The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mohamin85, 2019-05-01 09:11:07

MODUL ITK 2019

MODUL ITK 2019

ITK Set 1

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1. _____________ ialah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri.

2. Hukuman kepada orang yang menuduh zina tanpa empat orang saksi ialah _________________

3.Pg Kemanisan iman ialah merasa gembira dalam melakukan _______________________

Pgr

4. Pendidikan ________________ ialah pendidikan yang berkaitan dengan akal bertujuan membentuk

pemikiran anak-anak dengan pelbagai ilmu.

PgS

Jenis Tawaf Maksud

Tawaf Qudum Tawaf selamat datang

P Tawaf yang wajib dilakukan dalam ibadat haji atau umrah

5. P dalam rajah di atas ialah ____________________ . PgS
Perempuan yang haram dipinang

Isteri orang Dalam idah Mahram Q

6. Q dalam rajah di atas ialah ____________________ .
PgR

7. Hukum mengadakan walimatul urus adalah ____________________ .
PgR

8. Institusi yang menyediakan khidmat nasihat, runding cara dan menyelesaikan masalah suami isteri
ialah ___________________
PgR

Ibadat Sai

R S
( Tempat bermula ) ( Tempat berakhir )

9. R dalam rajah di atas ialah ___________________________ . Pgs
Pgs
10. S dalam rajah di atas ialah ___________________________ . PgR

11. Isteri yang nusyuz akan kehilangan hak _____________________ daripada suaminya

 Memberi ketenangan jiwa kepada suami isteri
 Memenuhi tuntutan rohani dan jasmani
 Menjaga nasab yang sah

12. Pernyataan di atas menjelaskan tentang hikmah ___________________ .

13. Zaman pemerintahan keturunan Marwan bin al-Hakam dikenali sebagai zaman kemajuan PmR
Kerajaan ________________________ . PgR
PgR
14. Kitab tafsir karya Dr. Hamka yang termasyhur ialah ___________________. PgS

15. Kitab al-Risalah menjadikan Imam _________________________ digelar Bapa Usul
Fiqah.

Bidang Ilmu pada zaman Kerajaan Bani Abbasiah

Berteraskan wahyu T

16. T dalam rajah di atas ialah _______________________ . PgR
PgR
17. Laluan peniaga muslim ke China melalui Samarkand dan Turkistan pada zaman kerajaan Bani PgR
Abbasiah di kenali sebagai laluan _______________________.

18. Idea Muhammad Abduh untuk membuat ______________________ dalam bidang pendidikan
memberi kesan mendalam terhadap perkembangan ilmu umat Islam.

Soalan 19 dan Soalan 20 adalah berdasarkan rajah di bawah.
Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Kepentingan kemudahan
awam kepada individu

Menjimatkan Menjamin Y
perbelanjaan X kesejahteraan hidup

19. X dalam rajah di atas ialah _________________________________ . PgS
20. Y dalam rajah di atas ialah _________________________________ .

21.PgT Orang yang berpura-pura beriman sedangkan hatinya tetap kufur lepada Allah S.W.T digelar
sebagai _____________________
22.
23. Penzina Muhsan / penzina yang sudah berkahwin.
Sebat 40 rotan ádalah hukuman hudud kepada _____________

J- Saidina Ali
Kumpulan yang menganggap al-Quran mempunyai makna zahir dan batin adalah
kumpulan Syiah _____________________

J-

24. Miqat makani ialah sempadan _________ bagi jemaah haji memulakan niat ihram.

Idah perceraian hidup

Status Isteri Tempoh idah
Tidak hamil Tiga kali suci
Putus haid
X

25. X dalam rajah di atas ialah _______________________
Rukun gadaian

Pengadai Pemegang gadaian Barang

Bayaran X

26. X dalam rajah di atas ialah _____________________
27. Hukum melibatkan diri dalam urusan saham adalah _________________

J- sighah / akad
28. _______________ memberi perlindungan kepada mereka yang menghadapi kerugian.

Soalan 29 dan 30 berdasarkan carta di bawah.
Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Rukun sembelihan

29 Binatang yang disembelih 30
J- Jual beli / J - Mahar musamma / mahar mithil

31. Hukum memakan mana-mana anggota binatang yang terpotong tanpa disembelih
ialah_______________.

* Memberi nasihat dengan hikmah
* Memulau tempat tidur
* Memukul dengan tujuan mendidik
32.t Pernyataan di atas merujuk kepada cara mendidik isteri yang ______________

J- Bermalam di Mudzalifah
33. Perkembangan pendidikan zaman Umaiyah telah memberi kesan kepada tamadun

Eropah dengan tercetusnya zaman _______________________.

34. Kitab karangan al-Ghazali yang termasyhur ialah____________

35.pg Imam Ahmad bin Hambal digelar __________ kerana berjaya menghafaz lebih
700,000 hadis.

Struktur pemerintahan kerajaan Abbasiah

al-Khalifah

al-Wazir

X

36. X dalam rajah di atas ialah ___________________________

37.pg Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ilmu Fekah dan Ilmu Tauhid adalah ilmu berteraskan
_____________________

38.pg Semasa berusia 10 tahun, Imam al-Shafie telah menghafaz kitab Muwatta’
yang dikarang oleh ______________

Soalan 39 dan Soalan 40 adalah berdasarkan rajah di bawah.
Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. PgS

Hikmat beradab ketika
berzikir

39. _____________ Dikasihi Mendidik jiwa 40.____________
Allah
supaya mengingati

Allah swt.

41.PgT Rejam sampai mati adalah hukuman kepada _____________________
Penzina Muhsan / penzina yang sudah berkahwin.

42. Khawarij ialah kumpulan yang berpaling tadah daripada menyokong ______________.
J- Saidina Ali

43. ________________ ialah perjanjian untuk memiliki manfaat dari suatu barang yang
diterima dengan bayaran yang ditentukan.
J-

44. _________________ ialah sempadan tempat bagi jemaah haji memulakan niat ihram.

- Mikat makani

An/R Perhatikan gambar di bawah.

