The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Laman Ilmu, 2021-03-15 14:05:53

PS SAINS 2021

PS SAINS 2021

SMK AIR TAWAR PENGURUSAN STRATEGIK PANITIA SAINS
KOTA TINGGI 2021-2023
JOHOR
SMK AIR TAWAR, KOTA TINGGI JOHOR (JEA3042)

“SMART TO EXCEL”

SMK AIR TAWAR
KOTA TINGGI
JOHOR

2023

2022

2021

2020

PEMIMPIN GURU SOKONGAN
BERKESAN BERKUALITI PIBG &
KOMUNITI

“SMART TO EXCEL”

SMK AIR TAWAR
KOTA TINGGI
JOHOR
*

S
M
A
R
T

T
O

E
X
C
E
L

*

SMK AIR TAWAR Mencari Akses/
KOTA TINGGI maklumat Mengumpul
JOHOR data
*

S

M Data sebagai Pemacu

A

R Transformasi:

T

T

O 1. Cari Maklumat (C) Kitaran
Data
2. Kumpul data (K) Analisis &
Interpretasi
E 3. Analisis data (An) Penilaian data

X 4. Mengambil Tindakan (Ti)

C 5. Penilaian (N)

E

L C-KAnTiN

*

Mengambil
Tindakan

PENCAPAIAN & SASARAN GPS SPM

TAHUN GPS

2012 4.38
2013 4.84
2014 4.95
2015 5.18
2016 5.30
2017 4.92
2018 4.68
2019 4.95
2020
2021

PENCAPAIAN & SASARAN GPS SPM
SAINS

TAHUN GPS

2012 3.97
2013 4.47
2014 4.16
2015 5.15
2016 5.16
2017 4.78
2018 4.38
2019 5.11
2020
2021

PENCAPAIAN & SASARAN GPS SPM
SAINS

Tahun Bil. Bil. Cemerlang Peratus Lulus Lulus GPMP Beza
Daftar Ambil (A+, A, A-) Kepujian (D, E) GPMP
(B+, B, C+, C) Jum. % 4.78
2017 122 118 Bil. % Bil. % 113 95.8 4.38 0.38
2018 130 130 26 22.0 Bil. % 27 22.9 123 94.6 5.11 0.40
2019 129 122 117 95.6 -0.73
2020 35 26.92 60 51 27 20.8
2021
15 12.3 60 46.9 36 29.51

66 54.1

HEADCOUNT: TINGKATAN 5 (SPM 2021)

