The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Zulkifli Bakar, 2019-11-19 01:22:49

PAK21 TS25

PAK21 TS25

Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

UNIT PEMBELAJARAN ABAD KE 21

1.0 PENDAHULUAN

Pembelajaran abad ke-21 atau Kemahiran Abad ke-21 adalah pergerakan. Ia merujuk kepada
pergerakan global yang semakin meningkat untuk mentakrifkan semula matlamat pendidikan, untuk
mengubah bagaimana pembelajaran yang diamalkan setiap hari dan untuk mengembangkan
pelbagai langkah dalam pencapaian pelajar. Ia merupakan usaha untuk memenuhi permintaan baru
abad ke-21.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Mewujudkan persekitaran sekolah dan susun atur bilik darjah yang memenuhi keperluan konsep
Pembelajaran Abad ke 21.

2.2 Mewujudkan ruang khas pameran dan sudut bermaklumat hasil kerja murid.
2.3 Mengaplikasikan VLE Frog/MBMMBI/ICT dalam pendidikan.
2.4 Memberikan kursus dan bengkel menimbantu guru meningkatkan kefahaman dalam Pedagogi

Pembelajaran Abad ke 21.
2.5 Menerapkan KBAT dalam kurikulum dan kokurikulum.

3.0 SENARAI AJK : Tuan Hj.Abd.Aziz Bin Mohd.Zain
: En.Anuar Bin Sidek
Pengerusi : Pn.Amizah Bt.Datuk Hj.Shuhaibun
Tim.Pengerusi : En.Atzrino Suharno
Penyelaras : Cik Umi Elniwatty Kalsum Bt.Ithnin
Tim.Penyelaras : Semua Penolong Kanan
Setiausaha Semua Ketua Bidang
AJK Semua Ketua Panitia
Pn.Normahani Bt Jamaluddin
En.Lee Pui Siong

131

Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

4.0 CARTA ORGANISASI

Pengerusi
Tn. Hj. Abdul Aziz Mohamed Zain

(Pengetua)

Naib Pengerusi
En. Anuar Sidek
(Penolong kanan 1)

Naib Pengerusi I
En.Durahman Ramlee Ag.Wahab

Naib Pengerusi II
En.Sapri Marup

Naib Pengerusi III
Pn.Dg.Nismah Bt.Abd.Rahman

Penyelaras
Pn.Amizah Bt.Hj.Shuhaibun

Pen.Penyelaras
En.Atzrino Suharno

Setiausaha
Cik Umi Elniwatty Kalsum Bt.Ithnin

AJK
Semua Ketua Bidang
Semua Ketua Panitia
Pn.Normahani Jamaluddin

En.Lee Pui Siong

132

Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

5.0 PELUNJURAN –(ETR)

Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
Pembudayaan 60% 70% 80% 90% 100%
amalan PA21

6.0 ANALISIS SWOT
6.1 KEKUATAN
6.1.1 Guru
 Mempunyai pelbagai variasi teknik dalam melaksanakan PdP.
 Berkongsi maklumat dengan guru sekolah lain.
6.1.2 Murid
 Motivasi diri setiap pelajar.
 Melaksanakan setiap tugasan yang diberi.
 Pelajar didedahkan kepada pelbagai teknik PdP.
6.1.3 Program
 Perkongsian berterusan kepada Guru dan Pelajar tentang pelaksanaan Pembelajaran
abad ke 21.
 Bimbingan berterusan kepada pelajar yang lembam.
6.2 KEKURANGAN
6.2.1 Pendedahan tentang pelaksanaan dan penggunaan program terlalu singkat maka para
guru dan pelajar tidak dapat berasimiliasi.
6.2.2 Kesediaan set minda guru untuk mengubah tradisi PdP sebelumnya.

6.3 PELUANG
6.3.1 Proses PdP lebih menarik kerana lebih berpusatkan kepada pelajar. KBAT dapat menjadi
budaya PdP.

6.4 CABARAN
6.4.1 Pengaruh rakan sebaya dan persekitaran seperti Pusat Siber.
6.4.2 Terdapat ibubapa yang kurang memberi perhatian dan tidak mementingkan pelajaran
anak-anak.
6.4.3 Tahap kesedaran segelintir murid terhadap kepentingan pelajaran yang masih rendah.

