The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

RPT KSSMPK PEND ISLAM T2 2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jamilah, 2021-03-14 09:35:30

RPT PAI T2 2021

RPT KSSMPK PEND ISLAM T2 2021

RANCANGAN MATA PELAJARAN TAHUNAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

Minggu Bidang Bil. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Aktiviti/ Standard Prestasi Nilai Murni Catatan
Waktu
1.0 Tilawah 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah - Semangat - Carta potongan
Al-Quran 2 Al-Baqarah 1.1.1 Membaca potongan 2.Pelajar memadankan kad - Kerjasama Ayat
- Baik Hati
ayat pertama ayat yang sama - Kad imbasan
255 Surah Al- 3. Menyusun kad dipapan kalimah
Baqarah: al-quran
hitam
4. Membaca surah secara - Alat pandang
Dengar
kumpulan dan individu.
-LCD
2.0 Hafazan 1 2.1 Surah Al-Asr 2.1.1 Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama - Carta potongan
1
membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih ayat- Kad
5.0 Aqidah imbasan kalimah
7.0 Sirah menghafaz dari sebutan hafazan al-quran
- Alat pandang
ayat satu hingga ayat 3. Menyusun kad dipapan
Dengar
dua Surah Al-Asr hitam -LCD
-Buku Teks
4. Menghafaz surah secara -LCD

kumpulan dan individu. -Buku Teks
-LCD
1 5.1 Rukun Iman Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Kerjasama -papan putih

5.1.1 Menyatakan Rukun Iman. -Gigih - Carta potongan
ayat- Kad
pengertian Rukun 2.Perbincangan
imbasan kalimah
Iman 1.Menyatakan nama -Kerjasama al-quran
1 7.1 Khulafa’ Al Rasyidin : Murid berupaya: - Alat pandang

Siddiq 7.1.1 Menyatakan biodata sebenar -Gigih Dengar

ringkas Abu Bakar 2.Menulis nama mengikut -Berusaha

As Siddiq ejaan yang betul -Mencuba

3.Latih tubi menyatakan

nama gelaran dan

sebenar

2.0 Tilawah 1 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah - Semangat
Al-Quran
Al-Baqarah 1.1.2 Membaca potongan 2.Pelajar memadankan kad Kerjasama
2
ayat pertama ayat yang sama - Baik Hati

255 Surah Al- 3. Menyusun kad dipapan

Baqarah: hitam

4. Membaca surah secara

1

2.0 Hafazan 2 2.1 Surah Al-Asr 2.1.1 Murid berupaya kumpulan dan individu. -Kerjasama -LCD
membaca dan 1.Talaqi dan musyafah -Gigih - Carta potongan
2 6.0 Ibadah 1 6.1 Istinjak menghafaz 2. Pelajar memadankan kad
8.0 Akhlak 1 8.1 Adab dengan rakan ayat satu hingga ayat -Berusaha ayat- Kad
1.0 Tilawah dua Surah Al-Asr dari sebutan hafazan -Kebersihan imbasan kalimah
Al-Quran 2 1.1 Ayat 255 Surah 3. Menyusun kad dipapan al-quran
Al-Baqarah Murid berupaya: -Berusaha - Alat pandang
2.0 Hafazan 6.1.1 Menyatakan hitam -Kerjasama
3 4. Menghafaz surah secara Dengar
pengertian istinjak - Semangat -LCD
4.0 Hadis dan hukum kumpulan dan individu. Kerjasama -Buku Teks
Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian - Baik Hati -LCD
8.1.1 Menyatakan adab -Carta bergambar
dengan rakan istinjak dan hukumnya
2. Soal Jawab -Buku Teks
Murid berupaya 3. Latih tubi -LCD
1.1.1 Membaca potongan 1.Menyatakan adab dengan -Carta bergambar

ayat pertama ayat rakan. - Carta potongan
255 Surah Al- 2.perbincangan- contoh ayat- Kad
Baqarah:
adab imbasan kalimah
3.Latihan al-quran
1. Talaqi dan musyafah - Alat pandang
2.Pelajar memadankan kad
Dengar
yang sama -LCD
3. Menyusun kad dipapan

hitam
4. Membaca surah secara

kumpulan dan individu.

1 2.1 Surah Al-Asr 2.1.1 Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama - Carta potongan
ayat- Kad
membaca dan 2. Pelajar memadankan kad -Gigih
imbasan kalimah
menghafaz dari sebutan hafazan al-quran
- Alat pandang
ayat satu hingga ayat 3. Menyusun kad dipapan
Dengar
dua Surah Al-Asr hitam -LCD
-LCD
4. Menghafaz surah secara -Buku teks

kumpulan dan individu.

1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya 1. Menyatakan maksud -Berusaha
berkaitan sifat ikhlas -Gigih
4.1.1 Menyatakan makna hadis “Sesungguhnya

dalam amalan : hadis amalan itu dinilai -Dedikasi
“Sesungguhnya amalan dengan niat” secara

itu dinilai dengan niat” kumpulan dan individu.

(Riwayat Al-Bukhari & 2. Latih tubi membaca

Muslim,:Hadis Sahih) makna

3. memberi makna

2

perkataan demi

perkataan.

5.0 Aqidah 1 5.1 Rukun Iman Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Kerjasama -Buku Teks
3 -LCD
4 1.0 Tilawah 5.1.1 Menyatakan Rukun Iman. -Gigih
-Buku teks
Al-Quran pengertian Rukun 2. Perbincangan -Audio rakaman
-LCD
2.0 Hafazan Iman
- Carta potongan
4.0 Hadis 1 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama ayat- Kad

8.0 Akhlak Al-Baqarah 1.1.2 Membaca potongan melafazkan kalimah demi -Gigih imbasan kalimah
5 1.0 Tilawah al-quran
ayat kedua ayat 255 kalimah dalam potongan - Alat pandang
Al-Quran
Surah Al-Baqarah: ayat pertama hingga Dengar
-LCD
kedua dalam ayat 255 -LCD
-Buku teks
Surah Al-Baqarah
-Buku Teks
dengan bimbingan. -LCD
-Carta bergambar
2.Latih tubi
- Carta potongan
2 2.1 Surah Al-Asr Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama ayat- Kad

2.1.1 Murid berupaya 2.Pelajar memadankan kad -Gigih imbasan kalimah
al-quran
membaca dan dari sebutan hafazan

menghafaz 3. Menyusun kad dipapan

ayat satu hingga ayat hitam

dua Surah Al-Asr 4. Menghafaz surah secara

kumpulan dan individu.

1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya 1. Menyatakan maksud -Berusaha
berkaitan sifat ikhlas -Gigih
4.1.1 Menyatakan makna hadis “Sesungguhnya

dalam amalan : hadis amalan itu dinilai -Dedikasi
“Sesungguhnya amalan dengan niat” secara
itu dinilai dengan niat”
kumpulan dan individu.

(Riwayat Al-Bukhari & 2. Latih tubi membaca

Muslim,:Hadis Sahih) makna

3. memberi makna

perkataan demi

perkataan.

