The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Mesyuarat PIBG ke 34 Tahun 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noxsvamp_arm, 2020-02-19 23:19:04

Buku Program

Mesyuarat PIBG ke 34 Tahun 2020

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
LUBOK BUNTAR

09800 SERDANG KEDAH

MESYUARAT
AGUNG PIBG

KALI KE - 34

Tarikh : 20 FEBRUARI 2020

Hari : Khamis

Masa : 2.30 petang

Tempat : Kantin SMK Lubok Buntar

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
1

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

ISI KANDUNGAN

Bil Perkara Muka surat

1 Atur Cara Majllis 3
2 Ucapan YDP. PIBG SMKLBs 4
3 Ahli Jawatankuasa PIBG 2018-2020 5
4 Minit Mesyuarat Agung PIBG SMKLB Kali ke - 33 6-8
5 Ringkasan Laporan Kewangan 2019 9-10
6 Penyata Kewangan Bayaran Peningkatan Prestasi SPM 11-13

Bagi Tahun 2019 Berakhir 31 DISEMBER 2019 14-15
7 Penyata Kewangan Bayaran Peningkatan Prestasi PT3
16
Bagi Tahun 2019 Berakhir 31 DISEMBER 2019
8 Kehadiran Mesyuarat Jawatankuasa PIBG bagi sesi 2019/2020 17
18
9 Usul dan Cadangan 19
10 Laporan Aktiviti PIBG Tahun 2019/2020 20
11 Maklumat Enrolmen dan Kelas 21
12 Analisis Keputusan PT3 2019 22-23
13 Analisis Keputusan SPM 2018
14 Jawatankuasa Mesyuarat Agung PIBG SMKLB kali 24
25-27
ke - 34
15 Ahli Jawatankuasa PIBG SMKLBs 2020 - 2022 28
16 Catatan Minit Mesyuarat Agung Pibg Kali Ke - 34 2020
17 Penghargaan

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
2

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

2.00 petang ATUR CARA MAJLIS
5.00 petang
Ketibaan Ibu Bapa dan Waris Pelajar
Pendaftaran Ke Mesyuarat Agung PIBG kali ke 34
Ketibaan Perasmi
Ucapan Alu-aluan Pengacara Majlis
Bacaan doa
Ucapan dan Laporan Pengetua SMKLBs
Ucapan dan Perasmian oleh YDP PIBG SMKLBs
Penyampaian cenderamata AJK PIBG sesi 2018/2020
Mesyuarat Agung PIBG SMK Lubok Buntar kali ke-34
Agenda Mesyuarat Agung PIBG
1. Aluan YDP PIBG
2. Membaca dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung yang lalu.
3. Perkara Berbangkit
4. Membentang dan menerima Penyata Kewangan sesi 2019
5. Membahaskan usul-usul
6. Ucapan penangguhan

Pembubaran AJK PIBG sesi 2018/2020 dan Pelantikan AJK PIBG sesi 2020-2022

Jamuan dan Bersurai
Ibu bapa /waris ke kaunter untuk mengambil Bantuan Kewangan Awal
Persekolahan bagi Tingkatan 3,4 dan 5.

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
3

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

UCAPAN YDP. PIBG SMKLBs

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh dan salam sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan kesyukuran ke hadrat Illahi kerana dengan keizinan-

Nya, maka kita dapat bertemu dalam Mesyuarat Agung PIBG kali ke-34 ini. Saya amat berbesar hati

dan berterima kasih atas kesudian para ibu bapa hadir ke mesyuarat pada tahun ini. Kehadiran ini

menunjukkan bahawa kita sentiasa memberikan sokongan dan semangat kepada barisan pentadbir

dan para guru sekolah ini untuk sama-sama menjayakan agenda pendidikan demi kecemerlangan anak

-anak kita dalam bidang pendidikan mahupun sahsiah diri. Tanpa sokongan padu daripada ibu bapa,

tidak mungkin pihak sekolah berjaya melahirkan modal insan berminda kelas pertama. Syabas

diucapkan kepada ibu bapa yang sanggup meluangkan masa pada hari ini bagi menunjukkan kepri-

hatinan dan melaksanakan tanggungjawab sebagai ahli PIBG.

