The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NAT, 2021-01-09 12:23:56

Manual Pengurusan Sekolah SKSI 2021

manual pengurusan sekolah

ISI KANDUNGAN MUKASURAT

1. Biodata Diri 4
1. URL Kementerian 5
2. Profil Sekolah 6
3. Sekapur Sirih 7
4. Surat Pelantikan Rasmi 8
5. Ikrar Warga Pendidik 9
6. Logo, Bendera, Lagu, Visi, Misi Sekolah 10 - 11
7. Pengurusan Pentadbiran 12 - 48
8. Pengurusan Kurikulum 49 - 63
9. Pengurusan Hal Ehwal Murid 64 - 89
10. Pengurusan Ko-Kurikulum 90 - 117
11. Catatan 118

BIODATA DIRI

Nama: ……………………………………………….…………………………………….…………………..
Tarikh Lahir: …………….……………...…… No. Kad Pengenalan: ……….……...….…………..
Alamat:
.……………………………………………………………………….………………….……….…………..…
.………….……………………………………………………………………….………..…………………….
………………………….…………………..…………………………..……...……………………………….
No. Tel Rumah: ……………………………….….……. No. HP: …………….……………………..
E-mail: …………………………………………………...
No. R/S: ……………….……… Gred: ……….……………. No. Gaji: ……………………
No. KWSP: …………………… No. Cukai: ………………... Opsyen: ........................................

TARIKH PENTING

Tarikh Bertugas Sekolah Semasa: …………………...………………....

Tarikh Lantikan: ………………...………...……….....

Tarikh Sah Jawatan: …………….…………...….………..

Tarikh Berpencen: ………………………...…………….

UNTUK KECEMASAN SILA HUBUNGI: ……………………………
……………………………
........................................................................
………………………………..…....…………….

URL KEMENTERIAN

Sistem Laman web User Id Password

e-Operasi https://eoperasi.moe.gov.my

HRMIS https://hrmis2.eghrmis.gov.my

EMiS Online https://emisonline.moe.gov.my

SAPS https://sapsnkra.moe.gov.my

eSPBT https://espbt.moe.gov.my

SSO https://sps1.moe.gov.my

e-Nazir https://enazir.moe.gov.my

Frog VLE https://pba4015.1bestarinet.net

SPL KPM https://splkpm.moe.gov.my

ePangkat https://epangkat.moe.gov.my

eg-TUKAR https://epgo.moe.gov.my

NKRA SKPMg2 https://nkra.moe.gov.my

ePSA https://www.epsa.gov.my

ePRESTASI https://eprestasi.moe.gov.my

SMPK https://smpk.moe.gov.my

APDM https://apdm.moe.gov.my

ANM www.anm.gov.my
Salahlaku
Murid https://ssdm.moe.gov.my
Email sekolah
[email protected]
Email Sendiri [email protected]

Blog Sekolah https://sksaujanaindah.blogspot.com

PROFIL SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN SAUJANA INDAH
(SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN)

14300 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN

PULAU PINANG

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1. NAMA SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN SAUJANA INDAH
2. NO. TELEFON : 04-5943991
3. NO. FAX : 04-5943991
4. EMAIL SEKOLAH : [email protected]
: [email protected]
5. ALAMAT SEKOLAH : 14300 NIBONG TEBAL, SEBERANG PERAI SELATAN,

6. KOD SEKOLAH PULAU PINANG
7. LOKASI : PBA 4015
8. DAERAH : NIBONG TEBAL
9. PPD : SEBERANG PERAI SELATAN
10. PARLIMEN : PPD SEBERANG PERAI SELATAN
11. DUN : P047 NIBONG TEBAL
12. GRED : N21 SUNGAI ACHEH
13. KELUASAN TANAH : B / LUAR BANDAR
14. JENIS BANTUAN : 7.5 EKAR LOT PT.342 MUKIM 9
15. NAMA GURU BESAR : SEKOLAH KERAJAAN
16. SESI PERSEKOLAHAN : RUZAIMAH BINTI HJ ABDULLAH
17. BILANGAN GURU : PAGI SAHAJA
18. ENROLMEN MURID : 54 ORANG
19. BILANGAN KELAS : 783 ORANG
: 27 KELAS

SEKAPUR SIRIH

Sekapur sirih seulas pinang,
Mari dimakan bersama-sama
Pemanis kalam selamat datang,
Awal bismillah pembuka bicara
Bismillahhirahmannirahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.
Terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmatNya
dapat dihasilkan Manual Pengurusan Sekolah 2021 dan Takwim 2021 ini. Setinggi-tinggi penghargaan,
semurni ucapan terima kasih khas untuk semua yang telah menyediakan Manual Pengurusan Sekolah 2021 dan
Takwim 2021.
Saya berharap agar segala pengetahuan, kemahiran dan pengalaman guru-guru di SK Saujana Indah
dapat digembelingkan bagi membina proses pembelajaran yang mantap melalui pengajaran dan pembelajaran
yang lebih berkesan. Seterusnya, saya juga sangat berharap semoga barisan pendidik di sekolah ini dapat
meningkatkan kegigihan dan sumbangan bakti untuk sentiasa menjana kecemerlangan sekolah ini ke mercu
yang lebih cemerlang, gemilang, dan terbilang.
Tahun 2021 juga merupakan tahun penuh cabaran agar sekolah ini dapat mencapai penarafan sekolah
KBAT Cemerlang peringkat Kebangsaan. Semua pihak hendaklah memainkan peranan sehingga tahap
maksimum agar segala usaha membuahkan hasil. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat
Bertugas Pada Tahun 2021 kepada semua guru dan kakitangan SK Saujana Indah, Semoga SKSI akan terus
mengukir kecemerlangan ke peringkat tertinggi dalam semua bidang .
Akhir kata, saya berharap semua guru dan ahli kumpulan pelaksana dapat sama-sama bersikap
proaktif dan dapat mengamalkan budaya kerja cemerlang.dalam mengharungi apa jua cabaran kerana
kejayaan yang dikecapi adalah hasil usaha dan permuafakatan bersama.
Sekian terima kasih

RUZAIMAH BINTI ABDULLAH
Guru Besar
SK Saujana Indah

SEKOLAH KEBANGSAAN SAUJANA INDAH
(SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN)
14300 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN
PULAU PINANG

Tel: 04-5943991
Fax: 04-5943991

Ruj. Kami : SKSI/100-1/1( )

Tarikh : 4 Januari 2021

Semua Guru dan Staf Sokongan,
Sekolah Kebangsaan Saujana Indah.

Tuan,

PELANTIKAN RASMI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNTUK SESI PERSEKOLAHAN 2021

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu saya dengan rasminya melantik tuan / puan bagi menjalankan tugas
dan tanggungjawab seperti yang disenaraikan di dalam Manual Pengurusan Sekolah 2021 mulai 01
Januari 2021. Sebarang perubahan dalam tugas dan tanggungjawab ini akan dimaklumkan secara
rasmi.

3. Saya yakin dan percaya tuan / puan dapat menjalankan tugas yang diamanahkan ini dengan
penuh tanggungjawab berasaskan kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang ada di samping
sentiasa meneroka sesuatu yang baru. Untuk mencapai visi dan misi sekolah kluster kecemerlangan,
tuan / puan hendaklah menggandakan usaha serta sentiasa “melebihi keperluan” supaya hasilnya
nanti sekolah ini akan sentiasa cermerlang dalam SEMUA bidang disamping mengamalkan budaya

kerja berpasukan.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

………………………………………….
(RUZAIMAH BINTI ABDULLAH)
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Saujana Indah
14300 Nibong Tebal,
Seberang Perai Selatan.

IKRAR WARGA PENDIDIK
SEKOLAH KEBANGSAAN SAUJANA INDAH

Bahawasanya saya:

No. Kad Pengenalan:

Dengan ini berikrar dan berjanji untuk:

1. Memantapkan pembelajaran dan pengajaran di bilik darjah.
1.1 Memulakan kelas menepati waktu mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan.
1.2 Menambah ilmu, kepakaran dan kecekapan dalam bidang pengajaran masing-masing.
1.3 Menyampaikan pengajaran baik dan berkesan serta amalan PA21.
1.4 Membentuk sikap positif dan mulia dalam kalangan murid.
1.5 Mengambil tanggungjawab melaksanakan kelas ganti.
1.6 Sentiasa berfikiran proaktif dan inovatif serta berfikiran terbuka.

2. Sentiasa mematuhi peraturan-peraturan dalam perintah Am khususnya
2.1 Kehadiran bertugas,
2.2 Hal Ehwal Cuti,
2.3 Etika Perkhidmatan.

3. Sentiasa merujuk, mematuhi arahan dan peraturan dalam Buku Panduan Pengurusan dan
Senarai Tugas dalam Manual Pengurusan Sekolah.
3.1 Mematuhi tugas-tugas yang telah ditetapkan.
3.2 Mematuhi bidang tugas masing-masing.
3.3 Melaksanakan tugas yang cekap dan berkesan tanpa menunggu arahan dengan cepat
dan tepat.
3.4 Melaksanakan setiap tugasan dengan ikhlas dan amanah.

4. Menjaga dan berusaha meningkatkan nama baik SK Saujana Indah.
4.1 Sentiasa bekerjasama dan mewujudkan kerja berpasukan yang baik dalam SEMUA
usaha pembangunan sekolah.
4.2 Berusaha meningkatkan kecemerlangan sekolah dari segi kurikulum, ko-kurikulum,
sahsiah murid dan keceriaan sekolah.
4.3 Mewujudkan hubungan yang baik dengan murid dan ibubapa, masyarakat serta
SEMUA warga sekolah.

5. Saya juga akan mematuhi setiap arahan Guru Besar, Penolong-penolong Kanan serta
Kementerian Pendidikan Malaysia (JPN/PPD) yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.

Yang benar Disaksikan oleh

………………………………………… …………………………………………..
Tarikh: Tarikh:FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat
dan Negara.”

MATLAMAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
2. Melahirkan insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, berketrampilan dan sejahtera.
3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan Negara.
4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

TERAS PENDIDIKAN

 Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan.
 Bekerja dengan penuh tanggungjawab.
 Berusaha mengikis sikap dan mementingkan diri sendiri.
 Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan.
 Bekerja kearah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara.
 Berpegang teguh kepada ajaran agama.

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

Bahawa kami warga SK Saujana Indah berjanji akan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami
seperti berikut:-

Murid
 Memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berkualiti dalam semua bidang: Kurikulum dan

ko-kurikulum.
 Menerima PdPc mengikuti jumlah masa yang diperuntukkan dengan sewajarnya.
 Memberi nilai kasih sayang, kebajikan dan layanan yang adil.
 Menjamin murid - murid berada dalam keadaan yang selamat.
 Mendapat hak dan peluang pembelajaran yang saksama tanpa mengira bangsa.

Staf
 Setiap warga SKSI menerima dan menjalani latihan demi mempertingkatkan ilmu pengetahuan mengikut bidang

masing-masing sekurang-kurangnya dua kali setahun.
 Dilayan dengan adil dan saksama.

Waris
 Memberi layanan dari khidmat kaunter yang cepat dan mesra.
 Setiap aduan akan disiasat dan dimaklumbalas dalam tempoh 3 hari.
 Setiap cadangan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 5 hari.

Kementerian Pelajaran Malaysia
 Memastikan setiap arahan dan surat pihak PPD, JPN dan Kementerian diambil tindakan selewat-lewatnya 3 hari

selepas surat atau arahan diterima.

VISI SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN SAUJANA INDAH AKAN MENJADI SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI PADA TAHUN 2022

MISI SEKOLAH

MEMASTIKAN PENCAPAIAN YANG CEMERLANG DALAM BIDANG KURIKULUM, KOKURIKULUM SERTA
MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG BERKETRAMPILAN DISAMPING MEMANFAATKAN GUNA TENAGA
WARGA SEKOLAH DAN KOMUNITIDALAM MEWUJUDKAN SUASANA DAN BUDAYA PEMBELAJARAN YANG

KONDUSIF KETAHAP OPTIMUM SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANSENARAI NAMA GURU & STAF

BIL NAMA GRED/ JAWATAN OPSYEN TAHUN NO. TELEFON
PENCEN BERSARA
1 RUZAIMAH BINTI ABDULLAH GB DG 44 017-5870443
2 ROHANI BINTI AWANG PK1 DG42 58 15.06.2025 013-4910927
3 FAIZALRIZA BIN ZAKARIA PK HEM DG44 60 01.01.2024 013-4247945
4 NAZIMAH SAL BINTI ZABEDIN PK KOKU DG42 60 22.06.2033 012-6355744
5 ABDUL LATIF BIN DARUS PPP DG42 56 28.04.2027 016-5931776
6 ALWI BIN SHABUDIN PPP DG48 60 30.10.2023 012-4838511
7 ASIDA BINTI OTHMAN PPP DG42 60 10.01.2035 011-58285117
8 ATIKAH BINTI MUNAUWAR PPP DG41 60 12.11.2033 019-5008355
9 AZIZAH BINTI ABDUL HALIM PPP DG44 60 28.07.2052 011-58285120
10 BUSRA BINTI HAMID PPP DG44 60 06.02.2034 019-5261393
11 ELME ELIANA BINTI ZAKARIA PPP DG44 60 24.05.2029 019-3937407
12 FADLEE BIN AHMAD PPP DG44 60 22.05.2039 013-4497887
13 FAIDATUL SALWA BINTI ISMAIL PPP DG44 56 03.09.2026 019-4947262
14 FARAHWAHIDA BINTI KAMARUDDIN PPP DG48 60 25.12.2044 019-5569116
15 FAUZIAH HANUM BINTI MOHAMMAD PPP DG42 60 28.03.2040 018-7087035
16 JASIMAH BEE BINTI MUHD BUHARI PPP DG44 60 16.06.2037 012-7708507
17 JUNAINA BINTI OTHMAN PPP DG38 60 21.05.2033 012-5512630
18 MOHAMMAD FADZLI BIN MAT RASID PPP DG44 60 08.09.2027 012-4985071
19 MOHD HAFIZ HILMI BIN MD RIJANI PPP DG42 60 16.04.2044 017-4345774
20 MOHD NAZIR BIN MOHD NOZRI PPP DG44 (ICT) 60 04.11.2044 019-4290747
21 MOHD RIDZUAN BIN MAT ZAIN PPP DG41 56 24.11.2024 012-4426800
22 MUHAMMAD RASHID BIN AHMAD SHATHARI PPP DG44 60 27.11.2050 019-3136407
23 MURAD BIN HUSSAIN PPP DG42 60 03.04.2038 019-4754331
24 NAEMAH BINTI ZAKARIA PPP DG44 60 28.08.2029 012-5207027
PPP DG44 60 26.04.2022
25 NOOR FADZILAH BINTI CHE ZAINUL ABIDIN (PEMULIHAN) 013-4808021
PPP DG48 60 08.03.2044
26 NOR AZIDA BINTI ZIK PPP DG42 016-9339691
27 NOR MA BINTI SHAARI PPP DG44 58 09.01.2033 019-4052671
28 NOR SAKILAWATI BINTI ZAKARIA PPP DG42 60 25.03.2035 019-4515874
29 NORA BINTI MUSTAFA PPP DG44 60 14.09.2034 012-9556501
30 NORAZIZIE BIN NOORDIN PPP DG48 56 15.01.2037 016- 4634209
31 NORFAZLIA SUFINAS BINTI SHUIB PPP DG44 60 03.12.2041 013-4951270
32 NORHAYATI BINTI MOHAMED SHARIP PPP DG32 60 02.04.2040 011-52204244
33 NORILYANA BINTI NORDIN PPP DG42 60 28.02.2034 014-3100261
34 NORLELA BINTI MD SAAD PPP DG42 60 17.11.2040 019-4083218
(PRA SEKOLAH) 58 20.08.2034
35 NUR AINA BINTI CHE ROSE PPP DG44 019-5667383
PPP DG44 60 03.05.2035
36 NURKAMALIAH BINTI AHMAD TARMIZI PPP DG44 012-5356093
37 PREYAH A/P LETCHIMENIN PPP DG44 60 09.10.2044 012-4682987
38 RAFIDAH BINTI ABDUL KARIM PPP DG38 60 12.06.2039 013-4025062
39 ROBAYAH BINTI ABDULLAH 56 30.08.2026 017-4108063
40 ROHANA BINTI MD NOOR 58 29.09.2023 019-4119771
60 05.01.2031

