The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sebuyong1 skbp, 2019-01-04 03:41:03

Buku PLC SeBuYong

Buku PLC SeBuYong

A PLC is a process, not a programme

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

BUKU PANDUAN PLC

GURU-GURU SK BUKIT PAYONG
MARANG, TERENGGANU

MENDIDIK BUKAN SEKADAR KATA-KATA We SeBuYong Together 1
WE SeBuYong TOGETHER

MENDIDIK BUKAN SEKADAR KATA-KATA

A PLC is a process, not a programme

ISI KANDUNGAN M/S

KATA ALUAN 3
PENGENALAN PLC 3
PASUKAN PEMANDU PLC 4
PROTOKOL PLC DAN ALAT KOLABORATIF 5
SURAT PANGGILAN PLC 7
BORANG SENARAI KEHADIRAN 9
BORANG LAPORAN PLC 10
BORANG RUMUSAN PLC 11
NOTA DAN PELAN PLC 12
PLC CYCLE REPORT 14

MENDIDIK BUKAN SEKADAR KATA-KATA We SeBuYong Together 2

A PLC is a process, not a programme

KATA ALUAN

Buku panduan ringkas PLC ini sesuai digunakan oleh pihak pentadbiran, Pemimpin Pertengahan
seperti Ketua Panitia Mata Pelajaran, Penyelaras PLC serta guru dalam usaha membudayakan
PLC di sekolah. PLC dapat membantu dalam usaha meningkatkan kualiti guru dan kualiti
pemimpin. Buku ini merupakan Cenderahati saya kepada semua warga SK Bukit Payong. Saya
berharap buku panduan ini dapat membimbing guru-guru dalam pengurusan PLC secara
sistematik dan pelaksanaan PLC yang lebih berkesan di sekolah. Tingkatkan amalan kolaboratif,
bergerak sebagai satu pasukan, budayakan PLC, kita pasti dapat kualiti guru, kepimpinan dan
kemenjadian murid.

Mendidik bukan sekadar kata-kata, PLC adalah salah satu usaha meningkatkan kualiti guru
melalui amalan kolaboratif dalam kalangan guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan
pembelajaran. Berkongsi kepakaran, amalan terbaik dan bekerja dalam pasukan dan fokus
kepada peningkatan pembelajaran dan keberhasilan murid akan memberi impak kejayaan
kepada organisasi.

Moga usaha yang kecil ini memberi impak yang besar kepada kita. Selamat maju jaya.

PENGENALAN PLC

PLC memerlukan warga sekolah fokus kepada pembelajaran dan bukan pengajaran,
mengamalkan kerjasama dan kolaboratif dalam urusan pembelajaran serta fokus kepada
keberhasilan murid.-(DuFour-2004)

Tiga idea utama dalam PLC ialah
1. Memastikan pembelajaran murid
2. Memastikan budaya kolaboratif
3. Memfokuskan keberhasilan murid.

PLC menggalakkan guru bekerjasama dalam pasukan dan merangka strategi serta intervensi
untuk membantu pembelajaran murid. Amalan PLC dapat membangunkan sekolah dan
meningkatkan pencapaian murid. Fullan (2016) menyatakan pembudayaan PLC memainkan
peranan penting dalam mentransformasikan budaya sekolah dan sistem pengoperasian di
sekolah. Konsep PLC adalah mendalam dan memerlukan perhatian yang berterusan dan ianya
dapat direalisasikan melalui amalan reflektif dan penyelesaian masalah. Dalam elemen
kemenjadian murid dan sekolah berkualiti terdapat tiga elemen yang utama iaitu Dokumen
Standard, Pedagogi dan Pentaksiran. Ini bermakna PLC perlu dilaksanakan dengan berpandukan
empat soalan pemandu PLC
1. Apakah fokus instruksional? Berpandukan kepada isi kandungan dan urutan pembelajaran
2. Apakah strategi instruksional yang paling berkesan? Merujuk kepada pedagogi dan bahan
bantu mengajar yang dapat merangsang pelbagai gaya pembelajaran murid

MENDIDIK BUKAN SEKADAR KATA-KATA We SeBuYong Together 3

A PLC is a process, not a programme

3. Bagaimana kita tahu murid sudah belajar? Dilihat kepada objektif pembelajaran, kriteria
kejayaan dan pentaksiran.
4. Bagaimana kita bertindak apabila murid memerlukan pemulihan atau pengayaan?
Diterjemahkan melalui analisis, refleksi dan maklum balas.

