The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rizarita5128, 2018-12-14 08:51:20

BUKU PENGURUSAN SMK SUNGAI BESAR 2019

2019

Keywords: 2019

BUKU PENGURUSAN

SMK SUNGAI BESAR
45300 SUNGAI BESAR
SELANGOR DARUL EHSAN
BEA 6043
TAHUN 2019

NAMA : …………………………………………….

No. Tel : 03-3224 1331
Fax : 03-3224 4818
Laman web : http://smksb2014.blogspot.com
Emel : [email protected]

2

KANDUNGAN

NO. TAJUK HALAMAN CATATAN
1 VISI, MISI KPM DAN MOTO SEKOLAH

2 IKRAR SEKOLAH

3 OBJEKTIF KUALITI SEKOLAH

4 PIAGAM PELANGGAN

5 SURAT ARAHAN MENJALANKAN TUGAS

6 SENARAI TUGAS MENGIKUT PORTFOLIO
7 ETIKA KERJA
8 JADUAL WAKTU DAN MASA MINIMUM SETAHUN
9 SENARAI NAMA GURU SESI PAGI DAN PETANG

TAHUN 2019
10 SENARAI NAMA ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA

TAHUN 2019
11 JADUAL BERTUGAS PENTADBIR
12 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN
13 JADUAL BERTUGAS IMAM/PEMBIMBING BACAAN

YAASIN
14 JADUAL GURU BERTUGAS FIQH WANITA
15 JADUAL GURU BERTUGAS KELAS PREP ASRAMA
16 JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN

PENTADBIRAN,
JAWATANKUASA KECEMERLANGAN (THINK TANK)
SEKOLAH
17 JAWATANKUASA SEKOLAH BESTARI,
JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN
MALAYSIA (SKPM)
18 JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH,
JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN
19 JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH
KUALITI (SPSK)
20 JAWATANKUASA TATATERTIB GURU DAN
KAKITANGAN,
JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK DAN
KAJIAN TINDAKAN

3

NO. TAJUK HALAMAN CATATAN

21 JAWATANKUASA DATA SEKOLAH

JAWATANKUASA LATIHAN PERSONAL /

22 PERKEMBANGAN STAF,
JAWATANKUASA MMI,

PENCATAT MINIT MESYUARAT / TAKLIMAT GURU

23 JAWATANKUASA DOKUMENTASI SEKOLAH,
JAWATANKUASA AMALAN GURU PENYAYANG

24 JAWATANKUASA VLE/ PEMBELAJARAN MAYA

25 JAWATANKUASA UPACARA RASMI SEKOLAH

JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA & GURU
26 (PIBG) DAN (PIBK),

JAWATANKUASA TABUNG SEPAKAT

JAWATANKUASA KELAB GURU DAN STAF (KGS),
JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH,
27 JAWATANKUASA PROGRAM ORIENTASI GURU
SANDARAN SISWAZAH TERLATIH & GURU
PRAKTIKAL

28 JAWATANKUASA PENTADBIRAN PPKI 2019

29 MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH

30 JAWATANKUASA PROGRAM GELOMBANG
KECEMERLANGAN LIMA TINGKATAN

31 SENARAI KETUA PANITIA DAN SETIAUSAHA PANITIA

32 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU,
JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK KEBAL

33 JAWATANKUASA UNIT PENILAIAN
DAN PEPERIKSAAN

34 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH,
JAWATANKUASA NILAM SEKOLAH

35 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH (PBS)

36 SENARAI PETUGAS PBS

JAWATANKUASA PEMANDU PROGRAM KBAT DAN
37 i-THINK,

JAWATANKUASA PLC

4

NO. TAJUK HALAMAN CATATAN

38 MAJLIS HAL EHWAL MURID

39 UNIT PENGURUSAN LEMBAGA DISIPLIN,
UNIT PENGURUSAN BADAN PENGAWAS

40 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING,
UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPda)

41 UNIT PENGURUSAN 3K,
UNIT PENGURUSAN KESELAMATAN

42 UNIT PENGURUSAN BENCANA ALAM,
UNIT PENGURUSAN KESIHATAN

43 UNIT PENGURUSAN KEBERSIHAN

44 UNIT PENGURUSAN ASRAMA,
UNIT PENGURUSAN SURAU

UNIT PENGURUSAN SPBT,
45 UNIT PENGURUSAN KANTIN,

UNIT PENGURUSAN MAJALAH

UNIT PENGURUSAN BIASISWA,
UNIT PENGURUSAN KWAPM,
46 UNIT PENGURUSAN INSURAN & TAKAFUL,

UNIT PENGURUSAN KEBAJIKAN

UNIT PENGURUSAN GALERI BESTARI,
47 UNIT PENGURUSAN DEWAN BESTARI,

UNIT PENGURUSAN MURID BUKAN ISLAM

PENYELARAS TINGKATAN,
48 SENARAI GURU KELAS DAN GURU PEMBANTU

ALIRAN PERDANA DAN PPKI

49 MAJLIS KOKURIKULUM SEKOLAH

50 PASUKAN BADAN BERUNIFORM

51 PERSATUAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK

52 PERSATUAN SEKOLAH DAN PERSATUAN DI BAWAH
UNIT HEM

53 MAJLIS SUKAN SEKOLAH

54 RUMAH SUKAN

55 KELAB SUKAN
JAWATAN KUASA PENILAI AKTIVITI KOKURIKULUM,

56 AHLI LEMBAGA KOPERASI SMK SUNGAI BESAR
BERHAD TAHUN 2019

57 PENCERAPAN PdPc & PENGHANTARAN BRM 2019
58 TAKWIM SEKOLAH 2019
59 PELAN SEKOLAH

5

VISI KPM

PENDIDIKAN BERKUALITI,
INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI KPM

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI UNTUK

MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI
MEMENUHI ASPIRASI NEGARA
MOTO SEKOLAH

‘SEPAKAT’

Sehati sejiwa,
Erat hubungan,
Perpaduan teguh,
Agama dijunjung,
Kasih disemai,
Amanah digalas,
Tanggungjawab dilunas

6

IKRAR SEKOLAH

Bahawa kami,
Murid-murid SMK Sungai Besar
dengan ini SEPAKAT dan berikrar ;
Akan menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh
Mematuhi peraturan-peraturan sekolah
Menjaga dan menaikkan imej sekolah
Menghormati guru-guru dan warga sekolah
Mentaati ibu bapa dan menyayangi keluarga kami
Mengamalkan ajaran agama serta nilai-nilai murni
Mematuhi peraturan keselamatan jalan raya

7

OBJEKTIF KUALITI SEKOLAH

1. Memberi peluang pendidikan kepada semua
warga sekolah tanpa mengira kaum dan bangsa.

2. Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu,
berketrampilan, dan mempunyai identiti nasional.

3. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam
semua mata pelajaran serta penguasaan murid
dalam Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.

4. Menanamkan kemahiran yang tinggi dalam
penguasaan dwibahasa kepada semua murid.

5. Mengembangkan potensi individu murid melalui
pembangunan program kokurikulum dan sukan.

6. Menyediakan prasarana yang cukup dan
kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran.

7. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran
yang dinamik, cekap dan berkesan.

8. Membina perhubungan dan permuafakatan dengan
agensi luar melalui pemerkasaan PIBG dalam program
Sarana PIBG dan Sarana Sekolah.

8

PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji dan berusaha untuk :
Memastikan peningkatan pencapaian prestasi
akademik, kokurikulum dan pembangunan modal
insan sekolah ke tahap yang cemerlang melalui ;
 Perancangan, pengurusan, pelaksanaan,

penyeliaan,dan penilaian program kurikulum, hal
ehwal murid dan kokurikulum berjalan dengan
lancar selaras dengan Falsafah Pendidikan
Negara dan Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia.
 Peningkatan taraf profesionalisme keguruan
dengan mengikuti program-program terancang
dan latihan berdasarkan kepada perkembangan
sistem pendidikan masa kini.
 Menjaga kebajikan para pelajar, guru dan
anggota bukan guru pada bila-bila masa,
sesuai dengan kehendak dan suasana semasa.
 Menjalinkan hubungan yang erat di antara
sekolah dan ibu bapa melalui PIBG.
 Membina rantaian perkhidmatan dengan agensi
luar sama ada agensi kerajaan atau bukan
kerajaan.

9 1
2
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI BESAR 3
45300 SUNGAI BESAR 4
5
SELANGOR DARUL EHSAN 6
TEL : 03-32241331 FAKS : 03-32244818 7
__________________________________________________________________________ 8
9
Ruj kami : SMKSB.100-1/9/1( )
Tarikh : 2 Januari 2019
Semua guru dan kakitangan
SMK Sungai Besar
Tuan/puan,

ARAHAN MENJALANKAN TUGAS BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan itu, tuan/puan adalah dikehendaki melaksanakan tugas-tugas
sebagaimana yang dinyatakan dalam senarai tugas yang diberikan.

3. Diharapkan tuan/puan sentiasa merujuk kepada pentadbir sekolah dalam
melaksanakan semua program yang dirancang. Bagi program-program kokurikulum yang
melibatkan aktiviti luar, prosedur yang sepatutnya berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas
yang berkuatkuasa hendaklah sentiasa dipatuhi.

4. Tuan/puan juga dikehendaki untuk mematuhi arahan pentadbir sekolah bagi
menjalankan suatu tugas yang tidak dinyatakan berdasarkan keperluan perkhidmatan dari
semasa ke semasa.

5. Kegagalan tuan/puan melaksanakan tugas yang diarahkan boleh mengakibatkan
tuan/puan dikenakan tindakan tatatertib berdasarkan Perintah Am Bab D
(Peraturan Pegawai Awam-Kelakuan dan Tatatertib 1993).

Kerjasama dan komitmen yang tuan/puan berikan semoga menjadi ibadah dan amal baik
untuk tuan/puan dan mendapat ganjaran dan balasan yang sebaik-baiknya.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

HAJI SARONI BIN TASUKI
Pengetua
SMK Sungai Besar

10

SENARAI TUGAS MENGIKUT PORTFOLIO

PORTFOLIO NAMA JAWATANKUASA JAWATAN DISANDANG

PENGURUSAN
DAN

PENTADBIRAN

KURIKULUM

HAL EHWAL
MURID

KOKURIKULUM

LAIN-LAIN

Bahawasanya saya menerima pelantikan jawatan-jawatan di atas sebagaimana yang terkandung
dalam Buku Pengurusan Sekolah SMK Sungai Besar 2019 dengan penuh dedikasi dan
bertanggungjawab.

……………………………………….. Disahkan oleh : ………………………………………..
()

Tarikh : ………………………………………...

11

ETIKA KERJA 2019

A ARAHAN AM.
1. Selaku pegawai kerajaan, guru dan staf sokongan adalah tertakluk kepada segala arahan
yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua guru dan staf sokongan
dikehendaki membaca, memahami dan mematuhi Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan
yang lain.
2. Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai satu
profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan atau mata pencarian semata-mata.
3. Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip
perkhidmatan awam.
4. Guru dan staf hendaklah meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada
kepentingan diri dalam menjalankan tugas.
5. Guru dan staf hendaklah bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika
berada di sekolah dan menjaga harta benda sekolah.
6. Guru juga perlu sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap
menjalankan tugas.
7. Aspek penting seperti berintegriti dan ikhlas, wajib diamalkan sepanjang masa bertugas.

B KEHADIRAN / MASA BERTUGAS
1. Waktu bertugas.

Hari Guru Sesi Pagi Guru Sesi Petang Staf Sokongan
Isnin - Khamis 7.20 pagi – 1.30 tgh 12.20 tgh – 6.40 ptg
Jumaat 7.20 pagi – 12.30 tgh 2.20 ptg – 6.40 ptg 7.30 pagi – 1.00 tgh
Rabu (Kokurikulum) 1.30 tgh – 4.30 ptg 10.00 pagi – 1.00 tgh 2.00 ptg – 5.30 ptg
7.30 pagi – 12.15 tgh
2.45 ptg – 5.30 ptg

2. Pihak sekolah menggunakan sistem kad perakam waktu.
Guru dan staf sokongan dimestikan merakam waktu hadir bertugas dan waktu tamat bertugas.
Kegagalan merakam kehadiran akan dianggap tidak hadir bertugas pada hari tersebut.

3. Setiap kali ingin bercuti (Cuti Rehat Khas / Cuti Rehat), permohonan melalui HRMIS
hendaklah diajukan terlebih dahulu selewat-lewatnya 3 hari sebelum cuti. Kerjasama guru dan
staf juga dipohon untuk menuliskan makluman di papan keberadaan guru di pejabat.

4. Guru dan staf yang ingin keluar dari kawasan sekolah dalam masa bertugas, diminta
mendapatkan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pengetua. Gunakan BUKU
KEBENARAN MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA.

5. Guru dan staf yang tidak dapat hadir atau terpaksa hadir lewat (kes kecemasan), hendaklah
memberi kenyataan dan sebab yang wajar melalui telefon, sebelum sesi persekolahan hari
berkenaan bermula.

6. Guru-guru dimestikan berada bersama-sama murid mengikut jadual waktu mengajar
masing-masing.

7. Guru-guru diminta menggunakan masa senggang untuk perkara-perkara yang berkaitan
tugas sahaja. Segala tugasan perlu dilaksanakan dan disempurnakan pada masa yang
ditetapkan.