MATA PELAJARAN: SAINS

TOV PPT PERCUBAAN ETR SPM

TAHUN BIL BIL %& BIL %% BIL %& BIL %& BIL %&
2018 CALON CALON GPMP CALON GPMP CALON GPMP CALON GPMP CALON GPMP

130 131 68.70% 131 70.73 129 67.44% 131 98.47% 130 94.62
6.29 % 6.14 4.72 4.38

7.44

2019 126 125 49.6% 128 50% 127 60.16% 125 100% 126 5.11
7.3 7.35 7.25 4.52

2020 128 128 60.63% 129 56.59% 127 60.16% 128 93.75%
6.89 7.08 7.25 4.66

2021

HEADCOUNT: TINGKATAN 4 2021

MATA PELAJARAN: SAINS

TOV PPT PAT ETR

TAHUN BIL BIL PERATUS BIL PERATUS BIL PERATUS BIL PERATUS
CALON CALON GPMP CALON GPMP CALON GPMP CALON GPMP

2018 131 131 49.62% 107 42.99% 124 52.99% 132 83.33%
7.53 7.21 7.13 5.89

2019 138 138 28.99% 135 36.23% 135 62.99% 138 73.91%
8.42 8.14 6.81 6.91

2020 154 154 18.83% 160 75.34% 154 63.40%
8.62 5.95 6.79

2021

HEADCOUNT: TINGKATAN 3 2021

MATA PELAJARAN: SAINS

TOV PPT PAT ETR

TAHUN BIL BIL PERATUS BIL PERATUS BIL PERATUS BIL PERATUS
CALON CALON GPMP CALON GPMP CALON GPMP CALON GPMP

2018 185 184 47.83% 184 25.0% 178 25.28% 185 62.7%
5.15 5.66 5.71 4.79

2019 200 197 60.41% 196 46,43% 200 59.00% 200 64.5%
4.49 5.21 4.88 4.73

2020 191 191 57.07% 200 46.43% 191 67.54%
4.81 5.21 4.44

2021

HEADCOUNT: TINGKATAN 2 2021

MATA PELAJARAN: SAINS

TOV PPT PAT ETR

TAHUN BIL BIL PERATUS BIL PERATUS BIL PERATUS BIL PERATUS
CALON CALON GPMP CALON GPMP CALON GPMP CALON GPMP

2018 213 213 44.13% 209 51.67% 206 59.71% 213 58.22%
5.21 5.07 4.93 4.85

2019 192 191 47.12% 186 53.23% 192 57.29% 192 68.75%
5.01 4.98 4.82 4.54

2020 166 163 39.26% 166 41.57% 166 86.75%
5.34 5.22 4.52

2021

HEADCOUNT: TINGKATAN 1 2021

MATA PELAJARAN: SAINS

TOV PPT PAT ETR

TAHUN BIL BIL PERATUS BIL PERATUS BIL PERATUS BIL PERATUS
CALON CALON GPMP CALON GPMP CALON GPMP CALON GPMP

2018 199 198 60.615 197 36.55% 198 46.46% 199 88.94%
4.84 5.33 5.03 3.75

2019 163 163 11.66% 162 41.36% 163 38.65% 163 47.24%
5.87 5.33 5.33 5.39

2020 212 211 45.02% 212 52.36% 212 72.51%
4.87 5.0 4.71

2021

KRA 1 - Akademik PINDAAN JAN 2020*

TAHUN 2020 2021 2022 2023
(TOV) (Pengukuhan) (Kecemerlangan) (Kecemerlangan)
TING.
Capai Sasaran Capai Sasaran Capai Sasaran Capai
1
2 % % % % % % %
(GPS) (GPS) (GPS) (GPS) (GPS) (GPS) (GPS)

% % % % % % %
(GPS) (GPS) (GPS) (GPS) (GPS) (GPS) (GPS)

3 % % % % % % %
(GPS) (GPS) (GPS) (GPS) (GPS) (GPS) (GPS)
(PT3)
% % % % % % %
4 (GPS) (GPS) (GPS) (GPS) (GPS) (GPS) (GPS)

5 % % % % % % %
(GPS) (GPS) (GPS) (GPS) (GPS) (GPS) (GPS)
(SPM)

SMK AIR TAWAR
KOTA TINGGI
JOHOR

“SMART TO EXCEL”

SMK AIR TAWAR PANITIA SAINS
KOTA TINGGI
JOHOR SKPMG2 STANDARD 4

ASPEK TUMS WAJARAN 2018 2019 2020
9.29
4.1 Guru Sebagai 4.1.1 10 9.26 9.48 8.31
Perancang 4.45
9.38
4.2 Guru Sebagai 4.2.1 10 9.19 4.63 12.75
Pengawal 4.2.2 5 4.50 20.71
4.47
4.3 Guru Sebagai 4.3.1 15 12.84 13.01 8.82
Pembimbing
16.20
4.4 Guru Sebagai 4.4.1 25 21.09 21.22
Pendorong 84.99
4.4.2 5 4.46 4.55

4.5 Guru Sebagai 4.5.1 10 8.74 8.78
Penilai

4.6 Murid Sebagai 4.6.1 20 16.88 16.71
Pembelajar Aktif JUMLAH 86.96 87.74

“SMART TO EXCEL”

SMK AIR TAWAR
KOTA TINGGI
JOHOR
25.00 STANDARD 4 : PANITIA SAINS

(2018-2020)

