The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TAKWIM SMKBBP 2019 (ANYFLIP)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SITI HAJAR BINTI MISRAN -, 2019-01-01 21:26:35

TAKWIM 2019

TAKWIM SMKBBP 2019 (ANYFLIP)

i

i

Kandungan

PERKARA MUKA SURAT
i-iii
Kandungan iv
Prakata v
Maklumat Peribadi vi
Surat Penurunan Kuasa
1
BAB 1 PENGENALAN 2
1.1 Pengenalan 3
1.2 Kata Alu-aluan Pengetua 4
Maklumat Sekolah 5
1.4 6
Sejarah Sekolah 7
Lencana Sekolah
Lagu Sekolah 8
Pelan Bangunan Sekolah 8
Pelan Kebakaran 9
9
Hala Tuju Sekolah 9
Falsafah Pendidikan Kebangsaan 9
Visi, Misi dan Matlamat
Objektif Sekolah 10
Piagam Pelanggan 11
11
Moto Sekolah 12
Slogan Sekolah 13-25
Takwim Persekolahan
Takwim Kementerian Pendidikan Malaysia 26-29
Cuti Perayaan 30
31
Hari Kelepasan Am dan Negeri
Takwim Peperiksaan 32-34
Takwim Sekolah 35-36
Senarai Guru / Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)
Senarai Nama Guru Tahun Semasa 38
39
Senarai Nama AKP Tahun Semasa 40-43
Rumusan / Statistik Perjawatan
Senarai Nama Guru Bertugas 44
Pentadbir Bertugas Waktu Cuti Persekolahan 44-45

BAB 2 PENGURUSAN ORGANISASI
2.1 Carta Fungsi
2.2 Carta Organisasi
2.3 Dasar Pengoperasian
2.4 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas

JK Pengurusan Sumber Manusia
JK Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK)

i

Kandungan

PERKARA MUKA SURAT

JK Kewangan & Akaun (JPKA) 46
JK Sumber Pendidikan 47-50
JK Pemuafakatan Strategik
JK Perpaduan 50
JK Iklim Sekolah (Perabot & Elektrik) 51
JK Pengurusan ICT & Maklumat Sekolah (JPIMS) 51
JK TS25 52
JK PBPPP & LNPT 52
JK Pencatat Mesyuarat Guru & Perhimpunan Pagi 53
JK SKPMg2 53
2.5 Prosedur Operasi Standard (Standard Operating Procedure) 54-55
56-58
BAB 3 PENGURUSAN KURIKULUM
3.1 Carta Organisasi Kurikulum Sekolah Menengah 60
3.2 61-62
3.3 Dasar Pengoperasian Kurikulum
Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas Kurikulum 63-64
3.4 65-66
JK Induk Kurikulum
JK Panitia Matapelajaran 67
JK Program Kecemerlangan Akademik 67
68
JK Pencerapan PdPc 69-70
JK Pengurusan Peperiksaan, Penilaian & Pentaksiran (PBS) 71
JK Penjaminan Kualiti Pentaksiran Berasaskan Sekolah 72
JK Peningkatan Profesionalisme Pengajaran Guru 72
JK Jadual Waktu 73-75
76-78
JK MBMMBI 78
Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum 79-80
81-86
Jadual Pencerapan Guru
Jadual Semakan Buku Latihan 88
Takwim Kurikulum 89

Dasar Latihan Minimum 90
91-93
BAB 4 PENGURUSAN KOKURIKULUM
4.1 Carta Organisasi Kokurikulum 93
4.2 Dasar Pengoperasian Kokurikulum 94
94
4.3 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas Kokurikulum 95
JK Induk Kokurikulum 95
JK Pelaksana Kokurikulum
JK Majlis Sukan Sekolah
JK Penilaian Markah Kokurikulum

JK Koperasi Sekolah
JK HIP
JK Majalah

ii

Kandungan

PERKARA MUKA SURAT

Pasukan Badan Beruniform 96
Kelab & Sukan 97
Sukan & Permainan 98
Pasukan Sekolah (Ko-Akademik) 99
Pasukan Sekolah (Permainan) 100
Guru Penasihat Rumah Sukan 101
Jadual Perjumpaan / Aktiviti Kokurikulum 102-105
4.4 Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum 106-112

BAB 5 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 114
Carta Organisasi Hal Ehwal Murid 115-120
Dasar Pengoperasian Hal Ehwal Murid
Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas Hal Ehwal Murid 121
122
JK Induk Hal Ehwal Murid 123
124
JK Lembaga Disiplin Sekolah 124-125
JK Pengurusan Disiplin Murid 125
JK Pengurusan Keselamatan Murid 126
JK Pengurusan Kesihatan Murid 127
JK Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid 127
128
JK Bimbingan & Kaunseling 128-129
JK Pengurusan Murid 129
JK Pengurusan Organisasi Kelas (MKT) 130
JK Pemuafakatan Strategik 131
JK JK Pengurusan Iklim Sekolah
132-133
JK Dakwah & Kerohanian 134
Senarai Guru Tingkatan
Ketetapan Pelaksanaan Hal Ehwal Murid

Senarai Singkatan
Bibliografi

iii

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Transformasi pendidikan yang menjadi agenda utama kebanyakan negara pada masa kini bertujuan untuk
meningkatkan kualiti pendidikan sedia ada (Hallinger & Bryant, 2014). Bersyukur saya ke hadrat llahi kerana dengan
izin dan limpah kurnia-Nya, Buku Panduan Pengurusan Sekolah (BPPS) Jabatan Pendidikan Negeri Perak dapat
diterbitkan dengan jayanya.

Syabas dan tahniah kepada semua pihak yang telah menggembleng tenaga, idea dan pandangan untuk
merealisasikan buku panduan ini. Buku ini merangkumi semua skop pengurusan sekolah bagi mencapai matlamat,
visi dan misi yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia selaras dengan Standard Kualiti Pendidikan
Malaysia Gelombang 2 – Kualiti Sekolah dan KemenjadianMurid. Kandungan BPPS ini wajar diterjemahkan oleh
barisan pemimpin sekolah menggunakan laras bahasa sekolah yang dapat memudahkan pemahaman serta
pelaksanaan oleh pemegang dan warga pendidik. BPPS bukan sekadar menyeragamkan elemen malah sebagai
penambahbaikan yang boleh membantu meningkatkan kualiti pengurusan dan keilmuan pemimpin sekolah.

Saya amat yakin dengan peningkatan kualiti dan keilmuan berkaitan dengan pengurusan mampu merancakkan
proses kepentingan pelaksanaan (delivery) yang berterusan serta bertunjangkan Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013-2025. Penerbitan ini juga diharap dapat memberi manfaat dalam menyediakan buku
panduan pengurusan sekolah masing-masing yang berbeza dalam penghasilan buku tersebut.

Usaha ini merupakan satu inisiatif dan tindakan proaktif Jabatan Pendidikan Negeri Perak yang dibangunkan oleh
Sektor Jaminan Kualiti secara kolaboratif untuk menerbitkan buku ini sebagai panduan kepada PGB di negeri Perak.

Akhir kata, saya berharap agar penerbitan BPPS ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam usaha meningkatkan
kualiti pengurusan sekolah yang lebih efisien selaras dengan keperluan PPPM 2013-2025.

“PERAK EXCELLENT”

DATO’ HAJI MAT LAZIM BIN IDRIS, DPMP., AMP.
Pengarah Pendidikan Negeri Perak
sehingga 19 Oktober 2018

iv

Nama : MAKLUMAT PERIBADI
No. Kad Pengenalan :
No. Fail JPN : Perkara
No. Gaji : Tugasan
No. KWSP :
No. Cukai Pendapatan :
No. Telefon :
e-mel Peribadi :
e-mel YES :
Alamat :

Tarikh-tarikh penting

Tarikh

Lantikan Pertama
Sah Jawatan
Berkhidmat di Sekolah Semasa
Kenaikan Pangkat/Gred Semasa
Lantikan Jawatan Semasa
Perisytiharan Harta
Kemasukan Skim Pencen

Tugasan tahun semasa

Bil
1
2
3
4
5
6
7

v

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU PUTRA
PERSIARAN PUTRA9, 31400 IPOH, PERAK
Kod Sekolah : AEA2067
Tel. No. : 05-533 6437
Faks No. : 05-533 6470

“1MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”
Ruj. Kami :
Tarikh : 26 Disember 2019

Pengetua,
SMK Bandar Baru Putra.

T uan,

PERAKUAN MENERIMA LANTIKAN MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
DI SMK BANDAR BARU PUTRA, IPOH, PERAK BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

Sukacita dimaklumkan bahawa, saya telah menerima pelantikan rasmi seperti terkandung dalam Buku Pengurusan
dan Takwim Tahun 2019. Saya memahami isi kandungannya dan akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab
yang telah diberikan kepada saya dengan penuh komitmen dan kesungguhan saya.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa selain menjalankan tugas-tugas profesional pengajaran dan pembelajaran di bilik
darjah, saya juga bersedia dan akan melaksanakan tugas dan arahan Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan
Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan pihak pengurusan SMK Bandar Baru Putra dari semasa ke
semasa.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya Yang Menjalankan Amanah,

.................................................................. ............................................................

Nama : __________________________ Nama Saksi : ___________________
KP. No : _________________________ Tarikh : _______________________
Jawatan / Gred : ___________________
Tarikh : __________________________

vi

BAB 1
PENGENALAN

1.1 Pengenalan

1.1.1 Kata Alu-aluan Pengetua
Selamat Tahun Baru 2019, tahun untuk meneruskan transformasi pendidikan yang

semakin mencabar dan memerlukan semua warga pendidik lebih bersedia dari segi pengetahuan,
kemahiran dan nilai. Selamat kembali ke sekolah untuk meneruskan tugasan hakiki kebanggaan
kita sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai dalam PdPc PAK21 murid
yang aktif. Saya juga merakamkan ucapan tahniah dan syabas atas semua usaha dan
sumbangan warga sekolah untuk sekolah ini pada tahun 2018.

Sebagai Pengetua di sekolah ini adalah menjadi tanggungjawab saya untuk terus
memainkan peranan penting bagi memastikan budaya kerja cemerlang ditingkatkan dalam
kalangan warga sekolah terutama pentadbir dan guru serta memberikan penekanan untuk
memberi fokus PPPM 2013-2025 dalam konteks sekolah Transformasi (TS25)

Kita sebagai pendidik juga seharusnya berusaha untuk mengoptimumkan kemenjadian
murid dalam semua bidang aktiviti dan program di dalam atau di luar sekolah sebagai
pembelajaran yang berorientasikan slogan ‘Penggerak Pembelajaran Bermakna’. Di samping itu,
pemupukan nilai-nilai murni dalam kalangan murid perlu ditekankan agar hasrat negara untuk
melahirkan warga yang berakhlak mulia tercapai.

