The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SK SUNGAI PUYU
JALAN KAMPUNG BENGGALI
13020 BUTTERWORTH
PULAU PINANG

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shiDa shaRk, 2021-02-26 00:20:40

BUKU PENGURUSAN SKSP 2021

SK SUNGAI PUYU
JALAN KAMPUNG BENGGALI
13020 BUTTERWORTH
PULAU PINANG

ISI KANDUNGAN MUKASURAT

1. Biodata Diri 2
2. Laman Web 3
3. Profil Sekolah 4
4. Visi, Misi, Moto dan KRA Sekolah 5
5. Konsep TS25 6
6. Piagam Sekolah 7
7. Lagu Sekolah 8
8. Pelan Sekolah 9
9. Senarai Nama Guru 10
10. Analisa Guru & Bukan Guru 11
11. Analisa Murid 12
12. Peta Pemikiran 13
13. Pelan Intervensi Sekolah 14
14. Isu strategik sekolah 15 – 18
15. Analisis SWOT 19
16. Profil Murid 20
17. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 21 - 24
18. Polisi Pengurusan Sekolah 25 - 38
19. Peraturan Kecil Sekolah 39 - 48
20. Prosedur Kerja Guru Kelas 49 - 52
21. Senarai Tugas Guru Bertugas Mingguan 53 - 55
22. Kesalahan dan Hukuman Murid 56
23. Senarai Cuti Persekolahan 57 - 58
24. Takwim Cuti Am 59
25. Takwim Pengurusan Sekolah 60 - 70
26. Pengurusan Sekolah 71 - 79
27. Guru Kelas 80
28. Guru Bertugas Mingguan 81 - 94
29. Semakan Buku Latihan Murid 95
30. Jadual Pencerapan 96
31. Pengurusan Kurikulum 97 - 106
32. Pengurusan Hal Ehwal Murid 107 - 118
33. Pengurusan Kokurikulum 119 - 124

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021 No. Kad Pengenalan :

BIODATA DIRI

Nama :
Tarikh Lahir :
Alamat :

No. Tel Rumah : Gred: No. HP:
E-mail : No. Cukai:
No. R/S: No. Gaji:
No. KWSP: Opsyen:

TARIKH PENTING : ………………...………...………...
Tarikh Bertugas Sekolah Semasa : ………………...………...………...
Tarikh Lantikan : ………………...………...………...
Tarikh Sah Jawatan : ………………...………...………...
Tarikh Berpencen

UNTUK KECEMASAN SILA HUBUNGI: ……………………………
............................................................. ……………………………
………………………………..…....…….

2

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

No. Sistem Laman web ID Kata
Pengguna Laluan

1. ANM Akauntan Negara Malaysia
www.anm.gov.my

2. APDM Aplikasi Pangkalan Data Murid
http://apdm.moe.gov.my

3. E-GTUKAR Modul Pengurusan Guru (Pertukaran Guru)
https://epgo.moe.gov.my

4. E-TUKAR BUKAN Sistem Pengurusan Pertukaran Bukan Guru

GURU https://etukar.moe.gov.my

5. EMIS ONLINE Education Management Information System
Sistem Pengurusan Maklumat Pendidikan
http://emisonline.moe.gov.my

6. E-NAZIR Sistem Maklumat Penaziran (e-Nazir)
https://enazir.moe.gov.my

7. E-OPERASI Modul Pengurusan Guru (e-Operasi)
www.eoperasi.gov.my

8. E-PANGKAT Modul Pengurusan Guru (Naik Pangkat)
https://epangkat.moe.gov.my

9. PAJSK Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan
Kokurikulum http://pajsk.moe.gov.my

10. E-PRESTASI Modul Pengurusan Guru (Prestasi)
http://eprestasi.moe.gov.my

11. EPSA E-Pembelajaran Sektor Awam
https://www.epsa.gov.my

12. E-SPBT Sistem Skim Pinjaman Buku Teks
https://espbt.moe.gov.my

13. ESPKWS Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah
https://spkws.moe.gov.my

14. GOOGLE www.moe-dl.edu.my
CLASSROOM

15. HRMIS Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia
16. I-KEPS https://hrmis2.eghrmis.moe.gov.my
17. SSQS
18. NKRA SKPMG2 Modul Instrumen Bancian Kemudahan
19. SSDM Prasarana dan Program Sukan Sekolah
http://emisonline.moe.gov.my

Smart School Qualification Standards
http://ssqs.moe.edu.my/07/

The National Key Results Areas
(Bidang Keberhasilan Utama Negara)
https://nkra.moe.gov.my

Sistem Sahsiah Diri Murid
https://ssdm.moe.gov.my

20. SAPS Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah
http://sapsnkra.moe.gov.my

21. SMPK Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan
http://smpk.moe.gov.my

22. SPL-KPM Sistem Pengurusan Latihan
https://splkpm.moe.gov.my

23. SSO Single Sign On Sistem Pengurusan Sekolah
https://sps1.moe.gov.my

3

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

PROFIL SK SUNGAI PUYU
13020 BUTTERWORTH
SEBERANG PERAI, PULAU PINANG

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PUYU
: 04-3238786
1. NAMA SEKOLAH : 04-3235055
2. NO TEL : 13020 BUTTERWORTH, P. PINANG.
3. NO. FAX : PBA 2025
4. ALAMAT SEKOLAH : JALAN KG BENGGALI
5. KOD SEKOLAH : BUTTERWORTH
6. LOKASI : PPD SEBERANG PERAI UTARA
7. DAERAH : P043: BAGAN
8. PPD : N4307: SUNGAI PUYU
9. PARLIMEN : SEKOLAH KERAJAAN
10. DUN :A
11. JENIS BANTUAN : 2.70 EKAR (1.09 HEKTAR)
12. GRED : HJH SARIMAH BINTI HJ LAZIM
13. KELUASAN TANAH : PAGI SAHAJA
14. NAMA GURU BESAR : 36 ORANG
15. SESI PERSEKOLAHAN : 05 ORANG
16. BILANGAN GURU : 460 ORANG
17. BiILANGAN STAF SOKONGAN : 16 KELAS
18. ENROLMEN MURID : [email protected]
19. BILANGAN KELAS
20. E-MAIL SEKOLAH

4

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

VISI

“PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA”

MISI

“MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI

NEGARA”

MOTO

“ILMU SULUHAN HIDUP”

KRA (KEY RESULT AREA) BIDANG KEBERHASILAN
SEKOLAH

KRA1: PEMIMPIN BERKESAN
KRA2: GURU BERKUALITI

KRA3: PERSEKITARAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BERMAKNA
KRA4: SOKONGAN PIBG & KOMUNITI

5

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH
Satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui persekitaran pembelajaran
yang menyeronokkan, pelibatan pembelajaran murid yang aktif dan bermakna dengan
disokong kepimpinan yang berkualiti / berwawasan, guru yang kompeten dan
beraspirasi tinggi serta komitmen komuniti yang padu
KONSEP TS25

6 ASPIRASI MURID

6

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

PIAGAM PELANGGAN
Kami Staf Sekolah Kebangsaan Sungai Puyu berjanji akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab
kami dengan penuh amanah, dedikasi, efisien dan beretika dalam memberi perkhidmatan serta
layanan terbaik kepada setiap pelanggan kami seperti berikut :-

Murid

 Memastikan semua murid mendapat hak, layanan dan peluang belajar yang
adil dan saksama tanpa mengira kaum dan agama.

 Memastikan semua murid menerima jumlah waktu pengajaran dan pembelajaran
seminggu secukupnya seperti yang diperuntukkan dalam Kursus Pengajian.

 Memastikan ujian, peperiksaan dan penilaian ke atas setiap murid
dilaksanakan secara adil, telus dan boleh dipercayai kesahannya.

 Memastikan hal-hal kebajikan, disiplin, keselamatan dan kesejahteraan murid
diberi keutamaan dan diambil tindakan segera mengikut prosedur yang ditetapkan.

 Memastikan murid-murid Tahap 2 khasnya dan murid-murid Tahap 1 amnya
mendapat peluang melibatkan diri dalam kegiatan kokurilum, koakademik dan
kepimpinan.

Staf

 Setiap staf sekolah menerima latihan dalaman dalam bidang berkaitan
sekurang-kurangnya 7 kali setahun.

 Sebarang masalah berkaitan perkhidmatan, profesion serta kebajikan akan
cuba diselesaikan dalam masa 5 hari bekerja.

 Setiap staf digalakkan mengikuti kursus profesional atau melanjutkan
pelajaran berkaitan bidang tugas tanpa menjejaskan pembelajaran murid.

Waris
 Setiap waris murid yang berurusan dengan pihak sekolah akan diberi layanan
yang adil dan mesra.
 Setiap aduan akan disiasat dan maklumbalas akan diberikan dalam masa 3
hari bekerja.
 Setiap cadangan/usul yang baik dan munasabah akan dipertimbangkan oleh pihak
sekolah atau dirujuk kepada PPD/JPN.

