMIZA BINTI SAMAT PN. NOR YATI BINTI MOHAMAD
22.01.2020 PN. SUHAILA BINTI MOHD SHUKOR EN. MUHAMMAD KHAIRUL BIN MOHAMED

5 27.01.2020 PN. ROSLINA BINTI MOHAMAD DAMANHORI EN. HISBULLAH BIN ABD WAHAB
31.01.2020 PN. NOR KHAFIDAH BINTI SAMIDIN EN. MOHD NAIM BIN HASSAN

6 03.02.2020 PN. WAN KHADIJAH BINTI WAN MOHAMAD PN. KHOLILAH BINTI BASRI
06.02.2020 PN. NORAINI BINTI ABDULLAH PN. SUDILAH BINTI SULAIMAN

7 10.02.2020 PN. NOOR NAIMATUL AKHMAR BINTI MOHD GHAZALI PN. LIM SEOK CHING
14.02.2020 PN. SUEZANA BINTI ABD RAHMAN PN. SITI FATIMAH BINTI ALI

8 17.02.2020 PN. RAHAYU BINTI YASIN CIK ROHAYATI BINTI OMAR
21.02.2020 PN. ZETTY RUZAIREEN BINTI MOHAMED ZIN PN. NOR HASLINA BINTI ROSLI

9 24.02.2020 EN. AHMAD MOKHLIS BIN INNGAM EN. MOHD FAIZAL BIN MD TAHIR
28.02.2020 PN. NORZILA BINTI AHMAD PN. ROSLINA BINTI AZAMUDDIN

10 02.03.2020 PN. NAZLI BINTI KASSIM EN. MOHD SHAHRIR BIN MOHD TAHIR
06.03.2020 PN. NURUL IZDIHAR BINTI SUPIAN EN. MOHD IFAN BIN RAZAZ

11 09.03.2020 PN. RAESHAH BINTI CHE ALI EN. MOHD ZULHELMY BIN JAYA
13.03.2020 PN. SUZIANAH BINTI DAHLAN PN. RABIATUL AL-ADAWIYAH BINTI JORI ROSLAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
14.03.2020 - 22.03.2020

12 23.03.2020 PN. NOR HASLIZA BINTI HASSAN EN. MUHAMAD HAFIZAL BIN ISHAK
27.03.2020 PN. NURUL HAFIZAH BINTI SAMAD PN. PEH ENG HONG

13 30.03.2020 PN. ROZITA BINTI ZAINAL PN. NOOR AZRINA BINTI ABDULLAH
03.04.2020 PN. NOR MARINA BINTI YAACOB PN. PAMILA BINTI SALLEH

14 06.04.2020 PN. NORIMAH BINTI MISRI EN. NOR AZAM BIN JAMALUDIN
10.04.2020 EN. TUAN AIDIL KHAIRUDDIN BIN TUAN ABDULLAH PN. NURUL NASIHA BINTI NORDIN

15 13.04.2020 EN. MOHD SARIFFUDIN BIN ABDUL RAOF PN. NOR FARHANA BINTI MOHD ABD KADZAR
17.04.2020 PN. NIRMALA DEVI A/P PERIASAMY PN. NUR AZIZAH BINTI ABDUL AZIZ

16 20.04.2020 PN. HAZLINA BINTI HASAN PN. NOR HAFIZAH BINTI MOHD SHAFIE
24.04.2020 PN. AZIRA BINTI AZMAN CIK NORAINI BINTI MAT SUDIN

17 27.04.2020 PN. KHATIJAH BINTI JUNOH PN. HASMILINI BINTI SULAIMAN
01.05.2020 PN. SYARIFAH NORZIANA BINTI SYED OSMAN PN. RABIATUL AL-ADAWIYAH BINTI JORI ROSLAN

18 04.05.2020 PN. SITI ZAHARAH BINTI LATIB PN. NOR FAZILAH BINTI OTHMAN
08.05.2020 PN. NUR AMIRAH BINTI CHE ADNAN CIK FAREHAN BINTI FAUZI

19 11.05.2020 CIK NADA NADIRAH BINTI AB RAHIM PN. HASMAH BINTI HALIL
15.05.2020 PN. SALWATI BINTI MOHD NOR PN. WAN AZAMMA BINTI MAMAT

20 18.05.2020 EN. S.RAMIS A/L S. SAMYKANNU CIK TINARENU A/P MUNISVIRAN
20.05.2020 CIK LIM SIN CHEN EN. MOHD NAIM BIN HASSAN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
21.05.2020 – 07.06.2020

MANUAL PENGURUSAN 30
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

MINGGU TARIKH GURU SESI PAGI GURU SESI PETANG

21 08.06.2020 PN. WALRUHANARIZA BINTI HARUN PN. MOTAZA NOOR BINTI LASIMAN
12.06.2020 PN. NORIZZAH BINTI ABD MANAN PN. NOR YATI BINTI MOHAMAD

22 15.06.2020 PN. NOR KHAFIDAH BINTI SAMIDIN EN. HISBULLAH BIN ABD WAHAB
19.06.2020 PN. NORMAH BINTI HUSSEIN PN. LIM SEOK CHING

23 22.06.2020 PN. NORUFIZA BINTI RUZULAN PN. KHOLILAH BINTI BASRI
26.06.2020 PN. NORZILA BINTI AHMAD PN. SUDILAH BINTI SULAIMAN

24 29.06.2020 PN. ROZITA BINTI ZAINAL PN. SITI FATIMAH BINTI ALI
03.07.2020 PN. NOOR RUZZUWANA BINTI RAHLAN CIK ROHAYATI BINTI OMAR

25 06.07.2020 PN. NOOR NAIMATUL AKHMAR BINTI MOHD GHAZALI PN. MARINA NAZURAH BINTI MOHSIN
10.07.2020 PN. NURMASTURA BINTI ABDUL RASHID EN. MOHD ZULHELMY BIN JAYA

26 13.07.2020 PN. ROSLINA BINTI MOHAMAD DAMANHORI EN. MOHD FAIZAL BIN MD TAHIR
17.07.2020 PN. SUEZANA BINTI ABD RAHMAN EN. MOHD IFAN BIN RAZAZ

27 20.07.2020 PN. FAZIDAH BINTI AMAN EN. MOHD SHAHRIR BIN MOHD TAHIR
24.07.2020 EN. TUAN AIDIL KHAIRUDDIN BIN TUAN ABDULLAH EN. MUHAMMAD KHAIRUL BIN MOHAMED

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
25.07.2020 – 02.08.2020

28 03.08.2020 PN. NIRMALA DEVI A/P PERIASAMY PN. PEH ENG HONG
07.08.2020 PN. HAMIMI BINTI AB MANAF PN. NOOR AZRINA BINTI ABDULLAH

29 10.08.2020 EN. AHMAD MOKHLIS BIN INNGAM EN. MUHAMAD HAFIZAL BIN ISHAK
14.08.2020 PN. AZIRA BINTI AZMAN PN. PAMILA BINTI SALLEH