8. Guru-guru yang bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum atau Pendidikan
Jasmani hendaklah mengawasi keselamatan murid sepanjang aktiviti dilaksanakan sehingga
tamat.

9. Guru-guru diwajibkan menghadiri mesyuarat / acara rasmi sekolah. Sekiranya tidak dapat
hadir, sila maklumkan secara bertulis kepada Pengetua / Penolong Kanan berkenaan.

12

C PERHIMPUNAN.

HARI SESI PAGI SESI PETANG

Isnin Mula Tamat Mula Tamat
Selasa - Khamis
7.20 pagi 8.00 pagi 1.20 tgh 1.50 tgh
Jumaat
7.20 pagi 7.30 pagi

7.20 pagi 8.00 pagi

1. Semua guru wajib menghadiri perhimpunan rasmi mingguan hari Isnin dan Jumaat dari awal
hingga tamat. Sila rekodkan kehadiran anda.

2. Guru bertugas mingguan, pengawas dan guru disiplin dikehendaki mengendalikan perhimpunan
sekolah setiap hari.

3. Berikut ialah atur cara perhimpunan yang perlu dipatuhi:
a Nyanyian Lagu Negaraku
b Nyanyian lagu Negeri Selangor
c Nyanyian Lagu Sekolah
d Ikrar Rukun Negara
e Ikrar Sekolah
f Laporan Guru Bertugas (minggu sebelum)
g Makluman Aktiviti Minggu Semasa / Pelancaran program.
h Ucapan Pengetua / wakil
i Doa.

4. Perhimpunan hari Selasa-Khamis adalah untuk memudahkan proses mendisiplinkan murid agar
mereka mematuhi peraturan sekolah. Sebarang pengumuman hendaklah dibuat melalui guru
bertugas atau guru disiplin.

5. Berikut ialah atur cara perhimpunan hari Jumaat:
a Bacaan Yasin dan doa.
b Tazkirah
c Penyampaian hadiah pertandingan peringkat daerah, negeri, kebangsaan / pelancaran
program khas.
d Ucapan Pengetua / wakil.

6. Semua guru kelas diminta hadir ke perhimpunan setiap hari untuk mencatat kehadiran murid
kelas masing-masing.

D PAKAIAN
1. Semua guru dan staf hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion dan bertepatan
dengan ETIKA PAKAIAN PENJAWAT AWAM.
Elakkan pakaian mencolok mata/ketat setiap kali berada di kawasan sekolah. Solekan dan
pemakaian barang kemas yang keterlaluan juga perlu dielakkan.
2. Guru Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian sukan yang lengkap semasa PdPc
berlangsung. Anda dibenarkan memakai pakaian sukan sepanjang hari kecuali semasa
perhimpunan rasmi.

E ARAHAN BERTUGAS DI LUAR KAWASAN
1. Semua guru yang mendapat arahan bertugas di luar, diminta mengisi buku MMI dan menulis
di papan keberadaan guru di pejabat.
Anda juga diminta menulis maklumat berkenaan di dalam kad perakam waktu.
Sekiranya terpaksa meninggalkan kelas, anda hendaklah meninggalkan tugasan secukupnya
untuk murid.
2. Guru yang bermesyuarat atau menghadiri kursus di luar, diminta menyediakan minit curai dan
menyerahkan satu salinan kepada Penolong Kanan berkenaan. Anda juga perlu berbincang
dengan pentadbir untuk hebahan info kursus / mesyuarat kepada guru lain dalam Program
Latihan Dalam Perkhidmatan.

13

F PENGURUSAN KEWANGAN.
1. Pastikan setiap penerimaan bayaran, resit diberi kepada murid.
2. Serahan bayaran kepada bendahari PIBG atau Pembantu Tadbir Kewangan hendaklah
dibuat tepat pada waktunya dengan jumlah yang betul. Sertakan juga senarai semak
bayaran.

G PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN.
1. Buku Rekod Mengajar hendaklah dilengkapkan dan diserahkan kepada Pengetua /
Penolong Kanan / Guru Kanan pada hari terakhir persekolahan setiap minggu.
2. Rancangan Pelajaran Harian hendaklah disiapkan setiap kali sebelum PdPc. Buku Rekod
Mengajar juga perlu dibawa bersama semasa melaksana PdPc.
3. Semua guru perlu meneliti Standard 4, SKPMg2 dan melaksanakan PdPc abad 21 mengi-
kut panduan yang diberi.
4. Pencerapan PdPc akan dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
5. Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) perlu dilaksanakan, dan borang transit perlu ditampal
di dalam Buku Rekod Mengajar.

H PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
1. Penilaian dan pentaksiran perlu dilaksanakan mengikut standard yang ditetapkan.
2. Soalan hendaklah mengikut Jadual Spesifikasi Ujian (JSU), dengan menitikberatkan
kebolehpercayaan.
3. Ujian dan penilaian dilaksanakan mengikut takwim sekolah. Jadual pengawasan khas
hendaklah dipatuhi agar ujian/penilaian berjalan lancar dan keputusannya boleh dipercayai.
4. Guru diminta mematuhi carta alir pengurusan peperiksaan yang disediakan oleh unit
peperiksaan dan mengunci masuk markah dalam tempoh yang ditetapkan.
5 Semua data peperiksaan hendaklah dianalisis dan dilakukan tindakan susulan yang
bersesuaian untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kualiti.

I SENARAI TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN.
1. Guru bertugas mingguan hendaklah hadir 15 minit awal sebelum persekolahan bermula,
dan balik sekurang-kurangnya 15 minit setelah masa persekolahan berakhir.
2. Memastikan bilik-bilik darjah telah dibersihkan, sampah telah dibuang, kipas dan lampu
telah dimatikan setelah tamat masa persekolahan.
3. Mengawasi disiplin dan keselamatan murid di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan
waktu sebelum loceng pertama.
4. Memantau kebersihan dan keselamatan bilik-bilik darjah, bilik-bilik khas, tandas, kantin dan
persekitaran kawasan sekolah.
5. Memeriksa kebersihan dan keselamatan makanan yang dijual di kantin sekolah.
6. Menguruskan rawatan murid yang sakit, mengeluarkan surat kebenaran rawatan dan
menghantar mereka ke klinik / hospital.
7. Memastikan murid menepati waktu keluar masuk perhimpunan, rehat dan masa pertukaran.
8. Menguruskan hal-hal berkaitan dengan kehilangan barang-barang.
9. Perhimpunan:
9.1 Memastikan bendera, pembesar suara dan tempat duduk guru telah disediakan,
berfungsi dengan baik dan mencukupi.
9.2 Memastikan semua murid menepati masa menghadiri perhimpunan, berbaris dengan
kemas dan rapi, serta mematuhi peraturan perhimpunan.
9.3 Membimbing pengawas melaksanakan tugas dengan berkesan.
10. Menyediakan laporan pemantauan, aktiviti harian dan kerosakan harta benda sekolah di
dalam BUKU LAPORAN BERTUGAS MINGGUAN dan BUKU LAPORAN PERHIMPUNAN
RASMI. Sekiranya terdapat perkara penting, sila laporkan terus kepada Pengetua untuk
tindakan segera.

14

JADUAL WAKTU DAN MASA MINIMUM SETAHUN (JAM) 2019

MP KELAS PERALIHAN JAM PERALIHAN
SETAHUN
1. BAHASA MELAYU (17) √
2. BAHASA INGGERIS (6) 278 √
3. BAHASA CINA (4) 108 √
4. AMALAN BAHASA MELAYU (14) 86 √
5. PENDIDIKAN SENI VISUAL (2) 236 √
6. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (4) 32 √
42

MP TINGKATAN 1 JAM 1MW 1MT 1ML 1LL 1OK 1DS 1SJ 1DL 1KW 1PM

1.B.MELAYU(7) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.B.INGGERIS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.MATEMATIK(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4.SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.PEND.ISLAM(8) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.PEND.MORAL(3) 64+32 √ √√ √√

7.SAINS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.GEOGRAFI(3) 48 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9.RBT(4) 64 √√√√√ √

10.B.ARAB(6) 96 √

11.KKQ(6) √

12.B.CINA(4) 64 √ √√ √√

13.SENI VISUAL(2) 32 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

14.ASK(4) 64 √ √ √ √

15.PJK(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

15

MP TINGKATAN 2 JAM 2MW 2MT 2ML 2LL 2OK 2DS 2SJ 2DL 2KW 2PM

1.B.MELAYU(7) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.B.INGGERIS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.MATEMATIK(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4.SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.PEND.ISLAM(8) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.PEND.MORAL(4) 64+32 √ √√ √√

7.SAINS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.GEOGRAFI(4) 48 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9.RBT(4) 64 √√√√ √ √

10.B.ARAB(6) 96 √

11.KKQ(6) √

12.B.CINA(4) 64 √ √√ √√

13.SENI VISUAL(2) 32 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

14.ASK(4) 64 √ √ √ √

15.PJK(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

16. NILAM √ √√ √√ √

MP TINGKATAN 3 JAM 3MW 3MT 3ML 3LL 3OK 3DS 3SJ 3DL 3KW 3PM 3TL

1.B.MELAYU(8) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2.B.INGGERIS(7) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3.MATEMATIK(7) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4.SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.PEND.ISLAM(8) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6.PEND.MORAL(4) 64+32 √ √√ √√

7.SAINS(7) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8.GEOGRAFI(3) 48 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

9.RBT(4) 64 √√√√ √ √ √

10.B.ARAB(6) 96 √

11.KKQ(6) √

12.B.CINA(4) 64 √ √√ √√

13.SENI VISUAL(2) 32 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

14.ASK(4) 64 √ √ √ √

15.PJK(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

16. NILAM √ √√ √

16

BIL MP TINGKATAN 4 JAM 4ST 4SK 4PA 4PP 4SR 4SS 4RC 4GE 4TW 4SV 4T

1 B.MELAYU(7) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 B.INGGERIS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 MATEMATIK(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 PEND.ISLAM(5) 96 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6 PEND.MORAL(4) 64 √ √ √ √ √

7 SAINS(6) 112 √√√√√√√√

8 BIOLOGI (5) 96 √

9 FIZIK (5) 96 √ √

10 KIMIA (5) 96 √ √

11 MAT TAMB (5) 96 √ √ √ √

12 SAINS SUKAN (6) 96 √

13 P. AKAUN (6) 96 √√

14 EKONOMI (6) 96 √

15 PERNIAGAAN (6) 96 √√

16 REKA CIPTA (6) 96 √

17 TASAWWUR (5) 96 √√

18 GEOGRAFI (5) 64 √√

19 SENI VISUAL (4,6) 64 √ √√√

20 SRT (6) 96 √

21 SAINS KOMP (6) 96 √

22 SIVIK (2) 32 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

23 PJK (3) 42 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

24 B. CINA (4) 64 √ √ √ √

25 NILAM √

BIL MP TINGKATAN 5 JAM 5ST 5SK 5PA 5SR1 5SR2 5SS 5RC 5GE 5TW1 5TW2 5SV1 5SV2

1 B.MELAYU(7) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 B.INGGERIS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 MATEMATIK(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 PEND.ISLAM(5) 96 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6 PEND.MORAL(4) 64 √ √ √ √√

7 SAINS(6) 112 √√√√√√√√√ √

8 BIOLOGI (5) 96 √

9 FIZIK (5) 96 √ √

10 KIMIA (5) 96 √ √

11 MAT TAMB (5) 96 √ √ √

12 SAINS SUKAN (6) 96 √

13 P. AKAUN (6) 96 √

14 EKONOMI (6) 96 √

15 PERNIAGAAN (6) 96 √√

16 REKA CIPTA (6) 96 √

17 TASAWWUR (5,7) 96 √ √√

18 GEOGRAFI (5) 64 √√

19 SENI VISUAL (4,6) 64 √√ √√ √√

20 SRT (6) 96 √√

21 SAINS KOMP (6) 96 √

22 SIVIK (2) 32 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

23 PJK (3) 42 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

24 B. CINA (4) 64 √ √ √ √√

25 NILAM √√

17

SENARAI NAMA GURU SESI PAGI TAHUN 2019

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PENGURUSAN)

BIL JUM NAMA GRED NO. TEL
DG 54 0122827156
1 1 SARONI BIN TASUKI (Pengetua) DG 52 0133304316
DG 52 0162432920
2 2 SAZUNA BINTI ABDUL WAHID (PK Pentadbir) DG 52 0126946009
DG 48 0192549350
3 3 MOHD SUBHI BIN MARSAN (PK HEM) DG 52 0192727769
DG 52 0132064833
4 4 IDRIS BIN SAHIR (PK KOKO) DG 52 0172240211
DG 52 0132664042
5 5 AZIZ BIN ROSMAN @ SUJAH (PK PPKI)

6 6 ADNAN BIN MUDA (GKMP Tek.)

7 7 ROZIYAH BINTI TORI (GKMP Kem.)

