The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rizarita5128, 2019-12-25 07:15:39

BUKU PENGURUSAN SMKSB 2020_Neat

2
KANDUNGANNO. TAJUK HALAMAN CATATAN

1 VISI, MISI KPM DAN MOTO SEKOLAH 5

2 IKRAR SEKOLAH 6

3 OBJEKTIF KUALITI SEKOLAH 7
4 PIAGAM PELANGGAN 8

5 SURAT ARAHAN MENJALANKAN TUGAS 9

6 SENARAI TUGAS MENGIKUT PORTFOLIO 11

7 ETIKA KERJA 12 - 14

8 JADUAL WAKTU DAN MASA MINIMUM SETAHUN 15 - 17
SENARAI NAMA GURU SESI PAGI DAN PETANG
9 18 - 21
TAHUN 2020
SENARAI NAMA ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA
10 22
TAHUN 2020
11 JADUAL BERTUGAS PENTADBIR 23 - 24

12 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 25 - 28
JADUAL BERTUGAS IMAM/PEMBIMBING BACAAN
13 29
YAASIN
14 JADUAL GURU BERTUGAS FIQH WANITA 30

JADUAL BERTUGAS GURU PERSEDIAAN BELAJAR
15 31 - 35
ASRAMA
PENYELARAS TINGKATAN,
16 SENARAI GURU KELAS DAN GURU PEMBANTU 36 - 39


JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN
17 PENTADBIRAN, 41
JAWATANKUASA KECEMERLANGAN SEKOLAH

JAWATANKUASA SEKOLAH BESTARI,
18 JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN 42
MALAYSIA (SKPMg2)
JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH,
19 43
JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN
JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH
20 44
KUALITI (SPSK)
JAWATANKUASA TATATERTIB GURU DAN
KAKITANGAN,
21 45
JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK DAN
KAJIAN TINDAKAN

3


NO. TAJUK HALAMAN CATATAN

22 JAWATANKUASA DATA SEKOLAH 46

JAWATANKUASA LATIHAN PERSONAL /
PERKEMBANGAN STAF,
23 47
JAWATANKUASA MMI,
PENCATAT MINIT MESYUARAT / TAKLIMAT GURU
JAWATANKUASA DOKUMENTASI SEKOLAH,
24 48
JAWATANKUASA AMALAN SEKOLAH PENYAYANG

25 JAWATANKUASA GOOGLE CLASSROOM 49

26 JAWATANKUASA UPACARA RASMI SEKOLAH 51
JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA & GURU
27 (PIBG) DAN (PIBK), 53
JAWATANKUASA TABUNG SEPAKAT

JAWATANKUASA KELAB GURU DAN STAF (KGS),
JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH,
28 JAWATANKUASA PROGRAM ORIENTASI GURU 54
SANDARAN SISWAZAH TERLATIH & GURU
PRAKTIKAL

29 JAWATANKUASA PPKI SEKOLAH 2020 55

30 57
MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH
JAWATANKUASA PROGRAM GELOMBANG
31 58
KECEMERLANGAN LIMA TINGKATAN

32
SENARAI KETUA PANITIA DAN SETIAUSAHA PANITIA 59
JAWATANKUASA JADUAL WAKTU,
33 60
JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK KEBAL
JAWATANKUASA UNIT PENILAIAN
34 61
DAN PEPERIKSAAN

35 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH, 62
JAWATANKUASA NILAM SEKOLAH
JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN
36 SEKOLAH (PBS) 64


JAWATANKUASA HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME
37 66
(HIP) JAWATANKUASA PLC

4
NO. TAJUK HALAMAN CATATAN
38 MAJLIS HAL EHWAL MURID 68

39 UNIT PENGURUSAN LEMBAGA DISIPLIN 69

LEMBAGA DISIPLIN DAN TATATERTIB MURID
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING, 70
40
UNIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPda)

41 JAWATANKUASA ASRAMA 71
UNIT PENGURUSAN SPBT,
42 UNIT PENGURUSAN KANTIN, 74
UNIT PENGURUSAN MAJALAH
UNIT APDM DAN KEHADIRAN,
43 UNIT PENGURUSAN BIASISWA DAN KWAPM, 75
UNIT PENGURUSAN KEBAJIKAN/INSURANS/TAKAFUL
UNIT PENGURUSAN 3K,
44 UNIT PENGURUSAN KESELAMATAN 76


UNIT PENGURUSAN BENCANA ALAM,
45 77
UNIT PENGURUSAN KESIHATAN

46 UNIT PENGURUSAN KEBERSIHAN 78

UNIT PENGURUSAN GALERI BESTARI,
47 UNIT PENGURUSAN DEWAN BESTARI, 80
UNIT PENGURUSAN MURID BUKAN ISLAM

48 UNIT PENGURUSAN SURAU 81
49 MAJLIS KOKURIKULUM SEKOLAH 83

49 PASUKAN BADAN BERUNIFORM 84

50 PERSATUAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK 88
PERSATUAN SEKOLAH DAN PERSATUAN DI BAWAH
51 UNIT HEM 91

52 MAJLIS SUKAN SEKOLAH 93

53 RUMAH SUKAN 94

54 KELAB SUKAN 97

JAWATANKUASA PENILAI AKTIVITI KOKURIKULUM,
55 AHLI LEMBAGA KOPERASI SMK SUNGAI BESAR 100
BERHAD TAHUN 2020
JADUAL PENCERAPAN PdPc &
56 101
PENGHANTARAN BRM 2020
57 TAKWIM SEKOLAH 2020 107

58 PELAN SEKOLAH 131

5VISI KPMPENDIDIKAN BERKUALITI,
INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI KPM

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI UNTUK

MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI

MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MOTO SEKOLAH


‘SEPAKAT’


Sehati sejiwa,
Erat hubungan,

Perpaduan teguh,

Agama dijunjung,
Kasih disemai,

Amanah digalas,

Tanggungjawab dilunas

6
IKRAR SEKOLAH
Bahawa kami,

Murid-murid SMK Sungai Besar


dengan ini SEPAKAT dan berikrar ;

Akan menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh


Mematuhi peraturan-peraturan sekolah

Menjaga dan menaikkan imej sekolah

Menghormati guru-guru dan warga sekolah


Mentaati ibu bapa dan menyayangi keluarga kami

Mengamalkan ajaran agama serta nilai-nilai murni

Mematuhi peraturan keselamatan jalan raya

7


OBJEKTIF KUALITI SEKOLAH1. Memberi peluang pendidikan kepada semua
warga sekolah tanpa mengira kaum dan bangsa.

2. Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu,

berketrampilan, dan mempunyai identiti nasional.

3. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam
semua mata pelajaran serta penguasaan murid
dalam Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.


4. Menanamkan kemahiran yang tinggi dalam
penguasaan dwibahasa kepada semua murid.

5. Mengembangkan potensi individu murid melalui
pembangunan program kokurikulum dan sukan.


6. Menyediakan prasarana yang cukup dan
kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran.

7. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran

yang dinamik, cekap dan berkesan.

8. Membina perhubungan dan permuafakatan dengan
agensi luar melalui pemerkasaan PIBG dalam
program Sarana PIBG dan Sarana Sekolah.

8
PIAGAM PELANGGAN

Kami berjanji dan berusaha untuk :


Memastikan peningkatan pencapaian prestasi
akademik, kokurikulum dan pembangunan modal
insan sekolah ke tahap yang cemerlang melalui ;


 Perancangan, pengurusan, pelaksanaan,
penyeliaan,dan penilaian program kurikulum, hal
ehwal murid dan kokurikulum berjalan dengan
lancar selaras dengan Falsafah Pendidikan
Negara dan Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia.


 Peningkatan taraf profesionalisme keguruan
dengan mengikuti program-program terancang
dan latihan berdasarkan kepada perkembangan
sistem pendidikan masa kini.


 Menjaga kebajikan para pelajar, guru dan
anggota bukan guru pada bila-bila masa,
sesuai dengan kehendak dan suasana semasa.

 Menjalinkan hubungan yang erat di antara
sekolah dan ibu bapa melalui PIBG.


 Membina rantaian perkhidmatan dengan agensi
luar sama ada agensi kerajaan atau bukan
kerajaan.

9SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI BESAR

45300 SUNGAI BESAR
SELANGOR DARUL EHSAN

TEL : 03-32241331 FAKS : 03-32244818
__________________________________________________________________________


Ruj kami : SMKSB.100-1/9/1( )
Tarikh : 2 Januari 2020

Semua guru dan kakitangan
SMK Sungai Besar

Tuan/puan,

ARAHAN MENJALANKAN TUGAS BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan dengan itu, tuan/puan adalah dikehendaki melaksanakan tugas-tugas
sebagaimana yang dinyatakan dalam senarai tugas yang diberikan.

3. Diharapkan tuan/puan sentiasa merujuk kepada pentadbir sekolah dalam
melaksanakan semua program yang dirancang. Bagi program-program kokurikulum yang
melibatkan aktiviti luar, prosedur yang sepatutnya berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas
yang berkuatkuasa hendaklah sentiasa dipatuhi.

4. Tuan/puan juga dikehendaki untuk mematuhi arahan pentadbir sekolah bagi
menjalankan suatu tugas yang tidak dinyatakan berdasarkan keperluan perkhidmatan dari
semasa ke semasa.

5. Kegagalan tuan/puan melaksanakan tugas yang diarahkan boleh mengakibatkan
tuan/puan dikenakan tindakan tatatertib berdasarkan Perintah Am Bab D
(Peraturan Pegawai Awam-Kelakuan dan Tatatertib 1993).

Kerjasama dan komitmen yang tuan/puan berikan semoga menjadi ibadah dan amal baik
untuk tuan/puan dan mendapat ganjaran dan balasan yang sebaik-baiknya.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,


HAJI SARONI BIN TASUKI
Pengetua
SMK Sungai Besar

10


SMK SUNGAI BESAR


45300 SUNGAI BESAR

SELANGOR DARUL EHSANSENARAI TUGAS2020

11


SENARAI TUGAS MENGIKUT PORTFOLIO 2020

PORTFOLIO NAMA JAWATANKUASA JAWATAN DISANDANG
PENGURUSAN
DAN
PENTADBIRAN

KURIKULUM

HAL EHWAL
MURID

KOKURIKULUM


LAIN-LAIN

Bahawasanya saya menerima pelantikan jawatan-jawatan di atas sebagaimana yang terkandung
dalam Buku Pengurusan Sekolah SMK Sungai Besar 2020 dengan penuh dedikasi dan
bertanggungjawab.


……………………………………….. Disahkan oleh : ………………………………………..
( )


Tarikh : ………………………………………...

12


ETIKA KERJA 2020

A ARAHAN AM.

1. Selaku pegawai kerajaan, guru dan staf sokongan adalah tertakluk kepada segala arahan
yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua guru dan staf sokongan
dikehendaki membaca, memahami dan mematuhi Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan
yang lain.
2. Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai satu

profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan atau mata pencarian semata-mata.
3. Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip
perkhidmatan awam.
4. Guru dan staf hendaklah meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada

kepentingan diri dalam menjalankan tugas.
5. Guru dan staf hendaklah bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika
berada di sekolah dan menjaga harta benda sekolah.
6. Guru juga perlu sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap
menjalankan tugas.
7. Aspek penting seperti berintegriti dan ikhlas, wajib diamalkan sepanjang masa bertugas.

B KEHADIRAN / MASA BERTUGAS

1. Waktu bertugas.

Hari Guru Sesi Pagi Guru Sesi Petang Staf Sokongan

Isnin - Khamis 7.20 pagi – 1.30 tgh 12.20 tgh – 6.40 ptg 7.30 pagi – 1.00 tgh
2.00 ptg – 5.30 ptg

Jumaat 7.20 pagi – 12.30 tgh 2.20 ptg – 6.40 ptg 7.30 pagi – 12.15 tgh
2.45 ptg – 5.30 ptg

Rabu (Kokurikulum) 1.30 tgh – 4.30 ptg 10.00 pagi – 1.00 tgh


2. Pihak sekolah menggunakan sistem kad perakam waktu.
Guru dan staf sokongan dimestikan merakam waktu hadir bertugas dan waktu tamat bertugas.
Kegagalan merakam kehadiran akan dianggap tidak hadir bertugas pada hari tersebut.
3. Setiap kali ingin bercuti (Cuti Rehat Khas / Cuti Rehat), permohonan secara bertulis dan
pengisian HRMIS hendaklah diajukan terlebih dahulu selewat-lewatnya 3 hari sebelum cuti.
Kerjasama guru dan staf juga dipohon untuk menuliskan makluman di papan keberadaan guru
di pejabat.
4. Guru dan staf yang ingin keluar dari kawasan sekolah dalam masa bertugas, diminta
mendapatkan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pengetua. Gunakan BUKU
KEBENARAN MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA.
5. Guru dan staf yang tidak dapat hadir atau terpaksa hadir lewat (kes kecemasan), hendaklah
memberi kenyataan dan sebab yang wajar melalui telefon, sebelum sesi persekolahan hari
berkenaan bermula.

6. Guru-guru dimestikan berada bersama-sama murid mengikut jadual waktu mengajar
masing-masing.
7. Guru-guru diminta menggunakan masa senggang untuk perkara-perkara yang berkaitan
tugas sahaja. Segala tugasan perlu dilaksanakan dan disempurnakan pada masa yang
ditetapkan.
8. Guru-guru yang bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum atau Pendidikan
Jasmani hendaklah mengawasi keselamatan murid sepanjang aktiviti dilaksanakan sehingga
tamat.
9. Guru-guru diwajibkan menghadiri mesyuarat / acara rasmi sekolah. Sekiranya tidak dapat
hadir, sila maklumkan secara bertulis kepada Pengetua / Penolong Kanan berkenaan.

