The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aliasbinbakar, 2019-04-25 04:48:22

demo

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan


INSTRUMENSTANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN


(SKPK)


1

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan


PROFIL PRASEKOLAH


Kod Sekolah / No. Pendaftaran :

Nama Sekolah/ Prasekolah :
Alamat :


Daerah :
Bandar :

Negeri :

Lokasi (Bandar, Luar Bandar, Pedalaman) :

Tindakan:
Jenis premis [contoh: bangunan sendiri, kelas ubah suai, dewan orang Nyatakan
ramai/ balai raya, pangsapuri, rumah teres, banglo, rumah berkembar, bilangan
rumah kedai, pusat membeli belah dan lain-lain (nyatakan)]. kelas
...................................................................................................................... mengikut
...................................................................................................................... jenis premis

Prasekolah ini mempunyai kawasan permainan aktiviti luar. (Ya/Tidak)Tahun Semasa*
Tahun Penilaian*
Tandakan (tahun data dimuat naik)
Jenis Prasekolah Bil. Bil.
(√) Bil. Bil. Bil. PG/ Bil. Bil. Bil. PG/
Kelas Murid Guru Kelas Murid Guru
PPM PPM
Prasekolah KPM

a. Kelas prasekolah
(tidak termasuk pendidikan
khas)
b. Kelas prasekolah
Pendidikan Khas Integrasi

c. Sekolah Pendidikan Khas

Prasekolah Swasta


Prasekolah KEMAS

Prasekolah JPNIN

2

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah KebangsaanDIMENSI KUALITI GURU DAN PEMBANTU GURU / PEMBANTU PENGURUSAN MURID


[Bahagian ini perlu diisi oleh setiap guru prasekolah dan Pembantu Guru (PG) /
Pembantu Pengurusan Murid (PPM) yang terdapat di prasekolah ini].

a. Profil Guru


Nama Guru


Jawatan

Pengalaman Mengajar di
Prasekolah …………. Tahun .................. Bulan


Kelayakan Akademik Nama Tahun Terima Institusi Bidang
Tertinggi Kelayakan PengkhususanKelayakan Profesional / Nama Tahun Terima Institusi
Ikhtisas (Pendidikan Awal Kelayakan
Kanak-kanak/ Prasekolah)
b. Sumbangan & Penglibatan Profesional Guru


Bil. Item Jam

1. Bilangan jam menyampaikan ceramah / kursus / bengkel / taklimat /
seminar / kertas kerja berkaitan pendidikan awal kanak-kanak /
prasekolah pada tahun penilaian.

2. Bilangan jam menghadiri ceramah / kursus / bengkel / taklimat /
seminar / kertas kerja berkaitan pendekatan Pembelajaran dan
Pengajaran prasekolah pada tahun penilaian.


3. Bilangan jam menghadiri ceramah / kursus / bengkel / taklimat /
seminar / kertas kerja berkaitan pendidikan awal kanak-kanak /
prasekolah pada tahun penilaian.


3

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan
a. Profil Pembantu Guru / Pembantu Pengurusan Murid


Nama PG / PPM

Jawatan

Pengalaman sebagai PG /
PPM di Prasekolah
……………….. Tahun .................... Bulan

Kelayakan Akademik Nama Tahun Terima Institusi Bidang
Tertinggi Kelayakan Pengkhususan
Kelayakan Profesional / Nama Tahun Terima Institusi
Ikhtisas (Pendidikan Awal Kelayakan
Kanak-kanak / Prasekolah)


b. Penglibatan Profesional PG / PPM


Bil. Item Jam

1. Bilangan jam menghadiri ceramah / kursus / bengkel / taklimat /
seminar / kertas kerja berkaitan pendidikan awal kanak-kanak /
prasekolah pada tahun penilaian.

4

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan
DIMENSI KUALITI TADBIR URUSPETUNJUK OBJEKTIF


Bil. Item Bilangan

Pemantauan / penyeliaan dalaman ke atas Program Pendidikan
1.
Prasekolah pada tahun penilaian.

Pemantauan / penyeliaan luaran ke atas Program Pendidikan
2.
Prasekolah pada tahun penilaian.

3. Pengauditan kewangan dalaman dijalankan pada tahun penilaian.4. Pengauditan kewangan luaran dijalankan pada tahun penilaian.

Anugerah / pensijilan kualiti (contoh: Anugerah lima bintang, anugerah amalan
Pengajaran dan Pembelajaran terbaik, ISO dan lain-lain) yang diterima oleh prasekolah
5. pada tahun penilaian. Sila senaraikan:

Jenis Anugerah; Peringkat:


i.

ii.

iii.

iv.