8 8 SERIKONAH BINTI KASLAIN (GKMP Bhs)

9 9 RIZA RITA BINTI MOHD SHAPEE (GKMP Sc. Mat)

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PENYELARAS)

10 1 ANIS RAIHAN BINTI OTHMAN (GPSS) DG 44 0124562627
11 2 AHMAD MUHID BIN SAIAN (GPB) DG 44 0125102026

GURU BIMBINGAN KAUNSELING SEPENUH MASA

12 1 NURULHUDA BINTI RAMLI DG 44 0123291269
13 2 ABDUL MUIEZ BIN MOHAMMAD RUSLEE DG 44 0136000442

GURU CEMERLANG

14 1 ROSHILAH ANITA BINTI KASSIM DG 48 0173634207

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (ALIRAN PERDANA)

15 1 ASH'ARI BIN SA'AT DG 48 0132442779
16 2 ADILA HANI BINTI NOORDIN DG 44 0193145799
17 3 AHMAD LUTFI BIN HASHIM DG 44 0192534789
18 4 AIDATUL AZEERA BINTI MUSTAFFA DG 41 0132720122
19 5 ALIA SUHAINA BINTI ABDUL RASID DG 41 0186644757
20 6 ANUAR BIN KADIR DG 34 0193038196
21 7 ALMARJAN BINTI YUSOFF DG 44 0199535535
22 8 AZMAN BIN HAMZAH DG 52 0192842521
23 9 CHE GAYAH BINTI CHE WIL DG 48 0199109973
24 10 CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF DG 41 0139615605
25 11 FARIDAH BINTI SARANI DG 52 0136735672
26 12 HASAN BIN SAINI DG 48 0196975422

27 13 IDA RAHAYU BINTI MOHAMED SUJARI DG 44 0133686786
28 14 INTAN MASDIANA BINTI MAMAT DG 44 0193299446
29 15 IZWAN BIN MOHD YUSOP DG 44 0162486418

18

30 16 JALINA BINTI JAAFAR DG 48 0132886510
31 17 JASLIYAH BINTI ABDUL SAMAT DG 44 0192461454
32 18 KAMARIAH TON BINTI SAPPIAN DG 52 0163407408
33 19 KALADEVI A/P APALASAMY SOMANAIDU DG 34 0125715670
34 20 KHAIRUL AZMAN BIN ABDUL HAMID DG 44 0136370537
35 21 KHAIRUL HADI BIN MOHD SAIBANI DG 44 0179725804
36 22 LEE POH CHEONG DG 44 0168899022
37 23 LIEW LENNI DG 44 0122275065
38 24 MAHADI BIN MUHAMMAD DG 44 0133543841
39 25 MANISAH BINTI ATAN DG 48 0172301780
40 26 MIRA AZNIE BINTI MISPARI DG 44 0133889586
41 27 MOHD NAZAHIR BIN MOHD SALIM DG 41 0133191423
42 28 MOHD RIDZUAN BIN KASIM DG 52 0126928937
43 29 MOHD HUSSAIRY BIN SIDEK DG 48 0192585759
44 30 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF DG 41 0193332545
45 31 NAQIUYAH HANIM BINTI ZULKARNAIN DG 41 0135909167
46 32 NOR AISHAH BINTI OTHMAN DG 44 0194190393
47 33 NOR HAJJAH BINTI OMAR DG 52 0192532589
48 34 NOR HAPIZAH BINTI HARUN DG 52 01115089063
49 35 NOR SOFIATON JALILAH BINTI AYUB DG 48 0192068437
50 36 NORALINA BT SERDI DG 41 0127534804
51 37 NOR AZMAN BIN HASSAN DG 44 0192600575
52 38 NORHAFIZAH BINTI HUMAIDI DG 44 0123317412
53 39 NORHAYATI BINTI KARDI DG 48 01135150812
54 40 NORHERMA BINTI MOHAMAD HALIM DG 44 0193333594
55 41 NURFARAHIN BINTI MUHD SUPRI DG 41 0175401945
56 42 NUR SABRINA CHUA BINTI ABDULLAH DG 48 0133728669
57 43 NUR SHAKILA BINTI KIBAN DG 41 0194530967
58 44 NURSURIATI BINTI MOHD SABRI DG 41 0194557443
59 45 NURUL ISMAH BINTI SANIMAN DG 44 0176250843
60 46 NURUL SYAFIQAH BINTI MAJID DG 41 0134337087
61 47 NUR AKMARINA BINTI CHE MAT RAZALI DG 41 0133506003
62 48 NUR SYZAWANI BINTI MUHAMMAD DG 41 0196173607
63 49 NURUL ANIS BINTI KHALILLULLAH DG 41 0134933359
64 50 RASIDAH BINTI RASIDI DG 44 0132954956
65 51 RASYIDAH BINTI JA'APAR DG 44 0132055699
66 52 ROHAIDAH BINTI AHMAD DG 44 0193182310
67 53 ROHAIZAN BINTI ABD WAHAB DG 52 0193704676
68 54 ROKHMAH BINTI MOHAMAD ISAHAK DG 44 0139318163
69 55 ROSE RASINAH BINTI KADIR DG 52 0192852969

19

70 56 ROSLINA BINTI ABDULLAH MAWLANA DG 44 0193630323

71 57 ROSMAWATI BINTI AMAT BADARI DG 52 0136650516

72 58 ROSMIMIWAHIDA BINTI HASSAN DG 41 0133041842

73 59 RUZAIMAH BINTI SADIKIN DG 48 0178771179

74 60 SALEHAA BINTI MHD ANUAR DG 44 01133922446

75 61 SARINAH BINTI MOHD ZAINI DG 48 0193671711

76 62 SALIHIN BIN AMAT DG 44 0176654522

77 63 SHAHARUDIN BIN OSMIN DG 48 0196361752

78 64 SHAHRUL AKHYAR BIN MOHD SUKARMAN DG 44 0178429711

79 65 SYAHRUL AZIZ BIN SARWANI DG 41 0125909800

80 66 SHUHADA BINTI HJ HUSIN DG 44 0192221974

81 67 SITI FATIMAH BINTI HJ.DULLAH DG 48 0192272967

82 68 SITI HABSAH NOR BINTI ALI DG 44 0172355350

83 69 SITI SOLEHA BINTI MAHMUD DG 44 0129154504

84 70 SITI AISYAH BINTI HASHIM DG 44 0196782360

85 71 SITI ASIAH BINTI MUHAMAD SUBRI DG 41 0134236352

86 72 SITI ZAIHA BINTI YAHYA DG 44 0133516075

87 73 SOFIAH BINTI SHAHRI DG 44 0196224829

88 74 SUHAIDA AZIRA BINTI SAMSURI DG 44 0193039511

89 75 SYARIN NADIA BINTI YAACOB DG 41 0195077757

90 76 WEE WEI MIN DG 41 0169172428

91 77 ZAIDAH BINTI SUAN DG 48 0193428876

92 78 ZUBAIDAH BINTI MOHAMMED YUSSUF DG 48 0193083565

93 79 ZUBAIDAH BINTI ROSMIN DG 44 0194911732

94 80 ZUL FAHMI B MOHAMAD SAPAWI DG 44 0139278183

95 81 ZURZIANIS BINTI KAMARULZAMAN DG 52 0133400889

96 82 ZULEYANA BINTI ARSHAD DG 44 0193284420

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

97 1 MAHANOM BINTI MAT NOOR DG 52 0132724012

98 2 AHMAD MANSOR BIN ISHAK 44 44 0122851567

99 3 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ DG 41 0132873166

100 4 CHE HASHIM BIN MAT GHANI DG 48 1111226038

101 5 HELMI BIN AHMAD DG 48 0193716284

102 6 MESSALINA LIM SIAW SEE DG 44 0136395883

103 7 MOHD RAMLI BIN MOHD ALI DG 48 0126409139

104 8 MOHD SHAHREN BIN SHUKOR DG 42 01113240607

105 9 MOHD SHUKOR BIN DAUD DG 44 0105081102

106 10 NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDDIN DG 41 0176740279

107 11 NORYUSMILA BINTI MAHMOOD ZULUDIN DG 41 0192177455

108 12 SUHANA BINTI MOHD SUNIP DG 42 0192359539

109 13 SITI SAYIDATINA BT MOHD DG 41 01119982287

110 14 WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI DG 41 0129232010

111 15 ZANARIAH BT MOKHTAR DG 41 0192846210

112 16 ZURAIDAH BINTI MUMIN DG 48 0176027512

20

SENARAI GURU SESI PETANG

BIL NAMA (PK Petang) GRED NO.TELEFON
1 RUSNANI BINTI ABDULLAH (PEN.PK Petang) DG 48 0123424400
2 JAMALI BIN JARUTI DG 44 0133986317

GURU BIMBINGAN KAUNSELING SEPENUH MASA

3 ROHAIDA BINTI MD YASIN DG 44 0176654252

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (ALIRAN PERDANA)

4 AZMAN BIN SAIRI DG 34 0122512378
5 CHIA SENG KING DG 44 0193127146
6 HAIRUDIN BIN TAJUDIN DG 41 0192606485
7 KHAIRUL ANUAR BIN MOHD YUSOP DG 44 0197587076
8 KHASMAWAI BIN SAIDON DG 34 0194211154
9 KHALIESAH BT KAMARULZAMAN DG 41 0134453794
10 MARDANINGSEH BINTI NGADINO DG 48 0126203125
11 MOHAMAD FAIZIE BIN MISKIRAN DG 44 0133808590
12 MOHAMAD HAFID BIN TUJAD DG 48 0123529831
13 MOHD FAUZI BIN HJ MASULEH DG 52 0183115359
14 NASRULLAH BIN SHAMSUDDIN DG 44 0196018211
15 NORHAYATI BINTI MUBIN DG 34 0133318449
16 RABIATUN BINTI AMIR DG 52 0132238595
17 SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS DG 52 0193919393
18 SURAINI BINTI IBRAHIM DG 44 0126911682
19 SUZANA BINTI YUSOFF DG 48 0172540434
20 SHUFARUL AZNI BINTI ABDUL SHUKOR DG 44 0193416791
21 ZAMJULINA BT JA'AFAR DG 41 0123480128

21

SENARAI NAMA ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA TAHUN 2018

BIL NAMA GRED NO.TELEFON

1 YUSOF BIN YAHYA (Ketua Pembantu Tadbir) N26 0192145904

2 ARIFIN BIN JAMALUDIN (Ketua Pembantu Makmal) C22 0192047434

3 AZIMAH BINTI RAMLI (Penolong Akauntan) W29 0134013080

4 MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI (Juruteknik Komputer) FA29 0163976589

5 NOR ASMAH BINTI KIMIN (Pembantu Makmal) C22(KUP) 0173489220

6 FARIDAH BINTI SHAHARUDDIN (Pembantu Makmal) C22(KUP) 0193556426

7 ROSSIMAH BINTI RAHMAD (Pembantu Tadbir) N22(KUP) 0193651323

8 SANIDATONEZALA BINTI HJ HAMIS (Pembantu Tadbir) N19 0198810119

9 JAMIL BIN ASHAARI (Pembantu Tadbir) N19 0132547639

10 SITI SARAH BINTI JAAFAR (Penyelia Asrama) N19 0102553164

11 MOHAMED HADIR BIN BADRU ZAMAN (Pembantu Makmal) C19 0195050217

12 SITI MAHAYUM BINTI MAIZAL (Pembantu Makmal) C19 0138534948

13 MOHD SHAHRIZAN IN KAHLIL (Pembantu Makmal) C19 0132939661

14 JAMILAH BINTI MOHAMED NAFIAH (P.Pengurusan Murid) N19 0126680475

15 JUNAIDAH BINTI BAHARUDIN (P. Pengurusan Murid) N19 0126528353

16 NOR HUDA BINTI JULI (P. Pengurusan Murid) N19 0197052631

17 ROSMAWATI BINTI MOHAMMED KANDAR (Pem.Pengurusan Murid) N19 0172107343

18 MOHD ZAIN BIN ALI (Pembantu Operasi) N14 0111890474
5

19 ROSLAN BIN MANAN (Pembantu Operasi) N11 0193830055

20 ISMAIL BIN MOHD ARIF (Pembantu Operasi) N11 0193941054

21 MOHD AZLIE BIN LEMAN (Pembantu Operasi) N11 0183226011

22

GILIRAN BERTUGAS PENTADBIR 2019

HARI JAN FEB MAC APR MEI JUN
ISN
SEL PK1 1 GK K
RAB PKHEM
KHA 1 2 GK B
2
3 3 IS.MIK 1 H.PEK

4 PK 1 2 PK HEM

JUM 4 PKKOKU 1 PK PPKI 1 PK 1 5 PK HEM 3 PK KO

SAB 522 6 PK KO 41 CUTI PT
AHA 633 7 52
ISN 7 PK PPKI 4 TB CINA 4 PK HEM 8 6 PK PPKI 3

SEL 8 PK PTG 5 TB CINA 5 PK KO 9 PK PPKI 7 PK PTG 4 CUTI PT

RAB 9 GK TV 6 TB CINA 6 PK PPKI 10 PK PTG 8 GK TV 5 C.RAYA

KHA 10 GK SM 7 TB CINA 7 PK PTG 11 GK TV 9 GK SM 6 C.RAYA
7 C.RAYA
JUM 11 GK K 8 TB CINA 8 GK TV 12 GK SM 10 GK K 8

SAB 12 9 9 13 11

AHA 13 GK B 10 10 14 GK K 12 GK B 9
ISN 14 PK1 11 PK PTG 11 GK SM 15 GK B 13 PK 1 10 C.RAYA
SEL 15 12 GK TV 12 GK K 16 14 11 GK K