Saya amat berharap agar murid-murid di sekolah ini bukan sahaja cemerlang dalam
akademik atau kokurikulum tetapi mempunyai sahsiah dan akhlak yang mulia. Kesungguhan dan
komitmen warga pendidik BBP sudah tentu dapat melahirkan generasi pelajar yang berilmu,
dinamik, progresif dan berdaya saing dalam menghadapi pelbagai aspek kehidupan dan menjadi
insan yang kamil. Semoga segala kejayaan yang telah dicapai pada masa ini akan menjadi
inspirasi untuk kita pada masa akan datang.

Terima kasih juga kepada ahli jawatankuasa yang menghasilkan buku panduan
pengurusan dan takwim BBP bagi tahun 2019 yang menjadi rujukan kepada tugasan guru dalam
bahagian pentadbiran, kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid.

Akhir kata, saya yakin semua warga SMK Bandar Baru Putra akan memberi komitmen
sepenuhnya kepada bidangtugas masing-masing. Penglibatan menyeluruh semua warga sekolah
dan sokongan komuniti serta PIBG akan menjadikan BBP terus menjulang namanya senada,
BBP Excellent! . Semoga segala perancangan berjalan lancar dan dirahmati-Nya.

“BERKHIDMATUNTUK NEGARA”

Saya Yang MenjalankanAmanah,

………………………………………
HAMIZAH BINTI ABDULHAMID

PENGETUA

1

1.1.2 Maklumat Sekolah

PROFIL SEKOLAH

Nama sekolah : SMK BANDAR BARU PUTRA
Kod sekolah : AEA2067
Alamat sekolah : Persiaran Putra 9, Bandar Baru Putra, 31400 Ipoh, Perak.
Koordinat : 4.564255N 101.1451 36E
No. Tel / Faks : 05-533 6437 / 05-5336470
e-mel : [email protected]
JPN : JPN Perak
PPD : PPD Kinta Utara
Parlimen : Tambun
Dewan Undangan Negeri : Hulu Kinta
Jenis sekolah : Sekolah Harian
Peringkat : Tingkatan 1 - 5
Jenis murid : Lelaki dan Perempuan
Sesi : Pagi sahaja
Lokasi : Luar bandar
Gred :B
Jenis bantuan : Kerajaan
Sumber bekalan elektrik : TNB
Sumber bekalan air : Lembaga Air Perak
Lembaga Pengelola Sekolah : Tiada
Bilangan guru : 65 Orang
Bilangan Anggota Kumpulan Pelaksana : 10 Orang
Bilangan kelas : 32 Buah
Bilangan murid : 860 Orang

2

1.1.3 Sejarah Sekolah

SMK Bandar Baru Putra terletak 10km dari Bandaraya Ipoh dalam kawasan perumahan Bandar Baru Putra.
Keluasan kawasan kira-kira 4.80 hektar (11.87 ekar). Sekolah ini dibuka pada tanggal 1 Ogos 2009 dan diuruskan
oleh dua orang Pengurus Operasi iaitu Encik Abdul Rahman b. Mohd Basir dengan dibantu oleh Encik Shaharuddin
b. Sani. Pembinaan sekolah ini di bawah pembiayaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Perbelanjaannya
dianggarkan sebanayak RM20 juta.

Sekolah ini mula beroperasi sepenuhnya pada 4 Januarai 2010 dengan jumlah murid seramai 418 orang,
13 kelas dan 23 orang guru. Manakala Staf sokongan seramai 7 orang. Sekolah ini dilengkapi 5 blok iaitu blok
pentadbiran, blok akademik, bengkel, makmal sains, bilik-bilik khas, kantin, dan dewan serbaguna. Blok pentadbiran
merangkumi pejabat, bilik tayangan, bilik multimedia, bilik guru, bilik gerakan, pusat sumber, bilik kaunseling, bilik
peperiksaan dan bilik latihan dalam perkhidmatan. Sekolah juga dilengkapi dengan dataran kejat perhimpunan,
gelanggang bola keranjang, bola jaring dan padang bola sepak yang boleh menampung trek balapan 400 meter.

Di antara Pengetua yang berada di SMKBBP ialah:

1. Tuan Haji Mohd Jasni b. Alias 1 Januari 2010-21 Mac 2010
2. Encik Mohmad Guffri b. Alpiah 16 Jun 2010-31 Disember 2010
3. Puan Rahimah bt. Mohamed 1 Januari 2011-31 Disember 2011

4. Encik Zahidi b. Abd Ghani 1 Januari 2012-30 April 2015
5. Tuan Haji Muhammad Nor b. Ahmad 14 September 2015-9 April 2017
6. Puan Hamizah bt. Abdul Hamid 10 April 2017-Hingga Kini

Logo sekolah adalah hasil rekaan bersama Encik Abdul Rahman b. Mohd Basir dan Encik Shaharuddin b.
Sani. Manakala lirik lagu sekolah ditulis oleh Puan Noor A’lauyah bt. Meor Ahmad.

Pengurusan dan pentadbiran yang cekap di bawah kepimpinan Pengetua pertam a iaitu Tuan Haji Mohd
Jasni b. Alias dan dibantu oleh Penolong-Penolong Kanan sekolah ini telah berjaya menubuhkan Persatuan Ibu
Bapa dan Guru (PIBG). Encik Abdul Rahman b. Mohd Basir telah terpilih sebagai Pengerusi penaja PIBG sebelum
mengadakan Mesyuarat Agung kali pertama pada 6 Februari 2010.

Persekitaran yang selesa dan luas serta pelbagai kemudahan sedia ada dapat memastikan sekolah ini
mencapai kecemerlangan dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan sahsiah dalam masa yang singkat.

3

1.1.4 Lencana Sekolah

LOGO MAKSUD LOGO

MATA PENA Ilmu yang dituntut untuk mengembangkan
potensi diri serta menggunakannya ke arah

kebaikan.

GERIGI RODA Teknologi sebagai asas kemajuan. Ia perlu

dipelajari dan dikuasai demi memperolehi
kemajuan hidup di dunia.

ATOM Kecemerlangan dalam bidang sains untuk
masa hadapan dan pada era globalisasi.

GLOBE Kecemerlangan sekolah sebagai institusi
pendidikan yang bertaraf dunia.

LINGKARAN Kesepaduan dan semangat kerjasama dalam
satu pasukan

WARNA JINGGA Membawa maksud kematangan, keceriaan,
kreativiti dan semangat bekerja. Terhasil
daripada gabungan dua warna iaitu kuning dan

merah yang disatukan bagi melahirkan idea-
idea baru yang meningkatkan produktiviti.

WARNA Melambangkan cita-cita yang mulia, darjat yang

KEKUNINGAN tinggi dan sistem nilai yang terpuji.

MOTO “Berilmu, Berfikir, Progresif”. Huruf awal
B, B, P, diambil daripada perkataan Bandar

Baru Putra. Insan yang berbudaya ilmu
sentiasa memikirkan ke hadapan agar sentiasa
bertambah baik.

4

1.1.5 Lagu Sekolah

SMK Bandar Baru Putra
Sinarmu Nyalakan Semangat Jaya

Pepohon Palma Menjadi Saksi
Kami warga Sejati

Kamilah Putera Puteri Harapan
S2BP Terus Abadi Keunggulan
Bersama Melangkah Cipta Kegemilangan

Ilmu Jadi Pedoman
C/O

S2BP Perintis Kejayaan
Peneraju Kecemerlangan
Berilmu, Progresif, Berwawasan
Jadi Pegangan Sepanjang Zaman

5

1.1.6 Pelan Bangunan Sekolah
6

1.17 Pelan KebakaranSekolah
7

Hala Tuju Sekolah
1.2.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
negara.

1.2.2 Visi, Misi dan Matlamat
Visi

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Misi

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan
Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Matlamat

Melahirkan Bangsa Malaysia yang Taat Setia dan Bersatu Padu.
Melahirkan Insan yang Beriman, Berakhlak Mulia, Berilmu, Berketerampilan dan Sejahtera.

Menyediakan Sumber Tenaga Manusia untuk Keperluan Kemajuan Negara.
Memberi Peluang Pendidikan kepada Semua Warganegara Malaysia.

8

1.2.3 Objektif Sekolah
1.2.3.1. Melahirkan insan yang berilmu, berfikir dan progresif sesuai dengan perkembangan pesat
negara dan keharmonian masyarakat.
1.2.3.2. Mewujudkan insan yang lebih peka kepada perubahan semasa serta kehendak negara
dan global.
1.2.3.3. Meningkatkan disiplin masyarakat sekolah ke tahap yang terpuji dan boleh dicontohi.
1.2.3.4. Melahirkan insan yang berkualiti, yang mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik,
keunggulan dalam kegiatan kokurikulum di samping mempunyai sahsiah diri yang tinggi.

1.2.4 Piagam Pelanggan
SMKBBP dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan memberikan kepuasan kepada semua
pelanggannya berdasarkan Piagam Pelanggan berikut :-
1. Memberikan perkhidmatan yang cemerlang dengan memberi keutamaan kepada perkara berikut:

1.1 Cepat dalam semua tindakan
1.2 Layanan mesra kepada semua pelanggan
1.3 Menepati masa yang dijanjikan
1.4 Menepati undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan
2. Memastikan semua aduan diberikan perhatian serta merta dan secara adil.
3. Memastikan prasarana dan kemudahan berfungsi dengan baik.
4. Memastikan masalah disiplin dalam kalangan murid pada tahap yang minimum.
5. Menyediakan perkhidmatan Pusat Sumber pada setiap hari persekolahan.
6. Memastikan semua murid terlibat dalam kegiatan kokurikulum.
7. Melaksanakan sekurang-kurangnya 85% program yang telah dirancang dalam Perancangan Strategik
sekolah pada tahun berkenaan.
8. Memastikan hubungan harmonis antara majikan-pekerja dan pekerja-pekerja melalui Penyebaran maklumat
secara meluas bagi meningkatkan kesefahaman antara mereka dalam isu-isu berkepentingan bersama.
9. Mengambil daya usaha berterusan untuk membantu dan membimbing pelanggan kami khususnya para
pelajar untuk menjadi insan cemerlang dalam semua bidang.

