The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by isakovic.tamara, 2019-04-12 02:51:48

str 1,2

str 1,2

Školsko takmičenje Juventus održano je Istorijske činjenice idu u prilog Šapcu kao
po deveti put u organizaciji učeničkog gradu koji je oduvek davao veliki značaj
parlamenta. Učenici su se i ovog puta tak- kulturnom i obrazovnom sistemu. U
mičili u nekoliko kategodija - Izvorna, skladu sa tim Muzička škola ,,Mihailo Vuk-
Narodna i Pop Rok muzika. Takmičarski dragović'' je za svojih 70 godina postojan-
deo je bio predviđen za učenike osnovne ja u mnogome doprinela održavanju
škole, dok su učenici srednje škole učest- kulturnog života svog grada na zavidnom
vovali u revijalnom delu takmičenja. Kao nivou. Organizacijom velikog broja kon-
i uvek bilo je dosta prijavljenih takmičara cerata i nastupima eminetnih muzičara,
koji su pokazali svoja muzička umeća pre svega pijanista, škola daje veliki
pred punom salom. doprinos u popularizaciji klasične muzike.
Klavir je za pijaniste kralj svih instrume-
Koncert roditelja i učenika održan je pred Učenici srednje muzičke nata, kome je i posvećeno ovo takmičen-
prepunom salom škole. Još jedan u nizu škole pored opšteobrazovnih je.
uspešnih koncerata ali možda i najzaniml- predmeta imaju naravno i stručne pred- Za 22 godine, koliko postoji, iz regional-
jiviji jer su pored đaka svirali ili pevali i mete koji im predaju profesori individualne i nog i državnog okvira preraslo je u
grupne stručne nastave. Ono što je još jedna međunarodno takmičenje koje okuplja
njihovi roditelji, tekte, braća i sestre. Na speci čnost srednje muzičke škole je I to što učeni- najuspešnije pijaniste iz zemlje i sveta.
ci često sa svojim profesorom individualne nastave Preko 2300 pijanista pokazalo je svoj
taj način smo imali priliku da se upozna- provode dosta vremena, pre svega mislim ne na talenat i umeće, a najbolji su poneli
mo sa talentovanom decom ali i sa onima samo sate provedene sa profesorom vežbajući nagrade laureata. Tokom 22 takmičenja
od kojih su deca nasledila talenat određeni instrument nego i godine. Često se dešava održali su koncerte i uzeli učešće u radu
žirija jedni od najboljih pijanista današn-
da učenik ima jednog profesora instrumenta kroz jice kao što su: Jokut Mihailović,
celo školovanje što znači od osnovne i do kraja Vjačeslav Daškovski, Aleksandar Šandor-
srednje škole. Naravno da se između njih ov, Boris Kraljević, Natalija Tomić, Ivana
razvije jedan poseban odnos međusobne Branovački, Zlata Maleš, Aleksandar
bliskosti, poverenja i velikog Serdar, Svetlana Bogino, Vladimir Ogar-
prijateljstva. kov, Tomaž Petrač, Rita Kinka, Aleksandar
Paškov, Arbo Valdma, Juri Kot, Lidija
Bizjak, Dorijan Leljak, Ljudmila Sinjagov-
skaja, Đorđe Milojković, Vladimir Cvijić,
Slavuš Gadžijev, Vladimir Krpan, Ratimir
Martinović, Igor Lasko, Irina Skerl, Maja
Rajković, Đorđe Staneti, Jevgenij Staro-
dubčev, Ninoslav Živković, Aljoša Jurinić,
Marijan Sobula, Natali Trul, Ario Vikakso-
no, Predrag Šantek, Lovro Pogorelić, Fabi-
ano Kazanova, Aleksandra Romanić, Arsen
Čarkić, Ruben Dalibaltajan, Tijana Humo i
mnogi drugi.
23. Međunarodno takmičenje mladih
pijanista ove godine biće održano od 1.-5.
marta. Nastupaće 120 učesnika iz
Nemačke, Norveške, Rumunije, Bosne i
Hercegovine, Hrvatske, Makedonije,
Bugarska i Srbije.

1. 2.
Muzička škola Mihailo Vukdragović april 2019. broj 6 www.mvukdragovic.rs


Click to View FlipBook Version