30 17.08.2020 PN. NOR HASLIZA BINTI HASSAN PN. NURUL NASIHA BINTI NORDIN
21.08.2020 PN. ROSILA BINTI ABDULLAH PN. NUR AZIZAH BINTI ABDUL AZIZ

31 24.08.2020 PN. NURUL IZDIHAR BINTI SUPIAN EN. NOR AZAM BIN JAMALUDIN
28.08.2020 EN. MOHD SARIFFUDIN BIN ABDUL RAOF PN. NOR HASLINA BINTI ROSLI

32 31.08.2020 PN. NOR MARINA BINTI YAACOB PN. NOR FARHANA BINTI MOHD ABD KADZAR
04.09.2020 PN. NURUL HAFIZAH BINTI SAMAD CIK NORAINI BINTI MAT SUDIN

33 07.09.2020 EN. S.RAMIS A/L S. SAMYKANNU PN. NOR HAFIZAH BINTI MOHD SHAFIE
11.09.2020 PN. SYARIFAH NORZIANA BINTI SYED OSMAN PN. MARINA NAZURAH BINTI MOHSIN

34 14.09.2020 PN. NORAINI BINTI ABDULLAH PN. ZURIAHANIM BINTI ABDUL MANAN
18.09.2020 PN. NUR AMIRAH BINTI CHE ADNAN PN. HASMAH BINTI HALIL

35 21.09.2020 PN. SITI ZAHARAH BINTI LATIB PN. HASMILINI BINTI SULAIMAN
25.09.2020 PN. RAESHAH BINTI CHE ALI PN. MOTAZA NOOR BINTI LASIMAN

36 28.09.2020 PN. NORIMAH BINTI MISRI PN. NOR FAZILAH BINTI OTHMAN
02.10.2020 PN. NORIZZAH BINTI ABD MANAN CIK TINARENU A/P MUNISVIRAN

37 05.10.2020 CIK LIM SIN CHEN PN. PAMILA BINTI SALLEH
09.10.2020 PN. SUZIANAH BINTI DAHLAN PN. WAN AZAMMA BINTI MAMAT

38 12.10.2020 EN. MOHD IKHWAN HAFIZ BIN ISMAIL EN. HISBULLAH BIN ABD WAHAB
16.10.2020 PN. SUHAILA BINTI MOHD SHUKOR PN. SUDILAH BINTI SULAIMAN

39 19.10.2020 PN. WAN SALWANI BINTI WAN ABDULLAH EN. MOHD NAIM BIN HASSAN
23.10.2020 PN. ZETTY RUZAIREEN BINTI MOHAMED ZIN PN. NUR AZIZAH BINTI ABDUL AZIZ

40 26.10.2020 PN. KHATIJAH BINTI JUNOH PN. SITI FATIMAH BINTI ALI
30.10.2020 PN. RAHAYU BINTI YASIN CIK ROHAYATI BINTI OMAR

41 02.11.2020 PN. SALWATI BINTI MOHD YUSOFF CIK FAREHAN BINTI FAUZI
06.11.2020 EN. KAMARULEZAD BIN AHMAD PN. LIM SEOK CHING

42 09.11.2020 PN. NORMAH BINTI HUSSEIN PN. NOOR AZRINA BINTI ABDULLAH
12.11.2020 PN. NORUFIZA BINTI RUZULAN EN. MOHD ZULHELMY BIN JAYA

43 17.11.2020 EN. TEW LEE GUAN PN. ROSLINA BINTI AB RASHID
20.11.2020 EN. DEVARAJOO A/L PONNAN PN. ZURIAHANIM BINTI ABDUL MANAN

CUTI AKHIR TAHUN
21.11.2020 – 01.01.2021

MANUAL PENGURUSAN 31
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

JADUAL PROGRAM CAHAYA IMAN
(TAZKIRAH / NILAI INSAN)

BIL TARIKH GURU BERTUGAS TAZKIRAH GURU BERTUGAS NILAI INSAN

1. 17.01.2020 EN. KAMARULEZAD BIN AHMAD PN. NIRMALA DEVI A/P PERIASAMY
CIK LIM SIN CHEN
2. 03.04.2020 PN. WAN SALWANI BINTI WAN GURU BERTUGAS MINGGUAN
ABDULLAH PN. NIRMALA DEVI A/P PERIASAMY
CIK LIM SIN CHEN
3. 12.06.2020 PN. SITI ZAHARAH BINTI LATIB GURU BERTUGAS MINGGUAN
PN. NIRMALA DEVI A/P PERIASAMY
4. 14.08.2020 PN. SALWATI BINTI MOHD NOR CIK LIM SIN CHEN
GURU BERTUGAS MINGGUAN
PN. NIRMALA DEVI A/P PERIASAMY
CIK LIM SIN CHEN
GURU BERTUGAS MINGGUAN

NOTA:
1. Program cahaya iman dan nilai insan bermula pada pukul 7.25 – 8.00 pagi

2. Tazkirah adalah diambil daripada Hadis 40 / Hal-hal semasa.

PROGRAM CAHAYA IMAN
(USRAH MUSLIMAH)

BIL TARIKH GURU BERTUGAS TAZKIRAH

1. 17.01.2020 PN. SALWATI BINTI MOHD NOR
2. 03.04.2020 PN. SITI ZAHARAH BINTI LATIB
3. 12.06.2020 PN. SALWATI BINTI MOHD NOR
4. 14.08.2020 PN. WAN SALWANI BINTI WAN ABDULLAH

NOTA:
1. Semua tazkirah di tapak perhimpunan
2. Semua guru perempuan ke surau untuk Usrah Muslimah

MANUAL PENGURUSAN 32
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

JADUAL PENGGILIRAN PERJUMPAAN PLC

Sesi petang : 12.00 tengah hari – 1.00 petang
Sesi pagi : 1.15 petang – 2.15 petang

BULAN MINGGU PANITIA BULAN MINGGU PANITIA

FEBRUARI 1 Bahasa Melayu MAC 1 Bahasa Melayu
1 Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris
APRIL 2 Matematik MEI 1 Matematik
Sains Sains
3 Geografi Geografi
Sejarah
4 Pendidikan 2 Sejarah
1 Islam Pendidikan Islam
1 Pendidikan
2 Moral Pendidikan
RBT
3 Matematik Moral
Tambahan
4 Fizik RBT
Kimia
Pendidikan Seni 3 Matematik
Perniagaan
Ekonomi Tambahan
Biologi
Perakaunan Fizik
Pertanian
Bahasa Melayu Kimia
Bahasa Inggeris
Matematik Pendidikan Seni
Sains
Geografi Perniagaan
Sejarah
Pendidikan 4 Ekonomi
Islam Biologi
Pendidikan
Moral Perakaunan
RBT
Matematik Pertanian
Tambahan
Fizik 1 Bahasa Melayu
Kimia Bahasa Inggeris
Pendidikan Seni
Perniagaan Matematik
Ekonomi
Biologi 1 Sains
Perakaunan
Pertanian Geografi

