The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by saifulrezan1885, 2019-01-01 20:40:35

Buku Pengurusan 2019 SEMAKAN 3

Buku Pengurusan 2019 SEMAKAN 3

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

MUKA SURAT

1.0 Pendahuluan ...................................................................................................................................4

1.1 Kata-kata Aluan .......................................................................................................................... 5
1.2 Mutiara Kata............................................................................................................................... 6
1.3 Rukun Negara............................................................................................................................. 7
1.4 Falsafah Pendidikan Malaysia .................................................................................................... 8
1.5 Ikrar Integriti Malaysia ............................................................................................................... 8
1.6 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 ........................................................... 9
1.7 11 Anjakan Pppm ..................................................................................................................... 10
1.8 Maklumat Sekolah ................................................................................................................... 11

Profil Am Sekolah ..................................................................................................................... 11
Sejarah Sekolah ........................................................................................................................ 12
Visi Sekolah .............................................................................................................................. 13
Misi Sekolah ............................................................................................................................. 13
Moto Sekolah ........................................................................................................................... 13
Matlamat Sekolah .................................................................................................................... 14
Piagam Sekolah ........................................................................................................................ 14
Logo Sekolah ............................................................................................................................ 15
Lagu Sekolah............................................................................................................................. 15
Pelan Bangunan Sekolah.......................................................................................................... 16
1.9 Persekolahan Sesi 2018............................................................................................................ 17
Perincian Hari Persekolahan .................................................................................................... 18
Hari Kelepasan Am Negeri Selangor ........................................................................................ 19
Profil Guru ................................................................................................................................ 26
Pecahan Guru Mengikut Sesi ................................................................................................... 27
Maklumat Guru ........................................................................................................................ 28
Profil Kakitangan Sokongan ..................................................................................................... 28
1.10 Jadual Guru Bertugas Mingguan Mengikut Sesi ...................................................................... 29

2.0 Pengurusan Pentadbiran ................................................................................................ 39

2.1 Carta Organisasi Pentadbiran................................................................................................... 40
2.2 Jawatankuasa Pengurusan Sekolah ......................................................................................... 41
2.2.1 Jawatankuasa Induk Pengurusan Dan Perancangan ............................................................. 41
2.2.2 Jawatankuasa Frog Vle 1bestarinet....................................................................................... 41
2.2.3 Jawatankuasa Kewangan Sekolah ......................................................................................... 41
2.2.4 Jawatankuasa Guru Dan Kakitangan Sekolah........................................................................ 42
2.2.5 Jawatankuasa SKPMg2 .......................................................................................................... 42
2.2.6 Jawatankuasa Pengurusan Data & Maklumat....................................................................... 42
2.2.7 Jawatankuasa Pengurusan Latihan Dalam Perkhidmatan..................................................... 43
2.2.8 Jawatankuasa Aset Tak Alih Kerajaan.................................................................................... 43
2.2.9 Jawatankuasa Aset Alih Kerajaan .......................................................................................... 43
2.2.10Jawatankuasa Penyeliaan Dan Pencerapan .......................................................................... 44
2.2.11Pengurusan Bilik-Bilik Khas.................................................................................................... 44

3.0 Pengurusan Kurikulum ................................................................................................... 45

3.1 Carta Organisasi Kurikulukulum............................................................................................... 46
3.2 Jawatankuasa Kurikulum.......................................................................................................... 47
3.2.1 Panitia Bahasa Melayu .......................................................................................................... 48
3.2.2 Panitia Bahasa Inggeris.......................................................................................................... 48
3.2.3 Panitia Matematik ................................................................................................................. 48

1

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

3.2.4 Panitia Sains........................................................................................................................... 48
3.2.5 Panitia Pendidikan Islam........................................................................................................ 49
3.2.6 Panitia Reka Bentuk Teknologi .............................................................................................. 49
3.2.7 Panitia Teknologi Maklumat Dan Komunikasi....................................................................... 49
3.2.8 Panitia Pendidikan Kesenian ................................................................................................. 49
3.2.9 Panitia Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan ............................................................ 50
3.2.10Panitia Bahasa Arab............................................................................................................... 50
3.2.11Panitia Sejarah....................................................................................................................... 50
3.2.12Jawatankuasa J-Qaf ............................................................................................................... 50
3.2.13Jawatankuasa Pra Sekolah..................................................................................................... 51
3.2.14Penyelaras Penilaian Dan Peperiksaan.................................................................................. 51
3.2.15Penyelaras Program Kecemerlangan Murid.......................................................................... 51
3.2.16Jawatankuasa Maklumat / Data Sekolah .............................................................................. 51
3.2.17Penyelaras Bilik-Bilik Khas ..................................................................................................... 52
3.2.18Guru Pengurusan Kelas.......................................................................................................... 53
3.3 Carta Organisasi Induk Pusat Sumber...................................................................................... 54
3.3.1 Carta Organisasi Kerja Pusat Sumber .................................................................................... 55
3.4 Program Khas Pendidikan ........................................................................................................ 56
3.4.1 Carta Organisasi Program Khas Pendidikan .......................................................................... 56
3.4.2 Carta Organisasi Pengurusan Kualiti...................................................................................... 57
3.4.3 Senarai Induk Dokumen Kualiti Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK)........................ 58
3.4.4 Portfolio Ahli Jawatankuasa Pasukan Petugas Kualiti ........................................................... 59
3.4.5 Carta Organisasi PLC.............................................................................................................. 64
3.4.6 Carta Organisasi Jawatankuasa PBPPP .................................................................................. 65
3.4.7 Carta Organisasi Jawatankuasa Kbat ..................................................................................... 66
3.4.8 Carta Organisasi Jawatankuasa Pembelajaran Abad Ke-21................................................... 67
3.4.9 Carta Organisasi Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) ....................................................... 68
3.4.10 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran.................................................................................... 69
3.4.11 Program Sekolah................................................................................................................... 70

4.0 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID ................................................................................. 71

Visi ………………………………………………………………………………………………………………………………………72
Misi. ……………………………………………………………………………………………………………………………………72
4.2 Jawatankuasa Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) ........................................................... 74
4.3 Jawatankuasa KWAPM / E-Kasih.............................................................................................. 74
4.4 Jawatankuasa Rancangan Makanan Tambahan (RMT)............................................................ 74
4.5 Jawatankuasa Program Susu Sekolah (PSS) ............................................................................. 75
4.6 Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)...................................................................... 75
4.7 Jawatankuasa Bimbingan Dan Kaunseling ............................................................................... 75
4.8 Jawatankuasa Displin Dan Pengawas....................................................................................... 76
4.9 Jawatankuasa Kantin................................................................................................................ 76
4.10 Jawatankuasa Unit Kebajikan Murid Dan Dakwah................................................................... 76
4.12 Jawatankuasa Unit 3K: Kesihatan ............................................................................................ 77
4.13 Jawatankuasa Unit 3K: Kebersihan Dan Keceriaan .................................................................. 77
4.14 Jawatankuasa Unit 3K: Keselamatan ....................................................................................... 78
4.15 Jawatankuasa PPDA ................................................................................................................. 78
4.16 Jawatankuasa Sarana Ibu Bapa ................................................................................................ 78
4.17 Jawatankuasa Orientasi........................................................................................................... 79
4.18 Jawatankuasa E-Kehadiran@SPS Dan Buku Kedatangan......................................................... 79
4.19 Jawatankuasa Kedai Buku ........................................................................................................ 79
4.20 Jawatankuasa Murid Cicir ........................................................................................................ 80
4.21 Jawatankuasa Murid Berkeperluan Khas ................................................................................. 80

2

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

5.0 PENGURUSAN KOKURIKULUM ....................................................................................... 85

Visi ............................................................................................................................................ 86
Misi........................................................................................................................................... 86
5.1 Carta Organisasi Kokurikulum.................................................................................................. 87
5.2 Jawatankuasa Unit Kokurikulum.............................................................................................. 88
5.2.1 Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah ............................................................................ 88
5.2.2 Jawatankuasa Pengurusan Dan Penyelarasan Kokurikulum ................................................. 89
5.2.3 Jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah...................................................................................... 90
5.2.4 Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah........................................................................ 91
5.2.5 Jawatankuasa Pemantauan Kokurikulum.............................................................................. 92
5.2.6 Jawatankuasa Pasukan Badan Beruniform (PBB).................................................................. 93
5.2.7 Jawatankuasa Persatuan Dan Kelab ...................................................................................... 94
5.2.8 Jawatankuasa Kelab Sukan Dan Permainan (1M1S).............................................................. 95
5.2.9 Guru Penasihat Persatuan Badan Beruniform ...................................................................... 96
5.2.10Guru Penasihat Persatuan Dan Kelab.................................................................................... 97
5.2.11Guru Penasihat Kelab Sukan Dan Permainan (1M1S) ........................................................... 99
5.2.12Guru Penasihat Rumah Sukan ............................................................................................. 101
5.2.13Jurulatih Pasukan Sekolah (Sukan Untuk Kecemerlangan) ................................................. 102
5.2.14 Jurulatih Pertandingan Ko-Akademik ................................................................................. 104
5.3 Waktu Gerak Kerja Kokurikulum............................................................................................ 105
5.3.1 Peruntukan Masa Kegiatan Kokurikulum ............................................................................ 105
5.3.2 Jadual Perhimpunan Bulanan Kokurikulum......................................................................... 106
5.4 Lokasi Aktiviti Kokurikulum .................................................................................................... 107
5.5 Progran Tahunan Kokurikulum .............................................................................................. 108
5.6 Carta GANTT Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum .................................................................... 111

3

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

1.0 PENDAHULUAN

4

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

1.1 KATA ALU-ALUAN

GURU BESAR
SK Desa Putra

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan
Salam Sejahtera

Bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin-Nya kita masih diberikan
kesihatan dan dapat melaksanakan amanah di bumi bertuah ini untuk terus berbakti
kepada-Nya.

