The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by saya tidakpro, 2019-04-27 11:32:45

SMK ASTANA

SMK ASTANA

ISI KANDUNGAN

Bicara Pengetua 3
Visi & Misi 4
Atur Cara Majlis 5
Laporan Kurikulum 6
Laporan Jawatankuasa Kecemerlangan PT3, 10
SPM & STPM
Senarai Penerima Anugerah 12
AJK Pelaksana 26
Penghargaan 30

BICARA PENGETUA

SEKAPUR SIRIH SEULAS PINANG

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Pada kesempatan ini,saya ingin merakamkan penghargaan dan terima
kasih kerana diberikan peluang serta ruang untuk menyampaikan sepatah dua
kata dalam buku program sempena Hari Anugerah Cemerlang SMK Astana
bagi tahun 2019. Saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada
Allah S.A.W kerana dengan limpah kurniaNYA dapat kita bertemu dan
berkumpul pada hari yang penuh bermakna ini.

Sebagaimana tahun-tahun yang berlalu,majlis anugerah kecemer-
langan merupakan agenda tahunan sekolah. Program seumpama ini diadakan
bagi memberikan pengiktirafan danpenghargaan kepada para pelajar yang
telah menunjukkan pencapaian yangcemerlang dalam bidang akade-
mik,sahsiah dan kokurikulum sekaligus mengharumkan nama sekolah di per-
ingkat daerah mahupun di peringkat negeri.

Selaku pengetua, saya turut berasa bangga dengan pencapaian anak
tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu,teruskanlah kecemerlangan yang dicita-
citakan kerana kejayaan dan kecemerlangan bukanlah suatu destinasi tetapi
suatu perjalanan dan kembara yang tidak ada batas sempadannya.Maksudnya
kecemerlangan hendaklah menjadi budaya dan mendarah daging dalam setiap
aspek kehidupan serta tidak terhenti setelah kita menamatkan zaman
persekolahan.

Akhirnya,sekalung penghargaan turut diucapkan kepada AJK PIBG dan
ibu bapa kerana tidak jemu-jemu membantu dari segi material dan sokongan
moral hingga kita berjaya menganjurkan majlis seumpama ini. Tidak lupa juga
jutaan terima kasih saya ucapkan kepada warga pendidik SMK Astana kerana
bertungkus lumus membuat persediaan bagi memastikan kelangsungan majlis
pada hari ini berjalan lancar. Segala jasa dan budi baik semua hanya Allah sa-
haja yang dapat membalasnya.

Sekian, Saya sudahi dengan lafaz Wabillaitaufiq Walhidayah, Wassal-
amualaikum Warahmatullahhi Wabarokatuh

Terima Kasih. Salam Hormat Daripada

HAJAH SHABARIAH BIN MOHAMED ZAKWAN
PENGETUA
SMK ASTANA

VISI & MISI

VISI

Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik

Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

ATUR CARA MAJLIS

MASA ATURCARA
8.00 pagi Pendaftaran guru
8.30 pagi Pendaftaran tetamu, ibu bapa dan penerima anugerah
9.00
pagi Ketibaan Perasmi
Jamuan VIP
9.30
pagi Sambutan & Protokol

10.30 Nyanyian Lagu
pagi • Negaraku
11.00 • Negeri Pahang
pagi • Sekolah
Bacaan Doa
11.40 Persembahan Montaj
pagi Ucapan Pengetua
11.50 Ucapan Perasmi
pagi Penyampaian Anugerah Peningkatan Kurikulum
- Guru (PT3, SPM & STPM)

Penyampaian Anugerah Akademik Tingkatan 1, 2, 4 dan
Pra U

Penyampaian Anugerah Terbaik Mata Pelajaran
Tingkatan 1, 2, 4 dan Pra U

Penyampaian Anugerah Ketua Pelajar dan Tokoh Pelajar
Penyampaian Anugerah Pelajar Terbaik Kokurikulum (L/P)