20.00
9.26
15.00 9.48
9.29
10.00 9.19
9.38
5.00 8.31
4.50
4.63
4.45

12.84
13.01
12.75

21.09
21.22
20.71
4.46
4.55
4.47
8.74
8.78
8.82
16.88
16.71
16.20

0.00 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
4.1 2018 2019 2020

“SMART TO EXCEL”

KEPIMPINAN BERKESAN KUALITI GURU Analisis
persekitaran
Pengurusan organisasi Pengurusan organisasi menggunakan
Pengurusan Kurikulum Pengurusan Sumber Manusia; SWOT bagi
mengenal pasti
Pengurusan HEM Pengurusan Kurikulum
Pengurusan Kokurikulum Pengurusan HEM bidang
Pengurusan Kewangan keberhasilan
Pengurusan Kokurikulum
PESEKITARAN PENGAJARAN DAN Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan untuk
PEMBELAJARAN BERMAKNA intervensi
Fizikal

SOKONGAN PIBG & KOMUNITI

Pengurusan Kurikulum Pengurusan Perhubungan Luar
Pengurusan HEM Pengurusan organisasi
Pengurusan Kewangan
Pengurusan Kokurikulum
Pengurusan Sumber Manusia; Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan
Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal

Fizikal

SMK AIR TAWAR MENGENALPASTI PUNCA MASALAH :
KOTA TINGGI TEKNIK TULANG IKAN ISHIKAWA
JOHOR

Tidak banyak Pedagogi bosan Guru
berubah
Opsyen Guru
Murid
Std 4 SKPMg2
menurun / kaedah
penilaian

Keberadaan guru
yang rendah

Kurang kemudahan Kurang BBM
prasarana
Bilik darjah kurang kondusif
BBM tidak digunakan

“SMART TO EXCEL”

SMK AIR TAWAR

KOTA TINGGI ANALISIS SWOT ORGANISASI SEKOLAH
JOHOR

*

S

M S1: Guru anak tempatan
A
R S2: Guru tinggal berdekatan dengan sekolah
T S3 : Guru merupakan guru opsyen Sains

T S4: Kerjasama guru dengan JKD
O
S5 : Guru mempunyai lebih 5 tahun pengalaman mengajar Sains
S6 : Sekolah mempunyai capaian internet walaupun tidak stabil

E S7 : Guru komited dan bersemangat
X S8 : Kemudahan makmal yang lengkap

C S9 : Alat dan radas eksperimen 80% lengkap.
E S10: Guru sentiasa peka dan melibatkan diri dalam Program
L
Kecemerlangan Sains Anjuran Daerah
*

SMK AIR TAWAR

KOTA TINGGI ANALISIS SWOT PANITIA SAINS

JOHOR
*

S

M W1. Kekurangan guru opsyen Sains yang kritikal
A

R W2. Murid kurang bermotivasi ( tidak hadir ke kelas tambahan).
T

T W3. Sikap murid yang tidak serius semasa PdPc dan peperiksaan. ( tidak
O membuat kerja sekolah, tidak fokus ketika waktu PdPc).

E W4. Unit Bimbingan dan Kaunseling kurang membina hubungan interpersonal
X dan intrapersonal.
C

E

L W5. Sebahagian kecil murid tidak mampu melengkapkan keperluan sekolah (
* Contoh : alat tulis).

W6. Murid tidak mahu membuat latihan dan pembetulan

SMK AIR TAWAR

KOTA TINGGI ANALISIS SWOT PANITIA SAINS

JOHOR
*

S

M

A 01 YPJ /KEJORA : menyumbang kepada dana kecemerlangan kurikulum
R

T 02 PIBK /KSIB: menyertai program peringkat sekolah dan daerah ( Gerai Hari Guru Peringkat Daerah, program

–program sekolah), mengadakan aktiviti Solat Hajat di masjid-masjid

T
O 03 PIBG: kutipan dana kecemerlangan daripada ibu bapa,menyumbang dana kepada program sekolah (aktiviti