2 Sejarah
Pendidikan Islam

Pendidikan

Moral

RBT

3 Matematik

Tambahan

Fizik

Kimia

Pendidikan Seni

Perniagaan

4 Ekonomi
Biologi

Perakaunan

Pertanian

MANUAL PENGURUSAN 33
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

BULAN MINGGU PANITIA BULAN MINGGU PANITIA

JULAI 1 Bahasa Melayu OGOS 1 Bahasa Melayu
1 Bahasa Inggeris 1 Bahasa Inggeris
2 Matematik 2 Matematik
Sains Sains
3 Geografi 3 Geografi
Sejarah Sejarah
4 Pendidikan Islam 4 Pendidikan Islam
Pendidikan Moral Pendidikan Moral
RBT RBT
Matematik Matematik
Tambahan Tambahan
Fizik Fizik
Kimia Kimia
Pendidikan Seni Pendidikan Seni
Perniagaan Perniagaan
Ekonomi Ekonomi
Biologi Biologi
Perakaunan Perakaunan
Pertanian Pertanian

NOTA:

1. Perjumpaan PLC sebulan sekali bagi setiap panitia.
2. Kekerapan boleh ditambah mengikut keperluan.
3. Guru perlu menyediakan laporan perjumpaan berserta gambar.
4. Tempat perjumpaan mengikut kesesuaian.

MANUAL PENGURUSAN 34
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

SENARAI NAMA PENGAWAS SPM 2020

BIL NAMA GRED JAWATAN

1. PN. HAMIMI BINTI AB MANAF DG52 PENYELIA KAWASAN
2. PN. KHATIJAH BINTI JUNOH DG48 KETUA PENGAWAS
3. PN. SALWATI BINTI MOHD NOR DG48 KETUA PENGAWAS
4. EN. S.RAMIS A/L S. SAMYKANNU DG48 KETUA PENGAWAS
5. CIK LIM SIN CHEN DG44
6. PN. AZIRA BINTI AZMAN DG44 PENGAWAS
7. EN. KAMARULEZAD BIN AHMAD DG44 PENGAWAS
8. PN. NURUL HAFIZAH BINTI SAMAD DG44 PENGAWAS
9. PN. NOR MARINA BINTI YAACOB DG44 PENGAWAS
10. PN. NORZILA BINTI AHMAD DG48 PENGAWAS
11. PN. SYARIFAH NORZIANA BINTI SYED OSMAN DG44 PENGAWAS
12. PN. NUR AMIRAH BINTI CHE ADNAN DG41 PENGAWAS
13. EN. TUAN AIDIL KHAIRUDDIN BIN TUAN ABDULLAH DG44 PENGAWAS
14. PN. NOOR RUZZUWANA BINTI RAHLAN DG44 PENGAWAS
15. PN. NORAINI BINTI ABDULLAH DG44 PENGAWAS
16. PN. SUEZANA BINTI ABD RAHMAN DG44 PENGAWAS
17. PN. SUHAILA BINTI MOHD SHUKOR DG44 PENGAWAS
18. PN. NURUL IZDIHAR BINTI SUPIAN DG 44 PENGAWAS
19. PN. MOTAZA NOOR BINTI LASIMAN DG44 PENGAWAS
20. PN. LIM SEOK CHING DG44 PENGAWAS
21. EN. MOHD ZULHELMY BIN JAYA DG41 PENGAWAS
22. PN. NOOR AZRINA BINTI ABDULLAH DG44 PENGAWAS
23. PN. NOR HASLINA BINTI ROSLI DG41 PENGAWAS
24. PN. SITI FATIMAH BINTI ALI DG44 PENGAWAS
25. PN. SUDILAH BINTI SULAIMAN DG44 PENGAWAS
26. EN. MOHD FAIZAL BIN MD TAHIR DG41 PENGAWAS
27. PN. PAMILA BINTI SALLEH DG44 PENGAWAS
28. CIK TINARENU A/P MUNISVIRAN DG41 PENGAWAS
29. EN. MUHAMAD HAFIZAL BIN ISHAK DG44 PENGAWAS
30. EN. MUHAMMAD KHAIRUL BIN MOHAMED DG 41 PENGAWAS
31. EN. MOHD IFAN BIN RAZAZ DG41 PENGAWAS
PENGAWAS

MANUAL PENGURUSAN 35
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

JADUAL RONDAAN PENTADBIR DAN GURU
DG52/DG48 SESI PAGI

HARI PENYELARAS /PEMANTAU MMI/ BLOK A, B, C, D / SURAU BLOK E, F, PADANG
SEKOLAH / KANTIN
5 MINIT PdPC PEMANTAUAN MMI PEMANTAUAN MMI

ISNIN EN. ZANZURI BIN MOHAMAD EN. MOHD EZUAN BIN PN. NOR KHAFIDAH BINTI
ABD KADIR SAMIDIN

SELASA PN. ANITA BINTI TAJUDDIN PN. ROZANA BINTI PN. NOR HASLIZA BINTI
ABDUL RAHMAN HASSAN

RABU PN. ROSZAINA BINTI RODZI PN. NAZLI BINTI KASSIM PN. HAMIMI BINTI
AB. MANAF

KHAMIS PN. ASIAH BINTI OTHMAN PN. WAN SALWANI BINTI PN. SALWATI BINTI
WAN ABDULLAH MOHD NOR

JUMAAT EN. HASSANUL ABIDDIN PN. SALWATI BINTI PN. NORZILA BINTI
BIN YUSOF MOHD YUSOFF AHMAD

CATATAN :

1. Pentadbir dan guru DG52/48 yang bertugas perlu menggunakan Borang Pemantauan MMI
yang ada di pejabat untuk melihat keberkesanan penggunaan bahan MMI bagi guru ganti.

2. Laporan perlu disediakan oleh Pentadbir dan guru DG52/48 yang bertugas pada hari
berkenaan.

Kerjasama semua Pentadbir dan guru DG52/48 amat diharapkan agar pelaksanaan PdPc dalam
kelas dan kawalan murid dapat dipantau dengan baik.

MANUAL PENGURUSAN 36
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

JADUAL RONDAAN PENTADBIR DAN GURU
DG48/44 SESI PETANG

HARI PENYELARAS /PEMANTAU MMI/ KANTIN/ BLOK A, B, C, D, E/ SURAU / PADANG
5 MINIT PdPC SEKOLAH

PEMANTAUAN MMI

ISNIN PN. AZRIN AZRINA BINTI NASIR PN. NOR FAZILAH BINTI OTHMAN

SELASA PN. PEH ENG HONG PN. ZURIAHANIM BINTI ABDUL MANAN

RABU PN. NOOR AZRINA BINTI ABDULLAH EN. MUHAMAD HAFIZAL BIN ISHAK

KHAMIS PN. PAMILA BINTI SALLEH PN. WAN AZAMMA BINTI MAMAT

JUMAAT EN. MOHD NAIM BIN HASSAN PN. NUR AZIZAH BINTI ABDUL AZIZ

CATATAN :

1. Pentadbir dan guru DG48/44 yang bertugas perlu menggunakan Borang Pemantauan MMI
yang ada di pejabat untuk melihat keberkesanan penggunaan bahan MMI bagi guru ganti.

