The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suriani7672, 2018-12-26 04:00:46

prospektus hem

PROSPEKTUS SKK7
HEM
1 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
HEMISI KANDUNGAN


PENGURUSAN HAL EHWAL MURID


BIL PERKARA MUKA
SURAT

1 Matlamat , Visi dan Misi Pengurusan Hal Ehwal Murid 2

2 Dasar dan hala tuju HEM ( KPI ) 3 - 4

3 Carta Organisasi Pengurusan Hal Ehwal Murid 5

4 Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid 6

5 Jawatankuasa Disiplin dan Badan Pengawas 6-7

6 Jawatankuasa Bimbingan & Kaunseling 7

7 Jawatankuasa Bantuan dan Kebajikan Murid 7-8

8 Jawatankuasa RMT 8

9 Jawatankuasa Kantin 8

10 Jawatankuasa Bina Insan 9

11 Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) 9

12 Jawatankuasa 3K ( Keselamatan, Kesihatan,Kebersihan) 10

13 Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 11

14 Jawatankuasa Biasiswa (Yayasan Pahang) 12


15
Jawatankuasa SARANA
12
Carta Gantt Pengurusan Hal Ehwal Murid 13-15
16

2 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
HEMKey Perfomance Indicator (KPI) HEM 2018
VISI
MELAHIRKAN MURID-MURID BERAKHLAK CEMERLANG KEARAH
MEREALISASIKAN MATLAMAT SEKOLAH CEMERLANG

MISI
MEMANTAPKAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN UNIT HEM BAGI

MEMBENTUK BUDAYA SEKOLAH YANG TERPUJIOBJEKTIF UMUM HEM1. Melahirkan generasi pelajar yang berkeperibadian serta berdisiplin tinggi.
2. Mewujudkan suasana pendidikan yang kondusif serta selamat dan ceria.

3. Melahirkan generasi yang kreatif dan kritis dalam mengutamakan kesihatan
fizikal, rohani dan jasmani.
4. Berusaha memaksimumkan keperluan murid miskin.

5. Mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitarannya secara berterusan
dengan sokongan seluruh warga sekolah, ibubapa serta komuniti setempat.

3 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
HEM
DASAR DAN HALA TUJU

UNIT HAL EHWAL MURID 2019
1. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid

 Pentaksiran Psikometrik, Ujian Apitud (Inventori Kecerdasan Pelbagai IKeP)


2. Sikap dan Perlakuan Positif Murid (Pembangunan Kemahiran Insaniah –soft skill)

 Lebih daripada 98.00 peratus murid mengamalkan sekurang-kurangnya 8 daripada
13 sikap dan perlakuan positif yang terpuji dan boleh diteladani (berdasarkan
senarai semak Pembangunan Kemahiran Insaniah – soft skill ) pada tahun 2020
(1. Tanggung jawab sosial, 2. Menghargai Alam Sekitar, 3. Etika, Moral dan Profesionalisme 4.
Kerohanian/Spiritual. 5. Komunukasi 6. Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah 7.
Kepimpinan 8. Kerja Sepasukan 9. Keusahawanan 10. Pengurusan 11. Teknologfi Maklumat &
Komunikasi 12. Pembelajaran Sepanjang Hayat 13. Globalisasi
3. Salah Laku Disiplin
3.1 Lebih daripada 90 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada
tahun 2020
3.2 Lebih daripada 95 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada
tahun 2020.
3.3 Jangkaan 100 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun
2020
4. Kehadiran Ke Sekolah
4.1 Lebih daripada 96.00 peratus kehadiran murid ke sekolah pada tsahun 2020
4.2 Lebih daripada 96.00 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 95.00 peratus
kehadiran setiap tahun setiap murid pada tahun 2020

5. Pencapaian Prestasi Kepimpinan dan Pengurusan Sekolah Yang Cemerlang.

Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2 –
5.1 Skor bagi Standard 2 –Pengurusan HEM 98 peratus6. Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin /Dapur Asrama
6.1 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Kantin pada tahap Baik pada
tahun 2020.


7. Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas


4 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
HEM7.1 Sekolah memperolehi Status Kebersihan Tandas pada Tahap Baik pada tahun
2020.