Cakap Mungkir Khianat Melampaui
bohong janji batas

45. Perbuatan di atas merupakan ciri-ciri orang ____________________

Talak Jenis J- Munafik
Talak yang sesuai dengan hukum syarak Talak sunni J- Talak bain sughra
Talak yang tidak membolehkan suami merujuk
isteri kecuali dengan akad dan mahar yang baru P

46. P dalam rajah di atas ialah _______________________

Rukun Hutang

Pemberi hutang Penerima hutang Barang Q

47. Q dalam rajah di atas ialah _______________________
J- sighah / akad

48. Muamalat menukarkan barang dengan barang mengikut cara tertentu dinamakan
______________________
J- Jual beli / al-Bai`

49. __________________ mempunyai kuasa mengahwinkan anak gadisnya tanpa
mendapat keizinan terlebih dahulu
J-Wali mujbir

Jenis Mahar

R Musamma
50. R dalam rajah di atas ialah _________________________ .
S

ITK Set 2

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1. Pertambahan yang diperolehi melalui pertukaran barang yang sama ialah ________________

2. Hukuman terhadap orang yang meminum arak ialah _____________________.

3. _______________________ ialah menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW

4. Ibadat __________ mengingatkan kembali sejarah Siti Hajar mencari air untuk puteranya Nabi
Ismail a.s.

Jenis binatang ternakan Umur
Lembu 2 tahun lebih
Z 5 tahun lebih

5. Z dalam carta di atas ialah ____________________

6. Sembelihan ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan
urat ________ dan urat marik dengan menggunakan alat yang tajam.

Q Penjual dan pembeli
Rukun Jual beli

Harga Akad jual beli

7. Q dalam carta di atas ialah ______________

8. Sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh ____________________ sebagai alat pemilikan dikenali
sebagai saham.

9. Akikah afdal dilakukan pada hari __________ kelahiran bayi.

Soalan 10 hingga 12 adalah berdasarkan gambar rajah di bawah.

10. Tempat bertanda R ialah _________________________________

11. Tempat bertanda S ialah _________________________________

12. Tempat bertanda T ialah _________________________________

13. Di zaman kerajaan Bani Umaiyah, kota __________________ menjadi terkenal sebagai pusat
penyebaran ilmu.

14. Al-Imam al-Bukhari telah mengumpul 600,000 hadis selama 16 tahun di dalam kitabnya
___________________________.

15. Al-Imam al-Ghazali telah menolak fahaman ______________________________ yang meresap
dalam ilmu kalam.

Hasil negara pada zaman kerajaan Bani Umaiyah

Jizyah U Zakat

16. U dalam rajah di atas ialah _____________________
17. Kerajaan Bani Umaiyah telah mengemaskinikan pentadbiran ____________________ bagi

memantapkan kewangan negara.
18. Kitab _______________________________ adalah karya yang paling masyhur dihasilkan oleh

Imam al-Ghazali.

Soalan 19 dan Soalan 20 adalah berdasarkan rajah di bawah.
Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. PgS

Berselawat

19. ____________________

Cara memuliakan Menziarahi makam baginda
Rasulullah SAW Mengasihi sahabat baginda

20.__________________

21. Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di akhirat merujuk kepada
_______________________________

Persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah Zina

Hubungan jenis antara lelaki dengan lelaki Liwat

Hubungan jenis antara perempuan dengan perempuan Y

22. Perbuatan melanggar fitrah kejadian lelaki dan perempuan di petak Y mengikut istilah dalam
Islam ialah _________________________ .

23. Disebat 100 kali sebatan merupakan hukuman terhadap penzina _____________________.
24. ______________________ ialah menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa empat orang

saksi lelaki yang adil.
25. ________________________________ adalah miqat makani bagi jemaah haji dari Mesir.

Kesalahan-kesalahan semasa mengerjakan haji
* Memotong kuku
* Memakai pakaian berjahit
* Melakukan persetubuhan selepas Tahallul Awal sebelum Tahallul Thani

26. Jenis dam bagi kesalahan di atas ialah ________________________________________.

HUKUM AKIKAH

27 28
___________________ ________________

 Berakal

RUKUN  Kemahuan Sendiri
PENYEWA DAN
PEMBERI SEWA 29___X____________

_______________

29. Ruang kosong yang bertanda X dalam rajah di atas ialah ______________________.

Soalan 30 dan Soalan 31 adalah berdasarkan jadual di bawah.
Isikan jawapan yang betul bagi tempat kelahiran tokoh-tokoh berikut:

NAMA TOKOH NEGERI KELAHIRAN
Imam al-Ghazali 30.____________________________________________

Imam Malik Madinah
Imam al-Bukhari 31.____________________________________________

32 Di antara jenis-jenis cukai kharaj pada zaman kerajaan Bani Umayyah ialah Wazifah,
Ihtizam dan _____________________________________________________

33. Imam al-Syafie dapat menghafaz kitab ________________________ karangan Imam
Malik r.a. ketika berusia 10 tahun.

34. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah lebih dikenali sebagai

______________________________

35. Berzikir boleh menghubungkan manusia dengan _______________________

36. Mengucap takziah kepada keluarga jenazah tidak melebihi _____________hari.

37. Perbuatan merosakkan atau memusnahkan kemudahan awam merupakan satu
____________ dan berdosa.

38. Kita disunatkan ___________________ apabila nama Baginda Nabi Muhammad s.a.w.
disebut.

39 Tawaf Ifadhah ialah tawaf rukun yang ____________________ ditunaikan oleh mereka yang
menunaikan ibadat haji.

40 Wali _______________ ialah mereka yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk mengahwinkan
seseorang wanita ketika ketiadaan wali.

41 Mengucap takziah kepada keluarga jenazah tidak melebihi ________________ hari.

42 Pemberian sebagai satu penghargaan, tanda kasih sayang atau pujian di kenali sebagai
_______________

43 Rasulullah s.a.w. memerintahkan supaya dilantik seorang ______________ sekiranya kita
bermusafir seramai tiga orang atau lebih.

44 Pengasas ajaran Taslim ialah ______________________

45 Sabda Rasulullah s.a.w, bermaksud : “ Tidak ___________________ orang yang berzina itu ketika
ia melakukan penzinaan, pencuri ketika ia mencuri dan peminum arak ketika ia meminumnya.”