13
C PERHIMPUNAN.

SESI PAGI SESI PETANG
HARI
Mula Tamat Mula Tamat

Isnin 7.20 pagi 8.00 pagi 1.20 tgh 1.50 tgh

Selasa - Khamis 7.20 pagi 7.30 pagi

Jumaat 7.20 pagi 8.00 pagi


1. Semua guru wajib menghadiri perhimpunan rasmi mingguan hari Isnin dan Jumaat dari awal
hingga tamat. Sila rekodkan kehadiran anda.
2. Guru bertugas mingguan, pengawas dan guru disiplin dikehendaki mengendalikan perhimpunan
sekolah setiap hari.
3. Berikut ialah atur cara perhimpunan yang perlu dipatuhi:
a Nyanyian Lagu Negaraku
b Nyanyian lagu Negeri Selangor
c Nyanyian Lagu Sekolah
d Ikrar Rukun Negara
e Ikrar Sekolah
f Laporan Guru Bertugas (minggu sebelum)
g Makluman Aktiviti Minggu Semasa / Pelancaran program.
h Ucapan Pengetua / wakil
i Doa.
4. Perhimpunan hari Selasa-Khamis adalah untuk memudahkan proses mendisiplinkan murid agar
mereka mematuhi peraturan sekolah. Sebarang pengumuman hendaklah dibuat melalui guru
bertugas atau guru disiplin.
5. Berikut ialah atur cara perhimpunan hari Jumaat:
a Bacaan Yasin dan doa.
b Tazkirah
c Penyampaian hadiah pertandingan peringkat daerah, negeri, kebangsaan / pelancaran
program khas.
d Ucapan Pengetua / wakil.
6. Semua guru kelas diminta hadir ke perhimpunan setiap hari untuk mencatat kehadiran murid
kelas masing-masing.

D PAKAIAN

1. Semua guru dan staf hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion dan bertepatan
dengan ETIKA PAKAIAN PENJAWAT AWAM.
Elakkan pakaian mencolok mata/ketat setiap kali berada di kawasan sekolah. Solekan dan
pemakaian barang kemas yang keterlaluan juga perlu dielakkan.
2. Guru Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian sukan yang lengkap semasa PdPc
berlangsung. Anda dibenarkan memakai pakaian sukan sepanjang hari kecuali semasa
perhimpunan rasmi.

E ARAHAN BERTUGAS DI LUAR KAWASAN


1. Semua guru yang mendapat arahan bertugas di luar, diminta mengisi buku MMI dan menulis
di papan keberadaan guru di pejabat.
Anda juga diminta menulis maklumat berkenaan di dalam kad perakam waktu.
Sekiranya terpaksa meninggalkan kelas, anda hendaklah meninggalkan tugasan secukupnya
untuk murid.
2. Guru yang bermesyuarat atau menghadiri kursus di luar, diminta menyediakan minit curai dan
menyerahkan satu salinan kepada Penolong Kanan berkenaan. Anda juga perlu berbincang
dengan pentadbir untuk hebahan info kursus / mesyuarat kepada guru lain dalam Program
Latihan Dalam Perkhidmatan.

14F PENGURUSAN KEWANGAN.
1. Pastikan setiap penerimaan bayaran, resit diberi kepada murid.
2. Serahan bayaran kepada bendahari PIBG atau Pembantu Tadbir Kewangan hendaklah
dibuat tepat pada waktunya dengan jumlah yang betul. Sertakan juga senarai semak
bayaran.
G PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN.
1. Buku Rekod Mengajar hendaklah dilengkapkan dan diserahkan kepada Pengetua /
Penolong Kanan / Guru Kanan pada hari terakhir persekolahan setiap minggu.
2. Rancangan Pelajaran Harian hendaklah disiapkan setiap kali sebelum PdPc. Buku Rekod Mengajar
juga perlu dibawa bersama semasa melaksana PdPc.
3. Semua guru perlu meneliti Standard 4, SKPMg2 dan melaksanakan PdPc abad 21 mengikut panduan
yang diberi.
4. Pencerapan PdPc akan dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) perlu dilaksanakan, dan borang transit perlu ditampal
di dalam Buku Rekod Mengajar.
H PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
1. Penilaian dan pentaksiran perlu dilaksanakan mengikut standard yang ditetapkan.
2. Soalan hendaklah mengikut Jadual Spesifikasi Ujian (JSU), dengan menitikberatkan
kebolehpercayaan.
3. Ujian dan penilaian dilaksanakan mengikut takwim sekolah. Jadual pengawasan khas
hendaklah dipatuhi agar ujian/penilaian berjalan lancar dan keputusannya boleh dipercayai.
4. Guru diminta mematuhi carta alir pengurusan peperiksaan yang disediakan oleh unit
peperiksaan dan mengunci masuk markah dalam tempoh yang ditetapkan.
5 Semua data peperiksaan hendaklah dianalisis dan dilakukan tindakan susulan yang
bersesuaian untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan kualiti.
I SENARAI TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN.
1. Guru bertugas mingguan hendaklah hadir 15 minit awal sebelum persekolahan bermula, dan balik
sekurang-kurangnya 15 minit setelah masa persekolahan berakhir.
2. Memastikan bilik-bilik darjah telah dibersihkan, sampah telah dibuang, kipas dan lampu
telah dimatikan setelah tamat masa persekolahan.
3. Mengawasi disiplin dan keselamatan murid di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu sebelum
loceng pertama.
4. Memantau kebersihan dan keselamatan bilik-bilik darjah, bilik-bilik khas, tandas, kantin dan perseki-
taran kawasan sekolah.
5. Memeriksa kebersihan dan keselamatan makanan yang dijual di kantin sekolah.
6. Menguruskan rawatan murid yang sakit, mengeluarkan surat kebenaran rawatan dan menghantar
mereka ke klinik / hospital.
7. Memastikan murid menepati waktu keluar masuk perhimpunan, rehat dan masa pertukaran.
8. Menguruskan hal-hal berkaitan dengan kehilangan barang-barang.
9. Perhimpunan:
9.1 Memastikan bendera, pembesar suara dan tempat duduk guru telah disediakan,
berfungsi dengan baik dan mencukupi.
9.2 Memastikan semua murid menepati masa menghadiri perhimpunan, berbaris dengan
kemas dan rapi, serta mematuhi peraturan perhimpunan.
9.3 Membimbing pengawas melaksanakan tugas dengan berkesan.
10. Menyediakan laporan pemantauan, aktiviti harian dan kerosakan harta benda sekolah di dalam BUKU
LAPORAN BERTUGAS MINGGUAN dan BUKU LAPORAN PERHIMPUNAN RASMI. Sekiranya ter-
dapat perkara penting, sila laporkan terus kepada Pengetua untuk tindakan segera.

15

JADUAL WAKTU DAN MASA MINIMUM SETAHUN (JAM) 2020

MP KELAS PERALIHAN JAM PERALIHAN
SETAHUN
1. BAHASA MELAYU (17) 278 √

2. BAHASA INGGERIS (6) 108 √
3. BAHASA CINA (4) 86 √

4. AMALAN BAHASA MELAYU (14) 236 √

5. PENDIDIKAN SENI VISUAL (2) 32 √

6. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (4) 42 √
MP TINGKATAN 1 JAM 1KAA 1RK 1MLR 1LLY 1OKD 1DSY 1SRJ 1DHL 1KKW
1.B.MELAYU(7) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √
2.B.INGGERIS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √
3.MATEMATIK(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √
4.SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √
5.PEND.ISLAM(8) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √
6.PEND.MORAL(3) 64+32 √ √ √ √ √ √
7.SAINS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √
8.GEOGRAFI(3) 48 √ √ √ √ √ √ √ √ √
9.RBT(4) 64 √ √ √ √ √
10.B.ARAB(6) 96 √
11.KKQ(6) √
12.B.CINA(4) 64 √ √ √ √ √ √
13.SENI VISUAL(2) 32 √ √ √ √ √ √ √ √ √

14.ASK(4) 64 √ √ √ √
15.PJK(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √

16

MP TINGKATAN 2 JAM 2KAA 2RK 2MLR 2LLY 2OKD 2DSY 2SRJ 2DHL 2KKW
1.B.MELAYU(7) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √
2.B.INGGERIS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √
3.MATEMATIK(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √
4.SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √
5.PEND.ISLAM(8) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √
6.PEND.MORAL(4) 64+32 √ √ √ √ √ √
7.SAINS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √
8.GEOGRAFI(4) 48 √ √ √ √ √ √ √ √ √
9.RBT(4) 64 √ √ √ √ √
10.B.ARAB(6) 96 √
11.KKQ(6) √
12.B.CINA(4) 64 √ √ √ √ √ √
13.SENI VISUAL(2) 32 √ √ √ √ √ √ √ √ √
14.ASK(4) 64 √ √ √ √
15.PJK(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √
MP TINGKATAN 3 JAM 3KAA 3RK 3MLR 3LLY 3OKD 3DSY 3SRJ 3DHL 3KKW
1.B.MELAYU(8) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √
2.B.INGGERIS(7) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √
3.MATEMATIK(7) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √
4.SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √
5.PEND.ISLAM(8) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √
6.PEND.MORAL(4) 64+32 √ √ √ √ √ √
7.SAINS(7) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √
8.GEOGRAFI(3) 48 √ √ √ √ √ √ √ √ √
9.RBT(4) 64 √ √ √ √ √
10.B.ARAB(6) 96 √
11.KKQ(6) √
12.B.CINA(4) 64 √ √ √ √ √ √
13.SENI VISUAL(2) 32 √ √ √ √ √ √ √ √ √
14.ASK(4) 64 √ √ √ √
15.PJK(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √

17
BIL MP TINGKATAN 4 JAM 4ST 4SS 4SK 4PA 4SR 4PP 4RC 4GE 4TW 4SV1 4SV2
1 B.MELAYU(7) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 B.INGGERIS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 MATEMATIK(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 PEND.ISLAM(5) 96 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 PEND.MORAL(4) 64 √ √ √ √ √ √
7 SAINS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 BIOLOGI (5) 96 √ √
9 FIZIK (5) 96 √ √
10 KIMIA (5) 96 √
11 MAT TAMB (5) 96 √ √ √
12 SAINS SUKAN (6) 96 √
13 P. AKAUN (6) 96 √ √
14 EKONOMI (6) 96 √
15 PERNIAGAAN (6) 96 √ √
16 REKA CIPTA (6) 96 √ √
17 TASAWWUR (5) 96 √ √ √
18 GEOGRAFI (5) 64 √
19 SENI VISUAL (4,6) 64 √ √ √ √ √ √
20 SRT (6) 96 √
21 SAINS KOMP (6) 96 √ √
22 PJK (4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
23 B. CINA (4) 64 √ √ √ √ √ √BIL MP TINGKATAN 4 JAM 5ST 5SK 5PA 5PP 5SR 5SS 5RC 5GE 5TW 5SV1 5SV2
1 B.MELAYU(7) 128 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 B.INGGERIS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 MATEMATIK(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 SEJARAH(4) 64 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 PEND.ISLAM(5) 96 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 PEND.MORAL(4) 64 √ √ √ √ √ √
7 SAINS(6) 112 √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 BIOLOGI (5) 96 √
9 FIZIK (5) 96 √ √
10 KIMIA (5) 96 √ √
11 MAT TAMB (5) 96 √ √ √ √
12 SAINS SUKAN (6) 96 √
13 P. AKAUN (6) 96 √ √
14 EKONOMI (6) 96 √
15 PERNIAGAAN (6) 96 √ √
16 REKA CIPTA (6) 96 √
17 TASAWWUR (5) 96 √ √
18 GEOGRAFI (5) 64 √ √
19 SENI VISUAL (4,6) 64 √ √ √ √
20 SRT (6) 96 √
21 SAINS KOMP (6) 96 √
22 SIVIK (2) 32 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
23 PJK (3) 42 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
24 B. CINA (4) 64 √ √ √ √ √ √

18


SENARAI NAMA GURU SESI PAGI TAHUN 2020

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PENGURUSAN)
BIL JUM NAMA GRED NO.TELEFON
1 1 SARONI BIN TASUKI (Pengetua) DG 54 0122827156

2 2 SAZUNA BINTI ABDUL WAHID (PK Pentadbiran) DG 52 0133304316

3 3 KAMARUZAMAN BIN AHMAD (PK HEM) DG 52 01110839508

4 4 IDRIS BIN SAHIR (PK KOKO) DG 52 0126946009
5 5 AZIZ BIN ROSMAN @ SUJAH (PK PPKI) DG 48 0192549350

6 6 ADNAN BIN MUDA (GKMP Tek.) DG 52 0192727769
7 7 ROZIYAH BINTI TORI (GKMP Kem.) DG 52 0132064833
8 8 SERIKONAH BINTI KASLAIN (GKMP Bhs) DG 52 0172240211
9 9 RIZA RITA BINTI MOHD SHAPEE (GKMP Sc. Mat) DG 52 0132664042
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PENYELARAS)
10 1 ANIS RAIHAN BINTI OTHMAN (GPM) DG 44 0124562627
11 2 AHMAD MUHID BIN SAIAN (GPB) DG 48 0125102026
GURU BIMBINGAN KAUNSELING SEPENUH MASA
12 1 NURULHUDA BINTI RAMLI DG 44 0123291269
13 2 ABDUL MUIEZ BIN MOHAMMAD RUSLEE DG 44 0136000442
GURU CEMERLANG
14 1 ROSHILAH ANITA BINTI KASSIM DG 48 0173634207
2 AHMAD MUHID BIN SAIAN DG 48 0125102026
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (ALIRAN PERDANA)

15 1 ASH'ARI BIN SA'AT DG 48 0132442779
16 2 ADILA HANI BINTI NOORDIN DG 44 0193145799
17 3 AHMAD LUTFI BIN HASHIM DG 44 0192534789
18 4 AIDATUL AZEERA BINTI MUSTAFFA DG 41 0132720122
19 5 ALIA SUHAINA BINTI ABDUL RASID DG 41 0186644757
20 6 ANUAR BIN KADIR DG 34 0193038196
21 7 ALMARJAN BINTI YUSOFF DG 44 0199535535
22 8 AZMAN BIN HAMZAH DG 52 0192842521
23 9 CHE GAYAH BINTI CHE WIL DG 48 0199109973
24 10 CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF DG 41 0139615605

