The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

מצגת שוכנות הרקפות באר שבע

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by haimaimon, 2019-01-17 01:05:31

מצגת שכונת הרקפות באר שבע

מצגת שוכנות הרקפות באר שבע

Keywords: באר שבי, שכונת,באר שבע

‫אגף אגרו‪-‬אקולוגיה (סביבה חקלאית)‬

‫בסבבחיובמההרשייהמוהחשדקבלראהית‬

‫תקנות • הנחיות • המלצות‬
‫לשימוש זהיר לאדם וסביבתו‬

‫ינואר ‪www.sviva.gov.il • 2013‬‬

‫חקלאות מודרנית עושה שימוש בחומרי הדברה להגנה על היבולים‪.‬‬
‫הקפדה על קיום התקנות הנוגעות לשימוש בחומרי הדברה תפחית‬

‫את השפעתם השלילית על האדם וסביבתו‪.‬‬

‫השפעת חומרי הדברה לחקלאות על הסביבה ועל האדם‬

‫השימוש הנרחב בחומרי הדברה בחקלאות משפיע על הסביבה‪ :‬האוויר‪ ,‬הקרקע והמים‬
‫זהירות והקפדה על התקנות נועדו למנוע פגיעה באדם ובסביבה‪:‬‬

‫• פגיעה בריאותית מידית (אקוטית) וגם פגיעה לאורך שנים (כרונית)‪ ,‬בעובדים בחקלאות‬
‫ובאוכלוסייה המתגוררת בסמיכות לשטחים החקלאיים שבהם נעשה שימוש בחומרי הדברה‪,‬‬

‫כתוצאה מחשיפה לתרחיפים של חומרים רעילים באוויר‪.‬‬
‫ • זיהום קרקע‪ ,‬מי תהום ומקווי מים כתוצאה מריסוס וכן כתוצאה מנגר וחלחול תשטיפים‬

‫ממשטחי שטיפה של כלי ריסוס‪.‬‬
‫ • פגיעה חמורה ומתמשכת במערכות אקולוגיות טבעיות – הרעלות ישירות של בעלי חיים‬

‫מועילים (למשל דבורים) או הרעלות שרשרת ופגיעה בחיות בר מוגנות‪.‬‬
‫• פגיעה בבריאותם של העובדים המטפלים בחומרי ההדברה‪ ,‬כתוצאה מספיגת‬

‫החומרים בגוף‪ :‬בנשימה‪ ,‬בבליעה‪ ,‬דרך העור ובעיניים‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫מידע על רעילות חומרי הדברה‬

‫על כל תווית של חומר הדברה מופיע סימון קבוצת הסיכון כמפורט להלן‪:‬‬

‫סימון‬ ‫הגדרה‬ ‫קבוצה‬

‫גולגולת ועצמות שלובות‬ ‫רעיל ביותר‬ ‫‪I‬‬

‫גולגולת ועצמות שלובות‬ ‫‪ II‬רעיל‬

‫משולש ובתוכו סימן קריאה‬ ‫‪ III‬מסוכן לבריאות‬

‫ללא סימון‬ ‫‪ IV‬מסוכן‬

‫‪T+‬‬ ‫גולגולת ועצמות שלובות‬ ‫גחזוימםרירםעיהלימםשחררים‬
‫‪T+‬‬ ‫(רעיל ביותר)‬
‫‪VI‬‬

‫מידע נוסף על חומרי הדברה ניתן למצוא במאגרי המידע של משרד החקלאות ופיתוח‬
‫הכפר השירותים להגנת הצומח‪:‬‬

‫מאגר חומרי הדברה ומאגר תוויות תכשירי הדברה‬
‫‪http://www.moag.gov.il/hadbara‬‬

‫חקלאי‪,‬‬

‫כדי לצמצם את חשיפת התושבים המתגוררים‬
‫בסמוך לשטחים החקלאיים לחומרים מסוכנים וכדי‬

‫לצמצם את זיהום הסביבה‬

‫שיתוף הפעולה שלך חיוני!‬
‫פעל בהתאם לתקנות ולהמלצות‬

‫‪3‬‬

‫תקנות והמלצות לשימוש בחומרי הדברה בחקלאות‬

‫שימוש בחומרי הדברה מכלי ריסוס קרקעיים בקרבת מבני מגורים‬

‫השימוש בחומרי הדברה יתבצע תמיד בהתאם לרשום בתווית‬

‫תקנות הגנת הצומח (תקנות התווית) ובנוסף לפי תקנות החומרים המסוכנים‬
‫(שימוש בתכשירים ליד מבנים)‪ ,‬התשס"ה–‪2005‬‬