RAB 16 PK HEM 13 GK SM 13 GK B 17 PK 1 15 PK HEM 12 GK B

KHA 17 PK KO 14 GK K 14 PK 1 18 PK HEM 16 PK KO 13 PK 1

JUM 18 PK PPKI 15 GK B 15 PK HEM 19 PK KO 17 PKPPKI 14 PK HEM
SAB 19 16
AHA 20 17 16 20 18 15

17 21 19 16

ISN 21 THAIPUSAM 18 PK1 18 PK KO 22 PK PPKI 20 WESAK 17 PK KO

SEL 22 PK PTG 19 PK HEM 19 PK PPKI 23 PK PTG 21 PK PTG 18 PK PPKI

RAB 23 GK TV 20 PK KO 20 PK PTG 24 GK TV 22 NUZUL 19 PK PTG
KHA 24 GK SM 21 PK PPKI 21 GK TV 25 GK SM 23 GK TV 29 GK TV

JUM 25 GK K 22 PK PTG 22 GK SM 26 GK K 24 GK SM 21 GK SM

SAB 26 23 23 27 25 22

AHA 27 24 24 28 26 23

ISN 28 GK B 25 GK TV 25 CUTI PK PTG 29 GK B 27 CUTI PK1 24 GK K
SEL 29 PK1 26 GK SM GK SM PK 1 GK K
RAB 30 PK HEM 27 GK K
KHA 31 PK KO 28 GK B 26 CUTI PK1 30 28 CUTI PK HEM 25 GK B
JUM GK K GK TV
SAB
27 CUTI PK KO 29 CUTI PK KO 26 PK 1
GK TV GK SM

28 CUTI PKHEM 30 CUTI PK PTG 27 PK HEM
GK B GK B

29 CUTI PKPPKI 31 CUTI PPKI 28 PK KO
GK SM GK K

30 29

AHA 30

ISN

23

GILIRAN BERTUGAS PENTADBIR 2019

HARI JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
ISN
SEL 1 PKPPKI
RAB
KHA 2 PK PTG 1 GK B 31
JUM
SAB 3 GK TV 2 PK 1
AHA
ISN 4 GK SM 1 GK B 3 PK HEM
SEL
RAB 5 GK K 2 PK 1 4 PK KO 1 PK HEM
KHA
JUM 63 52
SAB
AHA 7 416 3 1
ISN
8 GK B 5 PK HEM 2 A.MUH 7 PKPPKI 4 PK KO 2 PK PTG
SEL
9 PK 1 6 PK KO 3 GK B 8 PK PTG 5 PKPPKI 3 GK TV
RAB
10 PKHEM 7 PK PPKI 4 PK 1 9 GK TV 6 PK PTG 4 GK SM
KHA
11 PK KO 8 PK PTG 5 PK HEM 10 GK SM 7 GK TV 5 GK K
JUM
12 PK PPKI 9 GK TV 6 PK KO 11 GK K 8 GK SM 6 GK B
SAB
AHA 13 10 7 12 9 7
ISN
SEL 14 11 8 13 10 8
RAB
KHA 15 PK PTG 12 CUTI P2 9 AGONG 14 GK B 11 GK K 9 PK 1
JUM
SAB PK1/GKB
AHA
ISN 16 GK TV 13 CUTI P2 10 PK PPKI 15 PK1 12 GK B 10 PK HEM
SEL
RAB PK HEM
KHA
JUM 17 GK SM 14 CUTI P2 11 PK PTG 16 PK HEM 13 PK 1 11 C.S.SEL
SAB
AHA PK KO
ISN
18 GK K 15 CUTI P2 12 GK TV 17 PK KO 14 PK HEM 12 PK KO

PK PTG

19 GK B 16 CUTI P2 13 GK SM 18 PKPPKI 15 PK KO 13 PKPPKI

PKPPKI

20 17 14 19 16 14

21 18 15 20 17 15

22 PK 1 19 GK SM 16 CUTI M 21 PK PTG 18 PK PPKI 16 PK PTG

23 PK HEM 20 GK K 17 GK K 22 GK TV 19 PK PTG 17 GK TV

24 PK KO 21 PK 1 18 GK B 23 GK SM 20 GK TV 18 GK SM

25 PK PPKI 22 PK HEM 19 PK 1 24 GK K 21 GK SM 19 GK K

26 PK PTG 23 PK KO 20 PK HEM 25 DEEVA 22 GK K 20 GK B

27 24 21 26 23 21

28 25 22 27 24 22

29 GK TV 26 PK PPKI 23 PK KO 28 DEEVA 25 GK B 23 PK 1

30 GK SM 27 PK PTG 24 PK PPKI 29 DEEVA 26 PK 1 24 PK HEM

31 GK K 28 GK TV 25 PK PTG 30 GK B 27 PK HEM 25 PKPPKI

29 GK SM 26 GK TV 31 PK 1 28 PK KO 26 PK PTG

30 GK K 27 GK SM 29 PKPPKI 27 GK TV

31 28 30 28

29 29

30 GK K 30

24

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019

MINGGU TARIKH SESI PAGI SESI PETANG

1 02 - 04 Jan Abdul Muiez bin Mohammad Ruslee Hairudin bin Tajudin
Shuhada bt. Husin Rohaida bt. Md Yasin
2 07 - 11 Jan Mahanom bt. Mat Noor Khairul Anuar Mohd Yusop
Zurzianis bt. Kamarulzaman Khaliesah Kamarulzaman
Sharuddin bin Osmin
Suhana bt. Mohd Sunip
Roshilah Anita bt. Kassim
Zubaidah bt. Mohammed Yussuf

3 14 – 18 Jan Salihin bin Amat Kasmawai bin Saidon
4 22 – 25 Jan Zuleyana bt. Arshad Mardaningseh bt. Ngadino
Faridah bt. Sarani Azman bin Sairi
Siti Sayidatina bt. Muhamad Norhayati bt. Mubin
Muhammad Zahid bin Yusof
Anis Raihan bt. Othman
Nor Hapizah bt. Harun
Noorul Huda bt. Saiepuddin

5 28 Jan- 01 Feb Azman bin Hamzah Mohd Faizie bin Miskiran
Rosmawati bt. Amat Badari Rabiatun bt.Amir
Nursuriati bt.Sabri
Messalina Lim Siaw See

CUTI TAHUN BARU CINA 4 - 8 FEB 2019

6 11 – 15 Feb Helmi bin Ahmad Mohd Hafid bin Tujad
7 18 – 22 Feb Zaidah bt. Suan Suraini Bt. Ibrahim
8 25 Feb – 1 Mac Adila Hani bt Noordin
9 4 Mac - 8 Mac Almarjan bt. Yusoff
10 11 - 15 Mac
11 18 - 22 Mac Che Zulaimi bin Che Yusof Mohd Fauzi bin Masuleh
Nor Aishah bt. Othman Suzana bt. Yusoff
12 1 – 5 Apr Ida Rahayu bt. Mohamed Sujari
13 8 - 12 Apr Zuraidah bt. Mumin
14 15 – 19 Apr
Khairul Azman bin Abdul Hamid Nasrullah Bin Shamsuddin
Manisah bt. Atan Shufarul Azni bt.Abdul Shukur
Zanariah bt. Mokhtar Jamali bin Jaruti
Rose Rasinah bt. Kadir Zamjulina bt. Ja’afar
Mohd Ridzuan bin Kasim
Noryusmila bt. Mahmood Zuludin
Kaladevi A/P Apalasamy Somanaidu
Jasliyah bt. Abdul Samat

Nor Azman bin Hassan Shaiful Bahri bin Mohd Idris
Aidatul Azeera bt. Mustaffa En. X
Nurulhuda bt. Ramli
Mohd Ramli bin Mohd Ali

Zulfahmi bin Mohd Sapawi Khairul Anuar b. Mohd Yusop
Liew Lenni Khaliesah bt. Kamarulzaman
Intan Masdiana bt. Mamat
Siti Aisyah bt. Hashim

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 : 25 - 29/03/2019

Wan Mohd Faizul bin Wan Mohd Zahari Azman bin Sairi
Suhaida Azira bt. Samsuri Rohaida Bt. Md Yasin
Syarin Nadia bt. Yaacob
Sofiah bt. Shahri

Mohd Shahreen bin Shukor Hairudin bin Tajudin
Mira Aznie bt. Mispari Mardaningseh bt. Ngadino
Norsofiaton Jalilah bt.Ayub
Nor Shakila bt. Kiban

Azma Azuwan bin Abdul Aziz Khasmawai bin Saidon
Norhafizah bt. Humaidi En. X
Rohaida bt. Ahmad
Ruzaimah bt. Sadikin

25

15 22 – 26 Apr Ash`ari bin Sa`at Mohd Faizie bin Miskiran
Nur Syazwani bt. Muhammad Norhayati bt. Mubin
Salehaa bt. Anuar
Norhayati bt. Kadri

16 29 Apr - 3 Mei Mohd Shukor bin Daud Mohd Hafid bin Tujad
17 6 - 10 Mei Rasyidah bt. Ja’apar Rabiatun Binti Amir
Siti Habsah Nor bt. Ali Mohd Fauzi bin Masuleh
Norherma bt.. Mohamad Halim Suraini Binti Ibrahim
Anuar bin Kadir
Noralina bt. Serdi
Nur Syafiqah bt. Majid
Rasidah bt. Rasidi

18 13 - 17 Mei Lee Poh Cheong Nasrullah bin Shamsuddin
Rohaizan bt. Abdul Wahab Suzana bt. Yusof
Nurul Ismah bt. Saniman
Naqiuyah Hanim bt. Zulkarnain

19 20 - 24 Mei Mohd Nazahir bin Mohd Salim Shaiful Bahri bin Mohd Idris
Izwan bin Mohd Yusop Shufarul Azni bt. Abdul Shukur
Siti Fatimah bt. Dullah
Nurul Anis bt. Khalillullah

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 25 MEI - 9 JUN 2019

20 10 - 14 Jun Khairul Hadi bin Mohd Saibani Mohd Faizie binMiskiran
Alia Suhaina bt. Abdul Rasid En. Y
Norfarahin bin Mohd Sufri
Nur Sabrina Chua bt. Abdullah

21 17 - 21 Jun Ahmad Lutfi bin Hashim Khasmawai bin Saidon
Che Gayah bt. Che Wil Rohaida bt. Md Yasin
Siti Soleha bt. Mahmud
Rosmimiwahida bt. Hassan

22 24 - 28 Jun Wee Wei Min Khairul Anuar bin Mohd Yusop
Rokhmah bt. Mohd Isahak Zamjulina bt. Ja’afar
Zubaidah bt. Rosmin
Nor Hajjah bt. Omar

23 1 - 5 Julai Hassan bin Saini Hairudin bin Tajudin
Roslina bt. Abdullah Mawlana Mardaningseh bt. Ngadino
Nur Akmarina bt. Che Mat Razali
Siti Zaiha bt. Yahya

24 8 - 12 Julai Shahrul Akhyar bin M. Sukarman Azman Bin Sairi
Jalian bt. Jaafar Zamjulina bt. Ja’afar
Kamariah Ton bt.Sappian
Sarinah bt. Mohd Zaini

25 15 - 19 Julai Ahmad Mansor bin Ishak Mohd Hafid Tujad
Zurzianis bt. Kamarulzaman Khaliesah Kamarulzaman
Aidatul Azeera bt. Mustaffa
Siti Sayidatina bt. Muhammad

26 22 - 26 Julai Cge Hasyim bin Mat Ghani Mohd Fauzi bin Masuleh
Zuleyana bt. Arshad En. X
Siti Asiah bt. Muhammad Subri
Zuraidah bt. Mumin

27 29 Julai - 2 Ogos Ahmad Muhid bin Saian Nasrullah bin Shamsuddin
Shuhada bt. Husin Rabiatun bt. Amir
Mahanom bt. Mat Noor
Zurzianis bt. Kamarulzaman

28 5 - 9 Ogos Mahadi bin Muhammad Azman Bin Sairi
Suhana bt. Mohd Sunip Norhayati bt. Mubin
Roshilah Anita bt. Kassim
Zubaidah bt. Mohammed Yussuf

26

CUTI PENGGAL 2 : 12 - 18 Ogos 2019

29 19 - 23 Ogos Mohd Hussairy bin Sidek Shaiful Bahri bin Mohd Idris
Zuleyana bt Arshad Zamjulina bt. Ja’afar
Faridah bt Sarani
Siti Sayidatina bt Muhamad

30 26 - 30 Ogos Muhammad Zahid bin Yusof Khairul Anuar bin Mohd Yusop
Anis Raihan bt. Othman En. Y
Nor Hapizah bt. Harun
Noorul Huda bt. Saiepuddin

31 2 - 6 Sept Azman bin Hamzah Mohd Faizie bin Miskiran
Rosmawati bt. Amat Badari Suzana bt. Yusoff
Nursuriati bt. Sabri Khasmawai bin Saidon
Messalina Lim Siaw See En. Z

32 9 - 13 Sept Helmi bin Ahmad
Zaidah bt. Suan
Adila Hani bt. Noordin
Almarjan bt. Yusoff

33 16 - 20 Sept Che Zulaimi bin Che Yusof Mohamad Hafid Bin Tujad
Nor Aishah bt. Othman Shufarul Azni bt. Abdul Shukur
Ida Rahayu bt. Mohamed Sujari
Zuraidah bt. Mumin