25 11 CHIA SENG KING DG 44 0193127146
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (ALIRAN PERDANA)
26 12 FARIDAH BINTI SARANI DG 52 0136735672
27 13 HASAN BIN SAINI DG 48 0196975422
28 14 IDA RAHAYU BINTI MOHAMED SUJARI DG 44 0133686786
29 15 INTAN MASDIANA BINTI MAMAT DG 44 0193299446
30 16 IZWAN BIN MOHD YUSOP DG 44 0162486418
31 17 JASLIYAH BINTI ABDUL SAMAT DG 48 0192461454

19

32 18 KAMARIAH TON BINTI SAPPIAN DG 52 0163407408
33 19 KALADEVI A/P APALASAMY SOMANAIDU DG 34 0125715670

34 20 KHAIRUL HADI BIN MOHD SAIBANI DG 44 0179725804

35 21 KUSHAINDRI ANNE A/P BALAN DC 41 0182536009

36 22 LEE POH CHEONG DG 44 0168899022
23 LETCHUMI A/P SUPAYA DG 44 0176531443
37
38 24 MAHADI BIN MUHAMMAD DG 44 0133543841
39 25 MANISAH BINTI ATAN DG 48 0172301780

40 26 MIRA AZNIE BINTI MISPARI DG 44 0133889586
41 27 MOHD NAZAHIR BIN MOHD SALIM DG 41 0133191423
42 28 MOHD RIDZUAN BIN KASIM DG 52 0126928937
43 29 MOHD KHATTAB BIN SHAARI DG 41 0193033341
44 30 MUHAMMAD AIMAN BE BIN ABDULLAH DG 41 0132669953
45 31 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF DG 41 0193332545
46 32 MUSNI BINTI HAMID DG 41 0193019480

47 33 NOR AISHAH BINTI OTHMAN DG 44 0194190393
48 34 NOR HAJJAH BINTI OMAR DG 52 0192532589
49 35 NOR SOFIATON JALILAH BINTI AYUB DG 48 0192068437
50 36 NORALINA BT SERDI DG 41 0127534804
51 37 NOR AZMAN BIN HASSAN DG 44 0192600575
52 38 NORFAZILA BINTI SAYUTI DG 44 0192373599
53 39 NORHAFIZAH BINTI HUMAIDI DG 44 0123317412
54 40 NORHAYATI BINTI KARDI DG 48 01135150812
55 41 NORHERMA BINTI MOHAMAD HALIM DG 44 0193333594
56 42 NORJILAWATI BINTI MOHD. AMIN DG 44 0133642585
57 43 NORZILAH BINTI HASHIM DG 52 0166925511
58 44 NUR SABRINA CHUA BINTI ABDULLAH DG 48 0133728669
59 45 NUR SHAKILA BINTI KIBAN DG 41 0194530967
60 46 NUR WAHIDA BINTI IBRAHIM DG 44 0126322854
61 47 NURSURIATI BINTI MOHD SABRI DG 41 0194557443
62 48 NURUL ISMAH BINTI SANIMAN DG 44 0196380843
63 49 NURUL SYAFIQAH BINTI MAJID DG 41 0134337087
64 50 NUR AKMARINA BINTI CHE MAT RAZALI DG 41 0133506003
65 51 NURUL ANIS BINTI KHALILLULLAH DG 41 0134933359
66 52 RASIDAH BINTI RASIDI DG 44 0132954956
67 53 RASYIDAH BINTI JA'APAR DG 44 0132055699
68 54 ROHAIDAH BINTI AHMAD DG 44 0193182310
69 55 ROHAIZAN BINTI ABD WAHAB DG 52 0193704676
70 56 ROKHMAH BINTI MOHAMAD ISAHAK DG 44 0139318163
71 57 ROSE RASINAH BINTI KADIR DG 52 0192852969
72 58 ROSMAWATI BINTI AMAT BADARI DG 52 0136650516
73 59 RUZAIMAH BINTI SADIKIN DG 48 0178771179
74 60 SALEHAA BINTI MHD ANUAR DG 44 01133922446

20


75 61 SARINAH BINTI MOHD ZAINI DG 48 0193671711
76 62 SALIHIN BIN AMAT DG 44 0176654522

77 63 SHAHARUDIN BIN OSMIN DG 48 0196361752
78 64 SHAHRUL AKHYAR BIN MOHAMMAD SUKARMAN DG 44 0178429711
79 65 SHO CHING UOT DG 44 0176368286
80
66 SHUHADA BINTI HJ HUSIN DG 44 0192221974
81 67 SITI FATIMAH BINTI HJ.DULLAH DG 48 0192272967

82 68 SITI HABSAH NOR BINTI ALI DG 44 0172355350
83 69 SITI SOLEHA BINTI MAHMUD DG 44 0129154504

84 70 SITI ASIAH BINTI MUHAMAD SUBRI DG 41 0134236352
85 71 SOFIAH BINTI SHAHRI DG 44 0196224829
86 72 SUHAIDA AZIRA BINTI SAMSURI DG 44 0193039511
87 73 SYARIN NADIA BINTI YAACOB DG 41 0195077757
88 74 WAN RUSHDAH BINTI WAN HASSAN DG 52 0192284782
89 75 ZAIDAH BINTI SUAN DG 48 0193428876
90 76 ZUBAIDAH BINTI MOHAMMED YUSSUF DG 48 0193083565
91 77 ZUBAIDAH BINTI ROSMIN DG 44 0194911732
92 78 ZUL FAHMI B MOHAMAD SAPAWI DG 44 0139278183
93 79 ZULEYANA BINTI ARSHAD DG 44 0193284420
94 80 ZURZIANIS BINTI KAMARULZAMAN DG 52 0133400889
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
95 1 MAHANOM BINTI MAT NOOR DG 52 0132724012
96 2 AHMAD MANSOR BIN ISHAK DG 44 0122851567
97 3 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ DG 41 0132873166
98 4 CHE HASHIM BIN MAT GHANI DG 48 1111226038

99 5 HELMI BIN AHMAD DG 48 0193716284
100 6 MESSALINA LIM SIAW SEE DG 44 0136395883
101 7 MOHD SHAHREN BIN SHUKOR DG 42 01113240607

102 8 MOHD SHUKOR BIN DAUD DG 44 0105081102
103 9 NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDDIN DG 41 0176740279
104 10 NORAIHANIDA BT MD YUSOP DG 44 019-6439562
105 11 SUHANA BINTI MOHD SUNIP DG 42 0192359539

106 12 SITI SAYIDATINA BT MOHD DG 41 01119982287
107 13 WAN MOHD FAIZUL BIN WAN MOHD ZAHARI DG 41 0129232010
108 14 ZANARIAH BT MOKHTAR DG 41 0192846210

109 15 ZURAIDAH BINTI MUMIN DG 48 0176027512

21SENARAI NAMA GURU SESI PETANG TAHUN 2020PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PENGURUSAN)
NAMA GRED NO.TELEFON
BIL

1 RUSNANI BINTI ABDULLAH (PK Petang) DG 52 0123424400
2 JAMALI BIN JARUTI (PEN.PK Petang) DG 44 0133986317

GURU BIMBINGAN KAUNSELING SEPENUH MASA
3 ROHAIDA BINTI MD. YASIN DG 44 0176654252
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (ALIRAN PERDANA)

4 AIDA LIYANA BT ISMAIL DC 41 0125385698
5 AZMAN BIN SAIRI DG 34 0122512378
6 HAIRUDIN BIN TAJUDIN DG 41 0192606485
7 KHASMAWAI BIN SAIDON DG 34 0194211154
8 KHAIRUL AZMAN BIN ABDUL HAMID DG 44 0136370537
9 KHAIRUN NISA' BINTI KHAIRUDDIN DG 41 0176174277
10 MARDANINGSEH BINTI NGADINO DG 48 0126203125
11 MOHAMAD FAIZIE BIN MISKIRAN DG 44 0133808590
12 MOHAMAD HAFID BIN TUJAD DG 48 0123529831
13 MOHD HUSSAIRY BIN SIDEK DG 48 0192585759
14 MOHD FAUZI BIN HJ MASULEH DG 52 0183115359
15 NASRULLAH BIN SHAMSUDDIN DG 44 0196018211
16 NORHAYATI BINTI MUBIN DG 38 0133318449
17 NURFAILISA BINTI MOHD MASKURI DG 41 0194228184
18 RABIATUN BINTI AMIR DG 52 0132238595
19 ROSLINA BINTI ABDULLAH MAWLANA DG 44 0193630323
20 SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS DG 52 0193919393
21 SURAINI BINTI IBRAHIM DG 44 0126911682
22 SUZANA BINTI YUSOFF DG 48 0172540434
23 SITI ZAIHA BINTI YAHYA DG 44 0133516075
24 SHUFARUL AZNI BINTI ABDUL SHUKOR DG 44 0193416791
25 ZAMJULINA BT JA'AFAR DG 41 01119361549

22

SENARAI NAMA ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA TAHUN 2020BIL NAMA GRED NO.TELEFON


1 NORAINI BINTI HJ. ZAKARIA (Ketua Pembantu Tadbir) N26 0133920323

2 AZIMAH BINTI RAMLI (Penolong Akauntan) W29 0134013080
3 MOHD. HAIRUL ANUAR BIN MASUDI (Juruteknik Komputer) FA29 0163976589

4 NOR ASMAH BINTI KIMIN (Pembantu Makmal) C22(KUP) 0173489220

5 FARIDAH BINTI SHAHARUDDIN (Pembantu Makmal) C22(KUP) 0193556426
6 ROSSIMAH BINTI RAHMAD (Pembantu Tadbir) N22(KUP) 0193651323

7 MARHAIDA BINTI MARSIDI (Pembantu Tadbir) N22(KUP) 0196571833

8 KHALIJAH BINTI M. YUSOF (Penyelia Asrama) N19 0136421301
9 SANIDATONEZALA BINTI HJ. HAMIS (Pembantu Tadbir) N19 0198810119

10 MOHAMED HADIR BIN BADRU ZAMAN (Pembantu Makmal) C19 0195050217

11 SITI MAHAYUM BINTI MAIZAL (Pembantu Makmal) C19 0138534948
12 MOHD SHAHRIZAN IN KAHLIL (Pembantu Makmal) C19 0132939661

13 JAMILAH BINTI MOHAMED NAFIAH (P. Pengurusan Murid) N22(KUP) 0126680475

14 JUNAIDAH BINTI BAHARUDIN (P. Pengurusan Murid) N19 01120885732
15 NOR HUDA BINTI JULI (P. Pengurusan Murid) N19 0197052631
ROSMAWATI BINTI MOHAMMED KANDAR
16 N19 0172107343
(Pem.Pengurusan Murid)

17 NURUL SAADAH BINTI SARIMAN (P. Pengurusan Murid) N19 01135596994
18 MOHD ZAIN BIN ALI (Pembantu Operasi) N14 01118904745

19 ROSLAN BIN MANAN (Pembantu Operasi) N14 0193830055

20 ISMAIL BIN MOHD ARIF (Pembantu Operasi) N14 0193941054
21 MOHD AZLIE BIN LEMAN (Pembantu Operasi) N11 0183226011

23JADUAL BERTUGAS PENTADBIR 2020
HARI T JAN T FEB T MAC T APR T MEI T JUN

ISN 1 CUTI—PKP

GK K
SEL 2 CUTI -PK HEM

GK B
CUTI-PK KOKU
RAB 1 CUTI TB 1 GK SM 3 GK SM
KHA 2 PKP 2 GK TV 4 CUTI-PK PTG
GK TV
JUM 3 PKHEM 3 PKP 1 CUTI HARI 5 CUTI-PK PPKI
PEKERJA GK K
SAB 4 1 4 2 6
AHA 5 2 1 5 3 7
ISN 6 PK KOKU 3 PK KOKU 2 PK PPKI 6 PKHEM 4 PK KOKU 8 GK SM
SEL 7 PK PTG 4 PK PTG 3 GK K 7 PK KOKU 5 PK PTG 9 GK TV
RAB 8 PK PPKI 5 PK PPKI 4 GK B 8 PK PTG 6 PK PPKI 10 PKP
KHA 9 GK K 6 GK K 5 GK SM 9 PK PPKI 7 CUTI 11 PK HEM
WESAK
JUM 10 GK B 7 GK B 6 GK TV 10 GK K 8 GK K 12 PK KOKU
SAB 11 8 7 11 9 13
AHA 12 9 8 12 10 14
ISN 13 GK SM 10 GK SM 9 PKP 13 GK B 11 GK B 15 PK PTG
SEL 14 GK TV 11 GK TV 10 PK HEM 14 GK SM 12 GK SM 16 PK PPKI
RAB 15 PKP 12 PKP 11 PK KOKU 15 GK TV 13 GK TV 17 GK K
KHA 16 PK HEM 13 PK HEM 12 PK PTG 16 PKP 14 PKP 18 GK B
JUM 17 PK KOKU 14 PK KOKU 13 PK PPKI 17 PK HEM 15 PK HEM 19 GK SM
SAB 18 15 14 18 16 20
AHA 19 16 15 19 17 21
ISN 20 PK PTG 17 PK PTG 16 CUTI -PKP 20 PK KOKU 18 PK KOKU 22 GK TV
GK K
SEL 21 PK PPKI 18 PK PPKI 17 CUTI -PK 21 PK PTG 19 PK PTG 23 PKP
HEM
GK B
CUTI–
RAB 22 GK K 19 GK K 18 22 PK PPKI 20 PK PPKI 24 PK HEM
PK KOKU

GK SM
KHA 23 CUTI CNY 20 GK B 19 CUTI-PK PTG 23 GK K 21 GK K 25 PK KOKU
GK TV
JUM 24 CUTI CNY 21 GK SM 20 CUTI-PK 24 GK B 22 GK B 26 PK PTG
PPKI
GK K
SAB 25 22 21 25 23 27
AHA 26 23 22 26 24 28
ISN 27 GK B 24 GK TV 23 PKP 27 GK SM 25 CUTI RAYA 29 PK PPKI
SEL 28 GK SM 25 PKP 24 PK HEM 28 GK TV 26 CUTI RAYA 30 GK K
RAB 29 GK TV 26 PK HEM 25 PK KOKU 29 PKP 27 CUTI RAYA 31 GK B
KHA 30 PKP 27 PK KOKU 26 PK PTG 30 PK HEM 28 CUTI P1
JUM 31 PK HEM 28 PK PTG 27 PK PPKI 31 29 CUTI P1
SAB 29 28 30
AHA 29 31
ISN 30 GK K
SEL 31 GK B