41 ROHAYATI BINTI ABU BAKAR PPP DG44 56 28.05.2032 019-4231785
42 ROS SILA BINTI CHE EMBI PPP DG44 (BKK) 56 13.05.2024 018-6644471
43 ROZITA @ RADHIAH BINTI MOHD PPP DG34 58 30.08.2035 019-4791668
44 SAIFUL BIN DAHALAN PPP DG32 58 30.07.2039 019-5279500
45 SAHIDAWATI BINTI SITI PPP DG44 60 29.03.2035 013-4473375
46 SAKINAH BINTI ZAKARIA PPP DG41 60 10.03.2040 0194207925
47 SAMIHAH BINTI SUFI PPP DG44 60 10.05.2043 011-55010056
48 SARIPAH RABA'IYAH BT SYED OMAR PPP DG44 60 29.07.2026 011-58285156
49 SERI INTAN BINTI MAT DESA PPP DG41 60 04.01.2043 019-4892505
50 SHAMSUL ANUAR BIN MOHD RASHID PPP DG42 (M) 60 02.01.2034 019-3136407
PPP DG42
51 SITI KHUZAIMAH BINTI MD DESA (PRA SEKOLAH) 60 15.10.2042 017-7958503
PPP DG41
52 SITI SUHAIDA BINTI SULAIMAN PPP DG44 60 30.07.2035 019-4407576
(PRA SEKOLAH)
53 SUHAILI ANITA BINTI ALI PPP DG44 56 17.06.2031 019-6499040

54 SURIANI BINTI NANYAN KPT N22 56 08.03.2036 012-5569076
PT N22 (KUP)
55 NOORAZIZAN BINTI SAMSUDIN PPTM FA29 (KUP) 58 13.03.2024 017-4301354
56 JAMILAH BINTI AZIB PPM N19 60 08.04.2026 017-4316050
57 MUZAKKIR SHAH BIN ZAINAL RAHAMAN PPM N19 58 12.12.2045 016-4733227
58 SALMIAH BINTI YAHAYA PPM N19 60 26.03.2022 019-5430846
59 NORALIZA BINTI OTHMAN PO N11 60 01.05.2044 011-37299660
60 RASHIDA BINTI ALI 60 15.03.2038 019-4185405
61 ROSNAH BINTI ANI 60 29.06.2031 012-5442703

ENROLMEN MURID - DATA SEHINGGA DISEMBER 2020

MELAYU CINA INDIA BUKAN JUMLAH
LP LP LP W/NEGARA
1 LP 25
13 12 -- 1 25
PRA SEKOLAH 14 12 25
1 PRA BRILLIANT 13 12 11 75
2 PRA EXCELLENT 40 35 11
3 PRA INTELLIGENT 31
JUMLAH 12 19 21 31
12 18 31
TAHUN 1 17 14 25
4 1 BRILLIANT 13 12 118
5 1 EXCELLENT 56 63
6 1 INTELLIGENT 34
7 1 DILIGENT 10 24 35
JUMLAH 13 22 35
20 15 22
TAHUN 2 11 11 126
8 2 BRILLIANT 54 72
9 2 EXCELLENT 35
10 2 INTELLIGENT 17 18 35
11 2 DILIGENT 23 12 32
JUMLAH 18 14 21
16 5 123
TAHUN 3 74 49
12 3 BRILLIANT 34
13 3 EXCELLENT 13 21 33
14 3 INTELLIGENT 17 16 33
15 3 DILIGENT 23 10 16
59 116
JUMLAH 58 56
36
TAHUN 4 10 26 31
16 4 BRILLIANT 15 16 31
17 4 EXCELLENT 19 12 21
18 4 INTELLIGENT 18 3 119
19 4 DILIGENT 62 57
34
JUMLAH 17 17 32
15 17 30
TAHUN 5 12 18 13
20 5 BRILLIANT 13 0 109
21 5 EXCELLENT 57 52
22 5 INTELLIGENT 783
23 5 DILIGENT

JUMLAH

TAHUN 6
24 6 BRILLIANT
25 6 EXCELLENT
26 6 INTELLIGENT
27 6 DILIGENT

JUMLAH

401 379POLISI PENGURUSAN SEKOLAH

1. AKUJANJI
1.1 Semua guru perlu menandatangani surat Akujanji sebagai Penjawat Awam.
1.2 Pegawai Kerajaan adalah terikat dan perlu mematuhi Akujanji tersebut.
1.3 Salinan Akujanji perlu dilampirkan di dalam Dokumen Persediaan Mengajar guru.

2. BILIK GURU, KELAB GURU & STAF
2.1 Bilik Guru merupakan tempat larangan bagi murid.
2.2 Bilik Guru adalah di bawah tanggungjawab Kelab Guru & Staf dari aspek menjaga susunan, kebersihan
dan keceriaan pada setiap masa.
2.3 Semua guru yang mengajar di sekolah ini secara automatik menjadi ahli Kelab Guru & Staf.
2.4 Kadar bayaran yuran adalah tertakluk kepada keputusan dalam mesyuarat agung kelab tersebut.
2.5 Jawatankuasa bertanggungjawab ke atas kebajikan guru dan kakitangan di bawah kawalan bidang
mereka.

3. KEHADIRAN GURU DAN STAF
3.1 Semua guru dan staf dikehendaki hadir di sekolah sekurang-kurangnya 10 minit sebelum waktu rasmi
mula bekerja pada pukul 7.30 pagi.
3.2 Waktu hadir dan waktu pulang hendaklah direkodkan dalam buku rekod kehadiran guru, perakam waktu
atau lain-lain rekod yang telah ditetapkan oleh sekolah. Semua guru dan staf diwajibkan untuk mengetip
kad perakam waktu / menulis waktu sampai ke sekolah dan waktu balik di dalam buku rekod kehadiran
yang diletakkan di pejabat.
[Rujuk: Arahan Perkhidmatan Bab & Para 1, SPI BIL. 2/1981 - Ketepatan Masa di Sekolah-sekolah]

4. TIDAK HADIR BERTUGAS
4.1 Sila maklumkan kepada Guru Besar / Penolong Kanan Pentadbiran / pejabat melalui telefon jika tidak
dapat hadir bertugas pada hari berkenaan sebelum atau pada jam 7.00 pagi supaya pihak sekolah dapat
mengatur jadual ganti waktu mengajar anda.

5. KEBENARAN KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH
5.1 Adalah tidak dibenarkan guru-guru meninggalkan kawasan sekolah semasa waktu mengajar bagi tujuan
peribadi kecuali jika ada hal yang tidak dapat dielakkan atau setelah mendapat arahan / kebenaran Guru
Besar atau arahan daripada PPD / JPN dengan syarat mendapat terlebih dahulu kebenaran daripada
Guru Besar.
5.2 Sebelum meninggalkan kawasan sekolah, pastikan guru tersebut telah mencatatkan nama, masa, tujuan
serta tandatangan Guru Besar di dalam Borang Rekod Keluar di pejabat (tidak melebihi 4 jam).

6. GURU BERTUGAS
6.1 Guru bertugas perlu hadir lebih awal 20 minit sebelum loceng berbunyi semasa datang dan selepas
loceng berbunyi semasa balik.
6.2 Bertugas sepanjang tempoh bertugas dan membuat laporan harian.
6.3 Bertanggungjawab mengawal keadaan, kebersihan, keselamatan, mengurus perhimpunan, kantin, tandas
dan bangunan sekolah serta mengambil tindakan sekiranya perlu berbuat demikian.

7. MASA BERSURAI
7.1 Guru yang mengajar pada waktu akhir hendaklah menentukan murid disuraikan dengan teratur tanpa
membuat bising.
7.2 Murid beratur dengan didahului oleh ketua darjah dan diiringi oleh guru yang mengajar pada waktu akhir
keluar dari bilik kelas dan berkumpul di dewan.
7.3 Guru bertugas diminta ada bersama murid di dewan untuk memantau pergerakan murid semasa balik.
7.4 Guru sila pastikan semua:
a) Pintu dan tingkap ditutup,
b) Kipas dan lampu dipadam,
c) Sampah sarap dikumpul,
d) Meja dan kerusi disusun kemas.
7.5 Semua guru digalakkan pulang hanya selepas 10 minit loceng akhir dibunyikan untuk mengelakkan
kesesakan bersama murid.

8. PERHIMPUNAN RASMI
8.1 Perhimpunan rasmi akan diadakan seminggu sekali pada setiap hari Isnin jam 7.30 pagi atau pada hari-
hari dan masa-masa yang lain yang ditetapkan oleh Guru Besar.
8.2 Semua guru diwajibkan hadir dalam perhimpunan.
8.3 Semua guru dikehendaki memakai tag nama dan guru lelaki dikehendaki memakai tali leher pada setiap
hari Isnin semasa perhimpunan diadakan.
8.4 Guru Besar / guru bertugas akan membuat pengumuman-pengumuman yang perlu dan juga membuat
apa-apa teguran atau memberi nasihat kepada murid. [Rujuk: Per. Ikhtisas KP Bil.9/1975-KP 86-9/1(79)]

9. KEGIATAN KOKURIKULUM
9.1 Kegiatan kokurikulum adalah wajib bagi semua guru.
9.2 Perancangan bagi kelab/persatuan dan permainan hendaklah melibatkan semua murid Tahun 4 hingga 6.
9.3 Guru hendaklah memberi latihan kepada murid dalam bidang kepimpinan, displin, bertanggungjawab, taat
setia kepada sekolah dan negara dan memberi galakan dalam bidang pengajian tertentu seperti
mengadakan ceramah, bahas, lawatan dan sebagainya.
9.4 Guru dikehendaki menyimpan rekod-rekod mengenai semua aktiviti yang telah dijalankan. Rekod
digunakan sebagai eviden hendaklah diserahkan kepada PK Kokurikulum mengikut ketetapan dalam
mesyuarat.

10. TATATERTIB
10.1 Adalah tanggungjawab semua guru untuk menjaga dan mengekalkan displin murid-murid semasa di
dalam atau di luar kelas.
10.2 Guru hendaklah melaporkan murid yang kerap melanggar peraturan sekolah, tidak mengikut teguran dan
nasihat dan sebagainya kepada Guru Displin atau Guru Besar.
10.3 Guru diingatkan jangan mengarahkan murid balik atau keluar dari bilik darjah atau melarang mengikuti
Pendidikan sebagai hukuman kerana tidak berdisplin.
10.4 Guru TIDAK DIBENARKAN merotan murid untuk sebarang kesalahan yang dilakukan oleh murid.

11. BUKU RAMPAIAN

11.1 Semua latihan bertulis hendaklah diperiksa pada hari itu atau pada hari yang berikut.
11.2 Semua kesalahan yang didapati dalam tiap-tiap latihan bertulis hendaklah dibuat pembetulan sebelum

menjalankan latihan baru.
11.3 Tahun 3 hingga tahun 6 hendaklah mengadakan Karangan Bertulis sekurang-kurangnya empat kali dalam

satu bulan.
11.4 Buku rampaian / latihan Matematik, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Sains hendaklah dihantar

kepada Guru Besar / Penolong Kanan apabila diarahkan oleh Guru Besar.

12. UJIAN DAN PEPERIKSAAN
12.1 Ujian dan Peperiksaan hendaklah berpandukan seperti tercatat di dalam Takwim Sekolah / Takwim
Peperiksaan.
12.2 Keputusan Penilaian pencapaian murid perlu disiapkan dan dihantar kepada Guru Besar lengkap dengan
markah, mata Pendidikan bersama-sama dengan gred, jumlah markah keseluruhan, peratus dan
kedudukan dalam kelas dan juga kedudukan dalam semua kelas.
12.3 Analisa Keputusan Penilaian perlu disiapkan dan diserahkan kepada Guru Penolong Kanan / Setiausaha
Peperiksaan.

13. DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (DPM)
13.1 Semua guru dikehendaki mengajar seperti mana yang tercatat di dalam Dokumen Persediaan Mengajar
(DPM @ e-RPH).
13.2 DPM hendaklah disediakan dengan kemas, jelas dan teratur serta sentiasa dalam keadaan dikemaskini.
13.3 Butiran-butiran dalam rancangan persediaan mengajar harian perlulah sentiasa ditulis dan dikemaskini.
13.4 DPM mestilah diserahkan ke pejabat pada setiap hari Jumaat waktu akhir untuk semakan dan
ditandatangani oleh Guru Besar. Sekiranya guru tidak menghantar DPM sebanyak 3 kali, surat amaran
akan dikeluarkan.
13.5 DPM yang telah lengkap hendaklah dihantar bagi kali pertamanya pada hari JUMAAT 22 JANUARI 2021.
Walau bagaimanapun, rancangan persediaan mengajar harian perlulah ditulis setiap hari mulai hari
pertama persekolahan 20 JANUARI 2021.

