The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fusion Resort Phu Quoc, 2019-04-22 22:05:50

Daily Activities_VN

Daily Activities_VN

HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ

NGÀY & GIỜ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT

07:00 - 08:00 Đạp Xe Cửa Cạn Chạy Bộ Đạp Xe Cửa Cạn Chạy Bộ Đạp Xe Cửa Cạn Chạy Bộ Đạp Xe Cửa Cạn
Lễ Tân Lễ Tân Lễ Tân Lễ Tân Lễ Tân Lễ Tân Lễ Tân

10:00 - 11:00 Học Tiếng Việt Khám Phá Thuyết Trình Tiêu Khám Phá Thuyết Trình Tiêu Khám Phá Học Tiếng Việt
14:00 - 15:00 Căn Bản Sông Fusion + Trị Liệu Tẩy** Sông Fusion + Trị Liệu Tẩy** Sông Fusion Căn Bản
Lễ Tân Spa Lễ Tân Spa
Lễ Tân Spa Bờ Sông Bờ Sông Bờ Sông Lễ Tân Spa
Học Bơi Học Bơi
Học Bơi Bóng Bàn Với Ống Thở Bóng Bàn Với Ống Thở Bóng Bàn Bóng Bàn
Với Ống Thở Phòng Giải Trí Hồ Bơi Chính Phòng Giải Trí Hồ Bơi Chính Phòng Giải Trí Phòng Giải Trí
Hồ Bơi Chính
Học Ván Đứng Bi Da Học Ván Đứng Bi Da Học Ván Đứng Bi Da
15:30 - 16:00 Bi Da Chèo Phòng Giải Trí Chèo Phòng Giải Trí Chèo Phòng Giải Trí
Phòng Giải Trí Bãi Biển Bãi Biển Bãi Biển

17:00 - 17:30 Bóng Đá Bóng Chuyền Bóng Đá Bóng Chuyền Bóng Đá Bóng Chuyền Bóng Đá
Bãi Biển Bãi Biển Bãi Biển Bãi Biển Bãi Biển Bãi Biển Bãi Biển

Bất cứ hoạt động giải trí ngoài lịch trình là tính phí với giá 200,000++ VND/khách
Hoạt động Thuyết Trình Tiêu + Trị Liệu Tẩy** là tính phí với giá 200,000++ VND/khách ( Trị liệu Tẩy được coi là một trong những điều trị hằng ngày)
Hoạt động Thuyết Trình Tiêu + Trị Liệu Tẩy** cần đặt trước 1 ngày.
Hồ bơi chính phục vụ từ 8:00 đến 19:00
Môn thể thao dưới nước phục vụ từ 8:00 đến 18:00, một số hoạt động có thể bị giới hạn vì điều kiện thời tiết.
Cần thêm thông tin, Xin vui lòng liên hệ Lễ Tân số. 8002


Click to View FlipBook Version