The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Завршни рад - часопис Саша Ђорђевић

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sasadjordj, 2021-03-14 16:01:59

Завршни рад - часопис Саша Ђорђевић

Завршни рад - часопис Саша Ђорђевић

Школски часопис Стефан Немања - Ниш

LEAD STORY HEADLINE

Број 1 Школска 2020-2021. Година издања I март 2021.

1. Ко смо ми? Ми смо школа са традицијом од
40 година и тежимо сталном уса-
2. Моја школа вршавању.
3. Мачка и миш (игра - фудбал) Данас, наша су наставна средства
4. Пројектни дан еко-школе и модерна, методи савремени и мо-
Језикоманија: Веровали или не! то који се није мењао од првог
дана.
5. Наш дан школе Негујемо индивидуалност и пре-
познаемо таленат. Помажемо и
стимулишемо.

2 Соко—Ниш

МОЈА ШКОЛА

Године 1971 ширењем насеља „Маршал Тито“ јавила се потреба за изградњом основне
школе. Оснивач школе је Скупштина општине Ниш. Школа је уписана у судски регистар
Окружног привредног суда у Нишу под називом Основна школа „Добросав Јовановић-
Станко“. Отпочела је са радом 19. марта 1973. и настала је деобом ученика и наставног

кадра Основне шкколе „Његош“, у Нишу.
На самом почетку свог рада школа је имала укупно 21
одељење, са 669 ученика од првог до осмог разреда.
Укупно је било 34 запослених: 2 професора, 14 настав-
ника, 10 учитеља, 6 помоћних радника, рачуновођа и
секретар школе.
Школа је 25.3. 2002. године променила назив у Основна школа „Стефан Немања“ и до-
била име по једној од навећих личности српске историје по оснивачу средњовековне срп-
ске државе.
Стефан Немања је био први који је успео да уједини највећи део српских земаља и да их
одржи у јединству. Он је успео да Рашку прошири и на већину српских земаља, углавном
захваљујући оружју, и по томе би се могао назвати владарем. На окупу је успео да их одр-
жи навише захваљујући тесној вези са православном црквом. Знајући да оружјем неће
успети да одржи тако сједињене српске земље, он је то учинио уз помоћ православља, и
по томе је он учитељ, Српска православна црква га слави као Светог Симеона Мироточи-
вог. Он није био само ратник. Он је био први српски политичар који је успео да преговара
и са најачим владарима Европе. У тим преговорима се идеално сналазио. Пре нешто више
од 800 година, у непосредној близини школе десио се сусрет Стефана Немање и немачког
цара Фридриха Барбаросе који је био вођа трећег крсташког рата, што је резултирало
склапањем савеза између Немачке и Србије (на основу тог споразума дошло је до призна-
ња Србије као државе од стране Немачке). На месту сусрета подигнута је црква Светог
Панталејмона у Нишу, која и данас ту постоји.
Школске 2004/2005. године започело је опремање и уређивање школе. Замењена је сто-
ларија, учионице су окречене, обновљени су подови у предшколском блоку, постављене
тракасте завесе у учионицама, зелене табле замењене су белим. Извршена је комплетна
реконструкција санитарних чворова.
Обновљена су наставна средства, библиотечки фонд се повећао, информатички кабинет
је добио нове компјутере. Године 2011. школа је добила признање „Стуб мира“, који је
постављен у атријуму школе. Награду је доделио УНЕСКО. Да школа поставља темељ
образовања говори и чињеница да се из године у годину повећава број ученика.
Основна школа „Стефан Немања“ је школску 2019/2020. започела по школском календару
1. септембра 2019. Школа попуњава минимум просторних и материјално-техничких услова
рада према утврђеним просторним нормативима. Простор школе се користи рационално,
радом у две смене.
У овој школској години 1151 ученика је било распоређено у 40 одељења, 20 у млађим и 20
у старијим разредима. Први разред је уписало 158 ученика, а припремни предшколски
програм је похађало 105 полазника. Током ове школске године, формиране су две групе у
продуженом боравку за први и други разред. Настава се у школи одвијала у две смене,
преподневна је почињала у 8 часова а поподневна од 14 часова, а за први и други разред
од 13.10 часова.
Постигнути циљеви наших ученика, креативност у изражавању, учешће у такмичењима и
многим пројектима говори о самом успеху школе и посвећености раду наставног особља.
Изузетно смо поносни на чињеницу да из школе излазе добри људи пред којима је светла
будучност.