Persembahan Pelajar
• Bicara Berirama
• Puisi dan Lagu
Penyampaian Anugerah Kecemerlangan PT3
Penyampaian Terbaik Mata Pelajaran PT3
Penyampaian Anugerah Kecemerlangan SPM
Penyampaian Terbaik Mata Pelajaran SPM
Penyampaian Anugerah Kecemerlangan STPM
Penyampaian Terbaik Mata Pelajaran STPM
Penghargaan Khas—KRT Taman Impian dan SK Kampong
Padang
Penyampaian Cenderamata Perasmi
Sesi Bergambar
Bersurai

LAPORAN
KURIKULUM

PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA (PT3) 2018
PT3 2017 2018 PERBEZAAN

PERATUS 22.11 21.57 BERKURANG
LULUS % % 0.54

SEKOLAH
(MENGUASAI
SEMUA MATA
PELAJARAN)

GPS SEKOLAH 3.89 3.88 BERKURANG
PT3 0.01

PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
(SPM) 2018

GPS : 5.28

PERBANDINGAN KELULUSAN STPM 2017 DAN
STPM 2018

STPM 2017 GPS PERATUS KELULUSAN
STPM 2018 2.78 100%
2.63 100%

PERBANDINGAN PERATUS GPS STPM 2017 DAN
STPM 2018

BIL SUBJEK NGM P PERATUS NGM P PERA-
(STPM (STPM (STPM TUS
1 PENGAJIAN 2017) 2017) 2018) (STPM
AM 2018)
2.33 94.7% 2.32
2 BAHASA 73.9%
M ELAYU 3.11 100% 3.15
100%
3 GEOGRAFI 2.98 100% 3.09
95.7%

4 SEJARAH 2.93 100% 2.90 100%

5 PENGAJIAN 2.27 70% 1.71 50%
PERNIAGAAN 3.33 100% 2.95 92.9%

6 SENI VISUAL

LAPORAN
JAWATANKUASA
KECEMERLANGAN

PT3
SPM
STPM

LAPORAN JAWATANKUASA KECEMERLANGAN
PT3, SPM & STPM

Bil Nama program Tarikh Sasaran

pelaksanaan

1. Excell group STPM, Jan – Nov Melibatkan 60 orang pelajar
SPM dan PT3 serta 2019
gilap cemerlang ting- Pelajar tingkatan 3 dan 5
katan 2 dan 4
Kelas tambahan PT3 dan
2. Program Aku Janji PT3 25/01/2019 SPM
dan SPM Pelajar tingkatan 3 dan 5

3. Program Mercujaya Feb – Nov Pelajar tingkatan 3 dan 5
2019
Pelajar tingkatan 3 dan 5
4. Program Intensif PT3 Feb – Nov
dan SPM 2019 Pelajar tingkatan 3 dan 5

5. Program Turun Padang Jan – Nov Pelajar tingkatan 5
di KRT Taman Impian 2019
Pelajar Seni Visual tingkatan
6. Program Turun Padang April- Nov 6
di SK Kg Padang 2019 Semua pelajar tingkatan 6
Pelajar Pengajian Perniag-
7. Program Citra w arna Mac – Nov aan tingkatan 6
Pelajar Ekonomi tingkatan 6
Akademik bagi pelajar 2019 Pelajar Geografi tingkatan 6
Semua pelajar tingkatan 6
Excell, gilap cemerlang