‫התקנות תקפות לטווח של עד ‪ 100‬מטר מאוכלוסייה‬

‫תקנות‬

‫ • לכל החומרים (‪ - )IV,III,II,I‬ריסוס בקרבת מבני מגורים יתבצע רק כשמהירות הרוח‪ ,‬בעת‬
‫היישום‪ ,‬לפחות ‪ 5‬קמ”ש (‪ 1.4‬מ'‪/‬שניה)‬

‫ • בשימוש בחומר מדרגת רעילות ‪ְ I‬ו ‪:II‬‬
‫• אין לרסס כלל במרחק הקטן מ ‪ 50‬מטר ממבנה‬
‫• כשהרוח נושבת לכיוון המבנה‪ ,‬אין לרסס במרחק של ‪ 100‬מטר ממנו‬
‫• שילוט אזהרה יוצב בשטח ובו יצוין שם החומר ותאריך כניסה לשטח‬

‫‪0‬‬

‫ריסוס ברוח מורגשת שמהירותה ‪ 5‬קמ"ש = ‪ 1.4‬מ'‪/‬שניה ומעלה‬

‫‪ 50‬מ'‬

‫‪ 100‬מ'‬ ‫אמיקסובורצלתריססיוכוסן ‪I‬חואמור‪I‬י‪ I‬הדברה‬

‫ררמיקקסובכוסצשחהתורומסירחיכונןוה ‪I‬דשבבאורת‪II‬הלכיוון הפתוח‬

‫תקנות החומרים המסוכנים ‪ -‬שימוש בחומרי הדברה ליד מבנים‬

‫‪4‬‬

‫המלצות לשימוש בחומרי הדברה בחלקות הצמודות למגורים‬

‫(המלצות אלה נמצאות בהליך תיקנון)‬
‫• המפזר בשטח חומר הדברה‪ ,‬ינקוט‪ ,‬בכל עת‪ ,‬בכל האמצעים על מנת למנוע הגעת רחף של‬

‫החומרים המפוזרים לתושבים המתגוררים בסמוך‬
‫ • הריסוס יתבצע רק כשהרוח נושבת שלא לכיוון הבתים‬

‫• יש להימנע מיישום של חומרים מקבוצת סיכון ‪ I‬או ‪II‬‬
‫ • הריסוס יתבצע במרסס שבו גודל הטיפה לא יקטן מ ‪ 100‬מיקרון‬
‫• אין לרסס בעת מעבר כלי הריסוס משורה לשורה (במהלך סיבוב) בקרבת מבנים‬

‫ • יש להודיע על מועד הריסוס לנציג התושבים‪ ,‬מבעוד יום‬
‫• השטח המטופל ישולט באופן ברור; על השלט יצוינו הפרטים המזהים (כולל שם‪ ,‬כתובת‬

‫וטלפון נייד) של החקלאי‪/‬האחראי על החלקה‬

‫במטע ובכרם‬

‫ • ייעשה שימוש במרסס ממוקד ויש להבטיח כי‬
‫סילון הריסוס יופנה כלפי מטה‬

‫ • גובה ענן הריסוס לא יעבור את גובה הצמח‬

‫בבתי צמיחה‬

‫• בתי הצמיחה חייבים להיות שלמים ואטומים‬
‫(קירות ותקרה)‪.‬‬

‫• בזמן הריסוס‪ ,‬יש לוודא שכל הפתחים יהיו‬
‫סגורים ואטומים‬

‫‪5‬‬

‫פיזור חומרי הדברה מכלי טיס בקרבת מבני מגורים‬

‫השימוש בחומרי הדברה יתבצע תמיד בהתאם לרשום בתווית‬

‫תקנות הגנת הצומח (תקנות התווית) וכן תקנות הרוקחים‬
‫(הגבלת פיזור רעלים וכימיקלים מזיקים מכלי טייס) התשל"ט‪1979-‬‬

‫תקנות‬

‫ • לא יתבצע ריסוס מכלי טייס במרחק הקטן‬
‫מ ‪ 120‬מטרים ממגורים‬

‫ • לא יתבצע ריסוס מכלי טייס במרחק הקטן‬
‫מ ‪ 12‬מטרים מדרך‬

‫ • ריסוס להדברת זבוב הפירות וארבה‪,‬‬
‫במרחק של פחות מ‪ 120-‬מ' מבתים‪ ,‬מותנה‬
‫בקבלת היתר מיוחד מהשירותים להגנת‬