2. Laporan perlu disediakan oleh Pentadbir dan guru DG48/44 yang bertugas pada hari
berkenaan.

Kerjasama semua Pentadbir dan guru DG48/44 amat diharapkan agar pelaksanaan PdPc dalam
kelas dan kawalan murid dapat dipantau dengan baik.

MANUAL PENGURUSAN 37
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

JADUAL PENGHANTARAN BRM GURU

BIL NAMA GURU PENTADBIR

1. EN. ZANZURI BIN MOHAMAD PENGETUA
2. PN. ANITA BINTI TAJUDDIN PENGETUA
3. PN. ROSZAINA BINTI RODZI PENGETUA
4. PN. AZRIN AZRINA BINTI NASIR PENGETUA
5. EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF PENGETUA
6. EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR PENGETUA
7. PN. ASIAH BINTI OTHMAN PENGETUA
8. PN. ROZANA BINTI ABD RAHMAN PENGETUA
9. PN. WAN SALWANI BINTI WAN ABDULLAH PENGETUA
10. PN. HAMIMI BINTI AB. MANAF PENGETUA
11. PN. SALWATI BINTI MOHD YUSOFF PENGETUA
12. PN NAZLI BINTI KASSIM PENGETUA
13. PN NOR KHAFIDAH BINTI SAMIDIN PENGETUA
14. EN. AHMAD MOKHLIS BIN INGGAM PENGETUA

1. PN. FAZIDAH BINTI AMAN EN. ZANZURI BIN MOHAMAD
2. PN. RAESHAH BINTI CHE ALI EN. ZANZURI BIN MOHAMAD
3. PN. HAZLINA BINTI HASAN EN. ZANZURI BIN MOHAMAD
4. CIK LIM SIN CHEN EN. ZANZURI BIN MOHAMAD
5. PN. SYAMIZA BINTI SAMAT EN. ZANZURI BIN MOHAMAD
6. EN. TN AIDIL KHAIRUDDIN BIN TN ABDULLAH EN. ZANZURI BIN MOHAMAD
7. EN. S. RAMIS A/L S. SAMYKANNU EN. ZANZURI BIN MOHAMAD
8. PN. NORIMAH BINTI MISRI EN. ZANZURI BIN MOHAMAD
9. PN. NOR HASLIZA BINTI HASSAN EN. ZANZURI BIN MOHAMAD
10. PN. SALWATI BINTI MOHD NOR EN. ZANZURI BIN MOHAMAD
11. EN. UMAR BIN MOHAMAD EN. ZANZURI BIN MOHAMAD

1. EN. KAMARULEZAD BIN AHMAD PN. ANITA BINTI TAJUDDIN
2. EN. MOHD SARIFFUDIN BIN ABDUL RAOF PN. ANITA BINTI TAJUDDIN
3. PN. NURMASTURA BINTI ABDUL RASHID PN. ANITA BINTI TAJUDDIN
4. PN. SITI ZAHARAH BINTI LATIB PN. ANITA BINTI TAJUDDIN
5. PN. SYARIFAH NORZIANA BINTI SYED OSMAN PN. ANITA BINTI TAJUDDIN
6. PN. NURUL HAFIZAH BINTI SAMAD PN. ANITA BINTI TAJUDDIN
7. PN. NORMAH BINTI HUSEIN PN. ANITA BINTI TAJUDDIN
8. EN. MOHD FAIZAL BIN MD TAHIR PN. ANITA BINTI TAJUDDIN
9. PN. PAMILA BINTI SALLEH PN. ANITA BINTI TAJUDDIN
10. PN. NURUL NASIHA BINTI NORDIN PN. ANITA BINTI TAJUDDIN

1. EN. MOHD IKHWAN HAFIZ BIN ISMAIL PN. ROSZAINA BINTI RODZI
2. PN. AZIRA BINTI AZMAN PN. ROSZAINA BINTI RODZI
3. PN. NORAINI BINTI ABDULLAH PN. ROSZAINA BINTI RODZI
4. PN. ROSLINA BINTI MOHAMAD DAMANHORI PN. ROSZAINA BINTI RODZI
5. EN. MOHD NAIM BIN HASSAN PN. ROSZAINA BINTI RODZI
6. EN. MOHD ZULHELMY BIN JAYA PN. ROSZAINA BINTI RODZI
7. PN. NOR HAFIZAH BINTI MOHD SHAFIE PN. ROSZAINA BINTI RODZI
8. PN. ROSLINA BINTI AZAMUDDIN PN. ROSZAINA BINTI RODZI
9. PN. SITI FATIMAH BINTI ALI PN. ROSZAINA BINTI RODZI
10. EN. HISBULLAH BIN ABD WAHAB PN. ROSZAINA BINTI RODZI

MANUAL PENGURUSAN 38
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

JADUAL PENGHANTARAN BRM GURU

BIL NAMA GURU PENTADBIR

1. PN. PEH ENG HONG PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR
2. PN. NOR YATI BINTI MOHAMAD PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR
3. PN. ROSLINA BINTI AB RASHID PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR
4. PN. NOOR AZRINA BINTI ABDULLAH PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR
5. PN. NUR AZIZAH BINTI ABDUL AZIZ PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR
6. PN. HASMILINI BINTI SULAIMAN PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR
7. CIK NORAINI BINTI MAT SUDIN PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR
8. PN. HASMAH BINTI HALIL PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR
9. CIK ROHAYATI BINTI OMAR PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR
10. PN. KHOLILAH BINTI BASRI PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR
11. PN. MOTAZA NOOR BINTI LASIMAN PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR

1. PN. SUZIANAH BINTI DAHLAN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF
2. PN. NURUL IZDIHAR BINTI SUPIAN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF
3. PN. NIRMALA DEVI A/P PERIASAMY EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF
4. PN. WAN KHADIJAH BINTI WAN MOHAMAD EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF
5. PN. RAHAYU BINTI YASIN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF
6. PN. MARINA NAZURAH BINTI MOHSIN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF
7. PN. LIM SEOK CHING EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF
8. PN. NOR FAZILAH BINTI OTHMAN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF
9. CIK TINARENU A/P MUNISVIRAN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF
10. EN. MOHD IFAN BIN RAZAZ EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF

1. PN. TINA HADZIMAH SAYATI BINTI AHMAD EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR
2. PN. NORZILA BINTI AHMAD EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR
3. PN. NORIZZAH BINTI MANAN EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR
4. PN. ROSILA BINTI ABDULLAH EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR
5. PN. SUHAILA BINTI MOHD SHUKOR EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR
6. PN. WAN AZAMMA BINTI MAMAT EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR
7. EN. MOHD SHAHRIR BIN MOHD TAHIR EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR
8. PN. NOR FARHANA BINTI MOHD ABD KADZAR EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR
9. PN. RABIATUL ADAWIYAH BINTI JORI ROSLAN EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR

1. EN. TEW LEE GUAN PN ASIAH BINTI OTHMAN
2. PN. NOR MARINA BINTI YAACOB PN ASIAH BINTI OTHMAN
3. PN. ROZITA BINTI ZAINAL PN ASIAH BINTI OTHMAN
4. CIK NADA NADIRAH BINTI AB RAHIM PN ASIAH BINTI OTHMAN
5. CIK FAREHAN BINTI FAUZI PN ASIAH BINTI OTHMAN
6. EN. MUHAMAD HAFIZAL BIN ISHAK PN ASIAH BINTI OTHMAN
7. EN. NOR AZAM BIN JAMALUDIN PN ASIAH BINTI OTHMAN
8. PN. NOR HASLINA BINTI ROSLI PN ASIAH BINTI OTHMAN
9. PN. SUDILAH BINTI SULAIMAN PN ASIAH BINTI OTHMAN
10. EN. MUHAMMAD KHAIRUL BIN MOHAMED PN ASIAH BINTI OTHMAN

1. PN. ZETTY RUZAIREEN BINTI MOHAMED ZIN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
2. PN. NOOR RUZZUWANA BINTI RAHLAN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
3. PN. KHATIJAH BINTI JUNOH PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
4. PN. WALRUHANARIZA BINTI HARUN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
5. PN. NORUFIZA BINTI RUZULAN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
6. PN. NOOR NAIMATUL AKHMAR BINTI MOHD GHAZALI PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
7. PN. NUR AMIRAH BINTI CHE ADNAN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
8. PN. SUEZANA BINTI ABD RAHMAN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
9. PN. ZURIAHANIM BINTI ABDUL MANAN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN

MANUAL PENGURUSAN 39
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

JADUAL PENCERAPAN GURU

BIL NAMA GURU GURU PENCERAP BIL 1 BIL 2

1. EN. ZANZURI BIN MOHAMAD PENGETUA MAC JULAI
2. PN. ANITA BINTI TAJUDDIN PENGETUA MAC JULAI
3. PN. ROSZAINA BINTI RODZI PENGETUA MAC JULAI
4. PN. AZRIN AZRINA BINTI NASIR PENGETUA MAC JULAI
5. EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF PENGETUA MAC JULAI
6. EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR PENGETUA MAC JULAI
7. PN. ASIAH BINTI OTHMAN PENGETUA APRIL OGOS
8. PN. ROZANA BINTI ABD RAHMAN PENGETUA APRIL OGOS
9. PN. WAN SALWANI BINTI WAN ABDULLAH PENGETUA APRIL OGOS
10. PN. HAMIMI BINTI AB. MANAF PENGETUA APRIL OGOS
11. PN. SALWATI BINTI MOHD YUSOFF PENGETUA APRIL OGOS
12. PN NAZLI BINTI KASSIM PENGETUA APRIL OGOS
13. PN NOR KHAFIDAH BINTI SAMIDIN PENGETUA APRIL OGOS

1. PENGETUA EN. ZANZURI BIN MOHAMAD MAC JULAI
2. PN. FAZIDAH BINTI AMAN EN. ZANZURI BIN MOHAMAD MAC JULAI
3. PN. RAESHAH BINTI CHE ALI EN. ZANZURI BIN MOHAMAD MAC JULAI
4. PN. HAZLINA BINTI HASAN EN. ZANZURI BIN MOHAMAD MAC JULAI
5. CIK LIM SIN CHEN EN. ZANZURI BIN MOHAMAD MAC JULAI
6. PN. SYAMIZA BINTI SAMAT EN. ZANZURI BIN MOHAMAD MAC JULAI
7. EN. TN AIDIL KHAIRUDDIN BIN TN ABDULLAH EN. ZANZURI BIN MOHAMAD APRIL OGOS
8. EN. S. RAMIS A/L S. SAMYKANNU EN. ZANZURI BIN MOHAMAD APRIL OGOS
9. PN. NORIMAH BINTI MISRI EN. ZANZURI BIN MOHAMAD APRIL OGOS
10. PN. NOR HASLIZA BINTI HASSAN EN. ZANZURI BIN MOHAMAD APRIL OGOS
11. PN. SALWATI BINTI MOHD NOR EN. ZANZURI BIN MOHAMAD APRIL OGOS
12. EN. UMAR BIN MOHAMAD EN. ZANZURI BIN MOHAMAD APRIL OGOS

1. EN. KAMARULEZAD BIN AHMAD PN. ANITA BINTI TAJUDDIN MAC JULAI
2. EN. MOHD SARIFFUDIN BIN ABDUL RAOF PN. ANITA BINTI TAJUDDIN MAC JULAI
3. PN. NURMASTURA BINTI ABDUL RASHID PN. ANITA BINTI TAJUDDIN MAC JULAI
4. PN. SITI ZAHARAH BINTI LATIB PN. ANITA BINTI TAJUDDIN MAC JULAI
5. PN. SYARIFAH NORZIANA BINTI SYED OSMAN PN. ANITA BINTI TAJUDDIN MAC JULAI
6. PN. NURUL HAFIZAH BINTI SAMAD PN. ANITA BINTI TAJUDDIN APRIL OGOS
7. PN. NORMAH BINTI HUSEIN PN. ANITA BINTI TAJUDDIN APRIL OGOS
8. EN. MOHD FAIZAL BIN MD TAHIR PN. ANITA BINTI TAJUDDIN APRIL OGOS
9. PN. PAMILA BINTI SALLEH PN. ANITA BINTI TAJUDDIN APRIL OGOS
10. PN. NURUL NASIHA BINTI NORDIN PN. ANITA BINTI TAJUDDIN APRIL OGOS

1. EN. MOHD IKHWAN HAFIZ BIN ISMAIL PN. ROSZAINA BINTI RODZI MAC JULAI
2. PN. AZIRA BINTI AZMAN PN. ROSZAINA BINTI RODZI MAC JULAI
3. PN. NORAINI BINTI ABDULLAH PN. ROSZAINA BINTI RODZI MAC JULAI
4. PN. ROSLINA BINTI MOHAMAD DAMANHORI PN. ROSZAINA BINTI RODZI MAC JULAI
5. EN. MOHD NAIM BIN HASSAN PN. ROSZAINA BINTI RODZI MAC JULAI
6. EN. MOHD ZULHELMY BIN JAYA PN. ROSZAINA BINTI RODZI APRIL OGOS
7. PN. NOR HAFIZAH BINTI MOHD SHAFIE PN. ROSZAINA BINTI RODZI APRIL OGOS
8. PN. ROSLINA BINTI AZAMUDDIN PN. ROSZAINA BINTI RODZI APRIL OGOS
9. PN. SITI FATIMAH BINTI ALI PN. ROSZAINA BINTI RODZI APRIL OGOS
10. EN. HISBULLAH BIN ABD WAHAB PN. ROSZAINA BINTI RODZI APRIL OGOS