5

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan


DIMENSI KUALITI TADBIR URUSPETUNJUK SUBJEKTIF


Tahap Pelaksanaan Amalan

Tidak Dilaksanakan
Bil. Petunjuk / Amalan
Dilaksanakan Sepenuhnya

0 1 2 3 4


Menyediakan dokumen pernyataan visi dan
1.
misi prasekolah.Menyediakan senarai harta modal dan
2.
inventori peralatan.


Memastikan profil guru disediakan dengan
3.
lengkap, dikemas kini dan mudah diakses.

Memastikan profil Pembantu Guru / Pembantu
Pengurusan Murid disediakan dengan
4.
lengkap, dikemas kini dan mudah diakses.Menyediakan takwim, bidang tugas dan
5.
perancangan kewangan prasekolah.6. Menyemak rancangan pengajaran guru.
Menyemak Laporan Pembantu Guru /
7.
Pembantu Pengurusan Murid .


Menyediakan rekod aktiviti / program murid
8.
dalam bentuk bertulis dan / atau bergambar.


Menyediakan peluang kepada ibu bapa /
9. penjaga untuk memberi pandangan atau
maklum balas.6

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan


DIMENSI KUALITI KURIKULUM

PETUNJUK OBJEKTIF

(Semua item merujuk pada tahun penilaian)

*Peratus murid menguasai semua tunjang melibatkan murid yang berumur 4+ dan 5+ tahun
sahaja.


Bilangan /
Bil. Item
Peratus

1. Bilangan judul bahan bacaan murid yang terdapat di prasekolah.


Bilangan komputer di prasekolah yang berfungsi untuk kegunaan
2.
Pembelajaran dan Pengajaran.

Bilangan jenis alat permainan luar yang berfungsi dan selamat
3. digunakan.
(Contoh: papan gelongsor, jongkang-jongket, buaian dan lain-lain)

Bilangan jenis alat muzik yang berfungsi terdapat di prasekolah.
4.
(Contoh : kastanet, piano, organ, gitar, seruling, rekoder dan lain-lain)

Kekerapan pentaksiran perkembangan semua murid berdasarkan
5.
enam tunjang yang dilaporkan secara rasmi kepada ibu bapa / penjaga.


6. Peratus murid yang menguasai Tunjang Komunikasi Bahasa Malaysia.*


7. Peratus murid yang menguasai Tunjang Komunikasi Bahasa Inggeris.*


Peratus murid yang menguasai Tunjang Komunikasi
8.
Bahasa Cina/Bahasa Tamil.*


9. Peratus murid yang menguasai Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai.*


10. Peratus murid yang menguasai Tunjang Sains dan Teknologi.*11. Peratus murid yang menguasai Tunjang Kemanusiaan.*12. Peratus murid yang menguasai Tunjang Fizikal dan Estetika.*


13. Peratus murid yang menguasai Tunjang Ketrampilan Diri.*7

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan


DIMENSI KUALITI KURIKULUM


PETUNJUK SUBJEKTIF


Tahap Pelaksanaan Amalan
Tidak Dilaksanakan
Bil. Petunjuk / Amalan
Dilaksanakan Sepenuhnya

0 1 2 3 4

Perancangan dan persediaan yang rapi
1. berdasarkan Kurikulum Standard
Prasekolah Kebangsaan (KSPK).

Pengurusan kelas yang cekap mewujudkan
2.
suasana pembelajaran yang kondusif.


Melaksanakan Pembelajaran dan
3. Pengajaran yang mampu memupuk
perkembangan murid.

Penggunaan sumber pendidikan untuk
4. mengukuhkan Pembelajaran dan
Pengajaran.

Komunikasi berkesan memudahkan
5. pemahaman dan menggalakkan
pembelajaran.

Penguasaan isi kandungan pelajaran yang
mendalam membolehkan pelajaran
6.
disampaikan dengan yakin, jelas
dan tepat.


Penglibatan aktif murid membolehkan
7.
berlakunya pembelajaran berkesan.

Melaksanakan pentaksiran berterusan
8. untuk mengukur tahap perkembangan
murid.
8

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan


DIMENSI KUALITI INTERAKSI PRASEKOLAH - IBU BAPA / PENJAGAPETUNJUK OBJEKTIF

(Semua item merujuk pada tahun penilaian)


Bilangan /
Bil. Item
Peratus
Bilangan aktiviti formal dengan ibu bapa / penjaga.

1.
(contoh: Hari Terbuka / Keluarga, Hari Bertemu Pelanggan,
Gotong Royong, Konsert dan sebagainya).