dan Polus

8. Kem Akademik SPM 5 – 6 April
siri pertama 2019

9, Seminar Seni Visual 20 April 2019

10. Jadual Anjal Mac - April

11. Seminar Pengajian 23 Mac 2019
Perniagaan

12. Seminar Ekonomi 16 April 2019

13. Seminar Geografi 1 Mei 2019

14. Seminar Pengajian Am 21 Januari
2019

SENARAI
PENERIMA
ANUGERAH

1.1 PENGHARGAAN KHAS
BIL NAMA

1 KAWASAN RUKUN TETANGGA( KRT) TAM AN IM PIAN

2 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG PADANG

1.2 PENINGKATAN GPS MATA PELAJARAN PT3 2018

BIL MATA PELAJARAN NAM A GURU

1. MATEMATIK PN. ROZLIN BINTI ZAINUDIN

EN. MUHAMAD SHAH BIN GHAZALI

2. KHB TEKNIKAL EN. SELVA RETNAM A/L PONRENGAN

3. KHB ERT PN. SRI SUKMA BINTI SUM ARIO
PN. SITI ZUHAIDA BINTI MUKHTAR

4. BAHASA TAM IL PN. TAM IL SELVI A/P VINGNANI

BIL MATA PELAJARAN NAM A GURU 1.3
PEN-

1. KHB ERT PN. SRI SUKMA BINTI SUM ARIO
PN. SITI ZUHAIDA BINTI MUKHTAR

2. BAHASA TAM IL PN. TAM IL SELVI A/P VINGNANI

CAPAIAN 100% LULUS MATA PELAJARAN PT3 2018

BIL MATA PELAJARAN NAM A GURU

1. KHB TEKNIKAL EN. SELVA RETNAM A/L PONRENGAN

2. MATEMATIK PN. ROZLIN BINTI ZAINUDIN
EN. MUHAMAD SHAH BIN GHAZALI

1.4 PENINGKATAN PERATUS L ULUS MATA PELAJARAN PT3 2018

BIL MATA PELAJARAN NAMA GURU

1. BAHASA INGGERIS PN SITI AMIZA BINTI MOHD HANAFI
EN. MOHD NAZIM BIN ISMAIL

PN. SUZALINA BINTI ABDUL MANAP KHA-
LID

2. PENDIDIKAN ISLAM PN. NORHAYATI BINTI TALIB

EN. MOHAMAD HAZIMAN BIN MOHAMAD

3. PENDIDIKAN MORAL PN. AZHANI BINTI AB RAHMAN

4. SEJARAH PN. ROSMAWATI BINTI YUSOF
PN. MASTURA BINTI YUSOF

5. SAINS PN. ZURAIDAH BINTI CHE AMAT
EN. MOHD SABRI BIN JUSOH

6. MATEMATIK TAMBA- PN. NORHAPIDAH BINTI MOHD SAAD

HAN EN. SAHABUDDIN BIN ABDUL MANAP
7. FIZ IK

8. SAINS SUKAN EN. SHAHRIZAN BIN YAAKOB

9. BAHASA TAMIL PN. TAMIL SELVI A/P VINGNANI

BIL MATA PELAJARAN NAMA GURU

1. GEOGRAFI PN. AZHANI BINTI AB RAHMAN

2. BIOLOGI PN. MASTURA BINTI MOHD

3. FIZ IK EN. SAHABUDDIN BIN ABDUL MANAP

4. KIMIA PN. NORLIHAYUSNIZA BINTI RAMLI

5. PENDIDIKAN SENI VISUAL PN. AINNUR FARHANA SYAZWAN BINTI
AHMAD FAUZI

6. PRINSIP AKAUN EN. ZULHAKIMI YAP BIN ABDULLAH

7. SAINS SUKAN EN. SHAHRIZAN BIN YAAKOB
8. PENDIDIKAN MORAL
9. PERNIAGAAN PN. AZHANI BINTI AB RAHMAN

10. BAHASA TAMIL PN. ROZITA BINTI ABDUL RAHMAN
PN. SRI SUKMA BINTI SUMARIO
PN. TAMIL SELVI A/P VINGNANI

.7 PENINGKATAN PERATUS LULUS MATA PELAJARAN SPM 2018

BIL MATA PELAJARAN NAMA GURU
1. PENDIDIKAN ISLAM PN. NORHAYATI BINTI TALIB
EN. MOHAMAD HAZIMAN BIN MOHAMAD

2. SEJARAH PN. ROSMAWATI BINTI YUSOF
3. MATEMATIK PN. MASTURA BINTI YUSOF

CIK NORNADIAH BINTI ABDUL MALEK
PN. SITI AZLINA BINTI MOHAMMAD
PN. NORHAPIDAH BINTI MOHD SAAD

4. MATEMATIK TAMBAHAN PN. NORHAPIDAH BINTI MOHD SAAD

5. SAINS PN. ZURAIDAH BINTI CHE AMAT
EN. MOHD SABRI BIN JUSOH
6. KIMIA
7. PENDIDIKAN MORAL PN. NORLIHAYUSNIZA BINTI RAMLI
8. TASSAWUR ISLAM
PN. AZHANI BINTI AB RAHMAN
PN. NORIHAN BINTI TV AHAMED

