The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by De Bellenbode, 2019-07-03 02:09:05

Jaargang31_2019-2

Jaargang31_2019-2

De Bellenbode

Nederlandse Kring van
Fuchsiavrienden

Regio 06: Oost Gelderland
Jaargang 31 nr. 2 -2019

Foto voorzijde: Arels White Angels ( A Elsman)
De Bellenbode verschijnt vier maal per jaar.
Oplage. 120 exemplaren.
Foto´s. Ineke Wisselink

Gerrit Klein Wentink
Bankrekeningnummer penningmeester:
NL43 RABO 0371244374
Internet:
www.nkvf.nl/regio-06
www.Fuchsiawebsite.nl
Redactie van : „ De Bellenbode ”
Gerrit Klein Wentink, Bergstraat 62,7021 XK Zelhem,
tel. 0314-622602, mail: [email protected]
Inleveren eventuele kopij bij de redactie
van „De Bellenbode”

-2-

Van de voorzitter.

Ook dit voorjaar was evenals vorig jaar zeer wisselvallig van zeer warme dagen tot koude
nachten. Hopelijk krijgt het niet hetzelfde vervolg als vorig jaar nl.
een extreme hitte en droogte.
Door het koude weer was het bezoek op de Lentefair in Keijenborg en het Lenteweekend
in Eibergen duidelijk minder hetgeen ook terug te vinden was in de belangstelling
voor - en verkoop van stekken.
De ledenvergadering gehouden op 23 maart is goed bezocht en werd de agenda in een
goede sfeer afgehandeld. De voorgestelde wijzigingen aangedragen door de Landelijke
Kring van Fuchsiavrienden werden met algemene stemmen aangenomen.
DHR J. Berendsen uit Hengelo was 25 jaar lid. Helaas kon hij door omstandigheden niet
aanwezig zijn en zijn hem de bijbehorende zaken thuis bezorgd. Het 40 jarig lid
Mej. M Schepers uit Bredevoort zal door het Landelijk bestuur worden gehuldigd.
Meer over de Ledenvergadering vind u middels de notulen van deze vergadering elders
in deze *Bellenbode*evenals het jaarverslag over 2018 .
Traditioneel werd er ook dit jaar weer een stek uitgereikt nl. Swingtime.
We hopen vele van deze stekken terug te zien op de wedstrijddag vergezeld van
meerdere ingezonden planten.
Als bestuur hopen we op 1 of meerdere leden welke bereid zijn een tuinentocht te
organiseren met aansluitend de wedstrijddag.
Mocht dit niet het geval zijn dan zal de wedstrijddag gehouden worden tijdens de open
tuin dagen bij de fam. Wisselink.

Derk te Brinkhof.

-3-

-Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden:

Regio 6: Oost Gelderland

BESTUUR:

Voorzitter: DERK TE BRINKHOF, Krashof 9, 7261 AL Ruurlo,
tel. 0573.452406,
e-mail: [email protected]
Secretaris; GERRIT KOERSELMAN Pastorieweg 19,
7251 AK, Vorden. tel. 0575.552561.
e-mail: [email protected]
penningmeester/vv-voorzitter: INEKE WISSELINK, Lovinkweg 24,
7011 JB Gaanderen. tel. 0315.324535, e-mail: [email protected]
JOKE NIJENHUIS, Hofvennestraat 17 7151 TZ Eibergen
tel. 0545 474778 e-mail [email protected]
WIM MASTOP, De Gaullestraat 42
7002 DW Doetinchem. tel.0314.330744.
e- mail [email protected]
Ledenraad N.K.v.F. :
DERK TE BRINKHOF, Krashof 9, 7261 AL Ruurlo,
tel. 0573.452406, e-mail: [email protected]
Servicepunt INEKE WISSELINK

-4-

G.Koerselman
Pastorieweg 19
7251 AK VORDEN
Tel:0575-552561
[email protected]
www.nkvf.nl\Regio06

Jaarverslag 2018

Onze vereniging had in 2018, 70 leden en 70 donateurs, dit is ten opzichte
van 2017 een fikse terugloop. Het aantal was toen 81 leden en 86
donateurs.

Het bestuur is in het afgelopen jaar 6 keer in vergadering bij een geweest.
De jaarvergadering werd gehouden op 22 maart, het aantal bezoekende
leden en donateurs bedroeg 41.

