The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suriani7672, 2018-12-23 23:18:54

PROSPEKTUS KOKO 2019

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM1 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


ISI KANDUNGAN BAHAGIAN : KOKURIKULUM
BIL PERKARA MUKA SURAT

1 VISI, MISI DAN OBJEKTIF UNIT KOKURIKULUM 3-4

2 KPI UNIT KOKURIKULUM 5

3 Carta Organisasi Ko-Kurikulum
6
4 Jawatankuasa Induk kokurikulum 7

5 Jawatankuasa Badan Beruniform 8

6 Jawatankuasa Kelab dan Persatuan 8

7 Jawatankuasa Sukan dan Permainan 10

8 Pasukan Sekolah 13

9 Jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah 14

10 Jawatankuasa kecil Rumah Sukan 14-15

11 Jawatankuasa Acara dan Sambutan /RIMUP 16-17


12 Jawatankuasa PAJSK dan Pemantauan Kokurikulum 18

13 Jawatankuasa peningkatan profesionalisme keguruan 18

14 Jawatan kuasa peningkatan kemahiran (murid) 19

15 Jawatankuasa Lawatan 20

16 Carta GanTT Aktiviti Ko-Kurikulum 21-22

17 Takwim Aktiviti Kokurikulum Peringkat Sekolah 23-34
18 Jadual Perjumpaan Mingguan aktiviti kokurikulum 35

2 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM

VISI


Melahirkan murid yang

cemerlang dalam aktiviti

kokurikulum agar dapat
bersaing ke peringkat daerah,


negeri dan kebangsaan

menjelang 2020.
Misi


“Top 3”


3 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM

OBJEKTIFMembimbing dan melibatkan


murid secara proaktif dalam

aktiviti kokurikulum melalui


strategi perancangan yang

mantap bagi membangunkanmodal insan yang seimbang

dari segi jasmani, emosi, rohani


dan intelek.

4 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM
KPI UNIT KOKURIKULUMKPI 1 : Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)

Lebih daripada 98.00% murid mencapai gred A atau atau C pada tahun 2020.


KPI 2 : Pencapaian Sukan dan Permainan

- Tiga atau lebih pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam
Sukan dan Permainan pada tahun 2018-2020
- Tiga atau lebih pencapaian sekurang-kurangnya tempat pertama di peringkat daerah
dalam Sukan dan Permainan pada tahun 2018-2020


KPI 3 : Pencapaian Ko-Akademik

- Dua atau lebih pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam
pasukan badan beruniform pada tahun 2018-2020
- Dua atau lebih pencapaian sekurang-kurangnya tempat pertama di peringkat daerah
dalam pasukan badan beruniform pada tahun 2018-2020


KPI 4 : Pencapaian Pasukan Badan Beruniform
- Satu pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam Sukan
dan Permainan pada tahun 2018-2020
- Satu pencapaian sekurang-kurangnya tempat pertama di peringkat daerah dalam Sukan
dan Permainan pada tahun 2018-2020


5 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


CARTA ORGANISASI KO-KURIKULUM 2019
GURU BESAR
EN AHMAD SHAKRI BIN HAMZAH
PK PENTADBIRAN PEN KANAN HEM PEN KANAN KOKU

EN JOHARI BIN AHMAD PN ZUWARIAH BT MAHMUD PN SURIANI BT ABDULLAH @ MOHD
SU KO-KURIKULUM SETIAUSAHA SUKAN
EN WASANTHAN AL PERUMEL RAHIM BIN MAHAMAD FADZIL

PENYELARAS BADAN PENYELARAS KELAB & PENYELARAS SUKAN &
BERUNIFORM PERSATUAN PERMAINAN

Cik Khadijah bt Abdul Jalil Pn Nor Hanani bt Sulaiman Cik Norazura bt Osman
PENGAKAP KANAK-KANAK RUKUN NEGARA BOLA JARING
Pn Wan Arda bt Wan Pn Nur Asila Bt Abu Sujak Cik Wahida Amalin bt Yusoff

Semail

SAINS BOLA SEPAK
TKRS Pn Zairani bt Che Ab Hamid En Mohd Nizam bin Bakar

En Mohd Adnan bin Omar
PENDIDIKAN ISLAM BOLA BALING
PAJSK Pn Rashidatul Husna bt Abd Majed En Mohd Suhaimi bin Yusoff
Wasanthan AL Perumel En Mohd Ismail bin Mohd Yusof


BAHASA INGGERIS MAJLIS SUKAN
Cik Nur Azwa bt sanudin SEKOLAH

PASUKAN SEKOLAH

RUMAH HIJAU RUMAH MERAH RUMAH BIRU

En Mohd Nizam bin Bakar En Mohd Suhaimi bin Yusoff En Mohd Adnan bin Omar

BOLA BALING BOLA JARING OLAHRAGA/ MERENTAS DESA
En Mohd Ismail b Mohd Yusoff Pn Zairani bt Che Ab Hamid En Rahim Mhd Fadzil
Mohd Suhaimi b. Yusoff Cik Wahida Amalin bt Yusoff Norazura bt Osman

6 | P a g e BOLA SEPAK CATUR/BADMINTON
En Mohd Adnan bin Omar Cik Khadijah Bt Abdul Jalil
En Mohd Nizam bin Bakar En Wasanthan AL Perumel

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM
4.0 PENGURUSAN
4.1 Jawatan Kuasa Induk Ko-Kurikulum

Pengerusi En Ahmad Shakri bin Hamzah Guru Besar

Tim/Pengerusi Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK KO-KU
N/Pengerusi 1 En Johari bin Ahmad GPK 1

N/Pengerusi 2 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM

Setiausaha En Wasanthan Al Perumel SU Kokurikulum
N/Setiausaha En Rahim bin Mahamad Fadzil SU SUKAN

AJK Cik Khadijah bt Abdul Jalil Penyelaras Pasukan Badan Beruniform
Pn Nor Hanani bt Sulaiman Penyelaras Kelab dan Persatuan

Norazura bt Osman Penyelaras Sukan dan Permainan
Wan Arda bt Wan Semail Pengakap Kanak-kanak (K)

En Mohd Adnan bin Omar TKRS (K)

Pn Nur Asila bt Abu Sujak Rukun Negara (K)
Pn Zairani bt Che Ab Hamid Sains (K)

Pn Rashidatul Husna bt Abdul Majed Agama Islam (K)
Pn Nur Azwa bt Sanudin Bahasa Inggeris (K)

Cik Wahida Amalin bt Yusoff Bola Jaring (K)
En Mohd Nizam bin Bakar Bola Sepak (K)

En Mohd Suhaimi bin Yusoff Bola Baling (P)

En Mohd Ismail bin Mohd Yusof Bola Baling (L)


SENARAI TUGAS SETIAUSAHA KOKURIKULUM
1. Mengadakan notis Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kokurikulum Sekolah.
2. Mencatat minit mesyuarat Jawatankuasa Induk Kokurikulum Sekolah.
3. Merekod, mencatat dan mendokumentasikan aktiviti kokurikulum di peringkat
sekolah.
4. Menguruskan papan kenyataan Kokurikulum Sekolah.
5. Membantu pihak pentadbiran dalam urusan surat menyurat dalam bidang
kokurikulum diperingkat sekolah.
6. Membuat laporan tahunan aktiviti kokurikulum peringkat sekolah.
7. Melaksanakan tugas yang diarah oleh Pentadbir Sekolah yang berkaitan dengan


7 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


Kokurikulum.
8. Menyelaras perjalanan aktiviti Kokurikulum sekolah.
9. Mengatur jadual aktiviti Pasukan Badan Beruniform serta Kelab dan Persatuan.
10. Menyusun strategi, menyelia perjalanan aktiviti ko-kurikulum agar berjalan lancar.
11. Memanggil mesyuarat unit ko-kurikulum bila aktiviti besar hendak dijalankan.