1.8 LONJAKAN SAUJANA MATA PELAJARAN SPM 2018

BIL MATA PELAJARAN NAM A GURU
B1IL. SAMINASTSAUKPEALNAJARAN EN. SHAHRNIZAAMNABGINUYRAUAKOB
12.. SSAEJINASRASUHKAN EPNN.. SRHOASMHRAIWZAANTIBBININYTAI YAUKSOOBF
2. SEJARAH PPNN.. RMOASSMTAUWRAATBIINBTINI TYIUYSUOSFOF
PPNN..MAZAHSTAUNRI ABIBNITNITAIBYURASOHFM AN
3. PENDIDIKAN MORAL PN. AZHANI BINTI AB RAHM AN
3. PENDIDIKAN MORAL

1.9 PENINGKATAN NGMP MATA PELAJARAN STPM 2018

BIL MATA PELAJARAN NAM A GURU

1. BAHASA M ELAYU PN. NUR ALIA BINTI ABDULLAH
PN. AZIZAH BINTI ABDULLAH

2. GEOGRAFI EN. LOOK TIONG HOON
PN. FAZELINA BINTI ISA

1.10 PENCAPAIAN 100% LULUS MATA PELAJARAN STPM 2018

BIL MATA PELAJARAN NAMA GURU

1. BAHASA MELAYU PN. NUR ALIA BINTI ABDULLAH
2. SEJARAH PN. AZIZAH BINTI ABDULLAH

TN. HAJI HISHAMUDIN BIN IBRAHIM

SENARAI
PENERIMA
ANUGERAH

2.1 ANUGERAH PELAJAR TERBAIK KOKURIKULUM 2018

BIL KATEGORI NAMA PENERIMA PENCAPAIA N
ANUGERA H
1 Anugerah Pelajar Gimnastik
Terbaik AZIZUL IMA N BIN A. Artistik
Kokurikulum (L) AZIZ
SUKMA 2018
2 Anugerah Pelajar
Terbaik HEE YEN VOON Taekwondo
Kokurikulum (P) SUKMA 2018

SENARAI
PENERIMA
ANUGERAH

33..11 AANNUUGGEERRAAHH AAKKAADDEEMMIIKK
KATEGORI NAMA PENERIMA ANUGERAH PEN- KELAS
CAPAIAN
Anugerah 1.NUR ARDINI BINTI MOHAMMAD 1IS
Ce merlang ALWI 1.88
Tingkatan 1 1IS
2.FARISHA NAJIHAH BINTI SAIDI 2.00 1IS
Anugerah 2.00 2IS
Ce merlang 3.ALYA FIRZANAH BINTI SAMRI 2.43
Tingkatan 2 1.NUR NATASHA ILYANA BINTI 2IS
MOHD KHAIDIR 2.57
Anugerah 2AG
Ce merlang 2.NUR NATASHA ILYANI BINTI MOHD 3.00 4IS
Tingkatan 4 KHAIDIR 3.00 4IS
3.22 4IS
3.AIN SYAFIAH BINTI AZMI 4.00
1.NAJIHATUL IZZATI BINTI AH-
MADON

2.ZULFADHLI IZZAN BIN MOHD ZALI

3.AINY NURAISYAH BINTI AIDON

Anugerah 1.MOHAMMAD ZULFIKRI BIN MO- 3.50 6B IS
Ce merlang HAMAD NASIR 3.00 6B IS
Pra U 2.75 6B AG
2.ZUR AIN NAJWA BINTI ZAMBERY