46 Pembaikan atau perubahan terancang ke arah yang lebih baik disebut sebagai _______________

47 Khalifah kerajaan Bani Abbasiyyah yang memerintah dari 170H. hingga 192H. bersamaan 786M
hingga 809M. ialah __________________________

48 Perpindahan ilmu dan teknologi yang dikuasai oleh umat Islam ke Benua Eropah menyebabkan
tercetusnya satu era baru di Eropah yang dikenali sebagai _____________

Lengkapkan jadual berikut dengan betul.

Perkara No. Soalan Hukum
Memberi hutang 49

Membayar hutang 50

ITK Set 4
1. _______________________ ialah perjanjian perkongsian terhadap sesuatu perkara

yang dilaksanakan antara dua pihak atau lebih.
2. Hukum membeli barang yang dibeli oleh orang lain dalam tempoh pilihannya

(khiyar) adalah ____________________.

Soalan 3 – 5
Lengkapkan carta di bawah ini.

Tanggungjawab
Bersama

Suami isteri
3 5.

4

Soalan 6– 8
Nyatakan perkara yang berkaitan dengan rukun jual beli

Rukun Jual beli

Penjual dan Pembeli 6
Syafiq dan Shahron RM 12.00

7 8.
Buku “Saya beli.”

Soalan 9 – 11

Soalan Hukum Musafir Keadaan
9. Berkemampuan menunaikan haji dan umrah
10.
11. Tidak mempunyai tujuan dan matlamat
Menuntut ilmu dan menziarahi ibu bapa

Soalan 12 dan 13

Carta di bawah berkaitan dengan hukuman kepada penzina.
Hukuman kepada penzina

Belum Berkahwin Sudah Berkahwin
12. 13.

Soalan 14 dan Soalan 15 adalah berdasarkan rajah di bawah
Lengkapkan rajah cara mengerjakan haji di bawah :

Cara mengerjakan Haji

14. ________________ Haji Qiran 15. ________________

16 Membenarkan di hati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan anggota adalah
pengertian ________________.

17 Gelaran kepada empat orang sahabat yang memegang jawatan dalam negara Islam
selepas kewafatan Rasulullah S.A.W. dinamakan _______________________________

Soalan 18 hingga Soalan 20 berdasarkan jadual di bawah :

Nyatakan tokoh yang bersesuaian dengan sumbangan yang diberikan

No Sumbangan Tokoh
18 Memerangi nabi palsu ___________________________

19 Menyusun undang-undang tanah negara ___________________________

20 Membesarkan angkatan tentera darat dan laut ___________________________

21 Perhatikan rajah di bawah

Jamrah Aqabah Jamrah Wusta Jamrah Ula

Amalan di atas adalah salah satu perkara wajib haji.
Jemaah haji diwajibkan melontar __________________________ pada 10 Zulhijjah.

22 Hukuman terhadap orang menganggu ketenteraman awam ialah

______________________________

23 ____________________ ialah pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang
piutang, pertukaran makanan yang sejenis termasuk juga mata wang.

24 Muhammad Faris terlupa mengadap binatang ke arah kiblat semasa sembelihan. Hukum
sembelihannya ialah _________________________

25 Imam Abu Hanifah dilahirkan di _________________ pada tahun 80 hijrah bersamaan
699 masehi.

26 Orang yang akil baligh yang melanggar hukum Allah digelar _____________________.

27 Kambing, biri-biri, kibas, lembu, kerbau dan unta ialah binatang ternakan berkaki empat
yang jinak dan boleh dimakan dagingnya. Binatang tersebut dinamakan _____________

28 ___________________ ialah menziarahi Baitullahil Haram kerana mengerjakan ibadat
tertentu pada bila-bila masa mengikut syarat-syaratnya.

29 Hukum mengebumikan seseorang yang murtad di tanah perkuburan Islam ialah
________________

Soalan 30 dan Soalan 32 adalah berdasarkan jadual di bawah .
Lengkapkan sumber ekonomi di zaman Kjan Abbasiyah

Sumber ekonomi Kerajaan Abbasiyah

30 _____________ Al-Fai’ 31. __________ 2322..___________
_____________
___

33 Amalan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengerjakan ibadat Haji. Jika
tertinggal salah satu daripadanya, hajinya tetap sah tetapi dikenakan bayaran dam.

Pernyataan ini menerangkan tentang __________________________.

34 Iman dari segi bahasa bermaksud __________________.

35 _______________ ialah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan
meninggalkan laranganNya.

Pengertian Iman

membenarkan dengan mengamalkan dengan
hati anggota badan

36 P

P dalam rajah di atas ialah _____________________.

Syiah

X Syiah al Batiniah

37 Syiah Zaidiah
X dalam rajah di atas ialah _________________.

38 Rukun yang membezakan antara ibadat haji dengan ibadat umrah ialah
______________.

39 _________ bermaksud mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat
tertentu untuk beribadat kepada Allah S.W.T.

Tawaf
Ifadhah / Rukun

Tawaf Jenis-jenis Tawaf
R ___________ tawaf S ___________

Tawaf
Wadak
40 R dalam rajah di atas ialah ______________.
41 S dalam rajah di atas ialah ______________.
42 Ciri utama dalam memilih calon isteri ialah wanita yang ______________.
43 Peminangan boleh dilakukan dengan lafaz ___________ atau kinayah.
44 Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan tanpa izinnya dipanggil wali
____________ .
Rajah di bawah adalah berkaitan susunan wali akrab :-
Bapa

Datuk

T

Saudara lelaki sebapa
45 T dalam rajah di atas ialah _______________.

46 Pada zaman pemerintahan khulafak ar-Rasyidin, Dewan al-Jundi dan
____________ ditubuhkan bagi memastikan pengurusan pentadbiran berjalan
lancar.

47 Kerajaan ____________________ diambil bersempena dengan nama moyang
khalifah pertamanya iaitu Muawiyah bin Abi Sufian bin Harb bin Umaiyah.

 Ekonomi Negara berada di tahap yang paling tinggi
 Kewangan Negara melebihi keperluan

48

Penyataan di atas adalah berkaitan dengan zaman kegemilangan pemerintahan
bani Umaiyah di bawah pemerintahan khalifah
____________________________.