14. CUTI REHAT KHAS (CRK)

14.1 Setiap guru diberi peruntukan cuti rehat khas sebanyak 10 hari setahun.
14.2 Guru layak memohon cuti tetapi kelulusan atas budi bicara Guru Besar.
14.3 Semua permohonan borang CRK dalam 2 salinan diserah sendiri kepada Penolong Kanan Pentadbiran

untuk sokongan sebelum mendapat kelulusan daripada Guru Besar.

14.4 Permohonan cuti yang dirancang perlu dibuat permohonan 3 hari lebih awal sebelum tarikh permohonan
cuti tersebut.

14.5 Sekiranya ada kecemasan dan ingin memohon cuti rehat khas, sila pastikan guru berkenaan
menghubungi pihak pentadbir sekolah bagi tujuan guru ganti dan setelah kembali semula pastikan borang
cuti diisi atau mengisi HRMIS online setelah diluluskan.

14.6 Guru tidak dibenarkan bercuti selagi permohonan belum mendapat kebenaran atau kelulusan Guru
Besar. Layak memohon sahaja tetapi bukan hak mutlak. Kebenaran cuti dipertimbangkan mengikut
keperluan.

15. CUTI SAKIT

15.1 Sekiranya cuti sakit, serahkan sijil cuti sakit kepada Guru Besar pada hari berikutnya.
15.2 Andainya cuti sakit lebih dari 2 hari, sila dapatkan pengesahan daripada doktor kerajaan.
15.3 Sijil cuti sakit dari klinik kerajaan adalah 60 hari manakala swasta hanya terhad kepada hanya 15 hari

bagi setiap tahun.
15.4 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun samada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke Jabatan

Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan untuk menentukan pembayaran gaji. [Rujuk: SPP Bil.
2/2006]

16. CUTI HAJI / CUTI UMRAH / CUTI BERSALIN / CUTI TANPA REKOD / CUTI TANPA GAJI

16.1 Segala dokumen / sijil / surat perlu dikemukakan bersama borang permohonan melalui Guru Besar

sebelum dihantar ke JPN untuk kelulusan.

16.2 Permohonan perlu dibuat lebih awal mengikut prosedur yang sedia ada.
16.3 Istilah „keluarga terdekat „ialah isteri / suami, anak-anak, ibu bapa dan mertua guru itu sahaja, Adik-

beradik tidak termasuk dalam istilah keluarga terdekat.

16.4 i) Cuti Haji - 40 hari. [Rujuk: Perintah Am Bab C)

ii) Cuti Umrah - 7 hari bekerja. [Rujuk: SPP Bil. 3/2017]

iii) Cuti Bersalin - 90 hari @ 60 hari, suami layak 7 hari (layak untuk 5 kali sepanjang perkhidmatan).

[Rujuk: SPP Bil. 5/2017]

iv) Cuti Tanpa Rekod - tidak melebihi 14 hari setahun. [Rujuk: Perintah Am Bab C]

v) Cuti Tanpa Gaji - tidak ada had / tempoh yang ditetapkan tetapi mengikut tempoh perkhidmatan.

Cuti tanpa gaji untuk tujuan ke luar negara hanya boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun.

[Rujuk: SPP Bil. 4/2009]

17. CUTI KELUAR NEGARA

17.1 Semua guru yang hendak bercuti ke luar negara perlu mendapat kelulusanJPN (Unit Perhubungan Dan
Pendaftaran).

17.1 Borang permohonan perlu di kemukakan sekurang-kurangnya 21 hari dari tarikh mula bercuti (Online ke
unit Perhubungan JPN).

18. CUTI MENGHADIRI PEPERIKSAAN

18.1 Kebenaran diberi dengan syarat guru berkenaan telah mendapat kebenaran secara bertulis daripada
Kementerian Pendidikan atau Jabatan Pendidikan Negeri untuk mengikuti pengajian tersebut.

19. CUTI PENGGAL

19.1 Guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat tahunan. Walau
bagaimanapun, guru boleh dipanggil bertugas oleh guru besar tidak melebihi sepertiga daripada jumlah
cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar.

20. CUTI KUARANTIN

20.1 Guru layak memohon cuti kuarantin jika anak jagaan (kandung / tiri / angkat) di
bawah umur 18 atau 21 tahun (jika masih belajar) diperakukan oleh pegawai perubatan kerajaan atau
swasta menghidap penyakit berjangkit.

20.2 Tempoh yang diluluskan terhad kepada 5 hari bekerja. [Rujuk: SPP Bil. 11/2016]

21. FAIL - FAIL BIDANG / UNIT / JAWATANKUASA

21.1 Fail-fail yang dalam simpanan peribadi guru seperti fail meja, fail panitia, fail unit dan sebagainya perlu
disimpan di tempat selamat dalam bilik fail dan sebagainya.

21.2 Kandungan fail hendaklah sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa.
21.3 Fail-fail bukanlah milik peribadi dan tidak dibenarkan bawa pulang ke rumah.
21.4 Semua fail perlu ada nombor yang telah ditetapkan menggunakan sistem fail arked yang sedang

digunapakai sekarang.
21.5 Semua fail merupakan dokumen penting sebagai bahan dokumentasi dan bukti serta menjadi bahan

rujukan / semakan / panduan kepada guru.

22. FAIL - FAIL SEKOLAH
22.1 Fail peribadi guru adalah fail sulit dan guru dilarang mengambil atau melihat kandungan fail tersebut
kecuali pentadbir.
22.2 Fail-fail di pejabat yang hendak dirujuk / diambil perlulah melalui Pembantu Tadbir / Pembantu Operasi
dan dikembalikan dengan kadar segera.
23.4 Fail-fail sekolah di pejabat adalah dilarang di bawa keluar dari pejabat.

23. PENGESAHAN JAWATAN & KEMASUKAN KE DALAM JAWATAN BERPENCEN
23.1 Sekolah akan uruskan pengesahan jawatan guru dan kemasukan ke dalam jawatan berpencen.
23.2 Boleh memilih skim pencen atau KWSP.
23.3 Pengesahan boleh dibuat setelah lulus kursus induksi (hadir dan lulus dalam tempoh 3 tahun).
23.4 Tempoh pengesahan bergantung kepada surat tawaran.

24. GAJI
24.1 Persediaan gaji dibuat dua bulan lebih awal.
24.2 Potongan yang diuruskan oleh pihak sekolah melibatkan hal yang berkaitan dengan kerajaan seperti;
cukai pendapatan, pinjaman perumahan, KWSP dan Tabung Haji.
24.3 Potongan pinjaman bank & koperasi melalui ANGKASA dibuat terus oleh Akautan Negara Malaysia.
24.4 Jika ada masalah tentang potongan koperasi dan ANGKASA, sila hubungi terus dengan yang berkenaan.
24.5 Bagi guru yang bertukar masuk ke sekolah ini, gaji hanya akan diproses bila sekolah menerima Sijil Gaji
Akhir (LPC) daripada sekolah asal.
24.6 Kew.8 diproses setelah sekolah mendapat LPC.
24.7 Tuntutan gaji dibuat setelah mendapat kelulusan Kew.8.
24.8 Bagi yang bertukar masuk, gaji masih diuruskan oleh sekolah lama sehingga LPC diterima.
24.9 Sebarang masalah berkaitan gaji, uruskan dengan pihak sekolah dahulu sebelum ke PPD @ JPN.

25. PERSARAAN PILIHAN
25.1 Boleh pilih tarikh sama ada pada 1/6 atau 1/12.
25.2 Had umur mesti 50 tahun bagi guru lelaki dan 45 tahun bagi guru perempuan.
25.3 Permohonan dibuat satu tahun sebelum tarikh.
25.4 Dapatkan borang melalui JPN dan hantarkan melalui sekolah.

26. JADUAL WAKTU GURU GANTI
26.1 Jadual guru ganti akan dibuat oleh Penolong Kanan / Guru Jadual Waktu apabila seseorang guru tidak
dapat hadir atau menjalankan tugas di luar.
26.2 Guru ganti hendaklah memastikan mereka mendapat slip butiran gantian yang akan dilakukan dengan
menandatangani pada buku rekod jadual waktu guru ganti.
26.3 Guru yang akan berkursus / mesyuarat dan sebagainya, dikehendaki menyediakan kerja / latihan
pendidikan bagi kelas yang diajarnya supaya guru ganti dapat memanfaatkan waktu ganti tersebut
dengan aktiviti yang berfaedah.
26.4 Guru ganti diminta menyambung pendidikan berkenaan atau mengajar pendidikan yang difikirkan perlu
atau memberi latihan / kerja yang telah disediakan oleh guru ganti.

27. JADUAL WAKTU MENGAJAR
27.1 Semua guru dikehendaki mematuhi jadual waktu mengajar yang telah ditetapkan.
27.2 Guru bersedia untuk masuk ke kelas 5 minit sebelum loceng berbunyi.
27.3 Guru yang mengajar hendaklah berada di dalam kelas sepanjang tempoh PdPc.
27.4 Sekiranya seseorang guru tidak dapat masuk ke kelas dalam waktu tertentu, sila maklumkan pada
Penolong Kanan yang bertugas untuk membuat jadual guru ganti.

28. JADUAL KEDATANGAN MURID
28.1 Jadual kedatangan murid hendaklah ditulis dan ditanda oleh guru kelas secara teratur dan kemas pada
setiap hari sebelum permulaan waktu kedua. Tanggungjawab ini tidak boleh ditugaskan pada murid.
Sekiranya guru kelas berkenaan tidak hadir, maka tanggungjawab tersebut perlu dilaksanakan oleh
penyelaras kelas.
28.2 Semua butiran dan maklumat murid didalam jadual kedatangan murid perlulah lengkap diisi dengan
kemas dan teratur. Penggunaan liquid paper adalah dilarang.
28.3 Jadual kedatangan hendaklah ditutup pada setiap hari akhir bulan.
28.4 Guru perlu mendapatkan bukti tentang sebab murid tidak hadir ke sekolah seperti surat dari waris atau
sijil sakit dari doktor.
28.5 Sekiranya seseorang murid didapati tidak hadir melebihi hari yang ditetapkan, maka guru perlu
mengambil tindakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

28.6 Jadual kedatangan murid mestilah diserahkan ke pejabat sebelum permulaan waktu ketiga.
28.7 Guru adalah dilarang sama sekali membawa pulang buku jadual kedatangan murid.

29. KAWASAN LARANGAN MURID
29.1 Murid tidak dibenarkan masuk ke kawasan larangan sekolah iaitu Pejabat, Bilik Penolong Kanan, Bilik
Guru, Makmal Komputer, Makmal Sains, Pusat Sumber Sekolah, Bengkel RBT selain mendapat
kebenaran daripada guru dengan menggunakan pas.

30. PAKAIAN GURU DAN STAF
30.1 Semua guru / kakitangan dikehendaki berpakaian lengkap dan kemas seperti yang ditetapkan oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia. Kasut sukan, seluar jeans, slacks, tracksuit, baju T, jersi, seluar
pendek, ketat, sendat dan apa-apa pakaian menutup muka serta lain-lain pakaian dari jenis kain jarang
dan menjolok mata tidak boleh dipakai. [Rujuk: SPI Bil. 6/1985 dan SPP Bil. 2/1985]
30.2 Pakaian uniform lengkap hendaklah dipakai pada setiap hari Rabu, berbaju batik pada hari Khamis,
berbaju Melayu (lelaki) pada hari Jumaat sepertimana yang telah ditetapkan oleh KPM dan JPN.
30.3 Guru dibenarkan memakai pakaian sukan lengkap sepanjang hari persekolahan semasa hari kegiatan
Pendidikan Jasmani ataupun mengikut kesesuaian aktiviti dengan kebenaran Guru Besar. (Contoh:
Aktiviti Sukan / Gotong Royong)
30.4 Semua guru dan staf mesti memakai tanda nama sepanjang waktu persekolahan. (latar hitam dan tulisan
nama berwarna putih).
30.5 Guru lelaki tidak digalakkan berambut panjang atau membuat rambut yang berfesyen.

31. KELAS TAMBAHAN / INTENSIF
31.1 Guru yang ingin mengadakan projek / aktiviti / kelas tambahan di luar waktu persekolahan iaitu selepas
masa persekolahan atau pada hari Sabtu atau Ahad perlu mendapat kebenaran Guru Besar dengan
mengisi borang yang telah disediakan di pejabat.
31.2 Pihak kawalan keselamatan sekolah perlu dimaklumkan.
31.3 Pastikan guru berkenaan hadir dan bertanggungjawab sepenuhnya pada kelas tersebut.

32. PENGLIBATAN LUAR
32.1 Guru tidak boleh terlibat dengan perniagaan atau kerja-kerja sampingan yang boleh menjejaskan tugas.
32.2 Perlu mendapat kebenaran JPN untuk membuka kelas tusyen luar, menulis buku atau terlibat aktif di
dalam pertubuhan politik.

33. LAIN-LAIN TEMUJANJI
33.1 Temujanji dengan doktor hendaklah seboleh-bolehnya dibuat di luar waktu bertugas atau pada masa cuti
sekolah.
33.2 Jika tidak dapat dielakkan dan terpaksa dibuat pada waktu bertugas, guru berkenaan hendaklah kembali
bertugas sebaik sahaja selesai temujanji jika waktu persekolahan belum berakhir. ‟Time slip‟ hendaklah
dikemukakan sebagai bukti temujanji tersebut.
33.3 Sebarang temujanji lain atau urusan peribadi hendaklah dibuat di luar waktu bertugas / persekolahan.

34. PBPPP / LAPORAN NILAI PRESTASI TAHUNAN (LNPT)
34.1 Borang Keberhasilan (PBPPP) / LNPT perlu diisi dan lengkapkan pada awal tahun bersama sasaran kerja
tahunan yang telah dirancang bagi tempoh tahun semasa.
34.2 Semakan dan penilaian semula terhadap rancangan / sasaran kerja bagi tujuan penambahbaikan
dilakukan pada pertengahan semester.
34.3 Pastikan borang tersebut diisi dengan lengkap dan diserahkan kepada pihak pentadbir sebelum tamat
sesi persekolahan tahun tersebut.

35. LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
35.1 LDP perlu dihadiri oleh guru sekurang-kurangnya 7 hari dalam setahun
35.2 Guru perlu memastikan Laporan LDP diisi dan disahkan oleh ketua jabatan / pihak penganjur.
35.3 Salinan Kad Laporan perlu dihantar ke jabatan pada akhir tahun atau secara online.