Dit jaar werden een drie tal leden gehuldigd vanwege hun 25-jarig
lidmaatschap. Er werd afscheid genomen van Wim Walvoort als
bestuurslid. Joke Nijenhuis werd in het bestuur gekozen als algemeen
bestuurslid.

Derk te Brinkhof, vertegenwoordigt de Regio in het hoogste orgaan van de
N.K.v.F. de ledenraad.
In verband met verschil van inzicht met het Hoofdbestuur heeft
Gerrit Koerselman, geen zitting meer in de landelijke websitecommissie.

-5-

Ons clubblad de Bellenbode verscheen 4 keer en werd gevuld met
wetenswaardigheden uit onze regio. Gerrit klein Wentink als redacteur
verzorgt de vormgeving.

Op 20 okt, heeft het dagelijks bestuur (Derk te Brinkhof, Ineke Wisselink
en vervanger Wim Mastop) deelgenomen aan de landelijke brainstrom
sessie ,19 Regio’s hadden hier gehoor aangegeven, regio’s 14 en 16 zijn
gestopt. Toekomst NKvF als het ledental ed. zo blijft afnemen stopt de
NKvF over 10 jaar. Men vond de Sessie zeer leerzaam, deze is voor
herhaling vatbaar.

Op 2e paasdag hebben we deelgenomen aan de lente faire in de
Keijenborg er werden stekken verkocht en er was informatie over onze
vereniging. Zaterdag 5 mei was onze eigen stekkenbeurs bij Ineke in
Gaanderen, hier was de belangstelling prima en er werden nodige stekken
van eigenaar verwisseld

Op 5 en 6 mei werd deelgenomen aan het lenteweekend in Eibergen, een
prachtig opgezette beurs rond de Mallemse Watermolen, de verkoop van
stekken verliep hier uitstekend en er werd menig fuchsia foldertje
meegenomen.

Ook onze vereniging werd door de hoofdbestuur in de gelegenheid
gesteld (via een betaalde website) invulling te geven aan de nieuwe
privacywetgeving. De AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Rechten omtrent uw gegevens en het gebruik hiervan.

Het privacy beleid is in de bestuursvergadering van 30 juli 2018 vast
gesteld. In de Bellenbode 2018 nr 3 is hier ruim aandacht aanbesteed.
De landelijke vriendendag werd gehouden op 25 augustus bij de firma
Zeelenberg. De bedoeling was om hier een Busreis voor te organiseren en
daar tevens een bezoek aan de Biesbosch te koppelen.

-6-

Helaas was hier te weinig belangstelling voor.
Diegene die zich hadden opgeven werden hiervan persoonlijk in kennis
gesteld.

Op zaterdag 18 augustus hielden wij tijdens de open tuindagen bij de Fam
Wisselink in Gaanderen onze plantenkeuring. Veredelaar Hans van Aspert
werd uitgenodigd om onze planten te beoordelen. Voor de opkweek
wedstrijd hadden alle leden en donateurs een Frozen Tears hanger
gekregen, hier mee werd gestreden om de Theo Giesen trofee.
De winnaar was Riet Jansen, de 2e prijs was voor Willy Jansen en
de derde prijs ging naar Joke Nijenhuis.
In de rubriek om de Oost Gelderland cup hanger, werd de 1e prijs
gewonnen door Joke Nijenhuis met de plant Condor, Mientje Giesen won
de 2e prijs met Procombus de 3e prijs was voor
Derk te Brinkhof met Major Heaphy.

De Oost Gelderland cup struik werd de 1e prijs in de wacht gesleep door
Henna klein Wentink met haar plant Die schone Wilhelmine, de 2e prijs
was voor Joke Nijenhuis met de plant Insulinde, De 3e prijs ging naar
Derk te Brinkhof met Remembering Claire.

De Achterhoek cup werd gewonnen door Henna klein Wentink met de
plant Braamt’s Glorie. Ondanks de zeer warme zomer was onze
keurmeester vol lof over het niveau van de ingestuurde planten. Na de
prijs uitreiking gaf Hans ons nog een inkijkje in de kunst van het
veredelen. De gezellige middag werd afgesloten met een warm en koud
buffet en een drankje.

De bingomiddag werd gehouden op 27 oktober, de bingo master dhr.
Steijntjes gaf een korte en duidelijke uitleg en de rondes konden
beginnen. Ineke en Mientje, hadden ook deze keer gezorgd voor mooie
prijzen Veel deelnemers konden de middag dan ook verlaten met
prachtige prijzen waaronder vlees pakketten.

