The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wsufedu, 2020-06-16 05:28:20

WSUF workshopok

wsuf_workshopok

WEKERLE WWW.WSUF.HU FŐISKOLA

SÁNDOR ÜZLETI

Egy évtizede - Önért

BUDAPEST

WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA

ONLINE WORKSHOP KATALÓGUS

TARTALOMJEGYZÉ6. VEZETŐKÉPZÉS TÉMAKÖR

7. PÉNZÜGYI VEZETŐI ALAPISMERETEK
8. COACH SZEMLÉLETŰ VEZETÉS ALAPJAI
9. CONTROLLING ÉS IRÁNYÍTÁS - VEZETŐI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE KIS- ÉS KÖZÉP-

VEZETŐK RÉSZÉRE
10. PROJEKTMENEDZSMENT - PRACTICAL TASK & PROJECT MANAGEMENT
11. TEAM MENEDZSMENT
12. ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ
13. KOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖR
14. PROFESSZIONÁLIS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ
15. PROFESSZIONÁLIS KONFLIKTUSKEZELÉS
16. PR ÉS MARKETING TÉMAKÖR
17. ONLINE MARKETING
18. PR ÉS MARKETING ALAPISMERETEK
19. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS ALAPISMERETEK

WS20.PÉNZÜGYTÉMAKÖR
21. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI ALAPISMERETEK
22. BEFEKTETÉSI ALAPISMERETEK
23. SZERVEZETFEJLESZTÉS TÉMAKÖR
24. STRESSZ ÉS KIÉGÉS (BURN-OUT)
25. „JÁTÉKOS STRESSZOLDÁS” – ÖNMAGUNK ÉS GYERMEKÜNK RÉSZÉRE

2

ÉK - WORKSHOPOK26. HATÉKONY IDŐ MENEDZSMENT

27. MOTIVÁCIÓ- HATÉKONYSÁG NÖVELŐ WORKSHOP
28. HÁLÓZATÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK – MULTI LEVEL MARKETING
29. WEBES ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOKHOZ – ELŐADÁS ÉS TANÁCS-

ADÁS
30. VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TÉMAKÖR

31. ELADÁS TECHNIKÁK
32. VÁSÁRLÓI SZOKÁSOK – A VÁSÁRLÁS PSZICHOLÓGIÁJA
33. VÁLLALKOZÁSI ALAPISMERETEK
34. DIPLOMÁTÓL A KARRIERIG TÉMAKÖR
35. ÁLLÁSINTERJÚRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS – MAGYAR ÉS/VAGY ANGOL NYELVEN
36. ÖNÉLETRAJZÍRÁS TECHNIKÁI – MAGYAR ÉS/VAGY ANGOL NYELVEN
37. TANULÁSTECHNIKA WORKSHOP

SUF38.KÉPZÉSFELELŐS
3

WS
WSUF ONLINE WORKSHOPOK

MIÉRT ÉRDEMES CSATLAKOZNI AZ ONLINE WORKSHOPOKHOZ?
TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJTUNK:

• otthonról elvégezhető, kényelmes és biztonságos részvételi lehetőség
• szakmailag elismert oktatók
• főiskolához mért minőségi színvonal
• piacképes, gyakorlatorientált tudás
• versenyképes képzési díjak
• néhány óra alatt megszerezhető, a gyakorlatban azonnal hasznosítható tudás

MILYEN RÉSZTVEVŐKRE SZÁMÍTUNK? AZOKRA, AKIK ÉRDEKLŐDNEK A
KÖVETKEZŐ TÉMAKÖRÖK IRÁNT:

• VEZETŐKÉPZÉS
• KOMMUNIKÁCIÓ
• PR ÉS MARKETING

SUF• PÉNZÜGY
• SZERVEZETFEJLESZTÉS
• VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK
• DIPLOMÁTÓL A KARRIERIG

5

WS
VEZETŐKÉPZÉS TÉMAKÖR

PÉNZÜGYI VEZETŐI AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA
ALAPISMERETEK
Gyakorlatorientált pénzügyi vezetői alapismeretek átadása. A hatékony
pénzügyi vezetés elveinek és módszereinek bemutatása. Jó példák7
ismertetése a pénzügyi vezetés napi gyakorlatának professzionális
kialakítására, az időgazdálkodás, tematizálás és információ
rendszerezés praktikáira. Ötletek és praktikák ismertetése a pénzügyi
források megszerzése, ellenőrzése, alkalmazása és nyilvántartása
területén, továbbá számviteli és gazdasági folyamatok prezentálása a
sikeres pénzügyi vezetés elérése érdekében.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 29.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