Bilangan komunikasi formal dengan ibu bapa / penjaga untuk
2. menyebar maklumat atau tindakan yang perlu diambil
oleh ibu bapa / penjaga.3. Bilangan perjumpaan / mesyuarat formal dengan ibu bapa / penjaga.
Purata peratus kehadiran ibu bapa / penjaga dalam perjumpaan /
4.
mesyuarat formal.

Peratus ibu bapa / penjaga yang memberi maklum balas terhadap
program / aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak prasekolah.
5.
(contoh: ibu bapa / penjaga mengisi borang kepuasan pelanggan).


9

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan


DIMENSI KUALITI INTERAKSI PRASEKOLAH – IBU BAPA/PENJAGAPETUNJUK SUBJEKTIF

(Semua item merujuk pada tahun penilaian)


Tahap Pelaksanaan Amalan

Tidak Dilaksanakan
Bil. Petunjuk / Amalan
Dilaksanakan Sepenuhnya

0 1 2 3 4
Perjumpaan / mesyuarat formal yang
1. dilaksanakan dan melibatkan ibu bapa /
penjaga.

Prasekolah melaksanakan program orientasi
2. kepada ibu bapa / penjaga untuk
menyampaikan maklumat.Prasekolah menyediakan mekanisme untuk
3. memastikan proses komunikasi berlaku dengan
ibu bapa / penjaga.


Penglibatan ibu bapa / penjaga dalam aktiviti
bilik darjah.
4.
(Contoh: penyediaan bahan sumber pendidikan
dan pusat / sudut pembelajaran).
Penglibatan ibu bapa / penjaga dalam aktiviti di
luar bilik darjah dan keceriaan.
5.
(Contoh: lawatan, gotong royong, sukan dan
sebagainya) .
Ibu bapa / penjaga diberi peluang memberi
maklum balas terhadap pengurusan prasekolah
6.
dan aktiviti lain yang dilaksanakan
di prasekolah.

10

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan
DIMENSI KUALITI KESIHATAN, PEMAKANAN, DAN KESELAMATAN


PETUNJUK OBJEKTIF


Bilangan /
Bil. Item
Peratus
Bilangan hari kursus / latihan berkaitan rawatan kesihatan yang dihadiri
1.
oleh guru dalam 3 tahun kebelakangan.

Bilangan hari kursus / latihan berkaitan rawatan kesihatan yang dihadiri
2. oleh Pembantu Guru / Pembantu Pengurusan Murid dalam
3 tahun kebelakangan.


Bilangan pemantauan kesihatan yang dilakukan oleh
3.
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) pada tahun penilaian.
Bilangan ruang rawatan (sickbay) yang disediakan untuk murid

4.
di prasekolah.
Peratus murid dilindungi insurans yang disediakan oleh pihak prasekolah
5.
pada tahun penilaian.

Bilangan hari kursus / latihan berkaitan keselamatan yang dihadiri

6. oleh guru dalam 3 tahun kebelakangan.
(contoh : kebakaran, pertolongan cemas)

Bilangan hari kursus / latihan berkaitan keselamatan yang dihadiri oleh
Pembantu Guru / Pembantu Pengurusan Murid dalam
7.
3 tahun kebelakangan.
(contoh : kebakaran, pertolongan cemas)

Bilangan tandas murid yang berfungsi dan menepati spesifikasi

8.
di prasekolah.11

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan
DIMENSI KUALITI KESIHATAN, PEMAKANAN DAN KESELAMATAN


PETUNJUK SUBJEKTIF


Tahap Pelaksanaan Amalan

Tidak Dilaksanakan
Bil. Petunjuk / Amalan
Dilaksanakan Sepenuhnya

0 1 2 3 4

Prasekolah mempunyai polisi / prosedur /
1. peraturan tentang keselamatan dan kesihatan
murid.

Prasekolah mengutamakan amalan kesihatan
2. seperti kebersihan diri, ruang dan bahan yang
digunakan.

Penyediaan makanan berkhasiat diamalkan
di prasekolah (Akta Makanan 1983; Peraturan-
Peraturan Kebersihan Makanan 2009).
3.

(Sekiranya pihak prasekolah tidak menyediakan
makanan, sila jawab 3a).

Prasekolah yang tidak menyediakan makanan,
3a. menyediakan polisi dan prosedur tentang makanan
yang dibawa dari luar.

Prasekolah melaksanakan amalan menghidang
4.
makanan.

Prasekolah melibatkan murid dalam aktiviti
5.
menghidang makanan.
Prasekolah mementingkan aspek keselamatan
6.
murid.
Prasekolah menyediakan prosedur kecemasan
7.
kebakaran.

Prasekolah menyediakan ruang dan persekitaran
8.
yang selamat.

12

Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan
SEKIAN. TERIMA KASIH.
13


Click to View FlipBook Version