3.NURUL HUSNA BINTI SABDIN

3.2 ANUGERAH TERBAIK MATA PELAJARAN TINGKATAN 1 2018
3.2 ANUGERAH TERBAIK MATA PELAJARAN TINGKATAN 1 2018

BIL MATA NAMA PENERIMA ANUGERAH PEN-
PELAJARAN CAPAIAN

1 BAHASA NUR SHARMILA UMAIRAH BINTI SAPU- A
RA
MELAYU A

2 BAHASA MUHAMMAD DANIAL HAKEEM BIN A
INGGERIS ROSMI

3 MATEMATIK NUR ARDINI BINTI MOHAMMAD ALWI

4 PENDIDI- ALYA FIRZANAH BINTI SAMRI A
KAN ISLAM

3.3 ANUGERAH TERBAIK MATA PELAJARAN TINGKATAN 2 2018

BIL MATA PELAJARAN NAMA PENERIMA ANUGERAH PEN-
1 BAHASA INGGERIS ALYA IZZATI BINTI AHMAD CAPAIAN

FADHLYZAL A

2 MATEMATIK NUR NATASHA ILYANI BINTI A
MOHD KHAIDIR A

3 PENDIDIKAN ISLAM NUR NATASHA ILYANA BINTI
MOHD KHAIDIR

3.4 ANUGERAH TERBAIK MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 2018

BIL MATA NAMA PENERIMA ANUGERAH PEN-
PELAJARAN ZULFADHLI IZZAN BIN MOHD ZALI
CAPAI
1 BAHASA MELAYU AN

A

2 BAHASA ZULFADHLI IZZAN BIN MOHD ZALI A
INGGERIS
NAJIHATUL IZZATI BINTI AHMADON A
3 MATEMATIK MUHAMMAD IKMAL ISKANDAR BIN A
MOHD NAZRI A-
4 SEJARAH MOHAMAD FIKRI SYAHMI BIN FAUZI A
A
5 GEOGRAFI NAJIHATUL IZZATI BINTI AHMADON A
SITI NUR AINNA BINTI ABDUL RAHMAN
6 BIOLOGI
7 PENDIDIKAN AINY NURAISYAH BINTI AIDON