‫הצומח‬
‫ • לא יתבצע ריסוס מכלי טייס כאשר הרוח נושבת לכיוון הבתים‬

‫ • כדי לוודא את כיוון הרוח‪ ,‬יש להדליק אבוקת עשן‬

‫המלצות‬

‫ • המפזר בשטח חומר הדברה‪ ,‬ינקוט‪ ,‬בכל עת‪ ,‬בכל האמצעים על מנת למנוע הגעת רחף של‬
‫החומרים המפוזרים לתושבים המתגוררים בסמוך‬

‫• השטח ישולט באופן ברור‪ .‬על השלט יצוינו הפרטים המזהים (כולל שם‪ ,‬כתובת וטלפון נייד)‬
‫של החקלאי‪/‬האחראי על החלקה‬

‫• לסימון כיוון הרוח ועוצמתה מומלץ השימוש במדי רוח ו‪/‬או שק רוח ‪ /‬דגל‬

‫שימוש ברעלים להדברת מכרסמים‬

‫השימוש בכל חומר להדברת מכרסמים יתבצע תמיד בהתאם לרשום בתווית‬

‫בשטחים פתוחים לא יעשה שימוש בחומרים מונעי קרישת דם (אנטי קואגולנטים)‬

‫‪6‬‬

‫שימוש בחומרים לחיטוי קרקע בשטחים פתוחים‪ ,‬בקרבת מבני מגורים‬

‫השימוש בחומרי הדברה יתבצע תמיד בהתאם לרשום בתווית‬

‫תקנות הגנת הצומח (תקנות התווית)‬

‫הוראות התווית‬

‫• לא יבוצע חיטוי קרקע בחומרים לחיטוי קרקע במרחק הקטן מ‪ 100 -‬מטר ממגורים ו – ‪ 20‬מטר‬
‫מכבישים ראשיים‬

‫ • חיטוי קרקע ביישום ממוקד (הזרקה וטפטוף) יבוצע כמפורט למטה‬
‫• בטווח ‪ 250-100‬מטר ממגורים – חובת חיפוי ביריעות פלסטיק חוסם חדש‪ ,‬בעל תקן ישראלי‬

‫ • בטווח ‪ 1000-250‬מטר ממגורים – חובת חיפוי ביריעות פלסטיק בעובי ‪ 35‬מיקרון לפחות‬
‫ • בתום החיטוי חלה חובה לפנות את יריעות הפלסטיק המשומשות לאתר פסולת מאושר‬
‫ • אין לפזר בהמטרה חומרים לחיטוי קרקע במרחק הקטן מ ‪ 1000‬מטר ממגורים ו – ‪ 100‬מטר‬

‫מכבישים‬
‫• שימוש בחומרים לחיטוי קרקע יתבצע רק במערכת יישום המנותקת ניתוק מלא (אוויר)‬

‫ממערכת אספקת מים לשתייה‬

‫המלצות‬

‫ • המפזר חומר‪ ,‬ינקוט‪ ,‬בכל עת‪ ,‬בכל האמצעים על‬
‫מנת למנוע הגעת החומרים המפוזרים למבנה‬

‫ • שימוש בחומרים לחיטוי קרקע יתבצע רק על ידי‬
‫מומחה‪ ,‬בעל היתר רעלים מטעם המשרד להגנת‬
‫הסביבה‪ ,‬שעבר הכשרה ייעודית על ידי משרד‬

‫החקלאות‬
‫ • בכל שימוש בחומר לחיטוי קרקע‪ ,‬באזורים הסמוכים‬
‫ליישובים בתחום של פחות מ ‪ 1000‬מטר ממגורים‪,‬‬
‫תשלח הודעה למוקד הסביבה ‪ *6911‬לפחות ‪ 24‬שעות לפני היישום‬
‫• המבצע חיטוי קרקע יכין נוהל יישום ונוהל טיפול בתקלות ובאירועים‬

‫‪7‬‬

‫ • הנוהל יכלול‪ :‬הנחיות לגבי מפרט טכני של הציוד והחומרים שבהם ייעשה שימוש‪ ,‬הכנת‬
‫השטח‪ ,‬פריסת יריעות הפלסטיק‪ ,‬איטום הקרקע‪ ,‬בדיקה‪ ,‬שילוט‪ ,‬הודעה‪ ,‬אופן הפיזור‪ ,‬תכנית‬