8. Penarafan Prestasi Sekolah Selamat
8.1 Sekolah memperolehi Status Sekolah Selamat pada tahap Baik pada Tahun 2020.


9. Kepuasan Pelanggan
9.1 Kurang daripada 3 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolahg pada
Tahun 2020.
9.2 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor 3.90 pada Tahun 2020.

10. Penglibatan Ibu Bapa.
10.1 Lebih daripada 95.00 peratus kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada
Tahun 2020.

11. Hubungan Luar
11.1 Lebih daripada 3 sekolah luar hadir melaksanakan penandaarasan pada Tahun
2020

12. Sarana Sekolah.
Sekolah memperolehi :
12.1 Tahap Cemerlang aspek Iklim,Komunikasi Berkesan,Sokongan Terhadap
Kejayaan Murid, Tanggungjawab Bersama, Keputusan Bersama, Kerjasama
Dengan Komuniti pada Tahun 2020.

13. Sarana Ibu Bapa
Sekolah memperolehi:
13.1 Kurang daripada 20.00 peratus tahap ASAS penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak pada Tahun 2020
13.2 50.00 peratus tahap SEDERHANA penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran
anak-anak pada Tahun 2020.
13.3 Lebih daripada 30.00 peratus tahap CEMERLANG penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak pada Tahun 2020


14. Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers,
Students, Parents Voice)
14.1 Lebih daripada 5.00 peratus skor Persepsi Guru, Murid dan Ibu bapa terhadap
Iklim Sekolah pada Tahun 2020.
5 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
HEM

ORGANISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURIDPENGERUSI

EN AHMAD SHAKRI B HAMZAH
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
EN JOHARI BIN AHMAD PN ZUWARIAH BT MAHMUD PN SURIANI BT ABDULLAH @ MOHD

GPK PENTADBIRAN GPK HEM GPK KO KOSU HEM

PN WAN ARDA BT WAN SEMAIL
BINA INSAN DISIPLIN & BADAN PENGAWAS
PN WAN ARDA
CIK WAHIDA AMALIN BT YUSOFF EN MOHD ADNAN B OMAR
RMT BIMBINGAN & KAUNSELING
PN NORHANANI BT SULAIMAN PN WAN ARDA BT WAN SEMAIL
BIASISWA & KEBAJIKAN
PN ZAIRANI BT CHE ABD HAMID
KANTIN PPDa

PN FARIDAH BT MUDA EN MOHD SUHAIMI B MOHD YUSOFFSKIM PINJAMAN BUKU TEKS 3K
CIK KHADIJAH BT ABD JALIL EN RAHIM B MAHAMAD FADZILBIASISWA KEBAJIKAN

CIK WAHIDAH AMALIN BT YUSOFF PN NUR AZWA BT SANUDIN
SARANA
PN RASHIDATUL HUSNA BT

ABDUL MAJED

6 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
HEM
3.0 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

3.1 Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid

Pengerusi En Ahmad Shakri b Hamzah Guru Besar
Timb. Pengerusi Pn Zuwariah bt Mahmud PK HEM
Naib Pengerusi 1 En Johari b Ahmad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 11 Pn Suriani bt Abdullah PK KO
Setiausaha Pn Wan Arda bt Wan Semail
AJK En Mohd Adnan b Omar S/U Disiplin & Pengawas
En Cik Wahida Amalin bt Yusoff S/U Bina Insan
Pn Wan Arda bt Wan Semail S/U Bimbingan dan Kaunseling
Pn Nor Hanani bt Sulaiman S/U RMT
Pn Faridah bt Muda S/U Kantin
Cik Khadijah bt Abdul Jalil S/U SPBT
En Rahim b Mahamad Fadzil S/U 3K
En Mohd Suhaimi b Yusoff S/U PPDa
Pn Nur Azwa bt Sanudin S/U Kebajikan
Cik Wahida Amalin bt Yusoff S/U Biasiswa
Pn Rashidatul Husna bt Abdul S/U Sarana
Majed


Bidang Tugas :

i) Mengenalpasti potensi murid dan memupuknya hingga ke tahap cemerlang.
ii) Memberikan khidmat bantuan kepada murid yang bermasalah
iii) Menguruskan hal-hal berkaitan kebajikan murid.
iv) Mengelolakan program orientasi murid.
v) Mengelolakan program latihan kepimpinan dan organisasi pelajar.
vi) Mengatur dan mengelola aktiviti untuk mencapai kecemerlangan murid dan sekolah.
vii) Mengurus perkembangan disiplin dan sahsiah murid yang cemerlang.
viii) Mengurus segala mesyuarat, mengemaskini sistem fail dan menyedia laporan dari semasa
ke semasa dengan cekap dan sistematik.
1x) Menyertai sebarang pertandingan luar yang boleh meningkatkan prestasi
dan pencapaian sekolah selaras dengan konsep kemenjadian murid dan
kecemerlangan sekolah.


