The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by De Bellenbode, 2019-12-06 09:05:41

Jaargang 31-2019-4

Jaargang 31-2019-4

De Bellenbode

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
Regio 06: Oost Gelderland
Jaargang 31 nr. 4 -2019

Officieel orgaan Regio 6 Oost-Gelderland

Foto voorzijde: Arels White Angels ( A. Elsman)
De Bellenbode verschijnt vier maal per jaar.
Oplage.120 exemplaren.

Voorziter: Secretaris:
Derk te Brinkhof Gerrit Koerselman
Karshof 9 Pastorieweg 19
7261 AL Ruurlo 7251 AK Vorden
Tel: 0573-452406 Tel: 06-45720724
[email protected] [email protected]

Penningmeester/vice- Algemeen lid:
voorzitter: Wim Mastop
Ineke Wisselink De Gaullestraat 42
Lovinkweg 24 7002 DW Doetinchem
7011 JB Gaanderen Tel: 0314-330744
Tel: 0315-324535 [email protected]
[email protected]
Ledenraadslid N.K.v.F
Algemeen lid: Derk te Brinkhof
Joke Nijenhuis Karshof 9
Hofvennestraat 17 7261 AL Ruurlo
7251 TZ Eibergen [email protected]
Tel: 0545-474778
[email protected] Redactie De Bellenbode:
Gerrit Koerselman
Servicepunt: Pastorieweg 19
Ineke Wisselink Tel: 06-45730724
Lovinkweg 24 [email protected]
7011 JB Gaanderen
Tel: 0315-324535 Internet:
[email protected] www.nkvf.nl/regio-06/
www.Fuchsiawebsite.nl
Bankrekeningnummer
Penningmeester:
NL 43 RABO 0371244374

Jaargang 31, nr 4 – dec 2019 pagina - 2 -

Van de voorzitter,

We beginnen dit voorwoord met een excuus aan
de fam. Janssen uit Groessen.
In de vorige Bellenbode zijn we vergeten te melden
dat ook zij tijdens de Landelijke wedstrijd een 1e
prijs hebben gewonnen. In de categorie Newman
cup met de plant Eruption.
Bij deze alsnog van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

De zomer is voorbij en de herfst heeft zijn intrede gemaakt met echte
buien. Een teken dat de planten in de winterberging moeten, ondanks dat
ze nu nog mooier waren dan tijdens de warme periode deze zomer.

Er breekt voor de fuchsia liefhebbers een rustige periode aan in
afwachting hoe de planten weer te voorschijn komen het volgend voorjaar.
Ook voor de regio is het een rustige tijd, onlangs hebben we een bingo
middag gehad. Door verklaarbare reden waren een aantal leden afwezig.
Voor de inloopochtend bij de fam. Wisselink in Gaanderen was de
belangstelling zeer matig. Als bestuur vragen we ons af of we deze het
volgend jaar nog weer moeten houden.

Een groot aantal jaren hebben we deelgenomen aan de lentefair in de
Keijenborg en Eibergen en hebben we vele stekken verkocht. De stekken
hadden we al die jaren onder gebracht in de kassen van “de Fruitschuur “
in Gaanderen. Helaas is er die mogelijkheid het komende voorjaar niet
meer. Als bestuur zijn we ons aan het beraden hoe het verder moet.
Indien er een lid is die de mogelijkheid heeft om ze op te kweken , dan
horen we dit graag.

De volgende activiteit is de kerstmiddag op zaterdag 14 december a.s.
Het beloofd net als voorgaande jaren een zeer gezellige middag te
worden.
Dit is de laatste Bellenbode dit jaar en wensen we allen prettige
feestdagen en een gezond 2020.

Derk te Brinkhof. pagina - 3 -

Jaargang 31, nr 4 – dec 2019

Inhoudsopgave

Officieel orgaan Regio 6 Oost-Gelderland.................................................... - 2 -
Van de voorzitter,...................................................................................... - 3 -
Wel en Wee:............................................................................................... - 4 -
BINGO........................................................................................................ - 6 -
Contributie donateurs ................................................................................ - 7 -
Contributie leden N.K.v.F............................................................................ - 7 -
Inloopochtend............................................................................................ - 8 -
Jaarprogramma 2019 en 2020 ..................................................................... - 9 -
Op de koffie bij… Johan en Truus Wientjes. ............................................... - 11 -

Wel en Wee:

Wel………
Onze felicitaties gaan uit na een ieder die in de afgelopen
periode een verjaardag of een jubileum hebben gevierd.
Wee……….
We wensen iedereen die gezondheidsproblemen heeft,
ernstig ziek zijn , op een operatie wachten van harte beterschap en veel
sterkte toe.