24


JADUAL BERTUGAS PENTADBIR 2020


HARI T JULAI T OGOS T SEPT T OKT T NOV T DIS

ISN
SEL 1 PK KOKU 1 PK PTG
RAB 1 GK SM 2 PK PTG 2 PK PPKI
KHA 2 GK TV 3 PK PPKI 1 GK SM 3 GK K
JUM 3 PKP 4 GK K 2 GK TV 4 GK B
SAB 4 1 5 3 5
AHA 5 2 6 GK B 4 1 6
ISN 6 PK HEM 3 PK HEM 7 GK SM 5 PKP 2 PK HEM 7 GK SM
SEL 7 PK KOKU 4 PK KOKU 8 GK TV 6 PK HEM 3 PK KOKU 8 GK TV
RAB 8 PK PTG 5 PK PTG 9 PKP 7 PK KOKU 4 PK PTG 9 PKP
KHA 9 PK PPKI 6 PK PPKI 10 PH HEM 8 PK PTG 5 PK PPKI 10 PK HEM
JUM 10 GK K 7 GK K 11 PK KOKU 9 PK PPKI 6 GK K 11 CUTI S.
SEL
SAB 11 8 12 10 7 12
AHA 12 9 13 11 8 13
ISN 13 GK B 10 GK B 14 PK PTG 12 GK K 9 GK B 14 PK KOKU
SEL 14 GK SM 11 GK SM 15 PK PPKI 13 GK B 10 GK SM 15 PK PTG
RAB 15 GK TV 12 GK TV 16 CUTI H. M’SIA 14 GK SM 11 GK TV 16 PK PPKI
KHA 16 PKP 13 PKP 17 GK K 15 GK TV 12 PKP 17 GK K
JUM 17 PK HEM 14 PK HEM 18 GK B 16 PKP 13 PK HEM 18 GK B
SAB 18 15 19 17 14 19
AHA 19 16 20 18 15 20
ISN 20 PK KOKU 17 PK KOKU 21 GK SM 19 PK HEM 16 CUTI DIW 21 GK SM
SEL 21 PK PTG 18 PK PTG 22 GK TV 20 PK KOKU 17 PK KOKU 22 GK TV
RAB 22 PK PPKI 19 PK PPKI 23 PKP 21 PK PTG 18 PK PTG 23 PKP
KHA 23 GK K 20 CUTI 24 PK HEM 22 PK PPKI 19 PK PPKI 24 PK HEM
A.MUHR
JUM 24 GK B 21 GK K 25 PK KOKU 23 GK K 20 GK K 25 XMAS
SAB 25 22 26 24 21 CUTI SEK 26
AHA 26 23 27 25 22 27
ISN 27 CUTI P2-GK 24 GK B 28 PK PTG 26 GK B 23 GK B 28 PK KOKU
SM
SEL 28 CUTI P2- 25 GK SM 29 PK PPKI 27 GK SM 24 GK SM 29 PK PTG
GKTV
RAB 29 CUTI P2- 26 GK TV 30 GK K 28 GK TV 25 GK TV 30 PK PPKI
PKP
KHA 30 CUTI P2 27 PKP 31 GK B 29 CUTI M.RAS 26 PKP 31 GK K
JUM 31 CUTI RAYA 28 PK HEM 30 PKP 27 PK HEM
HJ
SAB 29 28
AHA 30 29
ISN 31 CUTI 30 PK KOKU
SEL

25
JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020MINGGU TARIKH SESI PAGI SESI PETANG


Hasan bin Saini Mohd Faizie bin Miskiran
Adila Hani binti Noordin Rabiatun binti Amir
1 02 - 03. 01/2020 Nursuriati binti Mohd Sabri
Zuraidah binti Mumin
Izwan bin Mohd Yusop
Zuleyana binti Arshad Mohd Hafid binTujad
2 06 - 10. 01/2020
Nur Akmarina Che Mat Razali Mardaningseh binti Ngadino
Mahanom binti Mat Noor
Khairul Hadi bin Mohd Saibani
Salehaa binti Mhd Anuar Mohd Fauzi bin Masuleh
3 13 - 18. 01/2020 Nurul Huda binti Saiepuddin Norhayati binti Mubin
Kamariah binti Ton Sappian
Lee Poh Cheong Nasrullah bin Shamsuddin
Zaidah binti Suan Khairunnisa’ binti khairuddin
4 20 - 24. 01/2020 Roshilah Anita binti Kassim
Zanariah binti Mokhtar

TAHUN BARU CINA
(23 -26 /01/2020)
Mahadi bin Muhammad Shaiful Bahri bin Mohd Idris
Aidatul Azeera binti Mustaffa
5 27-31 .01 - /2020 Che Gayah binti Che Wil Suraini binti Ibrahim
Messalini Lim Siaw See
Mohd Nazahir bin Mohd Salim
Alia Suhana binti Abdul Rasid Jamali bin Jaruti
6 03- 07/ 02/2020 Zubaidah Mohammed Yussuf Rabiatun binti Amir
Noraihanida binti Md Yusop
Mohd Hussairy bin Sidek
Anis Raihan binti Othman Mohd Hussairy bin Sidek
7 10-14/02/2020
Faridah binti Sarani Nurfailisa binti Mohd. Maskuri
Norzilah binti Hashim
Mohd Khatab bin Shaari
Almarjan binti Yusoff Khairul Azman bin Abd Hamid
8 17- 21/02/2020 Nor Aishah binti Othman Shufarul Azni binti Abdul
Suhana binti Mohd Sunip Shukor
Mohammad Aiman Be
Nur Shakila binti Kiban Azman bin Sairi
9 24- 28/02/2020
Nur Wahida binti Ibrahim Zamjulina binti Jaafar
Letchumi A/P Supaya
Muhammad Zahid Yusof
Musni binti Hamid Kasmawai bin Saidon
10 2 - 6 /03/2020 Ida Rahayu Mohamed Sujari Suzana binti Yusoff
Manisah binti Atan
Nor Azman bin Hassan
Norherma binti Mohamad Halim Mohamad Faizie bin Miskiran
11 09 -13/03/2020
Jasliyah binti Abdul Samat Aida Liyana binti Ismail
Norfazila binti Sayuti


Cuti Pertengahan Penggal 1
14 - 22/03/2020

26


Ahmad Muhid bin Saian
Faridah binti Sarani Mohd Hafid bin Tujad
12 23 - 27/03/2020 Nurul Anis binti Khalilullah Nurfailisa binti Mohd. Maskuri

Suhana binti Mohd. Sunip
Abdul Muiez Mohammad Ruslee
Intan Masdiana binti Mamat Mohd Fauzi bin Masuleh
13 31/02 - 03/04/2020 Rohaizan binti Abd Wahab Rohaida binti Md Yasin
Siti Soleha binti Mahmud

Mohd Shukor bin Daud
Kaladevi A/P A. Somanaidu Nasrullah bin Shamsuddin
14 06- 10/04/2020 Syarin Nadia binti Yaacob Khairunnisa’ binti khairuddin
Zubaidah binti Rosmin
Ahmad Lutfi bin Hashim
Mira Aznie binti Mispari Shaiful Bahri Mohd Idris
15 13- 17/04/2020
Suhaida Azira binti Samsuri Mardaningseh Binti Ngadino
Siti Asiah binti Muhamad Subri
Salihin bin Amat
Sarinah binti Mohd Zaini Khairul Azman bin Abdul Hamid
16 20- 24/04/2020 Nor Hajjah binti Omar Norhayati binti Mubin
Sofiah binti Shahri
Shaharudin bin Osmin
Norhafizah binti Humaidi Kasmawai bin Saidon
17 27/04-01/05/2020
Shuhada binti Hj Husin Roslina binti Abdullah Mawlana
Mahanom binti Mat Noor
Shahrul Akhyar M. Sukarman Hairudin bin Tajudin
Nur Sabrina Chua binti Abdullah
18 04 - 08/.05/2020 Suraini binti Ibrahim
Rohaida binti Ahmad
Siti Sayidatina binti Mohd
Sho Ching Uot
Nor Sofiaton Jalilah binti Ayub Azman Bin Sairi
19 11-15/05/2020
Noralina binti Serdi Siti Zaiha binti Yahya
Wan Rushdah binti Wan Hassan
Zul Fahmi bin Mohamad Sapawi
Rosmawati binti Amat Badari Mohd Faizie bin Miskiran
20 18- 22/05/2020
Almarjan binti Yusoff Suzana binti Yusoff
Ruzaimah binti Sadikin
Cuti PertengahanTahun
23/05 - 07/06/2020
Chia Seng King
Che Gayah binti Che Wil Mohd Hafid binTujad
21 08- 12/06/2020
Nurul Syafiqah binti Majid Shufarul Azni binti Mohd Shukur
Norzilah binti Hashim
Ahmad Mansor bin Ishak Rohaida binti Md Yasin
Faridah binti Sarani
22 15- 19/06/2020 Nur Wahida binti Ibrahim Zamjulina binti Jaafar
Kushaindri Anne A/P Balan
Azma Azuwan bin Abdul Aziz
Letchumi A/P Supaya Mohd Fauzi bin Masuleh
23 22- 26/06/2020
Nurul Syafiqah binti Majid Nurfailisa binti Mohd. Maskuri
Musni binti Hamid
Mohd Shahreen bin Shukor
Nurul Ismah binti Saniman Nasrullah bin Shamsuddin
24 29/06-03/07/2020 Mira Aznie binti Mispari Aida Liyana binti Ismail
Nur Akmarina Che Mat Razali
Che Hashim bin Mat Ghani
Nurul Anis binti Khalilullah Shaiful Bahri bin Mohd Idris
25 06-10/07/2020 Rose Rasinah binti Kadir Roslina binti Abdullah Mawlana
Zurzianis binti Kamarulzaman

27Helmi bin Ahmad
Rasidah binti Rasidi Khairul Azman bin Abdul Hamid
26 13-17/07/2020 Norhafizah binti Humaidi Rohaida binti Md Yasin
Jasliyah binti Abdul Samat
Ash’ari bin Saat
Siti Fatimah binti Hj. Dullah Kasmawai bin Saidon
27 20-24/07/2020 Norhayati binti Mubin
Kaladevi A/P A. Somanaidu
Norjilawati binti Mohd. Amin
Cuti Penggal 2
25 Julai - 2 Ogos 2020

Wan Mohd Faizul Mohd Zahari
28 03 - 07/08/2020 Nurul Huda binti Ramli Hairudin bin Tajudin
Norhayati binti Kardi Mardaningseh binti Ngadino
Siti Habsah binti Nor Ali
Azman bin Hamzah Azman bin Sairi
Anis Raihan binti Othman Khairunnisa’ binti khairuddin
29 10 - 14/08/2020 Siti Soleha binti Mahmud
Nor Sofiaton Jalilah binti Ayub
Che Zulaimi bin Che Yusof
Rohaizan binti Abd Wahab Mohamad Faizie bin Miskiran
30 17-21/08/2020 Norzilah binti Hashim Suraini binti Ibrahim
Noralina binti Serdi
Izwan bin Mohd Yusop Mohd Hafid bin Tujad
Rokhmah binti Mohamad Ishak
31 24-24/08/2020 Sofiah binti Shahri Zamjulina binti Jaafar
Rasyidah binti Ja’apar
Mohd Hussairy bin Sidek Mohd Hussairy bin Sidek
Nor Aishah binti Othman
32 01-04/09/2020 Aida Liyana binti Ismail
Rosmawati binti Amat Badari
Suhaida Azira binti Samsuri
Hassan bin saini Nasrullah bin Shamsuddin
Norjilawati binti Mohd. Amin Suzana binti Yusoff
33 07-11/09/2020 Nor Hajjah binti Omar
Wan Rushdah binti Wan Hassan
Khairul Hadi bin Mohd Saibani Shaiful Bahri bin Mohd Idris
Zubaidah binti Rosmin Khairunnisa’ binti khairuddin
34 14-18/09/2020 Zaidah binti Suan
Sarinah binti Mohd Zaini
Nor Azman bin Hassan
Zubaidah Mohammed Yussuf Roslina binti Abdullah Mawlana
35 21 -25/09/2020 Zanariah binti Mokhtar Nurfailisa binti Mohd. Maskuri
Nor Shakila binti Kiban
Mohd Nazahir bin Mohd Salim
Nur Wahida binti Ibrahim Azman bin Sairi
36 28/09 -02/10/2020
Kamariah Ton binti Sappian Siti Zaiha binti Yahya
Zurzianis binti Kamarulzaman
Ahmad Muhid bin Saian
Almarjan binti Yusoff Rohaida binti Md Yasin
37 05-09/10/2020
Nur Sabrina Chua binti Abdullah Shufarul Azni binti Abdul Shukor
Aidatul Azeera binti Mustaffa
Muhammad Zahid bin Yusof
Norjilawati binti Mohd. Amin Khairul Azman bin Abdul Hamid
38 12-16/10/2020 Norherma binti Mohamad Halim Norhayati binti Mubin
Siti Sayidatina binti Mohd

28Mohd Shahreen bin Shukor
Ida Rahayu Mohamed Sujari Hairudin bin Tajudin
39 19-23/10/2020 Nurul Huda binti Saiepuddin Suzana binti Yusoff
Kushaindri Anne A/P Balan
Salihin bin Amat
Manisah binti Atan Kasmawai bin Saidon
40 26-30/10/2020 Noraihanida binti Md Yusop Aida Liyana bin Ismail
Alia Suhana binti Abd Rasid