36. MELAKSANAKAN ARAHAN / TUGAS / PERINTAH
36.1 Apabila diarahkan / ditugaskan untuk melaksanakan sesuatu arahan / tugas / perintah atau lain-lain
sebagai contoh menghadiri mesyuarat / seminar / taklimat / bengkel / kursus dan sebagainya, diminta
membawa murid maka guru berkenaan perlu hadir dan tidak boleh diganti dengan orang lain tanpa
kebenaran Guru Besar. Sekiranya ada pertukaran, maka perlu mendapat persetujuan guru yang sanggup
jadi pengganti serta memaklumkan pertukaran ini kepada Guru Besar secara bertulis.
36.2 Setiap guru yang hadir mesyuarat / bengkel / taklimat / kursus perlu membuat laporan kepada Guru Besar
melalui borang minit curai yang disediakan.

36.3 Guru juga perlu akur pada arahan melalui edaran / pekeliling sekolah terutama berkaitan dengan tarikh-
tarikh penting yang telah ditetapkan supaya tidak menimbulkan kesulitan dan mengganggu perjalanan
pengurusan pentadbiran sekolah.

37. MEMBAWA MURID UNTUK AKTIVITI LUAR
37.1 Guru yang terlibat dengan aktiviti luaran bersama murid perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada
waris dan senarai terlibat diserahkan kepada Guru Besar / Penolong Kanan untuk makluman.
37.2 Sekiranya guru perlu membawa murid dengan kenderaan sendiri, peraturan jalanraya perlu dipatuhi.
Kebenaran bertulis membawa kenderaan sendiri perlu diperolehi daripada Guru Besar
37.3 Guru tidak dibenarkan membawa murid secara berlebihan di dalam sesebuah kenderaan.
37.4 Guru yang mengiringi murid tertakluk kepada 10 murid bagi seorang guru.

38. MENGHADIRI KURSUS / MESYUARAT / TAKLIMAT / SEMINAR / BENGKEL ANJURAN SEKOLAH / PPD /
JPN / KPM
38.1 Kehadiran guru adalah wajib.
38.2 Sila lengkapkan minit curai sekembalinya daripada mesyuarat / seminar / taklimat / kursus / bengkel untuk
makluman serta tindakan pentadbir seterusnya.
38.3 Sekiranya tidak dapat hadir, sila berjumpa terus lebih awal dengan Guru Besar bersama surat tunjuk
sebab.
38.4 Rancangan Pengajaran Harian (RPH) perlu disediakan seperti biasa dan buat catatan.
38.5 Siapkan minit curai dan adakan „in-house training’ selepas menghadiri kursus.

39. MESYUARAT GURU DAN JAWATANKUASA SEKOLAH
39.1 Setiap guru mesti hadir pada mesyuarat guru yang diadakan.
39.2 Setiap guru yang menjadi ahli jawatankuasa induk sesuatu bidang juga perlu hadir pada mesyuarat yang
di adakan.
39.3 Sekiranya guru berkenaan tidak dapat hadir, sila maklumkan kepada Guru Besar sekurang-kurangnya
sehari sebelum mesyuarat diadakan.
39.4 Pastikan guru membuat catatan semasa mesyuarat dijalankan.
39.5 Pencatat minit / setiausaha dikehendaki menyediakan minit mesyuarat selewat-lewatnya 3 hari selepas
mesyuarat diadakan dan kemudiannya diedarkan untuk tindakan guru.

40. PROSES PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc)
40.1 Guru perlu bersedia lebih awal untuk mengajar sebelum masuk ke kelas.
40.2 Pastikan guru tidak mengajar sambil duduk kerana ini budaya atau amalan yang tidak baik bagi seorang
guru.
40.3 Guru mengajar berdasarkan perancangan yang telah dibuat sepertimana tercatat di dalam buku Dokumen
Persediaan Mengajar.
40.4 Guru perlu sentiasa bersedia untuk menerima pemantauan / pencerapan dari pentadbir / pelawat sekolah
(Nazir, PPD, JPN, KPM) berdasarkan skor standard 4 SKPMg2.

41. PAS KELUAR MURID
41.1 Semua kelas diberi dua pas keluar murid.
41.2 Pas ini perlu disimpan di dalam kelas pada setiap masa.
41.3 Pas keluar diberi kepada murid yang difikirkan perlu sahaja terutama sewaktu proses pengajaran dan
pembelajaran.
41.4 Guru bertanggungjawab ke atas murid yang dibenarkan keluar.

42. PEMBELIAN DAN PEMESANAN BARANGAN
42.1 Sebarang pembelian dan pesanan alatan / barangan hendaklah melalui Ketua Panitia masing-masing
dengan menggunakan Borang Nota Minta untuk mendapat kelulusan daripada Guru Besar / Penolong
Kanan.
42.2 Pastikan semua pembelian hendaklah ada dalam perancangan terlebih dahulu dan dirujuk pada baki
peruntukan yang sedia ada, bajet tahunan / jumlah PCG.

43. PENGAWASAN PEPERIKSAAN AWAM
43.1 Guru tidak boleh menolak lantikan kecuali atas sebab sarat mengandung, sakit berterusan dan berkursus,
tidak digalakkan untuk SPM / STPM / SVM.

44. PENGGUNAAN ALATAN / HARTA BENDA SEKOLAH
44.1 Sebarang penggunaan alat hendaklah digunakan dengan betul mengikut tatacara / kaedah penggunaan.
44.2 Perlu mendapat kebenaran Ketua Panitia atau penjaga stok dan perlu direkodkan.
44.3 Sekiranya meminjam alat / benda, pastikan dikembalikan dengan kadar segera dan tidak rosak / hilang.

44.4 Alatan / harta benda tidak dibenarkan dibawa ke rumah tanpa kebenaran Guru Besar.

45. PENGGUNAAN MESIN FOTOSTAT DAN RISOGRAF
45.1 Sebarang bahan cetakan adalah untuk edaran dalaman sekolah sahaja.
45.2 Sebarang bahan yang hendak di cetak perlu mengisi borang yang telah disediakan di pejabat.
45.3 Guru dilarang menggunakan kedua-dua mesin tersebut tanpa kebenaran.
45.4 Borang permohonan perlu dihantar lebih awal sebelum bahan cetak itu hendak digunakan iaitu 3 hari
sebelum tarikh bahan cetak digunakan.

46. PENGGUNAAN TELEFON SEKOLAH
46.1 Penggunaan telefon sekolah hanya tujuan urusan rasmi sahaja dan perlu direkodkan dalam buku daftar
telefon.
46.2 Guru dan murid yang hendak menggunakan telefon sekolah hanya atas urusan kecemasan maka perlu
mendapat kebenaran terlebih daripada Guru Besar.

47. PENGGUNAAN WAKTU „FREE PERIOD’
47.1 Guru diminta membuat perancangan / persediaan mengajar.
47.2 Memeriksa buku latihan murid.
47.3 Perbincangan secara profesional dengan rakan-rakan untuk PLC.
47.4 Menyediakan alat bantu mengajar, menyediakan laporan / analisis dan sebagainya.

48. PENGISTIHARAN HARTA
48.1 Setiap guru diminta mengistiharkan harta mereka sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 5 tahun.
48.2 Sekiranya terdapat pertambahan dalam harta perlu diistiharkan melalui mengisi borang tambahan harta
dan hantar ke pejabat.
48.3 Sebarang pelupusan harta / pelucutan hakmilik harta juga perlu diisytiharkan.

49. RAHSIA SEKOLAH
49.1 Guru adalah dilarang sama sekali membocorkan rahsia sekolah.
49.2 Guru adalah dilarang sama sekali membuat kenyataan akhbar berkaitan dengan sekolah. [Rujuk: Perintah
Am]
49.3 Guru mestilah menjaga nama baik Jabatan / Kementerian. Tindakan tatatertib boleh diambil mengikut
Perintah Am Bab D (24).

50. PERINTAH AM
50.1 Guru sebagai pegawai kerajaan adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan di dalam Perintah Am
Persekutuan. Guru-guru dinasihatkan meneliti, memahami dan mematuhi isi kandungan dokumen-
dokumen yang terdapat di dalam buku tersebut, khasnya Bab C dan Bab D.
50.2 Sebagai Pendidik, guru juga hendaklah memahami dan menghayati serta mempraktikkan tatasusila
Profesion Perguruan Malaysia.

51. PERMOHONAN PINJAMAN PERIBADI
51.1 Pemohon perlu mendapatkan kebenaran / kelulusan PPD / JPN.
51.2 Pastikan jumlah potongan tidak melebihi 60 peratus daripada jumlah keseluruhan pendapatan bulanan.
51.3 Guru Besar hendaklah memastikan peraturan ini dipatuhi oleh pemohon.

52. PERMOHONAN PINJAMAN PERUMAHAN / KENDERAAN / KOMPUTER
52.1 Pemohon perlu mendapatkan borang samada dari pejabat sekolah atau PPD / JPN / KPM.
52.2 Pastikan borang lengkap diisi bersama-sama dokumen sokongan yang dikehendaki.
52.3 Semua permohonan mestilah melalui Guru Besar sekolah untuk sokongan dan pengesahan.

53. PERTUKARAN GURU
53.1 Permohonan dan semakan pertukaran guru antara negeri dibuat secara online sepanjang tahun. Namun
proses pertukaran hanya berlaku dua kali setahun iaitu Jun dan Disember.
53.2 Pertukaran guru antara daerah dan dalam daerah perlu dibuat kepada JPN melalui PPD.
53.3 Pengesahan dan perakuan daripada ketua jabatan adalah diperlukan.
53.4 Pastikan maklumat EMIS / HRMIS guru yang bertukar dibawa bersama.

54. TUGASAN LUAR (JURULATIH UTAMA / FASILITOR / KAKITANGAN SUMBER).
54.1 Guru yang terlibat dengan tugasan-tugasan rasmi luar masih tertakluk kepada kelulusan / kebenaran
Guru Besar.
54.2 Guru perlu mengutamakan tugasan sekolah tempat bertugas.

55. SENARAI SEMAK BUDAYA TUTUP DAN BUKA SEKOLAH
55.1 Pastikan semua butiran dalam Senarai Semak dipatuhi dan dilaksanakan.
55.2 Senarai Semak yang telah lengkap diisi hendaklah diserah ke pejabat.

56. URUSAN DENGAN PPD DAN JPN
56.1 Setelah mendapat kebenaran dan kelulusan atau arahan Guru Besar.
56.2 Berpakaian rasmi (pakaian kerja).

57. SURAT ATAU PEKELILING KELUAR / MASUK DARI PPD / JPN / KPM UNTUK TINDAKAN
57.1 Bertindak segera apabila surat diminitkan kepada guru berkenaan.
57.2 Bincang dengan pihak Pentadbir dan serah kepada pentadbir berkenaan untuk semakan / simpanan fail.
57.3 Pastikan semua surat yang keluar perlu disertakan surat iringan dan perlu ada salinan sekolah mengikut
format surat yang telah ditetapkan.
57.4 Semua surat keluar yang menggunakan kepala surat alamat sekolah perlu ditandatangani oleh Guru
Besar selaku Ketua Jabatan.

58. SURAT KELUAR KE PPD / JPN / KPM
58.1 Sebarang surat-menyurat berkaitan dengan hal sekolah atau perjawatan hendaklah melalui dan salinan
Guru Besar terlebih dahulu.
58.2 Semua surat rasmi perlu mengikut format surat rasmi yang telah ditetapkan.

59. VISI DAN MISI SEKOLAH (DIPAMERKAN)
59.1 Semua guru perlu memahami serta menghayati visi dan misi sekolah selaras dengan kehendak semasa.
59.2 Semua guru perlu memperingatkan kepada semua warga sekolah tentang visi dan misi sekolah.

60. URUSAN DENGAN PELAWAT / TETAMU
60.1 Pastikan semua pelawat melaporkan diri di pondok pengawal sekolah dan berurusan di pejabat / Guru
Besar.
60.2 Pihak tertentu / syarikat / wakil insuran atau orang perseorangan yang hendak berjumpa dengan guru
hendaklah melapor atau mendapat kebenaran Guru Besar di Pejabat terlebih dahulu.
60.3 Orang luar juga dilarang berjumpa atau berurusan dengan murid di bilik darjah atau semasa guru sedang
mengajar. [Rujuk: SPI Bil. 8/2011]
60.4 Orang luar yang mendapat kebenaran daripada Guru Besar / Pentadbir akan dibekalkan dengan pas
lawatan.
60.5 Setiap tetamu atau pelawat yang hadir hendaklah mematuhi SOP memakai pelitup muka, lapor diri di
pondok pengawal dan mengambil suhu serta memakai hand sanitizer.