Jaargang 31, nr 4 – dec 2019 pagina - 4 -

Jaargang 31, nr 4 – dec 2019 pagina - 5 -

Zaterdagmiddag 26 oktober, togen wij naar
zalencentrum de Radstake in Varsselveld, Heelweg. Het was druk op de
parkeer plaatsen, de borden verwezen ons naar de achterzijde van het
gebouw, ook hier veel auto’s. Uiteindelijk vonden we nog een plaatsje. We
gingen het gebouw in op zoek naar waar het zaaltje van onze
Fuchsiavereniging. Ook hier wees een bordje dat we naar de 1e verdieping
moesten. Gelukkig gevonden, Ineke Wisselink en Mientje Giesen hadden
de prijzen voor de Bingo al keuring uitgestald. Wederom leuke prijzen met
de inmiddels de bekende vleespakketten. Het zaaltje was goed gevuld met
enthousiaste bekenden en voor mij onbekende gezichten .Onze voorzitter
Derk te Brinkhof opende de middag met een woord van welkom, een
bijzonder welkom aan de trouwe Bingomaster Bennie Steijntjes, die deze
middag ons door de Bingo heen zal leiden. Derk, had nog een droevige
mededeling,” Piet Fortuin is overleden, een
zeer trouwe lid en bezoeker van al onze
activiteiten”, aldus Derk.

De Bingo verliep voorspoedig vele prijzen
vielen er. Vermeldingswaardig was het
moment toen een zestal deelnemers, allen
tegelijk Bingo riepen, en zoals gebruikelijk werden de kaartjes door De
Bingo-master Bennie, gecontroleerd, “Goede Bingo”, riep hij. De prijs waar
om werd gestreden werd door Ineke onder de zes deelnemers verloot.
Alle andere kregen toch ook nog een prijsje.(goed opgelost Ineke) Tot slot
werd om de vleespakketten in een aparte ronden Bingo gespeeld. Het
was weer een gezellige zaterdagmiddag. Derk, bedankte de Dames Ineke
en Mientje voor het verzorgen van de prijzen en onze Bingo-master voor
het vlekkeloos leiden van deze middag. Menigeen ging dan ook met een
voldaan gevoel huiswaarts, met of zonder prijs en/of vleespakket.

Jaargang 31, nr 4 – dec 2019 pagina - 6 -

Contributie donateurs

De donateurs die hun contributie nog niet
hebben betaald hebben verzoeken wij dit
over te maken voor 31 december op:

Bankrekeningnummer: NL43 RABO
0371244374

Dit is niet voor donateurs die een machtiging hebben ingevuld.

Contributie leden N.K.v.F.

Wilt u zodra u de accept girokaart hebt ontvangen deze voor 31 december
betalen. Anders vervalt de bijdrage die wij als regio ontvangen. En vervalt
u lidmaatschap.

Jaargang 31, nr 4 – dec 2019 pagina - 7 -

Inloopochtend

Op zaterdagmorgen 5 oktober om 10 uur bij Ineke in Gaanderen , werd

onze traditionele inloopochtend gehouden. Zo aan het einde van ons

fuchsia seizoen altijd gezellig, je wisselt de wetenswaardig heden van het

seizoen met elkaar uit. En als er nieuwe leden zijn

wordt het snoeien en winter klaar maken van de

planten dan op deskundige wijze voorgedaan.

Leerzaam en onder genot van een bakje koffie
nog gezellig keuvelen over de fuchsia’s. Maar

helaas kwamen er zaterdagmorgen maar een

viertal leden deze activiteit bezoeken. Dat is wel

een heel magere opkomst. Het was samen met

het bestuur nog best gezellig, daar niet van. Maar

2019, snoei demonstratie beste leden, wat vind u hiervan, het bestuur stelt
Herman Vreemann
zich de vraag. Volgend jaar weer organiseren??
of……..,laat u eens horen wat u er van vindt.

Spreek u uit, bel of mail naar de bestuursleden.

