The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

375808493-Minit-Mesyuarat-Ahli-Jawatankuasa-PBPPP-1-2018-1-docx

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NHMYmes2016, 2019-11-28 11:15:36

375808493-Minit-Mesyuarat-Ahli-Jawatankuasa-PBPPP-1-2018-1-docx

375808493-Minit-Mesyuarat-Ahli-Jawatankuasa-PBPPP-1-2018-1-docx

1

Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa PBPPP SK(LKTP) Chini 1 & 4
Kali Pertama 2018

Tarikh : 26.02.2018
Hari : Isnin
Tempat : Bilik Gerakan
Masa : 2.30 petang
Kehadiran : 1. Mohamad Nassaruddin bin Abu Bakar
2. Arbaiah binti Abdullah
3. Shamsul Huda bin Kasim
4. Mohd Khairi bin Md Nayan
4. Ramli bin Hj. Noordin
5. Shahrudin bin Ali

1.0 Ucapan Pengerusi

1.1 Encik Mohamad Nassarudin bin Abu Bakar mengucapkan terima kasih atas
kehadiran

AJK PBPPP ke mesyuarat kali pertama 2018.
1.2 Menerangkan secara ringkas mengenai pelaksanaan PBPPP sepenuhnya bagi
pegawai

perkhidmatan pendidikan Fasa 1 bermula Januari hingga 30 Jun 2018.
1.3 Penilaian prestasi kepada pegawai yang dilantik pada 1 Julai hingga 31 Disember
2017

telah selesai dilaksanakn sebelum 23. Januari 2018. Mereka yang terlibat ialah
Cik Nurul

Ilyani binti Mohd Borahan, Cik Letchumy a/p Segar dan Cik Komathy a/p
Balasundran.

Tindakan: PP1,PP2 & PYD

2.0 Taklimat Operasi Pelaksanaan PBPPP oleh Pegawai Bahagian

Pembangunan dan Penilaian Kompetensi yang dihadiri oleh Puan Arbaiah

binti Abdullah di JPN Pahang pada 22.1.2018.

2.1 Takwim PBPPP
- 1 Januari hingga 31 Mac 2018 - Penetapan pegawai penilai pertama

dan

kedua

- Januari hingga 30 April 2018 - Penetapan Sasaran Keberhasilan

mengikut

garis panduan komponen keberhasilan.
- 1 April hingga 30 Jun 2018 – Pengisian Skor Fasa 1/ Penyerahan

salinan Borang Skor dan keberhasilan kepada PYD
- 1 Julai hingga 15 Julai – Semakan Sasaran Keberhasilan
- 16 Julai hingga 30 Ogos – mengemaskini pertukaran PYD
- 03 September hingga 7 Disember – Pengisian Skor Penilaian Akhir

dan

penyerahan salinan Borang Skor kepada PYD.

1

2

- Oktober 2018 – Butang hantar telah diaktifkan. Pastikan klik butang
simpan

dahulu sebelum butang hantar untuk memastikan skor terkini yang
dihantar.
- Penyelarasan markah oleh Pegawai Penilai kedua (Pengerusi) pada