1 8.1 Adab dengan rakan Murid berupaya: 1.Menyatakan adab dengan -Berusaha

8.1.1 Menyatakan adab rakan. -Kerjasama

dengan rakan 2.perbincangan- contoh

adab

3.Latihan

2 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah - Semangat

Al-Baqarah 1.1.1 Membaca potongan 2.Pelajar memadankan kad Kerjasama

ayat pertama ayat yang sama - Baik Hati

255 Surah Al- 3. Menyusun kad dipapan

3

2.0 Hafazan 1 2.1 Surah Al-Asr Baqarah: hitam -Kerjasama - Alat pandang
4. Membaca surah secara -Gigih Dengar
6.0 Ibadah 1 6.1 Istinjak Murid berupaya
5 1 8.1 Adab dengan rakan 2.1.2 Murid berupaya kumpulan dan individu. -Berusaha -LCD
1. Talaqi dan musyafah -Kebersihan - Carta potongan
8.0 Akhlak 1 1.1 Ayat 255 Surah membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Berusaha
Al-Baqarah menghafaz -Kerjasama ayat- Kad
1.0 Tilawah ayat tiga Surah Al- dari sebutan hafazan imbasan kalimah
Al-Quran 2 2.1 Surah Al-Asr Asr 3. Menyusun kad dipapan -Kerjasama al-quran
-Gigih - Alat pandang
2.0 Hafazan 1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya: hitam
6 berkaitan sifat ikhlas 6.1.1 Menyatakan 4. Menghafaz surah secara -Kerjasama Dengar
dalam amalan : -Gigih -LCD
4.0 Hadis pengertian istinjak kumpulan dan individu. -Buku Teks
dan hukum 1. Menyatakan pengertian -Berusaha -LCD
Murid berupaya: -Gigih -Carta bergambar
8.1.2 Menyatakan istinjak dan hukumnya -Dedikasi
kelebihan adab 2. Soal Jawab -Buku Teks
dengan rakan 3. Latih tubi -LCD
1.sumbang saran -Carta bergambar
Murid berupaya:
1.1.2 Membaca potongan menyatakan kelebihan -Buku teks
adab dengan rakan -Audio rakaman
ayat kedua ayat 255 dengan bimbingan guru -LCD
Surah Al-Baqarah: 2.perbincangan- contoh
adab dan berlakon - Carta potongan
Murid berupaya beradab ayat- Kad
2.1.2 Murid berupaya 3.Latihan
1.Murid membaca dan imbasan kalimah
membaca dan melafazkan kalimah demi al-quran
menghafaz kalimah dalam potongan - Alat pandang
ayat tiga Surah Al- ayat pertama hingga
Asr kedua dalam ayat 255 Dengar
Surah Al-Baqarah -LCD
Murid berupaya dengan bimbingan. -LCD
4.1.1 Menyatakan makna 2.Latih tubi -Buku teks
1. Talaqi dan musyafah
hadis 2.Pelajar memadankan kad
dari sebutan hafazan
3. Menyusun kad dipapan
hitam
4. Menghafaz surah secara
kumpulan dan individu.
1. Menyatakan maksud
hadis “Sesungguhnya
amalan itu dinilai

4

“Sesungguhnya amalan dengan niat” secara
itu dinilai dengan niat” kumpulan dan individu.

(Riwayat Al-Bukhari & 2. Latih tubi membaca

Muslim,:Hadis Sahih) makna

3. memberi makna

perkataan demi

7.0 Sirah 1 7.1 Khulafa’ Al Rasyidin : Murid berupaya: perkataan. -Kerjasama -Buku Teks
6 1.Menyatakan nama -LCD
-papan putih
1.0 Tilawah Siddiq 7.1.1 Menyatakan biodata sebenar -Gigih
Al-Quran -Buku teks
ringkas Abu Bakar 2.Menulis nama mengikut -Berusaha -Audio rakaman
2.0 Hafazan -LCD
As Siddiq ejaan yang betul -Mencuba
7 - Carta potongan
5.0 Aqidah 3.Latih tubi menyatakan ayat- Kad
imbasan
nama gelaran dan kalimah
al-quran
sebenar
- Alat pandang
2 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama Dengar

Al-Baqarah 1.1.3 Membaca potongan melafazkan kalimah demi -Gigih -LCD
-Buku Teks
ayat ketiga ayat 255 kalimah dalam potongan -LCD

Surah Al-Baqarah: ayat pertama hingga

ketiga dalam ayat 255

Surah Al-Baqarah

dengan bimbingan.

2.Latih tubi

1 2.1 Surah Al-Asr Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama

2.1.2 Murid berupaya 2.Pelajar memadankan kad -Gigih

membaca dan dari sebutan hafazan

menghafaz 3. Menyusun kad dipapan

ayat tiga Surah Al- hitam

Asr 4. Menghafaz surah secara

kumpulan dan individu.

1 5.1 Rukun Iman Murid berupaya: 1. Menyenaraikan perkara- -Kerjasama
5.1.2 Menyatakan enam perkara dalam Rukun -Gigih
Iman
perkara
Rukun Iman: 2.Latih tubi
3.Menulis Rukun Iman di
Malaikat
papan putih
Allah 4. Menyusun Rukun Iman

menggunakan kad
imbasan

5

Akhirat

dan Qadar Allah

8.0 Akhlak 1 8.1 Adab dengan rakan Murid berupaya: 1.sumbang saran -Berusaha -Buku Teks
7 -LCD
8.1.2 Menyatakan menyatakan kelebihan -Kerjasama -Carta bergambar
1.0 Tilawah
Al-Quran kelebihan adab adab dengan rakan -Buku teks
-Audio rakaman
2.0 Hafazan dengan rakan dengan bimbingan guru -LCD
8
2.perbincangan- contoh - Carta potongan
4.0 Hadis ayat- Kad
adab dan berlakon
6.0 Ibadah imbasan kalimah
beradab al-quran
- Alat pandang
3.Latihan
Dengar
1 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama -LCD
-LCD
Al-Baqarah 1.1.3 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih -Buku teks

ayat ketiga ayat 255 demi kalimah dalam -Buku Teks
-LCD
Surah Al-Baqarah: potongan ayat pertama -Carta bergambar

hingga ketiga dalam ayat

255 Surah Al-Baqarah

dengan bimbingan.

2.Latih tubi

2 2.1 Surah Al-Asr Murid berupaya 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama

2.1.2 Murid berupaya 2.Pelajar memadankan kad -Gigih

membaca dan dari sebutan hafazan

menghafaz 3. Menyusun kad dipapan

ayat tiga Surah Al- hitam

Asr 4. Menghafaz surah secara

kumpulan dan individu.

1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya 1. Menyatakan maksud -Berusaha
berkaitan sifat ikhlas -Gigih
4.1.1 Menyatakan makna hadis “Sesungguhnya

dalam amalan : hadis amalan itu dinilai -Dedikasi
“Sesungguhnya amalan dengan niat” secara
itu dinilai dengan niat”
kumpulan dan individu.

(Riwayat Al-Bukhari & 2. Latih tubi membaca

Muslim,:Hadis Sahih) makna

3. memberi makna

perkataan demi

perkataan.

1 6.1 Istinjak Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Berusaha

6.1.1 Menyatakan istinjak dan hukumnya -Kebersihan

pengertian istinjak 2. Soal Jawab

6

1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah dan hukum 3. Latih tubi -Kerjasama -Buku teks
Al-Quran Al-Baqarah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Gigih -Audio rakaman
1.1.3 Membaca potongan -LCD
9 1 2.1 Surah Al-Asr melafazkan kalimah -Kerjasama
1 5.1 Rukun Iman ayat ketiga ayat 255 demi kalimah dalam -Gigih - Carta potongan
2.0 Hafazan Surah Al-Baqarah: potongan ayat pertama ayat- Kad
1 8.1 Adab dengan rakan hingga ketiga dalam ayat -Kerjasama
5.0 Aqidah Murid berupaya: 255 Surah Al-Baqarah -Gigih imbasan kalimah
9 1 1.1 Ayat 255 Surah 2.1.3 Membaca dan dengan bimbingan. al-quran
Al-Baqarah menghafaz 2.Latih tubi - Alat pandang
8.0 Akhlak ayat dua hingga ayat tiga 1. Talaqi dan musyafah
Surah Al-Asr 2.Pelajar memadankan kad Dengar
10 1.0 Tilawah dari sebutan hafazan -LCD
Al-Quran Murid berupaya: 3. Menyusun kad dipapan -Buku Teks
5.1.2 Menyatakan enam hitam -LCD
4. Menghafaz surah secara
perkara kumpulan dan individu. -Buku Teks
Rukun Iman: 1. Menyenaraikan perkara- -LCD
perkara dalam Rukun -Carta bergambar
Malaikat Iman
2.Latih tubi -Buku teks
Allah 3.Menulis Rukun Iman di -Audio rakaman
papan putih
4. Menyusun Rukun Iman
menggunakan kad
imbasan