‫ניטור בזמן היישום ולאחריו‪ ,‬הסרת היריעות ופינוי‪ ,‬התייחסות למטאורולוגיה‬
‫ • השטח ישולט באופן ברור‪ .‬על השלט יצוינו הפרטים המזהים (כולל‪ :‬שם‪ ,‬כתובת וטלפון נייד)‬

‫של החקלאי‪/‬האחראי על החלקה‬

‫הטיפול בתשטיפים של חומרי הדברה‬

‫לשם מניעת זיהום מים וקרקע אין לשפוך תשטיפים לסביבה‬

‫תקנות הגנת הצומח (תקנות התווית)‬
‫חוק המים‪ ,‬תשי"ט‪ 1959-‬ותקנות המים (מניעת זיהום מים)‬

‫(שטיפת מתקני ריסוס)‪ ,‬התשנ"א‪1991-‬‬

‫שטיפת המרסס‬

‫ • מומלץ להתקין על המרסס מיכל ייעודי לשטיפת פנים מיכל המרסס‪ .‬נפח המתקן הייעודי‬
‫יהיה לפחות ‪ 10%‬מנפח המרסס‪ ,‬ובו יאוחסן נוזל המיועד לשטיפה‪ .‬את התשטיפים יש ליישם‬

‫בשולי השטח שרוסס‬
‫• שטיפה נוספת ניתן לבצע על משטח השטיפה‬
‫• לחילופין‪ ,‬ניתן לעשות שימוש במשאבה ממננת ‪ -‬מרסס שבו משאבה מיוחדת שואבת חומר‬
‫הדברה מרוכז ומוהלת אותו במוט הריסוס עם מים נקיים המגיעים ממיכל הריסוס‪ .‬כך נחסך‬

‫הצורך לשטוף את מיכל הריסוס‬

‫טיפול בתשטיפים‬

‫• אין לרוקן ולשטוף תכשירים‪ ,‬תשטיפים או שאריות אל הקרקע או למקורות ומקווי המים‬
‫למיניהם‬

‫ • יש לסלק תשטיפים בשיטות המאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫ ריסוס בשטח חקלאי‪ ,‬שימוש חוזר‪ ,‬טיהור‪ ,‬פינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב או אידוי‬

‫(מותנה בקבלת אישור מיוחד)‬
‫ • ניתן לטפל בתשטיפים במתקן טיהור מקומי ייעודי שיעילותו הוכחה ואושר לשימוש‬

‫‪8‬‬

‫משטח השטיפה‬

‫ • אין לאפשר נגר ממשטחי השטיפה למקורות מים‪ .‬המשטח ימוקם במרחק העולה על ‪100‬‬
‫מטר מכל מקור מים (למשל ערוץ נחל) ולא ינוקז אליו‬

‫ • כאשר מתבצעת שטיפה ראשונה של המרסס על משטח השטיפה‪ ,‬על המשטח להיות אטום‬
‫לחלחול ובנוי כמאצרה (בעלת שוליים מוגבהים)‪ .‬תשטיפים אלו יש לאגור ולטפל בהם כמפורט‬

‫למעלה‬
‫• אין צורך לאסוף ולטפל בתשטיפים של שטיפות נוספות ובתנאי שלא יגיעו למקור מים‬

‫הטיפול באריזות של חומרי הדברה‬

‫תקנות הגנת הצומח (תקנות התווית)‬

‫אריזות הניתנות לשטיפה‬
‫(מיכלי פלסטיק)‬

‫• יש לשטוף את המכל היטב‪,‬‬
‫שלוש פעמים‬

‫ • שפוך את התשטיפים למיכל‬
‫המרסס‬

‫• נקב את האריזה‪ ,‬והשלך‬
‫למתקן לאשפה רגילה‬

‫אריזות שאינן ניתנות‬
‫לשטיפה (שקי נייר)‬

‫ • נער את השק היטב למיכל‬
‫המרסס והשלך לאשפה‬

‫‪9‬‬

‫אחסון חומרי הדברה‬

‫אחסון של חומרי הדברה מעל ‪ 50‬ק"ג מותר רק לבעלי היתר רעלים‬

‫צו החומרים המסוכנים (החלפת התוספת הראשונה והשנייה )‪ ,‬התשנ"ו ‪1996‬‬
‫תקנות החומרים המסוכנים סיווג ופטור‪ ,‬התשנ"ו‪1996-‬‬