Azma Azuwan bin Abdul Aziz
Zuleyana bin Arshad Azman bin Sairi
41 02- 06/11/2020
Zuraidah bin Mukmin Zamjulina binti Ja`afar
Siti Asiah binti Muhamad Subri
Ahmad Mansor bin Ishak
Nursuriati binti Mohd Sabri Roslina binti Abdullah Mawlana
42 09 - 13/11/2020 Messalini Lim Siaw See Nurfailisa binti Mohd. Maskuri
Nor Hajjah binti Omar
Lee Poh Cheong Mohd. Hussairy bin Sidek
Roshilah Anita binti Kassim
43 16 -20/11/2020 Nurulhuda binti Ramli Mardaningseh binti Ngadino
Norfazila binti Sayuti


Cuti Akhir Tahun 21.11.2020 - 31.12.2020

29
JADUAL BERTUGAS IMAM/PEMBIMBING BACAAN YASIN TAHUN 2020

HARI : JUMAAT MASA : 7.20 - 8.00 PAGI
TEMPAT : LAMAN MALAYSIANA & DEWAN BESTARI


TARIKH IMAM/PEMBIMBING TARIKH IMAM/PEMBIMBING

3.1.2020 AHMAD MUHID BIN SAIAN 10.7.2020 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ


10.1.2020 MAHADI BIN MUHAMMAD 17.7.2020 AZMAN BIN HAMZAH

17.1.2020 ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE 24.7.2020 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF

31.1.2020 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ 7.8.2020 AHMAD MUHID BIN SAIAN

7.2.2020 AZMAN BIN HAMZAH 14.8.2020 MAHADI BIN MUHAMMAD

14.2.2020 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF 21.8.2020 ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE

21.2.2020 AHMAD MUHID BIN SAIAN 28.8.2020 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ

28.2.0202 MAHADI BIN MUHAMMAD 4.9.2020 AZMAN BIN HAMZAH


6.3.2020 ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE 11.9.2020 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF

13.3.2020 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ 18.9.2020 AHMAD MUHID BIN SAIAN

27.3.2020 AZMAN BIN HAMZAH 25.9.2020 MAHADI BIN MUHAMMAD

3.4.2020 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF 2.10.2020 ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE

10.4.2020 AHMAD MUHID BIN SAIAN 9.10.2020 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ

17.4.2020 MAHADI BIN MUHAMMAD 16.10.2020 AZMAN BIN HAMZAH


24.4.2020 ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE 23.10.2020 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF

8.5.2020 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ 30.10.2020 AHMAD MUHID BIN SAIAN

15.5.2020 AZMAN BIN HAMZAH 6.11.2020 MAHADI BIN MUHAMMAD

22.5.2020 MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF 13.11.2020 ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE

12.6.2020 AHMAD MUHID BIN SAIAN 20.11.2020 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ


19.6.2020 MAHADI BIN MUHAMMAD

26.6.2020 ABDUL MUIEZ BIN M RUSLEE

3.7.2020 AZMA AZUWAN BIN ABDUL AZIZ

30
JADUAL FIQH WANITA TAHUN 2020

SMK SUNGAI BESAR


TEMPAT : SURAU AT TAQWA SMK SUNGAI BESAR
MASA : 12.30 - 2.00PTG

PESERTA : MURID PEREMPUAN ISLAM TINGKATAN 1 , 2 , 3 , 4 & 5TARIKH TINGKATAN TAJUK TINDAKAN KAWALAN DISIPLIN


7.2.2020 RABIATUN BT AMIR AKMARINA, SITI ZAIHA,
JUMAAT TINGKATAN 1 TAHSIN SOLAT ROHAIDAH BT AHMAD KHAIRUN NISA'


MENGAPA NOR AISYAH , NURSURIATI,
6.3.2020 TINGKATAN SAYA SITI FATIMAH BT HJ DULLAH ROSHILAH, SYARIN, SARINAH,
ZUBAIDAH BT M. YUSSOF
JUMAAT 2,3,4 & 5 MENGANUT NORHAYATI KADRI,
ISLAM SABRINA CHUA ABDULLAH NUR SHAKILA, NOR HAJJAH

NURFAILISA BINTI MOHD. MARDA, NORHAYATI,
3.4.2020 TINGKATAN 1 PUASA MASKURI SALEHAA
JUMAAT
WAN RUSHDAH

JASLIYAH , JALINA, SOFIAH,
AURAT RASYIDAH BT JA'APAR
8.5.2020 TINGKATAN NORHAFIZAH , NORALINA,
JUMAAT 2,3,4 & 5 BATAS ROHAIDAH BT AHMAD ZULEYANA, MIRA AZNIE,
PERGAULAN SOFIATON JALILAH
RUZAIMAH, SABRINA CHUA

NURFAILISA BINTI MOHD.
12.6.2020 SUZANA , ROHAIDA YASIN,
TINGKATAN 1 HADIS MASKURI
JUMAAT NURUL ANIS
IDA RAHAYU BT SUJARI
ADILAH , ROSE RASINAH,
WAN RUSHDAH
3.7.2020 TINGKATAN HADIS RASYIDAH BT JA'APAR SOLEHA, ROKHMAH, SHUHADA,
JUMAAT 2,3,4 & 5 ANIS RAIHAN, NORHERMA,
ALMARJAN
ROSMAWATI , ZUBAIDAH R
NURFAILISA BINTI MOHD.
7.8.2020 TINGKATAN 1 TILAWAH MASKURI
AIDATUL, ZAMJULINA ,
JUMAAT MUSNI
IDA RAHAYU BT SUJARI

SUHAIDA , SYAFIQAH, ZAIDAH,
IDA RAHAYU BT SUJARI
4.9.2020 TINGKATAN KAMARIAH TON, ROHAIZAN,
JUMAAT 2,3,4 & 5 TILAWAH ZUBAIDAH BT M. YUSSOF ZURZIANIS, HABSAH, INTAN,
ALMARJAN
MANISAH

NURUL HUDA RAMLI, ROSLINA ,
2.10.2020 TINGKATAN 1 DARAH SITI FATIMAH BT HJ DULLAH SITI ASIAH
JUMAAT WANITA SOFIATON JALILAH
RASHIDAH RASIDI

31
JADUAL BERTUGAS GURU
PERSEDIAAN BELAJAR ASRAMA 2020


KELAS PERSEDIAAN BELAJAR MALAM
WARDEN 9.00 MLM - 10.30 MALAM
TARIKH HARI ( TING 1 – 5 )
BERTUGAS
GURU GURU
LELAKI PEREMPUAN
13.01.2020 ISNIN PN ROHAIDA EN AHMAD MUHID PN SERIKONAH
PN HJH. CHE GAYAH
EN ABDUL MUIEZ
14.01.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN HASAN PN ROKHMAH
EN KHAIRUL AZMAN PN SITI HABSAH NOR
15.01.2020 RABU CIK SAYIDATINA EN SALIHIN PN ROHAIDAH AHMAD
PN KALADEVI
EN CHE ZULAIMI
16.01.2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN MOHD SHAHREN PN RUZAIMAH
EN HELMI PN NORHERMA
20.01.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN IZWAN PN ZULEYANA
CIK AIDA LIYANA
EN ZUL FAHMI
21.01.2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN MOHD HUSSAIRY PN SITI FATIMAH
EN MAHADI PN HJH. RIZA RITA
22.01.2020 RABU PN ROHAIDA EN MOHD KHATTAB PN NUR WAHIDA

PN NORFAZILA
EN SHAHARUDIN
23.01.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI EN LEE POH CHEONG PN NURFAILISA
PN SUHAIDA AZIRA
EN NOR AZMAN
28.01.2020 SELASA PN ROHAIDA EN SHAHRUL AKHYAR CIK SYARIN NADIA
EN SHO CHING UOT
PN NOR AISHAH
29.01.2020 RABU EN AHMAD LUTFI EN MOHD ZAHID PN ZURZIANIS
PN KHARUN NISA’
EN ASH’ARI
30.01.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA EN AZMA AZUAN PN ANIS RAIHAN
EN. ADNAN PN ROSHILAH ANITA
EN CHE HASHIM PN NOR HAJJAH
03.02. 2020 ISNIN PN ROHAIDA
EN NASRULLAH PN ZAMJULINA
04.02. 2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN MOHD SHUKOR PN SHUFARUL AZNI
PN NOR SOFIATON
EN MOHD KHATTAB
05.02. 2020 CIK SAYIDATINA EN HELMI PN NUR SABRINA CHUA
RABU EN MOHD AIMAN BE PN NURSURIATI
06.02. 2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN KHAIRUL HADI PN NURUL ISMAH
EN JAMALI
PN NOORUL HUDA
10.02. 2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN MOHD FAIZIE CIK AIDA LIYANA
PN SUZANA
EN MOHD NAZAHIR
11.02. 2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN. MOHD HAFID PN SURAINI
PN HJH. NORZILAH
EN WAN MOHD FAIZUL
12.02. 2020 RABU PN ROHAIDA EN SHAIFUL BAHRI PN JASLIYAH
EN AZMAN HAMZAH
PN MESSALINA
13.02. 2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI EN HAIRUDIN PN MIRA AZNIE
EN KHASMAWAI PN NORHAFIZAH
17.02. 2020 ISNIN CIK SAYIDATINA EN HASAN PN NOR HAYATI KADRI
EN AZMAN SAIRI
PN NUR SHAKILA
18.02. 2020 SELASA PN ROHAIDA EN SALIHIN PN ROZIYAH
EN CHE ZULAIMI PN NURUL SYAFIQAH
19.02. 2020 RABU EN AHMAD LUTFI EN MOHD SHAHREN PN HJH. RASIDAH
EN HELMI B AHMAD
PN ROHAIZAN
20.02. 2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA EN IZWAN PN MARDANINGSEH
EN ZUL FAHMI
PN ROSMAWATI
24.02. 2020 ISNIN PN ROHAIDA EN MOHD HUSSAIRY PN ADILA HANI
EN MAHADI PN AIDATUL AZEERA
25.02. 2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN KHATTAB PN ALIA SUHANA
EN SHAHARUDIN
PN ALMARJAN
EN LEE POH CHEONG PN HJH. FARIDAH
26.02. 2020 RABU CIK SAIDATINA EN NOR AZMAN PN IDA RAHAYU

27.02. 2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN SHAHRUL AKHYAR PN INTAN MASDIANA
EN SHO CHING UOT PN ROSLINA
02.03.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN MOHD ZAHID PN NORALINA SERDI
EN ASH’ARI
PN NORHAYATI MUBIN
03.03.2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN AZMA AZUAN PN NUR AKMARINA
EN ADNAN MUDA PN LETCHUMI
EN CHE HASHIM PN NURUL ANIS
04.03.2020 RABU PN ROHAIDA EN NASRULLAH PN HJH. RASYIDAH JA’APAR

32
EN MOHD SHUKOR PN SALEHAA
05.03.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI EN MOHD ZAHID PN SARINAH
09.03.2020 ISNIN CIK SAYIDATINA EN HELMI PN SHUHADA
EN MOHD AIMAN BE PN SITI SOLEHA
10.03.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN KHAIRUL HADI PN SITI ASIAH
TN HJ. AHMAD MANSOR
PN SITI ZAIHA
11.03.2020 RABU CIK SAYIDATINA EN MOHD FAIZIE PN SOFIAH
EN MOHD NAZAHIR PN HJH. WAN RUSHDAH
12.03.2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN MOHD HAFID PN ZAIDAH
EN WAN MOHD FAIZUL
CUTI SEKOLAH SEMESTER 1 PN ZUBAIDAH M. YUSSUF
14 MAC 2020 – 22 MAC 2020
23.03.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI TN HJ. SHAIFUL BAHRI PN ZUBAIDAH ROSMIN
EN AZMAN HAMZAH PN HJH. MAHANOM
24.03.2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN AHMAD MUHID PN SUHANA
EN ABDUL MUIEZ
PN ZANARIAH
TN HJ. HASAN SAINI PN ZURAIDAH
25.03.2020 RABU PN ROHAIDA EN KHAIRUL AZMAN PN MUSNI
26.03.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI EN HAIRUDIN PN KAMARIAH TON
EN KHASMAWAI PN HJH. CHE GAYAH
30.03.2020 ISNIN CIK SAYIDATINA EN MOHD AIMAN BE PN ROKHMAH
PN NURUL HUDA RAMLI
EN AZMAN SAIRI
EN IZWAN PN ROHAIDAH AHMAD
31.03.2020 SELASA PN ROHAIDA EN ZUL FAHMI PN KALADEVI
01.04.2020 RABU EN AHMAD LUTFI EN MOHD HUSSAIRY PN RUZAIMAH
EN MAHADI PN HJH. NORHERMA
02.04.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA EN MOHD KHATTAB PN ZULEYANA
CIK KUSHAINDRI ANNE
EN SHAHARUDIN
06.04.2020 ISNIN PN ROHAIDA EN LEE POH CHEONG PN HJH. SITI FATIMAH
PN HJH. RIZA RITA
EN NOR AZMAN
07.04.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN SHAHRUL AKHYAR PN SITI HABSAH NOR
PN MARDANINGSEH
EN SHO CHING UOT
08.04.2020 RABU CIK SAYIDATINA EN MOHD ZAHID PN NUR WAHIDA
DN HJH. SUHAIDA AZIRA
EN ASH’ARI
09.04.2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN AZMA AZUAN CIK SYARIN NADIA
EN ADNAN
PN HJH. NOR AISHAH
13.04.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN CHE HASHIM PN HJH. ZURZIANIS
TN HJ. NASRULLAH PN KHARUN NISA’
14.04.2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN MOHD SHUKOR PN ANIS RAIHAN
PN ROSHILAH ANITA
EN NOR AZMAN
15.04.2020 RABU PN ROHAIDA EN HELMI PN NOR HAJJAH
PN ZAMJULINA
EN IZWAN
16.04.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI EN KHAIRUL HADI PN SHUFARUL AZNI
PN NOR SOFIATON
TN HJ. AHMAD MANSOR
EN MOHD FAIZIE PN HJH. NUR SABRINA
20.04.2020 ISNIN CIK SAYIDATINA EN MOHD NAZAHIR CHUA
PN NURSURIATI
21.04.2020 SELASA PN ROHAIDA EN MOHD HAFID PN NURUL ISMAH
PN NOORUL HUDA
EN WAN MOHD FAIZUL
22.04.2020 RABU EN AHMAD LUTFI TN HJ. SHAIFUL BAHRI CIK AIDA LIYANA
PN SUZANA YUSOFF
EN AZMAN HAMZAH
BULAN RAMADAN DAN CUTI SEKOLAH SEMESTER 2
24 APRIL 2019 – 7 JUN 2019
08.06.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN AHMAD MUHID PN HJH. SURAINI
EN ABDUL MUIEZ
PN NORJILAWATI
09.06.2020 SELASA CIK SAYIDATINA TN HJ. HASAN SAINI PN JASLIYAH
EN KHAIRUL AZMAN
PN MESSALINA
10.06.2020 RABU PN ROHAIDA EN SALIHIN PN MIRA AZNIE
PN NOR HAFIZAH
EN CHE ZULAIMI
11.06.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI EN MOHD SHAHREN PN NOR HAYATI KADRI
PN NUR SHAKILA
EN HELMI B AHMAD
15.06.2020 ISNIN CIK SAYIDATINA EN HAIRUDIN PN KAMARIAH TON
PN NURUL SYAFIQAH
EN KHASMAWAI
16.06.2020 SELASA PN ROHAIDA EN MOHD AIMAN BE PN HJH. RASIDAH RASIDI
EN AZMAN SAIRI
PN HJH. ROHAIZAN
17.06.2020 RABU EN AHMAD LUTFI EN MOHD KHATTAB PN LETCHUMI
PN ROSMAWATI
EN SHAHARUDIN
18.06.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA EN LEE POH CHEONG PN ADILA HANI
PN AIDATUL AZEERA
EN NOR AZMAN
22.06.2020 ISNIN PN ROHAIDA EN SHAHRUL AKHYAR PN ALIA SUHANA
PN ALMARJAN
EN SHO CHING UOT