7

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

Pelajar SK Sungai Puyu
Kami berikrar dan berjanji
Belajar berusaha menuntut ilmu
Berdisiplin dan berdikari

Ilmu suluhan hidup
Cergas, tabah dan berani
Penuh azam demi tekad
Mencapai segala hasrat

Doa restu ibu bapa
Ajaran guru dipatuhi
Penuh semangat demi cita
Berusaha terus maju jaya (2x)

8

GURU 2021

BIL NAMA GURU GRED Opsyen Tahun
Pencen Bersara
1. Sarimah bt Lazim (Guru Besar) DG38 30.10.21
2. Umi Kalsum bt Ismail (PKP) DG44 60 24.12.24
3. Abdul Mursyid b Abd Majid (PKHEM) DG44 58 19.09.36
4. Azizah bt Mohamad (PKKK) DG44 60 24.08.25
5. Ameraa bt Amir DG44 58 14.05.42
6. Awatif ‘Adilah bt Atan @ Abdullah DG44 58 13.08.45
7. Faizah bt Othman DG44 58 30.04.32
8. Fauziyah bt Mohd Hashim DG38 58 05.02.22
9. Hadhirah bt Abdul Halim DG44 60 10.08.37
10. Halimaton Saadiah bt Hamid DG44 58 01.04.34
11. Halimaton Sakdiah bt Tumpang DG41 60 23.03.48
12. Jalilah bt Hj. Hashim DG44 60 23.01.28
13. Jamilah bt Abu Seman DG44 60 12.07.38
14. Mohamad Liza b Md Saad DG42 58 04.03.34
15. Mohd Fairuz b Yusof DG41 60 18.07.45
16. Muhamad Ashraf b Tahir DG41 60 14.09.50
17. Muhamad Husaini b Abdul Hadi DG42 60 20.09.39
18. Noor Afidah bt Ahmad DG44 60 17.11.42
19. Norasyikin bt Abu Bakar DG44 58 13.10.38
20. Noraza bt Aziz DG44 58 15.03.35
21. Norazlina Ashikin bt Abdul Jalil DG44 60
22. Norjan bt Abdul Majid DG42 58 2039
23. Nurashiya bt Nordin DG44 58 19.01.26
24. Rahimi b Abu Bakar DG44 58 05.02.40
25. Rasyidah bt Shaari (Guru Media) DG44 60 25.12.36
26. Rohani bt Abu Bakar DG42 60 10.04.45
27. Rohayah bt Sulai DG38 60 03.11.24
28. Rosnani bt Bahari DG44 58 30.08.21
29. Rozaini bt Rosle DG44 58 12.05.38
30. Ruswaliza bt Mat Daud DG42 58 27.09.39
31. Shafinar bt Othman DG44 56 22.11.32
32. Shaharudin b Mohd Sahid DG44 60 12.01.32
33. Siti Zabaniah bt Abdul Rahman DG44 56 29.09.32
34. Weney a/p Subramaniam DG44 56 16.09.31
35. Zaidah bt Salleh (GDM) DG44 60 29.11.26
36. Zaiharani bt Zainon Abidin(GBK) DG44 58 29.07.42
58 02.10.44

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

STAF SOKONGAN 2021

Bil Nama Gred Opsyen Tahun Jawatan
Pencen Bersara
1. Farhah Bt Ilyas N 19 28.07.38 Pembantu Tadbir
2. Sabariah Bt Kerya N 19 56 24.04.25 PPM PraSekolah
3. Zaliza Bt Zakaria N 19 60 24.06.32 PPM PraSekolah
4. Siti Hasmalisa Abdullah N 11 60 11.01.43 Pembantu Operasi
5. Sabuddin B Abdullah H 11 60 22.05.23 Pembantu Awam
58

ANALISIS GURU / BUKAN GURU

JANTINA MELAYU CINA INDIA JUMLAH

LELAKI G BG G BG G BG 8
PEREMPUAN 71 00 00 33
JUMLAH 28 4 00 10 41
35 5 00 10

11

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

ANALISIS MURID 2021

BIL NAMA GURU KELAS KELAS MURID MURID JUMLAH BUKAN
(L) (P) ISLAM
LP
1 Pn Shafinar bt Othman 1 Cekal 17 15 32
2 Pn Ruswaliza bt Mat Daud 1 Jaya 16 15 31 1
33 30 63 11
3 Pn Hadhirah bt Abd Halim 2 Cekal 14 18 32
4 Pn Nurashiya bt Nordin 2 Jaya 13 20 33 1
27 37 64 1
5 Pn Norazlina Ashikin bt Abd Jalil 3 Cekal 19 13 32
6 Pn Jalilah bt Hj Hashim 3 Jaya 18 14 32
37 27 64
JUMLAH MURID TAHAP 1 4 Cekal 99 96 195
7 Pn Rosnani bt Bahari 4 Jaya 16 08 24
8 Pn. Jamilah bt Abu Seman 4 Kreatif 16 10 26
9 En Shaharudin b Mohd Sahid 14 08 22
46 26 72
10 Pn Rozaini bt Rosle 5 Cekal 18 14 32
11 Pn. Weney a/p Subramaniam 5 Jaya 12 18 30
30 32 62
12 Pn Awatif’Adilah bt Atan@Abdullah 6 Cekal 08 20 28
13 Pn Noor Afidah bt Ahmad 6 Jaya 11 17 28
14 Pn Halimaton Sakdiah bt Tumpang 6 Kreatif 18 10 28
37 47 84
JUMLAH MURID TAHAP 2 118 105 223
JUMLAH MURID TAHAP 1 DAN 2 210 200 410

15 Pn. Noraza Bt Aziz Pra Berlian 13 12 25

16 Pn. Rohani Bt Abu Bakar Pra Nilam 13 12 25

JUMLAH MURID PRASEKOLAH 26 24 50

JUMLAH KESELURUHAN 236 224 460 4 1

12

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

13

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

PELAN INTERVENSI SEKOLAH

1 23 4 5 67

BIDANG DATA BIDANG TOV BASELINE KRITERIA INISIATIF PIHAK
KEBERHASILAN DIKUMPUL FOKUS KEJAYAAN TANGG

UTAMA AWA

Skor Std 4 90% 93% PLC
SKPMg2 mencapai mencapai -TSS
-VC
Analisis a) PdPc tahap tahap PK
Peperiksaan Berkesan Cemerlang Cemerlang KP
KP
Analisis PBD Std 4 Std 4 ML
SKPMg2 SKPMg2

KUALITI
GURU

Penilaian b) I-Think 90% guru 93% guru Bengkel
Kendiri menggunaka menggunaka I-Think
I-Think Peer
n I-Think n 3 peta I- Coaching
semasa Think Infografik
PdPc I-Think

1

H TRANSFORMASI SKSP 2021

7 8 9 10 11 12 13

K BER KEPERLUAN TEMPOH KAEDAH EVIDENS DAPATAN KOS
GUNGJ SUMBER MASA PEMANTAUAN PENILAIAN
AB

K SISC+ Jan-April Pencerapa Data
P Pensyarah n PdPc Pencerapa
SKPMg2
IPG Std 4 n

Learning Penilaian
Walk Kendiri I-

Think

P SISC+ Feb-April Student Data LW
LT Pensyarah Voice

IPG Teacher's Data SV

Voice Data TV

14

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

PELAN ST

BIDANG

Pengurusan Mewujudkan kerjasama berpasukan untuk me

Kurikulum Mewujudkan suasana pembelajaran Abad 21
membantu PdPc.

Ko-kurikulum Pencapaian dalam ko-kurikulum boleh ditingk
memanah dan sepaktakraw.

Hal Ehwal Murid Pengurusan disiplin dan motivasi murid perlu
kebajikan murid.

Pengurusan Keadaan fizikal banyak yang perlu diperbaiki
Fizikal mewujudkan suasana ceria dan selesa.

Pembangunan Menambahkan pengetahuan dan kemahiran g
Staf

Komuniti dan Meningkatkan kerjasama dan kesepunyaan. B
Masyarakat tanggungjawab bersama dalam 6 aktiviti PIBK

1

TRATEGIK

ISU STRATEGIK
enguruskan program yang telah dirancang.
1 semasa PdPc dalam semua situasi dan membentuk PLC untuk
katkan lagi terutama dalam bola sepak, bola jaring, bola baling,
dipertingkatkan dengan fokus kepada kehadiran murid dan
terutama padang,pintu kelas, tandas, dan longkang untuk

guru dalam PdP Abad 21.
Bertanggungjawab terhadap masa depan anak anak adalah
KS

15

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

BIDANG ISU STRATEGIK MATLAMAT

1.Peningkatan prestasi belum 1.Meningkatka
mencapai tahap yang diingini. pencapaian lu
UPSR.

1.Kurikulum 2. Terdapat murid-murid yang
tidak menguasai kemahiran 3M
(membaca, menulis dan 2. Memastikan
mengira) boleh mengua
kemahiran 3M

2.Kokurikulum Pencapaian dalam kokurikulum Meningkatkan
boleh ditingkatkan lagi terutama permainan bol
dalam bidang kebitaraan sepak,sepak
sekolah takraw,meman
jaring

Membentuk Ak
sepak takraw

Membentuk pa
sepaktakraw.

BIDANG ISU STRATEGIK MATLAMAT
1

STRATEGIK INDIKATOR SASARAN
PRESTASI

an Peratus lulus 65.2% 2019: 70.5%
ulus dalam 2020: 70.5%

n murid-murid Keputusan Pentaksiran 2021
asai
M. 90% menguasai
kemahiran 3M

n pencapaian Kedudukan (ranking) 2019: terbaik zon dan
la baling,bola pertandingan daerah
nah dan bola
1 murid dapat mewakili 2020 : terbaik zon,daerah
kademik daerah dan negeri. dan negeri

asukan 2021: Mendapat tempat
kedudukan dalam mana-
mana pertandingan yang
disertai

STRATEGIK INDIKATOR SASARAN
16 PRESTASI

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

3.Hal Ehwal Murid Kehadiran murid ke sekolah Meningkatk
belum mencapai tahap yang kehadiran m
program seko
dikehendaki 93% setahun
PIB

4.Pengurusan Keadaan fizikal banyak yang 1.Meningka
fizikal perlu diperbaiki terutama surau, fizikal denga
peruntukkan
tandas dan bilik kelas. pulih daripa

Pendidikan
ataupun mem
peruntukan da

1

kan peratus % kehadiran murid 2018 : 89%
murid melalui 2019 : 93%
olah bersama 2020 : 94% (86%)
BK. 2021 : 90%

atkan tahap % kerosakan dapat 100% kerosakan dapat
an memohon dibaik pulih diselenggarakan
n untuk baik
ada Pejabat 100% tandas dapat
n Daerah , digunakan dan lebih ceria
mohon sedikit
aripada PIBG 100% bilik kelas lebih
kemas dan baik

17

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

BIDANG ISU STRATEGIK MATLAMAT S

5.Pembangunan PdP guru belum mencapai 1.Meningkatk
Staf tahap yang diingini terutama guru yang

dalam PA 21 dengan meng
PA

6.Komuniti dan Kurang penglibatan komuniti 1.Meningkatka
Masyarakat dan masyarakat setempat ibu bapa da
dalam aktiviti sekolah
setempat dal
sekolah

1

STRATEGIK INDIKATOR SASARAN
PRESTASI
2018 : 75%
kan peratus % guru mengajar 2019 : 85%
mengajar dengan mengaplikasi 2020 : 90%
gaplikasikan 2021 : 90%
21 kan PA 21

an penglibatan % penglibatan ibu bapa 2018 : 80%
an komuniti dan komuniti 2019 : 90%
lam 6 aktiviti 2020 : 95%( Covid19)
2021 : 90%
PIBKS

18

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

SEKOLAH KEBANGS
ANALISIS PERSEKITARAN BE

KEKUATAN (S)
S1.- Mempunyai Guru Besar dan para pentadbir yang sentiasa
memberi. komitmen dan sokongan dalam menjayakan apa juga aktiviti.
S2 - Guru mempunyai komitmen terhadap tugas dan boleh
bekerjasama.
S3 - 100% guru mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun ke atas
pengalaman dalam bidang pendidikan
S4 - Terdapat pemeriksa kertas UPSR dan Jurulatih Utama JPN yang
boleh berkongsi pengetahuan dan membantu rakan guru dalam pdpc.
S6- Terdapat guru yang mahir dalam permainan bola sepak, sepak
takraw dan memanah.

