The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by marketing, 2019-04-15 09:57:02

Gastgezin worden_brochure

Gastgezin worden_brochure

druk 2019
copyright YFU Vlaanderen vzw

Welkom bij YFU!

Inhoud 4
4
Word gastgezin 5
Wie? 6
Waarom? 6
Waarom met YFU? 7-9
Hoe? 9
10
Getuigenissen 11
Aankomst- of opvanggezin
Voorbeeld profiel student
Kantoor & vrijwilligers
Welkom bij YFU

Word gastgezin...

… van een internationale uitwisselingsstudent tussen 15 en 18 jaar
… die naar school zal gaan in Vlaanderen
… voor een periode van 3 maanden tot 10 maanden

Wie?

Iedereen kan gastgezin worden!
Gezinnen met jongere of oudere kinderen, zonder kinderen, éénoudergezinnen, nieuw
samengestelde gezinnen, gezinnen met partners van hetzelfde geslacht,…
Gezinnen met grote huizen of kleine huizen, op het platteland of in de stad,…
Waar je woont, hoe oud je bent of hoe het gezin is samengesteld, speelt geen rol. Het belangrijkste
is dat er aandacht en ruimte is voor het gastkind. Ieder gezin kan het geluk van een student maken.
Jouw huis is hun thuis.
Motivatie
De sleutel tot een goed gastgezin zijn, is de motivatie om een uitwisselingsstudent in huis te
nemen: je kunnen openstellen voor een nieuw gezinslid, een nieuwe cultuur in je gezin opnemen
en mee op ontdekking gaan met je nieuwe zoon en/of dochter. Onze uitwisselingsstudent zal
een volwaardig lid van je gezin worden. Dit betekent ook dat hij of zij aan dezelfde regels moet
gehoorzamen als bijvoorbeeld je eigen kinderen.
Vrijwillig
Al onze gastgezinnen doen dit vrijwillig. Ze bieden onderdak aan onze studenten en zorgen voor
hun maaltijden. De persoonlijke onkosten (reiskosten, schoolkosten, zakgeld, enz.) blijven ten
laste van de natuurlijke ouders van de student. YFU biedt geen financiële compensatie aan haar
gastgezinnen. Dit is een fundamenteel principe van onze organisatie. We hopen dat de motivatie
van onze gezinnen gebaseerd is op wederzijdse uitwisseling en het ontdekken van onze studenten
en hun cultuur. Dat de drijfveer gericht is op het verrijken van het eigen gezin en niet op een
financiële tegenprestatie.

4

Waarom?

Gastgezin worden is je deur openzetten voor een jongere uit een andere cultuur, die
nieuwsgierig is om ons land, onze taal, onze cultuur en onze tradities te ontdekken en
die op zijn/haar beurt ook de eigen cultuur en gewoonten deelt met jouw gezin.

10 redenen om gastgezin te worden!

Een nieuwe cultuur leren kennen

Je eigen gebruiken, gewoontes Een individueel leven positief
en tradities delen en eindeloos veranderen

Je eigen cultuur vanuit een Onvergetelijke momenten
nieuw perspectief leren bekijken beleven met een nieuw gezinslid

Zelf een (nieuwe) Een levenservaring
taal ontdekken voor het hele gezin

Iemand helpen een taal Een nieuwe energie
onder de knie te krijgen in je gezin toelaten

Een jongere de mogelijkheid geven
om zijn/haar droom te realiseren &
zich voor te bereiden op de toekomst

5

Waarom gastgezin worden bij YFU?

Met 60 jaar ervaring in het organiseren van interculturele uitwisselingen, is YFU een bevoorrechte partner
om je te begeleiden tijdens je ervaringen als gastgezin.
Voorbereiding en opvolging
Vooraleer je gastgezin wordt bij YFU zullen we even samenzitten, krijg je de nodige informatie en
beantwoorden we al je vragen. Tijdens de hele ervaring is persoonlijke opvolging door YFU verzekerd.
Je wordt dus de volledige weg ondersteund. Je vindt steeds een luisterend oor en je kan met al
je vragen of problemen bij ons terecht. YFU is overigens steeds 24/7 bereikbaar bij noodgevallen.
Daarnaast zijn er ook activiteiten met de andere gastgezinnen en regelmatige bijeenkomsten.
Ondersteuning
Onze hele werking wordt gedragen door ons vrijwilligersteam. Dit zijn gemotiveerde mensen die betrokken
zijn bij YFU en je volgens de waarden en idealen van YFU bijstaan. Elke familie zal worden opgevolgd
door een “family counselor”. Zo kunnen wij je garanderen dat er steeds iemand in de dichte omgeving is
die klaarstaat om steun te bieden aan jouw gezin. De uitwisselingsstudenten worden op hun beurt ook
ondersteund door een “student counselor”. Dit is meestal iemand die zelf op uitwisseling geweest is.