PIBG merupakan sebuah medium yang berkesan untuk mengeratkan lagi hubungan antara

pihak sekolah dengan komuniti. Justeru, PIBG telah bergerak seiring dengan perkembangan

sekolah dan menjadi penyumbang kepada kejayaan dan kecemerlangan sesebuah sekolah. Con-

tohnya, PIBG telah banyak berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam menjalankan aktiviti-aktiviti

sekolah. Tuan/puan bolehlah melihat buku aturcara mesyuarat agung kali ini. Hal ini demikian kerana

buku tersebut mengandungi aktiviti PIBG dan juga sumbangan PIBG kepada sekolah. Saya juga ber-

harap agar ahli-ahli PIBG SMK Lubok Buntar akan terus bersama-sama menyumbang idea dan me-

nyokong segala program yang dianjurkan oleh pihak sekolah bagi memacu kecemerlangan pelajar.

Akhir kalam, sebelum saya menutup ucapan ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih
kepada semua pihak terutama kepada guru-guru dan ibu bapa atas kerjasama padu demi melihat ke-
jayaan anak-anak pelajar semua.

Sekian, terima kasih.

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
4

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

AHLI JAWATANKUASA PIBG SMKLBs
2018-2020

Penasihat : Puan Hajah Haslelawati binti Rahim @ Umar
(Pengetua)
Pengerusi
Naib Pengerusi : En. Mohd. Saad B. Shaari (YDP PIBG)
Setiausaha : En. Omar Bin Mohamad Isa (Naib YDP PIBG)
Bendahari : Pn. Wan Nor Asmawati binti Wan Nor Afandi
: Pn. Nazaratul Azma Binti Rosli

Ahli Jawatankuasa Guru:
Tn. Hj. Md. Shahmir Bin Sabu
Pn. Nazalila Binti Mohammad Nayan
Pn. Qurratu Aini binti Abu Bakar
Pn. Nor Hidayu Binti Zainon
Pn. Annur Hakamul’Azhimah Binti Che Adni

Ahli Jawatankuasa Ibu Bapa:
En. Ishak Bin Hashim
Pn. Juriah Binti Harun
Pn. Che Su Binti Man
Pn. Sariyah Bt Ahmad

Pemeriksa kira-kira / Juru Audit :
Pn. Nurul Syahratina Bt Muhamad Sukri
Tn Hj Mohamad Bin Ibrahim

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
5

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG SMKLBs
KALI KE-33 TAHUN 2019

Tarikh : 17 Februari 2019
Hari : Ahad
Masa : 2.00 ptg – 5.00 petang
Tempat : Kantin Smk Lubok Buntar
Kehadiran : Para Ibu Bapa dan Guru
Perasmi : Tn Hj Wahai Anuar Bin Hj Hanafiah

1.0 Aluan YDP PIBG

1.1 En Mohd Saad Bin Shaari selaku Yang Dipertua PIBG memanjatkan rasa kesyukuran serta mengucapkan
setinggi – tinggi tahniah dan terima kasih kepada barisan – barisan pentadbir, guru – guru dan semua ibu bapa
atas kerjasama dan mengalu – alukan kehadiran semua pihak ke Mesyuarat Agung PIBG kali ke 33 sesi 2018 /
2019 SMK Lubok Buntar.

2.0. Membentangkan dan mengesahkan Minit Mesyuarat
Agung yang lalu

2.1 Encik Mohd Saad Bin Shaari selaku Yang Dipertua PIBG membentangkan Minit Mesyuarat Agung sesi
2018 / 2019 yang bermula dari halaman muka surat 11 hingga 15 dan meminta minit mesyuarat disemak
untuk disahkan serta disokong.

2.2 En Shahidan Bin Mad Isa mencadangkan Minit Mesyuarat Agung PIBG sesi 2018 / 2019 disahkan dan
disokong oleh En Bukhari Bin Osman.

3.0 Perkara-perkara berbangkit
3.1 Tiada perkara berbangkit.

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
6

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

4.0 Membentang dan Menerima Penyata Kewangan sesi 2018

4.1 Pn Nazaratul Azma Binti Rosli selaku bendahari PIBG membentangkan Penyata Akaun yang berakhir
pada 31 Disember 2018 iaitu Akaun Penerimaan dan Pembayaran dari muka surat 16 – 19, Penyata
penerimaan dan perbelanjaan peningkatan prestasi PT3 dari muka surat 20 -21 dan Penyata pen-
erimaan dan perbelanjaan peningkatan prestasi SPM dari muka surat 22 hingga 23.