1.2.5 Moto dan Slogan Sekolah

9

1.3 Takwim Persekolahan
1.3.1 Takwim Kementerian PendidikanMalaysia

PENGGAL MULA PERSEKOLAHAN AKHIR PERSEKOLAHAN
1
02.01.2019 31.01.2019
2 01.02.2019 28.02.2019

01.03.2019 22.03.2019

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

23.03.2019 31.03.2019

01.04.2019 30.04.2019
01.05.2019 24.05.2019

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25.05.2019 09.06.2019

10.06.2019 30.06.2019
01.07.2019 31.07.2019

01.08.2019 09.08.2019

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

10.08.2019 18.08.2019

19.08.2019 31.08.2019
01.09.2019 30.09.2019
01.10.2019 31.10.2019
01.11.2019 22.11.2019

CUTI AKHIR TAHUN

23.11.2019 31.12.2019

10

1.3.2 Cuti Perayaan 5 & 6 Februari 2019 (Selasa & Rabu)

i. Tahun Baru Cina 5 & 6 Jun 2019 (Rabu & Khamis)
ii. Hari Raya Puasa (*) 27 Oktober (Ahad)
iii. Hari Deepavali

1.3.3 Hari KelepasanAm dan Negeri

HARI KELEPASAN AM NEGERI PERAK

i. Tahun Baru 2019 1 Januari 2019 (Selasa)

ii. Hari Thaipusam 21 Januari 2019 (Isnin)
iii. Hari Nuzul Al-Quran 22 Mei 2019 (Rabu)
iv. Hari Keputraan DYMM Sultan Perak 1 November 2019 (Jumaat)

HARI KELEPASAN AM (PERSEKUTUAN)

i. Hari Pekerja 01 Mei 2019 (Rabu)
ii. Hari Wesak 20 Mei 2019 (Isnin) (Jatuh pada 19 Mei 2019 (Ahad)
iii. Hari Raya Qurban (*)
iv. Hari Kebangsaan 11 Ogos 2019 (Ahad)
v. Awal Muharram (Maal Hijrah) 31 Ogos 2019 (Sabtu)
2 September 2019 (Isnin) (Jatuh pada 1 September 2019
vi. Hari Keputeraan YDP Agong
vii. Hari Malaysia (Ahad)
viii. Maulidur Rasul 9 September 2019 (Isnin)
ix. Hari Krismas
16 September 2019 (Isnin)
9 November 2019 (Sabtu)
25 Disember 2019 (Rabu)

Catatan:-
(*) Tertakluk kepada perubahan

Peringatan:-
1. Jika mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri jatuh pada hari kelepasan mingguan maka hari yang

berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am, dan jika hari sedemikian adalah sememangnya hari
kelepasan am maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am.

2. Jika hari kelepasan am itu jatuh pada hari Sabtu, maka Sabtu itu juga adalah merupakan Hari Kelepasan
Am dan tidak perlu diganti pada hari-hari yang lain.
Rujuk: [PSUK.PK.(BKP)(S)1A355/725/34-1 Jld.2]

11

1.3.4 Takwim Peperiksaan

BIL PEPERIKSAAN / PENTAKSIRAN TARIKH

Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan (SPM (U) 4 – 30 Jun 2019
1. Ujian Lisan 18 – 20 Jun 2019

Ujian Bertulis 1 – 30 Ogos 2019
19 – 20 Ogos 2019
Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 19 – 20 Ogos 2019
30 Sep - 8 Okt. 2019
i) Ujian Lisan Bertutur
12 Dis 2019
2. ii) Ujian Mendengar (Bahasa Melayu)
iii) Ujian Mendengar (Bahasa Inggeris)

iv) Ujian Bertulis

v) Keputusan PT3

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 4 Nov – 4 Dis 2019
3. i) Ujian Bertulis 21 Mac 2019

ii) Keputusan SPM 2018

Catatan: Semua kerja kursus mesti diselesaikan dalam tempoh berikut :

Bidang Perkara Mata Pelajaran
Bahasa
Bulan selesai Bahasa Inggeris Bahasa Bahasa Bahasa
Penyelarasan dalaman Melayu Inggeris Melayu
ULBS SPM ULBS SPM Lisan PT3 Lisan PT3
Penyelarasan luar April Julai-Ogos
Mei April Julai-Ogos Julai –Ogos
Julai Mei Julai –Ogos Ogos-Sept

Julai Ogos-Sept

Kemanusiaan Bulan selesai Pendidikan Moral PSV Geografi T3 Sejarah T3
Penyelarasan dalaman Jun Mei Jun Jun
Jun Jun Jun Jun

Julai Julai

Vokasional dan Mata Pelajaran Matematik Tambahan Perniagaan Prinsip Akaun
Teknik Bulan selesai Mei Mac-Mei Mei
Penyelarasan dalaman Mei Mei
Penyelarasan luar Jun Mei Jun
Jun

Sains dan Bulan selesai Sains & Sains Tulen
Matematik Penyelarasan dalaman PEKA
Jun
Penyelarasan luar Jun
Julai

12

1.3.5 Takwim Sekolah

BULAN JANUARI

Ming Tarikh Rancangan Aktiviti

Rabu Pentadbiran Kurikulum HEM KoKurikulum
26.12.2018
1. Mesy uarat Guru 1. Mesy uarat Kurikulum 1. Mesy uarat KoKurikulum (1)
2. Mesy uarat Kew angan 2. Mesy uarat Panitia (1) 2. Mesy uarat Merentas Desa

(1) (Bidang Bahasa & (1)
Bidang Vokasional & Teknik) Pendaftaran KoKu Tingkatan
Khamis Mesy uarat HEM (1)
27.12.2018 Mesy uarat Panitia (1) 1 (KP1)
(Bidang Sains & Matematik &
Latihan Merentas Desa
Bidang Kemanusiaan) (Waktu PJK)

Jumaat Latihan Merentas Desa
28.12.2018 (Waktu PJK)

Sabtu Orientasi Murid Tingkatan 1 Latihan Merentas Desa
29.12.2018 (Waktu PJK)

Ahad Latihan Merentas Desa
(Waktu PJK)
30.12.2018
Isnin 1. Mesy uarat Agung Rumah
Sukan
31.12.2018
2. Mesy uarat Agung PBB (1)
Selasa Cuti Tahun Baru Mesy uarat Merentas Desa (2)
1.1.2019 Minggu Disiplin Kejohanan Merentas Desa
Minggu Disiplin
Rabu Persekolahan 2019 Bacaan Yasin (Cuti Peristiw a 1)
2.1.2019 bermula Minggu Disiplin
Mesy uarat Agung Kelab &
Khamis Persatuan (2A) / Sukan /
3.1.2019
1 Jumaat Permainan (1A)

4.1.2019

Sabtu
5.1.2019

Ahad

6.1.2019 1. Ceramah Talasemia / HPV
Ting. 1 & 4 (9.00 pagi)
Isnin LW Bidang Bahasa (1)
7.1.2019 2. Mesy uarat Unit HEM (1)

Selasa Mesy uarat Disiplin (1)
8.1.2019

Rabu
9.1.2019
2
Khamis 1. Mesy uarat TS25 (1)

10.1.2019 2. Contact Time

Jumaat Bacaan Yassin
11.1.2019 Gotong Roy ong Perdana

Sabtu LADAP
12.1.2019

Ahad
13.1.2019

Isnin SKPMg2 Pencerapan 1. LW Bidang Sains & Pelancaran Minggu
14.1.2019 Kendiri Bermula Matematik (1) Eksplorasi Dunia Remaja

Selasa 2. Mastery Test SPM Minggu Eksplorasi Dunia
15.1.2019 Penghantaran BPM Remaja

Rabu 1. Minda Sihat (Ujian)
16.1.2019 2. Minggu Eksplorasi Dunia

3 Khamis Contact Time Remaja
1. Mesy. Peny elarasan
17.1.2019 Kursus Pemimpin Muda
2. Minggu Eksplorasi Dunia
Jumaat
18.1.2019 Remaja
Minggu Eksplorasi Dunia
Sabtu
19.1.2019 Remaja

Ahad
20.1.2019

13

Ming Tarikh Rancangan Aktiviti
4
5 Isnin Pentadbiran Kurikulum HEM KoKurikulum
21.1.2019
Contact Time HARI THAIPUSAM Sukantara (Waktu PJK)
Selasa LADAP
22.1.2019 LW Bidang Kemanusiaan (1) Perjumpaan Kelab dan
Persatuan (2B) / Sukan dan
Rabu Pelancaran Amalan Guru
23.1.2019 Peny ay ang Permainan (1B)
1. Sukantara (Waktu PJK)
Khamis 2. Mesy uarat Kejohanan
24.1.2019
Sukan Tahunan (1)
Jumaat
25.1.2019 Sukantara (Waktu PJK)

Sabtu 1. Pelancaran NILAM / Dekad Latihan Olahraga
26.1.2019 Membaca
Perjumpaan PBB (2)
Ahad 2. LW Bidang VT (1)
27.1.2019 1. Sukantara (Waktu PJK)
Contact Time 2. Latihan Olahraga
Isnin
28.1.2019 3. Mesy uarat Kejohanan
Sukan Tahunan (2)
Selasa
29.1.2019

Rabu
30.1.2019

Khamis
31.1.2019

14

BULAN FEBRUARI

Ming Tarikh Rancangan Aktiviti
5
6 Jumaat Pentadbiran Kurikulum HEM KoKurikulum
1.2.2019
7 Mesy uarat ICT (1) Tazkirah Sukantara (Waktu PJK)
Sabtu Contact Time
8 2.2.2019 CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA 1. Sukantara (Waktu PJK)
9 Team Building TAHUN BARU CINA 2. Latihan Olahraga
Ahad Team Building TAHUN BARU CINA
3.2.2019 Pemeriksaan & Kemaskini Perjumpaan Kelab dan
CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA Persatuan (3A) / Sukan dan
Isnin Stok CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA
4.2.2019 Contact Time Permainan (2A)
Selasa 1. LW Bidang Bahasa (2) Latihan Olahraga
5.2.2019 2. Mesy uarat Akurjanji (1) Sukantara (Waktu PJK)

Rabu Mesy uarat PSS (1) 1. Perhimpunan Bulanan Koku
6.2.2019 (Pengakap)
Khamis Bacaan Yassin
7.2.2019 2. Sukantara (Waktu PJK)
Jumaat 1. LW Bidang Sains & 3. Pra Sukan
8.2.2019 Matematik (2)
1. Sukantara (Waktu PJK)
Sabtu 2. Mesy uarat Akurjanji (2) 2. Pra Sukan
9.2.2019
Majlis Akurjanji T3&T5 Mesy uarat PIBG Perjumpaan Kelab dan
Ahad Tazkirah Persatuan (3B) / Sukan dan
10.2.2019
LW Bidang Kemanusian (2) Permainan (2B)
Isnin 1. Sukantara (Waktu PJK)
11.2.2019 Latihan Kebakaran (1)
2. Pra Sukan
Selasa Sukantara (Waktu PJK)
12.2.2019
1. Sukantara (Waktu PJK)
Rabu 2. Pra Sukan
13.2.2019
1. Sukantara (Waktu PJK)
Khamis 2. Pra Sukan
14.2.2019
1. Perjumpaan PBB (3)
Jumaat 2. Raptai Sukan 1
15.2.2019 1. Raptai Sukan 2