Sumbangan Khalifah Abu
Jaafar al Mansur

Jadikan Baghdad 49 __________
sebagai ibu kota Bina pasar-pasar

50___________

ITK Set 5

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1 Rukhsah diberikan kepada orang yang bermusafir untuk menunaikan solat secara
_____________________.

2 Mempercayai binatang seperti burung boleh membawa tuah atau sial termasuk dalam perbuatan
__________________.

3 Hubungan jenis antara ______________dengan perempuan dinamakan musahaqah.

JENIS-JENIS RIBA

4._____________ Riba an Nasiah

Nama-nama Ahli Sunnah Waljamaah

Ahlus Sunnah Al Jamaah 5.____________ Ahlul Hadis
____

6 Antara kumpulan ajaran sesat yang beriktikad bahawa Mirza Ghulam Ahmad sebagai al Mahdi, Nabi
dan jelmaan Krishna ialah ______________.

Syarat menerima
upah haji

Menerima upah untuk 7.___________________
seorang sahaja ___

8 Mandi dan solat sunat sebelum niat ihram adalah perkara-perkara ______________ haji.

Syarat sah binatang sembelihan

(a) Binatang yang halal di
makan

(9) _______________

(10) _______________ T

11 Wali terbahagi kepada dua iaitu ________________ dan wali hakim.
Islam

Syarat-syarat wali Lelaki
Akil dan baligh

12._____________________

13 Isteri berhak menuntut _________ apabila suami tidak mampu memberi nafkah zahir atau batin.

14 Antara sumbangan Saidina Uthman bin Affan adalah mengumpul dan membukukan al Quran dalam
satu naskhah yang dinamakan ______________.

15 Hukum mentaati pemimpin adalah ________ selagi tidak disuruh melakukan perkara yang
bertentangan dengan syarak.

16 “Saya jual kereta dengan harga RM50,000 dengan syarat jualkan kereta tuan kepada saya dengan harga
RM30,000”

Jual beli ini dikenali sebagai jual beli _________

Kaedah menentukan Al-Quran
hukum Imam Abu Al-Sunnah

Hanifah Al-Qias
17.______________

Al-Uruf
18._______________

Cara Imam Malik menghormati
Hadis Rasulullah S.A.W

19.________ 20.__________

Memakai
bau-bauan

Memakai pakaian yang bersih

21 Perbuatan merosakkan kemudahan awam merupakan satu perbuatan__________
dan berdosa.

22. Telefon, tandas awam, dan seumpamanya adalah______________________yang
disediakan oleh pihak kerajaan untuk kegunaan orang ramai.

23. Kitab __________ adalah hasil karya Ibnu Khaldun untuk mengetengahkan sejarah sebagai bidang
ilmu.

24. Kemudahan awam disediakan bertujuan memberi__________________hidup kepada kita.

Soalan 25 dan soalan 26 berdasarkan carta di bawah.
Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.

Langkah-langkah mengatasi kerosakan kemudahan awam

25_____________ 26_____________ Pendidikan awal
_

27. Hukum melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar ialah _____________.

28. Sumpah suami yang disertakan dengan laknat daripada Allah untuk menolak hukum qazaf disebabkan
tuduhan zina terhadap isteri atau untuk menafikan nasab disebut ________________

29. Akikah afdal dilakukan pada hari _________________ kelahiran bayi.

30. Keengganan isteri menunaikan kewajipan terhadap suami tanpa alasan yang munasabah mengikut
hukum syarak disebut _________________

31 Orang yang tidak taat kepada Allah dan RasulNya dengan melakukan dosa besar atau berterusan
melakukan dosa kecil disebut orang ________________

32. “al-Jabar wa al-Muqabalah” ialah karya-karya sarjana Islam yang dihasilkan oleh seorang sarjana
barat termasuk karya _______________

33. Menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan perbuatanNya disebut sebagai _____________

Nyatakan struktur kerajaan Abbasiyah berdasarkan rajah di bawah.

34._____________

35._____________

36._____________

Soalan 37 - 39 adalah berdasarkan gambar di bawah.

Sebaik-baik pembahagian daging korban ialah sebanyak 1/3 kepada :
37. ____________________
38. ____________________
39. ____________________
Soalan 40 – 42 adalah berdasarkan pernyataan berikut:
Padankan tokoh yang sesuai dengan karya yang bersesuaian.
Tulis nombor sahaja dalam ruangan yang disediakan.

No. Soalan Tokoh Jawapan karya
40 Imam Malik _____ Al-Umm, al-Risalah
41 Imam Abu Hanifah _____
42 Imam Syafei _____ Al-Muwattak
Al-Fiqh al-Akbar, al-Faraidh

Soalan 43 - 45
Lengkapkan petak kosong di bawah mengenai syarat isteri yang sah dirujuk.

Isteri

Islam 45

43 Bukan talak tiga
44

Soalan 46 hingga 47.

46 Kita dilarang __________________ keluarga simati dengan permintaan yang mereka tidak mampu.

47 ________________ ialah mengingati Allah dengan hati, lisan dan perbuatan.

48 ________________ ialah kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu di dunia atau amaran
azab di akhirat

49. __________________ ialah suatu perjanjian untuk memiliki manfaat dari sesuatu barang yang diterima
daripada orang lain dengan bayaran yang sesuai dengan perjanjian yang ditentukan.

50. Menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat mere’ dan halkum
dengan alat yang tajam dinamakan_______________________

ITK Set 7
Lengkapkan rajah di bawah mengenai sumber kewangan bagi Kerajaan Abbasiyah.

1.

2

Sumber kewangan Fai

3.

4.

Soalan 305 – 307 adalah berdasarkan pernyataan berikut:

Padankan tokoh pilihan dan karya mereka. Tuliskan jawapan di ruang yang disediakan.

A Tokoh Pilihan C
Ibnu Khaldun B Hamka

Ibnu Sina

No Soalan Sumbangan Jawapan
Al-Mukaddimah
5 Arkanul Islam
6 Qanun fi al-Tibb
7

Soalan 8 – 9 adalah berdasarkan carta di bawah.

