The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1 Taklimat Jadual Kerja Ujian Bertulis PT3 2017 (2)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nafisahyeop63, 2019-04-15 02:00:57

1 Taklimat Jadual Kerja Ujian Bertulis PT3 2017 (2)

1 Taklimat Jadual Kerja Ujian Bertulis PT3 2017 (2)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN

JADUAL KERJA
UJIAN BERTULIS

PT3 2017

Jadual Waktu PT3 2017 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN

Sejarah PELBAGAI INSTRUMEN

2 Mei – 26 Mei

Geografi 9 Julai – 31 Julai

UJIAN LISAN BERTUTUR

Bahasa Melayu 2 April – 30 April
Bahasa Inggeris

Jadual Waktu PT3 2017 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN

UJIAN LISAN MENDENGAR 22 Ogos
Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris 23 Ogos

Al-Lughah al-’Arabiah al-Mu’asirah 24 Ogos

UJIAN LISAN HAFAZAN DAN TILAWAH

Hifz al-Quran 10 – 22 September
Maharat al-Quran (K2)

Jadual Waktu PT3 2017 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN
UJIAN BERTULIS
9 Oktober
Bahasa Melayu 10 Oktober
Mathematics 11 Oktober

Bahasa Inggeris 12 Oktober
Science

Kemahiran Hidup Bersepadu
Pendidikan Islam
Al- Syariah

Bahasa Arab
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Punjabi
Bahasa Iban
Bahasa Kadazandusun
Al-Lughah al-’Arabiah al-Mu’asirah
Maharat al-Quran (K1)
Usul al- Din

JADUAL KERJA UJIAN BERTULIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN

16 – 18 20 – 25 20 – 25
Ogos Ogos Ogos

Mesyuarat Taklimat Taklimat
Pengoperasian Pengoperasian Pengoperasian
dan Penjaminan dan Penjaminan dan Penjaminan
Kualiti PT3 Kualiti PT3
Kualiti PT3 Ujian Bertulis Ujian Bertulis
Ujian Bertulis Peringkat Peringkat
Daerah
Peringkat Negeri.
Kebangsaan. Tindakan: PPD,
Tindakan: JPN, Pengetua,
Tindakan: PPD, Pengetua, KPKw, PKw,
LP,JPN, KPK, KPMP, GMP
KPN KPN, KPKw, PKw

JADUAL KERJA UJIAN BERTULIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN

4–7 11 – 14 12 Sept
Sept Sept – 6 Okt

Taklimat Memuat turun Mencetak dan
Pengawasan instrumen Ujian memperbanyak-
Ujian Bertulis Bertulis dari kan instrumen
PT3 Peringkat Aplikasi PT3 di pentaksiran
Negeri dan alamat
https://pt3.moe
Daerah
.gov.my

Tindakan: Tindakan: Tindakan:
JPN, PPD, SuP, PKP PKP, AKP

SuP, KPP

JADUAL KERJA UJIAN BERTULIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN

12 Sept 12 Sept Penyediaan 9 Okt –
– 6 Okt Moderasi dan – 6 Okt instrumen 12 Okt
pentaksiran
penyediaan instrumen Calon Pentadbiran
pentaksiran Calon Berkeperluan Ujian Bertulis
Berkeperluan Khas Khas (CBK) PT3.
(CBK) Masalah Masalah
Penglihatan dan Penglihatan Tindakan: Sekolah
(Braille) bagi
Masalah Pendengaran. semua mata
pelajaran Ujian
**Proses moderasi
instrumen bagi CBK Bertulis PT3
masalah pendengaran
hanya dibuat bagi Tindakan: PKP,
mata pelajaran Sains Penyelaras
dan Matematik sahaja Pendidikan Khas

Tindakan: PKP,
Penyelaras
Pendidikan Khas

JADUAL KERJA UJIAN BERTULIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN

22 – 27 22 – 26 Mesyuarat 29 Okt Mesyuarat
Okt Okt Penyelarasan – 5 Nov Penyelarasan
Penskoran Ujian Panduan Penskoran
Memuat turun Bertulis Peringkat Peringkat Negeri .
panduan Kebangsaan.
penskoran ** Setiap pentaksir
** Setiap hendaklah membawa
selepas tamat pentaksir 20 skrip dari sekolah
pentadbiran hendaklah masing-masing
Ujian Bertulis membawa 20 dengan nisbah 3:4:3
skrip dari sekolah
PT3. masing-masing **Semua mata
dengan nisbah pelajaran
*Cuti Deepavali dilaksanakan selama
– 18 Oktober 3:4:3
2017 dua (2) hari.