3.2 Jawatankuasa Disiplin dan Badan Pengawas

Pengerusi En Ahmad Shakri b Hamzah Guru Besar
Timb Pengerusi Pn Zuwariah bt Mahmud PK HEM
Naib Pengerusi 1 En Johari b Ahmad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 11 Pn Suriani bt Abdullah PK KO
Setiausaha En Mohd Adnan b Omar
AJK En Mohd Ismail b Mohd Yusof
En Wasanthan a/l Perumel
Cik Wahida Amalin bt Yusof
Cik/En X


7 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
HEM
Bidang Tugas:

i. Membantu pentadbir sekolah menggubal peraturan /undang-undang sekolah.
ii. Mengambil tindakan ke atas pelajar yang melanggar peraturan sekolah.
iii. Menjaga ketenteraman sekolah daripada ancaman dari dalam dan luar sekolah.
iv. Menjadi penghubung di antara pihak sekolah dengan institusi luar seperti pihak polis dan
jabatan kesihatan, unit dadah dan masyarakat.
v. Memilih dan melantik pengawas.
vi. Membantu guru/pihak sekolah menguatkuasakan undang-undang sekolah.
vii. Memastikan pengawas menjalankan tugas dengan sempurna & berkelakuan baik.
viii. Mengatur jadual tugas pengawas (di perhimpunan, di kelas, di kantin,di pintu pagar)
ix. Mengadakan mesyuarat / perjumpaan bulanan untuk pengawas.
x. Membuat pemeriksaan / pemantauan berterusan.


3.3 Jawatankuasa Bimbingan & Kaunseling
Pengerusi En Ahmad Shakri b Hamzah Guru Besar
Timb Pengerusi Pn Zuwariah bt Mahmud PK HEM
Naib Pengerusi 1 En Johari b Ahmad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 11 Pn Suriani bt Abdullah PK KO
Setiausaha Pn Wan Arda bt Wan Semail

AJK SEMUA GURU KELASBidang Tugas :

i. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling dan laporan yang diperlukan.
ii. Merancang dan menyelaras aktiviti bimbingan dan kaunseling.
iii. Mengadakan runding cara dengan pelajar-pelajar yang menghadapi masalah peribadi dan
merekodkan butir-butir runding cara secara sulit.
iv. Merancang dan melaksanakan program kebajikan.
v. Orientasi murid-murid baru.


3.4 Jawatankuasa Kebajikan

Pengerusi En Ahmad Shakri b Hamzah Guru Besar
Timb Pengerusi Pn Zuwariah bt Mahmud PK HEM
Naib Pengerusi 1 En Johari b Ahmad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 11 Pn Suriani bt Abdullah PK KO
Setiausaha Pn Nur Azwa bt Sanuddin
AJK Pn Nur Azwa bt Sanudin Guru KWAPM
Pn Nur Asila bt Abu Sujak Tabungan
Cik Norazura bt Osman Program Susu 1 Malaysia
Pn Wan Arda Wan Semail Program Susu 1 Malaysia
Guru Kelas BKAP
8 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
HEM
Bidang Tugas :
i. Merancang dan mengadakan projek untuk mengisi Tabung Kebajikan Sekolah.
ii. Mengenalpasti murid-murid yang benar-benar layak untuk menerima bantuan.
iii. Menyediakan, mengedar, mengumpul borang permohonan dan membuat keputusan melalui
mesyuarat.
iv. Mengeluarkan bantuan bentuk wang, pakaian, peralatan, makanan dan lain-lain.
v. Mengurus semua derma dan data pelajar yang berkaitan.