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2021

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH HARI JUMLAH
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN MINGGU
19
2 CUTI AWAL TAHUN 8 3
17 10
01.01.2021 – 19.01.2021 20
45 1
20.01.2021 31.01.2021 8
01.02.2021 28.02.2021 9 2
01.03.2021 26.03.2021 20 5
15 1
JUMLAH HARI 35 7
1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 16
13 12
27.03.2021 – 04.04.2021 12
25 3
05.04.2021 30.04.2021
01.05.2021 28.05.2021 9
5
JUMLAH HARI 20
8
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 33

29.05.2021 – 13.06.2021 9
9
14.06.2021 30.06.2021 20
01.07.2021 16.07.2021 19
8
JUMLAH HARI 56

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 21

17.07.2021 – 25.07.2021

26.07.2021 31.07.2021
01.08.2021 31.08.2021
01.09.2021 10.09.2021

JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

11.09.2021 – 19.09.2021

20.09.2021 30.09.2021
01.10.2021 31.10.2021
01.11.2021 31.11.2021
01.12.2021 10.12.2021

JUMLAH HARI

CUTI AKHIR TAHUN

11.12.2021 – 31.12.2021

CUTI PERAYAAN (TAMBAHAN) 2021 CUTI YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM

CUTI PERAYAAN 11/5/2021 (SELASA)
12/5/2021 (RABU)
HARI RAYA PUASA
13/5/2021 (KHAMIS) DAN 14/5/2021 (JUMAAT) 10/2/2021 (RABU)
11/2/2021 (KHAMIS)
TAHUN BARU CINA
12/2/2021 (JUMAAT) DAN 13/2/2021 (SABTU) 3/11/2021 (RABU)
5/11/2021 (JUMAAT)
HARI DEEPAVALI
4/11/2021 (KHAMIS)

CUTI PERISTIWA TARIKH CUTI HARI CUTI
8/3/2021 Isnin
PERKARA 30/8/2021 Isnin
Sukan Tahunan (6/3/2021) 10/5/2021 Isnin
Hari Usahawan (28/8/2021) Isnin
Hari Raya Aidilfitri (13/5/2021) 29/11/2021
Hari Apresiasi Akademik (27/11/2021)

TAKWIM PEPERIKSAAN DAN UJIAN TARIKH

BIL. PEPERIKSAAN / UJIAN 15 MAC 2021
1. PPPA / UK 1 16 MAC 2021
17 MAC 2021
2. PKSR 1 / PPPP 2 18 MAC 2021

3. PERCUBAAN UPSR 1 / UK 2 2 22 APRIL 2021
23 APRIL 2021
3 26 APRIL 2021
27 APRIL 2021
4 28 APRIL 2021

5 OGOS 2021
OGOS 2021
4 UPSR OGOS 2021
OGOS 2021
5. PKSR 2
SEPTEMBER 2021
SEPTEMBER 2021
SEPTEMBER 2021
SEPTEMBER 2021
SEPTEMBER 2021

11 OKTOBER 2021
12 OKTOBER 2021
13 OKTOBER 2021
14 OKTOBER 2021
15 OKTOBER 2021

SENARAI GURU DAN STAF SOKONGAN

BIL NAMA TUGAS KHAS KURIKULUM GURU PEN. GURU
KELAS KELAS
1 RUZAIMAH BINTI ABDULLAH GURU BESAR SU SAINS
2 ROHANI BINTI AWANG 5 DIL 4 DIL
3 FAIZALRIZA BIN ZAKARIA PEN. KANAN 1 INT
4 NAZIMAH SAL BINTI ZABEDIN PENTADBIRAN 2 INT 6 INT
5 NAEMAH BINTI ZAKARIA 6 INT 3 INT
6 FADLEE BIN AHMAD PEN. KANAN 1 EXC 1 BRI
7 SARIPAH RABA'IYAH BINTI SYED OMAR HEM 6 BRI
S/U SKK 4 INT
PEN. KANAN 6 BRI 4 EXC
KOKURIKULUM 5 EXC
MAKMAL SAINS 6 DIL 2 INT
1 BRI 6 EXC
2 3 DIL
PENYELARAS 3 INT 5 BRI
2 EXC 3 EXC
DISIPLIN 3 EXC 2 EXC
4 DIL
8 JASIMAH BEE BINTI MUHD BUHARI SU MUZIK

9 MURAD BIN HUSSAIN NP KELAB GURU

10 ASIDA BINTI OTHMAN PENYELARAS S/U BM
11 MOHD NAZIR BIN MOHD NOZRI BESTARI
12 ABDUL LATIF BIN DARUS S/U
13 NOR MA BINTI SHAARI MAKMAL SAINS KURIKULUM
14 SITI SUHAIDA BINTI SULAIMAN 1
15 FARAHWAHIDA BINTI KAMARUDDIN S/U BI
16 NOR AZIDA BINTI ZIK PENYELARAS
PBD
S/U

PEPERIKSAAN

PEGAWAI ASET

S/U LDP

17 NORILYANA BINTI NORDIN GURU SPBT KP SAINS
18 NORFAZLIA SUFINAS BINTI SHUIB KP PJK
19 MOHAMMAD FADZLI BIN MAT RASID PENYELARAS
SKK SAINS/KBAT

GURU DATA

20 NOR SAKILAWATI BINTI ZAKARIA PENY. TAHUN 6

21 MUHAMMAD RASHID B AHMAD SHATHARI PENY. PERHIMP. KP BM
MINGGUAN S/U PJK

22 SURIANI BINTI NANYAN PENYELARAS
BILIK GURU

23 ROZITA @ RADHIAH BINTI MOHD S/U MUSOLLA
AL - HUDA

24 NORA BINTI MUSTAFA

25 NORAZIZIE BIN NOORDIN KP PSV

26 MOHD HAFIZ HILMI BIN MD RIJANI P. KELAB GURU

27 FAIDATUL SALWA BINTI ISMAIL PENYELARAS GURU MEDIA
28 NORHAYATI BINTI MOHAMED SHARIP KCJ KP B. ARAB
29 SAMIHAH BINTI SUFI
30 AZIZAH BINTI ABDUL HALIM PENYELARAS
KBS

31 FAUZIAH HANUM BINTI MOHAMMAD KP RBT 1 DIL
32 PREYAH A/P LETCHIMENIN 5 EXC
33 MOHD RIDZUAN BIN MAT ZAIN PEN. S/U KP SEJARAH 6 EXC 3 BRI
34 NURKAMALIAH BINTI AHMAD TARMIZI PERPADUAN 5 BRI 1 DIL
35 ELME ELIANA BINTI ZAKARIA S/U SARANA PRA INT 1 INT
36 SITI KHUZAIMAH BINTI MD DESA S/U PIBG PRA EXC 6 DIL
37 NOOR FADZILAH BT. CHE ZAINUL ABIDIN KU SARANA 5 INT
38 SUHAILI ANITA BINTI ALI PEMULIHAN PEMBANTU 3 BRI 1 EXC
39 SAKINAH BINTI ZAKARIA GURU MEDIA 4 INT 4 BRI
40 ALWI BIN SHABUDIN 2 DIL 5 DIL
41 ROHAYATI BINTI ABU BAKAR S/U HEM 5 INT 2 BRI
42 ATIKAH BINTI MUNAUWAR 4 BRI
43 RAFIDAH BINTI ABDUL KARIM S/U PROTIM / KP P. ISLAM 4 EXC 2 DIL
44 NORLELA BINTI MD SAAD PERMATA S/U BM
45 BUSRA BINTI HAMID S/U NILAM
46 JUNAINA BINTI OTHMAN S/U PEP. S/U MATE
47 ROS SILA BINTI CHE EMBI DALAMAN S/U P. ISLAM
48 SAIFUL BIN DAHALAN
49 SHAMSUL ANUAR BIN MOHD RASHID PENYELARAS KP BI
50 SAHIDAWATI BINTI SITI SKK P. ISLAM
51 SERI INTAN BINTI MD DESA PENY. LEGASI KP MUZIK
52 ROHANA BINTI MOHD NOR
53 NUR AINA BINTI CHE ROSE GURU
54 ROBAYAH BINTI ABDULLAH BIMBINGAN

KP MATE

PENG. MUSOLLA
AL - HUDA

DATA GPI

PENYELARAS PRA BRI
KESENIAN 2 BRI

Staf Sokongan Jawatan
PEMBANTU TADBIR - N22 (S/U ASET)
Nama PEMBANTU TADBIR - N22 (S/U KEWANGAN)
NORAZIZAN BINTI SAMSUDIN PEMBANTU AM PEJABAT - N11
JAMILAH BINTI AZIB PEN. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT - FA29
ROSNAH BINTI ANI PEMBANTU PENGURUSAN MURID - N19
MUZAKKIR SHAH BIN ZAINAL RAHAMAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID - N19
RASHIDA BINTI MD ALI PEMBANTU PENGURUSAN MURID - N22
NORALIZA BINTI OTHMAN
SALMIAH BINTI YAHAYA

KELAS GURU KELAS PEMBANTU GURU PENYELARAS TAHUN
PRA BRI KELAS
PRA EXC PN. NUR AINA BT. CHE ROSE PN. SITI KHUZAIMAH BT.
PRA INT PN. SUHAILI ANITA BT. ALI PN. RASHIDA BT. ALI MD DESA
1 BRI PN. SITI KHUZAIMAH BT. MD DESA
1 EXC PN. SURIANI BT. NANYAN PN. SALMIAH BT.
1 INT PN. ASIDA BT. OTHMAN YAHAYA
1 DIL PN. SARIPAH RABA‟IYAH BT. SYED OMAR PN. NORALIZA BT.
2 BRI PN. FAUZIAH HANUM BINTI MOHAMMAD OTHMAN
2 EXC PN. ROBAYAH BT. ABDULLAH
2 INT PN. NORHAYATI BT. MOHAMED SHARIP PN. NORMA BT. SHAARI PN. SURIANI BT NANYAN
2 DIL PN. JASIMAH BEE BINTI MUHD BUHARI
3 BRI EN. SAIFUL B. DAHALAN PN. ATIKAH BT. PN. ROBAYAH BT.
3 EXC PN. NORLELA BT. MD SAAD MUNAUWAR ABDULLAH
3 INT PN. SAMIHAH BT. SUFI
3 DIL EN. MOHD HAFIZ HILMI B. MD RIJANI PN. SAKINAH BT. PN NORLELA BT. MD
4 BRI PN. NORA BT. MUSTAFA ZAKARIA SAAD
4 EXC PN. SAHIDAWATI BT. SITI
4 INT PN. SERI INTAN BT. MAT DESA PN. NOOR FADZILAH BT.
4 DIL PN. JUNAINA BT. OTHMAN CHE ZAINUL ABIDIN
5 BRI PN. AZIZAH BT. ABDUL HALIM PN. ROS SILA BINTI CHE
5 EXC PN. NURKAMALIAH BT. AHMAD TARMIZI EMBI
5 INT PN. PREYAH A/P LETCHIMENIN
5 DIL EN. SHAMSUL ANUAR B. MOHD RASHID CIK FAIDATUL SALWA
6 BRI PN. NAEMAH BT. ZAKARIA BT. ISMAIL
6 EXC PN. NOR AZIDA BT. ZIK EN. MOHAMMAD FADZLI
6 INT EN. MOHD RIDZUAN B. MAT ZAIN B. MAT RASID
6 DIL TN. HJ. MURAD B. HUSSAIN
EN. MUHAMMAD RASHID B. AHMAD PN. ROHANA BT. MD
SHATHARI NOOR
PN. ELME ELIANA BT.
ZAKARIA

EN. NORAZIZIE B.
NOORDIN
EN. ABDUL LATIF B.
DARUS

PN. ROHANI BT. AWANG

PN. RAFIDAH BT. ABDUL PN. SAHIDAWATI BT. SITI
KARIM
PN. NORILYANA BT.
NORDIN
PN. FARAHWAHIDA BT.
KAMARUDDIN

EN. FADLEE B. AHMAD

PN. ROZITA @ RADHIAH PN. NURKAMALIAH BT.
BT. MOHD AHMAD TARMIZI

PN. NORFAZLIA SUFINAS
BT. SHUIB
PN. ROHAYATI BT. ABU
BAKAR

PN. BUSRA BINTI HAMID

PN. SITI SUHAIDA BT. PN. NOR AZIDA BT. ZIK
SULAIMAN
PN. NOR SAKILAWATI
BT. ZAKARIA

EN. MOHD NAZIR B.
MOHD NOZRI

EN. ALWI B. SHABUDIN

JADUAL GURU BERTUGAS HARIAN / MINGGUAN

1. Menyediakan laporan mingguan dan menghantar untuk makluman dan semakan pihak pentadbiran.
2. Mengurus murid yang sakit, cedera atau ditimpa masalah lain di sekolah.
3. Memastikan perhimpunan berjalan dengan lancar dan mengawal disiplin muridsepanjang

perhimpunan berlangsung.
4. Mengurus dan menyerahkan kes-kes disiplin kepada guru penyelaras disiplin / PK HEM.
5. Memastikan murid membeli makanan dengan tertib di kantin.
6. Memastikan tiada murid berkeliaran atau cuba keluar dari kawasan sekolah semasa p&psedang

berjalan.
7. Mengendalikan semua majlis yang berlangsung sepanjang minggu.
8. Sentiasa membuat rondaan di sekitar kawasan dan bangunan sekolah ,memeriksa tandas, kantin,

tempat letak basikal, pondok bacaan, sudut-sudut dan stesen alam sekitar,membuat laporan dan
memaklumkan sekiranya terdapat peralatan yang rosak / membahayakan murid / perkara yang tidak diingini
berlaku.
9. Bekerjasama dengan badan disiplin dan pengawas sekolah untuk urusan ”pemeriksaan mengejut”
mengikut keperluan.

PENGGAL 1

Minggu Nama Guru Tarikh Catatan
1
EN. MOHD NAZIR B. MOHD NOZRI 20/1/2021 PERATURAN
2 PN. NORMA BT. SHAARI 22/1/2021 SEKOLAH
EN. FADLEE B. AHMAD
3 PN. PREYAH A/P LETCHIMENIN 25/1/2021 PERATURAN
EN. ABD LATIF B. DARUS 29/1/2021 SEKOLAH
EN. MUHAMMAD RASHID B. AHMAD SHATHARI
PN. NORA BT. MUSTAFA 1/2/2021 BUDAYA BERI
PN. ROHAYATI BT. ABU BAKAR 5/2/2021 SALAM
PN. NORSAKILAWATI BINTI ZAKARIA
PN. ELME ELIANA BINTI ZAKARIA

EN. MOHAMMAD FADZLI B. MAT RASID
EN. SAIFUL B. DAHALAN
PN. SERI INTAN BT. MAT DESA
PN. ATIKAH BT. MUNAUWAR
EN. MOHD HAFIZ HILMI B. MD RIJANI
PN. SAHIDAWATI BT. SITI
PN. NAEMAH BT. ZAKARIA
PN. SURIANI BT. NANYAN
PN. JASIMAH BEE BINTI MUHD BUHARI
PN. NORFAZLIA SUFINAS BINTI SHUIB

PN. NORLELA BT. MD SAAD
PN. NOR AZIDA BT. ZIK
PN. AZIZAH BT. ABD HALIM
PN. SITI SUHAIDA BT. SULAIMAN
EN. SHAMSUL ANUAR B. MOHD RASHID
PN. NOORHAYATI BT. MOHD NOOR
PN. ASIDA BT. OTHMAN
TN. HJ. MURAD B. HUSSAIN
PN. RAFIDAH BT. ABDUL KARIM
PN. NORILYANA BINTI NORDIN
PN. ROBAYAH BINTI ABDULLAH

PN. FAUZIAH HANUM BT. MOHAMAD 8/2/2021 BUDAYA TERIMA
4 PN. NOOR FADZILAH BT. CHE ZAINUL ABIDIN 12/2/2021 KASIH

EN. MUHAMMAD RIDZUAN B. MAT ZAIN 15/2/2021 TANGGUNGJAWAB
USTAZ ALWI B. SHABUDIN 19/2/2021 PELAJAR
PN. SAMIHAH BT. SUFI
EN. NORAZIZIE B. NOORDIN 22/2/2021 KEBERSIHAN DIRI
PN. SAKINAH BT. ZAKARIA 26/2/2021
PN. FARAHWAHIDA BT. KAMARUDDIN
PN. NURKAMALIAH BINTI DATO AHMAD TARMIZI 1/3/2021 DISIPLIN DIRI
PN. ROS SILA BINTI CHE EMBI 5/3/2021