Saya merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Jawatankuasa ‘Buku
Pengurusan SK Desa Putra’ yang telah dapat menyediakan buku ini. Buku ini amat penting
sekali dalam merealisasikan hasrat dan matlamat kita bersama. Selain memaparkan
perancangan kerja harian, buku ini merupakan panduan pengurusan sekolah sepanjang
tahun 2019.

Sekolah ialah pusat perkembangan ilmu, pelajar mahupun guru. Ilmu lebih mudah
berkembang sekiranya berada pada landasan budaya yang cemerlang. Proses P&P akan
berjalan dengan lancar sekiranya kita berjaya membentuk satu budaya ilmu yang mantap.

Kita hendaklah mempunyai visi dan matlamat yang jelas dalam membentuk
pembangunan modal insan yang cemerlang pada masa hadapan agar mereka benar-benar
boleh menjadi aset kepada negara. Oleh itu, kita semua mestilah mempersiapkan diri
mereka bukan sahaja dari segi ilmu, malahan rohani mereka juga perlu disuburi. Jadikan
mereka seperti pohon yang hidup subur dan dapat mengeluarkan buah yang berkualiti.

Sesungguhnya, berada di SK Desa Putra, kita amat bertuah kerana dapat bersama-
sama dalam arus perdana bagi menjayakan agenda negara membangunkan modal insan.
Oleh itu, setiap warga sekolah mesti berkeupayaan memberi sumbangan dalam menjayakan
hasrat negara ini. Marilah bersama-sama kita berazam untuk mengaplikasikan wawasan
negara sepenuhnya bermula 01 Januari 2019. Semoga SK Desa Putra akan menjadi sekolah
yang unggul dan melahirkan pelajar yang cemerlang dari masa ke semasa. Sekian, terima
kasih.

Saya yang menjalankan amanah,

..................................................... 5
(NASIR ALI BIN P.S HASSAN)
Guru Besar
SK Desa Putra
43000 Kajang
Selangor

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

1.2 MUTIARA KATA

“Jadilah orang cerdik supaya senang hidup
TAPI kalau dah terlalu senang selalu jadi

tak cerdik”

-DR. HM TUAH ISKANDAR AL-HAJ-

“Kalau anda mahu cemerlang, anda mesti
sanggup bertembung dengan banyak halangan.

Halangan terbesar adalah MINDA anda
sendiri, yang hanya sukakan sesuatu yang

selesa dan mudah”

-INAMORI KAZUO -

6

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

1.3 RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA
Mendukung cita-cita hendak

Mencapai perpaduan yang lebih erat dikalangan
seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana
Kemakmuran Negara akan dapat dinikmati

bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan

menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan

atas prinsip-prinsip yang berikut:-

Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetian kepada Raja dan Negara

Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan dan Kesusilaan

7

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

1.4 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara

1.5 IKRAR INTEGRITI MALAYSIA

Kami, rakyat Malaysia yang merdeka dan berwawasan, dengan tulus dan suci hati berikrar,
memantap dan memperkukuhkan maruah dan integriti kami, keluarga dan masyarakat,
agama, bangsa dan negara kami.

Ke arah itu, kami berikrar:

• Mematuhi sepenuhnya Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang;
• Mematuhi dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara;
• Mempertingkatkan integriti dengan mengamalkan nilai-nilai murni dan beretika;
• Bekerjsama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk mencegah sebarang

perlakuan jenayah, salah laku dan perbuatan tidak berintegriti;
• Menyokong dan bekerjasama bagi mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang

menggugat integriti masyarakat dan negara; dan
• Membudayakan integriti sebagai amalan hidup harian secara individu dan

berpasukan.

8

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

1.6 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 – 2025

GELOMBANG (13 tahun)

1. Gelombang 1 (2013 – 2015)
2. Gelombang 2 (2016 – 2020)
3. Gelombang 3 (2021 – 2025)

5 Aspirasi Sistem

1. Akses – 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada
Prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020.

2. Kualiti –Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsaseperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.

3. Ekuiti – 50% pengurangan dalam pencapaian (luar-bandar, bandar,
sosiekonomi, gender) menjelang tahun 2020.

4. Perpaduan – Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman
dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian.

5. Kecekapan – Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada.

9

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

1.7 11 ANJAKAN PPPM

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf
antarabangsa.

2. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
3. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai.
4. Tranfomasi keguruan sebagai profesion pilihan.
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.
6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus

berasaskan keperluan.
7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
8. Mentransformasi kebolehupayaan dan kepasiti penyampaian Kementerian.
9. Bekerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sector swasta secara meluas.
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi stiap ringgit uang dibelanjakan
11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.

10

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

1.8 MAKLUMAT SEKOLAH
PROFIL AM SEKOLAH

No Pendaftaran : BBA9212
Nama Sekolah : Sekolah Kebangsaan Desa Putra
Alamat : Sungai Merab, 43000 Kajang
No. Telefon : 03-89255928
No. Faks : 03-89255928
Email : [email protected]
Laman web :

Guru Besar : Nasir Ali Bin P.S Hassan
Gred :A
Lokasi : Luar Bandar
Sesi : Sesi Pagi (Pra Sekolah, Tahun 1,4,5 & 6 ) / Sesi Petang (Tahun 2 & 3)
Bahasa Pengantar : Bahasa Melayu

11

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Desa Putra dibina dalam tahun 1964 di kawasan Rancangan Tanah

Berkelompok Sungai Merab Dalam. Hanya satu blok sekolah sahaja dibina pada tahun 1964
iaitu blok A yang terdapat sehingga hari ini. Nama asal Sekolah Kebangsaan Desa Putra ialah
Sekolah Kebangsaan Sungai Merab Dalam, Kajang, Ulu Langat atau lebih dikenali sebagai
Sekolah Kebangsaan Rancangan Kemajuan Tanah (RKT) oleh penduduk setempat.

Pembukaan rasmi bangunan pertama telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat
Menteri Besar Selangor ketika itu iaitu En. Harun bin Hj. Idris, pada hari Rabu, 29 Julai 1964
bersamaan dengan 19 Muharam 1384. Nama sekolah Kebangsaan Sungai Merab Dalam
telah ditukar kepada Sekolah Kebangsaan Desa Putra pada tahun 1993.

Pembinaan bangunan yang lain dijalankan secara berperingkat-peringkat. Sebagai contoh,
pada tahun 1971, pembinaan blok sekolah yang kedua (Blok B), kantin dan tiga buah rumah
guru dibina serentak untuk kemudahan pelajar dan guru. Sehingga kini, Sekolah Kebangsaan
Desa Putra mempunyai 6 blok bangunan dan 6 buah rumah guru.

Pada tahun pembukaannya, sekolah ini mempunyai bilangan guru antara 8 - 10 orang sesuai
dengan bilangan murid pada ketika itu yang tidak melebihi 200 orang. Bilangan kelas pada
ketika itu hanyalah 3 buah kelas dan tenaga pengajarnya hanya terdiri daripada guru lelaki.
Seiring dengan penubuhan dan pembangunan Putrajaya sebagai Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan yang berhampiran dengan SK Desa Putra, beberapa buah taman perumahan
telah dibangunkan berhampiran dengan Desa Putra. Ini menyebabkan SK Desa Putra telah
mengalami pertambahan murid yang ketara pada tahun 2003.

Pada tahun 2014, sebuah sekolah telah dibuka di Desa Pinggiran Putra iaitu SK Desa
Pinggiran Putra bagi menampung pertambahan bilangan murid yang ramai di sekolah ini.
Sehinggga kini jumlah muridnya melebihi 500 orang dengan bilangan guru 43 orang.

12

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

VISI SEKOLAH

"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
Sejahtera"

MISI SEKOLAH

"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara"

MOTO SEKOLAH

Berilmu, Beramal, Beriman

13

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

MATLAMAT SEKOLAH
• Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.
• Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan
sejahtera.
• Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
• Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

PIAGAM SEKOLAH

Kami warga SK Desa Putra dengan penuh tekad dan iltizam berusaha untuk:
❖ Memberikan pendidikan berkualiti dan menepati aspirasi Negara.
❖ Mewujudkan budaya kerja yang cekap, berkesan dan dinamik.
❖ Sentiasa peka terhadap teguran serta cadangan membina.
❖ Segera bertindak memenuhi keperluan pelanggan.
❖ Menyediakan persekitaran yang selesa dan selamat.
❖ Mencapai sekolah terbaik di daerah ini.