SENI VISUAL
8 PENDIDIKAN

ISLAM

3.5 ANUGERAH TERBAIK MATA PELAJARAN PRA U (SEMESTER 1 2019)

BIL MATA NAMA PENERIMA ANUGER AH PEN- KELAS
CAP AI AN 6B IS
PEL AJ AR AN
A
1 BAHASA ME LAY U ZUR AIN NAJWA BT ZAMBERY

2 GEOGRAFI NURUL HUSNA BT SABDIN A 6B IS

3.6 ANUGERAH KETUA PELAJAR (P) 2018

KATEGORI NAMA PENERIMA ANUGERAH KELAS/
Anugerah Ketua Pelajar (P)
PENCAPAIAN

ANIDA AFNI BINTI AHMAD 5AG
SHOHOR

3.7 ANUGERAH KECEMERLANGAN PT3 2018

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH PENCAPAIAN

1 NIK NUR AYUNI BINTI MOHD NOORDIN 9A 1C

2 MUHAMMAD ALIFF HAFIZZI BIN AHMAD MUZZAFFAR 6A 3B 1C

3 MOHAMAD IMAN DANIAL BIN ABDUL RAZAK 6A 2B 1D

4 AIMI NABIHAH BINTI MOHD MUZAMIR 6A 2B 1C 1D

5 AIN SYAHIRAH BINTI AZMI 6A 1B 2C 1D

6 HILMI SYAZWAN BIN HAMIZAN 6A 2C 2E

7 NURIN AQILAH BINTI MOHD NAZRI 5A 1B 2C 1D 1E

8 NUR RABIATUL ADAWIYAH BINTI MOHD SANI 5A 1B 1C 2D 1E

9 NUR MAIZATUL AIN BINTI MOHAMAD SAMSUDIN 5A 1B 1D 2E 1F

3.8 ANUGERAH TERBAIK MATA PELAJARAN PT3 2018

BIL MATA PELAJARAN NAMA PENERIMA ANUGERAH PEN-

1 BAHASA ME LAY U NUR MAIZATUL AIN BINTI MOHAMAD CAPAI
SAMSUDIN AN

A

2 BAHASA INGGERIIS NIK NUR AYUNI BINTI MOHD NOORDIN A

3 MATEMATIK HILMI SYAZWAN BIN HAMIZAN A
4 SEJARAH NURIN AQILAH BINTI MOHD NAZRI A
A
5 GEOGRAFI AIN SYAHIRAH BINTI AZMI A

6 KEMAHIRAN HIDUP MOHAMAD IMAN DANIAL BIN ABDUL A
BERSEPADU
RAZAK A
TEKNIKAL
A
7 KEMAHIRAN HIDUP AIMI NABIHAH BINTI MOHD MUZAMIR

BERSEPADU

EKONOMI RUMAH

TANGGA

8 PENDIDIKAN MOHAMAD IMAN DANIAL BIN ABDUL
RAZAK
ISLAM

9 BAHASA TA MIL SARMINI A/P RAJENDRAN

3.9 ANUGERAH KECEMERLANGAN SPM 2018

BIL NAMA PENERIMA ANUGERAH PENCAPAIAN KE-
1 WAN MUHAMMAD BIN WAN MAT ZAILANI 7A,1B,1C LAS
5AG

2 AMIRUL NAIM BIN KHAIRUL AZNI 6A,2B,1D 5AG
3 ZIN NUN AL MASRI BIN MOHD TOJID 5A,1B+,1C,1D 5AG

4 MUHAMMAD ZAFRAN AIMAN BIN MOHD 5A,1B+,3B 5AG
ZAKARIA

5 HEE YEN VOON 5A,2B+,1B,1C+ 5AG
6 SITI NURSYAFIQAH BINTI SHA’ARI 4A,1B+,2B,1C+,1D 5IS

7 MUHAMMAD DANISH IRFAN AHMAD 4A,1B+,1B,2C,1D 5IS
HISHA M

3.10 ANUGERAH TERBAIK MATA PELAJARAN SPM 2018

3.10 ANUGERAH TERBAIK MATA PELAJARAN SPM 2018

BIL MATA NAMA PENERIMA ANUGERAH PEN-
PELAJARAN CAPAIAN

1 BAHASA SITI NURSYAFIQAH BINTI SHA’ARI A+
A
MELAYU WAN AINA SYUHADA BINTI WAN ROMZI A
2 BAHASA A+
A+
INGGERIS A
A
3 MATEMATIK MUHAMMAD DANISH IRFAN AHMAD A
HISHAM A+
A
4 SAINS MUHAMMAD ZAFRAN AIMAN BIN MOHD A-
ZAKARIA

5 SEJARAH HEE YEN VOON

6 GEOGRAFI WAN MUHAMMAD BIN WAN MAT ZAILANI

7 PERNIAG- AMIRUL NAIM BIN KHAIRUL AZNI
AAN

8 PENDIDIKAN ANIDA AFNI BINTI AHMAD SHOHOR
ISLAM

9 PENDIDIKAN HEE YEN VOON
MORAL

10 SAINS ZIN NUN AL MASRI BIN MOHD TOJID
SUKAN

11 BAHASA PUVANESWARY A/P KUMARASAMY
TAMIL

3.11 ANUGERAH KECEMERLANGAN STPM 2018

BI NAMA PENERIMA ANUGERAH PENCAPAIAN KELAS
L
1 DANIAL SYAHMI BIN MOHD PAUZI 3.83 ( 3A 1B+) 6A AG
2 NURUL AZLIN BINTI IDRIS 3.67 (2A 2B+) 6A IS
3 NUR QURRATUL'AIN BINTI RAZI 3.42 (1A- 3B+) 6A AG
4 MUHAMMAD ZU AZIMAN BIN MOHAMAD @ 3.34 (1A 1A- 1B 6A IS

ABDUL RAHMAN 1B-)