34 23 - 27 Sept Khairul Azman bin Abdul Hamid Zamjulina bt. Ja’afar
Manisah bt. Atan En. Y
Zanariah bt. Mokhtar
Rose Rasinah bt. Kadir

36 30 Sept - 4 Okt Mohd Ridzuan bin Kasim Mohd Hafid bin Tujad
Noryusmila bt. Mahmood Zuludin En. X
Kaladevi A/P Apalasamy Somanaidu
Jasliyah bt. Abdul Samat

37 7 - 11 Okt Nor Azman bin Hassan Mohd Fauzi bin Masuleh
Aidatul Azeera bt. Mustaffa Mardaningseh bt. Ngadino
Nurulhuda bt. Ramli
Mohd Ramli bin Mohd Ali

38 14 - 18 Okt Zulfahmi bin Mohd Sapawi Nasrullah bin Shamsuddin
Liew Lenni Khaliesah bin Kamarulzaman
Intan Masdiana bt. Mamat
Siti Aisyah bt. Hashim

39 21 - 25 Okt Wan Mohd Faizul Wan Mohd Zahari Rohaida bt. Md Yasin
Suhaida Azira bt. Samsuri En. Z
Syarin Nadia bt. Yaacob
Sofiah bt. Shahri

40 28 Okt - 1 Nov Mohd Shahreen bin Shukor Khairul Anuar bin Mohd Yusop
Mira Aznie bt. Mispari Suraini bt. Ibrahim
Norsofiaton Jalilah bt. Ayub
Nor Shakila bt. Kiban

41 4 - 8 Nov Azma Azuwan bin Abdul Aziz Mohd Faizie bin Miskiran
Norhafizah bt. Humaidi Rabiatun bt. Amir
Rohaida bt. Ahmad
Ruzaimah bt. Sadikin

42 11 - 15 Nov Ash`ari bin Sa`at Azman bin Sairi
Nur Syazwani bt. Muhammad En. Y
Salehaa bt. Anuar
Norhayati bt. Kadri

43 18 - 22 Nov Mohd Nazahir bin Mohd Salim Khasmawai bin Saidon
Izwan bin Mohd Yusop Norhayati bt. Mubin
Siti Fatimah bt. Dullah
Nurul Anis bt. Khalillullah

CUTI AKHIR TAHUN : 23 NOV 2019 HINGGA 31 DIS 2019

27

JADUAL BERTUGAS IMAM/PEMBIMBING BACAAN YASIN TAHUN 2019

HARI : JUMAAT MASA : 7.20 - 8.00 PAGI

TEMPAT : LAMAN MALAYSIANA & DEWAN BESTARI

TARIKH IMAM/PEMBIMBING TARIKH IMAM/PEMBIMBING
4.1.2019 5.7.2019
11.1.2019 HJ MOHD RIDZUAN BIN KASIM 12.7.2019 AHMAD LUTFI BIN HASHIM
18.1.2019 IDRIS BIN SAHIR 19.7.2019 KHAIRUL HADI BIN SAIBANI
25.1.2019 26.7.2019
1.2.2019 MAHADI BIN MUHAMMAD 2.8.2019 ASH'ARI BIN SA'AT
15.2.2019 HJ MOHD SUBHI BIN MARSAN 9.8.2019 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF
22.2.2019 23.8.2019
1.3.2019 AHMAD MUHID BIN SAIAN 30.8.2019 ADNAN BIN MUDA
8.3.2019 AHMAD MANSOR BIN ISHAK 6.9.2019 KHAIRUL AZMAN BIN ABDUL HAMID
15.3.2019 13.9.2019
22.3.2019 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ 20.9.2019 HASSAN BIN SAINI
5.4.2019 CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF 27.9.2019 NOR AZMAN BIN HASSAN
12.4.2019 4.10.2019
19.4.2019 ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE 11.10.2019 HJ MOHD RIDZUAN BIN KASIM
26.4.2019 ANUAR BIN KADIR 18.10.2019 MOHD RAMLI BIN MOHD ALI
3.5.2019 25.10.2019
10.5.2019 AHMAD LUTFI BIN HASHIM 1.11.2019 MOHD NAZAHIR BIN MOHD SALIM
KHAIRUL HADI BIN SAIBANI MOHD SHUKOR BIN DAUD

ASH'ARI BIN SA'AT SALIHIN BIN AMAT
MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF SHAHRUL AKHYAR BIN M SUKARMAN

ADNAN BIN MUDA HELMI BIN AHMAD
KHAIRUL AZMAN BIN ABD HAMID CHE HASHIM BIN MAT GHANI

HASSAN BIN SAINI MOHD SHAHREN BIN SHUKOR
NOR AZMAN BIN HASSAN WAN MOHD FAIZUL

HJ MOHD RIDZUAN BIN KASIM SHAHARUDIN BIN OSMIN
MOHD RAMLI BIN MOHD ALI ZUL FAHMI BIN MOHD SAPAWI

MOHD NAZAHIR BIN MOHD SALIM AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ
MOHD SHUKOR BIN DAUD AHMAD MANSOR BIN ISHAK

SALIHIN BIN AMAT MOHD SHUKOR BIN DAUD
SHAHRUL AKHYAR BIN M SUKARMAN AZIZ BIN ROSMAN

HELMI BIN AHMAD HJ MOHD RIDZUAN BIN KASIM
CHE HASHIM BIN MAT GHANI IDRIS BIN SAHIR

MOHD SHAHREN BIN SHUKOR MAHADI BIN MUHAMMAD
WAN MOHD FAIZUL HJ MOHD SUBHI BIN MARSAN

SHAHARUDIN BIN OSMIN AHMAD MUHID BIN SAIAN
ZUL FAHMI BIN MOHD SAPAWI AHMAD MANSOR BIN ISHAK

AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ
AHMAD MANSOR BIN ISHAK CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF

MOHD SHUKOR BIN DAUD ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE
AZIZ BIN ROSMAN ANUAR BIN KADIR

28

17.5.2019 HJ MOHD RIDZUAN BIN KASIM 8.11.2019 HJ MOHD RIDZUAN BIN KASIM
24.5.2019 IDRIS BIN SAHIR 15.11.2019 IDRIS BIN SAHIR
14.6.2019 22.11.2019
21.6.2019 MAHADI BIN MUHAMMAD 15.11.2019 MAHADI BIN MUHAMMAD
28.6.2019 HJ MOHD SUBHI BIN MARSAN 22.11.2019 HJ MOHD SUBHI BIN MARSAN

AHMAD MUHID BIN SAIAN AHMAD MUHID BIN SAIAN
AHMAD MANSOR BIN ISHAK AHMAD MANSOR BIN ISHAK

AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ
CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF

ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE
ANUAR BIN KADIR ANUAR BIN KADIR

29

JADUAL FIQH WANITA TAHUN 2019
SMK SUNGAI BESAR

TEMPAT : SURAU AT TAQWA SMK SUNGAI BESAR
MASA : 12.30 - 2.00PTG
PESERTA : MURID PEREMPUAN ISLAM TINGKATAN 1 , 2 , 3 , 4 & 5

TARIKH TINGKATAN TAJUK TINDAKAN KAWALAN DISIPLIN

15.2.2019 TINGKATAN 2,3,4 & 5 SOLAT FARDU ZUBAIDAH BT M YUSSUF HANIM, SYAFIQAH, ZAIDAH,
JUMAAT RASYIDAH BT JA'APAR KAMARIAH TON, ROHAIZAN,
NOR SOFIATON JALILAH ZURZIANIS, HABSAH, INTAN
15.3.2019 TINGKATAN 1 SOLAT FARDU
JUMAAT SURAINI BT IBRAHIM MARDA , NORHAYATI ,
RABIATUN BT AMIR SALEHAA

19.4.2019 TINGKATAN 2,3,4 & 5 TAHAROH IDA RAHAYU BT SUJARI ADILAH , ROSE RASINAH,
JUMAAT TAHAROH SITI FATIMAH BT HJ DULLAH SOLEHA, ROKHMAH,

17.5.2019 ROHAIDAH BT AHMAD SHUHADA, ANIS RAIHAN,
JUMAAT NORHERMA, SITI ZAIHA,
SURAINI BT IBRAHIM
RABIATUN BT AMIR ROSMAWATI

AKMARINA , SYAZWANI

TINGKATAN 1

MANISAH , SHAKILA ,

28.6.2019 SOLAT JAMAK & ZUBAIDAH BT M YUSSUF FARIDAH, ZUBAIDAH R,
JUMAAT QASAR
TINGKATAN 2,3,4 & 5 RASYIDAH BT JA'APAR MIMI WAHIDA , NUR
SOLAT JAMAK &
QASAR NOR SOFIATON JALILAH SABARINA, NOR HAJJAH,

HIJAB CHE GAYAH, RASIDAH R

26.7.2019 TINGKATAN 1 HIJAB SURAINI BT IBRAHIM SUZANA , ROHAIDA YASIN
JUMAAT RABIATUN BT AMIR
PENGURUSAN
23.8.2019 TINGKATAN 2,3,4 & 5 JENAZAH SITI AISYAH BT HASHIM JASLIYAH , JALINA , SOFIAH,
JUMAAT NURUL ISMAH BT SANIMAN NORHAFIZAH , NORALINA,
ZULEYANA, MIRA AZNIE,
AL MARJAN BT YUSOFF
RUZAIMAH, ROSLINA

20.9.2019 TINGKATAN 1 SURAINI BT IBRAHIM KHALIESAH, ZAMJULINA
JUMAAT RABIATUN BT AMIR

ZAIHA , NURUL HUDA RAMLI,

25.10.2019 IDA RAHAYU BT SUJARI AIDATUL, NOR AISYAH ,
JUMAAT
TINGKATAN 2,3,4 & 5 SITI FATIMAH BT HJ DULLAH NURSURIATI, ROSHILA, SYARIN,

ROHAIDAH BT AHMAD SARINAH, NOR HAPIZAH ,

NORHAYATI KARDI

30

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2019

PENGETUA : TN. HJ. SARONI BIN TASUKI
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN : PN. SAZUNA BT. ABDUL WAHID
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID : TN. HJ. MOHD SUBHI BIN MARSAN
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM : EN. IDRIS BIN SAHIR
PENOLONG KANAN PETANG : PN. RUSNANI BT. ABDULLAH
PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS : EN. AZIZ BIN ROSMAN @ SUJAH

GURU KANAN MATA PELAJARAN : PN .SERIKONAH BT. KASLAIN
: PN. ROZIYAH BT. HJ TORI
GURU KANAN BAHASA : PN. HJH. RIZA RITA BT. MOHD SHAPEE
GURU KANAN KEMANUSIAAN : EN. ADNAN BIN MUDA
GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

PENOLONG PK PETANG
EN. JAMALI BIN JARUTI

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN (THINK TANK) SEKOLAH

PENASIHAT : PENGETUA
PENGERUSI : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI : PK HEM

SETIAUSAHA 1 PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA 2 PK PETANG
PK PPKI
GKMP
: PN. NOR HAPIZAH BT. HARUN
: PN. HJH FARIDAH BT. SARANI

PENYELARAS: “THINK TANK”:

KECEMERLANGAN SAINS : PN. NOR HAJJAH BT. OMAR
KECEMERLANGAN MATEMATIK : PN. KAMARIAH TON BT. SAPPIAN
KECEMERLANGAN 3M : TN. HJ. MOHD FAUZI BIN MASULEH
KECEMERLANGAN BAHASA INGGERIS : EN. SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS
KECEMERLANGAN BAHASA MELAYU : PN. HJH. ROSE RASINAH BT. KADIR
KECEMERLANGAN HEM/KEHADIRAN : PN. HJH. ZURZIANIS BT. KAMARULZAMAN
KECEMERLANGAN KOKURIKULUM : PN. HJH. ROHAIZAN BT. ABDUL WAHAB
KECEMERLANGAN KEROHANIAN : TN. HJ. MOHD RIDZUAN BIN KASIM
KECEMERLANGAN ASRAMA : PN. HJH. RABIATUN BT. AMIR
KECEMERLANGAN SARANA : PN. HJH. MAHANOM BT. MAT NOOR
KECEMERLANGAN 3K : PN. ROSMAWATI BT. AMAT BADARI
KECEMERLANGAN PEMBANGUNAN/BAIK PULIH : EN. AZMAN BIN HAMZAH

31

JAWATANKUASA SEKOLAH BESTARI

PENASIHAT : PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH
PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI II : PK HEM
NAIB PENGERUSI III : PK KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI IV : PK PETANG
NAIB PENGERUSI V : PK PPKI
SETIAUSAHA : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN (PENYELARAS BESTARI)
PEN. SETIAUSAHA : PN. HJH. RASIDAH BT. RASIDI (P. PENYELARAS BESTARI)

AHLI JAWATANKUASA : GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
GKMP SAINS DAN MATEMATIK
GKMP KEMANUSIAAN
GKMP BAHASA
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
KETUA PANITIA
KETUA GBKSM
KETUA PEMBANTU TADBIR
PENYELIA ASRAMA

JURUTEKNIK : EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)

PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI II : PK HEM
NAIB PENGERUSI III : PK KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI IV : PK PETANG
NAIB PENGERUSI V : PK PPKI
SETIAUSAHA : GKMP SAINS DAN MATEMATIK
PENOLONG SETIAUSAHA : GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
AJK : GKMP KEMANUSIAAN