14

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

LOGO SEKOLAH

Warna Kuning : Ketaatan dan kesetiaan
Warna Biru : Keharmonian warga sekolah
Warna Putih : Kebersihan asas disiplin
Warna Merah : Keberanian

Simbol gear dan tabung uji:
Kepentingan sains dan teknologi dalam kehidupan seharian
Simbol Buku dan Pensel:
Kepentingan menimba ilmu pengetahuan oleh setiap individu
Simbol 5 Bulatan Bercantum:
Bersatu, berhemah, dan berdisiplin melakukan aktiviti sukan dan kokurikulum

LAGU SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Desa Putra
Sekolah Kebanggaan kita
(ulang rangkap di atas)

Berilmu, beramal beriman
Cogan kata kami banggakan
Menjana warga berkualiti
Itulah visi sekolah kami
(ulang rangkap di atas)

Hormati guru, ibu dan bapa
Hidup maju serta berjaya
(ulang rangkap di atas)

15

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

PELAN BANGUNAN SEKOLAH

B TAMAN 5 UKM PON5DUOSKM J
A
PRA SEKOLAH PENGAWAL L

PRA SEK STOR/ PEMULIHAN BENGKEL KH

C KEDAI BUKU

DD GELANGGANG PA
BOLA TAMPAR
E A
W PUSAT SPBT BILIK
A SUMBER MUZIK RN

EN K
I
R

STOR SUKAN PARKIR U PARKIR
T
F KANTIN 3 UKM 3 USM

TAMAN BILIK BILIK TAMAN 4 UTM
SAINS
G HERBA KESIHATAN BIMBINGAN & BILIK GURU A 1/2 UTM
KAUNSELING
1 UTM

H RUMAH TAPAK PERHIMPUNAN M 2 UTM

PAM (J1) PENTAS 1 UKM

A 2 UKM

TT STOR MAKMAL SAINS 4 UKM 1 USM
DD 2 USM
T

A

N

G

I GM RUMAH

T BILIK MAKMAL BILIK PEJABAT A GURU

D AKSES KOMPUTER GURU

BESAR

J 6 USM 4 UKM 6 UKM 6 UTM M RUMAH
GURU

BILIK SURAU BILIK

ABM MESYUARAT

PADANG KL L

RUMAH RUMAH RUMAH RUMAH

K GURU GURU GURU GURU

PETUNJUK 16

TN - Tandas

D © 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

1.9 PERSEKOLAHAN SESI 2019
KALENDAR

17

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

PERINCIAN HARI PERSEKOLAHAN

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH HARI JUMLAH MINGGU
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN 12
1
2 02.01.2019 31.01.2019 23 8
2
01.02.2019 28.02.2019 20 8
1
01.03.2019 22.03.2019 16 13

JUMLAH HARI 59 5

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

23.03.2019 31.03.2019 9

01.04.2019 30.04.2019 22

01.05.2019 24.05.2019 18

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25.05.2019 09.06.2019 16

10.06.2019 30.06.2019 15

01.07.2019 31.07.2019 23

01.08.2019 09.08.2019 7

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

10.08.2019 18.08.2019 9

19.08.2019 31.08.2019 10

01.09.2019 30.09.2019 21

01.10.2019 31.10.2019 23

01.11.2019 22.11.2019 16

JUMLAH HARI 70

CUTI AKHIR TAHUN

23.11.2019 31.12.2019 39

18

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

HARI KELEPASAN AM NEGERI SELANGOR

TARIKH HARI PERISTIWA

1 Jan Isnin Tahun Baru
21 Jan
5 Feb Selasa Tahun Baru
6 Feb Isnin Hari Thaipusam
1 Mei Selasa Tahun Baru Cina
19 Mei Rabu Tahun Baru Cina Hari Kedua
20 Mei Rabu Hari Pekerja
22 Mei Ahad Hari Wesak
5 Jun Isnin Cuti Hari Wesak
6 Jun Rabu Hari Nuzul Al-Quran
11 Ogos Rabu Hari Raya Aidilfitri
12 Ogos Khamis Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua
31 Ogos Ahad Hari Raya Haji
1 Sep Isnin Hari Raya Haji Hari Kedua
2 Sep Sabtu Hari Kebangsaan
9 Sep Ahad Awal Muharram
16 Sep Isnin Cuti Awal Muharram
27 Okt Isnin Hari Keputeraan YDP Agong
28 Okt Isnin Hari Malaysia
9 Nov Ahad Hari Deepavali
11 Dis Isnin Cuti Hari Deepavali
25 Dis Sabtu Maulidur Rasul
Rabu Hari Keputeraan Sultan Selangor
Rabu Hari Krismas

Catatan
* Tertakluk kepada pindaan
** Hari Kelepasan Am Negeri

Peringatan
Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan mingguan, maka hari tersebut
digantikan dengan hari esoknya dan jika hari yang kemudiannya itu pula sedia menjadi hari
kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan hari kelepasan

19

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

TAKWIM SEKOLAH
[ Januari – Februari ]

M HARI JANUARI FEBRUARI

Ahad HB Aktiviti HB Aktiviti
1 Isnin 30
31
Selasa
Rabu 1 -TAHUN BARU 1 -Kejohanan Boling Tenpin MSSD
2 -MINGGU TRANSISI TAHUN 1
Khamis 2
-PROGRAM MAJU DIRI 3
Jumaat 3 -MINGGU TRANSISI TAHUN 1 4 -CUTI TAHUN BARU CINA

Sabtu - PROGRAM MAJU DIRI 5 -CUTI TAHUN BARU CINA
2 Ahad -MESYUARAT PANITIA 1 (BM/MT)
4 -MINGGU TRANSISI TAHUN 1 6 -CUTI TAHUN BARU CINA
Isnin -PROGRAM MAJU DIRI
5 7 -CUTI TAHUN BARU CINA
Selasa 6
7 -MINGGU TRANSISI TAHUN 1 8 -CUTI TAHUN BARU CINA
Rabu -MESYUARAT PANITIA 1 (BI/PAI/BA) 9
8 -MINGGU TRANSISI TAHUN 1 10
Khamis -MESYUARAT PANITIA 1 (SAINS/PJK/PEND. 11 -Perhimpunan Bulanan Kokurikulum (BSMM)
KESENIAN)
Jumaat 9 -MINGGU TRANSISI TAHUN 1 -Kejohanan Ping Pong MSSD
Sabtu -Mesyuarat Agung Persatuan Badan Beruniform 12 -Kejohanan Ping Pong MSSD
3 Ahad (PBB) (1) 13 -Aktiviti Persatuan Badan Beruniform (3)
Isnin 10 -MINGGU TRANSISI TAHUN 1
-MESYUARAT PANITIA 1 (SEJ/RBT/TMK) 14 -Program Sekolah Selamat
Selasa 11 -MAJLIS PENUTUPAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1 15 -TEKNIK MENJAWAB UPSR (BM)
Rabu 12 -DIALOG IBU BAPA TAHUN 6 16
13 17
Khamis 14 -UJIAN PENGESANAN TAHUN 6 18 -MINGGU PANITIA PI
Jumaat -Perhim. Bulanan Kokurikulum (Tunas Puteri)
Sabtu 15 -UJIAN PENGESANAN TAHUN 6 -Kejohanan Bola Tampar MSSD
4 Ahad 16 -UJIAN PENGESANAN TAHUN 6 - Minggu Anti Dadah
Isnin -Kursus Kepimpinan 19 -MINGGU PANITIA PI
-Mesyuarat Agung Kelab/Persatuan & -Kejohanan Bola Tampar MSSD
Selasa Sukan/Permainan (1) - Minggu Anti Dadah
17 -UJIAN PENGESANAN TAHUN 6 20 -MINGGU PANITIA PI
Rabu 18 -UJIAN PENGESANAN TAHUN 6 -Aktiviti Kelab/Persatuan dan Sukan & Permainan (3)
19 - Minggu Anti Dadah
Khamis 20 21 -MINGGU PANITIA PI
21 -THAIPUSAM -Kejohanan Bola Jaring MSSD
Jumaat - Minggu Anti Dadah
22 22 -MINGGU PANITIA PI
Sabtu -Kejohanan Bola Jaring MSSD
5 Ahad 23 -Aktiviti Persatuan Badan Beruniform (2) - Minggu Anti Dadah
23
Isnin 24 24
Selasa 25
Rabu 25 -Program Motivasi 1 26
27 -Aktiviti Persatuan Badan Beruniform (4)
Khamis 26 -MESYUARAT AGUNG PIBG 2019
Jumaat 27 28
Sabtu 28 -Kejohanan Merentas Desa MSSD
29 -Kejohanan Merentas Desa MSSD
30 -Aktiviti Kelab/Persatuan dan Sukan &