133

Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

7.0 ISU-ISU ISU
BIL Persekitaran sekolah dan susun atur bilik darjah
ISU 1 Paparan hasil kerja murid dan sudut bermaklumat
ISU 2 VLE Frog/MBMMBI/ICT dalam pendidikan
ISU 3 Pedagogi guru
ISU 4 Penerapan KBAT dalam kurikulum dan kokurikulum
ISU 5

134

Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pen

8.0 PELAN STRATEGIK

ISU STRATEGIK OBJEKTIF

ISU 1 S1 O1

Persekitaran sekolah Mengumpul dana

dan susun atur bilik Mewujudkan

darjah S2 persekitaran

Pusat Sumber dan dan susun

Makmal Bahasa darjah yang m

sebagai alternatif bagi keperluan

mewujudkan suasana pembelajaran

bilik darjah yang dapat 21.

merangsang murid

bersaing,belajar secara

koperatif dan

memperolehi

kemahiran kolaboratif.

INTERVENSI Peruntukan dari Jabatan, PIBG dan kitar

Menggunakan kemudahan Pusat Sumbe
darjah yang dapat merangsang murid be

PPPM Aspirasi Murid. Pengetahuan kemahiran
2013-2025 9. Bekerjasama dengan ibubapa, komun

13

ntadbiran 2016-2020

SASARAN (ETR)
KPI

2016 2017 2018 2019 2020

Peratus kesediaan 60% 70% 80% 90% 100%

sekolah persekitaran sekolah

atur bilik dan susun atur bilik

memenuhi darjah dapat

konsep ditingkatkan.

n abad ke

r semula.
er dan Makmal Bahasa sebagai alternatif bagi mewujudkan suasana bilik
ersaing,belajar secara koperatif dan memperolehi kemahiran kolaboratif.

n berfikir dan Anjakan.
niti dan sector swasta secara meluas.

35

Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pen

ISU STRATEGIK OBJEKTIF

ISU 2 S1 O1

Paparan hasil kerja Ruang yang terhad Mewujudkan

murid dan sudut untuk mempamerkan khas untuk

bermaklumat. hasil kerja pelajar. dan

bermaklumat

S2 kerja murid

Kos membeli bahan

terlalu tinggi untuk

ditanggung oleh pihak

sekolah.

.

INTERVENSI Bangunan projek kilat dijadikan sebagai

PPPM Sumber kewangan dari pelbagai pihak d
2013-2025 Aspirasi Murid. Pengetahuan kemahiran
9. Bekerjasama dengan ibubapa, komun

13

ntadbiran 2016-2020

SASARAN (ETR)
KPI

2016 2017 2018 2019 2020

ruang 70% 80% 90% 100%
pameran Peratus paparan hasil 60%

sudut kerja murid dan sudut
hasil bermaklumat dapat

ditingkatkan.

bilik pameran artifak.

diperlukan
n berfikir dan Anjakan.
niti dan sector swasta secara meluas.

36

Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pen

ISU STRATEGIK OBJEKT
ISU 3
VLE S1 O1
Frog/MBMMBI/ICT
dalam pendidikan Meningkatkan capaian Login

INTERVENSI pelajar 100% kerana 45% Mengap

PPPM pelajar sekolah ini tidak ada Frog/MB
2013-2025
internet di rumah. dalam p

S2

Meningkatkan penggunaan

FrogVLE dikalangan guru

sekolah ini secara aktif.

S3

Meningkatkan penguasaan

kemahiran ICT dikalangan

guru dalam melaksanakan

PnP berasaskan FrogVLE

dan Internet.

Membawa masuk pelajar ke Makmal Ba

Mengadakan jadual penggiliran memas

guru diwajibkan menggunakan FrogVLE

Meningkatkan KPI login dan bilangan pe

yang konsisten.