‫ • אחסן במקום נעול‪ ,‬מסורג אך מאוורר‬
‫• מנע כניסת בעלי כנף ובעלי חיים (רשתות)‬
‫ • אחסן במבנה עמיד לאש עם רצפה קשיחה ומונעת חלחול‬
‫• הצב שילוט המתריע על הימצאותם של חומרי הדברה וצרף מספר טלפון ושם האחראי‬
‫• אחסן בצורה מסודרת‪ .‬הפרד נוזלים מאבקות‪ .‬הצב מכלי חומצה במאצרות‬
‫ • מחסן ‪ /‬ארון לחומרי הדברה יהיה ייעודי לאחסון חומרים אלו בלבד‬
‫• הצב מטף לכיבוי אש בסמוך למקום האחסון‬
‫ • הצב בסמוך למחסן עמדה ובה ציוד מיגון למקרה אירוע‬

‫למידע מפורט והנחיות ליישום ואחסון של חומרי הדברה אתר המשרד להגנת הסביבה‪:‬‬
‫הנחיות ליישום ואחסון של חומרי הדברה‬

‫‪http://www.sviva.gov.il‬‬

‫היתרי רעלים ‪ -‬רישוי תנאים בהיתרי רעלים‬
‫תקנות ליישום ואחסון של חומרי הדברה‬

‫‪http://www.sviva.gov.il‬‬

‫מאגרי מידע חוקים ותקנות חיפוש‪ :‬נושא סביבתי‪ :‬חומרים מסוכנים‬

‫שמירה על בריאות ובטיחות העובד בחומרי הדברה‬

‫יש לפעול על פי התקנות‪:‬‬
‫ • המעסיק חייב למסור לעובדיו מידע עדכני על הסיכונים הנובעים מהשימוש בחומר ההדברה‬

‫ולקיים על כך הדרכות תקופתיות שיתועדו בפנקס ההדרכה‬
‫ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים)‪ ,‬התשנ"ט ‪1999 -‬‬

‫‪10‬‬

‫ • לשם הגנה על בריאותו העובד המטפל בחומרי הדברה חייב להשתמש בציוד מגן אישי‪,‬‬
‫בהתאם למפורט בהוראות תווית האריזה של חומר ההדברה‬
‫ תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי)‪ ,‬התשנ"ז ‪1997 -‬‬

‫לפרטים נוספים‪:‬‬
‫אתר מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד התמ"ת‬

‫‪http://www.moital.gov.il‬‬

‫חוקים ותקנות‪ ,‬מאגר חוקים‬

‫הרעלות‬

‫נזקי חקלאות הנגרמים על ידי חיות בר לא נמנעים על ידי הרעלות‪.‬‬
‫אסור להרעיל חיות בר!‬

‫החוק להגנת חיית הבר‪ ,‬תשט"ו ‪1955 -‬‬

‫הרעלות והרעלות משנה גורמות לנזק רב‪ ,‬לעיתים בלתי‬
‫הפיך‪ ,‬למערכות האקולוגיות הטבעיות‪ .‬הטיפול בנזקי חקלאות‬
‫הנגרמים על ידי חיות בר יעשה בתאום עם הפקחים האזוריים‬

‫של רשות הטבע והגנים‪.‬‬
‫ • למניעת הרעלות – יש להקפיד על יישום חומרי הדברה על‬

‫פי התווית והתקנות‬
‫• נמצאו פגרים מורעלים – יש להודיע לרשויות‪ :‬מרכז‬
‫סביבה חקלאית של המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬וטרינר‪,‬‬
‫תברואן‪ ,‬פקח אזורי‪ ,‬פקח רעלים‪ ,‬מרכז סביבה חקלאית‪,‬‬

‫מוקד הסביבה ‪*6911 -‬‬
‫• יש לפעול מידית למניעה של הרעלות‪-‬שרשרת‬
‫• יש להימנע מהשארת פסולת אורגנית בשטח (פגרים‪,‬‬
‫שאריות תוצרת חקלאית וכיו"ב) על מנת למנוע ריבוי לא‬
‫מבוקר של בעלי חיים‪ ,‬העלול לגרום נזק לאדם ולחקלאות‬

‫‪11‬‬

‫ליצירת קשר‬
‫המשרד להגנת הסביבה‬

‫לדיווח על אירועים ומפגעים בנושא חומרי הדברה בחקלאות‪:‬‬
‫אהלסקביטברוהנ‪:‬י‪te,*[email protected],v08a-.9g2o53v3.i2l1:‬פ‪n‬ק‪e‬ס‪08-9253i4n6f1o:c‬‬ ‫מוקד‬
‫דואר‬