Permainan (2)
-Kejohanan Boling Tenpin MSSD
31 -Kejohanan Boling Tenpin MSSD

20

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

M Hari TAKWIM SEKOLAH Pengurusan Sekolah Tahun 2019
[ Mac – April ] SK DESA PUTRA
1 Ahad
Isnin MAC APRIL
Selasa (Bulan semakan buku murid)
HB
Rabu HB Aktiviti Aktiviti
Khamis
1 -TEKNIK MENJAWAB UPSR 2 (BI) 1 -MINGGU PANITIA 2 (BM/MT)
Jumaat 2 -KONFERANSI IBU BAPA 2 -MINGGU PANITIA 2 (BI/PAI/BA)
Sabtu 3
2 Ahad 4 -MINGGU PANITIA MATEMATIK -Pengisian Ahli Kokurikulum (PAJSK)
Isnin -Kejohanan Catur
-Kejohanan Olahraga MSSD 3 -Kejohanan Catur
Selasa 4 -MINGGU PANITIA 2 (SAINS/SEJARAH)
5 -MINGGU PANITIA MATEMATIK -Kejohanan Catur
Rabu -Kejohanan Olahraga MSSD 5 -ISRAK MIKRAJ
6
Khamis 6 -MINGGU PANITIA MATEMATIK 7
-Kejohanan Olahraga MSSD 8 -MINGGU KECERGASAN
Jumaat -Aktiviti Kelab/Persatuan dan Sukan & -MINGGU PANITIA 2 (P. KESENIAN/PJK)
Permainan (4) -Kejohanan Merentas Desa peringkat SKDP
Sabtu 9 -MINGGU KECERGASAN
3 Ahad 7 -MINGGU PANITIA MATEMATIK -MESYUARAT PANITIA 2 (RBT/TMK)
-MESYUARAT KURIKULUM BIL 2/2019 - Latihan Rumah Sukan / Sukan Tara
Isnin -Kejohanan Olahraga MSSD 10 -MINGGU KECERGASAN
-Latihan Rumah Sukan /Sukantara
Selasa 8 -MINGGU PANITIA MATEMATIK -Aktiviti Kelab/Persatuan dan Sukan & Permainan (6)
-TEKNIK MENJAWAB UPSR 3 (MATEMATIK)
Rabu 11 -MINGGU KECERGASAN
Khamis 9 -Acara Padang Akhir
Jumaat 10
11 -Perhimpunan Bulanan Kokurikulum (Pengakap ) 12 -MINGGU KECERGASAN
Sabtu - Raptai Penuh Sukan Tahunan ke-38
4 Ahad 12
13
Isnin 13 -Aktiviti Persatuan Badan Beruniform (5) 14 -Sukan Tahunan Ke 38
Selasa 14 -PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 15 -CUTI PERISTIWA (SUKAN TAHUNAN)
Rabu 15
- Perhimpunan Bulanan Kokurikulum (Puteri Islam)
Khamis 16 -KCJ 1

Jumaat -Perkhemahan Gabungan Murid-Murid Sekolah-Sekolah
Rendah Peringkat Negeri Selangor siri 3/2019
Sabtu Perkhemahan Pasukan Badan Beruniform.
5 Ahad 17 -Aktiviti Persatuan Badan Beruniform (6)
18
Isnin 19 -TEKNIK MENJAWAB UPSR 4 (SAINS)
Selasa -Lawatan Murid Tahap 1
Rabu
Khamis 16 20
Jumaat 17 21
Sabtu 18 -PENTAKSIRAN 1 22 -MINGGU PANITIA BAHASA INGGERIS
Ahad 19 -PENTAKSIRAN 1 23 -MINGGU PANITIA BAHASA INGGERIS
20 -PENTAKSIRAN 1 24 -MINGGU PANITIA BAHASA INGGERIS

-KBS 1 -Aktiviti Kelab/Persatuan dan Sukan & Permainan (7)
-Aktiviti Kelab/Persatuan dan Sukan &
Permainan (5) 25 -MINGGU PANITIA BAHASA INGGERIS
-Kejohanan Ragbi MSSD
21 -PENTAKSIRAN 1 26 -MINGGU PANITIA BAHASA INGGERIS
-Kejohanan Ragbi MSSD -SAMBUTAN HARI LAHIR MUIRID
- Mesyuarat Kokurikulum Bil 2/2019
22 -PENTAKSIRAN 1 27
28
23 29
24 30
25 CUTI SEKOLAH PENGGAL 1
26 CUTI SEKOLAH PENGGAL 1
27 CUTI SEKOLAH PENGGAL 1
28 CUTI SEKOLAH PENGGAL 1
29 CUTI SEKOLAH PENGGAL 1
30
31

21

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

TAKWIM SEKOLAH
[ Mei – Jun ]

M HARI MEI JUN
HB Aktiviti HB Aktiviti
1 Ahad
Isnin 1 -CUTI HARI PEKERJA 1
Selasa 2 2
Rabu 3 3 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Khamis 4 4 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Jumaat 5 5 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Sabtu 6 -IHYA RAMADHAN 1440H
7 -IHYA RAMADHAN 1440H 6 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2 Ahad 8 -IHYA RAMADHAN 1440H 7 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Isnin
Selasa - Aktiviti Persatuan Badan Beruniform (7) 8
Rabu 9 -IHYA RAMADHAN 1440H 9
10 -IHYA RAMADHAN 1440H 10 CUTI HARI RAYA PUASA
Khamis
Jumaat - PENGHAYATAN HARI IBU -Perhimpunan Bulanan Kokurikulum (Tunas Puteri)
11 11
Sabtu 12
3 Ahad 13 -PPT TAHAP 2 12 -Aktiviti Kelab/Persatuan dan Sukan & Permainan
(8)
Isnin -Perhimpunan Bulanan Kokurikulum (TKRS )
14 -PPT TAHAP 2 13
Selasa
Rabu 15 -PPT TAHAP 2 14 -Sambutan Hari Raya Aidilfitri
-Aktiviti Kelab/Persatuan dan Sukan & 15
Khamis Permainan (8) 16

Jumaat 16 -PPT TAHAP 2 17 -TEKNIK MENJAWAB SOLAN UPSR
Sabtu -SAMBUTAN HARI GURU 18 -TEKNIK MENJAWAB SOLAN UPSR
4 Ahad 19 -TEKNIK MENJAWAB SOLAN UPSR
Isnin 17 -PPT TAHAP 2
Selasa 18 -Aktiviti Persatuan Badan Beruniform (8)
Rabu 19 20 - TEKNIK MENJAWAB SOLAN UPSR
21 -HARI TERBUKA
Khamis 20 -CUTI HARI WESAK 22
Jumaat 21 -NUZUL QURAN 23
Sabtu 22 -CUTI NUZUL QURAN 24 -MINGGU PANITIA RBT & TMK
5 Ahad
Isnin 23 -MESYUARAT KURIKULUM BIL 3/2019
24 -KHATAM AL-QURAN & SUMBANGAN HARI RAYA -Kejohanan Bola Sepak MSSD
Selasa 25 25 -MINGGU PANITIA RBT & TMK
Rabu 26 26 -MINGGU PANITIA RBT & TMK
27 CUTI PERTENGAHAN TAHUN -Aktiviti Kelab/Persatuan dan Sukan & Permainan
Khamis (9)
Jumaat 28 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 27 -MINGGU PANITIA RBT & TMK
29 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 28 -MINGGU PANITIA RBT & TMK
Sabtu -MOTIVASI UPSR 3
Ahad 30 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 29
31 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 30

22

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

TAKWIM SEKOLAH
[Julai – Ogos]

M HARI JULAI HB OGOS
(Bulan Semakan Buku Murid) (Bulan Pencerapan)
1 Ahad (Gerak Gempur UPSR)
Isnin HB AKTIVITI
Selasa AKTIVITI
Rabu
1 -MINGGU PANITIA KESENIAN 1 -MINGGU PUSAT SUMBER
Khamis 2 -MINGGU PANITIA KESENIAN -GERAK GEMPUR UPSR
3 -MINGGU PANITIA KESENIAN
Jumaat 2 -MINGGU PUSAT SUMBER
-Aktiviti Persatuan Badan Beruniform (9) -GERAK GEMPUR UPSR
Sabtu 4 -MINGGU PANITIA KESENIAN
2 Ahad 3
5 -MINGGU PANITIA KESENIAN 4
Isnin
Selasa 6 5 -PERCUBAAN UPSR
7 6 -PERCUBAAN UPSR
Rabu
8 -MESYUARAT PANITIA 3 (BM/MT) -Mesyuarat Kokurikulum Bil 3/2019
Khamis 9 -MESYUARAT PANITIA 3 (BI/ BA/PAI) 7 -PERCUBAAN UPSR
Jumaat
10 -KCJ 2 -Aktiviti Persatuan Badan Beruniform (12)
Sabtu -Aktiviti Kelab/Persatuan dan Sukan &
3 Ahad Permainan (10) 8 -PERCUBAAN UPSR
9 -PERCUBAAN UPSR
Isnin 11 -MESYUARAT PANITIA 3 (SEJ/SAINS)
12 - Perfect Score Upsr -Pelancaran Bulan Kemerdekaan
Selasa 10
13 -Perkhemahan PBB peringkat SKDP 11
Rabu 14 -Perkhemahan PBB peringkat SKDP 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
15 -CUTI PERISTIWA (PERKHEMAHAN)
Khamis 13 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
Jumaat -Perhimpunan Bulanan Kokurikulum (BSMM)
Sabtu 16 -UJIAN APTITUD TAHUN 3 14 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
4 Ahad
Isnin -MESYUARAT PANITIA 3 (KESENIAN/PJK) 15 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
17 -PERSEDIAAN CALON ADIWIRA SELANGOR 16 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
Selasa 17
Rabu TERBILANG 18
-Aktiviti Persatuan Badan Beruniform (10)
Khamis 18 -MESYUARAT PANITIA 3 (RBT/TMK) 19 -MINGGU PANITIA SEJARAH
Jumaat 19 -PELANCARAN BULAN KEMERDEKAAN
Sabtu 20 -Perhimpunan Bulanan Kokurikulum (Pengakap)
5 Ahad 21
Isnin 20 -MINGGU PANITIA SEJARAH
Selasa 22 21 -MINGGU PANITIA SEJARAH
Rabu
23 -Aktiviti Kelab/Persatuan dan Sukan & Permainan (12)
Khamis 24 -Aktiviti Kelab/Persatuan dan Sukan & 22 -MINGGU PANITIA SEJARAH
Jumaat 23 -MINGGU PANITIA SEJARAH
Sabtu Permainan (11) 24
Ahad 25 -Kerjaya 25
Isnin 26 -Motivasi Kecemerlangan Pelajar
Selasa 27 26
28 27
28 -Aktiviti Persatuan Badan Beruniform (13)
29 -MINGGU PUSAT SUMBER
30 -MINGGU PUSAT SUMBER 29 -SAMBUTAN HARI LAHIR MURID
31 -MINGGU PUSAT SUMBER 30 -SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN
31
-Aktiviti Persatuan Badan Beruniform (11)

