The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by villaorkid9, 2019-06-11 00:29:56

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2019

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2019

Keywords: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2019

Manual
Pengurusan

Hal Ehwal
Murid

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
SEKOLAH KEBANGSAAN BOHOR MALI

COGANKATA
MURID DI DAHULUKAN AKHLAK DIMULIAKAN

HALATUJU HAL EHWAL MURID

1. Pembangunan Insan , Sahsiah dan Disiplin yang cemerlang
2. Keceriaan , Kebersihan , Kesihatan dan Keselamatan Murid di kawasan sekolah.

FOKUS UNIT HAL EHWAL MURID

1. Disiplin dan berakhlak
2. Bersahsiah dan tingkahlaku bersopan
3. Fardhu ain [ mengamalkan amalan dalam rukun islam )

DASAR-DASAR HAL EHWAL MURID

DASAR 1 : TENAGA PENGAJAR

1.1 Semua guru di sekolah ini adalah merupakan ibu bapa kedua kepada semua murid.

1.2 Sentiasa mengutamakan kepentingan dan kebajikan murid dalam semua bentuk tindakan

dan keputusan yang dibuat.

1.3 Semua guru perlu melayan semua murid dengan adil , saksama, bertimbangrasa serta

penuh kasih saying.
1.4 Semua tindakan guru adalah berkonsepkan “MENDIDIK BUKAN MENGHUKUM’.
1.5 Membudayakan guru supaya benar-benar dapat memainkan peranan sebagai “ GURU

DISIPLIN” pada setiap masa.

DASAR 2 : KEMASUKAN PELAJAR

2.1 Sekolah ini menerima kemasukan murid dari pelbagai kaum tanpa sekatan.
2.2 Setiap maklumat murid akan didaftarkan ke dalam buku rekod pendaftaran dan dalam

Sistem Maklumat Murid (SMM) dan sentiasa memastikan data peribadi murid
dikemaskini dengan lengkap dan terkini.
2.3 Setiap murid akan ditempatkan di kelas-kelas berdasarkan prestasi akademik.
2.4 Sekolah melaksanakan Program Hari Pendaftaran murid tahun 1 dan pra sekolah.
Aturcara Majlis :
2.4.1 Pengesahan pendaftaran
2.4.2 Taklimat oleh pihak pentadbiran sekolah
2.4.3 Penetapan kelas ( Tahun 1 berdasarkan ujian Diagnostik )
2.4.4 Pengagihan buku Teks.
2.5 Memasukkan data murid ke dalam buku rekod pendaftaran sekolah ( guru kelas ) dan
system maklumat murid ( guru SMM dan Data Murid ) sebelum akhir bulan Januari.

DASAR 3 : DISIPLIN PELAJAR

3.1 Setiap murid diwajibkan memiliki sebuah buku “ Peraturan Sekolah “ dan mematuhi
peraturan di dalamnya pada setiap masa.

3.2 Semua murid dikehendaki memakai lencana sekolah dan tanda nama. Semua murid lelaki
dikehendaki memakai tali leher.

3.3 Membuat pelantikan pengawas sekolah yang terdiri daripada murid tahun empat hingga
tahun enam. Bilangan pengawas adalah 10% daripada bilangan keseluruhan murid pada
tahun semasa.

3.4 Semua pengawas yang dilantik perlu melalui proses berikut :
3.4.1 Pencalonan oleh guru kelas
3.4.2 Temuduga oleh jawatankuasa disiplin dan badan pengawas sekolah.
3.4.3 Menghadiri Kursus kepimpinan bagi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab
3.4.4 Majlis watikah pelantikan dilaksanakan sebelum bulan Februari

3.5 Murid yang sering melanggar peraturan sekolah, akan dihadapkan ke lembaga Disiplin
Sekolah. Ibu bapa atau penjaga murid yang dihadapkan kepada lembaga Disiplin akan
dipanggil untuk hadir ke sekolah.

3.6 Sekolah akan mengamalkan pendekatan “ nasihat dan bimbingan “ ( Badan Kaunseling
dan Bimbingan ) dalam menangani permasalahan disiplin pelajar di mana semua murid
yang melakukan kesalahan akan dirujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling untuk
sesi bimbingan dan hanya akan diambil tindakan selepas tiada perubahan sikap murid
terlibat.

3.7 Memastikan murid sekolah ini tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang tidak
3.8
3.9 bermoral seperti berikut ; ponteng sekolah , merokok , pergaduhan, kelakuan lucah,
3.10
membuli , kurang ajar atau biadap dan merosakkan harta benda sekolah @ awam
3.11
3.12 ( VANDLISME ).
3.13
Ibu bapa murrid yang melanggar peraturan sekolah akan dipanggil ke sekolah untuk
3.14
3.15. tujuan makluman dan penyelesaiaan masalah dan laporan akan disediakan bagi tujuan

rekod dan rujukan.

