The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurinsl, 2019-01-30 02:14:30

GROW SMK AMAN JAYA 2019

GROW 2019 SMK AMANJAYA (1)

SMK AMANJAYA
2019

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

NAMA SEKOLAH SMK AMAN JAYA

KOD SEKOLAH KEA 3111

KATEGORI SEKOLAH SEKOLAH HARIAN BIASA
NAMA PENGETUA (Luar Bandar)

ZAINURIN BIN MAT NOOR

GRED JAWATAN DG 52 (HAKIKI)

KELULUSAN IJAZAH SARJANA LANJUTAN
AKADEMIK (M.A,.M.EC.,M.ED. M.SC.)
TERTINGGI

TEMPOH 27 TAHUN
PERKHIDMATAN

TEMPOH BERKHIDMAT 16 BULAN

DI SEKOLAH (mulai 16 OKT 2018)
SEKARANGMENINGKATKAN PEMBANGUNAN SEKOLAH WHAT NEXT?
MENGGUNAKAN MODEL GROW - Apakah yang akan kita

W laksanakan berdasarkan
option yang ada
O - Pelan pembangunan sekolah
(SIP)
R
OPTION EXPLORATION
G - Apakah pilihan yang ada

untuk membuat
penambahbaikan
- Tool digunakan – SWOC
- Isu-isu berkaitan

REALITY CHECKING
- Semakan realiti semasa
- Pencapaian akademik,

disiplin, kokurikulum, skor
komposit nkra, audit
kewangan dan aduan

GOAL SETTING
- Menentukan matlamat dan

hala tuju sekolah
- Pencapaian akademik,

disiplin, kokurikulum, skor
komposit nkra, audit
kewangan dan aduan

GROW
OAL SETTING

VISI,MISI DAN ASPIRASI SMK AMAN JAYA

MISI PENDIDIKAN BERKUALITI
VISI INSAN TERDIDIK

ASPIRASI NEGARA SEJAHTERA

MELESTARIKAN
SISTEM PENDIDIKAN

YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN

POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA

MENJADI SEKOLAH
KECEMERLANGAN KURIKULUM

DAN KEMENJADIAN MURID
PADA TAHUN 2019

TAG LINE KEMENTERIAN
PENDIDIKAN MALAYSIA

(PELAKSANAAN YANG MANTAP, TINDAKAN
YANG PANTAS – SENTIASA BERUSAHA
MENJADI YANG TERBAIK)

1. KEJELASAN – Pelaksanaan dan Perancangan tidak pada halaman yang
sama – kecairan maklumat

2. KOMITMEN – Semua perancangan memerlukan komitmen

3. TERJEMAHAN – Perlu ada penerangan yang jelas di semua peringkat

4. MENJADI PEMANGKIN – Sistem sokongan yang mencukupi. Wujud
alat/bahan yang diperlukan untuk melaksanakan program

5. SINERGI – perlu ada sinergi di semua peringkat. Semua pihak saling
bergandingan

6. AKAUNTABILITI – akauntabiliti bersama pelanggan dan sesama pegawai

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG

MISI - BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI
INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

Dalam usaha mencapai Visi dan Misi Kementerian
Pendidikan Malaysia, maka pihak SMK Aman Jaya
dengan ini telah menetapkan Aspirasi yang ingin dicapai
oleh warga sekolah.

Dengan adanya Aspirasi ini, warga SMK Aman Jaya
bersungguh-sungguh melaksanakan program dan aktiviti
dalam usaha untuk mencapainya.

KEY RESULT AREA SMK AMAN JAYA
(Matlamat Strategik)

ISU MATLAMAT OBJEKTIF

STRATEGIK STRATEGIK

1 BIDANG Mencapai prestasi 1. Meningkatkan pencapaian peperiksaan
KURIKULUM cemerlang dan awam SPM bagi mencapai ETR GPS 5.35 dan
gemilang dalam Peratus Lulus Semua MP 43.5 peratus.
pentaksiran dan
penilaian 2. Meningkatkan pencapaian PT3 dan SPM
dalam penilaian berasaskan sekolah PBS di
kalangan murid-murid.