Tindakan: SuP, Tindakan: LP, Tindakan: JPN, KPN,
PKP KPK, KPN KPKw, PKw

JADUAL KERJA UJIAN BERTULIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN

29 Okt Mesyuarat Penyelarasan 5–8 5 – 11
– 5 Nov Panduan Penskoran Peringkat Nov Nov
Daerah.
Mesyuarat Penskoran
**Bilangan personel Penyelarasan skrip jawapan
pentaksiran yang terlibat Panduan calon (SJC)
untuk setiap sekolah adalah 1 Penskoran
KPMP dan 1 GMP Peringkat Tindakan:
PMP
**Setiap pentaksir hendaklah Sekolah
membawa 20 skrip dari sekolah
masing-masing dengan nisbah Tindakan:
3:4:3 KPMP, GMP

**Semua mata pelajaran
dilaksanakan selama dua (2)

hari

Tindakan: JPN, PPD,
KPKw, PKw, KPMP, GMP

JADUAL KERJA UJIAN BERTULIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN

5 – 11 12 – 17 15 – 19
Nov Nov Nov

Moderasi Moderasi Kedua SJC dan Moderasi
Pertama verifikasi skor calon Ketiga SJC
untuk kes-
SJC. **Sekolah yang telah kes khas.
selesai melaksanakan **Sekiranya
Tindakan: penskoran boleh ada
KPMP menghubungi KPKw/PKw keperluan.
untuk menjalankan
moderasi penskoran lebih Tindakan:
awal. KPN, KPKw,
PKw
Tindakan: KPN, KPKw,
PKw

JADUAL KERJA UJIAN BERTULIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN

15 – 22 15 – 22 15 – 22
Nov Nov
Nov Merekod skor Mencetak Borang Skor
calon pada Kelompok mengikut kelas dan Mencetak
mata pelajaran untuk semakan Senarai
Aplikasi PT3 di teknikal. Keseluruhan
alamat Skor
**Perekodan dan percetakan
https://pt3.moe Borang Skor Kelompok bagi Tindakan:
.gov.my sekolah yang terlibat dengan SuP
dengan moderasi ketiga dilakukan
menekan selepas proses moderasi
butang
tersebut selesai.
‘SIMPAN’

Tindakan: SuP,
PMP

Tindakan: SuP, KPMP, PMP

JADUAL KERJA UJIAN BERTULIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN

15 – 22 15 – 22 15 – 22 15 – 22
Nov Nov Nov Nov

Verifikasi skor Pengesahan Pemantauan Penghantaran skor
oleh Senarai verifikasi skor calon dengan
Keseluruhan di sekolah. menekan butang
Jawatankuasa Skor oleh “PENGESAHAN”
Verifikasi Skor Pengetua Tindakan: pada Aplikasi PT3.
LP, JPN, **Skor yang telah
(JVS). Tindakan: disahkan ke
Pengetua Lembaga
Tindakan: Peperiksaan
JVS adalah muktamad.

Tindakan: JPN, SuP

JADUAL KERJA UJIAN BERTULIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN

15 – 24 12 – 13 14 Dis
Nov Dis
Penyerahan
Pengurusan Cetakan Pelaporan
pemantauan Pelaporan PBS kepada
kemasukan dan Pentaksiran calon.
penghantaran Tingkatan 3 (PT3).

skor Ujian

Bertulis PT3.

Tindakan: LP, Tindakan: SuP Tindakan:
JPN, PPD Pengetua

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN

SEKIAN, TERIMA KASIH

Sektor Pengendalian Peperiksaan Menengah Rendah dan Rendah (SPPMRR)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
LEMBAGA PEPERIKSAAN


Click to View FlipBook Version