Aspirasi Murid. Pengetahuan kemahiran

9. Bekerjasama dengan ibubapa, komun

13

ntadbiran 2016-2020 SASARAN (ETR)
2016 2017 2018 2019 2020
TIF KPI

plikasi VLE Peratus mengaplikasi 60% 70% 80% 90% 100%

BMMBI/ICT VLE

pendidikan Frog/MBMMBI/ICT

dalam pendidkan

dapat ditingkatkan

dikalangan guru dan

murid.

ahasa untuk Login FrogVLE semasa relief.
suki Makmal Bahasa untuk menggunakan FrogVLE. Melalui cara ini, semua
E jika telah dijadualkan menggunakan Makmal Bahasa/ICT.
embinaan laman PnP dan menguatkuasakan KPI tersebut melalui pemantauan

n berfikir dan Anjakan.
niti dan sector swasta secara meluas.

37

Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pen

ISU STRATEGIK OBJEKTIF
ISU 4
Pedagogi guru S1 O1

INTERVENSI Guru mengoptimumkan

sumber yang sedia ada Memberikan

dalam menguasai dan

pedagogi PdP abad 21. membantu

meningkatkan

S2 kefahaman

Pelajar dapat guru

menyesuaikandiri penguasaan

konsep pembelajaran pembelajaran

abad 21. 21.

Sekolah mengadakan kursus dan beng

pembelajaran abad 21.

Pelajar diberikan pendedahan dari perin
pembelajaran abad 21 agar pelajar terbi

PPPM Aspirasi Murid. Pengetahuan kemahiran
2013-2025 9. Bekerjasama dengan ibubapa, komun

13

ntadbiran 2016-2020

SASARAN (ETR)
KPI

2016 2017 2018 2019 2020

kursus Peratus kesediaan 60% 70% 80% 90% 100%

bengkel guru mengaplikasi

guru Pedagogi PdP yang

n menepati keperluan

pedagogi pembelajaran abad

dalam ke21 dapat

ditingkatkan.

n abad ke

gkel untuk membantu guru meningkatkan kefahaman dan penguasaan

ngkat permulaan seawal tingkatan 1. Ini adalah untuk membudayakan
iasa dengan konsep pembelajaran abad 21.

n berfikir dan Anjakan.
niti dan sector swasta secara meluas.

38

Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pen

ISU STRATEGIK

ISU 5

Penerapan KBAT S1

dalam kurikulum dan Sistem pendidikan yang

kokurikulum berorientasikan KBAT dapat

dilaksanakan.

S2

Pelajar dapat menerima konsep

KBAT dalam PdP.

S3

Guru penasihat diberi pendedahan

mengenai KBAT dalam Kokum.

S4

Guru penasihat mempunyai

pengetahuan asas dalam aspek

teknikal di dalam kelab/persatuan

yang diterajui.

INTERVENSI Pembudayaan berterusan dalam kalang

Membiasakan pelajar dengan soalan-so

Bengkel dan kursus akan diberikan seca

Latihan asas dalam aspek teknikal diber

PPPM Aspirasi Murid. Pengetahuan kemahiran

2013-2025 9. Bekerjasama dengan ibubapa, komun

13

ntadbiran 2016-2020

OBJEKTIF KPI SASARAN (ETR)
2016 2017 2018 2019 2020

O1

60% 70% 80% 90% 100%

Menerapkan KBAT Peratus penerapan

dalam kurikulum KBAT dalam

dan kokurikulum. kurikulum dan

kokurikulum dapat

ditingkatkan

dikalangan guru.

gan guru dan pelajar agar dapat mengaplikasikan dari semasa ke semasa.
oalan KBAT dari tingkatan 1.
ara berterusan.
rikan untuk menambahbaik sistem pengurusan aktiviti kokurikulum.
n berfikir dan Anjakan.
niti dan sector swasta secara meluas.

39

Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pen

9.0 PELAN TINDAKAN Model PDCA 2016 -2020

ISU 1 Persekitaran sekolah dan susun atu
OBJEKTIF Mewujudkan persekitaran sekolah
pembelajaran abad ke 21.
INTERVENSI 1 Peruntukan dari Jabatan, PIBG dan

INTERVENSI 2 Menggunakan kemudahan Pusat
suasana bilik darjah yang dapat m
kemahiran kolaboratif.

TINDAKAN TEMPOH KOS

Plan PERLAKSANAAN SUMBER

AJK berbincang untuk Do Sumber

membuat mesyuarat dan Intervensi itu kewanga

menyediakan pelan operasi dilaksanakan dalam sekolah

bagi pelaksanaan program tempoh 2016 – 2020

intervensi. sebanyak 2 kali setahun Peruntuk

bagi mewujudkan dari Jab

persekitaran sekolah PIBG

dan susun atur bilik

darjah yang memenuhi

konsep pembelajaran

abad ke 21.