PN. SARIPAH RABAIYAH BINTI SYED OMAR 8/3/2021 KEBERSIHAN
5 PN. ROZITA @ RADZIAH BT MOHD 12/3/2021 SEKOLAH

PN. NOR AINA BINTI CHE ROSE 15/3/2021 KESELAMATAN DI
CIK FAIDATUL SALWA BT ISMAIL 19/3/2021 SEKOLAH
PN. BUSRA BT HAMID
PN. SUHAILI ANITA BT ALI
PN. SITI KHUZAIMAH BT MD DESA
PN. NORHAYATI BT MOHD SHARIF
PN. JUNAINA BT OTHMAN
PN. ROHANA BINTI MOHD NOOR

EN. MOHD NAZIR BIN MOHD NOZRI
6 PN. NORMA BT SHAARI

EN. FADLEE BIN AHMAD
PN. PREYAH A/P LETCHIMENIN
EN ABD LATIF BIN DARUS
EN. MUHAMMAD RASHID BIN AHMAD SHATHARI
PN. NORA BINTI MUSTAFA
PN. ROHAYATI BINTI AB BAKAR
PN. NORSAKILAWATI BINTI ZAKARIA
PN. ELME ELIANA BINTI ZAKARIA

EN. MOHAMMAD FADZLI BIN MAT RASID
7 EN. SAIFUL BIN DAHALAN

PN. SERI INTAN BIN MD DESA
PN. ATIKAH BINTI MUNAUWAR
EN. MOHD HAFIZ HILMI BIN MD RIJANI
PN. SAHIDAWATI BINTI SITI
PN. NAEMAH BT ZAKARIA
PN. SURIANI BT NANYAN
PN. JASIMAH BEE BINTI MUHD BUHARI
PN. NORFAZLIA SUFINAS BINTI SHUIB

PN. NORLELA BT MD SAAD
8 PN. NOR AZIDA BT ZIK

PN. AZIZAH BT ABD HALIM
PN. SITI SUHAIDA BT SULAIMAN
EN. SHAMSUL ANUAR BIN MOHD RASHID
PN. ASIDA BT OTHMAN
TN. HJ. MURAD BIN HUSSAIN
PN. RAFIDAH BT ABD KARIM
PN. NORILYANA BINTI NORDIN
PN. ROBAYAH BINTI ABDULLAH

PN. FAUZIAH HANUM BT MOHAMAD
9 PN. NOOR FADZILAH BINTI CHE ZAINUL ABIDIN

EN. MUHAMMAD RIDZUAN BIN MAT ZAIN
USTAZ ALWI BIN SHABUDIN
PN. SAMIHAH BT SUFI
EN. NORAZIZIE BIN NOORDIN
PN. SAKINAH BT ZAKARIA
PN. FARAHWAHIDA BT KAMARUDIN
PN. NURKAMALIAH BINTI DATO AHMAD TARMIZI
PN. ROS SILA BINTI CHE EMBI

PN. SARIPAH RABAIYAH BINTI SYED OMAR 22/3/2021 KESELAMATAN DI
10 PN. ROZITA @ RADZIAH BT MOHD 26/3/2021 JALAN RAYA

PN. NOR AINA BINTI CHE ROSE 27/3/2021 PENGURUSAN
CIK FAIDATUL SALWA BT ISMAIL 4/4/2021 DIRI
PN. BUSRA BT HAMID
PN. SUHAILI ANITA BT ALI 5/4/2021
PN. SITI KHUZAIMAH BT MD DESA 9/4/2021
PN. NORHAYATI BT MOHD SHARIF
PN. JUNAINA BT OTHMAN 12/4/2021 PENGURUSAN
PN. ROHANA BINTI MOHD NOOR 16/4/2021 MASA

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 19/4/2021 HORMAT
23/4/2021 MENGHORMATI
EN. MOHD NAZIR BIN MOHD NOZRI
11 PN. NORMA BT SHAARI 26/4/2021 BERSYUKUR
30/4/2021
EN. FADLEE BIN AHMAD
PN. PREYAH A/P LETCHIMENIN
EN. ABD LATIF BIN DARUS
EN. MUHAMMAD RASHID BIN AHMAD SHATHARI
PN. NORA BINTI MUSTAFA
PN. ROHAYATI BINTI AB BAKAR
PN. NORSAKILAWATI BINTI ZAKARIA
PN. ELME ELIANA BINTI ZAKARIA

EN. MOHAMMAD FADZLI BIN MAT RASID
12 EN. SAIFUL BIN DAHALAN

PN. SERI INTAN BIN MD DESA
PN. ATIKAH BINTI MUNAUWAR
EN. MOHD HAFIZ HILMI BIN MD RIJANI
PN. SAHIDAWATI BINTI SITI
PN. NAEMAH BT ZAKARIA
PN. SURIANI BT NANYAN
PN. JASIMAH BEE BINTI MUHD BUHARI
PN. NORFAZLIA SUFINAS BINTI SHUIB

PN. NORLELA BT MD SAAD
13 PN. NOR AZIDA BT ZIK

PN. AZIZAH BT ABD HALIM
PN. SITI SUHAIDA BT SULAIMAN
EN. SHAMSUL ANUAR BIN MOHD RASHID
PN. ASIDA BT OTHMAN
TN. HJ. MURAD BIN HUSSAIN
PN. RAFIDAH BT ABD KARIM
PN. NORILYANA BINTI NORDIN
PN. ROBAYAH BINTI ABDULLAH

PN. FAUZIAH HANUM BT MOHAMAD
14 PN. NOOR FADZILAH BINTI CHE ZAINUL ABIDIN

EN. MUHAMMAD RIDZUAN BIN MAT ZAIN
USTAZ ALWI BIN SHABUDIN
PN. SAMIHAH BT SUFI
EN. NORAZIZIE BIN NOORDIN
PN. SAKINAH BT ZAKARIA
PN. FARAHWAHIDA BT KAMARUDIN
PN. NURKAMALIAH BINTI DATO AHMAD TARMIZI
PN. ROS SILA BINTI CHE EMBI

PN. SARIPAH RABAIYAH BINTI SYED OMAR 3/5/2021 BERTOLAK ANSUR
15 PN. ROZITA @ RADZIAH BT MOHD 7/5/2021

PN. NOR AINA BINTI CHE ROSE 10/5/2021 MENYAYANGI IBU
CIK FAIDATUL SALWA BT ISMAIL 14/5/2021 BAPA
PN. BUSRA BT HAMID
PN. SUHAILI ANITA BT ALI 17/5/2021
PN. SITI KHUZAIMAH BT MD DESA 21/5/2021
PN. NORHAYATI BT MOHD SHARIF
PN. JUNAINA BT OTHMAN 24/5/2021 MENYAYANGI GURU
PN. ROHANA BINTI MOHD NOOR 28/5/2021

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 29/5/2021
13/6/2021
EN. MOHD NAZIR BIN MOHD NOZRI
16 PN. NORMA BT SHAARI

EN. FADLEE BIN AHMAD
PN. PREYAH A/P LETCHIMENIN
EN ABD LATIF BIN DARUS
EN. MUHAMMAD RASHID BIN AHMAD SHATHARI
PN. NORA BINTI MUSTAFA
PN. ROHAYATI BINTI AB BAKAR
PN. NORSAKILAWATI BINTI ZAKARIA
PN. ELME ELIANA BINTI ZAKARIA

EN. MOHAMMAD FADZLI BIN MAT RASID
17 EN. SAIFUL BIN DAHALAN

PN. SERI INTAN BIN MD DESA
PN. ATIKAH BINTI MUNAUWAR
EN. MOHD HAFIZ HILMI BIN MD RIJANI
PN. SAHIDAWATI BINTI SITI
PN. NAEMAH BT ZAKARIA
PN. SURIANI BT NANYAN
PN. JASIMAH BEE BINTI MUHD BUHARI
PN. NORFAZLIA SUFINAS BINTI SHUIB

CUTI PENGGAL PERTAMA

PENGGAL 2

Minggu Nama Guru Tarikh Tema Mingguan
18
PN. NORLELA BT MD SAAD 14/6/2021 MEMATUHI
19 PN. NOR AZIDA BT ZIK 18/6/2021 PERATURAN
PN. AZIZAH BT ABD HALIM
PN. SITI SUHAIDA BT SULAIMAN 21/6/2021 RAJIN DAN USAHA
EN. SHAMSUL ANUAR BIN MOHD RASHID 25/6/2021 TANGGA KEJAYAAN
PN. ASIDA BT OTHMAN
TN. HJ. MURAD BIN HUSSAIN
PN. RAFIDAH BT ABD KARIM
PN. NORILYANA BINTI NORDIN
PN. ROBAYAH BINTI ABDULLAH

PN. FAUZIAH HANUM BT MOHAMAD
PN. NOOR FADZILAH BINTI CHE ZAINUL ABIDIN
EN. MUHAMMAD RIDZUAN BIN MAT ZAIN
USTAZ ALWI BIN SHABUDIN
PN. SAMIHAH BT SUFI
EN. NORAZIZIE BIN NOORDIN
PN. SAKINAH BT ZAKARIA
PN. FARAHWAHIDA BT KAMARUDIN
PN. NURKAMALIAH BINTI DATO AHMAD TARMIZI
PN. ROS SILA BINTI CHE EMBI

PN. SARIPAH RABAIYAH BINTI SYED OMAR 28/6/2021 MENGHORMATI
20 PN. ROZITA @ RADZIAH BT MOHD 2/7/2021 RAKAN SEBAYA

PN. NOR AINA BINTI CHE ROSE 5/7/2021 SAYANGI DIRI
CIK FAIDATUL SALWA BT ISMAIL 9/7/2021
PN. BUSRA BT HAMID
PN. SUHAILI ANITA BT ALI 12/7/2021 MENJAGA
PN. SITI KHUZAIMAH BT MD DESA 16/7/2021 KEBERSIHAN
PN. NORHAYATI BT MOHD SHARIF
PN. JUNAINA BT OTHMAN SEKOLAH
PN. ROHANA BINTI MOHD NOOR
17/7/2021 MASA ITU EMAS
EN. MOHD NAZIR BIN MOHD NOZRI 30/7/2021
21 PN. NORMA BT SHAARI
2/8/2021
EN. FADLEE BIN AHMAD 6/8/2021
PN. PREYAH A/P LETCHIMENIN
EN ABD LATIF BIN DARUS 9/8/2021 FAEDAH
EN. MUHAMMAD RASHID BIN AHMAD SHATHARI 13/8/2021 MENABUNG
PN. NORA BINTI MUSTAFA
PN. ROHAYATI BINTI AB BAKAR
PN. NORSAKILAWATI BINTI ZAKARIA
PN. ELME ELIANA BINTI ZAKARIA

EN. MOHAMMAD FADZLI BIN MAT RASID
22 EN. SAIFUL BIN DAHALAN

PN. SERI INTAN BIN MD DESA
PN. ATIKAH BINTI MUNAUWAR
EN. MOHD HAFIZ HILMI BIN MD RIJANI
PN. SAHIDAWATI BINTI SITI
PN. NAEMAH BT ZAKARIA
PN. SURIANI BT NANYAN
PN. JASIMAH BEE BINTI MUHD BUHARI
PN. NORFAZLIA SUFINAS BINTI SHUIB

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (1)

PN. NORLELA BT MD SAAD
23 PN. NOR AZIDA BT ZIK

PN. AZIZAH BT ABD HALIM
PN. SITI SUHAIDA BT SULAIMAN
EN. SHAMSUL ANUAR BIN MOHD RASHID
PN. ASIDA BT OTHMAN
TN. HJ. MURAD BIN HUSSAIN
PN. RAFIDAH BT ABD KARIM
PN. NORILYANA BINTI NORDIN
PN. ROBAYAH BINTI ABDULLAH

PN. FAUZIAH HANUM BT MOHAMAD
24 PN. NOOR FADZILAH BINTI CHE ZAINUL ABIDIN

EN. MUHAMMAD RIDZUAN BIN MAT ZAIN
USTAZ ALWI BIN SHABUDIN
PN. SAMIHAH BT SUFI
EN. NORAZIZIE BIN NOORDIN
PN. SAKINAH BT ZAKARIA
PN. FARAHWAHIDA BT KAMARUDIN
PN. NURKAMALIAH BINTI DATO AHMAD TARMIZI
PN. ROS SILA BINTI CHE EMBI

PN. SARIPAH RABAIYAH BINTI SYED OMAR 16/8/2021 JATI DIRI
25 PN. ROZITA @ RADZIAH BT MOHD 20/8/2021

PN. NOR AINA BINTI CHE ROSE 23/8/2021 SEMANGAT
CIK FAIDATUL SALWA BT ISMAIL 27/8/2021 KEMERDEKAAN
PN. BUSRA BT HAMID
PN. SUHAILI ANITA BT ALI 30/8/2021 CINTAI NEGARA
PN. SITI KHUZAIMAH BT MD DESA 3/9/2021 MALAYSIA
PN. NORHAYATI BT MOHD SHARIF
PN. JUNAINA BT OTHMAN 6/9/2021 KEAMANAN
PN. ROHANA BINTI MOHD NOOR 10/9/2021 NEGARA

EN. MOHD NAZIR BIN MOHD NOZRI 11/9/2021 BANGGA JADI
26 PN. NORMA BT SHAARI 19/9/2021 RAKYAT MALAYSIA

EN. FADLEE BIN AHMAD 20/9/2021
PN. PREYAH A/P LETCHIMENIN 24/9/2021
EN ABD LATIF BIN DARUS
EN. MUHAMMAD RASHID BIN AHMAD SHATHARI
PN. NORA BINTI MUSTAFA
PN. ROHAYATI BINTI AB BAKAR
PN. NORSAKILAWATI BINTI ZAKARIA
PN. ELME ELIANA BINTI ZAKARIA

EN. MOHAMMAD FADZLI BIN MAT RASID
27 EN. SAIFUL BIN DAHALAN

PN. SERI INTAN BIN MD DESA
PN. ATIKAH BINTI MUNAUWAR
EN. MOHD HAFIZ HILMI BIN MD RIJANI
PN. SAHIDAWATI BINTI SITI
PN. NAEMAH BT ZAKARIA
PN. SURIANI BT NANYAN
PN. JASIMAH BEE BINTI MUHD BUHARI
PN. NORFAZLIA SUFINAS BINTI SHUIB

PN. NORLELA BT MD SAAD
28 PN. NOR AZIDA BT ZIK

PN. AZIZAH BT ABD HALIM
PN. SITI SUHAIDA BT SULAIMAN
EN. SHAMSUL ANUAR BIN MOHD RASHID
PN. ASIDA BT OTHMAN
TN. HJ. MURAD BIN HUSSAIN
PN. RAFIDAH BT ABD KARIM
PN. NORILYANA BINTI NORDIN
PN. ROBAYAH BINTI ABDULLAH