-7-

De kerstmiddag, onze laatste activiteit in 2018
deze werd op 15 december gehouden. De aanwezigen werden verrast
door het optreden van het duo“Alle Andes” Veel oude en bekende liedjes
kwamen aan bod , er kon lekker worden meegezongen , wat door velen
wel werd gewaardeerd .Vooral de liedjes in ons eigen Achterhoeks dialect
vielen in de smaak . Nadat we elkaar hele fijne Kerstdagen en een heel
goed en gezond 2019 hadden toegewenst ging een ieder huiswaarts met
natuurlijk een leuke attentie.
Tot Slot heeft het bestuur voor 2019 wederom een aantal mooie en
interessante activiteiten voor u klaar staan, waar onder een busreis naar
de Biesbosch, de keuze en het woord is aan u.
Secretaris: Gerrit Koerselman.

-8-

Vervolg jaarprogramma 2019:

17-18 aug. Opentuindagen bij

Jan-Ineke Wisselink Lovinkweg 24 Gaanderen

tuin open van 10.00-18.00 uur

17 aug. plantenkeuring

planten inleveren van 14.00-15.00 uur
uitslag rond 17.00 uur.

Na de prijsuitreiking is er een gezellig samenzijn met een buffetje.
Prijs €10 opgave voor 1aug. Bij Ineke Wisselink
dieet bij opgave vermelden. tel.0315.324535

zaterdag 5 okt. Inloop ochtend

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

26 okt. Bingomiddag

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14 dec. Kerstmiddag

Open fuchsiatuin dagen 2019

21-22-23 Juni
&

9-10-11 Augustus
open van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Elsman Fuchsia's

Baron v/d Heydenlaan 24 Wichmond ( gem. Bronckhorst)
Tel: 0575-441893 Fuchsiatuin Elsman

De Vriendendag is dit jaar op zaterdag 13 juli bij kwekerij
Vander Velde in Heerde

-9-

G.Koerselman Pastorieweg 19
7251 AK VORDEN Tel:0575-552561
[email protected]
www.NKvF/Regio06

Notulen jaarvergadering 23 maart 2019.

Aanwezig: Leden en donateurs.38
Met kennisgeving afwezig: Mevr. A. Koerselman. Mevr. I. Hofs,
Dhr. G. Hofs,
Dhr. J. Wissink, Dhr. .M. Wissink, Dhr. .B. Wissink,
Mevr. A. Terhürne, Dhr. H. Terhürne,
Mevr. S. Walvoort, Dhr. W. Walvoort, Mevr. G. Schot,
Dhr. J. Wisselink, Mevr. R. van Houte Dhr.J. van Houte,
Mevr. M.Vreemann, Dhr. H.Vreemann, Mevr. Wolters,
Dhr, J. Wolters, Dhr. P. Fortuin,
Dhr .A .Dimmendaal, Mevr .Tr.Wientjes en Dht.J.Wientjes.

De voorzitter vroeg de aanwezigen voor aanvang van de Algemene
ledenvergadering om een moment van stilte om alle overleden,
leden en donateurs in stilte te herdenken, de personen die ons het
afgelopen jaar zijn ontvallen.

1.Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een ieder van harte welkom
te heten. Een bijzonder woord van welkom aan ons Erelid Jos
Damen en tevens aan de nieuwe leden die deze vergadering voor
het eerst bezoeken. Indien men er behoefte aan heeft zich te
introduceren, dan is daar in de rondvraag ruimte voor.
“Het afgelopen jaar kende een extreem warme periode waar veel
fuchsia’s onder te lijden hebben gehad. Het was moeilijk de planten
in een goede conditie te houden.
Voor onze vereniging was het een rustig jaar met diverse
activiteiten welke terug komen in het jaarverslag van de secretaris.

-10-

Helaas kon het reisje geen doorgang vinden door gebrek aan
deelname terwijl er op de afgelopen jaarvergadering velen te
kennen gaven een reis te willen maken.
Toch hebben we als bestuur gemeend dit jaar alsnog een poging te
wagen met een reis op zaterdag 15 juni a.s. naar de Biesbosch.
Hierover heeft een stukje gestaan in de laatste Bellenbode en we
hopen dat er dit jaar voldoende belangstelling is.
Opgave is in pauze mogelijk bij Ineke Wisselink of nog uiterlijk tot
30 maart a.s.
Door het stoppen van onze huisdrukker voor de Bellenbode
moesten we op zoek naar een andere drukker en hebben we van
de gelegenheid gebruik gemaakt de Bellenbode te upgraden met
ander papier en een paar extra bladen. Zo willen we trachten deze
aantrekkelder te maken door wat andere informatie en stukjes. We
hopen dat ook jullie de pen ter hand zullen nemen voor het
schrijven van een stukje. Ik wens U allen een goede en
geanimeerde vergadering. ”Aldus de voorzitter.