PELUANG (O)
O1 – PIBG memberi sokongan dan kerjasama sepenuhnya dalam
aktiviti dan program sekolah.
O2 – Wujudnya hubungan yang baik dengan agensi luar seperti ICU,
komuniti Sungai Puyu dan syarikat perseorangan.
O3 – Mendapat khidmat bantu dan kerjasama daripada PPDU (SISC+
dan SIP)
O4 - Mendapat kerjasama yang baik daripada Pusat Ko Kurikulum.

1

SAAN SUNGAI PUYU
ERASASKAN BIDANG UTAMA

KELEMAHAN (W)
W1 - Terdapat guru-guru yang memerlukan bimbingan
. khususnya memantapkan Pdpc berkesan kelas Abad 21
W2 – Kesediaan set minda guru untuk mengubah tradisi Pdpc
sebelumnya
W3 – Peratus kehadiran murid ke sekolah tidak memuaskan.
W4 – Kurangnya daya usaha dan keyakinan diri murid-murid
terutama dalam pembelajaran yang berunsurkan KBAT.
W5 – Capaian internet yang masih kurang memuaskan.

CABARAN (T)
T1 – Komitmen ibubapa masih kurang dalam usaha membantu
anak anak dalam pendidikan.
T2 – Sukar mendapat kerjasama waris terutama yang
melibatkan kewangan.

T3 - Masalah pengangkutan ke sekolah menyebabkan aktiviti
sekolah terutama hari Sabtu terganggu.
T4 – Suasana pembelajaran persekitaran tempat tinggal yang
kurang selesa (rumah pangsa)

T5- Kurangnya sokongan dan perhatian daripada ibu bapa
dalam membentuk budaya membaca di rumah.

19

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

20

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

1. PENCAPAIAN UPSR DAN PELUNJURAN

TAHUN BIL PERATUS BIL PERATUS BIL PERATUS
2018 LULUS LULUS SEMUA
SEMUA SEMUA SEMUA
60/91 A ‘A’ ‘E’ ‘E’(TARGET)

65.9% 1 1.1 2 2.2

2019 41/69 65.2% 2 2.9 0 0

2020(TARGET) 46/65 70.08% 3 4.6 0 0

2. PENCAPAIAN MATAPELAJARAN UPSR

TARGET 2020

TAHUN BIL BM BM BI BI MATE SN
CALON PEM PEN PEM PEN
2018
2019 91 %%%%%%
2020(T) 69
65 93.4 95.6 87.9 72.5 80.2 94.5

95.7(66) 97.1(67) 89.9(62) 75.4(52) 85.5 (59) 95.7 (66)

96.9 (63) 98.5 (64) 93.8 (61) 76.9 (50) 90.8 (60) 97.0 (63)

PENCAPAIAN 2018 & 2019

TAHUN BIL BM BM BI BI MATE SN
CALON PEM PEN PEM PEN
% %
2018 91 % % % % 80.2 94.5
2019 69 89.9 95.7
93.4 95.6 87.9 72.5

97.1 98.6 92.8 68.1

21

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

PENCAPAIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2020

TAHUN 1 BIL. MURID

MATA PELAJARAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 JUMLAH MURID
0 4 19 31 12 0
BAHASA MELAYU 2 6 26 32 0 0 66
BAHASA INGGERIS 0 2 13 27 24 0 66
SAINS 0 5 23 21 17 0 66
MATEMATIK 1 8 24 30 3 0 66
PENDIDIKAN ISLAM 0 2 14 26 24 0 66
PJPK 0 0 3 51 12 0 66
PENDIDIKAN MUZIK 0 0 10 45 11 0 66
PENDIDIKAN SENI VISUAL 0 0 0 0 0 0 66
PENDIDIKAN MORAL 1 4 40 12 9 0 0
BAHASA ARAB 66

TAHUN 2 BIL. MURID JUMLAH MURID
TP 3 TP 4
MATA PELAJARAN TP 1 TP 2 TP 5 TP 6

BAHASA MELAYU 0 7 15 14 28 0 64
BAHASA INGGERIS
SAINS 0 8 27 19 10 0 64
MATEMATIK
PENDIDIKAN ISLAM 0 2 28 24 10 0 64
PJPK
PENDIDIKAN MUZIK 0 8 24 21 11 0 64
PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENDIDIKAN MORAL 0 4 28 24 8 0 64
BAHASA ARAB
0 1 20 28 15 0 64

0 0 6 46 12 0 64

0 0 15 33 16 0 64

000100 1

0 1 42 13 8 0 64

22

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

TAHUN 3 BIL. MURID JUMLAH MURID
TP 3 TP 4
MATA PELAJARAN TP 1 TP 2 TP 5 TP 6

BAHASA MELAYU 0 3 22 39 11 0 75
BAHASA INGGERIS
SAINS 0 7 24 28 16 0 75
MATEMATIK
PENDIDIKAN ISLAM 0 2 17 52 4 0 75
PJPK
PENDIDIKAN MUZIK 0 4 33 31 7 0 75
PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENDIDIKAN MORAL 0 0 29 28 16 0 73
BAHASA ARAB
0 0 4 47 24 0 75

0 0 8 63 4 0 75

0 0 12 45 18 0 75

002000 2

0 0 38 26 11 0 75

TAHUN 4 BIL. MURID JUMLAH MURID
TP 3 TP 4
MATA PELAJARAN TP 1 TP 2 TP 5 TP 6

BAHASA MELAYU 0 10 36 16 2 0 64
BAHASA INGGERIS
SAINS 0 13 23 21 7 0 64
MATEMATIK
PENDIDIKAN ISLAM 0 2 22 34 6 0 64
PJPK
PENDIDIKAN MUZIK 0 10 24 18 12 0 64
PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENDIDIKAN MORAL 0 4 18 35 6 0 63
BAHASA ARAB
REKA BENTUK DAN 0 0 15 39 10 0 64
TEKNOLOGI
SEJARAH 0 0 2 48 14 0 64

0 0 12 42 10 0 64

000100 1

0 0 35 20 9 0 64

0 0 10 34 20 0 64

0 0 7 36 21 0 64

23

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

TAHUN 5 BIL. MURID JUMLAH MURID
TP 3 TP 4
MATA PELAJARAN TP 1 TP 2 TP 5 TP 6

BAHASA MELAYU 0 3 46 29 6 0 84
BAHASA INGGERIS
SAINS 0 21 33 29 1 0 84
MATEMATIK
PENDIDIKAN ISLAM 0 8 33 35 8 0 84
PJPK
PENDIDIKAN MUZIK 0 11 27 34 12 0 84
PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENDIDIKAN MORAL 0 0 26 30 26 1 83
BAHASA ARAB
REKA BENTUK DAN 0 0 10 59 15 0 84
TEKNOLOGI
SEJARAH 0 0 10 59 15 0 84
TEKNOLOGI MAKLUMAT
DAN KOMUNIKASI 0 0 17 58 9 0 84

0 0 11 41 32 0 84

000010 1

0 0 45 25 14 0 84

0 0 17 33 34 0 84

0 0 34 34 16 0 84

TAHUN 6 BIL. MURID JUMLAH MURID
TP 3 TP 4
MATA PELAJARAN TP 1 TP 2 TP 5 TP 6

BAHASA MELAYU 0 0 12 32 19 0 63
BAHASA INGGERIS
SAINS 1 11 30 10 9 2 63
MATEMATIK
PENDIDIKAN ISLAM 0 0 13 37 9 4 63
PJPK
PENDIDIKAN MUZIK 1 8 14 25 14 1 63
PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENDIDIKAN MORAL 1 0 18 15 24 2 60
BAHASA ARAB
REKA BENTUK DAN 1 0 0 34 28 0 63
TEKNOLOGI
SEJARAH 1 0 0 34 28 0 63
TEKNOLOGI MAKLUMAT
DAN KOMUNIKASI 1 0 20 34 8 0 63

1 0 6 36 20 0 63

001110 3

0 0 22 27 14 0 63

1 0 6 29 27 0 63

1 0 17 33 12 0 63

24

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

POLISI PENGURUSAN SEKOLAH

BIL PERKARA RUJUKAN

01 AKU JANJI

1.1. Semua guru perlu menandatangani Surat Aku Janji sebagai PA Bab A 1973
Penjawat Awam.
Peraturan 4 Peraturan-
1.2. Pegawai Kerajaan adalah terikat dan perlu mematuhi Aku Peraturan Pegawai
Janji tersebut. (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993,
1.3. Salinan Aku Janji perlu dilampirkan di dalam Dokumen
Persediaan Mengajar guru.

02 KEHADIRAN

2.1 Semua guru dikehendaki hadir di sekolah sekurang- Arahan Perkhidmatan
kurangnya 10 minit sebelum loceng dibunyikan Bab & Para 1

2.2 Guru yang datang lewat hendaklah mendapat tanda tangan SPI KPM Bil.2/1981

daripada Guru Besar. Pekeliling Perkhidmatan

2.3 Guru diberi fleksibiliti untuk hadir bekerja dalam tempoh waktu Bil. 5 2019

masuk dan waktu pulang yang ditetapkan oleh ketua jabatan

(Waktu Bekerja Fleksibel)

03 TIDAK HADIR BERTUGAS

3.1. Sila maklumkan kepada Guru Besar/Penolong Kanan PA Bab D 1993, seksyen
Pentadbiran/pejabat melalui telefon jika tidak dapat hadir ke 19
sekolah pada hari berkenaan sebelum atau pada jam 7.00
pagi supaya pihak sekolah dapat mengatur jadual ganti waktu
mengajar anda.