MANUAL PENGURUSAN 40
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

BIL NAMA GURU GURU PENCERAP BIL 1 BIL 2

1. PN. PEH ENG HONG PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR MAC JULAI
2. PN. NOR YATI BINTI MOHAMAD PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR MAC JULAI
3. PN. ROSLINA BINTI AB RASHID PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR MAC JULAI
4. PN. NOOR AZRINA BINTI ABDULLAH PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR MAC JULAI
5. PN. NUR AZIZAH BINTI ABDUL AZIZ PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR MAC JULAI
6. PN. HASMILINI BINTI SULAIMAN PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR APRIL OGOS
7. CIK NORAINI BINTI MAT SUDIN PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR APRIL OGOS
8. PN. HASMAH BINTI HALIL PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR APRIL OGOS
9. CIK ROHAYATI BINTI OMAR PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR APRIL OGOS
10. PN. KHOLILAH BINTI BASRI PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR APRIL OGOS
11. PN. MOTAZA NOOR BINTI LASIMAN PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR APRIL OGOS

1. EN. AHMAD MOKHLIS BIN INGGAM EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF MAC JULAI
2. PN. SUZIANAH BINTI DAHLAN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF MAC JULAI
3. PN. NURUL IZDIHAR BINTI SUPIAN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF MAC JULAI
4. PN. NIRMALA DEVI A/P PERIASAMY EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF MAC JULAI
5. PN. WAN KHADIJAH BINTI WAN MOHAMAD EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF MAC JULAI
6. PN. RAHAYU BINTI YASIN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF MAC JULAI
7. PN. MARINA NAZURAH BINTI MOHSIN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF APRIL OGOS
8. PN. LIM SEOK CHING EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF APRIL OGOS
9. PN. NOR FAZILAH BINTI OTHMAN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF APRIL OGOS
10. CIK TINARENU A/P MUNISVIRAN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF APRIL OGOS
11. EN. MOHD IFAN BIN RAZAZ EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF APRIL OGOS

1. PN. TINA HADZIMAH SAYATI BINTI AHMAD EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR MAC JULAI
MAC JULAI
2. PN. NORZILA BINTI AHMAD EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR MAC JULAI
MAC JULAI
3. PN. NORIZZAH BINTI MANAN EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR APRIL OGOS
APRIL OGOS
4. PN. ROSILA BINTI ABDULLAH EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR APRIL OGOS
APRIL OGOS
5. PN. SUHAILA BINTI MOHD SHUKOR EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR APRIL OGOS

6. PN. WAN AZAMMA BINTI MAMAT EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR MAC JULAI
MAC JULAI
7. EN. MOHD SHAHRIR BIN MOHD TAHIR EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR MAC JULAI
MAC JULAI
8. PN. NOR FARHANA BINTI MOHD ABD KADZAR EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR MAC JULAI
APRIL OGOS
9. PN. RABIATUL ADAWIYAH BINTI JORI ROSLAN EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR APRIL OGOS
APRIL OGOS
1. EN. TEW LEE GUAN PN ASIAH BINTI OTHMAN APRIL OGOS
2. PN. NOR MARINA BINTI YAACOB PN ASIAH BINTI OTHMAN APRIL OGOS
3. PN. ROZITA BINTI ZAINAL PN ASIAH BINTI OTHMAN
4. CIK NADA NADIRAH BINTI AB RAHIM PN ASIAH BINTI OTHMAN MAC JULAI
5. CIK FAREHAN BINTI FAUZI PN ASIAH BINTI OTHMAN MAC JULAI
6. EN. MUHAMAD HAFIZAL BIN ISHAK PN ASIAH BINTI OTHMAN MAC JULAI
7. EN. NOR AZAM BIN JAMALUDIN PN ASIAH BINTI OTHMAN APRIL JULAI
8. PN. NOR HASLINA BINTI ROSLI PN ASIAH BINTI OTHMAN APRIL OGOS
9. PN. SUDILAH BINTI SULAIMAN PN ASIAH BINTI OTHMAN APRIL OGOS
10. EN. MUHAMMAD KHAIRUL BIN MOHAMED PN ASIAH BINTI OTHMAN APRIL OGOS
APRIL OGOS
1. PN. ZETTY RUZAIREEN BINTI MOHAMED ZIN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN APRIL OGOS
2. PN. NOOR RUZZUWANA BINTI RAHLAN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
3. PN. KHATIJAH BINTI JUNOH PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
4. PN. WALRUHANARIZA BINTI HARUN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
5. PN. NORUFIZA BINTI RUZULAN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
6. PN. NOOR NAIMATUL AKHMAR BINTI MOHD GHAZALI PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
7. PN. NUR AMIRAH BINTI CHE ADNAN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
8. PN. SUEZANA BINTI ABD RAHMAN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
9. PN. ZURIAHANIM BINTI ABDUL MANAN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN

MANUAL PENGURUSAN 41
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

JADUAL SEMAKAN HASIL KERJA MURID

BIL NAMA GURU GURU PENYEMAK BIL 1 BIL 2

1. EN. ZANZURI BIN MOHAMAD PENGETUA MAC JULAI
2. PN. ANITA BINTI TAJUDDIN PENGETUA MAC JULAI
3. PN. ROSZAINA BINTI RODZI PENGETUA MAC JULAI
4. PN. AZRIN AZRINA BINTI NASIR PENGETUA MAC JULAI
5. EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF PENGETUA MAC JULAI
6. EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR PENGETUA MAC JULAI
7. PN. ASIAH BINTI OTHMAN PENGETUA APRIL OGOS
8. PN. ROZANA BINTI ABD RAHMAN PENGETUA APRIL OGOS
9. PN. WAN SALWANI BINTI WAN ABDULLAH PENGETUA APRIL OGOS
10. PN. HAMIMI BINTI AB. MANAF PENGETUA APRIL OGOS
11. PN. SALWATI BINTI MOHD YUSOFF PENGETUA APRIL OGOS
12. PN NAZLI BINTI KASSIM PENGETUA APRIL OGOS
13. PN NOR KHAFIDAH BINTI SAMIDIN PENGETUA APRIL OGOS