2. Ingekomen en uitgaande stukken.
Lastbrief hoofdbestuur.
Deze komt aan de orde bij agendapunt 11 mededeling
hoofdbestuur.

3. Notulen vorige vergadering.

Deze notulen zijn vermeld in ons regioblad “de Bellenbode”
jaargang 29 Nr. 2- 2018.

Er waren geen op of aanmerking. Dank aan de secretaris
Gerrit Koerselman voor de juiste weergave.
4.Jaarverslag secretaris 2018.
De secretaris las het jaarverslag voor. Er waren geen op of
aanmerkingen op dit jaarverslag.
Dank aan de secretaris Gerrit Koerselman voor de samenstelling.
5.Financieel verslag penningmeester over 2018.
De penningmeester Ineke Wisselink gaf een duidelijke toelichting,
Er waren dan ook geen op of aanmerkingen. Dank voor de
penningmeester voor de correcte verzorging en beheer van de
financiën.

-11-

6. Verslag kascontrole.
De kascontrole commissie bestaat uit Mevr S. Walvoort en Dhr.J. Van Houte.
Beide commissieleden waren helaas door omstandigheden niet
aanwezig. Zij hebben hun bevindingen schriftelijk weergegeven
deze werden door de penningmeester voorgelezen.
“De commissie heeft alle bescheiden gecontroleerd en hebben
geen bijzonderheden waargenomen. Alle bescheiden zijn in
orde bevonden.”
“Dank aan de commissie voor de controle en het schriftelijke
verslag aan de vergadering”. aldus de voorzitter.

7.Benoeming nieuw lid kascontrole.
Aftredend en niet herkiesbaar is Mevr.S. Walvoort.
zij werd bedankt voor haar werkzaamheden.
De heer Th. Ketterink , vorig jaar gekozen als reserve, zal haar
plaats innemen. Dhr. Deen stelt zich beschikbaar als reserve lid.
Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Dhr. J.van Houte en
Dhr.Th. Ketterink. Reserve Dhr. Deen.

8. Voorstel begroting 2018.
De penningmeester gaf een toelichting op de begroting
Er waren geen op en of aanmerkingen.
“Ineke, bedankt voor samenstelling en uitleg.” aldus de voorzitter.

9 Pauze.
Er werden tijdens dit punt verschillende fuchsia’s nieuwtjes
uitgewisseld

10.Bestuursverkiezing.
Ineke Wisselink in de functie van 2e voorzitter nam het woord.
Aftredend en herkiesbaar als voorzitter Dhr. D. te Brinkhof. Er zijn
geen tegenkandidaten binnen gekomen. Dhr. D. te Brinkhof werd
met algemene stemmen herkozen als voorzitter van onze regio..
“ Derk, gefeliciteerd met je herverkiezing, hopende op een prettige
samenwerking ”.aldus Ineke.

-12-

11.Mededelingen Hoofdbestuur.

Het Hoofdbestuur vraagt goedkeuring aan de regio van het
volgende:
Contributieverhoging in 2020 met € 2.00.
In de laatste Fuchsiana heeft een artikel gestaan over de lusten en
lasten van de landelijke vereniging waar uit duidelijk blijkt dat een
verhoging van de contributie noodzakelijk is.
Herverkiezing van Mevr. Tiny van de Zande als ledensecretaris.
De vergadering ging met beide voorstellen akkoord.
Door de redactie van Fuchsiana is Dhr. S.Loef weer aangewezen
als afgevaardigde in het Hoofdbestuur.
De vrienden-dag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 13 juli bij
kwekerij van de Velde te Heerde. Meer informatie hierover volgt in
de Fuchsiana.