Isi tempat kosong berkaitan sebab seseorang menjadi murtad.
Sebab Murtad

(Iktikad) 8 ______________ 9 ______________
Berniat Mengisytiharkan Menganut agama
meninggalkan keluar dari Islam
agama Islam lain

Soalan 10 dan Soalan 12 adalah berdasarkan rajah di bawah.
Lengkapkan rajah jenis-jenis Dam di bawah :

Dam Tertib dan
Takdil

10.___________ Jenis-jenis 11.___________
Dam

12.___________

13. Hasil karya HAMKA yang terkenal ialah ________.
14. Riba ____________ iaitu pertambahan yang diperolehi kerana pertukaran barang yang sama

jenis.
15. Abdul Rahman bin Muhamad bin Muhamad lebih dikenali sebagai _________ .
Soalan 16 - 17 adalah berdasarkan rajah di bawah.
Lengkapkan rajah berikut:

Gelaran
Al-Husin bin Abdullah bin al-Hasan bin Ali bin Sina

Di Timur Di Barat
16.____________ 17.____________

18. Orang yang melanggar hukum Allah digelar ____________.
19. Khuluk juga diertikan sebagai___________.
20. ____________ ialah ketidakpastian atau tidak jelas terutamanya yang melibatkan akad dan

perjanjian dalam insuran Islam .
21. ____________ ialah kembali semula taat kepada Allah setelah menyesal melanggar perintah dan

laranganNya .

22. Orang kafir yang menetap di negara Islam tetapi tidak mengikat perjanjian dengan kerajaan Islam
dikenali sebagai kafir __________.

23 ___________ bermaksud membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah dan
mengamalkan dengan anggota badan.

24 Mengerjakan ibadat __________ ketika menunaikan haji ialah melambangkan ingatan terhadap
peristiwa Siti Hajar dan puteranya Nabi Ismail.

Soalan 25 hingga Soalan 27 adalah berdasarkan jadual di bawah.
Padankan tokoh pilihan dan sumbangan yang diberikan oleh mereka.
Tuliskan jawapan dalam ruangan yang disediakan.

A Tokoh pilihan C
Imam Ahmad bin Hanbal B Imam Malik

Imam Syafie

Sumbangan Jawapan
Menulis kitab Al-Risalah
Menulis kitab Al-Musnad 25.____________
Menulis kitab Al-Muwatta’ 26.____________
27.____________

28 ________________membolehkan manusia membezakan antara baik dan buruk

29. Manusia mampu mengetahui perkara ghaib melalui keterangan _____________ kerana akal
manusia terbatas.

Soalan 30 dan Soalan 31 berdasarkan carta di bawah.
Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Sumber berfikir

wahyu 30.______________
__

31._____________ maklumat yang tepat akal
___

32. Syirik yang tersembunyi dalam diri manusia dinamakan syirik __________

33 Hukum mengamalkan perbuatan syirik ialah _____________.
34. Menyekutukan Allah S.W.T dengan sesuatu pada zat, sifat dan af’alnya disebut ____________.

35. Syirik __________ ialah tidak meletakkan Allah S.W.T sebagai sesuatu yang mutlak dalam niat,
terutamanya dalam ibadat.

36. ____________ ialah orang yang mengagumi diri sendiri.

37.

Pengertian Iman

membenarkan dengan mengamalkan dengan
hati anggota badan

37. ________________

38 Iman seseorang muslim akan berkurang apabila melakukan ______________ .

39. ____________ ialah berasa gembira dalam melalui ibadat, sanggup menanggung kepayahan demi
mendapatkan keredaan Allah.

40. Orang yangtidak ada agama di gelar sebagai__________________
41. Orang yang mendapat kemanisan iman memiliki ___________ yang tinggi dan mulia.

42. ______________ yang konsisten dapat meningkatkan keimanan seseorang.

43 ______________ bermaksud melakukan ibadat haji bagi pihak orang lain.

44 Hukum upah haji adalah ________________.

45

Sebab Upah Haji

Tiada keupayaan fizikal __________

46 Sembelihan ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat
________ dan urat marik dengan menggunakan alat yang tajam.

47 Binatang yang mati tanpa disembelih dinamakan _________ .

48 Hukum menggunakan pisau yang tumpul semasa menyembelih ________ .

49 dan 50 Lengkapkan carta sembelihan berikut :

Rukun Sembelihan

Penyembelih.
(49) _____________
(50) _____________

ITK Set 8

Jenis-jenis Dam

1___________ Tertib dan taqdir 2 ___________ Takhyir dan takdir

3 Ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah
s.a.w. ialah _________________________________

4 Golongan kaya telah mendirikan _____________________di sekitar masjid untuk
kanak-kanak belajar membaca, menulis dan menghafaz al-Quran.

Soalan 5 hingga Soalan 7 berdasarkan jadual di bawah : Tokoh
Nyatakan tokoh yang bersesuaian dengan sumbangan yang diberikan

No Sumbangan
5 Menulis kitab al-Faraid

6 Menulis kitab al-Risalah
7 Menulis kitab al-Muwatta’

Jamrah Aqabah Jamrah Wusta Jamrah Ula

Perhatikan rajah di atas.
Amalan di atas adalah salah satu perkara wajib haji.

8 Jemaah haji diwajibkan melontar _____________ pada 10 Zulhijjah.

9 Hukuman terhadap orang yang sudah berkahwin melakukan zina ialah
____________________________________

10 _________________________ ialah pengharaman sementara bagi perempuan melalui
perkahwinan selain penyusuan dan keturunan

11 Salleh terlupa mengadap binatang ke arah kiblat semasa sembelihan. Hukum sembelihan

ialah _________________________

12 Gelaran _________________________ di berikan kepada Imam al-Ghazali adalah
kerana kecekapan, kemasyhuran dan kekuatannya membela agama.

13 ___________________ ialah ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui
pertolongan makhluk ghaib bertujuan memudaratkan atau mengelirukan manusia.

14 _________________________ ialah sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat
untuk dijadikan sebagai alat pemilikan.

15 Langkah awal dalam proses memilih calon isteri yang sesuai serta menepati ciri yang
dikehendaki di kenali dengan _________________________

16 Hukum makan buah-buahan yang dicuri ialah __________________________________

Soalan 17 dan Soalan 18 adalah berdasarkan jadual berikut.Nyatakan istilah yang digunakan dalam sistem
pemerintahan Kerajaan Abbasiyah berdasarkan jadual tugas di bawah.