SENARAI TUGAS SETIAUSAHA SUKAN
1. Menyelaras dan menyelia aktiviti sukan dan permainan sekolah di peringkat
sekolah, daerah dan negeri.
2. Menyelaras latihan rumah sukan dan permainan sekolah.
3. Mengurus, mencatat dan merekod peralatan sukan dan permainan sekolah.
4. Mengurus bilik sukan dan stok peralatan sukan dan permainan.
5. Merancang dan menyelia Sukan Tahunan Sekolah, Hari Merentas Desa dan
Sukantara.
6. Mewakili Penolong Kanan Kokurikulum sekiranya perlu.
7. Melaksanakan tugas yang diarah oleh Pentadbir Sekolah yang berkaitan dengan
sukan dan permainan.
8. Merancang jadual dan takwim sukan dan permainan.
9. Merancang keperluan /kewangan/kemudahan untuk sukan.
10. Mengagihkan pelajar kepada pasukan rumah sukan.
11. Merancang pertandingan-pertandingan peringkat sekolah.
12. Menjadi pengerusi jawatankuasa teknik sukan sekolah.
13. Mengurus penyertaan pasukan sekolah dalam pertandingan –pertandingan luar.
14. Menyelaras ujian Tenaga Asas iaitu SEGAK (Standard Kecergasan Fizikal
Kebangsaan) di bawah bidang tugas Panitia PJK.


SENARAI TUGAS PENYELARAS PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM/SUKAN
1. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/unit berniform/sukan.
2. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.
3. Menyelaras semua aktiviti.
4. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk memasuki persatuan/
kelab/unit beruniform/sukan
5. Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.
Dokumen Perancangan dan Pengurusan Sekolah Tahun 2017
6. Memastikan peraturan Perlembangan dan Minit Mesyuarat Agung direkodkan dan
difailkan.
7. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh
yang ditetapkan.
8. Menguruskan buku/kad kokurikulum:
8.1. Mengagihkan buku/kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada
semua pelajar.
8.2. Mengutip kembali dari guru pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod di
bilik Penolong Kanan Kokurikulum.

8 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


4.2 Jawatankuasa Pasukan Badan Beruniform

Pengerusi En Ahmad Shakri bin Hamzah Guru Besar

Tim/Pengerusi Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK KO-KU
N/Pengerusi 1 En Johari bin Ahmad GPK 1

N/Pengerusi 2 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Setiausaha En Wasanthan AL Perumel Setiausaha Ko-Kurikulum

Penyelaras Cik Khadijah bt Abdul Jalil Penyelaras Pasukan Badan Beruniform
AJK Pn Wan Arda bt Wan Semail Pengakap Kanak-kanak (K)

En Mohd Adnan bin Omar TKRS (K)

Ahli Jawatankuasa Kecil Pasukan Badan Beruniform

PENGAKAP KANAK-KANAK TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH RENDAH TKRS

1. Pn Wan Arda bt Wan Semail (K] 1. En Mohd Adnan bin Omar (K)
2. Pn Faridah bt Muda 2. En Mohd Suhaimi bin Yusoff
3. Cik Khadijah bt Abdul Jalil 3. En Rahim bin Mahamad Fadzil

4. Cik Norazura bt Osman 4. Pn Zairani bt Che Ab Hamid

5. En Mohd Ismail bin Mohd Yusof 5. Pn Nor Hanani bt Sulaiman
6. En Mohd Nizam bin Bakar 6. Pn Nur Asila bt Abu Sujak

7. Pn Nur Azwa bt Sanudin 7. Cik Wahida Amalin bin Yusof
8. En Wasanthan a/l Perumel 8. Pn Rashidatul Husna bt Abdul Majed
4.3 Jawatankuasa Kelab dan Persatuan

Pengerusi En Ahmad Shakri bin Hamzah Guru Besar

Tim/Pengerusi Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK KO-KU

N/Pengerusi 1 En Johari bin Ahmad GPK 1
N/Pengerusi 2 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM

Setiausaha En Wasanthan AL Perumel Setiausaha Kokurikulum
Penyelaras Pn Nor Hanani bt Sulaiman Penyelaras Kelab dan Persatuan

AJK Pn Nur Asila bt Abu Sujak Rukun Negara
Pn Zairani bt Che Ab Hamid Sains

Pn Rashidatul Husna bt Abdul Majed Agama Islam

Pn Nur Azwa bt Sanudin Bahasa Inggeris


9 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM
Ahli Jawatankuasa Kecil Kelab dan Persatuan

RUKUN NEGARA SAINS

1. Pn Nur Asila bt Abu Sujak(K) 1. Pn Zairani bt Che Ab Hamid(K)
2. Pn Nor Hanani bt Sulaiman 2. En Rahim bin Mahamad Fadzil

3. Cik Khadijah bt Abdul Jalil 3. En Mohd Suhaimi bin Yusoff
4. En Mohd Ismail bin Mohd Yusof 4. Pn Faridah bt Muda


BAHASA INGGERIS Agama Islam

1. Pn Nur Azwa bt Sanudin (K) 1. Pn Rashidatul Husna bt Abdul Majed (K)
2. En Mohd Nizam bin Bakar 2. En Mohd Adnan bin Omar

3. Cik Norazura bt Osman 3. Cik Wahida Amalin binti Yusof

4. En Wasanthan a/l Perumel 4. Pn Wan Arda bt Wan Semail4.4 Jawatankuasa Kelab Sukan dan Permainan

Pengerusi En Ahmad Shakri bin Hamzah Guru Besar

Tim/Pengerusi Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK KO-KU
N/Pengerusi 1 En Johari bin Ahmad GPK 1

N/Pengerusi 2 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Setiausaha En Rahim bin Mahamd Fadzil SU Sukan

Penyelaras Cik Norazura bt Osman Penyelaras Kelab Sukan & Permainan
AJK Cik Wahida Amalin bt Yusoff Bola Jaring