12. Activiteiten in de Regio.
Zondag 22 april Lentefair Keijenborg
Zaterdag 4 mei Stekkenverkoop bij de fam. Wissselink
Zaterdag 4 en zondag 5 mei Lenteweekend te Eibergen.
Eventueel te houden busreis op zaterdag 15 juni. Er werden nog
een aantal suggesties gedaan, helaas blijft het aantal deelnemers
nog te laag.
Opzet Ledenvergadering, een ieder is het eens met de huidige
vorm.

13 Huldiging.
“Ook dit jaar hebben we een lid binnen de vereniging die 25 jaar lid
is van onze vereniging. Het betreft Dhr.J. Berendsen uit Hengelo.
Hij is helaas niet aanwezig en we zullen hem de bijbehorende
zaken thuis bezorgen. Ook is er dit jaar een persoon die 40 jaar lid
is nl Mevr. M Schepers uit Winterswijk. Zij zal door het Hoofdbestuur
worden gehuldigd”, Aldus de voorzitter.

14.Rondvraag.
Hier werd door de vergadering geen gebruik van gemaakt.

-13-

15. Sluiting.
“Voordat we deze vergadering afsluiten willen we nog enkele
personen bedanken voor hun inzet voor Regio Oost Gelderland. Als
eerste Mientje Giesen. Zij heeft zeer vele jaren met grote inzet de
winkel alsmede de ledenadministratie verzorgd. Zij heeft te kennen
gegeven hiermede te stoppen. Wij willen haar hiervoor bedanken
met een bos bloemen , een attentie en van jullie graag een hartelijk
applaus. Mientje, bedankt namens de regio.
Ook willen we Gerrit Kl. Wentink een attentie aanbieden voor het
gratis verzorgen van ons clubblad de Bellenbode. Ook voor hem
gaarne een applaus. Gerrit, bedankt en we hopen dat we jaren van
jouw activiteiten en kennis gebruik te mogen maken.
We leven in een digitaal tijdperk en verzoek diegene met een
mailadres deze door te geven aan Gerrit Kl. Wentink zodat jullie bij
elke geldeenheid tijdig een herinnering ontvangen.
Dan willen we de fam. Elsman bedanken voor het verzorgen van de
wedstrijdplant nl. de Swingtime welke U na afloop van deze
vergadering mee kunt nemen.
Deze stek is alleen bedoeld voor leden / donateurs aanwezig op de
vergadering en voor diegene die zich hebben afgemeld voor deze
bijeenkomst bij het bestuur”: Aldus onze voorzitter Derk te Brinkhof.
Tot slot kreeg Derk te Brinkhof uit handen van de 2e voorzitter nog
een attentie voor zijn werkzaamheden als vertegenwoordiger van
de Regio in de ledenraad. Secretaris, Gerrit Koerselman.

-14-

Het was een druk voorjaar voor regio 6 van de N.K.v.F
Het begon al op 22 april op de Lentefair in de Keijenborg.
Het was best mooi voorjaarsweer. Er was een redelijke
belangstelling voor de fuchsia stekken

De dames Wisselink en Giesen in de verkoopstand
Op 4 mei was het weer tijd voor de stekkenbeurs bij de Fam.
Wisselink.
Het was die ochtend geen fraai weer voor de stekkenbeurs het was
bijzonder koud voor 4 mei. En daardoor viel de belangstelling wel
een beetje tegen, jammer voor de prachtige stekken.

-15-

Er was op 4-5 mei ook het Lenteweekend in Eibergen rond de
Mallemse watermolen. Hier was onze regio ook aanwezig om de
fuchsia te promoten en stekjes te verkopen . Maar ook hier was het
koud met soms regen en hagelbuien. En daardoor was het geen
pretje om in de verkoopstand te staan

Joke Nijenhuis

-16-

Op de koffie bij …..door Gerrit Koerselman.

“Ja, met Wisselink” klinkt het door de telefoon,
de bekende stem van Ineke, “O, bien ie dat” ,als
ik mijn naam noem. Onze afspraak wordt snel
gemaakt. In onze mooie Achterhoek dicht bij het
Landgoed de Slagenbrug bevind zich de boerderij
annex camping van de Fam.
Wisselink, een prachtige plek en
een mooie tuin met Fuchsia’s. Jan en Ineke hebben
de varkenshouderij aan de kant gedaan. Jan, houdt
zich voornamelijk bezig met het beheer van het wild
en verricht al het werk rond de camping en om de boerderij.
Ineke is druk, altijd druk, het zei met de camping, de vrouwen
vereniging, de volleybal en natuurlijk met de Fuchsia-vereniging
Oost-Gelderland. Als bestuurslid heeft zij al verschillende functies
bekleed. Thans beheerd zij als penningmeester de kas. Het
bijzondere is dat zij alle
leden persoonlijk kent.