No Jawatan
17 _________________________________________ Ketua negara pemimpin tertinggi
18 _________________________________________ Perdana menteri
19 _________________________________________ Jabatan kerajaan

20 Peristiwa yang berlaku kepada Siti Hajar yang berusaha mencari air untuk anaknya Nabi
Ismail a.s. menjadi amalan dalam rukun haji. Pernyataan ini menerangkan tentang
__________________________

Soalan 21 dan Soalan 22 adalah berdasarkan rajah di bawah.
Lengkapkan carta jenis insurans di bawah :

Jenis Insurans

21. …………………………... 22. ……………………………….

23 _______________________ ialah berasa gembira dalam melakukan ibadat serta
sanggup menanggung kepayahan demi mendapat keredhaan Allah S.W.T.

24 Kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai
dinamakan sebagai ____________________________

25 Hukum memakan mana-mana anggota badan binatang yang terpotong tanpa disembelih
adalah ____________________________.

Soalan 26 hingga Soalan 28 berdasarkan jadual di bawah :

Nyatakan tokoh yang sesuai dengan sumbangan berikut :- Tokoh
___________________________
No Sumbangan ___________________________
___________________________
26 Ulama pertama menyusun kitab fikah menurut bab.
27 Kitab al-Muwatta’.

28 Bapa Usul Fiqh
Soalan 29 hingga Soalan 30 berdasarkan carta di bawah
Namakan jawatan baru pada zaman khulafa’ ar-Rasyidin

JAWATAN-JAWATAN BARU PADA ZAMAN KHULAFA AL-RASYIDIN

29. _____________ Setiausaha Pegawai Pemungut Cukai

Pegawai Polis Pengurus Perbendaharaan Negara Gabenor/Wali
30. _______________

31 Mengamalkan ilmu santau, ilmu guna-guna dan tangkal azimat termasuk dalam
perbuatan ________________________ .

32 Seorang yang berkemampuan menunaikan nafkah zahir dan batin, sihat tubuh badan
serta dikhuatiri terjerumus kepada zina hukumnya ____________________ berkahwin.

33 Semasa menunaikan ibadat haji atau umrah kita disunatkan menziarahi makam
Rasulullah s.a.w. yang terletak dalam masjid ____________________________ di
Madinah.

34 Sahabat nabi ialah mereka yang memeluk Islam dan sempat berjumpa dengan nabi
Muhamad s.a.w. ketika ________________ walaupun seketika serta meninggal dunia
dalam keadaan beragama Islam

35 Hukuman kepada penzina Muhson ialah _______________________

36 Encik Musa yang menghidap penyakit ganjil telah pergi ke sebuah kubur yang
dianggap keramat untuk memohon doa supaya ia cepat sembuh.
Hukum melakukan perbuatan di atas ialah ___________________________.

37. Qazaf ialah menuduh seorang yang baik melakukan zian tanpa empat orang
saksi_______ yang adil

38 __________________________ ialah kegiatan menyeronokan yang boleh menyegarkan
kembali kesihatan badan.

39 Perhatikan gambar di bawah.

Gambar di atas adalah salah satu amalan rukun haji.
Amalan tersebut dilakukan selepas __________________________.

Soalan 40 – 44 adalah berdasarkan rajah di bawah
Nyatakan tempat-tempat yang bertanda di bawah

43

40
41 42

44 Ibadat yang sunat dilakukan ditempat yang ber nombor 42 ialah________
45 Orang yang sering melakukan ___________________________ disebut al-Mufsidun.
Soalan 46 adalah berpandukan rajah di bawah
Lengkapkan rajah mengenai jenis-jenis kufur.

Kufur

Kufut hakikat. 46………….

47. Islam telah menetapkan hukuman potong tangan kepada pencuri sekiranya barang yang R)
dicuri mencukupi _______________________tertentu dan sabit kesalahan. (Pg/S).
(Pm/S)
48. Perbuatan mencampurkan buah yang elok dengan yang busuk semasa berjualbeli adalah
perbuatan ______________________ yang dilarang oleh Islam. Pm/R

49. Orang yang tidak melakukan sunah Rasulullah s.a.w. tidak berpeluang menerima
_______________________ baginda di akhirat kelak.

50. Dosa besar ialah kesalahan yang dikenakan _____________________ yang tertentu di
dunia dan amaran azab di akhirat.

ITK Set 9

1. Menurut gadaian dalam Islam, barang yang digadai adalah tetap menjadi hak
______________ yang asal. Pm/S

2. Binatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih tidak mengikut syarak dinamakan
___________________________.PmR

3. Hasil karya Imam al-Syafei r.h.m. yang paling masyhur ialah _____________________. PgT

4. Rekreasi _______________________ tertumpu kepada aktiviti lasak yang melibatkan PgR
ketahanan fizikal dan mental.
AnR/
Soalan 5 hingga Soalan 6 berdasarkan jadual di bawah : PmpS
Nyatakan tempat kelahiran tokoh-tokoh berikut :-
PgR
Tokoh Tempat Kelahiran

Imam Abu Hanifah 5. _______________________________

Imam al-Maliki 6. _______________________________

7. Perhatikan rajah di bawah.

Daud

Khatijah Ramlah Muhammad

Zainal Mustafa Jamilah Rohani

Azlan

Ketika Rohani berumur dua bulan dia disusui sebanyak dua kali kenyang oleh emak
saudaranya Ramlah. Apabila Rohani berumur lapan belas tahun dia dinikahkan
dengan Mustafa. Hukum perkahwinan mereka _____________________.

8. Mengingatkan pesakit supaya makan ubat mengikut jadual merupakan adab menjaga
orang sakit dari aspek ___________________________.

9. Hukum menziarahi dan menjaga orang sakit ialah ___________________________.

10. Keharusan yang diberikan Allah S.W.T. kepada orang musafir untuk mengerjakan solat
secara jamak atau qasar disebut dengan istilah ____________________________.