23

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

TAKWIM SEKOLAH
[September – Oktober]

M HARI SEPTEMBER OKTOBER
HB AKTIVITI HB AKTIVITI
1 Ahad 1
Isnin 2 -CUTI AWAL MUHARRAM 1441H 1
Selasa 3 -GERAK GEMPUR UPSR 2 -PROGRAM AWAL REMAJA
Rabu 4 -GERAK GEMPUR UPSR
-Aktiviti Persatuan Badan Beruniform (15)
Khamis -Aktiviti Kelab/Persatuan dan Sukan & Permainan
Jumaat (13) 3 -KEM AQIL BALIGH TAHUN 6
Sabtu 5 -GERAK GEMPUR UPSR 4
2 Ahad 6 -GERAK GEMPUR UPSR 5 -KURSUS JENAZAH TAHUN 6
Isnin 7 6
Selasa 8 7 -MESYUARAT PANITIA 4 (BM/ MATE)
Rabu 9 8 -MESYUARAT PANITIA 4 (SAINS/BI/SEJ)
10 9 -Aktiviti Kelab/Persatuan dan Sukan & Permainan
Khamis 11 -Aktiviti Persatuan Badan Beruniform (14)
(15)
Jumaat 12 10 -LAWATAN ILMIAH / KERJAYA
Sabtu
3 Ahad 13 -MESYUARAT PANITIA 4 (TMK/RBT)
Isnin 14 -Mesyuarat Kokurikulum Bil 4/2019
15 11
Selasa 16 -CUTI HARI MALAYSIA 12
13
Rabu 17 -MAJLIS PENUTUP BULAN KEMERDEKAAN 14 -Hari Sukan Negara
-Perhimpunan Bulanan Kokurikulum (Pengakap)
Khamis 18 -Aktiviti Kelab/Persatuan dan Sukan & Permainan 15 -MESYUARAT PANITIA 4 (PJK/KESENIAN)
(14) -Perkhemahan Gabungan murid sekolah-sekolah
Jumaat Rendah peringkat Negeri Selangor siri 13 2019
Sabtu 19 -SOLAT HAJAT karnival pendidikan Luar
4 Ahad -MAJLIS RESTU ILMU 16 -Perkhemahan Gabungan murid sekolah-sekolah
Isnin -PERSEDIAAN AKHIR UPSR Rendah peringkat Negeri Selangor siri 13 2019
Selasa karnival pendidikan Luar
Rabu 20 -Aktiviti Kelab/Persatuan dan Sukan & Permainan
Khamis 21 (16)
22 17 -Perkhemahan Gabungan murid sekolah-sekolah
Jumaat 23 UPSR Rendah peringkat Negeri Selangor siri 13 2019
Sabtu 24 UPSR karnival pendidikan Luar
5 Ahad 25 UPSR 18
Isnin 26 UPSR 19
Selasa 20
Rabu 27 UPSR 21 -PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
Khamis 28 22 -PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
Jumaat 29 23 -PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
Sabtu 30 24 -PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
Ahad -MESYUARAT KURIKULUM BIL 4/2019
-Lawatan Tahap 2
25 -CUTI DEEPAVALI
26
27
28 -CUTI DEEPAVALI
29 -CUTI DEEPAVALI
30
31

24

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

TAKWIM SEKOLAH Pengurusan Sekolah Tahun 2019
[ November – Disember ] SK DESA PUTRA

M HARI NOVEMBER HB DISEMBER
HB AKTIVITI 1 AKTIVITI
1 Ahad 2
Isnin 1 -Hari Kanak-Kanak/Jejak Potensi Sukan 3
Selasa 2 4
Rabu 3 5
Khamis 4 6
Jumaat 5 7
Sabtu 6 8
7 -Pengisian / Penilaian PAJSK 9
2 Ahad 8 10
Isnin 9 11
Selasa 10 12
Rabu 11 -Perhimpunan Bulanan Kokurikulum (Puteri 13
Khamis 14
Jumaat Islam) 15
Sabtu 12 16
13
3 Ahad 14 17
Isnin 15 -SAMBUTAN MAULIDUR RASUL 18
16 19
Selasa 17 20
Rabu 18 -PEMULANGAN BUKU TEKS 21
Khamis 19 -AGIHAN MURID KELAS 2020 22
Jumaat 20 -SAMBUTAN HARI LAHIR MURID 23
Sabtu 24
4 Ahad -RAPTAI HAK 25
Isnin 21 -HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN
Selasa 26
Rabu -Hari Apresiasi Kokurikulum
22 -PENYERAHAN DOKUMEN SETIAP UNIT 27
Khamis
KOKURIKULUM 2019 28
Jumaat 23 29
24 30
Sabtu 25 31
5 Ahad 26
27
Isnin 28
Selasa 29
Rabu 30
Khamis
Jumaat
Sabtu
Ahad
Isnin

25

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

PROFIL GURU JAWATAN / OPSYEN CATATAN
KELAS BM/MT
BIL NAMA GURU PAI
1 Nasir Ali Bin P.S Hassan Guru Besar PJK
2 Anita bt Saridin PK Pentadbiran Matematik
3 Mohd Izzuddin bin Yoop PK HEM Sains
4 Nor Aida bt Rawi PK Kokurikulum
PK Petang B.Arab
5 Norlita bt Ramli Matematik
GBA PAI
6 Azreen bt Md Ariffen GAB BI/BM
7 Azrienna bt Zainuddin GPI Pemulihan
8 Hamidah bt Johari Guru Data Pra Sekolah
9 Hartini bt Ishak Guru Pemulihan PAI
10 Haslina bt Sulong Pra Sekolah PSR/PM
11 Khairani bt Kassim GPI PAI
12 Mariyah bt Mat Daud GAB RBT
13 Maziati bt Mohd Noor GPI Matematik
14 Maznah bt Muda GAB PAI
15 Mohd Khairyazlin bin Mohd Harun GAB P.Khas
16 Nik Asiah Shahirah bt Abd Majid GPI B&K
17 Norafida bt Mohamad Pemulihan PSR/PM
18 Nor Azuraney bt Abdullah Taher Guru B&K PSR/PM
19 Dharshanaa A/P Sumnade Guru Media Matematik
20 Nor Mizam bt Md Yasin GAB B.Inggeris
21 Norzilah bt Kabri GAB PSR/PM
22 Nurshahidawati bt Bahari GAB PSR/PM
23 Nurul Zawani bt Mohamad Marzuki GAB Sains
24 Rubiah bt Subari GAB Sains
25 Sabri bin Ali GAB Matematik
26 Salawati bt Kumiri GAB PAI
27 Shahariah bt Hassan GICT SN/BI/Seni
28 Sharmilia bt Hashim GPI Sains
29 Siti Yatinah bt Mondakir GAB PSR/PM
30 Siti Rohani bt Mat Lazim GAB B.Arab
31 Suriati bt Shafie GAB PSR/Sains
32 Nor ‘ain bt Ab Rahman GBA KH
33 Nur Hanani bt Ramlan GPB BI
34 Mohd Rostam bin Sulaiman GAB PAI
35 Farizah bt Mahaya GAB B.Arab
36 Shahwani bt Mat Isa GPI PAI
37 Sumilah bt Razali GBA PAI
38 Khuzaimah bt Abdul Rahman GPI
39 Hamidah Dahia bt Rahman GPI BI
B. Arab
40 Zaimah bt Mat Juden@Md Yudin GAB PSR/PM
GAB
41 Nurul Fatehah bt Ahmad Nazri GAB
42 Ahmad Najiy bin Mat Yusof
43 Che Siti Hariyani bt Che Said

GAB: Guru Akademik Biasa GDM: Guru Pengurusan Data/Maklumat GPML: Guru Pemulihan Linus
GMA: Guru Perpustakaan Media GPKI: Guru Pendidikan Khas Integrasi GPM: Guru Pemulihan
GPRA: Guru Pra Sekolah GPTI: Guru Tambahan Pendidikan Islam GJQ: Guru j-Qaf

