The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-89334983, 2022-04-03 06:04:33

PA Sem 1 _ Negara Berdaulat

PA Sem 1 _ Negara Berdaulat

Negara Berdaulat

Channel PA 900 STPM @CNM

Ciri-ciri Negara

Sempadan negara yang diiktiraf

Penduduk tetap/ rakyat/ komuniti Kerajaan yang teratur atau
sistematik

Channel PA 900 STPM @CNM

Ciri-ciri Negara Berdaulat

1. Merdeka 2. Berwibawa 3. Beridentiti
4. Berideologi
5. Perlembagaan 6. Dihormati dan
yang berkuasa diiktiraf

Channel PA 900 STPM @CNM

Malaysia sebagai sebuah Negara

01 02

Penduduk tetap terdiri Mempunyai sempadan yang
daripada pelbagai kaum dan diiktiraf

suku 04

03 Merdeka atau bebas
daripada kuasa penjajah
Sistem kerajaan yang
teratur dan sistematik 06

05 Mempunyai perlembagaan
sebagai undang-undang dan
Mempunyai identiti atau pentadbiran
lambang negara

07

Mempunyai ideologi Channel PA 900 STPM @CNM
kebangsaan tersendiri

Konsep Pengasingan Kuasa

Eksekutif / Legislatif / Judisiari /
Pentadbiran Perundangan Kehakiman

Melaksana pentadbiran Menggubal Undang-undang Melaksana proses keadilan
dan dasar- dasar awam Persekutuan dan Negeri dan mentafsir
Parlimen dan DUN
Kabinet / Majlis undang-undang negara
Mesyuarat Kerajaan Mahkamah
Negeri dan jentera

pentadbiran

Channel PA 900 STPM @CNM

Prinsip Pengasingan Kuasa

1. Setiap badan tidak 3. Membolehkan semua
boleh memiliki kuasa badan menjalankan kuasa
badan lain dan fungsi masing-masing

2. Tiada suatu badan yang 4. Membolehkan setiap
boleh bertindak di luar badan memantau badan
bidang kuasa yang lain
diperuntukkan dalam
perlembagaan

Channel PA 900 STPM @CNM

Tujuan Pengasingan Kuasa

1. Mengelak pertindihan kuasa atau mengelak pemusatan kuasa.
2. Mengelak sesuatu badan terlibat dalam pengurusan lebih satu

kuasa yang mengakibatkan penyalahgunaan kuasa.
3. Memelihara kepentingan rakyat
4. Memelihara kebebasan dan keamanan negara
5. Memberi kebebasan kepada sesuatu badan menjalan fungsi

tanpa terikat dengan badan lain.

Channel PA 900 STPM @CNM


Click to View FlipBook Version