The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wsufedu, 2019-12-13 04:42:12

WSUF - Felnőttképzés Educatio

wsuf_felnottkepzes_edu2020

WEKERLE WWW.WSUF.HU FŐISKOLA

SÁNDOR ÜZLETI

Egy évtizede - Önért

BUDAPEST

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA

FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

3. FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓWTARTALOMJEGYZÉK SFELNŐTTKÉPZÉSEINK
6. PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ
8. VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
10. ADÓTANÁCSADÓ
12. OKLEVELES NEMZETKÖZIADÓ-SZAKÉRTŐ
14. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ
16. SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS
18. TRÉNER KÉPZÉS
20. ANGOL NYELVI KÉPZÉS
22. MOTTÓ

Kedves leendő Hallgatónk!

Szeretnéd tudni mitől különlegesek a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
által indított felnőttképzések? Olvasd végig rövid prospektusunkat, hogy
rávilágítsunk a legfontosabb információkra, amelyek miatt garantáltan
minket fogsz választani!

2

Céges igény felmerülése esetén, képzéseinket kihelyezett formában isFELNŐTTKÉPZÉSEK3
tudjuk biztosítani, ha megfelelő létszám áll rendelkezésre
PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ
wsuf.hu/kepzesek/felnottkepzes VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

ADÓTANÁCSADÓ
OKLEVELES NEMZETKÖZIADÓ-SZAKÉRTŐ

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ
SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS

SUFTRÉNERKÉPZÉS
ANGOL NYELVI KÉPZÉS

WS
WSUF FELNŐTTKÉPZÉSEK
4

ÉRVEK A WSUF FELNŐTTKÉPZÉSEI MELLETT:

• utolsó lehetőség 2020-ban az OKJ szakmák megszerzésére - minimális
időráfordítással - a megváltozott FKTV (Felnőttképzési törvény) miatt

• a cégcsoporton belüli több évtizedes tapasztalat a felnőttképzések terén
• kiemelkedő színvonal
• gyakorlatorientált, naprakész tudás
• „hallgatóbarát” órabeosztás
• elismert szakemberekből álló oktatói gárda
• hónapok alatt piacképes tudás szerezhető
• versenyképes tandíj
• a képzések elvégzésével lehetőség nyílik a szakmai fejlődésre, új karrier

SUFépítésére
• könnyen megközelíthető, Corvin-negyedben található helyszín

5

WS
PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

OKJ AZONOSÍTÓ: 54 344 01
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁM: E-001726/2018/A001
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: wsuf.hu/kepzesek/felnottkepzes/penzugyi-szamviteli-ugyintezo

6

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG A KÉPZÉS CÉLJAÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
KÉPZÉSI IDŐ
Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasakPénzügyi-számviteli szakképesítés
KÉPZÉS FORMÁJA 960 óra (elmélet - 672 óra , gyakorlat - 288 óra)
• a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre,
részfeladatok önálló elvégzésére.csoportos képzés

• a vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartás vezetésére,7
közreműködnek az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezelik az ehhez
kapcsolódó iratanyagokat.

• a működő gazdálkodó szervezeten belül az adott munkahely gazdasági eseményeinek előkészítésére és rögzítésére (a
helyi számviteli szabályok szerint), a gazdasági eseményeket kontírozzák, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat
vezetik, könyvviteli feladásokat készítenek

KARRIER LEHETŐSÉGEK

Pénzügyi referens, pénzügyi koordinátor, számlaellenőr, pénztáros, bérszámfejtő, bérügyi adminisztrátor, főkönyvi könyvelő,
főkönyvi munkatárs, számviteli eladó, díjkönyvelő, folyószámla könyvelő, forgalmi könyvelő, gépkönyvelő, készletkönyvelő,
kontírozó könyvelő, könyvelői adminisztrátor, leíró könyvelő, vállalati pénztáros, pénzügyi nyilvántartó, számlázási
ügyintéző, számviteli adminisztrátor, irodai adminisztrátor, iratkezelő, készlet- és anyagnyilvántartó, pályázatíró asszisztens,

SUFprojektmenedzserasszisztens,Uniósprojektekügyintézője.