Sabtu 2. Mesy uarat Kejohanan Sukan
16.2.2019 Tahunan (3)

Ahad
17.2.2019

Isnin
18.2.2019

Selasa
19.2.2019

Rabu
20.2.2019

Khamis
21.2.2019

Jumaat
22.2.2019

Sabtu
23.2.2019

Ahad
24.2.2019

Isnin
25.2.2019

Selasa
26.2.2019

Rabu
27.2.2019

Khamis
28.2.2019

15

BULAN MAC

Ming Tarikh Rancangan Aktiviti

Pentadbiran Kurikulum HEM KoKurikulum

Jumaat Contact Time Kejohanan Olahraga
Peny erahan SKPMG2 (Cuti Peristiw a 2)
1.3.2019
(Kendiri)
9 Sabtu Ujian 1
2.3.2019 Contact Time

Ahad Contact Time

3.3.2019

Isnin 1. LW Bidang Votek (2)
4.3.2019 2. Mesy uarat MAC 1
3. Semakan Buku Latihan
Selasa
5.3.2019 T4 – T5 Fasa 1
Semakan Buku Latihan
Rabu Perjumpaan Kelab dan
T4 – T5 Fasa 1 Persatuan (4A) / Sukan dan
6.3.2019
Semakan Buku Latihan Permainan (3A)
10 Khamis T4 – T5 Fasa 1
1. Sambutan Hari Jadi
7.3.2019 Semakan Buku Latihan (Januari-Mac)
T4 – T5 Fasa 1
Jumaat 2. Kursus Pemimpin Muda
8.3.2019 Semakan Buku Latihan Kursus Pemimpin Muda
T4 – T5 Fasa 1

Sabtu Mesy uarat MAC 2

9.3.2019 PA1 T5
Ahad PA1 T5

10.3.2019
Isnin

11.3.2019
Selasa

12.3.2019

Rabu Perjumpaan Kelab dan
13.3.2019 Persatuan (4B) / Sukan dan

Permainan (3B)

Khamis

11 14.3.2019

Jumaat

15.3.2019

Sabtu

16.3.2019

Ahad

17.3.2019

Isnin PA 1 (Ting 1-5)
PA 1 (Ting 1-5)
18.3.2019 PA 1 (Ting 1-5)
1. Keputusan SPM 2018
Selasa 2. PA 1 (Ting 1-5)
PA 1 (Ting 1-5)
19.3.2019
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
Rabu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

20.3.2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

12 Khamis Mesy uarat Kursus
21.3.2019 Kepimpinan Koku 1

Jumaat

22.3.2019

Sabtu

23.3.2019

Ahad

24.3.2019

Isnin-Ahad

23.3.2019
-

31.3.2019

16

Ming Tarikh Pentadbiran BULAN APRIL HEM KoKurikulum
13 Rancangan Aktiviti
Isnin Pencerapan SKPMG2 Std. 4 Perjumpaan PBB (4)
1.4.2019 bermula (Sesi 1) Kurikulum
Selasa Perjumpaan Kelab dan
2.4.2019 1. Contact Time 1. LW Bidang Bahasa (3) Persatuan (5A) / Sukan dan
2. Mesy uarat Pengurusan 2. Mesy uarat MAC 3
Rabu Aset Kerajaan (JKPAK) (1) Permainan (4A)
3.4.2019 Raptai MAC 1 1. Mesy uarat Kursus
Kepimpinan KoKu 2
Khamis Raptai MAC 2 2. Mesy uarat KOOPSTEAM
4.4.2019
MAC 1
Jumaat (Cuti Peristiw a 3) 1. Kursus Kepimpinan KoKu
5.4.2019 2. Perjumpaan Kelab dan
Persatuan (6) / Sukan dan
Sabtu
6.4.2019 Permainan (5) / PBB (5)
Perhimpunan Bulanan Koku
Ahad (Kadet Pertahanan Aw am)
7.4.2019
Perjumpaan Kelab dan
Isnin 1. Pelancaran Minggu PSS & KM1M Persatuan (5B) / Sukan dan
8.4.2019 2. LW Bidang Sains & Matematik (3)
3. Semakan Buku Latihan T1 – T3 Permainan (4B)
Selasa Program Sinar Harapan Mesy uarat KOOP STEAM
9.4.2019 Fasa 1 (Masalah Disiplin)
Semakan Buku Latihan T1 – T3 Fasa (2)
Rabu
10.4.2019 1 Mesy uarat Kokurikulum (2)

Semakan Buku Latihan T1 – T3 Fasa Perjumpaan PBB (6)
1 Mesy uarat KOOP STEAM

14 Khamis Contact Time Semakan Buku Latihan T1 – T3 Fasa (3)
1 Karniv al KOOP STREAM
11.4.2019
Semakan Buku Latihan T1 – T3 Fasa (KP7)
Jumaat 1 Ceramah Israk Mikraj
12.4.2019

Sabtu
13.4.2019

Ahad Mesy uarat Kew angan (2) 1. LW Bidang Kemanusiaan (3)
14.4.2019 2. Mesy uarat Kurikulum (2)

Isnin Mesy uarat HEM (2)
15.4.2019
Selasa
16.4.2019

Rabu Contact Time Mesy uarat Disiplin (2)
17.4.2019 Tazkirah
Mesy uarat Panitia 2
15 Khamis

18.4.2019
Jumaat
19.4.2019
Sabtu
20.4.2019
Ahad
21.4.2019

Isnin 1. Pelancaran Minggu Sains &
22.4.2019 Matematik

Selasa 2. LW Bidang Votek (3)
23.4.2019 Mesy uarat Panitia 2

Rabu Mesy uarat Panitia 2
24.4.2019 Majlis Penutupan Minggu PSS
Contact Time
16 Khamis Mesy uarat TS25 (2)
25.4.2019
Jumaat
Bacaan Yassin
26.4.2019

Sabtu
27.4.2019

Ahad
28.4.2019

Isnin LW Bidang Bahasa (4) Majlis Watikah Pelantikan
29.4.2019 Pemimpin Pelajar
17 Selasa

30.4.2019

17

BULAN MEI

Ming Tarikh Rancangan Aktiviti

Pentadbiran Kurikulum HEM KoKurikulum

Rabu 1. Contact Time HARI PEKERJA Mesy uarat RIMUP 1
2. Mesyuarat ICT (2) (Jamuan Ray a)
1.5.2019
Aw al Ramadhan
Khamis LW Bidang Sains & Matematik
Sambutan Hari Guru (4)
2.5.2019
Contact Time
17 Jumaat Sambutan Hari Guru Perasmian & Tazkirah ‘Ihy a
3.5.2019 Peringkat Sekolah Ramadhan

Sabtu

4.5.2019

Ahad

5.5.2019

Isnin PPT T4 – T5

6.5.2019 PPT T4 – T5

Selasa PPT T4 – T5
1. Mesy uarat PSS (2)
7.5.2019
2. PPT T4 – T5
Rabu PPT T4 – T5

8.5.2019

18 Khamis
9.5.2019

Jumaat Tazkirah

10.5.2019

Sabtu

11.5.2019

Ahad

12.5.2019

Isnin PPT T1-T5 Minggu Kerjay a
PPT T1-T5 (13-17 Mei)
13.5.2019 PPT T1-T5
PPT T1-T5 Bacaan Yassin
Selasa PPT T1-T5

14.5.2019

Rabu

15.5.2019

19 Khamis
16.5.2019

Jumaat

17.5.2019

Sabtu

18.5.2019

Ahad HARI WESAK

19.5.2019 CUTI HARI WESAK

Isnin PPT T1-T5

20.5.2019 HARI NUZUL AL-QURAN
1. Nuzul Al-Quran
Selasa
2. Majlis Berbuka Puasa
21.5.2019 (Ting. 5)

Rabu Penutup Ihy a Ramadhan dan
Khatam Al-Quran
22.5.2019
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
20 Khamis
23.5.2019 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN
24.5.2019
5 & 6 JUN 2019 (RABU & KHAMIS) - HARI RAYA PUASA
Sabtu
25.5.2019

Ahad
26.5.2019

Isnin -
Ahad

27.5.2019

-
10.6.2019

18

BULAN JUN

Ming Tarikh Rancangan Aktiviti
21
22 Selasa Pentadbiran Kurikulum HEM KoKurikulum
11.6.2019
23 1. Peny erahan SKPMG2 LW Bidang Kemanusiaan (4) Kutipan Sumbangan Jamuan
Rabu Standard 4 Ray a Bermula
12.6.2019
Khamis 2. Mesy uarat ICT (3) Perjumpaan PBB (7)
13.6.2019 Mesy uarat RIMUP 2
Contact Time Peny elarasan Skor PBS
Jumaat (Jamuan Ray a)
14.6.2019 Sambutan Hari Jadi
(April-Jun) Perhimpunan Bulanan Koku
Sabtu (Persatuan Bulan Sabit
15.6.2019 Mesy uarat TS25 (3) LW Bidang Votek (4) Merah)
Dialog Prestasi T5
Ahad Jamuan Hari Ray a (KP8)
16.6.2019 1. Contact Time Mesy uarat Kurikulum (3)
2. Mesy uarat Kew angan Mesy uarat Kokurikulum (3)
Isnin Perjumpaan PBB (8)
17.6.2019 (3)
Perkhemahan PBB (9)
Selasa Kem Ibadah
18.6.2019 Kem Ibadah

Rabu Anugerah Principal List LW Bidang Bahasa (5) Mesy uarat HEM (3)
19.6.2019
Contact Time
Khamis
20.6.2019

Jumaat
21.6.2019

Sabtu
22.6.2019

Ahad
23.6.2019

Isnin
24.6.2019

Selasa
25.6.2019

Rabu
26.6.2019
Khamis
27.6.2019

Jumaat
28.6.2019

Sabtu
29.6.2019

Ahad
30.6.2019

19

BULAN JULAI

Ming Tarikh Rancangan Aktiviti
24
25 Isnin Pentadbiran Kurikulum HEM KoKurikulum
26 1.7.2019
Contact Time 1. LW Bidang Sains & Matematik (5) Majlis Pelantikan Badan Perjumpaan Kelab &
27 Selasa 2. Semakan Latihan 2 Fasa 1 Kepimpinan 2019/2020 Persatuan (9A) / Sukan &
28 2.7.2019 3. Mesy uarat Panitia (3)
Permainan (6A)
Rabu Mesy uarat Panitia (3)
3.7.2019
Mesy uarat Hari Bacaan Yassin
Khamis Bertemu Waris (1)
4.7.2019 Mesy uarat Panitia (3)
Jumaat
5.7.2019 1. Majlis Pelancaran Bulan Galakan Mesy uarat Disiplin (3)
Membaca
Sabtu
6.7.2019 2. LW Bidang Kemanusiaan (5)