‫לפניות ציבור בדבר שימוש בחומרי הדברה בקרבת מגורים‪:‬‬

‫אגף פניות הציבור‪02-6495803/4 :‬‬

‫מרכזי הסביבה החקלאית‬

‫‪[email protected]‬‬ ‫‪ 0506-233245‬‬ ‫מחוז צפון‪ :‬תומא עבו ד‬
‫‪[email protected]‬‬ ‫‪ 0506-233268‬‬
‫‪[email protected]‬‬ ‫‪ 0506-233354‬‬ ‫עידו סמילנסקי ‬ ‫ ‬
‫‪[email protected]‬‬ ‫‪ 0506-233348‬‬
‫‪[email protected]‬‬ ‫‪ 0506-233642‬‬ ‫מחוז חיפה ‪ :‬עבד סיראטי ‬
‫‪[email protected]‬‬ ‫‪0 506-233283‬‬
‫מחוז מרכז ‪ :‬אמין ברנסי ‬

‫מחוז ירושלים‪ :‬ערן חקלא י‬

‫מחוז דרום‪ :‬טטיאנה טלמ ן‬

‫רשות הטבע והגנים‪ ,‬פקחי ניטור רעלים‬

‫‪[email protected]‬‬ ‫‪0 50-5063171‬‬ ‫מרכז וניהול‪ :‬בתיה פלד ‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬ ‫‪0 57-7762207‬‬ ‫איל דרור ‬ ‫צפון ‪:‬‬

‫ד"ר מיכל וולוקיטה ‪ 057-7762210‬‬ ‫דרום ‪:‬‬

‫למידע בנושא בטיחות ובריאות עובדים בחקלאות‪:‬‬

‫מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית‬
‫יאיר גולדשמיט ‪ -‬מפקח חקלאות ארצי‪[email protected] 0506-240147 ,‬‬

‫המסמך הוכן על ידי אגף אגרואקולוגיה במשרד להגנת הסביבה‬ ‫נייר אקולוגי ממוחזר‬
‫בשיתוף פקחי המדור לניטור רעלים‪ ,‬רשות הטבע והגנים‬

‫הפקה‪ :‬אגף פרסומים מידע ואינטרנט‪ ,‬המשרד להגנת הסביבה‬

‫‪www.sviva.gov.il‬‬

‫טיפוס ‪ – A‬צמודי קרקע ‪ -‬רחוב משולב‪ /‬רגיל‬

‫•חניה במגרש הפרטי‪ 2 .‬מקומות המקביל (‪ 6‬מ')‬
‫•חנייה בנויה במרווח הצידי או משולבת במבנה‪ .‬בנוסף לשטח יח"ד‪.‬‬
‫•קו בניין קדמי ‪ 0‬מאפשר רציפות של החנייה במבנה וגינה אחורית גדולה‪.‬‬

‫•גדלי מגרשים‪:‬‬
‫•חד‪-‬משפחתי‪ ,‬בין ‪ 350‬ל‪ 700-‬מ"ר‪.‬‬
‫•דו משפחתי‪ :‬בין ‪ 500‬ל‪ 700 -‬מ"ר‬

‫•יח"ד לדונם ברוטו‪1.9 :‬‬
‫•סה"כ ‪ 885‬יח"ד‬

‫תמ"ל‪1016/‬‬ ‫באר שבע ‪ :‬רובע מנחם‬ ‫הועדה למתחמים מועדפים לדיור‬

‫טיפוס ‪ – A‬בנייה בשיפועים מזעריים‬

‫•הפרשי גבהים עד כ‪ 3 -‬מ'‪.‬‬
‫•כמו בנה ביתך רגיל (טיפוס ‪1‬א')‪ ,‬רק עם פתרון‬

‫להפרשי גובה במגרש‪.‬‬
‫•מינימום קירות תומכים‪ .‬עדיפות לבניין כקיר‬

‫תומך‪.‬‬
‫•רחוב מוצל‪ ,‬גינה אחורית גדולה‬

‫תמ"ל‪1016/‬‬ ‫באר שבע ‪ :‬רובע מנחם‬ ‫הועדה למתחמים מועדפים לדיור‬

‫טיפוס ‪ – B‬מקבץ צמודי קרקע ‪ -‬סמטאות‬

‫תמ"ל‪1016/‬‬ ‫באר שבע ‪ :‬רובע מנחם‬ ‫•הפרדה של הולכי רגל‬
‫ותנועת כלי רכב – ללא‬
‫כניסות רכב למגרשים‬