3.2. Serahkan surat cuti sakit kepada Guru Besar pada hari
berikutnya untuk catatan.

3.3. Perlu diingat, setiap cuti sakit yang diambil boleh menjejaskan
kiraan ganjaran pencen kelak

04 PENGLIBATAN LUAR

4.1 Guru tidak boleh terlibat dengan perniagaan atau kerja-kerja SPP KPM Bil. 1/1999
sampingan yang boleh menjejaskan tugas SPP KPM BIL. Thn 2006

4.2 Perlu mendapat kebenaran JPN untuk membuka kelas
tuisyen luar, menulis buku atau terlibat aktif di dalam
pertubuhan politik.

05 LAIN-LAIN TEMUJANJI

5.1 Temu janji dengan doktor hendaklah seboleh-bolehnya dibuat SPP KPM Bil 5/2019

di luar waktu bertugas atau pada masa cuti sekolah. JPA(SARAAN)(S)1619

5.2 Jika tidak dapat dielakkan dan terpaksa dibuat pada waktu Klt. 16 (7) bertarikh 9

bertugas, guru berkenaan hendaklah kembali bertugas sebaik Disember 2010

sahaja selesai temu janji jika waktu persekolahan belum

berakhir.’Time slip” hendaklah dikemukakan sebagai bukti

25

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

temu janji tersebut.

5.3 Sebarang temu janji lain atau urusan peribadi hendaklah
dibuat di luar waktu bertugas/persekolahan.

5.4 Tempoh maksimum meninggalkan stesen dengan kebenaran
ketua jabatan ialah 4 jam atau separuh daripada waktu
bekerja sehari yang ditolak waktu rehatnya, mana yang lebih
rendah.

Sebagai contoh:

Jika guru, waktu bekerja ialah 7.30 pagi hingga 1.15 petang (5 jam
45 minit). Rehat 20 minit. Jadi waktu bekerja ialah 5 jam 45 minit -
20 minit = 5 jam 25 minit. Separuh daripadanya ialah 2 jam 42.5
minit atau jika digenapkan menjadi 3 jam.

5.5 Jika seseorang itu keluar melebihi dari tempoh maksimum
yang dibenarkan, pegawai dikehendaki mengambil Cuti Rehat
atau cuti lain yang dia berkelayakan

06 MENGHADIRI KURSUS/MESYUARAT/TAKLIMAT/

SEMINAR/BENGKEL ANJURAN SEKOLAH/PPD/JPN/KPM SPI KPM Bil. 6/2005

6.1 Sila lengkapkan minit curai sekembalinya daripada

mesyuarat/seminar/ taklimat/ kursus/bengkel untuk makluman

serta tindakan pentadbir seterusnya, tiga hari bekerja

6.2 Sekiranya tidak dapat hadir ,sila berjumpa terus lebih awal
dengan Guru Besar bersama surat tunjuk sebab.

6.3 Dokumen Rekod Mengajar perlu disediakan seperti biasa dan
buat catatan (MMI)

6.4 In-house training perlu diadakan selepas menghadiri kursus

07 MESYUARAT GURU DAN JAWATANKUASA SEKOLAH

7.1 Setiap guru wajib hadir mesyuarat dan lain-lain mesyuarat SPI KPM Bil.4/1986
mengikut bidang masing-masing

7.2 Pastikan guru membuat catatan semasa mesyuarat
dijalankan

7.3 Pencatat minit/setiausaha dikehendaki menyediakan minit
mesyuarat/maklum balas selewat-lewatnya 7 hari selepas
mesyuarat diadakan dan diedarkan untuk tindakan guru.

08 PAKAIAN GURU

8.1 Guru-guru dikehendaki berpakaian kemas, bersih, berpatutan, SP ` Profesional` Bil.

memakai tag nama dan bersesuaian dengan guru dan 13/1969

keadaan Pekeliling Perkhidmatan

8.2 Kasut sukan, seluar jeans, slacks dan tracksuit, baju T, jersi, Bil. 2 Tahun 1985

seluar pendek dan apa-apa pakaian yang menutup muka Jabatan Perkhidmatan

serta lain-lain pakaian dari jenis kain jarang menjolok mata Awam

tidak boleh dipakai SPI KPM Bil.7 2001

8.3 Pakaian seragam lengkap hendaklah dipakai pada setiap hari SPI KPM

rabu, berbaju batik pada hari Khamis, berbaju Melayu pada

26

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

hari Jumaat seperti mana yang telah ditetapkan oleh KPM (BS)8591/Jid.II/(36)
dan berpakaian sukan lengkap untuk aktiviti sukan 1998

8.4 Ketika perhimpunan, dimestikan semua guru lelaki memakai
tali leher dan lengkap dengan tanda nama (latar hitam dan
tulisan nama berwarna putih).

09 RAHSIA SEKOLAH

9.1. Guru adalah dilarang sama sekali membocorkan rahsia SPI KPM Bil 7/2018
sekolah. (7.3.4) Guru Data

9.2. Guru adalah dilarang sama sekali membuat kenyataan Akta Rahsia Rasmi 1972
akhbar berkaitan dengan sekolah (Akta 88)

9.3. Guru mestilah menjaga nama baik Jabatan/Kementerian. Surat-Pekeliling AM Bil.2
Tindakan tatatertib boleh diambil mengikut Perintah Am Bab 1987
D(24)

10 SURAT KELUAR KE PPD/JPN/KPM

10.1. Sebarang surat-menyurat berkaitan dengan hal sekolah atau SPI KPM Bil 5/2002
perjawatan hendaklah melalui dan salinan Guru Besar SPI KPM Bil. 12/2000
terlebih dahulu

10.2. Semua surat rasmi perlu mengikut format surat rasmi yang
telah ditetapkan

11 VISI DAN MISI SEKOLAH (DIPAMERKAN)

11.1. Semua guru perlu memahami serta menghayati visi dan misi SPI KPM Bil.1/2019
sekolah selaras dengan kehendak semasa.

11.2. Semua guru perlu memperingatkan kepada semua warga
sekolah tentang visi dan misi sekolah

12 ETIKA MEDIA

12.1. Penjawat awam dilarang menyebarkan maklumat palsu Seksyen 211 dan 233
menerusi SMS atau media sosial semasa di premis sekolah Akta Komunikasi dan
atau di rumah Multimedia 1998.

12.2. Wartawan atau pihak luar yang ingin memasuki Kawasan SPI KPM BIL.5 2018
sekolah mesti mendapatkan kebenaran daripada JPN SPI KPM BIL.6 2018
SPI KPM Bil. 8/1998
12.3. Kakitangan sekolah dilarang mengeluarkan kenyataan media,
sidang media dan media tanpa kelulusan JPN

12.4. Penggambaran pihak luar di kawasan sekolah, adalah perlu
kebenaran JPN

13 BILIK GURU DAN KELAB GURU

13.1. Bilik guru merupakan tempat larangan bagi murid. PA Bab D 1993,
Seksyen 19
13.2. Bilik Guru adalah di bawah tanggungjawab kelab guru dari
aspek menjaga susunan, kebersihan dan keceriaan pada
setiap masa

13.3. Semua guru yang mengajar di sekolah ini secara automatik
menjadi ahli kelab guru

27

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

13.4. Kadar bayaran yuran adalah tertakluk kepada keputusan
dalam mesyuarat Agung KGS

13.5. KGS bertanggungjawab ke atas ahli

14 PENGGUNAAN ALATAN / HARTA BENDA SEKOLAH SPI KPM Bil. 7/1991

14.1 Sebarang penggunaan alat hendaklah digunakan dengan
betul mengikut tatacara/kaedah penggunaan

14.2 Penggunaan alatan mesti mendapat kebenaran Ketua
Panitia atau penjaga stok dan direkodkan

14.3 Alatan / benda yang dipinjam, hendaklah dikembalikan
dengan kadar segera dalam keadaan baik

14.4 Alatan / harta benda tidak dibenarkan dibawa keluar dari
stesen tanpa kebenaran Guru Besar.

15 PENGESAHAN JAWATAN & KEMASUKAN KE DALAM

JAWATAN BERPENCEN PA Bab A

15.1. Sekolah akan uruskan pengesahan jawatan guru dan Per. 29 – Peg. Awam
kemasukan ke dalam jawatan berpencen 2012 ( P.U ( A) 1/2012

15.2. Boleh memilih skim pencen atau KWSP SPI KPM Bil.15/2001

15.3. Pengesahan boleh dibuat setelah lulus kursus induksi (hadir

dan lulus dalam tempoh 3 tahun)

15.4. Tempoh pengesahan bergantung kepada surat tawaran

16 PERSARAAN PILIHAN

16.1. Boleh pilih tarikh sama ada pada 1 Jun atau 1 Disember Sek. 12 Akta 227/239

16.2. Had umur mesti 50 tahun bagi guru lelaki dan 45 tahun bagi SPP KPM Bil.1/1991
SPP KPM Bil 3/1992
guru perempuan (lantikan sebelum 12 April 1991) dan Pada

dan selepas 12 April 1991 55 tahun, lelaki dan perempuan

16.3. Permohonan dibuat satu tahun sebelum tarikh

16.4. Dapatkan borang melalui JPN dan hantarkan melalui sekolah

17 CUTI HAJI / CUTI BERSALIN / CUTI TANPA REKOD / CUTI
TANPA GAJI/CUTI KUARANTIN

17.1. Segala dokumen/sijil/surat perlu dikemukakan bersama Pekeliling bil 2/2006
borang permohonan melalui Guru Besar sebelum dihantar ke SPP Bil.5/2017
JPN untuk kelulusan. SPP Bil. 8/2017
SPP Bil 29/2009
17.2. Permohonan perlu dibuat lebih awal mengikut prosedur yang SPP Bil. 11/2016
sedia ada.