Hoe YFU-gastgezin worden?

1. Het aanmeldingsformulier 2. Informerend gesprek met 3. Een uitwisselingsstudent
invullen YFU kiezen
Vul het online formulier in of Een persoonlijk gesprek met 2 Jullie worden gastgezin? Super!
contacteer rechtstreeks het YFU-vrijwilligers uit de buurt om Wij stellen jullie de student-
YFU-kantoor (015 69 00 85 of jullie beter te leren kennen. Jullie en voor en jullie selecteren een
[email protected]) krijgen de mogelijkheid om vra- nieuwe gastzoon- of dochter.
gen te stellen alvorens definitief te
beslissen. Het avontuur kan beginnen!

6

Getuigenissen

Bij aankomst

De dag van aankomst kwam dichterbij. We beantwoordden vragen
over regenjassen en schoolkeuzes, gingen aan de gang in de
slaapkamer met verf en maakten een lijst van het papierwerk dat
zou moeten gebeuren. We waren er klaar voor. Juan stuurde ons
nog een foto van op de luchthaven in Buenos Aires en wij begonnen
stilaan ook zenuwachtig te worden. Daar stonden we dan met
onze spandoek, baby in de draagdoek, in de aankomsthal van
Zaventem. We bezorgden hem een hartelijk welkom, lieten hem
douchen en slapen, zorgden voor eten en rust. En dan? Een nieuwe
structuur zoeken, de cultuurverschillen ontdekken, de taalbarrière
overbruggen. Het zorgt de eerste dagen soms voor grappige situaties.

Intussen regelen we papierwerk voor school, de gemeente, de Nederlandse les en zijn grote hobby: basket. Toen
hij na twee dagen op kamp vertrok met de organisatie misten we hem eigenlijk al een beetje. De week tussen
het kamp en de school was gevuld met meer papierwerk, winkelen, de weg naar school leren kennen, de eerste
baskettrainingen, veel slapen en mama aan de andere kant van de wereld geruststellen. Ook Brussel en Hasselt
werden al ontdekt.

Volgende week start de school en daar kijken we naar uit. Er zal meer structuur zijn en Juan kan eindelijk an-
dere studenten leren kennen en zich hopelijk erg snel thuis voelen. We kijken enorm uit naar de rest van dit
avontuur: naar de mooie en grappige momenten, naar nieuwe ervaringen en nieuwe vrienden. Maar ook naar
het samen doorkomen van de moeilijkere dagen: thuis missen, aanpassen aan een nieuwe omgeving en een
koude Belgische winter. We weten nu al zeker dat de belofte die YFU maakt, zal kloppen: het wordt een
unieke ervaring- Familie Frans - gastgezin van student Juan uit Argentinië- 2018

Cultuurverschil

Deze ervaring leert mij dat uitwisselingsprojecten zeer vruchtbaar kunnen zijn voor het gastgezin. Meestal gaat
de aandacht uit naar de uitwisselingsstudent, maar voor het gastgezin is het een minstens even uitdagende
ervaring. Veel van de dagelijkse gebruiken en gewoonten beschouw je als vanzelfsprekend. En dan komt daar
plots een nieuweling bij die de taal en de gebruiken hanteert van een vreemde cultuur. Na verloop van tijd besef
je dat deze mensen uw gewoontes en zelfs uw manier van doen gaan overnemen. Je herkent voortdurend je eigen
gedrags- en denkpatroon in het doen en laten van de student en stelt zo je eigen normen en waarden in vraag.
Vooral bij onze eerste uitwisselingsstudente Chihiro was het een grote aanpassing. De Japanse cultuur
wijkt dan ook sterk af van de onze. Slurpen is in Japan zeer normaal, terwijl ik mij hier eindeloos aan
erger. Ons eerste uitwisselingsproject was een grote beproeving zowel voor ons als gastgezin als voor
Chihiro. Zij was bijvoorbeeld niet gewoon dat mensen elkaar kussen, ook Oudejaarsavond en Nieuwjaar
vieren de Japanners sober. Mijn man en ik hadden het er achteraf nog over dat het een enorme shock
moet geweest zijn voor Chihiro toen wij haar met de hele familie op kussen onthaalden op de luchthaven.
-Familie Sermeus- gastgezin van Chihiro uit Japan- 2005

7

(Mis)communicatie

Als een gastvader niet meer zo goed hoort en een lieve gastdochter, die het Nederlands nog niet helemaal
onder de knie heeft, op haar sokken iets komt vragen dan krijg je soms het soort onderstaande conversaties.