Semua murid yang tertera namanya dalam buku pemantauan kelas beserta kesalahan

yang dilakukannya sepanjang masa dia berada dalam kawasan sekolah akan dipanggil

untuk tujuan siasatan dan akan dihantar untuk bertemu guru bimbingan dan kaunseling

bagi sesi perubahan sikap.

Bagi murid yang ponteng kelas dan ponteng sekolah secara berkala tindakan akan

diambil seperti berikut:

3.10.1 Surat amaran pertama

3.10.2 Surat amaran kedua

3.10.3 Surat amaran terakhir dan buang sekolah.

Ibu bapa atau penjaga kepada pelajar yang tidak hadir ke sekolah, perlu memaklumkan

atau menulis surat kepada pihak sekolah ( guru kelas ) @ menelefon ke sekolah untuk

memaklumkan sebab tidak hadir. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab selama
tiga hari berturut –turut akan dicatat sebagai ponteng sekolah.

Bagi kesalahan serius pihak sekolah akan meminta nasihat dan merujuk kepada bapa

angkat polis bagi tujuan penyelesaian masalah.

Berusaha menerapkan nilai-nilai murni melalu pelbagai aktiviti yang dirancang. Antara

program yang boleh digunapakai ;

i. Program Sekolah Penyayang

ii. Program Kebersihan dan keceriaan kelas dan sekolah

iii. Program Sambutan Majlis-majlis perayaan

iv. Program Disayangi
Memastikan semua murid mematuhi dan mengamlkan peraturan –peraturan sekolah

yang telah ditetapkan.

Membantu murid dalam masalah disiplin supaya menjadi insane yang dihargai oleh

semua guru dan kakitangan sekolah.

DASAR 5 : KESIHATAN PELAJAR

5.1 Sekolah akan memastikan tahap kesihatan murid sentiasa baik melalui program-program

yang dirancang seperti :

5.1.1 Pemeriksaan Gigi dan Mata

5.1.2 Pemeriksaan Kesihatan

5.1.3 Program RMT dan makanan seimbang di kantin sekolah

5.1.4 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

5.1.5 Ceramah dan Kempen
5.1.6 Suntikan
5.1.7 Sambutan Bulan Kecergasan anjuran panitia PJK
5.2 Memastikan perlaksanaan Rancangan Makanan Tambahan ( RMT ) menepati sasaran
dan matlamat perlaksanaannya seperti berikut :
5.2.1 Bilangan murid yang terlibat
5.2.2 Pemilihan murid yang tepat
5.2.3 Penyediaan menu yang berkhasiat
5.2.4 Pemilihan dan pemantauan menu yang disediakan oleh penyedia

makanan ( kantin )
5.2.5 Memantau akan kebersihan dalam penyediaan menu RMT mengikut criteria yang

ditetapkan
5.3 Memastikan murid menggunakan sepenuhnya waktu rehat secara berfaedah seperti

berikut ;
5.3.1 Cukup masa untuk membeli dan menjamu selera.
5.3.2 Berinteraksi dengan kawan-kawan dengan menggunakan bahasa yang baik

dan sopan.
5.3.3 Bersedia untuk sesi pembelajaran seterusnya.
5.3.4 Mendapatkan maklumat atau bahan-bahan dari pusat sumber atau pusat akses.
5.4 Memastikan pengurusan kantin dan persekitaran sentiasa bersih.
5.4.1 Semua pekerja kantin mendapat suntikan dari jabatan kesihatan.
5.4.2 Jenis-jenis jualan di kantin adalah berkhasiat dan berkualiti.
5.4.3 Penyediaan makanan adalah secara dimasak sendiri.
5.4.4 Penyediaan tong sampah dalam keadaan sentiasa tertutup dan mencukupi

keperluan.
5.5 Mewujudkan tabiat saying dan sukakkan kebersihan melalui aktivit berikut :