GKMP BAHASA
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
GURU DATA
GURU PENYELARAS ICT
KETUA GBKSM
SETIAUSAHA AKADEMIK
SETIAUSAHA HEM
SETIAUSAHA KOKURIKULUM
SETIAUSAHA PPKI
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
SETIAUSAHA SUKAN
KETUA WARDEN ASRAMA

32

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI : PK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA : KETUA PEMBANTU TADBIR
P. SETIAUSAHA : PEMBANTU TADBIR KEWANGAN
AJK : PK HEM

JURU AUDIT DALAM PK KOKURIKULUM
PK PETANG
PK PPKI
GKMP BAHASA
GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
GKMP SAINS DAN MATEMATIK
GKMP KEMANUSIAAN
KETUA GBKSM
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
PENYELIA ASRAMA
: PN. HJH. NORHERMA BT. MOHAMAD HALIM

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK)

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI II : PK HAL EHWAL MURID
N. PENGERUSI III
N. PENGERUSI IV PK KOKURIKULUM
N. PENGERUSI V PK PETANG
SETIAUSAHA PK PPKI
(PEGAWAI ASET) : EN. SALIHIN BIN AMAT
P. SETIAUSAHA
AJK : PN. NURUL ISMAH BT. SANIMAN
: GKMP BAHASA
PEGAWAI PENERIMA : GKMP KEMANUSIAAN
: GKMP SAINS DAN MATEMATIK
PEGAWAI PEMERIKSA : GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
PEGAWAI STOR : SETIAUSAHA KOKURIKULUM
PEGAWAI PELUPUS : SETIAUSAHA SUKAN
AUDIT DALAMAN : PENYELARAS BESTARI
: KETUA GBKSM
: KETUA PEMBANTU TADBIR
: PENYELIA ASRAMA
: EN. YUSOF BIN YAHYA
: EN. ROSLAN BIN MANAN
: PN. AZIMAH BT. RAMLI
: PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
: PENOLONG KANAN HEM
: PN. ROSMAWATI BT. MOHD KANDAR
: EN. HASAN BIN SAINI
: PN. ROSMAWATI BT. MOHD KANDAR
: PN. HJH. NORHERMA BT. MOHAMAD HALIM

33

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

PENASIHAT : PENGETUA
PENGERUSI : PK PENTADBIRAN
T. PENGERUSI : PK HEM
N. PENGERUSI I : PK KOKURIKULUM
N. PENGERUSI II : PK PETANG
N. PENGERUSI III : PK PENDIDIKAN KHAS
PENGURUS KUALITI : GKMP SAINS DAN MATEMATIK
SETIAUSAHA : GKMP BAHASA
P. SETIAUSAHA : GKMP KEMANUSIAAN

PK 01 PENGURUSAN PANITIA PK 13 P. KAWALAN REKOD DAN
PN. HJH. RASYIDAH BT. JA’APAR DOKUMEN KUALITI
PN. NURYUSMILA BT MAHMOOD ZULUDIN
PN. ZUBAIDAH BT. MOHD YUSSUF
PK 02 PENGURUSAN JADUAL TN. HJ. MOHD RAMLI BIN MOHD RAMLI
EN.NOR AZMAN BIN HASSAN
EN. SAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS PK 14 PENGURUSAN AUDIT DALAMAN
CIK MESSALINA LIM SIAW SEE PN. ALMARJAN BT YUSOFF
PK 03 PENGURUSAN PdPc PN. NURYUSMILA BT. M. ZULUDIN
PN. HJH. NUR SABRINA CHUA BT. ABDULLAH
EN. MOHD SHUKOR BIN DAUD PK 15 P. KAWALAN PERKHIDMATAN
YANG TIDAK AKUR
PK 04 PENGURUSAN PENCERAPAN
PN. SERIKONAH BT. KASLAIN EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN
TN. HJ. HELMI BIN AHMAD
PK 05 PENGURUSAN PEPERIKSAAN PK 16 P. TINDAKAN PEMBETULAN,
PN. ROHAIDAH BT. AHMAD PENCEGAHAN & PENAMBAHBAIKAN
PN. NURUL ANIS BT. KHALILULLAH EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN
EN. SHAHREN BIN SHUKOR TN. HJ. HELMI BIN AHMAD
PK 06 SEMAKAN HASIL KERJA MURID PK 17 PENGURUSAN PROLEHAN
PN. SERIKONAH BT. KASLAIN EN. SALIHIN BIN AMAT
PN. SUHANA BT. MOHD SUNIP EN. W. MOHD FAIZUL BIN W. M. ZAHARI

PK 07 PENGURUSAN MESYUARAT PK 18 PENGURUSAN PdPc GURU GANTI
PN. JASLIYAH BT. ABDUL SAMAT EN. NOR AZMAN BIN HASSAN
CIK SAYIDATINA BT. MOHAMAD EN. SAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS
CIK MESSALINA LIM SIAW SEE
PK 08 PENGURUSAN BIMBINGAN PK 19 P. PENTAKSIRAN BERASASKAN
PN. ROHAIDA BT. MD YASIN
TN. HJ. AHMAD MANSUR BIN ISHAK SEKOLAH
PK 09 PENGURUSAN PUSAT SUMBER PN. LIEW LENNI
PN. SITI ZAIHA BT. YAHYA PN. ZURAIDAH BT. MUMIN
PN. NOORUL HUDA BT. SAIEPUDDIN PK 20 PENGURUSAN DATA
PK 10 PENGURUSAN LATIHAN PERSONEL PN. NURUL ISMAH BT. SANIMAN
PN. SARINAH BT. MOHD ZAINI PN. ZANARIAH BT. MOKHTAR
PN. HJH. MAHANOM BT. MAT NOOR PK 21 PENGURUSAN PROGRAM
PN. ZANARIAH BT. MOKHTAR PN. AIDATUL AZEERA BT. MUSTAFFA
PK 11 PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN PN. NOORUL HUDA BT. SAIEPADUDDIN
TN. HJ. MOHD SUBHI BIN MARSAN PK 22 PENGURUSAN SUMBER LUAR
EN. ZUL FAHMI BIN MOHD SAPAWI
EN. JAMALI BIN JARUTI (KONTRAK PERKHIDMATAN)
PN. HJH. MAHANOM BT. MAT NOOR TN. HJ. MOHD SUBHI BIN MARSAN
PK 12 P. MAKLUM BALAS EN. AZMAN BIN HAMZAH
PK 23 PENGURUSAN RISIKO PELUANG
PELANGGAN PN. SAZUNA BT. ABD WAHID
TN. HJ. MOHD SUBHI BIN MARSAN EN. YUSOF BIN YAHYA
PN. ROHAIDA BT. MD YASIN
EN. JAMALI BIN JARUTI PK 24 PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
PN. HJH. MAHANOM BT. MAT NOOR TN. HJ. MOHD SUBHI BIN MARSAN
PN. HJH. CHE GAYAH BT. CHE WIL

34

JAWATANKUASA TATATERTIB GURU DAN KAKITANGAN

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI II : PK PETANG
SETIAUSAHA : PK HEM
P. SETIAUSAHA I : PK KOKURIKULUM
P. SETIAUSAHA II : PK PPKI
AHLI JAWATANKUASA : GKMP BAHASA

GKMP KEMANUSIAAN
GKMP SAINS DAN MATEMATIK
GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK DAN KAJIAN TINDAKAN

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI II : PK HAL EHWAL MURID
N. PENGERUSI III : PK KOKURIKULUM
N. PENGERUSI IV : PK PETANG
N. PENGERUSI V : PK PPKI
SETIAUSAHA : PN. ROSMAWATI BT. AMAT BADARI
P. SETIAUSAHA : PN. HJH. CHE GAYAH BT. CHE WIL
AJK : GURU KANAN BAHASA

GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
GURU KANAN KEMANUSIAAN
SETIAUSAHA AKADEMIK
SETIAUSAHA HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA KOKURIKULUM
SETIAUSAHA KURIKULUM PPKI
GURU CEMERLANG
KETUA-KETUA PANITIA
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
SETIAUSAHA PBS
SETIAUSAHA SPSK
SETIAUSAHA UBK
PENYELARAS KECEMERLANGAN PT3
PENYELARAS KECEMERLANGAN SPM
KETUA WARDEN ASRAMA

35

JAWATANKUASA DATA SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
T. PENGERUSI : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI : PK HAL EHWAL MURID
: PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : PK PETANG
P. SETIAUSAHA I : PK PPKI
P. SETIAUSAHA II : PN. NURUL ISMAH BT. SANIMAN
: CIK SYARIN NADIA BT. YAACOB
: PN. NOORUL HUDA BT. SAIEPUDDIN (PPKI)

CIK KHALIESAH BT. KAMARULZAMAN

AHLI JAWATANKUASA : 1. PN. NURUL ANIS BT. KHALILLULLAH (HRMIS)
2. PN. HJH. CHE GAYAH BT. CHE WIL (SISMAKAN)
3. PN. HJH. ZURZIANIS BT. KAMARULZAMAN (SPBT & SIS-

TEK)
4. PN. ROHAIDAH BT. AHMAD ( PEPERIKSAAN)
5. EN. SALIHIN BIN AMAT (ASET)
6. PN. SITI SARAH BT. JAAFAR (ASRAMA)
7. PN. ANIS RAIHAN BT. OTHMAN (P. SUMBER)
8. EN. AZMAN BIN HAMZAH (DISIPLIN)
9. PN. NURUL ISMAH BT. SANIMAN (EMIS, OPMEN &

e-OPERASI)
11. ENROLMEN :

PN. SITI HABSAH NOR BT. ALI (PERDANA-PAGI)
PN. SUZANA BT. YUSOFF (PERDANA-PETANG)
PN. NOORUL HUDA BT. SAEIPUDDIN (PPKI)
12. PN. ROSMAWATI BT. MOHD KANDAR (Myspata)
13. GURU-GURU PENYELARAS TINGKATAN
14. GURU-GURU TINGKATAN

36

JAWATANKUASA LATIHAN PERSONEL/PERKEMBANGAN STAF

PENGERUSI : PENGETUA
TIMBALAN PENGERUSI : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI : PK HAL EHWAL MURID
: PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : PK PETANG
LATIHAN PERSONEL : PK PPKI
SETIAUSAHA
PERKEMBANGAN STAF : PN. HJH. MAHANOM BT. MAT NOOR
AJK
: PN. ROSMAWATI BT. AMAT BADARI
: SEMUA GKMP

GURU CEMERLANG
SEMUA KAUNSELOR
GURU MEDIA
GURU DATA
KETUA PANITIA
KETUA PEMBANTU TADBIR
PPM - JUNAIDAH BT. BAHARUDIN

JAWATANKUASA PEMANDU PELAKSANA MELINDUNGI MASA
INSTRUKSIONAL (MMI)

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI II : PK PETANG
N. PENGERUSI III : PK HAL EHWAL MURID
N. PENGERUSI IV : PK KOKURIKULUM
N. PENGERUSI V : PK PPKI
SETIAUSAHA : GKMP KEMANUSIAAN
P. SETIAUSAHA : GKMP BAHASA
AJK : GKMP SAINS DAN MATEMATIK
: GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
: PN. NURULHUDA BT. RAMLI
: PN. ROSSIMAH BT. RAHMAD
: EN. ROSLAN BIN MANAN

KETUA PENCATAT MINIT MESYUARAT GURU/TAKLIMAT GURU
AJK
: PN. JASLIYAH BT. ABDUL SAMAT
: PN. SALEHAA BT. MHD ANUAR
: PN. SHUHADA BT. HUSIN
: PN. ROSMIMIWAHIDA BT. HASSAN
: PN. NURUL SYAFIQAH BT. MAJID

37

JAWATANKUASA DOKUMENTASI SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI II : PK HEM
N. PENGERUSI III : PK KOKURIKULUM
N. PENGERUSI IV : PK PETANG
N. PENGERUSI V : PK PPKI
ADMIN : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN
: PN. HJH. RASYIDAH BT. JA’APAR
JURUTEKNIK : PN. ZURAIDAH BT. MUMIN
AJK : EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI
: GKMP BAHASA

GKMP KEMANUSIAAN
GKMP SAINS DAN MATEMATIK
GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
KETUA GBKSM
KETUA-KETUA PANITIA
GURU CEMERLANG
GURU DATA
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
SETIAUSAHA PBS
SETIAUSAHA SPBT
KETUA PEMBANTU TADBIR
PENYELIA ASRAMA

JAWATANKUASA AMALAN SEKOLAH PENYAYANG

PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI : PK PENTADBIRAN

SETIAUSAHA PK HAL EHWAL MURID
P. SETIAUSAHA PK KOKURIKULUM
AJK PK PETANG
PK PPKI
: EN. ABDUL MUIEZ BIN MOHAMMAD RUSLEE
: PN. ROHAIDA BT. MD YASIN
: GKMP SAINS DAN MATEMATIK
GKMP KEMANUSIAAN
GKMP BAHASA
GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
GURU BERTUGAS MINGGUAN
GURU DISIPLIN

38

JAWATANKUASA VLE / PEMBELAJARAN MAYA

PENGERUSI : PENGETUA

T. PENGERUSI : PK PENTADBIRAN

N. PENGERUSI I : PK HEM

N. PENGERUSI II : PK KOKURIKULUM

N. PENGERUSI III : PK PETANG

N. PENGERUSI IV : PK PPKI

PENYELARAS (ADMIN) : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN (GURU ADVOKASI EMAS)