Eerst maar even de camping met

de historische naam.

"Villa’s weide” is toch eigenlijk een

rare naam voor een camping, maar de reden waarom deze camping

zo heet is interessant. In de weide waar nu de camping is, stond

vroeger een "kuukenhok". In dit kippenhok waren gedurende de

oorlog twee families ondergedoken. 's Avonds dronken ze bij de

boer wel eens een kop koffie en na afloop zeiden ze: "We gaan nu

weer naar de villa". De naam van de camping houdt zo een stukje

historie levend. Het zegt ook iets over de Fam.Wisselink, mensen in

nood helpen.

”Achterhoekse gastvrijheid ook in moeilijke tijden”. GK

-17-

Als ik de keuken binnenstap zitten Ineke en Jan aan de koffie,
”Eerst moar koffie, want doar kom ie eigenlijk veur”” Ja lekker,
Ineke zet goeie koffie. Zo, nu laat ik Ineke aan het woord, ze zit
meteen op de praat stoel, als ik haar de eerste vraag probeer te
stellen. Was er een bijzondere gebeurtenis of kwam je bij toeval
met fuchsia’s in aanraking? Via de broer van Jan, daar kreeg ik
mijn eerste fuchsia’s van. Tien planten en wat waren ze prachtig.
In de loop van de jaren werden het er steeds meer 20, 30, zo gaat
dat dan, Ik zeg altijd het is een gezonde virus dat houden van
fuchsia’s. Ik heb al wel 800 verschillende soorten gehad, maar die
heb ik niet meer, ik heb ze al eens geteld toen ze de winterberging
in gingen. Samen met wijlen Anton Geurts hier uit Gaanderen die
hielp mij toen veel. Er viel een korte stilte, Ineke gaat verder in 1990
ben ik lid geworden. Dat was op de show in Ruurlo. Zo langzamer

hand wordt je van zelf ook binnen de
vereniging actief. Uiteindelijk kom je dan in
het bestuur eerst als algemeen lid later in
allerlei functies en ik zit er nog steeds in.

“Ie krieg d’r pien in de kop va’n “

Er komen hele oude Bellenbode ’s op tafel
vanaf 1993, met belangstelling bladder ik ze
door. Het ledental bedroeg toen al wel een
paar honderd leden, in de loop van de jaren
vergrijze wij allen, vele leden zijn niet meer
onder ons en het leden aanwas neemt niet
meer toe. Dat is triest erg jammer. In de
jaren 90- was er veel activiteit binnen onze
regio. Wijlen Theo Giesen, veredelaar en bestuurslid speelde daar
een grote rol in. Zoals een ieder wel weet heeft Ineke en Jan de
beschikking over veel ruimte om de boerderij. Ineke gaat verder, als
vereniging hebben wij toen zelf een grote zeecontainer aangeschaft
waarin wij de spullen van de vereniging bewaren, potten, materialen
voor de shows ed. Inmiddels is de container van de balans gehaald
en afgeschreven, hij verrot.

-18-

Er werd bijna elk jaar wel een show
georganiseerd.
Jan, als vrachtwagen bestuurder
zorgde dat de materialen op de
shows kwamen, ook hij hielp met
vele anderen aan de opbouw van de
shows. Ineke verteld verder.

Opbouw laatste show 2014 Smedekinck Zelhem.

De stekkenmarkt, bingo-middag, de potgrond werd
aangevoerd in een container en met een groep leden werd de
potgrond in vuilniszakken geschept en verkocht. Altijd een gezellige
boel en allemaal acties om de kas te spekken. Er waren
coördinatoren ieder coördinator had zijn eigen gebied en
functioneerde als vraagbaak en activeerde de leden in zijn gebied.
Oost Gelderland is best groot. Helaas bestaat de functie van
coördinator niet meer. Ons winkeltje werd jaren lang door Mientje
Giesen verzorgd, inmiddels doe ik
dat er bij de potgrond wordt nu
aangevoerd in zakken.

De Stekkenmarkt is niet alleen in
financieel opzicht een zeer goede
activiteit het is ook buitengewoon
leuk en gezellig ik bedoel onze
eigen stekkenmarkt hier ter
hoogte van de kantine van de
camping.