33

23.06.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN MOHD ZAHID PN HJH.FARIDAH
EN ASH’ARI
PN IDA RAHAYU
24.06.2020 RABU CIK SAYIDATINA EN AZMA AZUAN PN INTAN MASDIANA
EN ADNAN
PN ROSLINA
25.06.2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN CHE HASHIM PN NORALINA
PN NORHAYATI MUBIN
TN HJ.NASRULLAH
29.06.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN MOHD SHUKOR PN NUR AKMARINA
EN SHO CHING UOT CIK KUSHAINDRI ANNE
30.06.2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN HELMI PN NURUL ANIS
PN. HJH. RASYIDAH JA’APAR
EN KHAIRUL AZMAN
01.07.2020 RABU PN ROHAIDA EN KHAIRUL HADI PN SALEHAA
EN AHMAD MA NSOR
PN SARINAH
02.07.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI EN MOHD FAIZIE PN SHUHADA
EN MOHD NAZAHIR
PN SITI SOLEHA
06.07.2020 ISNIN CIK SAYIDATINA EN MOHD HAFID PN SITI ASIAH
PN SITI ZAIHA
EN WAN MOHD FAIZUL
07.07.2020 SELASA PN ROHAIDA TN HJ. SHAIFUL BAHRI PN SOFIAH SHAHRI
EN AZMAN HAMZAH PN HJH. WAN RUSHDAH
08.07.2020 RABU EN AHMAD LUTFI EN AHMAD MUHID PN ZAIDAH
EN ABDUL MUIEZ
PN ZUBAIDAH M. YUSSUF
09.07.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA TN HJ. HASAN PN ZUBAIDAH ROSMIN
EN KHAIRUL AZMAN PN HJH. MAHANOM
13.07.2020 ISNIN PN ROHAIDA EN SALIHIN PN SUHANA
EN CHE ZULAIMI
PN ZANARIAH
14.07.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN MOHD SHAHREN PN ZURAIDAH
EN HELMI
PN MUSNI
15.07.2020 RABU CIK SAYIDATINA EN IZWAN PN SERIKONAH
PN HJH. CHE GAYAH
EN ZUL FAHMI
16.07.2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN MOHD HUSSAIRY PN ROKHMAH
EN MAHADI
PN NURUL HUDA RAMLI
20.07.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN HAIRUDIN PN ROHAIDAH AHMAD
EN KHASMAWAI PN KALADEVI
21.07.2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN MOHD AIMAN PN RUZAIMAH
EN AZMAN SAIRI
PN HJH. NORHERMA
22.07.2020 RABU PN ROHAIDA EN SHAHRUL AKHYAR PN ZULEYANA ARSHAD
EN SHO CHING UOT CIK CHEW ANN PHIN
23.07.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI EN MOHD ZAHID PN HJH. SITI FATIMAH
PN KAMARIAH TON
EN ASH’ARI
CUTI SEKOLAH SEMESTER 3
25 JULAI 2020 – 2 OGOS 2020
03.08.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN AZMA AZUAN PN SITI HABSAH NOR
EN ADNAN
PN NORFAZILA
04.08.2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN CHE HASHIM PN NURFAILISA
TN HJ. NASRULLAH
DN HJH. SUHAIDA AZIRA
05.08.2020 RABU PN ROHAIDA EN MOHD SHUKOR CIK SYARIN NADIA
EN ZUL FAHMI
PN HJH. NOR AISHAH
06.08.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI EN HELMI PN HJH. ZURZIANIS
EN LEE POH CHEONG
PN KHARUN NISA’
10.08.2020 ISNIN CIK SAYIDATINA EN KHAIRUL HADI PN ANIS RAIHAN
TN HJ. AHMAD MANSOR PN ROSHILAH ANITA
11.08.2020 SELASA PN ROHAIDA EN MOHD FAIZIE PN NOR HAJJAH
PN ZAMJULINA
EN MOHD. NAZAHIR
12.08.2020 RABU EN AHMAD LUTFI EN MOHD HAFID CIK SHUFARUL AZNI
EN WAN MOHD FAIZUL PN NOR SOFIATON
13.08.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA TN HJ. SHAIFUL BAHRI PN HJH. NUR SABRINA CHUA
EN AZMAN HAMZAH
PN NURSURIATI
17.08.2020 ISNIN PN ROHAIDA EN AHMAD MUHID PN NURUL ISMAH
EN ABDUL MUIEZ PN NOORUL HUDA
18.08.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI TN HJ. HASAN SAINI CIK CHEW ANN PHIN
PN SUZANA YUSOFF
EN KHAIRUL AZMAN
19.08.2020 RABU CIK SAYIDATINA EN SALIHIN PN HJH. SURAINI
EN CHE ZULAIMI
PN HJH. NORZILAH
20.08.2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN MOHD SHAHREN PN JASLIYAH
TN HJ. HELMI
PN MESSALINA
24.08.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN IZWAN PN MIRA AZNIE
PN NORHAFIZAH
EN ZUL FAHMI
25.08.2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN MOHD HUSSAIRY PN NOR HAYATI KADRI
EN MAHADI PN NUR SHAKILA
26.08.2020 RABU PN ROHAIDA EN MOHD KHATTAB PN. ROZIYAH
PN NURUL SYAFIQAH
EN SHAHARUDIN

34

27.08.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI EN LEE POH CHEONG PN HJH. RASIDAH RASIDI
EN NOR AZMAN
PN HJH. ROHAIZAN
31.08.2020 ISNIN CIK SAYIDATINA EN HAIRUDIN PN HJH. NUR SABRINA CHUA
EN KHASMAWAI
PN ROSMAWATI
01.09.2020 SELASA PN ROHAIDA EN MOHD AIMAN PN ADILA HANI
PN AIDATUL AZEERA
EN AZMAN SAIRI
02.09.2020 RABU EN AHMAD LUTFI EN AZMA AZUAN PN ALIA SUHANA
PN ALMARJAN
EN ADNAN
03.09.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA EN CHE HASHIM PN HJH. FARIDAH
TN.HJ. NASRULLAH
PN IDA RAHAYU
07.09.2020 ISNIN PN ROHAIDA EN SHAHARUDIN PN INTAN MASDIANA
PN ROSLINA
EN AZMA AZUAN
08.09.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI TN HJ. HELMI PN NORALINA
EN MAHADI
PN NORHAYATI MUBIN
09.09.2020 RABU CIK SAYIDATINA EN KHAIRUL HADI PN NUR AKMARINA
TN HJ. AHMAD MANSOR
CIK KUSHAINDRI ANNE
10.09.2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN MOHD FAIZIE PN NURUL ANIS
EN MOHD NAZAHIR
PN. HJH. RASYIDAH JA’APAR
14.09.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN MOHD HAFID PN SALEHAA
EN WAN MOHD FAIZUL PN SARINAH
15.09.2020 SELASA CIK SAYIDATINA TN HJ. SHAIFUL BAHRI PN SHUHADA
PN SITI SOLEHA
EN AZMAN HAMZAH
16.09.2020 RABU PN ROHAIDA EN AHMAD MUHID PN SITI ASIAH
PN SITI ZAIHA
EN ABDUL MUIEZ
17.09.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI TN HJ. HASAN SAINI PN SOFIAH
PN WAN RUSHDAH
EN KHAIRUL AZMAN
21.09.2020 ISNIN CIK SAYIDATINA EN SALIHIN PN ZAIDAH
EN CHE ZULAIMI
PN ZUBAIDAH M. YUSUFF
22.09.2020 SELASA PN ROHAIDA EN MOHD SHAHREN PN ZUBAIDAH ROSMIN
PN HJH. MAHANOM
EN HELMI
23.09.2020 RABU EN AHMAD LUTFI EN IZWAN PN SUHANA
PN ZANARIAH
EN ZUL FAHMI
24.09.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA EN MOHD HUSSAIRY PN ZURAIDAH
EN MAHADI
PN MUSNI
28.09.2020 ISNIN PN ROHAIDA EN MOHD KHATTAB PN SERIKONAH
EN SHAHARUDIN PN HJH. CHE GAYAH
29.09.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN LEE POH CHEONG PN ROKHMAH
EN NOR AZMAN
PN NURUL HUDA RAMLI
30.09.2020 RABU CIK SAYIDATINA EN SHAHRUL AKHYAR PN ROHAIDAH BT AHMAD
PN KALADEVI
EN SHO CHING UOT
01.10.2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN MOHD ZAHID PN RUZAIMAH
PN HJH. NORHERMA
EN ASH’ARI
05.10.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN HAIRUDIN TAJUDIN PN ZULEYANA
CIK AIDA LIYANA
EN KHASMAWAI
06.10.2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN MOHD AIMAN PN HJH. MARDANINGSEH
EN AZMAN SAIRI PN. HJH. RIZA RITA
07.10.2020 RABU PN ROHAIDA EN SALIHIN PN SITI HABSAH NOR
EN CHE ZULAIMI
PN NORFAZILA
08.10.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI TN HJ. HELMI PN NUR WAHIDA
EN MOHD HUSSAIRY DN HJH. SUHAIDA AZIRA
EN KHAIRUL HADI CIK SYARIN NADIA
12.10.2020 ISNIN CIK SAYIDATINA TN HJ. AHMAD MANSOR PN HJH. NOR AISHAH
OTHMAN
13.10.2020 SELASA PN ROHAIDA EN MOHD FAIZIE PN HJH.ZURZIANIS
PN KHARUN NISA’
EN MOHD. NAZAHIR
14.10.2020 RABU EN AHMAD LUTFI EN MOHD HAFID PN ANIS RAIHAN
PN ROSHILAH ANITA
EN WAN MOHD FAIZUL
15.10.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA EN SHAIFUL BAHRI PN NOR HAJJAH
EN AZMAN HAMZAH
PN ZAMJULINA
19.10.2020 ISNIN PN ROHAIDA EN AHMAD MUHID PN NURFAILISA
EN ABDUL MUIEZ
PN NOR SOFIATON
20.10.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI TN HJ. HASAN SAINI PN. HJH. NUR SABRINA CHUA
EN KHAIRUL AZMAN PN NURSURIATI
21.10.2020 RABU CIK SAYIDATINA EN SALIHIN PN NURUL ISMAH
EN CHE ZULAIMI
PN NOORUL HUDA
22.10.2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN MOHD SHAHREN PN LETCHUMI
PN SUZANA YUSOFF
EN HELMI
26.10.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN IZWAN PN. HJH. SURAINI
EN ZUL FAHMI
PN. SITI ASIAH
27.10.2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN MOHD HUSSAIRY PN JASLIYAH
PN MESSALINA
EN MAHADI

35


28.10.2020 RABU PN ROHAIDA EN MOHDKHATTAB PN MIRA AZNIE
PN NORHAFIZAH
EN SHAHARUDIN
CUTI MAULIDUR RASUL
02.11.2020 ISNIN EN AHMAD LUTFI EN LEE POH CHEONG PN NOR HAYATI KADRI
EN NOR AZMAN
PN NUR SHAKILA
03.11.2020 SELASA CIK SAYIDATINA EN SHAHRUL AKHYAR PN ROZIYAH
EN SHO CHING UOT
PN NURUL SYAFIQAH
04.11.2020 RABU PN ROHAIDA EN MOHD ZAHID PN HJH. RASIDAH BT RASIDI
EN ASH’ARI
PN HJH. ROHAIZAN
05.11.2020 KHAMIS EN AHMAD LUTFI EN AZMA AZUAN CIK CHEW ANN PHIN
EN ADNAN PN ROSMAWATI
09.11.2020 ISNIN CIK SAIDATINA EN CHE HASHIM PN ADILA HANI
PN AIDATUL AZEERA
TN. HJ. NASRULLAH
10.11.2020 SELASA PN ROHAIDA EN HAIRUDIN PN ALIA SUHANA
EN KHASMAWAI PN ALMARJAN
11.11.2020 RABU EN AHMAD LUTFI EN MOHD AIMAN PN HJH. FARIDAH
PN IDA RAHAYU
EN AZMAN SAIRI
12.11.2020 KHAMIS CIK SAYIDATINA EN KHAIRUL HADI PN INTAN MASDIANA
TN HJ. AHMAD MANSOR
PN ROSLINA
16.11.2020 ISNIN PN ROHAIDA EN MOHD FAIZIE PN NORALINA
EN MOHD NAZAHIR PN NORHAYATI MUBIN
17.11.2020 SELASA EN AHMAD LUTFI EN MOHD HAFID PN NUR AKMARINA
EN WAN MOHD FAIZUL
PN LETCHUMI
18.11.2020 RABU CIK SAYIDATINA EN SHAIFUL BAHRI PN NURUL ANIS
EN AZMAN HAMZAH PN HJH. RASYIDAH JA’APAR
19.11.2020 KHAMIS PN ROHAIDA EN AHMAD MUHID PN SALEHAA
EN ABDUL MUIEZ
PN SARINAH