Ahad Perjumpaan Kelab &
7.7.2019 Persatuan (9B) / Sukan &

Isnin Permainan (6B)
8.7.2019
Contact Time Mesy uarat Hari Tazkirah
Selasa LADAP Bertemu Waris (2)
9.7.2019 Hari Bertemu Waris
Perhimpunan Bulanan Koku
Rabu 1. Principal List PPT (Kadet Remaja Sekolah)
10.7.2019 2. LW Bidang Votek (5) Latihan Kebakaran (2)
3. Pelancaran Bulan Bahasa
Khamis Perjumpaan PBB (10)
11.7.2019
Jumaat 1. Contact Time
12.7.2019 2. Mesy uarat Pengurusan
Aset Kerajaan (JKPAK) (2)
Sabtu
13.7.2019 LADAP 1. LW Bidang Bahasa (6)
2. Majlis Penutupan Bulan Galakan
Ahad Contact Time
14.7.2019 LADAP Membaca

Isnin Perjumpaan Kelab &
15.7.2019 Persatuan (10A) / Sukan &

Selasa Permainan (7A)
16.7.2019
Bacaan Yassin
Rabu
17.7.2019 Percubaan SPM

Khamis Percubaan SPM
18.7.2019 1. Percubaan SPM
2. Mesy uarat PSS (3)
Jumaat
19.7.2019

Sabtu
20.7.2019

Ahad
21.7.2019

Isnin
22.7.2019

Selasa
23.7.2019

Rabu
24.7.2019

Khamis
25.7.2019

Jumaat
26.7.2019

Sabtu
27.7.2019

Ahad
28.7.2019

Isnin
29.7.2019

Selasa
30.7.2019

Rabu
31.7.2019

20

BULAN OGOS

Ming Tarikh Rancangan Aktiviti

Pentadbiran Kurikulum HEM KoKurikulum

Khamis 1.Pencerapan SKPMG2 1. Semakan Buku Latihan 2 Perhimpunan Bulanan Koku
1.8.2019 Std 4 Sesi 2 Bermula (Fasa 2) (Pertubuhan Pandu Puteri)
2. Contact Time
2. Percubaan SPM Perjumpaan Kelab &
1. Contact Time Persatuan (10B) / Sukan &
Jumaat 2. Mesy uarat ICT (4) Percubaan SPM Tazkirah
Permainan (7B)
28 2.8.2019 Contact Time Perjumpaan PBB (11)
Sabtu LADAP
3.8.2019
Contact Time
Ahad
4.8.2019

Isnin PA2 / Percubaan PT 3 / SPM
5.8.2019
PA2 / Percubaan PT 3 / SPM
Selasa
6.8.2019 PA2 / Percubaan PT 3 / SPM

Rabu PA2 / Percubaan PT 3 / SPM

7.8.2019 PA2 / Percubaan PT 3 / SPM
Khamis
29 8.8.2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
Jumaat 11 OGOS 2019 (AHAD) – HARI RAYA QURBAN
9.8.2019

Sabtu

10.8.2019

Ahad

11.8.2019

Isnin - Ahad

12.8.2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

-

18.8.2019

Isnin 1. Penutupan Bulan Bahasa Pelancaran Bulan
19.8.2019 2. LW Bidang Sains & Matematik Kemerdekaan

(6)

Selasa
20.8.2019

Rabu Tazkirah
21.8.2019
Semakan Buku Latihan T4 – T5
30 Khamis Fasa 2

22.8.2019 Semakan Buku Latihan T4 – T5
Jumaat Fasa 2

23.8.2019 Semakan Buku Latihan T4 – T5
Sabtu Fasa 2

24.8.2019 Semakan Buku Latihan T4 – T5
Ahad Fasa 2

25.8.2019 Semakan Buku Latihan T4 – T5
Isnin Fasa 2

26.8.2019
Selasa

27.8.2019
Rabu

28.8.2019

31 Khamis

29.8.2019

Jumaat 1. Sambutan Ambang
30.8.2019 Kemerdekaan

2. Bacaan Yassin

Sabtu HARI KEBANGSAAN
31.8.2019

21

BULAN SEPTEMBER

Ming Tarikh Rancangan Aktiviti
32
Ahad Pentadbiran Kurikulum HEM KoKurikulum
33 1.9.2019
34 AWAL MUHARRAM (MAAL HIJRAH) Perjumpaan Kelab &
35 Isnin 1. LW Bidang Kemanusian (6) Persatuan (11A) / Sukan &
36 2.9.2019
2. Semakan Buku Latihan Permainan (8A)
Selasa T1 – T3 Fasa 2
3.9.2019
Semakan Buku Latihan T1 – T3 Fasa 2
Rabu
4.9.2019 Contact Time Semakan Buku Latihan T1 – T3 Fasa 2
Semakan Buku Latihan T1 – T3 Fasa 2
Khamis Sambutan Maal Hijrah
5.9.2019
Jumaat HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
6.9.2019
LW Bidang Votek (6) Mesy uarat Apresiasi &
Sabtu Motiv asi Ting. 5
7.9.2019
Perjumpaan Kelab &
Ahad Persatuan (11B) / Sukan &
8.9.2019
Permainan (8B)
Isnin
9.9.2019 1. Contact Time 1. Mesy uarat Kurikulum (4)
Selasa 2. Mesy uarat 2. Peny elarasan Skor PBS
10.9.2019 Kew angan (4)

Rabu 1. Bacaan Yassin
11.9.2019
2. Penutup Bulan
Khamis Kemerdekaan
12.9.2019
HARI MALAYSIA
Jumaat
13.9.2019 LW Bidang Bahasa (7) Mesy uarat HEM (4)

Sabtu Perjumpaan PBB (12)
14.9.2019
Contact Time Mesy uarat Panitia (4) Mesy uarat Disiplin (4)
Ahad
15.9.2019 Peny erahan Borang 1. Tazkirah
SKPMG2 Std 4 2. Sambutan Hari Jadi
Isnin
16.9.2019 (Julai-September)

Selasa 1.LW Bidang Sains & Matematik
17.9.2019 2.Mesy uarat Panitia (4)

Rabu Mesy uarat Panitia (4)
18.9.2019
Khamis Contact Time Perjumpaan Kelab &
19.9.2019 Persatuan (12A) / Sukan &

Jumaat Permainan (9A)
20.9.2019 Mesy uarat Kokurikulum (4)

Sabtu 1. Bacaan Yassin
21.9.2019 2.Taklimat Sijil Berhenti &

Ahad Surat Akuan
22.9.2019
Majlis Apresiasi & Motivasi
Isnin Ting. 5
23.9.2019
1. LW Bidang Kemanusiaan (7)
Selasa 2. Ujian Bertulis PT 3
24.9.2019

Rabu
25.9.2019

Khamis
26.9.2019

Jumaat
27.9.2019

Sabtu
28.9.2019

Ahad
29.9.2019

Isnin
30.9.2019

22

BULAN OKTOBER

Ming Tarikh Rancangan Aktiviti

36 Selasa Pentadbiran Kurikulum HEM KoKurikulum
37 1.10.2019
1. Contact Time Ujian Bertulis PT 3 Mesy uarat Unit HEM (4)
38 Rabu 2. Mesy uarat TS25 (4)
39 2.10.2019 Ujian Bertulis PT 3
40 Khamis Contact Time
3.10.2019 Ujian Bertulis PT 3
Mesy uarat Pengurusan
Jumaat Aset Kerajaan (JKPAK) (3) Tazkirah
4.10.2019
1. Contact Time Ujian Bertulis PT 3 Bacaan Yassin Perjumpaan Kelab &
Sabtu 2. Mesy uarat Pengurusan Ujian Bertulis PT 3 Persatuan (12B) / Sukan &
5.10.2019 Aset Kerajaan (JKPAK) (3)
PAT T4 Permainan (9B)
Ahad Contact Time PAT T4
6.10.2019 PAT T4 Hari Sukan Negara -SP(10)
Contact Time PAT T4
Isnin PAT T4 Perhimpunan Bulanan Koku
7.10.2019 (Pertubuhan Puteri Islam)

Selasa Tazkirah
8.10.2019
PAT 1,2,4 Pengelolaan 1M1S-SP(11)
Rabu PAT 1,2,4 Pengelolaan 1M1S
9.10.2019 1. PAT 1,2,4 Pengelolaan 1M1S
2. Mesy uarat PSS (4) 1. Pengelolaan 1M1S
Khamis PAT 1,2,4
10.10.2019 2. Mesy uarat Anugerah
CUTI SEMPENA HARI DEEPAVALI TS25(1)
Jumaat
11.10.2019 HARI DEEPAVALI 1. Karniv al 1M1S –SP(12)
CUTI HARI DEEPAVALI 2. Pengelolaan 1M1S
Sabtu CUTI SEMPENA HARI DEEPAVALI Karniv al 1M1S
12.10.2019 LW Bidang Votek (7)

Ahad
13.10.2019

Isnin
14.10.2019

Selasa
15.10.2019

Rabu
16.10.2019

Khamis
17.10.2019

Jumaat
18.10.2019

Sabtu
19.10.2019

Ahad
20.10.2019

Isnin
21.10.2019

Selasa
22.10.2019

Rabu
23.10.2019

Khamis
24.10.2019

Jumaat
25.10.2019

Sabtu
26.10.2019

Ahad
27.10.2019

Isnin
28.10.2019

Selasa
29.10.2019

Rabu
30.10.2019

Khamis
31.10.2019

23

BULAN NOVEMBER

Ming Tarikh Rancangan Aktiviti

Pentadbiran Kurikulum HEM KoKurikulum

Jumaat Contact Time HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK 1. Karniv al 1M1S
2. Mesy uarat Anugerah
1.11.2019 Contact Time
TS25 (2)
40 Sabtu Pemeriksaan & Karniv al 1M1S
2.11.2019 Kemaskini Stok Karniv al 1M1S
Contact Time 1. Karniv al 1M1S
Ahad Anugerah Principal List 2. Raptai Anugerah TS25
Majlis Anugerah TS25
3.11.2019 (Cuti Peristiw a 4)

Isnin 1. Majlis Anugerah NILAM Karniv al 1M1S
4.11.2019 2. LW Bidang Bahasa (8) Karniv al 1M1S
Karniv al 1M1S
Selasa 3. SPM Bermula Karniv al 1M1S
5.11.2019 1. Dialog Prestasi T1&T2
Karniv al 1M1S
Rabu 2. SPM 2019
6.11.2019 1. Dialog Prestasi PAT (T4) Pengelolaan 1M1S
(Laporan)
41 Khamis 2. SPM 2019