SUFWekerleSándorÜzletiFőiskola

COACH SZEMLÉLETŰ VEZETÉSAZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA

WSALAPJAIA Workshop során a résztvevők megismerhetik a coach szemléletű
vezetés alapjait, annak módszertanát és eszköztárát. Ismeretekre
tehetnek szert az érzelmi és szociális intelligencia vezetésre gyakorolt
szerepére, a kérdezés és figyelem fontosságára és annak pszichológiai
hátterére vonatkozóan.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 18.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

8

AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA RÉSZVÉTELI DÍJ

Módszertani és gyakorlati segítség nyújtása a szervezet vezetőinek, azNettó: 21.000 Ft
irányítási tevékenységüket támogató controlling rendszer kialakításához,
illetve fejlesztéséhez. Továbbá controlling eszközök és aktuális trendek A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA
bemutatása.
SUFWekerleSándorÜzletiFőiskola
CONTROLLING ÉS IRÁNYÍTÁS -
VEZETŐI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

KIS- ÉS KÖZÉPVEZETŐK RÉSZÉRE

9

PROJEKTMENEDZSMENT -AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA
PRACTICAL TASK & PROJECT
A Workshop során a résztvevők megismerkedhetnek a projektmunka
WSMANAGEMENTlépéseivel, annak tartalmi hátterével, az erőforrások szervezésének és
azok irányításának módszerével.
Olyan komplex elméleti és gyakorlati praktikákra tehetnek szert, ami
garantálhatja a projektmunka sikerét.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 16.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

10

TEAM MENEDZSMENT AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA

A Workshop során a résztvevők megismerhetik a team működésének11
dinamikáját, a team menedzsment irányításának szabályait.
Bemutatjuk a team menedzsment felépítésének és működtetésének
elméletét, illetve gyakorlati példákon és eseteken keresztül a sikeres
menedzsment alapjait.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

SUFWekerleSándorÜzletiFőiskola

WSASSZERTÍVKOMMUNIKÁCIÓ AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA

A Workshop során a résztvevők megismerhetik az asszertív
kommunikáció folyamatát. Gyakorlati eseteken és példákon keresztül
felismerhetik saját kommunikációs szokásukat. Olyan praktikákra
tehetnek szert, amelyek fejlesztik az önkifejező, asszertív - azaz- hatékony
kommunikációs képességüket.

Az asszertív kommunikáció olyan tanulható kommunikációs készség,
viselkedési és gondolkodási képesség, ami hozzásegíti a résztvevőt
egyrészt a sikeresebb munkahelyi együttműködés, másrészt a
kiegyensúlyozott magánélet kialakításához.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 19.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

12

SUF
KOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖR

PROFESSZIONÁLIS ÜZLETIAZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA

WSKOMMUNIKÁCIÓA Workshop során a résztvevők betekintést nyerhetnek a professzionális
üzleti kommunikáció folyamatába. Lehetőségük nyílik a gyakorlatok
során beazonosítani saját kommunikációs stratégiájukat, fejleszteni
üzleti kommunikációs és diplomáciai érzéküket, ami által pozitív irányba
változhatnak üzleti sikereik.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 19.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

14

PROFESSZIONÁLIS AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA
KONFLIKTUSKEZELÉS
A Workshop célja, hogy a résztvevők megismerjék és alkalmazzák
a humanisztikus pszichológia elméletére épülő személyközpontú15
kommunikációt a mindennapokban a problémás, konfliktusos
helyzetek kezelésére. Ismerjék fel és tudatosítsák a konfliktusok
keletkezésének, létrejöttének mechanizmusait.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 15.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

SUFWekerleSándorÜzletiFőiskola

WS
PR ÉS MARKETING TÉMAKÖR

ONLINE MARKETING AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA

A Workshop során a résztvevők megismerkedhetnek az online17
marketing alapfogalmával és azokkal a praktikákkal, ami egy vállalkozás
beindításához, vagy sikeresebb működtetéséhez elengedhetetlen.

A résztvevők olyan információkhoz juthatnak, amelyek hozzásegítik
őket ahhoz, hogy a kívánt célcsoporthoz vagy ügyfélhez, ügyfelekhez
eljuttassák szolgáltatásukat vagy terméküket az online marketing
eszközeit alkalmazva.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

SUFWekerleSándorÜzletiFőiskola

PR ÉS MARKETINGAZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA

WSALAPISMERETEKA képzésen résztvevők megismerkedhetnek a PR és marketing
alapfogalmával. Ajánljuk azoknak, akik vállalkozást szeretnének indítani,
vagy már meglévő vállalkozásukat kívánják sikeresebbé tenni.
A PR és marketing eszközök alkalmazásával képesek lesznek elérni a
kívánt célközönséget, a potenciális ügyfeleket.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 19.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