3.5 Jawatankuasa Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

Pengerusi En Ahmad Shakri b Hamzah Guru Besar
Timb Pengerusi Pn Zuwariah bt Mahmud PK HEM
Naib Pengerusi 1 En Johari b Ahmad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 11 Pn Suriani bt Abdullah PK KO
Setiausaha Pn Norhanani bt Sulaiman
AJK En Mohd Nizam b Bakar
Pn Faridah bt Muda
Pn Nur Azwa bt Sanudin
Cik /En X

Bidang Tugas :

i. Mengedarkan dan memproses borang permohonan kepada murid melalui guru kelas.
ii. Memilih dan menyediakan senarai murid yang layak berdasarkan borang permohonan dan
menghantarnya ke JPN untuk kelulusan.
iii. Menyediakan menu makanan berdasarkan menu cadangan dari JPN dan menentukan
penyedia RMT mematuhi menu yang disediakan.
iv. Menyediakan jadual guru bertugas untuk mengawasi murid semasa makan .
v. Merekod kehadiran makan ,merekod prestasi/berat/tinggi murid

3.6 Jawatankuasa Kantin

Pengerusi En Ahmad Shakri b Hamzah Guru Besar
Timb Pengerusi Pn Zuwariah bt Mahmud PK HEM
Naib Pengerusi 1 En Johari b Ahmad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 11 Pn Suriani bt Abdullah PK KO
Setiausaha Pn Faridah bt Muda
AJK Pn Wan Arda Wan Semai
Pn Zairani bt Che Ab Hamid
Mohd Nizam b Bakar

Bidang Tugas:

i. Membantu pihak sekolah mewujudkan suasana di dalam dan di luar kawasan kantin agar
berada dalam keadaan bersih dan kemas.
ii. Membantu pihak sekolah membuat Penilaian Kendiri Kantin setiap bulan.
iii. Memeriksa dapur dan peralatan penyediaan makanan / minuman sama dengan pelaksanaan
peraturan tender.
iv. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan kantin dari aspek kualiti makanan,bersih, bermutu,
berzat, , harga berpatutan dan selamat dimakan.
v. Berbincang dengan pengusaha kantin untuk menyelesaikan masalah berbangkit.


9 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
HEM

3.7 Jawatankuasa Bina Insan

Pengerusi En Ahmad Shakri b Hamzah Guru Besar
Timb Pengerusi Pn Zuwariah bt Mahmud PK HEM
Naib Pengerusi 1 En Johari b Ahmad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 11 Pn Suriani bt Abdullah PK KO
Setiausaha Cik Wahida Amalin bt Yusoff
AJK En Mohd Ismail b Mohd Yusof
En Mohd Adnan b Omar
Pn Wan Arda bt Wan Semail
Pn Rashidatul Husna bt Abd Majed
Pn Nor Hanani bt Sulaiman
Pn Nor Hanani bt Sulaim


Bidang Tugas:

i. Merancang dan menyediakan Buku Program Bina Insan.
ii. Menyediakan jadual waktu beribadah secara berjemaah di surau
iii. Merancang dan menyelenggara surau sekolah
iv. Mengadakan Program Penghayatan Sepanjang Bulan Ramadan.
v. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
vi. Mengadakan sambutan Hari-hari Kebesaran Islam
vii. Merancang program Bina Insan untuk semua warga sekolah.3.8 Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa)

Pengerusi En Ahmad SHakri b Hamzah Guru Besar
Timb Pengerusi Pn Zuwariah bt Mahmud PK HEM
Naib Pengerusi 1 En Johari b Ahmad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 11 Pn Suriani bt Abdullah PK KO
Setiausaha En Mohd Suhaimi b Mohd Yusoff
AJK En Mohd Ismail b Mohd Yusof
En Wasanthan a/l PerumelBidang Tugas:

i. Menyelaras, merancang, melaksana dan menilai semua program dan aktiviti Pendidikan
Pencegahan Dadah di peringkat sekolah.
ii. Mengawal selia perkembangan masalah dadah semasa di bangku sekolah dengan mengumpul
data dan segala maklumat terkini dalam semua aspek tentang Pendidikan Pencegahan
Dadah.
iii. Menganjurkan program PPDa untuk guru, pelajar dan warga sekolah.
iv. Menghantar laporan program PPDa 2 kali setahun (Minggu PPDa dan Program selepas UPSR.
v. Bekerjasama erat dengan PPD,JPN,KPM dan agensi-agensi lain untuk menangani masalah dadah
di sekolah.