1. PENGETUA EN. ZANZURI BIN MOHAMAD MAC JULAI
2. PN. FAZIDAH BINTI AMAN EN. ZANZURI BIN MOHAMAD MAC JULAI
3. PN. RAESHAH BINTI CHE ALI EN. ZANZURI BIN MOHAMAD MAC JULAI
4. PN. HAZLINA BINTI HASAN EN. ZANZURI BIN MOHAMAD MAC JULAI
5. CIK LIM SIN CHEN EN. ZANZURI BIN MOHAMAD MAC JULAI
6. PN. SYAMIZA BINTI SAMAT EN. ZANZURI BIN MOHAMAD MAC JULAI
7. EN. TN AIDIL KHAIRUDDIN BIN TN ABDULLAH EN. ZANZURI BIN MOHAMAD APRIL OGOS
8. EN. S. RAMIS A/L S. SAMYKANNU EN. ZANZURI BIN MOHAMAD APRIL OGOS
9. PN. NORIMAH BINTI MISRI EN. ZANZURI BIN MOHAMAD APRIL OGOS
10. PN. NOR HASLIZA BINTI HASSAN EN. ZANZURI BIN MOHAMAD APRIL OGOS
11. PN. SALWATI BINTI MOHD NOR EN. ZANZURI BIN MOHAMAD APRIL OGOS
12. EN. UMAR BIN MOHAMAD EN. ZANZURI BIN MOHAMAD APRIL OGOS

1. EN. KAMARULEZAD BIN AHMAD PN. ANITA BINTI TAJUDDIN MAC JULAI
2. EN. MOHD SARIFFUDIN BIN ABDUL RAOF PN. ANITA BINTI TAJUDDIN MAC JULAI
3. PN. NURMASTURA BINTI ABDUL RASHID PN. ANITA BINTI TAJUDDIN MAC JULAI
4. PN. SITI ZAHARAH BINTI LATIB PN. ANITA BINTI TAJUDDIN MAC JULAI
5. PN. SYARIFAH NORZIANA BINTI SYED OSMAN PN. ANITA BINTI TAJUDDIN MAC JULAI
6. PN. NURUL HAFIZAH BINTI SAMAD PN. ANITA BINTI TAJUDDIN APRIL OGOS
7. PN. NORMAH BINTI HUSEIN PN. ANITA BINTI TAJUDDIN APRIL OGOS
8. EN. MOHD FAIZAL BIN MD TAHIR PN. ANITA BINTI TAJUDDIN APRIL OGOS
9. PN. PAMILA BINTI SALLEH PN. ANITA BINTI TAJUDDIN APRIL OGOS
10. PN. NURUL NASIHA BINTI NORDIN PN. ANITA BINTI TAJUDDIN APRIL OGOS

1. EN. MOHD IKHWAN HAFIZ BIN ISMAIL PN. ROSZAINA BINTI RODZI MAC JULAI
2. PN. AZIRA BINTI AZMAN PN. ROSZAINA BINTI RODZI MAC JULAI
3. PN. NORAINI BINTI ABDULLAH PN. ROSZAINA BINTI RODZI MAC JULAI
4. PN. ROSLINA BINTI MOHAMAD DAMANHORI PN. ROSZAINA BINTI RODZI MAC JULAI
5. EN. MOHD NAIM BIN HASSAN PN. ROSZAINA BINTI RODZI MAC JULAI
6. EN. MOHD ZULHELMY BIN JAYA PN. ROSZAINA BINTI RODZI APRIL OGOS
7. PN. NOR HAFIZAH BINTI MOHD SHAFIE PN. ROSZAINA BINTI RODZI APRIL OGOS
8. PN. ROSLINA BINTI AZAMUDDIN PN. ROSZAINA BINTI RODZI APRIL OGOS
9. PN. SITI FATIMAH BINTI ALI PN. ROSZAINA BINTI RODZI APRIL OGOS
10. EN. HISBULLAH BIN ABD WAHAB PN. ROSZAINA BINTI RODZI APRIL OGOS

MANUAL PENGURUSAN 42
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

JADUAL SEMAKAN HASIL KERJA MURID

BIL NAMA GURU GURU PENYEMAK BIL 1 BIL 2

1. PN. PEH ENG HONG PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR MAC JULAI
2. PN. NOR YATI BINTI MOHAMAD PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR MAC JULAI
3. PN. ROSLINA BINTI AB RASHID PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR MAC JULAI
4. PN. NOOR AZRINA BINTI ABDULLAH PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR MAC JULAI
5. PN. NUR AZIZAH BINTI ABDUL AZIZ PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR MAC JULAI
6. PN. HASMILINI BINTI SULAIMAN PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR APRIL OGOS
7. CIK NORAINI BINTI MAT SUDIN PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR APRIL OGOS
8. PN. HASMAH BINTI HALIL PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR APRIL OGOS
9. CIK ROHAYATI BINTI OMAR PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR APRIL OGOS
10. PN. KHOLILAH BINTI BASRI PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR APRIL OGOS
11. PN. MOTAZA NOOR BINTI LASIMAN PN AZRIN AZRINA BINTI NASIR APRIL OGOS

1. EN. AHMAD MOKHLIS BIN INGGAM EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF MAC JULAI
2. PN. SUZIANAH BINTI DAHLAN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF MAC JULAI
3. PN. NURUL IZDIHAR BINTI SUPIAN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF MAC JULAI
4. PN. NIRMALA DEVI A/P PERIASAMY EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF MAC JULAI
5. PN. WAN KHADIJAH BINTI WAN MOHAMAD EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF MAC JULAI
6. PN. RAHAYU BINTI YASIN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF APRIL OGOS
7. PN. MARINA NAZURAH BINTI MOHSIN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF APRIL OGOS
8. PN. LIM SEOK CHING EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF APRIL OGOS
9. PN. NOR FAZILAH BINTI OTHMAN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF APRIL OGOS
10. CIK TINARENU A/P MUNISVIRAN EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF APRIL OGOS
11. EN. MOHD IFAN BIN RAZAZ EN. HASSANUL ABIDDIN BIN YUSOF APRIL OGOS

1. PN. TINA HADZIMAH SAYATI BINTI AHMAD EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR MAC JULAI
MAC JULAI
2. PN. NORZILA BINTI AHMAD EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR MAC JULAI
MAC JULAI
3. PN. NORIZZAH BINTI MANAN EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR APRIL OGOS
APRIL OGOS
4. PN. ROSILA BINTI ABDULLAH EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR APRIL OGOS
APRIL OGOS
5. PN. SUHAILA BINTI MOHD SHUKOR EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR APRIL OGOS