4.2 En Halim bin Zaharil mencadangkan untuk Laporan Kewangan PIBG 2018 disahkan dan disokong oleh
En Yusof Bin Mat.

5.0 Membahaskan usul usul dan cadangan.

5.1 Pencadang 1 : En Johan Bin Mad Isa
Cadangan
Ulasan : Menyediakan bas sekolah kerana bas mara yang sedia ada selalu tiada.

: En Mohd Saad menyatakan isu bas sekolah ini merupakan isu yang setiap tahun
dibincangkan. Beliau meminta semua waris dapat bersabar kerana isu ini dalam
perhatian dan sedang dalam perbincangan dengan pihak pentadbir sekolah untuk
selaraskan waktu balik bagi semua pelajar untuk memudahkan pihak bas.

5.2 Pencadang 2 : Pn Meriam Binti Idris
Cadangan
Ulasan : Menyediakan lampu isyarat di depan sekolah

: En Mohd Saad menyatakan keadaan jalan raya yang berbukit tidak selamat dan
sesuai untuk diletakkan lampu isyarat. Pintu utama akan ditukar ke sebelah pon
dok belakang sekolah. Pelajar akan masuk menggunakan pintu utama baru.

5.3 Pencadang 3 : Pn Rahijah Bt Sharif
Cadangan
Ulasan : Melakukan latihan sukan pada waktu pagi

: En Mohd Saad mengatakan waktu pagi tidak sesuai untuk dibuat latihan sukan
kerana kemungkinan pelajar akan letih dan tidak dapat fokus untuk meneruskan
pembelajaran selepas latihan.

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
7

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

6.0 Hal – hal lain
6.1 Tiada.

7.0 Penutup
7.1 En Mohd Saad mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sentiasa memberi kerjasama

bagi program – program PIBG yang dianjurkan. Pada tahun hadapan akan ada pemilihan jawatan
kuasa baru. Beliau mohon mengundur diri pada tahun hadapan kerana sudah puas berkhimat selama
15 tahun di sekolah ini dan berharap akan ada pengganti baru yang dapat memikul tanggungjawab ini
dengan baik.
Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4.20 petang.
Pencatat minit :
Siti Balqis Binti Zulkifli
Anis Athirah Binti Abdul Halim
Disediakan oleh :
Pn. Wan Nor Asmawati binti Wan Nor Afandi
Setiausaha PIBG
Disemak oleh :
EN MOHD SAAD BIN SHAARI
Yang Dipertua PIBG,
SMK Lubok Buntar.

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
8

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

RINGKASAN LAPORAN KEWANGAN 2019

BIL BUTIRAN RM RM
Baki 2018 (bank + tunai) 5515.91
PENERIMAAN (setakat 21 NOV 2019) 18800.00
Sumbangan PIBG 24.11 18824.11
Hibah BIMB 24340.02
1605.00
JUMLAH 1500.00

PERBELANJAAN/SUMBANGAN 300.00
235.00
1 Program Pemantapan Sahsiah & Disiplin Pelajar (HEM) 1493.90
1200.00
2 Kem Pengawas 500.00
3 Cabaran Emas Bola Baling DHAS 2800.00
4 Jamuan Mesyuarat AJK PIBG 500.00
5 Mesyuarat Agung PIBG
6 Kejohanan Olahraga Kali ke 26 97.70
1500.00
7 Saguhati Atlet ke Peringkat Negeri & Kebangsaan
500.00
8 Hari Anugerah Kecemerlangan 2018 500.00
9 Sambutan Hari Guru 2019 300.00
10 Cenderahati Perpisahan Pengetua
11 Jamuan Hari Raya Aidilfitri 200.00
12 Perkampungan Ilmu SPM 2018
13 Perkhemahan Perdana 1000.00
14 Lawatan Sambil Belajar Asrama 300.00

15 Lawatan Penanda Aras drpd SMK Tanah Merah & SMK
Datuk Haji Abdul Samad

16 Penambahbaikan & Keceriaan Bengkel RBT
17 Keceriaan kelas

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
9

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

PENYATA KEWANGAN BAYARAN
PENINGKATAN PRESTASI SPM

BAGI TAHUN 2019
BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

PENDAPATAN

BIL BULAN PERKARA RM
980.00
Sumbangan Waris 5 Sains & 5 Arif 1750.00
1 Jan 210.00
1400.00
(Rm 70.00 x 12 Orang) 280.00
280.00
Feb Sumbangan Waris 5 Sains 5 Bestari & 560.00
2 140.00
460.00
5 Cendekiawan (Rm 70.00 x 25 Orang) 6060.00