17.3. Cuti Haji - 40 hari Cuti Bersalin - 90 hari ( 3 Bulan),suami
layak 7 hari (Layak untuk 5 kali sepanjang perkhidmatan
Anak ke-6, 14hari ½ gaji seterus tanpa gaji Cuti Tanpa
Rekod –tidak melebihi 14 hari setahun Cuti Tanpa Gaji –
tidak ada had/tempoh yang ditetapkan (tetapi mengikut
tempoh Perkhidmatan). Cuti kuarantin mengikut pekeliling
yang terkini.

28

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

17.4. Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap
tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari.

17.5. Cuti sakit swasta (warded) mesti masuk wad kurang 90 hari PEKELILING
PERKHIDMATAN Bil.
17.6. Istilah ‘keluarga terdekat ‘ ialah ibu bapa ,mertua isteri/suami 3/2017
dan anak-anak guru itu sendiri. Adik-beradik tidak termasuk
dalam istilah keluarga terdekat.

17.7. Cuti Umrah adalah diberikan sekali sahaja (one-off)
sepanjang tempoh perkhidmatan, Sekiranya tempoh Cuti
Umrah yang digunakan adalah kurang daripada tujuh (10)
hari, baki cuti yang tidak digunakan tidak boleh dibawa ke
hadapan; Permohonan Cuti Umrah yang dikemukakan
hendaklah disertakan dengan dokumen perjalanan bagi
kelulusan Guru Besar

18 CUTI KELUAR NEGARA

18.1. Semua guru yang hendak bercuti ke luar Negara perlu SPP Bil.6/2016
mendapat kelulusan KPPPD masing-masing, melalui Guru
Besar Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 6 2015
18.2. Borang permohonan perlu di kemukakan sekurang-kurangnya
10 Minggu dari tarikh mula bercuti. Cuti tanpa Gaji untuk
tujuan ke luar Negara hanya boleh diambil sekali dalam masa
4 tahun.

19 CUTI MENGHADIRI PEPERIKSAAN

19.1. Kebenaran diberi dengan syarat guru berkenaan telah SPP Bil. 17/2008
mendapat kebenaran secara bertulis daripada Kementerian PA Bab C1974
Pendidikan atau Jabatan Pendidikan Negeri untuk mengikuti PA 44 BAB C
pengajian tersebut. Dihadkan kepada tarikh / hari
peperiksaan sahaja

20 CUTI PENGGAL PERSEKOLAHAN

20.1. Guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk SPI KPM Bil. 5/1977
menggantikan cuti rehat tahunan . Walau bagaimana pun, PA 7- PA 12
guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar tidak melebihi
satu perdua (1/2) daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk
menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar

21 CUTI REHAT KHAS (CRK)

21.1. Setiap guru diberi peruntukan cuti rehat khas sebanyak 10 Pekeliling Perkhidmatan
hari setahun. Bil. 8/2017

21.2. Guru layak memohon CRK tetapi kelulusan atas budi bicara
Guru Besar

21.3. Semua permohonan CRK hendaklah di pohon melalui
Penolong Kanan Pentadbiran untuk sokongan sebelum
mendapat kelulusan daripada Guru Besar

21.4. Permohonan cuti yang dirancang perlu dibuat 3 hari lebih
awal sebelum tarikh cuti tersebut.

21.5. Sekiranya kecemasan dan ingin memohon cuti rehat khas,

29

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

sila pastikan guru berkenaan menghubungi pihak pentadbir
sekolah dan lengkapkan HERMIS

21.6. Guru Besar boleh meluluskan CRK berdasarkan perkara
seperti berikut sahaja;

(a) menziarahi ahli keluarga dan sanak saudara rapat yang sakit
tenat atau meninggal dunia;

(b) mengiringi ahli keluarga untuk mendapatkan rawatan;

(c) menghadiri upacara keagamaan yang dianuti oleh pegawai;

(d) dalam keadaan kecemasan atau kemalangan yang menimpa
seperti kebakaran, banjir dan sebagainya;

(e) menghadiri majlis konvokesyen bagi pegawai atau ahli keluarga;

(f) mendaftar anak ke sekolah atau institusi pengajian tinggi (di
dalam atau di luar negara);

(g) menunaikan fardhu haji sekiranya tempoh 40 hari tidak
mencukupi;

(h) menghadiri kursus suai kenal bagi kursus luar kampus; dan

(i) perkahwinan pegawai atau anak pegawai.

22 GURU TIDAK DAPAT HADIR BERTUGAS

22.1. Memohon kebenaran Guru Besar dan maklum kepada PK SPI KPM Bil. 5/1997
pentadbiran jika tidak dapat hadir pada hari berkenaan
sebelum jam 7.00 pagi PEKELILING
PERKHIDMATAN
22.2. Sekiranya cuti sakit ,serahkan sijil cuti sakit kepada Guru BILANGAN 2/2006
Besar pada hari berikutnya.

22.3. Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun samada berterusan
atau putus-putus akan dilaporkan ke Jabatan Pendidikan
Negeri

23 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

23.1. LDP perlu dihadiri oleh guru sekurang-kurangnya 5 hari SPI KPM Bil 1/2019
dalam setahun
Pekeliling Perkhidmatan
23.2. Guru perlu memastikan Laporan LDP diisi dan disahkan oleh KPM Bil. 3 2020
ketua jabatan/pihak penganjur.
Surat Siaran KPM 2019
23.3. Guru wajib mengisi LDP di dalam portal SPLKPM

24 PERTUKARAN GURU

24.1. Permohonan dan semakan pertukaran guru antara daerah SPI KPM Bil. 3/1975
dan antara negeri dibuat secara online (e-tukar).
Surat Siaran KPM Tahun
24.2. Pengesahan dan perakuan daripada ketua jabatan adalah Semasa
diperlukan.

30

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

25 GAJI / PINJAMAN PERIBADI

25.1. Persediaan gaji dibuat dua bulan lebih awal Pekeliling Perkhidmatan
BIL. 2/2015
25.2. Potongan yang diuruskan oleh pihak sekolah melibatkan hal
yang berkaitan dengan kerajaan seperti; cukai pendapatan, JPA JPA(S)TT.7082
pinjaman perumahan, KWSP dan Tabung Haji. Jld.6 (35) bertarikh 25
Disember 2005
25.3. Potongan pinjaman bank & koperasi melalui ANGKASA
dibuat terus oleh Akauntan Negara Malaysia. Pekeliling
Perbendaharaan (1PP)
25.4. Jika ada masalah tentang potongan koperasi dan WP9.1, WP9.2, WP9.3,
ANGKASA, sila hubungi terus dengan yang berkenaan. PR1.1 2013

25.5. Bagi guru yang bertukar masuk ke sekolah ini, gaji hanya Buku Perkd. ( Am 274 B
akan diproses bila sekolah menerima Sijil Gaji Akhir (LPC) )
daripada sekolah asal.

25.6. Kew 8 diproses setelah sekolah mendapat LPC

25.7. Tuntutan gaji dibuat setelah mendapat kelulusan Kew 8

25.8. Bagi yang bertukar masuk, gaji masih diuruskan oleh
sekolah lama sehingga LPC diterima

25.9. Sebarang masalah berkaitan gaji, uruskan dengan pihak
sekolah dahulu sebelum ke JPN.

25.10. Guru Besar membuat pemantauan berterusan ke atas
pendapatan bersih Guru bagi memastikan Penjawat Awam
mempunyai had pendapatan bersih minima 40% supaya
tidak berada dalam keberhutangan kewangan yang serius

25.11. Tindakan tatatertib ke atas Pegawai Awam yang didapati
melakukan penipuan yang boleh menyebabkan Penjawat
Awam mengalami masalah keberhutangan serius misalnya
dengan memalsukan penyata gaji untuk mendapatkan
pinjaman.

26 PEMBELIAN DAN PEMESANAN BARANGAN

26.1. Sebarang pembelian dan pesanan alatan/barangan Sek. 4 Akta 4 Tatacara
hendaklah melalui Ketua Panitia masing-masing dengan Kewangan 1957 ( Akta
menggunakan Borang Nota Minta untuk mendapat 61 )
kelulusan daripada Guru Besar/Penolong Kanan.

26.2. Pastikan semua pembelian hendaklah ada dalam
perancangan terlebih dahulu dan dirujuk pada baki
peruntukan yang sedia ada, bajet tahunan/jumlah PCG.

26.3. Pesanan barangan sendiri secara ”online” tidak dibenarkan
menggunakan alamat sekolah.

27 PERMOHONAN PINJAMAN PERUMAHAN / KENDERAAN /
KOMPUTER

27.1. Pinjaman perumahan hendaklah dipohon secara atas talian SPI KPM Bil 1/2018
di http://www.lppsa.gov.my/v2/. Pinjaman komputer/telefon Pekeliling
pintar mengisi borang di sekolah.

27.2. Pastikan borang lengkap diisi bersama –sama dokumen

31

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

sokongan yang dikehendaki. Perbendaharaan
Malaysia KW 9.1
27.3. Semua permohonan mestilah melalui Guru Besar sekolah
untuk sokongan dan pengesahan

28 PENGAWASAN PEPERIKSAAN AWAM Surat Siaran KPM 600-
7/13/1(18)/2019
Guru tidak boleh menolak lantikan kecuali atas sebab sarat
mengandung ,sakit berterusan dan berkursus, tidak digalakkan
untuk peperiksaan awam

29 TUGASAN LUAR (JURULATIH UTAMA/FASILITOR/
KAKITANGAN SUMBER)

29.1. Guru yang terlibat dengan tugasan-tugasan rasmi luar SPI KPM Bil. 10/2011
masih tertakluk kepada kelulusan/kebenaran Guru Besar

29.2. Guru perlu mengutamakan tugasan sekolah tempat
bertugas.

30 BUKU RAMPAIAN/LATIHAN

30.1. Semua latihan bertulis hendaklah diperiksa pada hari itu SPI KPM Bil.10/1991
30.2. atau pada hari yang berikut.

Semua kesalahan yang didapati dalam tiap-tiap latihan
bertulis hendaklah dibuat pembetulan sebelum menjalankan
latihan baru.