7.11.2019 SPM 2019

Jumaat MAULIDUR RASUL
8.11.2019

Sabtu
9.11.2019

Ahad
10.11.2019

Isnin 1. LW Bidang Sains & Matematik Pemulangan SPBT
11.11.2019 (8) Pemulangan SPBT

Selasa 2. SPM 2019
12.11.2019
SPM 2019
Rabu
13.11.2019 SPM 2019 Pemulangan SPBT

Khamis SPM 2019 Pemulangan SPBT

42 14.11.2019 1. Pendaftaran Pelajar
Tingkatan 1 2020
Jumaat
15.11.2019 2. Sambutan Maulidul Rasul
3. Sambutan Hari Jadi
(Oktober-Disember)

Sabtu 1. LW Bidang Kemanusiaan (8) Penerimaan SPBT
16.11.2019 2. JUMP START T4/
3. PBD T1-T2 Penerimaan SPBT
Ahad 4. SPM 2019
17.11.2019 Penerimaan SPBT
1. SPM 2019
Isnin 2. JUMP START T4/ Penerimaan SPBT
18.11.2019 1. Tutup Register Pengurusan
3. PBD T1-T2
Selasa Kelas Akhir Tahun
19.11.2019 1. SPM 2019 2. Anugerah Kehadiran
2. JUMP START T4/
Rabu Penuh
20.11.2019 3. PBD T1-T2
1. SPM 2019
43 Khamis 2. JUMP START T4/
3. PBD T1-T2
21.11.2019

Jumaat CUTI AKHIR TAHUN
22.11.2019
CUTI AKHIR TAHUN
Sabtu
23.11.2019 CUTI AKHIR TAHUN

Ahad
24.11.2019
Isnin- Sabtu
25.11.2019-
30.11.2019

24

BULAN DISEMBER

Ming Tarikh Rancangan Aktiviti

Ahad - Pentadbiran Kurikulum HEM KoKurikulum
Rabu
1.12.2019 - CUTI AKHIR TAHUN
25.12.2019
Khamis Mesy uarat Guru 1/2020
26.12.2019 Mesy uarat Kurikulum 1/2020
Jumaat
27.12.2019 Mesy uarat HEM 1/2020
Mesy uarat KoKu 1/2020
Sabtu
28.12.2019 Orientasi Tingkatan 1 2020

Ahad
29.12.2019

Isnin
30.12.2019

Selasa
31.12.2019

25

1.4 Senarai Guru / Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP)
1.4.1 Senarai Nama Guru TahunSemasa

BIL NAMA JAWATAN OPSYEN NO. TEL EMAIL
1 Hamizah bt. Abdul Hamid
DG52 Matematik 019-555 1792 HAHamizah
Pengetua @yes.my

2 Zarina bt. Mohd Wazir DG48 Ekonomi / 012-505 0969 ZBWAZIR
Penolong Kanan Prinsip Akaun @ yes.my
Pentadbiran

3 Arba’atun Adawiyah bt. DG52 (KUP) 016-220 2352 AZARBAAT UN
Mohd Zabidi Penolong Kanan Sains @ yes.my
Hal Ehwal Murid

DG48 Fizik / ASIAH .MOHAMMED
4 Asiah bt. Mohammed Penolong Kanan Matematik 012-457 6859
Kokurikulum Tambahan @ yes.my

5 Siti Hajar bt. Misran DG44 (KUP) IT / 013-515 6167 SHMISRAN
Ketua Bidang Matematik @ yes.my
Vokasional &
Teknologi

6 Samsiyatul-Aina bt. Jelani DG52 (KUP) Kimia / 019-458 8910 JELANIS
Ketua Bidang IT @yes.my
Sains &
Matematik

7 Harjit Singh Ojala a/l Ajit DG 48 (KUP) TESL / 019-470 1939 HSINGHS
Singh Ketua Bidang Literature @ yes.my
Bahasa

8 Zulkifle b. Husain DG52 (KUP) Pengajian Islam 019-5907224 ZULKIFLE.HUSAIN
Ketua Bidang @ yes.my
Kemanusiaan

9 Asma Baiza bt. Mat Isa DG44 (KUP) P.Perniagaan / 019-444 8622 ASMABI
Ekonomi @ yes.my

10 Asmah bt. Abu Bakar DG52 (KUP) B. Melayu / 012-563 0650 ASMAHAB
Kesusasteraan @ yes.my
Melayu

11 Chan Lai Yoke DG44 (KUP) TESL / 011-2011 2168 YOKECL
Literature @ yes.my

12 Chan Su San DG44 (KUP) TESL / 017-553 3260 SAN.CS
P.Kesihatan @ yes.my

13 Habsah bt. Mohamed @ DG44 (KUP) Kemahiran Hidup 011-3228 1008 YAHAYAHB
Yahaya @ yes.my

26

BIL NAMA JAWATAN OPSYEN NO. TEL EMAIL
14 Johelmyb. Jamaluddin DG41
PJK 010-893 6781 johelmy.jamaluddin
@ yes.my

15 Juhaidah bt. Junaid DG41 Matematik 013-532 6431 JJUNAID
@ yes.my

16 Junaidy b. Ismail DG44 (KUP) IT 016-221 7247 JUNAIDY.ISMAIL
@ yes.my

17 Khairul Anuar b. Mohamed DG44 (KUP) Sejarah / 016-533 0760 K.AMOHAMED
Bahasa Melayu @ yes.my

18 Koh Swee Guan DG52 (KUP) Sains Pertanian / 012-545 8457 GUANKS
Kemahiran Hidup @ yes.my

19 Lee Ee Lin DG44 (KUP) Biologi / 016-563 0028 L.ELIN
Kimia @ yes.my

20 Loh Kah Yean DG48 (KUP) Biologi 012-356 5029 L.KYEAN
@ yes.my

21 Mahfuzoh bt. Husin DG44 (KUP) Bahasa Melayu / 013-442 0069 MAHFUZOH.HUSIN
Kesusasteraan @ yes.my
Melayu

22 Masda bt. Mahmud DG48 (KUP) Pendidikan Seni 016-947 4147 MASDA.MAHMUD
@ yes.my

23 Masturina bt. Zainol Abidin DG41 Perdagangan/ 016-697 4849 ZAMAST URINA
Keusahawanan @yes.my

24 Mohamad Nasir b. Ibrahim DG44 (KUP) Geografi 013-837 6977 MOHAMAD25425
@ yes.my

25 Mohamad Ezuan b. DG42 Peng. Tek. / 019-550 8339 MEBAKARY
Mohamed Bakary Elektrik @ yes.my

26 Mohd Basri b. Hassan DG44 (KUP) Pendidikan Islam 017-466 1772 HASSAN.MB
@ yes.my

27 Mohd Fariz b. Mohd Radzali DG44 (KUP) Matematik / 019-513 1545 M.FRADZALI
IT @ yes.my

28 Mohd Hashim b. Abdul DG44 (KUP) Pendidikan Seni / 010-405 0477 MHASHIMM
Mutalib DG44 (KUP) Bahasa Melayu @ yes.my

29 Mohd Khamarul Azryll b. Fizik 012-522 0278 MKHAMARULK
Mohd Khalid @ yes.my

30 Nazri b. Abd. Wahab DG48 (KUP) Bimb. & Kaunseling 013-394 2907 NAZRIAW
@ yes.my

31 Ng Kit Wan DG44 BI / TESL 019-543 9647 n.kwan
@yes.my

27

BIL NAMA JAWATAN OPSYEN NO. TEL EMAIL

32 Noorfatihah bt. Ab Llah DG41 B. Melayu 011 2608 5316 NOORFAT IHAHLA
@ yes.my

33 Noor Anuar b. Abdullah DG48 (KUP) Pendidikan Seni 012-523 3642 NASHANI
Shani DG41 @ yes.my
DG41
34 Noor Hazlina bt. Mohamad Perdagangan & 017-510 6470 NOOR25429
Noor Perniagaan @ yes.my