Jaargang 31, nr 4 – dec 2019 pagina - 8 -

Jaarprogramma 2019 en 2020

14 dec. Kerstmiddag om 14.00

uur Altijd gezellig
Zalencentrum De Radstake, Heelweg
(zaal open om 13.30 uur) Er is weer
een verrassend mooi optreden van,
dat blijft nog even geheim. Het belooft
weer een hele fijne middag te worden.

Jaarvergadering 2020.

Zaterdagmiddag 21 maart in Zalencentrum De Radstake, Heelweg zaal
open 13:30 uur aanvang 14:00 uur. Met o.a. bestuursverkiezing,
activiteiten 2020.In de volgende Bellenbode zult u de voorstellen voor de
programmering van 2020 kunnen lezen.

Jaargang 31, nr 4 – dec 2019 pagina - 9 -

Dank, aan alle adverteerders in dit kleine boekje. Zij maken het mede
mogelijk dat u dit op uw deurmat vind.

Violen bij Kwekerij pagina - 10 -
Hiddink

Jaargang 31, nr 4 – dec 2019

Op de koffie bij………………….. Johan en Truus Wientjes.

Door: Gerrit Koerselman.

Johan, leerde ik goed kennen toen ik nog niet zo lang in het bestuur
van de Fuchsiavereniging Oost-Gelderland zat.
In 2014 werd het plan geopperd om een Fuchsiashow te organiseren
met daaraan gekoppeld de landelijke vriendendag. En onmiddellijk viel de

naam van

Johan Wientjes binnen ons bestuur. Johan

Samen in de showcommissie, Piet Fortuin

als voorzitter, Ineke Wisselink voor de

financiën, Mientje Giesen als lid, met al haar

ervaring, Johan, als grote stimulator en

arrangeur van onze show en ik als

secretaris. De locatie leende zich voor een

fuchsiashow fantastisch, namelijk

Museumboerderij “Smedekinck” in Zelhem.

Toen ontstond eigenlijk onze eerste
samenwerking. Ik had al snel in de
gaten dat Johan goede ideeën had
hoe deze fuchsiashow eruit moest
zien. Al snel maakte hij een ontwerp
hoe het moest worden.

De Show 2014 Zelhem

We mochten gebruik maken van

allerlei historische werktuigen.

Een hoogtepunt was wel de stortkar,

en de kunstmatig aan gelegde vijver.

Prachtig, trouwens de hele show was

een aan één sluiting van hoogtepunten, t Venne Haaksbergen
geweldig. Ik mag wel zeggen dat het

een groot succes werd we waren er

allemaal erg trots op. Johan en Truus, woonde even buiten Haaksbergen

op een wel heel idyllische plek, een prachtige alleenstaande woning met

Jaargang 31, nr 4 – dec 2019 pagina - 11 -

een even zozeer mooie tuin er omheen en veel mooie fuchsia’s. Dat
Johan en Truus van de Fuchsia houden is wel duidelijk, kwaliteit staat
voorop. Op onze onderlinge plantenwedstrijden vallen beide dan ook
regelmatig in de prijzen.
Nu wonen ze op een ander plekje in
Haaksbergen. En daar ben ik nu met
Anneke (mijn vrouw) op de koffie, een
hele verandering. We zitten gezellig
samen aan de tafel in de woonkamer.
Truus verzorgt een goed bakje koffie.

Johan, lid sinds 1988 en Truus trouw

donateur. Johan, begint meteen te

vertellen, een hele verhuizing, waar

wij hebben gewoond was mijn ouders De mooi aangelegde tuin

huis, echt, een prachtige plek (zie foto ‘t Venne), wij konden ons van harte

uitleven in de tuin, wat wij graag doen, daar

stonden ook nog twee kasten voor onder
andere de fuchsia’s mijn hobby.

Veel, heel veel hebben wij moeten

opruimen. Er is in de loop van de jaren

veel bewaard.

De mooi aangelegde tuin Ja,

dan is dit iets anders, een mooie

ruime woning, een grote

woonkamer, met een prachtige

keuken, achter de woning bevindt

zich nog een behoorlijk grote

garage en een excellente niet al te Met Fuchsia’s
grote tuin. Daar is de hand van

Johan trouwens al zichtbaar. Overal staan de fuchsia’s rijkelijk te bloeien.

En natuurlijk altijd de eerste vraag, hoe kwam je nu met de Fuchsia’s in

aanraking? “Door een verregende vakantie”, ach, dat ging zo, ik ging

naar een bloemist in Neede en vroeg om een paar fuchsia’s. Wat ik zocht

had hij niet, hij gaf me wel de adressen van een paar hobbyisten.

