The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by manisahsaru73, 2022-03-31 13:46:35

GERAK KERJA SPBT 22

GERAK KERJA SPBT 22

1

(1)

SMK AYER KEROH
BUTIRAN PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2022
SUB UNIT HEM – SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

SMK AYER KEROH 2

BUTIRAN PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2022 INDIKATOR
SUB UNIT HEM – SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) PENCAPAIAN
Minit Mesyuarat yang
MISI SPBT: Memastikan semua murid warganegara menerima buku teks SPBT. lalu
Edaran Tugasan
OBJEKTIF SPBT : 1. Meningkatkan pengurusan buku teks di Sekolah Menengah Kebangsaan Ayer Keroh. Catatan borang SPBT
2. Memastikan data mengenai penerima buku teks yang lengkap. G
3. Memastikan bekalan buku teks mencukupi.
4. Memastikan semua murid warganegara menerima buku teks yang lengkap. Borang pengambilan
5. Memastikan buku teks digunakan dengan berkesan dan dijaga dengan baik buku teks.

BIL AKTIVITI / PROGRAM STRATEGI PELAKSANAAN SASARAN & TARIKH HASIL/OUTPUT

1 Mesyuarat SPBT PKHEM Tarikh : Guru SPBT dapat
Feb-Mac 2022 mengetahui gerak kerja
peringkat sekolah tahun Penyelaras dan Guru SPBT sepanjang 2022
Sasaran :
2022 Semua Guru SPBT

Pemulangan,Agihan dan 1. Guru tingkatan dan guru SPBT Tarikh : 100 % murid yang layak
Pesanan Buku Teks mengenal pasti semua murid menerima Feb-Mac 2022 menerima buku teks
buku teks. pinjaman masing-masing.
2.1 Pemulangan buku teks Sasaran :
kegunaan Tahun 2021 dan 1. Mengenal pasti judul buku yang Semua murid 100% murid yang layak
agihan buku teks kegunaan kekurangan. warganegara layak menerima buku teks
2 Tahun 2022 kepada semua menerima SPBT. pinjaman.
murid warganegara. Tarikh:
2.2 Mendapatkan bekalan Januari- April
buku teks murid dari pusat
buku teks daerah. Sasaran:

3

2. Mendapat bekalan buku teks dari Semua murid
sekolah asal / pusat buku teks daerah. warganegara SMKAK

3. Mengedarkan buku teks tersebut kepada
mereka yang layak.

2.3Membuat pesanan buku 1. Guru SPBT mengenal pasti judul buku Tarikh: Mengenal pasti tarikh Sekolah menerima
teks kegunaan tahun berikut yang diperlukan bagi keperluan sekolah April- November membuat pesanan dan semua buku teks yang
dan menerima bekalan buku mengikut murid warganegara. tempoh penerimaan diperlukan.
teks Sasaran: bekalan buku teks
2. Mengisi borang unjuran enrolmen murid Guru SPBT
dan membuat pesanan buku teks melalui
laman web E-SPBT.

3. Menerima buku berkualiti dari pembekal

4. Buku rosak dipulangkan semula kepada
pembekal.

24 Memproses buku teks 1. Memastikan buku-buku yang diterima Tarikh: 100 % buku yang diterima, Semua buku diproses
yang baru diterima dari diproses dengan baik dan lengkap. Jun - November diproses dengan lengkap. lengkap.
pembekal
Sasaran:
2 1. Murid memulangkan semula buku teks Guru SPBT 100% murid memulangkan Buku-buku teks
1.5 Memungut semula buku yang dipinjam dengan keadaan baik. Pengawas SPBT buku pinjaman dipulangkan dengan
teks daripada murid berkeadaan baik.
2. Guru penyelaras tingkatan SPBT Tarikh:
mengenal pasti murid yang Februari-Mac 2023
menghilangkan buku.
Sasaran:
Guru SPBT
Guru Tingkatan

1.6 Mengemaskini buku stok 1. Guru SPBT mengemaskini buku Tarikh: 1. Buku stok dilengkapkan 4
stok. 30 Jun dan dan dikemaskinikan
31 Disember dengan baik Buku stok yang
2. Mendapat pengesahan daripada lengkap.
pentadbir. Sasaran: 2. Fail-fail berkaitan
Guru SPBT dikemaskinikan dan
1. Memastikan buku stok lengkap. dilengkapkan.

3.1 Kempen “Sayangi Buku 2. Mendedahkan murid tentang Tarikh : Memupuk sikap cintakan Murid dapat menjaga

Teks” kepentingan dan cara-cara penjagaan Jun 2022 buku teks SPBT sebagai buku teks dengan baik.

buku teks dengan baik. bahan utama kurikulum di

3. Melahirkan Insan yang menghargai dan Sasaran : sekolah.

bersyukur dengan nikmat yang Semua murid SMKAK

diperolehi.