5 NUR AMIRA NAJWA BT ABDULLAH 3.33 (1A 1B+ 2B) 6A IS
6 JUNAIDAH BINTI JAWAN 3.33 (2A 1B 1C+) 6A AG
7 AZIZUL IMAN BIN A.AZIZ 3.33 (1A- 2B+ 1B) 6A AG
8 MUHAMMAD NUR RAIS MOHAMAD HADZ IR 3.09 (1A- 1B+ 2B-) 6A IS
9 NURUL FAIZAH BINTI MOHD SHAFUAN 3.00 (2B+ 1B 1C+) 6A IS

3.12 ANUGERAH TERBAIK MATA PELAJARAN STPM 2018

BIL MATAPELAJARAN NAMA PENERIMA ANUGE- PEN- KELAS
6A IS
RAH CAPAIAN 6A AG
6A AG
1 BAHASA MELAYU NURUL AZLIN BINTI IDRIS A
6A AG
2 SEJARAH DANIAL SYAHMI BIN MOHD A

3 GEOGRAFI PAUZI A
DANIAL SYAHMI BIN MOHD

4 SENI VISUAL PAUZI A
JUNAIDAH BINTI JAWAN

5 MUET NURUL AZLIN BINTI IDRIS BAND 3 6A IS

SENARAI
AJK

PELAKSANA

JAWATANKUASA PELAKSANA
MAJLIS ANUGERAH

Pengerusi : Pn Hjh Shabariah binti Mohamed Zakwan

(Pengetua SMKAstana)

Naib Pengerusi I : Tn Hj Kamaruddi n bin Mohd Nor (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi II : En Mohamed Nazim bin Ismail (PK Hal Ehw al Murid)
Naib Pengerusi III : Tn Hj Nor Azlan bin Mohamad Shukur (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi IV : Pn. Hj h Jamilah bint i Ismail (PK Prauniversiti)

Penyelaras : Pn. Hjh Wan Suziyana binti Wan Embong (GKMP Bahasa)

Setiausaha I : Pn. Hjh Hasni bi nti Ahmad (Setiausaha Kurikul um)

Setiausaha II : Pn. Rosmaw ati binti Yusof @ Ot hman
(Setiausaha Kecemerlangan)

Pengurus Acara : En Wan Sayuti bin Wan Muhammad

PENYELARAS JAWATAN KUASA : PUAN SAIPALLIZAM BINTI ABD
RAHM AN

BIL JAWATANKUASA DAN AHLI

1 PENYAMBUT TETAMU
Semua Pentadbir

2 JEMPUTAN
1. Pn Mazlina bt Md Ali @ Yusof (K)
2. Pn Nor Faizah binti Othman

3. Pn Anzalnahanur binti Azi zi

3 SAMBUTAN DAN PROTOKOL
1. En Rosli bin Kasim (K)
2. En Mohd Sabri bin Jusoh
3. Pn Norhayati bt Talib
4. Pn Wan Nooraini binti Wan Embong
5. Pn Nik Khazana binti Nik Khalid

4 JEMPUTAN VIP DAN PUBLISITI
1. En Jamzi bin Othman (K)
2. En Kamal bin Hamzah

5 PENDAFTARAN
1. Pn Julisa binti Johari (K)
2. Pn Azi zah binti Abdullah

3. Pn Saminder Kaur A/P Balwant Singh

6 PENGACARA MAJLIS
1. En Mohd Shukri bin Abd Razak (K)
2. Pn Siti Amiza binti Hanafi

7 PANEL PEMILIH PENERIMA ANUGERAH
1. Pn Azhani bt Ab.Rahman (K)
2. Pn Nor Aniza binti Mohd Alias
3. Pn Siti Azlina binti Mohamad
4. Pn Asnorita binti Omar
5. En Abu Bakar bin Mohd Yusoff

PENYELARAS JAWATAN KUASA : PUAN ZURAIDAH BINTI CHE
AMAT

BIL JAWATANKUASA DAN AHLI

8 PENGURUS PENERIMA ANUGERAH (PELAJAR DAN GURU)
1. Pn Kartini Suria binti Fauzi (K)
2. Pn Khatijah binti Che Long
3. Pn Norhayati binti Mamat
4. Pn Norihan bt TV Ahamed
5. Pn Norhapidah binti Mohd Saad

