The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nnazifa358, 2021-10-19 00:23:08

KEMAHIRAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN MAKLUMAT

Tugasan GKEB1072-Kumpulan

KEMAHIRAN
PEROLEHAN DAN

PENGURUSAN
MAKLUMAT

AHLI KUMPULAN

MUHAMMAD IMRAN BIN FEDILLAH

NUR NAZIFA IZWIN BINTI ROSLI FATHIAH AINA BINTI ABD AZIZ

APA ITU MAKLUMAT?

Data, bahan dan pengetahuan

Data yang tersusun dalam
satu struktur yang
mempunyai makna

DEFINISI Aktiviti yang dilaksanakan secara
PENCARIAN terancang bagi mencari dan
MAKLUMAT
mendapatkan maklumat, bertujuan
memenuhi sesuatu maklumatMaklumat boleh dikatakan sebagai sesuatu yang
memberi kesan kepada cara seseorang berfikir. Ia
terkandung di dalam mesej yang boleh disimpan,

dicapai dan dimanipulasi

Proses asas yang berkait rapat
dengan proses pembelajaran

dan penyelesaian masalah

FAKTOR MEMPENGARUHI
KEBENARAN MAKLUMAT

Sifat berat sebelah penulis Unsur tokok tambah
ataupun penerbit, oleh pihak-pihak
yang tidak
kebolehpercayaan bahan rujukan
yang digunakan oleh penulis bertanggungjawab
dan faktor masa

Pencarian MANUSIA MEDIA BERCETAK MEDIA TIGA DIMENSI
Sumber
Maklumat guru, pakar bidang, bahan bertulis (buku, model, boneka,
pegawai sumber, majalah, jurnal, artikel, diorama,
Terrarium orang awam, orang laporan, memo, surat,
kamus, surat khabar, terrarium dan
yang terlibat, laporan dan sebagainya) akuarium
ahli politik

SUMBER


MEDIA ELEKTRONIK PERSEKITARAN

audio visual bunyi, cahaya,

*radio

*televisyen warna, bau dan

*video pergerakan

PENCARIAN DI PERPUSTAKAAN

Perpustakaan ialah sebuah bangunan yang
menyimpan pelbagai koleksi sumber
maklumat
Cara mencari bahan di perpustakaan :
1.Melalui proses melihat kad katalog untuk
buku rujukan.
2.Bagi bahan-bahan lain selalunya ia
tersimpan di beberapa tempat tertentu di di
perpustakaan.
3.Pengurusan sistem OPAC

BAHAN YANG DIPEROLEH
DI PERPUSTAKAAN

•Kamus
•Kamus khas

•Almanak
•Direktori
•Buku rujukan
•Buku tahunan

a. Perpustakaan Negara Malaysia
http://www.pnm.gov.my/main.php
b. Pro-Quest: Disertation abstrak
http://wwwlib.umi.com/dissertations/gateway
c. Pro-Quest Education + Eric Plus Text

http://www.proquest.com
d. Emerald Insight

http://www.emeraldinsight.com
e. EbscoHost

http://search.epnet.com/login.asp
f. Pangkalan data Tesis Malaysia

http://ptsldigital.ukm.my
g. ERIC

http://eric.ed.gov

PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)
DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMPUNYAI NILAI YANG

SANGAT TINGGI. MENURUT MATNOR DAIM (1997) MENYATAKAN
BAHAWA PEMBELAJARAN ABAD 21 BANYAK BERGANTUNG KEPADA

TEKNOLOGI MAKLUMAT KHUSUSNYA KOMPUTER.
INTERNET MEREVOLUSIKAN DUNIA MAYA
HARI INI DENGAN MENGGABUNGKAN

MAKLUMAT DALAM BENTUK TEKS, VIDEO, SUARA, DAN ANIMASI

IA BERFUNGSI SEBAGAI SATU RANGKAIAN YANG
BESAR MENGHUBUNGKAN BADAN KERAJAAN,

KOMERSIAL, INSTITUSI PENDIDIKAN DAN INDIVIDU
DI SELURUH DUNIA

PELAYARAN INTERNET

Domain Name System (DNS).com - Syarikat .org - Organisasi yang
komersial kebanyakkannya tidak
berasaskan keuntungan

.edu - Institusi DNS .gov - Organisasi
Pendidikan Kerajaan

.net - Perkhidmatan rangkaian .uk - United Kingdom
seperti Internet NICs (Network

Information Centers)

.mil - Jaringan .de - germany
Institusi

Ketenteraan

Contoh enjin
pencarian

1. Infoseek (http://www.go.com)
2. Alta Vista (http://www.altavista.com)
3. Yahoo (http://www.yahoo.com)
4. Google (http://www.google.com)
5. Lycos (http://www.lycos.com)
6. Cari (http://www.cari.com)

SUMBER Merupakan maklumat asas yang
PRIMER diperoleh sendiri oleh penyelidik
melalui temu bual, pemerhatian,
Jenis-jenis sumber primer: analisis dokumen dan soal selidik.
Sumber lisan, Sumber tulisan,
Sumber benda. Tidak pernah diolah, diubah dan
disebar secara umum/ memberi
Merupakan sesuatu bukti dan ulasan baru yang berbeza kepada
rekod, asli ilmu pengetahuan terdahulu.

Mempunyai kesahan yang tinggi serta
sukar dicapai kerana tidak disusun
atau disenarai dengan sempurna atau
berada di merata tempat.

TERBITAN
BERKALA

PENERBITAN LAPORAN
RASMI PENYELIDIKAN

PATEN SUMBER TESIS
PRIMER
YANG
DITERBITKAN

PIAWAIAN PROSIDING

DISERTASI

KERTAS KERJA SUMBER PRIMER DIARI
FAIL SYARIKAT TIDAK DITERBITKAN
FAIL PERIBADI TEMU RAMAH
SURAT-MENYURAT
LUKISAN

RAKAMAN
AUDIO/VIDEO

Sumber kedua atau sumber sekunder pula ialah sumber yang

terdiri daripada bahan atau dokumen yang dikaji melalui

pembacaan bahan bertulis maklumat yang telah dicatatkan di

Inspiration tempat lain. Motivation

Buku teks SUMBER Ulasan
Buku SEKUNDER
Terbitan
panduan berkala

Jadual Perkhidmatan indeks
dan abstrak

PENGURUSAN MAKLUMAT

Proses mengenal SETIAP MAKLUMAT PERLU DISAHKAN AKAN KESAHIHANNYA
pasti, klasifikasi, SEBAGAI USAHA MENANGKIS SEBARANG FAKTA SALAH DAN
pemeliharaan, dan PALSU DAN DAPAT DITERIMA MELALUI TEKNIK BERIKUT:
pemansuhan sesuatu I)MEMBENTUK SIKAP POSITIF UNTUK MENGURUS MAKLUMAT
II)MELAKUKAN TUTORIAL ATAU BEKERJA DALAM KUMPULAN
maklumat. III)MENCARI MENTOR ATAU PEMBIMBING
IV)BERKONGSI PENGETAHUAN
V)MENERAP PENGETAHUAN DALAM MENYELESAIKAN MASALAH

SEKIAN
TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version