35 Nor Mohd Khairul Ihsan b. Kemahiran Hidup 010-568 9894 NMKIHUSIN
Husin @ yes.my

36 Norasmah bt. Wahid DG44 (KUP) Sains 012-529 9158 NORASMAH.WAHID
Rumahtangga
@ yes.my

37 Norhasmahaniza bt. Ruzain DG41 Biologi 012-413 1357 NRUZAIN
@ yes.my

38 Norhasyela bt. Ahmad DG44 (KUP) Sejarah/ 019-471 8632 norhasyela.ahmad
Geografi @yes.my

39 Norhirdawati bt. Mhd Zahir DG41 Pengajian Am 013-212 7576 MBNORHIRDAWAT I
@ yes.my

40 Normadiah bt. Yoep Ahmad DG44 (KUP) Kesusasteraan 013-672 1317 YANORMADIAH
Melayu / Sejarah @ yes.my

41 Norohaimeybt. Abd. Aziz DG44 (KUP) Sains / 012-468 2144 AANOROHAIMEY
Pengajian Am @ yes.my

42 Norul Farhan bt. Osman DG44 (KUP) Biologi / 012-413 1357 FONORUL
Sejarah @ yes.my

43 Nur Nadiah bt. Abdul Rahim DG41 Fizik/ 017-547 1478 nur_104369
Sains @ yes.my

44 Nurul 'Ain bt. Azizan DG41 Matematik / 012-403 0533 AZIZANANURUL
Fizik @ yes.my

45 Nurul Hafizah bt. Kusnin DG41 Perdagangan / 012-419 8867 NHKUSNIN
Keusahawanan @ yes.my

46 Nurzakiah bt. Makmur DG41 Matematik / 012-657 7703 MAKMUR.N
Sains @yes.my

47 Rabiatul Adawiah bt. Abdul DG44 (KUP) Bahasa Melayu 012-573 0670 R.ARAMAN
Rahman @ yes.my

48 Rafliza Azua bt. Rosli DG41 Pengurusan 017-566 0741 ARRAFLIZA
Perniagaan @ yes.my

49 Revathi a/p S. R. Sethu DG41 Perdagangan 017-527 8363 RSSET HU
@ yes.my

28

BIL NAMA JAWATAN OPSYEN NO. TEL EMAIL

50 Rosli b. Kassim DG48 (KUP) Fizik 013-868 8164 ROSLI.KASSIM
@ yes.my

51 Roslina bt. Hashim DG44(KUP) Biologi 013-576 9625

52 Ruhul Amani bt. Mohd Nawi DG41 Pendidikan Islam 011 2508 0552 MARUHUL
@yes.my

53 Salbiah bt. Ahmad DG44 (KUP) Pendidikan Moral 013-421 3740 SALBIAH.AHMAD
@ yes.my

54 Siti Amirah bt. Mazlan DG41 Bahasa Melayu/ 011-3631 3273 Sitiamirahmazlan
Geografi @gmail.com

55 Siti Mariah bt. Abd Talib DG44 Pengajian Islam 019-495 6105 T ALIB.SM
@Yes.My

56 Suraidah bt. Abu Bakar DG44 (KUP) T ESL 017-470 3091 ABSURAIDAH
@ yes.my

57 Suriati bt. Mat Said DG44 (KUP) Matematik 012-535 3970 SURIAT IMSAID
@ yes.my

58 Suzila bt. Shaharudin DG41 Pendidikan Islam 019-361 5611 SUZILA
@ yes.my

59 Umi Kalsum bt. Utoh DG41 Bimb. & Kaunseling 012-247 1575 UKUT OH
60 Yasnida bt. Abdullah DG44 (KUP) @ yes.my

Pengajian Islam 012-534 3049

61 Zahari b. Samad DG44 (KUP) Matematik / 019-956 5099 Z.SAMAD
Matematik 011-3222 8895 @ yes.my
T ambahan

62 Zaiti bt. Yahdin DG48 (KUP) Bahasa Melayu / 013-397 2163 ZYAHDIN
Geografi @ yes.my

63 Zaleha bt. Abdul Hamid DG48 (KUP) Bahasa Melayu / 019-583 9817 AH.ZALEHA
Kesusasteraan @ yes.my
Melayu

64 Zam Zurina bt. Zahari DG44 (KUP) IT / 019-550 8339 ZAHARIZZ
65 Zanariah bt. Mohamed DG44 (KUP) PJK @ yes.my

Kimia 012-507 5005 ZAN ARIAH .M OHAMED

@ yes.my

29

1.4.2 Senarai Nama AKP Tahun Semasa

BIL NAMA JAWATAN / GRED NO. TEL EMAIL

1 Azwati bt. Salehudin Ketua Pembantu Tadbir / 019-600 2881 AZWAT I.SALEHUDIN
N22 @moe.edu.my

2 Norzaridah bt. Ramli Pembantu Tadbir / 019-559 1953 norza_ramli
N22 (KUP) @yahoo.com

3 Mohamad Zubir b. Yang Arshad Pembantu Makmal / 016-596 7720 MohdZubir0770
C22 (KUP) @yahoo.com

4 Roziana bt. Roslan Pembantu Makmal / 017-487 0412 putricomel83
C22 (KUP) @gmail.com

5 Puteri Shuhaida bt. Megat Mohd Pembantu Tadbir (P/O) / 011-1243 8321 Puteri5388
Salleh N19 @gmail.com.my

6 Norhaiya bt. Wan Chek Pembantu Makmal / 016-562 4989 luvamya83
C19 @yahoo.com

7 Norkalida bt. Zainal Abidin Pembantu Makmal / 012-576 7484 ezuka_takumi
C19 @yahoo.com

8 Nor Azlan b. Mohd. Nor Pembantu Makmal / 012-490 7346 castrotroy6986
C19 @yahoo.com

9 Muhamad Riduan b. Mat Bahari Pembantu Makmal / 013-580 8374 duan_8681
C19 @yahoo.com.my

10 Aziah bt. Abdul Rahman Pembantu Operasi / 012-230 6778 -
N11

30

1.4.3 Rumusan / Statistik Perjawatan

Analisis Guru

Guru Lelaki Perempuan Jumlah
Luar Norma 1 6 7
Dalam Norma 16 42 58
17 48 65
Jumlah

Analisis Guru Mengikut Opsyen Jumlah
8
Bil Opsyen 5
1. Bahasa Melayu 4
2. Bahasa Inggeris 2
3. Fizik 2
4. Kimia 2
5. Biologi 8
6. Sains 1
7. Matematik 1
8. Sains Komputer 2
9. Kesusasteraan Melayu 4
10. Geografi 1
11. Sejarah 2
12. Ekonomi 2
13. Pendidikan Seni / Seni Visual 3
14. Pendidikan Jasmani & Kesihatan 6
15. Kemahiran Hidup 1
16. Pendidikan Islam 2
17. Guru Perpustakaan Dan Media 1
18. Kaunseling 1
19. Sains Rumahtangga 1
20. Sains Pertanian
21. Asas Kelestarian 6
65
22. Asas Perniagaan
Jumlah

Analisis Statistik Kumpulan Perkhidmatan

* B = Bumi * C = Cina * I = India * LL = Lain-lain

Kumpulan Perkhidmatan

Pengurusan Pengurusan dan Kumpulan Lain-Lain
Tertinggi Profesional Pelaksana

B C I LL B C I LL B C I LL B C I LL

7 - - 1 51 5 1 - 10 - - - - - - -

Nota :

 Pengurusan Tertinggi : Pengetua, PK, GKMP
 Pengurusan dan Profesional : Guru Penolong
 Kumpulan Pelaksana : AKP

31

MING TARIKH 1.4.4 SENARAI NAMA GURU BERTUGAS PENTADBIR BERTUGAS

1 02/01 – GURU BERTUGAS PK Pentadbiran
04/01/19 (No 1: Perhimpunan/ Disiplin/Kantin) GK Sains & Matematik
(No 2: Kawasan/Blok/Pagar Depan/Kebersihan)
2 07/01 – Mohamad Ezuan b. Mohamed Bakary PK Hem
11/01/19 GK Kemanusiaan
Zam Zurina bt. Zahari PK Kokurikulum
3 14/01 – Juhaidah bt. Junaid
18/01/19 Nurul ‘Ain bt. Azizan GK Bahasa
PK Pentadbiran
4 21/01- Junaidy b. Ismail GK Vokasional & Teknik
25/01/19 Asma Baiza bt. Mat Isa
PK Hem
5 28/01- Mohamad Nasir b. Ibrahim GK Sains & Matematik
01/02/19 Asmah bt. Abu Bakar
PK Kokurikulum
6 04/02- Mohd Hashim b. Abdul Mutalib GK Kemanusiaan
08/02/19 Chan Lai Yoke PK Pentadbiran

7 11/02- Mohd Fariz b. Mohd Radzali GK Bahasa
15/02/19 Loh Kah Yean PK Hem

8 18/02- Mohd Basri b. Hassan GK Vokasional & Teknik
22/02/19 Noor Hazlina bt. Mohamad Noor PK Kokurikulum

9 25/02- Norhasyela bt. Ahmad GK Sains & Matematik
01/03/19 Norasmah bt. Wahid PK Hem
Mohd Khamarul Azryll b. Mohd Khalid
10 04/03- Norhasmahaniza bt. Ruzain GK Kemanusiaan
08/03/19 Nur Nadiah bt Abdul Rahim PK Pentadbiran
Normadiah bt. Yeop Ahmad
11 11/03- Suraidah bt. Abu Bakar GK Bahasa
15/03/19 Norul Farhan bt. Osman PK Kokurikulum
GK Vokasional & Teknik
12 18/03- Zahari b. Samad
22/03/19 Suzila bt Shaharudin PK Pentadbiran
GK Sains & Matematik
13 01/04- CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
5/04/19 PK Hem
Rosli b. Kassim GK Kemanusiaan
14 08/04- Chan Su San PK Kokurikulum
12/04/19 Mahfuzoh bt. Husin
Ruhul Amani bt. Mohd Nawi GK Bahasa
15 15/04- Nor Mohd Khairul Ihsan b. Husin PK Pentadbiran
19/04/19 Lee Ee Lin GK Vokasional & Teknik
Ng Kit Wan
16 22/04- Masturina bt Zainol Abidin PK Hem
26/04/19 Siti Amirah bt. Mazlan GK Sains & Matematik
Siti Mariah bt. Abd Talib
17 29/04- Norohaimey bt. Abd Aziz PK Kokurikulum
03/05/19 Loh Kah Yean GK Kemanusiaan
Zanariah bt. Mohamed PK Pentadbiran
18 06/04- Noor Anuar b. Abdullah Shani
10/05/19 GK Bahasa

19 13/05-
17/05/19

32

MING TARIKH GURU BERTUGAS PENTADBIR BERTUGAS
(No 1: Perhimpunan/ Disiplin/Kantin)
20 20/05- (No 2: Kawasan/Blok/Pagar Depan/Kebersihan) PK Hem
24/05/19 GK Vokasional & Teknik
Juhaidah bt. Junaid
21 10/06- Nazri b. Abd. Wahab PK Kokurikulum
14/06/19 GK Sains & Matematik
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
22 17/06- PK Pentadbiran
21/06/19 Masda bt. Mahmud GK Kemanusiaan
Mohd Fariz b. Mohd Radzali
23 24/06- PK Hem
28/06/19 Mohd Basri b. Hassan GK Vokasional & Teknik
Ruhul Amani bt. Mohd Nawi
24 01/07- PK Kokurikulum
05/07/18 Zaleha bt. Abdul Hamid GK Bahasa
Nurzakiah bt. Makmur
25 08/07- Rabiatul Adawiyah bt. Abdul Rahman PK Pentadbiran
12/07/19 GK Sains & Matematik
Salbiah bt. Ahmad
26 15/07- Revathi a/p S.R. Sethu PK Hem
19/07/19 Nurul Hafizah bt. Kusnin GK Kemanusiaan
PK Kokurikulum
27 22/07- Suriati bt. Mat Said
26/07/18 Roslina bt. Hashim GK Bahasa
Norhirdawati bt. Mhd Zahir PK Pentadbiran
28 29/07- Habsah bt. Mohamed@Yahaya GK Vokasional & Teknik
02/08/18 Johelmy b. Jamaluddin
Yasnida bt. Abdullah PK Hem
29 05/08- Nurul ‘Ain bt. Azizan GK Sains & Matematik
09/08/19 Nur Nadiah bt. Abdul Rahim
PK Kokurikulum
30 19/08- CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 GK Kemanusiaan
23/08/19 PK Pentadbiran
Mohamad Nasir b. Ibrahim
31 26/08- Norhasyela bt. Ahmad GK Bahasa
30/08/19 PK Hem
Mohd Hashim b. Abdul Mutalib
32 02/09- Chan Lai yoke GK Vokasional & Teknik
06/09/19 PK Kokurikulum
Mohd Fariz b. Mohd Radzali
33 09/09- Suraidah bt. Abu Bakar GK Sains & Matematik
13/09/19 Asma Baiza bt. Mat Isa PK Pentadbiran
Noorfatihah bt. Ab Llah GK Bahasa
34 16/09- PK Hem
20/09/19 Mohamad Ezuan b. Mohamed Bakary GK Kemanusiaan
Norhasyela bt Ahmad PK Kokurikulum
35 23/09-
27/09/19 Norul Farhan bt. Osman GK Vokasional & Teknik
Norhasmahaniza bt. Ruzain PK Pentadbiran
36 30/09- Ruhul Amani bt. Mohd Nawi
04/10/19 Normadiah bt. Yeop Ahmad GK Sains & Matematik
PK Hem
37 07/10- Revathi a/p S.R. Sethu
11/10/19 Mohd Khamarul Azryll b. Mohd Khalid GK Kemanusiaan
PK Kokurikulum
38 14/10- Ng Kit Wan
18/10/19 Roslina bt. Hashim GK Bahasa