2 BIDANG Melahirkan insan 1. Mencapai tahap sifar peratus dalam salah laku
HEM
berkualiti yang dapat murid.

memenuhi keperluan 2. Mencapai kehadiran murid 95 %
agama, bangsa dan 3. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai murni

sebagai budaya kehidupan murid.

negara

3 BIDANG Melahirkan insan 1. Mencapai 100% penglibatan murid dalam
aktiviti kokurikulum
KOKURIKULUM berketrampilan
2. Meningkatkan pencapaian murid dalam
dalam bidang pelbagai kegiatan di peringkat daerah, negeri,
kebangsaan dan antarabangsa.
kokurikulum

GPS 2019 • CEMERLANG

42% 4.10 SASARAN PERSIJILAN AUDIT
KEWANGAN
15
SEMUA A

SASARAN PT 3 2019

40.0% GPS SASARAN SKOR 89.50
STANDARD NKRA 50 %
5.35 2019 30 %

10 SAHSIAH –
SEMUA A PENURUNAN KES
PONTENG 2019
SASARAN SPM 2019
PENURUNAN KES
ADUAN

SASARAN OLAHRAGA SUKAN dan PERMAINAN
KEMENANGAN * 15 pingat emas * 2 kemenangan di
DALAM SUKAN &
KOKURIKULUM Peringkat peringkat
Daerah 2019 kebangsaan.
2019 * 2 kemenangan
2015 2016 2017 2018 2019 Peringkat negeri
15 E 12 E 20E 23E 25E
UNIT BERUNIFORM
KO AKADEMIK * 2 kemenangan

* 2 kemenangan Kebangsaan.
Kebangsaan * 2 kemenangan

* 2 kemenangan negeri
negeri

* 2 kemenangan
daerah

GROW
EALITY CHECKING

PENCAPAIAN BERDASARKAN GRED PURATA
SEKOLAH (GPS)

(Pencapaian Lima TahunTerakhir)

2018 4.10

4.17 ETR
28.14% 4.24
28.37%

4.12 20.37%
4.49 20%
22%
17%

PENCAPAIAN BERDASARKAN GRED PURATA
SEKOLAH (GPS)

(Pencapaian Lima TahunTerakhir)

6.42 ETR 5.35
6.03 5.48 43.50 %
28.42 %
37.29 % 40.50 %

6.09%

31.20 %

6.15

32.72 %

KPI TOV SPM 2016 ETR 2017 AR ETR 2018
(SPM 2017)
GRED PURATA 7.11 6.09 5.96
(GPS) 34.69 65.28 74.63 6.03 5.48
% LAYAK SIJIL 5.90 31.20 34.59
0.68 0.83 1.26 76.27 79.18
% LULUS 16.10 2.08 37.29 43.25
SEMUA MP 0
%LULUS SEMUA 0 0.92
A
% GAGAL 3.81 0
SEMUA MP

KPI TOV SPM 2017 ETR 2018 AR ETR 2019
(SPM 2018)
GRED PURATA 7.17 6.03 5.48
(GPS) 27.69 76.27 79.18 5.35
% LAYAK SIJIL 4.84 37.29 43.25
0.92 80.18
% LULUS 0 0 45.25
SEMUA MP 8.13 3.81 0
%LULUS SEMUA 1.5
A
% GAGAL 0
SEMUA MP

PENCAPAIAN BERDASARKAN GRED PURATA
SEKOLAH (GPS)

(Pencapaian Lima TahunTerakhir)

ETR 100%

2.60 2.63

100 % 100%

2.32%

2.65 100%
100%

2.38

100%

PENCAPAIAN SKPMg2(NKRA) IKUT SKOR SETIAP STANDARD
SELAMA 2 TAHUN

TAHUN/ STANDARD 2017 2018 2019
100
STANDARD 1 : Kepimpinan 97.28 100

STANDARD 2: 97.60 100 100
Pengurusan Organisasi
95.85 96.88 98.00
STANDARD 3.1:
Pengurusan Kurikulum

STANDARD 3.2: 95.45 96.65 98.00
Pengurusan Kokurikulum 96.11 96.79 98.00
88.81 88.99 90.00
STANDARD 3.3:
Pengurusan HEM

STANDARD 4:
Pembelajaran dan Pemudahcaraan

SKOR KESELURUHAN

ETR PRESTASI PERSIJILAN
AUDIT KEWANGAN 2017-2019

2017

2018

2019

PERATUS KEHADIRAN 2018
ENROLMEN : 2326

JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV

93.67 88.75 92.61 93.27 92.63 90.11 86.61 88.49 82.89 76.95 67.47

PURATA KEHADIRAN

86.67%

GRAF KEHADIRAN 2018

2018

100 FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
JAN

STATISTIK HUKUMAN (JAN-NOV 2018)

HUKUMAN DISIPLIN PONTENG JUMLAH

2017 2018 2017 2018 2017 2018

BUANG 20 111 131

SEKOLAH

GANTUNG 29 0 29

JUMLAH 48 111 159

PERATUS 1.96 4.55 6.52

STATUS MBMMBI

• MODUL BAHASA INGGERIS MEMATUHI SPI 12/2011 :
• EW20
• LET - PnP SAINS DAN MATEMATIK
• AN ESSAY A MONTH TINGKATAN 1-5 DALAM
• ENGLISH WEEK DWIBAHASA
• ENGLISH ZONE
• SPELL IT RIGHT