PN. ROSHILAH ANITA BT. KASSIM (GURU ADVOKASI EMAS)

AJK : GKMP SAINS DAN MATEMATIK

GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL

GKMP KEMANUSIAAN

GKMP BAHASA

GURU CEMERLANG

KETUA-KETUA PANITIA

JURULATIH : PN. HJH. RASIDAH BT.RASIDI (GURU ADVOKASI EMAS)

PN. ROKHMAH BT. M. ISAHAK (GURU ADVOKASI EMAS)

PN. ZURAIDAH BT. MUMIN (GURU ADVOKASI EMAS)

PN. NURUL ISMAH BT. SANIMAN (GM1M)

PN. ZUBAIDAH BT. ROSMIN (GM1M)

PN. ANIS RAIHAN BT. OTHMAN

PN. HJH. RASYIDAH BT. JA’APAR

PN. NORALINA BT. SERDI

PN. NUR AKMARINA BT. CHE MAT RAZALI

PN. ROSMIMIWAHIDA BT. HASSAN

PN. NURUL SYAFIQAH BT. MAJID

PN. NAQIUYAH HANIM BT. ZULKARNAIN

PN NURFARAHIN BT. MUHD SUPRI

PENYELARAS (TEKNIKAL) : EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI

PENYELARAS BILIK KHAS / SUDUT KHAS (ICT)

1. MAKMAL BESTARI : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN (KETUA)
(MAKMAL 1 ATAS) : EN. NOR AZMAN BIN HASSAN

(MAKMAL 1 BAWAH) PN. SITI HABSAH NOR BT. ALI
: PN. SALEHAA BT. MHD ANUAR
JURUTEKNIK
2. MAKMAL BESTARI 1 PN. SUZANA BT. YUSOFF
: EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI
3. MAKMAL BESTARI 2 : PN. HJH. RASIDAH BT. RASIDI

4. MAKMAL BESTARI 3 PN. NUR AKMARINA BT. CHE RAZALI
: PN. NURFARAHIN BT. MUHD SUPRI

CIK KHALIESAH BT. KAMARULZAMAN
: PN. ROSHILAH ANITA BT. KASSIM

EN. KHAIRUL ANUAR BIN MOHD YUSOP

39

5. PUSAT AKSES : PN. NURUL SYAFIQAH BT. MAJID
6. INFO ELEKTRONIK PN. SALEHAA BT. MHD ANUAR

7. BILIK FROG : PN. ANIS RAIHAN BT. OTHMAN
CLASSROOM PN. NURULHUDA BT. RAMLI
PN. SALEHAA BT. MHD ANUAR

: PN. ROSMIMIWAHIDA BT. HASSAN
PN. NAQIUYAH HANIM BT. ZULKARNAIN

JAWATANKUASA UPACARA RASMI SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI II : PK HEM
N. PENGERUSI III : PK KOKURIKULUM
N. PENGERUSI IV : PK PETANG
N. PENGERUSI V : PK PPKI
1– MESYUARAT AGONG PIBG : EN. ADNAN BIN MUDA
: EN. KHAIRUL AZMAN BIN ABDUL HAMID
PENYELARAS : PN. ROHAIDAH BT. AHMAD
SETIAUSAHA : EN. AZMAN BIN HAMZAH
AJK : EN. SALIHIN BIN AMAT
2– HARI ANUGERAH KUALITI : PN. SERIKONAH BT. KASLAIN
PENYELARAS : PN. NOR HAPIZAH BT. HARUN
SETIAUSAHA : EN. NOR AZMAN BIN HASSAN
AJK : EN. AHMAD LUTFI BIN HASHIM
3– MAJLIS PERSARAAN : PN. ADILA HANI BT. NOORDIN
PENYELARAS : PN. ROZIYAH BT. HJ TORI
SETIAUSAHA : PN. HJH MAHANOM BT. MAT NOR
AJK : PN. HJH ROHAIZAN BT. ABD WAHAB
4– SAMBUTAN HARI GURU : TN. HJ MOHD RIDZUAN BIN KASIM
PENYELARAS : PN. NORHAFIZAH BT. HUMAIDI
SETIAUSAHA : PN. RIZA RITA BT. MOHD SHAPEE
AJK : PN. HJH JALINA BT. JAAFAR
5– SAMBUTAN HARI RAYA : EN. ZUL FAHMI BIN MOHAMAD SAPAWI
PENYELARAS : EN. ABDUL MUIEZ BIN MOHAMMAD RUSLEE
SETIAUSAHA : PN. HJH NORHERMA BT. MOHAMAD HALIM
AJK : EN. SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS
: PN. INTAN MASDIANA BT. MAMAT
: PN. HJH RABIATUN BT. AMIR
: EN. ASH’ARI BIN SAAT
: PN. NORHAYATI BT. MUBIN

40

JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG)
& PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI (PIBK)

PENASIHAT : PENGETUA
YANG DIPERTUA : DATO’ HJ. RAMLI BIN HJ. NORANI
NAIB YANG DIPERTUA : TN. HJ. AMINI BIN MOHD SABERI
SETIAUSAHA PIBG : EN. KHAIRUL AZMAN BIN ABDUL HAMID
SETIAUSAHA SARANA (PIBK) : PN. HJH. NUR SABRINA CHUA BT. ABDULLAH
BENDAHARI : EN. ASH’ARI BIN SAAT
PENOLONG BENDAHARI : EN. ADNAN BIN MUDA
AJK
: EN. MUHAMMAD ADZHARI BIN ZAINAL
AHLI EXOFICIO : EN. MOHD JALIL BIN SALLEH
: EN. MOHD AZAM BIN YASSIN
PEMERIKSA KIRA-KIRA : EN. HAMSAN BIN HJ. ARSHAD
: TN. HJ. JAINI BIN ANDAN
: PN. SITI SALWA BT. ABDUL WAHID
: EN. CHE HASHIM BIN MAT GHANI
: EN. MOHD HAFID BIN TUJAD
: EN. SALIHIN BIN AMAT
: PN. ROHAIDA BT. MD YASIN

: PK PENTADBIRAN
: PK HAL EHWAL MURID
: PK KOKURIKULUM
: PK PETANG
: PK PPKI

: EN. MOHD. AINI BIN ZAINAL ABIDIN
: PN. HJH. NORHERMA BT. MOHAMAD HALIM

PENGERUSI JAWATANKUASA TABUNG SEPAKAT
N. PENGERUSI I
N. PENGERUSI II : PENGETUA
N. PENGERUSI III : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI IV : PK HEM
SETIAUSAHA : PK KOKURIKULUM
BENDAHARI : PK PPKI
P. BENDAHARI : PK PETANG
AJK : GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
: GKMP KEMANUSIAAN
: PN. ROHAIDA BT. MD YASIN
: PN. ZURAIDAH BT. MUMIN

41

JAWATANKUASA KELAB GURU DAN STAF (KGS) SMK SUNGAI BESAR

PENASIHAT : PENGETUA
PENGERUSI : EN. KHAIRUL AZMAN BIN ABD HAMID
N. PENGERUSI : EN. AZMAN BIN HAMZAH
SETIAUSAHA : PN. NURULHUDA BT. RAMLI
P. SETIAUSAHA : PN. ANIS RAIHAN BT. OTHMAN
BENDAHARI : PN. HJH. ROHAIZAN BT. ABD WAHAB
P. BENDAHARI : PN. ROSHILAH ANITA BT. KASSIM
AJK : PN. HJH. CHE GAYAH BT. CHE WIL
: EN. MOHD NAZAHIR BIN MOHD SALIM
PEMERIKSA KIRA-KIRA : PN. HJH. MANISAH BT. ATAN
: PN. ROHAIDAH BT. AHMAD
: EN. SHAHRUL AKHYAR BIN MOHD SUKARMAN
: PN. ROSMIMIWAHIDA BT. HASSAN
: PN. ZANARIAH BT. MOKHTAR
: PN. SITI SOLEHA BT. MAHMUD
: PN. ROHAIDA BT. MD YASIN
: EN. NASRULLAH BIN SHAMSUDDIN
: PN. FARIDAH BT. SHAHARUDDIN
: EN. MOHD ZAIN BIN ALI
: PN. ZULEYANA BT. ARSHAD

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI II : PK HEM
N. PENGERUSI III : PK KOKURIKULUM
N. PENGERUSI IV : PK PPKI
SETIAUSAHA : PN. SERIKONAH BT. KASLAIN

AJK PN. HJH. RIZA RITA BT. MOHD SHAPEE
: SETIAUSAHA AKADEMIK
: SETIAUSAHA HEM
: SETIAUSAHA KOKURIKULUM

JAWATANKUASA PROGRAM ORIENTASI GURU
SANDARAN SISWAZAH TERLATIH & GURU PRAKTIKAL

PENASIHAT : PENGETUA
PENGERUSI : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI : PK HEM

SETIAUSAHA PK KOKURIKULUM
AJK PK PETANG
PK PPKI
: KETUA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSEING
: GURU KANAN MATA PELAJARAN
KETUA PANITIA
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING (UBK)

42

JAWATANKUASA PPKI SEKOLAH 2019

PENASIHAT : PENGETUA
TN. HJ. SARONI BIN TASUKI

PENGERUSI : PK PPKI
NAIB PENGERUSI 1 EN. AZIZ BIN ROSMAN @ SUJAH
NAIB PENGERUSI 2
NAIB PENGERUSI 3 : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 4 PN. SAZUNA BT. ABDUL WAHID
SETIAUSAHA
BENDAHARI : PK HAL EHWAL MURID
AHLI JAWATANKUASA TN. HJ. MOHD SUBHI BIN MARSAN

: PK KOKURIKULUM
EN. IDRIS BIN SAHIR

: PK PETANG
PN. RUSNANI BT. ABDULLAH

: PN. ZURAIDAH BT. MUMIN
EN. WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI

: PN. ZANARIAH BT. MOKHTAR
: EN. CHE HASHIM BIN MAT GHANI

(INTERVENSI)
TN. HJ. AHMAD MANSOR BIN ISHAK
(INKLUSIF)
CIK MESSALINA LIM SIAW SEE
(KETUA GURU RESOS)

PN. HJH. MAHANOM BT. MAT NOOR
(3M)
PENYELARAS TINGKATAN 1
SEMUA GURU PPKI
GBKSM
GURU MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 1
GURU TINGKATAN KELAS INKLUSIF
PN. JAMILAH BT. MOHAMAD NAFIAH (PPM)

43

MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN
N. PENGERUSI II : PK HEM
N. PENGERUSI III : PK KOKURIKULUM
N. PENGERUSI IV : PK PETANG
N. PENGERUSI V : PK PPKI
SETIAUSAHA : PN. NOR HAPIZAH BT. HARUN
P. SETIAUSAHA I : PN. INTAN MASDIANA BT. MAMAT
P.SETIAUSAHA II : TN. HJ. MOHD FAUZI BIN MASULEH
P. SETIAUSAHA III : CHE HASHIM BIN MAT GHANI
AJK : GURU KANAN MATA PELAJARAN

KETUA PANITIA MATA PELAJARAN
AJK KECEMERLANGAN SEKOLAH

PENYELARAS PUSAT SUMBER PENYELARAS KECEMERLANGAN T. 1
PN. ANIS RAIHAN BT. OTHMAN EN. SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS
PN. SITI ZAIHA BT. YAHYA
PENYELARAS KECEMERLANGAN T. 2
GURU PENYELARAS SPBT CIK SITI AISYAH BT. HASHIM
PN. HJH ZURZIANIS BT. KAMARULZAMAN
PN. NORHAYATI BT. MUBIN PENYELARAS KECEMERLANGAN PT 3
PN. SARINAH BT. MOHD ZAINI
GURU UNIT PEPERIKSAAN, SAPS/GROW
PN. ROHAIDAH BT. AHMAD PENYELARAS KECEMERLANGAN T. 4
PN. IDA RAHAYU BT. MOHAMED SUJARI PN. ZUBAIDAH BT. MUHAMMED YUSSUF
PN. NORHAFIZAH BT. HUMAIDI PN. JASLIYAH BT. ABDUL SAMAT

PENYELARAS TEK. MAKLUMAT (ICT) PENYELARAS KECEMERLANGAN T. 5
EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN EN. ASH’ARI BIN SA’AT
PN. SITI SOLEHA BT. MAHMUD
PENYELARAS INTERVENSI, 3M
EN. CHE HASHIM BIN MAT GHANI PENYELARAS SUKSES
(INTERVENSI) PN. NURULHUDA BT. RAMLI
PN. HJH. MAHANOM BT. MAT NOOR (3M) EN. ABDUL MUIEZ BIN MOHD RUSLEE

PENYELARAS YAYASAN SELANGOR
EN. AHMAD LUTFI BIN HASHIM
PN. HJH. SURAINI BT. IBRAHIM

PENYELARAS i-THINK & KBAT
PN. ROSHILAH ANITA BT. KASSIM

PENYELARAS KELAS RAN. KHAS
PN. SALEHAA BT. MHD ANUAR

PENYELARAS KELAS AGAMA (KAA)
PN. HJH. RASYIDAH BT. JA’APAR

PENYELARAS KSSM PPKI
PN. NURYUSMILA BT. M. ZULUDIN

44

JAWATANKUASA PROGRAM GELOMBANG KECEMERLANGAN
LIMA TINGKATAN

PENGERUSI : PENGETUA
TIMBALAN PENGERUSI : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI : PK HAL EHWAL MURID
: PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA 1 : PK PETANG
SETIAUSAHA 2 : PK PPKI
: PN. NOR HAPIZAH BT. HARUN
: PN. INTAN MASDIANA BT. MAMAT