5.5.1 Pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.
5.5.2 Gotong royong
5.5.3 Mengutip sampah dan memasukkan ke dalam tong sampah secara spontan bila

ianya dijumpai.
5.5.4 Tidak membuang sampah merata-rata.
5.6 Mendapatkan maklumat tahap kesihatan pelajar daripada ibu bapa @ penjaga dan
merekodkannya dalam buku rekod kesihatan murid ( buku biru 0
5.7 Ibu bapa @ penjaga akan dihubungi sekiranya pelajar didapati tidak sihat semasa berada
di sekolah.
5.8 Pihak sekolah akan terus berurusan dengan pihak hospital , tanpa menghubungi penjaga
terlebih dahulu bagi kes-kes kecemasan bertujuan menyelamatkan nyawa pelajar.
5.9 Pihak sekolah akan berusaha membantu murid-murid yang mempunyai masalah
kesihatan seperti penyakit jantung berlubang, kanser, rabun dan penyakit kronik lain.
5.10 Memastikan murid di sekolah ini mengamalkan “ BUDAYA HIDUP SIHAT”

DASAR 6 : KEBAJIKAN MURID

6.1 Murid-murid yang menghadapi pelbagai masalah akan sentiasa cuba dibantu melalui
jawatankuasa-jawatankuasa yang dibentuk di peringkat sekolah. Masalah akan dirujuk ke
Badan Kebajikan Masyarakat [ jika perlu ] .

6.2 Pihak sekolah akan sentiasa membuka pintu kepada sesiapa yang ingin memberikan apa
jua bentuk bantuan dan sumbangan kepada murid di sekolah ini.

6.3 Pihak sekolah akan melindungi maklumat peribadi murid yang bermasalah demi
menjaga maruah murid berkenaan.

6.4 Semua guru terutama guru kelas mesti sentiasa peka terhadap kemurungan, reaksi tidak
normal murid bagi mengesan masalah serius yang mungkin dihadapi oleh murid.

DASAR 7 : BIMBINGAN KAUNSELING DAN MOTIVASI

7.1 Murid-murid yang menghadapi masalah disiplin dan akhlak akan sentiasa diberikan
kaunseling dan dibimbing melalui aktiviti berikut :
7.1.1 Sesi kaunseling Individu
7.1.2 Sesi kaunseling kelompok
7.1.3 Lawatan khas guru kaunseling ke rumah
7.1.4 Kem Jati Diri
7.1.5 Khemah Ibadat

7.2 Murid-murid digalakkan menyertai aktiviti luar bilik darjah yang dianjurkan oleh
pelbagai pihak , antaranya ;
7.2.1 Menyertai pertandingan melukis dan mewarna
7.2.2 Menyertai rombongan atau lawatan sambil belajar
7.2.3 Menyertai Pertandingan ko akademik
7.2.4 Menyertai pertandingan sukan dan permainan
7.2.5 Penyertai perkhemahan , jambori atau pertukaran pelajar.

7.3 Murid-murid juga perlu diasuh dan diberikan panduan bagaimana menguruskan masa
dengan baik dan berfaedah melalui aktiviti seperti ;
7.3.1 Penyediaan jadual belajar di rumah.
7.3.2 Pembacaan di pusat sumber sekolah ( perpustakaan ), di pondok rehat, di
kantin dan di dewan terbuka serta dapat mengakses internet
(makmal computer)
7.3.3 Menghadiri kelas tambahan atau membentuk kumpulan belajar sendiri
( Study group ).
7.3.4 Program Bersama Keluarga adalah berkualiti dan berkesan.

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID

Pengerusi Mariati Binti Ibrahim Guru Besar
Tim.Pengerusi Mohd Faizie b. Shuib
Naib.Pengerusi Salme Bt Ismail PK Hal Ehwal Murid
Naib.Pengerusi 2 Aida Bt Ahmad PK Pentadbiran
Setiausaha Norlina Bt Osman PK Kokurikulum
Pen.Setiausaha Azmuni Bt. Abdullah Guru Pra Sekolah
Noorliana Bt Ismail KWAPM,e-KASIH,YTSP / Zakat
AJK Othman B. Yahya Guru Kantin
AJK Mohd Zaki B. Abd Ratin Guru Disiplin dan SSDM
AJK Mohd Zaki B. Abd Ratin Guru Bimbingan dan Kaunseling
AJK Norizan Bt. Ali Pengawas Sekolah
AJK Rancangan Makanan Tambahan
Lizawati Bt Taharin (RMT)
AJK Mohd Zain B Shafee Program Susu Sekolah (PSS)
AJK Abd Hakim B.Ahmad Sekolah Selamat dan 3K
AJK Zamri Bin Darus Program Kebersihan Sekolah
AJK Rosnaliza Bt. Abu Hasan Pendaftaran dan Data Murid (APDM)
AJK Norlina Bt Osman SPBT
AJK Zamri Bin Darus Kesihatan & Insuran
AJK Mohd Zain B Shafee PPda
AJK Mohd Zaki B. Abd Ratin Krisis dan Bencana Kawalan Vektor
AJK Othman B. Yahya Jawatankuasa Ponteng
AJK Azmuni Bt. Abdullah Jawatankuasa Ponteng
AJK Izhar Bin Idross Kebajikan Murid / Derma /
AJK Rosimah Bt Long Penyelaras Guru Penyayang
AJK Sarana Ibu/bapa / PIBK

Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling

Pengerusi Mariati Binti Ibrahim Guru Besar

Tim.Pengerusi Mohd Faizie b. Shuib PK Hal Ehwal Murid
Naib.Pengerusi 1 Salme Bt Ismail PK Pentadbiran
Naib.Pengerusi 2 Aida Bt Ahmad PK Kokurikulum
Setiausaha Mohd Zaki B. Abd Ratin Guru Bimbingan dan Kaunseling
Pen.Setiausaha Rosnaliza Bt Abu Hassan Guru Pendidikan Islam
AJK Azmuni Bt Abdullah Guru Bahasa Arab
Othman B. Yahya Guru Disiplin & SSDM
Norlina Bt Osman Guru Kesihatan & Insurans
Zamri Bin Darus Guru PPDa
Abdul Rashid Bin Mat Guru Pendidikan Islam
Noorliana Bt Ismail Guru Matematik

Bidang Tugas dan Tindakan:
1. Mengenal pasti murid yang memerlukan bimbingan.
2. Menyediakan program tertentu kpd murid bermasalah dan keluarganya.
3. Menganjurkan program kerjaya bimbingan akademik dan motivasi kpd murid.
4. Mengadakan mesyuarat B & K sekali sepenggal.
5. Memberi latihan dan bimbingan rakan PRS dalam menjalankan tugas.
6. Tugasan lain yang diberikan oleh GB dan PK.

Jawatankuasa Kesihatan Murid

Pengerusi Mariati Binti Ibrahim Guru Besar

Tim.Pengerusi Mohd Faizie b. Shuib PK Hal Ehwal Murid
Naib.Pengerusi 1 Salme Bt Ismail PK Pentadbiran
Naib.Pengerusi 2 Aida Bt Ahmad PK Kokurikulum
Setiausaha Norlina Bt Osman Guru Kesihatan
Pen.Setiausaha Rosimah Bt Long Guru Kesihatan
AJK Mohd Zain Bin Shafee Guru 3K / Kelamatan
Abdul Hakim Bin Ahmad Guru Kebersihan
Semua Guru Kelas Guru Kelas

Bidang Tugas dan Tindakan:
1. Bertanggungjawab sepenuhnya berkaitan kesihatan / insuran murid.
2. Memberi bantuan kecemasan ( first Aid ) dlm keadaan tertentu kpd murid.
3. Mengadakan kempen kebersihan dan kesedaran serta pameran / promosi.
4. Mengadakan mesyuarat JK sekali sepenggal.
5. Menguruskan tuntutan insuran murid yang memerlukan.
6. Memilih dan melatih ahli kuiz kesihatan bagi mewakili sekolah.
7. Tugasan lain yang diberikan oleh GB dan PK

Jawatankuasa Sekolah Selamat dan 3K

Pengerusi Mariati Binti Ibrahim Guru Besar

Tim.Pengerusi Mohd Faizie b. Shuib PK Hal Ehwal Murid
Naib.Pengerusi 1 Salme Bt Ismail PK Pentadbiran
Naib.Pengerusi 2 Aida Bt Ahmad PK Kokurikulum
Setiausaha Mohd Zain Bin Shafee Guru 3K / Kelamatan
Pen.Setiausaha Abdul Hakim Bin Ahmad Guru Kebersihan
AJK Norlina Bt Osman Guru Kesihatan & Insurans
AJK Semua Guru Kelas Guru Kelas

Bidang Tugas dan Tindakan:
1. Memastikan kawasan sekolah dalam keadaan selamat pada keseluruhannya.
2. Menyediakan pelan kecemasan dan latihan kawad kebakaran.
3. Peralatan kecemasan spt alat pemadam api, loceng, pili bomba dll berkeadaan baik.
4. Kemudahan berhubung dengan nombor-nombor kecemasan dipertingkatkan.
5. Kempen kesedaran ‘malang tidak berbau’ sentiasa diperhebatkan .
6. Meningkatkan tahap keceriaan kelas dan bangunan sekolah.
7. Mengadakan pertandingan keceriaan dan kebersihan kelas.
8. Sentiasa memantau kawasan sekolah serta mencari peluang penambahbaikan.
9. Mengadakan mesyuarat jk sekali sepenggal.
10. Tugasan lain yang diberikan oleh GB dan PK