En Mohd Adnan bin Omar Bola Sepak

En Mohd Suhaimi bin Yusoff Bola Baling (P)
En Mohd Ismail bin Mohd Yusoff Bola Baling (L)

10 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


Ahli Jawatankuasa Kecil Kelab Sukan & Permainan

Bola Jaring Bola Sepak

1. Cik Wahida Amalin bt Yusoff (K) 1. En Mohd Nizam bin Bakar (K)
2. Pn Zairani bt Che Ab Hamid 2. En Rahim bin Mahamad Fadzil
3. Cik Khadijah bt Abdul Jalil 3. En Adnan bin Omar

4. Pn Nur Asila bt Abu Sujak 4. Pn Nur Azwa bt Sanudin

5. Pn Faridah bt MudaBola Baling

1. En Mohd Suhaimi bin Yusoff (K - P)
2. En Mohd Ismail bin Mohd Yusof (K -L)

3. Pn Nor Hanani bt Sulaiman
4. Pn Wan Arda bt Wan Semail

5. Cik Norazura bt Osman
6. En Wasanthan a/l Perumel

7. Pn Rashidatul Husna bt Abdul Majed


SENARAI TUGAS DAN PERANAN GURU PENASIHAT ( PASUKAN BADAN BERUNIFORM/KELAB
DAN PERSATUAN/SUKAN DAN PERMAINAN
1. Memastikan persatuan/kelab/sukan/pasukan badan beruniform didaftarkan kepada
Guru Besar dengan perlembagaan yang sah.
2. Memajukan persatuan/kelab/ pasukan badan beruniform /sukan yang dibimbing
dengan perbagai cara yang sesuai.
4. Membentuk Jawatankuasa pelajar bagi persatuan/kelab/unit beruniform/sukan.
5. Memberi latihan yang betul tentang perlaksanaan mesyuarat.
6. Memastikan perjalanan persatuan/kelab/ pasukan badan beruniform /sukan tidak
menyalahi peraturan sekolah dan tidak menyeleweng dari perlembangan
persatuan/kelab/ pasukan badan beruniform.
7. Memantau supaya Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.11 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


8. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli dan
menandatangani buku kehadiran ahli.
9. Mengiringi rombongan yang diatur oleh persatuan/kelab/ pasukan badan
beruniform /sukan.
10. Menjaga barangan dan harta persatuan/kelab/unit beruniform/sukan digunakan
untuk kebaikan ahli.
11 Menentukan semua surat-menyurat daripada persatuan/kelab/ pasukan badan
beruniform /sukan kepada pihak luar hendaklah dibuat melalui guru besar
12. Memastikan soal-soal kewangan persatuan/kelab/ pasukan badan beruniform
/sukan dikendalikan dengan betul.
13. Mengawal dan memupuk disiplin yang baik dan nilai murni dikalangan pelajar.
14 Menjaga keselamatan pelajar dengan rapi semasa di dalam aktiviti kokurikulum.
15. Aktiviti hendaklah dijalankan mengikut tarikh, hari, masa yang telah ditetapkan.
Sebarang perubahan hendaklah dirujuk dan mendapat persetujuan Pengetua/PK
Kokurikulum dan sediakan tarikh ganti.
16 Guru Penasihat/Bertugas WAJID HADIR dan berada bersama pelajar serta
membimbing pelajar dari awal hingga tamat. Kawalan disiplin, keselamatan pelajar
dan peralatan sekolah adalah tanggungjawab guru penasihat.
17. Khidmat bantu/sokongan dan penyeliaan adalah tanggungjawab PK Kokurikulum
dan SU Kokurikulum.
18 Jika guru penasihat tidak dapat hadir atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan
(kecemasan), rujuk kepada Pengetua/ PK Kokurikulum dan sediakan guru ganti.
19. Guru-guru kanan dan penasihat persatuan/kelab/unit beruniform/sukan
bertanggungjawab memilih pelajar-pelajar untuk mengambil bahagian dalam
pertandingan.
20. Hendaklah mengambil bahagian dalam semua pertandingan.
21 Alasan yang munasabah hendaklah diberi jika tidak dapat mengambil bahagian di
dalam sesuatu pertandingan.
22. Guru-guru mesti memberi nasihat dan bimbingan kepada pelajar-pelajar yang akan
mengambil bahagian.
23. Mencadangkan AJK dan ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada
Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.
24. Keputusan semua pertandingan hendaklah direkodkan di dalam Rekod Aktiviti Ko-
Kurikulum di Bilik Kokurikulum


12 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


4.5 Pasukan Sekolah
Pengerusi En Ahmad Shakri bin Hamzah

Tim/Pengerusi Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd

N/Pengerusi 1 En Johari bin Ahmad
N/Pengerusi 2 Pn Zuwariah bt Mahmud

PASUKAN SEKOLAH KETUA JURULATIH/PEN JURULATIH / PENGURUS
BOLA BALING (KEBITARAAN) En Mohd Ismail bin Mohd Yusof (Jurulatih Pasukan Lelaki)

Cik Norazura bt Osman (Pen Jurulatih Lelaki)
En Mohd Suhaimi bin Yusoff (Jurulatih Pasukan Perempuan)

En Wasanthan a/l Perumel (Pen. Jurulatih Perempuan)
Pn Wan Arda bt Wan Semail ( Pengurus Pasukan Lelaki)

Pn Nor Hanani bt Sulaiman (Pengurus Pasukan Perempuan )
Pn Zairani bt Che Ab Hamid ( Ketua Jurulatih)

BOLA JARING Cik Wahida Amalin bt Yusoff (Pen .Jurulatih)

Cik Khadijah bt Abdul Jalil (Pengurus)
BOLA SEPAK En Mohd Adnan bin Omar ( Ketua Jurulatih)

En Mohd Nizam bin Bakar (Pen Jurulatih)
Pn Faridah bt Muda ( Pengurus)

PERMAINAN DALAM/ Cik Khadijah bt Abdul Jalil ( Ketua Jurulatih)
Catur/Sahibba Pn Nor Hanani bt Sulaiman (Pengurus)


OLAHRAGA En Rahim bin Mahamad Fadzil ( Ketua Jurulatih)

Pn Nur Asila bt Abu Sujak( Pengurus)
MERENTAS DESA Cik Norazura bt Osman ( Ketua Jurulatih)

Pn Nur Azwa bt Sanudin (Pengurus)

MTQ En Mohd Adnan bin Omar (Ketua Jurulatih)

En Mohd Ismail bin Yusoff (Pen Ketua Jurulatih)
Cik Wahida Amalin bt Yusoff (pengurus/Jurulatih)

Pn Rashidatul Husna bt Abdul Majed( Jurulatih)
Pn Wan Arda bt Wan Semail(Jurulatih)13 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM4.6 Jawatankuasa Majlis Sukan Sekolah