Guru berkualiti, pemimpin yang berkesan, sokongan PIBG dan PIBK yang kuat akan menjadikan
sekolah berkualiti. Saya menggunakan PDCA sebagai protokol asas PLC. Menggunakan Fokus
(SMART - S = Spesifik ,M = Measurable ,A = Achievable ,R = Reasonable ,T = Time) , Strategi,
Pentaksiran dan Maklum Balas memberi impak positif kepada kualiti guru dan keberhasilan
murid.

PASUKAN PEMANDU PLC SK BUKIT PAYONG

PENGERUSI
(GURU BESAR)

PK HEM PK PENTADBIRAN PK KOKURIKULUM

PInTAS

PENYELARAS
PLC

Pelan Taktikal dan Pelan Operasi PLC

SU UNIT-UNIT SU PLC PENYELARAS TS25 SU
HEM KETUA PANITIA M/P KELAB&PERSATUAN

BADAN BERUNIFORM

SUKAN DAN
PERMAINAN

MENDIDIK BUKAN SEKADAR KATA-KATA We SeBuYong Together 4

A PLC is a process, not a programme
PROTOKOL PLC DAN ALAT KOLABORATIF

PROTOKOL PLC

TAHAP PROSES PELAKSANAAN PLC SOALAN-SOALAN KRITIKAL

(Guiding Questions)

Siapakah ahli?

BINA KUMPULAN/ PASUKAN Adakah secara sukarela?
Perlukah gunakan struktur sedia ada seperti panitia?

TENTUKAN FOKUS Bagaimana fokus ditentukan?
Apa yang diperoleh daripada data?
Apakah data awal digunakan? Bagaimana LW PGB/ SLT/
ML dapat bantu fokus
Perlukah rujuk dokumen lain untuk tentukan fokus

PLAN Bagaimana inkuiri dibuat?
Adakah hanya pre dan post sahaja merupakan kaedah
INKUIRI membuat inkuri?

INOVASI Pakah inovasi/ intervensi yang sesuai?
Bagaimana gunakan inovasi/ intervensi untuk sasaran
murid yang berbeza?
Di mana sumber rujukan inovasi?
Bagaimana adopt and adapt inovasi?
Bagaimana ukur keberkesanan inovasi/ intervensi?

Bagaimana melaksanakannya?

Apakah isu yang akan dihadapi?

DO PRAKTIS Bagaimana menanganinya?
Bagaimana kumpul data keberkesanan inovasi/

intervensi semasa melaksanakannya?

CHECK REFLEKSI Apa yang memberi kesan/ impak dan apa yang tidak?
Apakah kejayaan/ Keberhasilannya?
Apa yang telah dipelajari oleh pasukan PLC?

Apakah yang akan diubah?

ACT PENAMBAHBAIKAN Bagaimana penambahbaikan akan dilaksanakan?
Tindakan susulan? Cara sebar luas dan mod perkongsian?

MENDIDIK BUKAN SEKADAR KATA-KATA We SeBuYong Together 5

A PLC is a process, not a programme

PROTOKOL PLC DAN ALAT KOLABORATIF

PROTOKOL PLC PENGGUNAAN ALAT KOLABORATIF

TAHAP PROSES LESSON PEER TEACHER LEARNING
PELAKSANAAN PLC STUDY COACHING SHARING WALK
SESSION (PdPc)

BINA KUMPULAN/ Form lesson Learning TSS Team LW Team

PASUKAN Study group partner

TENTUKAN FOKUS Focus area Focus area for Focus area for
INKUIRI
PLAN Decide goal sharing snapshot
DO for lesson
Instrument/
Model 1, 2, 3 LW form

INOVASI Develop Plan the Mod of Schedule &
PRAKTIS lesson plan lesson
implementation Time
Teach &
observe Journey Journey LW protocol

CHECK REFLEKSI Reflect & Reflection Reflection Analysis data
evaluate
lesson

ACT PENAMBAHBAIKAN Revise lesson Success Implementing Follow up
plan newly acquired action
skills

