The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by isakovic.tamara, 2019-04-12 04:15:49

Školski list - Muzičar

Školski list - Muzičar

Školski list
MUZIČAR

Školsko takmičenje Juventus održano je
po deveti put u organizaciji učeničkog
parlamenta. Učenici su se i ovog puta tak-
mičili u nekoliko kategodija - Izvorna,
Narodna i Pop Rok muzika. Takmičarski
deo je bio predviđen za učenike osnovne
škole, dok su učenici srednje škole učest-
vovali u revijalnom delu takmičenja. Kao
i uvek bilo je dosta prijavljenih takmičara
koji su pokazali svoja muzička umeća
pred punom salom.

Koncert roditelja i učenika održan je pred Učenici srednje muzičke
prepunom salom škole. Još jedan u nizu škole pored opšteobrazovnih
uspešnih koncerata ali možda i najzaniml- predmeta imaju naravno i stručne pred-
jiviji jer su pored đaka svirali ili pevali i mete koji im predaju profesori individualne i
grupne stručne nastave. Ono što je još jedna
njihovi roditelji, tekte, braća i sestre. Na speci čnost srednje muzičke škole je I to što učeni-
ci često sa svojim profesorom individualne nastave
taj način smo imali priliku da se upozna- provode dosta vremena, pre svega mislim ne na
mo sa talentovanom decom ali i sa onima samo sate provedene sa profesorom vežbajući
od kojih su deca nasledila talenat određeni instrument nego i godine. Često se dešava

da učenik ima jednog profesora instrumenta kroz
celo školovanje što znači od osnovne i do kraja
srednje škole. Naravno da se između njih
razvije jedan poseban odnos međusobne
bliskosti, poverenja i velikog
prijateljstva.

1.
Muzička škola Mihailo Vukdragović april 2019. broj 6 www.mvukdragovic.rs

Istorijske činjenice idu u prilog Šapcu kao
gradu koji je oduvek davao veliki značaj
kulturnom i obrazovnom sistemu. U
skladu sa tim Muzička škola ,,Mihailo Vuk-
dragović'' je za svojih 70 godina postojan-
ja u mnogome doprinela održavanju
kulturnog života svog grada na zavidnom
nivou. Organizacijom velikog broja kon-
cerata i nastupima eminetnih muzičara,
pre svega pijanista, škola daje veliki
doprinos u popularizaciji klasične muzike.
Klavir je za pijaniste kralj svih instrume-
nata, kome je i posvećeno ovo takmičen-
je.
Za 22 godine, koliko postoji, iz regional-
nog i državnog okvira preraslo je u
međunarodno takmičenje koje okuplja
najuspešnije pijaniste iz zemlje i sveta.
Preko 2300 pijanista pokazalo je svoj
talenat i umeće, a najbolji su poneli
nagrade laureata. Tokom 22 takmičenja
održali su koncerte i uzeli učešće u radu
žirija jedni od najboljih pijanista današn-
jice kao što su: Jokut Mihailović,
Vjačeslav Daškovski, Aleksandar Šandor-
ov, Boris Kraljević, Natalija Tomić, Ivana
Branovački, Zlata Maleš, Aleksandar
Serdar, Svetlana Bogino, Vladimir Ogar-
kov, Tomaž Petrač, Rita Kinka, Aleksandar
Paškov, Arbo Valdma, Juri Kot, Lidija
Bizjak, Dorijan Leljak, Ljudmila Sinjagov-
skaja, Đorđe Milojković, Vladimir Cvijić,
Slavuš Gadžijev, Vladimir Krpan, Ratimir
Martinović, Igor Lasko, Irina Skerl, Maja
Rajković, Đorđe Staneti, Jevgenij Staro-
dubčev, Ninoslav Živković, Aljoša Jurinić,
Marijan Sobula, Natali Trul, Ario Vikakso-
no, Predrag Šantek, Lovro Pogorelić, Fabi-
ano Kazanova, Aleksandra Romanić, Arsen
Čarkić, Ruben Dalibaltajan, Tijana Humo i
mnogi drugi.
23. Međunarodno takmičenje mladih
pijanista ove godine biće održano od 1.-5.
marta. Nastupaće 120 učesnika iz
Nemačke, Norveške, Rumunije, Bosne i
Hercegovine, Hrvatske, Makedonije,
Bugarska i Srbije.

2.

Posetili smo...

12.09.2018. Šabačko pozorište
Učenici odeljenja II i IV i I i III godine MŠMV, su na času građanskog vaspitanja posetili Šabačko
pozorište. Poseti je predhodio razgovor sa novom direktorkom pozorišta Minjom Bogavac, gde
smo razgovarale o budućoj saradnji naše škole i pozorišta kroz posete, radionice i akcije u zavis-
nosti od interesovnja učenika. Sačekala nas je Jelena Ivetić koja je zadužena za promociju u
reklamiranje pozorišta, upoznala je učenike sa funkcionisanjem pozorišta, organizacijom,
samim prostorom pozorista, galerijom holom, salom i samom scenom gde su učenici kroz adek-
vatnu priču mogli da se upoznaju sa svim sadžajima i funkcionisanjem pozorišta kao jedne
kulturne institucije. Jelena nas je takođe upoznala i sa repertoarom nove pozorišne sezone.
Otvorili smo razne teme i dalje se od učenika u saradnji sa profesorom očekuju dalje ideje o
nekoj budućoj saradnji.

19.09.2018. Biblioteka šabačka 26.09. 2018. Kulturni centar
Učenici su u organizovanoj poseti U Kulturnom centru nas je sačekala
Biblioteci šabačkoj mogli da se Katarina Janković Popović koja nam
upoznaju sa novim prostorom je ispričala istorijat same zgrade
biblioteke - aneksom. Tu nas je zanimljivosti iz bogate istorije
sačekala Kristina Aleksić koja nam kulturnog centra. Kasnije nas je
je ispričala istorijat nove zgrade i Filip Kovačević upoznao sa radom
njenu namenu, Prošetali smo se kroz knjižare i galerije Kulturnog centra
sve prostorije nove zgrade, učenici gde su učenici mogli da pogledaju
su se upoznali sa namenom novog aktuelni izložbu.
prostora i sa njegovim sadžajima.

4.


Click to View FlipBook Version