WS
VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

OKJ AZONOSÍTÓ: 55 344 07
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁM: E-001726/2018/A004
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: wsuf.hu/kepzesek/felnottkepzes/vallalkozasi-merlegkepes-konyvelo

8

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG A KÉPZÉS CÉLJAÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
KÉPZÉSI IDŐ
Olyan szakemberek képzése, akik képesekvállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés
KÉPZÉS FORMÁJA 330 óra (198 óra – elmélet, 132 óra – gyakorlat)
• kialakítani a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső
információs rendszer kialakítását is,csoportos képzés

• ellátni a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéséhez szükséges szabályzatok elkészítésével,9
rendszeres karbantartásával kapcsolatos faladatokat.

• biztosítani a valóságnak megfelelő külső és belső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok
jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli
alapelvek betartásával,

• elvégezni a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni
vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

KARRIER LEHETŐSÉGEK

Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével), Bérelszámoló, Számviteli ügyintéző, Könyvelő (analitikus), Pénzügyi,
statisztikai, biztosítási adminisztrátor, Általános irodai adminisztrátor, Iratkezelő, Irattáros, Készlet- és anyagnyilvántartó,

SUFEgyébügyintéző

WS
ADÓTANÁCSADÓ

OKJ AZONOSÍTÓ: 55 344 01
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁM: E-001726/2018/A003
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: wsuf.hu/kepzesek/felnottkepzes/adotanacsado

10

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG A KÉPZÉS CÉLJAÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
KÉPZÉSI IDŐ
Olyan szakemberek képzése, akik képesekAdótanácsadó szakképesítés
KÉPZÉS FORMÁJA 300 óra (210 óra – elmélet, 90 óra – gyakorlat)
• ellátni a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési
támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokat, elvégezni az ügyletekre vonatkozó tanácsadói,csoportos képzés
ellenőrzési munkát,
11
• értelmezni a kapott megbízást, azonosítani a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó
adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást adni.

• részt venni a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó
számviteli feltételrendszer kialakításában, működésében, elemezni, hasznosítani az abból nyert információkat,

• az adózó képviseletét ellátni az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján nyilvántartásba vehető és az
adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény alapján az adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban,
a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárásban és a szokásos piaci ár
megállapítására irányuló eljárásban, jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás
alapján képviselni.

KARRIER LEHETŐSÉGEK

Adótanácsadó, Adószakértő; Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató); Számviteli és
pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője; Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője; Adó- és illetékhivatali

SUFügyintéző

WS
OKLEVELES NEMZETKÖZIADÓ-SZAKÉRTŐ

OKJ AZONOSÍTÓ: 62 344 04
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁM: E-001726/2018/A002
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: wsuf.hu/kepzesek/felnottkepzes/okleveles-nemzetkoziado-szakerto

12

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG A KÉPZÉS CÉLJAÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
KÉPZÉSI IDŐ
Olyan szakember képzése, akiOkleveles nemzetköziadó-szakértő szakképesítés
KÉPZÉS FORMÁJA 210 óra (147 óra – elmélet, 63 óra – gyakorlat)
• tanácsadói tevékenységeket, szolgáltatásokat lát el,
• részt vesz hazai vagy nemzetközi vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében,csoportos képzés
• képes a vállalkozás, vállalatcsoportok egészét érintő nagyobb horderejű, nem rutinjellegű üzleti tranzakciói
13
adózási feltételeinek elemzésére, alternatívák kidolgozására, egyebek mellett az érintett országok adószakértőivel
együttműködve adótanácsadást nyújt a határon átnyúló ügyletek feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások
és vállalatcsoportok alapításához, fölvásárlásához, átszervezéséhez.
• átlátja a különböző szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket
• ismeri és alkalmazza az EU és a nemzetközi adózási szabályokat
• ellátja a külön jogszabályban számára meghatározott feladatokat.