18

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA
ALAPISMERETEK
A Workshop ismereteket nyújt a rendezvényszervezésről, a tervezéstől
19 a megvalósításon át a komplett lezárásig. Bemutatja a résztvevőknek
a rendezvények típusait és az azzal járó szervezési teendőket, a
programterv készítésének elemeit, a költségterv összeállításának
fortélyait, a személyi és tárgyi feltételek összeállításának logikus
felépítését.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

SUFWekerleSándorÜzletiFőiskola

WS
PÉNZÜGY TÉMAKÖR

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA
ALAPISMERETEK
A Workshop során a résztvevők gyakorlati példákon keresztül
21 megismerkedhetnek a számvitel alapjaival, a beszámoló fő részeivel,
összekapcsolva ezeket a pénzügyi folyamatokkal és a vezetői számviteli
információs rendszerrel. Elemzésre kerülnek vállalkozások: azok adatai,
a következő évi kiemelt tételek, az eredmény és cash-flow tervezésének
lehetőségei, illetve a mindezeket befolyásoló háttértényezők is.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

SUFWekerleSándorÜzletiFőiskola

WSBEFEKTETÉSIALAPISMERETEKAZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA

A Workshop során a résztvevők gyakorlatorientált befektetési
alapismeretekre tehetnek szert hazai és nemzetközi szinten. Válaszokat
kapnak arra vonatkozóan, hogyan kezeljék megtakarításaikat, hogy
mind rövid, mind hosszú távon eredményeket érhessenek el. Továbbá
ötleteket és javaslatokat hallhatnak arra vonatkozóan, hogyan kell
inflációval korrigálni a befektetésük értékét.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

22

SUF
SZERVEZETFELJESZTÉS TÉMAKÖR
23

WSSTRESSZÉSKIÉGÉS(BURN-OUT)AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA

A Workshop gyakorlatorientált, így a résztvevők gyakorlati példákon
keresztül ismerhetik meg - a mindennapi stressz kezelésének
lehetőségeit, ami a sikeres élet és a hatékony munkavégzés alapfeltétele,
továbbá a munka-magánélet közötti egyensúly biztosításának alapja.
A képzésen lehetősége van a résztvevőknek feltérképezniük az életüket
érintő olyan helyzeteket, melyek frusztrációkat és stresszhelyzeteket
okoznak.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

24

AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJASUFWekerleSándorÜzletiFőiskola

Az ONLINE oktatás nagy terhet rótt a szülőkre a kialakult válsághelyzet
miatt. A Workshop játékos stresszoldó feladatokat mutat be, ami
által csökkenhet a bezártságban töltött tanulás okozta stressz, mind a
gyermekben, mind a szülő/kben.

A szülők segítséget kapnak abban, hogyan koordinálják a különböző
korcsoportok feladatait, hogyan gazdálkodjanak jól az idejükkel.

RÉSZVÉTELI DÍJ „JÁTÉKOS STRESSZOLDÁS” –
ÖNMAGUNK ÉS GYERMEKÜNK

RÉSZÉRE

Nettó: 9.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

25

WSHATÉKONYIDŐMENEDZSMENT AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA

A Workshop során a résztvevők megismerkedhetnek olyan technikákkal,
amelyek napi szinten hozzásegítik őket, hogy összes feladatukat el
tudják végezni.
A résztvevők olyan módszereket sajátíthatnak el, amelyek segítségével
megtanulnak a fontos dolgokra koncentrálni, illetve elsajátítják, hogyan
tartsák jó formában szervezetüket és elméjüket.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

26

AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA RÉSZVÉTELI DÍJ

A Workshop olyan ismereteket és módszereket nyújt a résztvevőkNettó: 21.000 Ft
számára, ami alapján jobban megismerik kollégáik képességeit és
hatékonyabban tudják őket motiválni. Olyan motivációs technikákat és A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA
gyakorlati praktikákat sajátíthatnak el, amelyek segítségével növelhetik
saját vállalkozásuk vagy szervezetük hatékonyságát.SUFWekerleSándorÜzletiFőiskola

MOTIVÁCIÓ-HATÉKONYSÁGNÖVELŐ
WORKSHOP

27

HÁLÓZATÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK –AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA

WSMULTILEVELMARKETINGA Workshop átfogó ismereteket nyújt a hálózatépítés elméletéről és
gyakorlatban megvalósítható praktikáiról.

A résztvevők használható tudást szerezhetnek arra vonatkozóan, hogyan
kell hálózatot fel/építeni, működtetni rövid, közép és hosszú távon, a
megismert eszközök felhasználásával sikert elérni.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

28

AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJASUFWekerleSándorÜzletiFőiskola

A Workshop arra vonatkozóan nyújt ismereteket, hogy a vállalkozások
számára milyen webes alkalmazási lehetőségek vannak, melyeket
célszerű alkalmazniuk a szervezetük fejlesztése érdekében.