Alat Kolaboratif yang digunakan di SK Bukit Payong

1. LESSON STUDY
2. PEER COACHING AND MENTORING
3. LEARNING WALKS
4. TEACHER SHARING SESSIONS
5. COLLECTIVE FOCUS ON STUDENT LEARNING
6. COLLABORATION

MENDIDIK BUKAN SEKADAR KATA-KATA We SeBuYong Together 6

A PLC is a process, not a programme

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PAYONG Telefon : 09-6191364
21400 MARANG, TERENGGANU. eMail : [email protected]

Rujukan Tuan :

Rujukan Kami : TBA4016/PLC

Tarikh :

Semua ahli Panitia/ unit _______________
Sekolah Kebangsaan Bukit Payong, Marang

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH
PERJUMPAAN KOMUNITI PEMBELAJARA PROFESIONAL (PLC)
BIL ____ TAHUN 2019

Merujuk kepada perkara tersebut di atas, Cikgu-Cikgu dijemput menghadiri Sesi Perjumpaan Komuniti
Pembelajaran Profesional (PLC) Panitia/Unit __________________ __________ yang akan diadakan
pada

Tarikh dan Hari :

Masa :

Tempat :

2. Pengisian sesi PLC adalah seperti berikut:
2.1 Alat Kolaboratuf dan Strategi PLC*: Lesson Study/ Peer Coaching/ Learning Walk/ Teacher Sharing

Session/ Book Club/ Vedio Critique/ atau mana-mana alat pembelajaran/Learning Tool

2.2 Isu/ Aspek Yang Diberi Fokus*:

a. Dokumen Standard/ Isi Kandungan (Content)
b. Pedagogi
c. Pentaksiran dan Penilaian
d. Pengurusan Bilik Darjah
e. Kualiti Guru
f. Pemimpin Berkesan
g. KBAT

2.3 Tajuk Perbincangan :

(Contoh: Cooperative Learning, Three Part Lesson, Dafferentiated Learning, Inquiry Learning, 21st Century
Learning, Headcount & Post Mortem, JSU & JSI Ujian, Moderasi & Penyelarasan Pentaksiran, Kajian
Tindakan, Reka Bentuk PdPC, KBAT dll)

2.4 Bahan/ Dokumen yang perlu dibawa:

3. Sesi perkongsian PLC dan amalan kolaboratif dalam kalangan guru dapat meningkatkan kompetensi
guru, kemenjadian murid dan keberhasilan sekolah. Kehadiran Cikgu-Cikgu amatlah dihargai bagi
menjayakan Program Pembudayaan PLC di SK Bukit Payong, Marang.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
“MEMPERKASAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN”

MENDIDIK BUKAN SEKADAR KATA-KATA We SeBuYong Together 7

A PLC is a process, not a programme

Yang menjalankan amanah

………………………………………………..
SOHAIRI BIN MOHD RAIS
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Bukit Payong
Marang, Terengganu

 Nyatakan strategi PLC serta Isu dan Fokus
 Surat Panggilan PLC (format surat untuk daftar SPL-KPM online
 Yang tulisan hijau hendaklah dibuang sebelum surat diprint, ianya contoh

MENDIDIK BUKAN SEKADAR KATA-KATA We SeBuYong Together 8

A PLC is a process, not a programme

SENARAI KEHADIRAN PLC

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PAYONG

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25) – PEMBELAJARAN KOMUNITI PROFESIONAL (PLC)

Nama Fasilitator : Tajuk/ Fokus PLC :

Tarikh PLC : Hari: Masa: Tempat :

Senarai Kehadiran/Peserta

Bil Nama Guru/Peserta Nombor KP Nama Organisasi Tandatangan Catatan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tandatangan Pengelola/Urusetia

MENDIDIK BUKAN SEKADAR KATA-KATA We SeBuYong Together 9

A PLC is a process, not a programme

BORANG LAPORAN PLC SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PAYONG
PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES (PLC)
MINIT PERJUMPAAN PLC
Panitia/ Unit : TAHUN 2019
Strategi PLC :
Tarikh :
(Alat Kolaboratif) Masa :
Tempat:
Kehadiran

Act Check Do Plan Inkuiri/ Inovasi/ Tajuk Perbincangan: Sila bawa
Sila baca sebelum mesyuarat
Objektif Perjumpaan:
Isu/ Fokus untuk hari ini

Keputusan/ Outcome dibuat pada hari ini
Refleksi
Tindakan Susulan/ Pemulihan atau Penambahbaikan

*Guideline: Set the discussion theme, Ask and discussion on; “What work well?What did not work well? Think/ Ways to
improve.”