Pengerusi En Ahmad Shakri bin Hamzah Guru Besar

Tim/Pengerusi Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK KO-KU
N/Pengerusi 1 En Johari bin Ahmad GPK 1

N/Pengerusi 2 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM

Setiausaha En Rahim bin Mahamad Fadzil Setiausaha Sukan
Naib S/U Cik Norazura bt Osman Penyelaras Sukan dan Permainan

AJK Mohd Nizam bin Bakar Hijau
Mohd Suhaimi bin Yusoff Merah

Mohd Adnan bin Omar Biru

Bidang Tugas
1. Menetap dan menentukan objektif sukan sekolah tercapai.
2. Merancang aktiviti sukan sekolah jangka pendek /jangka panjang.
3. Mengenal pasti TOV pada awal tahun dan merancang aktiviti sukan.
4. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam bidang sukan di
sekolah.
5. Menggunakan sepenuh kepakaran dalam bidang sukan di sekolah.
6. Meningkatkan kemahiran guru melalui klinik sukan.
7. Menambah kepakaran guru melalui kursus dalaman /luaran.
8. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sukan bagi menjamin
keselamatan, kelancaran pelaksanaan.


4.7 Jawatankuasa Kecil Rumah Sukan

Rumah Hijau
1. En Mohd Nizam bin Bakar ( Ketua )

2. En Mohd Ismail bin Mohd Yusof

3. Cik Norazura bt Osman
4. Pn Zairani bt Che Ab Hamid

5. Pn Rashidatul Husna bt Abdul Majed
Rumah Merah

1. En Mohd Suhaimi bin Yusoff ( Ketua )
2. En Rahim b Mahamad Fadzil

3. Cik Khadijah bt Abdul Jalil
4. Pn Faridah bt Muda14 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


5. Pn Nur Azwa bt Sanudin
BIRU

1. En Mohd Adnan bin Omar ( Ketua )
2. Cik Wahida Amalin bin Yusoff

3. Pn Nor hanani bt Sulaiman
4. Pn Wan Arda bt Wan Semail

5. En Wasanthan a/l PerumelBidang Tugas Ketua Rumah Sukan:
1. Menyelaras semua kegiatan rumah sukan
2. Menyusun jadual guru bertugas
3. Memilih pemegang tugas dikalangan pelajar
4. Mewujudkan peraturan bagi rumah sukan
5. Menentukan kedatangan ,penyertaan & latihan berjalan lancar di kalangan
pelajar
6. Membentuk dan menyediakan wakil rumah yang berkesan dalam pertandingan
antara rumah.
7. Melantik AJK kecil mengikut keperluan ahli.
8. Memastikan adanya senarai ahli rumah yang lengkap (guru dan murid)
9. Membuat agihan tugas kepada semua ahli
10. Membentuk J/Kuasa rumah dikalangan murid
11. Menjalankan Mesyuarat Agung rumah sukan.
12. Menentukan guru rumah sukan sentiasa bersama murid semasa latihan dan
pertandingan.
13. Sentiasa merujuk kepda SU Ko atau PK Ko jika ada masalah.
14. Menyemai semangat BOLEH dan Kesukanan di kalangan murid.

Bidang Tugas Guru Rumah Sukan
1. Mengendalikan latihan rumah sukan pada hari yang ditetapkan.
2. Guru wajib hadir dan mencatat nama setiap kali latihan sukan diadakan.
3. Memilih dan melatih peserta untuk pertandingan.
4. Membuat cadangan peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah.
5. Mengawasi keselamatan murid sewaktu latihan dan pertandingan.15 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM4.9 Jawatankuasa Acara dan Sambutan /RIMUPPengerusi En Ahmad Shakri bin Hamzah Guru Besar
Tim/Pengerusi Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK KO-KU

N/Pengerusi 1 En Johari bin Ahmad GPK 1
N/Pengerusi 2 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM

Setiausaha En Wasanthan AL Perumel
KEJOHANAN MERENTAS DESA

Penyelaras Cik Norazura bt Osman

Setiausaha En Wasanthan a/l Perumel
SUKANTARA

Setiausaha En Rahim bin Mahamad Fadzil
N/Setiausaha Cik Norazura bt Osman


KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN

Setiausaha En Rahim bin Mahamad Fadzil

N/Setiausaha Cik Norazura bt Osman


SAMBUTAN BULAN KEBANGSAAN
Penyelaras Cik Khadijah bt Abdul Jalil

AJK Nyanyian Lagu Patriotik ( Cik Norazura)
Pertandingan Mewarna dan Poster (Pn Rashidatul Husna bt Abdul Majed)

Pertandingan Basikal Berhias ( Pn Zairani bt Che Ab Hamid)

Pertandingan Pakaian Beragam ( Pn Nur Asila bt Abu Sujak -Prasekolah)
Pn Nur Azwa bt Sanudin Pakaian Beragam ( tahun 1-6)

Kuiz Kemerdekaan – Pn Faridah bt Muda
En Rahim bin Mahamad Fadzil – Permainan Tradisional

En Wasanthan Al Perumel
Karnival Kelab dan Persatuan

Penyelaras Pn Nor Hanani bt Sulaiman

AJK Pn Nur Azwa bt Sanudin- Choral Speaking / Action Song
16 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


Cik Khadijah bt Abdul Jalil – Bicara Berirama
En Mohd Suhaimi bin Yusoff – Roket Air

Kalam Jam’ie – Cik Wahida Amalin bt Yusoff
PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT

Penyelaras Pn Faridah bt Muda
KURSUS KEPIMPINAN BADAN BERUNIFORM, KELAB DAN PERSATUAN

Penyelaras En Wasanthan AL Perumel

KARNIVAL SUKAN DAN PERMAINAN
Penyelaras En Rahim bin Mahamad Fadzil

Setiausaha Cik Norazura bt Osman
KARNIVAL PASUKAN BADAN BERUNIFORM

Penyelaras Cik Khadijah bt Abdul Jalil
Tresure Hunt – Cik Norazura bt Osman

Masakan Rimba – Cik Wahida Amalin Bt Yusoff

Kawad Kaki – Mohd Adnan bin Omar
MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

Penyelaras En Wasanthan AL Perumel

Setiausaha Cik Norazura bt Osman
PERKHEMAHAN BERSEPADU PBB

Penyelaras Cik Khadijah bt Abdul Jalil
AJK Cik Norazura bt Osman


SAMBUTAN HARI GURU/
SAMBUTAN HARI RAYA

Penyelaras Penyelaras Sambutan dan Perayaan
Setiausaha Setiausaha KGK
Bidang Tugas
1. Merancang kertas kerja dan perbelanjaan yang diperlukan untuk acara /Program/sambutan yang

akan dijalankan.
2. Memastikan perjalanan acara sebelum dan selepas dapat diuruskan dengan sempurna.