Mac Sumbangan Waris 5 Cendekiawan
3

(Rm 70.00 x 3 Orang)

4 April Sumbangan Waris 5 Sains,5 Arif, 5 Bestari & 5 Cen-
dekiawan (Rm 70.00 x 20 Orang)

Jun Sumbangan Waris 5 Sains, 5 Bestari &
5

5 Cendekiawan (Rm 70.00 x 4 Orang)

6 Julai Sumbangan Waris 5 Bestari &

5 Cendekiawan (Rm 70.00 x 4 Orang)

Sumbangan Waris 5 Arif
7 Ogos

(Rm 70.00 x 8 Orang)

8 Okt Sumbangan Waris 5 Cendekiawan(Rm 70.00 x 2
Orang)

9 Nov Sumbangan Waris 5 Arif & 5 Bestari (Rm 70.00 x 6
Orang) (RM 40 x 1 Orang)

Jumlah

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
10

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

PENYATA KEWANGAN BAYARAN
PENINGKATAN PRESTASI SPM

BAGI TAHUN 2019
BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

PEMBAYARAN

BIL BULAN PERKARA RM
10.25
Jan Pembelian buku resit Peningkatan Prestasi Ting.5 160.00
1
11.40
Mac Bayaran untuk Bengkel Royal Cat Air 37.00
2
140.00
(Panitia Pend. Seni Visual) 228.50
140.00
3 April Bayaran makan tengahari Program anjuran 228.00

Bimbingan dan kaunseling 300.00

Mei Fotostat Bahan Matematik Tambahan
4

(Panitia Matematik Tambahan)

Pembelian Manila Kad,Kertas Lukisan A2 & Box Board
(Panitia Pend. Seni Visual)

5 Jun Fotostat Modul Sains Kertas 1 & 2 (Panitia Sains)

6 Ogos Bayaran Program Perkampungan Ilmu

Bayaran Bengkel Teknik Menjawab Akaun
(Panitia Prinsip Perakaunan)

Bayaran Bengkel Teknik Menjawab
(Panitia Matematik)

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
11

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

PENYATA KEWANGAN BAYARAN
PENINGKATAN PRESTASI SPM

BAGI TAHUN 2019
BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

PEMBAYARAN

BIL BULAN PERKARA RM
150.00
Bayaran Program Bacaan Yassin Perdana SPM 2019

7 Sept Bayaran Penceramah (Panitia Perniagaan) 150.00
84.00
8 Okt Fotostat Modul Matematik Tambahan
(Panitia Matematik Tambahan)

Fotostat Modul Fizik (Panitia Fizik) 115.50
80.00
Bayaran Bengkel Teknik Menjawab Matematik Tamba-
han DKBB(Panitia Matematik Tambahan)

8 Okt Fotostat Modul Koleksi Soalan 32.50
85.00
Percubaan BM Kertas 2 2019

(Panitia B. Melayu)
Fotostat Modul Fizik(Panitia Fizik)

Fotostat Modul Ting.5 1700.00

Pembelian banner SPM 60.00

Pembelian Modul Kertas 3 Sejarah (Panitia Sejarah) 200.00

Program Kelas Intensif SPM 2019 1000.00
Baki hingga 31 Disember 2019 4912.15
RM 1147.85

Disediakan oleh, Disemak oleh,
Pn. Aslina Bt Abu Saman Pn. Nor Patimah Bt Zainon
(Penyelaras Ting. 5 2019) (Penyelia Ting. 5 2019)

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
12

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

PENYATA KEWANGAN BAYARAN
PENINGKATAN PRESTASI PT3
BAGI TAHUN 2019
BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

BIL BULAN PENDAPATAN RM
1. Jan PERKARA 2150.00
2. Feb Sumbangan Pelajar (RM50 X 43) 250.00
3. April Sumbangan Pelajar (RM50 X 5 ) 300.00
4. Mei Sumbangan Pelajar RM50 X 6) 500.00
5. Julai Sumbangan Pelajar (RM50 X 10) 400.00
6. Ogos Sumbangan Pelajar (RM50 X 8) 500.00
7. Sep Sumbangan Pelajar (RM50 X 10) 500.00
Sumbangan Pelajar (RM50 X 10)
8. Okt Sumbangan Pelajar (RM50 X 3) 182.05
Sumbangan Pelajar (RM32.05 X 1)
4782.05
1 JAN 2019 BAKI b/b 403.50
JUMLAH 5185.55