Jawatankuasa Kawalan Vektor,Krisis &Bencana

Pengerusi Mariati Binti Ibrahim Guru Besar

Tim.Pengerusi Mohd Faizie b. Shuib PK Hal Ehwal Murid
Naib.Pengerusi 1 Salme Bt Ismail PK Pentadbiran
Naib.Pengerusi 2 Aida Bt Ahmad PK Kokurikulum
Setiausaha Mohd Zain Bin Shafee Guru 3K / Kelamatan
Pen.Setiausaha Abdul Hakim Bin Ahmad Guru Kebersihan
AJK Norlina Bt Osman Guru Kesihatan & Insuran
AJK Semua Guru Kelas Guru Kelas
Husmat Utara Enterprise Kontraktor Pembersihan
Radzforce Corporation Sdn.Bhd. Kawalan Keselamatan

Bidang Tugas dan Tindakan:
1. Mengadakan kempen kesedaran spt ceramah, tayangan berkaitan penyakit denggi.
2. Memeriksa kawasan sekolah memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk.
3. Mengadakan sudut sumber ilmu, poster, mutiarakata bagi peringatan & kesedaran.
4. Mengadakan mesyuarat jk sekali sepenggal ( jika perlu )
5. Menguruskan kehadiran pegawai unit kawalan penyakit ke sekolah.
6. Tugasan lain yang diberikan oleh GB dan PK.

Jawatankuasa Pengurusan Disiplin Murid & Tatatertib / Kelab Pencegahan Jenayah.

Pengerusi Mariati Binti Ibrahim Guru Besar

Tim.Pengerusi Mohd Faizie b. Shuib PK Hal Ehwal Murid
Naib.Pengerusi 1 Salme Bt Ismail PK Pentadbiran
Naib.Pengerusi 2 Aida Bt Ahmad PK Kokurikulum
Setiausaha Othman Bin Yahya Guru Disiplin dan SSDM
Pen.Setiausaha Mohd Zaki B. Abd Ratin Guru Bimbingan dan Kaunseling
AJK Mohd Zain Bin Shafee Guru 3K / Kelamatan
Abdul Hakim Bin Ahmad Guru Kebersihan
Norlina Bt Osman Guru Kesihatan & Insuran

Bidang Tugas dan Tindakan:
1. Bertindak tegas dan mengawal disiplin secara menyeluruh sepanjang masa.
2. Mengenal pasti dan memilih pengawas lelaki dan perempuan yang berketrampilan.
3. Menyediakan tugasan harian/mingguan kepada pengawas.
4. Mengarahkan tugasan khas yang diperlukan dari masa kesemasa.
5. Menyemak dan mengambil tindakan perkara-perkara dalam buku catatan pengawas.
6. Memerhati tingkahlaku serta membuat teguran yang membina.
7. Mencatat setiap pelanggaran disiplin dan salahlaku dalam buku laporan salahlaku.
8. Mengadakan mesyuarat tergempar jika terdapat salahlaku serius.
9. Mengadakan mesyuarat pengawas & disiplin sekali sepenggal.
10. Key-in salahlaku serius dalam Sistem Disiplin Murid ( SSDM ) dan hantar ke JPN

pada setiap minggu.
11. Tugasan lain yang diberikan oleh GB dan PK.

Jawatankuasa Skim Pinjaman BukuTeks (BOSS)

Pengerusi Mariati Binti Ibrahim Guru Besar

Tim.Pengerusi Mohd Faizie b. Shuib PK Hal Ehwal Murid
Naib.Pengerusi 1 Salme Bt Ismail PK Pentadbiran
Naib.Pengerusi 2 Aida Bt Ahmad PK Kokurikulum
Setiausaha Rosnaliza Bt Abu Hassan Guru SPBT
Pen.Setiausaha Azmuni Bt Abdullah Guru Penolong
AJK Lizawati Bt Taharin Guru Penolong
Zamri Bin Darus Guru Penolong
Norlina Bt Osman Guru Penolong
Abdul Rashid Bin Mat Guru Penolong
Noorliana Bt Ismail Guru Penolong
Semua Guru Kelas Guru kelas

Bidang Tugas dan Tindakan:
1. Mengemaskini dan menyemak buku stok SPBT dari masa ke semasa.
2. Memastikan buku pinjaman SPBT murid berada dalam keadaan baik.
3. Menguruskan hal pertukaran, pemberian dan pemulangan buku SPBT.
4. Mengadakan mesyuarat SPBT sekali sepenggal ( jika perlu ).
5. Mengadakan fail tertentu, buku catatan wang gantian buku yg. Hilang dan rosak.
6. Memerhati tingkahlaku serta membuat teguran yang membina.
7. Tugasan lain yang diberikan oleh GB dan PK.