6. PN. WAN AZAMMA BINTI MAMAT EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR MAC JULAI
MAC JULAI
7. EN. MOHD SHAHRIR BIN MOHD TAHIR EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR MAC JULAI
MAC JULAI
8. PN. NOR FARHANA BINTI MOHD ABD KADZAR EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR MAC JULAI
APRIL OGOS
9. PN. RABIATUL ADAWIYAH BINTI JORI ROSLAN EN. MOHD EZUAN BIN ABD KADIR APRIL OGOS
APRIL OGOS
1. EN. TEW LEE GUAN PN ASIAH BINTI OTHMAN APRIL OGOS
2. PN. NOR MARINA BINTI YAACOB PN ASIAH BINTI OTHMAN APRIL OGOS
3. PN. ROZITA BINTI ZAINAL PN ASIAH BINTI OTHMAN
4. CIK NADA NADIRAH BINTI AB RAHIM PN ASIAH BINTI OTHMAN MAC JULAI
5. CIK FAREHAN BINTI FAUZI PN ASIAH BINTI OTHMAN MAC JULAI
6. EN. MUHAMAD HAFIZAL BIN ISHAK PN ASIAH BINTI OTHMAN MAC JULAI
7. EN. NOR AZAM BIN JAMALUDIN PN ASIAH BINTI OTHMAN APRIL JULAI
8. PN. NOR HASLINA BINTI ROSLI PN ASIAH BINTI OTHMAN APRIL OGOS
9. PN. SUDILAH BINTI SULAIMAN PN ASIAH BINTI OTHMAN APRIL OGOS
10. EN. MUHAMMAD KHAIRUL BIN MOHAMED PN ASIAH BINTI OTHMAN APRIL OGOS
APRIL OGOS
1. PN. ZETTY RUZAIREEN BINTI MOHAMED ZIN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN APRIL OGOS
2. PN. NOOR RUZZUWANA BINTI RAHLAN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
3. PN. KHATIJAH BINTI JUNOH PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
4. PN. WALRUHANARIZA BINTI HARUN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
5. PN. NORUFIZA BINTI RUZULAN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
6. PN. NOOR NAIMATUL AKHMAR BINTI MOHD GHAZALI PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
7. PN. NUR AMIRAH BINTI CHE ADNAN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
8. PN. SUEZANA BINTI ABD RAHMAN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN
9. PN. ZURIAHANIM BINTI ABDUL MANAN PN ROZANA BINTI ABDUL RAHMAN

MANUAL PENGURUSAN 43
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

TAKWIM TAHUN 2019

BULAN DISEMBER

MINGGU TARIKH PENGURUSAN DAN PENGURUSAN PENGURUSAN HAL PENGURUSAN
/ HARI PENTADBIRAN KURIKULUM EHWAL MURID KOKURIKULUM

1 CUTI AKHIR TAHUN
AHAD
CUTI AKHIR TAHUN
2
ISNIN CUTI AKHIR TAHUN

3 CUTI AKHIR TAHUN
SELASA
CUTI AKHIR TAHUN
4
RABU CUTI AKHIR TAHUN

5 CUTI AKHIR TAHUN
KHAMIS
CUTI AKHIR TAHUN
6
JUMAAT CUTI AKHIR TAHUN

7 CUTI AKHIR TAHUN
SABTU
HARI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR
8
AHAD KEPUTUSAN PT3 2019
CUTI AKHIR TAHUN
9
ISNIN CUTI AKHIR TAHUN

10
SELASA

11
RABU

12
KHAMIS

13 CUTI AKHIR TAHUN
JUMAAT
CUTI AKHIR TAHUN
14
SABTU CUTI AKHIR TAHUN

15 CUTI AKHIR TAHUN
AHAD
CUTI AKHIR TAHUN
16
ISNIN CUTI AKHIR TAHUN

17 CUTI AKHIR TAHUN
SELASA

18
RABU

19
KHAMIS

20
JUMAAT

MANUAL PENGURUSAN 44
SEKOLAH 2020

21 2020 SMK TAMAN SELAYANG
SABTU (BEA 7602)

22 CUTI AKHIR TAHUN
AHAD
CUTI AKHIR TAHUN
23
ISNIN

24
SELASA

25 HARI KRISMAS
RABU
Mesyuarat
26 Pengurusan
KHAMIS Bil. 1/2020

27 Mesyuarat Guru Mesyuarat Panitia
JUMAAT Bil. 1/2020 Bil. 1/2020

28 Hari Orentasi Murid
SABTU Tingkatan 1 Tahun 2020

29
AHAD

30 Mesyuarat Kurikulum
ISNIN Bil. 1/2020
Mesyuarat Panitia
Bil. 1/2020

31 Mesyuarat HEM Mesyuarat Kokurikulum
SELASA Bil.1/2020 Bil. 1/2020

MANUAL PENGURUSAN 45
SEKOLAH 2020

2020 SMK TAMAN SELAYANG
(BEA 7602)

TAKWIM TAHUN 2020

BULAN JANUARI

MINGGU TARIKH / PENGURUSAN DAN PENGURUSAN PENGURUSAN HAL PENGURUSAN
HARI PENTADBIRAN KURIKULUM EHWAL MURID KOKURIKULUM

1 TAHUN BARU 2020
RABU

2 Perhimpunan Rasmi PdPc bermula  Taklimat Disiplin (P)
KHAMIS Sekolah Pengurusan kelas
(M9 &M10)

13  Bacaan Yaasin/ Nilai
Insan
JUMAAT
 Pengurusan kelas
4 (M9 &M10)
SABTU
MINGGU 1
5
AHAD  Pelancaran Sekolah Pendaftaran
Penyayang Kokurikulum
6 (M9 & M10)
ISNIN  Taklimat pengurusan
kelas ketua kelas dan
7 penolong ketua kelas
SELASA
 Mesyuarat Agung  Mesyuarat Agung
2 dan Orientasi Kelab Persatuan &
Pemimpin Badan Beruniform
8 (Sesi pagi M9 & M10)
RABU (Sesi petang M1 & (M9 &M10)
M2)
9
KHAMIS  Orientasi T1 dan T4
(7.30-11.55)
10 SEMAKAN BUKU
JUMAAT REKOD MENGAJAR  Orientasi T1 dan T4
(7.30-11.55)

 Mesyuarat 3K (pagi  Mesyuarat Agung
dan petang) Sukan Permainan
(M9 &M10)
 Orientasi T1 dan T4
(7.30-11.55)

Bacaan Yasin /  Taklimat Kursus
Nilai Insan Kepimpinan
(Penyelaras Unit
Kokurikulum)

MANUAL PENGURUSAN 46
SEKOLAH 2020

11 GOTONG ROYONG 2020 SMK TAMAN SELAYANG
SABTU PERDANA (BEA 7602)

KURSUS KEPIMPINAN
KOKURIKULUM

2

12
AHAD

13 Perhimpunan Minggu
ISNIN Kokurikulum ( KRS )

14 MESYUARAT
SELASA KOPERASI
(BIL.1/2020)

15 MESYUARAT PBPPP Aktiviti Kokurikulum
RABU (BIL.1/2020)

3 16 MESYUARAT JK Kemaskini Data APDM MASYUARAT
PENINGKATAN Tingkatan 3 dan MAJALAH
KHAMIS AKADEMIK Tingkatan 5 (BIL.1/2020)
(BIL.1/2020)
17 Bacaan Yasin /
JUMAAT MESYUARAT AJK Nilai Insan
PSS (BIL.1/2020)
18 MESYUARAT JK ICT /
SABTU GOOGLE
CLASSROOM
19 (BIL.1/2020)
AHAD
MINGGU 3

20 MESYUARAT
ISNIN DISIPLIN (BIL.1/2020)

4 21
SELASA

22 MERENTAS DESA
RABU
(CUTI PERISTIWA 1)

MANUAL PENGURUSAN 47
SEKOLAH 2020


Click to View FlipBook Version