“Papa, mag ik hartjes maken? Natuurlijk kindje mag je hartjes maken. ... ? Wat zijn dat eigenlijk, die hartjes die
je wil maken? Is dat iets om op te eten? Wel, ken je oorringen? Als je die in je oren wil doen dan... Oh, je bedoelt
of je gaatjes in je oren mag laten maken om oorringen te kunnen dragen!”

Een week later zijn we naar een juwelier gegaan om gaatjes in haar oren te laten maken. De tijdelijke oorringen
die ze gekregen heeft hebben de vorm van hartjes. Wat kan het leven soms verrassend
eenvoudig zijn. -Familie Huysmans- gastgezin van Best uit Thailand- 2014

Als zendouder

2019, een jaar met een dubbel gevoel… Voor de
tweede keer verwelkomen we een gaststudente
in onze familie in België.

Mariana, een jongedame uit Mexico vervoegt ons
gezin en leeft mee op het
Belgische ritme en ontdekt de Europese gewoon-
tes en tradities. Voor haar is dit een hele stap,
duizenden kilometers verwijderd van thuis, de
gekende natuur, omgeving en familie. Het loopt
echter van een leien dakje en aanpassing is voor
iedereen nodig, zowel voor de gaststudente én
de gastfamilie.

Onze oudste dochter, Eva, maakt dit waarschijnlijk ook allemaal mee. Zij is immers momenteel op uitwisseling
in Noord-Argentinië met YFU en is daar in een hartelijke familie met 2 kleinere kinderen terechtgekomen. Ver-
mits de Argentijnse gastfamilie quasi geen Engels spreekt, waren de eerste weken een kolkend taalbad en soms
moeilijk te verwerken voor haar. Je komt immers in een vreemd land met andere gebruiken en levenswijzen,
bovendien kan je je nog niet uitdrukken en zit je soms wel met je gevoelens in de knoop.

Ook dit maakt Mariana mee, het begin was aarzelend en aftastend. Haar wil om snel te kunnen converseren
en contact te kunnen maken leidde al snel tot een verstaanbaar gespreksniveau. Het bijna dagelijkse contact
via de moderne communicatiekanalen met de thuisbasis verminderde stelselmatig, de wereld in België werd
uitgebreider, de kennissenkring breder en het vertrouwen In zichzelf steeds groter.

Je weet als ouder dat je kind in veilige handen is, in een gastvrije familie, onder het wakende oog van YFU, die
tussenkomen indien nodig. Als gastgezin zie je wat je gaststudente in België allemaal beleeft en ervaart. Gezien
de kleine Europese afstanden zijn Luxemburg, Duitsland, …., zelfs verder afstanden als Praag, Madrid, maar
een peulschil. Gelukkig zijn de reisregels van YFU vastomlijnd en gebaseerd op het beschermen van de student,
waardoor je steeds over diens veiligheid kan waken.

Ze zullen elkaar ergens ontmoeten in juni wanneer onze dochter naar huis komt en onze gaststudente haar
laatste weken in België doorbrengt. Dan kan de Spaanse taal werkelijk gebruikt worden en de ervaringen
effectief uitgewisseld. Dit zal een onvergetelijke ervaring zijn, beiden zullen kunnen vertellen over hun weder-
zijdse avonturen en emoties met een nieuwe taal als bindmiddel. Je kan als (gast)ouder) enkel hopen dat de
opgedane kennis en ervaringen lang blijven doorwerken en een versterking zijn voor het latere leven. Als je een
jaar zonder kleerscheuren in een ander land kan leven, kan je al tegen een stootje… -Familie de Smet-
gastgezin van Mariana uit Mexico- 2018

8

Student

“Ik ben Pan. Ik ben een uitwisselingsstudent van Thailand en ik ben zeventien. ‘Life of an exchange student isn’t
across of the road of roses’ said the director of YFU Thailand.

Now I understand what she means. Last year in the middle of August I had left from Thailand with my empty
knowledge about Belgium. Okay, maybe the good chocolates and waffles. First step at the airport I just thought
in my mind ‘OMG! , I’m here! Far from my hometown, more than 10000 miles!’ Then I met my host family. The
host father, host mother and the little host sister that was just 8 months old. They had been in Thailand once so
they know more or less about my country. It was very hard for me in the first week. I couldn’t speak Dutch, also
not good enough English and everything was completely different!