KARRIER LEHETŐSÉGEK

Adószakértő, szaktanácsadó; Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató); Számviteli és

SUFpénzügyitevékenységetfolytatóegységvezetője;Egyébgazdaságitevékenységetsegítőegységvezetője

WS
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ

OKJ AZONOSÍTÓ: 51 344 02
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁM: E-001726/2018/A006
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: wsuf.hu/kepzesek/felnottkepzes/tarsadalombiztositasi-ugyintezo

14

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG A KÉPZÉS CÉLJAÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
KÉPZÉSI IDŐ
A résztvevő képes legyen egyrészt munkaerőgazdálkodási részfeladatok, másrészt társadalombiztosítási szakfeladatokTársadalombiztosítási ügyintéző
KÉPZÉS FORMÁJA ellátására.120 óra (84 óra - elmélet, 36 óra - gyakorlat)
Munkaerőgazdálkodási szakfeladatok többek között:
csoportos képzés
• munkaügyi nyilvántartások alapján a bérek analitikus bérprogrammal való számfejtése
• a humán kontrolling eszközök és módszerek alkalmazása, elemzések és számítások végzése, információ átadása a15

szakterülettel kapcsolatban
• nyugellátáshoz szükséges adatok összegyűjtése és a NAV felé adó-, járulékbevallás készítése

Társadalombiztosítási szakfeladatok többek között:

• egészségbiztosítási jogosultság elbírálása
• gyermekgondozási támogatás (gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), anyasági támogatás, ellátás

megállapítása
• az igazgatóság által rendszeresített iratok kezelése (igénykarton, pénztárnapló, statisztikai adatszolgáltatás segítő

nyomtatvány)

KARRIER LEHETŐSÉGEK

SUFPénzügyi ügyintéző, Pénzügyi asszisztens, Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző, Társadalombiztosítási
ügyintéző, Analitikus könyvelő, Bérelszámoló, Bérszámfejtő

WS
SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS

OKJ AZONOSÍTÓ: 55 343 02
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁM: E-001726/2018/A005
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: wsuf.hu/kepzesek/felnottkepzes/szakkepesitett-bankreferens

16

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG A KÉPZÉS CÉLJAÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
KÉPZÉSI IDŐ
Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasakSzakképesített bankreferens
KÉPZÉS FORMÁJA 300 óra (210 óra – elmélet, 90 óra – gyakorlat)
• hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások meghatározott területein – vállalati üzletág, lakossági üzletág, treasury,
befektetési üzletág – érdemi ügyintézői és középvezetői feladatok ellátására,csoportos képzés

• tevékenységi körének megfelelően a banki ügyfélkapcsolatok megfelelő szakmai színvonalú kezelésére,17
• az ügyfélmegbízások érdemi teljesítésére.
• a banki háttérfolyamatok nyomon követésére és megvalósítására valamint
• az ügyfelek részére ügyviteli feladatok lebonyolítására
• szakszerű és közérthető tájékoztatás nyújtására az egyes banki termékek jellemzőiről, azok összehasonlítására,
• a pénzügyi, jövedelmi, vagyoni és egyéb tényezők figyelembe vételével javaslatot tenni az ügyfél részére.

KARRIER LEHETŐSÉGEK

Áruhitel ügyintéző, Átutalási ügyintéző, Banki és pénzforgalmi ügyintéző, Banki hitelezőasszisztens, Banki hitelügyintéző,
Banki lízing ügyintéző, Banki szakügyintéző, Banki ügyintéző, Banki-, befektetési termékértékesítő, Bankkártya referens,
Bankreferens, Bankszámla-ügyintéző, Befektetés kezelési referens, Betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző,
Építési hitel ügyintéző, Értékpapír kezelő ügyintéző, Folyószámla ügyintéző, Hitelértékesítő, Hitelezési előadó, Hitelezési
ügyintéző, Hitelreferens, Hitelügyintéző, kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző, Kisvállalkozói hitelügyintéző,
Lakáshitel ügyintéző, Lakossági folyószámla ügyintéző, Lakossági hitelkockázat kezelő, Lakossági kapcsolattartó (pénzintézeti),

SUFletéti-számlaügyintéző,Letétkezelő(banki),Lízingasszisztens,Lízingreferens(banki),Nemzetközipénzügyiügyintéző.

WS
TRÉNER KÉPZÉS

Tréner képzés I. - E-001726/2018/D002
Tréner képzés II. - E-001726/2018/D003
Tréner képzés III. - E-001726/2018/D004
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: wsuf.hu/kepzesek/felnottkepzes/trener-kepzes

18

ÁLLAM ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT TANÚSÍTVÁNYT ADÓ KÉPZÉSÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A képzés célja olyan HR szakemberek, menedzserek, vezetők, vállalkozók trénerekké való képzése, akiknek fontos, hogy
a megbeszéléseken, tárgyalásokon, eredményesen szerepeljenek, akik prezentációjukhoz újabb, gyors megoldásokat,
technikákat tudnak majd alkalmazni, akik számára elengedhetetlen, hogy kommunikációs, készségfejlesztő, soft-skill,
kompetencia fejlesztő és érzékenyítő tréningeket tudjanak megszervezni és lebonyolítani.