Jawatankuasa Sistem Maklumat Murid

(Data,Pendaftaran,Penempatan dan Sijil)

Pengerusi Mariati Binti Ibrahim Guru Besar

Tim.Pengerusi Mohd Faizie b. Shuib PK Hal Ehwal Murid
Naib.Pengerusi 1 Salme Bt Ismail PK Pentadbiran
Naib.Pengerusi 2
Setiausaha Aida Bt Ahmad PK Kokurikulum
Pen.Setiausaha Abdul Rashid Bin Mat Guru APDM
AJK
Noorliana Bt Ismail Guru Penyelaras Thn 6
Mohd Zaki B. Abd Ratin Guru Bimbingan dan Kaunseling
Semua Guru Kelas Guru Kelas

Bidang Tugas dan tindakan :
1. Mengenal pasti tempat-tempat yang dapat memberikan kesan pembelajaran kepada

Pelajar
2. Mengedarkan hebahan tentang tempat lawatan dan borang kepada murid.
3. Memungut borang lawatan untuk mengenalpasti bilangan pelajar yang menyertai.
4. Menyediakan kertas kerja yang lengkap dan menghantar surat kepada pihak yang

berkenaan.
5. Memunggut wang yang mencukupi untuk program lawatan dan menyediakn aktiviti-

aktiviti yang bermanfaat kepada pelajar.

Jawatankuasa Pengawas Sekolah

Pengerusi Mariati Binti Ibrahim Guru Besar

Tim.Pengerusi Mohd Faizie b. Shuib PK Hal Ehwal Murid
Naib.Pengerusi 1 Salme Bt Ismail PK Pentadbiran
Naib.Pengerusi 2 Aida Bt Ahmad PK Kokurikulum
Setiausaha Mohd Zaki B. Abd Ratin Guru Pengawas
Pen.Setiausaha Othman Bin Yahya Guru Disiplin
AJK Mohd Zaki B. Abd Ratin Guru Bimbingan dan Kaunseling
Semua Guru Kelas Guru Kelas

Bidang Tugas dan Tindakan:
1. Bertindak tegas dan mengawal disiplin secara menyeluruh sepanjang masa.
2. Mengenal pasti dan memilih pengawas lelaki dan perempuan yang berketrampilan.
3. Menyediakan tugasan harian/mingguan kepada pengawas.
4. Mengarahkan tugasan khas yang diperlukan dari masa kesemasa.
5. Menyemak dan mengambil tindakan perkara-perkara dalam buku catatan pengawas.
6. Memerhati tingkahlaku serta membuat teguran yang membina.
7. Mengadakan mesyuarat tergempar jika terdapat salahlaku serius.
8.. Mengadakan mesyuarat pengawas & disiplin sekali sepenggal.
9. Tugasan lain yang diberikan oleh GB dan PK.

Jawatankuasa Kebajikan Murid / Derma

Pengerusi Mariati Binti Ibrahim Guru Besar

Tim.Pengerusi Mohd Faizie b. Shuib PK Hal Ehwal Murid
Naib.Pengerusi 1 Salme Bt Ismail PK Pentadbiran
Naib.Pengerusi 2 Aida Bt Ahmad PK Kokurikulum
Setiausaha Azmuni bt Abdullah Guru Kebajikan
Pen.Setiausaha Mohd Zaki B. Abd Ratin Guru B & K / Bendahari PIBG
AJK Othman bin Yahya Guru Disiplin
Semua Guru Kelas Guru Kelas
Norlina Bt Osman Guru PraSekolah

Bidang Tugas dan Tindakan:
1. Mengenal pasti murid yang memerlukan bantuan.
2. Melengkapkan borang dan fail yang diperlukan .
3. Menguruskan wang amanah, wang kebajikan, wang biasiswa dan wang derma.
4. Mengadakan mesyuarat kebajikan dan bantuan sekali sepenggal.
5. Mengadakan kempen penjimatan / penyimpanan untuk masa depan murid.
6. Berurusan dengan institusi kewangan bagi kemudahan pencarum / penyimpan.
7. Tugasan lain yang diberikan oleh GB dan PK