10 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
HEM3.9 Jawatankuasa 3K ( Keselamatan, Kesihatan,Kebersihan)Pengerusi En Ahmad Shakri b Hamzah Guru Besar
Timb Pengerusi Pn Zuwariah bt Mahmud PK HEM
Naib Pengerusi 1 En Johari b Ahmad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 11 Pn Suriani bt Abdullah PK KO
Setiausaha En Rahim b Mahamad Fadzil
AJK En Mohd Nizam b Bakar Keselamatan
En Wasanthan a/l Perumel Latihan kebakaran


Cik Norazura bt Osman Kesihatan /PS1M/Klinik
Cik Khadijah bt Abdul Jalil Kesihatan
Pn Nur Asila bt Abu Sujak Prasekolah

En Mohd Suhaimi b Mohd Yusoff Kebersihan ,PPDe

Pn Rashidatul Husna bt Abdul Keceriaan Kelas
Majed
Pn Zairani bt Che Ab Hamid Keceriaan Kelas
En Rahim b Mahamad Fadzil Keceriaan persekitaran, PPDe,
Penarafan TandasBidang Tugas:

Keselamatan

i. Merancang program untuk menepati konsep keselamatan sekolah.
ii. Melaksana pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah.
iii. Menentukan semua polisi, manual dan tatacara keselamatan mengikut piawaian.
iv. Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis,Bomba,JKR, TNB
v. Mempastikaan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan berfungsi
vi. Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat.
vii. Mengadakan latihan kebakaran peringkat sekolah 2 x setahun.
viii. Meletakkan tanda amaran BAHAYA di tempat-tempat yang merbahaya.

Kesihatan

i. Melaksanakan dasar kesihatan yang berkaitan dengan pengurusan sekolah.
ii. Membuat pemantauan pelaksanaan pendidikan kesihatan murid dan program kesihatan
sekolah.
iii. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah, pameran dan lain-lain yang
sesuai.
iv. Mengurus dan memastikan bilik rawatan dan peti ubat disediakan dan lengkap.
v. Mengumpul dan mengurus kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas.
vi. Bertanggungjawab mengurus pemeriksaan kesihatan / gigi oleh Jabatan Kesihatan.
11 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
HEMKebersihan

i. Merancang program untuk menepati konsep kebersihan .
ii. Bekerjasama dengan kontraktor kebersihan dan keselamatan sekolah bagi mengendalikan
sesuatu program yang dijalankan.
iii. Merancang dan menjalankan aktiviti gotong royong bersama penjaga /murid ( 3x setahun)
iv. Memastikan kawasan persekitaran bebas aedes


3.10 Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)Pengerusi En Ahmad Shakri b Hamzah Guru Besar
Timb Pengerusi Pn Zuwariah bt Mahmud PK HEM
Naib Pengerusi 1 En Johari b Ahmad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 11 Pn Suriani bt Abdullah PK KO
Setiausaha Cik Khadijah bt Abdul Jalil
AJK Pn Zairani bt Che Abd Hamid
Pn Rashidatul Husna bt Abd Majed
Cik/En X


Bidang Tugas:

i. Menyelaras hal-hal pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapus kira buku teks.
ii. Mengurus kutipan data, mengawal buku-buku stok dan mengawal Bilik BOSS.
iii. Mematuhi pekeliling SPBT.
iv. Mengisi borang maklumat / permohonan SPBT seperti BPBTR 130/110/170 dengan betul.
v. Mengedar dan mengumpul borang SPBT 1/ 1A dan SPBTG.
vi. Mewujudkan buku daftar pengedar Borang SPBT 1/ 1A.
vii. Menerima bekalan buku teks daripada pengedar / penerbit dan menandatangani akuan serahan
/invois.
viii. Menjalankan pemeriksaan fizikal buku teks SPBT.
ix. Mengisi borang permohonan pelupusan buku teks
x. Menjadi ahli Lembaga Pemeriksaan dan Pelupusan Buku Teks Sekolah.
xi. Melaporkan kepada Penolong Kanan HEM sebarang masalah berkaitan SPBT untuk tindakan
selanjutnya.
xii. Pastikan buku-buku yang diterima berada dalam keadaan baik.
xiii. Memungut semula buku teks pada hujung tahun.
xiv. Membuat semakan ke atas buku-buku yang dipulangkan pelajar.
xv. Pastikan pelajar mengganti semula buku-buku yang rosak atau hilang.
xvi. Pengurusan Buku Stok, borang-borang dan fail supaya dalam keadaan kemaskini.
xvii. Lain-lain tugas seperti yang terkandung dalam Buku Panduan Pengurusan SPBT.