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (2)

PN. FAUZIAH HANUM BT MOHAMAD
29 PN. NOOR FADZILAH BINTI CHE ZAINUL ABIDIN

EN. MUHAMMAD RIDZUAN BIN MAT ZAIN
USTAZ ALWI BIN SHABUDIN
PN. SAMIHAH BT SUFI
EN. NORAZIZIE BIN NOORDIN
PN. SAKINAH BT ZAKARIA
PN. FARAHWAHIDA BT KAMARUDIN
PN. NURKAMALIAH BINTI DATO AHMAD TARMIZI
PN. ROS SILA BINTI CHE EMBI

PN. SARIPAH RABAIYAH BINTI SYED OMAR 27/9/2021 SEMANGAT
30 PN. ROZITA @ RADZIAH BT MOHD 1/10/2021 PERPADUAN

PN. NOR AINA BINTI CHE ROSE 4/10/2021 MENGHORMATI
CIK FAIDATUL SALWA BT ISMAIL 8/10/2021 BUDAYA PELBAGAI
PN. BUSRA BT HAMID
PN. SUHAILI ANITA BT ALI KAUM
PN. SITI KHUZAIMAH BT MD DESA
PN. NORHAYATI BT MOHD SHARIF 11/10/2021 NILAI-NILAI MURNI
PN. JUNAINA BT OTHMAN 15/10/2021
PN. ROHANA BINTI MOHD NOOR
18/10.2021 CINTAI NEGARA
EN. MOHD NAZIR BIN MOHD NOZRI 22/10/2021 KITA
31 PN. NORMA BT SHAARI
25/10/2021 JATI DIRI
EN. FADLEE BIN AHMAD 29/10/2021
PN. PREYAH A/P LETCHIMENIN
EN. ABD LATIF BIN DARUS 1/11/2021 PENTINGNYA
EN. MUHAMMAD RASHID BIN AHMAD SHATHARI 5/11/2021 KEAMANAN
PN. NORA BINTI MUSTAFA
PN. ROHAYATI BINTI AB BAKAR
PN. NORSAKILAWATI BINTI ZAKARIA
PN. ELME ELIANA BINTI ZAKARIA

EN. MOHAMMAD FADZLI BIN MAT RASID
32 EN. SAIFUL BIN DAHALAN

PN. SERI INTAN BIN MD DESA
PN. ATIKAH BINTI MUNAUWAR
EN. MOHD HAFIZ HILMI BIN MD RIJANI
PN. SAHIDAWATI BINTI SITI
PN. NAEMAH BT ZAKARIA
PN. SURIANI BT NANYAN
PN. JASIMAH BEE BINTI MUHD BUHARI
PN. NORFAZLIA SUFINAS BINTI SHUIB

PN. NORLELA BT MD SAAD
33 PN. NOR AZIDA BT ZIK

PN. AZIZAH BT ABD HALIM
PN. SITI SUHAIDA BT SULAIMAN
EN. SHAMSUL ANUAR BIN MOHD RASHID
PN. ASIDA BT OTHMAN
TN. HJ. MURAD BIN HUSSAIN
PN. RAFIDAH BT ABD KARIM
PN. NORILYANA BINTI NORDIN
PN. ROBAYAH BINTI ABDULLAH

PN. FAUZIAH HANUM BT MOHAMAD
34 PN. NOOR FADZILAH BINTI CHE ZAINUL ABIDIN

EN. MUHAMMAD RIDZUAN BIN MAT ZAIN
USTAZ ALWI BIN SHABUDIN
PN. SAMIHAH BT SUFI
EN. NORAZIZIE BIN NOORDIN
PN. SAKINAH BT ZAKARIA
PN. FARAHWAHIDA BT KAMARUDIN
PN. NURKAMALIAH BINTI DATO AHMAD TARMIZI
PN. ROS SILA BINTI CHE EMBI

PN. SARIPAH RABAIYAH BINTI SYED OMAR
35 PN. ROZITA @ RADZIAH BT MOHD

PN. NOR AINA BINTI CHE ROSE
CIK FAIDATUL SALWA BT ISMAIL
PN. BUSRA BT HAMID
PN. SUHAILI ANITA BT ALI
PN. SITI KHUZAIMAH BT MD DESA
PN. NORHAYATI BT MOHD SHARIF
PN. JUNAINA BT OTHMAN
PN. ROHANA BINTI MOHD NOOR

EN. MOHD NAZIR BIN MOHD NOZRI 8/11/2021 SEKOLAHKU
36 PN. NORMA BT SHAARI 12/11/2021 RUMAHKU

EN. FADLEE BIN AHMAD 15/11/2021 BERDIKARI
PN. PREYAH A/P LETCHIMENIN 19/11/2021
EN ABD LATIF BIN DARUS
EN. MUHAMMAD RASHID BIN AHMAD SHATHARI 22/11/2021 HIDUP
PN. NORA BINTI MUSTAFA 26/11/2021 BERWAWASAN
PN. ROHAYATI BINTI AB BAKAR
PN. NORSAKILAWATI BINTI ZAKARIA 29/11/2021 MASA ITU EMAS
PN. ELME ELIANA BINTI ZAKARIA 3/12/2021

EN. MOHAMMAD FADZLI BIN MAT RASID 6/12/2021 HOBI
37 EN. SAIFUL BIN DAHALAN 10/12/2021

PN. SERI INTAN BIN MD DESA 21/11/2021
PN. ATIKAH BINTI MUNAUWAR 31/12/2021
EN. MOHD HAFIZ HILMI BIN MD RIJANI
PN. SAHIDAWATI BINTI SITI
PN. NAEMAH BT ZAKARIA
PN. SURIANI BT NANYAN
PN. JASIMAH BEE BINTI MUHD BUHARI
PN. NORFAZLIA SUFINAS BINTI SHUIB

PN. NORLELA BT MD SAAD
38 PN. NOR AZIDA BT ZIK

PN. AZIZAH BT ABD HALIM
PN. SITI SUHAIDA BT SULAIMAN
EN. SHAMSUL ANUAR BIN MOHD RASHID
PN. ASIDA BT OTHMAN
TN. HJ. MURAD BIN HUSSAIN
PN. RAFIDAH BT ABD KARIM
PN. NORILYANA BINTI NORDIN
PN. ROBAYAH BINTI ABDULLAH

PN. FAUZIAH HANUM BT MOHAMAD
39 PN. NOOR FADZILAH BINTI CHE ZAINUL ABIDIN

EN. MUHAMMAD RIDZUAN BIN MAT ZAIN
USTAZ ALWI BIN SHABUDIN
PN. SAMIHAH BT SUFI
EN. NORAZIZIE BIN NOORDIN
PN. SAKINAH BT ZAKARIA
PN. FARAHWAHIDA BT KAMARUDIN
PN. NURKAMALIAH BINTI DATO AHMAD TARMIZI
PN. ROS SILA BINTI CHE EMBI

PN. SARIPAH RABAIYAH BINTI SYED OMAR
40 PN. ROZITA @ RADZIAH BT MOHD

PN. NOR AINA BINTI CHE ROSE
CIK FAIDATUL SALWA BT ISMAIL
PN. BUSRA BT HAMID
PN. SUHAILI ANITA BT ALI
PN. SITI KHUZAIMAH BT MD DESA
PN. NORHAYATI BT MOHD SHARIF
PN. JUNAINA BT OTHMAN
PN. ROHANA BINTI MOHD NOOR

CUTI PENGGAL KEDUA

TAKWIM 2021PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

1. Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan dan Pentadbiran

Pengerusi : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar)
Setiausaha : Pn. Rohani binti Awang (PK Pentadbiran)
AJK : En. Faizalriza bin Zakaria (PK Hal Ehwal Murid)
: Pn. Nazimah Sal binti Zabedin (PK Kokurikulum)

Bidang Tugas: a) Menjadi badan tertinggi sekolah yang memainkan peranan sebagai tempat
rujukan.

b) Menubuhkan jawatankuasa di bawah kelolaan pengurusan dan pentadbiran.
c) Bertugas sebagai jawatankuasa bertindak segera ke atas sesuatu masalah

semasa yang timbul daripada perjalanan sekolah meliputi akademik,
kokurikulum, sahsiah dan HEM.
d) Merancang pembangunan fizikal sekolah termasuk bangunan, dewan, bilik
rehat,surau, bengkel dan kawasan sekolah.
e) Merancang program pembangunan kerohanian dan sahsiah.
f) Menyelaras segala program yang dirancang pelaksanaannya.
g) Memastikan pelaksanaan segala program yang dirancang mengikut jadual.

2. Jawatankuasa Lembaga Tatatertib

Pengerusi : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar)
Naib Pengerusi : Pn. Rohani binti Awang (PK Pentadbiran)
Setiausaha : Pn. Noorazizan binti Shamsudin (Ketua Pembantu Tadbir)
AJK : En. Faizalriza bin Zakaria (PK Hal Ehwal Murid)
: Pn. Nazimah Sal binti Zabedin (PK Kokurikulum)

Bidang Tugas: a) Membantu guru besar merangka atau membuat peraturan-peraturan sekolah.
b) Menentukan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa kegiatan

aktiviti dijalankan sama ada di dalam atau di luar sekolah.
c) Mengawasi ahli lembaga sekolah
d) Menjadi penyelaras di antara guru dan guru besar di dalam hal disiplin murid-

murid.
e) Menjalankan hukuman disiplin sekirannya diwakili guru besar.
f) Menjadi pegawai perhubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa /

penjaga di dalam masalah disiplin.
g) Membantu guru besar menimbulkan semangat kesetiaan dan kekitaan

dikalangan murid-murid dan guru-guru.
h) Menerima laporan pengawas, guru-guru dan seterusnya mengambil tindakan

yang sesuai.
i) Bertanggungjawab ke atas imej sekolah dengan menentukan dan memastikan

perlakuan murid-murid itu sesuai dengan peraturan sekolah dan kehendak
masyarakat sekeliling.
j) Berusaha menanam semangat patut dan taat setia kepada peraturan sekolah
serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara.
k) Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Guru Besar.

3. Jawatankuasa Pentadbiran Dan Kewangan

Pengerusi : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar)
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 : Pn. Rohani binti Awang
Naib Pengerusi 3
Setiausaha : En. Faizalriza bin Zakaria

: Pn. Nazimah Sal binti Zabedin

: Pn. Jamilah binti Azib

: Pn. Farahwahida binti Kamarudin - S/U Kurikulum

: Pn. Ros Sila binti Che Embi - Bimbingan & Kaunseling

: Cik Faidatul Salwa binti Ismail - Media & PSS

: Pn. Siti Suhaida binti Sulaiman - Peperiksaan

: En. Mohd Nazir bin Mohd Nozri - ICT

: Pn. Siti Khuzaimah binti Md Desa - Pra Sekolah

: Pn. Noor Fadzilah binti Che Zainul Abidin - Pemulihan

: Pn. Noorazizan binti Shamsudin - KPT

: Semua Ketua Panitia

Juru Audit Dalaman : Pn. Jasimah Bee binti Muhd Buhari
Bidang Tugas: : Pn. Norsakilawati binti Zakaria

a) Merancang anggaran belanja mengurus bagi tahun semasa.
b) Merancang pembelian alatan pengajaran dan pembelajaran serta lain-lain

keperluan.
c) Memastikan pengurusan kewangan berjalan dengan baik.
d) Lain-lain tugas yang diarah dari semasa ke semasa.
e) Memastikan semua terimaan wangtelah dimasukkan kedalam bank.
f) Memastikan semua pembelian / pembayaran dibuat mengikut peraturan

kewangan (pesanan tempatan, invois, bil baucer dan cek)
g) Menyediakan Buku Tunai Kerajaan / SUWA / Panjar Wang Runcit.

4. Jawatankuasa Pembangunan Dan Penyelenggaraan Sekolah

Pengerusi : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar)
Naib Pengerusi : Pn. Nazimah Sal binti Zabedin
Setiausaha : En. Shamsul Anuar bin Mohd Rashid
AJK : En. Faizalriza bin Zakaria
: Pn. Noorazizan binti Shamsudin
: Pn. Ros Sila binti Che Embi
: Pn. Farahwahida binti Kamaruddin
: En. Mohd Nazir bin Mohd Nozri
: En. Saiful bin Dahalan
: En. Norazizie bin Noordin

Bidang Tugas: a) Memantau dan melapor sebarang kerosakan peralatan atau perabot kepada
pihak pentadbir.

b) Membantu menguruskan pelupusan perabot.
c) Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan menyediakan

minit mesyuarat.
d) Melaksanakan arahan PGB / PK HEM dari semasa ke semasa
e) Melaporkan sebarang kerosakan perabut dan membaikpulih perabot yang rosak.

5. Jawatankuasa Panel Pernilaian Prestasi / PBPPP

Pengerusi : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar)
Setiausaha : Pn. Rohani binti Awang
AJK : Pn. Noorazizan binti Shamsudin
: En. Faizalriza bin Zakaria
: Pn. Nazimah Sal binti Zabedin
: Pn. Junaina binti Othman

Bidang Tugas: a) Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti penilaian peringkat sekolah.
b) Menyediakan laporan pelaksanaan penilaian.
c) Membuat penyelarasan skor apabila SMG melalui e-Prestasi memberi

Peringatan tentang ketidaktekalan skor (perbezaan skor melebihi 10 antara PP).
d) Menentukan proses tindakan pelaksanaan PBPPP mengikut jadual yang telah

ditetapkan.
e) Memastikan semua bahan / dokumen yang bercetak / bertulis melibatkan

penilaian ini diklasifikasikan sebagai Dokemen Terperingkat pada tahap
TERHAD.
f) Menjaga kerahsiaan skor PYD dan dokumen terperingkat sepanjang masa(sulit
kepada yang tidak berkenaan).