CUTI SEKOLAH SEMESTER 4
21 NOVEMBER 2020 – 3 JANUARI 2021

36PENYELARAS TINGKATAN

PERALIHAN & TINGKATAN 1 : MARDANINGSEH BINTI NGADINO

TINGKATAN 2 : NURSURIATI BINTI MOHD SABRI
ZULEYANA BINTI ARSHAD

TINGKATAN 3 : ROSMAWATI BINTI AMAT BADARI
SITI ASIAH BINTI MUHD SUBRI

TINGKATAN 4 : SALEHAA BINTI MHD ANUAR
CHEW ANN PHIN

TINGKATAN 5 : JASLIYAH BINTI ABDUL SAMAT
HASAN BIN SAINISENARAI GURU KELAS DAN GURU PEMBANTU ALIRAN PERDANA


TINGKATAN GURU KELAS GURU PEMBANTU
PERALIHAN KHASMAWAI BIN SAIDON


TINGKATAN 1 GURU KELAS GURU PEMBANTU

1KAA AIDA LIYANA BINTI ISMAIL MARDANINGSEH BINTI NGADINO

1RK SITI ZAIHA BINTI YAHYA KHAIRUL AZMAN BIN ABD. HAMID


NURFAILISA BINTI MOHD.
101/MLR SURAINI BINTI IBRAHIM
MASKURI
ROSLINA BINTI ABDULLAH
102/LLY HAIRUDIN BIN TAJUDIN
MAULANA


103/OKD NORHAYATI BINTI MUBIN MOHAMAD FAIZIE BIN MISKIRAN104/DSY AZMAN BIN SAIRI SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS


105/SRJ MOHAMAD HAFID BIN TUJAD SUZANA BINTI YUSOFF


106/DHL ZAMJULINA BINTI JA’AFAR MOHD FAUZI BIN MASULEH

SHUFARUL AZNI BINTI ABDUL
107/KKW NASRULLAH BIN SHAMSUDDIN SHUKOR


KHAIRUN NISA’ BINTI
108/PMA ROHAIDA BINTI MD YASIN
KHAIRUDDIN

37SENARAI GURU KELAS DAN GURU PEMBANTU ALIRAN PERDANA
TINGKATAN 2 GURU KELAS GURU PEMBANTU

2KA KALADEVI A/P A. SOMANAIDU NORHAYATI BINTI KARDI

NUR AKMARINA BINTI CHE MAT
2RK SOFIAH BINTI SHAHRI
RAZALI
201/MLR NURUL SYAFIQAH BINTI MAJID AIDATUL AZEERA BINTI MUSTAFFA

202/LLY MIRA AZNIE BINTI MISPARI SHAHARUDDIN BIN OSMIN
203/OKD RUZAIMAH BINTI SADIKIN SITI FATIMAH BINTI HJ. DULLAH

204/DSY SARINAH BINTI MOHD ZAINI MUHAMMAD ZAHID BIN YUSOF
205/SRJ SITI ASIAH BINTI MUHD SUBRI MANISAH BINTI ATAN

206/DHL CHE GAYAH BINTI CHE WIL ZULEYANA BINTI ARSHAD
207/KKW NUR WAHIDA BINTI IBRAHIM SALIHIN BIN AMATTINGKATAN 3 GURU KELAS GURU PEMBANTU3KA IDA RAHAYU BINTI MOHD SUJARI ZUBAIDAH BINTI MOHAMMED YUSSUF

3RK INTAN MASDIANA BINTI MAMAT ALMARJAN BINTI YUSOFF

301/MLR ROSE RASINAH BINTI KADIR NURUL ISMAH BINTI SANIMAN

302/LLY MUSNI BINTI HAMID NURSURIATI BINTI MOHD SABRI

303/OKD NOR AISHAH BINTI OTHMAN SHAHARUDDIN BIN OSMIN


304/DSY CHEW ANN PHIN ZUBAIDAH BINTI ROSMIN
305/SRJ LETCHUMI A/P SUPAYA CHIA SENG KENG

306/DHL NURUL ANIS BINTI KHALILLULLAH ROKHMAH BINTI MOHAMAD ISAHAK

307/KKW NORJILAWATI BINTI MOHD. AMIN CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF

38SENARAI GURU KELAS DAN GURU PEMBANTU ALIRAN PERDANATINGKATAN 4 GURU KELAS GURU PEMBANTU

4ST NORHAFIZAH BINTI HUMAIDI FARIDAH BINTI SAARANI

4SS JASLIYAH BINTI ABDUL SAMAT ROHAIZAN BINTI ABD WAHAB

4SK ALIA SUHAINA BINTI ABD. RASID AHMAD MUHID BIN SAIAN
4PA SITI HABSAH NOR BINTI ALI NORHERMA BINTI MOHAMAD HALIM

4SR MAHADI BIN MUHAMMAD SITI SOLEHA BINTI MAHMUD

SHAHRUL AKHYAR BIN MOHD
4PP MUHAMMAD AIMAN BE BIN ABDULLAH
SUKARMAN
4RC NORFAZILA BINTI SAYUTI SUHAIDA AZIRA BINTI SAMSURI

KHAIRUL HADI BIN MOHD
4GE ZURZIANIS BINTI KAMARULZAMAN
SAIBANI
4TW RASYIDAH BINTI JA’APAR NOR AZMAN BIN HASSAN

4SV1 SYARIN NADIA BINTI YAACOB NUR SHAKILA BINTI KIBAN

4SV2 HASAN BIN SAINI ROHAIDAH BINTI AHMADTINGKATAN 5 GURU KELAS GURU PEMBANTU


5ST KAMARIAH TON BINTI SAPPIAN ROSHILAH ANITA BINTI KASSIM

5SK ZAIDAH BINTI SUAN RASIDAH BINTI RASIDI

5PA ASH’ARI BIN SA’AT MOHD. NAZAHIR BIN MOHD. SALIM

5PP IZWAN BIN MOHD YUSOP NORALINA BINTI SERDI


5SR ROSMAWATI BINTI AMAT BADARI NUR SABRINA CHUA BINTI ABDULLAH

5SS SOFIAH BINTI SHAHRI LEE POH CHEONG

NOR SOFIATON JALILAH BINTI
5RC AHMAD LUTFI BIN HASHIM
AYUB
WAN RUSHDAH BINTI WA
5GE ADILA HANI BINTI NOORDIN
HASSAN
5TW NORZILAH BINTI HASHIM SHUHADA BINTI HJ. HUSIN

5SV1 MOHD KHATTAB BIN SHAARI CHE ZULAIMI BIN CHE YUSOF


5SV2 KUSHANDRI ANNE A/P BALAN SHO CHING UOT

39

SENARAI GURU KELAS PPKI

TINGKATAN GURU KELASBP 1 SITI SAYIDATINA BINTI MOHD


BP 2 ZANARIAH BINTI MOKHTAR


BP 3 MOHD SHUKOR BIN DAUD


BP 4 AHMAD MANSOR BIN ISHAK


BP 5 ZURAIDAH BINTI MUMIN


BP 6 MAHANOM BINTI MAT NOOR


BP 7 NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDDIN


BP 8 HELMI BIN AHMAD

BD 1 MESSALINA LIM SIAW SEE


BD 2 SUHANA BINTI MOHD SUNIP

BD 3 CHE HASHIM BIN MAT GHANI

40

MAJLIS PENGURUSAN
DAN
PENTADBIRAN SEKOLAH

41JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2020


PENGETUA : TN. HJ. SARONI BIN TASUKI

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN : PN. SAZUNA BINTI ABDUL WAHID

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID : EN. KAMARUZAMAN BIN AHMAD

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM : TN. HJ. IDRIS BIN SAHIR
PENOLONG KANAN PETANG : PN. RUSNANI BINTI ABDULLAH

PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS : EN. AZIZ BIN ROSMAN @ SUJAH

GURU KANAN MATA PELAJARAN

GURU KANAN BAHASA : PN. SERIKONAH BINTI KASLAIN
GURU KANAN KEMANUSIAAN : PN. ROZIYAH BINTI HJ TORI
GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK : PN. HJH. RIZA RITA BINTI MOHD SHAPEE
GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL : EN. ADNAN BIN MUDA

PENOLONG PK PETANG
EN. JAMALI BIN JARUTI


JAWATANKUASA KECEMERLANGAN SEKOLAH

PENASIHAT : PENGETUA
PENGERUSI : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI : PENOLONG KANAN HEM
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PENOLONG KANAN PETANG
PENOLONG KANAN PPKI
GURU KANAN MATA PELAJARAN
SETIAUSAHA 1 : PN. NOR HAJJAH BINTI OMAR
SETIAUSAHA 2 : PN. HJH. FARIDAH BINTI SARANI

PENYELARAS:

KECEMERLANGAN SAINS : EN. ZUL FAHMI BIN MOHAMAD SAPAWI
KECEMERLANGAN MATEMATIK : PN. KAMARIAH TON BINTI SAPPIAN
KECEMERLANGAN 3M : TN. HJ. MOHD FAUZI BIN MASULEH
KECEMERLANGAN BAHASA INGGERIS : EN. SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS
KECEMERLANGAN BAHASA MELAYU : PN. HJH. ROSE RASINAH BINTI KADIR
KECEMERLANGAN HEM/KEHADIRAN : PN. HJH. ZURZIANIS BT. KAMARULZAMAN
KECEMERLANGAN KOKURIKULUM : PN. HJH. WAN RUSHDAH BT.WAN HASSAN
KECEMERLANGAN KEROHANIAN : PN. HJH. SITI FATIMAH BINTI HJ. DULLAH
KECEMERLANGAN ASRAMA : EN. AHMAD LUTFI BIN HASHIM
KECEMERLANGAN SARANA : PN. HJH. MAHANOM BINTI MAT NOOR
KECEMERLANGAN 3K : PN. ROSMAWATI BINTI AMAT BADARI
KECEMERLANGAN PEMBANGUNAN/BAIK PULIH : EN. AZMAN BIN HAMZAH

42
JAWATANKUASA SEKOLAH BESTARI

PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN HEM
NAIB PENGERUSI III : PENOLONG KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI IV : PENOLONG KANAN PETANG
NAIB PENGERUSI V : PENOLONG KANAN PPKI
PENYELARAS I : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN (PENYELARAS ICT)
PENYELARAS II : PN. HJH. RASIDAH BINTI RASIDI (PENOLONG PENYELARAS ICT)

AHLI JAWATANKUASA : GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN KEMANUSIAAN
GURU KANAN BAHASA
SETIAUSAHA PIBG
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
KETUA PANITIA
KETUA GBKSM
KETUA PEMBANTU TADBIR
PENYELIA ASRAMA
JURUTEKNIK : EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI


JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)

PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN HEM
NAIB PENGERUSI III : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI IV : PENOLONG KANAN PETANG
NAIB PENGERUSI V : PENOLONG KANAN PPKI
SETIAUSAHA : GURU KANAN MATA PELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK
PENOLONG SETIAUSAHA : GURU KANAN MATA PELAJARAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
AJK : GURU KANAN MATA PELAJARAN KEMANUSIAAN
GURU KANAN MATA PELAJARAN BAHASA
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
GURU DATA
GURU PENYELARAS ICT
KETUA GBKSM
SETIAUSAHA AKADEMIK
SETIAUSAHA HEM
SETIAUSAHA KOKURIKULUM
SETIAUSAHA PPKI
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
SETIAUSAHA SUKAN
KETUA PANITIA
KETUA WARDEN ASRAMA

43JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
SETIAUSAHA : KETUA PEMBANTU TADBIR
PENOLONG SETIAUSAHA : PEMBANTU TADBIR KEWANGAN
AJK : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PENOLONG KANAN PETANG
PENOLONG KANAN PPKI
GURU KANAN BAHASA
GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN KEMANUSIAAN
KETUA GBKSM
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
PENYELIA ASRAMA
JURU AUDIT DALAM : PN. HJH. NORHERMA BINTI MOHAMAD HALIM


JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK)


PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
NAIB PENGERUSI III PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI IV PENOLONG KANAN PETANG
NAIB PENGERUSI V PENOLONG KANAN PPKI
SETIAUSAHA : EN. MUHAMMAD AIMAN BE BIN ABDULLAH
(PEGAWAI ASET)
PENOLONG SETIAUSAHA : PN. NURUL ISMAH BINTI SANIMAN
PN. HJH. RASIDAH BINTI RASIDI
AJK : GURU KANAN BAHASA
: GURU KANAN KEMANUSIAAN
: GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
: GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
: SETIAUSAHA KOKURIKULUM
: SETIAUSAHA SUKAN
: PENYELARAS ICT
: KETUA GURU BIMBINGAN KAUNSELING SEPENUH MASA
: KETUA PEMBANTU TADBIR
: PENYELIA ASRAMA
PEGAWAI PENERIMA : PN. NORAINI BINTI HJ. ZAKARIA
: EN. ROSLAN BIN MANAN
: PN. AZIMAH BINTI RAMLI
PEGAWAI PEMERIKSA : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
: PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
PEGAWAI STOR : PN. ROSMAWATI BINTI MOHD. KANDAR
PEGAWAI PELUPUS : TN. HJ. HASAN BIN SAINI
: PN. ROSMAWATI BINTI MOHD. KANDAR