kepada Hari
Akhirat

dan Qadar Allah 1.sumbang saran -Berusaha
Murid berupaya: menyatakan kelebihan -Kerjasama
8.1.3 Menunjuk cara adab dengan rakan
dengan bimbingan guru -Kerjasama
beradab dengan -Gigih
rakan 2.perbincangan- contoh
adab dan berlakon
Murid berupaya: beradab
1.1.4 Membaca potongan
3.Latihan
1.Murid membaca dan

melafazkan kalimah

7

ayat keempat 255 demi kalimah dalam -LCD

Surah Al-Baqarah: potongan ayat pertama - Carta potongan
ayat- Kad
hingga keempat dalam
imbasan kalimah
ayat 255 Surah Al- al-quran
- Alat pandang
Baqarah dengan
Dengar
bimbingan. -LCD
-Buku Teks
2.Latih tubi -LCD
-Carta bergambar
2.0 Hafazan 2 2.1 Surah Al-Asr Murid berupaya: 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama -Buku Teks
-LCD
10 6.0 Ibadah 2.1.3 Membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih -papan putih
7.0 Sirah
menghafaz dari sebutan hafazan -Buku teks
11 1.0 Tilawah -Audio rakaman
Al-Quran ayat dua hingga 3. Menyusun kad dipapan -LCD

2.0 Hafazan ayat tiga Surah Al- hitam - Carta potongan
ayat- Kad
Asr 4. Menghafaz surah secara
imbasan kalimah
kumpulan dan individu. al-quran
- Alat pandang
1 6.1 Istinjak Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Berusaha

6.1.1 Menyatakan istinjak dan hukumnya -Kebersihan

pengertian istinjak 2. Soal Jawab

dan hukum 3. Latih tubi -Amanah
1 7.1 Khulafa’ Al Rasyidin : Murid berupaya: 1. Menyatakan sifat

Siddiq 7.1.2 Menyatakan sifat peribadi Abu Bakar As -Jujur

peribadi Abu Bakar Siddiq -Benar

As Siddiq 2.sumbang saran contoh- -Mencuba

contoh sifat yang

mahmudah

3.berlakon sifat peribadi

yang mulia

2 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama

Al-Baqarah 1.1.4 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih

ayat keempat 255 demi kalimah dalam

Surah Al-Baqarah: potongan ayat pertama

hingga keempat dalam

ayat 255 Surah Al-

Baqarah dengan

bimbingan.

2.Latih tubi

1 2.1 Surah Al-Asr Murid berupaya: 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama

2.1.3 Membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih

menghafaz dari sebutan hafazan

ayat dua hingga 3. Menyusun kad dipapan

ayat tiga hitam

8

Surah Al-Asr 4. Menghafaz surah secara Dengar

kumpulan dan individu. -LCD

6.0 Ibadah 1 6.1 Istinjak Murid berupaya: 1. pameran alat-alat -Berusaha -Buku Teks
8.0 Akhlak
6.1.2 Menyatakan alat- istinjak -Kebersihan -LCD
2.0 Hafazan
alat istinjak 2. menyatakan alat-alat -Carta bergambar
4.0 Hadis
12 yang digunakan untuk

6.0 Ibadah istinjak
7.0 Sirah
1 8.1 Adab dengan rakan Murid berupaya: 1.sumbang saran -Berusaha -Buku Teks

8.1.3 Menunjuk cara menyatakan kelebihan -Kerjasama -LCD

beradab dengan adab dengan rakan -Carta bergambar

rakan dengan bimbingan guru

2.perbincangan- contoh

adab dan berlakon

beradab

3.Latihan

2 2.1 Surah Al-Asr Murid berupaya: 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama - Carta potongan

2.1.3 Membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih ayat- Kad

menghafaz ayat dua dari sebutan hafazan imbasan kalimah

hingga ayat tiga 3. Menyusun kad dipapan al-quran

Surah Al-Asr hitam - Alat pandang

4. Menghafaz surah secara Dengar

kumpulan dan individu. -LCD

1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya: 1.Mendengar cerita -Berusaha -LCD

berkaitan sifat ikhlas 4.1.2 Menyatakan 2.soal jawab kefahaman -Gigih -Buku teks

dalam amalan : contoh-contoh dari mendengar cerita -Dedikasi
“Sesungguhnya amalan perbuatan 3.sumbang saran contoh-
itu dinilai dengan niat” yang kepada
contoh perbuatan ikhlas

(Riwayat Al-Bukhari & keikhlasan 4.Latihan

Muslim,:Hadis Sahih)

1 6.1 Istinjak Murid berupaya: 1. pameran alat-alat -Berusaha -Buku Teks

6.1.2 Menyatakan alat- istinjak -Kebersihan -LCD

alat istinjak 2. menyatakan alat-alat -Carta bergambar

yang digunakan untuk

1 7.1 Khulafa’ Al Rasyidin : Murid berupaya: istinjak -Amanah -Buku Teks
1. Menyatakan sifat

Siddiq 7.1.2 Menyatakan sifat peribadi Abu Bakar As -Jujur -LCD

peribadi Abu Bakar Siddiq -Benar -papan putih

As Siddiq 2.sumbang saran contoh- -Mencuba

contoh sifat yang

mahmudah

9

2.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 3.berlakon sifat peribadi -Kerjasama -Buku teks
Al-Quran Al-Baqarah 1.1.4 Membaca potongan yang mulia -Gigih -Audio rakaman
1.Murid membaca dan -LCD
13 ayat keempat 255 -Kerjasama
Surah Al-Baqarah: melafazkan kalimah -Gigih - Carta potongan
2.0 Hafazan 1 2.1 Surah Al-Asr demi kalimah dalam ayat- Kad
Murid berupaya: potongan ayat pertama imbasan
2.1.4 Menghafaz Surah hingga keempat dalam kalimah
ayat 255 Surah Al- Al-quran
Al-Asr Baqarah dengan
bimbingan. - Alat pandang
2.Latih tubi Dengar
1. Talaqi dan musyafah
2.Pelajar memadankan kad -LCD
dari sebutan hafazan -Buku Teks
3. Menyusun kad dipapan -LCD
hitam
4. Menghafaz surah secara -Buku Teks
kumpulan dan individu. -LCD
-Carta bergambar
5.0 Aqidah 1 5.1 Rukun Iman Murid berupaya: 1. Menyenaraikan dan -Kerjasama
13 5.1.3 Menerangkan menerangkan perkara- -Gigih - Carta potongan
perkara dalam Rukun ayat- Kad
6.0 Ibadah 1 6.1 Istinjak kepentingan Iman -Berusaha
meyakini Rukun -Kebersihan imbasan kalimah
2.0 Hafazan 2 2.1 Surah Al-Asr Iman 2.Latih tubi al-quran
3.Menulis Rukun Iman di -Kerjasama - Alat pandang
Murid berupaya: -Gigih
6.1.2 Menyatakan alat- papan putih Dengar
4. Menyusun Rukun Iman
alat istinjak
menggunakan kad
Murid berupaya: imbasan
2.1.4 Menghafaz Surah 1. pameran alat-alat
istinjak
Al-Asr
2. menyatakan alat-alat

yang digunakan untuk
istinjak
1. Talaqi dan musyafah
2.Pelajar memadankan kad
dari sebutan hafazan
3. Menyusun kad dipapan
hitam
4. Menghafaz surah secara

10

14 kumpulan dan individu. -LCD
- Carta potongan
3.0 Ayat 1 3.1 Ayat 31 Surah Murid berupaya: 1.Membaca ayat 31 Surah -Berusaha
ayat- Kad
Kefahaman An-Nur : Batasan 3.1.1 Menyatakan intisari An-Nur -Kerjasama imbasan kalimah
al-quran
pergaulan dalam Islam. ayat 31 surah An- 2.Membaca terjemahan - Alat pandang