26

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

PECAHAN GURU MENGIKUT SESI

SESI PAGI

JAWATAN /

BIL NAMA GURU KELAS OPSYEN CATATAN

1 Nasir Ali Bin P.S Hassan Guru Besar

2 Anita bt Saridin PK Pentadbiran PAI

3 Mohd Izzuddin bin Yoop PK HEM PJK

4 Nor Aida bt Rawi PK Kokurikulum Matematik

5 Azreen bt Md Ariffen GBA B. Arab

6 Azrienna bt Zainuddin GAB Matematik

7 Hartini bt Ishak Guru Data BI/BM

8 Khairani bt Mohd Kassim Pra Sekolah Pra Sekolah

9 Maznah bt Muda GPI PAI

10 Mohd Khairyazlin bin Mohd Harun GAB RBT

11 Dharshanaa A/P Sumnade Guru B&K B&K

12 Nor Mizam bt Md Yasin Guru Media PSR/PM

13 Norzilah bt Kabri GAB PSR/PM

14 Nurul Zawani bt Mohamad Marzuki GAB B. Inggeris

15 Sabri bin Md Ali GAB PSR/PM

16 Shahariah bt Hassan GAB Sains

17 Sharmilia bt Hashim Guru ICT Matematik

18 Nor ‘Ain bt Ab Rahman GAB PSR/PM

19 Nur Azuraney bt Abdullah Taher Pemulihan P. Khas

20 Nurshahidawati bt Bahari GAB Matematik

21 Sumilah bt Razali GAB PAI

22 Mohd Rostam bin Sulaiman GPB Sains

23 Hamidah bt Johari GPI PAI

24 Farizah bt Mahaya GAB KH

25 Shahwani bt Mat Isa GAB BI

26 Khuzaimah bt Abdul Rahman GBA B. Arab

27 Hamidah Dahia bt Rahman GPI PAI

28 Norafida bt Mohamed GPI PAI

29 Nurul Fatehah bt Ahmad Nazri GAB BI

30 Salawati bt Kumiri GAB Sains

31 Ahmad Najiy bin Mat Yusof GAB B. Arab

27

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

SESI PETANG

BIL NAMA GURU JAWATAN / OPSYEN CATATAN
1 Norlita bt Ramli KELAS
2 Haslina bt Sulong Sains
3 Mariyah bt Mat Daud PK Petang Pemulihan
4 Maziati bt Mohd Noor Guru Pemulihan PAI
5 Rubiah bt Subari GPI PSR/PM
6 Siti Yatinah bt Mondakir GAB PSR/PM
7 Suriati bt Shafie GAB PAI
8 Nur Hanani bt Ramlan GPI Sains
9 Nik Asiah Shahirah bt Abd Majid GAB B. Arab
10 Siti Rohani bt Mat Lazim GBA Matematik
11 Zaimah bt Mat Juden@Md Yudin GAB SN/BI/Seni
12 Che Siti Hariyani bt Che Said GAB PAI
GPI PSR/PM
GAB

MAKLUMAT GURU

Status DATA GURU 2019 Perempuan Jumlah
Bilangan Guru Terlatih Lelaki 37 43
Bilangan Guru Cemerlang 6 - -
Jumlah - 37 43
6

PROFIL KAKITANGAN SOKONGAN JAWATAN GRED CATATAN

BIL NAMA KPT N22
1 Teh Habibah binti Abdullah PPM N19
2 Suzanna bt Sapril PT N19
3 Siti Nurul Zarina bt Omar FT FA29(KUP)
4 Mohd Saiful Rezan bin Amir PO N11
5 Puteri Nur Hajar bt Megat

Mohd Tahir

28

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

1.10 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN MENGIKUT SESI

BIL TARIKH NAMA GURU BERTUGAS

Sesi Pagi Se

1 02- 04 JANUARI Sharmilia bt Hashim Suriati bt

2019 Khuzaimah bt Abdul Rahman Mariyah b
Dharshanaa A/P Sumnade Haslina bt
Normizam bt Md Yasin

Hartini bt Ishak

Mohd Khairyazlin bin Mohd Harun

Salawati bt Kumiri

2 07 - 11 JANUARI Shahariah bt Hassan Siti Yatina

2019 Norafida bt Mohamad Che Siti H

Nur Azuraney bt Abdullah Taher Said

Sumilah bt Razali Nur Hanan

Nurul Fatehah bt Ahmad Nazri

Mohd Rostam bin Sulaiman

3 14 - 18 JANUARI Azrienna bt Zainuddin Maziati bt

2019 Hamidah Johari bt Rahman Siti Rohan

Farizah bt Mahaya

Sabri bin Md Ali

Nurshahidawati bt Bahari

Maznah bt Muda

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

NAMA PENTADBIR TAJUK UCAPAN
BERTUGAS

esi Petang En. Nasir Ali Bin P.S • Selamat Datang Sesi 2018
Hassan • Peraturan Sekolah
Shafie Pn. Anita bt Saridin
bt Mat Daud Pn. Norlita bt Ramli
t Sulong

ah bt Mondakir En. Mohd Izzuddin bin • Tanggungjawab sebagai
Hariyani bt Che Yoop seorang murid
Pn. Norlita bt Ramli
ni bt Ramlan • Istiqamah

t Mohd Noor Pn. Nor Aida bt Rawi • Adab dengan guru
ni bt Mat Lazim Pn. Norlita bt Ramli • Elakkan pembaziran

29

4 22 - 25 JANUARI Norzilah bt Kabri Nik Asiah

2019 Hamidah bt Johari Majid

Shahwani bt Mat Isa Zaimah bt

Khairani bt Mohd Kassim Juden@M

Nurul Zawani bt Mohamad Marzuki Rubiah bt

Hamidah Dahia bt Rahman

5 28 JAN - 01 Sharmilia bt Hashim Suriati bt

FEBRUARI 2019 Khuzaimah bt Abdul Rahman Mariyah b
Dharshanaa A/P Sumnade Haslina bt
Normizam bt Md Yasin

Hartini bt Ishak
Mohd Khairyazlin bin Mohd Harun
Salawati bt Kumiri

6 04 - 08 FEBRUARI Shahariah bt Hassan Siti Yatina

2019 Norafida bt Mohamad Che Siti H

Nur Azuraney bt Abdullah Taher Said

Sumilah bt Razali Nur Hanan

Nurul Fatehah bt Ahmad Nazri

Mohd Rostam bin Sulaiman

7 11- 15 FEBRUARI Azrienna bt Zainuddin Maziati bt

2019 Hamidah Johari bt Rahman Siti Rohan

Farizah bt Mahaya

Sabri bin Md Ali

Nurshahidawati bt Bahari

Maznah bt Muda

8 18 - 22 FEBRUARI Norzilah bt Kabri Nik Asiah

2019 Hamidah bt Johari Majid

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

Shahira bt Abd Pn Anita bt Saridin • Mematuhi peraturan
Pn. Norlita bt Ramli sekolah
t Mat
Md Yudin • Cara belajar yang berkesan

t Subari • Mengenal potensi diri
• Disiplin (pakaian seragam
Shafie En. Nasir Ali Bin P.S
bt Mat Daud Hassan sekolah)
t Sulong Pn. Anita bt Saridin
Pn. Norlita bt Ramli

ah bt Mondakir En. Mohd Izzuddin bin • Disiplin (Ponteng)
Hariyani bt Che Yoop • Prihatin
Pn. Norlita bt Ramli
ni bt Ramlan

t Mohd Noor Pn. Nor Aida bt Rawi • Matlamat Hidup/Cita-cita
ni bt Mat Lazim Pn. Norlita bt Ramli • Disiplin

Shahira bt Abd Pn. Anita bt Saridin • Adab belajar
Pn. Norlita bt Ramli • Disiplin

30

Shahwani bt Mat Isa Zaimah bt

Khairani bt Mohd Kassim Juden@M

Nurul Zawani bt Mohamad Marzuki Rubiah bt

Hamidah Dahia bt Rahman

9 25 FEB - 1 MAC Sharmilia bt Hashim Suriati bt
2019 Khuzaimah bt Abdul Rahman Mariyah b
Dharshanaa A/P Sumnade Haslina bt
10 04 - 08 MAC Normizam bt Md Yasin
2019 Hartini bt Ishak
Mohd Khairyazlin bin Mohd Harun
11 11 - 15 MAC
2019 Salawati bt Kumiri

12 18 - 22 MAC Shahariah bt Hassan Siti Yatina
2019
Norafida bt Mohamad Che Siti H
25 - 29 MAC 2019
Nur Azuraney bt Abdullah Taher Said

Sumilah bt Razali Nur Hanan

Nurul Fatehah bt Ahmad Nazri

Mohd Rostam bin Sulaiman

Azrienna bt Zainuddin Maziati bt

Hamidah Johari bt Rahman Siti Rohan

Farizah bt Mahaya

Sabri bin Md Ali

Nurshahidawati bt Bahari

Maznah bt Muda

Norzilah bt Kabri Nik Asiah

Hamidah bt Johari Majid

Shahwani bt Mat Isa Zaimah bt

Khairani bt Mohd Kassim Juden@M

Nurul Zawani bt Mohamad Marzuki Rubiah bt

Hamidah Dahia bt Rahman

CUTI PERTENGAHAN PEN

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

t Mat En. Nasir Ali Bin P.S Pengurusan Sekolah Tahun 2019
Md Yudin Hassan SK DESA PUTRA
Pn. Anita bt Saridin
t Subari Pn. Norlita bt Ramli • Budaya penyayang
• Disiplin
Shafie
bt Mat Daud
t Sulong

ah bt Mondakir En. Mohd Izzuddin bin • Cara menggunakan Bilik-bilik
Hariyani bt Che Yoop Khas
Pn. Norlita bt Ramli
ni bt Ramlan • Disiplin

t Mohd Noor Pn. Nor Aida bt Rawi • Hargai Buku
ni bt Mat Lazim Pn. Norlita bt Ramli • Disiplin