Kokurikulum, koakademik),ketua kampung

E – memberikan maklumat berkenaan sekolah kepada ibu bapa
X -menyampaikan maklumat berkaitan pelajar dan ibu bapa kepada pihak Sekolah
-memberikan kerjasama kepada pihak HEM semasa program lawatan guru ke
C rumah pelajar (Program Guru Masuk Kampung)--
E

L 04 PPD: membuat pemantauan berkala

* memberikan bimbingan kepada guru untuk peningkatan prestasi sekolah , ( SISC+ Sains), menyampaikan

maklumat berkaitan dasar pendidikan kepada pihak sekolah

menganjurkan aktiviti kecemerlangan peringkat daerah

SMK AIR TAWAR

KOTA TINGGI ANALISIS SWOT PANITIA SAINS

JOHOR
*

S

M T1 Pengangkutan:- Sebilangan murid T5 Masalah sosial murid di luar sekolah:-
A mempunyai masalah pengangkutan untuk Pergaulan bebas dan bercampur dengan

R hadir kelas tambahan. golongan tidak bersekolah.
T

T2 Murid-murid kurang perhatian ibu T6 Pengaruh media elektronik : Terlalu

T bapa kerana tinggal bersama datuk dan asyik terhadap permainan video atau internet

O nenek. sehingga hilang fokus terhadap pelajaran

E T3 Ibu bapa tidak bermotivasi terhadap T7 Masalah kewangan: -Kurang bantuan
X kepentingan pendidikan anak-anak. daripada luar untuk menjalankan program
C memerlukan kos yang besar.
T4 Keselamatan:-Murid menunggang
E motosikal ke sekolah tanpa lesen terutamanya .
L untuk hadir kelas tambahan di luar hari
* persekolahan biasa.

SMK AIR TAWAR ANALISIS SWOT PANITIA SAINS:
KOTA TINGGI GURU BERKUALITI
JOHOR

*

S FAKTOR DALAMAN STRENGTH WEAKNESS
M FAKTOR LUARAN S1-S11 W1-W6

A OPPORTUNITY S1+S2+S3+S7+O1+O2+O3+O4 W1+W5+W6+O1+O4
R O1-O4 S1: Meningkatan GPS dan peratus sekolah dalam S3: Meningkatkan kecemerlangan mata pelajaran
T SPM. • 1 murid, 1 pen merah(1M1PM)
• Jom Smart Study • Refleks dan Rawat (R&R)
T • Bengkel Teknik menjawab
O S2 : memperkasakan profesion Kerguruan W2+W3+W4+T11+T3+T4+T5+T6+T7
• PLC
E ~PLC Dialog reflektif(video critiques)
X ~PLC Penswastaan amalan (Learning walk)
C THREATS ~PLC Penswastaan amalan(Lesson Study)
E T1-T7 ~PLC Penswastaan amalan(Teacher sharing
L session)
• Kajian Tindakan
*
~ 1Guru 1Kajian Tindakan

S4+S6+S8+S11+T2+T5+T7

S4: Menggalakkan pembelajaran secara inkuiri S5: Meningkatkan motivasi dan kesedaran sebagai
dan konstruktif dan membina daya kepimpinan pelajar beraspirasi
dalam diri murid

SMK AIR TAWAR ANALISIS SWOT PANITIA SAINS:
KOTA TINGGI GURU BERKUALITI
JOHOR
* TOWS MATRIK (Penjanaan Strategi)

S KRITERIA PEMILIHAN
M
A 1 TAHAP KESUKARAN PROSES KERJA
R 2 KOMPETENSI STAF UNTUK TERLIBAT DALAM PROGRAM

T 3 SUMBER KEWANGAN DAN KOS PEMBIAYAAN YANG TERLIBAT

T 4 KEMUDAHAN PRASARANA DAN PERALATAN
O 5 ANDAIAN KEUPAYAAN MENGATASI HALANGAN

6 KESESUAIAN DENGAN PERSEKITARAN TERKINI

E
X SKALA

C 1 SANGAT KURANG
E 2 KURANG
L 3 SEDERHANA

* 4 BANYAK

5 SANGAT BANYAK

SMK AIR TAWAR ANALISIS SWOT PANITIA SAINS:

KOTA TINGGI GURU BERKUALITI
JOHOR TOWS MATRIK (Penjanaan Strategi)
*
ANALISIS PEMILIHAN BERDASARKAN
S PEMBERATAN

M KP/
S S1 S2 S3 S4 S5
A 155553

R 211111
T 354434

454434

T 554433

O 655533

Jum

E skor 26 23 23 18 18

X KP Kriteria Pemilihan
C S: strategi

E 1 S1 Meningkatan GPS dan peratus sekolah dalam SPM.