Nur 3.menyatakan intisari ayat Dengar
-LCD
6.0 Ibadah 1 6.1 Istinjak Murid berupaya: 1. menonton video -Berusaha -LCD
8.0 Akhlak 1 8.1 Adab dengan rakan 6.1.3 Menerangkan cara 2. simulasi dengan -Memberi -air, tisu, batu
14 Tumpuan -rakaman
2 1.1 Ayat 255 Surah beristinjak dalam bimbingan guru -Kerjasana video/online
15 1.0 Tilawah Al-Baqarah Islam 3. Amali menggunakan air -Berusaha
Al-Quran -Kerjasama -Buku Teks
1 2.1 Surah Al-Asr Murid berupaya: dan alat-alat lain -LCD
2.0 Hafazan 8.1.3 Menunjuk cara 1.sumbang saran -Kerjasama -Carta bergambar
1 5.1 Rukun Iman -Gigih
5.0 Aqidah beradab dengan menyatakan kelebihan -Berusaha -Mp3
rakan adab dengan rakan -Kad Imbasan
dengan bimbingan guru -Kerjasama
Murid berupaya: 2.perbincangan- contoh -Gigih - Carta potongan
1.1.5 Membaca potongan adab dan berlakon Ayat
beradab
ayat kelima 255 3.Latihan - Kad imbasan
Surah Al-Baqarah: 1.Murid membaca dan kalimah
melafazkan kalimah - Al-quran
Murid berupaya: demi kalimah dalam - Alat pandang
2.1.4 Menghafaz Surah potongan ayat pertama Dengar
hingga kelima dalam - LCD
Al-Asr ayat 255 Surah Al- -Buku Teks
Baqarah dengan -LCD
bimbingan.
2.Latih tubi
1. Talaqi dan musyafah
2.Pelajar memadankan kad
dari sebutan hafazan
3. Menyusun kad dipapan
hitam
4. Menghafaz surah secara
kumpulan dan individu.

Murid berupaya: 1. Menyenaraikan dan -Kerjasama
5.1.3 Menerangkan menerangkan perkara- -Gigih

11

6.0 Ibadah 1 6.1 Istinjak kepentingan perkara dalam Rukun -Berusaha -kad imbasan
16 2.0 Hafazan 2 2.1 Surah Al-Asr meyakini Rukun Iman -Memberi
Iman 2.Latih tubi Tumpuan -LCD
3.0 Ayat 3.Menulis Rukun Iman di -Kerjasana -air, tisu, batu
Murid berupaya: papan putih -rakaman
Kefahaman 6.1.3 Menerangkan cara 4. Menyusun Rukun Iman -Kerjasama video/online
menggunakan kad -Gigih
6.0 Ibadah beristinjak dalam imbasan - Carta potongan
17 1.0 Tilawah Islam 1. menonton video Ayat
2. simulasi dengan
Al-Quran Murid berupaya: bimbingan guru - Kad imbasan
2.1.4 Menghafaz Surah 3. Amali menggunakan air kalimah
dan alat-alat lain - Al-quran
Al-Asr 1. Talaqi dan musyafah - Alat pandang
2.Pelajar memadankan kad Dengar
dari sebutan hafazan - LCD
3. Menyusun kad dipapan - Carta potongan
hitam Ayat
4. Menghafaz surah secara - Kad imbasan
kumpulan dan individu. kalimah al-quran
- Alat pandang
2 3.1 Ayat 31 Surah Murid berupaya: 1.Membaca ayat 31 Surah -Berusaha Dengar
-LCD
An-Nur : Batasan 3.1.1 Menyatakan intisari An-Nur -Kerjasama -LCD
-air, tisu, batu
pergaulan dalam Islam. ayat 31 surah An- 2.Membaca terjemahan -rakaman
video/online
Nur 3.menyatakan intisari ayat
-Mp3
1 6.1 Istinjak Murid berupaya: 1. menonton video -Berusaha -Kad Imbasan
6.1.3 Menerangkan cara 2. simulasi dengan -Fokus
2 1.1 Ayat 255 Surah -Kerjasana
Al-Baqarah beristinjak dalam bimbingan guru
Islam 3. Amali menggunakan air -Kerjasama
-Gigih
Murid berupaya: dan alat-alat lain -Berusaha
1.1.5 Membaca potongan
1.Murid membaca dan
ayat kelima 255 melafazkan kalimah
Surah Al-Baqarah: demi kalimah dalam
potongan ayat pertama
hingga kelima dalam
ayat 255 Surah Al-
Baqarah dengan

12

bimbingan.

2.Latih tubi

4.0 Hadis 1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya: 1.Mendengar cerita -Berusaha -LCD

berkaitan sifat ikhlas 4.1.2 Menyatakan 2.soal jawab kefahaman -Gigih -Buku teks
contoh-contoh dari mendengar cerita -Dedikasi
dalam amalan : perbuatan
“Sesungguhnya amalan yang kepada 3.sumbang saran contoh-
itu dinilai dengan niat” keikhlasan contoh perbuatan ikhlas

(Riwayat Al-Bukhari & 4.Latihan

Muslim,:Hadis Sahih)

6.0 Ibadah 1 6.2 Tayamum Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Berusaha -Buku Teks

6.2.1. Menyatakan tayamum dan hukumnya -Kebersihan -LCD

pengertian dan 2. Soal Jawab -Carta bergambar

7.0 Sirah hukum tayamum 3. Latih tubi
1 7.1 Khulafa’ Al Rasyidin : Murid berupaya: 1. Menyatakan sumbangan Bertanggungja -Buku Teks

Siddiq 7.1.3 Menjelaskan Abu Bakar As Siddiq wab -LCD
sumbangan Abu 2. Sumbang saran contoh- -Berusaha -papan putih
Bakar As Siddiq
terhadap contoh sumbangan Abu
perkembangan Islam Bakar As Siddiq

18 1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama -Mp3
Al-Quran Al-Baqarah 1.1.5 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih -Kad Imbasan
demi kalimah dalam -Berusaha
ayat kelima 255

Surah Al-Baqarah: potongan ayat pertama

hingga kelima dalam

ayat 255 Surah Al-
Baqarah dengan

bimbingan.
2.Latih tubi

3.0 Ayat 2 3.1 Ayat 31 Surah Murid berupaya: 1. Menyatakan - Kesopanan - Buku Teks
- LCD
Kefahaman An-Nur : Batasan 3.1.2 Menyatakan kepentingan memelihara - Kejujuran - Carta

pergaulan dalam Islam. kepentingan batasan pergaulan - Hemah

memelihara dalam Islam. Tinggi bergambar
batasan pergaulan 2. Menyatakan batasan

dalam Islam pergaulan dalam Islam

dengan memberi contoh

yang sesuai.
3. Tayangan video

7.0 Sirah 1 7.1 Khulafa’ Al Rasyidin : Murid berupaya: 1. Menyatakan sumbangan Bertanggungja- -Buku Teks
Siddiq 7.1.3 Menjelaskan
sumbangan Abu Abu Bakar As Siddiq wab -LCD

2. Sumbang saran contoh- -Berusaha -papan putih

13

Bakar As Siddiq contoh sumbangan Abu

terhadap Bakar As Siddiq

perkembangan Islam

19 1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama -Buku teks
Al-Quran -Audio rakaman
Al-Baqarah 1.1.6 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih -LCD
4.0 Hadis
ayat keenam 255 demi kalimah dalam -LCD
6.0 Ibadah -Buku teks
7.0 Sirah Surah Al-Baqarah: potongan ayat pertama
-Buku Teks
20 1.0 Tilawah hingga keenam dalam -LCD
Al-Quran -Carta bergambar
ayat 255 Surah Al- -Buku Teks
2.0 Hafazan -LCD
Baqarah dengan -papan putih

bimbingan. -Buku teks
-Audio rakaman
2.Latih tubi -LCD

1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya: 1.Mendengar cerita -Berusaha - Carta potongan

berkaitan sifat ikhlas 4.1.2 Menyatakan 2.soal jawab kefahaman -Gigih

dalam amalan : contoh-contoh dari mendengar cerita -Dedikasi
“Sesungguhnya amalan perbuatan 3.sumbang saran contoh-
itu dinilai dengan niat” yang kepada
contoh perbuatan ikhlas