30.3. Tahun 3 hingga tahun 6 hendaklah mengadakan Karangan
Bertulis sekurang-kurangnya empat kali dalam satu bulan

30.4. Buku rampaian/latihan Matematik, Bahasa Melayu, Bahasa
Inggeris dan Sains hendaklah dihantar kepada Guru
Besar/Penolong Kanan apabila diarahkan oleh Guru Besar.

31 PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN

31.1. Ujian dan Peperiksaan hendaklah berpandukan seperti Surat Siaran KPM 2011
tercatat di dalam Takwim Sekolah/Takwim Peperiksaan.

31.2. Keputusan Penilaian pencapaian murid perlu diisi di portal
SAPS dalam masa yang ditetapkan.

31.3. Analisa Keputusan Penilaian perlu disiapkan dan
diserahkan kepada Guru Penolong Kanan oleh Setiausaha
Peperiksaan

32 REKOD MENGAJAR

32.1. Semua guru dikehendaki mengajar berdasarkan Rancangan SPI KPM Bil. 3/1999
Pelajaran Tahunan.

32.2. Dokumen Rekod Mengajar mengajar hendaklah ditulis/ditaip
dengan kemas, jelas dan teratur serta sentiasa dikemaskini

32.3. Dokumen Rekod mengajar mestilah diserahkan/dihantar ke
pejabat pada setiap hari Jumaat untuk semakan dan
ditandatangani oleh Guru Besar. Sekiranya guru tidak
menghantar DRM sebanyak 3 kali, surat amaran akan
dikeluarkan.

32

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

 eRPH

32.4 Hendaklah dihantar secara online sebelum pdpc bermula.

32.5 Lengkapkan semua ruangan yang diperlukan

33 JADUAL WAKTU GURU GANTI

33.1. Jadual guru ganti akan dibuat oleh Penolong Kanan / Guru SPI KPM Bil.2/1981
Jadual Waktu apabila seseorang guru tidak dapat hadir atau
menjalankan tugas di luar.

33.2. Guru ganti hendaklah memastikan mereka mendapat slip
butiran gantian yang akan dilakukan dengan
menandatangani pada rekod jadual waktu guru ganti atau
secara digital

33.3. Guru yang akan berkursus / mesyuarat dan sebagainya,
dikehendaki menyediakan kerja/latihan pelajaran bagi kelas
yang diajarnya supaya guru ganti dapat memanfaatkan
waktu ganti tersebut dengan aktiviti yang berfaedah.(MMI)

33.4. Guru ganti diminta menyambung pelajaran berkenaan atau
mengajar pelajaran yang difikirkan perlu atau memberi
latihan/kerja yang telah disediakan oleh guru ganti.

34 JADUAL WAKTU MENGAJAR

34.1. Semua guru dikehendaki mematuhi jadual waktu mengajar SPI Bil 8 /2016
yang telah ditetapkan.

34.2. Guru bersedia untuk masuk ke kelas 3 minit sebelum loceng
berbunyi.

34.3. Guru yang mengajar hendaklah berada di dalam kelas
sepanjang tempoh PdPc.

34.4. Sekiranya seseorang guru tidak dapat masuk ke kelas
bersebab dalam waktu tertentu, sila maklumkan pada
penolong Kanan yang bertugas untuk membuat guru ganti.

35 WAKTU LUANG/SENGGANG ADALAH WAKTU BERTUGAS

35.1. Guru diminta membuat perancangan / persediaan mengajar. SPI KPM Bil. 3/1981

35.2. Memeriksa buku latihan murid.

35.3. Perbincangan secara profesional dengan rakan-rakan (PLC)

35.4. Menyediakan alat/bahan bantu mengajar, menyediakan
laporan/analisis dan sebagainya

35.5. Waktu makan/rehat guru tertakluk dengan kebenaran Guru
Besar

36 PROSES PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc- SPI KPM Bil. 3/1999
pedagogi)

36.1. Guru perlu bersedia lebih awal untuk mengajar sebelum
masuk ke kelas.

36.2. Pastikan guru tidak mengajar sambil duduk

33

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

36.3. Guru mengajar berdasarkan perancangan yang telah dibuat
seperti mana tercatat di dalam buku Dokumen Persediaan
Mengajar.

36.4. Guru perlu sentiasa bersedia untuk menerima pemantauan /
pencerapan dari pentadbir /pelawat sekolah (Nazir, PPD,
JPN, KPM) berdasarkan standard 4 SKPMg2

37 MASA BERSURAI

36.5. Guru yang mengajar pada waktu akhir hendaklah Minit Mesyuarat
menentukan murid disuraikan dengan teratur tanpa Pengurusan Sekolah Bil.
membuat bising. 1 2020.

37.1. Murid beratur dengan didahului oleh ketua darjah dan Pekeliling Perkhidmatan
diiringi oleh guru yang mengajar pada waktu akhir keluar Bilangan 5 Tahun 2019
dari bilik kelas

37.2. Guru sila pastikan semua :

 Pintu dan tingkap ditutup

 Kipas dan lampu dipadam

 Sampah sarap dikumpul

 Meja dan kerusi disusun kemas

37.3. Semua guru digalakkan pulang selepas 30 minit loceng
pulang dibunyikan untuk mengelakkan kesesakan bersama
murid.

37.4. Waktu pulang guru adalah atas kebenaran Guru Besar yang
telah ditetapkan

38 MASA PERHIMPUNAN Per. Ikhtisas KPM

Bil.9/1975-KP 86-9/1
38.1. Perhimpunan akan diadakan seminggu sekali pada setiap (79)

hari Isnin jam 7.30 pagi atau pada hari-hari dan masa-masa

yang lain yang ditetapkan oleh Guru Besar. Surat Pekeliling Am

38.2. Semua guru diwajibkan hadir dalam perhimpunan dan Bil.23/1966

membuat catatan dalam RPH. Surat Pekeliling Ikhtisas

38.3. Guru Besar/ guru bertugas akan membuat pengumuman- Bil.4/1975

pengumuman yang perlu dan juga membuat apa-apa Surat Pekeliling Ikhtisas

teguran atau memberi nasihat kepada murid. Bil.8/75

Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil.4/1984

39 PENGURUSAN DISIPLIN

39.1. Adalah tanggungjawab semua guru untuk menjaga dan SPI KPM Bil. 7/2011
mengekalkan disiplin murid-murid semasa di dalam atau di
luar kelas.

39.2. Semua guru adalah guru disiplin

39.3. Guru diingatkan jangan mengarahkan murid balik atau
keluar dari bilik darjah atau melarang mengikuti pelajaran

34

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

sebagai hukuman kerana tidak berdisiplin

39.4. Guru TIDAK DIBENARKAN merotan murid untuk sebarang
kesalahan yang dilakukan oleh murid

39.5. Rekodkan kesalahan murid di dalam buku pemantauan
kelas

40 GURU BERTUGAS

40.1. Guru bertugas perlu hadir lebih awal 15 minit sebelum SP tugas Guru 2007
loceng berbunyi dan selepas 30 minit semasa balik.
SPI KPM Bil. 5/1997
40.2. Bertugas sepanjang tempoh bertugas dan membuat
laporan harian SP Kementerian
Pendidikan KP (PP)
40.3. Bertanggungjawab mengawal keadaan, kebersihan, 0046
keselamatan, mengurus perhimpunan, kantin, tandas dan
bangunan sekolah serta mengambil tindakan sekiranya
perlu berbuat demikian

41 KEDATANGAN MURID

41.1. Kedatangan murid hendaklah dikunci masuk dalam APDM SPI KPM Bil 1/2019
oleh guru kelas secara konsisten setiap hari sebelum
permulaan waktu kedua. Sekiranya guru kelas berkenaan KPM 100-11/2/2 Jld. 5
tidak hadir, maka tanggungjawab tersebut perlu (60) 11 Januari 2019
dilaksanakan oleh guru pembantu kelas.

41.2. Semua butiran dan maklumat murid di dalam APDM
perlulah lengkap diisi data terkini

41.3. Guru perlu mendapatkan bukti tentang sebab murid tidak
hadir ke sekolah seperti surat dari waris atau sijil sakit dari
doktor

41.4. Sekiranya seseorang murid didapati tidak hadir melebihi hari
yang ditetapkan, maka guru perlu mengambil tindakan
mengikut prosedur yang telah sedia ada.

42 KAWASAN LARANGAN MURID

Murid tidak dibenarkan masuk ke kawasan larangan sekolah SPI KPM Bil. 8 / 2011
seperti pejabat, bilik Penolong Kanan ,bilik guru dan bilik-bilik khas
tanpa kebenaran daripada guru

43 KELAS TAMBAHAN/INTENSIF

43.1. Guru yang ingin mengadakan projek/aktiviti/kelas tambahan SPI KPM Bil. 2/1984
di luar waktu persekolahan perlu mendapat kebenaran Guru
Besar dengan mengisi borang yang telah disediakan

43.2. Pihak kawalan keselamatan sekolah perlu dimaklumkan

43.3. Pastikan guru berkenaan hadir dan bertanggungjawab
sepenuhnya pada kelas tersebut

35

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

44 MEMBAWA MURID UNTUK AKTIVITI LUAR

44.1. Guru yang terlibat dengan aktiviti luaran bersama murid SPI KPM Bil. 12 /2000
perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada waris dan SPI KPM Bil. 3/2019
senarai terlibat diserahkan kepada GB/PK untuk makluman. SPI KPM Bil. 9/2020

44.2. Sekiranya guru perlu membawa murid dengan kenderaan
sendiri. Kebenaran bertulis perlu diperolehi daripada Guru
Besar

44.3. Guru tidak dibenarkan membawa murid secara berlebihan di
dalam sesebuah kenderaan.

44.4. Guru yang mengiringi murid tertakluk kepada 10 murid bagi
seorang guru

45 PAS KELUAR MURID

45.1. Semua kelas diberi dua pas keluar murid. SPI KPM Bil. 4/2002

45.2. Pas ini perlu disimpan di dalam kelas pada setiap masa

45.3. Pas keluar diberi kepada murid yang difikirkan perlu sahaja
terutama sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran

45.4. Guru bertanggungjawab ke atas murid yang dibenarkan
keluar

46 KEGIATAN KOKURIKULUM

46.1. Kegiatan kokurikulum adalah wajib bagi semua guru

46.2. Perancangan bagi kelab/persatuan dan permainan SPI KPM Bil. 2/2007
hendaklah melibatkan semua murid tahun 3 hingga 6 SPI KPM Bil. 24/1998
SPI KPM Bil. 3/1984
46.3. Guru hendaklah memberi latihan kepada murid dalam SPI KPM Bil. 2/1986
bidang kepimpinan, disiplin, bertanggungjawab, taat setia
kepada sekolah dan Negara dan memberi galakan dalam
bidang pengajian tertentu seperti mengadakan ceramah,
bahas, lawatan dan sebagainya

46.4. Guru dikehendaki menyimpan rekod-rekod mengenai
semua aktiviti yang telah dijalankan

46.5. Rekod aktiviti digunakan sebagai eviden hendaklah
diserahkan kepada PK KOKO

46.6. Semua guru/kakitangan dikehendaki berpakaian lengkap
dan kemas yang ditetapkan oleh KPM

47 FAIL-FAIL BIDANG / UNIT/JAWATANKUASA

47.1. Fail-fail yang dalam simpanan peribadi guru seperti fail SPI KPM Bil. 4/1986
meja, fail panitia, fail unit dan sebagainya perlu disimpan di
tempat selamat dalam bilik fail

47.2. Kandungan fail hendaklah sentiasa dikemaskini dari semasa
ke semasa

47.3. Fail-fail bukanlah milik peribadi dan tidak dibenarkan dibawa
pulang

36

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

47.4. Semua fail perlu mematuhi sistem fail arkib

48 FAIL-FAIL SEKOLAH

48.1. Fail peribadi guru adalah fail sulit dan dilarang mengambil SPI KPM Bil. 5/1979
atau melihat kandungan fail tersebut kecuali pentadbir
SPI KPM Bil. 4/1975
48.2. Fail-fail di pejabat yang hendak dirujuk /diambil perlulah
melalui pembantu Tadbir/Pembantu Pejabat dengan Buku Panduan Tugas
kebenaran Guru Besar dan dikembalikan dengan kadar guru 2009
segera

48.3. Fail-fail sekolah di pejabat adalah dilarang di bawa keluar
dari pejabat

49 PENGGUNAAN MESIN FOTOSTAT (PANDUAN)

49.1. Sebarang bahan cetakan adalah untuk edaran dalaman SPI KPM Bil. 7/1991
sekolah sahaja

49.2. Sebarang bahan yang hendak di cetak perlu mengisi
borang/buku permohonan yang telah disediakan di pejabat,
bilangan yang banyak perlu mendapat kebenaran Guru
Besar.

49.3. Guru dilarang menggunakan kedua-dua mesin tersebut
tanpa kebenaran Guru Besar.

49.4. Borang permohonan perlu dihantar lebih awal sebelum
bahan cetak itu hendak digunakan iaitu 3 hari sebelum
tarikh bahan cetak digunakan.

50 PENGGUNAAN TELEFON SEKOLAH

50.1. Penggunaan telefon sekolah untuk tujuan urusan rasmi Pekeliling Perkhidmatan
sahaja dan perlu direkodkan dalam buku daftar telefon Bil. 5/2007

50.2. Guru dan murid yang hendak menggunakan telefon sekolah
hanya atas urusan kecemasan perlu mendapat kebenaran
Guru Besar

51 PENGISTIHARAN HARTA

51.1. Setiap guru diminta mengisytiharkan harta mereka SPI KPM Bil.3/2002
sekurang-kurangnya dalam tempoh 5 tahun.

51.2. Sekiranya terdapat pertambahan dalam harta perlu
diisytiharkan dengan mengisi borang harta di dalam Hermis
dan maklum kepada PKP

51.3. Sebarang pelupusan harta / perlucutan hak milik harta juga
perlu diisytiharkan

52 SENARAI SEMAK BUDAYA TUTUP DAN BUKA SEKOLAH

52.1. Pastikan semua butiran dalam senarai semak dipatuhi dan SPI KPM Bil. 7/2008
dilaksanakan

52.2. Senarai semak yang telah lengkap diisi hendaklah diserah
ke pejabat

37

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

53 SURAT ATAU PEKELILING KELUAR/MASUK DARI PPD / JPN /
KPM UNTUK TINDAKAN

53.1. Bertindak segera apabila surat diminitkan kepada guru SPI KPM Bil. 4/1993
berkenaan dan memaklumkan tindakan yang telah
dilaksanakan kepada pentadbir

53.2. Pastikan semua surat yang keluar perlu disertakan surat
iringan dan perlu ada salinan sekolah mengikut format surat
yang telah ditetapkan

53.3. Semua surat keluar yang menggunakan surat rasmi sekolah
perlu ditandatangani oleh Guru Besar selaku ketua jabatan

54 URUSAN DENGAN PELAWAT/TETAMU

54.1. Semua pelawat dikehendaki melaporkan diri di pondok SPI KPM Bil 5/2018
pengawal sekolah dan berurusan dengan Guru Besar SPI bil 8/2011

54.2. Pelawat dilarang berjumpa atau berurusan dengan murid di
bilik darjah atau semasa guru sedang mengajar

55 URUSAN DENGAN PPD DAN JPN

54.3. Mendapat kebenaran dan kelulusan atau arahan Guru SPI KPM Bil. 6/2018
Besar.

54.4. Berpakaian rasmi (pakaian kerja)

38

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

PERATURAN KECIL SEKOLAH UNTUK GURU DAN AKP
SK SUNGAI PUYU 2021

Peraturan kecil sekolah ini dibaca Bersama polisi pengurusan sekolah dan peraturan-
peraturan sedia ada.

1. AKU JANJI
1.1 Semua guru perlu menandatangani Surat Akujanji sebagai Penjawat Awam.
1.2 Pegawai Kerajaan adalah terikat dan perlu mematuhi Akujanji tersebut.
1.3 Salinan Akujanji perlu dilampirkan didalam Dokumen Persediaan Mengajar guru.

2. BILIK GURU, KELAB GURU & STAF
2.1 Bilik guru merupakan tempat larangan bagi murid.
2.2 Bilik Guru adalah di bawah tanggungjawab Kelab Guru & Staf dari aspek menjaga
susunan, kebersihan dan keceriaan pada setiap masa.
2.3 Semua guru yang mengajar di sekolah ini secara automatik menjadi ahli Kelab Guru
& Staf.
2.4 Kadar bayaran yuran adalah tertakluk kepada keputusan dalam mesyuarat agung
kelab tersebut.
2.5 Jawatankuasa bertanggungjawab ke atas kebajikan guru dan staf di bawah kawalan
bidang mereka.

3. KEHADIRAN GURU DAN STAF
3.1 Semua guru dan staf dikehendaki hadir di sekolah sekurang-kurangnya 10 minit
sebelum waktu rasmi mula bekerja. (Contoh :10 minit sebelum pukul 7.40pagi
@8.00pagi)
3.2 Waktu hadir dan waktu pulang hendaklah direkodkan dalam buku rekod kehadiran
guru, perakam waktu atau lain-lain rekod yang telah ditetapkan oleh sekolah.
Semua guru dan staf diwajibkan untuk mengetip kad perakam waktu.
(Ruj: Arahan Perkhidmatan Bab & Para 1, SPI BIL. 2/1981 – Ketepatan Masa di
Sekolah-sekolah)

4. TIDAK HADIR BERTUGAS
4.1 Sila maklumkan kepada Guru Besar/Penolong Kanan Pentadbiran / pejabat melalui
telefon Jika tidak dapat hadir bertugas pada hari berkenaan sebelum atau pada jam
7.00 pagi supaya pihak sekolah dapat mengatur jadual ganti waktu mengajar anda.

5. KEBENARAN KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH
5.1 Adalah tidak dibenarkan guru-guru meninggalkan kawasan sekolah semasa waktu
mengajar bagi tujuan peribadi kecuali jika ada hal yang tidak dapat dielakkan atau
setelah mendapat arahan/kebenaran Guru Besar atau arahan daripada PPD/JPN
dengan syarat mendapat terlebih dahulu kebenaran daripada Guru Besar.
5.2 Sebelum meninggalkan kawasan sekolah, pastikan guru tersebut telah mencatatkan
nama, masa, tujuan serta tandatangan Guru Besar di dalam Borang Rekod Keluar di
pejabat. (tidak melebihi 4 jam)

6. GURU BERTUGAS
6.1 Guru bertugas perlu hadir lebih awal 15 minit sebelum loceng berbunyi
semasa datang dan selepas loceng berbunyi semasa balik.
6.2 Bertugas sepanjang tempoh bertugas dan membuat laporan harian.
6.3 Bertanggungjawab mengawal keadaan, kebersihan, keselamatan, mengurus
perhimpunan, kantin, tandas dan bangunan sekolah serta mengambil tindakan
sekiranya perlu berbuat demikian.

39

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

7. MASA BERSURAI
7.1 Guru yang mengajar pada waktu akhir hendaklah menentukan murid disuraikan
dengan teratur tanpa membuat bising.
7.2 Murid beratur dengan didahului oleh ketua darjah dan diiringi oleh guru yang
mengajar pada waktu akhir keluar dari bilik kelas.
7.3 Guru sila pastikan semua:
a) Pintu dan tingkap ditutup
b) Kipas dan lampu dipadam
c) Sampah sarap dikumpul
d) Meja dan kerusi disusun kemas.
7.4 Semua guru digalakkan pulang hanya selepas 10 minit loceng akhir dibunyikan untuk
mengelakkan kesesakan bersama murid.

8. PERHIMPUNAN RASMI
8.1 Perhimpunan rasmi akan diadakan seminggu sekali pada setiap hari Isnin jam 7.30
pagi atau pada hari-hari dan masa-masa yang lain yang ditetapkan oleh Guru Besar.
8.2 Semua guru diwajibkan hadir dalam perhimpunan.
8.3 Semua guru dikehendaki memakai tag nama dan guru lelaki dikehendaki
memakai tali leher pada setiap hari Isnin semasa perhimpunan diadakan.
8.4 Guru Besar/ guru bertugas akan membuat pengumuman-pengumuman yang perlu
dan juga membuat apa-apa teguran atau memberi nasihat kepada murid.
[ Ruj: Per. Ikhtisas KP Bil.9/1975-KP 86-9/1 (79)].