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
13

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

PENYATA KEWANGAN BAYARAN
PENINGKATAN PRESTASI PT3
BAGI TAHUN 2019
BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

PEMBAYARAN

BIL BULAN PERKARA RM
1. Jan 8.60
2. Mac Buku Resit 120.00
Panitia Matematik 330.00
3. April 150.00
Panitia Sains dan Panitia Pendidikan Islam 799.00
4. Jun
Panitia RBT 277.00
5. Julai 332.00
Panitia Sejarah, Geografi,Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab
2930.00
6. Ogos Kolej Vokasional Kulim dan Panitia Bahasa Melayu
4946.60
7. Okt Alat Tulis PT3 dan Sijil PT3 238.95
5185.55
8. Nov Program Pasca PT3, Fail A4
Plastik dan Jamuan Akhir Tahun Program PASCA PT3

31 DIS 2019 BAKI h/b

Disediakan oleh, Disemak oleh,
Pn. Qurratu Aini binti Abu Bakar Pn. Fadzliah Binti Mohd Shaari
(Penyelia Ting. 3 2019) (Penyelaras Ting. 3 2019)

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
14

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

KEHADIRAN MESYUARAT
JAWATANKUASA PIBG BAGI SESI 2019/2020

BIL NAMA No Telefon Hadir
019-5900062 2
1 Puan Hajjah Haslelawati Binti Rahim @ Umar 013-3383129 2
0135082442 2
2 En. Mohd Saad B. Hj. Shaari 011-10973404 2
019-3588299
3 En. Omar Bin Mohamad Isa 010-3984495 2
019-5658952
4 En. Mohamad Hafiz Bin Hamid 013-4820699 2
Pn. Wan Nor Asmawati Binti 2
013-4419665 2
5 1
Wan Nor Afandi 2
2
6 Pn. Nazaratul Azma Bt. Rosli 2
2
7 En. Ishak Bin Hashim
2
8 Pn. Juriah Binti Harun
2
9 Pn. Sariyah Bt Ahmad 2
2
10 Pn. Che Su Bt. Man

11 Tn. Hj Md.Shahmir Bin Sabu

12 Pn. Qurratu Aini Binti Abu Bakar

13 Pn. Nur Hidayu Bt. Zainon
Pn. Annur Hakamul' Azhimah

14
Bt. Che Adni

15 Pn. Nor Azah binti Osman

16 Pn. Zaitun Binti Md Desa

17 Pn. Nazalila Bt. Mohamad Nayan

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
15

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

USUL DAN CADANGAN

BIL NAMA USUL/CADANGAN

1. Encik Abdul Munir Mencadangkan kepada pihak sekolah agar meletakkan

Bin Hasan pengawal keselamatan di perhentian bas ketika murid pu-

lang dari sekolah untuk memastikan keselamatan murid-

murid ketika menunggu bas.

2. Mazidah Bint Mengharapkan agar pihak sekolah dapat memperuntukan
Abdullah kerusi dan meja lebih banyak untuk kegunaan murid-
murid di waktu rehat.

3. Pengurusan PIBG Mencadangkan agar kutipan prestasi berjumlah RM30.00

bagi seorang murid dibuat ke atas murid-murid tingkatan

1,2 dan 4 bertujuan untuk kegunaan meningkatkan

prestasi pelajar secara menyeluruh dan tidak hanya ter-

tumpu kepada kelas peperiksaan sahaja.

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
16

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

LAPORAN AKTIVITI PIBG TAHUN 2019/2020

LAPORAN AKTIVITI PIBG DAN KERJASAMA PIBG BERSAMA SEKOLAH

Persatuan Ibu Bapa dan guru
Mesyuarat Agung PIBG
Jamuan Hari Raya

Kurikulum
Hari Anugerah Kecemerlangan
Perkampungan Ilmu SPM
Penambahbaikan dan keceriaan Bengkel Rekabentuk Teknologi
Majlis bacaan yaasin dan mohon restu PT3 dan SPM
Program “From Lubok Buntar to Italy”
Sumbangan Kertas A4