17 hingga 31 Disember 2018 jika berlaku perbezaan skor yang
banyak.
2.2 Isu Pelaksanaan
- PP perlu membuat perancangan penilaian seperti masa penilaian,
masa perbincangan keberhasilan, masa pencerapan, masa bimbingan
dan pementoran.
- Pemakluman dan pelaksanaan- Surat Pemakluman PBPPP 2018 oleh
Bahagian Penilaian dan Kopetensi KPM/ JPN.
- Tiada Fail Pengurusan PBPPP- Fail diwujudkan dan didatarkan
mengikut panduan pengurusan fail yang berkuatkuasa (Terhad)
- Senarai Semak Kandungan Fail
- Bukti Penyerahan Borang Skor dan Keberhasilan
- Tanggungjawab Jawatankuasa PBPPP – pengemaskinian pengisian
jawatan sepanjang tahun
- Mengedarkan senarai PP yang dilantik kepada semua PYD.
- Pertukaran - membuat pertukaran PYD (Modul Pertukaran) terlebih
dahulu sebelum megemakini/ menukar PP ( JK Perlu bermesyuarat).
- PYD tercicir Penilaian dimaklumkan kepada PPSM
2.3 Instrumen PBPPP
- Instrumen tidak bersesuaian dengan bidan tugas disebabkan
maklumat perkhidmatan seperti tarikh lantikan, perubahan gred,
jawatan dan tempat bertugas tidak tepat. Pastikan maklumat PYD
dalam e-Operasi dikemaskini.
- Aspek 5.2 Bimbingan dan Pementoran hanya dipaparkan apabila
PYD berkhidmat melebihi lima tahun.
2.4 Penilaian Keberhasilan
- Penulisan sasaran disesuaikan dengan hasil kerja yang disasarkan.
- Borang keberhasilan disimpan oleh PP dan PYD.
- Peratus melebihi sasaran tidak mempengaruhi markah kerana skor
keberhasilan sahaja yang diambilkira. (Sebagai dokumen sokongan
untuk
naik pangkat).
2.5 Pelarasan Markah
- Menyemak Sistem e-Prestasi
- memutus dan meminitkan perubahan markah dan mesti tidak melebihi
markah maksimum di antara PP dan PK.
- Pengerusi sahaja dibenarkan memasukan markah.
2.6 Pemantauan
- BPK/ JPN/ PPD
- Menggunakan Borang B ( Muaturun dalam Manual Pengguna
ePrestasi)
- Sesi Pertama 1 Januari hingga 31 Julai 2018
- Sesi Kedua 1 Ogos hingga 15 Disember 2018

2.6 Pertukaran Guru

2

3

- Guru-guru yang bertukar sebelum 30 Jun 2017 akan dinilai di sekolah
baharu manakala guru-guru yang bertukar selepas 1 Julai akan dinilai
disekolah lama iaitu SK (LKTP) Chini 1 & 4. .

3.0 Pengagihan PYD

3.1 Di bawah seliaan Puan Arbaiah binti Abdullah PP1 seramai 15 orang
guru.

3.2 Di bawah seliaan Encik Mohd Khairi bin Md Nayan seramai 14 orang
guru

3.2 Di bawah seliaan Encik Shamsulhuda bin Kassim seramai 14 orang guru
(Rujuk Lampiran)
3.3 PP2 Encik Mohamad Nassardin bin Abu Bakar.

4.0 Kaedah Penilaian

4.1 Penilaian dibuat menerusi kaedah semakan bahan, pencerapan dan pemerhatian.
(Rujuk Instrumen Penilaian Bersepadu – PdPc Guru)

Tindakan: PP1 & PP2
5.0 Hal lain

5.1 Penilaian PP1 peringkat Fasa 1 yang dilaksanakan secara atas talian setelah
lengkap

hanya klik butang simpan.
5.2 Penetapan Sasaran Keberhasilan Bidang Kurikulum akan ditetapkan dalam
mesyuarat

penetapan keberhasilan yang akan diadakan pada tarikh 1 Mac 2018 (Khamis)
5.3 PYD perlu berbincang dengan PP1 untuk penetapan sasaran kerja dalam Borang

Keberhasilan jika ada penambahan atau penguguran.
Tindakan: PP1

5.4 Tarikh penetapan sasaran kerja dan cara pengisian Borang Keberhasilan Fasa 1
berdasarkan peperiksaan pertengahan tahun dan pengisian Borang Keberhasilan

Fasa 2
berdasarkan peperiksaan Akhir Tahun pada atau sebelum 15.11.2018.
Tindakan: PP1 & PP2

5.5 Bahan bukti seperti sijil, surat penggilan dan laporan program yang dilkasanakan
oleh

PYD dilampirkan bersama borang keberhasilan Fasa 2.
Tindakan: PYD

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.15 petang

Disediakan oleh;

…………………………………..
(ARBAIAH BINTI ABDULLAH)

3

4

Setiausaha PBPPP
SK(LKTP) Chini 1 & 4

4


Click to View FlipBook Version