14

ntadbiran 2016-2020

ur bilik darjah
h dan susun atur bilik darjah yang memenuhi keperluan konsep

n kitar semula.

Sumber dan Makmal Bahasa sebagai alternatif bagi mewujudkan
merangsang murid bersaing,belajar secara koperatif dan memperolehi

& LOKASI PEMANTAUAN DAN KPI

R PENAMBAHBAIKAN

Persekitara Check and Action Peratus kesediaan

an n sekolah persekitaran

sekolah dan susun

Semua bilik Pengetua membuat atur bilik darjah

kan darjah pemantauan dapat ditingkatkan.

batan/ menggunakan borang

pemantauan yang

disediakan oleh pihak

Penyelaras. Maklumat

dianalisis untuk melihat

perkembangan tindakan.

40

Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pen

ISU 2 Paparan hasil kerja murid dan sudut
OBJEKTIF
INTERVENSI 1 Mewujudkan ruang khas untuk pam
INTERVENSI 2
TINDAKAN Bangunan projek kilat dijadikan seba

Plan Sumber kewangan dari pelbagai pih

TEMPOH KOS

PERLAKSANAAN SUMBER

Do

AJK berbincang untuk Intervensi itu Sumber

membuat mesyuarat dan dilaksanakan dalam kewangan

menyediakan pelan operasi tempoh 2016 – 2020 sekolah

bagi pelaksanaan program sebanyak 2 kali

intervensi. setahun bagi Peruntukan

mewujudkan ruang dari Jabat

khas untuk PIBG

mempamerkan hasil

kerja murid dan

menyediakan sudut

bermaklumat untuk

rujukan guru dan

murid.

14

ntadbiran 2016-2020

t bermaklumat

meran dan sudut bermaklumat hasil kerja murid

agai bilik pameran artifak.

hak diperlukan

& LOKASI PEMANTAUAN DAN KPI

PENAMBAHBAIKAN

Check and Action

Persekitaran Pengetua membuat

sekolah pemantauan Peratus paparan

menggunakan borang hasil kerja murid

Semua bilik pemantauan yang dan sudut

tan/ darjah disediakan oleh pihak bermaklumat dapat

Penyelaras. Maklumat ditingkatkan.

dianalisis untuk melihat

perkembangan

tindakan.

41

Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pen

ISU 3 VLE Frog/MBMMBI/ICT dalam pend
OBJEKTIF Mengaplikasi VLE Frog/ MBMMBI /
INTERVENSI 1 Membawa masuk pelajar ke Makma
INTERVENSI 2 Mengadakan jadual penggiliran me
ini, semua guru diwajibkan men
INTERVENSI 3 Bahasa/ICT.
Meningkatkan KPI login dan bilanga
pemantauan yang konsisten.

TINDAKAN TEMPOH KOS
Plan PERLAKSANAAN SUMBER
Do

AJK berbincang untuk Intervensi itu Sumber

membuat mesyuarat dan dilaksanakan dalam kewangan

menyediakan pelan operasi tempoh 2016 – 2020 sekolah

bagi pelaksanaan program sebanyak 2 kali

intervensi. setahun bagi Peruntukan

mewujudkan dari Jabat

suasana PdP yang PIBG

memenuhi konsep

pembelajaran abad

ke 21.

14

ntadbiran 2016-2020

didikan
ICT dalam pendidikan
al Bahasa untuk Login FrogVLE semasa relief.
emasuki Makmal Bahasa untuk menggunakan FrogVLE. Melalui cara
nggunakan FrogVLE jika telah dijadualkan menggunakan Makmal

an pembinaan laman PnP dan menguatkuasakan KPI tersebut melalui

& LOKASI PEMANTAUAN DAN KPI
PENAMBAHBAIKAN
Check and Action

Makmal Pengetua membuat Peratus

Bahasa pemantauan mengaplikasi VLE

menggunakan borang Frog/MBMMBI/ICT

Bilik ICT pemantauan yang dalam pendidkan

disediakan oleh pihak dapat ditingkatkan

tan/ Semua bilik Penyelaras. Maklumat dikalangan guru

darjah dianalisis untuk melihat dan murid.

perkembangan

tindakan.