L 2 S2 Memperkasakan profesion perguruan

* 3 S5 Meningkatkan kecemerlangan mata pelajaran

4 S6 Meningkatkan motivasi dan kesedaran sebagai pelajar beraspirasi

5 S4 Membina daya kepimpinan dalam diri pelajar

SMK AIR TAWAR
KOTA TINGGI
JOHOR
*

S
M
A
R
T

MERANCANG KAEDAH PENYELESAIAN

T

O MASALAH DALAM PANITIA

E
X
C
E
L

*

KAEDAH PERANCANGAN INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL)

1 Mengenal 2 Memahami 3 Menyenaraikan 4 Membuat 5 Menyediakan
pasti sasaran punca cadangan prioriti Pelan
intervensi intervensi Tindakan
masalah
▪ Membangunkan • Jom Smart Study • PLC Penswastaan amalan ▪ Jadual Latihan/Bengkel/dll
▪ Punca masalah ini berkait rapat • Bengkel Teknik menjawab
Profesionalisme guru • PLC Dialog reflektif(video (Learning walk) dalam takwim sekolah.
matapelajaran dengan aspek penilaian yang • PLC Penswastaan
dilakukan oleh PK/GKMP/KP critiques) ▪ Semua Pentadbir Sekolah
▪ Pencapaian SKPMg2, tidak sewaktu mencerap guru secara • PLC Penswastaan amalan amalan(Lesson Study)
formal. • PLC Dialog reflektif(video (PGB/PK/GKMP/KP)
mencerminkan Pencapaian (Learning walk) JK Pengurusan Sekolah.
Akademik Murid.* ▪ Persiapan PDPC secara formal • PLC Penswastaan critiques)
• PLC Penswastaan ▪ JK Pembangunan Staf.
▪ Meningkatan GPS dan lebih menyakinkan berbanding amalan(Lesson Study)
tiada pencerapan dilakukan. • PLC Penswastaan amalan(Teacher sharing ▪ JK Kajian Tindakan.
peratus sekolah dalam SPM
▪ Dengan kata lain, bilangan kadar amalan(Teacher sharing session) ▪ JK Kurikulum
▪ Data Standard 4 . • Refleks dan Rawat (R&R)
pencerapan ( 2 kali setahun secara session) • 1Guru 1Kajian Tindakan ▪ JK Kecemerlangan
2018 2019 2020 formal) dengan jumlah • 1Guru 1Kajian Tindakan • 1 murid, 1 pen
keseluruhan sesi PDPC yang • 1 murid, 1 pen Akademik
86.96 87.74 84.99 dilakukan oleh seseorang guru merah(1M1PM)
serta kemahiran menilai PDPC merah(1M1PM) • Jom Smart Study ▪ Kaunselor
dalam std 4 perlu digilap. • Refleks dan Rawat (R&R) • Bengkel Teknik menjawab

▪ Data SPM 2020

2018 2019

4.38 5.11

*

SMK AIR TAWAR

KOTA TINGGI

JOHOR

*

S

M

A MEMBINA HALATUJU

R
T

T PANITIA SAINS
O

E
X
C
E
L

*

HALATUJU PANITIA SAINS (1-3 tahun)

Anjakan Aspirasi Matlamat Bidang Fokus Petunjuk Sasaran inisiatif Pegawai
Strategik Prestasi 2021 2022 b/ jawab
Utama (KPI)
TOV 2023