“Aku nikahkan akan dikau “Aku terima akan nikahnya

dengan anakku Masitah bt. Masitah bt. Kassim dengan

Kassim dengan mas kahwin RM mas kahwin RM 5000.00
5000.00 tunai ” tunai ”

Berdasarkan gambar di atas, 12
11. Ucapan yang disebut oleh bakal pengantin lelaki dinamakan sebagai lafaz _________
12. Ucapan yang disebut oleh bapa pengantin perempuan dinamakan sebagai lafaz ______________

Soalan 13 adalah berpandukan rajah di bawah (Pg/R)

Dosa

12 ……………….. kecil

14 Kumpulan __________________ menganggap al Quran mempunyai makna zahir dan batin
(Pg/

s).

15 ______________ kepada negara ialah dengan menyumbangkan sesuatu kepada negara
mengikut kebolehan dan kemampuan kita.

Pm/R
16 Belajar daripada guru yang diiktiraf keilmuannya dalam bidang akidah adalah antara
AP/R langkah-langkah memelihara _____________________ ()

Pg/S

17 Hukuman kepada orang yang melakukan Qazaf ialah _______________________.

Pg/ S
18 Panglima perang yang berjaya mengalahkan tentera Hurmuz pembesar Parsi di Iraq yang
Pg S menyebabkan seluruh Iraq berada dalam wilayah Islam ialah ________________

(Khalid al
19 Zaman kemajuan Kerajaan Bani Umaiyyah bermula daripada Khalifah _______________ .
Pg S

(Abd Malik bin Marwan)
20 Dalam tempoh pertunangan, pergaulan bebas antara pasangan adalah dilarang kerana mereka

masih lagi __________________.

21 ______________ ialah satu faedah yang diperolehi apabila satu kumpulan menggembeling

pjt usaha serta sumber dan saling bekerjasama apabila ditimpa musibah.

22 ______________ dikenakan ke atas jemaah haji kerana melakukan perkara yang dilarang
pm semasa ihram.
R

23 Mahar yang ditentukan kadarnya dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak dinamakan
pgR _________________.

24pg Hasil karya Imam Malik r.h.m. dalam ilmu fikah dan Hadis ialah ________________.
R

25 Kita hendaklah sentiasa mengikut segala Rasulullah s.a.w. sama ada dalam

perbuatan, perkataan, hukum, sikap dan pandangan dalam setiap aspek kehidupan.

Soalan 26 hingga Soalan 27 berdasarkan jadual di bawah :
Nyatakan mazhab berdasarkan tokoh berikut :

Mazhab Nama Tokoh
26 __________________________ Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amir al-Harith

27 __________________________ Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Uthman
Pg/R

Soalan 28 adalah berpandukan carta di bawah.

Lengkapkan carta Tahallul di bawah :

Tahallul

Tahallul Awal 28 ______________

pgRpgR

29. _____________________ ialah mengingati Allah S.W.T. dengan hati , lisan dan perbuatan.
pgT

30 Mengucapkan takziah kepada keluarga jenazah tidak melebihi ______________ hari.
pgR Disunatkan solat __________________ dan berdoa sebelum memulakan perjalanan jauh.
31
pmS.

Soalan 32 dan Soalan 33 adalah berdasarkan rajah di bawah.
Lengkapkan carta jenis nafar dalam ibadat haji.

Jenis nafar

32. ……… …………………... 33. ……………………………….

34 Kerugian orang yang tidak berzikir adalah terdedah dengan perkara yang dimurkai Allah
S.W.T. kerana mudah dikuasai _________________

35 ___________________________ ialah pemberian sebagai satu penghargaan , pujian atau
tanda kasih sayang

36 _________________________ bermaksud suami menyamakan isterinya atau mana-mana
anggotanya dengan perempuan yang mahram baginya

Beriktikad bahawa diri batin manusia ialah Allah dan diri zahir
manusia ialah nur Muhamad

37 Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri kesesatan ajaran ________________

38 Ajaran _______________ beriktikad bahawa pengasasnya adalah jelmaan Allah

39 Hamka telah mengasaskan persatuan____________________ bagi memberi pelajaran
kepada jemaah haji Indonesia.

40 Pada tahun 656 H / 1258 M, tentera Monggol di bawah pimpinan _________________
telah berjaya menewaskan tentera Kerajaan Abbasiyah dan seterusnya menakluki Kota
Baghdad.

41 Perkembangan dan penguasaan ilmu serta teknologi umat Islam pada zaman Abbasiyah
telah mencetuskan zaman ____________________ di Eropah.

42 Allah S.W.T. mengetahui setiap harta yang _________________________ oleh hambanya
dan akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan.

43 Pendidikan __________________ bermatlamat membentuk keperibadian anak agar dapat
melaksanakan kewajipan yang sempurna , berfikiran matang dan berani.

44 Waktu afdhal melakukan ibadat korban ialah sebelum _________________ matahari pada
sepuluh zulhijjah.

45 Peniaga yang bersifat ____________________________akan melaksanakan urusan jual beli
dengan sebaik mungkin , tidak sekadar mementingkan keuntungan semata-mata tetapi juga
keberkatan dari Allah S. W.T.

46 Melakukan ulangkaji yang bersunguh-sungguh boleh menjauhkan diri anda dari
perbuatan ………………. dalam peperiksaan.

47  Pelaku dosa besar adalah kafir
 Membataskan sumber syariat kepada al Quran sahaja
 Menghalalkan darah umat Islam yang berbeza iktikad dengan mereka

Pernyataan di atas adalah pegangan mazhab __________________

48 Tariq bin Ziad telah _____________________ kapal perangnya setelah tiba di Sepanyol
untuk menaikkan semangat tenteranya agar berjuang bermati-matian.

49 Iman_______________digelar sebagai amir al- Mukminin di kalangan ahli hadis .

50 _________________________ ialah hubungan jenis antara perempuan dengan
perempuan.