42

Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pen

ISU 4 Pedagogi guru.
OBJEKTIF
INTERVENSI 1 Memberikan kursus dan bengkel
INTERVENSI 2
TINDAKAN penguasaan pembelajaran abad ke
Plan
Sekolah mengadakan kursus dan

penguasaan pembelajaran abad 21.

Pelajar diberikan pendedahan da

membudayakan pembelajaran abad

TEMPOH KOS

PERLAKSANAAN SUMBER

Do

AJK berbincang untuk Intervensi itu Sumber

membuat mesyuarat dan dilaksanakan dalam kewangan

menyediakan pelan operasi tempoh 2016 – 2020 sekolah

bagi pelaksanaan program sebanyak 2 kali

intervensi. setahun bagi Peruntukan

memastikan dari Jabat

peningkatan guru PIBG

dalam pedagogi bagi

memenuhi keperluan

pembelajaran abad

ke 21.

14

ntadbiran 2016-2020

membantu guru meningkatkan kefahaman dalam pedagogi serta

21.

n bengkel untuk membantu guru meningkatkan kefahaman dan

.

ari peringkat permulaan seawal tingkatan 1. Ini adalah untuk

d 21 agar pelajar terbiasa dengan konsep pembelajaran abad 21.

& LOKASI PEMANTAUAN DAN KPI

PENAMBAHBAIKAN

Check and Action

Persekitaran Pengetua membuat Peratus kesediaan

sekolah pemantauan guru mengaplikasi

menggunakan borang Pedagogi PdP yang

Semua bilik pemantauan yang menepati keperluan

darjah disediakan oleh pihak pembelajaran abad

tan/ Penyelaras. Maklumat ke21 dapat

dianalisis untuk melihat ditingkatkan.

perkembangan

tindakan.

43

Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pen

ISU 5 Penerapan KBAT dalam kurikulum d
OBJEKTIF
INTERVENSI 1 Menerapkan KBAT dalam kurikulum

INTERVENSI 2 Pembudayaan berterusan dalam ka
INTERVENSI 3
INTERVENSI 4 semasa.
TINDAKAN
Membiasakan pelajar dengan soala
Plan
Bengkel dan kursus akan diberikan

Latihan asas dalam aspek teknikal d

TEMPOH KOS

PERLAKSANAAN SUMBER

Do

AJK berbincang untuk Intervensi itu Sumber

membuat mesyuarat dan dilaksanakan dalam kewangan

menyediakan pelan operasi tempoh 2016 – 2020 sekolah

bagi pelaksanaan program sebanyak 2 kali

intervensi. setahun bagi Peruntukan

memastikan guru dari Jabat

menerapkan KBAT PIBG

dalam kurikulum dan

kokurikulum sekolah

memenuhi konsep

pembelajaran abad

ke 21.

14

ntadbiran 2016-2020

dan kokurikulum
m dan kokurikulum
alangan guru dan pelajar agar dapat mengaplikasikan dari semasa ke

an-soalan KBAT dari tingkatan 1.

secara berterusan.

diberikan untuk menambahbaik sistem pengurusan aktiviti kokurikulum.

& LOKASI PEMANTAUAN DAN KPI

PENAMBAHBAIKAN

Check and Action

Persekitaran Pengetua membuat Peratus penerapan

sekolah pemantauan KBAT dalam

menggunakan borang kurikulum dan

Semua bilik pemantauan yang kokurikulum dapat

darjah disediakan oleh pihak ditingkatkan

tan/ Penyelaras. Maklumat dikalangan guru.

dianalisis untuk melihat

perkembangan

tindakan.

44

Pelan Perancangan Strategik : Bidang Pentadbiran 2016-2020

10.0 PENUTUP

Secara keseluruhannya, adalah menjadi tanggungjawab semua warga sekolah bersama-sama
merealisasikan semua perancangan untuk mengembangkan pelbagai langkah dalam pencapaian
pelajar. Ia merupakan usaha untuk memenuhi permintaan baru abad ke-21.

145


Click to View FlipBook Version