Hal Ehwal Murid
Program pemantapan sahsiah diri dan disiplin pelajar
Kem pengawas
Keceriaan Kelas
Program Ihya’ Ramadhan
Iftar Jamaie
Anugerah Khidmat Cemerlang Pengawas
Gotong Royong Perdana
Pembangunan sahsiah murid
Ziarah Cakna

Kokurikulum
Kejohanan Olahraga Tahunan
Cabaran Emas Bola baling DHAS
Saguhati Atlet yang mencapai peringkat negeri dan kebangsaan
Perkhemahan Perdana
Perkhemahan Kor Kadet Polis peringkat daerah dan negeri

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
17

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

MAKLUMAT ENROLMEN DAN KELAS

TINGKATAN ALIRAN ENROLMEN
P JUMLAH
TINGKATAN SATU PERDANA / AKADEMIK L 31 77
46 12 23
TINGKATAN SATU AGAMA - KAA 11 30 66
36 12 19
TINGKATAN DUA PERDANA / AKADEMIK 7 22 60
38 21 33
TINGKATAN DUA AGAMA - KAA 12 8 14
6
TINGKATAN TIGA PERDANA / AKADEMIK 40 77
37
TINGKATAN TIGA AGAMA - KAA 6 12
TINGKATAN EMPAT 6
PERDANA / AKADEMIK 30 72
TINGKATAN EMPAT (STEM) 42
5 14
TINGKATAN LIMA PERDANA / AKADEMIK 9 217 467
(KEMANUSIAAN) 250
TINGKATAN LIMA
KELAS KHAS PERDANA / AKADEMIK
MENENGAH (SAINS)
JUMLAH
PERDANA / AKADEMIK
(KEMANUSIAAN)

KHAS

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
18

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
19

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
20

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

JAWATANKUASA MESYUARAT AGUNG
PIBG KALI KE 34

Jawatankuasa Induk

Penasihat : Puan Hajah Haslelawati binti Rahim @ Umar
(Pengetua)
Pengerusi
Naib Pengerusi : En. Mohd. Saad B. Shaari (YDP PIBG)
Setiausaha : En. Omar Bin Mohamad Isa (Naib YDP PIBG)
Bendahari 1 : Pn. Wan Nor Asmawati binti Wan Nor Afandi
: Pn. Qurratu Aini binti Abu Bakar

Jawatankuasa Kerja

Sambutan VIP/ Jemputan : Pn. Nazalila Binti Mohamad Nayan
Sambutan Waris : En. Abdul Razak Bin Alias
Sambutan Perasmian : Cik Nur Adilah Binti Ramli
Jamuan VIP : Pn. Fadzliah binti Mohd Saari
Jamuan Waris/Guru : Pn. Jamzurina Binti Talib @ Harun
Pencatat Minit : Pn. Wan Nur Adlina Binti Wan Mohamad
Cenderahati / Cabutan Bertuah : Pn. Nur Shafiqin Binti Abdul Razak
Teknikal / Siaraya : En. Mohamad Ihsan Bin Kamaruddin
Kawalan Keselamatan : En Mohd Khairi Bin Ibrahim
Pengacara : Pn. Syuhada Binti Abdul Rani
Pendaftaran : Pn. Nur Hidayah Binti Sulaiman
Buku Program : Pn. Nurul Aziani Binti Ishak
Dewan/Kantin : Tn. Hj. Md. Shahmir Bin Sabu
Hiasan Pentas : Cik Nurul Zalika Binti Nor Hashim
Teks ucapan : Pn. Norizan Binti Dollah
Publisiti/Banting : En. Mohamad Rasdi Bin Zakaria
Bacaan Doa : En. Abdul Razak Bin Alias
Dokumentasi : En. Mohd Amrie Bin Othaman

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
21

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

Sambutan VIP/ Jemputan Sambutan Waris
Pn. Zaitun BintI Mohamad Desa (K) En. Abdul Razak Bin Alias (K)
Pn. Nazalila Binti Mohamad Nayan Pn. Norizan Binti Dollah
En. Mohamad Hafiz Bin Hamid Pn. Aslina Binti Abu Saman
Pengawas Sekolah
Sambutan Perasmian
Cik Nur Adilah Binti Ramli (K) Siaraya
Pn. Norasikin Binti Marzuki En.Muhammad Ihsan B. Kamarudin (K)
Cik Aminatul Farhah Binti Annuar Pengawas Sekolah