Wat ook elk jaar terug komt is onze eigen onderlinge plantenkeuring
alle leden ontvangen een stek op onze jaarvergadering en strijden
dan om de Theo Giesen trofee

-19-

Vorig jaar (2018) werd de wedstrijd gehouden tijdens de opentuin
en afgesloten met een lekker buffet en een drankje.

Al veel jaren stel ik mijn tuin in
de maand augustus open voor
het publiek ik hoop dan dat er
nog mensen komen kijken die lid
of donateur van onze vereniging
willen worden.

De plantenkeuring met onze
landelijke voorzitter Cor van Empel.

De bingo en even als de
kerstmiddag zijn activiteiten
waar Ineke zeer nou bij
betrokken is. Ze komt meestal
met een verassing voor de dag.

De bingo

De kerstmddag

Een kleine anekdote wil ik u niet onthouden tijdens het oppotten van
de fuchsia’s zag ik Ineke op een heftruck-achtig voertuig de bakken
met fuchsia verplaatsen, met bewondering keek ik daar naar

-20-

Jan, zag dat en maakte de opmerking, “Je kunt beter oliedruk
gebruiken dan bloeddruk”. Een prachtige oneliner.
Er is een fuchsia naar Ineke genoemd, veredelaar Theo Giesen

heeft in 2001 dit tot stand gebracht en deze bij de NKvF

geregistreerd nr.503. Nog steeds te koop o.a. bij Fam. van de Velde

in Heerde.

Naam “Ineke Wisselink” rozerood
Zaadgever: Philipp
Stuifmeelgever: Grobo ‘60
Kleur kelk : rood
Kleur kroon : purper
gevlekt
Groeiwijze Struik

Blik in de tuin
-21-

Namen van planten voor de Achterhoek Trofee

Arels Annie, Arels Oranje Gloed ,Arels Lava ,Arels - Naninajo, Arels Tojo,
Arels Willemien, Arels Nina, Arels - Nadia, Arels Molenwiek, Arels Fleur,
Arels Zwaantje, Arels Avondzon, Arels Arjen, Berba, Marco Boy,
Berbanella, Berba's Trio, Berba's Coronation, Berba's - Fleur, Berba's
Francis Femke, Berba's Impossible, Berba's Inge Mariel, Berba's Ingrid,
Berba's Delight, Berba's Happiness, Berba's Love, Berba's Kirsten,
Liemers Lantaern, Martinus, Wehl's Parade, Jan Houtsma, Janneke,
Dutch Stefanie, Stad Bredevoort, Sanrina, Aladna's Marina, Fatima, Baby
Love, Mon - Amie, Summernight, Aladna´s Sander, Aladna, Elsstar, Grobo
´60, Rowie, Arthur Horning, Jopie, Wieth, Jet, Het Jagershuis, Joop-
Doderer, Henry Hoefsloot, Jan -Wieggers, Braamt´s Glorie, Braamt´s
Eerste, Annie -Buiting, Hettenheuvel, Jan Lammertink, Inge Frazer,
Brechtje, Dorry de Roever, Timmy, Spijk ´99, Remy -Kind, Papa Henk,
Zelhem 1200, Marie Louise, Ineke - Wisselink, Riek Beudel, Stan,
´t Galgenveld, Guus -Hiddink,
De Achterhoek, De Huet´s AgaathJan van Hulten,
Kasteel Slangenburg , Smedekinck,
Barbara van Kooperen, Oost Gelderland 2009,
Susanne van der Schoot

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Naam: van de fuchsia voor de opkweek wedstrijd is

Swingtime

1 Theo Giesen trofee (opkweek wedstrijdplant) .
2 Achterhoek trofee.
3 Oost Gelderland trofee (struik)
4 Oost Gelderland trofee (hanger)

-22-

Wel en Wee:

Wel………
Onze felicitaties gaan uit na een ieder die in de afgelopen
periode een verjaardag of een jubileum hebben gevierd.
Wee……….
We wensen iedereen die gezondheidsproblemen heeft,
ernstig ziek zijn , op een operatie wachten van harte beterschap en
veel sterkte toe.

Stekken van fuchsia

Hebt u er nog plaats voor Ineke heeft er nog best veel op voorraad
help haar er vanaf Voor € 0.50 per stuk.
Als u er interesse in heeft eerst even een belletje
naar Ineke 0315.324535 ( ps. zolang de voorraad strekt)

-23-


Click to View FlipBook Version