The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ivan Slany, 2019-05-09 04:55:18

Projekt GETOS TI2019

Projekt GETOS TI2019

IP30 SITUÁCIA
Trenčín -Priemyselný park
PRIEMYSELNÝ PARK
UZAVRETÝ!
INLINE POLMARATON

E7

Cesta I/61 Ul. Bratislavská PRIEMYSELNÝ PARKPRI9EU:9M0Z.09YA-.1S2V30E:R10LE07NTÝÝPARK PRIEMYSELNÝ PARK Cesta I/61 Ul.Bratislavská SMER DUBNICA n.VÁHOM
UZAVRETÝ! UZAVRETÝ!
SMER NOVÉ MESTO n.VÁHOM Chodník-peší Cyklistický chodník E7 IP30 SAD s uzávierkou ciest v priemyselnom parku
Chodník-peší INLINE POLMARATÓN INLINE POLMARATÓN dňa 3.8.2019 v čase od 9:15 do 11:00 a od 14:30
IS21 E12 ZAOMKAERKSEETBMNOANANCBMROHVADKE do 19:00 súhlasí.
Cyklistický chodník Chodník-peší OKREM
B27a ZAMESTNANCOV
PRIEM.PARKU A
NÁVŠTEVNÍKOV

INLINE
POLMARATÓNU

BUS

ASkleobvoankioaBsr.ra.ko.e Cyklistický chodníCkhodník-peší Z DÔVODU
BUS KONANIA
PRETEKOV

E12 Z DÔVODU Kruhový objazd bude uzavretý len počas
Z2a KONANIA nevyhnutných momentov pretekov.
PRETEKOV Počas konania celej akcie,budú mať
kontrolu nad bezpečným prejazdom,
B1 Chodník-peší Cyklistický chodník zodpovedné osoby usporiadateľskej služby,
ktoré budú v reflexných odevoch a vybavené
Chodník-peší vysielačkami.

E12 PARKOVANIE
PRE

NÁVŠTEVNÍKOV
PRETEKOV

IP12

Facility system IP12

PARKOVANIE E12
PRE
PARKOVANIE
PRE NÁVŠTEVNÍKOV
PRETEKOV
NÁVŠTEVNÍKOV
PRETEKOV E12 PARKOVANIE PARKOVANIE
PRE PRE

NÁVŠTEVNÍKOV NÁVŠTEVNÍKOV
PRETEKOV PRETEKOV

IP12 IP12 Z DÔVODU
KONANIA
PARKOVANIE E12 PRETEKOV
PRE

NÁVŠTEVNÍKOV
PRETEKOV

Les Slovakia LEGENDA:
Cyklistický chodník
PRIEMYSELNÝ PARK TRASA PRETEKOV - INLINE POLMARATÓN TRENČÍN 2019
UZAVRETÝ PARKOVISKÁ PRE NÁVŠETVNÍKOV PRETEKOV
EXISTUJÚCE DOPRAVNÉ ZNAČENIE (čierno-šedý symbol, čierny popis)
INLINE POLMARATÓN DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNČENIE (farebný symbol, červený popis)

B1

Z DÔVODU E12 E7 PRIEMUYZSAEVLRNEÝTPÝARK
KONANIA Z2a 99:.09.0-21031:070
PRETEKOV

Cyklistický chodník Chodník-peší B1 IP30 VYPRACOVAL PODPIS
E12 Ing. ĽUBOŠ CHMELÍK
Cyklistický chodník KULTÚRNE CENTRUM SIHOŤ, OSVIENČIMSKÁ 3, 911 01 TRENČÍN
Z2a INVESTOR AKCIE KULTÚRNE CENTRUM SIHOŤ, OSVIENČIMSKÁ 3, 911 01 TRENČÍN

Chodník-peší PRKEZOTENDKAÔONVIVOADU OBJEDNÁVATEĽ Getos, s.r.o.
Zlatovská 31
BUS AKCIA: 911 05 Trenčín, tel.: 0910 918 220

DÁTUM 05/2019

5. ROČNÍK TRENČÍN INLINE 2019 1Č.VÝKRESU

Č.SÚPRAVY

IP30 PRIEMYSELNÝ PARK PRÍLOHA:
UZAVRETÝ
PRIEMUYZSAEVLRNEÝTPÝARK
99:.090.2-1031:700 INLINE POLMARATÓN

DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE


Click to View FlipBook Version