(Riwayat Al-Bukhari & keikhlasan 4.Latihan

Muslim,:Hadis Sahih)

1 6.2 Tayamum Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Berusaha

6.2.1. Menyatakan tayamum dan hukumnya -Kebersihan

pengertian dan 2. Soal Jawab

hukum tayamum 3. Latih tubi -Kerjasama
1 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin: Murid berupaya: 1.Menyatakan nama

Umar Al-Khattab 7.2.1 Menyatakan biodata sebenar -Gigih

ringkas Umar Al- 2.Menulis nama mengikut -Berusaha

Khattab ejaan yang betul -Mencuba

3.Latih tubi menyatakan

nama gelaran dan

sebenar

1 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama

Al-Baqarah 1.1.6 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih

ayat keenam 255 Surah demi kalimah dalam

Al-Baqarah: potongan ayat pertama

hingga keenam dalam

ayat 255 Surah Al-

Baqarah dengan

bimbingan.

2.Latih tubi

2 2.2 Surah Al-Kafirun Murid berupaya: 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama

14

2.2.1 Membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih Ayat
menghafaz ayat satu dari sebutan hafazan - Kad imbasan
hingga ayat dua kalimah
Surah Al-Kafirun 3. Menyusun kad dipapan - Al-quran
hitam - Alat pandang

4. Menghafaz surah secara Dengar
kumpulan dan individu. - LCD
-LCD
4.0 Hadis 1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya: 1.Mendengar cerita -Berusaha -Buku teks

6.0 Ibadah berkaitan sifat ikhlas 4.1.2 Menyatakan 2.soal jawab kefahaman -Gigih -Buku Teks
21 1.0 Tilawah -LCD
dalam amalan : contoh-contoh dari mendengar cerita -Dedikasi -Carta bergambar
Al-Quran “Sesungguhnya amalan perbuatan 3.sumbang saran contoh-
itu dinilai dengan niat” yang kepada -Buku teks
contoh perbuatan ikhlas -Audio rakaman
-LCD
(Riwayat Al-Bukhari & keikhlasan 4.Latihan

Muslim,:Hadis Sahih)

1 6.2 Tayamum Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Berusaha

6.2.1. Menyatakan tayamum dan hukumnya -Kebersihan

pengertian dan 2. Soal Jawab

hukum tayamum 3. Latih tubi

1 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama

Al-Baqarah 1.1.6 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih

ayat keenam 255 Surah demi kalimah dalam

Al-Baqarah: potongan ayat pertama

hingga keenam dalam

ayat 255 Surah Al-

Baqarah dengan

bimbingan.

2.Latih tubi

3.0 Ayat 2 3.1 Ayat 31 Surah Murid berupaya: 1. Menyatakan - Kesopanan - Buku Teks

Kefahaman An-Nur : Batasan 3.1.2 Menyatakan kepentingan memelihara - Kejujuran - LCD

pergaulan dalam Islam. kepentingan batasan pergaulan - Hemah - Carta

memelihara dalam Islam. Tinggi bergambar

batasan pergaulan 2. Menyatakan batasan

dalam Islam pergaulan dalam Islam

dengan memberi contoh

yang sesuai.

3. Tayangan video

6.0 Ibadah 1 6.2 Tayamum Murid berupaya: 1. Menyatakan rukun -Berusaha -Buku Teks
-Kebersihan -LCD
6.2.2. Menyatakan rukun tayamum

15

tayamum 2. Soal Jawab -Carta bergambar

3. Latih tubi -Buku Teks
-LCD
7.0 Sirah 1 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin: Murid berupaya: 1.Menyatakan nama -Kerjasama -papan putih
22 2.0 Hafazan
Umar Al-Khattab 7.2.1 Menyatakan biodata sebenar -Gigih - Carta potongan
6.0 Ibadah Ayat
7.0 Sirah ringkas Umar Al- 2.Menulis nama mengikut -Berusaha
8.0 Akhlak - Kad imbasan
23 1.0 Tilawah Khattab ejaan yang betul -Mencuba kalimah
Al-Quran - Al-quran
3.Latih tubi menyatakan - Alat pandang
Dengar
nama gelaran dan sebenar - LCD
-Buku Teks
2 2.2 Surah Al-Kafirun Murid berupaya: 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama -LCD
-Carta bergambar
2.2.1 Membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih
-Buku Teks
menghafaz ayat satu dari sebutan hafazan -LCD
-papan putih
hingga ayat dua Surah 3. Menyusun kad dipapan
-Buku Teks
Al-Kafirun hitam -LCD
-Carta bergambar
4. Menghafaz surah secara
-Buku teks
kumpulan dan individu. -Audio rakaman
-LCD
1 6.2 Tayamum Murid berupaya: 1. Menyatakan rukun -Berusaha

6.2.2. Menyatakan rukun tayamum -Kebersihan

tayamum 2. Soal Jawab

1 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin: Murid berupaya: 3. Latih tubi -Kerjasama
1.Menyatakan nama

Umar Al-Khattab 7.2.1 Menyatakan biodata sebenar -Gigih

ringkas Umar Al- 2.Menulis nama mengikut -Berusaha

Khattab ejaan yang betul -Mencuba

3.Latih tubi menyatakan

nama gelaran dan sebenar

1 8.2 Sifat amanah Murid berupaya: 1.Sumbang Saran -Amanah

8.2.1 Menyatakan menyatakan pengertian -Kerjasama

pengertian Amanah amanah -Jujur

2. Perbincangan- contoh

perilaku amanah

3 .Latihan

1 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama

Al-Baqarah 1.1.7 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih

ayat ketujuh 255 demi kalimah dalam

Surah Al-Baqarah potongan ayat pertama

hingga ketujuh dalam

ayat 255 Surah Al-

Baqarah dengan

bimbingan.

16

2.Latih tubi

3.0 Ayat 2 3.1 Ayat 31 Surah Murid berupaya: 1. Menjelaskan - Kesopanan - Buku Teks

Kefahaman An-Nur : Batasan 3.1.3 Menyatakan kesan kepentingan menjaga - Kejujuran - LCD

pergaulan dalam Islam. buruk akibat tidak batasan pergaulan dan - Hemah - Carta

memelihara batasan kesan buruk sekiranya Tinggi bergambar

pergaulan tidak dijaga

.2. Menilai batasan

pergaulan dalam Islam

dengan memberi contoh

yang sesuai.