Jawatankuasa RMT,KANTIN& PROGRAM SUSU SEKOLAH

Pengerusi Mariati Binti Ibrahim Guru Besar

Tim.Pengerusi Mohd Faizie b. Shuib PK Hal Ehwal Murid
Naib.Pengerusi 1 Salme Bt Ismail PK Pentadbiran
Naib.Pengerusi 2 Aida Bt Ahmad PK Kokurikulum
Setiausaha Noorliana Bt Ismail Guru Kantin
Pen.Setiausaha 1 Lizawati Bt Taharin Guru P.Susu Sekolah (PSS)
Norizan Bt. Ali Guru RMT
Semua Guru Kelas Guru Kelas

Bidang Tugas dan Tindakan:
1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan RMT dan PSS.
2. Memilih dan menetapkan murid yang layak.
3. Menetapkan menu dan mengawasi makanan / minuman yang ditetapkan.
4. Mengadakan mesyuarat RMT / PSS 7 Kantin sekali sepenggal.
5. Mengemaskinikan borang kehadiran setiap bulan dari guru darjah.
6. Menasihati dan membuat teguran membina kepada pengusaha makanan.
7. Mengekalkan tahap kebersihan berada pada tahap yang memuaskan.
8. Membuat pemerriksaan kendiri premis dan memberi komen pada borang yang disediakan.
9. Memastikan suasana membeli dan menikmati makanan tenteram dan sempurna.
10. Tugasan lain yang diberikan oleh GB dan PK.

Jawatankuasa Bantuan / KWAPM / e-KASIH / YTSP/ Zakat.

Pengerusi Mariati Binti Ibrahim Guru Besar

Tim.Pengerusi Mohd Faizie b. Shuib PK Hal Ehwal Murid
Naib.Pengerusi 1 Salme Bt Ismail PK Pentadbiran
Naib.Pengerusi 2 Aida Bt Ahmad PK Kokurikulum
Setiausaha Azmuni Bt Abdullah Guru KWAPM & e-KASIH
Pen.Setiausaha Noorliana Bt Ismail Guru Kantin
AJK Rosnaliza bt Abu Hasan Guru SPBT
Abdul Rashid Bin Mat Guru Data / APDM

Bidang Tugas dan Tindakan:
1. Mengenal pasti pelajar yang mempunyai akaun simpanan.
2. Memastikan pelajar mengetahui faedah menyimpan.
3. Memaklumkan kepada pelajar berkenaan program yang dilaksanakan oleh pihak bank.
4. Menggalakkan pelajar membuka akaun simpanan di bank.
5. Mengenalpasti murid-murid yang sepatutnya mendapat bantuan KWAPM.
6. Mengedar borang dan menilai kelayakan murid untuk bantuan KWAPM dan e-kasih
7. Mengadakan mesyuarat dengan jk pemilihan.
8. Melengkapkan data maklumat murid yang layak mendapat bantuan KWAPM.
9. Tugasan lain yang diberikan oleh GB dan PK.

Jawatankuasa PPDa

Pengerusi Mariati Binti Ibrahim Guru Besar

Tim.Pengerusi Mohd Faizie b. Shuib PK Hal Ehwal Murid
Naib.Pengerusi 1 Salme Bt Ismail PK Pentadbiran
Naib.Pengerusi 2 Aida Bt Ahmad PK Kokurikulum
Setiausaha Zamri Bin Darus Guru PPda
Pen.Setiausaha Mohd Zaki B. Abd Ratin Guru Bimbingan dan Kaunseling
AJK Othman Bin Yahya Guru Disiplin
Semua Guru Kelas Guru Kelas

Bidang Tugas dan Tindakan:
1. Menyedarkan murid dan ibu bapa risiko kejadian dadah di sekolah masa kini.
2. Kerap berhubung dengan pegawai polis (sek. Angkat polis) bertukar maklumat.
3. Sentiasa peka dengan perkembangan semasa.
4. Mengadakan mesyuarat JK sekali sepenggal (jika perlu)
5. Ceramah motivasi, pameran, demo, diperhebat sebagai kesedaran.
6. Bertindak pantas/membuat aduan, merekod sekira berlaku kejadian jenayah.
7. Tugasan lain yang diberikan oleh GB dan PK.