39 21/10- Rosli b. Kassim
25/10/19 Chan Su San

33

MING TARIKH GURU BERTUGAS PENTADBIR BERTUGAS
(No 1: Perhimpunan/ Disiplin/Kantin)
40 28/10- (No 2: Kawasan/Blok/Pagar Depan/Kebersihan) PK Pentadbiran
01/11/19 GK Vokasional & Teknik
Nor Mohd Khairul Ihsan b. Husin
41 04/11- Masturina bt. Zainol Abidin PK Hem
08/11/19 Zanariah bt Mohamed GK Kemanusiaan
Siti Amirah bt Mazlan PK Kokurikulum
42 11/11-
15/11/19 Habsah bt Mohamed@Yahaya GK Bahasa
Noorfatihah bt Ab Llah PK Pentadbiran
43 18/11- Rafliza Azua bt. Rosli GK Sains & Matematik
22/11/19 Yasnida bt Abdullah

CUTI AKHIR TAHUN

34

1.4.5 PENTADBIR BERTUGAS WAKTU CUTI PERSEKOLAHAN

MING TARIKH JENIS CUTI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
1 25/03/19
2 (Isnin) GK Kemanusiaan
3 26/03/19 GK Vokasional & Teknik
4 (Selasa)
5 27/03/19 PK Kokurikulum
(Rabu) PK Pentadbiran
6 28/03/19 PK Pentadbiran
7 (Khamis) CUTI PERTENGAHAN TAHUN
8 29/03/19 GK Kemanusiaan
9 (Jumaat) GK Kemanusiaan
10 PK Pentadbiran
11 27/05/19 PK Kokurikulum
12 (Isnin) PK Kokurikulum
28/05/19
13 (Selasa) GK Bahasa
29/05/19 GK Bahasa
14 (Rabu) CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
15 30/05/19 CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
16 (Khamis) GK Bahasa
17 31/05/19 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(Jumaat) CUTI HARI RAYA HAJI
18 03/06/19 PK Pentadbiran
19 (Isnin) PK Pentadbiran
04/06/19 PK Kokurikulum
(Selasa) PK Kokurikulum
05/06/19 CUTI AKHIR TAHUN
(Rabu)
06/06/19 Semua
(Khamis) Semua
07/06/19
(Jumaat)

12/08/19
(Isnin)
13/08/19
(Selasa)
14/08/19
(Rabu)
15/08/19
(Khamis)
16/08/19
(Jumaat)

25/11/19
(Isnin)
26/11/19
(Selasa)

35

MING TARIKH JENIS CUTI
20 Semua
21 27/11/19 Semua
22 (Rabu) Semua
23 28/11/19 Semua
24 (Khamis) Semua
25 29/11/19
26 (Jumaat) GK Sains & Matematik
27 02/12/19 GK Sains & Matematik
28 (Isnin) GK Sains & Matematik
29 03/12/19 GK Vokasional & Teknik
30 (Selasa) GK Vokasional & Teknik
31 04/12/19 GK Vokasional & Teknik
32 (Rabu) GK Vokasional & Teknik
33 05/12/19
34 (Khamis) GK Bahasa
35 06/12/19 GK Bahasa
36 (Jumaat) GK Kemanusiaan
37 09/12/19 GK Kemanusiaan
38 (Isnin)
39 10/12/19 PK HEM
(Selasa) PK HEM
40 11/12/19 PK HEM
41 (Rabu) PK HEM
42 12/12/19 KRISMAS
43 (Khamis) Mesyuarat Pengurusan (Semua)
13/12/19 Mesyuarat Pengurusan (Semua)
(Jumaat) Mesyuarat Guru
16/12/19 Mesyuarat Guru
(Isnin)
17/12/19 36
(Selasa)
18/12/19
(Rabu)
19/12/19
(Khamis)
20/12/19
(Jumaat)
23/12/19
(Isnin)
24/12/19
(Selasa)
25/12/19
(Rabu)
26/12/19
(Khamis)
27/12/19
(Jumaat)
30/12/19
(Isnin)
31/12/19
(Selasa)

37

38

39

2.3 Dasar Pengoperasian
Berikut adalah sebahagian daripada garis panduan untuk rujukan :

BIL KETETAPAN PEKELILING

1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Garis Panduan Pengurusan Sumber Manusia KPM

Prosedur Operasi Standard (SOP)

Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) bagi
Pegawai yang Berprestasi Rendah dalam
Perkhidmatan Awam
Penilaian Bersepadu Pegawai (Pekeliling Perkhidmatan 7/2015)
Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) kepada Surat Pelaksanaan Penilaian Komponen
guru-guru Keberhasilan PBPPP KPM 2016 (KP(BPPK)

112/40 Jld 2(5)

Pelaksanaan Penilaian Bersepadu PBPPP
Menggantikan Penilaian Prestasi sedia ada di KPM
(KPM-500-5/5/1 Jld 6(19)

Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian
Prestasi Pegawai Perkhimatan Awam (SPP
Penyediaan dan penilaian Sasaran Kerja 2/2009)
Tahunan (SKT) AKP dan Juruteknik Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan
Awam di Bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam
(SPP 8/2011)
Melaksanakan Latihan Dalam
Perkhidmatan (LADAP) SEKURANG- Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam
KURANGNYA 7 hari setahun (Pekeliling Perkhidmatan 6/2005)

Pengurusan Cuti Kemudahan Cuti Kuarantin
(Pekeliling Perkhidmatan 11/2016)
Pengisytiharan harta Cuti Rehat Khas bagi Pegawai Perkhidmatan
Menguruskan kes-kes Tatatertib (jika ada) Pendidikan daripada 7 hari kepada 10 hari
Menguruskan perkara-perkara lain (Pekeliling Perkhidmatan 8/2017)
berkaitan perkhidmatan (seperti pencen, Kemudahan Cuti Umrah Tanpa Rekod untuk
cuti belajar, perubahan gaji) Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang
Kebajikan guru dan kakitangan Beragama Islam (Pekeliling Perkhidmatan 3/2017)
Pemilikan dan Pengisytiharan Harta oleh Pegawai
Awam
(Pekeliling Perkhidmatan 3/2002)
Perintah Am Bab D
(kelakuan dan tatatertib)
Perlembagaan Persekutuan, Peraturan-Peraturan
Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993

Panduan Urusan Persaraan dan Pencen
Surat Pekeliling Perkhidmatan 4/2003

40

BIL KETETAPAN PEKELILING

2 PENGURUSAN ASET
Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Laporan Tahunan Harta Modal dan Aset
Bernilai Rendah (Kew.PA8)

Laporan Kedudukan Stok (Kew.PS13)

Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Semua Pekeliling Perbendaharaan berkaitan
Aset Bernilai Rendah (Kew.PA12) dengan
Laporan Pemeriksaan / Arahan Perbendaharaan Am 1.1
Verifikasi Stor (Kew.PS14) Pekeliling Perolehan 1/2009
Laporan Tahunan Penyelenggaraan Harta Pekeliling Perbendaharaan 5/2009
Modal dan Aset Bernilai Rendah Pekeliling Perolehan dan Pengurusan Aset 3/2009
KEW.PA14(B)
Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan
Stor (KEW.PS-15)
Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih LGM
KEW.PA-20
Laporan Tahunan Verifikasi Stor (KEW.PS-
16)
Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus
Kira / Tindakan Surcaj / Tatatertib Bagi Aset
Alih LGM KEW.PA-32
Laporan Tahunan Pelupusan Stok
(KEW.PS-20)

Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus
Kira Stok (KEW.PS-22)

3 PENGURUSAN KEWANGAN * Rujukan: sila lihat lampiran
Menyediakan anggaranperbelanjaan
tahunan
Mengawal Terimaan, Bayaran dan
Menyimpan Wang Awam
Membayar bil dalam tempoh 14 hari dengan Pekeliling Perbendaharaan 10/2008
sokongan butiran dan dokumen lengkap
yang mengikut prosedur Pekeliling Perbendaharaan 5/2007

Menyelesaikan pembayaran bil di bawah Pekeliling Baru Panjar 2/2002
AP 58(a) dan AP 59

Mengurus dan menyelenggarakan akaun

Mengemukakan Laporan Perbelanjaan
Suku Tahun yang dikehendaki oleh
Perbendaharaan Malaysia dikemukakan
dalam tempoh yang ditetapkan
Mengemukakan Laporan Kelewatan
Bayaran Bil kepada Perbendaharaan
secara bulanan

41

BIL KETETAPAN PEKELILING

Menyelenggara buku vot mengikut Tatacara
Penyelenggaraan
Buku Vot
Mengesahkan penyata perbelanjaan
bulanan dan tahunan

Menguruskan Panjar Wang Runcit

Menguruskan tatacara Perolehan Bekalan,
Perkhidmatan dan Kerja
Menguruskan perolehan mengikut prosedur
yang berkuat kuasa tanpa dipecah kecil
(untuk mengelak daripada pengurusan
sebut harga atau tender)
Menguruskan Audit, Kehilangandan
Hapus kira

4 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN
Menguruskan bahan-bahan guru

Menguruskan bahan-bahan PdPc Surat Pekeliling Ikhtisas 5/2011
Menguruskan Bahan-bahan peperiksaan Pelaksanaan dasar MBMMBI
(termasuk kertas ujian/ peperiksaan) Surat Pekeliling Ikhtisas 5/2000
Menguruskan bahan (cetak dan bukan Surat Pekeliling Ikhtisas 1/2008
cetak) dan alatan
(contoh: di Pusat Sumber Sekolah, Bilik
Akses, Makmal, Bilik Guru, Kelas dan lain-
lain)

5 IKLIM Surat Pekeliling Ikhtisas 6/2008
Pemantauan dan tindak susul terhadap Surat Pekeliling Ikhtisas 6/1997
pematuhan Surat Pekeliling Ikhtisas 3/2003
Kontrak Kerajaan
Menyediakan sekolah yang berinformasi,
mempunyai ciri-ciri fizikal yang menarik,
bersih, aman dan teratur

3K Buku Panduan 3K KPM

Pemantauan Kantin Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah
Garis Panduan Pemberian Anugerah
Penghargaan kepada guru dan murid Perkhidmatan Cemerlang
Surat Pekeliling Perkhidmatan 2/2002
6 PENGURUSAN PERPADUAN
RIMUP Surat Pekeliling Ikhtisas 10/2005 Rancangan
Integrasi Murid-murid untuk Perpaduan (RIMUP)

42


Click to View FlipBook Version