• PLC

~PLC Dialog reflektif(video

Anjaka GURU BERKUALITI Memperkasa Jumlah Jam 6 10 14 18 critiques) SU
n kan profesion Setahun ~PLC Penswastaan amalan PLC/
3 Keguruan (PLC) (Learning walk) SU KT/
4 ~PLC Penswastaan KP/
5 6 amalan(Lesson Study) GMP
6 Aspiras ~PLC Penswastaan
7 i murid
9 amalan(Teacher sharing
10
session)

Membudayakan Jumlah R&R 15 20 25 30 1. Refleksi & Rawat(R&R) SU
budaya reflektif Setahun R&R/
KP/
GMP

HALATUJU PANITIA SAINS (1-3 tahun)

Anjakan Aspirasi Matlamat Bidang Fokus Petunjuk Sasaran inisiatif Pegawai
Strategik Prestasi 2021 2022 b/ jawab
Utama (KPI)
TOV 2023

Anjaka GURU BERKUALITI Membudayakan Jumlah kajian 6 12 18 24 • Kajian Tindakan SU /
n kajian tindakan Setahun ~ 1Guru 1Kajian Tindakan KP/
3 & inovasi GMP
4
5 6
6 Aspiras
7 i murid
9
10 Meningkatan
GPS dan
peratus sekolah Bilangan • Jom SMArT Study KP/
dalam SPM. program GMP
setahun 2 3 4 5 • Program Teknik
menjawab SPM

HALATUJU PANATIA SAINS (1-3 tahun)

Anjakan Aspirasi Matlamat Bidang Fokus Petunjuk Prestasi Sasaran inisiatif Pegawai
Strategik Utama (KPI) b/ jawab
TOV 2021 2022 2023
KP/
Meningkatkan .Bilangan skor GMP

kecemerlangan semakan buku 1 2 3 4 1. 1M1PM

mata pelajaran latihan

Anjakan 6 GURU BERKUALITI
3 Aspirasi
4 murid
5
6
7
9
10

SMK AIR TAWAR

KOTA TINGGI

JOHOR

*

S

M

A

R PENYEDIAAN
T

T PINTAS
O

E
X
C
E
L

*

SMK AIR TAWAR

KOTA TINGGI Pintas

JOHOR
*

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

M Bidang Data Bidang TOV/ Kriteria Inisiatif Pihak Keperluan Tempoh Kaedah Eviden Dapatan Kos
Fokus KPI Kejayaan (Program) ber sumber masa pemantauan penilaian sebenar
A keberhasilan dikumpul t/jawa
b
R

T Guru SKPMg2 3 Memperkasa 50% 100% *. PLC S/U LDP Penceramah 1 minggu Buku Kertas

berkualiti tahun kan profesion kumpul Kumpulan ~PLC Dialog S/U sekali (Ahad) Kahadiran / Kerja
berturut- Keguruan an sasar reflektif(video PLC/
LCD Google Form./ setiap
critiques) QRcode Program/
T turut sasar mengikuti ~PLC KP/ Aktiviti.
menunjukkan mengik dan GMP Bahan
Penswastaan Laporan LDP
O peningkatan uti dan menguasai amalan Laihan
tetapi mengu kemahiran
(Learning walk) Bilik Latihan
pencapaian asai yang ~PLC Penilaian
akademik kemahi diperlukan Penswastaan Instrumen Program/Latih
amalan(Lesson Latihan
tidak ran Study) an.
yang ~PLC Komputer
E banyak diperlu Penswastaan
kan. amalan(Teacher
berubah

X (Ting. 1 –
C Tingk. 5) *
E sharing session)

L

*

SMK AIR TAWAR

KOTA TINGGI Pintas

JOHOR
*

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

M Bidang Data Bidang TOV/ Kriteria Inisiatif Pihak Keperluan Tempoh Kaedah Eviden Dapatan Kos
Fokus KPI ber sumber masa penilaian sebenar
A keberhasilan dikumpul Kejayaan (Program) t/jawa pemantauan
b
R