Jaargang 31, nr 4 – dec 2019 pagina - 12 -

Tmmermans en Herman de Haas. Bij Herman, nam ik mijn eerste vier
fuchsia’s mee en kreeg er ook nog wat stekken bij.

Hij waarschuwde mij toen al, als je er mee begint word je er mee besmet.

Dat blijkt, tijdens de show in Bredevoort ben ik lid geworden van de

fuchsia vereniging Oost-Gelderland. De show Bredevoort 2 heb ik al

geholpen met de opbouw. Inmiddels 31 jaar geleden.

En nu wij hier op onze nieuwe plek wonen hebben wij nog steeds
fuchsia’s geen 400 meer maar toch nog wel een dertigtal. Wij wonen hier
nu zo’n 7 maanden en het bevalt prima. Er is nu veel meer tijd om samen

met Truus, als wij er zin in hebben, een fijn fietstochtje te maken of naar

de markt te gaan. Anders waren wij bezig met het onderhouden van de
grote tuin, grasmaaien en de fuchsia’s verzorgen en noem maar op.
Want fuchsia’s hebben verzorging nodig als je de kwaliteit van de planten

goed wilt houden.

Een mooie anekdote, Truus en ik

gingen met vakantie naar

Zeeland en collega Henny

Terhurne, hier ook uit

Haaksbergen, wilde mijn

planten wel verzorgen, fijn om

iemand te hebben die zelf ook

liefhebber is.

Toen wij terugkwamen deelde
Henny mij onmiddellijk mee, ”ik

wil best de planten verzorgen,

Enkele fuchsia's te verzorgen maar hang ze niet zo hoog,
zodat ik er goed bij kan, ik had er

zowat een dagtaak bij om alle fuchsia’s die overall hingen goed te kunnen

verzorgen”. Hennie, had zijn werk dan ook meer dan uitstekend gedaan.

Ook Johan maakt zich zorgen hoe het met de fuchsiavereniging in de
toekomst zal gaan er komen te weinig jonge leden bij. Tijden veranderen
er zijn natuurlijk andere zaken die zich aandienen en tijd kosten.
Je moet het echt leuk vinden om een tuin te onderhouden, alhoewel de
tendens is om de tuin niet meer helemaal vol te leggen met tegels en
bestrating, ons klimaat veranderd het water moet goed weg kunnen.

Jaargang 31, nr 4 – dec 2019 pagina - 13 -

Johan gaat verder, Ja, ik denk wel eens, misschien kun je met buurt
verenigingen iets samendoen, je hoeft niet samen te gaan maar samen
een activiteit organiseren moet toch ook mogelijk zijn. Ook de landelijke
vriendendag komt in het gesprek voorbij. In 2014 hebben wij die samen
georganiseerd met onze laatste show in Zelhem, een perfecte dag, de
reactie die wij toen kregen waren zeer lovend. We hebben als regio toch
nog behoorlijk wat leden en donateurs? Wat zou het toch mooi zijn
als……….?(gk)

Johan, is er al eens een fuchsia naar jou
genoemd, nee dat niet, maar mijn zoon Roy
heeft toen een fuchsia naar de keuring
gebracht dat was nog in Aalsmeer, Herman
de Haas is nog mee geweest. Dat was in
1992. De naam van de fuchsia is Rowie,
een opgaande, Kleur kelk wit, kleur kroon l.
Violet, zaadgever Moonraker.

ROWIE Tot slot drinken wij samen nog een sapje en

gaan vervolgens al kletsen de mooi aangelegde tuin in.

Johan en Truus, betrokken bij veel activiteiten
van onze regio.

Bedank voor de gastvrijheid, de koffie was
prima, het was erg gezellig. Geniet nog lang
in goede gezondheid van jullie nieuwe
stekje.

Johan & Truus

Jaargang 31, nr 4 – dec 2019 Gedeelte van de nieuwe woning
pagina - 14 -

Wij wensen u allen hele fijne
kerstdagen
en een

gezond en gelukkig jaar toe.

2020

© www.kertswensen.eu

Jaargang 31, nr 4 – dec 2019 pagina - 15 -

Jaargang 31, nr 4 – dec 2019 pagina - 16 -


Click to View FlipBook Version