6. Jawatankuasa Dialog Prestasi / Mesyuarat Guru

Pengerusi : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar)
Naib Pengerusi : Pn. Rohani binti Awang
Naib Pengerusi 1 : En. Faizalriza bin Zakaria
Naib Pengerusi 2 : Pn. Nazimah Sal binti Zabedin
Setiausaha : Pn. Jasimah Bee binti Muhamad Buhari
AJK : Pn Norlela binti Md Saad

: Pn Norilyana binti Nordin
: Pn Elme Eliana binti Zakaria

: Pn. Ros Sila binti Che Embi
: En Norazizie bin Noordin

Bidang Tugas: a) Mencatat minit mesyuarat / Dialog Prestasi
b) Menyedia dan melengkapkan fail Dialog Prestasi / Mesyuarat Guru

7. Jawatankuasa Kelab Kebajikan Guru dan Staf

Penasihat : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar)
Pengerusi : En. Mohd Hafiz Hilmi bin Md Rijani
Naib Pengerusi : Tn. Hj Murad bin Hussain
Setiausaha : Pn. Nor Azida binti Zik
Bendahari : Pn. Siti Suhaida binti Sulaiman
AJK : Pn. Suhaili Anita binti Ali
: Pn. Suriani binti Nanyan
: Pn. Noorazizan binti Shamsudin
: Pn. Naemah binti Zakaria
: Pn. Rozita @ Radhiah binti Mohd
: Pn. Siti Khuzaimah binti Md Desa
: Pn. Noraliza binti Othman

Bidang Tugas: a) Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2x setahun.
b) Mengutip yuran bulanan daripada setiap ahli kelab.
c) Merancang aktiviti yang bersesuaian.
d) Menyampaikan sumbangan mengikut perlembangaan kelab.
e) Menyediakan minit mesyuarat dan laporan kewangan untuk dibentang dalam

mesyuarat guru dan juga mesyuarat kelab.
f) Memastikan setiap perlembagaan yang digubal dan dicadang mengutamakan

kebajikan semua ahli kelab dan tidak menguntungkan segelintir ahli sahaja.

8. Jawatankuasa Stok dan Inventori - Aset Alih Kerajaan

Pengerusi : Pn. Ruzaimah binti Abdullah - Pengurus Aset
Naib Pengerusi
Setiausaha : Pn. Rohani binti Awang - Pengawal Aset
AJK
: Pn. Noorazizan binti Samsudin

: Pn. Farahwahida binti Kamarudin - Pegawai Aset

: En. Mohd Nazir bin Mohd Nozri - Pemeriksa Aset

: En. Mohammad Fadzli bin Mat Rasid - Pemeriksa Aset

: En. Norazizie bin Noordin - Pelupusan Aset

: En. Muhammad Rashid bin Ahmad Shathari - Pelupusan Aset

: Pn. Ros Sila binti Che Embi

: Cik Faidatul Salwa binti Ismail

: Pn. Siti Khuzaimah binti Md Desa

: En. Muzakkir Shah bin Zainal Rahaman

: Semua Ketua Panitia

: Semua Guru Kelas

Bidang Tugas: a) Menerima dan merekod senarai peralatan & perabot dalam buku stok / inventori.
b) Melabel nombor siri semua peralatan dan perabot.
c) Menyediakan borang dan mengedar kepada guru kelas senarai inventori di

dalam kelas.
d) Memantau dan melapor sebarang kerosakan peralatan atau perabot kepada

pihak pentadbir.
e) Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan menyediakan

minit mesyuarat.
f) Melaporkan sebarang kerosakan perabut dan membaikpulih perabot yang rosak.
g) Menyemak dan memeriksa stok sekurang-kurangnya dua kali setahun.
h) Menguruskan pelupusan peralatan / barangan yang tidak boleh digunakan.
i) Menyediakan borang senarai peralatan di dalam bilik darjah dan bilik khas. Satu

salinan difailkan, satu salinan dipaparkan dalam kelas.
j) Memastikan semua keperluan fizikal berada dalam keadaan baik dan boleh

digunakan.
k) Lain-lain tugas yang diarah dari semasa ke semasa.

9. Jawatankuasa Fotografi (Lensa Saujana)

Pengerusi : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar)
Naib Pengerusi : Pn. Rohani binti Awang
Naib Pengerusi 1 : En. Faizalriza bin Zakaria
Naib Pengerusi 2 : Pn. Nazimah Sal binti Zabedin
Setiausaha : En. Muhammad Rashid bin Ahmad Shathari
AJK : En. Mohd Hafiz Hilmi bin Md Rijani
: Pn. Ros Sila binti Che Embi
: Pn. Siti Khuzaimah binti Md Desa
: En. Muzakkir Shah bin Zainal Rahaman

Bidang Tugas: a) Juru kamera pelbagai agenda yang dijalankan di sekolah atau di luar kawasan

sekolah.
b) Mengumpul dan mendokumentasikan gambar.

10. Jawatankuasa Bilik Mesyuarat

Pengerusi : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar)
Naib Pengerusi : Pn. Rohani binti Awang
Naib Pengerusi 1 : En. Faizalriza bin Zakaria
Naib Pengerusi 2 : Pn. Nazimah Sal binti Zabedin
Setiausaha : Pn. Rafidah binti Abdul Karim
AJK : Pn. Noorazizan binti Shamsudin
: Pn. Rosnah binti Ani
: Pn. Siti Suhaida binti Sulaiman
: Tn. Hj. Murad bin Hussain
: Pn. Jamilah binti Azib
: Pn. Suriani binti Nanyan
: En. Muzakkir Shah bin Zainal Rahaman
: En. Abdul Latif bin Darus

Bidang Tugas: a) Memastikan Bilik Mesyuarat sentiasa kemas,bersih dan selesa sepanjang
masa.

b) Mengadakan carta-carta dan maklumat terkini pada ruang dan papan kenyataan
yang disediakan.

c) Menghias Bilik Mesyuarat dengan hiasan yang menarik dan nampak kemas dan
ceria.

d) Menyediakan satu Buku Rekod Penggunaan Bilik Mesyuarat
e) Mengadakan peraturan Bilik Mesyuarat yang lengkap.
f) Mempamerkan carta organisasi AJK.

11. Jawatankuasa Bilik Guru

Pengerusi : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar)
Naib Pengerusi : Pn. Rohani binti Awang
Naib Pengerusi 1 : En. Faizalriza bin Zakaria
Naib Pengerusi 2 : Pn. Nazimah Sal binti Zabedin
Setiausaha : Pn. Suriani binti Nanyan
AJK : En. Mohd Hafiz Hilmi bin Md Rijani
: Pn. Ros Sila binti Che Embi
: En. Fadlee bin Ahmad
: Pn. Jasimah Bee binti Muhd Buhari
: Pn. Rohayati binti Abu Bakar
: Pn. Junaina binti Othman
: Pn. Elme Eliana binti Zakaria
: Pn. Saripah Rabaiyah binti Syed Omar

Bidang Tugas: a) Merancang aktiviti keceriaan bilik guru

b) Memastikan susun atur perabot dan bahan P & P dalam keadaan baik.
c) Menyediakan senarai tugas kepada semua ahli.

12. Jawatankuasa Pengurusan Data

Pengerusi : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar)
Naib Pengerusi : En. Faizalriza bin Zakaria
Setiausaha : En. Mohammad Fadzli bin Mat Rasid
AJK : En. Mohd Nazir bin Mohd Nozri
: Pn. Nazimah Sal binti Zabedin
: En. Muzakkir Shah bin Zainal Rahaman
: Pn. Norilyana binti Nordin
: Pn. Seri Intan binti Md Desa
: Pn. Rosnah binti Ani
: Pn. Atikah binti Munauwar
: Pn. Sakinah binti Zakaria
: Semua Guru Kelas

Bidang Tugas: a) Memastikan data dan maklumat yang dikumpul tepat.
b) Mengemaskini maklumat sekiranya ada perubahan dalam data.
c) Mengumpul maklumat untuk dihantar ke PPD / JPN.
d) Sentiasa kemas kini maklumat Data Emis, Data SMM dan Data SSDM.
e) Menyediakan penyata bulanan guru dan murid.
f) Melayari Laman Web PPD dan internet apabila diperlukan.
g) Lain-lain tugas yang diarah dari semasa ke semasa.

13. Jawatankuasa Jadual Waktu

Pengerusi : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar)
Naib Pengerusi : Pn. Rohani binti Awang
Setiausaha : En. Mohd Nazir bin Mohd Nozri
AJK : En. Faizalriza bin Zakaria
: Pn. Nazimah Sal binti Zabedin
: Pn. Nurkamaliah binti Dato‟ Ahmad Tarmizi
: Pn. Farahwahida binti Kamaruddin
: Pn. Norlela binti Md Saad

Bidang Tugas: a) Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru.
b) Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran.
c) Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai.
d) Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu.
e) Menentukan penggunaaan bengkel dan makmal.
f) Menentukan corak jadual waktu yang digunakan seperti jadual waktu anjal dan

jadual waktu blok.
g) Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar.
h) Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu yang

ditentukan.
i) Membuat pindaan, jika perlu.
j) Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Guru Besar dan dipaparkan

untuk maklumat semua.

14. Jawatankuasa SKPMg2

Pengerusi : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar)
Naib Pengerusi : Pn. Rohani binti Awang
Naib Pengerusi 1 : En. Faizalriza bin Zakaria
Naib Pengerusi 2 : Pn. Nazimah Sal binti Zabedin
Setiausaha : Pn. Farahwahida binti Kamaruddin
AJK : Pn. Sakinah binti Zakaria
: Pn. Elme Eliana binti Zakaria
: Pn. Noorazizan binti Shamsudin
: En. Mohamad Fadzli bin Mat Rasid

Bidang Tugas: a) Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
b) Memahami dan mengkaji SKPMg2 Standard 1 hingga 5.
c) Melantik jawatankuasa penilai unit-unit pentadbiran, kurikulum, HEM dan

kokurikulum.

d) Melaksanakan pemantauan yang berterussan dan menentukan markah yang
sepatutnya untuk setiap bidang masing-masing.

e) Melengkapkan fail mengikut Standard dengan PEP dan evidens masing-masing.
f) Jawatankuasa menjalankan pemantauan daripada pelaksanaan program dan

dokumentasi.
g) Mengumpulkan semua evidens/dokumentasi untuk penilaian SKPMg2.
h) Menjalankan perbincangan markah penilaian.
i) Merumuskan pencapaian sekolah dalam penilaian kendiri.

15. Jawatankuasa Info (Papan Kenyataan) / Dokumentasi Sekolah

Pengerusi : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar) - Dewan
Naib Pengerusi : Pn. Rohani binti Awang - Laluan Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Faizalriza bin Zakaria - Bilik B&K / Dewan
Naib Pengerusi 2 : Pn. Nazimah Sal binti Zabedin - SPBT
Setiausaha : Pn. Farahwahida binti Kamaruddin - Bilik PAK 21
AJK : Pn. Sakinah binti Zakaria - Laluan Pra Sekolah
: Pn. Elme Eliana binti Zakaria - Laluan J-Qaf
: Pn. Ros Sila binti Che Embi - Laluan Masuk Gate 2
: Pn. Norilyana binti Nordin - Laluan Musolla Al-Huda
: Pn. Atikah binti Munauwar
: Pn. Nor Azida binti Zik
: Pn. Samihah binti Sufi
: En. Norazizie bin Noordin
: Pn. Norhayati binti Mohamed Sharip
: En. Muhammad Rashid bin Ahmad Shathari
: Pn. Siti Khuzaimah binti Md Desa

Bidang Tugas: a) Mengumpul maklumat sekolah / aktiviti / lain-lain info berkaitan.
b) Mempamerkan di papan maklumat.
c) Memastikan media maklumat dlam keadaan terkini dan dalam keadaan

sempurna.
d) Kemaskini maklumat.

6. Jawatankuasa Sekolah Penyayang

Pengerusi : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar)
Naib Pengerusi : En. Faizalriza bin Zakaria
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rohani binti Awang
Naib Pengerusi 2 : Pn. Nazimah Sal binti Zabedin
Setiausaha : Pn. Ros Sila binti Che Embi
AJK : Pn. Nur Aina binti Che Rose
: Pn. Atikah binti Munauwar
: Pn. Siti Suhaida binti Sulaiman
: Pn. Rohayati binti Abu Bakar
: Pn. Busra binti Hamid

Bidang Tugas: a) Menyambut kehadiran murid ke sekolah.
b) Menganjur program-program / sambutan untuk meraikan murid.
c) Menyediakan bahan / cenderahati penyuntik semangat dlam kalangan murid-
murid.
d) Menyediakan pengikhtirafan kepada murid.

17. Jawatankuasa LDP : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar)
: Pn. Rohani binti Awang
Pengerusi : En. Faizalriza bin Zakaria
Naib Pengerusi : Pn. Nazimah Sal binti Zabedin
Naib Pengerusi 1 : Pn. Nor Azida binti Zik
Naib Pengerusi 2 : En. Mohd Nazir bin Mohd Nozri
Setiausaha : Tn. Hj. Murad bin Hussain
AJK : Pn. Junaina binti Othman
: Pn. Rohayati binti Abu Bakar
: Pn. Ros Sila binti Che Embi

: En. Fadlee bin Ahmad

Bidang Tugas: a) Mengenalpasti bidang-bidang latihan yang sesuai dan diperlukan oleh guru-
guru.

b) Berbincang dengan pihak pentadbir tentang kursus atau latihan yang hendak
dikendalikan bagi manfaat guru-guru.

c) Merancang sesi latihan dalaman sama ada yang melibatkan penceramah luar
atau yang dikendalikan oleh guru yang telah mengikuti kursus / seminar /
bengkel yang anjurkan oleh PPD / JPN dan pihak-pihak lain.

d) Berbincang dengan pihak panitia dalam penyelarasan sesi latihan dalaman di
peringkat panitia.

e) Merancang dan menyediakan takwim latihan dalaman.
f) Membuat anggaran belanjawan bagi pembangunan staf.

Sasaran / KPI: a) Semua guru dan staf SKSI menghadiri latihan sekurrang-kurangnya 5 hari
setahun.

b) Semua guru dan Staf SKSI mencapai sekurang-kurangnya 42 mata kredit PPB

18. Jawatankuasa Majalah Sekolah (Legasi)

Pengerusi : Pn. Ruzaimah binti Abdullah (Guru Besar)
Naib Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn. Rohani binti Awang
Naib Pengerusi 2 : En. Faizalriza bin Zakaria
Setiausaha : Pn. Nazimah Sal binti Zabedin
AJK : Pn. Junaina binti Othman

: En. Muhammad Rashid bin Ahmad Shathari
: En. Mohd Hafiz Hilmi bin Md Rijani
: Pn. Nor Azida binti Zik
: Pn. Nurkamaliah binti Dato‟ Ahmad Tarmizi
: Cik Faidatul Salwa binti Ismail
: Pn. Siti Khuzaimah binti Md Desa
: Pn. Ros Sila binti Che Embi
: Pn. Atikah binti Munauwar


Click to View FlipBook Version
Previous Book
[DOWNLOAD] Light on Life The Yoga Journey to Wholeness Inner Peace and Ultimate Freedom (Iyengar Yoga Books) Full
Next Book
PDF Free Yoga for Witches unlimited