Shahira bt Abd Pn. Anita bt Saridin • Faedah Bersukan
Pn. Norlita bt Ramli • Disiplin
t Mat
Md Yudin

t Subari

NGGAL 1

31

13 01 - 05 APRIL Sharmilia bt Hashim Suriati bt

2019 Khuzaimah bt Abdul Rahman Mariyah b
Dharshanaa A/P Sumnade Haslina bt
Normizam bt Md Yasin

Hartini bt Ishak

Mohd Khairyazlin bin Mohd Harun

Salawati bt Kumiri

14 08 - 12 APRIL Shahariah bt Hassan Siti Yatina

2019 Norafida bt Mohamad Che Siti H

Nur Azuraney bt Abdullah Taher Said

Sumilah bt Razali Nur Hanan

Nurul Fatehah bt Ahmad Nazri

Mohd Rostam bin Sulaiman

15 15 - 19 APRIL Azrienna bt Zainuddin Maziati bt

2019 Hamidah Johari bt Rahman Siti Rohan

Farizah bt Mahaya

Sabri bin Md Ali

Nurshahidawati bt Bahari

Maznah bt Muda

16 22 - 26 APRIL Norzilah bt Kabri Nik Asiah

2019 Hamidah bt Johari Majid

Shahwani bt Mat Isa Zaimah bt

Khairani bt Mohd Kassim Juden@M

Nurul Zawani bt Mohamad Marzuki Rubiah bt

Hamidah Dahia bt Rahman

17 29 APRIL - 3 MEI Sharmilia bt Hashim Suriati bt

2019 Khuzaimah bt Abdul Rahman Mariyah b
Dharshanaa A/P Sumnade Haslina bt
Normizam bt Md Yasin

Hartini bt Ishak

Mohd Khairyazlin bin Mohd Harun

Salawati bt Kumiri

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Shafie En. Nasir Ali Bin P.S Pengurusan Sekolah Tahun 2019
bt Mat Daud Hassan SK DESA PUTRA
t Sulong Pn. Anita bt Saridin
Pn. Norlita bt Ramli • Berhemah menggunakan
kantin

• Peraturan sekolah

ah bt Mondakir En. Mohd Izzuddin bin • Masa itu Emas
Hariyani bt Che Yoop
Pn. Norlita bt Ramli
ni bt Ramlan

t Mohd Noor Pn. Nor Aida bt Rawi • Rajin dan Usaha tangga
ni bt Mat Lazim Pn. Norlita bt Ramli Kejayaan

Shahira bt Abd Pn. Anita bt Saridin • Sayangi Harta Benda
Pn. Norlita bt Ramli Sekolah
t Mat
Md Yudin • Makanan seimbang dan
Berkhasiat
t Subari

Shafie En. Nasir Ali Bin P.S
bt Mat Daud Hassan
t Sulong Pn. Anita bt Saridin
Pn. Norlita bt Ramli

32

18 06 – 10 MEI Shahariah bt Hassan Siti Yatina
2019
Norafida bt Mohamad Che Siti H
19 13 - 17 MEI
2019 Nur Azuraney bt Abdullah Taher Said

20 20-24 MEI Sumilah bt Razali Nur Hanan
2019
Nurul Fatehah bt Ahmad Nazri Mohd
25 MEI – 9 JUN 2019
21 10 – 14 JUN Rostam bin Sulaiman
2019
Azrienna bt Zainuddin Maziati bt
22 17 - 21 JUN 2019
Hamidah Johari bt Rahman Siti Rohan

Farizah bt Mahaya

Sabri bin Md Ali

Nurshahidawati bt Bahari

Maznah bt Muda

Norzilah bt Kabri Nik Asiah

Hamidah bt Johari Majid

Shahwani bt Mat Isa Zaimah bt

Khairani bt Mohd Kassim Juden@M

Nurul Zawani bt Mohamad Marzuki Rubiah bt

Hamidah Dahia bt Rahman

CUTI PERTENGAHAN

Sharmilia bt Hashim Suriati bt

Khuzaimah bt Abdul Rahman Mariyah b
Dharshanaa A/P Sumnade Haslina bt
Normizam bt Md Yasin

Hartini bt Ishak

Mohd Khairyazlin bin Mohd Harun

Salawati bt Kumiri

Shahariah bt Hassan Siti Yatina

Norafida bt Mohamad Che Siti

Nur Azuraney bt Abdullah Taher Said

Sumilah bt Razali Nur Hanan

Nurul Fatehah bt Ahmad Nazri Mohd

Rostam bin Sulaiman

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

ah bt Mondakir En. Mohd Izzuddin bin Pengurusan Sekolah Tahun 2019
Hariyani bt Che Yoop SK DESA PUTRA
Pn. Norlita bt Ramli
ni bt Ramlan • Persediaan menghadapi
Peperiksaan

t Mohd Noor Pn. Nor Aida bt Rawi • Kelebihan bulan Ramadhan
ni bt Mat Lazim Pn. Norlita bt Ramli

Shahira bt Abd Pn Anita bt Saridin • Makanan Seimbang
Pn. Norlita bt Ramli • Keselamatan di Sekolah
t Mat
Md Yudin

t Subari

N TAHUN 2019 En. Nasir Ali Bin P.S
Shafie Hassan
bt Mat Daud Pn. Anita bt Saridin
t Sulong Pn. Norlita bt Ramli

ah bt Mondakir En. Mohd Izzuddin bin • Kekemasan Diri
Hariyani bt Che Yoop
Pn. Norlita bt Ramli
ni bt Ramlan

33

23 24 – 28 JUN Azrienna bt Zainuddin Maziati bt

2019 Hamidah Johari bt Rahman Siti Rohan

Farizah bt Mahaya

Sabri bin Md Ali

Nurshahidawati bt Bahari

Maznah bt Muda

24 01 – 05 JULAI Norzilah bt Kabri Siti Yatina

2019 Hamidah bt Johari Che Siti

Shahwani bt Mat Isa Said

Khairani bt Mohd Kassim Nur Hanan

Nurul Zawani bt Mohamad Marzuki

Hamidah Dahia bt Rahman

25 08 - 12 JULAI Sharmilia bt Hashim Suriati bt

2019 Khuzaimah bt Abdul Rahman Mariyah b
Dharshanaa A/P Sumnade Haslina bt
Normizam bt Md Yasin

Hartini bt Ishak

Mohd Khairyazlin bin Mohd Harun

Salawati bt Kumiri

26 15 -19 JULAI Shahariah bt Hassan Siti Yatina

2019 Norafida bt Mohamad Che Siti H

Nur Azuraney bt Abdullah Taher Said

Sumilah bt Razali Nur Hanan

Nurul Fatehah bt Ahmad Nazri Mohd

Rostam bin Sulaiman

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

t Mohd Noor Pn. Nor Aida bt Rawi Pengurusan Sekolah Tahun 2019
ni bt Mat Lazim Pn. Norlita bt Ramli SK DESA PUTRA

• Sikap Memaafkan dan
Meminta Maaf

ah bt Mondakir Pn Anita bt Saridin • Peraturan di dalam kelas
Hariyani bt Che Pn. Norlita bt Ramli
• Budaya memberi
ni bt Ramlan • Peraturan sekolah

Shafie En. Nasir Ali Bin P.S
bt Mat Daud Hassan
t Sulong Pn. Anita bt Saridin
Pn. Norlita bt Ramli

ah bt Mondakir En. Mohd Izzuddin bin • Sekolah bersih tanpa
Hariyani bt Che Yoop sampah
Pn. Norlita bt Ramli
ni bt Ramlan • Peraturan sekolah

34

27 22 - 26 JULAI Azrienna bt Zainuddin Maziati bt

2019 Hamidah Johari bt Rahman Siti Rohan

Farizah bt Mahaya

Sabri bin Md Ali

Nurshahidawati bt Bahari

Maznah bt Muda

28 29 JULAI - 02 Norzilah bt Kabri Nik Asiah

OGOS 2019 Hamidah bt Johari Majid

Shahwani bt Mat Isa Zaimah bt

Khairani bt Mohd Kassim Juden@M

Nurul Zawani bt Mohamad Marzuki Rubiah bt

Hamidah Dahia bt Rahman

05 - 09 OGOS Sharmilia bt Hashim Suriati bt

29 2019 Khuzaimah bt Abdul Rahman Mariyah b

Dharshanaa A/P Sumnade Haslina bt

Normizam bt Md Yasin

Hartini bt Ishak

Mohd Khairyazlin bin Mohd Harun

Salawati bt Kumiri

10 -18 OGOS 2019 CUTI PERTENGAHA

30 19– 23 OGOS Shahariah bt Hassan Siti Yatina

2019 Norafida bt Mohamad Che Siti

Nur Azuraney bt Abdullah Taher Said

Sumilah bt Razali Nur Hanan

Nurul Fatehah bt Ahmad Nazri

Mohd Rostam bin Sulaiman

31 26 - 30 OGOS Azrienna bt Zainuddin Maziati bt

2019 Hamidah Johari bt Rahman Siti Rohan

Farizah bt Mahaya

Sabri bin Md Ali

Nurshahidawati bt Bahari

Maznah bt Muda

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

t Mohd Noor Pn. Nor Aida bt Rawi Pengurusan Sekolah Tahun 2019
ni bt Mat Lazim Pn. Norlita bt Ramli SK DESA PUTRA