PENYELARAS : TN. HJ. MOHD FAUZI BIN MASULEH
PROGRAM ASPIRASI T1 : PN. HJH. SURAINI BT. IBRAHIM
AJK : EN. HAIRUDIN BIN TAJUDIN

PROGRAM ASPIRASI T2 : PN. ALMARJAN BT. YUSOFF
AJK : PN. MANISAH BT. ATAN

: EN. MOHD HUSSAIRY BIN SIDEK

PROGRAM MERCU T3 : PN. HJH. ROSE RASINAH BT. KADIR
AJK : PN. HJH. NOR AISHAH BT. OTHMAN
: PN. NURSURIATI BT. MOHD SABRI

PROGRAM SEMARAK T4 : PN. ADILA HANI BT. NOORDIN
AJK : PN. NORALINA BT. SERDI

: EN. MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF

PROGRAM HEBAT T5 : PN. HJH. ZURZIANIS BT. KAMARULZAMAN
AJK : PN. HJH. SITI FATIMAH BT. HJ DULLAH
: EN. NOR AZMAN BIN HASSAN

45

SENARAI KETUA PANITIA DAN SETIAUSAHA PANITIA

MATA PELAJARAN KETUA PANITIA SETIAUSAHA

B. MELAYU BIDANG BAHASA
B. INGGERIS
B. ARAB NORHAYATI BT. KARDI INTAN MASDIANA BT. MAMAT
B. CINA SHUHADA BT. HJ HUSIN NAQIUYAH HANIM BT.
RASYIDAH BT. JA’APAR ZULKARNAIN
P. ISLAM ALMARJAN BT. MOHD YUSOF
P. MORAL
SEJARAH WEE WEI MIN CHIA SENG KENG
GEOGRAFI
TASAWWUR ISLAM BIDANG KEMANUSIAAN
SAINS SUKAN
P. SENI VISUAL SITI FATIMAH BT. HJ DULLAH SITI AISYAH BT. HASHIM
P. SIVIK & KEWAR
PJPK LIEW LENNI NUR SHAKILA BT. KIBAN

MATEMATIK SUHAIDA AZIRA BT. SAMSURI INTAN MASDIANA BT. MAMAT
M. TAMBAHAN
SAINS MANISAH BT. ATAN SOFIAH BT. SHAHRI
BIOLOGI
FIZIK NOR SOFIATON JALILAH AYUB ROHAIDAH BT. AHMAD
KIMIA
SHAHRUL AKHYAR M SUKARMAN MOHD NAZAHIR BIN M. SALIM
RBT
ASAS SAINS SYARIN NADIA BT. YAACOB RUZAIMAH BT.SADIKIN
KOMPUTER
SAINS KOMPUTER ROSMAWATI BT. AMAT BADARI ANIS RAIHAN BT. OTHMAN
REKA CIPTA
S. RUMAHTANGGA ZUBAIDAH BT. ROSMIN ADILA HANI BT. NOORDIN
EKONOMI
PERNIAGAAN BIDANG SAINS & MATEMATIK
PERAKAUNAN
KAMARIAH TON BT. SAPPIAN NORHAFIZAH BT. HUMAIDI

SITI HABSAH NOR BT. ALI JALINA BT. JAAFAR

NOR HAJJAH BT. OMAR

ROSHILAH ANITA BT. KASSIM MIRA AZNIE BT. MISPARI
NOR AZMAN BIN HASSAN

ZAIDAH BT. SUAN

BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL

NUR SABRINA CHUA ABDULLAH ROKHMAH BT .M. ISAHAK

NUR AKMARINA BT. C. M. RAZALI

RASIDAH BT. RASIDI ALIA SUHAINA BT. ABD. RASID
ALIA SUHAINA BT. ABD. RASID NORALINA BT. SERDI
SITI SOLEHA BT.MAHMUD
ASH’ARI BIN SA’AT
NORALINA BT. SERDI
NORHERMA BT. MOHD HALIM

46

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

PENGERUSI : PENGETUA

NAIB PENGERUSI I : PK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI II : PK PETANG

PENYELARAS : GKMP KEMANUSIAAN

GKMP BAHASA

GKMP SAINS DAN MATEMATIK

GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL

PENOLONG PENYELARAS : EN. NOR AZMAN BIN HASSAN

PN. ADILA HANI BT. NOORDIN

PN. NORALINA BT. SERDI

PN. ROSHILAH ANITA BT. KASSIM

PN. NUR SHAKILA BT. KIBAN

EN. CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF

PENYELARAS SESI PETANG : EN. SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS

PN. ZAMJULINA BT. JAAFAR

PENYELARAS PPKI : CIK MESSALINA LIM SIAW SEE

JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK KEBAL

PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI : PK PENTADBIRAN

PENYELARAS 1 PK HEM
PENYELARAS II PK KOKURIKULUM
PENYELARAS III PK PETANG
PK PPKI
: EN. AZMAN BIN HAMZAH
: EN SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS
: EN. MOHD HAFID BIN TUJAD

47

JAWATANKUASA UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

PENGERUSI : PENGETUA
N. PENGERUSI : PK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA : PN. ROHAIDAH BT. AHMAD
P. SETIAUSAHA I : PN. HJH. RASIDAH BT. RASIDI
P. SETIAUSAHA II : PN. HJH. SURAINI BT. IBRAHIM
PENYELARAS PT3 : PN. ROKHMAH BT. MOHAMAD ISAHAK
PENYELARAS SPM : PN. HJH. JALINA BT. JAAFAR

PUSAT BF 021 PENYELARAS PEPERIKSAAN PT3

: PN. ROKHMAH BT. MOHAMAD ISAHAK
: PN. NURUL SYAFIQAH BT. MAJID
: PN. ROSLINA BT. ABDULLAH MAWLANA
: PN. HJH. SOFIAH BT. SHAHRI
: CIK MESSALINA LIM SIAW SEE

PUSAT BF 021 PENYELARAS PEPERIKSAAN SPM
PUSAT BF 022
: PN. HJH. JALINA BT. JAAFAR
: EN. LEE POH CHEONG

: PN. ROSMAWATI BT. AMAT BADARI
: PN. ALIA SUHAINA BT. ABDUL RASID

AHLI JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DALAMAN ( SAPS )

TINGKATAN 5 : PN. SITI SOLEHA BT. MAHMUD
TINGKATAN 4 : PN. HJH. RASIDAH BT. RASIDI
TINGKATAN 3 : PN. IDA RAHAYU BT. MUHAMMED SUJARI
TINGKATAN 2 : PN. HJH. SOFIAH BT. SHAHRI
TINGKATAN 1 : PN. HJH. SURAINI BT. IBRAHIM

48

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
TIM. PENGERUSI : PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI I : PK KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI II : PK HEM
NAIB PENGERUSI III : PK PETANG
NAIB PENGERUSI IV : PK PPKI
SETIAUSAHA 1 : PN. ANIS RAIHAN BT. OTHMAN
SETIAUSAHA 2 : PN. SITI ZAIHA BT. YAHYA
SETIAUSAHA 3 : PN. ZULEYANA BT. ARSHAD

PERPUSTAKAAN RADIO AMATUR/WEB
EN. JAMALI BIN JARUTI
CIK SITI AISYAH BT. HASHIM EN. MOHD HUSSAIRY BIN SIDEK
PN. HJH. NORHERMA BT. MOHD HALIM PN. ROSMIMIWAHIDA BT. HASSAN
PN. ZULEYANA BT. ARSHAD
PN. ZAMJULINA BT. JA’AFAR DOKUMENTASI
CIK SITI SAYIDATINA BT. MUHD EN. WEE WEI MIN
PN. NURUL ANIS BT. KHALILLULLAH PN. HJH. RASYIDAH BT. JA’APAR
PN. NOORUL HUDA BT. SAIEPUDDIN

ICT/TEKNIKAL MULTIMEDIA
EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN EN. ZUL FAHMI BIN MOHAMAD SAPAWI
PN. HJH. RASIDAH BT. RASIDI PN. NOR HAJJAH BT. OMAR
EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI
PENYELARAS NILAM
BILIK SIMULASI PN. MANISAH BT. ATAN
PN. ALMARJAN BT. YUSOF PN. HJH. MARDANINGSEH BT. NGADINO
PN. SALEHAA BT. MHD ANUAR
PN. ZAMJULINA BT. JA’AFAR SETIAUSAHA NILAM
PN. NAQIUYAH HANIM BT. ZULKARNAIN
PUSAT AKSES
PN. NURUL SYAFIQAH BT. MAJID KELAB PUSAT SUMBER
PN. NUR AKMARINA BT. CHE MAT RAZALI CIK SITI AISYAH BT. HASHIM
PN. KHALIESAH BT. KAMARULZAMAN PN. ANIS RAIHAN BT. OTHMAN

KELAS PAK21 PEMBANTU PERPUSTAKAAN
PN. HJH. NUR SABRINA CHUA BT. ABDULLAH
PN. KAMARIAH TON BT. SAPPIAN
PN. SARINAH BT. MOHD. ZAINI
PN. HJH. ROHAIZAN BT. ABD. WAHAB

49

JAWATANKUASA NILAM SEKOLAH

PENYELARAS PSS : PN. ANIS RAIHAN BT. OTHMAN
PENYELARAS NILAM : PN. HJH. MANISAH BT. ATAN

PN. HJH. MARDANINGSEH BT. NGADINO

SETIAUSAHA NILAM : PN. NAQIUYAH HANIM BT. ZULKARNAIN
PN. SITI ZAIHA BT. YAHYA

AHLI JAWATANKUASA

NILAM / DATA : PN. AIDATUL AZEERA BT. MUSTAFFA ( T5)
: PN. NURFARAHIN BT. MOHD SUPRI (T4)
: PN. HJH. ROSE RASINAH BT. KADIR (T3)
: PN. KALADEVI A/P A. SOMANAIDU( T2)
: TN. HJ. NASRULLAH BIN SHAMSUDIN (T1)
: CIK SITI SAYIDATINA BT. MUHD (PPKI)

AKTIVITI MEMBACA : PN. ZULEYANA BT. ARSHAD
SEMUA GURU

BAHAN BACAAN : PN. NURUL ANIS BT. KHALILLULLAH
SEMUA GURU

PENGIKTIRAFAN : PN. HJH. NORHERMA BT. MOHD HALIM
NILAM

DATA BULANAN : PN. NORALINA BT. SERDI
PN. KALADEVI A/P SOMANAIDU
PN. AIDATUL AZEERA BT. MUSTAFFA
PN. ADILA HANI BT. NOORDIN
PN. NOR SYZAWANI BT. MUHAMMAD
PN. RUZAIMAH BT. SADIKIN

50

SENARAI PETUGAS
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENGERUSI : PENGETUA

NAIB PENGERUSI PK PENTADBIRAN (KPS) (PP & PBD)
1. PN. SAZUNA BT. ABDUL WAHID PK HEM (PPSI)
2. TN. HJ. MOHD SUBHI BIN MARSAN PK KOKU (PAJSK)
3. EN. IDRIS BIN SAHIR PK PETANG
4. PN. ROSNANI BT. ABDULLAH PK PPKI
5. EN. AZIZ BIN ROSMAN @ SUJAH

SETIAUSAHA : PN. LIEW LENNI

PEN. SETIAUSAHA : PN. NURFARAHIN BT. MUHD SUPRI

UNIT PENJAMINAN KUALITI PBS

PENYELARAS PENGESANAN : PN. HJH. RIZA RITA BT. MOHD SHAPEE
PENYELARAS PEMANTAUAN : PN. ROZIYAH BT. TORI
PENYELARAS PENYELARASAN : PN. SERIKONAH BT. KASLAIN
PENYELARAS PEMENTORAN : EN. ADNAN BIN MUDA

PENYELARAS PBD (SPM)
(SPM)
1. PN. NURFARAHIN BT. MUHD SUPRI (T3)
2. PN. ROSMIMIWAHIDA BT. HASSAN (T2)
3. PN. NUR SHAKILA BT. KIBAN (T1)
4. PN. RUZAIMAH BT. SADIKIN
5. PN. HJH. RABIATUN BT. AMIR

SETIAUSAHA PT3 : PN. ROKHMAH BT. MOHAMAD ISAHAK
PEN. SETIAUSAHA PT3
: PN. ROSLINA BT. ABDULLAH MAWLANA
PN. NURUL SYAFIQAH BT. MAJID
PN. HJH. SOFIAH BT. SHAHRI

PENYELARAS PAJSK : PN. MIRA AZNIE BT. MISPARI (PAGI)
PN. SUZANA BT. YUSOFF (PETANG)

PENYELARAS PPSI : PN. NURULHUDA BT. RAMLI

AJK:
SEMUA GURU CEMERLANG
SEMUA KETUA PANITIA
SEMUA GURU UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SEMUA KETUA PENTAKSIR SPM DAN JURULATIH UTAMA MR
SEMUA PENTAKSIR MATA PELAJARAN


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Product Selection Guide
Next Book
Al Qitaf Course Brochure