‫פרטיים מהחזית‪.‬‬

‫•חנייה פרטית אחורית‬
‫מקורה‪ ,‬במתקן משותף‪.‬‬

‫•חניית אורחים ברחובות‬
‫ציבוריים‪.‬‬

‫•קו בניין "‪"0‬‬

‫•גדלי מגרשים‪:‬‬
‫•חד‪-‬משפחתי‪ ,‬בין‬
‫‪ 350‬ל‪ 700-‬מ"ר‪.‬‬
‫•דו משפחתי‪ :‬בין‬
‫‪ 500‬ל‪ 700 -‬מ"ר‬

‫יח"ד לדונם ברוטו ‪1.8‬‬

‫סה"כ ‪ 887‬יח"ד‬

‫הועדה למתחמים מועדפים לדיור‬

‫טיפוס ‪ – B‬צמודי קרקע ‪ -‬סמטאות‬

‫תמ"ל‪1016/‬‬ ‫באר שבע ‪ :‬רובע מנחם‬ ‫הועדה למתחמים מועדפים לדיור‬

‫‪ 45-50‬מ'‬ ‫טיפוס ‪ –C‬לאורך רחובות ראשיים‬

‫•גן‪/‬גג או קוטג'ים דו משפחתיים סביב חצר‪/‬חניה לאורך‬
‫צירים ראשיים‪.‬‬

‫•דו משפחתי לאורך רחוב מקומי‪.‬‬
‫•מאפשר שורה כפולה של מגרשים‪.‬‬

‫•כ‪ 3 -‬יח"ד לדונם נטו (כולל חניון)‬
‫•סה"כ‪ 629 :‬יח"ד‬

‫תמ"ל‪1016/‬‬ ‫באר שבע ‪ :‬רובע מנחם‬ ‫הועדה למתחמים מועדפים לדיור‬

‫טיפוס ‪ - D‬מדורגים בשיפועים בינוניים‬

‫•הפרשי גבהים עד כ‪ 7 -‬מ'‪.‬‬
‫•סמטאות מדורגות מובילות ליחידות הדיור‪.‬‬
‫•חנייה בחניונים משותפים ל ‪ 5‬יח"ד לאורך רחוב תחתון ועליון לסירוגין‪.‬‬
‫•בשורות תחתונות יחידות בנות קומה אחת בשטח של כ ‪ 160‬מ"ר‪.‬‬

‫•שטח מגרש בדוגמא‪ :‬כ‪ 300 -‬מ"ר‪.‬‬
‫•צפיפות‪( :‬כולל מעברים) בין ‪ 1.5‬ל‪ 3.3-‬יח"ד לדונם‪.‬‬

‫שכונה בכרמיאל – אדר' גבי שוורץ‬

‫תמ"ל‪1016/‬‬ ‫באר שבע ‪ :‬רובע מנחם‬ ‫הועדה למתחמים מועדפים לדיור‬

‫טיפוס ‪ - D‬מדורגים בשיפועים בינוניים‬

‫•הפרשי גבהים עד כ‪ 7 -‬מ'‪.‬‬
‫•שביל הולכי רגל במפלס ‪ .-3‬ממנו כניסות לשתי שורות קוטג'ים‬

‫•מדרגות ורמפה מקשרים בין החניה המשותפת לשביל‪.‬‬
‫•חנייה בחניון משותף‪.‬‬

‫•צפיפות‪( :‬כולל שביל) בין ‪ 1.5‬ל‪ 3.3-‬יח"ד לדונם‪.‬‬
‫•סה"כ‪ 349 :‬יח"ד‬

‫תמ"ל‪1016/‬‬ ‫באר שבע ‪ :‬רובע מנחם‬ ‫הועדה למתחמים מועדפים לדיור‬

‫טיפוס ‪ - E‬מדורגים שיפועים חדים‬

‫•הפרשי גבהים הגדולים מ ‪ 7‬מ'‬
‫•בית משותף מדורג – חניה מרחוב תחתון‪.‬‬

‫•‪ 4-7‬ק'‬
‫•כ‪ 7-13 -‬יח"ד במבנה‪.‬‬
‫•מגרש אחד יכלול כ ‪ 3-5‬מבנים‪ ,‬עד כ‪ 70 -‬יח"ד‪.‬‬
‫•צפיפות‪ :‬בין ‪ 4‬ל ‪ 9‬יח"ד לדונם‪.‬‬