• Fikiran Kreatif
• Peraturan sekolah

Shahira bt Abd Pn Anita bt Saridin • Jati diri
Pn. Norlita bt Ramli • Hormati lagu kebangsaan
t Mat
Md Yudin
t Subari

Shafie En. Nasir Ali Bin P.S
bt Mat Daud Hassan
t Sulong Pn. Anita bt Saridin
Pn. Norlita bt Ramli

AN PENGGAL 2 2019 • Jalur Gemilang
ah bt Mondakir En. Mohd Izzuddin bin
Hariyani bt Che Yoop

Pn. Norlita bt Ramli
ni bt Ramlan

t Mohd Noor Pn. Nor Aida bt Rawi • Pengisian kemerdekaan
ni bt Mat Lazim Pn. Norlita bt Ramli

35

32 02 - 06 Norzilah bt Kabri Nik Asiah

SEPTEMBER 2019 Hamidah bt Johari Majid

Shahwani bt Mat Isa Zaimah bt

Khairani bt Mohd Kassim Yudin

Nurul Zawani bt Mohamad Marzuki Rubiah bt

Hamidah Dahia bt Rahman

33 09 - 13 Sharmilia bt Hashim Suriati bt

SEPTEMBER 2019 Khuzaimah bt Abdul Rahman Mariyah b
Dharshanaa A/P Sumnade Haslina bt

Normizam bt Md Yasin

Hartini bt Ishak

Mohd Khairyazlin bin Mohd Harun

Salawati bt Kumiri

34 16 - 20 Shahariah bt Hassan Siti Yatina

SEPTEMBER 2019 Norafida bt Mohamad Che Siti H

Nur Azuraney bt Abdullah Taher Said

Sumilah bt Razali Nur Hanan

Nurul Fatehah bt Ahmad Nazri

Mohd Rostam bin Sulaiman

35 23 – 27 Azrienna bt Zainuddin Maziati bt

SEPTEMBER 2019 Hamidah Johari bt Rahman Siti Rohan

Farizah bt Mahaya

Sabri bin Md Ali

Nurshahidawati bt Bahari

Maznah bt Muda

36 30 SEPT. - 04 Norzilah bt Kabri Nik Asiah

OKT. 2019 Hamidah bt Johari Majid

Shahwani bt Mat Isa Zaimah bt

Khairani bt Mohd Kassim Juden@M

Nurul Zawani bt Mohamad Marzuki Rubiah bt

Hamidah Dahia bt Rahman

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Shahira bt Abd Pn Anita bt Saridin Pengurusan Sekolah Tahun 2019
Pn. Norlita bt Ramli SK DESA PUTRA

t Mat Juden@Md • Rukun Negara

t Subari • Budaya Cemerlang

Shafie En. Nasir Ali Bin P.S
bt Mat Daud Hassan
t Sulong Pn. Anita bt Saridin
Pn. Norlita bt Ramli

ah bt Mondakir En. Mohd Izzuddin bin • Hari Malaysia
Hariyani bt Che Yoop
Pn. Norlita bt Ramli
ni bt Ramlan

t Mohd Noor Pn. Nor Aida bt Rawi • Bertanggungjawab
ni bt Mat Lazim Pn. Norlita bt Ramli

Shahira bt Abd Pn. Anita bt Saridin • Hormat-menghormati
Pn. Norlita bt Ramli • Peraturan sekolah
t Mat
Md Yudin

t Subari

36

37 07- 11 OKTOBER Sharmilia bt Hashim Suriati bt

2019 Khuzaimah bt Abdul Rahman Mariyah b
Dharshanaa A/P Sumnade Haslina bt
Normizam bt Md Yasin

Hartini bt Ishak

Mohd Khairyazlin bin Mohd Harun

Salawati bt Kumiri

38 14 - 18 OKTOBER Shahariah bt Hassan Siti Yatina

2019 Norafida bt Mohamad Che Siti H

Nur Azuraney bt Abdullah Taher Said

Sumilah bt Razali Nur Hanan

Nurul Fatehah bt Ahmad Nazri

Mohd Rostam bin Sulaiman

39 21 – 25 OKTOBER Azrienna bt Zainuddin Maziati bt

2019 Hamidah Johari bt Rahman Siti Rohan

Farizah bt Mahaya

Sabri bin Md Ali

Nurshahidawati bt Bahari

Maznah bt Muda

40 28 OKT - 01 Norzilah bt Kabri Nik Asiah

NOVEMBER 2019 Hamidah bt Johari Majid

Shahwani bt Mat Isa Zaimah bt

Khairani bt Mohd Kassim Juden@M

Nurul Zawani bt Mohamad Marzuki Rubiah bt

Hamidah Dahia bt Rahman

41 04 - 08 Sharmilia bt Hashim Suriati bt

NOVEMBER 2019 Khuzaimah bt Abdul Rahman Mariyah b
Dharshanaa A/P Sumnade Haslina bt

Normizam bt Md Yasin

Hartini bt Ishak

Mohd Khairyazlin bin Mohd Harun

Salawati bt Kumiri

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

Shafie En. Nasir Ali Bin P.S Pengurusan Sekolah Tahun 2019
bt Mat Daud Hassan SK DESA PUTRA
t Sulong Pn. Anita bt Saridin
Pn. Norlita bt Ramli • Menepati masa
• Ponteng kelas

ah bt Mondakir En. Mohd Izzuddin bin • Persekitaran yang bersih
Hariyani bt Che Yoop
Pn. Norlita bt Ramli
ni bt Ramlan

t Mohd Noor Pn. Nor Aida bt Rawi • Minggu Peperiksaan
ni bt Mat Lazim Pn. Norlita bt Ramli

Shahira bt Abd Pn. Anita bt Saridin • Berfikiran Positif
Pn. Norlita bt Ramli
t Mat
Md Yudin

t Subari

Shafie En. Nasir Ali Bin P.S • Amalan baik dan mulia
bt Mat Daud Hassan
t Sulong Pn. Anita bt Saridin
Pn. Norlita bt Ramli

37

42 11 - 15 Shahariah bt Hassan Siti Yatina
Che Siti
NOVEMBER 2019 Norafida bt Mohamad Said
Nur Hanan
Nur Azuraney bt Abdullah Taher
Maziati bt
Sumilah bt Razali Siti Rohan

Nurul Fatehah bt Ahmad Nazri CUTI AKHIR

Mohd Rostam bin Sulaiman

43 Azrienna bt Zainuddin

Hamidah Johari bt Rahman

18 - 22 Farizah bt Mahaya

NOVEMBER 2019 Sabri bin Md Ali

Nurshahidawati bt Bahari

Maznah bt Muda

23 NOV - 31 DISEMBER 2019

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

ah bt Mondakir En. Mohd Izzuddin bin Pengurusan Sekolah Tahun 2019
Hariyani bt Che Yoop SK DESA PUTRA
Pn. Norlita bt Ramli
ni bt Ramlan • Kejayaan milik semua

t Mohd Noor Pn. Nor’aida bt Rawi • Menjaga harta benda
ni bt Mat Lazim Pn. Norlita bt Ramli sekolah

R TAHUN 2019

38

Pengurusan Sekolah Tahun 2019
SK DESA PUTRA

2.0 PENGURUSAN PENTADBIRAN

39

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra

2.1 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN

GUR

EN. NASIR AL

GPK PENTADBIRAN GPK HEM

PN. HJH. ANITA BT SARIDIN EN. MOHD IZZUDDIN BIN YOOP

Perancangan Takwim Perancangan Takwim
Pengurusan Kewangan Pengurusan Kewangan
Panitia Mata Pelajaran Kemasukkan/Pertukaran Murid
Pentaksiran & Penilaian Pendaftaran Murid Tahun 1
Pusat Sumber Sekolah Penempatan SBP/SMK
Data EMIS/e-Operasi Disiplin/Pengawas
Pemulihan/Bimbingan Kebajikan & Derma
Penyeliaan/Pencerapan/SKPMg2 e-Kehadiran/Enrolmen Bulanan
Buku Kerja/BBB Kantin
Perkembangan Staff Kedai Buku
Penilaian Prestasi/PBPPP Bantuan Murid/RMT/PSS/KWAMP/SBT
Keselamatan Am SPBT/Bilik BOSS
SAPS/PBS Bimbingan & Kaunseling
POL Motivasi Kepimpinan Murid
LINUS Keselamatan/Bencana
PROTIM Kebersihan & Keceriaan
ICT/VLE FROG Stok & Inventori
MBMMBI Program Dadah
PLC Program 3K
i-Think Data SMM/BMM/SSDM/SPS
Stok & Inventori Data Sisteksbbt/SPBT
Pembangunan SKPM Murid Keperluan Khas
Lembaga Tatatertib SKPM
Panel Pembangunan Sumber Manusia Lembaga Tatatertib
Penyeliaan Pekerja
STAFF SOKONGAN Panel Pembangunan Sumber Manusia

PERHUBUNGAN AWAM

© 2019 | Sekolah Kebangsaan Desa Putra


Click to View FlipBook Version