3. Tayangan video

5.0 Aqidah 1 5.2 Percaya kepada Murid berupaya: 1. Menyatakan hukum - Kepercayaan -Buku Teks
6.0 Ibadah
24 2.0 Hafazan Allah 5.2.1 Menyatakan dalil percaya kepada Allah. - Kesyukuran -LCD

4.0 Hadis wajib beriman 2.Perbincangan -Carta bergambar

6.0 Ibadah kepada Allah 3. Latih tubi

1 6.2 Tayamum Murid berupaya: 1. Menyatakan rukun -Berusaha -Buku Teks

6.2.2. Menyatakan rukun tayamum -Kebersihan -LCD

tayamum 2. Soal Jawab -Carta bergambar

3. Latih tubi

2 2.2 Surah Al-Kafirun Murid berupaya: 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama - Carta potongan

2.2.2 Membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih Ayat

menghafaz ayat tiga dari sebutan hafazan -Berusaha - Kad imbasan

hingga ayat empat 3. Menyusun kad dipapan kalimah

Surah Al-Kafirun hitam - Al-quran

4. Menghafaz surah secara - Alat pandang

kumpulan dan individu. Dengar

- LCD

1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya: 1. Menyatakankepentingan -Berusaha -LCD

berkaitan sifat ikhlas 4.1.3 Menyatakan ikhlas dalam melakukan -Gigih -Buku teks

dalam amalan : kepentingan setiap perbuatan -Dedikasi
“Sesungguhnya amalan ikhlas dalam 2.Perbincangan
itu dinilai dengan niat” melakukan 3.Latihan

(Riwayat Al-Bukhari & setiap perbuatan

Muslim,:Hadis Sahih)

1 6.2 Tayamum Murid berupaya: 1. menonton video -Berusaha -LCD

6.2.3 Menunjuk cara 2. simulasi dengan -Fokus -debu

bertayamum bimbingan guru -Kerjasana -rakaman

3. Amali menggunakan video/online

17

debu dan alat-alat lain

7.0 Sirah 1 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin: Murid berupaya: 1. Menyatakan sifat -Amanah -Buku Teks
-LCD
25 1.0 Tilawah Umar Al-Khattab 7.2.2 Menyatakan sifat peribadi -Jujur -papan putih
Al-Quran
peribadi Umar Al-Khattab -Benar -Buku teks
-Audio rakaman
Umar Al-Khattab 2.sumbang saran contoh- -LCD

contoh sifat yang

mahmudah

3.berlakon sifat peribadi

yang mulia

2 1.1 Ayat 255 Surah Murid berupaya: 1.Murid membaca dan -Kerjasama

Al-Baqarah 1.1.7 Membaca potongan melafazkan kalimah -Gigih

ayat ketujuh 255 demi kalimah dalam

Surah Al-Baqarah: potongan ayat pertama

hingga ketujuh dalam

ayat 255 Surah Al-

Baqarah dengan

bimbingan.

2.Latih tubi

3.0 Ayat 2 3.1 Ayat 31 Surah Murid berupaya: 1. Menjelaskan - Kesopanan - Buku Teks

Kefahaman An-Nur : Batasan 3.1.3 Menyatakan kesan kepentingan menjaga - Kejujuran - LCD

pergaulan dalam Islam. buruk akibat tidak batasan pergaulan dan - Hemahtinggi - Carta

memelihara batasan kesan buruk sekiranya bergambar

pergaulan tidak dijaga

.2. Menilai batasan

pergaulan dalam Islam

dengan memberi contoh

yang sesuai.

7.0 Sirah 1 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin: Murid berupaya: 3. Tayangan video -Amanah -Buku Teks
1. Menyatakan sifat

Umar Al-Khattab 7.2.2 Menyatakan sifat peribadi -Jujur -LCD

peribadi Umar Al-Khattab -Benar -papan putih

Umar Al-Khattab 2.sumbang saran contoh-

contoh sifat yang

mahmudah

3.berlakon sifat peribadi

yang mulia

26 2.0 Hafazan 2 2.2 Surah Al-Kafirun Murid berupaya: 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama - Carta potongan

2.2.2 Membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih Ayat

menghafaz ayat tiga dari sebutan hafazan -Berusaha - Kad imbasan

hingga ayat empat 3. Menyusun kad dipapan kalimah

18

Surah Al-Kafirun hitam - Al-quran
4. Menghafaz surah secara - Alat pandang

kumpulan dan individu. Dengar
- LCD
5.0 Aqidah 1 5.2 Percaya kepada Murid berupaya: 1. Menyatakan hukum - Kepercayaan -Buku Teks
6.0 Ibadah Allah 5.2.1 Menyatakan dalil percaya kepada Allah. - Kesyukuran -LCD
-Carta bergambar
1 6.2 Tayamum wajib beriman 2. Perbincangan -Berusaha
kepada Allah 3. Latih tubi -Fokus -LCD
8.0 Akhlak 1 8.2 Sifat amanah Murid berupaya: 1. menonton video -Kerjasana -debu
6.2.3 Menunjuk cara 2. simulasi dengan -rakaman
27 1.0 Tilawah 1 1.1 Ayat 255 Surah bertayamum -Amanah video/online
Al-Quran Al-Baqarah bimbingan guru -Kerjasama
Murid berupaya: 3. Amali menggunakan -Jujur -Buku Teks
8.2.1 Menyatakan -LCD
debu dan alat-alat lain -Kerjasama -Carta bergambar
pengertian Amanah 1.Sumbang Saran -Gigih
-Buku teks
Murid berupaya: menyatakan pengertian -Audio rakaman
1.1.7 Membaca potongan amanah -LCD
2. Perbincangan- contoh
ayat ketujuh 255 perilaku amanah
Surah Al-Baqarah: 3 .Latihan
1.Murid membaca dan
melafazkan kalimah
demi kalimah dalam
potongan ayat pertama
hingga ketujuh dalam
ayat 255 Surah Al-
Baqarah dengan
bimbingan.
2.Latih tubi

3.0 Ayat 2 3.1 Ayat 31 Surah Murid berupaya: 1.Tayangan video - Kesopanan - Buku Teks

Kefahaman An-Nur : Batasan 3.1.4 Menjelaskan contoh 2. Sumbangsaran memberi - Kejujuran - LCD

pergaulan dalam Islam. pergaulan menurut contoh yang sesuai - Hemah - video rakaman

Islam batasan pergaulan dalam Tinggi

Islam

4.0 Hadis 1 4.1 Potongan hadis Murid berupaya: 1. Menyatakankepentingan -Berusaha -LCD
ikhlas dalam melakukan -Gigih -Buku teks
berkaitan sifat ikhlas 4.1.3 Menyatakan setiap perbuatan -Dedikasi

dalam amalan : kepentingan 2.Perbincangan
3.Latihan
“Sesungguhnya amalan ikhlas dalam

itu dinilai dengan niat” melakukan

19

(Riwayat Al-Bukhari & setiap perbuatan

Muslim,:Hadis Sahih)

5.0 Aqidah 1 5.2 Percaya kepada Murid berupaya: 1. Menyatakan bukti Allah - Kepercayaan -Buku Teks
28 2.0 Hafazan
Allah 5.2.2 Menyatakan bukti Maha Berkuasa dengan - Kesyukuran -LCD
6.0 Ibadah
7.0 Sirah Allah Maha memberi contoh. -Carta bergambar
8.0 Akhlak
Berkuasa 2.Perbincangan

3. Latih tubi

2 2.2 Surah Al-Kafirun Murid berupaya: 1. Talaqi dan musyafah -Kerjasama - Carta potongan

2.2.3 Membaca dan 2.Pelajar memadankan kad -Gigih Ayat

menghafaz ayat lima dari sebutan hafazan -Berusaha - Kad imbasan

hingga ayat enam 3. Menyusun kad dipapan kalimah

Surah Al-Kafirun hitam - Al-quran

4. Menghafaz surah secara - Alat pandang

kumpulan dan individu. Dengar

- LCD

1 6.3 Jenis- jenis mandi Murid berupaya: 1. Menyatakan pengertian -Berusaha -Buku Teks

6.3.1 Menyatakan mandi dan hukumnya -Kebersihan -LCD

pengertian mandi 2. Soal Jawab -Carta bergambar

1 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin: Murid berupaya: 3. Latih tubi -Buku Teks
1. Menyatakan sumbangan -Berusaha

Umar Al-Khattab 7.2.3 Menjelaskan Umar Al-Khattab -Gigih -LCD

sumbangan 2. Sumbang saran contoh- -Berusaha -papan putih

Umar Al-Khattab contoh sumbangan Abu

terhadap Umar Al-Khattab

perkembangan Islam 3. Latihan

1 8.2 Sifat amanah Murid berupaya: 1.Sumbang Saran -Amanah -Buku Teks
8.2.2 Menjelaskan menyatakan kebaikan -Kerjasama -LCD
amanah -Jujur -Carta bergambar
kebaikan bersifat
amanah 2. Perbincangan
3 .Latihan