KÉPZÉS RÖVID LEÍRÁSA

A tréner képzés három egymásra épülő modulból áll (Tréner képzés I, II, III.)

I. modul: Tréneri önismeret és kommunikáció
A modul célja saját és mások viselkedésének, érzéseinek, motivációinak pontosabb megismerése, helyzetekre adott érzelmi
és viselkedési válaszok beazonosítása, tudatosítása.

II. modul: Tréneri eszköztár és csoportdinamika
A modul a tréneri eszköztár kialakítására, használatára és a csoportdinamikára (csoportfejlődési fázisok, érzelmi intelligencia,
empátia, ellenállás kezelése) fókuszál.

III. modul: Tréning tematika felépítése és tréning lebonyolítása

SUFAcél,hogyarésztvevőkképeseklegyenekfelépíteniéskidolgozniegytréningfolyamattematikáját,megtervezniaszükséges
gyakorlatokat és munkafüzetet, handout-ot készíteni.
KÉPZÉSI IDŐ MEGSZEREZHETŐ: Állam által engedélyezett tanúsítvány
KÉPZÉS FORMÁJA
Tréner képzés I. - II. - III. összesen: 80 óra
csoportos képzés

19

WS
ANGOL NYELVI KÉPZÉS

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁM: E-001726/2018/C001
BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS: [email protected] vagy 06-30-994-31-97

20

SUFAKÉPZÉSIPROGRAMMEGNEVEZÉSE ANGOL NYELVI KÉPZÉS

A tanfolyamot azoknak a nyelvtanulóknak ajánljuk, akik kezdő, újrakezdő szinttől szeretnének eljutni a felsőfokú nyelvvizsgáig.

A képzési program megnevezése:
- Angol C2 1 1 035 – KER C2-es szint – A1_E-01726/2018/C001
- Angol C2 1 1 035 – KER C2-es szint – A2_E-01726/2018/C001
- Angol C2 1 1 035 – KER C2-es szint – B1_E-01726/2018/C001
- Angol C2 1 1 035 – KER C2-es szint – B2_E-01726/2018/C001
- Angol C2 1 1 035 – KER C2-es szint – C1_E-01726/2018/C001
- Angol C2 1 1 035 – KER C2-es szint – C2_E-01726/2018/C001

ANGOL INTENZÍV NYELVTANFOLYAM

A tanfolyamot azoknak a nyelvtanulóknak ajánljuk, akik kezdő, újrakezdő szinttől szeretnének eljutni a középfokú nyelvvizsgáig.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Angol C2 1 1 035 – KER C2-es szint: A1/A2/B1/B2

A KÉPZÉS ÓRASZÁMA ÖSSZESEN 540 óra csoportos, kontaktórás nyelvi képzés

KÉPZÉS INDÍTÁSA 2020. Január

A KÉPZÉS VÁRHATÓ VÉGE 2021. január

A KÉPZÉS IDŐBEOSZTÁSA Heti 3x4 óra intenzív 17.00-20.15

*A képzés díja a tananyag és a nyelvvizsga árát nem tartalmazza. *A képzés díjára részletfizetést biztosítunk.

21

WS
22

„A self-made emberek vannak a legerősebb anyagból gyúrva.”
„A néptanító soha nem tévesztheti szem elől, hogy nem a tanuló tudásának növelé-
se, hanem érzületének nemesítése képezi feladatát. Az agyat megtölteni lehetetlen.

Amit beletöltöttünk, sokszor elpárolog. A nemesebb érzések fölkeltése háládato-
sabb munka, mert mit igazán szívükbe oltunk, gyökeret is ver abban.”

SUFWekerleSándor
23

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
1083 Budapest, Jázmin u. 10.
telefon: +36-1/323-1070 *409 Felnőttképzési Osztály

[email protected]
www.wsuf.hu

24


Click to View FlipBook Version