9 BACAAN DOA
1. En Mohammad Haziman bin Mohamad

10 PERSIAPAN TEMPAT
1. En Selva Retnam A/L Ponrengan (K)
2. En Masri bin Razak
3. En Chandran A/L Panchamutu Sanmugan
4. En Look Tiong Hoon
5. Pn Lau Yan Fen
6. Pn Nurhafidhah binti Ahmad Fauzi

11 HIASAN PENTAS DAN BACKDROP
1. Pn Dalinawati binti Abdullah (K)
2. Pn Norhasnida binti Ahmad
3. Pn Rozita binti Talib
4. Pn Ainnur Farhana Syazwan binti Ahmad Fauzi

12 BUKU PROGRAM
1. Pn Nur 'Alia binti Abdullah (K)
2. Pn Khoo Hui Chew
3. Cik Nornadiah bt. Abdul Malek

13 SIAR RAYA
1. En Sahabuddin Bin Abdul Manap (K)
2. En Muhamad Shah bin Ghazali
3. En Mohd Yusof bin Abd Razak

14 JAMUAN
1. Pn Azrina binti Ahmad Dumeri(K)
2. Pn Wan Maisarah binti Wan Othman
3. PnZamdafilla binti Baseri

PENYELARAS J AWATAN KUASA : PUAN ROZITA BINTI ABDUL RAH-
MAN

BIL JAWATANKUASA DAN AHLI

15 PERSEMBAHAN MULTIMEDIA
1. Pn Azna Farhana binti Che Aziz (K)
2. Pn Sarnida Binti Mohd Salleh

16 PERSEMBAHAN PELAJ AR
1. En Mohd Sahdan bin Mokhtar (K)
2. En Syahrier bin Jamaluddin
3. Cik Hjh Rosiah binti Ismail
4. Pn Sri Sukma binti Sumario

17 HADIAH DAN CENDERAMATA
1. Pn Norlihayusniza binti Ramli (K)
2. Pn Mastura binti Yusof
3. Pn Pakayati binti Mustafa
4. Pn Jalilah bt Mohamed Mustafar
5. Cik Noor Adiela binti Razali

18 SIJIL PENGHARGAAN
1. Pn Wan Marizan binti Wan Derasik (K)
2. Pn Suzalina binti Abdul Manap Khalid
3. Pn Norliza binti Mohamed Yusof
4. Cik Nur Surianie binti Che Yassin

19 FOTOGRAFI DAN DOKUMENTASI
1. Pn Ng Cheau Ma y (K)
2. Pn Noridah binti Mohd Ariffin
3. Pn Noraini binti Nordin

20 DISIPLIN DAN KAWALAN KESELAMATAN
1. En Shahrizan bin Yaakob (K)
2. Pn Rosilawati binti Ahmad @ Mat Yusof
3. Pn Wang Mei Wan

21 KEBERSIHAN (SEBELUM DAN SEL EPAS)
1. En Zulhakimi Yap bin Abdullah (K)
2. Pn Sharifah Zawiyah binti Syed Ali
3. Nor Mi zan bin Nordin

22 TEKS UCAPAN VIP
1. En Mohd Tawpik bin Ab Azi z

Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih
diucapkan kepada :

 
 
Perasmi
Dato’ Sri Affendi Uthrapathe bin Abdullah S.S.A.P, S.A.P.
Executive Chairman Daimler Heritage Auto Garage
  
Pn. Hajah Shabariah binti Mohamed Zakwan
Tuan Pengetua
 
PIBG SMK ASTANA

Guru-Guru
 Anggota Pelaksana Sokongan

 Pelajar-Pelajar
 

dan
Semua individu yang terlibat secara langsung atau
tidak dalam menjayakan Majlis Anugerah Cemerlang

SMK Astana 2019 ini.

CATATAN


Click to View FlipBook Version