44

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

PENASIHAT : PENGETUA
PENGERUSI : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
TIMBALAN PENGERUSI : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN PETANG
NAIB PENGERUSI III : PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS
PENGURUS KUALITI : GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
SETIAUSAHA : GURU KANAN BAHASA
PENOLONG SETIAUSAHA : GURU KANAN KEMANUSIAANPK 01 PENGURUSAN PANITIA PK 13 P. KAWALAN REKOD DAN
PN. HJH. RASYIDAH BINTI JA’APAR DOKUMEN KUALITI
PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN PN. ZUBAIDAH BINTI MOHAMMED YUSSUF
PK 02 PENGURUSAN JADUAL PK 14 PENGURUSAN AUDIT DALAMAN
EN. NOR AZMAN BIN HASSAN PN. ALMARJAN BINTI YUSOFF
TN. HJ. SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS
CIK MESSALINA LIM SIAW SEE PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN
PK 03 PENGURUSAN PdPc PK 15 P. KAWALAN PERKHIDMATAN
YANG TIDAK AKUR
PN. HJH. NUR SABRINA CHUA BINTI ABDULLAH EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN
PN. NORAIHANIDA BINTI MD YUSOP
TN. HJ. HELMI BIN AHMAD
PK 16 P. TINDAKAN PEMBETULAN,
PK 04 PENGURUSAN PENCERAPAN PENCEGAHAN & PENAMBAHBAIKAN
PN. SERIKONAH BINTI KASLAIN EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN
TN. HJ. HELMI BIN AHMAD
PK 05 PENGURUSAN PEPERIKSAAN PK 17 PENGURUSAN PROLEHAN
PN. ROHAIDAH BINTI AHMAD EN. MUHAMMAD AIMAN BE BIN ABDULLAH
PN. ROSLINA BINTI ABDULLAH MAWLANA
EN. MOHD SHAHREN BIN SHUKOR TN. HJ. HELMI BIN AHMAD
PK 06 SEMAKAN HASIL KERJA MURID PK 18 PENGURUSAN PdPc GURU GANTI
EN. NOR AZMAN BIN HASSAN
PN. SERIKONAH BINTI KASLAIN TN. HJ. SHAIFUL BAHRI BIN MOHD IDRIS
PN. SUHANA BINTI MOHD SUNIP
CIK MESSALINA LIM SIAW SEE
PK 07 PENGURUSAN MESYUARAT PK 19 P. PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH
PN. JASLIYAH BINTI ABDUL SAMAT PN. NORFAZILA BINTI SAYUTI
CIK SITI SAYIDATINA BINTI MOHD
PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN
PK 08 PENGURUSAN BIMBINGAN PK 20 PENGURUSAN DATA
PN. HJH. RASIDAH BINTI RASIDI
PN. NURULHUDA BINTI RAMLI
TN. HJ. AHMAD MANSOR BIN ISHAK PN. NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDDIN

PK 09 PENGURUSAN PUSAT SUMBER PK 21 PENGURUSAN PROGRAM
PN. ANIS RAIHAN BINTI OTHMAN PN. NOR HAJJAH BINTI OMAR
CIK SITI SAYIDATINA BINTI MOHD PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN
PK 10 PENGURUSAN LATIHAN PERSONEL PK 22 PENGURUSAN SUMBER LUAR
(KONTRAK PERKHIDMATAN)
PN. HJH. MAHANOM BINTI MAT NOOR EN. KAMARUZAMAN BIN AHMAD
PN. RUZAIMAH BINTI SADIKIN
EN. AZMAN BIN HAMZAH
PK 11 PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN PK 23 PENGURUSAN RISIKO PELUANG
EN. KAMARUZAMAN BIN AHMAD PN. SAZUNA BINTI ABD WAHID
EN. AZMAN BIN HAMZAH
PN. HJH. MAHANOM BINTI MAT NOOR PN. NORAINI BINTI HJ. ZAKARIA
PK 12 P. MAKLUM BALAS
PELANGGAN PK 24 PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
EN. KAMARUZAMAN BIN AHMAD EN. KAMARUZAMAN BIN AHMAD
PN. NURULHUDA BINTI RAMLI PN. HJH. CHE GAYAH BINTI CHE WIL
PN. HJH. MAHANOM BINTI MAT NOOR

45
JAWATANKUASA TATATERTIB GURU DAN KAKITANGAN


PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN PETANG

SETIAUSAHA : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
PENOLONG SETIAUSAHA I : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PENOLONG SETIAUSAHA II : PENOLONG KANAN PPKI
AHLI JAWATANKUASA : GURU KANAN BAHASA
GURU KANAN KEMANUSIAAN
GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONALJAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK DAN KAJIAN TINDAKAN


PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
NAIB PENGERUSI III : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI IV : PENOLONG KANAN PETANG
NAIB PENGERUSI V : PENOLONG KANAN PPKI
SETIAUSAHA : PN. ROSHILAH ANITA BINTI KASSIM
PENOLONG SETIAUSAHA : PN. HJH. NUR SABRINA CHUA BINTI ABDULLAH
AJK : GURU KANAN BAHASA
GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
GURU KANAN KEMANUSIAAN
SETIAUSAHA AKADEMIK
SETIAUSAHA HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA KOKURIKULUM
SETIAUSAHA KURIKULUM PPKI
GURU CEMERLANG
KETUA-KETUA PANITIA
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
SETIAUSAHA PBS
SETIAUSAHA SPSK
SETIAUSAHA UBK
PENYELARAS KECEMERLANGAN PT3
PENYELARAS KECEMERLANGAN SPM
KETUA WARDEN ASRAMA

46
JAWATANKUASA DATA SEKOLAH

PENGERUSI : PENGETUA
TIMBALAN PENGERUSI : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
: PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
: PENOLONG KANAN PETANG
: PENOLONG KANAN PPKI
SETIAUSAHA : PN. NURUL ISMAH BINTI SANIMAN
PN. HJH. RASIDAH BINTI RASIDI
PENOLONG SETIAUSAHA I: CIK SYARIN NADIA BINTI YAACOB
PENOLONG SETIAUSAHA II: PN. NOORUL HUDA BINTI SAIEPUDDIN (PPKI)
AHLI JAWATANKUASA : PN. KHAIRUN NISA’ BINTI KHAIRUDDIN

1. PN. HJH. CHE GAYAH BINTI CHE WIL (SISMAKAN)

2. PN. HJH. ZURZIANIS BINTI KAMARULZAMAN (SPBT & SISTEK)
3. PN. ROHAIDAH BINTI AHMAD ( PEPERIKSAAN)

4. EN. MUHAMMAD AIMAN BE BIN ABDULLAH (ASET)

5. PN. KHALIJAH BINTI M. YUSOF (ASRAMA)
6. PN. ANIS RAIHAN BINTI OTHMAN (P. SUMBER)

8. EN. AZMAN BIN HAMZAH (DISIPLIN)

9. PN. HJH. RASIDAH BINTI RASIDI (EMIS, OPMEN &

eOPERASI)
11. ENROLMEN :

PN. SITI HABSAH NOR BINTI ALI (PERDANA-PAGI)

PN. SUZANA BINTI YUSOFF (PERDANA-PETANG)

PN. NOORUL HUDA BINTI SAEIPUDDIN (PPKI)
12. PN. ROSMAWATI BINTI MOHD KANDAR (Myspata)

13. GURU-GURU PENYELARAS TINGKATAN

14. GURU-GURU TINGKATAN

47
JAWATANKUASA LATIHAN PERSONEL/PERKEMBANGAN STAF


PENGERUSI : PENGETUA
TIMBALAN PENGERUSI : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
: PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
: PENOLONG KANAN PETANG
: PENOLONG KANAN PPKI
SETIAUSAHA
LATIHAN PERSONEL : PN. HJH. MAHANOM BINTI MAT NOOR
SETIAUSAHA
PERKEMBANGAN STAF : PN. RUZAIMAH BINTI SADIKIN (PAGI)
PN. SUZANA BINTI YUSOFF (PETANG)
DOKUMEN/DATA : PN. KHAIRUN NISA’ BINTI KHAIRUDDIN
AJK : SEMUA GURU KANAN MATA PELAJARAN
GURU CEMERLANG
SEMUA KAUNSELOR
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
GURU DATA
KETUA PANITIA
KETUA PEMBANTU TADBIR
PN. JUNAIDAH BINTI BAHARUDIN (PPM)


JAWATANKUASA PEMANDU PELAKSANA MELINDUNGI MASA
INSTRUKSIONAL (MMI)

PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN PETANG
NAIB PENGERUSI III : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
NAIB PENGERUSI IV : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI V : PENOLONG KANAN PPKI
SETIAUSAHA : GURU KANAN KEMANUSIAAN
PENOLONG SETIAUSAHA : GURU KANAN BAHASA
AJK : GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
: GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
: PN. NURULHUDA BINTI RAMLI
: PN. ROSSIMAH BINTI RAHMAD
: EN. ROSLAN BIN MANAN


PENCATAT MINIT MESYUARAT GURU/TAKLIMAT GURU

KETUA : PN. SALEHAA BINTI MHD ANUAR
AJK : PN. MUSNI BINTI HAMID
: PN. SITI ASIAH BINTI MUHD SUBRI
: CIK AIDA LIYANA BINTI ISMAIL

48
JAWATANKUASA DOKUMENTASI SEKOLAH


PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN HEM

NAIB PENGERUSI III : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI IV : PENOLONG KANAN PETANG
NAIB PENGERUSI V : PENOLONG KANAN PPKI
ADMIN : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN
: PN. HJH. RASYIDAH BINTI JA’APAR
: PN. ZURAIDAH BINTI MUMIN
JURUTEKNIK : EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI
AJK : GURU KANAN BAHASA
GURU KANAN KEMANUSIAAN
GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
KETUA GBKSM
KETUA PANITIA
GURU CEMERLANG
GURU DATA
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
SETIAUSAHA PBS
SETIAUSAHA SPBT
KETUA PEMBANTU TADBIR
PENYELIA ASRAMA


JAWATANKUASA AMALAN SEKOLAH PENYAYANG

PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PENOLONG KANAN PETANG
PENOLONG KANAN PPKI
SETIAUSAHA : EN. ABDUL MUIEZ BIN MOHAMMAD RUSLEE

PENOLONG SETIAUSAHA : PN. ROHAIDA BINTI MD YASIN
AJK : GURU KANAN BAHASA
GURU KANAN KEMANUSIAAN
GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
GURU BERTUGAS MINGGUAN
GURU DISIPLIN

49
JAWATANKUASA GOOGLE CLASSROOM

PENGERUSI : PENGETUA
TIMBALAN PENGERUSI : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI I : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
NAIB PENGERUSI II : PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
NAIB PENGERUSI III : PENOLONG KANAN PETANG
NAIB PENGERUSI IV : PENOLONG KANAN PPKI

PENYELARAS I : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN (PENYELARAS ICT)
PENYELARAS II PN. ROSHILAH ANITA BINTI KASSIM

AJK : GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK
GURU KANAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
GURU KANAN KEMANUSIAAN
GURU KANAN BAHASA

JURULATIH : PN. HJH. RASIDAH BINTI RASIDI
EN. NOR AZMAN BIN HASSAN
EN. MOHD ZAHID BIN MOHD YUSOF
EN. LEE POH CHEONG
EN. ZUL FAHMI BIN MOHAMAD SAPAWI
PN. NURUL ISMAH BINTI SANIMAN
PN. ANIS RAIHAN BINTI OTHMAN
PN. NUR AKMARINA BINTI CHE MAT RAZALI
PN. HJH. RASYIDAH BINTI JA’APAR
PN. ZAIDAH BINTI SUAN
PN. NURUL SYAFIQAH BINTI MAJID
PN. SALEHAA BINTI MHD ANUAR
PN. KHAIRUN NISA’ BINTI KHAIRUDDIN

PENYELARAS (TEKNIKAL) : EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDIPENYELARAS BILIK KHAS (ICT)
KETUA PENYELARAS : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN
JURUTEKNIK : EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI

MAKMAL BESTARI PERDANA

MAKMAL 1 ATAS : EN. NOR AZMAN BIN HASSAN
EN. IZWAN BIN MOHD YUSOP

MAKMAL 1 BAWAH : EN. MUHD ZAHID BIN MOHD YUSOF
EN. KHAIRUL AZMAN BIN ABDUL HAMID

50
MAKMAL BESTARI 1 : PN. HJH. RASIDAH BINTI RASIDI
MAKMAL S. KOMPUTER EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN

MAKMAL BESTARI 2 : PN. NUR AKMARINA BINTI CHE MAT RAZALI
MAKMAL ASK/MBM PN. ROSHILAH ANITA BINTI KASSIM


MAKMAL BESTARI 3 : CIK CHEW ANN PHIN
MAKMAL BAHASA/MBI PN. KHAIRUN NISA’ BINTI KHAIRUDDIN

PUSAT AKSES : PN. NURUL SYAFIQAH BINTI MAJID
PN. SITI ASIAH BINTI MUHD SUBRI
PN. NURUL ANIS BINTI KHALILULLAH

INFO ELEKTRONIK : PN. NURULHUDA BINTI RAMLI
PN. SALEHAA BINTI MHD ANUAR
PN. ANIS RAIHAN BINTI OTHMAN

GOOGLE CLASSROOM : PN. NORFAZILA BINTI SAYUTI
CIK KUSHAINDRI ANNE A/P BALAN
PN. SUZANA BINTI YUSOF
PN. NUR WAHIDA BINTI IBRAHIM

JAWATANKUASA BRIGED ICT


PENASIHAT : PPD SABAK BERNAM
PENGERUSI : PENGETUA
NAIB PENGERUSI : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA : EN. AHMAD MUHID BIN SAIAN (PENYELARAS ICT)
PN. HJH. RASIDAH BINTI RASIDI

PENYELARAS I : PN. NORFAZILA BINTI SAYUTI
PENYELARAS II : PN. NUR AKMARINA BINTI CHE MAT RAZALI

AJK : EN. KHAIRUL AZMAN BIN ABDUL HAMID
PN. AIDA LIYANA BINTI ISMAIL
EN. NOR AZMAN BIN HASSAN
PN. SITI ASIAH BINTI MUHD SUBRI
PN. ANIS RAIHAN BINTI OTHMAN

JURUTEKNIK : EN. MOHD HAIRUL ANUAR BIN MASUDI


Click to View FlipBook Version