Jawatankuasa Keciciran dan Ponteng

Pengerusi Mariati Binti Ibrahim Guru Besar

Tim.Pengerusi Mohd Faizie b. Shuib PK Hal Ehwal Murid
Naib.Pengerusi 1 Salme Bt Ismail PK Pentadbiran
Naib.Pengerusi 2 Aida Bt Ahmad PK Kokurikulum
Setiausaha Mohd Zaki B. Abd Ratin Guru Bimbingan dan Kaunseling
Pen.Setiausaha Othman bin Yahya Guru Disiplin & SSDM
AJK Azmuni Bt Abdullah Guru Kebajikan
Norlina Bt Osman Guru Kesihatan & Insuran
Zamri Bin Darus Guru PPDa
Abdul Rashid Bin Mat Guru Pendidikan Islam
Semua Guru Kelas Guru Kelas

Bidang Tugas dan Tindakan:
1. Mengenal pasti murid yang Ponteng.
2. Membuat lawatan ke rumah waris pelajar untuk sesi penjumpaan.
3. Menyediakan program tertentu kpd murid ponteng/ bermasalah dan keluarganya.
4. Menganjurkan sesi motivasi /Perjumpaa kpd murid / Keluarga.
5. Mengadakan mesyuarat Ponteng sekali sepenggal.
6. Tugasan lain yang diberikan oleh GB dan PK.

Jawatankuasa Sarana Ibubapa / PIBK

Pengerusi Mariati Binti Ibrahim Guru Besar

Tim.Pengerusi Mohd Faizie b. Shuib PK Hal Ehwal Murid
Naib.Pengerusi 1 Salme Bt Ismail PK Pentadbiran
Naib.Pengerusi 2 Aida Bt Ahmad PK Kokurikulum
Setiausaha Rosimah Bt.Long Guru Penolong/SU PIBG
Pen.Setiausaha Othman bin Yahya Guru Disiplin & SSDM
AJK Mohd Zaki B. Abd Ratin Guru Bimbingan dan Kaunseling
Semua AJK PIBG AJK PIBG
Semua Guru Guru

Bidang Tugas dan Tindakan:
1. Mengenalpasti semua JKK Kampung sekitar kawasan sekolah.
2. Membuat perjumpaan dengan semua guru JKK kampung .
3. Menyediakan program tertentu melibatkan semua ibu bapa .
4. Menganjurkan program bagi merapatkan hubungan antara ibu bapa dan guru.
5. Mengadakan mesyuarat PIBK sekali sepenggal.
6. Tugasan lain yang diberikan oleh GB dan PK.

Jawatankuasa Guru Penyayang Peringkat Sekolah

Pengerusi Mariati Binti Ibrahim Guru Besar

Tim.Pengerusi Mohd Faizie b. Shuib PK Hal Ehwal Murid
Naib.Pengerusi 1 Salme Bt Ismail PK Pentadbiran
Naib.Pengerusi 2 Aida Bt Ahmad PK Kokurikulum
Setiausaha Izhar Bin Idross Penyelaras Guru Penyayang
Pen.Setiausaha Mohd Zaki B. Abd Ratin Guru Bimbingan dan Kaunseling
AJK Mohd Zain Bin Shafee Guru 3K / Kelamatan
AJK Abdul Hakim Bin Ahmad Guru Kebersihan
AJK Norlina Bt Osman Guru Kesihatan & Insuran
Abdul Rashid Bin Mat Guru Pendidikan Islam
Zamri Bin Darus Guru PPDa
Rosnaliza Bt Abu Hassan Guru Pendidikan Islam
Semua Guru Kelas Guru Kelas

Bidang Tugas dan Tindakan:
1. Membuat program pelancaran guru penyayang .
2. Menyambut kehadiran / pulang pelajar.
3. Menganjurkan sesi taklimat guru penyayang kepada semua murid.
4. Mengadakan mesyuarat guru penyayang sekali sepenggal.
5. Menganjurkan sambutan hari lahir untuk pelajar mengikut bulan.
6. Tugasan lain yang diberikan oleh GB dan PK.

SENARAI NAMA GURU KELAS 2019

KELAS GURU PERTAMA GURU KEDUA
Thn 1 Rosnaliza B. Abu Hasan Rosimah Bt Long
Thn 2 Abd Rashid B. Mat
Thn 3 Zamri B. Darus Abd Hakim B. Ahmad
Thn 4 Azmuni Bt. Abdullah
Thn 5 Md Zain B. Shaffee Izhar B. Idross
Thn 6 Lizawati Bt. Taharin Mohd Zaki B. Abd Ratin
Noorliana Bt Ismail
Norizan Bt Ali

Bidang Tugas dan Tindakan:
1. Mengambil kedatangan harian murid kelas (APDM)
2. Key-in kedatangan / pandaftaran murid / kemaskini data ke dalam system APDM
3. Menanda / kemaskini kedatangan harian murid ke dalam Buku rekod kedatangan.
4. Memastikan bilik /peralatan / bahan bbm di dalam bilik kelas lengkap.
5. Mengurus / mengumpul keputusan peperiksaan/buku kesihatan/fail peribadi murid.
6. Tugasan lain yang diberikan oleh GB dan PK


Click to View FlipBook Version