T Guru SKPMg2 3 50% 100% Refleksi dan S/U Penceramah 1 minggu Laporan R&R Kertas

berkualiti tahun Membudayaka kumpulan Kumpulan Rawat(R&R) R&R sekali & Kerja
berturut- n budaya sasar sasar KP/ Google Form. setiap
LCD
Program/
T turut reflektif melaksana Melaksana GMP Laporan Aktiviti.
menunjukkan kan R&R kan R&R
Bahan program R&R

O peningkatan Laihan Penilaian
tetapi Program/Latih
pencapaian Bilik Latihan
akademik an.
Instrumen
E tidak Latihan
banyak

X berubah Komputer
(Ting. 1 –
C Tingk. 5) *

E

L

*

SMK AIR TAWAR

KOTA TINGGI Pintas

JOHOR
*

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

M Bidang Data Bidang Fokus TOV/ Kriteria Inisiatif Pihak Keperluan Tempoh Kaedah Eviden Dapatan Kos

A keberhasilan dikumpul KPI Kejayaan (Program) ber sumber masa pemantauan penilaian sebenar

t/jawa

Rb

T Guru SKPMg2 3 50% 100% 1Guru 1Kajian S/U Penceramah Jan-Nov Google Form. Kertas

berkualiti tahun Membudayakan kumpulan Kumpulan Tindakan KT/ Laporan KT Kerja
berturut- sasar KP/ LCD setiap
kajian tindakan sasar
Program/
T turut & inovasi melaksana Melaksana GMP Penilaian Aktiviti.
menunjukka kan Kajian kan Kajian
Bahan Program/Latih
an.
On Tindakan Tindakan Laihan
peningkata
Bilik Latihan
n tetapi

pencapaian Instrumen
Latihan
E akademik
tidak

X banyak Komputer
berubah

C (Ting. 1 –
Tingk. 5) *

E

L

*

SMK AIR TAWAR

KOTA TINGGI Pintas

JOHOR
*

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

M Bidang Data Bidang Fokus TOV/ Kriteria Inisiatif Pihak Keperluan Tempoh Kaedah Eviden Dapatan Kos

A keberhasilan dikumpul KPI Kejayaan (Program) ber sumber masa pemantauan penilaian sebenar

t/jawa

Rb

T Guru Data Meningkatan GPS GPS 1.Jom S/U Penceramah Jan-Nov Borang Kertas

berkualiti keputusan peratus dan Sains Sains SMArT Kurikulu Kehadiran Kerja
SPM tidak GPS dalam masih Lebih Study m/ setiap
LCD
T stabil dan SPM. laporan Program/
masih besar rendah 2.Program S/U Bahan program Aktiviti.
dalam berban Teknik kecemerl

O rendah SPM. ding Menjawab angan Laihan Penilaian
(5.11, sebelum / Bilik Program
SPM
nya GMP/

2019) (4.38) KP Latihan

E Instrumen
X Latihan
C Komputer

E

L

*

SMK AIR TAWAR

KOTA TINGGI Pintas

JOHOR
*

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

M Bidang Data Bidang Fokus TOV/ Kriteria Inisiatif Pihak Keperluan Tempoh Kaedah Eviden Dapatan Kos

A keberhasilan dikumpul KPI Kejayaan (Program) ber sumber masa pemantauan penilaian sebenar

t/jawa

Rb

T Guru Data Meningkatkan GPS GPS 1. 1M1PM KP/ Jan-Nov Google Kertas

berkualiti keputusan kecemerlangan Sains Sains GMP Form. Kerja
SPM tidak mata pelajaran masih Lebih setiap
Bahan
Analisis Program.
T stabil dan besar rendah Latihan semakan
masih dalam berban
latihan murid
O rendah SPM. ding Komputer
(5.11, sebelum Laporan
program
SPM Nya

2019) (4.38)

E Penilaian
X Program

C

E

L

*

SMK AIR TAWAR

KOTA TINGGI

JOHOR

*

S

M

A

R PENYEDIAAN OPPM
T

T
O

E
X
C
E
L

*40


Click to View FlipBook Version