3. Membuat laporan mengenai acara/sambutan dibuat dan dihantar kepada GPK KO-KU
4. Memastikan perlaksanaan acara/sambutan berjalan mengikut jadual/takwim


17 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


4.10 Jawatankuasa PAJSK dan Pemantauan Kokurikulum

Pengerusi En Ahmad Shakri bin Hamzah Guru Besar

Tim/Pengerusi Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK KO-KU
N/Pengerusi 1 En Johari bin Ahmad GPK 1

N/Pengerusi 2 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Penyelaras En Wasanthan AL Perumel Su Kokurikulum

AJK En Rahim bin Mahamad FAdzil SU Sukan

Cik Khadijah bt Abdul Jalil Penyelaras pasukan Beruniform
Pn Nor Hanani bt Sulaiman Penyelaras Kelab dan Persatuan

Cik Norazura bt Osman Penyelaras Kelab Sukan dan Permainan

Guru Kelas Tahun 4,5 & 6

Bidang Tugas
1. Memastikan Pengisian Markah PAJSK unit masing-masing sebelum tarikh berakhir.

2. Memastikan SIJIL PAJSK diedarkan kepada Murid bersama-sama dengan sijil UPSR.
3. Melaporkan dapatan (Gred, Peratus dan GPS) kepada GB/GPK Koko untuk tujuan

pengisian markah SKPMg2
4. Menyediakan Evidens-evidens berkaitan unit masing-masing

5. Membuat pemantauan aktiviti Kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah.


4.11 JAWATANKUASA PENINGKATAN PROFESIONALISME KEGURUAN ( KOKURIKULUM)
Pengerusi En Ahmad Shakri bin Hamzah Guru Besar

Tim/Pengerusi Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK KO-KU

N/Pengerusi 1 En Johari bin Ahmad GPK 1
N/Pengerusi 2 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM

Penyelaras En Wasanthan AL Perumel SU Kurikulum
Setiausaha Su Ladap

AJK Rahim bin Mahamad Fadzil SU Sukan
Cik Khadijah bt Abdul Jalil Penyelaras pasukan Beruniform

Pn Nor Hanani bt Sulaiman Penyelaras Kelab dan Persatuan

Cik Norazura bt Osman Penyelaras Kelab Sukan dan Permainan


18 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


KURSUS KEJURULATIHAN BOLA BALING
Penyelaras En Mohd Ismail bin Mohd Yusoff

Setiausaha Cik Norazura bt Osman


BENGKEL IKATAN DAN SIMPULAN

Penyelaras En Rahim bin Mahamad Fadzil
Setiausaha Cik Khadijah bt Abdul Jalil
4.12 JAWATAN KUASA PENINGKATAN KEMAHIRAN (MURID)


Pengerusi En Ahmad Shakri bin Hamzah Guru Besar

Tim/Pengerusi Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK KO-KU
N/Pengerusi 1 En Johari bin Ahmad GPK 1

N/Pengerusi 2 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM
Penyelaras En Wasanthan AL Perumel SU Kurikulum

Setiausaha En Rahim bin Mahamad Fadzil SU Sukan

AJK Cik Norazura bt Osman Penyelaras Kelab Sukan dan Permainan
Pn Zairani bt Che Ab Hamid Jurulatih Bola Jaring

Cik Wahida Amalin bt Yusoff Pen Jurulatih Bola Jaring
En Mohd Ismail bin Mohd Yusoff Jurulatih Bola Baling (L)

En Mohd Suhaimi b.Yusoff Jurulatih Bola Baling (P)
Rahim bin Mahamad Fadzil Jurulatih Merentas Desa

Cik Khadijah bt Abdul Jalil Jurulatih Catur/Sahibba

AKTIVITI/PROGRAM Klinik Sukan Bola Baling
Klinik Bola Jaring

Klinik Bola Sepak
Latihan Pasukan Elit Bola Baling

Latihan Pasukan Elit Bola Jaring
Latihan Pasukan Elit Bola Sepak

Latihan Pasukan Pelapis Bola Baling
Latihan Pasukan Pelapis Bola Jaring

Latihan Pasukan Pelapis Bola Sepak


19 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM
4.13 JAWATANKUASA LAWATAN


Pengerusi En Ahmad Shakri bin Hamzah Guru Besar

Tim/Pengerusi Pn Suriani bt Abdullah @ Mohd GPK KO-KU
N/Pengerusi 1 En Johari bin Ahmad GPK 1

N/Pengerusi 2 Pn Zuwariah bt Mahmud GPK HEM

Penyelaras En Wasanthan Al Perumel SU Kurikulum
Setiausaha En Rahim bin Mahamad Fadzil SU Sukan

AJK Penyelaras Tahun 6

Khadijah bt Abdul Jalil Penyelaras Pasukan Badan Beruniform
Cik Wahida Amalin bt Yusoff Penyelaras Kelab dan Persatuan

Cik Norazura bt Osman Penyelaras Sukan dan Permainan

CARTA GANTT AKTIVITI KOKURIKULUM PERINGKAT SEKOLAH TINDAKAN
B BIL
MEI
JUN
MAC
JULAI
APRIL
OGOS

JANUARI
FEBRUAI
DISEMBR
PERKARA
OKTOBER
SEPTEMBER NOVEMBER

X X X X
1 Mesyuarat Induk KoKurikulum
SU Kokurikulum
Merentas Desa Peringkat
Sekolah
En Rahim/En
Latihan Pasukan Sekolah Wasanthan
Merentas Desa
2 X
3 Kem Kepimpinan X SU Kokurikulum
Mesyuarat Sukantara

Sukantara
S/U Sukan
4 X
Mesyuarat Kejohanan Sukan
Sukan Tahunan
5 X SU Sukan


20 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


 Aktiviti Kelab dan
Persatuan
 Aktiviti Pasukan badan SU Kokurikulum/
Beruniform Penyelaras/
 Aktiviti Sukan dan X X X X X X X X X X Guru Penasihat
Permainan
6
Peningkatan Profesionalisme
Keguruan
 Kursus Kejurulatihan
Bola Baling
 Bengkel ikatan dan SU Kokurikulum
7 simpulan X


Norazura bt
8 Klinik Sukan Bola Baling X OSman
Su
Sukan/Penyelar
as Sukan dan
9 Klinik sukan Bola Jaring X Permainan
Su
Sukan/Penyelar
as Sukan dan
10 Klinik Sukan Bola Sepak X Permainan
Su Sukan
Mesyuarat/membentang Kertas Penyelaras
Kerja Karnival sukan dan Kelab dan
Permainan Persatuan
11 X


KARNIVAL Sukan dan  Rahim
Permainan  Norazura
12 X
Latihan Pasukan Sekolah
Bola Baling Jurulatih/
13 X Pen Jurulatih
Latihan Pasukan Sekolah
Catur Jurulatih/
14 X X Pen Jurulatih
Latihan Pasukan Sekolah
Padang dan Balapan Jurulatih/
15 X X Pen Jurulatih
Latihan Pasukan Sekolah
Bola Jaring Jurulatih/
16 X X Pen Jurulatih
Latihan Pasukan Sekolah
Bola Sepak Jurulatih/
17 X X Pen Jurulatih