20

1.0 Tilawah 1 1.1.Ayat 255 Surah 1.1.8 Membaca potongan 1. Membaca ayat Rajin Mp3
Al-Quran Al-Baqarah ayat ke 255 Surah kefahaman Gigih Laptop
Al-Baqarah: Berusaha Kad imbasan
2. Mengeja
3. Perbincangan
4. Peta minda
5. Latih tubi

29 1. Melafazkan kalimah.
2. Membaca potongan
3.0 Ayat 2 3.1 Ayat 31 Surah 1. Membaca ayat Kesopanan Manila kad
Kefahaman An-Nur : ayat kelapan kefahaman Jujur
3. Mengeja dan Amanah
2. Perbincangan
menyebut ayat 3. Soal jawab
dengan betul 4. Kuiz
3.1.4 Batasan pergaulan 5. Latih tubi
dalam Islam.
4.0 Hadis 1 4.1 Hadis 1. Menyatakn Kad imbasan
Laptop
intisari ayat 1. Perbincangan Kejujuran Tayangan
2. Menulis cara 2. Soal jawab Keikhlasan video
3. Latih tubi
bergaul dalam 4. Kuiz
islam
3. Menyatakan
pengajaran ayat

4.1.3 Potongan hadis
berkaitan sifat ikhlas
dalam amalan :
“Sesungguhnya amalan
itu dinilai dengan niat”

1. Menyatakan
makna hadis

2. Menyatakan
contoh contoh
perbuatan yang
ikhlas

3. Menyatakan
pengajaran ayat

21

5.0 Aqidah 1 5.2 Percaya kepada 5.2.2 Menyatakan bukti 1. Perbincangan Taat Manila kad
Allah Allah Maha didalam Kasih sayang Lembaran
Berkuasa kumpulan Bertolak ansur kerja

Murid berupaya: 2. Membuat peta
2.1.1 Membaca dan minda

menghafaz ayat satu 3. Latih tubi
hingga ayat dua 4. Menonton video
Surah Al-Asr
30 2.0 Hafazan 2 2.1 Surah Al-Asr 2.1.2 Membaca dan
menghafaz ayat tiga
Surah Al-Asr 1. Membaca Kerjasama Mp3
2.1.3 Membaca dan 2. Mengeja Berusaha Video
menghafaz ayat dua 3. Menghafaz Al-quran dan
hingga ayat tiga 4. Mengulang tafsir
Surah Al-Asr 5. Menyemak
2.1.4 Menghafaz Surah
Al-Asr bacaan dengan
Murid berupaya : guru
4.1.3 Menyatakan 6. Latih tubi
kepentingan ikhlas
4.0 Hadis 1 4.1 Hadis dalam melakukan 1. Perbincangan Sabar Kad imbasan
setiap perbuatan. 2. Soal jawab Video
3. Latih tubi
4. Kuiz

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi Murid berupaya: 1. Peta buih kebersihan Kad imbasan
6.3.1 Menyatakan 2. Perbincangan Rajin Slaide
3. Latih tubi
pengertian mandi 4. Kuiz

8.0 Akhlak 1 8.2 Sifat amanah 8.2.2 Menjelaskan 1. Peta buih Amanah

kebaikan 2. Perbincangan Jujur

bersifat amanah 3. Latih tubi

4. Kuiz

31 1.0 Tilawah 2 1.1 Surah Al- Baqarah ayat 1.1.8 Membaca potongan 1. Mengeja Kegigihan Mp3

Al-Quran 255 ayat kelapan 255 2. Menyebut Kad imbasan
Surah Al-Baqarah: 3. Mengulang Bertanggungjawab Al-quran

22

5.0 Aqidah 1 5.2 Percaya kepada 5.2.3 Menjelaskan 4. Menyambung Bertanggungjawab
Allah peranan sebagai ayat
seorang muslim Hemah tinggi Manila kad
yang percaya 1. Perbincangan
kepada Allah 2. Soal jawab
3. Latih tubi
4. kuiz

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi Murid berupaya: Kebersihan Kad imbasan

6.3.1 Menyatakan 1. Peta buih Rajin Slaide

pengertian mandi 2. Perbincangan

3. Latih tubi

7.0 Sirah 1 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin: 7.2.3 Menjelaskan Kuiz Kasih saying Laptop
1. Peta buih

Umar Al-Khattab sumbangan Umar 2. Perbincangan Berdisiplin Manila kad

Al-Khattab 3. Tayangan video

terhadap 4. Latih tubi

perkembangan 5. Kuiz

Islam

32 2.0 Hafazan 2 2.2 Surah Al-Kafirun 2.2.4 Menghafaz Surah 1. Menghafaz Kerajinan Muqaddam

Al-Kafirun 2. Mengulang Bersungguh- CD

3. Membuat sungguh

semakan dengan

guru

4.0 Hadis 1 4.1 Potongan hadis 4.1.4 Menjelaskan 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

berkaitan sifat ikhlas pengajaran 2. Soal jawab Menghargai Kad imbasan

dalam amalan : daripada potongan 3. Latih tubi masa Lembaran

hadis. 4. Kuiz Rasional kerja

“Sesungguhnya amalan

itu dinilai dengan niat”

(Riwayat Al-Bukhari &

Muslim,:Hadis Sahih)

33 1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat kelapan 255 1.1.8 Membaca potongan 1. Mengeja Kegigihan Mp3

Al-Quran Surah Al-Baqarah: ayat kelapan 255 2. Menyebut Bertanggungja Kad imbasan
Surah Al-Baqarah: 3. Mengulang wab Al-quran

4. Menyambung

23

ayat

5.0 Aqidah 1 5.3 Percaya kepada 5.3.1 Menyatakan nama 1. Perbincangan Bertanggungja Manila kad

Malaikat Malaikat yang wajib 2. Soal jawab wab

diyakini 3. Latih tubi Hemah tinggi

4. Kuiz

5. Tayangan video

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.1 Menyatakan 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

pengertian mandi 2. Latih tubi Rajin Kad imbasan

6.3.2 Menyatakan jenis- 3. Kuiz Bersungguh-

jenis mandi dan 4. Peta minda sungguh

hukumnya

34 2.0 Hafazan 2 2.2 Surah Al-Kafirun 2.2.4 Menghafaz Surah 1. Menghafaz Mp3

Al-Kafirun 2. Mengulang Kerajinan Muqadddam

3. Menyemak Bersungguh

bacaan bersama sungguh

guru dan rakan

4.0 Hadis 1 4.1 Potongan hadis 4.1.4 Menjelaskan 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

berkaitan sifat ikhlas pengajaran 2. Lakonan Usaha Lembaran

dalam amalan : daripada potongan 3. Bercerita kerja

hadis. 4. Latih tubi

5. Kuiz

“Sesungguhnya amalan
itu dinilai dengan niat”

(Riwayat Al-Bukhari &

Muslim,:Hadis Sahih)

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.2 Menyatakan jenis- 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

jenis mandi dan 2. Latih tubi Rajin

hukumnya 3. Kuiz Bersungguh-

4. Peta minda sungguh

4.0 Akhlak 1 8.2 Sifat amanah 8.2.3 Menunjuk cara 1. Demonstrasi Kerjasama Manila kad

perlakuan bersifat 2. Lakonan Rajin Lembaran

amanah 3. Perbincangan Bersungguh- kerja

4. Latih tubi sungguh laptop

5. Kuiz

6. Tayangan video

35 1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah 1.1.9 Membaca ayat 255 1. Mengeja Kegigihan Mp3