ITK Set 10

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1. Khalifah _____________ menyediakan sudut dan tempat tertentu di istana untuk para
sarjana menyampaikan ilmu

2. Hukuman kepada orang yang menuduh zina tanpa empat orang saksi ialah
_________________

3.Pg Kemanisan iman ialah merasa gembira dalam melakukan _______________________

4. ____________________ ialah orang yang berkuasa mengahwinkan seseorang Pgr
perempuan. PgS

Jenis Tawaf Maksud PgS
Tawaf Qudum Tawaf selamat datang
Tawaf yang wajib dilakukan dalam ibadat haji atau umrah
P

5. P dalam rajah di atas ialah ____________________ .

Perempuan yang haram dipinang

Isteri orang Dalam idah Mahram Q

6. Q dalam rajah di atas ialah ____________________ . PgR
7. Hukum mengadakan walimatul urus adalah ____________________ . PgR
8. Institusi yang menyediakan khidmat nasihat, runding cara dan menyelesaikan masalah
PgR
suami isteri ialah ___________________

Ibadat Sai

R S
( Tempat bermula ) ( Tempat berakhir )

9. R dalam rajah di atas ialah ___________________________ . Pgs
Pgs
10. S dalam rajah di atas ialah ___________________________ . PgR

11. Isteri yang nusyuz akan kehilangan hak _____________________ daripada suaminya PmR
PgR
 Memberi ketenangan jiwa kepada suami isteri PgR
 Memenuhi tuntutan rohani dan jasmani PgS
 Menjaga nasab yang sah

12. Pernyataan di atas menjelaskan tentang hikmah ___________________ .

13. Zaman pemerintahan keturunan Marwan bin al-Hakam dikenali sebagai zaman kemajuan
Kerajaan ________________________ .

14. Kitab tafsir karya Dr. Hamka yang termasyhur ialah ___________________.

15. Kitab al-Risalah menjadikan Imam _________________________ digelar Bapa Usul
Fiqah.

Bidang Ilmu pada zaman Kerajaan Bani Abbasiah

Berteraskan wahyu T

16. T dalam rajah di atas ialah _______________________ . PgR
PgR
17. Laluan peniaga muslim ke China melalui Samarkand dan Turkistan pada zaman kerajaan
Bani Abbasiah di kenali sebagai laluan _______________________.

18. Idea Muhammad Abduh untuk membuat ______________________ dalam bidang

pendidikan memberi kesan mendalam terhadap perkembangan ilmu umat Islam. PgR

Soalan 19 dan Soalan 20 adalah berdasarkan rajah di bawah.
Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Kepentingan kemudahan
awam kepada individu

Menjimatkan Menjamin 20
perbelanjaan 19 kesejahteraan hidup

21.PgT Orang yang berpura-pura beriman sedangkan hatinya tetap kufur lepada Allah S.W.T
22. digelar sebagai _____________________
23.
24. Penzina Muhsan / penzina yang sudah berkahwin.
Sebat 40 rotan ádalah hukuman hudud kepada _____________

J- Saidina Ali
Kumpulan yang menganggap al-Quran mempunyai makna zahir dan batin adalah
kumpulan Syiah _____________________

J-
Miqat makani ialah sempadan _________ bagi jemaah haji memulakan niat ihram.

Idah perceraian hidup

Status Isteri Tempoh idah
Tidak hamil Tiga kali suci
Putus haid
X

25. X dalam rajah di atas ialah _______________________
Rukun gadaian

Pengadai Pemegang gadaian Barang

Bayaran X

26. X dalam rajah di atas ialah _____________________
27. Hukum melibatkan diri dalam urusan saham adalah _________________

J- sighah / akad
28. _______________ memberi perlindungan kepada mereka yang menghadapi kerugian.

Soalan 29 dan 30 berdasarkan carta di bawah.
Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Rukun sembelihan

29 Binatang yang disembelih 30

J- Jual beli / J - Mahar musamma / mahar mithil

31. Hukum memakan mana-mana anggota binatang yang terpotong tanpa disembelih
ialah_______________.

J - Mahar musamma / mahar mithil

* Memberi nasihat dengan hikmah
* Memulau tempat tidur
* Memukul dengan tujuan mendidik

32.t Pernyataan di atas merujuk kepada cara mendidik isteri yang ______________
J- Bermalam di Mudzalifah

33. Hukum En Muda mengerjakan tawaf dan tersentuh kelmbu Kaabah ialah__________

34. Imam al-Ghazali digelar Faqeh kerana____________

35.pg Kata Imam_________ “aku tidak tinggalkan seorang yang lebih baik, lebih alim,dan
lebih tahu hukum fekah selain Ahmad bin Hanbal.

Struktur pemerintahan kerajaan Abbasiah

al-Khalifah

al-Khalifah

al-Wazir

36

37.pg Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ilmu Fekah dan Ilmu Tauhid adalah ilmu berteraskan
_____________________

38.pg Kata Imam___________ semua orang beriman akan binasa kecuali orang yang
berilmu, beramal dan ikhlas

Soalan 39 dan Soalan 40 adalah berdasarkan rajah di bawah.
Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. PgS

Hikmat beradab ketika
berzikir

39. _____________ Dikasihi Mendidik jiwa 40.____________
Allah
supaya mengingati

Allah swt.

41.PgT ______________ biji batu yang perlu disediakan oleh jemaah haji untuk melontar di
Jamratul Aqabah selama 4 hari.
42.
43. Penzina Muhsan / penzina yang sudah berkahwin.
Khawarij ialah kumpulan yang berpaling tadah daripada menyokong ______________.
44.
An/R J- Saidina Ali
________________ ialah perjanjian untuk memiliki manfaat dari suatu barang yang
diterima dengan bayaran yang ditentukan.

J-
_________________ ialah sempadan tempat bagi jemaah haji memulakan niat ihram.

J- Mikat makani
Perhatikan gambar di bawah.

Cakap Mungkir Khianat Melampaui
bohong janji batas

45. Perbuatan di atas merupakan ciri-ciri orang ____________________

Talak Jenis J- Munafik
Talak yang sesuai dengan hukum syarak Talak sunni J- Talak bain sughra
Talak yang tidak membolehkan suami merujuk
isteri kecuali dengan akad dan mahar yang baru P

46. P dalam rajah di atas ialah _______________________

Rukun Hutang

Pemberi hutang Penerima hutang Barang Q

47. Q dalam rajah di atas ialah _______________________
J- sighah / akad

48. Muamalat menukarkan barang dengan barang mengikut cara tertentu dinamakan
______________________
J- Jual beli / al-Bai`

49. __________________ mempunyai kuasa mengahwinkan anak gadisnya tanpa
mendapat keizinan terlebih dahulu
J-Wali mujbir

Jenis Mahar

R Musamma
50. R dalam rajah di atas ialah _________________________ .
S


Click to View FlipBook Version