3

3.2 Pertandingan membalut 1. Menjelaskan isi kandungan buku SPBT Tarikh : 100% murid yang layak Buku teks dapat
buku teks dan kepentingan penjagaan. Jun– Julai menerima buku teks digunakan untuk jangka
membalut buku masing- masa lebih panjang.
Sasaran : masing.
Semua pelajar

Menceriakan bilik BOSS 1. Membersih, menceria dan memastikan Tarikh: 1. Bilik BOSS berada dalam Jadual bertugas
SMKAK bilik BOSS beroperasi dalam keadaan Sepanjang tahun keadaan yang kemas, mingguan dan bulanan.
4 sempurna. bersih dan ceria.
Sasaran:
Guru SPBT 2. Keselamatan buku
Pengawas SPBT terjamin.

5

(2)

PELAN TAKTIKAL
UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

TAHUN 2022/2023

PELAN TAKTIKAL 6
UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

TAHUN 2022/2023
Strategi :
Meningkatkan kesedaran kepada murid mengenai tanggungjawab menjaga buku teks

Objektif :
i.)Memastikan pelajar dapat menjaga dan mengguna buku teks dengan baik
ii.) Memastikan buku dipulangkan dalam keadaan yang baik untuk kegunaan tahun depan.

Tindakan : Unit HEM SPBT Tanggungjawa Tempoh/ Kos/Su Outcome KPI Pelan
Bil Program/Projek b Hari mber Kontigensi
Semua guru SPBT boleh Semua guru Menyusun jadual
1 Mesyuarat SPBT HEM,UNIT SPBT Januari / - mengetahui Gerak kerja SPBT hadir Pemulangan,Pengagih
peringkat sekolah 2 jam SPBT sepanjang tahun an untuk makluman
tahun 2022 Semua penyelaras SPBT
 Guru SPBT dapat murid Membuat jadual
2 1) Agihan buku Unit SPBT , Januari / - mengenalpasti mendapat penyerahan dan
jumlah bilangan buku teks pemulangan buku
teks kegunaan penyelaras SPBT 1 minggu buku teks lengkap teks kepada murid
mencukupi
tahun 2022 setiap tingkatan mengikut jumlah
murid
2) Pemulangan dan Februari-
buku teks pengawas SPBT Mac 2023  mengenalpasti
jumlah bilangan
kegunaan pemulangan buku

tahun 2023

7

3) Agihan buku teks mencukupi
teks kegunaan mengikut jumlah
tahun 2023 murid

3 Kempen “SAYANGI Unit SPBT , April /1 RM50 Boleh memupuk sikap Kesedaran Menyusun satu
BUKU TEKS” penyelaras SPBT hari cintakan buku teks dan program kempen
setiap tingkatan (SPBT) sebagai bahan peringatan membalut buku dan
dan utama kurikulum di kepada tidak meninggalkan
pengawas SPBT sekolah pelajar buku disekolah
untuk
4 Keceriaan Bilik BOSS Unit SPBT , Sepanjan Boleh meningkatkan menjaga Susun atur bilik BOSS
kualiti keceriaan buku teks yang selesa dan tahap
penyelaras SPBT g tahun pengurusan Bilik BOSS dengan memuaskan
baik.
setiap tingkatan Bilik SPBT
dapat
dan berfungsi
pengawas SPBT dengan
lebih
berkesan

Disediakan oleh,
Manisah Binti Saru
Unit SPBT Sesi 2022/2023

8

4 PELAN OPERASI

PELAN OPERASI 1 9
SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2022/2023
Pelan Kontigensi/
Nama Program : Mesyuarat SPBT peringkat sekolah tahun 2022 /2023 Catatan
Objektif (jangka pendek) : Semua guru SPBT boleh mengetahui Gerak kerja SPBT sepanjang tahun
Kos Kerja Minit Mesyuarat yang lalu
Edaran Tugasan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Edaran Tugaasan

1 Mesyuarat AJK PKHEM 1 hari Edaran Tugasan
1.1. SU SPBT Penyelaras dan Guru SPBT Pelaporan
membentang Gerak kerja
1.2. Hal- hal lain Penilaian

2 Pembentukan AJK Kerja Penyelaras dan Guru SPBT 1 hari
2.1 Bidang tugas
2.2 Merancang jadual tugasan

3 Pelaksanaan program Penyelaras dan Guru SPBT 1 hari
3.1Taklimat
3.2 Isu Berkaitan Buku Teks SU SPBT 1 hari
1 hari
4 Laporan Penyelaras dan Guru SPBT
5 Refleksi dan Penilaian