12 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
HEM3.11 Jawatankuasa Biasiswa (Yayasan Pahang)


Pengerusi En Ahmad Shakri b Hamzah Guru Besar
Timb Pengerusi Pn Zuwariah bt Mahmud PK HEM
Naib Pengerusi 1 En Johari b Ahmad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 11 Pn Suriani bt Abdullah PK KO
Setiausaha Cik Wahida Amalin bt Yusoff
AJK Guru Kelas Tahun 3Bidang Tugas:


i. Mengenalpasti pelajar yang layak.
ii. Mencetak borang, mengedar , key-in permohonan.
iii. Menyimpan rekod pelajar yang layak menerima biasiswa
iv. Berhubung dengan kerani sekolah untuk pengurusan .


3.12 Jawatankuasa SARANAPengerusi En Ahmad Shakri b Hamzah Guru Besar
Timb Pengerusi Pn Zuwariah bt Mahmud PK HEM
Naib Pengerusi 1 En Johari b Ahmad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 11 Pn Suriani bt Abdullah PK KO
Setiausaha Pn Rashidatul Husna bt Abdul
Majed
AJK Pn Norhanani bt Sulaiman
Pn Wan Arda bt Wan SemailBidang Tugas:

i. Mengedar dan mengumpul borang analisis(mengambil kehadiran setiap aktiviti sekolah)
ii. Membuat analisis data.
iii. Buat laporan mengikut fasa yang ditetapkan. (6 aktiviti)


13 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
HEM15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BIL

Minggu PPDa Ketua Kelas
Pengurusan KWAPM Pengurusan RMT Latihan Kebakaran Kursus Kepimpinan Kebersihan Kelas Kemas kini APDM Watikah Pelantikan Mesyuarat 1/2019

Pemantauan/Perekodan RMT RMT tahun 1 dan tercicir RMT tahun 2 - 6 bermula Minggu Pemantapan Disiplin Ujian Psikometrik Tahun 6 Ujian Psikometrik Tahun 3 Kelas & Pen Ketua Kelas Pengawas, Peng PSS, Ketua Pertandingan Keceriaan & Sumber, Ketua Kelas & Pen Pengawas, Pengawas Pusat PROGRAMJAN

FEBMACAPR

CARTA GANTT UNIT HAL EHWAL MURID

MEIJUN BULAN

JULAIOGOSSEPTOKTNOV14 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
HEM


PPD Kantin untuk dihantar ke Mingguan Kantin dan Bulanan 25 24 (Pertandingan Kantin Cantik) 23 22 kebersihan umum. mutu makanan serta 21 dan Guru Kantin bersama Pengusaha Kantin 20 Islam 19 Gotong Royong Basmi Aedes 18 17 Sekolah 16 JAN BIL
Sudut Info

Keceriaan Kantin
PROGRAM
Menyediakan laporan
Mesyuarat Pengurusan
Sambutan Hari Kebesaran
Kantinku Cantik dan Ceria
Sistem Keselamatan Sekolah
Memastikan kebersihan dan
Penarafan Kebersihan Tandas

FEBMACAPR

JUNJULAI
OGOS


SEPTOKT
NOV
MEI BULAN


15 | P a g e

PROSPEKTUS SKK7
HEM


38 37 36 Pahang) 35 34 buku SPBT 33 32 31 30 Kawalan dan SRK 29 penempatan eMenengah Menengah, Mencetak 28 Quran 27 Program Ihya' Ramadhan JAN BIL


26Laporan PPDe

PROGRAM
Mesyuarat Unit HEM
Permohonan eDaftar
Permohonan Sekolah
Pengisian Data SARANA
Permohonan RMT 2020
Penyaluran Agihan BKAP
Pemulangan /Pengagihan
Mesyuarat Unit -Unit Hem
Pengurusan BSR (Yayasan
Majlis Tadarus dan Khatam
Permohonan KWAPM 2020


FEB
MAC
APR

JUN
JULAI
OGOSSEPT
OKT
NOV
MEI BULAN

16 | P a g e


Click to View FlipBook Version