Jamuan VIP Pengacara
Pn. Fadzliah Binti Mohd Shaari (K) Pn. Syuhada Binti Abdul Rani (K)
Pn.Annurhakamul’ Azhimah Pelajar
Bt Che Adni
Pn. Noraima Binti Md Mustapha Pendaftaran
Cik Siti Nurulhuda Binti Shamsudin Pn. Nur Hidayah Binti Sulaiman (K)
Pelajar Pn. Nor Patimah Binti Zainon
Pn. Norashikin Binti Md. Rejab
Jamuan waris/ Guru Pn. Sabariah Binti Osman
Pn. Jamzurina Binti Talib (K) Pelajar Asrama
Pn. Rohana Binti Ali @ Chik Hiasan Pentas
Pn. Abidah Binti Abdullah Cik Nurul Zalika Binti Nor Hashim (K)
Pn. Mahani Binti Che Hassan Pn. Norfarianti Binti Fadir
Pn. Azmah Binti Baba Pn. Noor Laila Binti Mohamad Noor
Pn Che Su Binti Man (Ajk PIBG) Pelajar

Teks Ucapan Fotografi dan Dokumentasi
Pn. Norizan Binti Dollah (K) En. Mohd Amrie Bin Othman. (K)
Pn.Haslinda Binti Harun En. Mohd Saiful Rizal Bin Mohd Nor

Publisiti / Banting Cenderahati/Cabutan Bertuah
Us. Mohamad Rasdi B. Zakaria (K) Pn. Nur Syafiqin Binti Abdul Razak (K)
En. Muhamad Saipum Bin Saari Pn. Nazaratul Azma Binti Rosli
Pelajar Pn. Nurul Husna Binti Sukiam
Pn. Noor Azlina Binti Said
Bacaan Doa Pn. Sariyah Bt Ahmad (Ajk PIBG)
En. Abdul Razak Bin Alias (K) Pn. Sharifah Rohani Binti Syed Abd. Hamid

Pencatat Minit (Ajk PIBG)
Pn. Wan Nur Adlina Binti Wan Mohamad (K)
Pn.Nor Hidayu Binti Zainon Buku Program
Pn. Nurul Aziani Binti Ishak (K)
Kawalan Keselamatan & Disiplin Pn. Siti Rashidah binti Othman
En. Mohd Khairi Bin Ibrahim (K) Pn Rohaida Binti Abdullah
Cik Aida Haryani Bt Hazmin Cik Zuraidah Binti Mohamad Rozi
Cik Roslinda Binti Ridzuan
Kadet Polis Dewan/Kantin
Tn. Hj. Md. Shahmir Bin Sabu (K)
Pn. Siti A’isha Amira Binti Che Husin
Pn.Siti Zauwiyah Binti Md. Nor
Pn. Siti Balqis Binti Zulkifli

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020

22

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

AHLI JAWATANKUASA PIBG SMKLBs
2020 - 2022

Penasihat :

Pengerusi :

Naib Pengerusi :

Setiausaha :

Bendahari :

Ahli Jawatankuasa Guru :

Ahli Jawatankuasa Ibu Bapa :

Pemeriksa kira-kira / Juru Audit :

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
23

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

PENCATAT MINIT 1 : …………………………………………………….
PENCATAT MINIT 2 : …………………………………………………….

AGENDA PERKARA TINDAKAN

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
24

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

PENCATAT MINIT 1 : …………………………………………………….
PENCATAT MINIT 2 : …………………………………………………….

AGENDA PERKARA TINDAKAN

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
25

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

PENCATAT MINIT 1 : …………………………………………………….
PENCATAT MINIT 2 : …………………………………………………….

AGENDA PERKARA TINDAKAN

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
26

Smk Lubok Buntar, 09800 Serdang Kedah

PENGHARGAAN

Puan Pengetua
SMK Lubok Buntar
YDP PIBG dan Ahli Jawatankuasa PIBG
SMK Lubok Buntar

Koperasi
SMK Lubok Buntar

AKP
SMK Lubok Buntar

Guru-guru
SMK Lubok Buntar
Waris-waris Pelajar
SMK Lubok Buntar

dan
Semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam

menjayakan Majlis Mesyuarat Agung PIBG SMKLB Kali Ke~34

Mesyuarat Agung PIBG SMKLBs 2020
27


Click to View FlipBook Version