Al-Baqarah Surah Al-Baqarah 2. Menyebut Bertanggungja Kad imbasan

24

Al-Quran 1 4.1 Potongan hadis 4.1.4 Menjelaskan 3. Mengulang wab Al-quran
4.0 Hadis 4. Menyambung
Kerjasama Manila kad
berkaitan sifat ikhlas pengajaran ayat Usaha Lembaran
1. Perbincangan kerja
dalam amalan : daripada potongan 2. Lakonan
3. Bercerita
hadis. 4. Latih tubi
5. Kuiz

“Sesungguhnya amalan
itu dinilai dengan niat”

(Riwayat Al-Bukhari &

Muslim,:Hadis Sahih

5.0 Aqidah 1 5.3 Percaya kepada 5.3.1 Menyatakan nama 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

Malaikat Malaikat yang wajib 2. Latih tubi Rajin Lembaran

diyakini 3. Kuiz Bersungguh- kerja

4. Peta minda sungguh Laptop

5. Bercerita

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.3 Menjelaskan cara – 6. Bernasyid Kerjasama Manila kad
1. Perbincangan

cara mandi wajib 2. Latih tubi Rajin Lembaran

3. Kuiz Bersungguh- kerja

4. Peta minda sungguh Laptop

36 1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah 1.1.9 Membaca ayat 255 1. Mengeja Kegigihan Mp3

Al-Quran Al-Baqarah Surah Al-Baqarah 2. Menyebut Bertanggungja Kad imbasan
3. Mengulang wab Al-quran

4. Menyambung

ayat

4.0 Hadis 1 4.1 Potongan hadis 4.1.4 Menjelaskan 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

berkaitan sifat ikhlas pengajaran daripada 2. Lakonan Usaha Lembaran

dalam amalan : potongan hadis. 3. Bercerita kerja

4. Latih tubi

5. Kuiz

5.0 Aqidah “Sesungguhnya amalan 5.3.2 Menyatakan tugas- 1. Bernasyid Kegigihan Manila kad
itu dinilai dengan niat” tugas Malaikat 2. Perbincangan
(Riwayat Al-Bukhari & Bertanggungja Lembaran
Muslim,:Hadis Sahih

1 5.3 Percaya kepada
Malaikat

25

3. Soal jawab wab kerja

4. Latih tubi Laptop

5. Syarahan

6. Kuiz

7. Peta minda

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.3 Menjelaskan cara – 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

cara mandi wajib 2. Latih tubi Rajin Lembaran

3. Kuiz Bersungguh- kerja

4. Peta minda sungguh Laptop

37 2.0 Hafazan 2 2.2 Surah Al-Kafirun 2.2.4 Menghafaz Surah 1. Menghafaz Kerajinan Mp3

Al-Kafirun 2. Mengulang Bersungguh laptop

3. Menyemak sungguh

bacaan bersama

guru dan rakan

4.0 Hadis 1 4.1 Potongan hadis 4.1.2 Menyatakan contoh- 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

berkaitan sifat ikhlas contoh perbuatan 2. Lakonan Usaha Lembaran

dalam amalan : yang kepada 3. Bercerita kerja

keikhlasan 4. Latih tubi

5. Kuiz

“Sesungguhnya amalan
itu dinilai dengan niat”

(Riwayat Al-Bukhari &

Muslim,:Hadis Sahih

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.3 Menjelaskan cara – 1. Perbincangan Kerjasama Video

cara mandi wajib 2. Latih tubi Usaha Manila kad

3. Kuiz

4. Peta minda

4.0 Akhlak 1 8.2 Sifat amanah 8.2.3 Menunjuk cara 1. Demonstrasi Kerjasama Manila kad

perlakuan bersifat 2. Lakonan Rajin Lembaran

amanah 3. Perbincangan Bersungguh- kerja

4. Latih tubi sungguh laptop

5. Kuiz

6. Tayangan video

38 1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah 1.1.9 Membaca ayat 255 1. Mengeja Kegigihan Mp3

Al-Quran Al-Baqarah Surah Al-Baqarah 2. Menyebut Bertanggungja Kad imbasan
3. Mengulang wab Al-quran

4. Menyambung

ayat

26

4.0 Akhlak 1 4.1 Potongan hadis 4.1.3 Menyatakan 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad
2. Lakonan Usaha Lembaran
berkaitan sifat ikhlas kepentingan ikhlas 3. Bercerita kerja
4. Latih tubi
dalam amalan : dalam melakukan 5. Kuiz

setiap perbuatan

“Sesungguhnya amalan

itu dinilai dengan niat”

(Riwayat Al-Bukhari &

Muslim,:Hadis Sahih

5.0 Aqidah 1 5.3 Percaya kepada 5.3.2 Menyatakan tugas- 1. Bernasyid Kegigihan Manila kad

Malaikat tugas Malaikat 2. Perbincangan Bertanggungja Lembaran

3. Soal jawab wab kerja

4. Latih tubi Laptop

5. Syarahan

6. Kuiz

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.3 Menjelaskan cara – 7. Peta minda Kerjasama Manila kad
1. Perbincangan

cara mandi wajib 2. Latih tubi Usaha Lembaran

3. Kuiz kerja

4. Peta minda

39 1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah 1.1.9 Membaca ayat 255 1. Mengeja Kegigihan Manila kad

Al-Quran Al-Baqarah Surah Al-Baqarah 2. Menyebut Bertanggungja Lembaran
3. Mengulang wab kerja

4. Menyambung

ayat

4.0 Hadis 1 4.1 Potongan hadis 4.1.3 Menyatakan 1. Perbincangan Kerjasama Manila kad

berkaitan sifat ikhlas kepentingan ikhlas 2. Lakonan Usaha Lembaran

dalam amalan : dalam melakukan 3. Bercerita kerja

setiap perbuatan. 4. Latih tubi Soft board

5. Kuiz

5.0 Aqidah “Sesungguhnya amalan 5.3.2 Menyatakan tugas- 1. Bernasyid Kerjasama Manila kad
itu dinilai dengan niat” tugas Malaikat 2. Perbincangan Rajin Lembaran
(Riwayat Al-Bukhari & 3. Soal jawab Bersungguh- kerja
Muslim,:Hadis Sahih 4. Latih tubi sungguh Laptop

1 5.3 Percaya kepada
Malaikat

27

5. Syarahan

6. Kuiz

7. Peta minda

6.0 Ibadah 1 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.3 Menjelaskan cara – 1. Perbincangan Kegigihan Manila kad

cara mandi wajib 2. Latih tubi Bertanggungja Lembaran

3. Kuiz wab kerja

4. Peta minda

40 1.0 Tilawah 2 1.1 Ayat 255 Surah 1.1.10 Membaca ayat 1. Mengeja Kegigihan Mp3

Al-Quran Al-Baqarah 255 Surah Al- 2. Menyebut Bertanggungja Kad imbasan
Baqarah 3. Mengulang wab Al-quran

4. Menyambung

ayat

4.0 Hadis 4.1 Potongan hadis 4.1.4 Menjelaskan 1. Perbincangan Kegigihan Manila kad

berkaitan sifat ikhlas pengajaran daripada 2. Latih tubi Bertanggungja Lembaran

dalam amalan : potongan hadis 3. Kuiz wab kerja

4. Peta minda

5.0 Aqidah “Sesungguhnya amalan 5.3.3 Menjelaskan 1. Perbincangan Kerjasama Mp3
8.0 Akhlak itu dinilai dengan niat” kepentinganm 2. Latih tubi Rajin Laptop
(Riwayat Al-Bukhari & meyakini 3. Kuiz Bersungguh- Manila kad
Muslim,:Hadis Sahih kewujudan Malikat 4. Peta minda sungguh Soft bord
5. Nasyid
1 5.3 Percaya kepada Kerjasama Mp3
Malaikat 1. Demonstrasi Rajin Laptop
2. Lakonan Bersungguh- Manila kad
1 8.2 Sifat amanah 8.2.3 Menunjuk cara 3. Perbincangan sungguh Soft bord
perlakuan 4. Latih tubi
bersifat amanah 5. Kuiz
6. Tayangan video

28


Click to View FlipBook Version