10

PELAN OPERASI 2

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2022/2023

Nama Program : Agihan dan pemulangan Buku Teks Murid 2022 /2023
Objektif (jangka pendek) : Dapat mengenalpasti jumlah bilangan buku teks untuk kegunaan tahun semasa dan tahun hadapan

Kos :

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Pelan Kontigensi/
1 1 hari Catatan
Jadual Agihan dan Pemulangan PKHEM
2 Penyelaras dan Jadual pemulangan dan
1.1 Merancang dan Menyusun jadual penyerahan Guru SPBT agihan
dan pemulangan buku teks kepada murid Pengawas SPBT
Mac Bukti tandatangan
1.2 Memastikan masa penyerahan dan Penyelaras dan borang pemulangan dan
pemulangan sesuai mengikut takwim Guru SPBT peneriman buku
Pengawas SPBT
Bilangan Buku Mencukupi tahun semasa

2.1Menyusun dan memastikan semula buku teks
yang telah dipulangkan oleh murid
2.2 Menghubungi sekolah terdekat untuk
menampung kekurangan bilangan buku teks
2.3Guru SPBT mengenal pasti judul buku yang
diperlukan bagi keperluan sekolah mengikut murid
warganegara.
2.5 Menerima buku berkualiti dari pembekal
2.6 Buku rosak dipulangkan semula kepada

pembekal.

3 Buku teks Sesi 2023 SU / Mac- Okt 11

3.1 Memastikan bilangan buku teks mencukupi PEN.SU Berurusan dengan unit
SPBT Melaka Tengah

3.2 Mengisi borang unjuran enrolmen murid dan

membuat pesanan buku teks melalui laman web

E-SPBT.

4 Laporan SU SPBT 1 hari Pelaporan

5 Refleksi dan Penilaian Penyelaras dan 1 hari Penilaian
Guru SPBT
Pengawas SPBT

12

PELAN OPERASI 3
SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2022/2023
Nama Program : (KSBT) Kempen Sayangi Buku Teks 2022 /2023
Objektif (jangka pendek) : Dapat Memupuk sikap cintakan buku teks SPBT sebagai bahan utama kurikulum di sekolah
Kos :RM 50.00

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Pelan Kontigensi/
1 hari Catatan
1 T Merancang dan Membentuk Gerak kerja PKHEM
Penyelaras dan Edaran Tugasan
Guru SPBT
2 Taklimat penyelarasan Pengawas SPBT 1 hari Edaran Tugasan
2.1 Agihan tugas/ masa perlaksanaan Penyelaras dan Semua pelajar Buku teks dapat
Guru SPBT digunakan untuk jangka
Pengawas SPBT masa lebih panjang

3 Pelaksanaan program KSBT Penyelaras dan Mac- Okt Menjalankan kempen
4 Laporan Guru SPBT 1 hari pada perhimpunan pagi/
5 Refleksi dan Penilaian Pengawas SPBT 1 hari Program Suaikenal
murid ting 1 dan 4
SU SPBT Pelaporan

Penyelaras dan Guru SPBT Penilaian
Pengawas SPBT

13

PELAN OPERASI 4
SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2022/2023
Nama Program : Keceriaan Bilik BOSS
Objektif (jangka pendek) : Dapat Meningkatkan kualiti pengurusan Bilik BOSS di sekolah
Kos :

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Pelan Kontigensi/
1 PKHEM 1 hari Catatan
Mesyuarat AJK Penyelaras dan Guru SPBT
2 1.3. Penyelaras SPBT Pengawas SPBT Maklumat sedia ada
3
membentang kertas konsep Penyelaras dan Guru SPBT Mac Jadual bertugas
4 1.4. Pembentukan AJK Kerja Pengawas SPBT Mac- Okt mingguan dan bulanan
1.5. Bidang tugas Penyelaras dan Guru SPBT
1.6. Merancang jadual/aturcara Pengawas SPBT 1 hari Pemantauan akan
1.7. Penyediaan bahan dilakukan oleh pihak
1.8. Hal- hal lain SU SPBT sekolah dan pihak JPN
Mengubahsuai Bilik BOSS mengikut standard yang
2.3 Menetapkan jadual bertugas pengawas SPBT. ditetapkan
2.4 Mengenalpasti kemudahan yang perlu dinaik
Pelaporan
taraf.
Persiapan Bilik BOSS
3.2 Penglibatan guru
3.3 Penglibatan pengawas SPBT

Pelaksanaan program
4.1 Taklimat
4.2 Menjalankan aktiviti penutup

Laporan

14

5 Refleksi dan Penilaian Penyelaras dan Guru SPBT 1 hari Penilaian
Pengawas SPBT


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หนังสือทศนิยม - เต็มเล่ม
Next Book
Ambridge April Circular #2