Latihan Pasukan Sekolah Jurulatih/Penolo
18 Badminton X ng Jurulatih
Karnival Kelab dan Persatuan
(pertandingan)
 Bicara Berirama Penyelaras : Pn
 Choral Speaking Nor Hanani bt
 Roket Air Sulaiman
19 X


21 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


Karnival Pasukan Badan
Beruniform
(Pertandingan)
 Kawad Kaki
 Gajet Penyelaras : Cik
20  Masakan Rimba X Khadijah
Karnival Kelab dan Persatuan
 Pertandingan
Mewarna
 Pertandingan
keceriaan Kelas
 Pertandingan
Pakaian Beragam
 Pertandingan Sajak
 Pertandingan Basikal
Berhias Penyelaras
(Sempena Bulan Kebangsaan) Cik Khadijah
21 X


Pn Faridah bt
22 Program Khidmat Masyarakat X Muda

 Khadijah
Perkhemahan badan Beruniform X
2324 Hari Sukan Negara X SU Sukan
Feb-Kendiri
Mei-Su Koko
Sept-GPK
Pencerapan Aktiviti KOKO
25 KOKO/KBAT X X X
Guru Penasihat
Guru Kelas
SU Sukan
Guru M/p PJ
Penyelaras
26 Pengisian Data PAJSK-Online X X X Nilam

Penyelaras
Sukan dan
27 Minggu Kecergasan X Permainan

Jurulatih dan
Penolong
28 Latihan Pasukan Pelapis X X X X Jurulatih
SU kokurikulum
Penyelaras
Sukan
Permainan
penyelaras
Kelab dan
Perhimpunan Bulanan persatuan
29 Kokurikulum X X X X X X X X X X X X Penyelaras PBB22 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


DISEMBER 2017
SK LKTP KERATONG 7
TAKWIM KOKURIKULUM TAHUN 2019
JANUARIMINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
ISNIN
SELASA 1 CUTI TAHUN BAHARU 2019
1 RABU 2
KHAMIS 3
JUMAAT 4
SABTU 5
AHAD 6
ISNIN 7
SELASA 8 LATIHAN PASUKAN ELIT BOLA BALING 5.30-6.30PTG
2 RABU 9 MESYUARAT AGUNG PBB/KP/SPP
KHAMIS 10 LATIHAN RENTAS DESA 5.30-6.30 PTG
JUMAAT 11 LATIHAN PASUKAN ELIT BOLA JARING 5.30-6.30PTG
SABTU 12
AHAD 13
ISNIN 14
SELASA 15 LATIHAN PASUKAN ELIT BOLA JARING 5.30-6.30PTG
3 RABU 16 PERJUMPAAN PBB BIL- 2
KHAMIS 17 LATIHAN RENTAS DESA 5.00-6.00
JUMAAT 18
SABTU 19 KLINIK BOLA BALING
AHAD 20
ISNIN 21 PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM
SELASA 22 LATIHAN PASUKAN ELIT BOLA JARING 5.30-6.30PTG
4 RABU 23 PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN- 2
KHAMIS 24 LATIHAN PASUKAN ELIT BOLA JARING 5.30-6.30PTG
JUMAAT 25 KEJOHANAN MERENTAS DESA AKHIR 7.40-9.40PG
SABTU 26 KURSUS KEPIMPINAN UNIT KOKURIKULUM
AHAD 27
ISNIN 28
SELASA 29 LATIHAN PASUKAN ELIT BOLA JARING 5.30-6.30PTG
5 RABU 30 PERJUMPAAN SUKAN & PERMAINAN -2
KHAMIS 31 MESYUARAT KEJOHANAN SUKAN
JUMAAT


23 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


FEBRUARI


MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
JUMAAT 1
SABTU 2
AHAD 3
ISNIN 4 CUTI TAHUN BARU CINA
SELASA 5
CUTI TAHUN BARU CINA
6 RABU 6
KHAMIS 7 CUTI TAHUN BARU CINA
JUMAAT 8 CUTI TAHUN BARU CINA 5.30-6.30PTG
SABTU 9
AHAD 10
ISNIN 11 LATIHAN PASUKAN ELIT BOLA BALING 5.30-6.30PTG
SELASA 12 LATIHAN PASUKAN ELIT BOLA BALING 5.30-6.30PTG
7 RABU 13 PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN - 3
KHAMIS 14 LATIHAN SUKAN 5.00-6.30
JUMAAT 15
SABTU 16 KLINIK BOLA JARING
AHAD 17
PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM
ISNIN 18 /LATIHAN BOLA BALING/ CATUR 5.30-6.30PTG
LATIHAN PASUKAN ELIT BOLA
8 SELASA 19 BALING/CATUR 5.30-6.30PTG
RABU 20 PERJUMPAAN SUKAN PERMAINAN -3
KHAMIS 21 SUKANTARA 7.45-10.00PG
JUMAAT 22 SUKANTARA 7.45-10.00PG
SABTU 23
AHAD 24
ISNIN 25 LATIHAN CATUR /OLAHRAGA 5.30-6.30PTG
SELASA 26 LATIHAN CATUR /OLAHRAGA 5.30-6.30PTG
9 RABU 27 PERJUMPAAN PBB -3
KHAMIS 28 LATIHAN SUKAN 5.00-6.30
JUMAAT

24 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM
MAC


MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN

JUMAAT 1
SABTU 2
AHAD 3
ISNIN 4 LATIHAN CATUR /OLAHRAGA 5.30-6.30PTG
SELASA 5 MESYUARAT INDUK KOKURIKULUM BIL 2
10 RABU 6 PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN 4
KHAMIS 7 LATIHAN SUKAN 5.00-6.30
JUMAAT 8
SABTU 9 KURSUS KEJURULATIHAN BOLA BALING
AHAD 10
ISNIN 11
SELASA 12 ACARA AWAL 7.40-9.40
11 RABU 13 PERJUMPAAN SUKAN PERMAINAN 4
KHAMIS 14 ACARA AWAL 7.40-9.40
JUMAAT 15
SABTU 16 KLINIK BOLA SEPAK
AHAD 17
ISNIN 18 PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM
SELASA 19 RAPTAI SUKAN
12 RABU 20 PERJUMPAAN PBB -4
KHAMIS 21 SUKAN TAHUNAN
JUMAAT 22
SABTU 23
AHAD 24
ISNIN 25
SELASA 26
RABU 27 CUTI PENGGAL PERTAMA
KHAMIS 28
JUMAAT 29
SABTU 30
AHAD 31