9. KEGIATAN KOKURIKULUM
9.1 Kegiatan kokurikulum adalah wajib bagi semua guru.
9.2 Perancangan bagi kelab/persatuan dan permainan hendaklah melibatkan semua
murid Tahun 3 hingga 6.
9.3 Guru hendaklah memberi latihan kepada murid dalam bidang kepimpinan, displin,
bertanggungjawab, taat setia kepada sekolah dan negara dan memberi galakan
dalam bidang pengajian tertentu seperti mengadakan ceramah, bahas, lawatan dan
sebagainya.
9.4 Guru dikehendaki menyimpan rekod-rekod mengenai semua aktiviti yang telah
dijalankan. Rekod digunakan sebagai eviden hendaklah diserahkan kepada PK
Kokurikulum mengikut ketetapan dalam mesyuarat.

10. TATATERTIB
10.1 Adalah tanggungjawab semua guru untuk menjaga dan mengekalkan displin murid-
murid semasa di dalam atau di luar kelas.
10.2 Guru hendaklah melaporkan murid yang kerap melanggar peraturan sekolah, tidak
mengikut teguran dan nasihat dan sebagainya kepada Guru Displin atau Guru Besar.
10.3 Guru diingatkan jangan mengarahkan murid balik atau keluar dari bilik darjah atau
melarang mengikuti Pendidikan sebagai hukuman kerana tidak berdisplin.
10.4 Guru TIDAK DIBENARKAN merotan murid untuk sebarang kesalahan yang dilakukan
oleh murid.

11. BUKU RAMPAIAN
11.1 Semua latihan bertulis hendaklah diperiksa pada hari itu atau pada hari yang berikut.
11.2 Semua kesalahan yang didapati dalam tiap-tiap latihan bertulis hendaklah dibuat
pembetulan sebelum menjalankan latihan baru.
11.3 Tahun 3 hingga tahun 6 hendaklah mengadakan Karangan Bertulis sekurang-
kurangnya empat kali dalam satu bulan.
11.4 Buku rampaian/latihan Matematik, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Sains
hendaklah dihantar kepada Guru Besar/Penolong Kanan apabila diarahkan oleh
Guru Besar.

12. PENTAKSIRAN, UJIAN DAN PEPERIKSAAN
12.1 Pentaksiran, Ujian dan Peperiksaan hendaklah berpandukan seperti tercatat di dalam
Takwim Sekolah/Takwim Peperiksaan.

40

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

12.2 Keputusan Penilaian pencapaian murid perlu disiapkan dan dihantar kepada Guru
Besar lengkap dengan markah, mata Pendidikan bersama-sama dengan gred,
jumlah markah keseluruhan, peratus dan kedudukan dalam kelas dan juga
kedudukan dalam semua kelas.

12.3 Analisa Keputusan Penilaian perlu disiapkan dan diserahkan kepada Guru Penolong
Kanan/Setiausaha Peperiksaan.

12.4 Laporan PBD hendaklah diserahkan kepada waris pada Hari Pelaporan PBD
(perjumpaan bersama waris)

13. eRPH
13.1. Semua guru dikehendaki mengajar seperti mana yang tercatat di dalam eRPH.
13.2 eRPH hendaklah ditulis secara online dengan jelas dan teratur. Hantar kepada
pentadbir untuk pengesahan sebelum pdpc bermula.
13.3 Semua ruangan perlulah dilengkapkan.

14. CUTI REHAT KHAS (CRK)
14.1 Setiap guru diberi peruntukan cuti rehat khas sebanyak 10 hari setahun.
14.2 Guru layak memohon cuti tetapi kelulusan atas budi bicara Guru Besar.
14.3 Semua permohonan borang CRK dalam 2 salinan diserah sendiri kepada
penolong kanan Pentadbiran untuk sokongan sebelum mendapat kelulusan daripada
Guru Besar.
14.4 Permohonan cuti yang dirancang perlu dibuat permohonan 3 hari lebih
awal sebelum tarikh permohonan cuti tersebut.
14.5 Sekiranya ada kecemasan dan ingin memohon cuti rehat khas ,sila pastikan guru
berkenaan menghubungi pihak pentadbir sekolah bagi tujuan guru ganti dan setelah
kembali semula pastikan borang cuti diisi.
14.6 Guru tidak dibenarkan bercuti selagi permohonan belum mendapat kebenaran atau
kelulusan Guru Besar. Layak memohon sahaja tetapi bukan hak mutlak.

15. CUTI SAKIT
15.1 Sekiranya cuti sakit, serahkan sijil cuti sakit kepada Guru Besar pada hari
berikutnya.
15.2 Andainya cuti sakit lebih dari 2 hari, sila dapatkan pengesahan daripada doktor
kerajaan.
15.3 Sijil cuti sakit dari klinik kerajaan atau swasta hanya terhad kepada hanya 15 hari
bagi setiap tahun. Perlu diingat, setiap cuti sakit yang diambil boleh menjejaskan
kiraan ganjaran pencen kelak
15.4 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun samada berterusan atau putus- putus akan
dilaporkan ke Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan untuk
menentukan pembayaran gaji.
(Rujuk: SPP Bil.2/2006)

16. CUTI HJ / CUTI UMRAH/ CUTI BERSALIN / CUTI TANPA REKOD / CUTI TANPA GAJI
16.1 Segala dokumen/sijil/surat perlu dikemukakan bersama borang permohonan melalui
Guru Besar sebelum dihantar ke JPN untuk kelulusan.
16.2 Permohonan perlu dibuat lebih awal mengikut prosedur yang sedia ada.
16.3 Istilah ‘keluarga terdekat ‘ialah isteri/suami, anak-anak, ibu bapa dan mertua guru itu
sahaja. Adik -beradik tidak termasuk dalam istilah keluarga terdekat.
16.4 i) Cuti Hj - 40 hari (Perintah Am Bab C)
ii) Cuti Umrah -7 hari bekerja (SPP Bil. 3/2017)
iii)Cuti Bersalin- 90 hari@60 hari, suami layak 7 hari (Layak untuk 5 kali
sepanjang perkhidmatan (SPP Bil.5/2017)
iv) Cuti Tanpa Rekod –tidak melebihi 14 hari setahun (Perintah Am Bab C)
v) Cuti Tanpa Gaji – tidak ada had/tempoh yang ditetapkan tetapi mengikut
tempoh perkhidmatan. Cuti tanpa gaji untuk tujuan ke luar negara hanya boleh
diambil sekali dalam masa 4 tahun (SPP Bil.4/2009)

41

MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2021

17. CUTI KELUAR NEGARA
17.1 Semua guru yang hendak bercuti ke luar negara perlu mendapat kelulusan JPN (Unit
Perhubungan Dan Pendaftaran)
17.2 Borang permohonan perlu di kemukakan sekurang-kurangnya 21 hari dari tarikh mula
bercuti (Online ke unit Perhubungan JPN).

18. CUTI MENGHADIRI PEPERIKSAAN
18.1 Kebenaran diberi dengan syarat guru berkenaan telah mendapat kebenaran secara
bertulis daripada Kementerian Pendidikan atau Jabatan Pendidikan Negeri untuk
mengikuti pengajian tersebut.

19. CUTI PENGGAL
19.1 Guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat
tahunan. Walau bagaimana pun, guru boleh dipanggil bertugas oleh guru besar tidak
melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-
tugas selain daripada tugas mengajar.

20. CUTI KUARANTIN
20.1 Guru layak memohon cuti kuarantin jika anak jagaan (kandung/tiri/angkat) di
bawah umur 18 atau 21 tahun (jika masih belajar) diperakukan oleh pegawai
perubatan kerajaan atau swasta menghidap penyakit berjangkit.
20.2 Tempoh yang diluluskan terhad kepada 5 hari bekerja.
(Rujuk: SPP Bil.11/2016)

21. FAIL-FAIL BIDANG / UNIT/JAWATANKUASA
21.1 Fail-fail yang dalam simpanan peribadi guru seperti fail meja, fail panitia, fail unit dan
sebagainya perlu disimpan di tempat selamat dalam bilik fail dan sebagainya.
21.2 Kandungan fail hendaklah sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa.
21.3 Fail-fail bukanlah milik peribadi dan tidak dibenarkan bawa pulang ke rumah.
21.4 Semua fail perlu ada nombor yang telah ditetapkan menggunakan sistem fail arkib
yang sedang digunapakai sekarang.
21.5 Semua fail merupakan dokumen penting sebagai bahan dokumentasi dan bukti serta
menjadi bahan rujukan /semakan/panduan kepada guru.

22. FAIL-FAIL SEKOLAH
22.1 Fail peribadi guru adalah fail sulit dan guru dilarang mengambil atau melihat
kandungan fail tersebut kecuali pentadbir.
22.2 Fail-fail di pejabat yang hendak dirujuk /diambil perlulah melalui pembantu
Tadbir/Pembantu Operasi dan dikembalikan dengan kadar segera.
23.4 Fail-fail sekolah di pejabat adalah dilarang dibawa keluar dari pejabat.

23. PENGESAHAN JAWATAN & KEMASUKAN KE DALAM JAWATAN BERPENCEN
23.1 Sekolah akan uruskan pengesahan jawatan guru dan kemasukan ke dalam jawatan
berpencen.
23.2 Boleh memilih skim pencen atau KWSP
23.3 Pengesahan boleh dibuat setelah lulus kursus induksi (hadir dan lulus dalam tempoh
3 tahun)
23.4 Tempoh pengesahan bergantung kepada surat tawaran.

24. GAJI
24.1 Persediaan gaji dibuat dua bulan lebih awal
24.2 Potongan yang diuruskan oleh pihak sekolah melibatkan hal yang berkaitan dengan
kerajaan seperti; cukai pendapatan, pinjaman perumahan, KWSP dan Tabung Haji.
24.3 Potongan pinjaman bank & koperasi melalui ANGKASA dibuat terus oleh Akautan
Negara Malaysia.
24.4 Jika ada masalah tentang potongan koperasi dan ANGKASA, sila hubungi terus
dengan yang berkenaan.

42


Click to View FlipBook Version