Соко—Ниш 3

Мачка и миш (игра - фудбал)

П равила

Главни циљеви Мачка и миш су кренули.
П оставка Миш украде што више сира.
Мачка је скоро код куће.
:
:
:

Шта се изговара

Н апредак

Н аговештај

Соко—Ниш

4

Пројектни дан еко-школе

Т ема еко-школе је била биодиверзитет. Назив поставке и угледни час „Магија биљака“
је одржан у нашој школи 03. март 2021. године. Циљ пројекта је била вршњачка едука-
ција о значају биљака за човека о очувању животне средине.

Од почетка школске године ученици су припремали матери-
јал и учили како да својим вршњацима презентују усвојено
знање и вешине које су стекли на часовима секција
(биологије-и еколошка- Весна Вукојевић, музичка култура-
Станисалвка Нешић Вагаја, Ликовна култура- Дејан Марко-
вић, хемија-Нена Стојановић, Информатика- Срђан Филипо-
вић, Техника и технологија и Техничко и информатичко
образовање- Снежана Марјановић, Весна Коцић и народна
традиција- Марина Аранђеловић).
Ученици су увели посетиоце (у ограниченом броју са маскама на лицу) у царство биљака и
дочарали време у коме су људи били у складу са природом.
Прање рубља: Цеђ од пепела, САПОНИНИ који се налазе у многим биљкама (БРШЉЕН,
ДИВЉИ КЕСТЕН, КУКОЉ, САПУНИКА). Детерђенти загађују животну средину, а производи
од биљака су еколошки. Приказ еколошких активности који не загађују околину:
Аутентична музика (тоBкAомC KтеPшA GкоE гSиT OдRуYгоHтрEаAјDноL гI NпEроцеса прања жене су певале). Израда
сапуна без хемијских додатака по рецепту наших бака. Бојење тканине и вуне (биљке
садрже извесне материје-пигменте) од који се могу добити боје: црвена, ћута, црна и др.
Ткање- један од најстаријих заната који има дуг историјски тазвој и значење у животу и
развоју човека. Израда цветних отисака на платну.

Језикоманија: Веровали или не!

Н еупоредиво или неупоредљиво? Веру-
јем да већина људи мисли да је прави-
лан облик неупоредиво... Али, не! Оба
облика ове речи су правилна! Као што су
правилне и именице неупоредивост и неу-
поредљивост.

Таквих примера има још, веровали или не!
Навешћемо још неке примере дублета који
се употребљавају у српском језику.

Равноправно се користе следеће речи: Ко- Звучао или звучио? Ово су радни глагол-
ришћен и кориштен. Мајкин и мајчин. Сре- ски придеви од глагола звучати и звучити
тан и срећан. Овлашћење и овлаштење. који се равноправно користе и оба су
Поделак и подељак (с тим што је реч поде- исправна.
ок погрешна). И још мало чаробних дублета... правилни
Равноправно се користе следеће речи: Ко- су облици братово и братовљево, затим
ришћен и кориштен. Мајкин и мајчин. Сре- ћерци и ћерки, искориштен и иско-
тан и срећан. Овлашћење и овлаштење. ришћен, искрснуло и искрсло…
Поделак и подељак (с тим што је реч поде-
ок погрешна).

Соко—Ниш

5

Сваке године, на благовести, прослављамо Дан школе, и тако, на свој начин,
доприносимо да прослава овог дана буде свечанија.
Зато се трудимо да у свом говору, заједно са вама, у свету који је око нас, откријем
понеку од истина које су, са том радосном вести, и дошле.
Људи у свету који је створен а који они вековима, по својој мери, прекрајају, разли-
читости начин живота то изопштава из категорије добрих особина и подводи под
друштвено несналажење.
Можда су ови дани прилика да се вратимо тој ризници застарелих врлина и да, једни
на друге, имамо макар, више стрпљења и добронамерности. Уосталом, и Сократ је ре-
као да једино упорном добротом можемо и најтврше срце да освојимо, а Исус је то,
својим земаљским животом и сведочио.

За све додатне информације обратите нам се на адресу:
НИШ Косовке Девојке б.б. Тел. 018 4211 990, 018 4213 009

www.stefanemanja.edu.rs
[email protected]


Click to View FlipBook Version