A Workshop interaktív, ahol a résztvevőknek lehetőségük nyílik
kérdéseket feltenni az előadónak, ahol praktikus tanácsokat kaphatnak
saját vállalkozásuk fejlesztéséhez.

RÉSZVÉTELI DÍJ WEBES ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK
VÁLLALKOZÁSOKHOZ
Nettó: 21.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

29

WS
VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TÉMAKÖR

ELADÁS TECHNIKÁK AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA

A Workshop során a résztvevők megismerhetik az értékesítési folyamat31
lépéseit, az eladás pszichológiai hátterét mind az értékesítő, mind a
vevő oldaláról. A résztvevők olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre
tehetnek szert, amelyek hatékonyabbá tehetik az értékesítésüket.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 15.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

SUFWekerleSándorÜzletiFőiskola

VÁSÁRLÓI SZOKÁSOK – A VÁSÁRLÁSAZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA

WSPSZICHOLÓGIÁJAA Workshop elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a kereskedelem azon
területén dolgozók számára, akik termékforgalmazással foglalkoznak.
Megismerhetik az emberek vásárlási szokásait, annak pszichológiai
folyamatát a legfiatalabb korosztályon át a szenior korcsoportig.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 15.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

32

VÁLLALKOZÁSI ALAPISMERETEK AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA

33 A Workshop során a résztvevők naprakész információt kapnak arra
vonatkozóan, hogy mit kell tenniük egy vállalkozás elindításához. Milyen
pénzügyi, szakmai alapismeretek és kondíciók szükségesek különböző
vállalkozási formákban.
Gyakorlatok bemutatásával segítjük a résztvevőket, hogy a számukra
legkedvezőbb vállalkozási formát sikerüljön kiválasztaniuk.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 21.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

SUFWekerleSándorÜzletiFőiskola

WS
DIPLOMÁTÓL A KARRIERIG
TÉMAKÖR

AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJASUFWekerleSándorÜzletiFőiskola

A Workshop állásinterjúra nyújt felkészítést magyar és/vagy angol
nyelven. Olyan egyedi igényekhez illeszkedő praktikus tanácsokat és
technikákat tanulhatnak meg a a résztvevők, amelyeket alkalmazva
fejlődik az önismeretük, az asszertív kommunikációs képességük és
megnő az esélyük a kívánt pozíció elérésére.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 9.000 Ft ÁLLÁSINTERJÚRA TÖRTÉNŐ
FELKÉSZÍTÉS –
A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA
MAGYAR ÉS/VAGY ANGOL NYELVEN

35

ÖNÉLETRAJZÍRÁS PRAKTIKÁK –AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJA

WSMAGYARÉS/VAGYANGOLNYELVENA Workshop önéletrajz írásához nyújt segítséget a kívánt pozíció
eléréséhez. A HR szakember által feltárásra kerülnek azok a kiemelendő
tudást, képességet, végzettséget tartalmazó elemek, amelyek
szükségesek a megpályázott állás betöltéséhez. Továbbá a Workshop
során szóba kerülnek azok a gyakori hibák, amelyek elkerülendők.

RÉSZVÉTELI DÍJ

Nettó: 9.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

36

AZ ONLINE WORKSHOP CÉLJASUFWekerleSándorÜzletiFőiskola

A Workshop a hatékony tanulás eléréséhez nyújt elméleti és gyakorlati
ismereteket azok számára, akiknek rövid, közép vagy hosszú távon
nagy mennyiségű tananyagot kell elsajátítaniuk. A Tanulástechnika
Workshop azoknak is hatékonyan tud segíteni, akik a tanulási
szokásukat szeretnék jobban megismerni és azon pozitív irányban
akarnak változtatni.

RÉSZVÉTELI DÍJ

TANULÁSTECHNIKA WORKSHOP

Nettó: 9.000 Ft

A TANÚSÍTVÁNY KIADÓJA

37

ONLINE WORKSHOPOK

KÉPZÉSFELELŐS

Mönks-Bondzsér Zita
Felnőttképzési igazgató
Telefon: +06-30 994 3197
Email: [email protected]

KEDVEZMÉNYEK

• 5 % online hírlevélre feliratkozóknak
• 5 % 2 fő együttes jelentkezése esetén
• 5 % Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán végzett hallgatók részére
• 5% Atalanta nyelviskolában végzett hallgatók részére

38

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
1083 Budapest, Jázmin u. 10.
telefon: +36-1/323-1070 *409 Felnőttképzési Osztály

[email protected]
www.wsuf.hu


Click to View FlipBook Version