‫•סה"כ‪ 572 :‬יח"ד‬

‫תמ"ל‪1016/‬‬ ‫באר שבע ‪ :‬רובע מנחם‬ ‫הועדה למתחמים מועדפים לדיור‬

‫טיפוס ‪ - F‬בנייה רוויה (לאורך רגר)‬

‫•צפיפות‪ :‬כ‪ 12 -‬יח"ד לדונם נטו‪.‬‬ ‫•‪ 4-6‬קומות‪ .‬קומה אחרונה‬

‫‪75,20‬‬ ‫בנסיגה‪.‬‬

‫• כ ‪ 30%‬חניה על קרקעית‪ .‬השאר תת‪-‬‬

‫•‪ 75%‬מדירות בהפנייה צפון‪-‬דרום קרקעית‪.‬‬

‫•כ ‪ 55‬יח"ד בבלוק טיפוסי‪.‬‬

‫•סה"כ כ‪ 766 -‬יח"ד‬

‫תמ"ל‪1016/‬‬ ‫באר שבע ‪ :‬רובע מנחם‬ ‫הועדה למתחמים מועדפים לדיור‬

‫יח"ד להשכרה‬

‫‪ 766‬יח"ד בנייה רוויה‬
‫מתוכן ‪ 20%‬יח"ד להשכרה – ‪ 153‬יח"ד להשכרה‬

‫ריכוז בשני תאי שטח – ‪575 + 565‬‬
‫‪ 106‬יח"ד ‪ 47 +‬יח"ד = ‪ 153‬יח"ד‬

‫תמ"ל‪1016/‬‬ ‫באר שבע ‪ :‬רובע מנחם‬ ‫הועדה למתחמים מועדפים לדיור‬

‫טיפוסי בנייה‬

‫צמודי קרקע‪2601 :‬‬ ‫סה"כ‬ ‫גודל מגרש‪ /‬יח"ד (מ"ר)‬ ‫טיפוס‬ ‫‪A‬‬
‫כ‪1367 -‬‬ ‫‪350-700‬‬ ‫צמודי קרקע "רגילים"‪+‬‬
‫מדורגים‪748 :‬‬ ‫‪B‬‬
‫בנייה רוויה‪801 :‬‬ ‫כ‪454 -‬‬ ‫‪350-500‬‬ ‫שיפועים מזעריים‬ ‫‪C‬‬
‫כ‪575 -‬‬ ‫‪250-350‬‬ ‫מקבץ צמודי קרקע‬ ‫‪D‬‬
‫תמ"ל‪1016/‬‬ ‫כ‪205 -‬‬ ‫‪350-500‬‬ ‫צמודי קרקע לאורך רחובות ראשיים‬ ‫‪E‬‬
‫כ‪748 -‬‬ ‫‪ 100-140‬מ"ר עיקרי‬ ‫צמודי קרקע בשיפועים בינוניים‬ ‫‪F‬‬
‫כ‪801 -‬‬ ‫‪ 80-120‬מ"ר עיקרי‬ ‫מדורגים שיפועים חדים‬
‫כ‪4150 -‬‬ ‫בנייה רוויה (לאורך רגר)‬

‫סה"כ‬

‫באר שבע ‪ :‬רובע מנחם‬ ‫הועדה למתחמים מועדפים לדיור‬

‫מבט מרחבי‬

‫תמ"ל‪1016/‬‬ ‫באר שבע ‪ :‬רובע מנחם‬ ‫הועדה למתחמים מועדפים לדיור‬

‫קרדיט‬

‫אדריכלות ‪ :‬נעמה מליס‬
‫נוף ‪ :‬ז"ק רייכר‬

‫תנועה וכבישים‪ :‬אמאב‬
‫סביבה‪ :‬רון לשם‬

‫אקלים ‪ :‬ערן קפטן‬
‫כלכלה ‪ :‬אהוד חסון‬
‫ניקוז‪ ,‬מים וביוב ‪ :‬אפיק‬
‫קרקע וביסוס‪ :‬מכטה גיאוטכניקה‬

‫חשמל‪ :‬טיקטין‬
‫מודד ‪ :‬חץ הצפון‬

‫תמ"ל‪1016/‬‬ ‫באר שבע ‪ :‬רובע מנחם‬ ‫הועדה למתחמים מועדפים לדיור‬


Click to View FlipBook Version