Dilaporkan oleh Disemak oleh

………………………….. …………………………….
() ()

MENDIDIK BUKAN SEKADAR KATA-KATA We SeBuYong Together 10

A PLC is a process, not a programme

BORANG RUMUSAN PLC UNTUK PANITIA MATA PELAJARAN

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PAYONG
PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES (PLC)

TAHUN 2019

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25) – PEMBELAJARAN KOMUNITI PROFESIONAL (PLC)

Rekod Untuk SPL-KPM : Majlis Ilmu/ Rumusan PLC
Tahun 2019

Nama Panitia/ Unit :
Nama Ketua Panitia/ Unit :

Bil Tarikh Kehadiran Strategi PLC Isu/ Aspek Tajuk Perbincangan Jumlah
Perjumpaan Fokus Masa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Jumlah Masa

Jumlah
Perjumpaan

(Catatan: Eviden Pelaksanaan PLC – Surat Panggilan, Borang Laporan PLC Panitia/Unit – Sila Rujuk Fail PLC Panitia/ Unit
Berkenaan)

Rumusan oleh Pengesahan Oleh

……………………..... …………………………..
() ()

Penyelasa PLC

Catatan : Jika sesi PLC diturut serta oleh peserta atau guru-guru dari luar, boleh gunakan borang Penilaian Bengkel/LDP/Sesi PLC untuk maklum
balas. Analisis maklum balas boleh dibuat dengan M/Excel berdasarkan respon item.

MENDIDIK BUKAN SEKADAR KATA-KATA We SeBuYong Together 11

A PLC is a process, not a programme

NOTA DAN PELAN PLC SAYA PERBINCANGAN, ISU DAN Tarikh:
ASPEK YANG PERLU PERHATIAN IDEA DAN KEPUTUSAN
Nota dan Pelan PLC Saya
FOKUS PERJUMPAAN

SAYA PERLU……. SAYA PERLU BAWA……
(Sebelum sesi PLC) (Untuk sesi seterusnya)

http://guide.swiftschools.org/sites/default/files/documents/THEPLCGUIDEBOOK.pdf

MENDIDIK BUKAN SEKADAR KATA-KATA We SeBuYong Together 12

A PLC is a process, not a programme

NOTA DAN PELAN PLC SAYA Bagaimana saya akan Hasil
laksanakan idea Adakah idea ini efektif
Idea baharu yang akan saya
gunakan dalam kelas

Aktiviti baharu yang saya Bagaimana saya laksanakan Hasil
gunakan dalam kelas aktiviti? Adakah aktiviti efektif?

Modifikasi?

MENDIDIK BUKAN SEKADAR KATA-KATA We SeBuYong Together 13

A PLC is a process, not a programme

PLC CYCLE____ REPORT

PLC Cycle Report Nama Kumpulan PLC :
Tarikh PLC
Fasilitator
Kehadiran Ahli
(Nama& KP)
Tajuk Perbincangan:

Apakah yang kita ingin murid belajar? (PLAN dan Objektif SMART)

Bagaimana pelan pelaksanaan berfungsi? (DO)

Apakah maklumat yang diperoleh berdasarkan pentaksiran? (CHECK)

Sejauh manakah berkesannya strategi yang dilaksanakan? Berdasarkan data (ACT)

Amalan terbaik dikongsi semasa perjumpaan PLC

Soalan, keperluan dan sebagainya untuk tindakan pengurusan

Eviden keberkesanan pelan )(lampirkan data) Ya Tidak

MENDIDIK BUKAN SEKADAR KATA-KATA We SeBuYong Together 14

A PLC is a process, not a programme

MENDIDIK BUKAN SEKADAR KATA-KATA We SeBuYong Together 15


Click to View FlipBook Version