25 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM
APRILMINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
ISNIN 1
SELASA 2 LATIHAN PASUKAN B.JARING/B.SEPAK 5.00-6.30PTG
13 RABU 3 PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN 5
KHAMIS 4 LATIHAN PASUKAN B.SEPAK 5.00-6.30PTG
JUMAAT 5 LATIHAN PASUKAN B.SEPAK 5.00-6.30PTG
SABTU 6
AHAD 7
ISNIN 8
SELASA 9 LATIHAN PASUKAN B.JARING/B.SEPAK 5.00-6.30PTG
14 RABU 10 PERJUMPAAN SUKAN PERMAINAN 5
KHAMIS 11 LATIHAN PASUKAN B.SEPAK 5.00-6.30PTG
JUMAAT 12
SABTU 13
AHAD 14
ISNIN 15 PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM
SELASA 16 LATIHAN PASUKAN B.SEPAK 5.00-6.30PTG
Pertandingan
15
RABU 17 PERJUMPAAN PBB 5 ikatan
KHAMIS 18 LATIHAN PASUKAN B.SEPAK 5.00-6.30PTG
JUMAAT 19
SABTU 20
AHAD 21
ISNIN 22
SELASA 23
16 RABU 24 PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN 6
KHAMIS 25
JUMAAT 26
SABTU 27
AHAD 28
ISNIN 29
SELASA 30
17

26 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


MEI

MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
RABU 1 CUTI HARI PEKERJA
17 KHAMIS 2 PERJUMPAAN SUKAN DAN PERMAINAN 6 4.30-6.30PTG
JUMAAT 3
SABTU 4
AHAD 5
ISNIN 6
SELASA 7 CUTI HARI HOL
18 RABU 8 PERJUMPAAN PBB -6
KHAMIS 9 MESYURAT KARNIVAL SUKAN DAN PERMAINAN
JUMAAT 10
SABTU 11
AHAD 12
ISNIN 13
SELASA 14
19 RABU 15 PERJUMPAAN KELAB PERSATUAN -7
KHAMIS 16
JUMAAT 17
SABTU 18
AHAD 19
ISNIN 20 PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM
SELASA 21 KARNIVAL SUKAN DAN PERMAINAN
20 RABU 22 CUTI NUZUL QURAN
KHAMIS 23 PERJUMPAAN SUKAN PERMAINAN -7 4.30-6.30PM
JUMAAT 24
SABTU 25
AHAD 26
ISNIN 27
SELASA 28
RABU 29 CUTI PENGGAL KE-2
KHAMIS 30
JUMAAT 31
SABTU
AHAD27 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM
JUN


MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN

SABTU 1
AHAD 2
ISNIN 3 CUTI PENGGAL KE-2
SELASA 4
RABU 5 HARI RAYA AIDILFITRI
KHAMIS 6 HARI RAYA AIDILFITRI
JUMAAT 7
SABTU 8
AHAD 9
ISNIN 10 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
SELASA 11
21 RABU 12 PERJUMPAAN PBB-7
KHAMIS 13
JUMAAT 14
SABTU 15
AHAD 16
ISNIN 17 PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM
SELASA 18
22 RABU 19 PERJUMPAAN KELAB PERSATUAN 8
KHAMIS 20
JUMAAT 21
SABTU 22
AHAD 23
ISNIN 24
SELASA 25
23 RABU 26 PERJUMPAAN SUKAN PERMAINAN 8
KHAMIS 27
JUMAAT 28
SABTU 29
AHAD 3028 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM
JULAI


MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN

ISNIN 1
SELASA 2
24 RABU 3 PERJUMPAAN PBB -8
KHAMIS 4
JUMAAT 5
SABTU 6
AHAD 7
ISNIN 8
SELASA 9
25 RABU 10 PERJUMPAAN KELAB PERSATUAN -9
KHAMIS 11
JUMAAT 12
SABTU 13
AHAD 14
ISNIN 15 PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM
SELASA 16
26 RABU 17 PERJUMPAAN SUKAN PERMAINAN 9
KHAMIS 18 MESYUARAT INDUK KOKURIKULUM BIL 3
JUMAAT 19
SABTU 20
AHAD 21
ISNIN 22 PELANCARAN MINGGU KECERGASAN
SELASA 23
27 RABU 24 PERJUMPAAN PBB- 9
KHAMIS 25
JUMAAT 26 PENUTUP MINGGU KECERGASAN
SABTU 27
AHAD 28
ISNIN 29
28 SELASA 30
RABU 31 PERJUMPAAN KELAB PERSATUAN 10


29 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM
OGOS


MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN

KHAMIS 1
28
JUMAAT 2
SABTU 3
AHAD 4
ISNIN 5
SELASA 6
29 RABU 7 PERJUMPAAN SUKAN PERMAINAN 10
KHAMIS 8
JUMAAT 9
SABTU 10 LATIHAN PASUKAN PELAPIS 7.30-10.00PG
AHAD 11 HARI RAYA HAJI
ISNIN 12
SELASA 13
RABU 14 CUTI PENGGAL KE-3
KHAMIS 15
JUMAAT 16
SABTU 17
AHAD 18
ISNIN 19 PEMBUKAAN BULAN KEBANGSAAN
SELASA 20
30 RABU 21 PERJUMPAAN PBB-10 KARNIVAL PBB
KHAMIS 22 LATIHAN PASUKAN PELAPIS 5.30-6.30PTG
JUMAAT 23 LATIHAN PASUKAN PELAPIS 5.30-6.30PTG
SABTU 24
AHAD 25
ISNIN 26
SELASA 27
RABU 28 PERJUMPAAN KELAB PERSATUAN -11 KARNIVAL KP
31 5.30-6.30PTG
KHAMIS 29 LATIHAN PASUKAN PELAPIS
5.30-6.30PTG
JUMAAT 30 LATIHAN PASUKAN PELAPIS
SABTU 31 CUTI HARI KEMERDEKAAN
AHAD30 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM

SEPTEMBER


MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
AHAD 1
ISNIN 2 CUTI AWAL MUHARRAM
SELASA 3
32 RABU 4 PERJUMPAAN SUKAN PERMAINAN -11
KHAMIS 5
JUMAAT 6
SABTU 7
AHAD 8
ISNIN 9 KEPUTERAAN YDP
SELASA 10
33 RABU 11 PERJUMPAAN PBB-11
KHAMIS 12
JUMAAT 13 PENUTUP BULAN KEBANGSAAN
SABTU 14
AHAD 15
ISNIN 16 CUTI HARI MALAYSIA
SELASA 17
34 RABU 18 PERJUMPAAN KELAB PERSATUAN -12
KHAMIS 19
JUMAAT 20
SABTU 21 LATIHAN PASUKAN PELAPIS 7.30-10.00PG
AHAD 22
ISNIN 23
SELASA 24 PEPERIKSAAN
35 RABU 25 UPSR
KHAMIS 26
JUMAAT 27
SABTU 28 BENGKEL IKATAN DAN SIMPLAN SEMUA GURU
AHAD 29
36 ISNIN 3031 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM

OKTOBER

MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
SELASA 1 KHIDMAT MASYARAKAT THN 6
RABU 2 PERJUMPAAN SUKAN PERMAINAN 12
36
KHAMIS 3
JUMAAT 4 PERKHEMAHAN BERSEPADU PBB
SABTU 5 PERKHEMAHAN BERSEPADU PBB
AHAD 6
ISNIN 7
SELASA 8
37 RABU 9 PERJUMPAAN PBB -12
KHAMIS 10
JUMAAT 11
SABTU 12 HARI SUKAN NEGARA
AHAD 13
ISNIN 14 PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM
SELASA 15 MESYUARAT INDUK KOKURIKULUM BIL 4
RABU 16
38
5.30-6.30PTG
KHAMIS 17 LATIHAN PASUKAN PELAPIS
5.30-6.30PTG
JUMAAT 18 LATIHAN PASUKAN PELAPIS
SABTU 19
AHAD 20

ISNIN 21
SELASA 22
39 RABU 23

KHAMIS 24 KEPUTERAAN SULTAN PAHANG
JUMAAT 25 CUTI DEEPAVALI
SABTU 26
AHAD 27
ISNIN 28 CUTI DEEPAVALI
SELASA 29 CUTI DEEPAVALI
40 RABU 30
KHAMIS 31
JUMAAT32 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUMNOVEMBER

MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
40 JUMAAT 1
SABTU 2
AHAD 3
ISNIN 4 LATIHAN PASUKAN PELAPIS
SELASA 5 LATIHAN PASUKAN PELAPIS
41 RABU 6 LATIHAN PASUKAN PELAPIS
KHAMIS 7 LATIHAN PASUKAN PELAPIS
JUMAAT 8 LATIHAN PASUKAN PELAPIS
SABTU 9
AHAD 10
ISNIN 11 LATIHAN PASUKAN PELAPIS
SELASA 12 LATIHAN PASUKAN PELAPIS
42 RABU 13 LATIHAN PASUKAN PELAPIS
KHAMIS 14 LATIHAN PASUKAN PELAPIS
JUMAAT 15 LATIHAN PASUKAN PELAPIS
SABTU 16
AHAD 17
ISNIN 18 PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM
SELASA 19
43 RABU 20
KHAMIS 21
JUMAAT 22
SABTU 23
AHAD 24
ISNIN 25
SELASA 26
44 RABU 27 CUTI PENGGAL AKHIR TAHUN
KHAMIS 28
JUMAAT 29
SABTU 30
AHAD 31
33 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUMDISEMBER


MINGGU HARI TARIKH AKTIVITI CATATAN
ISNIN 1
SELASA 2
45 RABU 3
KHAMIS 4
JUMAAT 5
SABTU 6
AHAD 7
ISNIN 8
SELASA 9
46 RABU 10
KHAMIS 11
JUMAAT 12
SABTU 13
AHAD 14
ISNIN 15
SELASA 16
47 RABU 17
KHAMIS 18
JUMAAT 19
SABTU 20
AHAD 21
ISNIN 22
SELASA 23
48 RABU 24
KHAMIS 25
JUMAAT 26
SABTU 27
AHAD 28
ISNIN 29
49 SELASA 30
RABU 31
34 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM TAHUN 2019
MURID TAHAP 2 ( TAHUN 3,4,5,DAN 6)
SETIAP HARI RABU
BIL TARIKH PERJUMPAAN Catatatan
1 9 Jan 2019 Mesyuarat Agung Pasukan Beruniform /Kelab dan 7.40pg -8.40pg
Persatuan/Sukan & Permainan [1] 1.40.ptg-2.40 ptg
2 16 Jan 2019 Perjumpaan Pasukan badan Beruniform [2] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
3 23 Jan 2019 Perjumpaan Kelab dan Persatuan [2] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
4 30 Jan 2019 Perjumpaan Sukan dan Permainan [2] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
5 13 Feb 2019 Perjumpaan Kelab dan Persatuan [3] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
6 20 Feb 2019 Perjumpaan Sukan dan Permainan [3] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
7 27 Feb 2019 Perjumpaan Pasukan badan Beruniform [3] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
8 6 Mac 2019 Perjumpaan Kelab dan Persatuan [4] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
9 13 Mac 2019 Perjumpaan Sukan dan Permainan [4] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
10 20 Mac 2019 Perjumpaan Pasukan badan Beruniform [4] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
11 3 April 2019 Perjumpaan Kelab dan Persatuan [5] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
12 10 Apr 2019 Perjumpaan Sukan dan Permainan [5] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
13 17 Apr 2019 Perjumpaan Pasukan badan Beruniform [5] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
14 24 Apr 2019 Perjumpaan Kelab dan Persatuan [6] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
15 2 Mei 2019 Perjumpaan Sukan dan Permainan [6] Khamis 4.30-6.30ptg
16 8 Mei 2019 Perjumpaan Pasukan badan Beruniform [6] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
17 15 Mei 2019 Perjumpaan Kelab dan Persatuan [7] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
18 23 Mei 2019 Perjumpaan Sukan dan Permainan [7] Khamis 4.30-6.30ptg
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
19 6 Jun 2019 Perjumpaan Pasukan badan Beruniform [7] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
20 19 Jun 2019 Perjumpaan Kelab dan Persatuan [8] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
21 26 Jun 2019 Perjumpaan Sukan dan Permainan [8] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg35 | P a g e

PROSPEKTUS 2019 SKK7
KOKURIKULUM


22 3 Julai 2019 Perjumpaan Pasukan badan Beruniform [8] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg

23 10 Julai 2019 Perjumpaan Kelab dan Persatuan [9] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
24 17 Julai 2019 Perjumpaan Sukan dan Permainan [9] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
25 24 julai 2019 Perjumpaan Pasukan badan Beruniform [9] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
26 30 Julai 2019 Perjumpaan Kelab dan Persatuan [10] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
27 7 Ogos 2019 Perjumpaan Sukan dan Permainan [10] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
28 21 Ogos 2019 Perjumpaan Pasukan badan Beruniform [10] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
29 28 Ogos 2019 Perjumpaan Kelab dan Persatuan [11] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
30 4 Sept 2019 Perjumpaan Sukan dan Permainan [11] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
31 11 Sept 2019 Perjumpaan Pasukan badan Beruniform [11] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.10 ptg
32 18 Sept 2019 Perjumpaan Kelab dan Persatuan [12] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
32 2 Okt 2019 Perjumpaan Sukan dan Permainan [12] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg
34 9 Okt 2018 Perjumpaan Pasukan badan Beruniform [12] 7.40pg -8.40pg
1.40.ptg-2.40 ptg


36 | P a g e


Click to View FlipBook Version