• BENGKEL LITERATURE - PENDEKATAN SOFT LANDING
• THE STAR NEWSPAPER PROGRAMME

• BENGKEL PUBLIC SPEAKING (THE STAR) - AKTIVITI SOKONGAN
• PROGRAM NILAM (BM & BI)
• MINGGU BAHASA KEBANGSAAN
• BULAN MEMBACA KEBANGSAAN
• BM & BI SEBAGAI ILMU KOMUNIKASI

(LESSON STUDY, PERBINC/PERKONGSIAN BAHAN MENGAJAR)

• BUSKERS IN THE HOUSE
• WORD TAG * NIE (News Paper Education)

PELAKSANAAN 1M1S
TAHUN

• SUKAN SEPANJANG
TAHUN
- Latihan rumah sukan
- Merentas Desa
- Sukantara
- Kejohanan Padang
Balapan

• KELAB SUKAN
PERMAINAN
- 40 minit seminggu
(Rabu)
- Latihan permainan &
modified game

• PERTANDINGAN
DALAMAN
- Inter Kelas/Ting.

• PERTANDINGAN
LUARAN – MSSD/MSSK

PTION GROW

EXPLORATION

ISU-ISU SEKOLAH

Pengurusan
Pejabat

Meningkatkan ISU-ISU Penyenggaraan
SEKOLAH
Penyertaan
murid dalam

pelbagai
aktiviti

Prasarana

GROW
HAT NEXT

PELAN TINDAKAN
PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH
DALAM PENCAPAIAN PT 3/SPM

BIL PROGRAM AKADEMIK 2019 CADANGAN SIP 2019 TINDAKAN

1. PROGRAM PENINGKATAN :
- Program Kecemerlangan
Akademik PT 3 & SPM
- Kem Kecemerlangan PT 3 &
SPM
- Kelas Bimbingan Berfokus
- Bengkel Mata Pelajaran
Fokus
- PT 3 : Matematik & BI
- SPM :
FZ/KIM/BIO/MT/ADMT/BI/
SAINS

2. DISKUSI AKADEMIK
- 3 kali setahun

3 PROGRAM KAWAN BANTU KAWAN

PROGRAM STRATEGIK MENINGKATKAN NEAR
MISS CEMERLANG & GAGAL PT 3 SPM 2019
BIL STRATEGI

1 Headcount
2 Program Kemahiran Belajar Perdana
3 Program PLC Bersepadu
4 Program Kecemerlangan SPM & PT 3
5 Program Kawan Bantu Kawan
6 Kolaboratif Bersama Mahasiswa
7 Bengkel Mata Pelajaran
8 Program Mentor Mentee
9 Kelas Tambahan – PIBG
10 Folio Pembetulan

JUSTIFIKASI PROGRAM SOKONGAN

HEADCOUNT KAWAN BANTU
KAWAN(KBK)
- Strategi Goal setting
Kolaborasi Sesama Murid

PENINGKATAN
PT 3 & SPM

PROGRAM KELAS TUISYEN/
KECEMERLANGAN BIMBINGAN

AKADEMIK Input Kandungan

Input Teknikal Akademik

PELAN KONTINGENSI (PELAN B)
YANG AKAN DILAKSANAKAN
SEKOLAH

Mengoptimumkan peranan PIBG dan
komuniti
- Program akademik dan kokurikulum.
- Mengaktifkan fungsi menambah dana dan

kemudahan infrastruktur

Menambah inisiatif mewujudkan jaringan
dan jalinan pendidikan
- Jaringan (Sekolah sekolah dalam daerah)
- Jalinan (IPTA/IPTS dan agensi berkaitan)

Memperkasakan bidang kebitaraan
akademik dan kokurikulum
- Bermula dengan murid tingkatan 1
(Cth : Kecemerlangan Akademik &
Kokurikulum)

1. Pengurusan pentadbiran sekolah teratur,

berkesan dan efisen.

1. Guru mengajar dan murid belajar berteraskan PAK 21.

2. Kecemerlangan akademik diutamakan disamping
kecemerlangan

• Sukan, kokurikulum dan sahsiah pelajar.

4. Pendokumentasian menjadi evidens utama
• ke arah mencapai sasaran yang ditetapkan.

5. Sarana ibu bapa dan sekolah sebagai sokongan
• kemajuan.

6. Warga kerja yang sentiasa komited dan bersedia
menyelusuri arus perubahan dunia pendidikan.HARAPAN KITA…

Terima kasih
semua Warga Sekolah


Click to View FlipBook Version