So my first week here is the week that I just keep crying! That sounds bad, right? But the week after,
everything was getting better. School started! At school I follow publiciteitsgrafiek class with a lot
of lesson about art. This is also one of all the things that are different. I didn’t learn anything about
art before. I like it very much! I’m VERY LUCKY that I got a very very wonderful class. My classmate
always helps me to translate and teaches some Dutch! They asked me to visit Antwerpen and
shopping together!

After 2 months everything looks fine until… Due to circumstances I have to move to another family.
YFU helps me a lot.
So I had met my new host family, host parents and two little sisters. My host mum can bake the
best waffles and also my host dad is the best chef. So it seems baking is cool again! Now I’m here
7 months already. Time goes fast! I have learned a lot and also traveled a bit!

‘Life of an exchange student isn’t across of the road of roses.’ Yes! It’s true. But don’t forget that it
doesn’t mean that that road doesn’t have some roses, right?”

Meer getuigenissen: surf naar gastgezin.yfu.be/getuigenissen
en/of volg de verhalen van de studentenen op instagram.com/yfu_vlaanderen/

Aankomstgezin of noodopvang?

Ben je hier beland omdat gastgezin worden je aanspreekt maar kan je dit engagement voorlopig nog niet
volledig aangaan? Misschien zit je in het midden van een verhuis, of zijn er andere redenen waardoor je niet
een volledige periode kan hosten op dit moment. Je kan je ook als ‘tijdelijke oplossing’ aanbieden.

Aankomstgezin

Mogelijks vinden we voor een student geen permanent gastgezin voor vertrek. In dat geval zoeken we verder
als de student hier reeds ter plaatse is. Je kan aanbieden een tijdelijk gastgezin te willen zijn voor de periode
die jij aangeeft (twee weken, tot de student een gastgezin heeft,...). Jij bepaalt voor hoelang.

Noodopvang

Het is niet onmogelijk dat een student dient te verhuizen. In dat geval zoeken we zo snel mogelijk een nieuw
permanent gastgezin maar dit is soms niet meteen mogelijk. We zoeken dan ook altijd mensen die als
noodopvang willen inspringen. Ook hier kan je zelf aangeven hoelang deze periode kan duren.

Ben je al permanent gastgezin maar wil je daarnaast ook als aankomstgezin en/of noodopvang fungeren?
Alles kan!

9

Voorbeeld profiel student

Om de profielen te bekijken: surf naar gastgezin.yfu.be/de-studenten

10

Het kantoorteam

Het kantoorteam staat steeds
paraat om te helpen. Zowel
gastgezinnen, zendgezinnen
en studenten worden op
professionele én persoonlijke
wijze geïnformeerd en
begeleid. Aan enthousiasme
en liefde voor YFU geen gebrek!

De vrijwilligers

Naast het kantoorteam, staan ook de vrijwilligers altijd klaar om hun steentje bij te dragen. Big shout out naar de
YFU familie die er steeds met vol enthousiasme tegenaan gaat!

and many more...

11

WELKOM BIJ YFU

Terwijl de wereld nog aan het bekomen was van de tweede wereldoorlog werd in 1951 YFU of Youth For Understanding,
opgericht. Daarmee zijn we één van de oudste en meest ervaren uitwisselingsorganisaties ter wereld. Het doel van
YFU werd beschreven als het opbouwen van internationaal begrip en wereldvrede. In 1973 werd Rachel Andresen,
onze oprichtster, zelfs genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrede voor haar buitengewone bijdrage aan
jongerenuitwisselingen. Ze sprak de befaamde YFU-woorden uit; “I must do everything I can with my life so that the
lights will never go out again”.

YFU biedt je als gastgezin zijnde de ervaring van je leven; een avontuur waarbij je een nieuw gezinslid welkom heet
en een uitwisseling van tradities en gebruiken plaatsvindt.

Samen met YFU Intercultural Exchange Programs ontdekt je student de wereld. Hij of zij krijgt onder meer dankzij
jou de gelegenheid een cultuur van binnenuit te ervaren en daarmee het begrip te bevorderen dat we allemaal
wereldburgers zijn.

Met het wereldwijde netwerk van onze organisaties zijn we in staat een goed uitwisselingsprogramma aan te bieden.
YFU is in alle landen een non-profit organisatie, wat betekent dat we geen winst nastreven. Een professionele staf
zorgt, samen met de vele getrainde en ervaren vrijwilligers, voor de organisatie van de programma’s.

Meer info?

www.yfu.be
[email protected]
015/69.00.85

Frans Halsvest 92
2800 Mechelen


Click to View FlipBook Version